Veelgestelde vragen Zon-PV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veelgestelde vragen Zon-PV"

Transcriptie

1 Veelgestelde vragen Zon-PV Hier vindt u de veelgestelde vragen over zon-pv en de antwoorden daarop. De vragen en de antwoorden zijn aangepast op de SDE-regeling Algemene vragen over zon-pv 1. In hoeveel tijd verdien ik mijn zonnepaneel terug? 2. Het kan zijn dat de kostprijs van een zonnepaneel flink daalt als gevolg van marktwerking, wordt mijn subsidie dan ook minder? 3. Wat is het subsidieplafond voor zon-pv in 2010? 4. Wat moet ik doen als ik geen gebruik ga maken van de aan mij toegezegde subsidie? 5. Wat is salderen en hoe werkt het? 6. Wat is een PV-installatie? 7. Hoeveel onderhoud heeft een zonnepaneel nodig en wat zijn de kosten hiervoor? 8. Kan NL Energie en Klimaat mijn adresgegevens aan derden verstrekken? 9. Heb ik voor het plaatsen van zonnepanelen een vergunning nodig? 10. Waarom wordt de subsidie die ik ontvang jaarlijks bijgesteld en hoe gaat dat precies in zijn werk? B SDE-subsidie aanvragen voor zon-pv 1. Wat is de aanvraagperiode? 2. Hoe kom ik meer te weten over de status van mijn reeds ingediende aanvraag? 3. Mag ik subsidie aanvragen voordat de nieuwe subsidieronde van start gaat? 4. Kan ik digitaal aanvragen met behulp van DigiD? 5. Wat gebeurt er als er teveel aanvragen zijn? 6. Is het mogelijk om aanvragen gebundeld in te dienen? 7. Wie mag subsidie aanvragen? 8. Kan ik ook voor SDE in aanmerking komen als ik in het buitenland woon? 9. Mag een overheidsinstantie ook subsidie aanvragen? C Subsidietoekenning zon-pv 1. Moet ik Agentschap NL halfjaarlijks rapporteren over de voortgang van de realisatie van mijn zon-pv-installatie? 2. Wanneer moet ik het voorschotformulier opsturen? 3. Ik heb gehoord dat ik niet langer kosten voor het lidmaatschap van CertiQ hoef te betalen. 4. Ben ik verplicht een brutoproductiemeter te plaatsen? 5. Waarom moet mijn zon-pv-installatie op een aparte groep in de meterkast worden aangesloten? 6. Ik wil uitstel voor de startdatum van mijn subsidie. 7. Ik heb subsidie toegekend gekregen. Wat moet ik vervolgens regelen? D Subsidievoorwaarden voor zon-pv 1. Wat zijn de criteria voor subsidie voor een zon-pv-installatie? 2. Kan ik subsidie aanvragen voor panelen op een woning die nog niet gebouwd is? 3. Kan ik subsidie aanvragen voor een zonnepaneel dat al geplaatst is? 4. Geldt de SDE-regeling voor zon-pv-installaties alleen voor woonhuizen? 5. Ik heb een woonboot, kan ik in aanmerking komen voor subsidie? 6. Ik wil een installatie plaatsen met een groter vermogen dan is aangevraagd. Mag dat? 7. Ik heb in 2008 een beschikking gekregen voor een vermogen van 3500 Wp, maar ik wil voor 5000 Wp plaatsen. Ik wil voor de gehele productie in aanmerking komen voor subsidie. Kan dit? 8. In 2008 (of in 2009) heb ik een subsidieaanvraag ingediend. Deze

2 aanvraag heb ik ingetrokken. Mag ik in 2010 een nieuwe aanvraag indienen? 9. Ik heb in 2008 een beschikking ontvangen voor 3500 Wp. Ik wil de installatie in twee delen plaatsen. In 2008 plaats ik 1500 Wp en in 2010 plaats ik nog 2000 Wp bij. Is dit binnen de subsidieregeling toegestaan? 10. Ik heb subsidie gekregen voor mijn installatie in 2008 en die al geplaatst. Mag ik deze nu teruggeven zodat ik voor 2009 subsidie kan aanvragen voor een grotere installatie? 11. Ik ga verhuizen. Mag ik mijn zon-pv-installatie meenemen naar mijn nieuwe locatie? 12. Ik ga verhuizen. Ik verkoop mijn oude huis met zon-pv-installatie. Kan de nieuwe eigenaar de subsidie ook overnemen? 13. Kan ik een dak van iemand anders huren/leasen en daar mijn zon-pvinstallatie op plaatsen? 14. Ik heb al een installatie waarvoor ik MEP-subsidie en/of SDE-subsidie krijg en zet er nu een nieuwe installatie naast. Zijn er dan nog bijzondere regels? 15. Ik heb al een installatie waarvoor ik geen MEP-subsidie of SDE-subsidie krijg en zet er nu een nieuwe installatie naast. Zijn er dan nog bijzondere regels? 16. Mag ik een zon-pv-installatie leasen of huren? 17. Kan ik twee aanvragen indienen voor dezelfde installatie? 18. Kan ik de locatie van mijn zon-pv-installatie wijzigen? E Wat is anders in 2010 voor zon-pv 1. Klopt het dat de subsidie voor de categorie zon-pv klein in 2010 is afgetopt? 2. Worden de categorieën zon-pv klein en zon-pv groot in 2010 tegelijkertijd opgengesteld? 3. Zijn de vermogensgrenzen voor de categorieën zon-pv klein en zon-pv groot in 2010 anders? 4. Klopt het dat ik in 2010 de gereedmeldingsdatum bij CertiQ als startdatum op kan geven? Algemene vragen over zon-pv Hieronder vindt u algemene vragen met betrekking tot zon-pv. 1. In hoeveel tijd verdien ik mijn zonnepaneel terug? De SDE-subsidie voor zonnepanelen is gebaseerd op een terugverdientijd van maximaal 15 jaar. Daarom stopt de subsidie ook na 15 jaar. Terugverdienen kan in individuele gevallen ook sneller, de subsidie blijft dan evengoed gelden voor 15 jaar. 2. Het kan zijn dat de kostprijs van een zonnepaneel flink daalt als gevolg van marktwerking, wordt mijn subsidie dan ook minder? De basisbedragen voor de subsidie worden per subsidieronde vastgesteld en de kostprijs van een zonnepaneel is hierop van invloed. Als de prijzen van zonnepanelen zakken zal dat gevolgen hebben voor een volgende subsidieronde, als het basisbedrag opnieuw wordt vastgesteld. Ontvangt u subsidie op grond van de SDE-ronde 2010, dan blijft het voor u geldende basisbedrag 15 jaar hetzelfde als vastgelegd in de SDEregeling Wat is het subsidieplafond voor zon-pv in 2010? Zon-PV heeft voor 2010 twee categorieën met ieder een eigen subsidieplafond: - 1,0 kwp - / 15 kwp = 69 miljoen 15 kwp - / 100 kwp = 24 miljoen 4. Wat moet ik doen als ik geen gebruik ga maken van de aan mij toegezegde subsidie? Wanneer u geen gebruik wilt maken van de aan u toegezegde subsidie, meldt u dit door een te sturen naar

