haminfo 7 Nieuwjaarsreceptie Gemeente lanceert nieuwe huisstijl bewoners Warm en energiezuinig de winter door

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "haminfo 7 Nieuwjaarsreceptie Gemeente lanceert nieuwe huisstijl bewoners Warm en energiezuinig de winter door"

Transcriptie

1 hamnfo Tweemaandeljks nfoblad van de gemeente Hamme 16 de jaargang januar - februar Gemeente lanceert neuwe husstjl 7 Neuwjaarsrecepte bewoners 9 Warm en energezung de wnter door

2 Een neuw jaar 03 kort 04 neuw 06 toersme 08 welzjn 09 mleu 12 weetjes 13 sport 14 onderwjs 15 bblotheek 16 cultuur 18 ut n hamme Colofon Deze utgave s een realsate van de gemeente Hamme. Verantwoordeljke utgever College van burgemeester en schepenen Marktplen Hamme Redactesecretaraat Communcatedenst Marktplen Hamme tel fax e-mal: Endredacte Etenne Dreghe, schepen van communcate Davy Verhelst, deskundge communcate Nele De Jong, medewerkster communcate Foto s CC Jan Tervaert Communcatedenst Copyrght Nets ut deze brochure mag worden overgenomen, gekopeerd of op eender welke maner gereproduceerd zonder schrfteljke toelatng van de utgever Bedelng en oplage exemplaren met de Post bedeeld Druk en lay-out Drukkerj Boel Kerkstraat Hamme tel fax e-mal: Het volgende nummer verschjnt vanaf 1 maart Teksten bnnen uterljk tegen 23 januar Wj wensen u een stukje hemel op aarde, waar u met volle teugen kunt geneten van uw medemens, uw gezellge feesttafel, uw favorete sport of muzek, uw tun of uw terras, met warme hernnerngen aan wat was en fjne wensen voor wat komen mag! En vooral wensen wj u sfeervolle kerstdagen en een prachtg stralend 2012, n gezondhed, voorspoed en geluk! Namens het schepencollege en de gemeenteraad, Herman Vjt burgemeester Een neuw begn? Écht opneuw begnnen wj uteraard net op 1 januar 2012 Als gemeentebestuur werken wj mmers voortdurend verder aan het welzjn en het comfort van onze nwoners. Een dosser stopt net op 31 december om een neuw te openen op 1 januar. Gelukkg maar In de loop van het jaar heeft elke schepen voor zjn of haar bevoegdhed wel al aangegeven wat de realsates zjn op hun werkgebed en/of wat nog volop n de stegers zt. Om nog enkele voorbeelden aan te halen: de openng van park Kerckwjk, de herlokalsate van de denst burgerzaken, de wegenwerken tussen de Renldestraat en de Loystraat, het jeugdcentrum, Hopeljk kan n 2012 het pad van de verneuwng en verfraaïïng van onze gemeente verder worden bewandeld. Zo trachten wj opneuw enkele doelstellngen te verwezenljken van het prestgeuze centrumontwkkelngsproject Hamme Herbj vestgen we net enkel de aandacht op nfrastructureel vlak, maar trachten wj ook te werken aan een egen denttet. Het zal u wellcht nog net ontgaan zjn dat ook deze Hamnfo n een neuw kleedje zt. Afgelopen maanden hebben onze gemeenteljke admnstrateve densten hard gewerkt aan een neuw logo. Bj deze s de neuwe husstjl van de gemeente dan ook een fet! De komende weken en maanden zal dt ook meer en meer zchtbaar zjn n onze straten. Ut de enquête bleek dat het overgrote deel van onze nwoners opteerden voor het behoud van de kleuren. Hermee werd dan ook rekenng gehouden, want Hamme s en bljft een oase van groen en water, heeft klometerslange wandel- en fetsdjken, vormt een prachtg utgestrekt landschap en heeft een unek utzcht over de Schelde en de Durme. Een troef de op termjn zeker en vast nog meer onder de aandacht zal worden gebracht! Zaterdag 7 januar 2012 zal de volgende neuwjaarsdrnk voor de Hamse bevolkng plaatsvnden n een tent ter hoogte van De Kezel en de wnterkapel. Wj nodgen u van harte ut om van u. tot u. bj een hapje en een drankje te klnken op het neuwe jaar en kenns te maken met het neuwe logo van de gemeente. Ik hoop u uteraard daar te mogen verwelkomen. Herman Vjt burgemeester

3 bblotheek Geraak je net tot bj de bb? De bb komt naar jou thus! De bblotheek van Hamme nodgt edereen ut kenns te maken met de denst Bb aan hus. De bb verleent deze denst nu al enge jaren aan nwoners van Hamme, Moerzeke en Zogge, de wegens ouderdom, zekte of andere lchameljke beperkngen net meer n staat zjn de bb te bezoeken. Grats denst De bb vraagt mmers nets meer dan dat je ngeschreven bent als ld van de bb (dt s volledg grats). Onlne catalogus Wl je al eens kjken wat wj n hus hebben? Geen probleem. Je kan onze onlne catalogus doorzoeken op bblotheek.be. Wj hebben hstorsche romans, romantsche verhalen, lusterboeken (boeken op cd), gedchten, nteressante boeken over kunst, wetenschap, de natuur en muzek en flms van eder genre. Kortom, te veel om op te noemen! Info aan artsen en zorgverleners Msschen heb je een job de je vaak n contact brengt met ouderen, zeken of mensen met een handcap. Aarzel dan net om deze mensen te vertellen over Bb aan hus : het kan een meerwaarde betekenen voor mensen de lange tjd het hus net ut kunnen. Zo komt er regelmatg emand van de bb bj hen over de vloer. Mensen en organsates de nstaan voor de zorg van ouderen, zeken en mensen met een handcap mogen de bb ook contacteren om een afspraak te maken met één van de medewerkers van de bb. De kan aan de hand van een presentate en documentate utleg geven over de denst Bb aan hus. Bblotheek Achterthof Hamme tel e-mal: Jeugdboekenweek Deren n de bb Voor onze jonge lezers hebben we heel wat op stapel staan n Ongetwjfeld kjken honderden knderen nu al ut naar de Jeugdboekenweek. Vorg jaar beleefden 19 knderen een gehemznnge nacht n de bb. Ze werden ook getrakteerd op een moo voorleesmoment door Mark Tjsmans. Dt jaar loopt de Jeugdboekenweek van 10 tot en met 25 maart Ook n 2012 wllen we er een spetterend feest van maken. Het thema s deren. Ons programma houden we voor edereen nog even n spannng. Noteer alvast deze datum n je agenda en hou onze webste, affches en facebook-pagna n het oog! Bblotheek Achterthof Hamme tel e-mal: Hamme brochure Hamnfo - 3

