Correspondentie inzake overnemen of reproductie kunt u richten aan:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Correspondentie inzake overnemen of reproductie kunt u richten aan:"

Transcriptie

1

2 Vrijwel alle namen van software- en hardwareproducten die in deze cursus worden genoemd, zijn tegelijkertijd ook handelsmerken en dienen dienovereenkomstig te worden behandeld. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. De enige uitzondering die hierop bestaat, is dat eventuele programma s en door de gebruiker te typen voorbeelden mogen worden ingevoerd opgeslagen en uitgevoerd op een computersysteem, zolang deze voor privé-doeleinden worden gebruikt, en niet bestemd zijn voor reproductie of publicatie. Correspondentie inzake overnemen of reproductie kunt u richten aan: Noël Vaes Roode Roosstraat Hasselt België Tel: Ondanks alle aan de samenstelling van deze tekst bestede zorg, kan de auteur geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in deze uitgave zou kunnen voorkomen. Copyright 2014 Noël Vaes

3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1.Maven Inleiding Maven installeren en configureren Mijn eerste Maven project Project Object Model Dependencies Scope Overgankelijkheid van afhankelijkheden Versiereeksen en conflictoplossing Phases en Goals Default lifecyle Clean lifecycle Site lifecycle Repositories Globale Repository Lokale Repository Eigen Repository Properties en resource filtering Maven properties Omgevingsvariabelen Systeemproperties Zelf gedefinieerde properties Resource filtering File encodering properties Overerving Parent-POM Dependency en Plugin Management Profiles Meervoudige modules Assemblies Voorgedefinieerde assembly descriptors Eigen assembly descriptors JAR-bestanden voor broncode en documentatie Web-applicaties Integratie in Eclipse...45 Copyright 2014 Noël Vaes

4 1.1. Inleiding Hoofdstuk 1. Maven Maven is een project management tool. Het is een tool waarmee men een Java project op een gestandaardiseerde wijze kan vormgeven en beheren. Dit behelst o.a. het builden (compileren, JAR maken enz..) van een project maar ook het genereren van rapporten en documentatie, het maken van een website enz... Maven is dus meer dan een build-tool zoals ANT, maar alle mogelijkheden van een build-tool zijn wel voorzien. In volgende paragrafen zullen we stap voor stap de mogelijkheden van Maven verkennen aan de hand van praktische voorbeelden Maven installeren en configureren Maven is een open source project van Apache en is te vinden op volgende website: Maven kan geïnstalleerd worden door het bestand apache-maven-3.x.y-bin.zip af te halen en uit te pakken op het lokale systeem. Opdracht 1: Maven installeren Haal het bestand apache-maven-3.x.y-bin.zip van de website Pak dit bestand uit op je lokale systeem, bijvoorbeeld in C:\Program Files\ Voeg volgende omgevingsvariabele toe aan het besturingssysteem: M2_HOME="C:\Program Files\apache-maven-3.x.y" Voeg tevens de plaast van Maven toe aan de variabele PATH zodat we Maven kunnen uitvoeren vanop de commandolijn: PATH=...;%M2_HOME%\bin Zorg er tevens voor dat de omgevingsvariabele JAVA_HOME verwijst naar de installatie van de JDK (en niet naar de JRE). Open een commandovenster en voer het volgende commando uit: mvn -version De algemene configuratie van Maven dient te gebeuren in het bestand settings.xml. Copyright 2014 Noël Vaes

