Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie"

Transcriptie

1 april het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie Leven zonder de lift, contact met je buren Elke woning een energielabel Vroeger en Nu Het is lente, seizoen voor een frisse start.

2 Colofon is een uitgave van woningbouwvereniging de Kombinatie. Het wordt in een oplage van 4000 exemplaren verspreid onder huurders van de Kombinatie en relaties. Heeft u vragen, opmerkingen of interessante berichten voor dit blad, stuur of mail ze dan naar de Kombinatie, t.a.v. de redactie, Postbus135, 3700 AC Zeist. Redactie de Kombinatie Aan dit nummer werkten mee Asta Diepen, Joke van der Leij, NMC Zeist. Ontwerp, lay-out en opmaak Idem Dito, Kampen Fotografie HLP images, Zeist Druk Patria, Leusden Lente Willem de Bruin Directeur de Kombinatie Het is lente, seizoen voor een frisse start. Dat kunt u zien aan, ons nieuwe bewonersblad met een nieuwe naam, in een nieuw jasje. De naam drukt uit dat we bij de Kombinatie graag midden in de gemeente Zeist tussen onze bewoners willen werken. Alleen zo kunnen we met u en onze andere partners samenwerken aan prettig wonen. Het nieuwe jasje gaat u vaker zien bij folders en andere publicaties. U ontving pas al een brochure over het onderhoudsabonnement en binnenkort valt bij u informatie over Koopgarant op de mat. Nieuwe diensten die we u dit jaar gaan aanbieden. En er staat nog meer nieuws op stapel. De huurwoningen in de Vogelwijk leveren we dit voorjaar op en de nieuwbouw aan de Van der Heijdenlaan schiet al aardig op. Ook hebben we bekeken hoe het staat met de isolatie en het energieverbruik in onze woningen en maken plannen om de woningen energiezuiniger te maken. U vraagt zich misschien af of dat allemaal wel door kan gaan, met de kredietcrisis en zo? Er is sprake van economische tegenwind, maar de Kombinatie streeft ernaar om geplande investeringen door te zetten. We doen geen dwaze dingen, zoals dure plannen overnemen van projectontwikkelaars. We steken op een verantwoorde manier geld in nieuwbouw en duurzaam onderhoud. Gewoon, omdat we het belangrijk vinden dat u goed kunt wonen. Inhoud 2 Column: Willem de Bruin Directeur de Kombinatie 3 Geen overvolle papierbakken meer 3 4 Elke woning een energielabel 5 Leerlingen bouwen mee in de Vogelwijk 5 Stichting Bewonersplatform de Kombinatie 6 Natuurpark De Brink: parel om de hoek 6 Even voorstellen 7 Leven zonder de lift, contact met je buren 8 Vraag het de Kombinatie 8 Vroeger en Nu 9 Noordweg Nieuws van de Kombinatie 10 Werk in uitvoering 11 In uw omgeving 11 Verbouwing Lindenhuis 12 Servicepagina 2

3 In de schijnwerpers Geen overvolle papierbakken meer Joke van der Leij De Kombinatie vindt het heel belangrijk dat bewoners direct betrokken zijn bij waar ze wonen. Centraal in deze rubriek staan bewoners die zich vrijwillig inzetten voor een (nog) betere en prettiger woon omgeving. Dit keer Wilco Machielse, lid van de bewoners - commissie van de Vollenhovense L-flat in Zeist. Kijk maar hoe netjes het hier nu is! Bij de ingang van de Vollenhovense L-flat een keurig opgeruimde ruimte achter glas. Aan de muurkant betonnen boxen met containers voor het gewone afval. Daartegenover een aparte box met een kliko voor het papier. Tegenover de brievenbussen in de hal van de flat een duidelijk zichtbare gleuf om het papier doorheen te doen. Wilco Machielse (61), flatbewoner van de Vollenhovense L- flat, heeft helemaal gelijk. Sinds september 2008 is hij lid van de bewonerscommissie. In overleg met de overige commissieleden ging hij aan de slag om de papierinzameling in de L-flat te verbeteren. goede oplossing te komen. Papiertruck Hoe werkt het nu eigenlijk? Vroeger verzamelden de vrijwilligers het papier van alle portalen op één plek, vertelt Wilco. Zij moesten dat dan ook nog overladen in dozen. In de kelder van elk portaal staan nu een paar reservekliko s voor het papier. Het schoonmaakbedrijf zorgt ervoor dat volle containers snel worden vervangen door lege. Vrijwilligers hoeven dus niet meer met papier te slepen. Eens per twee weken komt de RMN met de papiertruck de volle bakken leeghalen om het papier gescheiden af te voeren. Het loopt als een trein. Omdat het wisselen regelmatiger gebeurt, komt het nog nauwelijks voor dat de papierbak uitpuilt. Bewoners kunnen hun oude kranten, folders, boeken, weer gescheiden weggooien zonder dat het hier een rommeltje wordt. Goed voor het milieu en goed voor de leefbaarheid. Mooier kan het niet! Verstopping Nog niet zo lang geleden was het hier een papierpuinhoop, vertelt Wilco in de keuken van zijn sfeervolle flat die helemaal is ingericht in de stijl van de jaren zestig. In de keuken chroomkleurige bankjes en groene aanrechtkastjes. Aan de wand een opvallende neonreclame van een spannend hooggehakt Amerikaans serveerstertje. De inzameling liep niet, vervolgt Wilco zijn verhaal. Er waren te weinig vrijwilligers om het papier op te halen. Daardoor konden mensen hun papier niet kwijt en gooiden ze het bij het restafval. Er begon hier een beetje een papierverstopping te ontstaan. Daar wilde ik iets aan doen. Iedereen werkte mee om een goede oplossing te verzinnen Iedereen Ik ben gaan praten met vertegenwoordigers van de Kombinatie, de gemeente en het schoonmaakbedrijf van onze flat, zegt Wilco. De Kombinatie vond het ook belangrijk dat het oude papier niet bij het restafval kwam en was bereid daarvoor extra geld beschikbaar te stellen. De gemeente leverde extra kliko s en het schoonmaakbedrijf wilde de papierinzameling van de vrijwilligers wel overnemen. Zo werkte iedereen mee om tot een Het is u vast niet ontgaan: ons bewonersblad ziet er anders uit. Na een paar jaar leek het ons een goed idee om de huisstijl op te frissen en ook de inhoud van de bewonerskrant eens kritisch te bekijken. Eerst was er de nieuwe website en nu dit bewonersblad. Brochures en bewonersmap zullen nog volgen. Samen met een vormgever hebben we de goede punten bewaard en nieuwe ideeën bedacht. Zo is de krant nu in bladformaat. Hierdoor hebben we meer ruimte voor extra rubrieken. Rubrieken die vooral zullen gaan over bewoners zelf en u ook extra informatie bieden. Wij zijn er blij mee, maar wat belangrijker is: wat vindt u van? De redactie is benieuwd naar uw mening. Wilt u reageren op ons blad, mail dan naar 3 april 2009