4 neuw Gemeente Hamme lanceert neuwe husstjl Ctymarketng: een geslaagde nteracte tussen nhoud en verpakkng Het ctymarketngplan van 2008 leerde dat Hamme ondanks haar vele troeven geen dudeljke denttet naar voren kon schuven. Daarom koos en kest de gemeente Hamme resoluut voor een beled waar dre pjlers centraal staan: een voorbeeld worden van centrumontwkkelng, nvesteren n een kwaltetsvolle woonomgevng en een plek zjn waar men kan onthaasten. Deze pjlers worden vertaald naar concrete actes de de gemeente helpen haar doelstellngen te bereken. Met Hamme 2020 staat alvast een grondge metamorfose op stapel. Hamme n uw brevenbus en op het straatbeeld Het neuwe logo vormt de bass voor een neuwe en aantrekkeljke husstjl de bj de start van het neuwe jaar geïntroduceerd wordt. Herbj wordt alle drukwerk n een neuw kleedje gestopt en krjgt ook de gemeenteljke webste een neuwe frsse look. Het straatbeeld zal worden opgefleurd met neuwe banneren en ook de beletterng van het gemeenteljke wagenpark wordt stapsgewjs aangepast aan de neuwe husstjl. Communcatedenst Marktplen Hamme tel fax e-mal: hamme_baner.ndd :07:56 Marktplen Hamme tel fax hamme_brefhoofd.ndd :07:36 Jan Janssens deskundge communcate Marktplen Hamme tel fax Kers op de taart: een neuw logo en husstjl Een succesvolle ctymarketng omvat zowel een dudeljk product als een aantrekkeljke verpakkng. Ut bevragng bj Hammenaars bleek dat 85% een modern logo verkest waarbj de bestaande kleuren van het wapenschld behouden werden. De gemeente Hamme en het communcatebureau Nelson gngen samen aan de slag met deze nput. Resultaat: een gloedneuw logo waarn de karaktersteken van Hamme vervat ztten. Het logo zal voorgesteld worden tjdens de neuwjaarsrecepte voor de nwoners op zaterdag 7 januar 2012 n de tent ter hoogte van de Wnterkapel. Het logo straalt zowel rust als opwndng ut. De natuurkleuren groen en blauw geven het rurale karakter van Hamme weer en verwjzen naar de natuur en het aanwezge water n de gemeente. De golvende ljn n het logo geeft het water weer, dat een promnente plaats nneemt n de gemeente Hamme en staat tevens voor het brusende en dynamsche karakter dat de gemeente n zch draagt. Tenslotte roept het logo het beeld op van de Hamse Wuten. 4 - Hamnfo hamme_naamkaart.ndd :09:15

5 Hamme 2020 Met Hamme 2020 zet de gemeente volop n op centrumontwkkelng. Dt acteplan bestaat ut vjf projecten de de gemeente een frsse utstralng zullen geven en zorgen voor een betere denstverlenng voor de Hammenaar. Ambteus, maar met respect voor en op maat van Hamme. Hamme staat net stl. De afgelopen jaren en maanden werd hard gewerkt aan deze projecten. Ook de haalbaarhed en nteresse vanut de markt, met name bj mogeljke nvesteerders werd verder onderzocht. Dt resulteerde n volgende concrete tussenresultaten: parkng, werden na een eerste selecte ver geïnteresseerde bouwfrma s aangedud. De sanerng van het terren dat deel utmaakt van het project Kerckwjk, de groene long van de gemeente, s achter de rug. Tjdens de eerste helft van 2012 zal de gemeente Hamme het project op de markt zetten naar prvate nvesterngspartners toe. Tenslotte kan worden meegegeven dat de laatste hand wordt gelegd aan de verfjnng van de vse en utwerkng van het rumteljk kader voor het project Marktplen. Het openbare onderzoek voor het RUP (Rumteljk UtvoerngsPlan) zal bnnenkort utgevoerd worden. Voor de realsate van het project Neuwstraat, een moderne, groene boulevard waar een neuw admnstratef centrum gecombneerd wordt met wooneenheden en een ondergrondse Hamnfo - 5

6 toersme Wandel mee met de buurt n de buurt De Wutensmarsen dagen je ut! Wl jj je buren beter leren kennen of ben je al langer actef n een wjk- of buurtwerkng? Dan ben jj of zjn julle msschen wel de mensen de we zoeken. Lekkere Hamse specalteten We zoeken mensen de hun straat of meerdere straten wllen verengen om samen de wandelschoenen aan te trekken en deel te nemen aan de Wutensmarsen. Voor de grootste groep voorzen we een leuke prjs! Dt s de deale gelegenhed om op een ontspannende en amusante maner mensen ut je omgevng beter te leren kennen. Zowel reeds bestaande buurtwerkngen alsook mensen de tot voorheen geen band met elkaar hadden nodgen we graag ut. Spreekt deze acte je wel aan? Aarzel dan net en schrjf je snel n! Meer nformate, het nschrjvngsformuler en het reglement kan je terugvnden op de webste. Denst toersme Marktplen Hamme tel e-mal: Op zoek naar een leuk en orgneel geschenk? Een streekpakket met Hamse streekproducten s msschen wel wat je zoekt! Deze plaatseljke lekkernjen, nu n een verneuwde verpakkng zjn het deale relategeschenk, een leuke attente voor vrenden en kennssen of een maner om mensen te laten kenns maken met wat Hamme op culnar vlak te beden heeft. Voor een pakket zonder berglas betaal je 12 euro, voor een pakket met een berglas betaal je 15 euro. De producten zjn ook altjd apart verkrjgbaar en er kunnen grotere pakketten naar wens worden samengesteld. Denst toersme Marktplen Hamme tel e-mal: 6 - Hamnfo

7 Gezocht: beeldmateraal Mrabrug Naar analoge met de tentoonstellng 40 jaar Wutensmarsen wllen we dt jaar een stukje van ons erfgoed n de kjker stellen. De Mrabrug zal het onderwerp vormen voor een tentoonstellng de deze zomer n de hal van het gemeentehus te bewonderen zal zjn. De brug was vroeger de belangrjkste verbndngsweg tussen het Waasland en het Land van Dendermonde. Later kwam er de neuwe brug over de Durme en wanneer het draaende gedeelte van de Mrabrug vast kwam te ztten geraakte de brug volledg n onbruk. Snds 2003 werd de brug terug verneuwd en s ze open voor fetsers en wandelaars. Uteraard hebben we voor deze tentoonstellng veel materaal nodg. We doen een warme oproep aan alle mensen de oude foto s, vdeobeelden, krantenartkels, documenten, hebben over de Mrabrug. Alle materaal wordt uteraard met zorg behandeld en wordt na de tentoonstellng terug bezorgd. Denst toersme Marktplen Hamme tel e-mal: Het gemeentebestuur van Hamme nodgt alle nwoners ut voor de Neuwjaarsdrnk 2012 op zaterdag 7 januar van u. tot u. n de tent op het Marktplen ter hoogte van de wnterkapel Voorstellng neuw gemeentelogo Muzkale omljstng door de leerlngen van de Academe Anmate door crcusplaneet Gent Met dank aan KVLV Hamme-center, Landeljke Glde Hamme & leerlngen van 4VV (Snt-Jozefnsttuut) Hamnfo - 7

8 welzjn Damaanbouwkampen s... durven vertrekken In onze hudge maatschappj moet alles n sneltrenvaart gaan. En soms lgt de snelhed wellcht te hoog. Maar snelhed kan ook een belangrjk verschl maken. Het verschl tussen leven en dood. Het verschl tussen een gezond leven kunnen leden en te moeten leven met bljvende vermnkngen. Damaanacte kan dat perfect llustreren. Elke dag opneuw worden neuwe patënten door de medsche teams de Damaanacte steunt, opgespoord en behandeld. Met als doel: zo snel mogeljk zeken helpen. Als de hulp te laat komt, kan een leprapatënt nameljk bljvende vermnkngen oplopen en loopt een tbc-patënt het rsco te sterven. Daarbj werden gezondhedsvoorzenngen voor lepra- en tuberculosepatënten verbeterd. Want jammer genoeg laten de voorzenngen n deze landen helaas nog heel wat te wensen over. De bouwkampen 2012 staan al n de stegers. Voor 2012 zjn alweer een tental bouwkampen gepland n dezelfde landen. We her nteresse voor heeft, kan best nu al de nfodag n zjn of haar agenda nschrjven. Op 14 januar 2012 worden de neuwe projecten n Mechelen voorgesteld. Het s pas na de nformateve dag dat men zch defntef kan nschrjven. Toersten kunnen zch best onthouden! Onder bovenstaand motto worden al meer dan 18 jaar Damaanbouwkampen georganseerd. De voorbje zomer vertrokken weer 77 Nederlandstalge en Franstalge realstsche dealsten naar Inda, Bangladesh, Ncaragua of Congo. Met het sponsorgeld dat deze bouwkampers nzamelden, werden talrjke bouwprojecten mogeljk gemaakt: 2 n Bagladesh, 4 n Inda, 2 n Congo, 1 n Ncaragua. Marcel Lootens Fontenstraat Wannegem-Lede tel e-mal: Inschrjvng Mnder Mobelen Centrale 2012 Vanaf dnsdag 3 januar 2012 starten we met het utreken van de neuwe ldkaarten voor de MMC-leden. Je betaalt 10 euro per persoon of 15 euro per koppel of samenwonenden. Ook neuwe leden kunnen zch dan laten aansluten. Breng je laatste aanslagbljet van de personenbelastng mee om bj je nschrjvng de opgelegde nkomensgrens te kunnen controleren. Inschrjvngen zonder dt aanslagbljet aanvaarden we net. We dt net n zjn bezt heeft, kan va de belastngsdenst een duplcaat aanvragen. 8 - Hamnfo Denst welzjn Marktplen Hamme tel e-mal:

