vernieuwt Het doel? Jongeren zonder opleiding het rechte pad op sturen, door hen een toekomst in de maatschappij te bieden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vernieuwt Het doel? Jongeren zonder opleiding het rechte pad op sturen, door hen een toekomst in de maatschappij te bieden."

Transcriptie

1 APRIL 2013 Heijplaat vernieuwt Pagina 3 Inhaalslag Bewoners begroeten bewoners Kinderpersbureau Heijplaat Op De Klaver Heijplaat ondernemen de leerlingen veel leuke dingen. Een van die dingen is het kinderpersbureau. Na schooltijd doet hier een groep enthousiaste leerlingen aan mee, met een passie voor schrijven en interviewen. Pagina 4 Aanpak tuinen voortgezet Pagina 9 Herdenking 4 mei met inschrijving nieuw fotoboek Waar het vooral om gaat is dat de leerlingen zich bewust zijn van duurzaamheid. Zij zijn bijvoorbeeld naar Circus Duurzaam Heijplaat geweest, een leerzame ervaring. Maar ook zijn zij naar de RDM Campus geweest, waar een nieuw project gestart is. Het is niet zomaar een project, want het is de bedoeling dat daar scooters worden gemaakt, die duurzaam en goed voor het milieu zijn. Het doel? Jongeren zonder opleiding het rechte pad op sturen, door hen een toekomst in de maatschappij te bieden. Heeft u een leuk onderwerp of wilt u iets aan hen kwijt? Dan kunt u contact opnemen met het kinderpersbureau Heijplaat via Kinderpersbureau interviewt De leerlingen zijn inmiddels al een tijd gestart met blok twee van het kinderpersbureau. De groep is groter geworden en ze zijn erg enthousiast, leergierig, maar toch ook serieus. Na wat oefenen met elkaar, was het dan eindelijk zover. Donderdag 14 februari jl. kregen de leerlingen een workshop interviewen. Een goede voorbereiding, want donderdag 21 februari jl. hebben vier leerlingen een interview afgenomen. Cindy Marcus van Groenkleed en Harry Waard, directeur van De Klaver Heijplaat, zijn geïnterviewd. Een tikkeltje zenuwachtig waren de leerlingen toch wel, maar dat is logisch want het is erg spannend. De interviews zijn gefilmd en te lezen op de blog van het kinderpersbureau:

2 Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden Het Kenniscentrum Sustainable Solutions RDM van de Hogeschool Rotterdam doet in opdracht van IKS-Heijplaat (Duurzaam Heijplaat) onderzoek naar de leereffecten van het IKS-proces*. Dit onderzoek wordt gedaan aan de hand van gesprekken met een groot aantal betrokkenen (bewoners, professionals en politici) en een analyse van (ontwikkelde) plannen. Hierbij kijken wij hoe het IKS-project tot op heden verlopen is en wat het effect van het IKS-project is op Heijplaat. * IKS staat voor Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden en is een subsidieprogramma van Agentschap.nl De uitkomsten van dit onderzoek worden beschreven in een kennisagenda voor projecten als IKS, waarbij een andere procesgang is ingezet. Wat we op Heijplaat hebben geleerd, zal ook worden gebruikt bij toekomstige projecten in andere gemeenten. Tevens wordt het onderzoek medio april/mei 2013 aan u teruggekoppeld. Hiervoor kunt u zich opgeven bij de Huiskamer of een mail sturen naar Uit de gesprekken die wij reeds gevoerd hebben, kwam de behoefte naar voren om op Heijplaat een meer diepgaande discussie op te zetten over wat duurzaamheid op Heijplaat kan inhouden en vooral hoe daar vorm aan te geven. Om aan deze behoefte te voldoen willen wij graag met u allen een internetdiscussie starten. Om een open en oprechte discussie over de toekomst van ons Heijplaat te voeren, willen wij u uitnodigen om mee te doen aan een internetdiscussie. U kunt dit doen door te reageren op een aantal uitspraken. De internetdiscussie is een platform waarop u en anderen niet alleen nu, maar ook later regelmatig met elkaar ideeën, standpunten, wensen kunnen delen en verder brengen. U kunt zich vanaf 21 maart jl. opgeven voor de internetdiscussie via de website Heeft u geen computer internet tot uw beschikking of heeft u hulp nodig? Dan kunt u toch meedoen! Op dinsdag- en donderdagmiddag zullen wij in de Huiskamer van Heijplaat aanwezig zijn. Hannah Frederiks en Kees Machielse Condorloods De loods van Condor is al enige tijd een veelvuldig besproken onderwerp. De inwoners van Heijplaat zijn tegen de plaatsing van de loods op de gekozen locatie op RDM West. Het Havenbedrijf Rotterdam is van mening dat deze locatie juist zorgvuldig gekozen en geschikt is voor deze loods. De Condorloods is besproken in drie verschillende raadscommissievergaderingen. Wethouder Baljeu heeft met de bewoners, de bedrijven en het Havenbedrijf gesproken, maar geconstateerd dat de loods past binnen de geldende juridische en planologische kaders. Inmiddels is de bouwvergunningsaanvraag voor de loods op 1 februari 2013 door Condor ingediend. Dokkaffee Het Dokkaffee is tijdelijk gesloten op last van de bouwinspecteur. Er zijn diverse bouwkundige problemen aan het Dokkaffee geconstateerd, waaronder scheurvorming in de gevel en verzakking van de spanten. Doordat de oorzaak van de scheurvorming onduidelijk was, is in november uit voorzorg de sloop van het achterliggende Nieuwe Hoofdkantoor stopgezet. Inmiddels hebben meerdere onderzoeken plaatsgevonden en komt er, in nauw overleg met de dienst Bouw- en Woningtoezicht van de Gemeente Rotterdam, een herstelplan voor het Dokkaffee. We hopen dat iedereen deze zomer weer kan genieten van een cappuccino en Dok-sandwich! Tot die tijd zal er mogelijk vanaf omstreeks april een alternatieve locatie op het RDM terrein aangeboden worden. Meer info hierover volgt zo spoedig mogelijk. Keerlus bij Heijplaatweg Met grote regelmaat staan er lange rijen met vrachtwagens op de Heijplaatweg stil. De vrachtwagens staan te wachten tot ze op de achterliggende kadeterreinen kunnen lossen en/of laden. Een van de problemen hierbij is dat er weinig mogelijkheden zijn om te keren voor vrachtwagens. Dit gebeurt veelal op de openbare weg. Resultaat is dan ook extra verkeersopstopping en soms ook schade aan geparkeerde auto s en hekwerken. Om dit te kunnen voorkomen, komt er nu aan het einde van de Heijplaatweg een keerlus. Hierdoor kan vrachtverkeer makkelijk en veilig keren. Om keren van zwaar verkeer mogelijk te maken is ook aanpassing van ondergrondse kabels en leidingen noodzakelijk. De keerlus zal om die reden gelijktijdig worden aangelegd met de herinrichting van de buitenruimte van Broekman en zal naar verwachting gereed zijn in het tweede kwartaal van Charlois Booming 46 nieuwe bomen uit de Woonbron Bomenbank zijn in het kader van Charlois Booming geplant op locatie sloopdriehoek te Heijplaat (Dir. de Gelderstraat Ampenanstraat). De bomen blijven voor vijf jaar staan op een tijdelijke locatie en worden nadien herplant in de openbare buitenruimte binnen Heijplaat/Nieuwe Dorp. In de planontwikkeling wordt hiermee rekening gehouden. De bomen zijn reeds opgekroond en hebben de komende 5 jaar naast water geven gedurende het eerste jaar geen verzorging nodig. Een mooi voorbeeld van duurzaamheid en samenwerking tussen bewoners, Woonbron, deelgemeente en de werf. Meer weten? Bel Groenkleed: Hans Ober / Cindy Marcus of naar 2