5 Er zijn van dit bestand twee versies. 1: In de installatiemap: %M2_HOME%/conf/settings.xml (standaard aanwezig) 2: In de thuismap van de gebruiker: %HOME%/.m2/settings.xml (standaard niet aanwezig). De map.m2 wordt automatisch aangemaakt bij het eerste gebruik van Maven. Bij een verse installatie van Maven is dat op dit moment nog niet zo. Pas na opdracht 2 zal deze map verschijnen. Het is steeds aangewezen de versie in de thuismap aan te passen zodat bij een overschakeling naar een andere versie van Maven de instellingen toch bewaard blijven. We zullen in de loop van de cursus een aantal configuratiemogelijkheden bespreken, maar nu kan het reeds nodig zijn om de toegang tot het internet via een proxy te configureren. We dienen dan het bestand settings.xml met volgende inhoud toe te voegen:.m2/settings.xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <settings xmlns="http://maven.apache.org/settings/1.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xsi:schemalocation="http://maven.apache.org/settings/ <proxies> <proxy> <id>myproxy</id> <active>true</active> <protocol>http</protocol> <host>hostname</host> <port>port</port> <username>username</username> <password>password</password> <nonproxyhosts>hostname1 hostname2</nonproxyhosts> </proxy> </proxies> </settings> 1.3. Mijn eerste Maven project Na een succesvolle installatie kunnen we Maven beginnen te gebruiken voor het beheer van Java-projecten. Een project wordt beschreven in een Project Object Model. Dit is een xml-bestand met de naam pom.xml dat zich in de hoofdmap van het project dient te bevinden. Java-projecten bevatten doorgaans afzonderlijke mappen voor de broncode, bibliotheken (JAR-bestanden), gecompileerde klassen enz... Maven maakt het beheer van projecten eenvoudiger door deze mapstructuur te standaardiseren. Het is mogelijk maar niet aangewezen om hiervan af te wijken. Het gebruik van de Maven standaardinstellingen heeft als voordeel dat de configuratie minimaal is en dat men makkelijk inzicht krijgt in nieuwe projecten die ook deze standaard volgen. Voor een eenvoudig Java-project ziet deze mapstructuur er als volgt uit: Copyright 2014 Noël Vaes

6 project +--src +--main +--java +--resources +--test +--java +--resources +-- target +--classes +--test-classes pom.xml Map/bestand src/main/java src/main/resources src/test/java src/test/resources target target/classes Inhoud De Java-broncode van het project. Andere bestanden die we nodig hebben, zoals propertybestanden, configuratiebestanden, afbeeldingen enz.. De Java-broncode van de testklassen (JUnit of TestNG) Andere bestanden die we enkel nodig hebben in de testklassen. Gegenereerde artifacts: JAR - WAR - EAR - ZIP De gecompileerde klassen. target/test-classes De gecompileerde test-klassen. pom.xml Dit bestand bevat het Project Object Model. Terwijl Java broncodebestanden uit de map src/main/java gecompileerd worden naar de map target/classes worden de resource-bestanden uit de map src/main/resource gekopiëerd naar de map target/classes. Dit impliceert dat deze bestanden in het finale classpath beschikbaar worden gesteld. We zullen dit alles illustreren met een voorbeeld. Stel dat we een project willen maken voor de alom bekende "Hello World". We voorzien hiervoor volgende mapstructuur: project +--src +--main +--java +--eu +--noelvaes +--hello +--HelloWorld.java pom.xml De broncode: HelloWorld.java Copyright 2014 Noël Vaes

7 package eu.noelvaes.hello; /**My own "Hello World" class. * Noël Vaes * */ public class HelloWorld { /**This method says hello to the world. "Hello World" */ public String sayhello() { return "Hello World"; } } Het POM-bestand: pom.xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <project xsi:schemalocation="http://maven.apache.org/pom/ xmlns="http://maven.apache.org/pom/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance"> <modelversion>4.0.0</modelversion> <groupid>eu.noelvaes.hello</groupid> <artifactid>hello</artifactid> <version>1.0</version> </project> Compileren en inpakken in een JAR-bestand kan met het volgende commando gebeuren: mvn package Copyright 2014 Noël Vaes

8 Bij de uitvoering van dit commando wordt de broncode gecompileerd en ingepakt in volgend JAR-bestand: Hello-1.0.jar in de map target. Er is weinig configuratie nodig omdat we hier gebruik maken van de Maven projectstructuur. Maven zoekt de broncode in de map src/main/java, compileert de klassen naar de map target/classes en maakt een JAR-bestand in de map target. Om enkel te compileren volstaat het commando: mvn compile Om de gecompileerde klassen te verwijderen en terug van een schone lei te beginnen gebruikt men volgend commando: mvn clean Men kan de commando's ook na elkaar plaatsen zodat ze in de aangegeven volgorde worden uitgevoerd. Heel gebruikelijk is eerst alles wissen en vervolgens compileren: mvn clean compile Merk op dat bij het eerste gebruik van Maven allerlei modules van het internet gehaald worden. Deze worden opgeslagen in de lokale repository zodat ze voortaan onmiddellijk beschikbaar zijn. Hierover later meer. Copyright 2014 Noël Vaes

