VERKEER SOCIAAL HUIS MILIEU VRIJE TIJD. Vraag nu je speelstraat aan. Kinderopvangzoeker. Speelpleinwerking van 22/7 tot 1/8.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERKEER SOCIAAL HUIS MILIEU VRIJE TIJD. Vraag nu je speelstraat aan. Kinderopvangzoeker. Speelpleinwerking van 22/7 tot 1/8."

Transcriptie

1 Informatie- en nieuwsblad gemeente Wellen - juni jaargang 2 - n 6 VERKEER SOCIAAL HUIS MILIEU VRIJE TIJD Vraag nu je speelstraat aan Kinderopvangzoeker Leren composteren Speelpleinwerking van 22/7 tot 1/8 pagina 6 pagina 9 pagina 10 pagina 13

2 voorwoord Beste Wellenaar De zomer nadert en dat is duidelijk te merken aan de inhoud van deze Wild van Wellen! U vindt er informatie over de vele activiteiten die de komende maanden weer plaatsvinden in Wellen. Juni is traditioneel een feestmaand in onze mooie bruisende gemeente. Hoogtepunten zijn uiteraard onze braderie & kermis. In juli & augustus mogen hopelijk weer veel Wellenaren hoogdagen beleven aan ons mooi openluchtzwembad Maupertuus. De gemeente levert alleszins de nodige inspanningen om de aantrekkelijkheid van ons zwembad te bewaren en te verhogen! burgemeester ELS ROBEYNS Ik wil iedereen alvast een prachtige zomer toewensen! Ik hoop jullie massaal te ontmoeten op één van de vele activiteiten de komende weken & maanden. Els Robeyns Uw burgemeester pagina 6 inhoud p. 3 infrastructuur p. 4 bestuur p. 5 bouwen & wonen p. 6 verkeer & veiligheid p. 7 economie p. 8 vereniging in de kijker p. 8 welzijn p. 9 welzijn p. 10 milieu & duurzaamheid p. 11 milieu & duurzaamheid p. 12 milieu & duurzaamheid p. 12 vrije tijd p. 13 vrije tijd p. 14 vrije tijd p. 14 Wellen in beeld p. 15 Wellen in beeld p. 16 evenementen p. 17 evenementen p. 18 evenementenkalender p. 19 evenementenkalender p. 20 oproepen p. 21 levensgebeurtenissen p. 22 algemene informatie p. 23 meldingskaart pagina 14 2

3 infrastructuur Toegangspoortjes voetpaadjes Verschillende voetwegen aangeduid in de Atlas van de Buurtwegen lopen tegenwoordig over privédomein. Het recht van doorgang wordt hierdoor vaak belemmerd voor wandelaars. Op enkele plaatsen in de omgeving van de Bosstraat en Houtstraat heeft de technische dienst daarom poortjes geplaatst die automatisch dichtklappen. Zo kunnen wandelaars gebruik blijven maken van deze gezellige paadjes, zonder dat de dieren van de grondeigenaars weglopen. Binnenkort op reis? Vergeet je reispas niet! Vertrek je binnenkort op vakantie naar het buitenland? Ga dan zeker na of je een reispas (paspoort) nodig hebt en of deze nog geldig is. Je hebt een reispas nodig voor alle landen waarvoor de identiteitskaart niet voldoet. De biobox, wat is dat? Onlangs besliste de Europese Unie de biometrische reispassen te harmoniseren voor alle Europese burgers. Half maart werd op de dienst bevolking de nodige apparatuur hiervoor geïnstalleerd. Legionellaprobleem in sporthal De Bloken opgelost De sporthal van Wellen kampte vorig jaar in augustus met een legionellaprobleem, nadat de installatie van de sporthal een maand niet gebruikt was. Dit probleem werd grondig aangepakt. De leidingen werden niet alleen gespoeld met een desinfecterend middel, bovendien werd het circuit van de leidingen ook serieus ingekort. Op deze manier blijft de temperatuur in de leiding altijd hoog genoeg, zodat de bacterie zich niet meer kan ontwikkelen in het warme water. De zogenaamde biobox bestaat uit 4 elementen : een scanner om een foto in te lezen een scanner om vingerafdrukken te nemen een sign pad om de handtekening van de aanvrager te registreren een documentlezer om later de paspoorten uit te lezen Met de invoering van deze passen, die ook vingerafdrukken bevatten, wil de Europese Unie de veiligheid verhogen. Als burger bezit je op deze manier een reisdocument dat haast niet kan worden vervalst. Dit helpt de lidstaten om identiteitsfraude te bestrijden. Meer informatie over het aanvragen van een nieuwe reispas vind je op de website onder leven / bevolking. Neem contact op met het reisbureau of consulaat als je meer informatie wenst over een bepaald land. Je vindt ook alle landeninformatie op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: belgium.be/nl/diensten/op_reis_in_het_buitenland 3

4 bestuur College van burgemeester & schepenen De vergaderingen van de gemeenteraad De gemeenteraden vinden plaats op de laatste vrijdag van de maand om 20 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Bij uitzondering wordt de datum van de gemeenteraad verplaatst, dit wordt dan duidelijk vermeld in de agenda. Iedereen is van harte welkom op deze openbare zittingen. De week voor de vergadering kan je de agenda raadplegen in de aankondigingskast aan het gemeentehuis. De notulen kan je inkijken op het secretariaat van het gemeentehuis. De agenda, de toelichting en de notulen zijn ook online beschikbaar, via onze website (onder bestuur & diensten/bestuur/ beleidsdocumenten). Regenbooghuis Limburg burgemeester Els Robeyns algemeen beleid veiligheid politie brandweer burgerlijke stand en personeel communicatie informatie inspraak ICT ruimtelijke ordening en wonen spreekuur: maandag van 18u tot 19u en op afspraak schepen Johan Cabergs openbare werken technisch uitvoerende dienst containerpark spreekuur: maandag van 18u30 tot 19u30 en op afspraak schepen Kristien Treunen mobiliteit en verkeer milieu en energie toerisme tewerkstelling middenstand landbouw erfgoed en begraafplaatsen spreekuur: maandag:van 16u tot 15u enkel op afspraak schepen Benny Maes financiën begrotingen kerkfabrieken dierenwelzijn spreekuur: maandagvoormiddag enkel op afspraak Eind april ontving schepen van gelijke kansen Eric Martens een delegatie van het Regenbooghuis Limburg. In alle Limburgse steden en gemeenten overhandigde deze organisatie een beleidspakket met informatie en doelstellingen rond holebi s en transgenders. In Wellen wapperde een week lang de regenboogvlag aan het gemeentehuis, als teken van solidariteit. Alle mensen verdienen gelijke kansen, daar zijn wij van overtuigd. schepen Bèr Thijs sport cultuur jeugd senioren bibliotheek verenigingsleven spreekuur: dinsdag en woensdag van 11u tot 12u schepen / voorzitter OCMW Eric Martens sociale zaken kinderopvang gelijke kansen volksgezondheid armoedebestrijding ontwikkelingssamenwerking spreekuur: maandag en donderdag van 10u tot 12u meer info: bibliotheek Wellen 4

