INHOUD INLEIDING... 2 SYMPTOMEN OGEN... 3 NIEREN... 3 DIAGNOSE PERSPECTIEF. Pagina 1van 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD ... 2 INLEIDING... 2 SYMPTOMEN OGEN... 3 NIEREN... 3 DIAGNOSE... 4 ... 5 PERSPECTIEF. Pagina 1van 5"

Transcriptie

1 INLEIDING... 2 SYMPTOMEN... 2 HART... 2 NEUS... 3 LONGEN... 3 OGEN... 3 NIEREN... 3 ZENUWEN... 3 HUID... 4 HET MAAG DARMKANAAL... 4 DIAGNOSE... 4 BEHANDELING... 5 PERSPECTIEF... 5 CSS - Het Churg-Strauss Syndroom Informatie uit deze brochure mag vrijelijk worden overgenomen onder de d voorwaarde dat als bronvermelding duidelijk wordt aangegeven: een publicatie vann de Friedrich Wegener Stichting S INHOUD Pagina 1van 5

2 INLEIDING Het Churg Strauss Syndroom (CSS) is een vorm van systeemvasculitis. Het is een auto immuunziekte die wordt gekenmerkt door een chronische ontsteking vann de kleine bloedvaten tot de middelgrote slagaderen. De ziekte wordt vaak voorafgegaan door een (jarenlange) fase met astma, neuspoliepenn n of veelvuldige ontstekingen van de bovenste luchtwegen. Opvallend is dat er vaak geen aantoonbare allergie is. Als het Churg Strauss Syndroom actief wordt, manifesteert zich dat vooral in de longen, huid, darmen, zenuwen en het hart. In het midden van de 20e eeuw ontdekten de artsen Jacob Churg en Lotte Strauss een vorm van vasculitis die alleen bij mensen met een beeld van allergie optreedt, bijvoorbeeld bij patiënten met een vorm van allergische astma in de luchtwegen. Het beeld van allergie heeft vaak géén aantoonbare oorzaak. De ziekte is naar de ontdekkers genoemd en heet daarom het Churg Strauss Syndroom. Omdat de ziekte ook gepaard gaat met ontstekingen in de longen en in de neus, is er een grote overeenkomst met de ziekte van Wegener. Het Churg Strauss Syndroom komt veel minder voor dan de ziekte van Wegener. De ziekte van Wegener komt in Nederland voor r bij ongeveer 1 op de mensen.. Het syndroom van Churg te Strauss is ongeveer 10 keer zeldzamer. Mannenn en vrouwen hebben ongeveer een gelijke kans om de ziektee krijgen. De oorzaken voor het ontstaan van het Churg Strauss Syndroom zijn onbekend, net als bij de ziekte van Wegener. Het Churg Strauss Syndroom is een auto immuunziekte, wat betekent b datt het afweersysteem het eigen lichaam aanvalt. De allergische gevoeligheid van de patiënt zou daarbij een rol kunnen spelen, dit is echter nog nooit direct aangetoond. In tegenstelling tot astma zijn er géén aanwijzingen dat er een erfelijke aanleg is. Overigens is er, in tegenstelling tot normale astma waar normaliter overgevoeligheidd voor stof, de huismijt, chemische middelen of iets dergelijks de veroorzaker van de astmatische aanvallen is, bij patiënten met Churg van astma vertonen (bijvoorbeeld een hoog aantal eosinofiele granulocyten, een bepaald type witte bloedcellen in het bloed). Strauss geen aanwijsbare oorzaak te vinden voor de op astma lijkende allergie, a ondanks dat ze veel kenmerken SYMPTOMEN Bij het Churg Strauss syndroom kunnen er vooral symptomen optreden in de neus ( neusverstopping, uitvloei, bijholteontstekingen) en de longen. In tegenstelling tot bij de ziekte van Wegener worden de traanbuisjes, de oren en de luchtpijp nauwelijks aangedaan. Hart Een bijzonder gevaar bij het Churg Strauss Syndroom is dat het hart betrokken kan worden bij de vasculitis. Dit in tegenstelling tot de ziekte van Wegener, waar dit voor zover bekend zeer z zelden het geval is. Bij meer dan 50% van de patiënten met het Churg Strauss Syndroom treden, als de ziekte niet snel onderkend is, middelzware tot zware ontstekingen op aan de hartspier of de hartkransvaten. Dezee laatsten kunnen, ook bij erg jonge patiënten, leiden tot een verdichting van een hartkransvat en daardoor tot een hartinfarct (vergelijkbaar met een hartinfarct door aderverkalking bij oudere mensen). Ook kunnen gevaarlijke hartritmestoornissen optreden. Pagina 2van 5

