Postgraduaat in Accountancy & Finance Financial Controlling Ondernemersgericht beleggen en financieren. Competenties op maat van uw ambities

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Postgraduaat in Accountancy & Finance Financial Controlling Ondernemersgericht beleggen en financieren. Competenties op maat van uw ambities"

Transcriptie

1 Competenties op maat van uw ambities Postuniversitaire programma's Accountancy & Finance Postgraduaat in Accountancy & Finance Financial Controlling Ondernemersgericht beleggen en financieren Academiejaar EMS maakt deel uit van de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB)

2 Postgraduaat in ACCOUNTANCY & FINANCE Programma-aanbod De EHSAL Management School biedt vijf verschillende postuniversitaire programma s binnen het vakgebied Accountancy & Finance: - Financial Accounting - Corporate Finance - Investment Adviser - Financial Controlling - Ondernemersgericht financieren en beleggen Elk programma vormt een afgeronde, actuele opleiding waarvoor u afzonderlijk kunt inschrijven. Postgraduaat in Accountancy & Finance U kunt echter ook het wettelijk erkende getuigschrift van Postgraduaat in Accountancy & Finance behalen door één van de twee volgende combinaties met succes te volgen: - Financial Accounting en Corporate Finance, samen met het Business game Ecoman of - Financial Accounting en Investment Adviser, samen met het Business game Ecoman U kunt de inhoud van uw postgraduaat dus afstemmen op uw persoonlijke interesse of uw professionele activiteiten. Deelname aan het strategisch bedrijfsspel Ecoman (meer info vindt u op de pagina hiernaast) is evenwel steeds verplicht. In deze brochure vindt u meer uitleg over de vijf bovenvermelde programma's. De programma's Financial Controlling en Ondernemersgericht financieren en beleggen maken geen deel uit van het postgraduaat. "Terugkijkend op de opgedane kennis en ervaring tijdens dit programma, en de interessante medestudenten en professoren die ik er ontmoette, was het postgraduaat Accountancy & Finance een aanrader voor iedereen die zich wil verdiepen in financiële economie." Christoph Brughmans, Business Advisor bij KPMG Advisory Belgium 2

3 Business game ECOMAN Wat is een business game? Ecoman laat drie ondernemingen concurreren. Elk bedrijf wordt vertegenwoordigd door een directiecomité, samengesteld uit deelnemers aan het spel. U wordt lid van zo n managementteam en bent als directeur verantwoordelijk voor een belangrijk domein. Het Ecoman-spel bestrijkt drie boekjaren. Het directiecomité maakt bedrijfsplannen, analyseert de resultaten van het vorige boekjaar en neemt nieuwe beleidsbeslissingen over productie, financieel beheer, human resources, research & development, marketing en verkoop. Die beslissingen moeten passen in een strategisch kader en rekening houden met de conjunctuurvooruitzichten. Het einddoel is de meetbare prestatiedoelstellingen verwezenlijken. Onvoorziene omstandigheden zoals overheidsbeslissingen, marktdynamiek, acties van concurrenten, maatschappelijke problemen, het grondstoffenbeleid en financiële hefbomen, spelen een belangrijke rol. Dat bevordert uw inzicht in verschijnselen zoals conjunctuur, inflatie en rentevoeten. Doelstellingen en methode In de Ecoman-leeromgeving kunt u op korte tijd intensief kennis en ervaring opdoen. U treedt buiten het domein van uw eigen expertise en legt verbanden tussen de uiteenlopende managementtaken. De realistische bedrijfsomgeving maakt de strategische samenhang tastbaar. Teamwerk en samen beslissen zijn eveneens cruciaal. Interactie met uw teamgenoten en met de andere teams scherpt uw inzicht in de essentie van bedrijfsvoering aan. Tijdens het bedrijvenspel krijgt u volop ondersteuning. Begeleiders zorgen voor advies en bijsturing en verhogen het inzicht bij alle deelnemers. Ze helpen zoeken naar relevante informatie en gegevens en analyseren resultaten. Programmacoördinator Hebt u nog vragen over het postgraduaat of de postuniversitaire programma s, dan kunt u Liesbeth Vancuyck contacteren op het nummer of via 3

4 Postuniversitair Programma FINANCIAL ACCOUNTING Waarom Financial Accounting volgen? De taken van een accountant vergen grote deskundigheid en constante bijscholing. Een correcte boekhouding moet immers rekening houden met verschillende boekhoudprincipes en wetgevingen. Bovendien bepaalt de jaarrekening als financieel uithangbord mee het imago van uw onder - neming. Voorts is de accountant het best geplaatst om financiële gegevens te interpreteren die managementbeslissingen kunnen ondersteunen of alternatieven kunnen aanreiken. De langlopende opleiding Financial Accounting biedt u daartoe een uitgebalanceerd opleidingspakket met aandacht voor actualisering én uitbreiding van uw vakkennis. Dankzij sterk realiteitsgerichte sessies kunt u de nieuwe kennis snel integreren in uw dagelijkse bezigheden. Als onderdeel van de cyclus Postgraduaat in Accountancy & Finance is het programma Financial Accounting erkend door de beroepsinstituten in het kader van de permanente vorming. Doelgroep Het programma Financial Accounting richt zich tot iedereen die een grondige kennis van accountancy nodig heeft voor zijn beroep, zoals (stagiair-)bedrijfsrevisoren, (stagiair-) accountants en administratieve en financiële kaderleden. Deelnemers moeten houder zijn van een universitair of gelijkwaardig diploma of over relevante praktijkervaring beschikken. Dankzij de opleiding Financial Accounting heb ik een dieper inzicht gekregen in financiële rapportering, waarderingsmethodes, consolidatietechnieken... De docenten putten uit hun ruime praktijkervaring om een boeiende mix van theoretische basis en levendige voorbeelden te combineren. Danny Schepens, Analist bij Euroclear Bank 4

5 PROGRAMMA EN DOCENTEN Inhoud Het programma omvat twee modules en loopt over 16 avonden. Module 1: Kerncompetenties (35 uur) Overzicht van de boekhoudnormen (14 uur) Corporate Governance (3,5 uur) Creative Accounting (7 uur) ISA-normen (3,5 uur) Consolidatienormen en -technieken (7 uur) Module 2: Special topics (21 uur) IAS/IFRS (10,5 uur) Consolidatie onder IAS (3,5 uur) Business Combinations (3,5 uur) Case Belgian GAAP versus IFRS (3,5 uur) U vindt een gedetailleerde beschrijving van de programma-onderdelen op De sessies vinden plaats op maandagavond van 18u tot 21u30. Ze starten op 27 september 2010 en eindigen op 28 februari Docenten G. Bats, Erebedrijfsrevisor en vennoot, lid van Ernst & Young International, EMS-prof D. De Backer, Secretaris-Generaal, lid Directiecomité Ter Beke NV Ph. Maeyaert, Audit Partner, Bedrijfsrevisor Deloitte & Touche Bedrijfsrevisoren, EMS-prof D. Schockaert, Senior Manager PwC L. Van Brussel, Bedrijfsrevisor, BDO Atrio Bedrijfsrevisoren, EMS-prof H. Van Impe, Accountant-Bedrijfsrevisor en revisor erkend door de controledienst van ziekenfondsen, Vennoot Van Impe & Associates, Executive professor UAMS, EMS-prof P. Van Bourgognie, Bedrijfsrevisor, Partner Van Impe & Associates H. Van Impe L. Van Brussel 5