4 Wat is een energielabel? Het label voor woningen lijkt op het energielabel voor koelkasten en andere apparatuur. Het geeft met letters (A - G) en kleuren (groen - rood) de energiezuinigheid van het huis aan. Energielabel A (donkergroen) is zuinig, energielabel G (rood) is onzuinig. Ook staat beschreven hoe het label berekend is en wat u zelf kunt doen om energie te besparen. Mijn woning heeft label G en is daarmee zeer energie onzuinig, dus ik heb een slechte woning! Beslist niet. Het energielabel zegt iets over de energiezuinigheid van de woning en niet over de totale kwaliteit. Bovendien worden de eisen steeds strenger. Wat eerst een redelijk energiezuinige woning was, valt nu in een lagere categorie. Hoeveel ben ik dan ongeveer kwijt aan energielasten per maand? Daarover kunnen wij helaas niets zeggen. Dit hangt niet alleen af van de eigenschappen van uw woning, maar ook van uw eigen gedrag. Hoe hoog zet u bijvoorbeeld de verwarming en doet u de gordijnen s avonds dicht. Wat doet de Kombinatie met de energielabels? De Kombinatie beoordeelt elk jaar de kwaliteit van haar woningen. Naast de staat van onderhoud, bouwconstructie en populariteit, nemen we nu ook de energiezuinigheid van de woning mee. Jaarlijks kijken we welke maatregelen we (moeten) nemen om de kwaliteit, ook wat betreft energiezuinigheid, goed te houden. We streven ernaar elk jaar tientallen woningen zuiniger te maken. Mijn woning heeft energielabel C (of een ander label). Voor meer informatie: Elke woning een energielabel Alle huurwoningen en koopwoningen van de Kombinatie krijgen vanaf 1 januari 2009 een energielabel. Dat is een wettelijke verplichting van de overheid. Het energielabel geeft inzicht in de energiezuinigheid van uw woning. Alle nieuwe huurders en kopers ontvangen bij de overdracht van hun nieuwe woning een energiecertificaat waarop het energielabel staat. 4

5 Leerlingen bouwen mee in de Vogelwijk Vrijdag 6 maart was het Groep 8 dag. Kinderen van basisscholen uit Zeist en omgeving hielpen enthousiast mee in de bouw. Ons nieuwbouwproject aan de Noordweg in de Vogelwijk kreeg ondersteuning van deze bouwvakkers in spé. Zelf aan de slag Op de bouwplaats zagen de kinderen wat er allemaal bij komt kijken om een huis te bouwen. Niet alleen keken de kinderen rond, ook gingen ze zelf aan de slag en metselden ze muurtjes, sloten ze dakgoten aan en timmerden ze er flink op los! Het Platform Bouwtechniek organiseerde deze dag om kinderen enthousiast te maken voor een carrière in de bouw. De Kombinatie vindt dit ook belangrijk en verleende daarom graag haar medewerking aan deze geslaagde dag. Het Platform bestaat uit woningbouwcorporaties (waaronder de Kombinatie), aannemers, projectontwikkelaars, het Christelijk College Zeist, Fundeon en de gemeente Zeist. Het biedt naast scholing en stageplaatsen ook een 100% baangarantie aan de kinderen die op het Christelijk College Zeist de opleiding VMBO bouwtechniek gaan volgen. Het Platform denkt dat de vraag naar goed geschoolde vakmensen niet afneemt door de huidige economische problemen, maar dat deze vraag alleen maar zal toenemen. Onder andere doordat veel vakmensen de komende jaren met pensioen gaan. Stichting Bewonersplatform de Kombinatie Na de verkiezingen in 2008 heeft het Platform met allemaal nieuwe mensen hard gewerkt aan het opzetten van haar organisatie. Nu de bewonerscommissies geen vertegenwoordiging meer hebben in het Platform hebben we gekozen voor een nieuwe naam: Stichting Bewonersplatform de Kombinatie. Activiteiten en plannen We hebben een wat kleinere bezetting gekregen door het afscheid van een paar leden en ook de invulling van het secretariaat verloopt nog niet naar wens. Toch hebben we al veel gedaan. Het Platform heeft advies uitgebracht over het servicekostenbeleid van de Kombinatie. Tijdens de behandeling van dit stuk verliep de communicatie met onder andere de Kombinatie niet naar wens. We hebben dit goed met elkaar besproken. Nieuwe afspraken met de Kombinatie moeten dit in de toekomst voorkomen. We verwachten op korte termijn een reactie op ons advies inzake de servicekosten. Ook hebben we een positief advies uitgebracht over de huurverhoging van 2,5 %, het onderhoudsabonnement en Koopgarant. Verder heeft het Platform een goed contact opgebouwd met de overkoepelende huurdersorganisaties (BV Seyst en Prisma) van de Seyster Veste en RK Woningbouwvereniging. We proberen een aantal zaken gezamenlijk te bespreken en op te pakken. De komende tijd zal het Platform zich bezig houden met de gevolgen van de inwerkingtreding van de Overlegwet en het opmaken van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Ook de relatie met de bewonerscommissies geven we de komende tijd de nodige aandacht. Binnenkort informeren wij u via de website van de Kombinatie over onze activiteiten. Dhr. G.J.M. van den Dijssel Voorzitter Bewonersplatform de Kombinatie 5 april 2009