5 bouwen en wonen Nieuw vanaf 2014: minimumaandeel hernieuwbare energie in nieuwbouw & aangescherpte EPB - eisen GRATIS INFOAVOND OVER WOONPREMIES EN - SUBSIDIES Voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2014 moet elke nieuwe woning in Vlaanderen een minimum hoeveelheid energie halen uit hernieuwbare bronnen. Die verplichting is geïntegreerd in de energieprestatieregelgeving (EPB). Daarnaast wordt ook het E-peil aangescherpt. Nieuwe gebouwen met bouwaanvraag vanaf mogen nog maximaal een E-peil van E60 behalen (ipv E70) en worden ook verplicht om de muren, daken, vloeren, vensters, nog beter te isoleren. Iedereen woont graag goed, binnen zijn eigen mogelijkheden. De één bouwt een huis, de ander renoveert of huurt. Vaak is dit een grote investering. Als je hiervoor wat geld kan terugkrijgen, is dat altijd mooi meegenomen. Ben je aan het bouwen/renoveren of heb je plannen in die richting? Dan kom je zonder twijfel in aanmerking voor één of meerdere premies. Daarom organiseert de gemeente Wellen samen met Stebo een infoavond over alle bestaande woonpremies en - subsidies. We lichten je in over: de bestaande bouwpremies voor welke werken een architect verplicht is wanneer een bouwaanvraag vereist is de bijna renteloze lening van Duwolim alle milieugerelateerde premies en energiebesparende werken Om aan de nieuwe EPB-verplichtingen te voldoen, kan je één van de volgende 6 maatregelen toepassen in de woning: een zonneboiler*; een PV-installatie*; een warmtepomp*; een biomassa-installatie*; een aansluiting op een net voor stadsverwarming of koeling; een participatie in een hernieuwbaar energieproject binnen jouw provincie * De geplaatste systemen moeten aan kwalitatieve voorwaarden voldoen (bv. oriëntatie, rendement ). een combinatie van één of meerdere van de 6 maatregelen toepassen, zodat een productie van 10 kwh/m² of meer wordt behaald. Voor woningen die aan deze nieuwe EPB-regelgeving niet kunnen voldoen, wordt het maximale E-peil 10% verlaagd. Die woningen moeten voldoen aan maximum E54 in plaats van E60. Dat kan door bv. bijkomende isolatie te voorzien, een efficiëntere verwarmingsinstallatie te gebruiken, een ventilatiesysteem met warmteterugwinning en/of vraagsturing te installeren, luchtdichter te bouwen,.... Ook voor kantoren en scholen en voor grotere woongebouwen met meer dan één wooneenheid worden er nieuwe EPBeisen opgelegd. Deze gratis infoavond vindt plaats op: maandag 16 juni 2014 om 19u30 in zaal De Meersche (Molenstraat 3, Wellen). Kan je niet naar de infoavond komen? Dan kan je steeds meer informatie krijgen bij: Infocentrum wonen Haspengouw (Stebo) Papenstraat 16, 3840 Borgloon Vragen over premies, huurproblemen, subsidies, sociale leningen,? Bert Van de Vijver Technische vragen over renoveren, vochtproblemen, isoleren,? Frouwke Bormans (architect) Stebo heeft ook zitdagen op het gemeentehuis: 2 e en 4 e woensdag van elke maand ( 9u - 11u). meer info: 5

6 verkeer & veiligheid Willen je kinderen buiten ravotten? Vraag nu je speelstraat aan! Verkeersremmer Vogeleindestraat De zomervakantie is het ideale moment voor kinderen om op straat te ravotten. Indien de verkeerssituatie in jouw straat te gevaarlijk is hiervoor, kan je jouw straat laten inrichten als speelstraat. Om een speelstraat in te richten zijn er wel enkele voorwaarden waaraan jouw straat moet voldoen: op de straat is de snelheid beperkt tot 50 km/uur de straat mag niet bediend worden door een geregelde dienst voor openbaar vervoer 75% van de bewoners van de straat moet akkoord gaan uren worden gekozen tussen 10u en 22u en moeten worden gerespecteerd er moeten minimum 3 meerderjarige speelstraatverantwoordelijken zijn Het volledige reglement, de aanvraagprocedure en het enquêteformulier staan op de website onder leven/mobiliteit/speelstraten. Je kan deze documenten ook afhalen op het gemeentehuis (dienst grondbeleid /mobiliteit). meer info: De technische dienst heeft 2 verkeerskussens geplaatst in de Vogeleindestraat om de snelheid te beperken. Deze kussens zijn geplaatst ter hoogte van huisnummers 32 en 44. Het gaat om een proefopstelling van 2 maanden. Hierna zal deze opstelling geëvalueerd worden waarna een beslissing genomen wordt over het al dan niet permanent plaatsen van deze verkeersremmers. Indien je klachten of opmerkingen over deze proefopstelling hebt, kan je steeds terecht bij het college van burgemeester en schepenen of bij de dienst mobiliteit. meer info: dienst mobiliteit Kasseien Dorpsplein vervangen De werken aan het Dorpsplein zullen vermoedelijk nog tot midden juni duren. Daarna kunnen we weer genieten van een hobbelloos parcours rond de kerk. 6

7 economie Fonds voor Arbeidsongevallen Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie Het Fonds voor Arbeidsongevallen helpt je in geval van nood. Had jij, jouw partner, een familielid, of een vriend(in) een arbeidsongeval? En heb je hier vragen over? Neem dan contact op met de sociaal assistent(e) van het Fonds voor Arbeidsongevallen. De sociaal assistenten geven uitleg over de regeling van jouw arbeidsongeval en helpen je om de schadevergoeding te krijgen waarop je recht hebt. Ze leggen je de wetgeving op de arbeidsongevallen uit. Ook wanneer de verzekeraar van jouw werkgever het arbeidsongeval weigert te erkennen, of als blijkt dat jouw werkgever niet verzekerd was op het moment van het ongeval, kan je op het Fonds beroep doen. Waar en wanneer? BERINGEN Administratief Centrum, Mijnschoolstraat 88 T Elke dinsdag van 9u tot 12u. In juli en augustus slechts 1 dinsdag per maand. GENK Stadhuis 1 e verdieping, Stadsplein 1 T Elke woensdag van 9u tot 12u. In juli en augustus slechts 1 woensdag per maand. TONGEREN Administratief Centrum Praetorium, Maastrichterstraat 10 T Elke eerste maandag van de maand van 13u tot 16u. Niet in juli en augustus! Adreswijziging Tongeren vanaf 1 september 2014: Sociaal Huis De Semper Dijk 124 T Elke eerste maandag van de maand van 10u tot 12u. Niet in juli en augustus! N.B. Indien je je moeilijk kan verplaatsen kan je een afspraak maken voor een huisbezoek. meer info: De Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie heeft op volgende data zitdagen in het stadhuis van Hasselt (zaal Amigo, Groenplein 1): 10, 11, 17, 18, 24 en 25 juni 9u45-12u 1, 8, 15, 22 en 29 juli 9u45-12u 5, 12, 19 en 26 augustus 9u45-12u 9 en 23 september 9u45-12u Iedereen kan hier terecht met zijn vragen ivm het vakantiegeld voor arbeiders. Indien er problemen zijn met de uitbetaling van het vakantiegeld zijn we er om te helpen. Wat kan je zoal vragen: algemene info datum uitbetaling wijziging adres nieuwe bankrekening vakantieattest duplicaat berekeningsblad en/ of fiscale fiche Bij elk contact met de RJV is het absoluut noodzakelijk volgende gegevens te vermelden: naam, adres en RSZ-nummer van de werkgever naam, voornaam, rijksregisternummer of geboortedatum van de werknemer de juiste periode van tewerkstelling of arbeidsonderbreking SOS Belastingen! Belastingsaangifte invullen? De zitdagen in het gemeentehuis zijn gepland op: woensdag 18 juni donderdag 19 juni van 9u tot 12u en van 14u tot 16u Vergeet niet: identiteitskaart (ook van partner) + pincode (eventueel) loonfiches, attesten en aanslagbiljet van vorig jaar bedrag kadastraal inkomen betalingsbewijzen die recht geven op aftrek (hypothecaire leningen, levensverzekeringen, giften aan sommige instellingen, kosten voor kinderopvang, uitgaven energiebesparende maatregelen, betalingsbewijzen onderhoudsgeld...) 7

