Veelgestelde vragen Zon-PV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veelgestelde vragen Zon-PV"

Transcriptie

1 Veelgestelde vragen Zon-PV Hier vindt u de veelgestelde vragen over zon-pv en de antwoorden daarop. De vragen en de antwoorden zijn aangepast op de SDE-regeling Algemene vragen over zon-pv 1. In hoeveel tijd verdien ik mijn zonnepaneel terug? 2. Het kan zijn dat de kostprijs van een zonnepaneel flink daalt als gevolg van marktwerking, wordt mijn subsidie dan ook minder? 3. Wat is het subsidieplafond voor zon-pv in 2010? 4. Wat moet ik doen als ik geen gebruik ga maken van de aan mij toegezegde subsidie? 5. Wat is salderen en hoe werkt het? 6. Wat is een PV-installatie? 7. Hoeveel onderhoud heeft een zonnepaneel nodig en wat zijn de kosten hiervoor? 8. Kan NL Energie en Klimaat mijn adresgegevens aan derden verstrekken? 9. Heb ik voor het plaatsen van zonnepanelen een vergunning nodig? 10. Waarom wordt de subsidie die ik ontvang jaarlijks bijgesteld en hoe gaat dat precies in zijn werk? B SDE-subsidie aanvragen voor zon-pv 1. Wat is de aanvraagperiode? 2. Hoe kom ik meer te weten over de status van mijn reeds ingediende aanvraag? 3. Mag ik subsidie aanvragen voordat de nieuwe subsidieronde van start gaat? 4. Kan ik digitaal aanvragen met behulp van DigiD? 5. Wat gebeurt er als er teveel aanvragen zijn? 6. Is het mogelijk om aanvragen gebundeld in te dienen? 7. Wie mag subsidie aanvragen? 8. Kan ik ook voor SDE in aanmerking komen als ik in het buitenland woon? 9. Mag een overheidsinstantie ook subsidie aanvragen? C Subsidietoekenning zon-pv 1. Moet ik Agentschap NL halfjaarlijks rapporteren over de voortgang van de realisatie van mijn zon-pv-installatie? 2. Wanneer moet ik het voorschotformulier opsturen? 3. Ik heb gehoord dat ik niet langer kosten voor het lidmaatschap van CertiQ hoef te betalen. 4. Ben ik verplicht een brutoproductiemeter te plaatsen? 5. Waarom moet mijn zon-pv-installatie op een aparte groep in de meterkast worden aangesloten? 6. Ik wil uitstel voor de startdatum van mijn subsidie. 7. Ik heb subsidie toegekend gekregen. Wat moet ik vervolgens regelen? D Subsidievoorwaarden voor zon-pv 1. Wat zijn de criteria voor subsidie voor een zon-pv-installatie? 2. Kan ik subsidie aanvragen voor panelen op een woning die nog niet gebouwd is? 3. Kan ik subsidie aanvragen voor een zonnepaneel dat al geplaatst is? 4. Geldt de SDE-regeling voor zon-pv-installaties alleen voor woonhuizen? 5. Ik heb een woonboot, kan ik in aanmerking komen voor subsidie? 6. Ik wil een installatie plaatsen met een groter vermogen dan is aangevraagd. Mag dat? 7. Ik heb in 2008 een beschikking gekregen voor een vermogen van 3500 Wp, maar ik wil voor 5000 Wp plaatsen. Ik wil voor de gehele productie in aanmerking komen voor subsidie. Kan dit? 8. In 2008 (of in 2009) heb ik een subsidieaanvraag ingediend. Deze

2 aanvraag heb ik ingetrokken. Mag ik in 2010 een nieuwe aanvraag indienen? 9. Ik heb in 2008 een beschikking ontvangen voor 3500 Wp. Ik wil de installatie in twee delen plaatsen. In 2008 plaats ik 1500 Wp en in 2010 plaats ik nog 2000 Wp bij. Is dit binnen de subsidieregeling toegestaan? 10. Ik heb subsidie gekregen voor mijn installatie in 2008 en die al geplaatst. Mag ik deze nu teruggeven zodat ik voor 2009 subsidie kan aanvragen voor een grotere installatie? 11. Ik ga verhuizen. Mag ik mijn zon-pv-installatie meenemen naar mijn nieuwe locatie? 12. Ik ga verhuizen. Ik verkoop mijn oude huis met zon-pv-installatie. Kan de nieuwe eigenaar de subsidie ook overnemen? 13. Kan ik een dak van iemand anders huren/leasen en daar mijn zon-pvinstallatie op plaatsen? 14. Ik heb al een installatie waarvoor ik MEP-subsidie en/of SDE-subsidie krijg en zet er nu een nieuwe installatie naast. Zijn er dan nog bijzondere regels? 15. Ik heb al een installatie waarvoor ik geen MEP-subsidie of SDE-subsidie krijg en zet er nu een nieuwe installatie naast. Zijn er dan nog bijzondere regels? 16. Mag ik een zon-pv-installatie leasen of huren? 17. Kan ik twee aanvragen indienen voor dezelfde installatie? 18. Kan ik de locatie van mijn zon-pv-installatie wijzigen? E Wat is anders in 2010 voor zon-pv 1. Klopt het dat de subsidie voor de categorie zon-pv klein in 2010 is afgetopt? 2. Worden de categorieën zon-pv klein en zon-pv groot in 2010 tegelijkertijd opgengesteld? 3. Zijn de vermogensgrenzen voor de categorieën zon-pv klein en zon-pv groot in 2010 anders? 4. Klopt het dat ik in 2010 de gereedmeldingsdatum bij CertiQ als startdatum op kan geven? Algemene vragen over zon-pv Hieronder vindt u algemene vragen met betrekking tot zon-pv. 1. In hoeveel tijd verdien ik mijn zonnepaneel terug? De SDE-subsidie voor zonnepanelen is gebaseerd op een terugverdientijd van maximaal 15 jaar. Daarom stopt de subsidie ook na 15 jaar. Terugverdienen kan in individuele gevallen ook sneller, de subsidie blijft dan evengoed gelden voor 15 jaar. 2. Het kan zijn dat de kostprijs van een zonnepaneel flink daalt als gevolg van marktwerking, wordt mijn subsidie dan ook minder? De basisbedragen voor de subsidie worden per subsidieronde vastgesteld en de kostprijs van een zonnepaneel is hierop van invloed. Als de prijzen van zonnepanelen zakken zal dat gevolgen hebben voor een volgende subsidieronde, als het basisbedrag opnieuw wordt vastgesteld. Ontvangt u subsidie op grond van de SDE-ronde 2010, dan blijft het voor u geldende basisbedrag 15 jaar hetzelfde als vastgelegd in de SDEregeling Wat is het subsidieplafond voor zon-pv in 2010? Zon-PV heeft voor 2010 twee categorieën met ieder een eigen subsidieplafond: - 1,0 kwp - / 15 kwp = 69 miljoen 15 kwp - / 100 kwp = 24 miljoen 4. Wat moet ik doen als ik geen gebruik ga maken van de aan mij toegezegde subsidie? Wanneer u geen gebruik wilt maken van de aan u toegezegde subsidie, meldt u dit door een te sturen naar