6 Postuniversitair Programma CORPORATE FINANCE Waarom Corporate Finance volgen? De opleiding Corporate Finance biedt u een grondige en praktijkgerichte verkenning van de vele basisaspecten van financieel beleid, geleid door docenten met ruime praktijkervaring. Elke sessie steunt op een stevige theoretische basis die onmiddellijk met talrijke voorbeelden wordt vertaald naar de realiteit. Alle partijen die belang hebben bij de goede afloop van financiële beslissingen komen aan bod: zowel de familiale en de multinationale aandeelhouder, als de bankier en de financieel manager. Het aantal deelnemers aan de cyclus is beperkt met het oog op vlotte contacten, zowel onderling als met de docenten. Interactief onderwijs - met ruimte voor eigen inbreng - en de confrontatie met andere opvattingen, leiden tot zeer waardevolle persoonlijke inzichten. Als onderdeel van de cyclus Postgraduaat in Accountancy & Finance is het programma Corporate Finance erkend door de beroepsinstituten in het kader van de permanente vorming. Doelgroep Dit programma is bestemd voor al wie te maken heeft met de financiële beleidsaspecten van een onderneming: financieel directeurs en hun medewerkers, directie- en kaderleden belast met financiering, boekhouding en aanverwante taken. De cyclus is ook nuttig voor externe adviseurs zoals consultants, accountants, boekhouders... Bovendien is deze diepgaande en praktijkgerichte opleiding geschikt voor zowel de ervaren professional als voor diegene die nieuwe kennis wil verwerven want ze biedt niet alleen nieuwe ontwikkelingen en inzichten maar zet u ook aan tot reflectie over uw eigen onderneming en tot uitwisseling van ideeën. Deelnemers moeten houder zijn van een universitair of gelijkwaardig diploma of over relevante praktijkervaring beschikken. Voorkennis van het financieel beleid in ondernemingen is nood - zakelijk. "Dankzij de opleiding verwierf ik een betere kennis van financieel beheer (zoals investeringsbegrippen) en een bredere kijk op de verschillende bijbehorende financiële aspecten (zoals waarderingsmethodes). Deze nieuwe inzichten en competenties geven een duidelijke meerwaarde aan mijn huidige functie." Didier Cuvelier, Business Manager bij Networks Support D'Ieteren NV 6

7 PROGRAMMA EN DOCENTEN Inhoud Het complete programma omvat 2 modules, gespreid over 16 avonden. Module 1: Kerncompetenties (35 uur) Corporate Finance: Begrippenkader (3,5 uur) Deel 1: De financieringsbeslissing (14 uur) Deel 2: De investeringsbeslissing (7 uur) Deel 3: De waarde van de onderneming (10.5 uur) Module 2: Special topics (21 uur) Fiscale en juridische aspecten inzake Corporate Finance (7 uur) Juridische structuur bij overnames (3,5 uur) Financial engineering (7 uur) Mergers & acquisitions (3,5 uur) U vindt een gedetailleerde beschrijving van de programma-onderdelen op De sessies vinden plaats op donderdagavond van 18u tot 21u30. Ze starten op 30 september 2010 en eindigen op 3 maart Docenten H. Coppens, Managing Director, Intertrust (Belgium) NV D. De Backer, Secretaris-Generaal, lid Directiecomité Ter Beke NV E. Geeraert, Zelfstandig Bedrijfsadviseur, Executive professor UAMS, EMS-prof M. Hofman, Gedelegeerd Bestuurder, Ter Beke NV, EMS-prof J. Lyssens, Managing Director Picali BVBA R. Poppe, Algemeen Directeur, Aron BVBA, EMS-prof A. Praet, Docent HUB, Programmaleider Investment Adviser, EMS-prof K. Van Der Elst, Executive Vice President Legal Metris NV E. Geeraert M. Hofman 7

8 Postuniversitair Programma INVESTMENT ADVISER Waarom Investment Adviser volgen? Beleggen lijkt plots niet zo eenvoudig meer. Vooral in barre beurstijden maakt deskundig advies het verschil voor (institutionele) beleggers die hoge eisen stellen inzake rendement en risicobeheersing. Moeilijke marktomstandigheden en een toenemend aanbod van complexe producten maken de opvolging van financiële ontwikkelingen echter hachelijk en tijdrovend. Toch verwacht men optimaal beleggingsadvies. Het vernieuwde programma Investment Adviser biedt daarom, naast een grondige basisvorming, ook gespecialiseerde kennis. Het streeft ernaar u concreet materiaal ter beschikking te stellen dat meteen bruikbaar is in de dagelijkse praktijk. Als onderdeel van de cyclus Postgraduaat in Accountancy & Finance is het programma Investment Adviser erkend door de beroepsinstituten in het kader van de permanente vorming. Doelgroep Het programma Investment Adviser richt zich tot iedereen met interesse voor het evalueren en waarderen van roerende beleggingen, zowel beroepshalve als privé. U krijgt een grondige basisvorming en bestudeert de recentste ontwikkelingen. Het programma besteedt ook veel aandacht aan assetallocatie en riskmanagement. Een aanrader dus voor specialisten in finan - ciële instellingen, analisten en raadgevend personeel in beursvennootschappen, maar ook voor verantwoordelijken bij institutionele beleggers, medewerkers uit financiële departementen, financial planners en accountants. Privébeleggers leren dan weer een portefeuille samenstellen afgestemd op hun behoeften en die verder beheren. "Dankzij de opleiding Investment Adviser heb ik mijn professionele kennis uitgebreid, zowel theoretisch als met praktische casestudies. De sessies zijn goed gegeven door ervaren docenten en mensen die in het werkveld staan. Daardoor krijg je steeds voorbeelden uit de actualiteit. Tijdens de sessies is er ook tijd om vragen te stellen of discussiepunten aan te snijden." An De Troyer, Beheerder Back Office Asset Management bij Fortis Insurance Belgium 8

9 PROGRAMMA EN DOCENTEN Inhoud Het programma omvat 2 modules en loopt over 16 avonden. Module 1: Junior Portfoliomanagement (31,5 uur) Deel 1: Inleiding (14 uur) Efficiënte markten en CAPM - Fundamentele analyse - Sectoranalyse - Technische analyse Deel 2: Waardering financiële activa (17,5 uur) Financiële analyse als basis voor waardering van aandelen - Free Cash Flow-methode - Modellen voor aandelenselectie - Obligaties als beleggingsklasse - Afgeleide producten: opties, swaps, futures Module 2: Advanced Portfoliomanagement (24,5 uur) Deel 3: Assetallocatie (14 uur) Emerging markets - Principes van assetallocatie en portefeuillebeheer - Riskmanagement en dynamische assetallocatie Deel 4: Fiscale topics (10,5 uur) Patrimonium- en persoonlijke financiële planning - Financial engineering U vindt een gedetailleerde beschrijving van de programma-onderdelen op De sessies vinden plaats op donderdagavond van 18u tot 21u30. Ze starten op 7 oktober 2010 en eindigen op 17 maart Docenten P. Deceuninck, Bestuurder Investa NV R. De Groodt, Senior Equity analyst Private Banking, BNP Paribas Fortis V. De Praet, Vermogensbeheerder private klanten Cofibol en beheerder aandelenfonds Equity trend van het Fonds Sicav Placeuro P. Gins, Bedrijfsleider Compugraphics H. Hendrickx, Gedelegeerd Bestuurder, Dierickx, Leys & Cie NV M. Leyder, Directeur Vermogensadvies Van Lanschot Bankiers Belgiê, EMS-prof K. Maes, Global head of Private Clients, Dexia Asset Management R. Poppe, Algemeen Directeur, Aron BVBA, EMS-prof A. Praet, Docent HUB, Programmaleider Investment adviser, EMS-prof J. Seynhaeve, Afdelingshoofd beheer Fund of Funds, KBC Asset Management J. Stremersch, Vennoot Stremersch, Van Broekhoven & Partners J. Verstraeten, Manager, Degroof Corporate Finance R. Poppe A. Praet Programmacoördinator Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met Veerle Van Heghe op het nummer of via 9