3 In uw vermeldt u minimaal uw naam, adres, woonplaats en projectnummer (dit kunt u terugvinden in uw beschikking). 5. Wat is salderen en hoe werkt het? Huishoudens die zelf op kleine schaal duurzame energie opwekken en die minder dan kwh van deze energie terugleveren aan het net komen in aanmerking voor 'saldering'. Dit betekent dat de teruggeleverde energie wordt verrekend met de verbruikte energie. Dit is vastgelegd in de Elektriciteitswet Bij het opmaken van de jaarnota wordt de geregistreerde hoeveelheid teruggeleverde zonnestroom verrekend met het geregistreerde elektriciteitsverbruik. Verbruikt u per jaar bijvoorbeeld kwh en levert u daarnaast 500 kwh zonnestroom terug aan het net, dan wordt op de jaarnota een verbruik van kwh afgerekend. Er wordt nooit meer verrekend dan het eigen gebruik. Levert u bijvoorbeeld kwh aan het net en is uw eigen gebruik kwh, dan wordt maximaal kwh verrekend in de jaarnota. Salderen is wettelijk vastgelegd tot kwh teruggeleverde energie. Veel leveranciers hanteren een hogere grens van 5000kWh Alles wat u daarboven teruglevert kan door uw energieleverancier worden ingekocht. Wettelijk is dit niet vastgelegd. U maakt hierover afspraken met uw leverancier. 6. Wat is een PV-installatie? Een PV-installatie bestaat uit monokristallijne, polykristallijne of amorfe silicium panelen, omvormers (DC/AC), bedrading en eventueel een ondersteuningsconstructie. De installatie is aan het elektriciteitsnet gekoppeld of functioneert, in sporadische gevallen, autonoom. 7. Hoeveel onderhoud heeft een zonnepaneel nodig en wat zijn de kosten hiervoor? Zonnepanelen zijn in principe onderhoudsvriendelijk. De kosten voor onderhoud zullen dan ook niet hoog zijn. De precieze kosten verschillen per gebruiker en zijn ook afhankelijk van eventuele toevallige defecten, maar ook van garanties. 8. Kan NL Energie en Klimaat mijn adresgegevens aan derden verstrekken? Ja, dat kan, maar NL Energie en Klimaat zal dat niet uit eigen beweging doen. NL Energie en Klimaat (onderdeel van Agentschap NL) is een overheidsorganisatie. Burgers en bedrijven kunnen een beroep doen op de Wet openbaarheid bestuur (WOB) en bij een overheidsorganisatie vragen om uitlevering van gegevens. De afgelopen periode zijn er WOB-verzoeken gedaan door bedrijven die willen weten welke aanvragers SDE-subsidie toegezegd hebben gekregen. NL Energie en Klimaat is verplicht deze informatie te verstrekken, tenzij het gegevens van particulieren betreft. Particulieren zijn op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens uitgesloten van de informatieverplichting. De gegevens van particulieren worden dan ook niet verstrekt. 9. Heb ik voor het plaatsen van zonnepanelen een vergunning nodig? Dat ligt er aan waar u de panelen plaatst. Als de panelen op het dak van een woning worden gemonteerd, hoeft u in de meeste gevallen geen vergunning aan te vragen. Plaatst u de panelen aan de (voor)gevel van het huis dan heeft u in bepaalde gevallen, vanaf 1 juli 2010, een omgevingsvergunning nodig. Ook voor panden met een monumentale status kan een vergunningplicht gelden. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de gemeente. Of kijk op de website van VROM voor meer informatie. 10. Waarom wordt de subsidie die ik ontvang bijgesteld en hoe gaat dat precies in zijn werk? Uw jaarlijkse SDE-subsidie wordt net als uw energierekening van tevoren ingeschat. Iedere maand betaalt Agentschap NL u een voorschot. Na afloop van het kalenderjaar wordt gekeken of u te weinig of te veel SDE-subsidie heeft ontvangen. Dit heet bijstellen. Soms duurt het langer voordat uw subsidie wordt bijgesteld, omdat nog er geen gegevens zijn over de productie van een volledig kalenderjaar.

4 De bijstelling kan betekenen dat u geld terug moet betalen. Over het hoe en waarom leest u meer in deze folder. SDE-subsidie aanvragen voor zon-pv Hieronder vindt u veelgestelde vragen over het aanvragen van subsidie voor zon-pv. 1. Wat is de aanvraagperiode? Voor zon-pv klein (- 1,0 kwp - / 15 kwp) is de aanvraagperiode 1 maart t/m 1 november 2010, uur. Voor zon-pv groot (> 15 kwp - / 100 kwp) is de aanvraagperiode 31 mei t/m 1 november 2010, uur. 2. Hoe kom ik meer te weten over de status van mijn reeds ingediende aanvraag? Wanneer u informatie wilt over de status van uw aanvraag, dan kunt u contact opnemen met de SDE-helpdesk bereikbaar van uur op nummer Wilt u hierbij uw SDE-projectnummer bij de hand houden? Houdt u er rekening mee dat de afhandelingstermijn van een aanvraag gemiddeld dertien weken is. 3. Mag ik subsidie aanvragen voordat de nieuwe subsidieronde van start gaat? Nee, u kunt pas een aanvraag indienen vanaf het moment dat de nieuwe subsidieronde van start gaat. Voor zonnepanelen met een vermogen groter dan of gelijk aan 1 kwp en kleiner dan of gelijk aan 15 kwp (zon-pv klein) gaat de subsidieronde op 1 maart 2010 van start. Voor zonnepanelen met een vermogen groter dan 15 kwp en kleiner dan of gelijk aan 100 kwp (zon-pv groot) gaat de subsidieronde op 31 mei 2010 van start. Voor beide categorieën geldt dat u uw aanvraag kunt indienen tot en met 1 november 2010, uur. U kunt uw aanvraag voor zon-pv klein alvast voorbereiden en klaarzetten. Het digitale aanvraagformulier voor zon-pv klein is nu beschikbaar op de website. Voor de categorie zon PV groot is het aanvraagformulier vanaf 26 april beschikbaar. 4. Kan ik digitaal aanvragen met behulp van DigiD? Ja, vanaf 25 janari 2010 is op deze site een digitaal aanvraagformulier beschikbaar. U krijgt toegang tot dit formulier met uw DigiD inlogcode voor particulieren of bedrijven. U logt in met uw DigiD-inlogcode en beantwoordt alle vragen. Vervolgens drukt u op de knop klaarzetten. U ziet dan meteen of er velden niet/onjuist zijn ingevuld of dat er bijlagen ontbreken. Het aanvraagformulier heeft een kopieerfunctie, voor indienen van overeenkomstige aanvragen op verschillende adressen. Vanaf de openingsdag (1 maart voor zon-pv klein en 31 mei voor zon-pv groot) logt u dan opnieuw in met uw DigiD-inlogcode. De aanvraag is dan al opgeslagen. Na controle maakt u de aanvraag definitief door op indienen te drukken. 5. Wat gebeurt er als er teveel aanvragen zijn? Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst per dag. Als het beschikbare budget op enige dag wordt overschreden, zal er worden geloot tussen de aanvragen die op die dag, voor uur zijn binnengekomen. De loting wordt uitgevoerd onder toezicht van een notaris. 6. Is het mogelijk om aanvragen gebundeld in te dienen? Ja. Vanaf 2009 is het mogelijk meerdere aanvragen gebundeld aan te vragen. Per bundel kunnen maximaal 250 aanvragen worden ingediend. Aan een bundel zal in geval van loting één lotnummer worden toegekend. De bundel valt hierdoor in zijn geheel binnen of buiten de loting.

5 7. Wie mag subsidie aanvragen? Iedereen, behalve rijksoverheden en zelfstandige bestuursorganen, kan in aanmerking komen voor subsidie. 8. Kan ik ook voor SDE in aanmerking komen als ik in het buitenland woon? U kunt alleen in aanmerking komen voor de SDE-subsidie als de elektriciteit binnen de Nederlandse exclusieve economische zone is ingevoed op het elektriciteitsnet. 9. Mag een overheidsinstantie ook subsidie aanvragen? Ja, met uitzondering van rijksoverheden en zelfstandige bestuursorganen. Subsidietoekenning zon-pv Hier vindt u veelgestelde vragen over de subsidietoekenning met betrekking tot zon- PV. 1. Moet ik Agentschap NL halfjaarlijks rapporteren over de voortgang van de realisatie van mijn zon-pv-installatie? Deze rapportageverplichting is voor de categorie zon-pv klein komen te vervallen maar blijft van kracht voor zon-pv groot. Wel kan Agentschap NL u altijd vragen stellen over de realisatie van uw installatie. 2. Wanneer moet ik het voorschotformulier opsturen? U hoeft dit formulier niet op te sturen. Nadat u door uw regionale netbeheerder bent vastgesteld als producent van duurzame energie krijgt Agentschap NL van CertiQ een overzicht van de wijze waarop u bij de regionale netbeheerder en CertiQ bent ingeschreven. Op basis van deze gegevens kan Agentschap NL de bevoorschotting starten. U wordt hierover schriftelijk geïnformeerd. 3. Ik heb gehoord dat ik niet langer kosten voor het lidmaatschap van CertiQ hoef te betalen. Dat klopt. In 2009 zijn de kosten voor het lidmaatschap van CertiQ voor de kleinschalige installaties vervallen. Dit geldt met terugwerkende kracht ook voor Ben ik verplicht een brutoproductiemeter te plaatsen? Nee, het is niet verplicht een brutoproductiemeter te plaatsen. Bij kleine installaties zal een groot gedeelte van de opgewekte elektriciteit worden verbruikt door huishoudelijke apparaten. Met de brutoproductiemeter kunt u subsidie ontvangen over de brutoproductie inclusief het eigen verbruik. Zonder brutoproductiemeter ontvangt u alleen subsidie over de aan het net geleverde elektriciteit. U mist dan subsidie over het deel dat u zelf verbruikt. De kosten voor het plaatsen van de brutoproductiemeter liggen tussen de 80,- en 110,-. Bij een kleinverbruikers aansluiting worden door de regionale netbeheerder afleeskosten in rekening gebracht. Deze gedragen circa 30,- per jaar. 5. Waarom moet mijn zon-pv-installatie op een aparte groep in de meterkast worden aangesloten? Deze eis geldt voor installaties groter dan 600 Wp en komt voort uit de installatievoorschriften die zijn vastgelegd in de NEN1010, de Nederlandse norm voor elektriciteitsinstallaties voor onder andere de woningbouw. Deze eis staat daarmee los van de SDE-subsidie. 6. Ik wil uitstel voor de startdatum van mijn subsidie. Voor de categorie zon-pv klein (systemen tot 15 kwp) geldt dat de startdatum van de subsidie op uw verzoek kan worden uitgesteld tot maximaal één jaar na de oorspronkelijke startdatum. U kunt een verzoek tot uitstel doen door een te sturen naar In uw vermeldt u minimaal uw naam, adres, woonplaats, projectnummer en de nieuwe (beoogde) startdatum. Met ingang van de SDE-2010 kunt u bij een aanvraag in de categorie zon-pv klein kiezen of u zelf een (beoogde) startdatum opgeeft of dat u wilt dat Agentschap NL de gereedmeldingsdatum bij CertiQ als startdatum hanteert.