6 Blokje om Natuurpark De Brink: parel om de hoek Midden in Zeist is een stukje échte natuur te vinden: Natuurpark De Brink. Begin jaren 90 is het natuurpark aangelegd door onder andere een oude slingering van de Kromme Rijn uit te graven en van de opgegraven grond een oeverwal te maken. Deze rubriek komt tot stand in samenwerking met NMC Zeist. In het park bevindt zich in het klein het complete landschap van Zuidoost Utrecht; van de droge zandige Utrechtse Heuvelrug (Buitenplaats De Brink) tot de natte kleigronden van het Kromme Rijngebied. Door de hoogteverschillen in het park zijn er veel bijzondere planten te vinden, zoals watergentiaan en moerasvergeetmij-nietje. En bijzondere dieren zoals de ringslang, ijsvogel, bosuil en vleermuis. Het park is een belangrijk onderdeel van een lange rij van natuurgebiedjes langs de Utrechtse weg (van De Bilt tot aan Driebergen). Berna Aartsen is IVN gids en al jaren actief in het park. Ze begeleidt bijvoorbeeld scholieren bij slootexcursies in het park. Op donderdagavond 7 mei kunt u van tot uur met Berna mee op ontdekkingstocht door het park. De startplaats voor de excursie is Utrechtseweg 82. Aanmelden is niet verplicht maar mag wel via Even voorstellen Gerda Hullegien Manager Wonen Per 1 maart is Gerda Hullegien gestart als manager Wonen bij de Kombinatie. In die rol stuurt ze het team Woonservice en het team Leefbaarheid aan. Ze is dus nauw betrokken bij u als huurder van de Kombinatie. Gerda werkt al zo n 20 jaar bij woningcorporaties, waarvan de laatste jaren als teamleider verhuur en dagelijks onderhoud bij SSH Utrecht, die studentenhuisvesting in Utrecht verzorgt. Een groot verschil tussen de SSH en de Kombinatie is dat de SSH alleen maar communiceert via en internet met studenten, vertelt Gerda. Bij de Kombinatie zouden we op die manier lang niet alle huurders bereiken en dat is niet goed. Dus vertellen we belangrijke zaken in ons bewonersblad of sturen we een brief aan onze bewoners. Gerda gaat zich bij de Kombinatie vooral inzetten voor de kwaliteit van dienstverlening en klanttevredenheid. Ik vind het belangrijk dat huurders goed geïnformeerd zijn. Wat kunnen ze van ons verwachten en wat verwachten wij van onze klanten? Al die informatie moet duidelijk en begrijpelijk zijn. Samen met mijn nieuwe collega s bij de Kombinatie en in samenwerking met het Bewonersplatform en de bewoners- commissies van de Kombinatie, ga ik me onder andere hiervoor inzetten. 6

7 Leven zonder de lift, contact met je buren Asta Diepen Hopelijk nooit weer! Het leven in de L-flat verloopt weer normaal. De liften zijn gerepareerd, iedereen kan weer probleemloos op en neer. Gelukkig maar, want de overlast was groot. Er waren ook positieve kanten: mensen hadden contact en hielpen elkaar. Drie maanden lang waren liften van de L-flat gesabo teerd. Voor het eerst 23 oktober en eind januari voor het laatst. Februari jl. is de vermoedelijke dader gepakt. Het is een grote opluchting voor de bewoners en voor de Kombinatie. We hopen dat dit nooit meer gebeurt! Wow! Bewoonsters Ineke van Leeuwen (8 hoog) en Gigi Bewier (11 hoog) vertellen over hun ervaringen. Het uitvallen van liften was lastig, maar gelukkig was er altijd wel een lift die het deed. Beide dames kregen gelukkig voldoende hulp. Mevrouw Van Leeuwen: Ik heb een rollator. Zonder lift is het onhandig voor me. De trap aflopen gaat wel, maar de trap op lopen is erg vermoeiend. Mijn kinderen en kleinkinderen deden boodschappen voor me. De situatie was voor velen naar. Voor mensen met kleine kinderen, mensen die gingen verhuizen. Het huisvuil moest via de trappen naar beneden weggebracht worden. Ineke woont 38 jaar in de L-flat. Ik zie dat bewoners normaal weinig contact hebben. Maar toen de liften stuk waren, praatten de mensen met elkaar en hielpen ze elkaar. Ik heb daar echt van genoten. Mevrouw Gigi Bewier moest noodgedwongen drie weken in huis blijven. Ze is moeilijk ter been en kan niet zonder lift. Normaal wandel ik elke dag een stukje. Het was jammer dat ik niet naar buiten kon, maar we hebben het goed gered. Mijn man deed de boodschappen. En dankzij de goed gevulde diepvries kwamen we de tijd prima door. Enkele bewoners waren kwaad of bang. Dat begrijp ik wel, want wat als iemand ernstig ziek werd en naar het ziekenhuis moest? Zij beiden zijn tevreden over de hulp van de Kombinatie. We werden goed ingelicht over de stand van zaken. We kregen ook sleutels van andere portieken, waar de liften wel werkten. De meeste medebewoners hebben begrip voor de woningbouwvereniging. Sommigen vonden dat er niet genoeg gedaan werd. Maar de Kombinatie stond met de rug tegen de muur. Toen de liften net gerepareerd waren, werden de kabels weer doorgeknipt. Wat moet je dan?, vraagt Gigi Bewier zich af. De woningbouwvereniging gaf alle bewoners van de L-flat als troost voor de overlast een plant. Een prachtige amaryllis met drie prachtige bloemen! Dit vind ik een mooi gebaar. vindt Ineke van Leeuwen. Ik woon met veel plezier in de L-flat. Mooie, ruime flats en vriendelijke mensen in mijn portiek. Ook Gigi Bewier is een tevreden bewoonster. Ik geniet elk moment van het mooie uit zicht. Ik laat me niet wegjagen hoor! Toen ik hoorde dat de dader gearresteerd was, riep ik Wow, ze hebben hem! Keihard werken Met man en macht werkte de Kombinatie aan een snelle reparatie, vertelt huismeester-opzichter Ton Dijkman. We wilden de liften zo gauw mogelijk in orde hebben. In de kerstvakantie werkten vier ploegen monteurs keihard aan de noodreparatie, soms tot s avonds laat. Het was geen pretje in de kou in de liftschacht. Een hele klus, want de liften zijn een paar keer vernield. Petje af voor de monteurs. Extra probleem was dat het door de kerstvakantie moeilijk was om kabels te krijgen, Per lift was 150 meter kabel nodig, in totaal meter kabel. Zoveel was niet op voorraad. De Kombinatie hield de bewoners steeds op de hoogte van de liften die wel in bedrijf waren. Zo probeerden we de overlast zo klein mogelijk te houden. Er was ook een plan bij calamiteiten. We konden de brandweer inschakelen met een hoogwerker als iemand naar het ziekenhuis zou moeten. Gelukkig was dit niet nodig. Ik ben blij voor de bewoners dat de vermoedelijke dader opgepakt is. Zij hadden een moeilijke tijd. Hopelijk gebeurt het niet meer! Na de noodreparatie zijn de liften van de L-flat in de loop van februari en maart grondig gerepareerd. Van links naar rechts: Ineke van Leeuwen, Ton Dijkman, Gigi Bewier 7 april 2009

