haminfo 7 Nieuwjaarsreceptie Gemeente lanceert nieuwe huisstijl bewoners Warm en energiezuinig de winter door

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "haminfo 7 Nieuwjaarsreceptie Gemeente lanceert nieuwe huisstijl bewoners Warm en energiezuinig de winter door"

Transcriptie

1 hamnfo Tweemaandeljks nfoblad van de gemeente Hamme 16 de jaargang januar - februar Gemeente lanceert neuwe husstjl 7 Neuwjaarsrecepte bewoners 9 Warm en energezung de wnter door

2 Een neuw jaar 03 kort 04 neuw 06 toersme 08 welzjn 09 mleu 12 weetjes 13 sport 14 onderwjs 15 bblotheek 16 cultuur 18 ut n hamme Colofon Deze utgave s een realsate van de gemeente Hamme. Verantwoordeljke utgever College van burgemeester en schepenen Marktplen Hamme Redactesecretaraat Communcatedenst Marktplen Hamme tel fax e-mal: Endredacte Etenne Dreghe, schepen van communcate Davy Verhelst, deskundge communcate Nele De Jong, medewerkster communcate Foto s CC Jan Tervaert Communcatedenst Copyrght Nets ut deze brochure mag worden overgenomen, gekopeerd of op eender welke maner gereproduceerd zonder schrfteljke toelatng van de utgever Bedelng en oplage exemplaren met de Post bedeeld Druk en lay-out Drukkerj Boel Kerkstraat Hamme tel fax e-mal: Het volgende nummer verschjnt vanaf 1 maart Teksten bnnen uterljk tegen 23 januar Wj wensen u een stukje hemel op aarde, waar u met volle teugen kunt geneten van uw medemens, uw gezellge feesttafel, uw favorete sport of muzek, uw tun of uw terras, met warme hernnerngen aan wat was en fjne wensen voor wat komen mag! En vooral wensen wj u sfeervolle kerstdagen en een prachtg stralend 2012, n gezondhed, voorspoed en geluk! Namens het schepencollege en de gemeenteraad, Herman Vjt burgemeester Een neuw begn? Écht opneuw begnnen wj uteraard net op 1 januar 2012 Als gemeentebestuur werken wj mmers voortdurend verder aan het welzjn en het comfort van onze nwoners. Een dosser stopt net op 31 december om een neuw te openen op 1 januar. Gelukkg maar In de loop van het jaar heeft elke schepen voor zjn of haar bevoegdhed wel al aangegeven wat de realsates zjn op hun werkgebed en/of wat nog volop n de stegers zt. Om nog enkele voorbeelden aan te halen: de openng van park Kerckwjk, de herlokalsate van de denst burgerzaken, de wegenwerken tussen de Renldestraat en de Loystraat, het jeugdcentrum, Hopeljk kan n 2012 het pad van de verneuwng en verfraaïïng van onze gemeente verder worden bewandeld. Zo trachten wj opneuw enkele doelstellngen te verwezenljken van het prestgeuze centrumontwkkelngsproject Hamme Herbj vestgen we net enkel de aandacht op nfrastructureel vlak, maar trachten wj ook te werken aan een egen denttet. Het zal u wellcht nog net ontgaan zjn dat ook deze Hamnfo n een neuw kleedje zt. Afgelopen maanden hebben onze gemeenteljke admnstrateve densten hard gewerkt aan een neuw logo. Bj deze s de neuwe husstjl van de gemeente dan ook een fet! De komende weken en maanden zal dt ook meer en meer zchtbaar zjn n onze straten. Ut de enquête bleek dat het overgrote deel van onze nwoners opteerden voor het behoud van de kleuren. Hermee werd dan ook rekenng gehouden, want Hamme s en bljft een oase van groen en water, heeft klometerslange wandel- en fetsdjken, vormt een prachtg utgestrekt landschap en heeft een unek utzcht over de Schelde en de Durme. Een troef de op termjn zeker en vast nog meer onder de aandacht zal worden gebracht! Zaterdag 7 januar 2012 zal de volgende neuwjaarsdrnk voor de Hamse bevolkng plaatsvnden n een tent ter hoogte van De Kezel en de wnterkapel. Wj nodgen u van harte ut om van u. tot u. bj een hapje en een drankje te klnken op het neuwe jaar en kenns te maken met het neuwe logo van de gemeente. Ik hoop u uteraard daar te mogen verwelkomen. Herman Vjt burgemeester

3 bblotheek Geraak je net tot bj de bb? De bb komt naar jou thus! De bblotheek van Hamme nodgt edereen ut kenns te maken met de denst Bb aan hus. De bb verleent deze denst nu al enge jaren aan nwoners van Hamme, Moerzeke en Zogge, de wegens ouderdom, zekte of andere lchameljke beperkngen net meer n staat zjn de bb te bezoeken. Grats denst De bb vraagt mmers nets meer dan dat je ngeschreven bent als ld van de bb (dt s volledg grats). Onlne catalogus Wl je al eens kjken wat wj n hus hebben? Geen probleem. Je kan onze onlne catalogus doorzoeken op bblotheek.be. Wj hebben hstorsche romans, romantsche verhalen, lusterboeken (boeken op cd), gedchten, nteressante boeken over kunst, wetenschap, de natuur en muzek en flms van eder genre. Kortom, te veel om op te noemen! Info aan artsen en zorgverleners Msschen heb je een job de je vaak n contact brengt met ouderen, zeken of mensen met een handcap. Aarzel dan net om deze mensen te vertellen over Bb aan hus : het kan een meerwaarde betekenen voor mensen de lange tjd het hus net ut kunnen. Zo komt er regelmatg emand van de bb bj hen over de vloer. Mensen en organsates de nstaan voor de zorg van ouderen, zeken en mensen met een handcap mogen de bb ook contacteren om een afspraak te maken met één van de medewerkers van de bb. De kan aan de hand van een presentate en documentate utleg geven over de denst Bb aan hus. Bblotheek Achterthof Hamme tel e-mal: Jeugdboekenweek Deren n de bb Voor onze jonge lezers hebben we heel wat op stapel staan n Ongetwjfeld kjken honderden knderen nu al ut naar de Jeugdboekenweek. Vorg jaar beleefden 19 knderen een gehemznnge nacht n de bb. Ze werden ook getrakteerd op een moo voorleesmoment door Mark Tjsmans. Dt jaar loopt de Jeugdboekenweek van 10 tot en met 25 maart Ook n 2012 wllen we er een spetterend feest van maken. Het thema s deren. Ons programma houden we voor edereen nog even n spannng. Noteer alvast deze datum n je agenda en hou onze webste, affches en facebook-pagna n het oog! Bblotheek Achterthof Hamme tel e-mal: Hamme brochure Hamnfo - 3

4 neuw Gemeente Hamme lanceert neuwe husstjl Ctymarketng: een geslaagde nteracte tussen nhoud en verpakkng Het ctymarketngplan van 2008 leerde dat Hamme ondanks haar vele troeven geen dudeljke denttet naar voren kon schuven. Daarom koos en kest de gemeente Hamme resoluut voor een beled waar dre pjlers centraal staan: een voorbeeld worden van centrumontwkkelng, nvesteren n een kwaltetsvolle woonomgevng en een plek zjn waar men kan onthaasten. Deze pjlers worden vertaald naar concrete actes de de gemeente helpen haar doelstellngen te bereken. Met Hamme 2020 staat alvast een grondge metamorfose op stapel. Hamme n uw brevenbus en op het straatbeeld Het neuwe logo vormt de bass voor een neuwe en aantrekkeljke husstjl de bj de start van het neuwe jaar geïntroduceerd wordt. Herbj wordt alle drukwerk n een neuw kleedje gestopt en krjgt ook de gemeenteljke webste een neuwe frsse look. Het straatbeeld zal worden opgefleurd met neuwe banneren en ook de beletterng van het gemeenteljke wagenpark wordt stapsgewjs aangepast aan de neuwe husstjl. Communcatedenst Marktplen Hamme tel fax e-mal: hamme_baner.ndd :07:56 Marktplen Hamme tel fax hamme_brefhoofd.ndd :07:36 Jan Janssens deskundge communcate Marktplen Hamme tel fax Kers op de taart: een neuw logo en husstjl Een succesvolle ctymarketng omvat zowel een dudeljk product als een aantrekkeljke verpakkng. Ut bevragng bj Hammenaars bleek dat 85% een modern logo verkest waarbj de bestaande kleuren van het wapenschld behouden werden. De gemeente Hamme en het communcatebureau Nelson gngen samen aan de slag met deze nput. Resultaat: een gloedneuw logo waarn de karaktersteken van Hamme vervat ztten. Het logo zal voorgesteld worden tjdens de neuwjaarsrecepte voor de nwoners op zaterdag 7 januar 2012 n de tent ter hoogte van de Wnterkapel. Het logo straalt zowel rust als opwndng ut. De natuurkleuren groen en blauw geven het rurale karakter van Hamme weer en verwjzen naar de natuur en het aanwezge water n de gemeente. De golvende ljn n het logo geeft het water weer, dat een promnente plaats nneemt n de gemeente Hamme en staat tevens voor het brusende en dynamsche karakter dat de gemeente n zch draagt. Tenslotte roept het logo het beeld op van de Hamse Wuten. 4 - Hamnfo hamme_naamkaart.ndd :09:15