8 vereniging in de kijker Sociaal Huis OCMW Wanneer ik met mijn kinderen van 4 en 7 jaar in de auto zit, is het vaak een drukte van jewelste. Iedereen praat door elkaar, zeurt, maakt ruzie, tot mijn hoofd er bijna van ontploft. Hoe kan ik mijn kinderen kalmeren? Kinderen hebben graag een bezigheid en een autorit is voor hen vaak saai. Het is belangrijk dat je saaie momenten interessant probeert te maken voor kinderen. SENIORENGYM houdt Wellenaren gezond en jong Elke woensdagvoormiddag verzamelt een groep kwieke senioren van 9u30 tot 10u30 in sporthal De Bloken, voor een sportieve sessie seniorengym. We voorzien een waaier van bewegingsmogelijkheden: BBB (training van borst, buik en billen), stoelengym, balspelen, circuittraining, volksdansjes, relaxatietechnieken, seniorobics, stretching, werken met rijstzakjes en andere materialen,... Bedoeling van deze lessen is op een actieve, stimulerende en gezonde manier aan het lichaam te werken. Door te bewegen blijf je soepel, versterk je de spieren en leer je je evenwicht te behouden (om valpartijen te voorkomen). Daarnaast is er ook het sociale aspect: samen bewegen, samen lachen. Na de les is er altijd tijd voor een babbel en een verfrissing. We doen zelfs aan hersengymnastiek. De lessen zijn zowel voor vrouwen en mannen geschikt. Bovendien zijn ze zo opgebouwd dat iedereen kan meedoen, ongeacht de leeftijd. Wil je zelf ervaren hoe deugddoend dit uurtje beweging kan zijn? Het is nooit te laat om te beginnen, dus kom op woensdagvoormiddag langs en beweeg mee! meer info: Tijdens de lessen zelf, dan zie je ook direct wat we doen. Dienstencentrum Den Dries: Leen Meynen Je maakt om te beginnen duidelijk aan je kind wat je verwacht. Probeer dit positief te verwoorden. Je kan hier op moeilijke momenten eventueel een beloning aan koppelen. JUIST: We gaan nu tien minuten met de auto naar huis rijden. Mama wil dat je op je plaats blijft zitten met je gordel aan en stilletjes praat. FOUT: Je gaat je gordel niet losmaken en rondspringen in de auto en ook niet schreeuwen. Vindt je kind verhaaltjes leuk? Koop een CD met verhaaltjes voor tijdens autoritten (extra tip: kies een CD met korte verhalen zodat je deze ook tijdens korte ritten kan gebruiken). Of zet een leuke CD op en zing mee met je kinderen. Je kan ook altijd een autospelletje spelen met je kind (bijvoorbeeld om ter meeste rode auto s tellen, zinnetjes maken met de letters op nummerplaten van auto s, Ik zie ik zie wat jij niet ziet, ). Er bestaan tenslotte ook opbergzakken, die je achteraan de autozetel kan hangen, om speelgoed in op te bergen. Wanneer je kinderen ruzie maken tijdens de autorit spreek je hen hier rustig over aan. Luisteren de kinderen niet dan kan je best gewoon stoppen. Zeg wat je wilt van je kinderen, opnieuw kalm en positief: Wij slaan niet en zijn stil. Wanneer je kinderen het gedrag stellen dat jij wil, prijs je hen en rij je verder. Meer vragen over de opvoeding van je kinderen? Opvoedingswinkel Haspengouw

9 welzijn Ontwikkelingssamenwerking Vind kinderopvang voor je baby of peuter via de kinderopvangzoeker Ben je op zoek naar kinderopvang voor kinderen tussen 0 en 2,5 jaar in Wellen? Gebruik dan vanaf 1 juli de kinderopvangzoeker. De Kinderopvangzoeker is een web-applicatie van Kind en Gezin die jou als ouder helpt om geschikte opvang te vinden voor je kleine spruit in Wellen. Hoe werkt het? Surf naar mijn.kindengezin.be en registreer je met je e-id. Volg de instructies op het scherm en stel je opvangvraag. Zodra je aanvraag volledig is, wordt je opvangvraag opgenomen en krijg je een bevestigingsmail. Vervolgens bekijken de kinderopvanginitiatieven je vraag. Indien ze op jouw vraag in kunnen gaan, nemen ze contact op. Daarna kan je een overeenkomst afsluiten met het opvanginitiatief. Ten laatste één week voor de 1 e opvangdag ontvang je een om de start van de opvang te bevestigen. Gemeente en OCMW Wellen, alle kinderopvanginitiatieven en het lokaal overleg kinderopvang werkten samen een folder uit met meer informatie. Deze vind je op de website van gemeente Wellen of in papieren versie in het gemeentehuis, in het sociaal huis en in alle opvanginitiatieven. meer info: Lokaal loket kinderopvang (sociaal huis/dienstencentrum Den Dries) Leen Meynen Verneem tijdens de braderie meer over de Tour for Life De gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) neemt ook dit jaar weer deel aan de jaarlijkse braderie. Dit keer organiseren we geen multiculturele markt, maar vertellen we bezoekers wat we voor ontwikkelingssamenwerking doen en welke projecten we steunen. Een voorbeeldproject is de Tour for Life. Een fietstocht die vertrekt in Noord - Italië en in etappes naar Vlaanderen fietst. Twee Wellenaren nemen hieraan deel. De opbrengst gaat naar Artsen zonder grenzen. meer info: stand GROS op Wellense braderie : zondag 15 juni (Kerkplein) Gezond Wellen Brochure Wegwijs in het leefloon Het leefloon is een recht, maar niet iedereen maakt er gebruik van. De doelstelling van de brochure Wegwijs in het leefloon is om het leefloon dichter bij de mensen te brengen. De brochure, een uitgave van het POD voor Maatschappelijke Integratie, geeft uitleg over wie recht heeft op het leefloon, wanneer en onder welke voorwaarden. Je vindt de brochure op de website van het sociaal huis. Je kan ook een papieren exemplaar gratis bestellen (via het telefoonnummer ) of afhalen in het sociaal huis. meer info: sociaal huis/ocmw Blindengeleidehonden animeren braderie Adviesraad Gezond Wellen organiseert in samenwerking met Blindengeleidehondenschool Genk een Infostand Blindengeleidehonden op de Wellense braderie. Benieuwd naar de demonstraties en het inleefparcours? Iedereen welkom op zondag 15 juni tussen 13u en 17u. 9

10 milieu & duurzaamheid Composteren: goed voor het milieu én kostenbesparend Vanaf 1 januari 2015 wordt in onze gemeente een GFT - sticker ingevoerd. De sticker kost 15 euro. Je kan deze kost vermijden en daarbovenop het milieu nog ondersteunen. Composteren, dat is het codewoord hiervoor! Hoe beginnen? Zet je compostvat of je compostbak op een zonnige plaats, best op tegels of een houten palet. Leg onderaan veel structuurmateriaal (takjes, haag scheersel, houtsnippers, ). Dat zorgt voor de nodige verluchting. En dan? Je keuken- en tuinafval kan je in het vat of de bak gooien en indien nodig nog wat verkleinen. De compost kan nu worden belucht: een wekelijkse beluchtingsbeurt met de beluchtingsstok is noodzakelijk. Om de 2 tot 3 maanden kan je de compost omzetten met een riek. Na min. 6 maanden kan je al de eerste compost oogsten. Compost kan je als bodembedekker gebruiken, zowel voor bloemperken, voor struiken als voor de groentetuin. composteerbaar: aardappelschillen, schillen van vruchten, groenteresten, eierschalen, doppen van noten, theebladeren en zakjes, koffiedik en filters, papier van keukenrol, kleine hoeveelheden etensresten, mest van kleine huisdieren (bv. cavia), snijbloemen en kamerplanten, versnipperd snoeihout, haagscheersel, zaagmeel en schaafkrullen, gemaaid gras, bladeren, onkruid, resten uit groente- en siertuin niet composteerbaar: timmerhout, grof snoeihout, beenderen en dierlijk afval, wegwerpluiers, aarde en zand, saus, vet en olie, stof uit de stofzuiger, as van open haard, houtskool, kunststof, ijzer, metaal en blik, kattebakvulling Compostbakken zijn verkrijgbaar op het containerpark en kosten 35 euro per stuk. Ze zijn gemaakt van gerecycleerd materiaal en hebben een zeer lange levensduur. Stap voor stap: Start nooit bij vriesweer of bij hevige regen. Dan komt het composteringsproces immers moeilijk op gang. Gebruik zoveel mogelijk vers materiaal. Het keuken- en tuinafval wordt best zo vers mogelijk aangevoerd. Vermeng het met het reeds aanwezige materiaal om uitdroging te vermijden. Voeg geen al te grof materiaal toe. Materiaal mag niet te grof zijn. Daarom knip je stengels van bijvoorbeeld bloemen of andere planten en lange twijgjes best in korte stukjes. Takken worden best met een hakselaar verkleind. Meng goed. De micro - organismen (bacteriën, schimmels ) en kleine beestjes (wormen ) die voor de afbraak zorgen, hebben voedsel, water en lucht nodig. Goed composteren betekent dan ook vooral goed mengen. Droog en stug afval (stro, kleine takjes ) meng je best met water- en voedselrijk materiaal (gemaaid gras, keukenafval). Heb je enkel nat keukenafval en gras? Voeg dan houtsnippers toe bij het opzetten van je composthoop. Deze zijn te verkrijgen op het containerpark of in je tuincentrum. Let op voor grote hoeveelheden. Voeg nooit te grote hoeveelheden van hetzelfde materiaal in één keer toe. Grote hoeveelheden gras of bladeren kan je in je tuin uitstrooien tussen struiken en bomen. Zo hou je onkruid tegen. Hou je composthoop of compostvat in het oog. Door het intens afbraakproces stijgt de temperatuur in de compost en werken de afbraakorganismen nog sneller. Bij temperaturen boven 50 C vernietigen die organismen zelfs onkruidzaden en ziektekiemen. Door de stijging van de temperatuur verdampt ook al het overtollige vocht. Let er dus op dat je composthoop niet te nat wordt en hierdoor aan temperatuur Limburg.net presenteert verliest. Nooit nat materiaal toevoegen. Laat jouw kippen mee aan tafel zitten Kippen zijn ideale verwerkers van keuken- en tuinafval. Wat voor ons afval is, is voor hen een heerlijke snack. Om de aankoop van kippen te promoten organiseert Limburg.net dit jaar weer, samen met het gemeentebestuur, de Kippenactie van 19 april tot en met 30 juni Download de bon op onze website (onder leven/milieu & duurzaamheid). Deze bon geeft recht op een korting van 3 euro bij aankoop van een kip in één van de deelnemende tuincentra. Indien je kippen koopt maak je bovendien kans op een aankoopbon van 100 euro in jouw tuincentrum. Volgende handelaars, in en rond Wellen, doen mee met de kippenactie: Dierenspeciaalzaak Sonnie, Herenstraat 32 Wellen Aveve Bellings - Paque bvba, Tongersesteenweg 391 Borgloon Tuincentrum Schoubben, Stationsstraat 38 Borgloon 10 Meer weten over kippen? Vraag de gratis kippengids aan via

11 milieu & duurzaamheid Taxus inzamelen in de strijd tegen kanker. Dit jaar kan je tussen 15 juni en 31 augustus het snoeisel van je taxushaag naar het recyclagepark brengen. Marc Wauters Spring zuinig met water om, ook tijdens de hete zomer. Met het zonnige voorjaar nog vers in het geheugen, blikt De Watergroep al vooruit op wat hopelijk een mooie, warme zomer wordt. Tijdens de warme zomermaanden brengt water de nodige verfrissing. De groene grasmatten en kleurrijke bloemenperken worden rijkelijk besproeid, zwembaden worden gevuld voor een zomer vol waterpret. De Watergroep staat in jouw gemeente elke dag in voor de levering van kwalitatief drinkwater. Onze gemeente organiseert in samenwerking met Limburg.net voor het zesde jaar op rij een taxusinzamelactie in de strijd tegen kanker. De taxushaag bevat de kostbare stof baccatine, de basisgrondstof voor een belangrijk medicijn tegen kanker. Per kubieke meter taxussnoeisel schenkt de inzamelaar, boomkwekerij Van Hulle, 50 euro aan organisaties die zich inzetten in de strijd tegen kanker. Enkele tips om in droge periodes zuiniger met drinkwater om te springen: Een frisse douche is bij warm weer veel doeltreffender dan een lang bad. Een bad laten vollopen vraagt al gauw 100 tot 150 liter drinkwater, een hoeveelheid water waarmee je 3 keer kan douchen. En met zuinige sproeikoppen, zelfs 5 keer. De grond opharken en hakken is even goed als tweemaal sproeien. Hierdoor breek je de harde laag. Dat houdt de grond luchtig en vochtig. En dat op die manier het onkruid geen kans krijgt, is mooi meegenomen. Sproei de tuin alleen als het langdurig droog is. Liever 1 keer per week een kwartier, dan elke dag 5 minuten: de planten zullen dieper wortelen en minder gevoelig worden voor de droogte. Dit kan uiteraard ook perfect met opgevangen regenwater. Begiet jouw bloemen en planten op de minst warme ogenblikken van de dag, zoals s ochtends vroeg of s avonds laat. Het water verdampt dan niet zo snel. Bovendien voorkom je beschadiging van de planten, want de waterdruppels kunnen bij zonneschijn als een vergrootglas werken en ze verschroeien. Besproei jouw gazon niet. Je zal merken dat het zich na een periode van droogte sneller herstelt dan je dacht. Was je auto met regenwater of sla gewoon een keertje over. Laat s nachts de kraan dicht. Geef het drinkwaterbedrijf zo de kans om de watertorens en reservoirs opnieuw te vullen. Zo heb je s ochtends opnieuw heerlijk fris leidingwater. Het taxussnoeisel moet voldoen aan de volgende voorwaarden: jong: enkel het éénjarig snoeisel (takken tot 30 cm.) bevat de waardevolle stof baccatine. Het is dan ook belangrijk dat het snoeigroen afkomstig is van hagen die jaarlijks gesnoeid worden. zuiver: hoe zuiverder het snoeisel, hoe hoger het rendement (dus niet vermengen met aarde, gras of ander groen) Doe mee met deze inzamelactie en steun de strijd tegen kanker! 11

12 milieu & duurzaamheid vrije tijd Over vossen, marters en kippen (deel 2): Wees slimmer dan de vos In de editie van april verscheen een artikel waarin we wezen op de gevaren van vossen en marters. Maar je kan in geval van schade niet zomaar alle schuld bij de vossen en marters leggen. SENIOR GAMES Blankenbergen Je kan ook zelf preventieve maatregelen nemen: Vossen zijn overwegend nachtdieren. Daarom breng je kippen s nachts best onder in een goed afgesloten nachthok met een vaste bodem. Tegenwoordig bestaan er zelfs deurtjes die automatisch sluiten wanneer het donker wordt. Span een net boven je kippenren.zorg voor een omheining van minimaal 180 cm. hoog en plooi de bovenste 40 cm. van de draad naar buiten in een hoek van 30. Of plaats een stroomdraad aan de buitenzijde op een hoogte van 20 cm en 110 cm Voorzie een maasgrootte van 3 x 3 cm (onderaan kan je eventueel een kleinere maaswijdte gebruiken). Gebruik stevig gaas (minimum 1,5 mm), daar bijten vossen en marters niet door. Bevestig de draad aan de buitenzijde van de palen en span hem strak aan. Leg rondom de buitenzijde van de omheining een rij tegels. WAT? De Senior Games in Blankenberge is het grootste sportevenement voor 50-plussers in Vlaanderen. Onder begeleiding kunnen 50+ ers een hele dag sporten, zowel binnen als buiten. Iedereen mag vrij doen wat hij/zij wil. Het doel van deze dag is om samen te genieten en plezier te maken. De dag wordt afgesloten met een optreden. WANNEER? Woensdag 1 oktober Vertrek om 6u45 en thuiskomst omstreeks 20u30 (aan sporthal De Bloken, Kortestraat 12). PRIJS? 13 euro (incl. busvervoer, deelname sporten, lunchpakket en gadget) Inschrijven is verplicht! Dit kan op de sportdienst (Kortestraat 12 Wellen) bij Heidi Wijnants of via of via (inschrijven en betalen voor uiterlijk 15 augustus 2014). Gedetailleerde informatie vind je in de brochure slimmer dan de vos : Bijkomende informatie en een gedrukte versie van deze brochure is te bekomen bij de milieudienst Verkiezingen ook voor de nieuwe kindergemeenteraad Interesse in land- en tuinbouw? Voedselproducentenraad zoekt nieuwe leden. De Voedselproducentenraad (VPR) behandelt onderwerpen die (on)rechtstreeks de land- en tuinbouw op gemeentelijk vlak aanbelangen. De raad verstrekt adviezen aan het gemeentebestuur en ondersteunt doelgerichte initiatieven voor de landbouw en tuinbouw. Wie kan lid worden? Alle vertegenwoordigers van de land- en tuinbouw: landbouwers, veetelers, fruittelers of tuinbouwers en hun meewerkende echtgeno(o)te actief in Wellen. Geïnteresseerde en geëngageerde inwoners met een zekere deskundigheid, inzet of positieve interesse inzake land- en tuinbouw. meer info & inschrijvingen: Pieter Flamend In oktober 2014 wordt een nieuwe kindergemeenteraad verkozen. Alle kinderen van het 4de leerjaar (in de Wellense scholen) kunnen zich kandidaat stellen. De kindergemeenteraad komt vier keer per jaar samen. De leden helpen ook op gemeentelijke evenementen zoals de Sinterklaasvoorstelling, 11/11-viering, meer info en kandidaatstelling: Heidi Wijnants Jeugddienst (Kortestraat 12, Wellen) OPGELET!! De bibliotheek zal gesloten zijn van 21 juli tot en met 2 augustus.

13 vrije tijd Inschrijvingsformulier speelpleinwerking 2014 Voornaam + Naam... Adres... Geboortedatum en - plaats... Geslacht: M / V Telefoonnummer Naam vader:... GSM-nummer... Naam moeder:... GSM-nummer... Persoon die in geval van nood mag worden opgeroepen: Naam en voornaam:... Relatie tot kind:...tel.nr. en/of GSM.nr... Belangrijke gegevens kind Heeft het kind medicatie nodig? JA / NEEN Zo JA, welke en hoe te gebruiken?... Heeft het kind een allergie? JA / NEEN Zo JA, welke en hoe te reageren?... Naam, tel.nr. en adres huisarts: Het kind mag alleen naar huis gaan: JA / NEEN Het kind mag afgehaald worden door:... Foto s van mijn kind mogen gebruikt worden bij promotie in één van onze volgende flyers of in het Wellens infoblad: JA / NEEN Naam en handtekening ouder(s): 13

14 vrije tijd Wekelijkse fietstochten op woensdag André Vandersmissen: 50 jaar acteur, regisseur en voorzitter van het Toneel Elke woensdagnamiddag tem 24 september vertrekken we om 13u30 aan sporthal De Bloken. De afstand varieert tussen 25 en 40 kilometer per rit, aankomst is voorzien omstreeks 16u30. Iedereen vanaf 12 jaar is welkom. Deelname en verzekering zijn gratis. meer info: Rigo Bex Plonsen in zwembad Maupertuus vanaf 28 juni tem 31 augustus Het gemeentelijk openluchtzwembad opent zijn deuren op zaterdag 28 juni. Maupertuus is open bij mooi weer vanaf 10u30 tot 20u. Op zondag 31 augustus 2014 sluiten we het zwemseizoen af. Naar aanleiding van zijn 50-jarige carrière als acteur, regisseur en voorzitter van het Toneel zette het gemeentebestuur onlangs André Vandersmissen in de bloemetjes. André ontving als cultuurtrofee een masker uit handen van burgemeester Els Robeyns. Niet zomaar een masker, maar een prachtige kopie van het manneke van Willemstad, van de hand van Martin Onkelinx. Het manneke van Willemstad is het oudste godsbeeldje van Nederland, gevonden rond 4400 voor Christus. Maskers worden al eeuwenlang gebruikt tijdens toneelvoorstellingen, al bij de oude Grieken. Dit cadeau is daarom heel toepasselijk om een opmerkelijk man als André te bekronen. Olé Olé Olé: KVK Wellen kampioen Wild van fietsen en wandelen: de fiets- en wandelkaart in een nieuw jasje Hou je van fietsen en wandelen? Dan kan je in Wellen je hart ophalen. De 26 kilometer lange fietsroute De Bokkenrijders achterna dompelt je onder in de legende van de Bokkenrijders. Voor wandelaars is er het wandelroutenetwerk Bokkenrijders. Dit netwerk omvat 7 wandelingen, met afstanden tussen 3,4 km. en 10,3 km. De wandelingen zijn onderling combineerbaar. Kaarten zijn verkrijgbaar op de dienst toerisme (Johny Neven ) en bij verschillende Wellense handelaars. KVK Wellen heeft het seizoen mooi afgesloten. 5 ploegen speelden kampioen (A-ploeg, B-ploeg, U21, bijz. U17 en prov. U13. Zij werden door het gemeentebestuur gehuldigd op 10 mei in de neogotische kapel. PROFICIAT AAN ALLEN!! 14