6 Heeft u zelf een startdatum gekozen dan kunt u deze wijzigen door een te sturen naar Voor de categorie zon-pv groot (systemen vanaf 15 kwp) gelden dezelfde regels als voor de overige SDE-categorieën. De startdatum van de subsidie kan op uw verzoek éénmaal gewijzigd worden tot maximaal één jaar na de oorspronkelijke startdatum. Het verzoek tot uitstel moet gedaan worden voorafgaand aan het passeren van oorspronkelijke startdatum, zoals opgenomen in de beschikking. U kunt een verzoek tot uitstel doen door een te sturen naar In uw vermeldt u minimaal uw naam, adres, woonplaats, projectnummer en de nieuwe (beoogde) startdatum. 7. Ik heb subsidie toegekend gekregen. Wat moet ik vervolgens regelen? Nadat u een beschikking hebt ontvangen van Agentschap NL waarin de subsidie wordt toegekend, moet u een aantal dingen regelen voordat u ook werkelijk subsidie kunt ontvangen. U leest hierover meer in de folder: U ontvangt SDE-subsidie voor zonnepanelen; Hoe nu verder? Het is belangrijk dat u de stappen in de aangegeven volgorde doorloopt. Subsidievoorwaarden voor zon-pv Hier vindt u veelgestelde vragen over de subsidievoorwaarden voor zon-pv. 1. Wat zijn de criteria voor subsidie voor een zon-pv-installatie? Voor de categorie zon-pv klein: een zon-pv-installatie met een vermogen groter dan of gelijk aan 1,0 kwp en kleiner dan of gelijk aan 15 kwp; er gelden geen criteria voor de plaating van de panelen. De installatie mag bijvoorbeeld zowel op uw dak als in de tuin geplaatst worden. Voor de categorie zon-pv groot: een zon-pv installatie met een vermogen groter dan 15 kwp en kleiner dan of gelijk aan 100 kwp; de zon-pv- installatie moet geplaatst zijn op aan of tegen een gebouw zoals omschreven in de Woningwet. Voor beide categorieën geldt: de installatie niet mag bestaan uit gebruikte materialen; de zon-pv-installatie moet binnen 18 maanden na verlening van de SDEsubsidie in gebruik zijn genomen; de zon-pv-installatie moet aangesloten zijn op het Nederlandse openbare elektriciteitsnet. 2. Kan ik subsidie aanvragen voor panelen op een woning die nog niet gebouwd is? Ja, maar de zon-pv-installatie moet binnen 18 maanden na verlening van de SDEsubsidie in gebruik zijn genomen. 3. Kan ik subsidie aanvragen voor een zonnepaneel dat al geplaatst is? Nee, u kunt alleen subsidie aanvragen voor een zon-pv-installatie die na de indiening van de subsidieaanvraag in gebruik wordt genomen (= aangesloten op het elektriciteitsnet). Uitsluitend nieuwe installaties komen in aanmerking voor SDEsubsidie. Neemt u de zon-pv-installatie in gebruik voor uw subsidieaanvraag dan wordt deze beschouwd als 'tweedehands'. 4. Geldt de SDE-regeling voor zon-pv-installaties alleen voor woonhuizen? Nee, het betreft niet alleen woningen maar ook andere gebouwen zoals kantoorgebouwen, stations en stadions.

7 5. Ik heb een woonboot, kan ik in aanmerking komen voor subsidie? Ja, dit kan. In 2008 is als criterium opgenomen dat de zon-pv-installaties werden geplaatst op een bouwwerk waarvoor een bouwvergunning was verkregen. Impliciet werden woonarken hierdoor buitengesloten. Vanaf 2009 is dit criterium vervallen. Echter voor installaties groter dan 15 kwp geldt nog steeds dat zij moeten worden geplaatst op een gebouw zoals omschreven in de Woningwet. Hiermee worden solitaire toepassingen van zon-pv uitgesloten. 6. Ik wil een installatie plaatsen met een groter vermogen dan is aangevraagd. Mag dat? Ja, dit mag. Uw subsidietoezegging wordt echter niet naar boven bijgesteld. U heeft een aanvraag gedaan in de categorie zon-pv klein of zon-pv groot Plaats u een installatie met een groter vermogen dan de betreffende categorie toelaat, dan voldoet uw installatie niet langer aan de voorwaarden van de SDE. Dit kan uiteindelijk leiden tot een intrekking van de aan u verleende subsidie. 7. Ik heb in 2008 een beschikking gekregen voor een vermogen van 3500 Wp, maar ik wil voor 5000 Wp plaatsen. Ik wil voor de gehele productie in aanmerking komen voor subsidie. Kan dit? In deze situatie zijn er twee mogelijkheden: U kunt er voor kiezen om uw beschikking uit 2008 in te trekken en voor 2010 een nieuwe aanvraag in te dienen voor het totale vermogen. U kunt er ook voor kiezen om twee aparte installaties te plaatsen. In deze situatie kunt u voor het resterende vermogen een aanvraag indienen. Beide installaties moeten wel apart bemeterd worden met een brutoproductiemeter. 8. In 2008 (of in 2009) heb ik een subsidieaanvraag ingediend. Deze aanvraag heb ik ingetrokken. Mag ik in 2010 een nieuwe aanvraag indienen? Wanneer u in 2008 (of in 2009) een aanvraag heeft ingediend en deze aanvraag heeft ingetrokken, mag u in 2010 een nieuwe aanvraag indienen. 9. Ik heb in 2008 een beschikking ontvangen voor 3500 Wp. Ik wil de installatie in twee delen plaatsen. In 2008 plaats ik 1500 Wp en in 2010 plaats ik nog 2000 Wp bij. Is dit binnen de subsidieregeling toegestaan? U kunt de installatie in twee delen plaatsen. Wel zult u dan in twee keer bij CertiQ GVO's (garantie van oorsprong) moeten aanvragen. 10. Ik heb subsidie gekregen voor mijn installatie in 2008 en die al geplaatst. Mag ik deze nu teruggeven zodat ik voor 2009 subsidie kan aanvragen voor een grotere installatie? Nee, dat mag u niet. U krijgt alleen subsidie voor aanvragen voor installaties die niet eerder energie hebben geproduceerd. U kunt uw installatie wel uitbreiden. 11. Ik ga verhuizen. Mag ik mijn zon-pv-installatie meenemen naar mijn nieuwe locatie? Ja, dit mag. Als de installatie op naam van de oorspronkelijke aanvrager blijft staan verhuist de subsidie gewoon mee. Deze wijziging moet u wel doorgeven bij Agentschap NL en bij CertiQ. Ook wordt u op uw nieuwe adres opnieuw 'vastgesteld' als producent van duurzame energie. Deze vaststelling wordt gedaan door uw regionale netbeheerder. 12. Ik ga verhuizen. Ik verkoop mijn oude huis met zon-pv-installatie. Kan de nieuwe eigenaar de subsidie ook overnemen? Ja, dit kan. De nieuwe eigenaar kan voor de resterende periode de subsidie ontvangen. Wel moet dit worden doorgegeven aan zowel Agentschap NL als aan CertiQ. Agentschap NL vraagt u deze overdracht schriftelijk te doen en vraagt een verklaring/ondertekening van zowel u als de nieuwe bewoner.

8 13. Kan ik een dak van iemand anders huren/leasen en daar mijn zon-pvinstallatie op plaatsen? Ja, dit kan. De subsidie zal worden verleend aan diegene die de subsidie heeft aangevraagd en de installatie exploiteert. De rechtspositie op de locatie waarop de installatie is geplaatst, is voor subsidiering niet relevant. Mogelijk maakt u ook gebruik van een netaansluiting die niet op uw naam staat, hierover moet u afspraken maken met uw regionale netbeheerder. 14. Ik heb al een installatie waarvoor ik MEP-subsidie en/of SDE-subsidie krijg en zet er nu een nieuwe installatie naast. Zijn er dan nog bijzondere regels? Indien deze situatie zich voordoet wordt de zaak een beetje complexer. Er dient onderscheid te worden gemaakt tussen de oude en de nieuwe productie-installatie. Immers voor beiden geldt een eigen subsidietarief en subsidieduur, conform de subsidiebeschikking. Dat betekent dat u aan de netbeheerder dient te vragen om een specifieke EAN-code af te geven voor de nieuwe 'productie-installatie achter de aansluiting'. De gegevens van de oude installatie worden (ongewijzigd) geregistreerd onder de EAN-code van uw aansluiting. Tevens dient u ervoor zorg te dragen dat de brutoproductie van zowel de oude als de nieuwe productie-installatie separaat kan worden gemeten. U dient dus twee brutoproductiemeters te laten plaatsen. De aanvraag bij CertiQ wordt ook iets complexer. U kunt niet meer volstaan met het verkorte aanvraagformulier maar dient het volledige aanvraagformulier in te vullen. 15. Ik heb al een installatie waarvoor ik geen MEP-subsidie of SDE-subsidie krijg en zet er nu een nieuwe installatie naast. Zijn er dan nog bijzondere regels? In deze situatie dient onderscheid te worden gemaakt tussen de oude en de nieuwe productie-installatie als het nominale vermogen van de oude zonnestroominstallatie groter dan 600 Wp is. Dat betekent dat u aan de netbeheerder dient te vragen om een specifieke EAN-code af te geven voor de productie-installaties achter de aansluiting. Tevens dient u ervoor zorg te dragen dat de brutoproductie van zowel de oude als de nieuwe productie-installatie separaat kan worden gemeten. U moet dus twee brutoproductiemeters laten plaatsen. U kunt het administratieve proces bespoedigen door in het opmerkingenveld van de productieverklaring aan te geven dat er al panelen aanwezig waren en daarbij op te nemen het nominale vermogen. Indien u al eerder zonnepanelen hebt geplaatst met een vermogen kleiner dan 600Wp (deze mogen door uzelf rechtstreeks worden aangesloten via het stopcontact) mag worden volstaan met de brutometing van de nieuwe zonnepanelen. De productie van de oude zonnepanelen hoeft in dat geval dus niet separaat te worden gemeten. 16. Mag ik een zon-pv-installatie leasen of huren? Ja, dat mag. De subsidie zal worden verleend aan diegene die de subsidie heeft aangevraagd en de installatie exploiteert. De rechtspositie op de locatie waarop de installatie is geplaatst is voor subsidiering niet relevant. Mogelijk maakt u ook gebruik van een netaansluiting die niet op uw naam staat, hierover moet u afspraken maken met uw regionale netbeheerder. 17. Kan ik twee aanvragen indienen voor dezelfde installatie? U mag per zon-pv-installatie slechts één aanvraag indienen. U kunt alleen meerdere aanvragen doen als het daadwerkelijk verschillende installaties betreft. Wilt u meerdere installaties op hetzelfde adres realiseren dan kunt u dat aangeven in het aanvraagformulier. U moet dan verklaren dat u alle installaties daadwerkelijk wenst te plaatsen en dat u daartoe ook de mogelijkheid heeft. Mocht bij controles voor de betreffende locatie blijken dat dit niet het geval was (of geweest kan zijn), dan kan verleende SDE-subsidie worden ingetrokken.

9 18. Kan ik de locatie van mijn zon-pv-installatie wijzigen? Het is in principe niet toegestaan om de locatie van uw zon-pv-installatie te wijzigen. U moet de zon-pv-installatie installeren op de locatie die u in het aanvraagformulier hebt opgegeven. Uitsluitend in uitzonderlijke gevallen zal een verzoek tot locatiewijziging worden gehonoreerd. U kunt hierover contact opnemen met de SDE-helpdesk. Te bereiken op werkdagen van uur op telefoon of stuur een naar Vermeld in uw minimaal uw naam, adres, woonplaats en projectnummer. Bekijk over dit onderwerp ook vraag 11 onder subsidievoorwaarden voor zon-pv. Wat is anders in 2010 voor zon-pv 1. Klopt het dat de subsidie voor de categorie zon-pv klein in 2010 is afgetopt? Ja, dat klopt. In 2010 geldt voor zon-pv klein dat de subsidie is gemaximeerd op een jaarproductie van maximaal (850 vollasturen x 7,5 kwp =) kwh per jaar. Tot en met een productie van kwh per jaar geldt een basisbedrag van 0,474 per kwh. Daarboven is het basisbedrag 0,00 per kwh. 2. Worden de categorieën zon-pv klein en zon-pv groot in 2010 tegelijkertijd opgengesteld? Nee, in 2010 worden deze categorieën op verschillende momenten opgengesteld, namelijk: Zon-PV klein [- 1,0 kwp - / 15 kwp] opent op 1 maart Zon-PV groot [>15 - / 100 kwp] opent op 31 mei Voor beide categorieën sluit de regeling op 1 november 2010, uur. 3. Zijn de vermogensgrenzen voor de categorieën zon-pv klein en zon-pv groot in 2010 anders? De vermogensgrenzen van de categorie zon-pv klein zijn gewijzigd ten opzichte van De ondergrens van het vermogen is opgetrokken naar 1,0 kwp. In 2009 was dit > 0,6 kwp. De vermogensgrenzen voor de categorie zon-pv klein zijn in 2010: - 1,0 kwp - / 15 kwp. Daarnaast geldt voor deze categorie in 2010 een zogenaamde aftopping van de subsidie. Zie hiervoor vraag 1 vraag onder Wat is anders in 2010 voor zon-pv. De vermogensgrenzen van zon-pv groot zijn ongewijzigd ten opzichte van 2009, te weten >15 kwp - / 100 kwp. 4. Klopt het dat ik in 2010 de gereedmeldingsdatum bij CertiQ als startdatum op kan geven? Ja, dat klopt, maar uitsluitend voor de categorie zon-pv klein. Met ingang van de SDE kunt u bij een aanvraag in de categorie zon-pv klein kiezen of u zelf een (beoogde) startdatum opgeeft of dat u wilt dat Agentschap NL de gereedmeldingsdatum bij CertiQ als startdatum hanteert. Heeft u zelf een startdatum gekozen dan kunt u verzoeken deze te wijzigen door een te sturen naar Door de gereedmeldingsdatum bij CertiQ te hanteren bent u ervan verzekerd dat u subsidie ontvangt over de maximale subsidieperiode van 15 jaar, zonder dat u daar zelf alert op hoeft te zijn. Dat wil zeggen mits u de installatie binnen de gestelde termijn van 18 maanden in gebruik neemt (= aansluit op het elektriciteitsnet). Let op. Dit geldt niet voor de categorie zon-pv groot. Voor de categorie zon-pv groot (systemen vanaf 15 kwp) gelden dezelfde regels als voor de overige SDE-categorieën. Zie hiervoor ook vraag 6 onder Subsidietoekenning zon-pv.

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) Beantwoording vragen lid Duyvendak (GroenLinks) over SDE zonnestroom

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) Beantwoording vragen lid Duyvendak (GroenLinks) over SDE zonnestroom Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 28 maart 2008 ET/ED / 8037877 Onderwerp Beantwoording vragen lid Duyvendak

Nadere informatie

U ontvangt SDE-subsidie voor zonnepanelen. Hoe nu verder?

U ontvangt SDE-subsidie voor zonnepanelen. Hoe nu verder? U ontvangt SDE-subsidie voor zonnepanelen. Hoe nu verder? In deze folder staat omschreven welke stappen u moet nemen nadat u SDE-subsidie voor uw zonnestroominstallatie heeft ontvangen. De informatie in

Nadere informatie

De zon als energiebron!

De zon als energiebron! De zon als energiebron! Zelf elektriciteit opwekken met de zon? Door middel van (diverse) subsidie(s) is het zéér rendabel! Met zonnepanelen verlaagt u uw energiekosten. Deze besparing wordt alleen maar

Nadere informatie

De zon als energiebron

De zon als energiebron De zon als energiebron Voor bedrijven nog aantrekkelijker! Panelen die elektra opwekken worden ook wel zonnepanelen of PV (in Engels photo voltaic) panelen genoemd. De panelen worden aangesloten op één

Nadere informatie

Haal meer rendement uit uw zonnepanelen

Haal meer rendement uit uw zonnepanelen Haal meer rendement uit uw zonnepanelen 1. Vergoeding voor teruggeleverde zonnestroom nu voor iedereen bereikbaar: Stroom van zonnepanelen is één van de meest schone vormen van energie. Om deze reden wil

Nadere informatie

Op 30 september 2014 heb ik uw SDE-subsidieaanvraag ontvangen. Ik heb besloten voor uw project subsidie te verlenen tot een maximum van C ,00.

Op 30 september 2014 heb ik uw SDE-subsidieaanvraag ontvangen. Ik heb besloten voor uw project subsidie te verlenen tot een maximum van C ,00. Gemeente Geldermalsen Afd./nr Rijksdienst voor Ondernemend 14.017511 n/a > Retouradres Postbus 10073, 8000 GB Zwolle Gemeente Geldermalsen T.a.v. de heer R. van Os Kuipershof 2 4191 KH GELDERMALSEN ľľ'i'lii'h'ľii'iľ-iľ

Nadere informatie

9-2-2016. Informatiebijeenkomst, 9 februari 2016. Even voorstellen 2. Tim van Twuijver Adviseur duurzame energie Grontmij (Part of SWECO)

9-2-2016. Informatiebijeenkomst, 9 februari 2016. Even voorstellen 2. Tim van Twuijver Adviseur duurzame energie Grontmij (Part of SWECO) Informatiebijeenkomst, 9 februari 2016 Even voorstellen 2 Tim van Twuijver Adviseur duurzame energie Grontmij (Part of SWECO) Inhoud 3 Waarom zonne-energie? Waarom is zonne-energie interessant van u? Hoe

Nadere informatie

Stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE) Voorschotformulier

Stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE) Voorschotformulier Stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE) Voorschotformulier Dit formulier is verstrekt door en moet worden ingediend bij: SenterNovem Postbus 10073 8000 GB Zwolle Telefoon 038 455 34 50 Bezoekadres

Nadere informatie

C2 Saldering en zelflevering van zonnestroom Sunday 2013, Wido van Heemstra Agentschap NL. 20 november 2013

C2 Saldering en zelflevering van zonnestroom Sunday 2013, Wido van Heemstra Agentschap NL. 20 november 2013 C2 Saldering en zelflevering van zonnestroom Sunday 2013, Wido van Heemstra Agentschap NL 20 november 2013 Overzicht 1.Saldering 2.Zelflevering 3.Verlaagd tarief bij collectieve opwek Nb. Disclaimer: hoe

Nadere informatie

Bijlage(n) 1 Op 4 oktober 2016 heb ik uw SDE-subsidieaanvraag ontvangen. Ik heb besloten voor uw project subsidie te verlenen.

Bijlage(n) 1 Op 4 oktober 2016 heb ik uw SDE-subsidieaanvraag ontvangen. Ik heb besloten voor uw project subsidie te verlenen. n/a > Retouradres Postbus 10073, 8000 GB Zwolle nr. Correspondentieadres Hanzelaan 310 8017 IK Zwolle Postbus 10073 8000 GB Zwolle www.rvo.nl Gemeente Utrechtse Heuvelrug T.a.v. Mevr. ir. B de Wit Postbus

Nadere informatie

Uw brief Datum Ons kenmerk *BRD 2016 777* Onderwerp Informatie Bijlagen Ondersteuning subsidie-aanvraag voor zonnepanelen op uw bedrijfspand

Uw brief Datum Ons kenmerk *BRD 2016 777* Onderwerp Informatie Bijlagen Ondersteuning subsidie-aanvraag voor zonnepanelen op uw bedrijfspand www.breda.nl gemeentebreda@breda.nl Twitter@breda Telefoon 14 076 Postadres Postbus 90156, 4800 RH Breda Aan eigenaren/directeuren van vastgoed/ bedrijventerreinen in Breda Bezoekadres Stadskantoor Claudius

Nadere informatie

slim investeren in zonnepanelen

slim investeren in zonnepanelen Duurzaam ondernemen met SDE+ slim investeren in zonnepanelen SDE+ Stimulering Duurzame Energieproductie pvsystems.nl Gebruikt uw bedrijf of organisatie veel energie? Wilt u duurzaam ondernemen met subsidie?

Nadere informatie

Zonnestroom Achter de Hoven. 15 oktober, Achter de Hoven Jadranka Cace, aanjager zonnestroom

Zonnestroom Achter de Hoven. 15 oktober, Achter de Hoven Jadranka Cace, aanjager zonnestroom Zonnestroom Achter de Hoven 15 oktober, Achter de Hoven Jadranka Cace, aanjager zonnestroom Zonnestroom systeem: Zonnepanelen Draagconstructie Omvormer Kabels en leidingen Beveiliging Meting J. Cace, 26

Nadere informatie

Belangrijke vragen over zonnepanelen

Belangrijke vragen over zonnepanelen Persoonlijk advies? Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw situatie? Neem geheel vrijblijvend contact op via mail: info@sygosolar.nl, of bel 0183-565308. Belangrijke vragen over zonnepanelen Met

Nadere informatie

Slim investeren in zonnepanelen met SDE+

Slim investeren in zonnepanelen met SDE+ Slim investeren in zonnepanelen met SDE+ Nederland staat een enorme toename van duurzame energie te wachten. Ook de grootzakelijke markt heeft de smaak te pakken. Duurzame energie is steeds gewilder. Er

Nadere informatie

Alles over salderen en subsidies

Alles over salderen en subsidies Alles over salderen en subsidies Wido van Heemstra Agentschap NL Congres Solar Solutions Expo Haarlemmermeer 17 april 2013 Overzicht te behandelen onderwerpen 1. Salderen: -wat houdt het in, welke tariefcomponenten

Nadere informatie

Formulier wijziging subsidieontvanger organisaties. 1 Gegevens huidige subsidieontvanger. 2 Gegevens nieuwe subsidieontvanger

Formulier wijziging subsidieontvanger organisaties. 1 Gegevens huidige subsidieontvanger. 2 Gegevens nieuwe subsidieontvanger Formulier wijziging subsidieontvanger organisaties Met dit formulier kunt u een verzoek doen tot wijziging tenaamstelling dan wel overdracht van de subsidiebeschikking. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Nadere informatie

VRP Antwerpen 8 mei 2008. Drs. Catrinus B. Tuinstra 5P BGM bv Dordrecht- Aardenburg

VRP Antwerpen 8 mei 2008. Drs. Catrinus B. Tuinstra 5P BGM bv Dordrecht- Aardenburg VRP Antwerpen 8 mei 2008 Drs. Catrinus B. Tuinstra 5P BGM bv Dordrecht- Aardenburg - Zoncampagnes in Zeeland - SDE nieuwe subsidieregeling PV - Richtlijnen toepassing Zonne-energie - Praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

1 Gegevens huidige subsidieontvanger

1 Gegevens huidige subsidieontvanger Verzoek tot wijziging subsidieontvanger (OV-)MEP Met dit formulier kunnen organisaties een verzoek doen tot wijziging tenaamstelling dan wel overdracht van de subsidiebeschikking. Agentschap NL kan het

Nadere informatie

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Voor de levering van elektriciteit aan uw energieleverancier met behulp van zonnepanelen kunt u aangemerkt worden als ondernemer voor de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 410 Besluit van 16 oktober 2007, houdende regels inzake de verstrekking van subsidies ten behoeve van de productie van hernieuwbare elektriciteit,

Nadere informatie

Versie: 28 januari 2014

Versie: 28 januari 2014 Versie: 28 januari 2014 Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014 - Particulier Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Doel van de regeling Doelstelling van deze subsidieregeling is om het

Nadere informatie

Verlaagd tarief bij collectieve opwek

Verlaagd tarief bij collectieve opwek Verlaagd tarief bij collectieve opwek Wido van Heemstra Netwerkbijeenkomst Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts Ten Boer, 23 januari 2014 Verlaagd tarief bij collectieve opwek De regeling: leden van een

Nadere informatie

Inleiding. Belangrijkste vindplaatsen. 1 Btw-ondernemerschap

Inleiding. Belangrijkste vindplaatsen. 1 Btw-ondernemerschap Btw-aftrek zonnepanelen Inleiding Als gevolg van het arrest HvJ EG 20 juni 2013, nr. C219/12 (Fuchs) is de vraag gerezen of Nederlandse particulieren die zonnepanelen plaatsen op hun woning, btw-ondernemer

Nadere informatie

De Minister van Economische Zaken,

De Minister van Economische Zaken, Regeling van de Minister van Economische Zaken van. nr. WJZ tot vaststelling van algemene uitvoeringsregels voor de subsidie verstrekking op grond van het Besluit stimulering duurzame energieproductie

Nadere informatie

ZONNEPANELEN PROJECT. RADIJSSTRAAT 2 t/m 82 te Groningen

ZONNEPANELEN PROJECT. RADIJSSTRAAT 2 t/m 82 te Groningen ZONNEPANELEN PROJECT RADIJSSTRAAT 2 t/m 82 te Groningen Waarom dit project? De ambitie van de gemeente Groningen is om in 2035 energieneutraal te zijn. De Gemeente Groningen ondersteund dit project met

Nadere informatie

6. Waar kan ik de voorwaarden van Eneco Zon Collectief bekijken? Die vindt u op eneco.nl/collectief onder het tabje zon.

6. Waar kan ik de voorwaarden van Eneco Zon Collectief bekijken? Die vindt u op eneco.nl/collectief onder het tabje zon. Veelgestelde vragen Eneco Zon Collectief Algemeen 1. Wat houdt Eneco Zon Collectief in? Dit is een aanbod voor medewerkers en gepensioneerden van de organisatie waar u werkt. U ontvangt op zonnepanelen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/85

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/85 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/85 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels Limburgse Zonnepanelen 2011 Citeertitel: Nadere subsidieregels Limburgse Zonnepanelen 2011 Naam ingetrokken regeling:

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 - Bepalingen Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014

Hoofdstuk 2 - Bepalingen Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014 Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014 Zakelijk Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Doel van de regeling Doelstelling van deze subsidieregeling is om het gebruik van zonnepanelen te

Nadere informatie

Het plaatsen van zonnepanelen op een woning

Het plaatsen van zonnepanelen op een woning es Het plaatsen van zonnepanelen op een woning Zijn alle woningen geschikt voor zonnepanelen? Bijna alle woningen zijn geschikt, er is slechts een klein aantal voorwaarden. Er moet voldoende stevig en

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen.