3 In uw vermeldt u minimaal uw naam, adres, woonplaats en projectnummer (dit kunt u terugvinden in uw beschikking). 5. Wat is salderen en hoe werkt het? Huishoudens die zelf op kleine schaal duurzame energie opwekken en die minder dan kwh van deze energie terugleveren aan het net komen in aanmerking voor 'saldering'. Dit betekent dat de teruggeleverde energie wordt verrekend met de verbruikte energie. Dit is vastgelegd in de Elektriciteitswet Bij het opmaken van de jaarnota wordt de geregistreerde hoeveelheid teruggeleverde zonnestroom verrekend met het geregistreerde elektriciteitsverbruik. Verbruikt u per jaar bijvoorbeeld kwh en levert u daarnaast 500 kwh zonnestroom terug aan het net, dan wordt op de jaarnota een verbruik van kwh afgerekend. Er wordt nooit meer verrekend dan het eigen gebruik. Levert u bijvoorbeeld kwh aan het net en is uw eigen gebruik kwh, dan wordt maximaal kwh verrekend in de jaarnota. Salderen is wettelijk vastgelegd tot kwh teruggeleverde energie. Veel leveranciers hanteren een hogere grens van 5000kWh Alles wat u daarboven teruglevert kan door uw energieleverancier worden ingekocht. Wettelijk is dit niet vastgelegd. U maakt hierover afspraken met uw leverancier. 6. Wat is een PV-installatie? Een PV-installatie bestaat uit monokristallijne, polykristallijne of amorfe silicium panelen, omvormers (DC/AC), bedrading en eventueel een ondersteuningsconstructie. De installatie is aan het elektriciteitsnet gekoppeld of functioneert, in sporadische gevallen, autonoom. 7. Hoeveel onderhoud heeft een zonnepaneel nodig en wat zijn de kosten hiervoor? Zonnepanelen zijn in principe onderhoudsvriendelijk. De kosten voor onderhoud zullen dan ook niet hoog zijn. De precieze kosten verschillen per gebruiker en zijn ook afhankelijk van eventuele toevallige defecten, maar ook van garanties. 8. Kan NL Energie en Klimaat mijn adresgegevens aan derden verstrekken? Ja, dat kan, maar NL Energie en Klimaat zal dat niet uit eigen beweging doen. NL Energie en Klimaat (onderdeel van Agentschap NL) is een overheidsorganisatie. Burgers en bedrijven kunnen een beroep doen op de Wet openbaarheid bestuur (WOB) en bij een overheidsorganisatie vragen om uitlevering van gegevens. De afgelopen periode zijn er WOB-verzoeken gedaan door bedrijven die willen weten welke aanvragers SDE-subsidie toegezegd hebben gekregen. NL Energie en Klimaat is verplicht deze informatie te verstrekken, tenzij het gegevens van particulieren betreft. Particulieren zijn op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens uitgesloten van de informatieverplichting. De gegevens van particulieren worden dan ook niet verstrekt. 9. Heb ik voor het plaatsen van zonnepanelen een vergunning nodig? Dat ligt er aan waar u de panelen plaatst. Als de panelen op het dak van een woning worden gemonteerd, hoeft u in de meeste gevallen geen vergunning aan te vragen. Plaatst u de panelen aan de (voor)gevel van het huis dan heeft u in bepaalde gevallen, vanaf 1 juli 2010, een omgevingsvergunning nodig. Ook voor panden met een monumentale status kan een vergunningplicht gelden. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de gemeente. Of kijk op de website van VROM voor meer informatie. 10. Waarom wordt de subsidie die ik ontvang bijgesteld en hoe gaat dat precies in zijn werk? Uw jaarlijkse SDE-subsidie wordt net als uw energierekening van tevoren ingeschat. Iedere maand betaalt Agentschap NL u een voorschot. Na afloop van het kalenderjaar wordt gekeken of u te weinig of te veel SDE-subsidie heeft ontvangen. Dit heet bijstellen. Soms duurt het langer voordat uw subsidie wordt bijgesteld, omdat nog er geen gegevens zijn over de productie van een volledig kalenderjaar.