9 Opdracht 2: Mijn eerste project In deze opdracht gaan we ons eerste Maven-project maken. Maak een map met de naam CursusMaven. Hierin zullen we allerlei projecten toevoegen. Maak een submap met de naam Hello en voorzie hierin de volgende mapstructuur: Hello +--src +--main +--java +--eu +--noelvaes +--hello Voeg de broncode van HelloWorld.java toe: package eu.noelvaes.hello; /**My own "Hello World" class. * Noël Vaes * */ public class HelloWorld { /**This method says hello to the world. "Hello World" */ public String sayhello() { return "Hello World"; } } public static void main(string[] args) { HelloWorld hw = new HelloWorld(); System.out.println(hw.sayHello()); } Voeg het volgende POM-bestand (pom.xml) toe in de projectmap (Hello) : <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <project xsi:schemalocation="http://maven.apache.org/pom/ xmlns="http://maven.apache.org/pom/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance"> <modelversion>4.0.0</modelversion> <groupid>eu.noelvaes.hello</groupid> <artifactid>hello</artifactid> <version>1.0</version> </project> Open een commando-venster op de plaats van het POM-bestand en voer het volgende commando uit: Copyright 2014 Noël Vaes

10 mvn package Ga na of in de map target de compileerde klassen en het JAR-bestand aanwezig zijn Project Object Model Het Project Object Model wordt beschreven in het bestand pom.xml en ziet er voor een eenvoudig project als volgt uit: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <project xsi:schemalocation="http://maven.apache.org/pom/ xmlns="http://maven.apache.org/pom/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance"> <modelversion>4.0.0</modelversion> <groupid>groupid</groupid> <artifactid>artifactid</artifactid> <version>1.0</version> </project> In onderstaande tabel overlopen we de verschillende tags: Tag <modelversion> <groupid> <artifactid> <version> Beschrijving Geeft het versienummer van de POM weer. Momenteel is dat steeds maar dat zou in de toekomst kunnen wijzigen bij nieuwe versies van Maven. Identificeert de eigenaar van dit project. Het is gebruikelijk hiervoor de domeinnaam te gebruiken, net zoals dat bij pakketdefinities gebeurt. Identificeert dit project. De versie van dit project. De tags <groupid> <artifactid> en <version> vormen de coördinaten van het project. Zij identificeren het project op unieke wijze. Ieder project heeft een versienummer dat o.a. gebruikt wordt door andere projecten om aan te geven welke versie van een module nodig is. Het versienummer bestaat uit vier delen: major.minor.incremental-qualifier major minor incremental qualifier Het hoofdnummer van het project. Het nevennummer van het project. Het incrementele nummer van het project. Een extra kwalificatie van het project. Copyright 2014 Noël Vaes

Inhoud introductie. Introductie tot de cursus

Inhoud introductie. Introductie tot de cursus Inhoud introductie Introductie tot de cursus 1 Plaats en functie van de cursus 7 2 Inhoud van de cursus 8 2.1 Voorkennis 8 2.2 Leerdoelen 8 2.3 Opbouw van de cursus 8 2.4 Leermiddelen 10 3 Aanwijzingen

Nadere informatie

Studio Visual Steps. Adobe Reader X. PDF-bestanden openen, lezen en afdrukken

Studio Visual Steps. Adobe Reader X. PDF-bestanden openen, lezen en afdrukken Studio Visual Steps Adobe Reader X PDF-bestanden openen, lezen en afdrukken Dit cahier is geschreven volgens de Visual Steps -methode. 2011 Visual Steps B.V. Mei 2011 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Microsoft Office Word 2007

Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Word 2007 Inhoudsopgave 1 WORD 2007... 3 1.1 Easy Learning... 3 1.2 Vind je Easy Learning leuk?... 3 1.3 Sneller werken met Word... 3 Links direct doorklikken... 3 Documenten direct in

Nadere informatie

Handleiding voor het installeren van Serviceapplicatie

Handleiding voor het installeren van Serviceapplicatie Handleiding voor het installeren van Serviceapplicatie Brondocument D:\WebServer\Handleiding\ServiceApplicatie\InstallerenServiceApplicatie.odt Versiebeheer Versie Datum Uitleg 1.0v 22-05-06 Installeren