8 Vraag het de Kombinatie Aan de balie, per telefoon of huurders stellen ons allerlei vragen. De Kombinatie beantwoordt de meest gestelde vragen. Ik huur bij de Kombinatie maar wil graag verhuizen naar een andere woning. Wat moet ik doen? Wanneer u als huurder een woning zoekt bent u een zogenaamde doorstromer. Sinds 2006 moet u zich ook als doorstromer inschrijven als woningzoekende. Pas vanaf de inschrijfdatum bouwt u wachttijd op! U moet zich als woningzoekende inschrijven bij Woningnet. Dit kan schriftelijk met een inschrijfformulier, maar ook via de website van Woningnet: Het inschrijfformulier is te verkrijgen bij de balie van de Kombinatie en bij de balie van Woningnet (Triade) in de publiekshal van de gemeente Zeist, Slotlaan 20. De woningverdeling gebeurt op basis van wachttijd. De inschrijfkosten bedragen 30,00 en de jaarlijkse verlenging van uw inschrijving kost 9,00. Mag ik een schotelantenne op mijn woning plaatsen? U mag een schotelantenne op uw woning plaatsen, maar u moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ook moet U schriftelijk toestemming vragen voor het plaatsen van een schotel. Hiervoor heeft u het formulier ZAV nodig (Zelf Aan te brengen Voorziening). Dit formulier kunt u downloaden van onze site of het kan u toegestuurd worden. Nadat u de aanvraag heeft ingediend, sturen wij u een brief met onze beslissing. Onderhoudsabonnement De voordelen van het onderhoudsabonnement? Wat valt er onder het onderhoudsabonnement? Wat kost het? Samen werken aan wonen Ik hoorde dat je sinds kort een onderhoudsabonnement kunt afsluiten bij de Kombinatie. Hoe meld ik me aan? U heeft onlangs van ons een brochure over het nieuwe onderhoudsabonnement ontvangen. Hier zit ook een aanmeldingskaart bij. Met deze kaart meldt u zich aan voor minimaal 1 jaar. De kosten bedragen 5,20 (incl. BTW) per woning per maand, met een eenmalige instappremie van 40. Wanneer u een onderhoudsabonnement bij ons neemt, kunt u een deel van uw dagelijkse onderhoud laten uitvoeren door de Kombinatie. Heeft u de brochure niet meer, geen probleem, hij staat ook op onze site Of u vraagt hem telefonisch aan. Vroeger en Nu In deze rubriek plaatsen we foto s van vroeger en nu. Hoe zag uw wijk er jaren geleden uit? Heeft u zelf een oude foto voor deze rubriek? Wij plaatsen m graag en maken een foto van hoe het er nu uit ziet met uw verhaal er bij. Deze keer ziet u een foto van de G.J. van de Veenlaan uit de jaren 70 en nu. Zoek de verschillen! In ieder geval hielden de bewoners toen van luchten. Kijk maar, bijna alle ramen staan boven open. De Kombinatie heeft de boel ook behoorlijk gerenoveerd. Voordeuren, betimmering, ramen, het is allemaal net een beetje anders. 8