4 De bijstelling kan betekenen dat u geld terug moet betalen. Over het hoe en waarom leest u meer in deze folder. SDE-subsidie aanvragen voor zon-pv Hieronder vindt u veelgestelde vragen over het aanvragen van subsidie voor zon-pv. 1. Wat is de aanvraagperiode? Voor zon-pv klein (- 1,0 kwp - / 15 kwp) is de aanvraagperiode 1 maart t/m 1 november 2010, uur. Voor zon-pv groot (> 15 kwp - / 100 kwp) is de aanvraagperiode 31 mei t/m 1 november 2010, uur. 2. Hoe kom ik meer te weten over de status van mijn reeds ingediende aanvraag? Wanneer u informatie wilt over de status van uw aanvraag, dan kunt u contact opnemen met de SDE-helpdesk bereikbaar van uur op nummer Wilt u hierbij uw SDE-projectnummer bij de hand houden? Houdt u er rekening mee dat de afhandelingstermijn van een aanvraag gemiddeld dertien weken is. 3. Mag ik subsidie aanvragen voordat de nieuwe subsidieronde van start gaat? Nee, u kunt pas een aanvraag indienen vanaf het moment dat de nieuwe subsidieronde van start gaat. Voor zonnepanelen met een vermogen groter dan of gelijk aan 1 kwp en kleiner dan of gelijk aan 15 kwp (zon-pv klein) gaat de subsidieronde op 1 maart 2010 van start. Voor zonnepanelen met een vermogen groter dan 15 kwp en kleiner dan of gelijk aan 100 kwp (zon-pv groot) gaat de subsidieronde op 31 mei 2010 van start. Voor beide categorieën geldt dat u uw aanvraag kunt indienen tot en met 1 november 2010, uur. U kunt uw aanvraag voor zon-pv klein alvast voorbereiden en klaarzetten. Het digitale aanvraagformulier voor zon-pv klein is nu beschikbaar op de website. Voor de categorie zon PV groot is het aanvraagformulier vanaf 26 april beschikbaar. 4. Kan ik digitaal aanvragen met behulp van DigiD? Ja, vanaf 25 janari 2010 is op deze site een digitaal aanvraagformulier beschikbaar. U krijgt toegang tot dit formulier met uw DigiD inlogcode voor particulieren of bedrijven. U logt in met uw DigiD-inlogcode en beantwoordt alle vragen. Vervolgens drukt u op de knop klaarzetten. U ziet dan meteen of er velden niet/onjuist zijn ingevuld of dat er bijlagen ontbreken. Het aanvraagformulier heeft een kopieerfunctie, voor indienen van overeenkomstige aanvragen op verschillende adressen. Vanaf de openingsdag (1 maart voor zon-pv klein en 31 mei voor zon-pv groot) logt u dan opnieuw in met uw DigiD-inlogcode. De aanvraag is dan al opgeslagen. Na controle maakt u de aanvraag definitief door op indienen te drukken. 5. Wat gebeurt er als er teveel aanvragen zijn? Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst per dag. Als het beschikbare budget op enige dag wordt overschreden, zal er worden geloot tussen de aanvragen die op die dag, voor uur zijn binnengekomen. De loting wordt uitgevoerd onder toezicht van een notaris. 6. Is het mogelijk om aanvragen gebundeld in te dienen? Ja. Vanaf 2009 is het mogelijk meerdere aanvragen gebundeld aan te vragen. Per bundel kunnen maximaal 250 aanvragen worden ingediend. Aan een bundel zal in geval van loting één lotnummer worden toegekend. De bundel valt hierdoor in zijn geheel binnen of buiten de loting.