Nadere informatie

Websites bouwen met TYPO3

Websites bouwen met TYPO3 Websites bouwen met TYPO3 een handleiding voor beginners Een best practice handleiding door Daniel Doesburg typo3@doesburg.biz versie 0.1a (draft) september 2005 2 Deze pagina is bewust leeg gelaten. Aanleiding

Nadere informatie

Cursus Microsoft Word 2013

Cursus Microsoft Word 2013 Cursus Microsoft Word 2013 Lieve D Helft ICT in het basisonderwijs Auteur: Lieve D Helft Titel: Cursus Microsoft Word 2013 April 2013 2013, Lieve D Helft Lieve.dhelft@telenet.be Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Handleiding gebruik presentaties Basisopleiding Bedrijfshulpverlener

Handleiding gebruik presentaties Basisopleiding Bedrijfshulpverlener Handleiding gebruik presentaties Basisopleiding Bedrijfshulpverlener Inhoud pagina 1. Copyright 2 2. Lettergrootte aanpassen 2 3. Dia s verbergen 3 4. Nieuwe dia s maken 4 5. Animatie regel-voor-regel

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010 www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Tekstverwerken les 6, Word. Spellingscontrole.

Tekstverwerken les 6, Word. Spellingscontrole. Tekstverwerken les 6, Word. Spellingscontrole. In deze les wil ik uitleggen hoe je spelfouten door Word uit je bestand laat halen. Ik leg uit op welke twee manieren je dat kunt doen. Hieronder zie je nog

Nadere informatie

Een korte handleiding voor het maken van een website met MS Publisher.

Een korte handleiding voor het maken van een website met MS Publisher. Een korte handleiding voor het maken van een website met MS Publisher. 1 Inhoudsopgave Inhoud Starten met de Wizard... 3 Hoe nu verder?... 6 Het invoegen van tekst en afbeeldingen... 9 Achtergrond toevoegen...

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013 www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

TIP! Een boek opmaken in Word. Om uw boek te maken hebben wij verschillende PDF bestanden nodig:

TIP! Een boek opmaken in Word. Om uw boek te maken hebben wij verschillende PDF bestanden nodig: Een boek opmaken in Word Om uw boek te maken hebben wij verschillende PDF bestanden nodig: 1 PDF bestand voor het binnenwerk (de daadwerkelijke inhoud) 1 PDF bestand voor het omslag of kaft 1 PDF bestand

Nadere informatie

Office 2007 voor het examen! Oefeningen Deel 2 Word 2007. Saskia Jacobsen Bert Pinkster Michiel Pinkster Jan Dols Onder redactie van Saskia Jacobsen

Office 2007 voor het examen! Oefeningen Deel 2 Word 2007. Saskia Jacobsen Bert Pinkster Michiel Pinkster Jan Dols Onder redactie van Saskia Jacobsen Office 2007 voor het examen! Oefeningen Deel 2 Word 2007 Saskia Jacobsen Bert Pinkster Michiel Pinkster Jan Dols Onder redactie van Saskia Jacobsen Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen

Nadere informatie

Wat betekent XML voor software engineers?

Wat betekent XML voor software engineers? Wat betekent XML voor software engineers? Danny Greefhorst, Reinier Balt Inleiding Het zal u niet ontgaan zijn: XML is een hype. Overal in de vakbladen en op conferenties is XML het terugkerende thema

Nadere informatie

FileMaker Pro 12. Zelfstudie

FileMaker Pro 12. Zelfstudie FileMaker Pro 12 Zelfstudie 2007 2012 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker en Bento zijn handelsmerken van FileMaker,

Nadere informatie

Programmeren op de Casio fx-9860g

Programmeren op de Casio fx-9860g Programmeren op de Casio fx-9860g Praktische opdracht september 2007 1 2 Inleiding Een programma is een reeks instructies die aangeven wat de computer, en in ons geval de grafische rekenmachine (GR), moet

Nadere informatie

Rapport Text Mining 1: Studie over het toegankelijk maken van methodologische gegevens in systemen voor het ontsluiten van statistische informatie.