3 Symptomen van Churg Strausverstopping) tot gevolg. Ook een met hooikoorts vergelijkbaar beeld komt veel voor. In in het neusgebied zijn vooral de veelvuldig optredende neuspoliepen, met obstructie ( tegenstelling tot de ziekte van Wegener komen pijn, korstvorming, zweren en bloedingen in de neus echter veel minder voor. Ook het inzakken van de neusrug treedt niet op. CSS - Het Churg-Strauss Syndroom Neus Longen Kenmerkend van Churg Strauss zijn de jarenlange, op astmaa lijkende verschijnselen,, zonder dat daar een aanwijsbare oorzaak voor is. De astmatische verschijnselen treden vaak pas op latere leeftijd op. Astma wordt gekarakteriseerd door aanvallen van benauwdheid. Door ontstekingen in de luchtwegen zwelt het slijmvlies in de luchtwegen op, wordt er meer slijm gemaaktt en kunnen de spiertjes in de wand van de luchtwegen samentrekken. Dit alles leidt tot de vernauwingen in de luchtwegen en hoesten. h Deze vernauwingen leiden dan weer tot de benauwdheid. De op astma lijkende ontstekingen zijn inn het verleden soms al met een inhalatiespray (bijvoorbeeld een corticosteroïdenspray) of corticosteroïd dentablettenn behandeld, zonder dat de vasculitis al was opgetreden (of is onderkend). Vaak treedtt pas in een latere fase de systemische vasculitis op. Deze kann zich dan ook uitbreiden tot de longen. In de longenn bevinden zich de longblaasjes. Daar vindt de uitwisseling van stoffen (vooral zuurstof en CO2) tussen de ingeademde lucht en het bloed plaats. De longblaasjes worden van elkaarr gescheiden door tussenschotjes. Deze wandjes bestaan uit slijmvlies en bloedvaatjes. Door de vasculitis ontstaat er een ontsteking in de longen en beschadigen de tussenschotjes. Daardoor kunnen de volgende symptomen ontstaan: Ogen de patiënt hoest bloed, dat door de beschadiging uit de wandjess wegloopt, op de functie van de longen gaat achteruit: : dat brengt kortademigheid bij inspanning en later ook in rust teweeg er is een stekende pijn in de borstkas. Deze pijn ontstaat doordat de ontsteking in de longen de longvliezen prikkelt. Het Churg Strauss syndroom treedt niet op rondd of in de ogen, dit in tegenstelling tot de ziekte van Wegener, waar dit in 40% van de gevallen wel optreedt. Nieren In tot 35 % van de gevallen treedt Churg Strausss syndroom op in de nieren. Dit is minder vaak dan bij de ziekte van Wegener en de effecten van Churg Strauss syndroom op de nieren zijn z ook minder. Glomerulonephritis (lekkages van de kleine bloedvatkluwens in de nieren) komt bij het Churg Strauss syndroom weinig voor. De aantasting van de wat grotere bloedvaten leidt hier tot de verminderde nierfunctie. Deze verslechterde nierfunctie leidt tot een verhoogde bloeddruk, die op termijn schadelijke gevolgen kan hebben. Zenuwen Ook het zenuwstelsel kan in meer dan 70% van de gevallen aangetast worden. w Zelfs vaker dan bij de ziekte van Wegener.Vooral de perifere zenuwen in de armen en de benen kunnenn aangedaan worden. In extreme Pagina 3van 5