5 7. Wie mag subsidie aanvragen? Iedereen, behalve rijksoverheden en zelfstandige bestuursorganen, kan in aanmerking komen voor subsidie. 8. Kan ik ook voor SDE in aanmerking komen als ik in het buitenland woon? U kunt alleen in aanmerking komen voor de SDE-subsidie als de elektriciteit binnen de Nederlandse exclusieve economische zone is ingevoed op het elektriciteitsnet. 9. Mag een overheidsinstantie ook subsidie aanvragen? Ja, met uitzondering van rijksoverheden en zelfstandige bestuursorganen. Subsidietoekenning zon-pv Hier vindt u veelgestelde vragen over de subsidietoekenning met betrekking tot zon- PV. 1. Moet ik Agentschap NL halfjaarlijks rapporteren over de voortgang van de realisatie van mijn zon-pv-installatie? Deze rapportageverplichting is voor de categorie zon-pv klein komen te vervallen maar blijft van kracht voor zon-pv groot. Wel kan Agentschap NL u altijd vragen stellen over de realisatie van uw installatie. 2. Wanneer moet ik het voorschotformulier opsturen? U hoeft dit formulier niet op te sturen. Nadat u door uw regionale netbeheerder bent vastgesteld als producent van duurzame energie krijgt Agentschap NL van CertiQ een overzicht van de wijze waarop u bij de regionale netbeheerder en CertiQ bent ingeschreven. Op basis van deze gegevens kan Agentschap NL de bevoorschotting starten. U wordt hierover schriftelijk geïnformeerd. 3. Ik heb gehoord dat ik niet langer kosten voor het lidmaatschap van CertiQ hoef te betalen. Dat klopt. In 2009 zijn de kosten voor het lidmaatschap van CertiQ voor de kleinschalige installaties vervallen. Dit geldt met terugwerkende kracht ook voor Ben ik verplicht een brutoproductiemeter te plaatsen? Nee, het is niet verplicht een brutoproductiemeter te plaatsen. Bij kleine installaties zal een groot gedeelte van de opgewekte elektriciteit worden verbruikt door huishoudelijke apparaten. Met de brutoproductiemeter kunt u subsidie ontvangen over de brutoproductie inclusief het eigen verbruik. Zonder brutoproductiemeter ontvangt u alleen subsidie over de aan het net geleverde elektriciteit. U mist dan subsidie over het deel dat u zelf verbruikt. De kosten voor het plaatsen van de brutoproductiemeter liggen tussen de 80,- en 110,-. Bij een kleinverbruikers aansluiting worden door de regionale netbeheerder afleeskosten in rekening gebracht. Deze gedragen circa 30,- per jaar. 5. Waarom moet mijn zon-pv-installatie op een aparte groep in de meterkast worden aangesloten? Deze eis geldt voor installaties groter dan 600 Wp en komt voort uit de installatievoorschriften die zijn vastgelegd in de NEN1010, de Nederlandse norm voor elektriciteitsinstallaties voor onder andere de woningbouw. Deze eis staat daarmee los van de SDE-subsidie. 6. Ik wil uitstel voor de startdatum van mijn subsidie. Voor de categorie zon-pv klein (systemen tot 15 kwp) geldt dat de startdatum van de subsidie op uw verzoek kan worden uitgesteld tot maximaal één jaar na de oorspronkelijke startdatum. U kunt een verzoek tot uitstel doen door een te sturen naar In uw vermeldt u minimaal uw naam, adres, woonplaats, projectnummer en de nieuwe (beoogde) startdatum. Met ingang van de SDE-2010 kunt u bij een aanvraag in de categorie zon-pv klein kiezen of u zelf een (beoogde) startdatum opgeeft of dat u wilt dat Agentschap NL de gereedmeldingsdatum bij CertiQ als startdatum hanteert.

6 Heeft u zelf een startdatum gekozen dan kunt u deze wijzigen door een te sturen naar Voor de categorie zon-pv groot (systemen vanaf 15 kwp) gelden dezelfde regels als voor de overige SDE-categorieën. De startdatum van de subsidie kan op uw verzoek éénmaal gewijzigd worden tot maximaal één jaar na de oorspronkelijke startdatum. Het verzoek tot uitstel moet gedaan worden voorafgaand aan het passeren van oorspronkelijke startdatum, zoals opgenomen in de beschikking. U kunt een verzoek tot uitstel doen door een te sturen naar In uw vermeldt u minimaal uw naam, adres, woonplaats, projectnummer en de nieuwe (beoogde) startdatum. 7. Ik heb subsidie toegekend gekregen. Wat moet ik vervolgens regelen? Nadat u een beschikking hebt ontvangen van Agentschap NL waarin de subsidie wordt toegekend, moet u een aantal dingen regelen voordat u ook werkelijk subsidie kunt ontvangen. U leest hierover meer in de folder: U ontvangt SDE-subsidie voor zonnepanelen; Hoe nu verder? Het is belangrijk dat u de stappen in de aangegeven volgorde doorloopt. Subsidievoorwaarden voor zon-pv Hier vindt u veelgestelde vragen over de subsidievoorwaarden voor zon-pv. 1. Wat zijn de criteria voor subsidie voor een zon-pv-installatie? Voor de categorie zon-pv klein: een zon-pv-installatie met een vermogen groter dan of gelijk aan 1,0 kwp en kleiner dan of gelijk aan 15 kwp; er gelden geen criteria voor de plaating van de panelen. De installatie mag bijvoorbeeld zowel op uw dak als in de tuin geplaatst worden. Voor de categorie zon-pv groot: een zon-pv installatie met een vermogen groter dan 15 kwp en kleiner dan of gelijk aan 100 kwp; de zon-pv- installatie moet geplaatst zijn op aan of tegen een gebouw zoals omschreven in de Woningwet. Voor beide categorieën geldt: de installatie niet mag bestaan uit gebruikte materialen; de zon-pv-installatie moet binnen 18 maanden na verlening van de SDEsubsidie in gebruik zijn genomen; de zon-pv-installatie moet aangesloten zijn op het Nederlandse openbare elektriciteitsnet. 2. Kan ik subsidie aanvragen voor panelen op een woning die nog niet gebouwd is? Ja, maar de zon-pv-installatie moet binnen 18 maanden na verlening van de SDEsubsidie in gebruik zijn genomen. 3. Kan ik subsidie aanvragen voor een zonnepaneel dat al geplaatst is? Nee, u kunt alleen subsidie aanvragen voor een zon-pv-installatie die na de indiening van de subsidieaanvraag in gebruik wordt genomen (= aangesloten op het elektriciteitsnet). Uitsluitend nieuwe installaties komen in aanmerking voor SDEsubsidie. Neemt u de zon-pv-installatie in gebruik voor uw subsidieaanvraag dan wordt deze beschouwd als 'tweedehands'. 4. Geldt de SDE-regeling voor zon-pv-installaties alleen voor woonhuizen? Nee, het betreft niet alleen woningen maar ook andere gebouwen zoals kantoorgebouwen, stations en stadions.