10 FINANCIAL CONTROLLING Waarom Financial Controlling volgen? Om een organisatie doelgericht te sturen is een nauwgezette opvolging van haar prestaties noodzakelijk. De beste ondernemingsstrategie faalt als zij gebaseerd is op onvolledige of inaccurate financiële informatie, of als financiële gegevens fout worden geïnterpreteerd. Hier ligt een cruciale taak voor de financial controller die zich steeds proactiever moet opstellen. Dit programma geeft een ruim overzicht van de rol van de controller als manager. Het focust daarbij op de relatie tussen strategie en financieel beheer. Naast het klassieke instrumentarium voor beheerscontrole gaat ook ruim aandacht naar recente ontwikkelingen in het vakgebied zoals balanced scorecard, time-driven ABC, value-based management en de creatie van aandeelhouderswaarde. Doelgroep Het programma richt zich tot corporate controllers, management- en costaccountants, financieel directeurs, kortom tot kaderleden uit het departement accounting finance die verantwoordelijk zijn voor beheerscontrole, financiële planning, budgettering en rapportering. Ook algemeen directeurs en externe adviseurs (senior auditors, consultants ) kunnen er baat bij hebben. "Ik zocht een goed inzicht in Financial Controlling, zowel inhoudelijk als wat de interacties betreft met andere afdelingen en met het management. Deze opleiding combineert de evolutie van de verschillende strekkingen in controlling van de laatste jaren, met de ontwikkeling van beschikbare tools. De docenten zijn zelf actief op het vlak van controlling en geven voortdurend actuele voorbeelden die het belang en de mogelijkheden van de functie in ondernemingen onderstrepen." Stijn Peeters, Financial Controller bij Alcatel Lucent Bell 10

11 PROGRAMMA EN DOCENTEN Inhoud Het programma omvat 13 sessies: Sessie 1: De rol en added value van financial controlling Sessie 2: De strategiegerichte organisatie/balanced scorecard (deel 1) Sessie 3: De strategiegerichte organisatie/balanced scorecard (deel 2) Sessie 4: Activity-based costing Sessie 5: Different costs for different purposes: kostprijscalculatiesystemen Sessie 6: Different costs for different purposes: gebruik Sessie 7: (Time-driven) Activity-based costing Sessie 8: Investeringsanalyse Sessie 9: Investeringanalyse: toepassingen Sessie 10: Strategisch budgetteren Sessie 11: Budgettering als beleidsinstrument Sessie 12: Corporate Performance Management & beheerscontrole Sessie 13: Value-based management U vindt een gedetailleerde beschrijving van de programma-onderdelen op De sessies vinden plaats op donderdagavond van 18u tot 21u30. Ze starten op 25 november 2010 en eindigen op 7 april Docenten W. Bruggeman, Professor Management Accounting & Control Universiteit Gent, Professor Vlerick Leuven Gent Management School, Honorary chairman of The Belgian Institute of Management Accountants and Controllers (BIMAC), Partner B&M Consulting T. Bruyneel, Partner B&M Consulting E. Geeraert, Professor UAMS, Management Consultant, EMS-prof M. Hofman, Gedelegeerd Bestuurder Ter Beke nv P. Manet, Zaakvoerder 2PM bvba, Gedelegeerd Bestuurder L.E.D. Techno nv, onafhankelijk bestuurder van vennootschappen, EMS-prof R. Poppe, Algemeen Directeur Aron BVBA G. Scheipers, Partner B&M Consulting D. Van Nieuwenhuyse, Senior Business Intelligence Manager USG People, Programmaleider Corporate Performance Management, EMS-prof D. Van Nieuwenhuyse P. Manet Coordinator For any question you may have, please contact Raymonde Wauters, by phone or 11

12 ONDERNEMERSGERICHT FINANCIEREN EN BELEGGEN NIEUW Waarom een expert class volgen in Ondernemersgericht financieren en beleggen? De bankier is een cruciale partner voor iedere ondernemer. Hij dient de financieringsbehoeften en -belangen van zijn klant-ondernemer te onderkennen en te begrijpen, zonder daarbij uiteraard het belang van de financiële instelling uit het oog te verliezen. Dit programma wil de medewerkers van financiële instellingen, als aanvulling op hun bancaire vorming, een actuele round-up bieden om mee te denken vanuit het standpunt van de klantondernemer, om hem en zijn bedrijf passende oplossingen aan te reiken. Naast wezenlijke concepten inzake ondernemingsfunctioneren en -financiering wordt in dit programma ook aandacht besteed aan vermogensplanning voor ondernemers vanuit een multidisciplinaire aanpak. Doelgroep Het programma richt zich tot de hoger opgeleide medewerkers van financiële instellingen (banken, verzekeraars, vermogensbeheerders...) die ondernemingen en ondernemers adviseren op het vlak van financieren en beleggen. 12

13 PROGRAMMA EN DOCENTEN Inhoud Het programma bestaat uit 7 opleidingssessies van 3,5 uur. Programma Module 1: Ondernemingsfinanciering (14 uur) Financiële structuur - Financiële aspecten van de dagelijkse exploitatie: verband tussen ondernemingsgroei, rentabiliteit en netto-schuldgraad - Optimale kapitaalbehoefte, financieel toelaatbare groei en minimale rendabiliteit - De behoefte aan bedrijfskapitaal - Het belang van contributiemarges - Investeringsbeslissingen - Free cashflow en value-based management: ondernemings- en eigenaarswaarde scheppen - Bedrijfseconomisch en financieel herstructureren van ondernemingen Module 2: Vermogensplanning voor eigenaars en management (10.5 uur) Structuur van het financieel plan - Beheersen van risico s op vermogen - Interactie tussen de verschillende vermogenscomponenten - Rol van het zakelijk vermogen binnen de globale vermogensstructuur - Asset allocatie: van portefeuille naar vermogensadvies - Controle op behoud: juridisch en economisch - Fiscaal-juridische vermogensaspecten - Successie-optimalisatie - Vastgoed verwerven, beheren en overlaten - Fiscale optimalisatietechnieken U vindt een gedetailleerde beschrijving van de programma-onderdelen op De sessies vinden plaats op donderdagavond van 18u tot 21u30. Ze starten op 21 oktober 2010 en eindigen op 9 december Docenten E. Geeraert, Management Consultant, EMS-prof, Professor UAMS J. Stremersch, Vennoot Stremersch, Van Broekhoven & Partners L. Jonckheere, JGA Consult E. Geeraert J. Stremersch 13