5 Hamme 2020 Met Hamme 2020 zet de gemeente volop n op centrumontwkkelng. Dt acteplan bestaat ut vjf projecten de de gemeente een frsse utstralng zullen geven en zorgen voor een betere denstverlenng voor de Hammenaar. Ambteus, maar met respect voor en op maat van Hamme. Hamme staat net stl. De afgelopen jaren en maanden werd hard gewerkt aan deze projecten. Ook de haalbaarhed en nteresse vanut de markt, met name bj mogeljke nvesteerders werd verder onderzocht. Dt resulteerde n volgende concrete tussenresultaten: parkng, werden na een eerste selecte ver geïnteresseerde bouwfrma s aangedud. De sanerng van het terren dat deel utmaakt van het project Kerckwjk, de groene long van de gemeente, s achter de rug. Tjdens de eerste helft van 2012 zal de gemeente Hamme het project op de markt zetten naar prvate nvesterngspartners toe. Tenslotte kan worden meegegeven dat de laatste hand wordt gelegd aan de verfjnng van de vse en utwerkng van het rumteljk kader voor het project Marktplen. Het openbare onderzoek voor het RUP (Rumteljk UtvoerngsPlan) zal bnnenkort utgevoerd worden. Voor de realsate van het project Neuwstraat, een moderne, groene boulevard waar een neuw admnstratef centrum gecombneerd wordt met wooneenheden en een ondergrondse Hamnfo - 5

6 toersme Wandel mee met de buurt n de buurt De Wutensmarsen dagen je ut! Wl jj je buren beter leren kennen of ben je al langer actef n een wjk- of buurtwerkng? Dan ben jj of zjn julle msschen wel de mensen de we zoeken. Lekkere Hamse specalteten We zoeken mensen de hun straat of meerdere straten wllen verengen om samen de wandelschoenen aan te trekken en deel te nemen aan de Wutensmarsen. Voor de grootste groep voorzen we een leuke prjs! Dt s de deale gelegenhed om op een ontspannende en amusante maner mensen ut je omgevng beter te leren kennen. Zowel reeds bestaande buurtwerkngen alsook mensen de tot voorheen geen band met elkaar hadden nodgen we graag ut. Spreekt deze acte je wel aan? Aarzel dan net en schrjf je snel n! Meer nformate, het nschrjvngsformuler en het reglement kan je terugvnden op de webste. Denst toersme Marktplen Hamme tel e-mal: Op zoek naar een leuk en orgneel geschenk? Een streekpakket met Hamse streekproducten s msschen wel wat je zoekt! Deze plaatseljke lekkernjen, nu n een verneuwde verpakkng zjn het deale relategeschenk, een leuke attente voor vrenden en kennssen of een maner om mensen te laten kenns maken met wat Hamme op culnar vlak te beden heeft. Voor een pakket zonder berglas betaal je 12 euro, voor een pakket met een berglas betaal je 15 euro. De producten zjn ook altjd apart verkrjgbaar en er kunnen grotere pakketten naar wens worden samengesteld. Denst toersme Marktplen Hamme tel e-mal: 6 - Hamnfo

7 Gezocht: beeldmateraal Mrabrug Naar analoge met de tentoonstellng 40 jaar Wutensmarsen wllen we dt jaar een stukje van ons erfgoed n de kjker stellen. De Mrabrug zal het onderwerp vormen voor een tentoonstellng de deze zomer n de hal van het gemeentehus te bewonderen zal zjn. De brug was vroeger de belangrjkste verbndngsweg tussen het Waasland en het Land van Dendermonde. Later kwam er de neuwe brug over de Durme en wanneer het draaende gedeelte van de Mrabrug vast kwam te ztten geraakte de brug volledg n onbruk. Snds 2003 werd de brug terug verneuwd en s ze open voor fetsers en wandelaars. Uteraard hebben we voor deze tentoonstellng veel materaal nodg. We doen een warme oproep aan alle mensen de oude foto s, vdeobeelden, krantenartkels, documenten, hebben over de Mrabrug. Alle materaal wordt uteraard met zorg behandeld en wordt na de tentoonstellng terug bezorgd. Denst toersme Marktplen Hamme tel e-mal: Het gemeentebestuur van Hamme nodgt alle nwoners ut voor de Neuwjaarsdrnk 2012 op zaterdag 7 januar van u. tot u. n de tent op het Marktplen ter hoogte van de wnterkapel Voorstellng neuw gemeentelogo Muzkale omljstng door de leerlngen van de Academe Anmate door crcusplaneet Gent Met dank aan KVLV Hamme-center, Landeljke Glde Hamme & leerlngen van 4VV (Snt-Jozefnsttuut) Hamnfo - 7

8 welzjn Damaanbouwkampen s... durven vertrekken In onze hudge maatschappj moet alles n sneltrenvaart gaan. En soms lgt de snelhed wellcht te hoog. Maar snelhed kan ook een belangrjk verschl maken. Het verschl tussen leven en dood. Het verschl tussen een gezond leven kunnen leden en te moeten leven met bljvende vermnkngen. Damaanacte kan dat perfect llustreren. Elke dag opneuw worden neuwe patënten door de medsche teams de Damaanacte steunt, opgespoord en behandeld. Met als doel: zo snel mogeljk zeken helpen. Als de hulp te laat komt, kan een leprapatënt nameljk bljvende vermnkngen oplopen en loopt een tbc-patënt het rsco te sterven. Daarbj werden gezondhedsvoorzenngen voor lepra- en tuberculosepatënten verbeterd. Want jammer genoeg laten de voorzenngen n deze landen helaas nog heel wat te wensen over. De bouwkampen 2012 staan al n de stegers. Voor 2012 zjn alweer een tental bouwkampen gepland n dezelfde landen. We her nteresse voor heeft, kan best nu al de nfodag n zjn of haar agenda nschrjven. Op 14 januar 2012 worden de neuwe projecten n Mechelen voorgesteld. Het s pas na de nformateve dag dat men zch defntef kan nschrjven. Toersten kunnen zch best onthouden! Onder bovenstaand motto worden al meer dan 18 jaar Damaanbouwkampen georganseerd. De voorbje zomer vertrokken weer 77 Nederlandstalge en Franstalge realstsche dealsten naar Inda, Bangladesh, Ncaragua of Congo. Met het sponsorgeld dat deze bouwkampers nzamelden, werden talrjke bouwprojecten mogeljk gemaakt: 2 n Bagladesh, 4 n Inda, 2 n Congo, 1 n Ncaragua. Marcel Lootens Fontenstraat Wannegem-Lede tel e-mal: Inschrjvng Mnder Mobelen Centrale 2012 Vanaf dnsdag 3 januar 2012 starten we met het utreken van de neuwe ldkaarten voor de MMC-leden. Je betaalt 10 euro per persoon of 15 euro per koppel of samenwonenden. Ook neuwe leden kunnen zch dan laten aansluten. Breng je laatste aanslagbljet van de personenbelastng mee om bj je nschrjvng de opgelegde nkomensgrens te kunnen controleren. Inschrjvngen zonder dt aanslagbljet aanvaarden we net. We dt net n zjn bezt heeft, kan va de belastngsdenst een duplcaat aanvragen. 8 - Hamnfo Denst welzjn Marktplen Hamme tel e-mal:

9 mleu Warm en energezung de wnter door 1. Verwarm op de gepaste temperatuur (1 C mnder = 7 % besparng) Kes de temperatuur n functe van de kamer: 23 C n de badkamer, 20 C n de woonen eetkamer, de werkrumte en de knderkamers, 18 C n de keuken en 16 C n de slaapkamers. 2. Verlaag temperatuur s nachts en bj afwezghed Draa de kamerthermostaat ongeveer een uur voor het slapengaan naar 14 C/16 C. Doe dt ook als je overdag afwezg bent. Een kamerthermostaat met programmeerbare regelklok kan her automatsch voor zorgen. 3. Schakel verwarmng ut n net-gebrukte rumten Het s overbodg om logeerkamers of kamers van afwezge knderen te verwarmen. Let er wel op dat deze rumten n de wnter vorstvrj bljven! 4. Neem een douche n plaats van een bad Voor het vollopen van een bad heb je 100 tot 120 l warm water nodg. Voor een douche s dat maar 30 tot 40 l. 5. Slut gordjnen en/of rolluken Slut gordjnen en rolluken van zodra het donker wordt buten. Zo hou je de warmte langer bnnen. 6. Laat je verwarmngsnstallate jaarljks onderhouden en afstellen door een vakman Een slecht afgestelde brander kan tot 20 % meer verbruken! Een roetaanslag van 1 mm op de warmtewsselaar van je verwarmngsnstallate ledt tot een meerverbruk van mnstens 3 %. 7. Installeer (programmeerbare) thermostaatkranen Thermostaatkranen zjn vooral nuttg n kamers de je net doorlopend gebrukt. 8. Laat de ketelthermostaat en/of weersafhankeljke regelng afstellen Het aanpassen van de ketelwatertemperatuur aan de butentemperatuur kan manueel gebeuren door de ketelthermostaat, maar ook automatsch door aangepaste regelapparatuur, de zogenaamde weersafhankeljke regelng. Herbj past de kamertemperatuur zch automatsch aan de butentemperatuur aan. 9. Installeer een elektronsche pelmeter op je stookoletank De zorgt ervoor dat je altjd weet hoeveel voorraad je nog hebt, en laat je toe om te bestellen op het juste moment. 10. Vervang je oude ketel/brandernstallate Het vervangen van een oude ketel/brandernstallate door een hoogrendementsketel kan het rendement zodang verhogen dat je de nvesterng na een paar jaar tjd terugverdent. Mleudenst Marktplen Hamme tel e-mal: Hamnfo - 9