7 5. Ik heb een woonboot, kan ik in aanmerking komen voor subsidie? Ja, dit kan. In 2008 is als criterium opgenomen dat de zon-pv-installaties werden geplaatst op een bouwwerk waarvoor een bouwvergunning was verkregen. Impliciet werden woonarken hierdoor buitengesloten. Vanaf 2009 is dit criterium vervallen. Echter voor installaties groter dan 15 kwp geldt nog steeds dat zij moeten worden geplaatst op een gebouw zoals omschreven in de Woningwet. Hiermee worden solitaire toepassingen van zon-pv uitgesloten. 6. Ik wil een installatie plaatsen met een groter vermogen dan is aangevraagd. Mag dat? Ja, dit mag. Uw subsidietoezegging wordt echter niet naar boven bijgesteld. U heeft een aanvraag gedaan in de categorie zon-pv klein of zon-pv groot Plaats u een installatie met een groter vermogen dan de betreffende categorie toelaat, dan voldoet uw installatie niet langer aan de voorwaarden van de SDE. Dit kan uiteindelijk leiden tot een intrekking van de aan u verleende subsidie. 7. Ik heb in 2008 een beschikking gekregen voor een vermogen van 3500 Wp, maar ik wil voor 5000 Wp plaatsen. Ik wil voor de gehele productie in aanmerking komen voor subsidie. Kan dit? In deze situatie zijn er twee mogelijkheden: U kunt er voor kiezen om uw beschikking uit 2008 in te trekken en voor 2010 een nieuwe aanvraag in te dienen voor het totale vermogen. U kunt er ook voor kiezen om twee aparte installaties te plaatsen. In deze situatie kunt u voor het resterende vermogen een aanvraag indienen. Beide installaties moeten wel apart bemeterd worden met een brutoproductiemeter. 8. In 2008 (of in 2009) heb ik een subsidieaanvraag ingediend. Deze aanvraag heb ik ingetrokken. Mag ik in 2010 een nieuwe aanvraag indienen? Wanneer u in 2008 (of in 2009) een aanvraag heeft ingediend en deze aanvraag heeft ingetrokken, mag u in 2010 een nieuwe aanvraag indienen. 9. Ik heb in 2008 een beschikking ontvangen voor 3500 Wp. Ik wil de installatie in twee delen plaatsen. In 2008 plaats ik 1500 Wp en in 2010 plaats ik nog 2000 Wp bij. Is dit binnen de subsidieregeling toegestaan? U kunt de installatie in twee delen plaatsen. Wel zult u dan in twee keer bij CertiQ GVO's (garantie van oorsprong) moeten aanvragen. 10. Ik heb subsidie gekregen voor mijn installatie in 2008 en die al geplaatst. Mag ik deze nu teruggeven zodat ik voor 2009 subsidie kan aanvragen voor een grotere installatie? Nee, dat mag u niet. U krijgt alleen subsidie voor aanvragen voor installaties die niet eerder energie hebben geproduceerd. U kunt uw installatie wel uitbreiden. 11. Ik ga verhuizen. Mag ik mijn zon-pv-installatie meenemen naar mijn nieuwe locatie? Ja, dit mag. Als de installatie op naam van de oorspronkelijke aanvrager blijft staan verhuist de subsidie gewoon mee. Deze wijziging moet u wel doorgeven bij Agentschap NL en bij CertiQ. Ook wordt u op uw nieuwe adres opnieuw 'vastgesteld' als producent van duurzame energie. Deze vaststelling wordt gedaan door uw regionale netbeheerder. 12. Ik ga verhuizen. Ik verkoop mijn oude huis met zon-pv-installatie. Kan de nieuwe eigenaar de subsidie ook overnemen? Ja, dit kan. De nieuwe eigenaar kan voor de resterende periode de subsidie ontvangen. Wel moet dit worden doorgegeven aan zowel Agentschap NL als aan CertiQ. Agentschap NL vraagt u deze overdracht schriftelijk te doen en vraagt een verklaring/ondertekening van zowel u als de nieuwe bewoner.