3 Nieuwe manier van woningtoewijzing werkt Sociale huurwoningen op Heijplaat worden vanaf medio 2011 toegewezen via de proef woonbemiddeling. Dat betekent dat belangstellenden geen woning meer krijgen toegewezen door alleen een loting. Er gaat een kennismaking met het dorp aan vooraf. Ook voeren woonmakelaars gesprekken met de kandidaten. Op deze manier begeleiden de woonmakelaars belangstellenden naar de best passende woning. Deze nieuwe manier van woningtoewijzing werkt. Marina Landman, woonmakelaar: Er komen minder klachten binnen over nieuwe bewoners. Het zijn mensen, die er bewust voor kiezen op Heijplaat te wonen. De woonmakelaars gaan in gesprek met kandidaten en op basis van hun woonwensen laten zij passende, beschikbare woningen zien. Marina: Anders dan bij de loting hebben kandidaten nu meer keuze. En ik merk dat zij de persoonlijke begeleiding naar een passende woning waarderen. De proef met deze manier van woningtoewijzing loopt tot in Woonbron vraagt de Stadsregio daarna deze toewijzing definitief te maken. Wilt u in aanmerking komen voor een (andere) sociale huurwoning van Woonbron op Heijplaat? Kom u dan inschrijven op een kennismakingsdag. De eerstvolgende kennismakingsdag wordt aangekondigd via de websites woonnet-rijnmond.nl en woonbron.nl/ kennismakingsdagheijplaat, de plaatselijke krant en raamaffiches in de wijkpost en de Huiskamer. Inhaalslag Bewoners begroeten bewoners Wil Mangelsdorf en Jannie Ton gaan bij nieuwe bewoners langs met een attentie en informatie. Wilt u samen met de bewoners uit uw straat iets organiseren om uw woonomgeving te verbeteren? Dan kunt u de Woonbron-euro aanvragen om uw plan financieel te ondersteunen. Op de verantwoordingsbijeenkomst van Woonbron van 19 september jl. in De Huiskamer is afgesproken Bewoners begroeten bewoners nieuw leven in te blazen. Samen met straatcoach Benyounes El Majdoub van PIT010 en geboren en getogen Heijplaters Wil Mangelsdorf en Jannie Ton is het project weer opgezet. Jannie: Ik merkte dat nieuwe bewoners soms niet weten wat er allemaal op Heijplaat is. Door een praatje te maken met nieuwe bewoners kunnen we ze eenvoudig wegwijs Woonbron-euro Werk samen aan een leukere woonomgeving! Het plan moet betrekking hebben op uw directe woonomgeving of de gemeenschappelijke ruimte. Na goedkeuring krijgt u van ons een geldbedrag waarmee u het plan geheel of gedeeltelijk kunt uitvoeren. Als tegenprestatie vragen wij u om enkele foto s, een kort verslag en de kassabonnen van het evenement naar ons op te sturen. maken. Daarbij ontvangen nieuwe bewoners een leuke tas met informatie en attenties. Wil en Jannie zijn een inhaalslag aan het maken en bezoeken de bewoners, die vanaf 1 januari 2011 op Heijplaat zijn komen wonen. Daarbij hebben zij een verdeling gemaakt. Wil, die in de nieuwbouw van de Wijde Blick woont, neemt de nieuwe bewoners van dat complex voor haar rekening. Jannie bezoekt de overige nieuwe bewoners, die verspreid over het dorp wonen. Wil: Het is leuk bewoners wegwijs te maken op Heijplaat. Ik ben er zelf geboren en getogen en kan ze er veel over vertellen. WOONBRON-EURO Werk samen aan een leukere woonomgeving! Wilt u samen met de bewoners uit uw straat een barbecue organiseren, een buurtfeest opzetten of de gezamenlijke tuin opknappen? Dan kunt u nu onze Woonbron-euro aanvragen om uw plan financieel te ondersteunen. Aanvragen Om in aanmerking te komen voor de Woonbron-euro willen wij vooraf het gezamenlijk plan en de begroting zien. Het Aanvragen Om in aanmerking te komen voor de Woonbron-euro willen wij vooraf het gezamenlijke plan en de begroting zien. U kunt het aanvraagformulier ophalen in de wijkpost aan de Streefkerkstraat 16. plan moet betrekking hebben op uw directe woonomgeving of de gemeenschappelijke ruimte. Na goedkeuring krijgt u van ons een geldbedrag waarmee u het plan geheel of gedeeltelijk kunt uitvoeren. Als tegenprestatie vragen wij u om enkele foto s, een kort verslag en de kassabonnen van het evenement naar ons op te sturen. U kunt het aanvraagformulier ophalen in onze woonwinkel. 3