10 mleu Duurzaam bouwadves op maat, ook ets voor jou? Achter het woord duurzaam gaan twee betekenssen schul. Enerzjds verwjst het naar een lange levensduur en anderzjds naar de zorg voor het mleu. In de bouw verwjzen we met duurzaam bouwen naar een combnate van de twee betekenssen. Een energebewuste duurzame wonng steunt op een paar bassregels. Hoe strenger je deze regels volgt, hoe energezunger en duurzamer je wonng s. Let op de compacthed Dat s de verhoudng tussen de butenoppervlakte en de nhoud van een gebouw. Hoe compacter een wonng s, hoe mnder butenmuren ze heeft, en hoe mnder energe er doorheen de muren verloren gaat. Profteer van de zon Als de zthoek, eethoek en keuken naar het zuden zjn gercht, kan je s wnters va grote ramen een maxmum aan zonlcht en warmte naar bnnen halen. Zo kan je factuur voor verwarmng en verlchtng dalen met 5 tot 10 procent. Vermjd warmteverles In een goed geïsoleerde wonng kunnen de verwarmngskosten dalen met 30 tot 40 procent. Bovenden volstaat dan een verwarmngssysteem met een mnder hoog vermogen, en verbetert je woonkwaltet. Tocht en koude bljven buten, en tjdens de zomer wordt het bnnen net te heet. Vermjd oververhttng In de warme perodes van het jaar s het even belangrjk dat er geen oververhttng ontstaat en de wonng koel bljft. Hou de akoestek n het oog Een aangename wonng s ook een woonst de zjn bewoners de nodge rust en stlte kan geven. Bj het ontwerp van de wonng kan ook her rekenng mee gehouden worden. Een goede akoestek kan met behulp van het juste ruwbouwmateraal flnk op weg geholpen worden. Kes mleuvrendeljke bouwmateralen Let er op dat je bouwmateralen gemaakt zjn van mleuvrendeljke grondstoffen, de overvloedg n de natuur aanwezg zjn. De materalen moeten bovenden zeer lang mee gaan. Laat je bj jouw bouw- en/of verbouwplannen GRATIS begeleden door experts op het vlak van energe- en mleuvrendeljk bouwen. Het gemeentebestuur van Hamme bedt aan partculeren, met bouw- of verbouwplannen op het Hamse grondgebed, grats duurzaam bouwadves op eders maat. Er wordt eenmaal per maand adves aangeboden. Ieder kan maxmaal 2,5 uur adves verkrjgen. De tjd kan n één keer of n schjven opgenomen worden. De ztdag gaat door op afspraak: 1 ste zaterdag van de maand van 9.00 u. tot u. n het gemeentehus. Mleudenst Marktplen Hamme tel e-mal: 10 - Hamnfo

11 Doe mee aan eco-bouwers en stel jouw hus open n 2012 Is jouw dak geïsoleerd? Zt er supersolerend glas n je ramen? Heb je een hoogrendementsketel? Dan ben jj de geknpte persoon om n oktober 2012 jouw hus open te stellen en je ervarngen door te geven aan mensen ut de buurt de nog steeds geld door hun raam gooen. Wat houdt het n? Tjdens een of meerdere weekenddagen n oktober 2012 ontvang je mensen ut de buurt bj jou thus voor een gezellge babbel. Je geeft de bezoekers praktsche nformate over de ngrepen de er n jouw hus gedaan zjn. De momenten waarop je jouw hus openstelt kes je volledg zelf. Schrjf je nu n! Surf naar vul de korte wonngfche n en vnk aan op welke momenten je jouw wonng wl openstellen. Mleudenst Marktplen Hamme tel e-mal: Bond Beter Leefmleu Johan Nemegeers tel e-mal: Grats workshop daksolate! Zaterdag 11 februar 2012 De gemeente organseert samen met de Mleu Adves Wnkel de workshop een muts voor je hus. Hermee wllen we meer mensen aanzetten om hun dak te soleren, en vooral om dat op de juste maner te doen. Er zjn mmers nog veel wonngen zonder daksolate waardoor ongeveer 30 procent van de warmte n hus verloren gaat. Jouw dak goed soleren s veel meer dan het aanbrengen van enkele rollen glaswol. Om je dudeljk te tonen op welke maner je best te werk gaat, organseren we een praktsche workshop. Een deskundge geeft alle nformate over daksolate en materalen. Daarna wordt de praktjk onder de loep genomen. Schrjf snel n! De plaatsen zjn beperkt. De grats workshop vndt plaats op zaterdag 11 februar 2012 van u. tot u. n het gemeentehus van Hamme. Mleudenst Marktplen Hamme tel e-mal: Butenshus stoken verboden! Afval verbranden mag net n hus. Ook net n een ton of ets dergeljks. De vuurtjes n onze tun veroorzaken meer dan 50% van de totale doxne-utstoot! Stof tot nadenken over de gevolgen voor onze gezondhed Je doet er veel beter aan zoveel mogeljk gebruk te maken van de selecteve nzamelng van afval en zoveel mogeljk afval te vermjden. Koop bjvoorbeeld herbrukbaar glas, n plaats van plastc flessen. Je groente-, frut- en tunafval composteer je makkeljk zelf. Zo help je het mleu een handje en denk je aan jouw gezondhed en de van je buren. Ook plantaardg tunafval mag je n Hamme net verbranden. In sfeerverwarmers op je terras of n je tun mag je utslutend wetteljk goedgekeurde brandstoffen zoals droog, onbehandeld hout gebruken. Mleudenst Marktplen Hamme tel e-mal: Hamnfo - 11

12 weetjes DE ZONNIGE WOONST CVBA Socale Bouwmaatschappj Coöperateve vennootschap met beperkte aansprakeljkhed WACHTDIENST APOTHEKERS JANUARI - FEBRUARI 2012 van 30 december tot 1 januar Wndey van 2 januar tot 5 januar Delrue van 6 januar tot 8 januar Duopharm van 9 januar tot 12 januar Voorut van 13 januar tot 15 januar Claeys van 16 januar tot 19 januar HC Pharma van 20 januar tot 22 januar De Bruyne van 23 januar tot 26 januar D Hondt van 27 januar tot 29 januar D Hooghe van 30 januar tot 2 februar Wndey van 3 februar tot 5 februar Delrue van 6 februar tot 9 februar Duopharm van 10 februar tot 12 februar D Hollander van 13 februar tot 16 februar Claeys van 17 februar tot 19 februar Voorut van 20 februar tot 23 februar De Bruyne van 24 februar tot 26 februar D Hondt van 27 februar tot 1 maart D Hooghe adressen en telefoonnummers apothekers Claeys Zogge 6 l 9220 Hamme l tel De Bruyne Stuyfbergen 10 l 9220 Moerzeke-Kastel l tel Delrue Marktplen 16 l 9220 Hamme l tel D'Hollander Dorp 11 l 9220 Moerzeke l tel D'Hondt Flp De Pllecynlaan 1 l 9220 Hamme l tel D'Hooghe Njverhedstraat 7 l 9220 Hamme l tel Duopharm Hoogstraat 1 l 9220 Hamme l tel HC Pharma Kapellestraat 55 l 9220 Hamme l tel Voorut Achterthof 92 l 9220 Hamme l tel Wndey Slangstraat 15 l 9220 Hamme l tel nachtwachtdenst apothekers Het kan gebeuren dat je om drngende redenen s nachts naar de apotheker moet. Denk er dan aan dat je net zomaar terecht kan bj de apotheker van wacht. Om de apotheker met nachtwachtdenst (23.00 u u.) te kennen, moet je altjd vooraf telefonsch contact opnemen met het nummer Daar zal je worden meegedeeld welke apotheker de nacht van wacht s. Dat s net altjd een apotheker van Hamme. Het kan best dat je voor het ophalen van de drngende geneesmddelen naar een naburge gemeente moet. wachtdenst husartsen: wachtdenst tandartsen: Neuwe nformatebrochure De Zonnge Woonst De Zonnge Woonst lanceert zjn eerste nformatebrochure. Alle geïnteresseerden kunnen op deze maner kennsmaken met de neuwe rchtljnen nzake socale wonngbouw, huurcontracten, onderhoud en herstel en andere praktsche zaken. We wenst kan deze brochure afhalen op het secretaraat van De Zonnge Woonst of op vraag verkrjgen va post of e-mal. Informatebrochure Koolstofmonoxde doet je jaarljks duzelen Wst je dat er n ons land vorg jaar 1397 slachtoffers van COvergftgng waren, waarvan 35 het net overleefden? Het slachtoffercjfer van koolstofmonoxde neemt jaarljks alleen maar toe. Aandachtspunten: - Verlucht goed de kamers waarn zch een verwarmngstoestel of badgeser bevndt. - Laat jaarljks je schoorsteen controleren zodat de goed trekt. - Installeer goede verwarmngstoestellen de de utlaatgassen naar buten afvoeren. - Laat je verwarmngstoestellen geregeld nakjken door een vakman. - Last van duzelghed, moehed, hoofdpjn, veel vochtghed n de rumte? Verlucht dan de rumte! De Zonnge Woonst Rozenhoed 1 I 9220 Hamme tel I e-mal: webste: Hamnfo

13 sport Huldgng Hamse sporters tjdens sportgala Op zaterdag 4 februar 2012 organseert de sportraad voor de 27 e keer haar sportvedettenavond n de gemeenteljke sporthal Meulenbroek. Tjdens deze avond worden de Hamse sporters en sportclubs gehuldgd voor hun prestates n Er zjn ook de bekendmakngen van de verschllende verkezngen: sportman/ sportvrouw, jeugdtalent en sportclub Personeel gezocht! Sportkamplesgevers (m/v): - regenten of lcentaten L.O. - studenten regentaat of lcentaat L.O. - sporteve kleuteronderwjzer(s)(essen) (of studenten) - gemotveerde jongeren, aangesloten bj een sportclub, de onze deelnemers hun sport wllen aanleren. Voor openluchtzwembad (m/v) - redders/redsters (n me en jun) (reddersdploma + bjscholngsattest) - redders/redsters (n jul en augustus) (reddersdploma + bjscholngsattest) - kasser (n me en jun) - cafetarapersoneel (n me en jun) Hoe word je redder? De Vlaamse Tranersschool (VTS) organseert regelmatg opledngen om het dploma van hoger redder te behalen. Deze opledngen vnden plaats op verschllende tjdstppen n heel Vlaanderen. Je kan een overzcht vnden op bj de rubrek aanbod opledngen. Kanddaten moeten mnstens 17 jaar oud zjn of worden n het jaar van de tewerkstellng. Ben je geïnteresseerd? Of ben je nog op zoek naar een leuke vakantejob? Stuur dan snel je CV naar: Sportdenst Hamme Kaaplen 32 I 9220 Hamme Tel e-mal: Overzcht sportkampen 2012 KROKUSVAKANTIE: 6- tot 12-jargen maandag 20 t/m vrjdag 24 februar PAASVAKANTIE: 6- tot 12-jargen maandag 2 t/m vrjdag 6 aprl 3- tot 6-jargen dnsdag 10 t/m vrjdag 13 aprl INSCHRIJVINGSDATUM KROKUS- EN PAASSPORTKAMPEN: Zaterdag 21 januar van 8.30 u u. op de fnancële denst! Er kan zowel cash als va overschrjvng betaald worden. ZOMERVAKANTIE: 3- tot 6-jargen maandag 9 t/m vrjdag 13 jul maandag 16 t/m vrjdag 20 jul 6- tot 12-jargen maandag 2 t/m vrjdag 6 jul maandag 23 t/m vrjdag 27 jul 12- tot 15-jargen maandag 16 t/m vrjdag 20 jul Sportdenst Kaaplen Hamme tel e-mal: Hamnfo - 13

14 onderwjs Mouln Rouge De leerlngen van de afdelng muzek, dans, woord en beeldende kunst ut de academe zullen het beste van zchzelf geven tjdens hun voorstellng Mouln Rouge! Zj zullen net het verhaal ut de flm Mouln Rouge brengen, maar werken met de elementen van Cabaret! Noem het een collage van dans, muzek en woord n een decor van de leerlngen van beeldende kunst. Laat je onderdompelen n de dustere en speelse sfeer van de Mouln Rouge. Wanneer: zaterdag 18 februar 2012 om u. en u. zondag 19 februar 2012 om u. Waar: CC Jan Tervaert Kaaplen Hamme Meer nfo: Academe Hamme Marktplen Hamme Gedchtendag Stroom s het thema van de Gedchtendag n januar Gedchtendag s eder jaar het poëzefeest van Nederland en Vlaanderen. De dag waarop de poëze n het zonnetje wordt gezet. Waar je ook gaat, overal kom je gedchten tegen: op school, n de bblotheek, n wnkels, theaters en musea, op het werk of gewoon op straat. Dt jaar valt de Gedchtendag op donderdag 26 januar. In de bb vnd je net alleen veel poëze, maar kan je ook alles ontdekken over stroom, het thema van dt jaar. Zoals de oude Greken al zeden: Alles stroomt: water, lucht, elektrctet, bloed, gedachten en woorden. Stroom s rtme, flow. Stromen verbnden plekken op deze wereld en brengen mensen bj elkaar. Stroom s er altjd en overal. Fotozoektocht n de bb De bb zal deze dag net ongemerkt voorbj laten stromen. In de aanloop naar de Gedchtendag zal je n de bb al veel nsprate kunnen opdoen over alles wat met stroom en poëze te maken heeft. Op de Gedchtendag zelf start er n de bb een bjzondere fotozoektocht. Een week lang kunnen bezoekers deelnemen aan deze wedstrjd. Bj het bnnenkomen krjg je een deelnemngsformuler en daarop staan enkele poëtsche teksten. De hebben dan ets te maken met de foto s de her en der n de bb zullen hangen. We het juste tekstje bj elke foto kan vnden, maakt kans op een fraae prjs. Meedoen s dus heel eenvoudg en plezerg. Kom dus zeker langs n de bb tussen 26 januar en 1 februar Hamnfo Bblotheek Achterthof Hamme tel e-mal:

15 cultuur Land van Dendermonde Erfgoedcel zoekt consulenten Onlangs vernamen we dat de Vlaamse Overhed met de ntergemeenteljk projectverengng Cultuurdjk voor de deelwerkng erfgoed (9 gemeenten waaronder Hamme) een cultureelerfgoedconvenant wl afsluten. Dt houdt de oprchtng van een erfgoedcel Land van Dendermonde n. Deze erkennng s meteen goed voor een bedrag van euro voor het werkjaar Tegenover het subsdebedrag staat een lokale bjdrage per gemeente van 0,2 euro per nwoner (ca euro). De convenant wordt gesloten voor een perode van dre jaar (tot en met 2014). Om de werkng ut te bouwen wenst men twee erfgoedconsulenten aan te werven. Aan de profelomschrjvng en de juste procedure werd op het ogenblk van het ndenen van deze tekst nog gesleuteld. Bj het verschjnen van deze Hamnfo kan je herover meer terugvnden op de webste Erfgoedconvenant Het systeem van erfgoedconvenants met een gemeente of een samenwerkngsverband van gemeenten wordt geregeld door het cultureel-erfgoeddecreet. Belangrjk s dat het gaat om cultureelerfgoed, nl. roerend (erfgoedcollectes) of mmatereel erfgoed (verhalen, tradtes). Voor het sluten van een cultureelerfgoedconvenant dende het samenwerkngverband een erfgoedbeledsplan n. Als vertrekpunt werd een utgebrede nventars van het aanwezge cultureelerfgoed en een depgaande analyse van de hudge stuate genomen. Op bass hervan werden een aantal beledsdoelstellngen geformuleerd de achteraf n concrete actes werden vertaald. Erfgoedcel Een cultureel-erfgoedconvenant met de Vlaamse Overhed laat toe een erfgoedcel op te rchten. De mddelen de door de subsdërende overhed worden voorzen, denen voor de werkng van een erfgoedcel te worden ngezet. Een erfgoedcel bestaat ut een of meerdere contractueel aangeworven erfgoedspecalsten of zgn. erfgoedconsulenten. De erfgoedcel voert de beledsdoelstellngen ut. Door de utbouw van een ntergemeenteljk netwerk, het stmuleren van ntateven de van onderut ontstaan, het verhogen van de professonaltet, het verbeteren van de publekswerkng (met aandacht voor mnder gemakkeljk te bereken publeksgroepen), het nemen van erfgoededucateve ntateven, levert de erfgoedcel een vtamnekuur aan het regonale erfgoedveld! Het werkngsgebed van de erfgoedcel komt overeen met de hstorsche omschrjvng van het Land van Dendermonde : Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren, Wchelen en Zele. De erfgoedcel zal zch vestgen n Dendermonde omwlle van de centrale lggng, de berekbaarhed met het openbaar vervoer en de nteressante verbndng met het Zwjvekemuseum. Het zal echter nog even duren voor de cel werkeljk operatoneel s. Verwacht wordt dat n de tweede helft van 2012 de erfgoedcel zjn deuren kan openen. Dmtr Beeckman Cultuurbeledscoördnator Dendermonde Tel e-mal: Hamnfo - 15