9 In uw omgeving Het mooie weer komt er weer aan. Tijd dus om buiten lekker actief te zijn! De Kombinatie heeft een aantal activiteiten en evenementen voor u uitgekozen om de lente op te zoeken. Natuurspeelbos in het Zeisterbos Vlakbij de Boswerf in het Zeisterbos is op 15 maart een natuurspeelbos geopend. Kinderen van alle leeftijden kunnen hier echt stoer spelen: klimmen, kruipen, dammetjes bouwen en lekker vies worden. 27 april t/m 5 mei; Lammertijd op Heidestein Lammetjes kijken met het hele gezin bij schaapskooi Heidestein, Landgoed Oostbroek Zaterdag 16 en zondag 17 mei; Meifestijn Van Gimborn Arboretum, Doorn Zaterdag 30 mei en zondag 1 juni; Orchideeënweekend Botanische Tuin Fort Hoofddijk, Utrecht Wandelroutes in de provincie Utrecht digitaal De provincie Utrecht heeft veel bewegwijzerde wandelroutes. Bent u op zoek naar een mooie route in de provincie? Kijk dan eens op de digitale wandelroute planner: een handige en overzichtelijke site met onder meer routekaarten en adres gegevens van de startpunten Website: kaart/wandelroutes.swf Hendrik Marsman fietsroute De Hendrik Marsman route is een fietsroute langs plaatsen waar dichter Hendrik Marsman in Zeist gewoond en gewerkt heeft. Er is een speciaal boekje uitgegeven, met de titel 'In de voetstappen van Hendrik Marsman ( ) door het dorp Zeist'. Bij het boekje, dat naast historische informatie over veel plekken in Zeist, ook een aantal van zijn gedichten bevat, hoort een fietsroute. U kunt het boekje aanvragen bij gemeente Zeist, Bureau Communicatie, telefoon: (030) of stuur een naar Verbouwing Lindenhuis Het inloophuis van Kerk en Samenleving in het Staatsliedenkwartier wordt verbouwd. Voor veel mensen is het een rustpunt in de wijk, waar je kunt binnenlopen voor een kopje koffie, maar ook kunt mee-eten. Daarnaast organiseren we in samenwerking met de bewonerscommissie Samen Sterk door het jaar heen een aantal activiteiten. De huidige woning voldeed al een tijdje niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarbij komt dat steeds meer mensen gebruik maken van het inloophuis. Op 16 februari is de Kombinatie gestart met de verbouwing. In de tussentijd zal het inloophuis tijdelijk gehuisvest zijn in een woning aan de Ruys de Beerenbroucklaan 8. De verbouwing gaat ongeveer 3 maanden duren. We maken de woonkamer groter en plaatsen een compleet nieuwe keuken. Zo is er meer ruimte voor de bezoekers én zijn er voorzieningen om voor een grote groep mensen te koken. We verwachten dat voor de zomer het inloophuis op de Cort van der Lindenlaan 1 weer open gaat en dat u weer terecht kunt voor een kopje koffie en een spelletje. 9 april 2009

10 Algemene Ledenvergadering De Algemene Ledenvergadering van de Kombinatie is op 24 juni De vergadering begint om uur en vindt zoals altijd plaats aan de Steniaweg 44 te Zeist. De stukken liggen vanaf 15 juni ter inzage voor leden op ons kantoor aan de Steniaweg 44. Wij nodigen alle leden die actief willen meedenken met de koers van de Kombinatie van harte uit op deze bijeenkomst. Koopgarant Eind mei 2009 start de Kombinatie met de verkoop van een aantal huurhuizen met korting aan huurders: kopen met Koopgarant. Half mei krijgt u een brochure van ons waarin u alles leest over Koopgarant en de voordelen die Koopgarant voor u kan hebben. Huurders die als eerste in aanmerking komen worden apart geïnformeerd. Op 30 mei organiseert de Kombinatie een informatiemarkt waar ook een hypotheekadviseur en een makelaar aanwezig zullen zijn. Alle huurders krijgen hiervoor een uitnodiging. Nieuws van de Kombinatie Nieuwe bewonerscommissies In 2008 hebben we twee nieuwe wooncomplexen opgeleverd; Nieuw Brinkhove en de Egelinglaan/Van der Heijdenlaan. Nadat de nieuwe bewoners zijn ingetrokken, spelen er altijd zaken die om overleg vragen tussen bewoners en de Kombinatie. Een aantal deelnemers aan dat overleg heeft samen met de Kombinatie een bewonerscommissie opgericht. Deze actieve bewoners gaan namens de overige bewoners van genoemde wooncomplexen met de Kombinatie, praten over zaken als de inrichting van het binnenterrein of het plaatsen van fietsenrekken en bankjes. Vol vertrouwen zien wij de samenwerking met deze enthousiaste commissies tegemoet. Onderhoudsabonnement De Kombinatie biedt u iets nieuws aan: het onderhoudsabonnement. Onlangs stuurden we u een brochure met alle informatie over deze dienstverlening. Wanneer u een onderhoudsabonnement bij ons neemt, kunt u een groot deel van het onderhoud waar u normaal zelf verantwoordelijk voor bent, ook laten uitvoeren door de Kombinatie. Denk aan het repareren van uw lekkende kraan, kapotte sloten of het bijvullen van uw cv-installatie. Het abonnement kost u maar 5,20 per maand. In de brochure Het onderhoudsabonnement leest u er alles over. U kunt de brochure met aanmeldingskaart ook downloaden via onze website of telefonisch aanvragen. Seniorenmuziek avond Op maandag 8 juni organiseren wij weer de senioren muziekavond in het atrium van het Binnenhof aan de Johan van Oldenbarneveltlaan 103. Op deze avond kunnen alle seniore huurders (vanaf 55 jaar) van de Kombinatie genieten van een spetterend optreden van het Zeister koor Trevira2000. Het koor heeft een uitgebreid repertoire van vooral Nederlandse- en Engelse liedjes uit de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw. De entree en koffie en thee zijn gratis. Alle bewoners van onze seniorencomplexen krijgen in mei nog een aparte uitnodigingsbrief. U kunt zich telefonisch aanmelden bij Frits van Ginkel (030) Te koop bij de Kombinatie Op onze website: kunt u zien welke huizen wij te koop aanbieden. Bijvoorbeeld twee mooie twee-onder-een-kap woningen aan de van der Heijdenlaan. Vogelwijk We zagen blije bewoners toen op 19 maart de eerste nieuwe woningen in de Vogelwijk werden opgeleverd. De andere bewoners moeten nog een beetje geduld hebben, maar voor september verwachten we dat de laatste huurders in hun nieuwe huis kunnen. Reden voor een feestje! Daarom organiseert de Kombinatie samen met de gemeente en verschillende (bewoners) commissies een lentefeest op 9 mei. Het feest is voor alle buurtbewoners en staat in het teken van de lente: warmte, eten, drinken en gezelligheid! We zijn echter nog niet klaar in de Vogelwijk. Na de zomer worden de flats die er nog staan gesloopt en beginnen we met de bouw van eengezinswoningen, starterwoningen en appartementen: 167 koopwoningen in totaal. AC Kerkhofflaan Aan de AC Kerkhofflaan ontwerpt de Kombinatie in samenwerking met Abrona, 7 appartementen, 24 zorgappartementen en 4 groepsruimten. In april tekenen de Kombinatie en Abrona hiervoor een samenwerkingsovereenkomst. Een feestelijk moment, want daarin leggen we formeel het voornemen vast om samen een mooi project te ontwikkelen. Villa Gregorius De Kombinatie gaat villa Gregorius aankopen van de gemeente Zeist met de bedoeling het huis te restaureren en te voorzien van 6 appartementen voor een zorginstelling. Van het Koetshuis naast de villa wil de Kombinatie een multifunctionele ruimte maken: één gebouw waar verschillende organisaties en voorzieningen samen onder één dak zitten. Werk in uitvoering 10