4 gevallen kan dit leiden tot verlammingen van dee armen en de benen. Dee eerste symptomen van de aantasting van de perifere zenuwen zijn dove gevoelens, prikkelingen en pijnen in de d tenen, diee zich langzaam uitbreiden over de voeten richting de onderbenen. Daarna worden de spieren in dee tenen en de voeten zwakker. Als de uitval van de zenuwen zich verder uitbreidt, ontstaan ook gevoelsstoornissen in de vingers, handen en onderarmen. Deze hebben een zwakte van spieren van de onderhand en de hand tot gevolg. Ditt beeld ontwikkelt zich in de loop van enigee weken, soms maanden. Huid Bij het Churg Strauss Syndroom treden dezelfdee huidafwijkingen in ongeveer gelijkee mate (in 30 70% van de gevallen) op als bij de ziekte van Wegener. Het gaat dan om: purpura dit zijn rode licht verheven plekjes, niet groter dan 2 3 millimeter, die niet pijnlijk of jeukend zijn. Kenmerkend voor de plekjes is dat ze niet verdwijnen als er op wordt w gedrukt huid ulcera of zweren die ontstaan omdat de huid afsterft rondom kapotte bloedvaatjes in de huid. Vooral de zweren op de tenen en de vingers genezen langzaam. Deze zweren kunnen uiteindelijk het verlies van vingers en tenen veroorzaken granulomen vaste, niet doorzichtige bobbeltjes in dee huid van enkele millimeters tot 1 centimeter groot. Ze kunnen overal ontstaan, voorkeursplaatsen zijn de handen en de ellebogen. Ze zijn niet pijnlijk in afwijking van de ziekte van Wegener kunnen er ook blaasjes of o blaren op de huid ontstaan. Het maag darmkanaal Het Churg Strauss Syndroom kan ook leiden tot ontstekingen in het maag darmkanaal. De ontstekingen van de bloedvaten treden vaak in het buikgebied op. Zee leiden dan tot heftige buikkrampenb n die vaak op kolieken lijken. De krampen worden veroorzaakt doordatt de bloedvaten die het bloed b naar en in de ingewanden (darm, maag en lever) leiden, door de ontsteking afgesloten raken. Het gevolg daarvan d is dat de ingewanden niet meer goed functionerenn en ons voedsel niet goed meer verwerkt wordt. Daardoor kan ook diarree ontstaann en omdat de bloedvaten in de ingewanden kapot gaan, kan er bloed in de ontlasting o komen. DIAGNOSE In de eerstee fase van de diagnose is de herkenning van de symptomen door d de behandelende specialist van groot belang. Als er opmerkelijk veel eosinofielee granulocyten (een bepaald type witte bloedcel) ) in het bloed aanwezigheid zijn, is dat een belangrijke aanwijzing. Om een definitieve bevestiging van de diagnose te verkrijgen, wordt vaak een biopsie gedaan uit het weefsel van de aangedane organen. Bij de biopsie kijkt men naar de kenmerkende verschijnselen van een vasculitis: De ontsteking van de bloedvatwand, ophopingen van ontstekingscellen (granulomen) en het afstervenn van weefsel (necrose). De ANCA bloedtest is bij de helft van de patiënten positief. Pagina 4van 5