16 cultuur Programma CC Jan Tervaert januar-februar 2012 Woensdag 11 januar 2012 Flm u. Melanchola Het huweljksfeest van Justne en Mchael baadt n pracht en praal maar wordt overschaduwd door een zware aanval van neerslachtghed bj de brud. Haar zus Clare s vooral bang voor Melanchola, een planeet de met een grote snelhed op de aarde afstormt ,50 (55+) - 4 (26/abo/wacco) - 1,25 (OK-pas) EUR Vrjdag 13 januar 2012 Muzek u. Buurman - Mount Everest Met hun debuutalbum Rocky komt altjd terug goode Buurman al hoge ogen. Opvolger Mount Everest versterkt hun poste n het Nederlandstalge muzeklandschap. Sngles zoals London Stansted en Mount Everest doen het utstekend op de natonale rado en tv (red.) - 13 (-26/ abo/waccobon) EUR Vrjdag 20 januar 2012 Theater u. Ensemble Leporello - Mnnevozen Mnnevozen s een brljant en hlarsch bljspel voor ver acteurs, twee operazangers en een barokorkestje. Het s een bewerkng van Marvaux eerste toneeltekst Arlequn pol par l amour en wordt afgewsseld en begeled door ara s en duo s van Pergoles, Rameau, Martn, (red.) - 12 (-26/abo/waccobon) EUR Zondag 22 januar 2012 Famle u. Tna Marevoet - Raaf Merca woont op campng Vogelendans. Op een dag ontmoet zj Bors. Aangezen Merca vaak alleen s en een vrend wl, betrekt zj Bors drect bj haar plannen. Ze heeft nameljk aan het onthaal gehoord dat een deel van de campng zou verdwjnen. Samen met Bors zal ze er alles aan doen om dt tegen te houden. 7-6 (red.) - 5 (-26/ abo/waccobon) EUR Vrjdag 27 januar 2012 Flm u. Swoon Een hotel mddenn een httegolf n Brussel. Anna en Hendrk hebben het allemaal: een toffe zoon, een goee job, een moo hus. Het huweljksfeest van Anna s zus doet hen echter nadenken over de keuzes de ze gemaakt hebben. Hendrk s gelukkg met wat hj heeft. Maar Anna vraagt zch af of er net ets meer moet zjn. 5-4,50 (55+) - 4 (26/abo/wacco) - 1,25 (OK-pas) EUR Zaterdag 28 januar 2012 Humor u. Ngel Wllams - Workng Class Hero Workng Class Hero s een keharde stand-upcomedy voorstellng waarn Ngel, trouw aan zjn workng class roots, zjn nek utsteekt, de vjand opzoekt en ontmastkert, en waarn hj ook zjn egen dealen n het vzer neemt en fleert (red.) - 12 (-26/abo/waccobon) EUR Zondag 29 januar 2012 Matnee u. Marjn Devalck en Tems Musc - Nu weten ze we k ben Deze gloedneuwe theatershow brengt een overzcht van het leven & werk van de ondertussen 85-jarge zanger Wll Ferdy. Vanaf 2004 werd Jürgen De Smet de vaste panst/begeleder van Wll Ferdy. Hj laat zch omrngen door vjf rasartesten waaronder Marjn Devalck, Sona Pelgrms, Marleen Van Holder (vool) en Drk De Schoenmaker (saxen, dwarsflut) (red.) - 12 (-26/abo/waccobon) EUR Woensdag 1 februar 2012 Flm u. La Pel Que Habto De neuwste Pedro Almodóvar vertelt het verhaal van een brljant chrurg (Antono Banderas) de, na de gruweljke dood van zjn vrouw, er zjn levenswerk van heeft gemaakt om een artfcële hud te kweken de mmuun s voor brandwonden en nsectenbeten. 5-4,50 (55+) - 4 (26/abo/wacco) - 1,25 (OK-pas) EUR 16 - Hamnfo

17 Zondag 5 februar 2012 Flm u. Gnomeo & Julet Grappge anmateflm met tunkabouters n de hoofdrol, losjes gebaseerd op Shakespeares Romeo en Jula. Net als n het bekende lefdesverhaal hebben Gnomeo en Julet vele obstakels te overwnnen. 5-4,50 (55+) - 4 (26/abo/wacco) - 1,25 (OK-pas) EUR Vrjdag 10 februar 2012 Muzek u. Nathale Meskens & band Nathale Meskens s tegenwoordg net van het tv-scherm weg te denken en dat kan ook u net ontgaan zjn. In haar muzekprogramma brengt Nathale egenznnge verses van ledjes van o.a. Moloko, Norah Jones, Amy Wnehouse, Mchael Jackson en zelfs Queens Of The Stone Age (red.) - 13 (-26/abo/waccobon) EUR Woensdag 22 februar 2012 Famle u. Martne De Kok en Tom Kets De Gruffalo Het prentenboek The Gruffalo verscheen n 1999 en groede ut tot een klasseker. De BBC verkoos het verhaal tot het beste verhaal voor het slapengaan. Tom Kets en Martne de Kok bewerkten dt prachtge prentenboek tot een warme, grappge en spannende muzkale vertellng voor de allerklensten. 7-6 (red.) - 5 (-26/abo/waccobon) EUR Donderdag 23 februar 2012 Matnee u. Katren Gallez & ensemble Showtme 2012 Deze temperamentvolle sopraan verdende haar sporen n de operette en muscal wereld. Showtme s een namddagvullend programma waar Katren Gallez samen met humorst Fred Gernaert en het ballet Ronald Lee Whte een onvergeteljke namddag zorgen (red.) - 10 (-26/abo/waccobon) EUR Vrjdag 24 februar 2012 Flm u. Kufje en het gehem van de Eenhoorn Kosten nog moete werden gespaard om de Belgsche strpheld Kufje tot leven te brengen. De avonturen van Kufje: het gehem van de eenhoorn werd geregsseerd door Steven Spelberg de nsprate haalde ut 3 verschllende albums voor deze flm. 5-4,50 (55+) - 4 (26/abo/wacco) - 1,25 (OK-pas) EUR Zaterdag 25 februar 2012 Humor u. De Schedelgeboorten - Gelukkg Een neuwe show met coachng van Komml Foo. Het feestje was geweldg. De gasten waren talrjk. Het ber stroomde bj beken. Daarvan wordt een mens n één woord: gelukkg! Het feestje was een ramp. De gasten bleven weg. Het ber was lauw. Er werd gevochten. Er velen net geen doden. Gelukkg (red.) - 13 (-26/abo/waccobon) EUR Hoe reserveren? Abonnement We regelmatg de voorstellngen n het cultureel centrum Jan Tervaert bjwoont, kest best voor een abonnement. CC Jan Tervaert stelt een voordelge abonnementformule voor: je kest 5 verschllende voorstellngen en genet daarvoor van het abonnemententaref; je genet ook automatsch van de laagste prjs bj elke voorstellng. Daarbovenop krjg je 5 Waccobons. Naast de kortng beden we de abonnementenhouder een grats kaartje aan voor een voorstellng ut onze selecte: Ensemble Leporello (20/01/12), Tna Maerevoet (22/01/12), t Arsenaal (23/03/11), Rembert en Peter (05/05/11). Flmkaart Ook flmfans worden bj ons n de watten gelegd Een flmkaart geeft recht op 10 flmvoorstellngen aan het laagste taref (10 x 4 euro = 40 euro). Famlekaart Voor geznnen en jeugdbewegngen voorzen we een 10-beurtenkaart. Deze kaart kost 50 euro en geeft 10 keer toegang tot een famlevoorstellng of -flm. OK-pas OK-pashouders geneten een kortng van 75% op het basstaref. Hammenaars de denken n aanmerkng te komen voor een OK-pas kunnen zch rchten tot de denst welzjn. Betalng Tckets denen bnnen de 7 dagen na reservate betaald te worden, zo net vervalt jouw reservate. Je kan betalen n het secretaraat (cash) of per overschrjvng op het rekenngnummer met vermeldng van de naam waarop de kaarten gereserveerd zjn en de ttel van de voorstellng. We 1 euro extra stort krjgt de kaarten opgestuurd. Verkochte tckets worden net terugbetaald. CC Jan Tervaert Kaaplen Hamme tel e-mal : webste: Hamnfo - 17