8 13. Kan ik een dak van iemand anders huren/leasen en daar mijn zon-pvinstallatie op plaatsen? Ja, dit kan. De subsidie zal worden verleend aan diegene die de subsidie heeft aangevraagd en de installatie exploiteert. De rechtspositie op de locatie waarop de installatie is geplaatst, is voor subsidiering niet relevant. Mogelijk maakt u ook gebruik van een netaansluiting die niet op uw naam staat, hierover moet u afspraken maken met uw regionale netbeheerder. 14. Ik heb al een installatie waarvoor ik MEP-subsidie en/of SDE-subsidie krijg en zet er nu een nieuwe installatie naast. Zijn er dan nog bijzondere regels? Indien deze situatie zich voordoet wordt de zaak een beetje complexer. Er dient onderscheid te worden gemaakt tussen de oude en de nieuwe productie-installatie. Immers voor beiden geldt een eigen subsidietarief en subsidieduur, conform de subsidiebeschikking. Dat betekent dat u aan de netbeheerder dient te vragen om een specifieke EAN-code af te geven voor de nieuwe 'productie-installatie achter de aansluiting'. De gegevens van de oude installatie worden (ongewijzigd) geregistreerd onder de EAN-code van uw aansluiting. Tevens dient u ervoor zorg te dragen dat de brutoproductie van zowel de oude als de nieuwe productie-installatie separaat kan worden gemeten. U dient dus twee brutoproductiemeters te laten plaatsen. De aanvraag bij CertiQ wordt ook iets complexer. U kunt niet meer volstaan met het verkorte aanvraagformulier maar dient het volledige aanvraagformulier in te vullen. 15. Ik heb al een installatie waarvoor ik geen MEP-subsidie of SDE-subsidie krijg en zet er nu een nieuwe installatie naast. Zijn er dan nog bijzondere regels? In deze situatie dient onderscheid te worden gemaakt tussen de oude en de nieuwe productie-installatie als het nominale vermogen van de oude zonnestroominstallatie groter dan 600 Wp is. Dat betekent dat u aan de netbeheerder dient te vragen om een specifieke EAN-code af te geven voor de productie-installaties achter de aansluiting. Tevens dient u ervoor zorg te dragen dat de brutoproductie van zowel de oude als de nieuwe productie-installatie separaat kan worden gemeten. U moet dus twee brutoproductiemeters laten plaatsen. U kunt het administratieve proces bespoedigen door in het opmerkingenveld van de productieverklaring aan te geven dat er al panelen aanwezig waren en daarbij op te nemen het nominale vermogen. Indien u al eerder zonnepanelen hebt geplaatst met een vermogen kleiner dan 600Wp (deze mogen door uzelf rechtstreeks worden aangesloten via het stopcontact) mag worden volstaan met de brutometing van de nieuwe zonnepanelen. De productie van de oude zonnepanelen hoeft in dat geval dus niet separaat te worden gemeten. 16. Mag ik een zon-pv-installatie leasen of huren? Ja, dat mag. De subsidie zal worden verleend aan diegene die de subsidie heeft aangevraagd en de installatie exploiteert. De rechtspositie op de locatie waarop de installatie is geplaatst is voor subsidiering niet relevant. Mogelijk maakt u ook gebruik van een netaansluiting die niet op uw naam staat, hierover moet u afspraken maken met uw regionale netbeheerder. 17. Kan ik twee aanvragen indienen voor dezelfde installatie? U mag per zon-pv-installatie slechts één aanvraag indienen. U kunt alleen meerdere aanvragen doen als het daadwerkelijk verschillende installaties betreft. Wilt u meerdere installaties op hetzelfde adres realiseren dan kunt u dat aangeven in het aanvraagformulier. U moet dan verklaren dat u alle installaties daadwerkelijk wenst te plaatsen en dat u daartoe ook de mogelijkheid heeft. Mocht bij controles voor de betreffende locatie blijken dat dit niet het geval was (of geweest kan zijn), dan kan verleende SDE-subsidie worden ingetrokken.

9 18. Kan ik de locatie van mijn zon-pv-installatie wijzigen? Het is in principe niet toegestaan om de locatie van uw zon-pv-installatie te wijzigen. U moet de zon-pv-installatie installeren op de locatie die u in het aanvraagformulier hebt opgegeven. Uitsluitend in uitzonderlijke gevallen zal een verzoek tot locatiewijziging worden gehonoreerd. U kunt hierover contact opnemen met de SDE-helpdesk. Te bereiken op werkdagen van uur op telefoon of stuur een naar Vermeld in uw minimaal uw naam, adres, woonplaats en projectnummer. Bekijk over dit onderwerp ook vraag 11 onder subsidievoorwaarden voor zon-pv. Wat is anders in 2010 voor zon-pv 1. Klopt het dat de subsidie voor de categorie zon-pv klein in 2010 is afgetopt? Ja, dat klopt. In 2010 geldt voor zon-pv klein dat de subsidie is gemaximeerd op een jaarproductie van maximaal (850 vollasturen x 7,5 kwp =) kwh per jaar. Tot en met een productie van kwh per jaar geldt een basisbedrag van 0,474 per kwh. Daarboven is het basisbedrag 0,00 per kwh. 2. Worden de categorieën zon-pv klein en zon-pv groot in 2010 tegelijkertijd opgengesteld? Nee, in 2010 worden deze categorieën op verschillende momenten opgengesteld, namelijk: Zon-PV klein [- 1,0 kwp - / 15 kwp] opent op 1 maart Zon-PV groot [>15 - / 100 kwp] opent op 31 mei Voor beide categorieën sluit de regeling op 1 november 2010, uur. 3. Zijn de vermogensgrenzen voor de categorieën zon-pv klein en zon-pv groot in 2010 anders? De vermogensgrenzen van de categorie zon-pv klein zijn gewijzigd ten opzichte van De ondergrens van het vermogen is opgetrokken naar 1,0 kwp. In 2009 was dit > 0,6 kwp. De vermogensgrenzen voor de categorie zon-pv klein zijn in 2010: - 1,0 kwp - / 15 kwp. Daarnaast geldt voor deze categorie in 2010 een zogenaamde aftopping van de subsidie. Zie hiervoor vraag 1 vraag onder Wat is anders in 2010 voor zon-pv. De vermogensgrenzen van zon-pv groot zijn ongewijzigd ten opzichte van 2009, te weten >15 kwp - / 100 kwp. 4. Klopt het dat ik in 2010 de gereedmeldingsdatum bij CertiQ als startdatum op kan geven? Ja, dat klopt, maar uitsluitend voor de categorie zon-pv klein. Met ingang van de SDE kunt u bij een aanvraag in de categorie zon-pv klein kiezen of u zelf een (beoogde) startdatum opgeeft of dat u wilt dat Agentschap NL de gereedmeldingsdatum bij CertiQ als startdatum hanteert. Heeft u zelf een startdatum gekozen dan kunt u verzoeken deze te wijzigen door een te sturen naar Door de gereedmeldingsdatum bij CertiQ te hanteren bent u ervan verzekerd dat u subsidie ontvangt over de maximale subsidieperiode van 15 jaar, zonder dat u daar zelf alert op hoeft te zijn. Dat wil zeggen mits u de installatie binnen de gestelde termijn van 18 maanden in gebruik neemt (= aansluit op het elektriciteitsnet). Let op. Dit geldt niet voor de categorie zon-pv groot. Voor de categorie zon-pv groot (systemen vanaf 15 kwp) gelden dezelfde regels als voor de overige SDE-categorieën. Zie hiervoor ook vraag 6 onder Subsidietoekenning zon-pv.