4 Tuinenaanpak voortgezet Ook dit jaar zijn medewerkers van het gebiedsteam Heijplaat van Woonbron weer op straat te vinden om tuinen te bekijken. Het gaat niet alleen om het groenonderhoud, maar ook om de uitstraling van de woning vanaf de straat bekeken. Corina de Jong, programmamanager Heijplaat: Vorig jaar zijn we gestart met het controleren van de tuinen. Waar nodig bellen we direct bij de bewoners aan. We houden in de gaten of er verbetering te zien is. Als het nodig is, blijven we er achteraan gaan. Vorig jaar is een derde van de tuinen op Heijplaat bezocht. Hiervan hebben 38 tuinen extra aandacht nodig. Corina: Het is leuk om te zien hoe sommige tuinen opknappen en hoe trots bewoners op zichzelf zijn als dat gedaan is. Uitleen tuingereedschap Soms geven bewoners aan dat zij geen geld hebben voor tuingereedschap. Dat hoeft echter geen belemmering te zijn. Woonbron leent namelijk tuingereedschap uit. Corina: Als bewoners tuingereedschap nodig hebben, kunnen zij dat in de wijkpost komen lenen. Het gereedschap varieert van eenvoudige hulpstukken als een hark, schoffel en kruiwagen, tot meer geavanceerd gereedschap als een electrische heggenschaar. Ook complimenten Er zijn ook tuinen, die een compliment waard zijn. Ter motivering deelt Woonbron complimentenkaarten uit. Corina: Gedurende het tuinseizoen bekijken we de tuinen en maken de mooiste tuinen kans op een prijs. Deze prijs reiken we aan het eind van het tuinseizoen uit. Hulp nodig? Meld het! Bij het bekijken van de tuinen zijn medewerkers van Woonbron veel op straat te vinden. Daarbij raken zij vaak in gesprek met bewoners. Het komt voor dat er problemen spelen, waar bewoners zelf geen raad mee weten. Ineke van Eden, sociaal beheerder: Soms weten bewoners niet dat of waar ze terecht kunnen voor hulp, terwijl die er wel is. We hebben nauw contact met hulpverlenende instanties zoals PIT010 en verwijzen bewoners door. Ook komen medewerkers van Woonbron op huisbezoek als een huurachterstand ontstaat. Ineke: Bij sommige mensen is de financiële terugslag tijdelijk. Een betaalafspraak is dan voldoende om uit de schulden te komen. Bij anderen speelt er meer. Ook dan verwijzen wij door naar hulpverlenende instanties als PIT010, MPH (Meldpunt Preventie Huisuitzetting) Sociale Raadslieden, LZN (Lokaal Zorgnetwerk) en Aafje. Weet u zelf niet waar u terecht kunt als u hulp nodig hebt? Of ziet u iemand bij u in de buurt met wie het niet goed gaat? Of het nu gaat om eenzaamheid, vervuiling, mishandeling of andere sociale problemen, u kunt het melden bij de medewerkers van Woonbron in de wijkpost aan de Streefkerkstraat 16. Groep 7/8 van De Klaver bezoekt Anne Frank Huis te Amsterdam Op maandagochtend 3 december jl. vertrok groep 7/8 onder begeleiding van Meester Marnix, juffrouw Marlies, meester Waard en het 4/5 mei comité naar Amsterdam voor een bezoek aan het Anne Frank Huis. Een verslag van dit bezoek is te vinden op met dank aan Nour, Esra, Ilyaas, Jayson, Jemalh, Lorenzo C., Ferdi, Dounia, Jayden, Morris, Mike, Lorenzo Verroen, Olav en Menno. Jong010 Eind maart kwam het eerste nummer van Jong010 uit in Charlois. Jong010 is dé gratis lokale krant voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar uit Rotterdam. De papieren krant komt, met uitzondering van de zomervakantie, iedere maand uit. In de krant lezen kinderen lokaal nieuws en Rotterdamse achtergrondverhalen, speciaal voor en met behulp van kinderen gemaakt. De krant staat vol met nieuws, verhalen, foto s, reportages, interviews, leuke weetjes, reacties van kinderen, puzzels en quizzen. De krant is zeer divers met thema s rond zakgeld en groen in de wijken. En vormt een mooie koppeling met het lespakket op scholen. aldus Michel de Baan, dagelijks bestuurder deelgemeente Charlois. Jong010 wordt elke maand via de basisscholen en scholen voor speciaal en praktijkonderwijs verspreid en is ook gratis te verkrijgen bij openbare gelegenheden zoals de bibliotheek. 4

5 EBE.RTL.FOL.CON1022.HEIJPLAAT.02/13 GRATIS Energie besparen met Heijplaat Slim wonen Lokale duurzame doelen in Heijplaat ontvangen cheque van Eneco Samen met bewoners van Heijplaat werken de gemeente, verhuurder Woonbron, WNF, Stedin en Eneco aan het doel een energieneutraal Heijplaat in Door bijvoorbeeld te kiezen voor duurzame Eneco-energie, konden de wijkbewoners geld bijeen sparen voor duurzame goede doelen in de wijk. Per klant legde Eneco 50,- opzij. In totaal is er op deze manier sinds eind april 2012 maar liefst 6.150,- bijeen gespaard. Op 14 februari jl. ontvingen de vertegenwoordigers van de gekozen doelen een cheque voor het te ontvangen bedrag. Betrokken bewoners Kathy distefano van het afvalproject Heijplaat Groen mocht van de verschillende lokale doelen het grootste bedrag, namelijk 1.670,- mee naar huis nemen. Mevrouw distefano: We zijn heel blij met dit geld. Hiermee gaan wij onder andere de scholen benaderen. Want we gaan weer afval prikken. Mensen samenbrengen voor een schone en groene wijk, daar zijn wij voor. Tijdens een geanimeerde bijeenkomst in de Huiskamer van de Heijse Blik maakte Paul van der Hoeven van Eneco Retail bekend welk bedrag elk doel ontvangt. Van der Hoeven: De betrokkenheid van de bewoners bij de wijk is groot. Dat zie je terug in het aantal klanten dat heeft gekozen voor Eneco Heijplaat Energie, zo n 25% van de wijk. Het motiveert ons extra om samen te werken aan een energieneutrale wijk. Duurzaam De andere doelen die blij werden gemaakt met een cheque zijn: Kinderboerderij de Heij: 1.550,-, Samen op Kamp: 1.100,- 100 jaar Heijplaat: 1.100,-, de Culturele Commissie Heijplaat: 370,- Speeltuin Heijplaat: 240,- Activiteiten Brede School Heijplaat: 120,- Uiteraard zal het geld zo duurzaam mogelijk worden besteed. Heijplaat Slim wonen: doe gratis mee Verduurzamen begint thuis. Daarom is Eneco in 2012 gestart met Heijplaat Slim wonen. Steeds meer wijkbewoners doen mee aan dit energiebesparingproject. Dit project duurt drie jaar en gaat duidelijk maken hoe consumenten omgaan met energiebesparende middelen in huis. Wijkbewoners die meedoen krijgen een gratis bespaarpakket met o.a. een Toon en slimme meters. Al bij 50 huishoudens zijn deze pakketten geïnstalleerd. De eerste geluiden zijn zo positief dat Eneco meer Heijplaters wil laten Kathy distefano neemt trots de cheque in ontvangst In april vindt een tweede ronde met installaties plaats vanuit Slim wonen. Aanmelden is niet meer mogelijk. 5