9 mleu Warm en energezung de wnter door 1. Verwarm op de gepaste temperatuur (1 C mnder = 7 % besparng) Kes de temperatuur n functe van de kamer: 23 C n de badkamer, 20 C n de woonen eetkamer, de werkrumte en de knderkamers, 18 C n de keuken en 16 C n de slaapkamers. 2. Verlaag temperatuur s nachts en bj afwezghed Draa de kamerthermostaat ongeveer een uur voor het slapengaan naar 14 C/16 C. Doe dt ook als je overdag afwezg bent. Een kamerthermostaat met programmeerbare regelklok kan her automatsch voor zorgen. 3. Schakel verwarmng ut n net-gebrukte rumten Het s overbodg om logeerkamers of kamers van afwezge knderen te verwarmen. Let er wel op dat deze rumten n de wnter vorstvrj bljven! 4. Neem een douche n plaats van een bad Voor het vollopen van een bad heb je 100 tot 120 l warm water nodg. Voor een douche s dat maar 30 tot 40 l. 5. Slut gordjnen en/of rolluken Slut gordjnen en rolluken van zodra het donker wordt buten. Zo hou je de warmte langer bnnen. 6. Laat je verwarmngsnstallate jaarljks onderhouden en afstellen door een vakman Een slecht afgestelde brander kan tot 20 % meer verbruken! Een roetaanslag van 1 mm op de warmtewsselaar van je verwarmngsnstallate ledt tot een meerverbruk van mnstens 3 %. 7. Installeer (programmeerbare) thermostaatkranen Thermostaatkranen zjn vooral nuttg n kamers de je net doorlopend gebrukt. 8. Laat de ketelthermostaat en/of weersafhankeljke regelng afstellen Het aanpassen van de ketelwatertemperatuur aan de butentemperatuur kan manueel gebeuren door de ketelthermostaat, maar ook automatsch door aangepaste regelapparatuur, de zogenaamde weersafhankeljke regelng. Herbj past de kamertemperatuur zch automatsch aan de butentemperatuur aan. 9. Installeer een elektronsche pelmeter op je stookoletank De zorgt ervoor dat je altjd weet hoeveel voorraad je nog hebt, en laat je toe om te bestellen op het juste moment. 10. Vervang je oude ketel/brandernstallate Het vervangen van een oude ketel/brandernstallate door een hoogrendementsketel kan het rendement zodang verhogen dat je de nvesterng na een paar jaar tjd terugverdent. Mleudenst Marktplen Hamme tel e-mal: Hamnfo - 9

10 mleu Duurzaam bouwadves op maat, ook ets voor jou? Achter het woord duurzaam gaan twee betekenssen schul. Enerzjds verwjst het naar een lange levensduur en anderzjds naar de zorg voor het mleu. In de bouw verwjzen we met duurzaam bouwen naar een combnate van de twee betekenssen. Een energebewuste duurzame wonng steunt op een paar bassregels. Hoe strenger je deze regels volgt, hoe energezunger en duurzamer je wonng s. Let op de compacthed Dat s de verhoudng tussen de butenoppervlakte en de nhoud van een gebouw. Hoe compacter een wonng s, hoe mnder butenmuren ze heeft, en hoe mnder energe er doorheen de muren verloren gaat. Profteer van de zon Als de zthoek, eethoek en keuken naar het zuden zjn gercht, kan je s wnters va grote ramen een maxmum aan zonlcht en warmte naar bnnen halen. Zo kan je factuur voor verwarmng en verlchtng dalen met 5 tot 10 procent. Vermjd warmteverles In een goed geïsoleerde wonng kunnen de verwarmngskosten dalen met 30 tot 40 procent. Bovenden volstaat dan een verwarmngssysteem met een mnder hoog vermogen, en verbetert je woonkwaltet. Tocht en koude bljven buten, en tjdens de zomer wordt het bnnen net te heet. Vermjd oververhttng In de warme perodes van het jaar s het even belangrjk dat er geen oververhttng ontstaat en de wonng koel bljft. Hou de akoestek n het oog Een aangename wonng s ook een woonst de zjn bewoners de nodge rust en stlte kan geven. Bj het ontwerp van de wonng kan ook her rekenng mee gehouden worden. Een goede akoestek kan met behulp van het juste ruwbouwmateraal flnk op weg geholpen worden. Kes mleuvrendeljke bouwmateralen Let er op dat je bouwmateralen gemaakt zjn van mleuvrendeljke grondstoffen, de overvloedg n de natuur aanwezg zjn. De materalen moeten bovenden zeer lang mee gaan. Laat je bj jouw bouw- en/of verbouwplannen GRATIS begeleden door experts op het vlak van energe- en mleuvrendeljk bouwen. Het gemeentebestuur van Hamme bedt aan partculeren, met bouw- of verbouwplannen op het Hamse grondgebed, grats duurzaam bouwadves op eders maat. Er wordt eenmaal per maand adves aangeboden. Ieder kan maxmaal 2,5 uur adves verkrjgen. De tjd kan n één keer of n schjven opgenomen worden. De ztdag gaat door op afspraak: 1 ste zaterdag van de maand van 9.00 u. tot u. n het gemeentehus. Mleudenst Marktplen Hamme tel e-mal: 10 - Hamnfo