15 Wellen in beeld Teenspirit was weer top! Teenspirit was weer top! Teenspirit was weer top! Proficiat aan de 30 kinderen die hun fietsdiploma haalden van Kijk ik fiets met 2 wielen! Kijk ik fiets Kijk ik fiets Kijk ik fiets Wellense jongeren 2 dagen op avontuur tijdens paasvakantie 60 kinderen ontmoeten de Paashaas himself tijdens 1 e Paaseierenraap lasergamen ribidibi naar Walibi paaseierenraap paaseierenraap opening wachtbekken opening wachtbekken opening wachtbekken opening wachtbekken vrijwilligersfeest Wellense Babbels Wellense Babbels 15

16 evenementen in de kijker Op Pinkstermaandag, 9 juni, zijn alle Wellenaren van harte uitgenodigd! Ons project Wellen, hart van Haspengouw, een samenwerking tussen de Bottelarij en de gemeente Wellen, komt in de cruciale fase. De activiteiten die we het laatste jaar samen met de Wellenaren hebben ontwikkeld, geraken stilaan af. We ontwikkelden allerhande wandelingen, fietstochten, tentoonstellingen, proeverijen, en nog veel meer! Echter, vóór we al die nieuwigheden loslaten op het grote publiek, willen we jullie - alle Wellenaren - uitnodigen om als eerste deze activiteiten te komen uittesten. Door en voor de Wellenaren was onze slogan, en wij voegen graag de daad bij het woord! Dus, beste Wellenaar, bent u van harte uitgenodigd in de Bottelarij, op maandag 9 juni, vanaf 10 u, en laat u onderdompelen in al het moois dat jullie Wellen te bieden heeft. 16

17 evenementen in de kijker 3 dagen Kermis op en 23 juni Van 21 tot 23 juni is het weer Wellen Kermis! De kermis belooft ook dit keer weer één van de hoogtepunten van het jaar te worden. Op zaterdag 21 juni schieten we de kermis letterlijk op gang met een spectaculair vuurwerk. Op maandag 24 juni is het Gezinsdag. Gezinnen kunnen met hun kinderen op die dag genieten van speciale acties en kortingen. Wij kijken alvast uit naar drie dagen plezier en gezelligheid in onze gemeente. Braderie juni De gezelligste braderie van Limburg met doorlopend koopjes. GRATIS Spek en ei op zondagmorgen voor iedereen in pyjama (terras Labierint) Optredens van Guy Swinnen & de L&M Band, Frans Bauer (look a like), Alfa Band, Josua Bleus, en veel meer over 3 podia fotograaf: PaPa Belaey Trials Team (wereldkampioen trial), Kinderanimtie 17

18 evenementen Agenda juni - september 2014 datum activiteit uur plaats ma. 9 juni OKRA - wekelijkse fietstocht 13u30 Sporthal De Bloken di. 10 juni Badminton+ 9u30-11u Sporthal De Bloken 10 juni Korte wandeling 13u30-15u30 Den Dries 10 juni OKRA - kaartclub 14u - 17u Zaaltje naast kerk Ulbeek 10 juni Petanque 19u - 22u30 Den Dries wo. 11 juni Turnen 9u30-10u30 Sporthal De Bloken 11 juni Sportraad Wellen - wekelijkse fietstocht 13u30-16u30 Sporthal De Bloken 11 juni Markant / Land van Loon - puur schakelkoken à la Pascale Naessens 13u do. 12 juni Lijndansen 9u30-11u Sporthal De Bloken 12 juni Dansnamiddag senioren 13u - 18u De Meersche 12 juni Rummikub 14u - 16u Den Dries 12 juni OKRA - cultuur: wandeling met gids 13u - 16u Hasselt stadscafé Guido Gezellenlaan vr. 13 juni Aquagym 12u - 13u Zwembad Sint-Truiden 13 juni OKRA - cinema Witse de film 14u Cinema Cameo Sint-Truiden 13 juni Petanque en kaarten (kaarten vanaf 20u) 19u - 22u30 Den Dries 13 juni BRADERIE za. 14 juni BRADERIE zo. 15 juni BRADERIE ma. 16 juni OKRA - wekelijkse fietstocht 14u - 17u Sporthal de Bloken 16 juni WELLEN - gratis infoavond subsidies ivm wonen (zie pag. 5) 19u30 De Meersche di. 17 juni Badminton+ 9u30-11u Sporthal De Bloken 17 juni Kienen 13u30-15u30 Den Dries 17 juni OKRA - kaartclub 14u - 17u Zaaltje naast kerk Ulbeek 17 juni Petanque 19u - 22u30 Den Dries wo. 18 juni Turnen 9u30-10u30 Sporthal De Bloken 18 juni Sportraad Wellen - wekelijkse fietstocht 13u30-16u30 Sporthal De Bloken do. 19 juni Lijndansen 9u30-11u Sporthal De Bloken 19 juni Rummikub 14u - 16u Den Dries vr. 20 juni Aquagym 12u - 13u Zwembad Sint-Truiden 20 juni Petanque en kaarten (kaarten vanaf 20u) 19u - 22u30 Den Dries za. 21 juni WELLEN KERMIS: vuurwerk 23u Achterzijde gemeentehuis zo. 22 juni WELLEN KERMIS ma. 23 juni WELLEN KERMIS - GEMEENTEHUIS GESLOTEN 23 juni OKRA - wekelijkse fietstocht 14u - 17u Sporthal de Bloken di. 24 juni Badminton+ 9u30-11u Sporthal De Bloken 24 juni OKRA - kaartclub 14u - 17u Zaaltje naast kerk Ulbeek 24 juni Petanque 19u - 22u30 Den Dries wo. 25 juni Turnen 9u30-10u30 Sporthal De Bloken 25 juni Sportraad Wellen - wekelijkse fietstocht 13u30-16u30 Sporthal De Bloken do. 26 juni Lijndansen 9u30-11u Sporthal De Bloken 26 juni Rummikub 14u - 16u Den Dries vr. 27 juni Petanque en kaarten (kaarten vanaf 20u) 19u - 22u30 Den Dries za. 28 juni zo. 29 juni ma. 30 juni OKRA - wekelijkse fietstocht 14u - 17u Sporthal De Bloken di. 1 juli OKRA - kaartclub 14u - 17u Zaaltje naast kerk Ulbeek wo. 2 juli Sportraad Wellen - wekelijkse fietstocht 13u30-16u30 Sporthal De Bloken do. 3 juli vr. 4 juli za. 5 juli KWB - Barbeque 20u De Meersche zo. 6 juli GEMEENTE WELLEN - BABYBORREL 15u De Meersche 6 juli OKRA - maandelijkse wandeling 8u45-11u vertrek buiten Wellen ma. 7 juli OKRA - wekelijkse fietstocht (andere locatie) 12u30 sporthal De Bloken di. 8 juli OKRA - kaartclub 14u - 17u Zaaltje naast kerk Ulbeek wo. 9 juli Sportraad Wellen - wekelijkse fietstocht 13u30-16u30 Sporthal De Bloken do. 10 juli Dansnamiddag Senioren 13u - 18u De Meersche vr. 11 juli OKRA - Wellen zingt 18u - 23u Gemeenteplein 11 juli FEESTDAG VLAAMSE GEMEENSCHAP: GEMEENTEHUIS GESLOTEN za. 12 juli zo. 13 juli ma. 14 juli OKRA - wekelijkse fietstocht 13u30 Sporthal De Bloken 18