6 Katja Horeman Irma Bijl Nieuwe gebiedsmanager Met het vertrek van een gebiedsmanager begin dit jaar besloot de deelgemeente Charlois verder te gaan met twee gebiedsmanagers voor heel Charlois. Hiermee was het ook een logische zet de deelgemeente op te splitsen in een noordelijke en zuidelijke helft. Voormalig gebiedsmanager van Heijplaat Irma Bijl houdt zich vanaf nu bezig met de vooroorlogse wijken Oud-Charlois, Tarwewijk en Carnisse. De gebiedsmanager van de Zuidelijke tuinsteden, Pendrecht en Zuidwijk, is sinds enkele maanden actief in de Wielewaal en Heijplaat. Zij neemt dus het stokje over van Irma Bijl. Katja Horeman: Ik vind het leuk om met veel verschillende dingen bezig te zijn. Dat was voor mij ook de reden om gebiedsmanager te worden. Hoewel Heijplaat niet direct te vergelijken is met de Zuidelijke tuinsteden wordt ook in Heijplaat een groot deel van de woningen vernieuwd. Ik heb er erg veel zin in om met mijn ervaring uit Pendrecht en Zuidwijk aan de slag te gaan in dit mooie havendorp. EVEN VOORSTELLEN: Dayenne Veen Graag wil ik mijn collega Dayenne Veen aan u voorstellen. Samen met haar werk ik aan een schoner, heler en veiliger Charlois en dan met name voor de gebieden Wielewaal, Waalhaven, Zuiderpark en natuurlijk Heijplaat. Dayenne is medewerkster buitenruimte. U kunt haar bellen of mailen over zaken en wensen die u heeft in de buitenruimte. Alles in het redelijke natuurlijk en pas als op uw melding (zoals voor kapotte stoeptegels, defecte straatverlichting, graffiti en niet opgehaald grof vuil) geen gehoor gegeven wordt. Daarnaast loopt Dayenne mee met de schouwen die viermaal per jaar samen met de diensten, Woonbron en een groep betrokken bewoners worden gehouden. Tijdens de schouw wordt de buitenruimte gezamenlijk beoordeeld. Bij het niet behalen van de score 4 (normering gesteld door het stadsbestuur en deelgemeente) worden er aanvullende maatregelen genomen. Spreekuur: Om de twee weken (op de woensdag van uur in de even weken) houden wij, samen met buurtagent Arno en manager Leefbaarheid Corina de Jong van Woonbron (en zo mogelijk ook met andere organisaties) spreekuur in de Huiskamer in de ruimte onder de Heijse Blick. U kunt dan persoonlijk bij ons terecht met vragen en informatie. Spoedvraagje? Bel dan met Voor meldingen in de buitenruimte kunt u het beste bellen naar het algemene nummer van de Gemeente Rotterdam, of melding maken via internet; Mij kunt u bellen of mailen voor zaken op het gebied van veiligheid, voorzieningen, sociale vraagstukken en burgerparticipatie. Contact via Dayenne Veen: Joop van der Hor: Arno Yarzagaray: Corina de Jong: Joop van der Hor Gebiedsadviseur Heijplaat 6

7 Op 18 maart jl. ben ik gestopt als penningmeester en bestuurslid van de Vereniging Wijkbewoners Heijplaat en Vereniging van Huurders Heijplaat. Na 12 jaar penningmeester te zijn geweest werd het naar mijn mening tijd dat een jongere persoon dit gaat doen. Drie jaar geleden, toen ik herkozen werd, had ik al aangekondigd dat dit mijn laatste termijn zou zijn. Als ik nog een termijn erbij doe, weet ik nu al dat ik door gezondheidsproblemen van mij en mijn vrouw dit niet vol zou maken. Ik ben 13 jaar geleden door Piet Boukes bij het bestuur gehaald, omdat ik iets van computers wist en er daarmee problemen waren. Doordat de toenmalige penningmeester overleed, werd ik tijdelijk penningmeester van de vereniging van wijkbewoners en dat ben ik dus 12 jaar gebleven. Door verhuizing van de penningmeester van de Op de jaarvergadering van de Wijkbewoners Heijplaat zijn als bestuursleden afgetreden C. Ruiz, W. Mangelsdorf en H. Post. Als nieuwe bestuursleden zijn gekozen G. v.d. Stoep, C. v.d. Schee en H. Albrecht. Afscheid van redactielid Herman Post Tijdens de redactievergadering van februari namen we met pijn in ons hart afscheid van redactielid Herman Post. Herman was vanuit de VWH jarenlang de ogen en oren op Heijplaat en informeerde de redactie over wat er speelde onder de Heijplaters. Hij werd bij het vertrek aangenaam verrast met een verrekijker en bonbon voor zijn vrouw, als dank voor het lenen. Gelukkig blijft Herman Post de stukken van Heijplaat Vernieuwt wel op de website plaatsen. Herman, bedankt voor je inzet voor Heijplaat Vernieuwt! De redactie: v.l.n.r. Joop v.d. Hor (DC), Ron de Koning (DC), Herman Post (VWH), Sandra Mastenbroek (Woonbron), Nadine Vos (Havenbedrijf) en Els Barendregt (Move On communicatie). huurdersvereniging buiten Heijplaat kwam die functie er nog bij. Het is een turbulente tijd geworden door de plannen die Maasoevers (nu Woonbron) had met Heijplaat en ook de veranderingen bij de deelgemeente in het subsidiebeleid bracht veel werk mee. Er waren veel interessante kanten aan het bestuurder zijn van de vereniging zoals het Hinder & Veiligheidsoverleg dat onder leiding van de gedeputeerde van Zuid Holland. Dit met andere bewonersorganisaties (Oostvoorne, Rozenburg en Hoek van Holland) en directeuren van bedrijven in het Rijnmondgebied, waardoor we ook een kijkje konden nemen bij andere bedrijven. Ik blijf nog wel mijn werk doen als webmaster van maar dat kan ik vanuit huis doen. Herman Post Bestuurswisseling VWH en nieuwe gezichten in de commissie De nieuwe voorzitter is N. Prins, Als ondersteuning van het bestuur kwam er in de commissie J. Dorst, C. Ruiz, R. v. Put, L. Durain en J. Sturiale. Wist u dat... er weer bomen uit de bomenbank van Woonbron zijn geplant op het eerste groenkleed en dat dit mede mogelijk is gemaakt door Charlois BOOMing? op woensdagmiddag door kinderen vanaf 4 jaar weer geknutseld kan worden op kinderboerderij De Heij? dit knutselen om uur begint en dat er na afloop door Miranda wordt gezorgd voor pannenkoeken? op 20 april een Carwash & Rollerdisco op het Rondplein wordt georganiseerd? de snackkar van datzelfde plein plotseling is verdwenen? er protest is aangetekend tegen de verdwijnen hondenloslooplaatzone? een Stop de Condor petitie zal worden aangeboden aan het college van B&W? op 4 mei a.s. kan worden ingeschreven voor het fotoboek Heijplaat in oorlogstijd & vredestijd? de eerste 75 kopers er een unieke gratis dvd bij krijgen, samengesteld door dorpsfotograaf Rob Lampen? een grote hennepkwekerij in het dorp is opgerold? het blad Charlois elke maand te verkrijgen is op vaste punten? het eerste elftal van RDM uit de competitie is gehaald, maar zal herrijzen gelijk de krachtige mythologische Feniks? Koningsdag groots gevierd zal worden op sportcomplex De Heij? de dozen nog niet gepakt zijn, maar de verhuizing van de buurtvereniging dichterbij komt? de verbouwing van school de Klaver ook heeeeel dichtbij is? de Kinderboerderij op 6 april groots heropend is? Nico Prins de opvolger is van voorzitter Carmen Ruiz van de VWH? Herman Post de Gouden Karel de Stoutespeld niet heeft gekregen, maar verdiend?! Wil Mangelsdorf al een hele poos draagster is van een Karelspeld? studenten van de Hoge School olv Mirjam de Koning aan de slag gaan met de beweegtuin? zij daarvoor de oude kapsalon op het Zeven- Provinciënplein gebruiken? er een bijna een meter lange zalm gesignaleerd is in de Heijse Haven? gebiedsmanagers Maike Akkers (Havenbedrijf) en Irma Bijl (deelgemeente) de Heijplaters gaan missen? 7

8 Duurzame sloop (amoveren) Nieuwe Dorp gaat gestaag door Sinds afgelopen zomer werken medewerkers van Oranje BV dagelijks aan de sloop van 240 woningen in het Nieuwe Dorp. Eerder sloopten zij in 2011 al 46 woningen. Empowerment* voor werkloze jongeren Naast de medewerkers van Oranje BV werken ook zes werkloze jongeren uit Heijplaat mee aan de sloop. Op deze manier doen de jongeren onder begeleiding van gemotiveerde en geroutineerde medewerkers werkervaring op. De jongeren verzorgen vooral de voorsloop van de woningen, helpen bij de kraan, saneren asbest en dragen bij aan een verzorgde werkplek. Ook is er gelegenheid een opleiding te volgen; een aantal van de jongeren heeft inmiddels een diploma gehaald voor het saneren van asbest. Corstian Hartingsveldt, uitvoerder bij Oranje BV: Gedurende dit project ervaren de jongens hoe het is in de sloop en asbest te werken. Afhankelijk van hun discipline en inzet bestaat de mogelijkheid bij Oranje een diensverband te krijgen. * Empowerment is het gebruik maken en ontwikkelen van iemands capaciteiten om in economisch, sociaal en politiek opzicht actief mede gestalte te geven aan iemands eigen leven en dat van de gemeenschap waarvan iemand deel uitmaakt. Hergebruik van sloopafval Tijdens de sloopwerkzaamheden scheidt Oranje BV bijna alle vrijkomende materialen en zorgen ze ervoor dat deze hoogwaardig worden hergebruikt. Hout, zoals balken en planken, krijgen een nieuw leven als vloerplanken en tuinmeubels. Ook glas en kunststof kozijnen worden gerecycled. Verder wordt het grind van de daken gehaald voor hergebruik in beton. Dakbitumen gaat in de shredder en wordt verwerkt tot nieuw dakleer. Kalkzandsteen wordt gebroken en verwerkt in nieuwe kalkzandsteenproducten. De metselstenen worden gescheiden van overige puin en gebruikt als gedeeltelijke grondstof voor nieuwe metselstenen. Betonpuin wordt hergebruikt in de betonindustrie. Het restpuin wordt op locatie gebroken en wordt tenslotte verwerkt onder nieuwe wegen. Corstian Hartingsveldt: Maar ook Heijplaters komen vragen om materialen, die zij weer kunnen gebruiken. Zo is er hout gebruikt voor Concept Hut Village en zetten we kozijnen en aanrechtbladen apart voor een inwoner van Heijplaat (die zorgt dat het wordt hergebruikt op Curaçao.) Ook bij de kinderboerderij en de volkstuinen hebben materialen uit de sloop een nieuwe bestemming gekregen. Planning sloopwerkzaamheden Het gebied ten zuiden van de Karimunstraat is geheel gesloopt en klaar voor beplanting van de bomen voor het groenkleed. Naar verwachting is de gehele sloop rond juli/ augustus gereed. Corstian Hartingsveldt: De gebouwen zijn eind mei wel gesloopt. Maar daarna zijn we in juni nog bezig de funderingen en de kelders uit de grond te halen en hogen we in juli de percelen op met grond. Nieuwbouw Het bestemmingsplan is ingediend en komt dit voorjaar ter inzage. De exacte datum is nog niet bekend. Ook is gestart met het opstellen van het inrichtingsplan. In dit plan staat hoe de omgeving eruit komt te zien. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de keuzes voor de soorten bomen, planten, struiken en bestrating. Maar ook de parkeermogelijkheden en het verloop van de bekabeling die in de grond moet komen. Voor de nieuwbouwontwerpen zitten de ontwikkelaars en architecten in zogenaamde woonateliers actief met belangstellenden om de (teken)tafel. Wonen op Heijplaat is in trek, zo blijkt uit de reacties. Vooral de locatie en vele keuzemogelijkheden die belangstellenden hebben uit diverse woonproducten en (zelf)bouwmogelijkheden, worden zeer gewaardeerd. Een mooie combinatie die mensen de ruimte biedt om hun nieuwe huis zelf samen te stellen. Het eerstvolgende woonatelier is op donderdag 18 april a.s., weer in de Huiskamer op Heijplaat. Ook meedenken over uw nieuwe huis? Kijk voor meer informatie op 8

9 herdenking 4 mei met inschrijving fotoboek Op zaterdag 4 mei a.s. heeft de jaarlijkse 4 mei herdenking traditioneel plaats bij de gedenksteen van Arie den Toom en andere gevallen oorlogsslachtoffers. Bij het ter perse gaan van deze editie van Heijplaat Vernieuwt was nog niet bekend waar de ontvangst is. Dit zal later bekend gemaakt worden via de site en het wijkbulletin. Om circa uur wordt in het Henk Huismanplantsoentje tegenover caférestaurant Courzand een herdenkingsplechtigheid gehouden waaraan leerlingen van school De Klaver meewerken. Er worden enkele korte gedichten voorgedragen en muziekvereniging Dock Yard brengt gepaste muziek ten gehore. Om exact uur wordt twee minuten stilte in acht genomen waarna bij het monument bloemen gelegd zullen worden. Na de herdenkingsplechtigheid kan worden ingeschreven voor het boek Heijplaat in oorlogstijd en vredestijd. De eerste 50 kopers krijgen er een speciale door Rob Lampen gemaakte DVD bij met daarop unieke foto s en beelden van het project Jonge Vrede en het in 2010 uitgebrachte boek Heijplaat in Verzet van Jean-Philippe van der Zwaluw en Joop van der Hor dat op deze avond voor de speciale prijs van 15,- wordt aangeboden. Het nieuwe fotoboek Heijplaat in oorlogs- en vredestijd is op deze avond te koop voor slechts 10,-. (beschikbaar vanaf eind juni). De opbrengst wordt gebruikt voor voortzetting van het project Jonge Vrede waar kinderen van basisschool de Klaver op bijzondere wijze in de lessen bezig zijn met oorzaak en gevolg van de Tweede Wereldoorlog. Wie kent dit jongetje? Na de aanval van Duitse vliegtuigen en troepen en bezeting van vliegveld Waalhaven op 10 mei 1940 zette de Engelse RAF nog dezelfde dag een tegenaanval in. Van de zes Bristol Blenheims werden er vijf door Duitse jagers neergeschoten. Een daarvan was van squadronleader Jimmy Wells en verwoestte in zijn val drie huizen in buurtschap De Heij. Niet lang daarna liet dit jongetje, waarschijnlijk wonend op de Heij, zich met het wrak van dit Britse vliegtuig op de foto zetten. Ten behoeve van het fotoboek zouden wij graag weten hoe dit jongetje heet. Weet u wie dit jongetje is? Laat u dit dan weten aan de redactie via Karel de Stoutespeld voor Herman Post Maandagavond 18 maart jl. kreeg Herman Post uit handen van dagelijks bestuurder Theo Coşkun de Gouden Karel de Stoutespeld uitgereikt. Herman toonde zich verbaasd en opgelaten tegelijk, maar kon de bijzondere onderscheiding van de deelgemeente Charlois zeer waarderen. De 73-jarige Herman Post, bewoner van Heijplaat, drukt al vele jaren een positieve stempel op de ontwikkeling van het tuindorp. Hij heeft zich vele decennia achtereen ingezet voor verschillende organisaties en groeperingen op het dorp. Zonder Herman Post zou de transitie welke momenteel plaatsvindt, aanzienlijk stroever lopen. Herman zorgt voor rust waar het uit de hand dreigt te lopen, voor orde waar nodig en vooral voor inhoud en kwaliteit. Herman is geboren op 20 februari 1940 en vierde onlangs het feit dat hij samen met zijn vrouw Hélène van Schaick 50 jaar getrouwd is. Het echtpaar Post heeft 2 zoons en 1 dochter. Enkele weken geleden is de hoogbejaarde moeder van Herman overleden. Hij heeft haar, ondanks zijn eigen respectabele leeftijd, tot op het laatst als zoon en mantelverzorger dag en nacht bijgestaan en bijgestaan/verzorgd. Herman is nagenoeg zijn gehele werkzame leven werkzaam geweest bij het GEB, het gemeentelijk Energie Bedrijf Rotterdam. Hij klom op als chef laborant. Het gezin Post kwam in 1970 vanuit Hoogvliet naar Heijplaat en wist zich als buitenstaander al vrij snel binnen de Heijplaatse samenleving een positie te verwerven (zie palmares en wapenfeiten). Enkele van zijn wapenfeiten; Buurtvereniging Heijplaat, 30 jaar als actief medewerker en nu als bestuurder Vereniging van Wijkbewoners, 15 jaar bestuurder w.o. secretaris en penningmeester Huurdersvereniging Heijplaat, lid, bestuurder en archivaris Loopt nagenoeg alle schouwen mee, is aanwezig waar het nodig is Werkte mee aan de totstandkoming van het historische naslagwerk Heijplaat in verzet Voetbalver. RDM, o.a. jeugdsecretaris en trainer van de jeugd Volkstuinvereniging Heijplaat, secretaris Wijkcentrum Heijplaat, diverse functies Lid van de redactie Heijplaat Vernieuwt Beheerder van de website Heijplaat (blijft hij doen) Kweker van inheemse vogelsoorten Actief bestuurslid supportersvereniging Liverpool Deze aanvraag wordt ondersteund door: Bestuur bewonersvereniging Heijplaat 4 mei comité Heijplaat Nico de verhalenverteller Corina de Jong, Woonbron Jacqueline Hoogland (vh Cornelissen), onafhankelijk voorzitter Heijplaat Vitaal Irma Bijl en Joop van der Hor (deelgemeente Charlos) 9

10 Algemene telefoonnummers Deelgemeente Charlois Boerhaavestraat 11 Postbus 5410, 3008 AK Rotterdam T: Gemeente Rotterdam Sinds oktober heeft de gemeente Rotterdam een nieuw en gemakkelijk te onthouden telefoonnummer: (lokaal tarief) voor vragen, klachten en meldingen gericht aan de gemeente. Politie T: (lokaal tarief) Alarmnummer 112 Ambulance T: Brandweer T: Dierenambulance T: VraagWijzer Charlois Deelgemeente Charlois is de uitvoerende organisatie. T: Servicepunt Charlois Zuid, Plein 1953 nr. 63 Servicepunt Charlois Noord, Pleinweg 202 PIT010 of T: Straatcoaches: Benyounes El Majdoub M: en Tim Volker M: Milieudienst Rijnmond Wilt u een milieuklacht melden? Via het meldsysteem worden klachten geregistreerd en wordt de klager indien gewenst ook teruggebeld over hoe de klacht is/wordt afgehandeld. Milieutelefoon: Storing waterleiding Evides: (dag/nacht) Sociale Raadslieden T: Dinsdag tot uur Donderdag 9.00 tot uur Vervoer Aqualiner:www.aqualiner.nl voor tijden en tarieven RET: (gratis) Buslijn 61 en 68 van/naar Heijplaat: bus.aspx voor tijden en tarieven Watertaxi: voor tijden en tarieven Vereniging Wijkbewoners Heijplaat Alcorstraat 29 Dinsdag uur en uur T: De Huiskamer De huiskamer is er voor iedereen. T: Dinsdag t/m vrijdag: uur tot uur. Eneco houdt spreekuur op dinsdagmiddag van uur to uur. Politie, Deelgemeente en Woonbron houden om de week (oneven weken) op woensdag spreekuur vanaf uur. Verder vindt u er info over veel zaken die op Heijplaat spelen o.a. rond duurzaamheid. Wijkpost Woonbron Streefkerkstraat 16 Spreekuur complexbeheerder; alle werkdagen van 9.00 tot 9.30 uur. Spreekuur sociaal beheerder; woensdag uur T: (www.woonbron.nl) Heijplaat vernieuwt is een uitgave van colofon Teksten Woonbron, Deelgemeente Charlois Havenbedrijf Rotterdam, Move On communicatie Fotografie Woonbron, Cor Vos, K. van Cappellen en Joop van der Hor Storingsnummer gas en stroom Eneco: (gratis, dag/nacht) Meldpunt drugsoverlast Charlois Klachten over bijv. drugsoverlast of illegale bewoning? T: Klachten Voor vuil op straat, kapotte verlichting, losse tegels, graffiti, groenonderhoud, riolering, bestrating, etc.: T: (dag/nacht) Ruilwinkel/Kinderboerderij Oostbroekweg 15, Openingstijden van de kinderboerderij: dinsdag t/m zondag van tot uur. De ruilwinkel is open op vrijdag van tot uur en zaterdag tot uur. De rood gekleurde delen in deze Colofon betreft de mutaties ten opzichte van de vorige uitgave van Heijplaat Vernieuwt. Opmaak Move On communicatie Drukwerk Plusprint Verspreiding Bewonersorganisatie V.W.H. April 2013 Oplage

vernieuwt Heijplaat RDM & Heijplaat NU! Juni 2012

vernieuwt Heijplaat RDM & Heijplaat NU! Juni 2012 Juni 2012 Heijplaat vernieuwt BIJLAGE Sarkis maakt unieke totaalinstallatie in Onderzeebootloods RDM & Heijplaat NU! De open dag die op zaterdag 12 mei jl. speciaal was georganiseerd voor en door bewoners

Nadere informatie

vernieuwt Heijplaat SEPTEMBER 2013

vernieuwt Heijplaat SEPTEMBER 2013 SEPTEMBER 2013 Heijplaat vernieuwt Pagina 2 Bouw CHIBB in volle gang Zienswijzen ingediend op bestemmingsplan Pagina 4 Rotterdam krijgt een Harbour Run Pagina 6 Laat de zon voor je werken: Zonnepanelenactie

Nadere informatie

vernieuwt Heijplaat DECEMBER 2014

vernieuwt Heijplaat DECEMBER 2014 DECEMBER 2014 Heijplaat vernieuwt Gemeente en Woonbron zoeken partij voor Heijplaat Woonbron en de gemeente Rotterdam gaan gezamenlijk een uitvraag doen om een vervangende marktpartij te selecteren voor

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

het Grootverslag Nr. 60 oktober 2008 Mia Rood overleden Bouw van appartementencomplex voor dementerende ouderen van start

het Grootverslag Nr. 60 oktober 2008 Mia Rood overleden Bouw van appartementencomplex voor dementerende ouderen van start Nr. 60 oktober 2008 het Grootverslag 4 De Wilskracht in Wesvershoof bewoond 7 Mia Rood overleden 17 Bouw van appartementencomplex voor dementerende ouderen van start De onzin van... COLUMN Vanaf 1 januari

Nadere informatie

05 Veilig hangen sluitwerk. 10 Sophiastaete. 14 Wie werken er in uw wijk? Vul de aanmeldingskaart in!

05 Veilig hangen sluitwerk. 10 Sophiastaete. 14 Wie werken er in uw wijk? Vul de aanmeldingskaart in! 34e jaargang nummer 118 APRIL 2013 05 Veilig hangen sluitwerk Vul de aanmeldingskaart in! 10 Sophiastaete In deze Schakel aandacht voor de veelzijdigheid van de Sophiastaete 14 Wie werken er in uw wijk?

Nadere informatie

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn Woontij december 2009 14e jaargang Nummer 3 Wonen zonder zorgen Zorgen? Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn dat de gevolgen van de recessie niet aan de sociale verhuurders

Nadere informatie

+ Concernparticipatieraad Woonbron

+ Concernparticipatieraad Woonbron 2007 2008 + Concernparticipatieraad Woonbron VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES Prins Alexander December 2007 VAN DE REDACTIE Alweer ons vierde blad van 2007. Een extra dik nummer, omdat wij veel kopij hebben

Nadere informatie

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Pag. 2 Colofon Pag. 3 Voorwoord van de voorzitter Pag. 4 25 jaar aandacht voor wijken/plantenbakken Pag. 5 Opening nieuwbouw Hartekampgroep

Nadere informatie

Wat hebben we gedaan & wat gaan we doen? Regelt u alles al online met ons Klantportaal? BUREN GEZOCHT. Juni 2015, nummer 2 BEWONERSMAGAZINE

Wat hebben we gedaan & wat gaan we doen? Regelt u alles al online met ons Klantportaal? BUREN GEZOCHT. Juni 2015, nummer 2 BEWONERSMAGAZINE BEWONERSMAGAZINE van De Leeuw van Putten Juni 2015, nummer 2 BUREN GEZOCHT Wat hebben we gedaan & wat gaan we doen? Regelt u alles al online met ons Klantportaal? 1 Wie regeert, bepaalt? WONINGSTICHTING

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Nieuws uit het Verre Westen

Nieuws uit het Verre Westen Nieuws uit het Verre Westen Uitgave Bewonersorganisatie Oud Mathenesse & Het Witte Dorp Bulgaarsestraat 4 3028 BB Rotterdam bewoners@boomhwd.nl www.boomhwd.nl Afscheid raadsman Wim van Nieuwenhuize compliment!

Nadere informatie

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna?

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna? Magazine Uitgave 2 november 2014 Inhoud 100plus... en daarna? Ben C. Pluimer directeur-bestuurder HW Wonen Colofon Het WoonMagazine is een uitgave van HW Wonen. Dit magazine is bestemd voor huurders en

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN DOOR RAAD VAN STATE VERNIETIGD

BESTEMMINGSPLAN DOOR RAAD VAN STATE VERNIETIGD MET O.A. 2 BESTEMMINGSPLAN VERNIETIGD. 4 KONINGINNEBUURT DUURZAMER. 6 BERICHTEN VAN DE GEMEENTE. 7 SNEEUW RUIMEN EN WONEN AAN DIACONESSENPLEIN WORDT NOG LEUKER. 10 SLOOP PROVINCIEHUIS. 11 TOEKOMSTVISIE

Nadere informatie

Bewoners Vereniging Schiedam-West

Bewoners Vereniging Schiedam-West Adres Sticker Bewoners Vereniging Schiedam-West BVSW-blad voor leden en belangstellenden 4e kwartaal.2008 Gelukkig Kerstfeest en een voorspoedig 2009 Voorwoord: - voorzitter...blz. 3 Uitnodiging Nieuwjaars

Nadere informatie

W i j k k r a n t. Parkwijk-Zuiderpolder. Jaargang 16 Februari 2008

W i j k k r a n t. Parkwijk-Zuiderpolder. Jaargang 16 Februari 2008 W i j k k r a n t Parkwijk-Zuiderpolder Jaargang 16 Februari 2008 In dit nummer Jaarverslag 2007 Notulist gezocht Nieuwjaarsreceptie Interview met... bezoek ons ook op www.parkwijk-zuiderpolder.nl Wijkraadsleden

Nadere informatie

redactie@bvaarlanderveen.nl

redactie@bvaarlanderveen.nl Februari 2014 redactie@bvaarlanderveen.nl BESTUUR Rob van Haastrecht Voorzitter, zaken buitengebied Noordeinde 65, 0172-23 3694 Natasha van der Salm Secretaris, communicatie gemeente Stationsweg 6, 0172-57

Nadere informatie

Craneveer. Wijkblad van t Cranevelt en Alteveer jaargang 42 nummer 4 maart 2015

Craneveer. Wijkblad van t Cranevelt en Alteveer jaargang 42 nummer 4 maart 2015 Wijkblad van t Cranevelt en Alteveer jaargang 42 nummer 4 maart 2015 IN DIT NUMMER: Update van Aan tafel +1 Lokale zonnestroom beschikbaar Buurtkracht ontdekt diverse initiatieven in de wijk Wateroverlast?

Nadere informatie

Vleuten-De Meern. en me openstellen voor grote en kleine zaken die in de wijk spelen.

Vleuten-De Meern. en me openstellen voor grote en kleine zaken die in de wijk spelen. Juni 2005 nummer 03 wijknieuws Vleuten-DeMeern Hoe gaat het met de wijk? Met de Wijkenmonitor onderzoekt de Gemeente Utrecht elk jaar hoe het gaat met de wijken en subwijken van Utrecht. De Wijkenmonitor

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

bewoners aan het roer

bewoners aan het roer woon kwartier Editie nr. 01- Voorjaar 2012 o.a. in dit nummer: P4 nieuwe huisstijl wold & waard Gewoon in het Westerkwartier. Dat is de titel van de nieuwe huisstijl van Wold & Waard. Een stijl die past

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Heistraatbraderie. Inhoud. H e l m o n d b i n n e n s t a d

Nieuwsbrief. Heistraatbraderie. Inhoud. H e l m o n d b i n n e n s t a d H e l m o n d b i n n e n s t a d Nieuwsbrief n a j a a r 2 0 1 3 Inhoud Semibungalows in aanbouw... 2 Buurtfeest Vossenberg... 3 Kunstwerk in Weverspark... 4 Binnen kijken in de groepswoningen... 5 Bouwen

Nadere informatie

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014.

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014. D E V E U R B O D E Wijkkrant voor Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014 Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Activiteitenagenda wijkcentrum Bericht van wijkagent

Nadere informatie

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning?

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning? woonvenster uitgave 3 14 de jaargang september 2012 inhoud 2 Team Woonservice: Fijn om écht het verschil te kunnen maken 3 Wat te doen bij schade in uw woning? 4 Grote opknapbeurt seniorenwoningen: van

Nadere informatie

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

12 Besparen op de kosten

12 Besparen op de kosten 34e jaargang nummer 121 april 2014 06 Voormalig wethouder Stoop Blijft in Hendrik-ido-Ambacht! 12 Besparen op de kosten Rhiant start drie onderzoeken! 16 Heeft u financiële problemen? Trek dan tijdig aan

Nadere informatie

HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1

HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1 HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1 colofon Vitirine is een uitgave van Stichting Trivire en verschijnt 4 keer per jaar. Teksten: Eindredactie: Redactieraad Trivire Communicatie Trivire Ontwerp

Nadere informatie

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014 volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Uitgave 1 april 2014 Gratis met maximaal 6 personen naar tentoonstelling 100 jaar Zie pagina 21 Indit nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard Mijn

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

100 jaar Eigen Bouw. Kerstgedachte. Duurzaam wonen en leven. Rookmelders. Overstap naar IBAN. Telefooncirkel geeft mensen beetje zekerheid

100 jaar Eigen Bouw. Kerstgedachte. Duurzaam wonen en leven. Rookmelders. Overstap naar IBAN. Telefooncirkel geeft mensen beetje zekerheid 218e jaargang 2013 100 jaar Eigen Bouw Kerstgedachte Duurzaam wonen en leven Rookmelders Overstap naar IBAN Telefooncirkel geeft mensen beetje zekerheid Voorbereiding sloop Stagiair aan het woord Planmatig

Nadere informatie