5 Bij het uiteindelijk vaststellen van het Churg Strauss syndroom spelen de vaak jarenlange voorafgaande allergische ziekten aan de luchtwegen, die lijkenn op astma en hooikoorts, maar ook huiduitslag een belangrijke rol. Verder zijn de aanwezigheid van neuspoliepen of veelvuldige ontstekingen van de bovenste luchtwegen een belangrijke aanwijzing. Het Churg Strauss syndroom begint, net als de ziekte van Wegener, vaak met algemene ziektegevoelens, koorts, gewichtsverlies, nachtzweten en reumatische klachten aan gewrichten en spieren. De uiteindelijke diagnose van vasculitis wordt gesteld omdat er vervolgens ontstekingen n in de longen, nieren, huid, darmen, zenuwen of het hart optreden. De grootte van de bloedvaten waar de ontstekingen optreden wisselt vaak sterk, van de middelgrote slagaderen tot kleinste haarvaten. In het bloed vindt men in de regel verhoogde ontstekingswaarden (bijvoorbeeld de bloedbezinking). Een belangrijke aanwijzing voor de diagnose Churg Strauss Syndroom is een verhoging van op allergie wijzende bloedwaarden als de eosinofiele bloedcellen (een bepaald type witte bloedcellen) en Immuunglobuline E (IgE). In de helft van de gevallen is de ANCA test positief. Het gaat dan vaak om P ANCA. Het Churg Strauss syndroom wordt vaak met dee ziekte van Wegener verwisseld. De beide ziekten zijn vaak pas te onderscheiden doordat er bij patiënten met Churg Strauss syndroom sprake is van jarenlangee allergische reacties en door de aanwezigheid van de op allergie wijzende bloedwaarden. Probleem hierbij iss echter dat deze op een allergie wijzende bloedveranderingen ook optreden bij andere parasitaire of infectieziekten. Verder kunnen astmatische allergieën ook optreden bij overgevoeligheid voor bepaalde medicamenten of chemicaliën. Dat moet dus eerst uitgesloten worden als oorzaak voor dee allergische reactie. BEHANDELING Om de activiteit van het Churg Strauss syndroom tot staan te brengen, wordt w in eerste instantie prednisolonn gegeven, een corticosteroïde dat de ontsteking remt. Afhankelijk van dee reactie hierop, kan aanvullend cyclofosfamide worden toegediend. Dat vermindert de aanmaak van witte bloedcellen en daarmee ook de ziekteactiviteit. Wanneer de ziekte daarmee tott rust is gebracht, wordt de cyclofosfamide meestal na 3 tot 6 maanden vervangen door azathioprine of door methotrexaat. Deze hebben minder bijwerkingenn dan cyclofosfamide, maar zijn minder krachtig. PERSPECTIEF Het Churg Strauss Syndroom is een chronische ziekte. Dat betekent dat deze altijd op de achtergrond aanwezig blijft. Door de behandeling met medicijnen is de ziekte tot rust te brengen. Er is echter altijd het risico dat de ziekte in de loop der jaren weer opvlamt. Als de ziekte vroegtijdig onderkend en goed behandeld is, blijft schade aan organen veelal nog beperkt.. Bij een late onderkenning kunnen er als gevolg van orgaanschade (vooral het hart en zenuwen) blijvende ernstige beperkingen optreden. Patiëntenn hebben vaak last van een blijvende vermoeidheid. Pagina 5van 5

Het Fenomeen van Raynaud

Het Fenomeen van Raynaud Het Fenomeen van Raynaud Wat is het Fenomeen van Raynaud? Wij spreken van het Fenomeen van Raynaud bij het plotseling optreden van verkleuringen van vingers en/of tenen bij blootstelling aan kou of bij

Nadere informatie

Immunotherapie en monoklonale antilichamen

Immunotherapie en monoklonale antilichamen Immunotherapie en monoklonale antilichamen Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 5 Het afweersysteem 8 Wat is immunotherapie en wat zijn monoklonale antilichamen? 9 Hoe werkt immunotherapie

Nadere informatie

Wat gebeurt er bij een allergie?