U ontvangt SDE-subsidie voor zonnepanelen. Hoe nu verder?

U ontvangt SDE-subsidie voor zonnepanelen. Hoe nu verder? U ontvangt SDE-subsidie voor zonnepanelen. Hoe nu verder? In deze folder staat omschreven welke stappen u moet nemen nadat u SDE-subsidie voor uw zonnestroominstallatie heeft ontvangen. De informatie in

Nadere informatie

Inhoud. SDE+ in 2015

Inhoud. SDE+ in 2015 Nieuw in de SDE+ 20 6 1. Voor welke installaties is er SDE+ subsidie in 20? 7 1. Voor welke installaties is er SDE+ subsidie in 20? 17 1. Voor welke installaties is er SDE+ subsidie in 20? 25 2. Kenmerken

Nadere informatie

Zonnepanelen die invoeden op de eigen meter hebben als voordeel dat er meer vermeden kosten zijn dan alleen de inkoop van de energie.

Zonnepanelen die invoeden op de eigen meter hebben als voordeel dat er meer vermeden kosten zijn dan alleen de inkoop van de energie. Voorwoord Mening (financieel) directeur is nog steeds in de veronderstelling dat investeren in zonnepanelen voor haar of zijn organisatie niet rendabel is. Uiteraard is dit afhankelijk van het antwoord

Nadere informatie

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Voor de levering van elektriciteit aan uw energieleverancier met behulp van zonnepanelen kunt u aangemerkt worden als ondernemer voor de

Nadere informatie

Zonnepanelen voor ondernemers

Zonnepanelen voor ondernemers Zonnepanelen voor ondernemers Achtergrondinformatie en voorbeeldberekeningen van zonnepanelen bij bedrijven Dit document beschrijft de situatie eind 2011 Prijzen voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen april 2013 Inleiding Veelgestelde vragen over zonnepanelen Steeds meer mensen wekken zelf groene energie op met

Nadere informatie

Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct

Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct Algemeen 1. Zijn er voorwaarden aan verbonden als ik klant wil worden van energie:direct? Ja, u dient: - uw eigen aansluiting te hebben

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Zonnepaneel scan Jachthaven HavenLand BV

Inhoudsopgave. Zonnepaneel scan Jachthaven HavenLand BV Inhoudsopgave 1 Doel.... 3 2 Analyse van de situatie.... 3 2.1 Algemene gegevens... 3 2.2 Uw elektriciteitsgebruik.... 5 2.3 Uw dak.... 7 2.4 Productie.... 8 2.5 Conclusie... 8 3 Financiële berekening

Nadere informatie

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs?

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Prijzen voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren flink gedaald. Het laatste jaar met wel 40%. Dat maakt ze een stuk interessanter. Daarnaast kunnen fiscale voordelen

Nadere informatie

Praktisch handboek duurzame energie. VPRO Tegenlicht

Praktisch handboek duurzame energie. VPRO Tegenlicht Praktisch handboek duurzame energie 1 Praktisch handboek duurzame energie Bijlage bij de afleveringen Here Comes the Sun (20 oktober) en Het land van zonnestroom en windenergie (27 oktober 2008) van Rob

Nadere informatie

Veel Gestelde Vragen Project Zon Thuis voor Huurders Complex 105 en 141 Versie 28 januari 2015 / JKO pagina 1 van 5

Veel Gestelde Vragen Project Zon Thuis voor Huurders Complex 105 en 141 Versie 28 januari 2015 / JKO pagina 1 van 5 Versie 28 januari 2015 / JKO pagina 1 van 5 Waarom doet SWZ dit aanbod? Om de woonlasten voor onze huurders te beperken willen wij zonne-energie voor onze huurders beschikbaar maken. Kosten voor het gebruik

Nadere informatie

Overstappen. Waarom overstappen?