11 Doe mee aan eco-bouwers en stel jouw hus open n 2012 Is jouw dak geïsoleerd? Zt er supersolerend glas n je ramen? Heb je een hoogrendementsketel? Dan ben jj de geknpte persoon om n oktober 2012 jouw hus open te stellen en je ervarngen door te geven aan mensen ut de buurt de nog steeds geld door hun raam gooen. Wat houdt het n? Tjdens een of meerdere weekenddagen n oktober 2012 ontvang je mensen ut de buurt bj jou thus voor een gezellge babbel. Je geeft de bezoekers praktsche nformate over de ngrepen de er n jouw hus gedaan zjn. De momenten waarop je jouw hus openstelt kes je volledg zelf. Schrjf je nu n! Surf naar vul de korte wonngfche n en vnk aan op welke momenten je jouw wonng wl openstellen. Mleudenst Marktplen Hamme tel e-mal: Bond Beter Leefmleu Johan Nemegeers tel e-mal: Grats workshop daksolate! Zaterdag 11 februar 2012 De gemeente organseert samen met de Mleu Adves Wnkel de workshop een muts voor je hus. Hermee wllen we meer mensen aanzetten om hun dak te soleren, en vooral om dat op de juste maner te doen. Er zjn mmers nog veel wonngen zonder daksolate waardoor ongeveer 30 procent van de warmte n hus verloren gaat. Jouw dak goed soleren s veel meer dan het aanbrengen van enkele rollen glaswol. Om je dudeljk te tonen op welke maner je best te werk gaat, organseren we een praktsche workshop. Een deskundge geeft alle nformate over daksolate en materalen. Daarna wordt de praktjk onder de loep genomen. Schrjf snel n! De plaatsen zjn beperkt. De grats workshop vndt plaats op zaterdag 11 februar 2012 van u. tot u. n het gemeentehus van Hamme. Mleudenst Marktplen Hamme tel e-mal: Butenshus stoken verboden! Afval verbranden mag net n hus. Ook net n een ton of ets dergeljks. De vuurtjes n onze tun veroorzaken meer dan 50% van de totale doxne-utstoot! Stof tot nadenken over de gevolgen voor onze gezondhed Je doet er veel beter aan zoveel mogeljk gebruk te maken van de selecteve nzamelng van afval en zoveel mogeljk afval te vermjden. Koop bjvoorbeeld herbrukbaar glas, n plaats van plastc flessen. Je groente-, frut- en tunafval composteer je makkeljk zelf. Zo help je het mleu een handje en denk je aan jouw gezondhed en de van je buren. Ook plantaardg tunafval mag je n Hamme net verbranden. In sfeerverwarmers op je terras of n je tun mag je utslutend wetteljk goedgekeurde brandstoffen zoals droog, onbehandeld hout gebruken. Mleudenst Marktplen Hamme tel e-mal: Hamnfo - 11

12 weetjes DE ZONNIGE WOONST CVBA Socale Bouwmaatschappj Coöperateve vennootschap met beperkte aansprakeljkhed WACHTDIENST APOTHEKERS JANUARI - FEBRUARI 2012 van 30 december tot 1 januar Wndey van 2 januar tot 5 januar Delrue van 6 januar tot 8 januar Duopharm van 9 januar tot 12 januar Voorut van 13 januar tot 15 januar Claeys van 16 januar tot 19 januar HC Pharma van 20 januar tot 22 januar De Bruyne van 23 januar tot 26 januar D Hondt van 27 januar tot 29 januar D Hooghe van 30 januar tot 2 februar Wndey van 3 februar tot 5 februar Delrue van 6 februar tot 9 februar Duopharm van 10 februar tot 12 februar D Hollander van 13 februar tot 16 februar Claeys van 17 februar tot 19 februar Voorut van 20 februar tot 23 februar De Bruyne van 24 februar tot 26 februar D Hondt van 27 februar tot 1 maart D Hooghe adressen en telefoonnummers apothekers Claeys Zogge 6 l 9220 Hamme l tel De Bruyne Stuyfbergen 10 l 9220 Moerzeke-Kastel l tel Delrue Marktplen 16 l 9220 Hamme l tel D'Hollander Dorp 11 l 9220 Moerzeke l tel D'Hondt Flp De Pllecynlaan 1 l 9220 Hamme l tel D'Hooghe Njverhedstraat 7 l 9220 Hamme l tel Duopharm Hoogstraat 1 l 9220 Hamme l tel HC Pharma Kapellestraat 55 l 9220 Hamme l tel Voorut Achterthof 92 l 9220 Hamme l tel Wndey Slangstraat 15 l 9220 Hamme l tel nachtwachtdenst apothekers Het kan gebeuren dat je om drngende redenen s nachts naar de apotheker moet. Denk er dan aan dat je net zomaar terecht kan bj de apotheker van wacht. Om de apotheker met nachtwachtdenst (23.00 u u.) te kennen, moet je altjd vooraf telefonsch contact opnemen met het nummer Daar zal je worden meegedeeld welke apotheker de nacht van wacht s. Dat s net altjd een apotheker van Hamme. Het kan best dat je voor het ophalen van de drngende geneesmddelen naar een naburge gemeente moet. wachtdenst husartsen: wachtdenst tandartsen: Neuwe nformatebrochure De Zonnge Woonst De Zonnge Woonst lanceert zjn eerste nformatebrochure. Alle geïnteresseerden kunnen op deze maner kennsmaken met de neuwe rchtljnen nzake socale wonngbouw, huurcontracten, onderhoud en herstel en andere praktsche zaken. We wenst kan deze brochure afhalen op het secretaraat van De Zonnge Woonst of op vraag verkrjgen va post of e-mal. Informatebrochure Koolstofmonoxde doet je jaarljks duzelen Wst je dat er n ons land vorg jaar 1397 slachtoffers van COvergftgng waren, waarvan 35 het net overleefden? Het slachtoffercjfer van koolstofmonoxde neemt jaarljks alleen maar toe. Aandachtspunten: - Verlucht goed de kamers waarn zch een verwarmngstoestel of badgeser bevndt. - Laat jaarljks je schoorsteen controleren zodat de goed trekt. - Installeer goede verwarmngstoestellen de de utlaatgassen naar buten afvoeren. - Laat je verwarmngstoestellen geregeld nakjken door een vakman. - Last van duzelghed, moehed, hoofdpjn, veel vochtghed n de rumte? Verlucht dan de rumte! De Zonnge Woonst Rozenhoed 1 I 9220 Hamme tel I e-mal: webste: Hamnfo

13 sport Huldgng Hamse sporters tjdens sportgala Op zaterdag 4 februar 2012 organseert de sportraad voor de 27 e keer haar sportvedettenavond n de gemeenteljke sporthal Meulenbroek. Tjdens deze avond worden de Hamse sporters en sportclubs gehuldgd voor hun prestates n Er zjn ook de bekendmakngen van de verschllende verkezngen: sportman/ sportvrouw, jeugdtalent en sportclub Personeel gezocht! Sportkamplesgevers (m/v): - regenten of lcentaten L.O. - studenten regentaat of lcentaat L.O. - sporteve kleuteronderwjzer(s)(essen) (of studenten) - gemotveerde jongeren, aangesloten bj een sportclub, de onze deelnemers hun sport wllen aanleren. Voor openluchtzwembad (m/v) - redders/redsters (n me en jun) (reddersdploma + bjscholngsattest) - redders/redsters (n jul en augustus) (reddersdploma + bjscholngsattest) - kasser (n me en jun) - cafetarapersoneel (n me en jun) Hoe word je redder? De Vlaamse Tranersschool (VTS) organseert regelmatg opledngen om het dploma van hoger redder te behalen. Deze opledngen vnden plaats op verschllende tjdstppen n heel Vlaanderen. Je kan een overzcht vnden op bj de rubrek aanbod opledngen. Kanddaten moeten mnstens 17 jaar oud zjn of worden n het jaar van de tewerkstellng. Ben je geïnteresseerd? Of ben je nog op zoek naar een leuke vakantejob? Stuur dan snel je CV naar: Sportdenst Hamme Kaaplen 32 I 9220 Hamme Tel e-mal: Overzcht sportkampen 2012 KROKUSVAKANTIE: 6- tot 12-jargen maandag 20 t/m vrjdag 24 februar PAASVAKANTIE: 6- tot 12-jargen maandag 2 t/m vrjdag 6 aprl 3- tot 6-jargen dnsdag 10 t/m vrjdag 13 aprl INSCHRIJVINGSDATUM KROKUS- EN PAASSPORTKAMPEN: Zaterdag 21 januar van 8.30 u u. op de fnancële denst! Er kan zowel cash als va overschrjvng betaald worden. ZOMERVAKANTIE: 3- tot 6-jargen maandag 9 t/m vrjdag 13 jul maandag 16 t/m vrjdag 20 jul 6- tot 12-jargen maandag 2 t/m vrjdag 6 jul maandag 23 t/m vrjdag 27 jul 12- tot 15-jargen maandag 16 t/m vrjdag 20 jul Sportdenst Kaaplen Hamme tel e-mal: Hamnfo - 13