Wat gebeurt er bij een allergie? j4 Wat gebeurt er bij een allergie? Roy Gerth van Wijk ( 41), Huub Savelkoul ( 42, 43 en 44), Gerco den Hartog ( 43) en Frans Timmermans ( 45) Allergie is een complex verschijnsel Naast kennis omtrent

Nadere informatie

NET-groep. Informatie over. neuro-endocriene tumoren (NET) de dunne darm de maag de pancreas de longen

NET-groep. Informatie over. neuro-endocriene tumoren (NET) de dunne darm de maag de pancreas de longen NET-groep Informatie over neuro-endocriene tumoren (NET) de dunne darm de maag de pancreas de longen 1 Deze brochure kwam tot stand in samenwerking met de Raad van Advies van de NET-groep Deze brochure

Nadere informatie

1. Hoe ziet het hart eruit?

1. Hoe ziet het hart eruit? 1. Hoe ziet het hart eruit? Het hart ligt in de borstkas, achter het borstbeen tussen beide longen in. Er wordt vaak gezegd dat het hart aan de linkerkant ligt, maar dit is niet helemaal waar. Het ligt

Nadere informatie

ALS de diagnose is gesteld

ALS de diagnose is gesteld ALS de diagnose is gesteld Nour Mushe, Mathilde de Nood & Leona Verhelst 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Spierziekten 5 1.1 Verschillende spierziekten 5 1.2 De oorzaken van spierziekten 6 1.3 Amyotrofische

Nadere informatie

Alles over de bloedziekten PNH & AA. Wat is bloed?

Alles over de bloedziekten PNH & AA. Wat is bloed? Alles over de bloedziekten PNH & AA Wat is bloed? Binnenin je lichaam zit een rode vloeistof. Dat is je bloed. Bloed is erg belangrijk voor je lichaam, het zorgt voor vervoer van stoffen, voor de warmte

Nadere informatie

Medicijnen bij MS. Welke soorten zijn er en hoe kan ik kiezen?

Medicijnen bij MS. Welke soorten zijn er en hoe kan ik kiezen? Medicijnen bij MS Welke soorten zijn er en hoe kan ik kiezen? Medicijnen bij MS Welke soorten zijn er en hoe kan ik kiezen? Colofon Medicijnen bij MS Welke soorten zijn er en hoe kan ik kiezen? De patiëntengidsen

Nadere informatie

laag van het oog. fiets van gekeken

laag van het oog. fiets van gekeken Wat is leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD)? Maculadegeneratiee is een aandoening van het centrale gedeelte van het netvlies, de macula lutea, of gele vlek. Zoals in een fototoestel de film de lichtgevoelige

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Ethinylestradiol/Levonorgestrel 0,03/0,15 mg WEC, filmomhulde tabletten

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Ethinylestradiol/Levonorgestrel 0,03/0,15 mg WEC, filmomhulde tabletten BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Ethinylestradiol/Levonorgestrel 0,03/0,15 mg WEC, filmomhulde tabletten ethinylestradiol / levonorgestrel Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u

Nadere informatie

Chronische ontsteking zet de medische wereld op zijn kop

Chronische ontsteking zet de medische wereld op zijn kop Chronische ontsteking zet de medische wereld op zijn kop Zo luidde de kop van het tijdschrift Health Matters in 2004. De Time verwoordde het op de voorpagina als volgt: 'Verstopte moordenaar, de verrassende

Nadere informatie

Hartfalen: wat is dat?