14 PRAKTISCHE INFORMATIE Prijzen Postgraduaat Accountancy & Finance Voor 2 programma s en het business game Ecoman (te volgen op één tot drie academie - jaren) betaalt u (standaardprijs) of (voorintekenprijs). U hebt al één programma gevolgd dat deel uitmaakt van het postgraduaat? Dan betaalt u (standaardprijs) of (voorintekenprijs). Financial Accounting Voor het complete programma Financial Accounting betaalt u (standaardprijs) of (voorintekenprijs). U kunt ook de aparte modules volgen. U betaalt dan (module 1) of 880 (module 2). Corporate Finance De kostprijs voor het programma Corporate Finance bedraagt (standaardprijs) of (voorintekenprijs). U kunt ook de aparte modules volgen. U betaalt dan (module 1) of 880 (module 2). Business game ECOMAN U betaalt 850 voor één intensieve speldag. Financial Controlling Voor het programma Financial Controlling betaalt u (standaardprijs) of (voorintekenprijs). Ondernemersgericht financieren en beleggen Voor het programma Ondernemersgericht financieren en beleggen betaalt u 980 (standaardprijs) of 920 (voorintekenprijs). Kortingen Vanaf 3 deelnemers uit eenzelfde bedrijf die inschrijven voor dezelfde programmacyclus, krijgt u 10% korting. HUB-alumni en afgestudeerden van KaHo Sint-Lieven genieten ook 10% korting. Deze kortingen zijn niet cumuleerbaar. Investment Adviser Voor het volledig programma Investment Adviser betaalt u (standaardprijs) of (voorintekenprijs). U kunt ook de aparte modules volgen. U betaalt dan (module 1) of (module 2). Voorintekenprijs Betaalt u vóór 15 september 2010, dan geldt de voorintekenprijs. Voor het programma Financial Controlling is 15 november 2010 de uiterste datum van betaling om de voorintekenprijs te laten gelden. De voorintekenprijs geldt niet bij betaling via de KMO-portefeuille (www.kmo-portefeuille.be). 14

15 Inschrijven U meldt zich aan als kandidaat-deelnemer door een aanvraag tot inschrijving (te downloaden via samen met relevante elementen uit uw curriculum (genoten onderwijs en beroepservaring) op te sturen naar EHSAL Management School, t.a.v. Liesbeth Vancuyck, Stormstraat 2, 1000 Brussel. Faxen kan op het nummer Annulering U kunt steeds schriftelijk annuleren tot 14 dagen voor de start van de cursus. De annuleringskosten bedragen dan slechts 50. Na deze datum bent u het volledige deelnamebedrag verschuldigd. U kunt zich ook kosteloos laten vervangen door een collega die voldoet aan de inschrijvingsvereisten. Gelieve ons daarvan tijdig te informeren. Aanwezigheidsattest en getuigschrift Wie regelmatig de sessies bijwoont, ontvangt na afloop een aanwezigheidsattest. Legt u op succesvolle wijze examens af, dan krijgt u een getuigschrift. Examens afleggen kan enkel als u een compleet programma of het volledige postgraduaat volgt. Het examengeld bedraagt 75 per zittijd en per programma. Wie slaagt voor twee programma s uit de cyclus Postgraduaat in Accountancy & Finance én het business game Ecoman volgt, krijgt het getuigschrift Postgraduaat in Accountancy & Finance. Locatie & parking Alle sessies vinden plaats in de Hogeschool- Universiteit Brussel, Stormstraat 2, 1000 Brussel. U kunt tegen speciale voorwaarden parkeren in de Cityparking vlakbij. Infodagen EMS organiseert infodagen op zaterdag 4 september 2010 van 9u30 tot 12u30 en op donderdag 9 september 2010 van 17u tot 20u in de Hogeschool-Universiteit Brussel, Stormstraat 2, 1000 Brussel. 15

16 Andere OPLEIDINGSSUGGESTIES Andere EMS-programma s in Postgraduaat in industrieel ondernemingsbeleid Bedrijfskunde - Projectmanagement - Operationeel management - Global logistics - Aankoopmanagement - Corporate performance management - PMP preparation courses - Humanresourcesmanagement - Praktische managementvaardigheden - Postgraduaat Management in de gezondheids- en welzijnszorg - Gezondheidseconomie - Algemeen management voor geneesheren-specialisten - Adviseur familiebedrijven (i.s.m. IFB) - Interne controle (CICS-certificatieprogramma) NIEUW - Beheersing van de budgettaire, boekhoudkundige en financiële processen in de publieke sector - Ondernemersgericht financieren en beleggen NIEUW EMS organiseert voor pas afgestudeerde bachelors en masters ook postgraduaten in dagonderwijs: Postgraduaat Marketing, Postgraduaat Bedrijfscommunicatie, Postgraduaat Humanresources - management en Postgraduaat Digitale marketing en communicatie. Meer informatie vindt u via Ook voor uw organisatie werken we graag over deze topics een aangepast opleidingsprogramma uit. Neem voor meer informatie contact op met Raymonde Wauters, of via Groepscentrum Permanente Vorming Het Groepscentrum Permanente Vorming van Hogeschool-Universiteit Brussel biedt een gevarieerd aanbod van opleidingen over actuele thema s voor de vormings- en welzijnssector. Meer informatie hierover vindt u op EHSAL-FHS-Seminaries Reeds meer dan 40 jaar toonaangevend in kortlopende opleidingen in fiscaliteit, vennootschapsrecht en accountancy. Specifieke modulaire opleidingen voor vastgoedmakelaars (Real Estate Tax Seminar) en patrimoniumbeheerders tel: VU: J. Van den Bossche, Stormstraat 2, 1000 Brussel EHSAL Management School - Stormstraat Brussel Tel: Fax:

Management School t.a.v. Caroline Deneuter, Stormstraat 2, 1000 Brussel. Faxen kan op het

Management School t.a.v. Caroline Deneuter, Stormstraat 2, 1000 Brussel. Faxen kan op het Inschrijving Programma U kunt zich aanmelden als kandidaat-deelnemer door een aanvraag tot inschrijving (te downloaden Programmaonderdeel Studiepunten via www.hubrussel.be/ems), samen met uw curriculum

Nadere informatie

www.hubrussel.be/ems Postgraduaten marketing Bedrijfscommunicatie Humanresourcesmanagement Praktische managementvaardigheden

www.hubrussel.be/ems Postgraduaten marketing Bedrijfscommunicatie Humanresourcesmanagement Praktische managementvaardigheden Competenties op maat van uw ambities www.hubrussel.be/ems Postuniversitair programma Postgraduaten marketing Praktische Bedrijfscommunicatie managementvaardigheden Humanresourcesmanagement Academiejaar

Nadere informatie

Postuniversitair programma. Bedrijfskunde. Bedrijfscommunicatie. Academiejaar

Postuniversitair programma. Bedrijfskunde. Bedrijfscommunicatie. Academiejaar Competenties op maat van uw ambities www.hubrussel.be/ems Postuniversitair programma Postgraduaten marketing Bedrijfskunde Bedrijfscommunicatie Academiejaar 2010-2011 Humanresourcesmanagement Academiejaar

Nadere informatie

www.hubrussel.be/ems Postgraduaten marketing Gezondheidseconomie Bedrijfscommunicatie Humanresourcesmanagement Postuniversitair programma

www.hubrussel.be/ems Postgraduaten marketing Gezondheidseconomie Bedrijfscommunicatie Humanresourcesmanagement Postuniversitair programma Competenties op maat van uw ambities www.hubrussel.be/ems Postuniversitair programma Postgraduaten marketing Gezondheidseconomie Bedrijfscommunicatie Academiejaar 2010-2011 Humanresourcesmanagement Academiejaar

Nadere informatie

www.hubrussel.be/ems Postgraduaten marketing Bedrijfscommunicatie Humanresourcesmanagement Humanresourcesmanagement Postuniversitair programma

www.hubrussel.be/ems Postgraduaten marketing Bedrijfscommunicatie Humanresourcesmanagement Humanresourcesmanagement Postuniversitair programma Competenties op maat van uw ambities www.hubrussel.be/ems Postuniversitair programma Postgraduaten marketing Humanresourcesmanagement Bedrijfscommunicatie Academiejaar 2010-2011 Humanresourcesmanagement

Nadere informatie

www.hubrussel.be/ems Postgraduaten marketing Bedrijfscommunicatie Humanresourcesmanagement gezondheids- en welzijnszorg Postgraduaat

www.hubrussel.be/ems Postgraduaten marketing Bedrijfscommunicatie Humanresourcesmanagement gezondheids- en welzijnszorg Postgraduaat Competenties op maat van uw ambities www.hubrussel.be/ems Postgraduaat Postgraduaten marketing Management Bedrijfscommunicatie in de gezondheids- en welzijnszorg Humanresourcesmanagement Academiejaar 2010-2011

Nadere informatie

Praktische informatie. > Inschrijven. > Hoe lang duurt de opleiding? > Wanneer zijn de examens? > Inschrijvingsgeld. > Meer info?

Praktische informatie. > Inschrijven. > Hoe lang duurt de opleiding? > Wanneer zijn de examens? > Inschrijvingsgeld. > Meer info? Praktische informatie > Hoe lang duurt de opleiding? De colleges starten op 19 september 2006 en eindigen op 11 mei 2007. Ze kunnen plaatsvinden elke werkdag tussen 8u30 en 19u30. > Wanneer zijn de examens?

Nadere informatie

Studieprogramma Bachelor en Master in de Handelswetenschappen

Studieprogramma Bachelor en Master in de Handelswetenschappen 1ste jaar Bachelor in de Handelswetenschappen * Algemeen boekhouden 7 Bank- en beurswezen 3 Burgerlijk recht 5 Mens & organisatie 4 Micro-economie voor ondernemers 7 Team&Taal-project 3 Statistische methoden

Nadere informatie

inzicht in uw bedrijf

inzicht in uw bedrijf Niet zomaar cijfers inzicht in uw bedrijf accounting - auditing - consulting Kennis en maatwerk voor uw business Over Baker Tilly Belgium Baker Tilly Belgium is de merknaam van een groep vennootschappen

Nadere informatie

Postgraduaat Financieel Management 2015-2016

Postgraduaat Financieel Management 2015-2016 Postgraduaat Financieel Management 2015-2016 Ga voor een ruim inzicht in de financiële praktijk. Postgraduaat Financieel Management Pagina 1 In dit postgraduaat krijgen de deelnemers een grondig inzicht

Nadere informatie

Notarieel boekhouden. Postgraduaat

Notarieel boekhouden. Postgraduaat Notarieel boekhouden Postgraduaat 2017 2018 Doelgroep Het postgraduaat notarieel boekhouden richt zich tot notariële medewerkers die een bachelor of master behaalden en het notarieel boekhouden in hun

Nadere informatie

OPLEIDINGEN BOEKHOUDEN & FINANCIEEL BELEID VOOR SCHOLEN 2009-2010

OPLEIDINGEN BOEKHOUDEN & FINANCIEEL BELEID VOOR SCHOLEN 2009-2010 OPLEIDINGEN BOEKHOUDEN & FINANCIEEL BELEID VOOR SCHOLEN 2009-2010 Doel en verantwoording Sinds 1 januari 2006 voeren de meeste scholen een dubbele boekhouding en wordt er een jaarrekening opgemaakt en

Nadere informatie

& control. opleiding

& control. opleiding VU post- GRADUATE school of accounting & control opleiding Controlling (RC/EMFC) De VU-opleiding tot Executive Master of Finance and Control (RC) Allround Controller bedrijfseconomisch geweten en adviseur

Nadere informatie

Buitengewone weetwinkel BW.09.017 OPLEIDINGEN ANALYSE VAN JAARREKENINGEN

Buitengewone weetwinkel BW.09.017 OPLEIDINGEN ANALYSE VAN JAARREKENINGEN Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon nderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL Buitengewone weetwinkel BW.09.017 BRUSSEL, 2009-03-25 BESTEMD VR: BuBa & BuS CNTACT: Koen Scheurweg 02 507 08 08 PLEIDINGEN

Nadere informatie

Master in het vennootschapsrecht

Master in het vennootschapsrecht Master in het vennootschapsrecht INTERUNIVERSITAIR PROGRAMMA Faculteit Rechtsgeleerdheid De master in het vennootschapsrecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid legt de klemtoon op de grondige uitdieping

Nadere informatie

Financieel Management

Financieel Management Master Class Financieel Management 2011-2012 De sessies gaan door in de nieuwe campus van KHBO! Ga voor een ruim inzicht in de financiële praktijk. Master Class Financieel Management Pagina 1 Deze opleiding

Nadere informatie

3de jaar Bachelor in de Handels wetenschappen. (modeltraject dagprogramma)

3de jaar Bachelor in de Handels wetenschappen. (modeltraject dagprogramma) 1ste jaar Bachelor in de Handelswetenschappen Algemeen boekhouden 7 Bank- en beurswezen 3 Burgerlijk recht 5 Mens en organisatie 4 Micro-economie voor ondernemers 7 Team & Taalproject 3 Academische vorming

Nadere informatie

Opfrissingscursus wiskunde. > Programma. > Data. > Assessment Bedrijfseconomie. > Inschrijven?

Opfrissingscursus wiskunde. > Programma. > Data. > Assessment Bedrijfseconomie. > Inschrijven? Opfrissingscursus wiskunde In september nodigen we je vrijblijvend uit voor een opfrissingscursus wiskunde. In de cursus worden verschillende begrippen uit het secundair onderwijs opnieuw opgefrist en

Nadere informatie

Management in de non-profit

Management in de non-profit Postgraduaat Management in de non-profit 2015-2016 De sessies vinden plaats in de campus van VIVES HOGESCHOOL BRUGGE. 1 MANAGEMENT IN DE NON-PROFIT Bij non-profit organisaties ligt de belangrijkste klemtoon

Nadere informatie

17 oktober 2013. cvo. sectoren. in een. Accountant. Diploma. Contact

17 oktober 2013. cvo. sectoren. in een. Accountant. Diploma. Contact Academiejaar 2013-2014 17 oktober 2013 Hogeree Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN oktober 2013 VACATURE 2013-2014/001 Functietitel Accountant Stagiair-accountant Plaats

Nadere informatie

Maak de sprong naar de opleiding tot registercontroller. business in control

Maak de sprong naar de opleiding tot registercontroller. business in control Alleen de top biedt het perspectief Maak de sprong naar de opleiding tot registercontroller business in control De registercontroller als business partner voor het management De functie van controller

Nadere informatie

Postgraduaat in het Informaticamanagement

Postgraduaat in het Informaticamanagement Bijblijven & mee evolueren door permanente vorming bij de Hogeschool-Universiteit Brussel Postgraduaat in het Informaticamanagement Academiejaar 2008-2009 Groepscentrum Permanente Vorming Waarom kiezen

Nadere informatie

Zit iedereen op één lijn?