Overstappen. Waarom overstappen? Overstappen Waarom overstappen? De meeste mensen stappen over naar een andere leverancier omdat zij hier flink wat geld mee kunnen besparen. Er bestaan namelijk grote verschillen in energietarieven van

Nadere informatie

Veelgestelde vragen complex 105 en 141 pagina 1 van 5

Veelgestelde vragen complex 105 en 141 pagina 1 van 5 pagina 1 van 5 Waarom doet SWZ dit aanbod? Energielasten bepalen voor een groot deel uw woonlasten. Wij doen dit aanbod voor het plaatsen van zonnepanelen om uw woonlasten te beperken. Door het plaatsen

Nadere informatie

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs)

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs) Stroom Nuon garandeert dat uw leveringstarieven en het vastrecht voor stroom gedurende het eerste jaar van het contract tenminste 20% lager zijn dan de Nuon-stroomtarieven bij een contract voor onbepaalde

Nadere informatie

Bevestiging en uiterlijk van de panelen

Bevestiging en uiterlijk van de panelen Brochure Zoek de zon op Hieronder vindt u informatie over zonnepanelen in het algemeen, en waar nodig toegespitst op het project... Zoek de zon op. Op de laatste pagina staat precies welke stappen u doorloopt

Nadere informatie

Het plaatsen van zonnepanelen op een woning

Het plaatsen van zonnepanelen op een woning Het plaatsen van zonnepanelen op een woning Zijn alle woningen geschikt voor zonnepanelen? Bijna alle woningen zijn geschikt, er is slechts een klein aantal voorwaarden: Als u zonnepanelen wilt plaatsen

Nadere informatie

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 1 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 2 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Geachte lezer, Naar aanleiding van

Nadere informatie

Zonnegilde en kwaliteit

Zonnegilde en kwaliteit Zonnegilde en kwaliteit Selecteren van de juiste producten Een rendabel zonnesysteem begint met het selecteren van betrouwbare en hoogwaardige producten. Wij leveren uitsluitend producten met een hoge

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen Veel gestelde vragen In de projecten waarin we zonnepanelen plaatsen, krijgen wij verschillende vragen. In deze lijst met veel gestelde vragen hebben we de belangrijkste vragen met de bijbehorende antwoorden

Nadere informatie

Zonnepanelen op uw huurwoning veelgestelde vragen (door team zonnig huren)

Zonnepanelen op uw huurwoning veelgestelde vragen (door team zonnig huren) Zonnepanelen op uw huurwoning veelgestelde vragen (door team zonnig huren) Inhoud 1 Waarom zonnepanelen en wat is zonne-energie?... 4 1.1 Waarom bieden verhuurders zonnepanelen aan?... 4 1.2 Wat is zonne-energie?...

Nadere informatie

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie Perspectieven, kansen en bedreigingen Geert van Kempen Maurice Wolters Arvalis 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens... 3 1. Achtergrond projectplan...

Nadere informatie

Zonnepanelen op uw woning: veelgestelde vragen

Zonnepanelen op uw woning: veelgestelde vragen Zonnepanelen op uw woning: veelgestelde vragen Versie: augustus 2014 Atrivé Inhoud 1 Waarom zonnepanelen en wat is zonne-energie?... 4 1.1 Waarom bieden verhuurders zonnepanelen aan?... 4 1.2 Wat is zonne-energie?...

Nadere informatie

V.v.E. INSULINDE. De Schutspatroon 4-60 3813 GJ AMERSFOORT. Rapport:

V.v.E. INSULINDE. De Schutspatroon 4-60 3813 GJ AMERSFOORT. Rapport: V.v.E. INSULINDE De Schutspatroon 4-60 3813 GJ AMERSFOORT Rapport: Haalbaarheidsonderzoek plaatsing zonnepanelen op het dak van het appartementencomplex INSULINDE Groeidocument start januari 2015 R. Böhm

Nadere informatie

Fleringen. vragen en antwoorden zonnepalen actie versie: 15 maart 2012

Fleringen. vragen en antwoorden zonnepalen actie versie: 15 maart 2012 Vragen over de aktie Met wie sluit ik een contract af, met Stichting Duurzaam (SDF) of de leverancier? SDF is bezig met een offerteronde welke moet leiden tot een leverancierkeuze. Met deze leverancier

Nadere informatie

Antwoorden op veel gestelde vragen

Antwoorden op veel gestelde vragen Antwoorden op veel gestelde vragen Het plaatsen van zonnepanelen op een woning Zijn alle woningen geschikt voor zonnepanelen? Bijna alle woningen zijn geschikt, er is slechts een klein aantal voorwaarden.

Nadere informatie

Zonnepanelen > 10 kva. Hoe haal je energie uit zonlicht?

Zonnepanelen > 10 kva. Hoe haal je energie uit zonlicht? Zonnepanelen > 10 kva Hoe haal je energie uit zonlicht? Inhoud Waarom zonnepanelen?... 4 Ecologisch... 4 Financieel... 4 EPB-wetgeving... 4 Veilig aansluiten - betrouwbare energiedistributie garanderen...

Nadere informatie

Budget Hypotheken. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015

Budget Hypotheken. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015 Informatie Beleggen Budget Hypotheken november 2011 ABN AMRO Voorwaarden Bestaande uit: Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015 Algemene Bepalingen voor Hypotheken 1 februari

Nadere informatie

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron Bijlage A Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron 1 januari 2015 Artikel 1 Energielevering 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit in kwh dat van het netwerk

Nadere informatie

Inleiding. Belangrijkste vindplaatsen. 1 Btw-ondernemerschap

Inleiding. Belangrijkste vindplaatsen. 1 Btw-ondernemerschap Btw-aftrek zonnepanelen Inleiding Als gevolg van het arrest HvJ EG 20 juni 2013, nr. C219/12 (Fuchs) is de vraag gerezen of Nederlandse particulieren die zonnepanelen plaatsen op hun woning, btw-ondernemer

Nadere informatie