14 onderwjs Mouln Rouge De leerlngen van de afdelng muzek, dans, woord en beeldende kunst ut de academe zullen het beste van zchzelf geven tjdens hun voorstellng Mouln Rouge! Zj zullen net het verhaal ut de flm Mouln Rouge brengen, maar werken met de elementen van Cabaret! Noem het een collage van dans, muzek en woord n een decor van de leerlngen van beeldende kunst. Laat je onderdompelen n de dustere en speelse sfeer van de Mouln Rouge. Wanneer: zaterdag 18 februar 2012 om u. en u. zondag 19 februar 2012 om u. Waar: CC Jan Tervaert Kaaplen Hamme Meer nfo: Academe Hamme Marktplen Hamme Gedchtendag Stroom s het thema van de Gedchtendag n januar Gedchtendag s eder jaar het poëzefeest van Nederland en Vlaanderen. De dag waarop de poëze n het zonnetje wordt gezet. Waar je ook gaat, overal kom je gedchten tegen: op school, n de bblotheek, n wnkels, theaters en musea, op het werk of gewoon op straat. Dt jaar valt de Gedchtendag op donderdag 26 januar. In de bb vnd je net alleen veel poëze, maar kan je ook alles ontdekken over stroom, het thema van dt jaar. Zoals de oude Greken al zeden: Alles stroomt: water, lucht, elektrctet, bloed, gedachten en woorden. Stroom s rtme, flow. Stromen verbnden plekken op deze wereld en brengen mensen bj elkaar. Stroom s er altjd en overal. Fotozoektocht n de bb De bb zal deze dag net ongemerkt voorbj laten stromen. In de aanloop naar de Gedchtendag zal je n de bb al veel nsprate kunnen opdoen over alles wat met stroom en poëze te maken heeft. Op de Gedchtendag zelf start er n de bb een bjzondere fotozoektocht. Een week lang kunnen bezoekers deelnemen aan deze wedstrjd. Bj het bnnenkomen krjg je een deelnemngsformuler en daarop staan enkele poëtsche teksten. De hebben dan ets te maken met de foto s de her en der n de bb zullen hangen. We het juste tekstje bj elke foto kan vnden, maakt kans op een fraae prjs. Meedoen s dus heel eenvoudg en plezerg. Kom dus zeker langs n de bb tussen 26 januar en 1 februar Hamnfo Bblotheek Achterthof Hamme tel e-mal:

15 cultuur Land van Dendermonde Erfgoedcel zoekt consulenten Onlangs vernamen we dat de Vlaamse Overhed met de ntergemeenteljk projectverengng Cultuurdjk voor de deelwerkng erfgoed (9 gemeenten waaronder Hamme) een cultureelerfgoedconvenant wl afsluten. Dt houdt de oprchtng van een erfgoedcel Land van Dendermonde n. Deze erkennng s meteen goed voor een bedrag van euro voor het werkjaar Tegenover het subsdebedrag staat een lokale bjdrage per gemeente van 0,2 euro per nwoner (ca euro). De convenant wordt gesloten voor een perode van dre jaar (tot en met 2014). Om de werkng ut te bouwen wenst men twee erfgoedconsulenten aan te werven. Aan de profelomschrjvng en de juste procedure werd op het ogenblk van het ndenen van deze tekst nog gesleuteld. Bj het verschjnen van deze Hamnfo kan je herover meer terugvnden op de webste Erfgoedconvenant Het systeem van erfgoedconvenants met een gemeente of een samenwerkngsverband van gemeenten wordt geregeld door het cultureel-erfgoeddecreet. Belangrjk s dat het gaat om cultureelerfgoed, nl. roerend (erfgoedcollectes) of mmatereel erfgoed (verhalen, tradtes). Voor het sluten van een cultureelerfgoedconvenant dende het samenwerkngverband een erfgoedbeledsplan n. Als vertrekpunt werd een utgebrede nventars van het aanwezge cultureelerfgoed en een depgaande analyse van de hudge stuate genomen. Op bass hervan werden een aantal beledsdoelstellngen geformuleerd de achteraf n concrete actes werden vertaald. Erfgoedcel Een cultureel-erfgoedconvenant met de Vlaamse Overhed laat toe een erfgoedcel op te rchten. De mddelen de door de subsdërende overhed worden voorzen, denen voor de werkng van een erfgoedcel te worden ngezet. Een erfgoedcel bestaat ut een of meerdere contractueel aangeworven erfgoedspecalsten of zgn. erfgoedconsulenten. De erfgoedcel voert de beledsdoelstellngen ut. Door de utbouw van een ntergemeenteljk netwerk, het stmuleren van ntateven de van onderut ontstaan, het verhogen van de professonaltet, het verbeteren van de publekswerkng (met aandacht voor mnder gemakkeljk te bereken publeksgroepen), het nemen van erfgoededucateve ntateven, levert de erfgoedcel een vtamnekuur aan het regonale erfgoedveld! Het werkngsgebed van de erfgoedcel komt overeen met de hstorsche omschrjvng van het Land van Dendermonde : Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren, Wchelen en Zele. De erfgoedcel zal zch vestgen n Dendermonde omwlle van de centrale lggng, de berekbaarhed met het openbaar vervoer en de nteressante verbndng met het Zwjvekemuseum. Het zal echter nog even duren voor de cel werkeljk operatoneel s. Verwacht wordt dat n de tweede helft van 2012 de erfgoedcel zjn deuren kan openen. Dmtr Beeckman Cultuurbeledscoördnator Dendermonde Tel e-mal: Hamnfo - 15

16 cultuur Programma CC Jan Tervaert januar-februar 2012 Woensdag 11 januar 2012 Flm u. Melanchola Het huweljksfeest van Justne en Mchael baadt n pracht en praal maar wordt overschaduwd door een zware aanval van neerslachtghed bj de brud. Haar zus Clare s vooral bang voor Melanchola, een planeet de met een grote snelhed op de aarde afstormt ,50 (55+) - 4 (26/abo/wacco) - 1,25 (OK-pas) EUR Vrjdag 13 januar 2012 Muzek u. Buurman - Mount Everest Met hun debuutalbum Rocky komt altjd terug goode Buurman al hoge ogen. Opvolger Mount Everest versterkt hun poste n het Nederlandstalge muzeklandschap. Sngles zoals London Stansted en Mount Everest doen het utstekend op de natonale rado en tv (red.) - 13 (-26/ abo/waccobon) EUR Vrjdag 20 januar 2012 Theater u. Ensemble Leporello - Mnnevozen Mnnevozen s een brljant en hlarsch bljspel voor ver acteurs, twee operazangers en een barokorkestje. Het s een bewerkng van Marvaux eerste toneeltekst Arlequn pol par l amour en wordt afgewsseld en begeled door ara s en duo s van Pergoles, Rameau, Martn, (red.) - 12 (-26/abo/waccobon) EUR Zondag 22 januar 2012 Famle u. Tna Marevoet - Raaf Merca woont op campng Vogelendans. Op een dag ontmoet zj Bors. Aangezen Merca vaak alleen s en een vrend wl, betrekt zj Bors drect bj haar plannen. Ze heeft nameljk aan het onthaal gehoord dat een deel van de campng zou verdwjnen. Samen met Bors zal ze er alles aan doen om dt tegen te houden. 7-6 (red.) - 5 (-26/ abo/waccobon) EUR Vrjdag 27 januar 2012 Flm u. Swoon Een hotel mddenn een httegolf n Brussel. Anna en Hendrk hebben het allemaal: een toffe zoon, een goee job, een moo hus. Het huweljksfeest van Anna s zus doet hen echter nadenken over de keuzes de ze gemaakt hebben. Hendrk s gelukkg met wat hj heeft. Maar Anna vraagt zch af of er net ets meer moet zjn. 5-4,50 (55+) - 4 (26/abo/wacco) - 1,25 (OK-pas) EUR Zaterdag 28 januar 2012 Humor u. Ngel Wllams - Workng Class Hero Workng Class Hero s een keharde stand-upcomedy voorstellng waarn Ngel, trouw aan zjn workng class roots, zjn nek utsteekt, de vjand opzoekt en ontmastkert, en waarn hj ook zjn egen dealen n het vzer neemt en fleert (red.) - 12 (-26/abo/waccobon) EUR Zondag 29 januar 2012 Matnee u. Marjn Devalck en Tems Musc - Nu weten ze we k ben Deze gloedneuwe theatershow brengt een overzcht van het leven & werk van de ondertussen 85-jarge zanger Wll Ferdy. Vanaf 2004 werd Jürgen De Smet de vaste panst/begeleder van Wll Ferdy. Hj laat zch omrngen door vjf rasartesten waaronder Marjn Devalck, Sona Pelgrms, Marleen Van Holder (vool) en Drk De Schoenmaker (saxen, dwarsflut) (red.) - 12 (-26/abo/waccobon) EUR Woensdag 1 februar 2012 Flm u. La Pel Que Habto De neuwste Pedro Almodóvar vertelt het verhaal van een brljant chrurg (Antono Banderas) de, na de gruweljke dood van zjn vrouw, er zjn levenswerk van heeft gemaakt om een artfcële hud te kweken de mmuun s voor brandwonden en nsectenbeten. 5-4,50 (55+) - 4 (26/abo/wacco) - 1,25 (OK-pas) EUR 16 - Hamnfo

17 Zondag 5 februar 2012 Flm u. Gnomeo & Julet Grappge anmateflm met tunkabouters n de hoofdrol, losjes gebaseerd op Shakespeares Romeo en Jula. Net als n het bekende lefdesverhaal hebben Gnomeo en Julet vele obstakels te overwnnen. 5-4,50 (55+) - 4 (26/abo/wacco) - 1,25 (OK-pas) EUR Vrjdag 10 februar 2012 Muzek u. Nathale Meskens & band Nathale Meskens s tegenwoordg net van het tv-scherm weg te denken en dat kan ook u net ontgaan zjn. In haar muzekprogramma brengt Nathale egenznnge verses van ledjes van o.a. Moloko, Norah Jones, Amy Wnehouse, Mchael Jackson en zelfs Queens Of The Stone Age (red.) - 13 (-26/abo/waccobon) EUR Woensdag 22 februar 2012 Famle u. Martne De Kok en Tom Kets De Gruffalo Het prentenboek The Gruffalo verscheen n 1999 en groede ut tot een klasseker. De BBC verkoos het verhaal tot het beste verhaal voor het slapengaan. Tom Kets en Martne de Kok bewerkten dt prachtge prentenboek tot een warme, grappge en spannende muzkale vertellng voor de allerklensten. 7-6 (red.) - 5 (-26/abo/waccobon) EUR Donderdag 23 februar 2012 Matnee u. Katren Gallez & ensemble Showtme 2012 Deze temperamentvolle sopraan verdende haar sporen n de operette en muscal wereld. Showtme s een namddagvullend programma waar Katren Gallez samen met humorst Fred Gernaert en het ballet Ronald Lee Whte een onvergeteljke namddag zorgen (red.) - 10 (-26/abo/waccobon) EUR Vrjdag 24 februar 2012 Flm u. Kufje en het gehem van de Eenhoorn Kosten nog moete werden gespaard om de Belgsche strpheld Kufje tot leven te brengen. De avonturen van Kufje: het gehem van de eenhoorn werd geregsseerd door Steven Spelberg de nsprate haalde ut 3 verschllende albums voor deze flm. 5-4,50 (55+) - 4 (26/abo/wacco) - 1,25 (OK-pas) EUR Zaterdag 25 februar 2012 Humor u. De Schedelgeboorten - Gelukkg Een neuwe show met coachng van Komml Foo. Het feestje was geweldg. De gasten waren talrjk. Het ber stroomde bj beken. Daarvan wordt een mens n één woord: gelukkg! Het feestje was een ramp. De gasten bleven weg. Het ber was lauw. Er werd gevochten. Er velen net geen doden. Gelukkg (red.) - 13 (-26/abo/waccobon) EUR Hoe reserveren? Abonnement We regelmatg de voorstellngen n het cultureel centrum Jan Tervaert bjwoont, kest best voor een abonnement. CC Jan Tervaert stelt een voordelge abonnementformule voor: je kest 5 verschllende voorstellngen en genet daarvoor van het abonnemententaref; je genet ook automatsch van de laagste prjs bj elke voorstellng. Daarbovenop krjg je 5 Waccobons. Naast de kortng beden we de abonnementenhouder een grats kaartje aan voor een voorstellng ut onze selecte: Ensemble Leporello (20/01/12), Tna Maerevoet (22/01/12), t Arsenaal (23/03/11), Rembert en Peter (05/05/11). Flmkaart Ook flmfans worden bj ons n de watten gelegd Een flmkaart geeft recht op 10 flmvoorstellngen aan het laagste taref (10 x 4 euro = 40 euro). Famlekaart Voor geznnen en jeugdbewegngen voorzen we een 10-beurtenkaart. Deze kaart kost 50 euro en geeft 10 keer toegang tot een famlevoorstellng of -flm. OK-pas OK-pashouders geneten een kortng van 75% op het basstaref. Hammenaars de denken n aanmerkng te komen voor een OK-pas kunnen zch rchten tot de denst welzjn. Betalng Tckets denen bnnen de 7 dagen na reservate betaald te worden, zo net vervalt jouw reservate. Je kan betalen n het secretaraat (cash) of per overschrjvng op het rekenngnummer met vermeldng van de naam waarop de kaarten gereserveerd zjn en de ttel van de voorstellng. We 1 euro extra stort krjgt de kaarten opgestuurd. Verkochte tckets worden net terugbetaald. CC Jan Tervaert Kaaplen Hamme tel e-mal : webste: Hamnfo - 17

18 EERSTE HULP OP DE DANSVLOER De begnnerscursus vndt elke donderdag plaats. In 10 weken tjd leren de deelnemers de basspassen en een aantal fguren van enkele bassdansen zoals foxtrot, quckstep, dsco swng, Loc.: Zaal De 4 Gekroonden Info: KWB Moerzeke, tel OPGELET! De actvtetenkalender voor maart-aprl publceren we n de eerstvolgende Hamnfo vanaf 1 maart. De uterste datum voor ngave van jouw actvtet s 23 januar Alle actvteten de later worden ngevoerd, worden net meer opgenomen n het overzcht. De redacte kan net verantwoordeljk worden gesteld voor foutef ngevoerde gegevens. Jouw actvtet n Ut n Hamme? Dat kan! Regstreer je op Als je ets organseert, wl je zoveel mogeljk mensen bereken en zo goed mogeljk de aankondgng verspreden. Het kan als je nvoert n de UTdatabank. De gemeente Hamme s ld van het UTnetwerk van Cultuurnet Vlaanderen. Dankzj deze samenwerkng verschjnen alle actvteten (sport, cultuur, vrje tjd, toersme, jeugd, ) n onze gemeente de ngevoerd zjn n de UTdatabank n dverse agenda s, o.a. n de agenda op de gemeenteljke webste, evenals n dt magazne onder de rubrek UT n Hamme. We INvoert, haalt er veel UT! Je hoeft dus maar één keer n te voeren n de UTdatabank om je aanbod op een heleboel plaatsen te zen verschjnen. Vraag vandaag nog je handledng Invoeren n de UTdatabank bj de gemeenteljke communcatedenst. De handledng helpt je stap voor stap om je te regstreren en om actvteten n te voeren n de UTdatabank. Gemeenteljke communcatedenst Marktplen Hamme tel e-mal : JANUARI Za 7 januar 2012 AMUSEMENT Neuwjaarsrecepte Het gemeentebestuur van Hamme bedt alle bewoners van de gemeente een drankje en een hapje aan om het neuwe jaar feesteljk n te zetten. Loc.: Tent thv De Kezel en Wnterkapel Uur: u u. Info: Denst toersme, tel , Wo 11 januar 2012 FILM Melanchola Lees meer pag. 16 Vr 13 januar 2012 MUZIEK Buurman Lees meer pag. 16 WEDSTRIJD Bowlng Loc.: Anglo-bowlng (Klenhulst 4, 9220 Hamme) Info: Anglo-bowlng, tel Zo 15 januar 2012 SPORT Veldloop Veldloop voor de leeftjd van 6 tot 99 jaar met verschllende afstanden voor alle leeftjden. Loc.: Terren achter sporthal Meulenbroek Uur: u u. Info: AC Hamme, Vr 20 januar 2012 THEATER Ensemble Leporello Lees meer pag. 16 Geef zelf je actvtet n! UTdatabank.be Zo 22 januar 2012 FAMILIE 8+ - Tna Marevoet Lees meer pag Hamnfo

19 Za 4 febuar 2012 SPORT Sportvedettenavond ze cover achteraan LEZING Toast lterar Toast lterar laat ons kennsmaken met de Hamse dchteres Lut De Block. Waarover met net kan spreken, daarover moet men schrjven. Loc.: Huze Vermere-Lagae (Slangstraat 53, Hamme) Uur: u u. Info: Davdsfonds Hamme e-mal: Do 26 januar 2012 BIB Gedchtendag Lees meer pag. 14 Vr 27 januar 2012 FILM Swoon Lees meer pag. 16 WEDSTRIJD Bowlng Loc.: Anglo-bowlng (Klenhulst 4, 9220 Hamme) Info: Anglo-bowlng, tel Za 28 januar 2012 HUMOR Ngel Wllams Lees meer pag. 16 Zondag 29 januar 2012 MATINEE - Marjn Devalck & Tems Musc Lees meer pag. 16 FEBRUARI Wo 1 februar 2012 FILM La pel que habto Lees meer pag. 17 Do 2 februar 2012 CURSUS EHBO Help Loc.: Rode Krus Hamme Uur: u. Info: Hans Vereecken e-mal: Zo 5 februar 2012 FILM Gnomeo & Julet Lees meer pag. 17 CONCERT Koffeconcert Cantambale Cantamable laat je geneten van 20 muzkale pareltjes ut haar repertorum en neemt je mee doorheen twee decenna koorervarng. Loc.: Kerk Onze-Leve-Vrouw Hulp der Chrstenen (Zogge) Uur: u u. Info: Cantamable, e-mal: Vr 10 februar 2012 MUZIEK Nathale Meskens & band Lees meer pag. 17 WEDSTRIJD Bowlng Loc.: Anglo-bowlng (Klenhulst 4, 9220 Hamme) Info: Anglo-bowlng, tel Vr 17 februar 2012 WEDSTRIJD Bowlng Loc.: Anglo-bowlng (Klenhulst 4, 9220 Hamme) Info: Anglo-bowlng, tel Zo 19 februar 2012 AMUSEMENT Carnavalstoet Moerzeke Loc.: Centrumstraten Moerzeke Uur: u. Info: Carnavalcomté Moerzeke-Kastel, tel Ma 20 februar 2012 AMUSEMENT Kndercarnaval Kastel De knderen maken bj goed weer een korte optocht door het Scheldedorp Kastel. Daarna muzek en dans met pannenkoeken en een bezoek van Prns(es) carnaval Loc.: GOC Ter Munken Uur: u u. Info: Kndercarnavalcomté Kastel e-mal: Za 11 februar 2012 AMUSEMENT Kndercarnaval Moerzeke Wo 22 februar 2012 FAMILIE 4+ - De Gruffalo Verkezng jeugdprns en jeugdprnses Grats toegang, pannenkoekken, drankje en snoeppakket. Loc.: Zaal De Ver Gekroonden Uur: u u. Info: Carne Van Geyte, tel Do 23 februar 2012 MATINEE Katren Gallez & ensemble CURSUS Workshop daksolate Lees meer pag. 11 AMUSEMENT Aanstellng Prns(es) carnaval 2012 Loc.: Zaal De 4 Gekroonden Uur: u u. Info: Carnavalcomté Moerzeke-Kastel tel Lees meer pag. 17 Lees meer pag. 17 Vr 24 februar 2012 FILM Kufje en het gehem van de eenhoorn Lees meer pag. 17 Za 25 februar 2012 HUMOR De Scheldegeboorten Lees meer pag. 17 Hamnfo - 19

20 27 e sportvedetten avond zaterdag 4 februar 2012 sporthal meulenbroek demonstrates moevt - gymmax jack n the box - the dunkng devls Utrekng TROFEEEN DER SPORTVERDIENSTE 2011 Huldgng verdensteljke sportclubs Huldgng Belgsche, Vlaamse en Provncale kampoenen

Afsluiter Week van de Smaak 21 november 2010. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. Gratis controle bandenspanning op 23 oktober op de Houtmarkt

Afsluiter Week van de Smaak 21 november 2010. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. Gratis controle bandenspanning op 23 oktober op de Houtmarkt Aalst, Stad van de Smaak nformatekrant van de stad Aalst - 22e jaargang - oktober /1 2010 Grats controle bandenspannng op 23 oktober op de Houtmarkt Maar lefst 85% van de Vlamngen rjdt rond met een fouteve

Nadere informatie

Prima milieurapport. Carnavalswebsite. online

Prima milieurapport. Carnavalswebsite. online nformatekrant van de stad Aalst - 23e jaargang - januar /2 2011 Carnavalswebste onlne Dt jaar veren we Aalst Carnaval van 6 tot 8 maart. Voor de carnavalsedte van Denderend Aalst s het dus nog een beetje

Nadere informatie

AVELGEM. i n f o. In deze info: Terugblik op de zomer Koninklijke Harmonie viert 140-jarig bestaan Klimaatwijken Sociale toelagen voor senioren

AVELGEM. i n f o. In deze info: Terugblik op de zomer Koninklijke Harmonie viert 140-jarig bestaan Klimaatwijken Sociale toelagen voor senioren In deze nfo: Terugblk op de zomer Konnkljke Harmone vert 140-jarg bestaan Klmaatwjken Socale toelagen voor senoren AVELGEM n f o Gemeenteljk nformateblad - 28 ste jaargang - nr. 3 - september 2010 - www.avelgem.be

Nadere informatie

De Rotondeteller in de praktijk

De Rotondeteller in de praktijk Tr a v e r s e Nummer 32, januar 2013 ASVV geactualseerd DTV Consultants actef n Europa Eerste audtors Verkeersvelghed rjkswegennet gecertfceerd Geslaagd partcpateproces Wtte de Wthstraat Rotterdam Cursussen

Nadere informatie

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen en verbouwen confederatebouw.be - kzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen zt n ons DNA Dat merkt u net alleen aan onze servce Om als bouwondernemer opdrachten bnnen te halen, moet u weten welke

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Het vervoer van morgen begint vandaag

Het vervoer van morgen begint vandaag 01010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011 STT 78 Het vervoer van morgen begnt vandaag Stchtng Toekomstbeeld der Technek 1001010101100111 10001010100111001010 10101011001111100101101010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011100101010001110100101

Nadere informatie

',; ' ^ - ' F^~- ^ ' ^-t. , ' s ' i ',

',; ' ^ - ' F^~- ^ ' ^-t. , ' s ' i ', leven, vrjhed, egendom, absolute rechten van het ndvdu Maandblad No. 25. Oplage: 1500 exemplaren. Verantwoordeljk Utgever: r. H. J. Jongen Februar 1980. ^ _ Hekantvenstraat_39-2190 Essen_-_Belgë. De VRIJBRIEF

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37 Inhoud leereenhed 1 Van nformatemodel naar nformatesysteem Introducte 15 Leerkern 16 1 Wat s model-drven development? 16 1.1 MDD voor gegevensntenseve toepassngen 16 1.2 Systeemgenerate 16 1.3 Informate,

Nadere informatie

de Uitlaat personeelsorgaan van de n.v. Koninklijke Paketvaart Maatschappij 12de jaargang no. 11 November 1957 *

de Uitlaat personeelsorgaan van de n.v. Koninklijke Paketvaart Maatschappij 12de jaargang no. 11 November 1957 * de Utlaat personeelsorgaan van de n.v. Konnkljke Paketvaart Maatschappj 12de jaargang no. 11 November 1957 * Alle stukken,de Utlaat" betreffende te adresseren aan.: de Redacte van,de Utlaat" p/a n.v. K.P.M.