Hartfalen: wat is dat? Hartfalen: wat is dat? Onderzoek en behandeling 1 De Hartstichting strijdt al 50 jaar succesvol tegen hart- en vaatziekten. Maar het aantal sterfgevallen en patiënten moet nóg verder omlaag, want ruim

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Viramune 100 mg tabletten met verlengde afgifte Viramune 50 mg tabletten met verlengde afgifte nevirapine

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Viramune 100 mg tabletten met verlengde afgifte Viramune 50 mg tabletten met verlengde afgifte nevirapine Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Viramune 100 mg tabletten met verlengde afgifte Viramune 50 mg tabletten met verlengde afgifte nevirapine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

TIA: een voorbijgaande beroerte

TIA: een voorbijgaande beroerte TIA: een voorbijgaande beroerte Herkenning en behandeling 1 De Hartstichting strijdt al 50 jaar succesvol tegen hart- en vaatziekten. Maar het aantal sterfgevallen en patiënten moet nóg verder omlaag,

Nadere informatie

Kijken in de buik: de diagnostische laparoscopie

Kijken in de buik: de diagnostische laparoscopie Kijken in de buik: de diagnostische laparoscopie Een diagnostische laparoscopie is een kijkoperatie waarbij de gynaecoloog de buikholte en de organen die daarin liggen onderzoekt. Buikpijn of het uitblijven

Nadere informatie

Kinderen met een stoma

Kinderen met een stoma Kinderen met een stoma Nederlandse Stomavereniging Colofon Eerste druk 2005 Oplage 2500 Teksten: Arnoud Kluiters Eindredactie: Rietje Krijnen Ontwerp en lay-out: Van den Oever Vormgeving, Deil Inhoudelijke

Nadere informatie

1. WAT IS FOSTER EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

1. WAT IS FOSTER EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Foster 100/6 microgram/dosis, aërosol, oplossing beclometasondipropionaat, formoterolfumaraatdihydraat. Voor gebruik door volwassenen. Lees goed de hele bijsluiter

Nadere informatie

Wat is anesthesie? patiënteninformatie

Wat is anesthesie? patiënteninformatie Wat is anesthesie? patiënteninformatie 1. Wat is anesthesie? Dokter, ik zal toch nog wakker worden? is een vraag die patiënten vaak stellen aan de anesthesist. Het besef dat ze tijdens de operatie de controle

Nadere informatie

Als uw nieren niet goed meer werken

Als uw nieren niet goed meer werken Nierstichting Nederland Antwoordnummer 533 1400 VB Bussum 1400VB533 Nierpatiënten Vereniging Nederland Antwoordnummer 515 1400 VB Bussum 1400VB515 Als uw nieren niet goed meer werken chronische Nierschade

Nadere informatie

Uw nieren zijn van levensbelang Nieren, hoge bloeddruk en diabetes.

Uw nieren zijn van levensbelang Nieren, hoge bloeddruk en diabetes. Uw nieren zijn van levensbelang Nieren, hoge bloeddruk en diabetes. Nieren, hoge bloeddruk en diabetes. Nieren, hart- en vaatziekten, diabetes en een hoge bloeddruk hebben veel met elkaar te maken. Nieren

Nadere informatie

Algemene uitleg over het sensitisatiemodel voor patiënten met (subacute/chronische) pijn en centrale sensitisatie

Algemene uitleg over het sensitisatiemodel voor patiënten met (subacute/chronische) pijn en centrale sensitisatie Algemene uitleg over het sensitisatiemodel voor patiënten met (subacute/chronische) pijn en centrale sensitisatie 7 Waarom blijf ik maar pijn hebben? En waarom kan men de precieze oorzaak van mijn pijnklachten

Nadere informatie

Neurologie. Na een beroerte. Informatie voor patiënten en hun naasten 1/24

Neurologie. Na een beroerte. Informatie voor patiënten en hun naasten 1/24 1/24 Neurologie Na een beroerte Informatie voor patiënten en hun naasten 2/24 Eigendom van: Notities 3/24 Inhoudsopgave Inleiding 5 Deel 1 Informatie over een beroerte Wat is een beroerte 6 Anatomie van

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. broomhexinehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. broomhexinehydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BISOLVON drank voor kinderen met aardbeiensmaak, 4 mg/5 ml BISOLVON drank voor kinderen, 4 mg/5 ml broomhexinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie