VERKEER SOCIAAL HUIS MILIEU VRIJE TIJD. Vraag nu je speelstraat aan. Kinderopvangzoeker. Speelpleinwerking van 22/7 tot 1/8.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERKEER SOCIAAL HUIS MILIEU VRIJE TIJD. Vraag nu je speelstraat aan. Kinderopvangzoeker. Speelpleinwerking van 22/7 tot 1/8."

Transcriptie

1 Informatie- en nieuwsblad gemeente Wellen - juni jaargang 2 - n 6 VERKEER SOCIAAL HUIS MILIEU VRIJE TIJD Vraag nu je speelstraat aan Kinderopvangzoeker Leren composteren Speelpleinwerking van 22/7 tot 1/8 pagina 6 pagina 9 pagina 10 pagina 13

2 voorwoord Beste Wellenaar De zomer nadert en dat is duidelijk te merken aan de inhoud van deze Wild van Wellen! U vindt er informatie over de vele activiteiten die de komende maanden weer plaatsvinden in Wellen. Juni is traditioneel een feestmaand in onze mooie bruisende gemeente. Hoogtepunten zijn uiteraard onze braderie & kermis. In juli & augustus mogen hopelijk weer veel Wellenaren hoogdagen beleven aan ons mooi openluchtzwembad Maupertuus. De gemeente levert alleszins de nodige inspanningen om de aantrekkelijkheid van ons zwembad te bewaren en te verhogen! burgemeester ELS ROBEYNS Ik wil iedereen alvast een prachtige zomer toewensen! Ik hoop jullie massaal te ontmoeten op één van de vele activiteiten de komende weken & maanden. Els Robeyns Uw burgemeester pagina 6 inhoud p. 3 infrastructuur p. 4 bestuur p. 5 bouwen & wonen p. 6 verkeer & veiligheid p. 7 economie p. 8 vereniging in de kijker p. 8 welzijn p. 9 welzijn p. 10 milieu & duurzaamheid p. 11 milieu & duurzaamheid p. 12 milieu & duurzaamheid p. 12 vrije tijd p. 13 vrije tijd p. 14 vrije tijd p. 14 Wellen in beeld p. 15 Wellen in beeld p. 16 evenementen p. 17 evenementen p. 18 evenementenkalender p. 19 evenementenkalender p. 20 oproepen p. 21 levensgebeurtenissen p. 22 algemene informatie p. 23 meldingskaart pagina 14 2

3 infrastructuur Toegangspoortjes voetpaadjes Verschillende voetwegen aangeduid in de Atlas van de Buurtwegen lopen tegenwoordig over privédomein. Het recht van doorgang wordt hierdoor vaak belemmerd voor wandelaars. Op enkele plaatsen in de omgeving van de Bosstraat en Houtstraat heeft de technische dienst daarom poortjes geplaatst die automatisch dichtklappen. Zo kunnen wandelaars gebruik blijven maken van deze gezellige paadjes, zonder dat de dieren van de grondeigenaars weglopen. Binnenkort op reis? Vergeet je reispas niet! Vertrek je binnenkort op vakantie naar het buitenland? Ga dan zeker na of je een reispas (paspoort) nodig hebt en of deze nog geldig is. Je hebt een reispas nodig voor alle landen waarvoor de identiteitskaart niet voldoet. De biobox, wat is dat? Onlangs besliste de Europese Unie de biometrische reispassen te harmoniseren voor alle Europese burgers. Half maart werd op de dienst bevolking de nodige apparatuur hiervoor geïnstalleerd. Legionellaprobleem in sporthal De Bloken opgelost De sporthal van Wellen kampte vorig jaar in augustus met een legionellaprobleem, nadat de installatie van de sporthal een maand niet gebruikt was. Dit probleem werd grondig aangepakt. De leidingen werden niet alleen gespoeld met een desinfecterend middel, bovendien werd het circuit van de leidingen ook serieus ingekort. Op deze manier blijft de temperatuur in de leiding altijd hoog genoeg, zodat de bacterie zich niet meer kan ontwikkelen in het warme water. De zogenaamde biobox bestaat uit 4 elementen : een scanner om een foto in te lezen een scanner om vingerafdrukken te nemen een sign pad om de handtekening van de aanvrager te registreren een documentlezer om later de paspoorten uit te lezen Met de invoering van deze passen, die ook vingerafdrukken bevatten, wil de Europese Unie de veiligheid verhogen. Als burger bezit je op deze manier een reisdocument dat haast niet kan worden vervalst. Dit helpt de lidstaten om identiteitsfraude te bestrijden. Meer informatie over het aanvragen van een nieuwe reispas vind je op de website onder leven / bevolking. Neem contact op met het reisbureau of consulaat als je meer informatie wenst over een bepaald land. Je vindt ook alle landeninformatie op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: belgium.be/nl/diensten/op_reis_in_het_buitenland 3

4 bestuur College van burgemeester & schepenen De vergaderingen van de gemeenteraad De gemeenteraden vinden plaats op de laatste vrijdag van de maand om 20 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Bij uitzondering wordt de datum van de gemeenteraad verplaatst, dit wordt dan duidelijk vermeld in de agenda. Iedereen is van harte welkom op deze openbare zittingen. De week voor de vergadering kan je de agenda raadplegen in de aankondigingskast aan het gemeentehuis. De notulen kan je inkijken op het secretariaat van het gemeentehuis. De agenda, de toelichting en de notulen zijn ook online beschikbaar, via onze website (onder bestuur & diensten/bestuur/ beleidsdocumenten). Regenbooghuis Limburg burgemeester Els Robeyns algemeen beleid veiligheid politie brandweer burgerlijke stand en personeel communicatie informatie inspraak ICT ruimtelijke ordening en wonen spreekuur: maandag van 18u tot 19u en op afspraak schepen Johan Cabergs openbare werken technisch uitvoerende dienst containerpark spreekuur: maandag van 18u30 tot 19u30 en op afspraak schepen Kristien Treunen mobiliteit en verkeer milieu en energie toerisme tewerkstelling middenstand landbouw erfgoed en begraafplaatsen spreekuur: maandag:van 16u tot 15u enkel op afspraak schepen Benny Maes financiën begrotingen kerkfabrieken dierenwelzijn spreekuur: maandagvoormiddag enkel op afspraak Eind april ontving schepen van gelijke kansen Eric Martens een delegatie van het Regenbooghuis Limburg. In alle Limburgse steden en gemeenten overhandigde deze organisatie een beleidspakket met informatie en doelstellingen rond holebi s en transgenders. In Wellen wapperde een week lang de regenboogvlag aan het gemeentehuis, als teken van solidariteit. Alle mensen verdienen gelijke kansen, daar zijn wij van overtuigd. schepen Bèr Thijs sport cultuur jeugd senioren bibliotheek verenigingsleven spreekuur: dinsdag en woensdag van 11u tot 12u schepen / voorzitter OCMW Eric Martens sociale zaken kinderopvang gelijke kansen volksgezondheid armoedebestrijding ontwikkelingssamenwerking spreekuur: maandag en donderdag van 10u tot 12u meer info: bibliotheek Wellen 4

5 bouwen en wonen Nieuw vanaf 2014: minimumaandeel hernieuwbare energie in nieuwbouw & aangescherpte EPB - eisen GRATIS INFOAVOND OVER WOONPREMIES EN - SUBSIDIES Voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2014 moet elke nieuwe woning in Vlaanderen een minimum hoeveelheid energie halen uit hernieuwbare bronnen. Die verplichting is geïntegreerd in de energieprestatieregelgeving (EPB). Daarnaast wordt ook het E-peil aangescherpt. Nieuwe gebouwen met bouwaanvraag vanaf mogen nog maximaal een E-peil van E60 behalen (ipv E70) en worden ook verplicht om de muren, daken, vloeren, vensters, nog beter te isoleren. Iedereen woont graag goed, binnen zijn eigen mogelijkheden. De één bouwt een huis, de ander renoveert of huurt. Vaak is dit een grote investering. Als je hiervoor wat geld kan terugkrijgen, is dat altijd mooi meegenomen. Ben je aan het bouwen/renoveren of heb je plannen in die richting? Dan kom je zonder twijfel in aanmerking voor één of meerdere premies. Daarom organiseert de gemeente Wellen samen met Stebo een infoavond over alle bestaande woonpremies en - subsidies. We lichten je in over: de bestaande bouwpremies voor welke werken een architect verplicht is wanneer een bouwaanvraag vereist is de bijna renteloze lening van Duwolim alle milieugerelateerde premies en energiebesparende werken Om aan de nieuwe EPB-verplichtingen te voldoen, kan je één van de volgende 6 maatregelen toepassen in de woning: een zonneboiler*; een PV-installatie*; een warmtepomp*; een biomassa-installatie*; een aansluiting op een net voor stadsverwarming of koeling; een participatie in een hernieuwbaar energieproject binnen jouw provincie * De geplaatste systemen moeten aan kwalitatieve voorwaarden voldoen (bv. oriëntatie, rendement ). een combinatie van één of meerdere van de 6 maatregelen toepassen, zodat een productie van 10 kwh/m² of meer wordt behaald. Voor woningen die aan deze nieuwe EPB-regelgeving niet kunnen voldoen, wordt het maximale E-peil 10% verlaagd. Die woningen moeten voldoen aan maximum E54 in plaats van E60. Dat kan door bv. bijkomende isolatie te voorzien, een efficiëntere verwarmingsinstallatie te gebruiken, een ventilatiesysteem met warmteterugwinning en/of vraagsturing te installeren, luchtdichter te bouwen,.... Ook voor kantoren en scholen en voor grotere woongebouwen met meer dan één wooneenheid worden er nieuwe EPBeisen opgelegd. Deze gratis infoavond vindt plaats op: maandag 16 juni 2014 om 19u30 in zaal De Meersche (Molenstraat 3, Wellen). Kan je niet naar de infoavond komen? Dan kan je steeds meer informatie krijgen bij: Infocentrum wonen Haspengouw (Stebo) Papenstraat 16, 3840 Borgloon Vragen over premies, huurproblemen, subsidies, sociale leningen,? Bert Van de Vijver Technische vragen over renoveren, vochtproblemen, isoleren,? Frouwke Bormans (architect) Stebo heeft ook zitdagen op het gemeentehuis: 2 e en 4 e woensdag van elke maand ( 9u - 11u). meer info: 5