Nadere informatie

Rapport 270304001/2009

Rapport 270304001/2009 Rapport 270304001/2009 I. Storm J. Jansen A.J. Schut Effecten van beledsmaatregelen buten het volksgezondhedsdomen op de gezondhed Een verkennende stude RIVM-rapport 270304001/2009 Effecten van beledsmaatregelen

Nadere informatie

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning bedrjfsvoerng Operatonal excellence verest excellente procesondersteunng Esen aan bedrjfsvoerngssystemen worden steeds hoger Organsates moeten tegenwoordg hun processen goed geregeld hebben. Om deze operatonal

Nadere informatie

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID.

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. Vluchtstroken n Tunnels Nodg? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. HOLLAND V L Ü'C H T S T R O K EN I N T U N N E L S N O D I G?

Nadere informatie

The new Art of Smart. Loewe Art.

The new Art of Smart. Loewe Art. The new Art of Smart. Loewe Art. Puur. Compleet. My Perfect Entertanment. De neuwe Loewe Art levert met overtugng de beste technek n een slank ontwerp: Heldere ljnen, twee elementen van hoogwaardge chroom,

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey Prof. Dr. E. Omey INLEIDING tot de ECONOMETRIE Utgeverj Den Arend 3rd Edton Utgeverj DEN AREND bvba Mechelsesteenweg 138/1 B-2820 Bonheden Belgum Wetteljk Depot: D/2004/5027/11 ISBN 90 5610 288 5 VOORWOORD

Nadere informatie

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering Inzcht n de dgtale Mens en organsate n de perfect storm van dgtalserng Iedereen heeft te maken met de dgtalserng van onze maatschappj. Door de enorme groe van beschkbare nformate, aangewakkerd door technologe,

Nadere informatie

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding Power Ethernet WLAN Plug-n ISDN DSL Internet Thomson ST605/608(WL)/620 Installatehandledng Thomson ST605/ 608(WL)/620 Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

High Tech Platform. High Tech Specialists 2013-2014. Werkgroep High Tech. www.hightechplatform.nl www.hightechplatform.be

High Tech Platform. High Tech Specialists 2013-2014. Werkgroep High Tech. www.hightechplatform.nl www.hightechplatform.be Hgh Tech Platform Werkgroep Hgh Tech Hgh Tech Specalsts 2013-2014 www.hghtechplatform.nl www.hghtechplatform.be 3L Solutons 1 Tlburgseweg 164, 4817 BH Breda Contactpersoon: Dhr. L.J. van Drel T 076-5812916

Nadere informatie

kindercoach & studiebegeleiding Loopt uw kind tegen problemen aan bij de sociaal-emotionele ontwikkeling of bij het leren?

kindercoach & studiebegeleiding Loopt uw kind tegen problemen aan bij de sociaal-emotionele ontwikkeling of bij het leren? Allez Kidz kindercoach & studiebegeleiding Loopt uw kind tegen problemen aan bij de sociaal-emotionele ontwikkeling of bij het leren? Allez Kidz helpt uw kind op de goede weg. www.allezkidz.be.be info@allezkidz.be

Nadere informatie

tide jeugd Jaargang 15 I nr. 73 I juni - juli - augustus 2015

tide jeugd Jaargang 15 I nr. 73 I juni - juli - augustus 2015 Jaargang I nr. I jun - jul - augustus tde Afzendadres: Kartuzersstraat, Snt-Krus Afgftekantr 000 Brugge - de Afd. P0 PB- PP B-0 BELGIE(N) - BELGIQUE jeugd cntact cntact Je vndt de denst vrje tjd van vzw

Nadere informatie

Zondag 25 oktober heksenbrood bakken in het bakhuis van Brouwhuis

Zondag 25 oktober heksenbrood bakken in het bakhuis van Brouwhuis Jaargang 25 oktober 2009 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl IN DIT NUMMER Zondag 25 oktober heksenbrood bakken in het bakhuis van Brouwhuis

Nadere informatie

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen aartselaarinfo GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD nr. 314 juli-augustus 2014 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? 3 6 Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen 17 Zomerkalender 9 intro

Nadere informatie

Vertrouwd met arbeidszaken

Vertrouwd met arbeidszaken Vertrouwd met arbedszaken De arbedsmarkt n het publeke domen wjzgt zch voortdurend. Dt vraagt om het nnemen van standpunten en het vnden van oplossngen. Het Centrum Arbedsverhoudngen (CAOP) s expert op

Nadere informatie

www.ruiselede.be ruiselede

www.ruiselede.be ruiselede GEMEENTE RUISELEDE www.ruiselede.be ruiselede 28ste jaargang - winter 2013-2014 bericht aan de bevolking P.3 VRIJE TIJD P.11 dossier P.16 milieu P.18 interview P.22 OCMW OCMW P.24 terugblik P.27 UIT DE

Nadere informatie

De waarde van de CIO

De waarde van de CIO organsatestructuur De waarde Model voor de toegevoegde waarde In de afgelopen decenna s de rol van IT n de bedrjfsvoerng steeds groter geworden. Door het toenemende belang van IT neemt ook de nvloed en

Nadere informatie

De convergentie van ITIL V3 en COBIT 4.1

De convergentie van ITIL V3 en COBIT 4.1 softwareontwkkelng bedrjfsprocessen De convergente van ITIL V3 en COBIT 4.1 Raamwerken meer complementar Vorg jaar s een neuwe verse verschenen van de twee bekende en veel gebrukte nternatonale raamwerken

Nadere informatie

KIOSK. Investeren in verfraaiing openbaar domein. p 9. p 19. De grote werken. Dommelslag heropent op 18 februari

KIOSK. Investeren in verfraaiing openbaar domein. p 9. p 19. De grote werken. Dommelslag heropent op 18 februari België-Belgique P.B. 3900 Overpelt 1 12/1214 KIOSK Investeren in verfraaiing openbaar domein p 9 De grote werken p 19 Dommelslag heropent op 18 februari Gemeentelijk informatieblad van Overpelt I februari

Nadere informatie

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p.

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p. de Zitmoment Durf vergelijken p.4 Samenaankoop goedkopere, groene energie p.9 Programmabrochure De Meet p.13 Sociaal Verwarmingsfonds 2013 p.22 NOVEMBER 2013 UITNEEMBAAR PROGRAMMABROCHURE NAJAAR 2013 -

Nadere informatie

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond.

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond. 2 Voorwoord Het begin van de lente betekent weer de start van een nieuw toeristisch seizoen. Er is in dit infoblad veel aandacht voor de feestelijke opening op zondag 25 april. Het belooft een bijzonder

Nadere informatie