Zit iedereen op één lijn? Zit iedereen op één lijn? WERKEN AAN EEN GOED BESTUUR. Bestuurder zijn in een familiebedrijf Dit event is exclusief bedoeld voor bestuurders van familiebedrijven. Het Instituut voor het Familiebedrijf

Nadere informatie

IT-management. Postgraduaat

IT-management. Postgraduaat IT- Postgraduaat 2017 2018 Geef je IT - carrière een boost! Het unieke postgraduaat IT- bezorgt je de noodzakelijke competenties en vaardigheden om informatica projecten te begeleiden en IT functies op

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand Profiel FenterDaniëls bemiddelt sinds 1999 in personeel voor FINANCE posities. Dat doen wij voor vaste functies. Daarnaast ondersteunen wij organisaties met tijdelijk personeel. Onze wervings- en selectieprocedure

Nadere informatie

Financieel Management

Financieel Management Postgraduaat Financieel Management 2013-2014 De sessies gaan door in de nieuwe campus van KHBO! Ga voor een ruim inzicht in de financiële praktijk. Postgraduaat Financieel Management Pagina 1 Deze opleiding

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

Bedrijfsspel Ecoman² Vakoverschrijdend Project Ondernemen

Bedrijfsspel Ecoman² Vakoverschrijdend Project Ondernemen Bedrijfsspel Ecoman² Vakoverschrijdend Project Ondernemen www.ecoman.be ONDERNEMEN IN DE PRAKTIJK VOOR LAATSTEJAARS SECUNDAIR Academiejaar 2009-2010 De perfecte invulling van de vrije ruimte, de geïntegreerde

Nadere informatie

Postgraduaat in Industrieel Ondernemingsbeleid PMP Preparation Courses. Postuniversitaire programma's. Competenties op maat van uw ambities

Postgraduaat in Industrieel Ondernemingsbeleid PMP Preparation Courses. Postuniversitaire programma's. Competenties op maat van uw ambities Competenties op maat van uw ambities www.hubrussel.be/ems Postuniversitaire programma's Postgraduaat in Industrieel Ondernemingsbeleid PMP Preparation Courses Academiejaar 2010-2011 EMS maakt deel uit

Nadere informatie

Pascal De Splenter. Masterclass Corporate Finance, Vlerick Master TEW Postgraduaat Fiscaliteit. Contact: GSM 0475/75.58.27 Email pascal.des@skynet.

Pascal De Splenter. Masterclass Corporate Finance, Vlerick Master TEW Postgraduaat Fiscaliteit. Contact: GSM 0475/75.58.27 Email pascal.des@skynet. Pascal De Splenter Masterclass Corporate Finance, Vlerick Master TEW Postgraduaat Fiscaliteit Contact: GSM 0475/75.58.27 Email pascal.des@skynet.be 1 12 jaar ervaring als Financieel Directeur (o.a. bij

Nadere informatie

Private Banking. ten dienste van ondernemers. Paul Bradbury/Ojo Images/GraphicObsession

Private Banking. ten dienste van ondernemers. Paul Bradbury/Ojo Images/GraphicObsession Private Banking ten dienste van ondernemers Paul Bradbury/Ojo Images/GraphicObsession Private Banking ten dienste van ondernemers In elke fase van uw leven en dat van uw onderneming komt u dagelijks grote,

Nadere informatie

Financieel Management

Financieel Management Postgraduaat Financieel Management 2013-2014 De sessies gaan door in de nieuwe campus van KHBO! Ga voor een ruim inzicht in de financiële praktijk. Postgraduaat Financieel Management Pagina 1 Deze opleiding

Nadere informatie

CONTROLLING (RC/EMFC)

CONTROLLING (RC/EMFC) VU POST- GRADUATE SCHOOL OF ACCOUNTING OPLEIDING CONTROLLING (RC/EMFC) DE VU-OPLEIDING TOT EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL (RC) ALLROUND CONTROLLER BEDRIJFSECONOMISCH GEWETEN EN ADVISEUR Je richt

Nadere informatie

Management in de non-profit

Management in de non-profit Postgraduaat Management in de non-profit 2015-2016 De sessies vinden plaats in de campus van VIVES HOGESCHOOL BRUGGE. 1 MANAGEMENT IN DE NON-PROFIT Bij non-profit organisaties ligt de belangrijkste klemtoon

Nadere informatie

De type-functies en de bijbehorende competenties

De type-functies en de bijbehorende competenties IRISteam De type-functies en de bijbehorende competenties Le Service Ressources Humaines De type-functies 1. De competenties voor de functies van klasse 0... 3 Logistiek Assistent_Toc374542571 2. De competenties

Nadere informatie

KMO-management. Een praktijkgerichte opleiding in management. Persoonlijke groei is mijn keuze!

KMO-management. Een praktijkgerichte opleiding in management. Persoonlijke groei is mijn keuze! V O L WA S S E N E N O N D E R W I J S KMO-management Een praktijkgerichte opleiding in management Persoonlijke groei is mijn keuze! Voor wie is de opleiding bestemd? KMO-bedrijfsleiders die hun managementvaardigheden

Nadere informatie

DISTRIPLAN. Financial Software Built on Experience

DISTRIPLAN. Financial Software Built on Experience DISTRIPLAN Financial Software Built on Experience Distriplan ontwikkelt financiële software en heeft sedert 1989 een uiterst betrouwbare reputatie opgebouwd. Met de gespecialiseerde computerprogramma s

Nadere informatie

Financieel management 2014-2015

Financieel management 2014-2015 Postgraduaat Financieel management 2014-2015 Ga voor een ruim inzicht in de financiële praktijk! De sessies vinden plaats in de campus van VIVES HOGESCHOOL BRUGGE. 1 In dit postgraduaat krijgen de deelnemers

Nadere informatie

ING, partner van familiale ondernemers

ING, partner van familiale ondernemers ING, partner van familiale ondernemers Familiebedrijven, de motor van de economie Leidt u een familiebedrijf? Familiebedrijven professionaliseren In België vertegenwoordigen familiebedrijven maar liefst

Nadere informatie

Permanente vorming. Opleidingen voor ondernemers & professionals

Permanente vorming. Opleidingen voor ondernemers & professionals Permanente vorming Opleidingen voor ondernemers & professionals Levenslang leren aan UHasselt Lifelong employability skills Gebouwd op UHasselt onderzoeksexpertise Samenwerking met experts uit de praktijk

Nadere informatie

KANTOORVOORSTELLING. Over ons Uw voordelen Geschiedenis Partners Referen?es Contact. Accoun?ng Audi?ng Consul?ng

KANTOORVOORSTELLING. Over ons Uw voordelen Geschiedenis Partners Referen?es Contact. Accoun?ng Audi?ng Consul?ng KANTOORVOORSTELLING Over ons Uw voordelen Geschiedenis Partners Referen?es Contact Accoun?ng Audi?ng Consul?ng Over ons Gespecialiseerd in boekhouden, accountancy, fiscaliteit, audit, bedrijfsrevisoraat,

Nadere informatie

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER INLEIDING CURSUS PRAKTIJKMANAGEMENT Deze cursus is voor iedereen die binnen de praktijk (voor een deel) verantwoordelijk is voor het dagelijks aansturen van de organisatie,

Nadere informatie

Na 3 dagen... de aangifte vennootschapsbelasting de baas!

Na 3 dagen... de aangifte vennootschapsbelasting de baas! Grondige opleiding vennootschapsbelasting Date: 2009-11-26 Na 3 dagen... de aangifte vennootschapsbelasting de baas! Deze opleiding is een stappenplan naar een praktische kennis van de regels van de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen:

Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen: 1 Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen: Praktijkdiploma Assistent Controller HBO Associate Degree Financieel Management

Nadere informatie

Externe bestuurder in het familiebedrijf Een troefkaart voor de accountant. Jozef Lievens Partner Eubelius Advocaten!

Externe bestuurder in het familiebedrijf Een troefkaart voor de accountant. Jozef Lievens Partner Eubelius Advocaten! Externe bestuurder in het familiebedrijf Een troefkaart voor de accountant Jozef Lievens Partner Eubelius Advocaten! Familie Bedrijf COMPLEXITEIT s:jgt Eigendom 2 Complexiteit Snoeien Complexiteit managen

Nadere informatie

Institutioneel beheer

Institutioneel beheer Institutioneel beheer volgens KBC. Een integrale benadering van uw institutioneel vermogen. Financiering Kasstromen Risico Marktstandaard Regelgeving Opbrengsten Kredieten Inkomen Volgens een duidelijke

Nadere informatie

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE ACADEMISCH PROGRAMMA POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE INHOUD POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT MODULE FISCALE RECHTSVAKKEN Pagina 2 tot 7 POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT SUMMERSCHOOL

Nadere informatie

Executive Academy. Permanente Educatie voor Professionals. Permanente Educatie voor Professionals

Executive Academy. Permanente Educatie voor Professionals. Permanente Educatie voor Professionals Executive Academy Permanente Educatie voor Professionals Permanente Educatie voor Professionals Wat is de Executive Academy? De Executive Academy is een samenwerking tussen de Amsterdam Business School

Nadere informatie

Postgraduaat in Accounting & Controlling 2013-2014 (éénjarig nieuw!)

Postgraduaat in Accounting & Controlling 2013-2014 (éénjarig nieuw!) Postgraduaat in Accounting & Controlling 2013-2014 (éénjarig nieuw!) Campus van KHBO waar sessies van Brugge Business School doorgaan. 1 Deze cursussen komen in aanmerking voor de kortingen van het Vlaamse

Nadere informatie

Postacademische opleiding. Offshore windenergie Permanente vorming

Postacademische opleiding. Offshore windenergie Permanente vorming Postacademische opleiding Offshore windenergie 2016-2017 Permanente vorming Tegen 2020 wil België 13% van haar energie uit hernieuwbare energiebronnen halen. Windenergie speelt daarin een cruciale rol.

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

MAXIMIZE YOUR RETURN ON REAL ESTATE. Duurzaam HR beleid in KMO s

MAXIMIZE YOUR RETURN ON REAL ESTATE. Duurzaam HR beleid in KMO s Duurzaam HR beleid in KMO s Voorstelling Motmans Van Havermaet Expertise domeinen Onze groep biedt een breed dienstenpakket aan. Vanuit een multidisciplinaire aanpak gidsen onze professionals u naar de

Nadere informatie

Dienstverlening voor Bijzonder Beheer Banken en haar cliënten

Dienstverlening voor Bijzonder Beheer Banken en haar cliënten Dienstverlening voor Bijzonder Beheer Banken en haar cliënten November 2015 Hermes Advisory is het adviesbureau in Nederland dat is gespecialiseerd in financiële (forensische) expertise ter ondersteuning

Nadere informatie

Master in het vennootschapsrecht

Master in het vennootschapsrecht BRUSSEL t Master in het vennootschapsrecht Faculteit Rechtsgeleerdheid Campus Brussel Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen

Nadere informatie

Financieel Management

Financieel Management Master Class Financieel Management 2010-2011 De sessies gaan door in de nieuwe campus van KHBO! Ga voor een ruim inzicht in de financiële praktijk. Master Class Financieel Management Pagina 1 Deze opleiding

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

TRUSTPARTNERS: EEN STABIELE FACTOR BINNEN VERMOGENSBEHEER

TRUSTPARTNERS: EEN STABIELE FACTOR BINNEN VERMOGENSBEHEER TRUSTPARTNERS: EEN STABIELE FACTOR BINNEN VERMOGENSBEHEER KERNWAARDEN TRUSTPARTNERS ONAFHANKELIJK Trustpartners is een onafhankelijke vermogensbeheerder. Daarmee weet u zeker dat wij alleen uw belang behartigen.

Nadere informatie

Private Banking De essentie: een toekomst voor uw vermogen

Private Banking De essentie: een toekomst voor uw vermogen Private Banking De essentie: een toekomst voor uw vermogen NL samen naar de essentie 504452_DEXIA_tripyque_private_banking_NL.indd 3 11/19/10 8:44:20 AM Private Banking De essentie: een toekomst voor uw

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE CURRICULUM CREDITS HRM: introductie 3 E-Uitdagingen voor HRM 3

Nadere informatie

Zit iedereen op één lijn?

Zit iedereen op één lijn? Zit iedereen op één lijn? Werken aan goed bestuur. Bestuurder zijn in een familiebedrijf. Dit event is exclusief bedoeld voor bestuurders van familiebedrijven. Inschrijven kunt u op www.familiebedrijf.be

Nadere informatie

PLAATSAANBIEDINGEN juni 2015 VACATURE 2014-2015/020. Nood aan een nieuwe uitdaging als fiscaal expert? Dan is dit de opportuniteit waar je naar zoekt!

PLAATSAANBIEDINGEN juni 2015 VACATURE 2014-2015/020. Nood aan een nieuwe uitdaging als fiscaal expert? Dan is dit de opportuniteit waar je naar zoekt! Academiejaar 2014-2015 23 juni 2015 Hogere Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN juni 2015 VACATURE 2014-2015/020 Inleiding Nood aan een nieuwe uitdaging als fiscaal expert?

Nadere informatie

Navigeren in krediet- en kapitaalmarkten in beweging

Navigeren in krediet- en kapitaalmarkten in beweging Navigeren in krediet- en kapitaalmarkten in beweging Programma 18u30 18u40 Inleiding Luc Boelaert - directeur regio Oost- en West-Vlaanderen, Bank Degroof Hoe de balans strategisch versterken om financiële

Nadere informatie

Postgraduaat Informaticamanagement

Postgraduaat Informaticamanagement Bijblijven & evolueren door permanente vorming bij de Hogeschool-Universiteit Brussel Postgraduaat Informaticamanagement Academiejaar 2010-2011 Groepscentrum Permanente Vorming Waarom kiezen voor een postgraduaat?

Nadere informatie

Finance & Risk Management. Financiële profielen in wording

Finance & Risk Management. Financiële profielen in wording Finance & Risk Management Financiële profielen in wording Interessesfeer Interesse voor de snel veranderende financiële wereld - Financiële producten - Investeringsanalyses en financieringsvraagstukken

Nadere informatie

Clavis Vermogensbeheer Wij zorgen dat u het beste uit uw vermogen haalt

Clavis Vermogensbeheer Wij zorgen dat u het beste uit uw vermogen haalt Clavis Vermogensbeheer Wij zorgen dat u het beste uit uw vermogen haalt CLAVIS Vermogensstructurering Directievoering Trustdiensten Vermogensbeheer (Infra)structuur Vermogensplanning Transactiebegeleiding

Nadere informatie

Familiebedrijfskunde is. inmiddels een volwassen. discipline en bevordert de. integratie van disciplines. uit verschillende terreinen

Familiebedrijfskunde is. inmiddels een volwassen. discipline en bevordert de. integratie van disciplines. uit verschillende terreinen Familiebedrijfskunde is inmiddels een volwassen discipline en bevordert de integratie van disciplines uit verschillende terreinen Financiële planning is een cruciale succes factor voor de continuïteit

Nadere informatie

Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen

Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen Blömer accountants en adviseurs Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen Als professional op het gebied van accountancy en fiscale advisering zijn we u graag van dienst. Deskundig en betrokken

Nadere informatie

Dynamisme en Betrouwbaarheid

Dynamisme en Betrouwbaarheid Dynamisme en Betrouwbaarheid Wie is ACTEIA? ACTEIA is de combinatie van het latijns woord ACTio (actie) en van het grieks woord adeia (zekerheid) ACTEIA symboliseert sterke waarden, DYNAMISME en BETROUWBAARHEID

Nadere informatie

Academiejaar 2015-2016 - Accounting/Controlling. Postgraduaat in Accounting & Controlling Vernieuwd! 2015-2016

Academiejaar 2015-2016 - Accounting/Controlling. Postgraduaat in Accounting & Controlling Vernieuwd! 2015-2016 Postgraduaat in Accounting & Controlling Vernieuwd! 2015-2016 1 Inleiding VIVES Brugge Business School biedt reeds meer dan 30 jaar in Brugge voortgezet onderwijs aan. Alle lessen worden verzorgd door

Nadere informatie

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Lokale Besturen

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Lokale Besturen BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Lokale Besturen vormingsaanbod 2012 Afdeling Binnenlands Bestuur Limburg i.s.m. PLOT Provincie Limburg Inhoud Doelgroep Planmatig beleid BBC : introductie Verduidelijking van

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Hoofd Administratie Drs.