11 Noordweg 56 We kozen voor een hele nieuwe start Iedereen is gek op mijn loempia s! Joke van der Leij Hoe tevreden zijn bewoners over hun woning van de Kombinatie? En wat vinden ze van de wijk waarin ze wonen? Deze en andere vragen stelden we aan Johan en Parijem Pawirodirjo. Sinds twee jaar wonen zij in een huurwoning op de Noordweg nr. 56. De Vogelwijk is volop in beweging. De komende jaren komen er zo n 234 nieuwe woningen die de wijk een heel ander gezicht moeten geven. Johan (55) en Parijem (49) Pawirodirjo betrokken in juni 2006 een eengezinswoning aan de Noordweg, aan de rand van de Vogelwijk. Nieuw begin Vóór hun verhuizing woonden Johan en Parijem in een flat aan de Gruttoweg. Onze oude woning had kleine kamers. Ook was het vaak vochtig en koud, vertellen ze. En hoewel we altijd fijne buren hebben gehad, vonden we de wijk wel achteruitgaan. Bij ons is een keer ingebroken en er hingen nog wel eens jongeren rond in de wijk. Dat kon soms een vervelende sfeer kon geven. Daarom kozen we voor een hele nieuwe start. Dat is een goede beslissing geweest. Computeren Johan en Parijem zijn vol lof over hun nieuwe huis: Het is echt perfect allemaal. Alles is goed geïsoleerd en lekker warm. Heel belangrijk, want onze zoon die nog thuis woont heeft astma. En we hebben meer ruimte: een grote woonkamer, een ruime open keuken en boven voldoende slaapkamers. Favoriete kamer van Parijem is de huiskamer. Ik zit hier graag aan de grote tafel of op de bank om bijvoorbeeld mijn lievelingsprogramma Jessica Fletcher te kijken. En hier staat ook de kooi van Moeni en toetie, de graspapegaai van onze zoon. Die geeft vrolijkheid in huis en kletst - net als nu!- lekker mee als we bezoek hebben. Johan houdt het op de slaapkamer boven, waar ook zijn computer staat. Lekker ongestoord computeren en via de mail kletsen met mijn zus in Suriname. Heerlijk! Buurtfeest Ook de woonomgeving is fijn, vinden Johan en Parijem. Het is hier lekker rustig, er is veel parkeerruimte voor de auto en we hebben een voor- en achtertuintje waarin we s zomers kunnen barbecuen. Nog een pluspunt: het jaarlijkse buurtfeest. Leuk om zo nieuwe mensen te leren kennen, vindt Parijem. Iedereen neemt dan een lekker gerecht mee. En mijn loempia s en pasteitjes doen het altijd goed! Wij zijn hier kortom dik tevreden. 11 april 2009

12 Servicepagina Bezoekadres Steniaweg AH Zeist Openingstijden Bij de informatiebalie aan de Steniaweg 44 in Zeist kunt u met al uw vragen en (woon)wensen terecht. We hebben ook een actueel zicht op de Kombinatiewoningen. De balie is geopend op werkdagen van 8.30 tot uur. U bent van harte welkom. Postadres Postbus AC Zeist Telefoon (030) Op werkdagen van 8.30 tot uur. Vrijdags tot uur Internet Reparatieverzoeken U kunt uw reparatieverzoek op twee manieren melden: online via onze website of telefonisch. Belt u dan bij voorkeur tussen 8.30 en 9.30 uur. De reparatieverzoekenlijn is van 8.30 tot bereikbaar. Na uur is de lijn alleen bereikbaar voor dringend onderhoud dat niet uitgesteld kan worden. Reparatieverzoekenlijn (030) Huismeester Vollenhove Op werkdagen van 8.30 tot uur Telefoon (030) De Wijkwinkel J. v. Oldenbarneveltlaan HJ Zeist Openingstijden werkdagen van 9.00 tot uur Telefoon (030) of (030) Internet Wijkteam Noord J. v. Oldenbarneveltlaan 70 Spreekuur elke woensdag van 9.30 tot uur Telefoon (030) Wijkteam Centrum Bergweg Spreekuur elke woensdag van16.00 tot uur Telefoon (030) Wijkteam West t Hollebloc De Clomp Spreekuur elke donderdag van tot uur Telefoon (030) Wijkteam Den Dolder Dr. Ramaerlaan 2 Spreekuur elke donderdag van 9.30 tot uur Telefoon (030)

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit BEWONERSMAGAZINE VAN WONINGBOUWVERENIGING bericht Wetgeving Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit pagina 3 Op bezoek Directeur over de vloer pagina 6 Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwbouw

Nadere informatie

bewoners aan het roer

bewoners aan het roer woon kwartier Editie nr. 01- Voorjaar 2012 o.a. in dit nummer: P4 nieuwe huisstijl wold & waard Gewoon in het Westerkwartier. Dat is de titel van de nieuwe huisstijl van Wold & Waard. Een stijl die past

Nadere informatie

Nieuwsbron. een uitgave van sprengenland wonen juni 2014

Nieuwsbron. een uitgave van sprengenland wonen juni 2014 Nieuwsbron een uitgave van sprengenland wonen juni 2014 Er is een tijd van komen... Het jaar 2014 is alweer half om. Het is een heftig jaar voor de corporatiesector, voor huurders en ook voor mijzelf.