6 verkeer & veiligheid Willen je kinderen buiten ravotten? Vraag nu je speelstraat aan! Verkeersremmer Vogeleindestraat De zomervakantie is het ideale moment voor kinderen om op straat te ravotten. Indien de verkeerssituatie in jouw straat te gevaarlijk is hiervoor, kan je jouw straat laten inrichten als speelstraat. Om een speelstraat in te richten zijn er wel enkele voorwaarden waaraan jouw straat moet voldoen: op de straat is de snelheid beperkt tot 50 km/uur de straat mag niet bediend worden door een geregelde dienst voor openbaar vervoer 75% van de bewoners van de straat moet akkoord gaan uren worden gekozen tussen 10u en 22u en moeten worden gerespecteerd er moeten minimum 3 meerderjarige speelstraatverantwoordelijken zijn Het volledige reglement, de aanvraagprocedure en het enquêteformulier staan op de website onder leven/mobiliteit/speelstraten. Je kan deze documenten ook afhalen op het gemeentehuis (dienst grondbeleid /mobiliteit). meer info: De technische dienst heeft 2 verkeerskussens geplaatst in de Vogeleindestraat om de snelheid te beperken. Deze kussens zijn geplaatst ter hoogte van huisnummers 32 en 44. Het gaat om een proefopstelling van 2 maanden. Hierna zal deze opstelling geëvalueerd worden waarna een beslissing genomen wordt over het al dan niet permanent plaatsen van deze verkeersremmers. Indien je klachten of opmerkingen over deze proefopstelling hebt, kan je steeds terecht bij het college van burgemeester en schepenen of bij de dienst mobiliteit. meer info: dienst mobiliteit Kasseien Dorpsplein vervangen De werken aan het Dorpsplein zullen vermoedelijk nog tot midden juni duren. Daarna kunnen we weer genieten van een hobbelloos parcours rond de kerk. 6

7 economie Fonds voor Arbeidsongevallen Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie Het Fonds voor Arbeidsongevallen helpt je in geval van nood. Had jij, jouw partner, een familielid, of een vriend(in) een arbeidsongeval? En heb je hier vragen over? Neem dan contact op met de sociaal assistent(e) van het Fonds voor Arbeidsongevallen. De sociaal assistenten geven uitleg over de regeling van jouw arbeidsongeval en helpen je om de schadevergoeding te krijgen waarop je recht hebt. Ze leggen je de wetgeving op de arbeidsongevallen uit. Ook wanneer de verzekeraar van jouw werkgever het arbeidsongeval weigert te erkennen, of als blijkt dat jouw werkgever niet verzekerd was op het moment van het ongeval, kan je op het Fonds beroep doen. Waar en wanneer? BERINGEN Administratief Centrum, Mijnschoolstraat 88 T Elke dinsdag van 9u tot 12u. In juli en augustus slechts 1 dinsdag per maand. GENK Stadhuis 1 e verdieping, Stadsplein 1 T Elke woensdag van 9u tot 12u. In juli en augustus slechts 1 woensdag per maand. TONGEREN Administratief Centrum Praetorium, Maastrichterstraat 10 T Elke eerste maandag van de maand van 13u tot 16u. Niet in juli en augustus! Adreswijziging Tongeren vanaf 1 september 2014: Sociaal Huis De Semper Dijk 124 T Elke eerste maandag van de maand van 10u tot 12u. Niet in juli en augustus! N.B. Indien je je moeilijk kan verplaatsen kan je een afspraak maken voor een huisbezoek. meer info: De Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie heeft op volgende data zitdagen in het stadhuis van Hasselt (zaal Amigo, Groenplein 1): 10, 11, 17, 18, 24 en 25 juni 9u45-12u 1, 8, 15, 22 en 29 juli 9u45-12u 5, 12, 19 en 26 augustus 9u45-12u 9 en 23 september 9u45-12u Iedereen kan hier terecht met zijn vragen ivm het vakantiegeld voor arbeiders. Indien er problemen zijn met de uitbetaling van het vakantiegeld zijn we er om te helpen. Wat kan je zoal vragen: algemene info datum uitbetaling wijziging adres nieuwe bankrekening vakantieattest duplicaat berekeningsblad en/ of fiscale fiche Bij elk contact met de RJV is het absoluut noodzakelijk volgende gegevens te vermelden: naam, adres en RSZ-nummer van de werkgever naam, voornaam, rijksregisternummer of geboortedatum van de werknemer de juiste periode van tewerkstelling of arbeidsonderbreking SOS Belastingen! Belastingsaangifte invullen? De zitdagen in het gemeentehuis zijn gepland op: woensdag 18 juni donderdag 19 juni van 9u tot 12u en van 14u tot 16u Vergeet niet: identiteitskaart (ook van partner) + pincode (eventueel) loonfiches, attesten en aanslagbiljet van vorig jaar bedrag kadastraal inkomen betalingsbewijzen die recht geven op aftrek (hypothecaire leningen, levensverzekeringen, giften aan sommige instellingen, kosten voor kinderopvang, uitgaven energiebesparende maatregelen, betalingsbewijzen onderhoudsgeld...) 7

8 vereniging in de kijker Sociaal Huis OCMW Wanneer ik met mijn kinderen van 4 en 7 jaar in de auto zit, is het vaak een drukte van jewelste. Iedereen praat door elkaar, zeurt, maakt ruzie, tot mijn hoofd er bijna van ontploft. Hoe kan ik mijn kinderen kalmeren? Kinderen hebben graag een bezigheid en een autorit is voor hen vaak saai. Het is belangrijk dat je saaie momenten interessant probeert te maken voor kinderen. SENIORENGYM houdt Wellenaren gezond en jong Elke woensdagvoormiddag verzamelt een groep kwieke senioren van 9u30 tot 10u30 in sporthal De Bloken, voor een sportieve sessie seniorengym. We voorzien een waaier van bewegingsmogelijkheden: BBB (training van borst, buik en billen), stoelengym, balspelen, circuittraining, volksdansjes, relaxatietechnieken, seniorobics, stretching, werken met rijstzakjes en andere materialen,... Bedoeling van deze lessen is op een actieve, stimulerende en gezonde manier aan het lichaam te werken. Door te bewegen blijf je soepel, versterk je de spieren en leer je je evenwicht te behouden (om valpartijen te voorkomen). Daarnaast is er ook het sociale aspect: samen bewegen, samen lachen. Na de les is er altijd tijd voor een babbel en een verfrissing. We doen zelfs aan hersengymnastiek. De lessen zijn zowel voor vrouwen en mannen geschikt. Bovendien zijn ze zo opgebouwd dat iedereen kan meedoen, ongeacht de leeftijd. Wil je zelf ervaren hoe deugddoend dit uurtje beweging kan zijn? Het is nooit te laat om te beginnen, dus kom op woensdagvoormiddag langs en beweeg mee! meer info: Tijdens de lessen zelf, dan zie je ook direct wat we doen. Dienstencentrum Den Dries: Leen Meynen Je maakt om te beginnen duidelijk aan je kind wat je verwacht. Probeer dit positief te verwoorden. Je kan hier op moeilijke momenten eventueel een beloning aan koppelen. JUIST: We gaan nu tien minuten met de auto naar huis rijden. Mama wil dat je op je plaats blijft zitten met je gordel aan en stilletjes praat. FOUT: Je gaat je gordel niet losmaken en rondspringen in de auto en ook niet schreeuwen. Vindt je kind verhaaltjes leuk? Koop een CD met verhaaltjes voor tijdens autoritten (extra tip: kies een CD met korte verhalen zodat je deze ook tijdens korte ritten kan gebruiken). Of zet een leuke CD op en zing mee met je kinderen. Je kan ook altijd een autospelletje spelen met je kind (bijvoorbeeld om ter meeste rode auto s tellen, zinnetjes maken met de letters op nummerplaten van auto s, Ik zie ik zie wat jij niet ziet, ). Er bestaan tenslotte ook opbergzakken, die je achteraan de autozetel kan hangen, om speelgoed in op te bergen. Wanneer je kinderen ruzie maken tijdens de autorit spreek je hen hier rustig over aan. Luisteren de kinderen niet dan kan je best gewoon stoppen. Zeg wat je wilt van je kinderen, opnieuw kalm en positief: Wij slaan niet en zijn stil. Wanneer je kinderen het gedrag stellen dat jij wil, prijs je hen en rij je verder. Meer vragen over de opvoeding van je kinderen? Opvoedingswinkel Haspengouw