18 EERSTE HULP OP DE DANSVLOER De begnnerscursus vndt elke donderdag plaats. In 10 weken tjd leren de deelnemers de basspassen en een aantal fguren van enkele bassdansen zoals foxtrot, quckstep, dsco swng, Loc.: Zaal De 4 Gekroonden Info: KWB Moerzeke, tel OPGELET! De actvtetenkalender voor maart-aprl publceren we n de eerstvolgende Hamnfo vanaf 1 maart. De uterste datum voor ngave van jouw actvtet s 23 januar Alle actvteten de later worden ngevoerd, worden net meer opgenomen n het overzcht. De redacte kan net verantwoordeljk worden gesteld voor foutef ngevoerde gegevens. Jouw actvtet n Ut n Hamme? Dat kan! Regstreer je op Als je ets organseert, wl je zoveel mogeljk mensen bereken en zo goed mogeljk de aankondgng verspreden. Het kan als je nvoert n de UTdatabank. De gemeente Hamme s ld van het UTnetwerk van Cultuurnet Vlaanderen. Dankzj deze samenwerkng verschjnen alle actvteten (sport, cultuur, vrje tjd, toersme, jeugd, ) n onze gemeente de ngevoerd zjn n de UTdatabank n dverse agenda s, o.a. n de agenda op de gemeenteljke webste, evenals n dt magazne onder de rubrek UT n Hamme. We INvoert, haalt er veel UT! Je hoeft dus maar één keer n te voeren n de UTdatabank om je aanbod op een heleboel plaatsen te zen verschjnen. Vraag vandaag nog je handledng Invoeren n de UTdatabank bj de gemeenteljke communcatedenst. De handledng helpt je stap voor stap om je te regstreren en om actvteten n te voeren n de UTdatabank. Gemeenteljke communcatedenst Marktplen Hamme tel e-mal : JANUARI Za 7 januar 2012 AMUSEMENT Neuwjaarsrecepte Het gemeentebestuur van Hamme bedt alle bewoners van de gemeente een drankje en een hapje aan om het neuwe jaar feesteljk n te zetten. Loc.: Tent thv De Kezel en Wnterkapel Uur: u u. Info: Denst toersme, tel , Wo 11 januar 2012 FILM Melanchola Lees meer pag. 16 Vr 13 januar 2012 MUZIEK Buurman Lees meer pag. 16 WEDSTRIJD Bowlng Loc.: Anglo-bowlng (Klenhulst 4, 9220 Hamme) Info: Anglo-bowlng, tel Zo 15 januar 2012 SPORT Veldloop Veldloop voor de leeftjd van 6 tot 99 jaar met verschllende afstanden voor alle leeftjden. Loc.: Terren achter sporthal Meulenbroek Uur: u u. Info: AC Hamme, Vr 20 januar 2012 THEATER Ensemble Leporello Lees meer pag. 16 Geef zelf je actvtet n! UTdatabank.be Zo 22 januar 2012 FAMILIE 8+ - Tna Marevoet Lees meer pag Hamnfo

19 Za 4 febuar 2012 SPORT Sportvedettenavond ze cover achteraan LEZING Toast lterar Toast lterar laat ons kennsmaken met de Hamse dchteres Lut De Block. Waarover met net kan spreken, daarover moet men schrjven. Loc.: Huze Vermere-Lagae (Slangstraat 53, Hamme) Uur: u u. Info: Davdsfonds Hamme e-mal: Do 26 januar 2012 BIB Gedchtendag Lees meer pag. 14 Vr 27 januar 2012 FILM Swoon Lees meer pag. 16 WEDSTRIJD Bowlng Loc.: Anglo-bowlng (Klenhulst 4, 9220 Hamme) Info: Anglo-bowlng, tel Za 28 januar 2012 HUMOR Ngel Wllams Lees meer pag. 16 Zondag 29 januar 2012 MATINEE - Marjn Devalck & Tems Musc Lees meer pag. 16 FEBRUARI Wo 1 februar 2012 FILM La pel que habto Lees meer pag. 17 Do 2 februar 2012 CURSUS EHBO Help Loc.: Rode Krus Hamme Uur: u. Info: Hans Vereecken e-mal: Zo 5 februar 2012 FILM Gnomeo & Julet Lees meer pag. 17 CONCERT Koffeconcert Cantambale Cantamable laat je geneten van 20 muzkale pareltjes ut haar repertorum en neemt je mee doorheen twee decenna koorervarng. Loc.: Kerk Onze-Leve-Vrouw Hulp der Chrstenen (Zogge) Uur: u u. Info: Cantamable, e-mal: Vr 10 februar 2012 MUZIEK Nathale Meskens & band Lees meer pag. 17 WEDSTRIJD Bowlng Loc.: Anglo-bowlng (Klenhulst 4, 9220 Hamme) Info: Anglo-bowlng, tel Vr 17 februar 2012 WEDSTRIJD Bowlng Loc.: Anglo-bowlng (Klenhulst 4, 9220 Hamme) Info: Anglo-bowlng, tel Zo 19 februar 2012 AMUSEMENT Carnavalstoet Moerzeke Loc.: Centrumstraten Moerzeke Uur: u. Info: Carnavalcomté Moerzeke-Kastel, tel Ma 20 februar 2012 AMUSEMENT Kndercarnaval Kastel De knderen maken bj goed weer een korte optocht door het Scheldedorp Kastel. Daarna muzek en dans met pannenkoeken en een bezoek van Prns(es) carnaval Loc.: GOC Ter Munken Uur: u u. Info: Kndercarnavalcomté Kastel e-mal: Za 11 februar 2012 AMUSEMENT Kndercarnaval Moerzeke Wo 22 februar 2012 FAMILIE 4+ - De Gruffalo Verkezng jeugdprns en jeugdprnses Grats toegang, pannenkoekken, drankje en snoeppakket. Loc.: Zaal De Ver Gekroonden Uur: u u. Info: Carne Van Geyte, tel Do 23 februar 2012 MATINEE Katren Gallez & ensemble CURSUS Workshop daksolate Lees meer pag. 11 AMUSEMENT Aanstellng Prns(es) carnaval 2012 Loc.: Zaal De 4 Gekroonden Uur: u u. Info: Carnavalcomté Moerzeke-Kastel tel Lees meer pag. 17 Lees meer pag. 17 Vr 24 februar 2012 FILM Kufje en het gehem van de eenhoorn Lees meer pag. 17 Za 25 februar 2012 HUMOR De Scheldegeboorten Lees meer pag. 17 Hamnfo - 19

20 27 e sportvedetten avond zaterdag 4 februar 2012 sporthal meulenbroek demonstrates moevt - gymmax jack n the box - the dunkng devls Utrekng TROFEEEN DER SPORTVERDIENSTE 2011 Huldgng verdensteljke sportclubs Huldgng Belgsche, Vlaamse en Provncale kampoenen

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen:

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen: AFGESTUDEERD wat nu? GEFELICITEERD Je hebt je dploma op zak of zegt de schoolbanken vaarwel om je op de arbedsmarkt te storten. Wat je ook studeerde, er komt heel wat op je af als je de schoolpoort achter

Nadere informatie

haminfo 5 Schrijfworkshop, van personage tot verhaal Organiseer eens wat Hoe aanmelden en inschrijven in het basisonderwijs

haminfo 5 Schrijfworkshop, van personage tot verhaal Organiseer eens wat Hoe aanmelden en inschrijven in het basisonderwijs hamnfo Tweemaandeljks nfoblad van de gemeente Hamme 17 de jaargang januar - februar 2013 5 Schrjfworkshop, van personage tot verhaal 6 Organseer eens wat 10 Hoe aanmelden en nschrjven n het bassonderwjs

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

haminfo 1000 km voor Kom op tegen kanker Jobbeurs, verander van koers Lentekriebels in t park Tweemaandelijks infoblad van de gemeente Hamme

haminfo 1000 km voor Kom op tegen kanker Jobbeurs, verander van koers Lentekriebels in t park Tweemaandelijks infoblad van de gemeente Hamme hamnfo Tweemaandeljks nfoblad van de gemeente Hamme 16 de jaargang me - jun 2012 3 9 1000 km voor Kom op tegen kanker Jobbeurs, verander van koers 15 Lentekrebels n t park Beste lezer, 03 kort 04 toersme

Nadere informatie

Uw gemeente trakteert. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Nieuwjaarsbabbel: vrijdag 9 januari - 19.30 uur

Uw gemeente trakteert. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Nieuwjaarsbabbel: vrijdag 9 januari - 19.30 uur Informateblad Schlde en s-gravenwezel 39e Jaargang - nr 1 januar-februar 2015 Uw gemeente trakteert Neuwjaarsbabbel: vrjdag 9 januar - 19.30 uur De deale vakantejob 9 Meer bewegen om mnder te vallen 13

Nadere informatie

haminfo 8 Kindercarnavalhappening 11 Academie zoekt 150 jaar archief... Groepsaankoop 100% groene stroom en aardgas

haminfo 8 Kindercarnavalhappening 11 Academie zoekt 150 jaar archief... Groepsaankoop 100% groene stroom en aardgas hamnfo Tweemaandeljks nfoblad van de gemeente Hamme 16 de jaargang maart - aprl 2012 3 Academe zoekt 150 jaar archef... 8 Kndercarnavalhappenng 11 Groepsaankoop 100% groene stroom en aardgas Beste nwoners