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. 1) Vanaf welk moment word ik door de Belastingdienst als BTW-ondernemer aangemerkt? De Belastingdienst merkt u aan

Nadere informatie

Zonne-energie gratis en schoon

Zonne-energie gratis en schoon Zonne-energie gratis en schoon Samen gaan we voor duurzaam Genieten van de zon. Buiten in de tuin, in het park of op het strand. De zon geeft ons gratis energie. We kunnen de zon ook op een andere manier

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; Download subsidieverordening De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; besluit: De volgende verordening Verordening subsidiëring

Nadere informatie

Grootschalige PV, stimulansen voor, en vanuit het bedrijfsleven. Marc Kok, directeur Energie Service Noord West

Grootschalige PV, stimulansen voor, en vanuit het bedrijfsleven. Marc Kok, directeur Energie Service Noord West Grootschalige PV, stimulansen voor, en vanuit het bedrijfsleven Marc Kok, directeur Energie Service Noord West Trends:: Stijgende prijzen? foto: epa Duitse zon drukt dagprijs Nederlandse stroom 31-01-2012

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/12

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/12 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/12 GEWIJZIGDE NADERE SUBSIDIEREGELS LIMBURGSE ZONNEPANELEN Officiële naam regeling: Nadere Subsidieregels Limburgse Zonnepanelen Citeertitel: Nadere Subsidieregels Limburgse

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 1 van 5 Zaaknummer : 1259275 Steller Afdeling : Gine Nicolai : Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

ZONNE - PANELEN INFORMATIE. Bouwbedrijf Bruggink BV Molenweg 11 7055AW Heelweg 0315-242929

ZONNE - PANELEN INFORMATIE. Bouwbedrijf Bruggink BV Molenweg 11 7055AW Heelweg 0315-242929 ZONNE - PANELEN INFORMATIE Bouwbedrijf Bruggink BV Molenweg 11 7055AW Heelweg 0315-242929 www.bruggink-bv.nl Oktober 2012 ZONNE - PANELEN 1. Algemene informatie Inhoud 2. Landelijke subsidieregeling, afkomstig

Nadere informatie

CONCEPT 30 januari 2008

CONCEPT 30 januari 2008 CONCEPT 30 januari 2008 Regeling van de Minister van Economische Zaken van, nr. WJZ, houdende vaststelling van correcties ten behoeve van de voorschotverlening voor de stimulering van duurzame energieproductie

Nadere informatie

www.ikwordgroen.nl 045-5690525 info@ikwordgroen.nl Alleen de beste kwaliteit voor een eerlijke prijs 1

www.ikwordgroen.nl 045-5690525 info@ikwordgroen.nl Alleen de beste kwaliteit voor een eerlijke prijs 1 045-5690525 info@ikwordgroen.nl Alleen de beste kwaliteit voor een eerlijke prijs 1 Energie opwekken met kwalitatief hoogwaardige zonnepanelen voor een duurzamere toekomst Inhoudsopgave Wie zijn wij? 3

Nadere informatie

WJZ / De Minister van Economische Zaken,

WJZ / De Minister van Economische Zaken, WJZ / 9051042 Deze bijlage behoort als Bijlage 2 bij artikel 8 van de Regeling van de Minister van Economische Zaken van, nr. WJZ / 9051027, houdende aanwijzing van categorieën productie-installaties voor

Nadere informatie

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron Bijlage A Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron 1 januari 2016 Artikel 1 Energielevering 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit in kwh dat van het netwerk

Nadere informatie

Fiscale zakelijke regelingen & subsidies

Fiscale zakelijke regelingen & subsidies Fiscale zakelijke regelingen & subsidies 6 fiscale regelingen en subsidies voor bedrijven om te besparen op zonnepanelen. Het zelf opwekken van stroom door bedrijven via zonnepanelen is hot. Dat heeft

Nadere informatie

De zon als energiebron voor bedrijven

De zon als energiebron voor bedrijven De zon als energiebron voor bedrijven Panelen die elektra opwekken worden ook wel zonnepanelen of PV (Engels: Photo Voltaic) genoemd. De panelen worden aangesloten op één of meerdere stroomomvormers (inverters)

Nadere informatie

Slim investeren in zonnepanelen met SDE+

Slim investeren in zonnepanelen met SDE+ Slim investeren in zonnepanelen met SDE+ Nederland staat een enorme toename van duurzame energie te wachten. Ook de grootzakelijke markt heeft de smaak te pakken. Duurzame energie is steeds gewilder. Er

Nadere informatie

Overnameformulier Deelnemersovereenkomst

Overnameformulier Deelnemersovereenkomst PAGINA 1 VAN 8 Met dit formulier kunnen organisaties en particulieren een verzoek doen tot wijziging tenaamstelling dan wel overdracht van de bij CertiQ. Dit is bijvoorbeeld nodig bij de overdracht van

Nadere informatie

Subsidievoorwaarden Rabozon 2012 Rabobank Alkmaar e.o.

Subsidievoorwaarden Rabozon 2012 Rabobank Alkmaar e.o. abobank Alkmaar e.o. woensdag 4 april 2012 Contactadres rabozon@alkmaar.rabobank.nl abobank Alkmaar e.o., 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,

Nadere informatie

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron Bijlage A Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron 1 januari 2015 Artikel 1 Energielevering 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit in kwh dat van het netwerk

Nadere informatie

Saldering. Wido van Heemstra Agentschap NL

Saldering. Wido van Heemstra Agentschap NL Saldering Wido van Heemstra Agentschap NL De wetgeving nu 2 Wat verstaan we onder salderen? In de wet wordt dit woord nergens gebruikt, dus verschillende interpretaties en misverstanden mogelijk Belangrijkste

Nadere informatie

Subsidievoorwaarden Zon op je Dak 2009

Subsidievoorwaarden Zon op je Dak 2009 Subsidievoorwaarden Zon op je Dak 2009 Datum: 25 augustus 2009 Van: Projectbureau ARC Algemeen Projectbureau ARC (Amsterdam Reduceert CO 2 ) verstrekt namens de 14 stadsdelen van de gemeente Amsterdam

Nadere informatie

Regels Collectieve Zonne-Energiecentrale

Regels Collectieve Zonne-Energiecentrale Regels Collectieve Zonne-Energiecentrale 10 mei 2014 Mogelijkheden zonnepanelen Zelfopwekking op eigen dak met eigen panelen => zelf investeren => salderen + btw teruggave Zelfopwekking op eigen dak met

Nadere informatie

Over de subsidieregeling

Over de subsidieregeling Over de subsidieregeling Wat zijn de voorwaarden? De subsidie is bedoeld voor een (voormalige) agrarische onderneming en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok. De aanvragers dienen minimaal 250

Nadere informatie

CONCEPT. Besluit: 1 Stcrt. 2003, 249; gewijzigd bij ministeriële regeling van 27 januari 2005 (Stcrt. 25). 2 Stcrt. 2004, 126.

CONCEPT. Besluit: 1 Stcrt. 2003, 249; gewijzigd bij ministeriële regeling van 27 januari 2005 (Stcrt. 25). 2 Stcrt. 2004, 126. Regeling van de Minister van Economische Zaken van., nr..., houdende wijziging van de Regeling subsidiebedragen milieukwaliteit elektriciteitsproductie 2005, de Regeling subsidiebedragen milieukwaliteit

Nadere informatie

RVO.NL-regelingen voor zon-pv en zonthermisch:

RVO.NL-regelingen voor zon-pv en zonthermisch: RVO.NL-regelingen voor zon-pv en zonthermisch: SDE+, TKI en experimenten E-wet 15 april 2015 16 april 2015 Wido van Heemstra Karin Keijzer Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Wat doen wij: (RVO.nl)

Nadere informatie

Zonne-energie in Nederland. Presentatie Landbouwers Gemeente Zijpe 28-09-2011

Zonne-energie in Nederland. Presentatie Landbouwers Gemeente Zijpe 28-09-2011 Zonne-energie in Nederland Presentatie Landbouwers Gemeente Zijpe 28-09-2011 Informatie Horizon Opgericht 2009 Veel ervaring in (duurzame) energie ca. 60 jaar Grootaandeelhouder HVC Groep in Alkmaar In

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders,

Het college van burgemeester en wethouders, Het college van burgemeester en wethouders, gelezen het besluit van burgemeester en wethouders d.d. aangaande de besteding van het in de begroting 2017 beschikbare budget klimaattaken, waarbij 30.000,-

Nadere informatie

* Rioleringen * Dak en dakgoten * Gas- water- en cv-installaties * Sanitair * Zonnepanelen * ventilatie

* Rioleringen * Dak en dakgoten * Gas- water- en cv-installaties * Sanitair * Zonnepanelen * ventilatie Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 162513 / 2497011 1 Over EnergiekLeiden De non profit organisatie EnergiekLeiden is een burgerinitiatief dat streeft naar een Leidse

Nadere informatie

Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op?

Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op? Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op? Door: Ronald Franken en Maarten Corpeleijn (r.franken@atrive.nl / m.corpeleijn@atrive.nl) 3 september 2013 Ten geleide Met het nieuwe energie-akkoord

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR AANMELDEN BIJ CERTIQ ALS PARTICULIER. Stap 1: ga naar de homepage van CertiQ: www.certiq.nl

HANDLEIDING VOOR AANMELDEN BIJ CERTIQ ALS PARTICULIER. Stap 1: ga naar de homepage van CertiQ: www.certiq.nl HANDLEIDING VOOR AANMELDEN BIJ CERTIQ ALS PARTICULIER 1 Stap 1: ga naar de homepage van CertiQ: www.certiq.nl Stap 2: kies op de homepage in het horizontale menu voor Particulier 2 Stap 3: kies vervolgens

Nadere informatie

Overweegt u een aanvraag gebundeld in te dienen? Neem hierover dan eerst contact op met Klantcontactcentrum op

Overweegt u een aanvraag gebundeld in te dienen? Neem hierover dan eerst contact op met Klantcontactcentrum op Gebundeld aanvragen Binnen de SDE+ 2016 bestaat de mogelijkheid om gebundeld een aanvraag in te dienen voor de windenergie categorieën en voor productie-installaties die deel uitmaken van een hernieuwbaar

Nadere informatie

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE Nieuwe samenstelling bestuur Nieuwsbrief juli 2012 Vanaf juni 2012 heeft het bestuur van de vereniging een andere samenstelling. Graag willen wij ons aan u voorstellen. Van links naar rechts: Albert Brouwer

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 68 68 88april 2009 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 27 maart 2009, nr. WJZ/9058635, houdende vaststelling

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CR5 Onderwerp : PV-project Den Bolder Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 12 oktober 2010 0. Samenvatting De gemeente Waalwijk heeft een ambitieuze energie/klimaatdoelstelling,

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiebesparing bestaande woningbouw Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen;

Subsidieregeling Energiebesparing bestaande woningbouw Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen; Subsidieregeling Energiebesparing bestaande woningbouw 2016-2018 gemeente Bergen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van de afdeling Ontwikkeling en

Nadere informatie

Zon-PV op maatschappelijk vastgoed

Zon-PV op maatschappelijk vastgoed Zon-PV op maatschappelijk vastgoed Financiering en subsidie (SDE+) 9 juni 2016 Sander Huitink Agenda Over Greenspread Financiering zon-pv-projecten Salderen Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie

Nadere informatie

Alles over Zonnepanelen. Niek Tramper

Alles over Zonnepanelen. Niek Tramper Alles over Zonnepanelen. Niek Tramper Inhoud: 1. Zonnestroominstallatie 2. Terugleveren/ Verbruik 3. Paneel/bevestiging/Omvormer 4. Elektriciteitmeter 5. Productie 6. Salderen 7. Besparing / terugverdientijd

Nadere informatie

zelf duurzaam & rendabel energie opwekken met zonnepanelen van Stetech

zelf duurzaam & rendabel energie opwekken met zonnepanelen van Stetech zelf duurzaam & rendabel energie opwekken met zonnepanelen van Stetech informatiebrochure pv-systemen Stetech BV - Nijverheidsweg 27-9482WB - Tynaarlo - T.0592-541597 - F.0592-542433 - info@stetech.com

Nadere informatie

Agenda. Inleiding Wat is de terugverdientijd? Hoe zit het met de BTW? Energiebelasting en salderen Bedrijf zoekt buur Schenken en ANBI. Vragen?

Agenda. Inleiding Wat is de terugverdientijd? Hoe zit het met de BTW? Energiebelasting en salderen Bedrijf zoekt buur Schenken en ANBI. Vragen? Zon op kerk Johan van Drie Bram Faber 16 februari 2015 Agenda Inleiding Wat is de terugverdientijd? Hoe zit het met de BTW? Energiebelasting en salderen Bedrijf zoekt buur Schenken en ANBI Vragen? Zon

Nadere informatie

Zonne-energie financieel

Zonne-energie financieel Zijtak OZ 39 7833 AN Nieuw Amsterdam Tel: 0591 532347 E mail: info@zon-panelen.nl Zonne-energie financieel Deze handleiding geeft een overzicht van het financiële plaatje van zonnestroom voor particulieren,

Nadere informatie

Salderen. Artikel 95c

Salderen. Artikel 95c Salderen Salderen is de regeling dat zonnestroom die aan het elektriciteitsnet wordt terugeleverd, mag worden verrekend met uit het net geïmporteerde stroom. Als U bijvoorbeeld 2400 kwh stroom afneemt

Nadere informatie

Zo werkt mijn zonnestroominstallatie!

Zo werkt mijn zonnestroominstallatie! Gebruikershandleiding Zo werkt mijn zonnestroominstallatie! Gefeliciteerd, u profiteert nu van goedkope zonnestroom van eigen dak. Hoe werkt mijn zonnestroominstallatie? Een zonnestroominstallatie zet

Nadere informatie

Bijlage 6 behorende bij artikel 7e, eerste lid van de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie.

Bijlage 6 behorende bij artikel 7e, eerste lid van de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie. Verzoek tot vaststelling van de geschiktheid van een productieinstallatie voor de opwekking van hernieuwbare warmte en mededeling van meetgegevens van hernieuwbare warmte Bijlage 5 behorende bij artikel

Nadere informatie

Alles over Zonnepanelen. Niek Tramper

Alles over Zonnepanelen. Niek Tramper Alles over Zonnepanelen Niek Tramper Inhoud: 1. Zonnestroominstallatie 2. Terugleveren/ Direct/Verbruik 3. Paneel/bevestiging/Omvormer 4. Elektriciteitsmeter 5. Productie 6. Salderen 7. Besparing 8. Vergunning

Nadere informatie

Projectsamenvatting Locatie Technische mogelijkheden Gemiddelde productie Investering Financiële opbrengst

Projectsamenvatting Locatie Technische mogelijkheden Gemiddelde productie Investering Financiële opbrengst Projectsamenvatting In deze samenvatting wordt een kort beeld gegeven van de mogelijkheden voor zonnepanelen op het gebouw van BLTC te Bunnik. Uit de analyse blijkt een installatie van 15 zonnepanelen

Nadere informatie

Alles over Zonnepanelen. Niek Tramper

Alles over Zonnepanelen. Niek Tramper Alles over Zonnepanelen Niek Tramper Inhoud: 1. Zonnestroominstallatie 2. Terugleveren/ Direct/Verbruik 3. Paneel/bevestiging/Omvormer 4. Elektriciteitsmeter 5. Productie 6. Salderen 7. Besparing 8. Vergunning

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor het verlenen van subsidie voor groene daken en muren

Aanvraagformulier voor het verlenen van subsidie voor groene daken en muren Aanvraagformulier voor het verlenen van subsidie voor groene daken en muren In het kader van de subsidieregeling Groene daken en muren Het geheel ingevulde formulier, voorzien van alle benodigde bijlagen,

Nadere informatie

Zonnige en zuinige toekomst? Roodeschool, 20 maart 2013

Zonnige en zuinige toekomst? Roodeschool, 20 maart 2013 Zonnige en zuinige toekomst? Roodeschool, 20 maart 2013 Programma 20.00 uur Opening bijeenkomst 20.05 uur Toelichting op het Programma (Gerard van Drooge) 20.10 uur Energiebesparing (Johannes Zijlstra)

Nadere informatie

Vragen en antwoorden zonnepanelen

Vragen en antwoorden zonnepanelen Vragen en antwoorden zonnepanelen Aanbod Hoe doe ik mee? 1. U vult het aanvraagformulier in. 2. 365zon neemt contact met u op voor het maken van een afspraak. 3. De installateur van 365zon bezoekt uw woning

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 1 van 6 W "W QEMEENTE Hoorn Zaaknummer : i4fi4?04 Steller : CM. Bakker : BSB De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. besluit: De volgende

Nadere informatie

Wido van Heemstra. Adviseur Agentschap NL. Saldering, de stand van zaken

Wido van Heemstra. Adviseur Agentschap NL. Saldering, de stand van zaken Wido van Heemstra Adviseur Agentschap NL Saldering, de stand van zaken Saldering: de stand van zaken Wido van Heemstra Agentschap NL Nationaal Zonne-energiedebat Universiteit Utrecht 13 mei 2013 Overzicht

Nadere informatie

Nadere subsidieregels "Nul op de Meter 2015"

Nadere subsidieregels Nul op de Meter 2015 Nadere subsidieregels "Nul op de Meter 2015" Besluit van burgemeester en wethouders van Zoetermeer d.d. 10 februari 2015, nr. 2015-000474 tot vaststelling van de nadere subsidieregels Nul op de Meter 2015.

Nadere informatie

Zonnepanelen. Riethoven 15/10/2012 G. Theuws en Jan Hoeks. Giuseppe.Theuws@theuws.biz gtheuws2@csc.com Weebosch 84 5571NH Bergeijk

Zonnepanelen. Riethoven 15/10/2012 G. Theuws en Jan Hoeks. Giuseppe.Theuws@theuws.biz gtheuws2@csc.com Weebosch 84 5571NH Bergeijk Zonnepanelen Riethoven 15/10/2012 G. Theuws en Jan Hoeks Giuseppe.Theuws@theuws.biz gtheuws2@csc.com Weebosch 84 5571NH Bergeijk Agenda Waarom? Werking Wat heb je nodig? Wat kost energie? Wat levert het

Nadere informatie

Gemeentehuis Leiderdorp. Notitie PV Cellen. 1. Inleiding. -energie. 2. Elektrische zonne-

Gemeentehuis Leiderdorp. Notitie PV Cellen. 1. Inleiding. -energie. 2. Elektrische zonne- techniplan adviseurs bv R A A D G E V E N D I N G E N I E U R S B U R E A U DVZ-104K1-E-FI001J blad 1 van 7 Status: DEFINITIEF Project : Gemeentehuis Leiderdorp Onderwerp : Notitie PV Cellen 1. Inleiding

Nadere informatie

Recapitulatie voortgang woning Nul73

Recapitulatie voortgang woning Nul73 Daviottenweg 30 5222 BH s-hertogenbosch (Nederland) Telefoon nr. (+31) 73 623 00 33 ww.in2cmove.com info@in2cmove.com KvK nr. 16025664 s-hertogenbosch BTW nr. NL 0036.66.402 ING 107.75.75 ABN AMRO 53.86.56.204

Nadere informatie

Duurzame dienstverlening Rekenen aan rendement

Duurzame dienstverlening Rekenen aan rendement Duurzame dienstverlening Rekenen aan rendement Rekenen aan rendement zonnepanelen Monique van der Meij Energie-adviseur Monique.vanderMeij@flynth.nl mobiel: 06 53 26 19 68 LTO Noord Programma Ondernemer

Nadere informatie

Zonne-energie in de landbouw

Zonne-energie in de landbouw Zonne-energie in de landbouw Programma 20.00 uur 20.10 uur 21.10 uur 21.25 uur 21:50 uur 22.15 uur Opening bijeenkomst Mogelijkheden van zonnestroom (Wouter Veefkind) PAUZE Rekenen aan rendement (Monique

Nadere informatie

certificeert duurzame energie

certificeert duurzame energie certificeert duurzame energie Met het certificeren van duurzame energie voorzien we deze energieproductie van een echtheidscertificaat. Dit draagt wezenlijk bij aan het goed functioneren van de groeneenergiemarkt.

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR AANMELDEN BIJ CERTIQ ALS ONDERNEMER HEEFT U GEEN E-HERKENNING, MELDT U DAN AAN ALS PARTICULIER

HANDLEIDING VOOR AANMELDEN BIJ CERTIQ ALS ONDERNEMER HEEFT U GEEN E-HERKENNING, MELDT U DAN AAN ALS PARTICULIER Stap 1: ga naar de homepage van CertiQ: www.certiq.nl HANDLEIDING VOOR AANMELDEN BIJ CERTIQ ALS ONDERNEMER HEEFT U GEEN E-HERKENNING, MELDT U DAN AAN ALS PARTICULIER Stap 2: kies op de homepage in het

Nadere informatie

De BTW op uw zonnepanelen terugvragen Een overzicht. Achtergrond. Hoe werkt het? Teruggave BTW Zonnepanelen

De BTW op uw zonnepanelen terugvragen Een overzicht. Achtergrond. Hoe werkt het? Teruggave BTW Zonnepanelen De BTW op uw zonnepanelen terugvragen Een overzicht Als eigenaar van zonnepanelen kunt u de BTW terugvragen als u zich aanmeld als BTW-ondernemer. Het is mogelijk om dit zelf te doen, maar Deltazon kan

Nadere informatie

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie zonnestroom maatschappelijk vastgoed Noord-Holland 2015

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie zonnestroom maatschappelijk vastgoed Noord-Holland 2015 Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie zonnestroom maatschappelijk vastgoed Noord-Holland 2015 Toelichting Voorwaarden voor subsidieaanvraag. Onderstaand treft u een aantal vragen aan die u kunnen

Nadere informatie

Haalbaarheid van Zon-PV. 26 November 2012 Jan Willem Zwang Martin Marquering

Haalbaarheid van Zon-PV. 26 November 2012 Jan Willem Zwang Martin Marquering Haalbaarheid van Zon-PV 26 November 2012 Jan Willem Zwang Martin Marquering Agenda Zon-PV Algemeen Business case Giesbers Business case Flynth Investeren door Green Spread Over Green Spread Zonnepanelen

Nadere informatie

Mogelijkheden collectieven

Mogelijkheden collectieven Mogelijkheden collectieven Welke mogelijkheden zijn er 23 januari 2914 Roelof Dijkstra Sectorstrategie Inhoud Over Enexis Trias Energetica Standaard situatie Zon-PV op eigen woning Collectieve opwek Waarom

Nadere informatie

Salderingsoverzicht 2012 Inventarisatie van het beleid omtrent salderen en terugleveren van zonnestroom in de Nederlandse energiemarkt

Salderingsoverzicht 2012 Inventarisatie van het beleid omtrent salderen en terugleveren van zonnestroom in de Nederlandse energiemarkt Salderingsoverzicht 2012 Inventarisatie van het beleid omtrent salderen en terugleveren van zonnestroom in de Nederlandse energiemarkt Stichting Zonne-energie Wageningen Rogier Coenraads Frank Zegers Juli

Nadere informatie

Informatiebrochure. Besparen met zonnepanelen. Quality solar solutions

Informatiebrochure. Besparen met zonnepanelen. Quality solar solutions Informatiebrochure Besparen met zonnepanelen Quality solar solutions Er is steeds meer vraag naar zonnepanelen. Zonnepanelen hebben veel voordelen. Een zonnepanelen-installatie levert duurzame elektrische

Nadere informatie

Warmwater collectorsystemen

Warmwater collectorsystemen Warmwater collectorsystemen Warmwater collectorsystemen. Warmwater collectorsystemen zijn vloeistof gevulde installaties waar vloeistof door de buizen in de collector stroomt. Om de buizen in de collector,

Nadere informatie

Nieuwsbrief zonnepanelen

Nieuwsbrief zonnepanelen Gezamenlijke uitgave van de Gemeenten Bronckhorst, Deventer, Olst-Wijhe en Raalte oktober 2011 Nieuwsbrief zonnepanelen Veel daken glimmen van de blauwe zonnepanelen De klus was op 1 september bijna geklaard:

Nadere informatie

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties Tenders Flexibele subsidies 2015: Tender 4 Flexibele subsidies 2015 - Tender 4 U bent een nieuwe stichting of vereniging die (nog) geen beroep gedaan heeft op, of nog niet in aanmerking kan komen voor,

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over zonnepanelen gaan over:

Veel gestelde vragen over zonnepanelen gaan over: Veel gestelde vragen over zonnepanelen gaan over: 1. Opbrengst zonnepanelen 2. Huurverhoging en energiekosten 3. Teruglevering 4. Techniek 5. Plaatsing 6. Gebruik 7. De slimme meter 1. Opbrengst zonnepanelen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van et Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12546 20 juni 2012 Regeling van de Minister van Economisce Zaken, Landbouw en Innovatie van 19 juni 2012, nr. WJZ/12071913,

Nadere informatie

Subsidie verordening duurzame energie maatregelen gemeente Drechterland 2014-2015

Subsidie verordening duurzame energie maatregelen gemeente Drechterland 2014-2015 Subsidie verordening duurzame energie maatregelen gemeente Drechterland 2014-2015 Belangrijk: In 2014 geldt: indienen van een aanvraag: 23 januari 2014 tot en met 31 december 2014 (of eerder als budget

Nadere informatie

CoP Gelderse lokale duurzame energiebedrijven. Rogier Coenraads

CoP Gelderse lokale duurzame energiebedrijven. Rogier Coenraads CoP Gelderse lokale duurzame energiebedrijven Rogier Coenraads Arnhem, 13 februari 2014 Regeling verlaagd tarief EB bron: www.belastingdienst.nl Regeling verlaagd tarief EB - Korting energiebelasting van

Nadere informatie