9 welzijn Ontwikkelingssamenwerking Vind kinderopvang voor je baby of peuter via de kinderopvangzoeker Ben je op zoek naar kinderopvang voor kinderen tussen 0 en 2,5 jaar in Wellen? Gebruik dan vanaf 1 juli de kinderopvangzoeker. De Kinderopvangzoeker is een web-applicatie van Kind en Gezin die jou als ouder helpt om geschikte opvang te vinden voor je kleine spruit in Wellen. Hoe werkt het? Surf naar mijn.kindengezin.be en registreer je met je e-id. Volg de instructies op het scherm en stel je opvangvraag. Zodra je aanvraag volledig is, wordt je opvangvraag opgenomen en krijg je een bevestigingsmail. Vervolgens bekijken de kinderopvanginitiatieven je vraag. Indien ze op jouw vraag in kunnen gaan, nemen ze contact op. Daarna kan je een overeenkomst afsluiten met het opvanginitiatief. Ten laatste één week voor de 1 e opvangdag ontvang je een om de start van de opvang te bevestigen. Gemeente en OCMW Wellen, alle kinderopvanginitiatieven en het lokaal overleg kinderopvang werkten samen een folder uit met meer informatie. Deze vind je op de website van gemeente Wellen of in papieren versie in het gemeentehuis, in het sociaal huis en in alle opvanginitiatieven. meer info: Lokaal loket kinderopvang (sociaal huis/dienstencentrum Den Dries) Leen Meynen Verneem tijdens de braderie meer over de Tour for Life De gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) neemt ook dit jaar weer deel aan de jaarlijkse braderie. Dit keer organiseren we geen multiculturele markt, maar vertellen we bezoekers wat we voor ontwikkelingssamenwerking doen en welke projecten we steunen. Een voorbeeldproject is de Tour for Life. Een fietstocht die vertrekt in Noord - Italië en in etappes naar Vlaanderen fietst. Twee Wellenaren nemen hieraan deel. De opbrengst gaat naar Artsen zonder grenzen. meer info: stand GROS op Wellense braderie : zondag 15 juni (Kerkplein) Gezond Wellen Brochure Wegwijs in het leefloon Het leefloon is een recht, maar niet iedereen maakt er gebruik van. De doelstelling van de brochure Wegwijs in het leefloon is om het leefloon dichter bij de mensen te brengen. De brochure, een uitgave van het POD voor Maatschappelijke Integratie, geeft uitleg over wie recht heeft op het leefloon, wanneer en onder welke voorwaarden. Je vindt de brochure op de website van het sociaal huis. Je kan ook een papieren exemplaar gratis bestellen (via het telefoonnummer ) of afhalen in het sociaal huis. meer info: sociaal huis/ocmw Blindengeleidehonden animeren braderie Adviesraad Gezond Wellen organiseert in samenwerking met Blindengeleidehondenschool Genk een Infostand Blindengeleidehonden op de Wellense braderie. Benieuwd naar de demonstraties en het inleefparcours? Iedereen welkom op zondag 15 juni tussen 13u en 17u. 9

10 milieu & duurzaamheid Composteren: goed voor het milieu én kostenbesparend Vanaf 1 januari 2015 wordt in onze gemeente een GFT - sticker ingevoerd. De sticker kost 15 euro. Je kan deze kost vermijden en daarbovenop het milieu nog ondersteunen. Composteren, dat is het codewoord hiervoor! Hoe beginnen? Zet je compostvat of je compostbak op een zonnige plaats, best op tegels of een houten palet. Leg onderaan veel structuurmateriaal (takjes, haag scheersel, houtsnippers, ). Dat zorgt voor de nodige verluchting. En dan? Je keuken- en tuinafval kan je in het vat of de bak gooien en indien nodig nog wat verkleinen. De compost kan nu worden belucht: een wekelijkse beluchtingsbeurt met de beluchtingsstok is noodzakelijk. Om de 2 tot 3 maanden kan je de compost omzetten met een riek. Na min. 6 maanden kan je al de eerste compost oogsten. Compost kan je als bodembedekker gebruiken, zowel voor bloemperken, voor struiken als voor de groentetuin. composteerbaar: aardappelschillen, schillen van vruchten, groenteresten, eierschalen, doppen van noten, theebladeren en zakjes, koffiedik en filters, papier van keukenrol, kleine hoeveelheden etensresten, mest van kleine huisdieren (bv. cavia), snijbloemen en kamerplanten, versnipperd snoeihout, haagscheersel, zaagmeel en schaafkrullen, gemaaid gras, bladeren, onkruid, resten uit groente- en siertuin niet composteerbaar: timmerhout, grof snoeihout, beenderen en dierlijk afval, wegwerpluiers, aarde en zand, saus, vet en olie, stof uit de stofzuiger, as van open haard, houtskool, kunststof, ijzer, metaal en blik, kattebakvulling Compostbakken zijn verkrijgbaar op het containerpark en kosten 35 euro per stuk. Ze zijn gemaakt van gerecycleerd materiaal en hebben een zeer lange levensduur. Stap voor stap: Start nooit bij vriesweer of bij hevige regen. Dan komt het composteringsproces immers moeilijk op gang. Gebruik zoveel mogelijk vers materiaal. Het keuken- en tuinafval wordt best zo vers mogelijk aangevoerd. Vermeng het met het reeds aanwezige materiaal om uitdroging te vermijden. Voeg geen al te grof materiaal toe. Materiaal mag niet te grof zijn. Daarom knip je stengels van bijvoorbeeld bloemen of andere planten en lange twijgjes best in korte stukjes. Takken worden best met een hakselaar verkleind. Meng goed. De micro - organismen (bacteriën, schimmels ) en kleine beestjes (wormen ) die voor de afbraak zorgen, hebben voedsel, water en lucht nodig. Goed composteren betekent dan ook vooral goed mengen. Droog en stug afval (stro, kleine takjes ) meng je best met water- en voedselrijk materiaal (gemaaid gras, keukenafval). Heb je enkel nat keukenafval en gras? Voeg dan houtsnippers toe bij het opzetten van je composthoop. Deze zijn te verkrijgen op het containerpark of in je tuincentrum. Let op voor grote hoeveelheden. Voeg nooit te grote hoeveelheden van hetzelfde materiaal in één keer toe. Grote hoeveelheden gras of bladeren kan je in je tuin uitstrooien tussen struiken en bomen. Zo hou je onkruid tegen. Hou je composthoop of compostvat in het oog. Door het intens afbraakproces stijgt de temperatuur in de compost en werken de afbraakorganismen nog sneller. Bij temperaturen boven 50 C vernietigen die organismen zelfs onkruidzaden en ziektekiemen. Door de stijging van de temperatuur verdampt ook al het overtollige vocht. Let er dus op dat je composthoop niet te nat wordt en hierdoor aan temperatuur Limburg.net presenteert verliest. Nooit nat materiaal toevoegen. Laat jouw kippen mee aan tafel zitten Kippen zijn ideale verwerkers van keuken- en tuinafval. Wat voor ons afval is, is voor hen een heerlijke snack. Om de aankoop van kippen te promoten organiseert Limburg.net dit jaar weer, samen met het gemeentebestuur, de Kippenactie van 19 april tot en met 30 juni Download de bon op onze website (onder leven/milieu & duurzaamheid). Deze bon geeft recht op een korting van 3 euro bij aankoop van een kip in één van de deelnemende tuincentra. Indien je kippen koopt maak je bovendien kans op een aankoopbon van 100 euro in jouw tuincentrum. Volgende handelaars, in en rond Wellen, doen mee met de kippenactie: Dierenspeciaalzaak Sonnie, Herenstraat 32 Wellen Aveve Bellings - Paque bvba, Tongersesteenweg 391 Borgloon Tuincentrum Schoubben, Stationsstraat 38 Borgloon 10 Meer weten over kippen? Vraag de gratis kippengids aan via

11 milieu & duurzaamheid Taxus inzamelen in de strijd tegen kanker. Dit jaar kan je tussen 15 juni en 31 augustus het snoeisel van je taxushaag naar het recyclagepark brengen. Marc Wauters Spring zuinig met water om, ook tijdens de hete zomer. Met het zonnige voorjaar nog vers in het geheugen, blikt De Watergroep al vooruit op wat hopelijk een mooie, warme zomer wordt. Tijdens de warme zomermaanden brengt water de nodige verfrissing. De groene grasmatten en kleurrijke bloemenperken worden rijkelijk besproeid, zwembaden worden gevuld voor een zomer vol waterpret. De Watergroep staat in jouw gemeente elke dag in voor de levering van kwalitatief drinkwater. Onze gemeente organiseert in samenwerking met Limburg.net voor het zesde jaar op rij een taxusinzamelactie in de strijd tegen kanker. De taxushaag bevat de kostbare stof baccatine, de basisgrondstof voor een belangrijk medicijn tegen kanker. Per kubieke meter taxussnoeisel schenkt de inzamelaar, boomkwekerij Van Hulle, 50 euro aan organisaties die zich inzetten in de strijd tegen kanker. Enkele tips om in droge periodes zuiniger met drinkwater om te springen: Een frisse douche is bij warm weer veel doeltreffender dan een lang bad. Een bad laten vollopen vraagt al gauw 100 tot 150 liter drinkwater, een hoeveelheid water waarmee je 3 keer kan douchen. En met zuinige sproeikoppen, zelfs 5 keer. De grond opharken en hakken is even goed als tweemaal sproeien. Hierdoor breek je de harde laag. Dat houdt de grond luchtig en vochtig. En dat op die manier het onkruid geen kans krijgt, is mooi meegenomen. Sproei de tuin alleen als het langdurig droog is. Liever 1 keer per week een kwartier, dan elke dag 5 minuten: de planten zullen dieper wortelen en minder gevoelig worden voor de droogte. Dit kan uiteraard ook perfect met opgevangen regenwater. Begiet jouw bloemen en planten op de minst warme ogenblikken van de dag, zoals s ochtends vroeg of s avonds laat. Het water verdampt dan niet zo snel. Bovendien voorkom je beschadiging van de planten, want de waterdruppels kunnen bij zonneschijn als een vergrootglas werken en ze verschroeien. Besproei jouw gazon niet. Je zal merken dat het zich na een periode van droogte sneller herstelt dan je dacht. Was je auto met regenwater of sla gewoon een keertje over. Laat s nachts de kraan dicht. Geef het drinkwaterbedrijf zo de kans om de watertorens en reservoirs opnieuw te vullen. Zo heb je s ochtends opnieuw heerlijk fris leidingwater. Het taxussnoeisel moet voldoen aan de volgende voorwaarden: jong: enkel het éénjarig snoeisel (takken tot 30 cm.) bevat de waardevolle stof baccatine. Het is dan ook belangrijk dat het snoeigroen afkomstig is van hagen die jaarlijks gesnoeid worden. zuiver: hoe zuiverder het snoeisel, hoe hoger het rendement (dus niet vermengen met aarde, gras of ander groen) Doe mee met deze inzamelactie en steun de strijd tegen kanker! 11