Rapport Text Mining 1: Studie over het toegankelijk maken van methodologische gegevens in systemen voor het ontsluiten van statistische informatie. Rapport Text Mining 1: Studie over het toegankelijk maken van methodologische gegevens in systemen voor het ontsluiten van statistische informatie. Bert Gossey Marie-Francine Moens Inleiding Statistische

Nadere informatie

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012 Snel aan de slag handleiding Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

range extender/ accesspoint

range extender/ accesspoint Universele draadloze G range extender/ accesspoint Belkin Ltd. Express Business Park, Shipton Way Rushden, NN10 6GL, Groot-Brittannië +44 (0) 1933 35 2000 +44 (0) 1933 31 2000 fax Belkin B.V. Boeing Avenue

Nadere informatie

KPN ÉÉN Software Integratie Outlook. Handleiding

KPN ÉÉN Software Integratie Outlook. Handleiding KPN ÉÉN Software Integratie Outlook Handleiding Inhoud 1. Inleiding 3 2. Installeren 4 3. Snel starten 5 3.1 Telefoonscherm 5 3.2 Preview venster 6 4. Bellen 7 4.1 Bellen met een telefoonnummer op papier

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Gebruikershandleiding PC-gebruik

Gebruikershandleiding PC-gebruik Gebruikershandleiding PC-gebruik Versie 2.0.2.18 / 1 Februari 2011 Mextal 2011 Inhoudsopgave 0. Inleiding... 3 1. Inloggen... 3 1.1 Installeren Plug-in... 4 1.2 Uitvoeren installatie controle... 5 1.2.1

Nadere informatie

STARTERSGIDS STUDENTEN. VIVES Dienst Onderwijs Onderwijsmedia

STARTERSGIDS STUDENTEN. VIVES Dienst Onderwijs Onderwijsmedia STARTERSGIDS STUDENTEN VIVES Dienst Onderwijs Onderwijsmedia Inhoudsopgave: 1 Huisreglement en gedragscode... 3 2 Gebruikersnaam en wachtwoord instellen... 3 2.1 Nieuwe gebruikersnaam activeren... 4 2.2

Nadere informatie

Word. Inleiding. De basis

Word. Inleiding. De basis Word Inleiding Word is een tekstverwerkingsprogramma. Het is één van de programma s uit het Microsoft Officepakket, een softwarepakket met meerdere veelgebruikte kantoortoepassingen zoals ook een e-mailprogramma(outlook),

Nadere informatie

Hoe beheer ik een website? met behulp van het Ligare Content Management Systeem (CMS)

Hoe beheer ik een website? met behulp van het Ligare Content Management Systeem (CMS) Hoe beheer ik een website? met behulp van het Ligare Content Management Systeem (CMS) Versie 0.1 Februari 2015 2 Hoe beheer ik een website met behulp van Ligare CMS v0.1? Inhoudsopgave I. Inhoud II. Algemeen...

Nadere informatie

Een bestand. Is een verzameling van gegevens, bijvoorbeeld een adressenbestand, een boekenbestand, een verzameling artikelen.

Een bestand. Is een verzameling van gegevens, bijvoorbeeld een adressenbestand, een boekenbestand, een verzameling artikelen. Het gebruik van Acces. Wat is acces. Acces is een programma voor bestandsgegevens. Met deze gegevens kunnen onder meer lijsten of etiketten gemaakt worden. Je kunt het omschrijven als een elektronische

Nadere informatie

Kritische beoordeling van het gebruik van de Belgische eid kaart

Kritische beoordeling van het gebruik van de Belgische eid kaart Kritische beoordeling van het gebruik van de Belgische eid kaart Bart De Decker, Vincent Naessens, Jorn Lapon, Pieter Verhaeghe K.U.Leuven, Departement Computerwetenschappen Katholieke Hogeschool Sint-Lieven,

Nadere informatie

SV-15/12/8 Stika. Handleiding. Bedankt voor uw aankoop van dit product.

SV-15/12/8 Stika. Handleiding. Bedankt voor uw aankoop van dit product. SV-15/12/8 Stika Handleiding Bedankt voor uw aankoop van dit product. Lees deze handleiding a.u.b. volledig door om het apparaat te leren kennen en op de juiste manier te kunnen bedienen. Bewaar de handleiding

Nadere informatie