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

haminfo 9 Zwerfkattenproject, Met extra jeugd katern! van huiskat tot zwerfkat Nieuwe locatie oplaadpunt voor budgetmeters

haminfo 9 Zwerfkattenproject, Met extra jeugd katern! van huiskat tot zwerfkat Nieuwe locatie oplaadpunt voor budgetmeters hamnfo Tweemaandeljks nfoblad van de gemeente Hamme 16 de jaargang september - oktober 2012 Met extra jeugd katern! 9 Zwerfkattenproject, van huskat tot zwerfkat 10 16 Neuwe locate oplaadpunt voor budgetmeters

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 2 nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch nnerarchtecture feelng good n natural archtecture aboratorum

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Neuwsbref van de maand jun 2010 van de clëntenraad socale zekerhed te Hulst. Geachte lezers. De Clëntenraad socale zekerhed te Hulst probeert het mnmabeled van Hulst ten unste van u te beïnvloeden. Het

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

haminfo Met extra jeugd katern! Gezocht, kandidaten voor jongerenleesclub Snoeien in jouw energiefactuur? Hamme zingt en swingt...

haminfo Met extra jeugd katern! Gezocht, kandidaten voor jongerenleesclub Snoeien in jouw energiefactuur? Hamme zingt en swingt... hamnfo Tweemaandeljks nfoblad van de gemeente Hamme 16 de jaargang jul - augustus 2012 5 8 13 Gezocht, kanddaten voor jongerenleesclub Snoeen n jouw energefactuur? Hamme zngt en swngt... Met extra jeugd

Nadere informatie

haminfo Subsidie in de kijker: Groendak Wat eten we als t feest is? De grote thuisbak, ben jij van de partij?

haminfo Subsidie in de kijker: Groendak Wat eten we als t feest is? De grote thuisbak, ben jij van de partij? hamnfo Tweemaandeljks nfoblad van de gemeente Hamme 16 de jaargang november - december 2012 8 11 14 Subsde n de kjker: Groendak Wat eten we als t feest s? De grote thusbak, ben jj van de partj? 03 kort

Nadere informatie

Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes. Sprok kels. Opening. Met. 09 Parkbos nieuws Herfst - Winter 14. p03. p07. p08. wandelkaart Kijk snel binnenin

Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes. Sprok kels. Opening. Met. 09 Parkbos nieuws Herfst - Winter 14. p03. p07. p08. wandelkaart Kijk snel binnenin 09 Parkbos neuws Herfst - Wnter 14 1 Met wandelkaart Kjk snel bnnenn Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes Sprok kels Openng 28 september p03 p07 p08 voorwoord Beste lezers, Gert Arjs Jan Brers Gouverneur

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel Masterplan Leeboorden Dt paneel maakt deel ut Menen. De wandelng neemt u n het plan voor gemaakt deze wandelng s te verkrjgen n het stadhus waar u ook het overzchtsplan assen van het masterplan n het groot

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence

Nadere informatie

Seniorengids. Maarkedal

Seniorengids. Maarkedal Senorengds Maarkedal Voorwoord Beste senor We droomt er net van een mooe oude dag? Een zee van tjd om te geneten van famle en vrenden, klusjes n de tun op te knappen, deel te nemen aan actvteten de plaatsvnden

Nadere informatie

haminfo Fiets je kerngezond Een zwaluw maakt de lente niet... of toch? Initiatie motorrijvaardigheid Tweemaandelijks infoblad van de gemeente Hamme

haminfo Fiets je kerngezond Een zwaluw maakt de lente niet... of toch? Initiatie motorrijvaardigheid Tweemaandelijks infoblad van de gemeente Hamme hamnfo Tweemaandeljks nfoblad van de gemeente Hamme 17 de jaargang me - jun 2013 9 10 13 Fets je kerngezond Een zwaluw maakt de lente net... of toch? Intate motorrjvaardghed Beste nwoners 03 toersme 04

Nadere informatie

haminfo 3 Tariefwijziging elektronische identiteitskaarten Nieuwe brochure groepsuitstappen Buitenspeeldag

haminfo 3 Tariefwijziging elektronische identiteitskaarten Nieuwe brochure groepsuitstappen Buitenspeeldag hamnfo Tweemaandeljks nfoblad van de gemeente Hamme 17 de jaargang maart - aprl 2013 3 Tarefwjzgng elektronsche denttetskaarten 8 12 Neuwe brochure groepsutstappen Butenspeeldag Een neuwe start 03 burgerzaken

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie

haminfo Eerste fase nieuwbouw wordt in gebruik genomen Transitie in actie, word ambassadeur! Programma Week van de Smaak 2013

haminfo Eerste fase nieuwbouw wordt in gebruik genomen Transitie in actie, word ambassadeur! Programma Week van de Smaak 2013 hamnfo Tweemaandeljks nfoblad van de gemeente Hamme 17 de jaargang november - december 2013 6 12 14 Eerste fase neuwbouw wordt n gebruk genomen Transte n acte, word ambassadeur! Programma Week van de Smaak

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

3p. Nieuwjaarsbabbel vrijdag 8 januari - 19.30 uur. Vinden wat u zoekt op de nieuwe www.schilde.be. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel

3p. Nieuwjaarsbabbel vrijdag 8 januari - 19.30 uur. Vinden wat u zoekt op de nieuwe www.schilde.be. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel Informateblad Schlde en s-gravenwezel 40e Jaargang - nr 1 januar-februar 2016 Neuwjaarsbabbel vrjdag 8 januar - 19.30 uur Vnden wat u zoekt op de neuwe www.schlde.be 3p. In dt nummer Neuwjaarsbabbel 2

Nadere informatie

Wat u als oudere wilt weten, kunt doen of nodig hebt.

Wat u als oudere wilt weten, kunt doen of nodig hebt. Wjk- en denstencentrum de Oranjehoek Oranje Nassaustraat 1 2271 SJ Voorburg Tel. Wjk- en denstencentrum de Groene Loper Van Royenstraat 2 2273 VD Voorburg Tel. 070-300 47 47 Adves & nformate Ondersteunng

Nadere informatie

Schrille contrasten op de Westelijke Jordaanoever. Spraakmakende documentaire nu ook te zien in Schilde - pagina 7

Schrille contrasten op de Westelijke Jordaanoever. Spraakmakende documentaire nu ook te zien in Schilde - pagina 7 Informateblad Schlde en s-gravenwezel 38 ste Jaargang - nr 2 maart-aprl 2014 Schrlle contrasten op de Westeljke Jordaanoever Spraakmakende documentare nu ook te zen n Schlde - pagna 7 Neuwe renovatepreme

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 5 mei 2014

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 5 mei 2014 EI DRAAD LStadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 5 me 2014 Leven en Welzjn bloemenmarkt op zaterdag 10 me p. 9 verkezngen op 25 me p. 4 1 ste grensloop met Frederk van Lerde p. 10 1 + UT n

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

innerhousing by innerarchitecture for TBI-WOONlab gevels voor lekkereigenwoonhuis

innerhousing by innerarchitecture for TBI-WOONlab gevels voor lekkereigenwoonhuis nnerhousng by nnerarchtecture for TBI-WOONlab gevels voor lekkereigenwoonhus 0 10 25 nnerhousng by nnerarchtecture Mensen wllen een buurt waar ze prettg kunnen wonen. Een buurt waarn een rjk woongevoel

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES Doel gr oepenanal yse DeFr esewouden I nvent ar sat e( pot ent ël e) dak-ent hu sl ozen,al cohol -en har ddr ugsver sl aaf den ndefr esewouden 1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In het najaar van 2001 heeft

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO werken en leren n de brugklas 2014-2015 Je groet op de RGO INhoudsopgave Voorwoord.........................................................................................................................................

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Brakel infomagazine. GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD - Jaargang 4 - September 2014 SPORTKAMPEN P. 19 2015 GOEDKOPE P. 9 GROENE ENERGIE

Brakel infomagazine. GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD - Jaargang 4 - September 2014 SPORTKAMPEN P. 19 2015 GOEDKOPE P. 9 GROENE ENERGIE Brakel nfomagazne GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD - Jaargang 4 - September 2014 NR 17 GOEDKOPE P. 9 GROENE ENERGIE VACCINATIE P. 11 SEIZOENSGRIEP HELP STRAATKOLKEN P. 12-15 STROOMSCHAARSTE SPORTKAMPEN P. 19

Nadere informatie

Wonen waar u zich thuis voelt. Verhuurbrochure Vier huurwoningen Scholtenswijk Oude Pekela

Wonen waar u zich thuis voelt. Verhuurbrochure Vier huurwoningen Scholtenswijk Oude Pekela Wonen waar u zch thus voelt Verhuurbrochure Ver huurwonngen Scholtenswjk Oude Pekela Algemene Informate Aan de Scholtenswjk n Oude Pekela realseert Acantus samen met Brunng b.v. ver socale huurwonngen.