12 milieu & duurzaamheid vrije tijd Over vossen, marters en kippen (deel 2): Wees slimmer dan de vos In de editie van april verscheen een artikel waarin we wezen op de gevaren van vossen en marters. Maar je kan in geval van schade niet zomaar alle schuld bij de vossen en marters leggen. SENIOR GAMES Blankenbergen Je kan ook zelf preventieve maatregelen nemen: Vossen zijn overwegend nachtdieren. Daarom breng je kippen s nachts best onder in een goed afgesloten nachthok met een vaste bodem. Tegenwoordig bestaan er zelfs deurtjes die automatisch sluiten wanneer het donker wordt. Span een net boven je kippenren.zorg voor een omheining van minimaal 180 cm. hoog en plooi de bovenste 40 cm. van de draad naar buiten in een hoek van 30. Of plaats een stroomdraad aan de buitenzijde op een hoogte van 20 cm en 110 cm Voorzie een maasgrootte van 3 x 3 cm (onderaan kan je eventueel een kleinere maaswijdte gebruiken). Gebruik stevig gaas (minimum 1,5 mm), daar bijten vossen en marters niet door. Bevestig de draad aan de buitenzijde van de palen en span hem strak aan. Leg rondom de buitenzijde van de omheining een rij tegels. WAT? De Senior Games in Blankenberge is het grootste sportevenement voor 50-plussers in Vlaanderen. Onder begeleiding kunnen 50+ ers een hele dag sporten, zowel binnen als buiten. Iedereen mag vrij doen wat hij/zij wil. Het doel van deze dag is om samen te genieten en plezier te maken. De dag wordt afgesloten met een optreden. WANNEER? Woensdag 1 oktober Vertrek om 6u45 en thuiskomst omstreeks 20u30 (aan sporthal De Bloken, Kortestraat 12). PRIJS? 13 euro (incl. busvervoer, deelname sporten, lunchpakket en gadget) Inschrijven is verplicht! Dit kan op de sportdienst (Kortestraat 12 Wellen) bij Heidi Wijnants of via of via (inschrijven en betalen voor uiterlijk 15 augustus 2014). Gedetailleerde informatie vind je in de brochure slimmer dan de vos : Bijkomende informatie en een gedrukte versie van deze brochure is te bekomen bij de milieudienst Verkiezingen ook voor de nieuwe kindergemeenteraad Interesse in land- en tuinbouw? Voedselproducentenraad zoekt nieuwe leden. De Voedselproducentenraad (VPR) behandelt onderwerpen die (on)rechtstreeks de land- en tuinbouw op gemeentelijk vlak aanbelangen. De raad verstrekt adviezen aan het gemeentebestuur en ondersteunt doelgerichte initiatieven voor de landbouw en tuinbouw. Wie kan lid worden? Alle vertegenwoordigers van de land- en tuinbouw: landbouwers, veetelers, fruittelers of tuinbouwers en hun meewerkende echtgeno(o)te actief in Wellen. Geïnteresseerde en geëngageerde inwoners met een zekere deskundigheid, inzet of positieve interesse inzake land- en tuinbouw. meer info & inschrijvingen: Pieter Flamend In oktober 2014 wordt een nieuwe kindergemeenteraad verkozen. Alle kinderen van het 4de leerjaar (in de Wellense scholen) kunnen zich kandidaat stellen. De kindergemeenteraad komt vier keer per jaar samen. De leden helpen ook op gemeentelijke evenementen zoals de Sinterklaasvoorstelling, 11/11-viering, meer info en kandidaatstelling: Heidi Wijnants Jeugddienst (Kortestraat 12, Wellen) OPGELET!! De bibliotheek zal gesloten zijn van 21 juli tot en met 2 augustus.

13 vrije tijd Inschrijvingsformulier speelpleinwerking 2014 Voornaam + Naam... Adres... Geboortedatum en - plaats... Geslacht: M / V Telefoonnummer Naam vader:... GSM-nummer... Naam moeder:... GSM-nummer... Persoon die in geval van nood mag worden opgeroepen: Naam en voornaam:... Relatie tot kind:...tel.nr. en/of GSM.nr... Belangrijke gegevens kind Heeft het kind medicatie nodig? JA / NEEN Zo JA, welke en hoe te gebruiken?... Heeft het kind een allergie? JA / NEEN Zo JA, welke en hoe te reageren?... Naam, tel.nr. en adres huisarts: Het kind mag alleen naar huis gaan: JA / NEEN Het kind mag afgehaald worden door:... Foto s van mijn kind mogen gebruikt worden bij promotie in één van onze volgende flyers of in het Wellens infoblad: JA / NEEN Naam en handtekening ouder(s): 13

14 vrije tijd Wekelijkse fietstochten op woensdag André Vandersmissen: 50 jaar acteur, regisseur en voorzitter van het Toneel Elke woensdagnamiddag tem 24 september vertrekken we om 13u30 aan sporthal De Bloken. De afstand varieert tussen 25 en 40 kilometer per rit, aankomst is voorzien omstreeks 16u30. Iedereen vanaf 12 jaar is welkom. Deelname en verzekering zijn gratis. meer info: Rigo Bex Plonsen in zwembad Maupertuus vanaf 28 juni tem 31 augustus Het gemeentelijk openluchtzwembad opent zijn deuren op zaterdag 28 juni. Maupertuus is open bij mooi weer vanaf 10u30 tot 20u. Op zondag 31 augustus 2014 sluiten we het zwemseizoen af. Naar aanleiding van zijn 50-jarige carrière als acteur, regisseur en voorzitter van het Toneel zette het gemeentebestuur onlangs André Vandersmissen in de bloemetjes. André ontving als cultuurtrofee een masker uit handen van burgemeester Els Robeyns. Niet zomaar een masker, maar een prachtige kopie van het manneke van Willemstad, van de hand van Martin Onkelinx. Het manneke van Willemstad is het oudste godsbeeldje van Nederland, gevonden rond 4400 voor Christus. Maskers worden al eeuwenlang gebruikt tijdens toneelvoorstellingen, al bij de oude Grieken. Dit cadeau is daarom heel toepasselijk om een opmerkelijk man als André te bekronen. Olé Olé Olé: KVK Wellen kampioen Wild van fietsen en wandelen: de fiets- en wandelkaart in een nieuw jasje Hou je van fietsen en wandelen? Dan kan je in Wellen je hart ophalen. De 26 kilometer lange fietsroute De Bokkenrijders achterna dompelt je onder in de legende van de Bokkenrijders. Voor wandelaars is er het wandelroutenetwerk Bokkenrijders. Dit netwerk omvat 7 wandelingen, met afstanden tussen 3,4 km. en 10,3 km. De wandelingen zijn onderling combineerbaar. Kaarten zijn verkrijgbaar op de dienst toerisme (Johny Neven ) en bij verschillende Wellense handelaars. KVK Wellen heeft het seizoen mooi afgesloten. 5 ploegen speelden kampioen (A-ploeg, B-ploeg, U21, bijz. U17 en prov. U13. Zij werden door het gemeentebestuur gehuldigd op 10 mei in de neogotische kapel. PROFICIAT AAN ALLEN!! 14

15 Wellen in beeld Teenspirit was weer top! Teenspirit was weer top! Teenspirit was weer top! Proficiat aan de 30 kinderen die hun fietsdiploma haalden van Kijk ik fiets met 2 wielen! Kijk ik fiets Kijk ik fiets Kijk ik fiets Wellense jongeren 2 dagen op avontuur tijdens paasvakantie 60 kinderen ontmoeten de Paashaas himself tijdens 1 e Paaseierenraap lasergamen ribidibi naar Walibi paaseierenraap paaseierenraap opening wachtbekken opening wachtbekken opening wachtbekken opening wachtbekken vrijwilligersfeest Wellense Babbels Wellense Babbels 15

16 evenementen in de kijker Op Pinkstermaandag, 9 juni, zijn alle Wellenaren van harte uitgenodigd! Ons project Wellen, hart van Haspengouw, een samenwerking tussen de Bottelarij en de gemeente Wellen, komt in de cruciale fase. De activiteiten die we het laatste jaar samen met de Wellenaren hebben ontwikkeld, geraken stilaan af. We ontwikkelden allerhande wandelingen, fietstochten, tentoonstellingen, proeverijen, en nog veel meer! Echter, vóór we al die nieuwigheden loslaten op het grote publiek, willen we jullie - alle Wellenaren - uitnodigen om als eerste deze activiteiten te komen uittesten. Door en voor de Wellenaren was onze slogan, en wij voegen graag de daad bij het woord! Dus, beste Wellenaar, bent u van harte uitgenodigd in de Bottelarij, op maandag 9 juni, vanaf 10 u, en laat u onderdompelen in al het moois dat jullie Wellen te bieden heeft. 16

17 evenementen in de kijker 3 dagen Kermis op en 23 juni Van 21 tot 23 juni is het weer Wellen Kermis! De kermis belooft ook dit keer weer één van de hoogtepunten van het jaar te worden. Op zaterdag 21 juni schieten we de kermis letterlijk op gang met een spectaculair vuurwerk. Op maandag 24 juni is het Gezinsdag. Gezinnen kunnen met hun kinderen op die dag genieten van speciale acties en kortingen. Wij kijken alvast uit naar drie dagen plezier en gezelligheid in onze gemeente. Braderie juni De gezelligste braderie van Limburg met doorlopend koopjes. GRATIS Spek en ei op zondagmorgen voor iedereen in pyjama (terras Labierint) Optredens van Guy Swinnen & de L&M Band, Frans Bauer (look a like), Alfa Band, Josua Bleus, en veel meer over 3 podia fotograaf: PaPa Belaey Trials Team (wereldkampioen trial), Kinderanimtie 17

18 evenementen Agenda juni - september 2014 datum activiteit uur plaats ma. 9 juni OKRA - wekelijkse fietstocht 13u30 Sporthal De Bloken di. 10 juni Badminton+ 9u30-11u Sporthal De Bloken 10 juni Korte wandeling 13u30-15u30 Den Dries 10 juni OKRA - kaartclub 14u - 17u Zaaltje naast kerk Ulbeek 10 juni Petanque 19u - 22u30 Den Dries wo. 11 juni Turnen 9u30-10u30 Sporthal De Bloken 11 juni Sportraad Wellen - wekelijkse fietstocht 13u30-16u30 Sporthal De Bloken 11 juni Markant / Land van Loon - puur schakelkoken à la Pascale Naessens 13u do. 12 juni Lijndansen 9u30-11u Sporthal De Bloken 12 juni Dansnamiddag senioren 13u - 18u De Meersche 12 juni Rummikub 14u - 16u Den Dries 12 juni OKRA - cultuur: wandeling met gids 13u - 16u Hasselt stadscafé Guido Gezellenlaan vr. 13 juni Aquagym 12u - 13u Zwembad Sint-Truiden 13 juni OKRA - cinema Witse de film 14u Cinema Cameo Sint-Truiden 13 juni Petanque en kaarten (kaarten vanaf 20u) 19u - 22u30 Den Dries 13 juni BRADERIE za. 14 juni BRADERIE zo. 15 juni BRADERIE ma. 16 juni OKRA - wekelijkse fietstocht 14u - 17u Sporthal de Bloken 16 juni WELLEN - gratis infoavond subsidies ivm wonen (zie pag. 5) 19u30 De Meersche di. 17 juni Badminton+ 9u30-11u Sporthal De Bloken 17 juni Kienen 13u30-15u30 Den Dries 17 juni OKRA - kaartclub 14u - 17u Zaaltje naast kerk Ulbeek 17 juni Petanque 19u - 22u30 Den Dries wo. 18 juni Turnen 9u30-10u30 Sporthal De Bloken 18 juni Sportraad Wellen - wekelijkse fietstocht 13u30-16u30 Sporthal De Bloken do. 19 juni Lijndansen 9u30-11u Sporthal De Bloken 19 juni Rummikub 14u - 16u Den Dries vr. 20 juni Aquagym 12u - 13u Zwembad Sint-Truiden 20 juni Petanque en kaarten (kaarten vanaf 20u) 19u - 22u30 Den Dries za. 21 juni WELLEN KERMIS: vuurwerk 23u Achterzijde gemeentehuis zo. 22 juni WELLEN KERMIS ma. 23 juni WELLEN KERMIS - GEMEENTEHUIS GESLOTEN 23 juni OKRA - wekelijkse fietstocht 14u - 17u Sporthal de Bloken di. 24 juni Badminton+ 9u30-11u Sporthal De Bloken 24 juni OKRA - kaartclub 14u - 17u Zaaltje naast kerk Ulbeek 24 juni Petanque 19u - 22u30 Den Dries wo. 25 juni Turnen 9u30-10u30 Sporthal De Bloken 25 juni Sportraad Wellen - wekelijkse fietstocht 13u30-16u30 Sporthal De Bloken do. 26 juni Lijndansen 9u30-11u Sporthal De Bloken 26 juni Rummikub 14u - 16u Den Dries vr. 27 juni Petanque en kaarten (kaarten vanaf 20u) 19u - 22u30 Den Dries za. 28 juni zo. 29 juni ma. 30 juni OKRA - wekelijkse fietstocht 14u - 17u Sporthal De Bloken di. 1 juli OKRA - kaartclub 14u - 17u Zaaltje naast kerk Ulbeek wo. 2 juli Sportraad Wellen - wekelijkse fietstocht 13u30-16u30 Sporthal De Bloken do. 3 juli vr. 4 juli za. 5 juli KWB - Barbeque 20u De Meersche zo. 6 juli GEMEENTE WELLEN - BABYBORREL 15u De Meersche 6 juli OKRA - maandelijkse wandeling 8u45-11u vertrek buiten Wellen ma. 7 juli OKRA - wekelijkse fietstocht (andere locatie) 12u30 sporthal De Bloken di. 8 juli OKRA - kaartclub 14u - 17u Zaaltje naast kerk Ulbeek wo. 9 juli Sportraad Wellen - wekelijkse fietstocht 13u30-16u30 Sporthal De Bloken do. 10 juli Dansnamiddag Senioren 13u - 18u De Meersche vr. 11 juli OKRA - Wellen zingt 18u - 23u Gemeenteplein 11 juli FEESTDAG VLAAMSE GEMEENSCHAP: GEMEENTEHUIS GESLOTEN za. 12 juli zo. 13 juli ma. 14 juli OKRA - wekelijkse fietstocht 13u30 Sporthal De Bloken 18

19 Agenda juni - september 2014 evenementen datum activiteit uur plaats di. 15 juli OKRA - kaartclub 14u - 17u zaaltje naast kerk Ulbeek wo. 16 juli Sportraad Wellen - wekelijkse fietstocht 13u30-16u30 Sporthal De Bloken do. 17 juli vr. 18 juli za. 19 juli zo. 20 juli ma. 21 juli NATIONALE FEESTDAG 21 juli OKRA - wekelijkse fietstocht 13u30 sporthal De Bloken di. 22 juli START SPEELPLEINWERKING 13u - 17u 22 juli OKRA - kaartclub 14u - 17u zaaltje naast kerk Ulbeek wo. 23 juli Sportraad Wellen - wekelijkse fietstocht 13u30-16u30 Sporthal De Bloken do. 24 juli vr. 25 juli za. 26 juli MVC De Mustangs - spaghettifeest Feestzaal Houtstraat zo. 27 juli ma. 28 juli OKRA - wekelijkse fietstocht 13u30 sporthal De bloken di. 29 juli OKRA - kaartclub 14u - 17u zaaltje naast kerk Ulbeek wo. 30 juli Sportraad Wellen - wekelijkse fietstocht 13u30-16u30 Sporthal De Bloken do. 31 juli vr. 1 aug. EINDE SPEELPLEINWERKING 13u - 17u za. 2 aug. Oetsloven Blues 20u Festivalweide Oetersloven 2 aug. KVK wandeldag Feestzaal Houtstraat zo. 3 aug. Motorclub Free - motortreffen De Meersche 3 aug. OKRA - maandelijkse wandeling 8u45-11u vertrek buiten Wellen ma. 4 aug. OKRA - wekeljikse fietstocht (vertrek op andere locatie) 12u30 sporthal De Bloken di. 5 aug. OKRA - kaartclub 14u - 17u zaaltje naast kerk Ulbeek wo. 6 aug. Sportraad Wellen - wekelijkse fietstocht 13u30-16u30 Sporthal De Bloken do. 7 aug. vr. 8 aug. Cool Down Party Domein Maupertuus za. 9 aug. Cool Down Party Domein Maupertuus zo. 10 aug. ma. 11 aug. OKRA - wekelijkse fietstocht 13u30 sporthal De Bloken di. 12 aug. OKRA - kaartclub 14u - 17u zaaltje naast kerk Ulbeek wo. 13 aug. Sportraad Wellen - wekelijkse fietstocht 13u30-16u30 Sporthal De Bloken do. 14 aug. Dansnamiddag Senioren 13u - 18u De Meersche vr. 15 aug. Rommelmarkt Bloemenstraat 7u - 17u za. 16 aug. zo. 17 aug. ma. 18 aug. OKRA - wekelijkse fietstocht 13u30 sporthal De Bloken di. 19 aug. OKRA - kaartclub 14u - 17u zaaltje naast kerk Ulbeek wo. 20 aug. Sportraad Wellen - wekelijkse fietstocht 13u30-16u30 Sporthal De Bloken do. 21 aug. vr. 22 aug. za. 23 aug. zo. 24 aug. ma. 25 aug. OKRA - wekelijkse fietstocht 13u30 sporthal De Bloken di. 26 aug. OKRA - kaartclub 14u - 17u zaaltje naast kerk Ulbeek wo. 27 aug. Sportraad Wellen - wekelijkse fietstocht 13u30-16u30 Sporthal De Bloken do. 28 aug. vr. 29 aug. za. 30 aug. zo. 31 aug. ma. 1 sep. di. 2 sep. wo. 3 sep. Sportraad Wellen - wekelijkse fietstocht 13u30-16u30 Sporthal De Bloken do. 4 sep. vr. 5 sep. za. 6 sep. zo. 7 sep. S.pa-Rob - eetdag De Meersche 7 sep. Wellense Royal Nord club - Internationaal bromfietstreffen Ulbeek 19

20 oproepen Jouw onderneming op de website van Wellen? De gemeente doet een oproep aan alle Wellense handelaars en ondernemers om hun gegevens te vermelden op de gemeentelijke website. Geïnteresseerden kunnen een sturen naar met volgende gegevens: naam bedrijf korte omschrijving activiteit adres contactgegevens openingsuren website Ben jij een muzikaal talent? Laat Maupertuus dan swingen! Tijdens de zomer organiseert de gemeente regelmatig optredens aan het zwembad Maupertuus. Plaatselijke bands en/of DJ s krijgen de kans om hun muzikale kunstjes te tonen aan de aanwezige zwemmers. Dit kan iedere woensdagnamiddag (bij mooi weer) tijdens de zomermaanden juli en augustus. Dus op woensdag juli en op en 27 augustus. Bands of DJ s kunnen zich aanmelden op de sport- en jeugddienst bij Heidi Wijnants Wellense Cadeaubon Gemakkelijk om te geven en fijn om te krijgen Je bepaalt zelf de waarde van de cadeaubon. De cadeaubon kan ingeruild worden bij elke Wellense handelaar en blijft tot 1 jaar na uitgiftedatum geldig. Deze cadeaubon is enkel te koop op het gemeentehuis tijdens de openingsuren op de dienst toerisme: Johny Neven Zet jouw EVENEMENT in de KIJKER Plaats een OPROEP Stuur voor 14 augustus een korte tekst - foto( s) - flyer of affiche naar en jouw oproep/ activiteit wordt vermeld in het gemeentelijk infoblad Wild van Wellen van september

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT Zomerkalender Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 3 juli 4 juli 5 juli 6 juli 7 juli 10 juli 11 juli 12 juli 13 juli

Nadere informatie

We stellen de resultaten graag aan u voor op een informatievergadering. U zult hiervoor worden uitgenodigd in de loop van het najaar van 2009.