19 Agenda juni - september 2014 evenementen datum activiteit uur plaats di. 15 juli OKRA - kaartclub 14u - 17u zaaltje naast kerk Ulbeek wo. 16 juli Sportraad Wellen - wekelijkse fietstocht 13u30-16u30 Sporthal De Bloken do. 17 juli vr. 18 juli za. 19 juli zo. 20 juli ma. 21 juli NATIONALE FEESTDAG 21 juli OKRA - wekelijkse fietstocht 13u30 sporthal De Bloken di. 22 juli START SPEELPLEINWERKING 13u - 17u 22 juli OKRA - kaartclub 14u - 17u zaaltje naast kerk Ulbeek wo. 23 juli Sportraad Wellen - wekelijkse fietstocht 13u30-16u30 Sporthal De Bloken do. 24 juli vr. 25 juli za. 26 juli MVC De Mustangs - spaghettifeest Feestzaal Houtstraat zo. 27 juli ma. 28 juli OKRA - wekelijkse fietstocht 13u30 sporthal De bloken di. 29 juli OKRA - kaartclub 14u - 17u zaaltje naast kerk Ulbeek wo. 30 juli Sportraad Wellen - wekelijkse fietstocht 13u30-16u30 Sporthal De Bloken do. 31 juli vr. 1 aug. EINDE SPEELPLEINWERKING 13u - 17u za. 2 aug. Oetsloven Blues 20u Festivalweide Oetersloven 2 aug. KVK wandeldag Feestzaal Houtstraat zo. 3 aug. Motorclub Free - motortreffen De Meersche 3 aug. OKRA - maandelijkse wandeling 8u45-11u vertrek buiten Wellen ma. 4 aug. OKRA - wekeljikse fietstocht (vertrek op andere locatie) 12u30 sporthal De Bloken di. 5 aug. OKRA - kaartclub 14u - 17u zaaltje naast kerk Ulbeek wo. 6 aug. Sportraad Wellen - wekelijkse fietstocht 13u30-16u30 Sporthal De Bloken do. 7 aug. vr. 8 aug. Cool Down Party Domein Maupertuus za. 9 aug. Cool Down Party Domein Maupertuus zo. 10 aug. ma. 11 aug. OKRA - wekelijkse fietstocht 13u30 sporthal De Bloken di. 12 aug. OKRA - kaartclub 14u - 17u zaaltje naast kerk Ulbeek wo. 13 aug. Sportraad Wellen - wekelijkse fietstocht 13u30-16u30 Sporthal De Bloken do. 14 aug. Dansnamiddag Senioren 13u - 18u De Meersche vr. 15 aug. Rommelmarkt Bloemenstraat 7u - 17u za. 16 aug. zo. 17 aug. ma. 18 aug. OKRA - wekelijkse fietstocht 13u30 sporthal De Bloken di. 19 aug. OKRA - kaartclub 14u - 17u zaaltje naast kerk Ulbeek wo. 20 aug. Sportraad Wellen - wekelijkse fietstocht 13u30-16u30 Sporthal De Bloken do. 21 aug. vr. 22 aug. za. 23 aug. zo. 24 aug. ma. 25 aug. OKRA - wekelijkse fietstocht 13u30 sporthal De Bloken di. 26 aug. OKRA - kaartclub 14u - 17u zaaltje naast kerk Ulbeek wo. 27 aug. Sportraad Wellen - wekelijkse fietstocht 13u30-16u30 Sporthal De Bloken do. 28 aug. vr. 29 aug. za. 30 aug. zo. 31 aug. ma. 1 sep. di. 2 sep. wo. 3 sep. Sportraad Wellen - wekelijkse fietstocht 13u30-16u30 Sporthal De Bloken do. 4 sep. vr. 5 sep. za. 6 sep. zo. 7 sep. S.pa-Rob - eetdag De Meersche 7 sep. Wellense Royal Nord club - Internationaal bromfietstreffen Ulbeek 19

20 oproepen Jouw onderneming op de website van Wellen? De gemeente doet een oproep aan alle Wellense handelaars en ondernemers om hun gegevens te vermelden op de gemeentelijke website. Geïnteresseerden kunnen een sturen naar met volgende gegevens: naam bedrijf korte omschrijving activiteit adres contactgegevens openingsuren website Ben jij een muzikaal talent? Laat Maupertuus dan swingen! Tijdens de zomer organiseert de gemeente regelmatig optredens aan het zwembad Maupertuus. Plaatselijke bands en/of DJ s krijgen de kans om hun muzikale kunstjes te tonen aan de aanwezige zwemmers. Dit kan iedere woensdagnamiddag (bij mooi weer) tijdens de zomermaanden juli en augustus. Dus op woensdag juli en op en 27 augustus. Bands of DJ s kunnen zich aanmelden op de sport- en jeugddienst bij Heidi Wijnants Wellense Cadeaubon Gemakkelijk om te geven en fijn om te krijgen Je bepaalt zelf de waarde van de cadeaubon. De cadeaubon kan ingeruild worden bij elke Wellense handelaar en blijft tot 1 jaar na uitgiftedatum geldig. Deze cadeaubon is enkel te koop op het gemeentehuis tijdens de openingsuren op de dienst toerisme: Johny Neven Zet jouw EVENEMENT in de KIJKER Plaats een OPROEP Stuur voor 14 augustus een korte tekst - foto( s) - flyer of affiche naar en jouw oproep/ activiteit wordt vermeld in het gemeentelijk infoblad Wild van Wellen van september

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

Beste Herenthoutenaren

Beste Herenthoutenaren Beste Herenthoutenaren 2013 is zoals de laatste jaren weer voorbijgevlogen. 2014 moet het jaar worden van het optimisme. Ik wil dan ook namens het college van burgemeester en schepenen, gemeente- en OCMW-raadsleden

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 20e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen aartselaarinfo GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD nr. 314 juli-augustus 2014 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? 3 6 Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen 17 Zomerkalender 9 intro

Nadere informatie

Hoeselt. 20 jaar Vitales

Hoeselt. 20 jaar Vitales Hoeselt g e m e e n t e b e r i c h t e n 20 jaar Vitales 31 ste Demervalleitreffen en Demerrock op 8-9 en 10 juli Hoeselt Zomert op 16 en 17 juli Feest in het park op 27 en 28 augustus Opvoedingswinkel

Nadere informatie

3-maandelijks nr. 3 juli - augustus - september 2011

3-maandelijks nr. 3 juli - augustus - september 2011 DE VLETERNOARE 3-maandelijks nr. 3 juli - augustus - september 2011 Info uit uw gemeente 03-06 Cultuur en toerisme 07-09 Jeugd en sport 10-15 Kapelletjesroute p. 8 Biodiversiteitscharter p. 16 Milieu 16-17

Nadere informatie

De Groote Oorlog in Beveren IN DE KIJKER HET GESPREK. UITGELICHT Eén loket voor alle vragen over kinderopvang

De Groote Oorlog in Beveren IN DE KIJKER HET GESPREK. UITGELICHT Eén loket voor alle vragen over kinderopvang NZE EMEENTE JULI-AUGUSTUS 2014 JAARGANG 48 NR 04 IN DE KIJKER De Groote Oorlog in Beveren MENSEN André Van Bockland, marktkramer in hart en nieren UITGELICHT Eén loket voor alle vragen over kinderopvang

Nadere informatie

Gemeentelijk infoblad

Gemeentelijk infoblad www.heers.be Informatie- en nieuwsblad gemeente Heers - maart mei 2014 - n 1 Gemeentelijk infoblad Algemeen Vrije tijd & toerisme Welzijn Wonen & milieu Praktische info Pagina 2-5 Pagina 6-13 Pagina 14-19

Nadere informatie

OCMW- en gemeentepersoneel zet meer dan 10.000 stappen

OCMW- en gemeentepersoneel zet meer dan 10.000 stappen OCMW- en gemeentepersoneel zet meer dan 10.000 stappen Op vrijdagnamiddag 27 mei organiseerde het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegingsen gezondheidsdag voor zijn personeel. Loket Zorg & Gezondheid

Nadere informatie

TRIATLON ZATERDAG 02 JULI 2011. Mei 2011. Met Belgerinkel naar de winkel p.21. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16

TRIATLON ZATERDAG 02 JULI 2011. Mei 2011. Met Belgerinkel naar de winkel p.21. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16 de Bespaar op je energiefactuur samenaankoop groene stroom p.5 Sentse sportlaureaten gehuldigd p.11 Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16 Met Belgerinkel naar de winkel p.21 Mei 2011 TRIATLON ZATERDAG

Nadere informatie

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 6 / 6 2011 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 CULTUURWEEKEND 2011 14-15 - 16 oktober Gust-Boschmansprijs en Publieksprijs 2011 in het

Nadere informatie

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11 Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - september-oktober 2014 jrg 38 nr. 5 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 6 7 11 Vaste loopomloop 7 E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd

Nadere informatie

Nokere Koerse Jeugdboekenweek

Nokere Koerse Jeugdboekenweek Gemeente Ei-vol vitaliteit! V.U.: Unizo vzw Nieuwstraat 17, Kruishoutem Toelatingsnummer: 9770 Kruishoutem,P209090 Kantoor van afgifte: Gent X Maandelijks, behalve in februari en augustus Jaargang 25 -

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JULI-AUGUSTUS 2011. Bestuur. Burgerzaken. Milieu. Openbare Werken. Bibliotheek VVV PWA. Sport. Cultuur.

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JULI-AUGUSTUS 2011. Bestuur. Burgerzaken. Milieu. Openbare Werken. Bibliotheek VVV PWA. Sport. Cultuur. INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 17e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier 10. www.lille.be

7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier 10. www.lille.be Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - mei-juni 2012 jrg 36 nr.3 6 www.lille.be 7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier

Nadere informatie

juli augustus september jrg 38 2014

juli augustus september jrg 38 2014 juli augustus september jrg 38 2014 3 Dossier: toerist in eigen dorp 18 Sint-Jacobkermis in een nieuw kleedje 21 Brecht zet in op ecopremies 2 In dit nummer 4 Gilberte en Ronny: Brecht was in de jaren

Nadere informatie

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK gemeente Wachtebeke informatieblad Zie p. 6-7 tweemaandelijks tijdschrift november-december 2013 TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK Het gemeentelijk informatieblad Wachtebeke wordt gedrukt

Nadere informatie

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant NIEUWS VAN ROND DE IJZER Editie april mei juni 2014 Gemeentelijke infokrant Verkiezingsnieuws Overzicht werken Weekend van het volkscafé GEMEENTEBERICHTEN Openingsuren Gemeentehuis De gemeentelijke diensten

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste inwoners

VOORWOORD. Beste inwoners Beste inwoners Op woensdag 21 mei werd het vernieuwde dorpsplein langs de Schoolstraat in Bunsbeek plechtig geopend door het gemeentebestuur. Dit project, deels gerealiseerd met Europese subsidies, kadert

Nadere informatie

Bredene. Magazine. magazine. Magazine. Bredene Kids en Ride op 24 juni! p. 2

Bredene. Magazine. magazine. Magazine. Bredene Kids en Ride op 24 juni! p. 2 Bijlage Cultuurkalender ene ocmw-infoflash magazine mei 2012 magazine e Magazine ene Magazine Bredene Bredene Kids en Ride op 24 juni! p. 2 Jong geweld in het gemeentehuis p. 3 Slemlaag in Buurtspoorwegstraat

Nadere informatie

informatieblad : mei 2011 / 39e jaargang nr. 3 uw stad

informatieblad : mei 2011 / 39e jaargang nr. 3 uw stad N I E U W P O O R T informatieblad : mei 2011 / 39e jaargang nr. 3 ArGENtA pensioensparen GEEN instapkosten HEB JE T AL GEHOORD? GEHOORCENTRUM HOSTENS nu ook in! BON GRATIS GEHOORTEST OP AFSPRAAK Zakenkantoor

Nadere informatie

www.ruiselede.be ruiselede

www.ruiselede.be ruiselede GEMEENTE RUISELEDE www.ruiselede.be ruiselede 28ste jaargang - winter 2013-2014 bericht aan de bevolking P.3 VRIJE TIJD P.11 dossier P.16 milieu P.18 interview P.22 OCMW OCMW P.24 terugblik P.27 UIT DE

Nadere informatie

Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks. de Schakel APRIL 2012

Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks. de Schakel APRIL 2012 Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks de Schakel INHOUD 23 Deze maand in uw infoblad: BESTUUR & DIENSTVERLENING 2 Contactgegevens gemeentediensten en CBS 3 Gemeenteraadsverslag LEVEN & WELZIJN

Nadere informatie

Jonge wielrenners in Leopoldsburg

Jonge wielrenners in Leopoldsburg JULI - AUGUSTUS 2007 nr. 7 AFGIFTEKANTOOR LEOPOLDSBURG VERSCHIJNT MAANDELIJKS GEMEENTELIJK INFOBLAD Jonge wielrenners in Leopoldsburg Leopoldsburg heeft zijn webstek! Colofon Redactieadres Koningin Astridplein

Nadere informatie

JAARGANG 26 NR 3 JUNI 2007. gemeente-info gemeentelijk infoblad uitgegeven door het college van burgemeester en schepenen

JAARGANG 26 NR 3 JUNI 2007. gemeente-info gemeentelijk infoblad uitgegeven door het college van burgemeester en schepenen JAARGANG 26 NR 3 JUNI 2007 gemeente-info gemeentelijk infoblad uitgegeven door het college van burgemeester en schepenen inhoud & voorwoord dienstnota s 3 verkiezingen 4-5 - 6-7 inspraak & advies 8 milieu

Nadere informatie

Infomagazine // maart 2014 16 Woondossier: goedkoop lenen en premies 22 Fotograaf Chris Walraed stelt tentoon 25 Jeugdboekenweek 15-30 maart

Infomagazine // maart 2014 16 Woondossier: goedkoop lenen en premies 22 Fotograaf Chris Walraed stelt tentoon 25 Jeugdboekenweek 15-30 maart Merelbeke Infomagazine // maart 2014 16 Woondossier: goedkoop lenen en premies 22 Fotograaf Chris Walraed stelt tentoon 25 Jeugdboekenweek 15-30 maart 2 INFOMAGAZINE // MAART 2014 In t Merelbeeks Kompasse

Nadere informatie

O N Z E G E M E E N T E

O N Z E G E M E E N T E 3 INFORMATIEF GEMEENTEMAGAZINE VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / MEI - JUNI 2015 ONZE GEMEENTE M A S S E N H O V E

Nadere informatie

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek de Wommelgemnaar TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 39STE JAARGANG NR. 218 JULI - AUGUSTUS 2015 Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor

Nadere informatie