Nadere informatie

Zomer 2013. p. 06 Gevels komen tot leven in Rivierenwijk p. 08 Goede afspraken, prettig wonen. p. 10 Meedenken in het Bo-Ex Panel

Zomer 2013. p. 06 Gevels komen tot leven in Rivierenwijk p. 08 Goede afspraken, prettig wonen. p. 10 Meedenken in het Bo-Ex Panel thuıs Zomer 2013 p. 06 Gevels komen tot leven in Rivierenwijk p. 08 Goede afspraken, prettig wonen p. 10 Meedenken in het Bo-Ex Panel Alle hens aan dek De vorige keren dat u op deze pagina mijn column

Nadere informatie

Nr. 1 2011 Eemland. Buurt op stelten Project Viltstift Discipline en wilskracht

Nr. 1 2011 Eemland. Buurt op stelten Project Viltstift Discipline en wilskracht Nr. 1 2011 Eemland Buurt op stelten Project Viltstift Discipline en wilskracht in deze Post van Portaal Buurt op stelten De Eng in Soest is toe aan een opknapbeurt. De buurtkinderen doen mee en onderzoeken

Nadere informatie

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna?

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna? Magazine Uitgave 2 november 2014 Inhoud 100plus... en daarna? Ben C. Pluimer directeur-bestuurder HW Wonen Colofon Het WoonMagazine is een uitgave van HW Wonen. Dit magazine is bestemd voor huurders en

Nadere informatie

leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres Eten uit eigen tuin

leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres Eten uit eigen tuin GroenWest nr.3-2014 Eten uit eigen tuin leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres ThuisBest Inhoud 4 6 7 8 9 10 11 12 13

Nadere informatie

HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1

HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1 HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1 colofon Vitirine is een uitgave van Stichting Trivire en verschijnt 4 keer per jaar. Teksten: Eindredactie: Redactieraad Trivire Communicatie Trivire Ontwerp

Nadere informatie

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 ANDERE TIJDEN DUS AFVAL SCHEIDEN GLAS PLASTIC PAPIER 3 Een verbouwing meefinancieren? Dat kan nu ook! 8 Thuis Bewoners

Nadere informatie

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning?

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning? woonvenster uitgave 3 14 de jaargang september 2012 inhoud 2 Team Woonservice: Fijn om écht het verschil te kunnen maken 3 Wat te doen bij schade in uw woning? 4 Grote opknapbeurt seniorenwoningen: van

Nadere informatie

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014 volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Uitgave 1 april 2014 Gratis met maximaal 6 personen naar tentoonstelling 100 jaar Zie pagina 21 Indit nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard Mijn

Nadere informatie

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 nr. 8 jaargang 4 oktober 2011 WELKOM thuis! Magazine van Woonstichting Vryleve Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 Een appartement heeft zo z n voordelen In dit nummer Ventilatie warmtepomp Interview

Nadere informatie

Gewoon goed wonen MAGAZINE

Gewoon goed wonen MAGAZINE Magazine voor huurders van Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken nummer 1, lente 2011 Gewoon goed wonen MAGAZINE Ruim wonen in Blaricum Bijvanck op pad met projectleider groot onderhoud Martin

Nadere informatie

WoonWerk Bewonersblad van Woningstichting Barneveld

WoonWerk Bewonersblad van Woningstichting Barneveld WoonWerk Bewonersblad van Woningstichting Barneveld Nr. 2 September 2014 Huurders opgelet: Schrijf u tot 31 december gratis in bij huiswaarts.nu en behoud uw woonduur meer op p. 12 Renovatie maisonnettes

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft Boeijend Nieuws Relatieblad Vanboeijen Optimale communicatie met onze doelgroepen Vanboeijen investeert in digitale communicatie Levensverhaal Het voelt als vrijheid Interview Ik hoop dat zingeving belangrijk

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

InVeste. zomer. InVeste 2015 LAATSTE PAPIEREN EDITIE. 10 jaar Buurtbemiddeling: Wij brengen. mensen met elkaar in gesprek

InVeste. zomer. InVeste 2015 LAATSTE PAPIEREN EDITIE. 10 jaar Buurtbemiddeling: Wij brengen. mensen met elkaar in gesprek Bewonersblad van Seyster Veste InVeste 2015 LAATSTE PAPIEREN EDITIE 10 jaar Buurtbemiddeling: Wij brengen mensen met elkaar in gesprek InVeste De Vijverhof: Soms komt er een kudde schapen langslopen Tussen

Nadere informatie

05 Veilig hangen sluitwerk. 10 Sophiastaete. 14 Wie werken er in uw wijk? Vul de aanmeldingskaart in!

05 Veilig hangen sluitwerk. 10 Sophiastaete. 14 Wie werken er in uw wijk? Vul de aanmeldingskaart in! 34e jaargang nummer 118 APRIL 2013 05 Veilig hangen sluitwerk Vul de aanmeldingskaart in! 10 Sophiastaete In deze Schakel aandacht voor de veelzijdigheid van de Sophiastaete 14 Wie werken er in uw wijk?

Nadere informatie

Woonbericht. Bewoners kopen zelf zonnepanelen. In deze krant. Nieuwe website Eenvoudig online uw woonzaken. Dichtbij speelt er in de buurt?