We stellen de resultaten graag aan u voor op een informatievergadering. U zult hiervoor worden uitgenodigd in de loop van het najaar van 2009. Betreft: bevraging jonge gezinnen in Herent Mogen wij een beetje van uw tijd vragen voor deze vragenlijst? Deze enquête kunt u anoniem invullen. De vragenlijst bestaat uit drie delen: een eerste algemeen

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

VAKANTIEWERKING GEETBETS. Speelplein Uitstappen Sportweken

VAKANTIEWERKING GEETBETS. Speelplein Uitstappen Sportweken De Openbare Bibliotheek Geetbets is open tijdens de vakantieperiode! Kom langs met je bibkaart! Leen gratis boeken! VAKANTIEWERKING GEETBETS 2013 Openingsuren dinsdag: 18-20u woensdag: 14-16u donderdag:

Nadere informatie

Vakantie-aanbod Zomer 2016

Vakantie-aanbod Zomer 2016 Vakantie-aanbod Zomer 2016 Voor kinderen VANAF 4 jaar! (uitgezonderd kleutersportkamp) TEENS @ Kluisbergen (voor tieners van 10 15 jaar) Beste mama s en papa s, zonen en dochters! Zijn jullie op zoek naar

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Basiscursus voor monitoren

Basiscursus voor monitoren Basiscursus voor monitoren 2015 V.U. Vakantiewerking Scherpenheuvel-Zichem, August Nihoulstraat 13-15, 3270 Scherpenheuvel Voor wie? Ben je minimum 16 jaar of word je nog 16 in de loop van 2015? Kan je

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda!

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda! t Zonnebloemblaadje krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 www.dezonnebloemkessello.be zonnebloemouderraad@gmail.com Voorwoord van de directeur Beste ouders, Op 1 februari zal onze

Nadere informatie

Tuin- en keukenresten composteren? Dàt is kinderspel!

Tuin- en keukenresten composteren? Dàt is kinderspel! Tuin- en keukenresten composteren? Dàt is kinderspel! Hallo. Ik ben Jerom de compostworm. Ik eet alles wat in de natuur groeit. Ik ben verlekkerd op overschotjes uit de tuin en de keuken. Ik sabbel en

Nadere informatie

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud April 2014 30/08 30ste jaargang. nr 08 korte inhoud Wat voorbij is... Inbraakpreventie Wat komt... KWB in vuur en vlam... Let s barbecue... Samenaankoop stookolie... Workshop keramiek... Lommel zonder

Nadere informatie

De composthoop Een composthoop bij school

De composthoop Een composthoop bij school De composthoop Afval in de natuur bestaat eigenlijk niet. Alles wat op de bodem komt, wordt uiteindelijk verteerd door bodemdieren, schimmels en bacteriën. In een composthoop gebeurt precies hetzelfde

Nadere informatie

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden staan voor de deur, dus eventjes tijd voor een

Nadere informatie

VAKANTIEWERKING GEETBETS 2012

VAKANTIEWERKING GEETBETS 2012 VAKANTIEWERKING GEETBETS 2012 SPEELPLEIN WORKSHOPS UITSTAPPEN SPORTWEKEN Het gemeentebestuur van Geetbets stelt voor: Vakantiewerking 2012 Maandag 2 juli t/m vrijdag 13 juli Maandag 6 augustus t/m vrijdag

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

UiT MET VLIEG VAKANTIEACTIVITEITEN VOOR KINDEREN & JONGEREN PAASVAKANTIE 2017 SPORTKAMPEN TIENERACTIVITEITEN SPEELPLEINWERKING DEUGNIET

UiT MET VLIEG VAKANTIEACTIVITEITEN VOOR KINDEREN & JONGEREN PAASVAKANTIE 2017 SPORTKAMPEN TIENERACTIVITEITEN SPEELPLEINWERKING DEUGNIET UiT MET VLIEG VAKANTIEACTIVITEITEN VOOR KINDEREN & JONGEREN PAASVAKANTIE 2017 SPORTKAMPEN TIENERACTIVITEITEN SPEELPLEINWERKING DEUGNIET Sport Kleutersportkamp met de paashaas do 13/04/2017 & vr 14/04/2017

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

Vakantiewerking Geetbets Maandag 3 14 juli. Maandag 31 juli 25 augustus

Vakantiewerking Geetbets Maandag 3 14 juli. Maandag 31 juli 25 augustus Vakantiewerking Geetbets 2017 Maandag 3 14 juli Maandag 31 juli 25 augustus HET SPEELPLEIN De Poel Voor kinderen van 4 tot 14 jaar. 5 hele dag, 3 halve dag In de Poel, Vijverstraat 37 te Grazen van 9u

Nadere informatie

Infobrochure. 1. 9 maanden rond. Infomomenten over zwangerschap en geboorte. mensen zorgen voor mensen

Infobrochure. 1. 9 maanden rond. Infomomenten over zwangerschap en geboorte. mensen zorgen voor mensen Infobrochure 1. 9 maanden rond Infomomenten over zwangerschap en geboorte mensen zorgen voor mensen 2 Jij en je partner groeien naar de geboorte van je baby toe en willen je kindje de best mogelijke start

Nadere informatie

Vanaf 2015 wordt in onze gemeente gft opgehaald

Vanaf 2015 wordt in onze gemeente gft opgehaald Vanaf 2015 wordt in onze gemeente gft opgehaald Het sorteren van afval is goed ingeburgerd. Jaar na jaar worden goede inzamelcijfers genoteerd. Toch kunnen we nog een stapje verder gaan. Zo zit in het

Nadere informatie

Jaargang 33 nr. 4 juni juli augustus 2011

Jaargang 33 nr. 4 juni juli augustus 2011 Jaargang 33 nr. 4 juni juli augustus 2011 ma 6 juni Algemene Vergadering 20u15 Allen wo 22 juni Busuitstap Beringen 8u00 Senioren zo 26 juni Picknickwandeling 10u00 Sport wo 13 juli Petanque 19u30 Sport

Nadere informatie

Sportsessies vanaf 2014

Sportsessies vanaf 2014 Voorwoord Beste sportvriend We laten stilaan de feestdagen van 2013 achter ons en we blikken voluit naar wat 2014 ons brengt. Wij willen u en uw familie dan ook een goede gezondheid wensen en veel succes

Nadere informatie

Composteren en kringlooptuinieren

Composteren en kringlooptuinieren Meer halen uit de biologische kringloop Composteren en kringlooptuinieren Iedereen wil graag een mooie tuin. Vlaco vzw, www.vlaco.be 1 Maar smaken verschillen. Bent u meer voor de wat wilde tuin? En zegt

Nadere informatie

Algemene informatie week 36

Algemene informatie week 36 Algemene informatie week 36 Wij heten alle peuters, leerlingen, ouders, opa s en oma s heel hartelijk welkom en wensen iedereen een fijn, goed, gezellig, leerzaam jaar toe. Samen maken we er een mooi jaar

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang Thema Kinderen en school. Demet TV Lesbrief 9. De kinderopvang zoekt opvang voor haar kind. belt naar een kinderdagverblijf. Is er plaats? Is de peuterspeelzaal misschien een oplossing? Gaat inschrijven

Nadere informatie

9. Vragenlijst tevredenheid gebruikers zwembad

9. Vragenlijst tevredenheid gebruikers zwembad 9. Vragenlijst tevredenheid gebruikers zwembad I. Identificatiegegevens Zwembad: Leeftijd: jaar Beroep: O Arbeider O Bediende O Zelfstandige O Werkloos O Gepensioneerde O Student O Anders, nl.: Geslacht:

Nadere informatie

wellen vooruit voor onze jongeren

wellen vooruit voor onze jongeren wellen vooruit voor onze jongeren Live muziek van eigen jong Wellens talent maakt van zwemmen op Maupertuus een zomer lang een spetterende ervaring. Beste Wellenaar, een warm en bruisend Wellen, daar beweegt

Nadere informatie

Goed gevoel activiteit

Goed gevoel activiteit OCMW Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM januari februari maart 2015 Vergeven en vergeten de last van vorig jaar, geen voornemen is beter dan vrede met elkaar We wensen alle bewoners een

Nadere informatie

Les 35. Een nieuw paspoort

Les 35. Een nieuw paspoort http://www.edusom.nl Thema Het stadhuis Les 35. Een nieuw paspoort Wat leert u in deze les? Informatie over het aanvragen en verlengen van uw paspoort of identiteitskaart. Vragen stellen bij het loket.

Nadere informatie

Wist je dat... Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015. In deze nieuwsbrief:

Wist je dat... Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015. In deze nieuwsbrief: Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015 In deze nieuwsbrief: Wist je dat... Thema's en cursussen in maart Lezersvraag: "Moet ik mijn zoon verplichten met andere kinderen te spelen?" Mamatijd Moeders

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

DIFTAR: afval en kosten in balans, zowel voor jou als voor onze gemeente

DIFTAR: afval en kosten in balans, zowel voor jou als voor onze gemeente Informatie Het volledige beheer van DIFTAR gebeurt door IOK Afvalbeheer (Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen), die gevestigd is in Geel. Met vragen over DIFTAR kan je, zoals eerder

Nadere informatie

infrastructuur in de kijker verkeer feest in juni zwembad Maupertuus open vanaf 24 juni Tim Martens pakt 3 medailles braderie kermis

infrastructuur in de kijker verkeer feest in juni zwembad Maupertuus open vanaf 24 juni Tim Martens pakt 3 medailles braderie kermis informatie- en nieuwsblad gemeente Wellen - juni 2015 - jaargang 3 - n 11 infrastructuur in de kijker verkeer feest in juni zwembad Maupertuus open vanaf 24 juni Tim Martens pakt 3 medailles de resultaten

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAAD 27 OKTOBER 2016

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAAD 27 OKTOBER 2016 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAAD 27 OKTOBER 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Els Robeyns, burgemeester-voorzitter Johan Cabergs, Kristien Treunen en Benny Maes, schepenen Chris Ramaekers, Sandra Jans, Marc

Nadere informatie

wellen vooruit bruisend & actief

wellen vooruit bruisend & actief wellen vooruit bruisend & actief Werkgevers aanmoedigen om stageplaatsen open te stellen, zodat jongeren ervaring kunnen opdoen in eigen gemeente en later eventueel vast in dienst kunnen treden. Beste