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 2 februari 2014

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 2 februari 2014 EI DRAAD LStadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 2 februar 2014 Leven en Welzjn aanpak waterbeheersng rendeert p. 4 herneuwde woonpremes p. 8 1 + UT n Menen over de stad nhoud Scan mj en lees

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Pakketten. Nationale pakketten 1. Internationale pakketten 11

Pakketten. Nationale pakketten 1. Internationale pakketten 11 Pakketten Natonale pakketten 1 Internatonale pakketten 11 Natonale pakketten Densten & optes 1 Create 3 1. Afmetngen, gewcht & dkte 3 2. Lay-out van de zendngen 4 2.1. Voorzjde van het pakket 4 2.2. Hoe

Nadere informatie

Clockradio/CD-player

Clockradio/CD-player Clockrado/CD-player ARC120 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 15 FR 29 ES 43 DE 57 EL 71 Inhoudsopgave 1. Velghed... 16 1.1

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

Stem. Dobbelhoevepad. tot wandeling van het jaar (p. 18) Informatieblad Schilde en s-gravenwezel

Stem. Dobbelhoevepad. tot wandeling van het jaar (p. 18) Informatieblad Schilde en s-gravenwezel Informateblad Schlde en s-gravenwezel 39e Jaargang - nr 4 jul-augustus 2015 Stem Dobbelhoevepad tot wandelng van het jaar (p. 18) Carrousel n augustus 9 10 000 stappen 22 Grats jurdsch adves 24 In dt nummer

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

2970actief. Gezocht: skaters, bmx ers en steppers met een mening. woensdag 15 juli om 18 uur woensdag 5 augustus om 18 uur

2970actief. Gezocht: skaters, bmx ers en steppers met een mening. woensdag 15 juli om 18 uur woensdag 5 augustus om 18 uur 2970actef Actvtetenkalender Schlde en s-gravenwezel Gezocht: skaters, bmx ers en steppers met een menng woensdag 15 jul om 18 uur woensdag 5 augustus om 18 uur jul-augustus 2015 1 Intatef voor het Actvtetenkalender

Nadere informatie

WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN

WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN Welzjnsonthaal 1 INHOUD Voorwoord Concept: een warm en toegankeljk onthaal voor elke burger Een flexbel en functoneel ontwerp Tjdsljn Aanspreekpunt p3 p4 p6 p10 p11 2 VOORWOORD Beste Bedankt voor uw nteresse

Nadere informatie

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-lght lght alarm ARW100 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten IKC-gds 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Bnnenstebuten IKC Bnnenstebuten nformategds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Geachte ouders, verzorgers en andere

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 8 september 2014

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 8 september 2014 EI DRAAD LStadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 8 september 2014 Leven en Welzjn weltjesfeest op 6 september p. 9 droombeelden van Menen p. 3 najaarsacte shop & beleef Menen p. 4 1 + UT n

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Zone 30, meer dan een bord. Hét evenement voor fietsreizen! www.vakantiefietser.be

Nieuwsbrief. Zone 30, meer dan een bord. Hét evenement voor fietsreizen! www.vakantiefietser.be Belgë-Belgque PB Antwerpen X 8/4752 Erk.nr. P708377 Neuwsbref Dremaandeljks tjdschrft nr. 65 maart, aprl, me 2011 V.U. Jan Treunen, Boomgaardstraat 22 bus 57, 2600 Berchem Zone 30, meer dan een bord In

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

haminfo Is de woning die je verhuurt geschikt? Zomer van het spannende boek Vlaanderen Feest Tweemaandelijks infoblad van de gemeente Hamme

haminfo Is de woning die je verhuurt geschikt? Zomer van het spannende boek Vlaanderen Feest Tweemaandelijks infoblad van de gemeente Hamme hamnfo Tweemaandeljks nfoblad van de gemeente Hamme 17 de jaargang jul - augustus 2013 3 5 Is de wonng de je verhuurt geschkt? Zomer van het spannende boek 13 Vlaanderen Feest Beste nwoners 03 kort 04

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

EI DRAAD. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 10 november 2014. leiewerken in onze stad p. 6

EI DRAAD. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 10 november 2014. leiewerken in onze stad p. 6 Stadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 10 november 2014 Leven en Welzjn EI DRAAD L 100 jaar geleden velen de Dutsers Menen bnnen p. 9 leewerken n onze stad p. 6 bblotheek rekkem n het dorpshus

Nadere informatie

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag)

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag) Academy for Credt Management 2005 - bron van deskundghed opledngen OPLEIDINGSINSTITUUT ERKEND DOOR DE VLAAMSE OVERHEID EEN INITIATIEF VAN GRAYDON BELGIUM NV UITBREIDINGSTRAAT 84-B1 TE 2600 BERCHEM 18E

Nadere informatie

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl augustus 2014 nummer 13 ❸ De rego aan zet In dt e-zne: ❺ Aan de keukentafel met: Ells Jongerus en Caron Landzaat, ervarngsdeskundgen bj LFB ❻ Kennsmaken met Jantene

Nadere informatie

2970actief vakantie. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Werken Turnhoutsebaan 2 Culturele maand 6 Containerpark tijdelijk gesloten - wat nu?

2970actief vakantie. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Werken Turnhoutsebaan 2 Culturele maand 6 Containerpark tijdelijk gesloten - wat nu? Bnnenn 2970actef vakante Informateblad Schlde en s-gravenwezel 40e Jaargang - nr 2 maart-aprl 2016 Werken Turnhoutsebaan 2 Culturele maand 6 Contanerpark tjdeljk gesloten - wat nu? 10 In dt nummer Werken

Nadere informatie

Het Nederlands Persmuseuml

Het Nederlands Persmuseuml [HET ARCHIEF] Het Nederlands Persmuseuml HELLEKE VAN DEN BRABER lr In museale krngen bestaat vrj grote overeenstemmng over de crtera waaraan een echt museum moet voldoen. Een eerste vereste s uteraard

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014 Gehandcaptenzorg nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jul 2014 ❸ Burgers met een beperkng n de Wmo: we en hoeveel? In dt e-zne: over de grenzen heen Amsterdam ❺ Clënten n beeld Over de grenzen ❿ Ut de praktjk:

Nadere informatie

Scholenveldloop (lagere school) Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Zaterdag 20 september 2014 Sportpunt de Caters, Moerstraat

Scholenveldloop (lagere school) Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Zaterdag 20 september 2014 Sportpunt de Caters, Moerstraat Informateblad Schlde en s-gravenwezel 38e Jaargang - nr 5 september-oktober 2014 Scholenveldloop (lagere school) Zaterdag 20 september 2014 Sportpunt de Caters, Moerstraat Behaagacte 2014 15 Schrjf uw

Nadere informatie

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferenterumte nstellen en gebruken Aanvullng bj de gebruksaanwjzng Issue 1 Integral 5 Software Release 2.6 September 2009 Conferenterumte gebruken Conferenterumte

Nadere informatie

CAO. Gehandicaptenzorg

CAO. Gehandicaptenzorg 2016 CAO Gehandcaptenzorg Vragen en contact Vragen van werkgevers Voor vragen op het gebed van de nterpretate/toepassng van de CAO kunnen georganseerde werkgevers (leden) zch wenden tot: Verengng Gehandcaptenzorg

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 i <

Jaarverslag 2013 i < Jaarverslag 2013 Voorut kjken In 2013 heeft het CBR weer goede resultaten geboekt. Zo zjn de resultaten van de examendvses en de klachtenregelng verbeterd. We kunnen zelfverzekerd voorut kjken naar het

Nadere informatie

EXPO. Felix De Boeck. 25 oktober tot 24 januari - p13. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel

EXPO. Felix De Boeck. 25 oktober tot 24 januari - p13. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel Informateblad Schlde en s-gravenwezel 39e Jaargang - nr 6 november-december 2015 EXPO Felx De Boeck 25 oktober tot 24 januar - p13 Schup n de grond voor bouw gemeenschapscentrum 5 Pensoenztdagen n Denstencentrum

Nadere informatie

AUDIT FACILITY MANAGEMENT

AUDIT FACILITY MANAGEMENT Mnstere van Verkeer en Waterstaat. Rjkswaterstaat, stafdenst Audt RWS AUDT FACLTY MANAGEMENT drs. P. Kool drs..e. Leene Stafdenst Audt RWS 's-gravenhage, jun 999 waterstaat nent&te! /Fex. 070-3513003 Audt

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe

Schoolgids 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe Schoolgds 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwjs NTC-school Karlsruhe Nederlandse en Vlaamse Cultuurverengng e.v. www.nevlac.org nfo@nevlac.org Schoolgds 2015-2016 NEDERLANDS TAAL- EN CULTUURONDERWIJS

Nadere informatie

I DIV STAN OD

I DIV STAN OD Provnce Noord-Brabant Aanvraagformuler ontheffng stltegebeden n Noord-Brabant Wetteljk kader In stltegebeden s het beled er op gercht om plaatsen waar geen of weng geludbelastng, als gevolg van menseljke

Nadere informatie