Woonbericht. Bewoners kopen zelf zonnepanelen. In deze krant. Nieuwe website Eenvoudig online uw woonzaken. Dichtbij speelt er in de buurt? Woonbericht nummer 2, juli 2015 - www.dekey.nl Nieuwe website Eenvoudig online uw woonzaken 2 regelen 3 Wat 5 Fleur 5 Zo 6 Maartje In deze krant Dichtbij speelt er in de buurt? Geef Samen Kleur ook uw

Nadere informatie

Muiderwaard. Facelift flats. + lagere woonlasten door energieveiling www.woonwaard.nl/thuis. bij Woonwaard. Vragen beantwoord: Bewoners

Muiderwaard. Facelift flats. + lagere woonlasten door energieveiling www.woonwaard.nl/thuis. bij Woonwaard. Vragen beantwoord: Bewoners Thuis! Vragen beantwoord: bewonersparticipatie Bewoners fleuren buurten op bij Woonwaard Herfst 2012 Jaargang 02 Facelift flats Muiderwaard 4 zie Tips voor de herfsttuin pag. 2 + lagere woonlasten door

Nadere informatie

De één houdt van klassieke muziek, de ander van house

De één houdt van klassieke muziek, de ander van house H e t i n f o r m a t i e m a g a z i n e v a n M e r c a t u s Energie besparen is geld besparen Woningaanbieding: schrijf u in op Woningnet! De één houdt van klassieke muziek, de ander van house In contact

Nadere informatie

het Grootverslag Nr. 60 oktober 2008 Mia Rood overleden Bouw van appartementencomplex voor dementerende ouderen van start

het Grootverslag Nr. 60 oktober 2008 Mia Rood overleden Bouw van appartementencomplex voor dementerende ouderen van start Nr. 60 oktober 2008 het Grootverslag 4 De Wilskracht in Wesvershoof bewoond 7 Mia Rood overleden 17 Bouw van appartementencomplex voor dementerende ouderen van start De onzin van... COLUMN Vanaf 1 januari

Nadere informatie

mensen enwonen Magazine voor bewoners jaargang 16 nummer 1 april 2015

mensen enwonen Magazine voor bewoners jaargang 16 nummer 1 april 2015 mensen enwonen Magazine voor bewoners jaargang 16 nummer 1 april 2015 Arcade Halve Marathon een groot succes! Geen maximale huurverhoging in 2015 Aanpassing in huis nodig om zelfstandig te blijven wonen?

Nadere informatie

Het testpanel aan de slag. Vlnr: mevrouw Littel, de heer Borsje en mevrouw Blom.

Het testpanel aan de slag. Vlnr: mevrouw Littel, de heer Borsje en mevrouw Blom. speciale editie milieu QuaWoonJournaal jaargang 5 maart 2010 milieu-editie QuaWoonJournaal verschijnt 4 maal per jaar Inhoudsopgave 2 - Directiecolumn - Nieuwe woningen worden steeds beter geïsoleerd Bespaar

Nadere informatie

Woonjournaal. Met uitneembare bijlage over Huurders Belangen Vereniging. Woonwijze, uw manier van wonen! Juni 2014. Een lid van de bewonerscommissie

Woonjournaal. Met uitneembare bijlage over Huurders Belangen Vereniging. Woonwijze, uw manier van wonen! Juni 2014. Een lid van de bewonerscommissie Juni 2014 Woonjournaal Woonwijze, uw manier van wonen! Met uitneembare bijlage over Huurders Belangen Vereniging Een lid van de bewonerscommissie kan echt iets betekenen voor mensen Bij Mari-Anne van Oortmerssen

Nadere informatie

betrokkenheid is groot. Lees het interview Grote renovatie in Wirdum

betrokkenheid is groot. Lees het interview Grote renovatie in Wirdum Woonieuws 2013 nummer 2 Infokrant voor en door bewoners Open dag in Boornbergum. Bewoners konden vast een kijkje nemen in hun nieuwbouwwoningen. Zie pagina 7. In dit nummer: Voorwoord... 2 Servicepagina...

Nadere informatie

méér dan wonen Bewonersmagazine september 2014 jaargang 33 De kracht van huurders Samen komen we verder De IJpelaar ademt een nieuwe tijd

méér dan wonen Bewonersmagazine september 2014 jaargang 33 De kracht van huurders Samen komen we verder De IJpelaar ademt een nieuwe tijd 23 méér dan wonen Bewonersmagazine september 2014 jaargang 33 De kracht van huurders Samen komen we verder De IJpelaar ademt een nieuwe tijd Nieuws uit de ledenraad Het werkgebied van Laurentius bestaat

Nadere informatie

POST VAN PORTAAL Leiden Uitgave nr. 2 2009. > Ruim baan voor de toekomst! > Creëer je eigen droomhuis > Gekleed voor succes

POST VAN PORTAAL Leiden Uitgave nr. 2 2009. > Ruim baan voor de toekomst! > Creëer je eigen droomhuis > Gekleed voor succes POST VAN PORTAAL Leiden Uitgave nr. 2 2009 > Ruim baan voor de toekomst! > Creëer je eigen droomhuis > Gekleed voor succes nr.2 in Post van Portaal Ruim baan voor de toekomst! pagina 4 Voor Brian is het

Nadere informatie

Bewoners leggen. SpeelMoesTuin aan. + Inspiratie voor bewonersgroepen www.woonwaard.nl/thuis. bij Woonwaard. Schade? Alles over verzekeringen

Bewoners leggen. SpeelMoesTuin aan. + Inspiratie voor bewonersgroepen www.woonwaard.nl/thuis. bij Woonwaard. Schade? Alles over verzekeringen Thuis! bij Woonwaard Zomer 2013 Jaargang 03 Schade? Alles over verzekeringen De stem van huurders in een VvE Bewoners leggen SpeelMoesTuin aan Meld woonfraude Lees hoe! + Inspiratie voor bewonersgroepen

Nadere informatie