Nadere informatie

Lou en Lena in Ecuador

Lou en Lena in Ecuador Mijn prentenboek Prentenboek voor leerlingen 1 e en 2 e leerjaar Lou en Lena in Ecuador Mijn naam:... Mijn klas:... Mondiale Vorming - Plan België Hallo, wij zijn Lou en Lena! Kom, we nemen je mee naar

Nadere informatie

Uitwaaien aan zee - z a t e r dag 18 februari 2006

Uitwaaien aan zee - z a t e r dag 18 februari 2006 Jaargang 28 nr. 1 januari februari 2006 - 2 - P r o j e c t g r o e p S p o r t Z o n d a g 2 9 j a n u a r i 2 0 0 6 W a n d e l e n Onze eerste wandeling van 2006 blijft nog een verrassing. Kleed je

Nadere informatie

Beste leden en ouders,

Beste leden en ouders, Beste leden en ouders, Het schooljaar loopt stilaan op zijn einde, de vakantie komt om het hoekje piepen en begin augustus is er natuurlijk weer ons spetterende zomerkamp! Onze leiding is al maandenlang

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten

Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten Medische wacht- en hulpdiensten zijn er steeds voor mensen die medische zorgen nodig hebben. De realiteit leert echter dat men vaak niet

Nadere informatie

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg Lokaal Dienstencentrum De Wilg J A A R G A N G 1, N R. 4 J U L I A U G U S T U S 2 0 1 6 Programmaboekje Activiteiten De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 2550 Kontich 03 450 82 82 OF 03 450 82 80 (onthaal)

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Inkomenstarief

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Inkomenstarief Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Inkomenstarief Beste ouder, Voornaam ttt Naam ll Geboortedatum 01-08-2015 Aanvrager hhh fff Inkomenstarief 8,66 Adres t 2 3000 Leuven BE Belangrijk geldigheidsdatum.

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De Regenboog kleurt je leven. Leve het nieuwe Leven! Voor in uw agenda. De Regenboog. Arco Grisnigt AGrisnigt@H3O.nl.

Nieuwsbrief. De Regenboog kleurt je leven. Leve het nieuwe Leven! Voor in uw agenda. De Regenboog. Arco Grisnigt AGrisnigt@H3O.nl. 4 maart 2016 Nieuwsbrief De Regenboog kleurt je leven Voor in uw agenda 8 maart thema bijeenkomst groep 1-2 Noordendijk 10 maart thema bijeenkomst groep 1-2 Volkerakweg 24 maart paasviering 25 maart goede

Nadere informatie

1. Algemene gegevens van onze Speelkameraad

1. Algemene gegevens van onze Speelkameraad INSCHRIJVINGSFICHE Breng deze fiche al ingevuld mee naar het speelplein als je de eerste keer komt inschrijven, dit bespaart je heel wat werk en aanschuiftijd! 1. Algemene gegevens van onze Speelkameraad

Nadere informatie

Vakantiewerking Geetbets 2015

Vakantiewerking Geetbets 2015 En wat gaan we doen op het speelplein? Week 1: 6-10 juli: kleuterweek: Op wereldreis Iedere dag op tocht door een ander connent. Tipi s bouwen met de indianen, eten met stokjes bij de chinezen,... Week

Nadere informatie

1. Hoe schrijf ik mij als individu of als team in voor de Biketour?

1. Hoe schrijf ik mij als individu of als team in voor de Biketour? FAQ BIKETOUR 2015 1. Hoe schrijf ik mij als individu of als team in voor de Biketour? 2. Hoe kan ik mijn profielpagina delen met anderen? 3. Hoe kan ik mijn profielfoto wijzigen? 4. Hoe kan ik de naam

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

Steunpunt Tewerkstelling

Steunpunt Tewerkstelling Steunpunt Tewerkstelling Van harte welkom, je bent nu een cursist van Steunpunt Tewerkstelling. We wensen je veel succes met je opleiding. UURROOSTER Uren Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 8u15-16u30

Nadere informatie

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen 2016 wekelijkse activiteiten en lessenreeksen i.s.m. het lokaal dienstencentrum www.middelkerke.be/sportkaart Vragen over Sport@Middelkerke? Sport@Middelkerke geeft een overzicht van alle sportactiviteiten

Nadere informatie

Tips om geld in te zamelen voor Dokters van de Wereld.

Tips om geld in te zamelen voor Dokters van de Wereld. Tips om geld in te zamelen voor Dokters van de Wereld. Naast de sportieve uitdaging van bijna 500 kilometer te fietsen naar Amsterdam en terug, wacht er nu nog een tweede uitdaging: zoveel mogelijk geld

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Zottegem UW AFVAL UW AFVAL. wij trekken het ons persoonlijk aan. Rode zone. AFVALKALENDER 2009 Elke maand een preventietip

Zottegem UW AFVAL UW AFVAL. wij trekken het ons persoonlijk aan. Rode zone. AFVALKALENDER 2009 Elke maand een preventietip Zottegem UW AFVAL UW AFVAL wij trekken het ons persoonlijk aan AFVALKALENDER 2009 Elke maand een preventietip Rode zone Januari 2009 06/01: uiterste datum voor aanvragen ophaling grofvuil 08/01: 053-85

Nadere informatie

WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede!

WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede! WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede! Je hebt gekozen voor een boeiende opleiding, maar ook met veel engagement. Je zal er veel

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

ZOMERSPORTKAMPEN TER BORCHT 2016 LAGER/MIDDELBAAR

ZOMERSPORTKAMPEN TER BORCHT 2016 LAGER/MIDDELBAAR ZOMERSPORTKAMPEN TER BORCHT 2016 LAGER/MIDDELBAAR ZOMERSPORTKAMP 1 4 T.E.M. 8 JULI 2016 Thema Summertime Extra: Poolparty / RSOlympics / 10.000 zeepbellen ZOMERSPORTKAMP 2 11 T.E.M. 15 JULI 2016 Thema

Nadere informatie

Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN

Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN 2 Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN Het is zover. U wilt een vrijwilligersbeurs opzetten.

Nadere informatie

Gezinsbond Elewijt juli 2011 B ND IG

Gezinsbond Elewijt juli 2011 B ND IG Gezinsbond Elewijt juli 2011 B ND IG Beste bondsleden, Zoals steeds sluiten we dit werkjaar af met een dikke zomer BOND-IG, met in het midden heel wat informatie over onze sportwerking. Zo wordt ons sportaanbod

Nadere informatie

Materiaal Groen. Deel 1: Seizoenen

Materiaal Groen. Deel 1: Seizoenen Materiaal Groen Deel 1: Seizoenen Colofon Deel 1: Seizoenen Onderdeel van het materiaal Groen, met de thema s: Seizoenen (dl. 1), Groen in de stad (dl. 2), Groen groeit (dl. 3), Thuis tuinieren (dl. 4)

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

GFT-inzameling in historische binnenstad van Mechelen

GFT-inzameling in historische binnenstad van Mechelen Proefproject GFT-inzameling in historische binnenstad van Mechelen 6 juni 2016 27 december 2017 Om zoveel mogelijk Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) uit het restafval te houden, starten Stad Mechelen

Nadere informatie

Vakantiefolder Krokusvakantie 2016

Vakantiefolder Krokusvakantie 2016 Vakantiefolder Krokusvakantie 2016 De Kikker Buitenschoolse Kinderopvang WIE? De Kikker is er voor kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs. In De Kikker worden deze kinderen opgevangen door professionele

Nadere informatie

Voorjaarsgroeten. Activiteitenagenda

Voorjaarsgroeten. Activiteitenagenda Voorjaarsgroeten Oef, het krantje is weer klaar. Het kost altijd veel tijd en energie om telkens weer een nieuw exemplaar in elkaar te knutselen, maar toch vinden we het belangrijk om op regelmatige basis

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Oktober november december 2015 OKTOBER

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Oktober november december 2015 OKTOBER ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Oktober 2015 OKTOBER Gezondheidsconsult Een verpleegkundige is elke laatste donderdag van de maand van 11 uur tot 12 uur in het dienstencentrum aanwezig. Het gezondheidsconsult

Nadere informatie

Activiteiten voor kinderen en ouders voorjaar 2016

Activiteiten voor kinderen en ouders voorjaar 2016 Activiteiten voor kinderen en ouders voorjaar 2016 Huis van het Kind regio Zottegem Kloosterstraat 40, Zottegem 09 360 53 72 huisvanhetkind@ocmw.zottegem.be www.facebook.com/huisvanhetkindzottegem Beste

Nadere informatie

LIGHT. plan. jeugd. beleids

LIGHT. plan. jeugd. beleids LIGHT J E U G D E N B R U S S E L jeugd beleids plan voorwoord voorwoord Je bent jong of werkt met kinderen en jongeren in Brussel? Dan wil je natuurlijk weten wat er voor jou allemaal te beleven of te

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT?

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? dienst co dienst informatie en feestelijkheden Zin in een activiteit in uw buurt? Wil je met je straat of buurt een activiteit organiseren? Dat kan! Het gemeentebestuur

Nadere informatie

Deze ongevallen worden gedekt, binnen de grenzen van de door ons afgesloten verzekering.

Deze ongevallen worden gedekt, binnen de grenzen van de door ons afgesloten verzekering. VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN. Hoeveel mag ik aanrekenen als babysitter? * Eén uurtarief : 4,00 euro/uur Overnachting (van 22 tot 8 uur + ontbijt): 20,00 euro Minimumprestatie: voor een prestatie

Nadere informatie

Ouders in Huis: gesprekskaarten. Gesprekskaarten Ouders in Huis - Thematische methodiek. Ontmoeten

Ouders in Huis: gesprekskaarten. Gesprekskaarten Ouders in Huis - Thematische methodiek. Ontmoeten Ouders in Huis: gesprekskaarten Gesprekskaarten Ouders in Huis - Thematische methodiek Ontmoeten 1. Vind je dat er initiatieven nodig zijn waar ouders elkaar kunnen leren kennen? Heb je hier ideeën over?

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking Gemeentebestuur Pittem Markt 1-8740 Pittem 051/46.03.50 Gemeentelijke tienerwerking Huishoudelijk Reglement Tienerwerking V. U.: Gemeentebestuur Pittem, Markt 1, 8740 Pittem 1. Algemeen 1.1. Vestigingsplaats

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Zaterdag 21 t/m vrijdag 27 augustus 2010. Hollywood VOORBEELD. Zo zou een programma in een 'groene' Week eruit kunnen zien.

Recreatieprogramma. Zaterdag 21 t/m vrijdag 27 augustus 2010. Hollywood VOORBEELD. Zo zou een programma in een 'groene' Week eruit kunnen zien. Recreatieprogramma Zaterdag 21 t/m vrijdag 27 augustus 2010 Hollywood Camping De Veerhoeve Veerweg 48 4471 NC Wolphaartsdijk tel. (0113) 581155 www.deveerhoeve.nl info@deveerhoeve.nl Theater Met Otto,

Nadere informatie

Nieuwsbrief De SLOEP juni 2015

Nieuwsbrief De SLOEP juni 2015 Nieuwsbrief De SLOEP juni 2015 De lucht kleurt blauw, de vogels fluiten uit volle borst, de warme lentebries streelt onze gezichten Het is bijna zover, de zomer is in aantocht! Jammer genoeg betekent dit

Nadere informatie

Jouw avontuur met de Bijbel

Jouw avontuur met de Bijbel Nieske Selles-ten Brinke Jouw avontuur met de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Uitgeverij Jes! is een samenwerking tussen Uitgeverij Boekencentrum en de HGJB. Kijk voor meer informatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Editie mei juni 2015

Nieuwsbrief Editie mei juni 2015 Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging, Roosdaal en Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Tel. 053 64 55 17 wonen@liedekerke.be Nieuwsbrief Editie mei juni 2015 ILV Regionaal

Nadere informatie

Zomervakantie 2016 12 juli 2016 5 augustus 2016

Zomervakantie 2016 12 juli 2016 5 augustus 2016 Zomervakantie 2016 12 juli 2016 5 augustus 2016 Beste, In dit boekje komt u alles te weten over speelpleinwerking Flapuit. Deze zomervakantie zijn we geopend van maandag 12 juli 2016 t.e.m. vrijdag 5 augustus

Nadere informatie

www.kwbkattenbos.be www.kattenbos.tk info@kwbkattenbos.be

www.kwbkattenbos.be www.kattenbos.tk info@kwbkattenbos.be Oktober 2010 27/02 27 ste jaargang. nr 02 korte inhoud Wat voorbij is... Badminton... KWB-stratenloop... KWB mini-voetbal... Kunst in de kijker... 12 Kattenbosserherfstwandeling... 60 jaar KWB Wat komt...

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie augustus 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kinderfestival 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Sorteerstraatjes

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Juli, augustus en 2017 Karel Trekelsstraat 46a- 1800 Houtem Kleurplaat en Binaire puzzel op de laatste bladzijde Dienstencentrum Den Dries De ontmoetingsruimte

Nadere informatie

Radar Jenaplanschool Johan Louis de Jonge

Radar Jenaplanschool Johan Louis de Jonge Radar Jenaplanschool Johan Louis de Jonge t Vrije 32 nieuwsbrief 4301JZ Zierikzee jaargang 13 nr. 20 Tel. 0111-413644 Maandag 11 mei 2015 info@jldejonge.nl radarjenaplanschool@gmail.com directeur: Debora

Nadere informatie

Aanvraag studietoelage als persoon. ten laste

Aanvraag studietoelage als persoon. ten laste Aanvraag studietoelage als persoon Beste student, ten laste Wil je een aanvraag voor een studietoelage van de Vlaamse overheid indienen, maar weet je niet hoe eraan te beginnen? Dan heeft KdG Stuvo met

Nadere informatie

werkboek groep 4 blok 7 en 8 naam

werkboek groep 4 blok 7 en 8 naam 1 2 3 4 5 6 werkboek groep 4 7 8 9 11 12 naam 10 blok 7 en 8 blok 8 x les xx 8 1 Hoeveel schroeven liggen hier? Vul in.... 2 34 Het konijnenhok x 4 schroeven is... schroeven. Reken uit. 2 groepjes van

Nadere informatie

Jeugddienst Markt Zele 052/ sportdienst Markt Zele 052/

Jeugddienst Markt Zele 052/ sportdienst Markt Zele 052/ Jeugddienst Markt 50 9240 Zele 052/45 98 25 Jeugddienst@Zele.be sportdienst Markt 50 9240 Zele 052/45 98 34 Sportdienst@Zele.be Hey jij daar! Wij stellen jouw onze activiteiten van de herfstvakantie voor.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 10 11 januari 2016

Nieuwsbrief 10 11 januari 2016 Nieuwsbrief 10 11 januari 2016 Inhoud: Engels Tweede ronde projecten & workshops Hoe speel je een spelletje? Nieuws uit groep ½ Welkom in de klas Agenda Advertenties: Mindful ouderschap Voetbal talent

Nadere informatie

Beste leden en ouders,

Beste leden en ouders, Beste leden en ouders, Het schooljaar loopt stilaan op zijn einde, de vakantie komt om het hoekje piepen en begin augustus is er natuurlijk weer ons spetterende zomerkamp! Onze leiding is al maandenlang

Nadere informatie

INSCHRIJVINGEN BIJ TERPSICHORE seizoen 2016-17

INSCHRIJVINGEN BIJ TERPSICHORE seizoen 2016-17 INSCHRIJVINGEN BIJ TERPSICHORE seizoen 2016-17 ü 10% KORTING bij inschrijving én betaling voor 1/7/2016 ü 2 GRATIS PROEFLESSEN in september voor iedereen! Start van dansseizoen vanaf 1/9/2016. ü Ook vooraf

Nadere informatie

Sponsordossier Eneco Tour Stad Genk 2011

Sponsordossier Eneco Tour Stad Genk 2011 Sponsordossier Eneco Tour Stad Genk 2011 Rit: Genk Genk Just On Time -ploegentijdrit voor bedrijven Zaterdag 13 augustus 2011 Vereniging Industriëlen Genk Voorwoord Situering Beste sportliefhebber, Genk

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE Vergadering van: 20 februari 2017 Aanwezig: Verontschuldigd: Els Robeyns, Burgemeester Johan Cabergs, Kristien Treunen, Benny Maes,

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE CADEAUBON

GEMEENTELIJKE CADEAUBON GEMEENTELIJKE CADEAUBON Informatievergadering 8 oktober 201 Lutgart Parmentier Ambtenaar lokale economie 1 WAT IS EEN GEMEENTELIJKE CADEAUBON? Bon te besteden bij alle deelnemende LOKALE handelaars, horeca,

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli-augustus-september 2015 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden

Nadere informatie

referentie voor de babysitter bijvoorbeeld.

referentie voor de babysitter bijvoorbeeld. referentie voor de babysitter bijvoorbeeld. Aids- en Soatelefoon 078 / 15 15 15 Informatie over aids en andere seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) Ambulance / Brandweer 112 Amnesty Int. Vlaanderen

Nadere informatie

Aan de bewoners van dit pand: STICHTING INFORMATIE 2015 ZWEMBAD DE DINGE ZWEMBADEN DE BREEDE

Aan de bewoners van dit pand: STICHTING INFORMATIE 2015 ZWEMBAD DE DINGE ZWEMBADEN DE BREEDE Aan de bewoners van dit pand: STICHTING ZWEMBADEN EEMSMOND INFORMATIE 2015 ZWEMBAD DE DINGE ZWEMBAD DE BREEDE De winter is bijna ten einde en het zwemseizoen staat weer voor de deur. In de gemeente Eemsmond

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

Voorbeeld inschrijvingsformulier

Voorbeeld inschrijvingsformulier Voorbeeld inschrijvingsformulier Datum inschrijving: LEERLINGGEGEVENS Officieel adres Naam: Voornamen: Roepnaam: Woont bij: beide ouders /vader / moeder / ander Straat en nummer: Postcode: Gemeente: Thuistelefoon:

Nadere informatie

Welkom in het dienstencentrum kalender juli en augustus 2015

Welkom in het dienstencentrum kalender juli en augustus 2015 Welkom in het dienstencentrum kalender juli en 2015 www.sociaalhuislier.be l 201 5 Juli 2015 dienstencentrum De Waaier Wo 1-7 10 17u De Waaier is doorlopend open!!! Geen stoelturnen in juli en!!! Geen

Nadere informatie

H UURDERSKRANT NIEUWSBRIEF IN DIT NUMMER. Mei 2013. Beste huurder(s),

H UURDERSKRANT NIEUWSBRIEF IN DIT NUMMER. Mei 2013. Beste huurder(s), Mei 2013 NIEUWSBRIEF H UURDERSKRANT IN DIT NUMMER Beste huurder(s), Tevredenheidsenquête: De resultaten van het onderzoek bij de huurders van SVK Regio Roeselare VZW (p. 2-6) Een onthaalbrochure voor nieuwe

Nadere informatie

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 1 Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, de artikelen 42, 43 2, 15

Nadere informatie

Winterleute 21.12.15 > 31.12.15

Winterleute 21.12.15 > 31.12.15 Winterleute 21.12.15 > 31.12.15 Speelberge taartmix Film Dag speelvogels, De winter staat synoniem voor een periode vol korte en koude dagen. Reden genoeg dus voor ons om het voor jou tijdens deze periode

Nadere informatie

We wensen jullie van harte de tijd om rustig die mensen te ontmoeten, en die dingen te doen waar je tijdens het schooljaar te weinig tijd voor hebt.

We wensen jullie van harte de tijd om rustig die mensen te ontmoeten, en die dingen te doen waar je tijdens het schooljaar te weinig tijd voor hebt. Info nr.4 juni 2015 Ettelgem Beste ouders, grootouders, We wensen jullie van harte de tijd om rustig die mensen te ontmoeten, en die dingen te doen waar je tijdens het schooljaar te weinig tijd voor hebt.

Nadere informatie