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Hoofd Administratie Drs. Curriculum Vitae Interim Financial Controller Hoofd Administratie Drs. Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer

Nadere informatie

Nieuw! Office Improvement Expert in administratie en dienstverlening

Nieuw! Office Improvement Expert in administratie en dienstverlening Nieuw! Office Improvement Expert in administratie en dienstverlening Stroomlijnen van processen & organiseren van resultaatgerichte teamwerking Waarom deze opleiding? Ondanks de toenemende complexiteit

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht De cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een

Nadere informatie

KBC-Beleggingsservice

KBC-Beleggingsservice KBC-Beleggingsservice U hebt al een mooi bedrag bij elkaar gespaard. Voldoende om onverwachte uitgaven op te vangen. Maar wat doet u met het geld dat u niet nodig hebt als buffer? Steeds meer mensen kiezen

Nadere informatie

KBC-Beleggingsservice

KBC-Beleggingsservice KBC-Beleggingsservice U hebt al een mooi bedrag bij elkaar gespaard. Voldoende om onverwachte uitgaven op te vangen. Maar wat doet u met het geld dat u niet nodig hebt als buffer? Steeds meer mensen kiezen

Nadere informatie

Hoe optimaliseert u de toegevoegde waarde van uw raad van bestuur. evaluatie-oefening?

Hoe optimaliseert u de toegevoegde waarde van uw raad van bestuur. evaluatie-oefening? Hoe optimaliseert u de toegevoegde waarde van uw raad van bestuur met een GUBERNA evaluatie-oefening? Bij het afschieten van een pijl maakt elke koersbijsturing -hoe miniem ook- finaal een heel verschil

Nadere informatie

Family Office Services

Family Office Services www.switzerland-family-office.com/nl/family-office-services/ Family Office Services Een kwalitatief goede family office biedt een breed pallet aan diensten aan. Op deze pagina treft u een uitgebreid overzicht

Nadere informatie

Bouwmanagement. Postgraduaat

Bouwmanagement. Postgraduaat Bouwmanagement Postgraduaat 2017 2018 Programma Het postgraduaat bouwmanagement bestaat uit vier opleidingsonderdelen van elk vijf studiepunten. Wie is ingeschreven in het postgraduaat en slaagt voor de

Nadere informatie

Opleidingsfiche voor "Alle aspecten van bankboekhouden"

Opleidingsfiche voor Alle aspecten van bankboekhouden Opleidingsfiche voor "Alle aspecten van bankboekhouden" Doelstellingen Na het voltooien van deze opleiding kunt u de boekhoudtaken binnen een bank perfect uitvoeren. De principes van de boekhouding worden

Nadere informatie

Risk & Finance Updates. Analysis Opinions Decisions Network Lobby IFRS 9

Risk & Finance Updates. Analysis Opinions Decisions Network Lobby IFRS 9 414.809 Punten CPD (IA/BE) - dossier ingediend Geregelde bijscholing 2 punten Een initiatief van het departement Risk & Finance van Assuralia Risk & Finance Updates Analysis Opinions Decisions Network

Nadere informatie

ACCOUNTANCY EN FISCALITEIT

ACCOUNTANCY EN FISCALITEIT OP C K IE CON UN GS IN EP T 2013-2014 Geel ID Bachelor in het Bedrijfsmanagement LE ACCOUNTANCY EN FISCALITEIT Onze troeven Uniek opleidingsconcept Je krijgt de tijd om na te gaan welke richting je uit

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Human Resource Analytics De cursus Human Resource Analytics duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Functietitel: Junior Accountant die zal worden opgeleid tot Assistant Head of Finance. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk

Functietitel: Junior Accountant die zal worden opgeleid tot Assistant Head of Finance. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: Junior Accountant

Nadere informatie

Corporate Performance Management: het luik van de strategische en financiële intelligentie (deel 1)

Corporate Performance Management: het luik van de strategische en financiële intelligentie (deel 1) Qsolution Your partner in Corporate Performance Management WHITE PAPER Corporate Performance Management: het luik van de strategische en financiële intelligentie November, 2011 Qsolution Pagina 1 Qsolution

Nadere informatie

Van der Steen, Diels,Van Gysel. Accountants Belastingconsulenten Ondernemingsadvies

Van der Steen, Diels,Van Gysel. Accountants Belastingconsulenten Ondernemingsadvies Uw 9 partner tot succes! { 4 Van der Steen, Diels,Van Gysel Accountants Belastingconsulenten Ondernemingsadvies 4 9 { 4 9 Uw partner tot succes! Wat kunnen wij voor u doen? VDV consultants is een gespecialiseerd

Nadere informatie

Masterclass Controlling FAMO

Masterclass Controlling FAMO Masterclass Controlling FAMO Een programma voor Controlling bij de lokale overheid Het Zijlstra Center van de Vrije Universiteit heeft in samenwerking met de FAMO een praktijkprogramma voor Controlling

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Gitaar Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30 Maak

Nadere informatie

Onderbouw uw beslissingen met een stevige basiskennis van de spelregels

Onderbouw uw beslissingen met een stevige basiskennis van de spelregels Vennootschapsrecht in de praktijk Date: 2009-04-21 Onderbouw uw beslissingen met een stevige basiskennis van de spelregels Wie een vennootschap succesvol wilt leiden, adviseren of controleren, heeft een

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

Opleidingsfiche voor "Traject - Certified Compliance Officer"

Opleidingsfiche voor Traject - Certified Compliance Officer Opleidingsfiche voor "Traject - Certified Compliance Officer" Doelstellingen Het KB 12.03.2012 bepaalt dat binnen de financiële instelling minimaal 1 erkende compliance officer is aangesteld, die over

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Financieel Management & Leadership De Post HBO opleiding Financieel Management & Leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in

Nadere informatie

Controllership. De noodzaak van strong controllership

Controllership. De noodzaak van strong controllership Verdiepingscyclus Strong Controllership De noodzaak van strong controllership Maatregelen uit het regeerakkoord stellen zorgorganisaties voor nieuwe vragen het strategisch management en bestuur van organisaties

Nadere informatie

Inhoud. In het kort. Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht. Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen. Uw wens is ons startpunt

Inhoud. In het kort. Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht. Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen. Uw wens is ons startpunt VERMOGENS PLANNING Inhoud In het kort Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen Uw wens is ons startpunt Adequate vermogensplanning voor directeuren/grootaandeelhouders

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN AANVRAAG TOT TOEGANG TOT HET BEKWAAMHEIDSEXAMEN OP BASIS VAN TEN MINSTE ZEVEN JAAR ERVARING MET HET OOG OP DE VERKRIJGING VAN DE HOEDANIGHEID VAN

Nadere informatie

53ste Prijs voor Beste Financiële Informatie 2013. Persbericht. 24 oktober 2013

53ste Prijs voor Beste Financiële Informatie 2013. Persbericht. 24 oktober 2013 53ste Prijs voor Beste Financiële Informatie 2013 Persbericht 24 oktober 2013 In 2013 deelt de Belgische Vereniging van Financiële Analisten voor de 53ste keer de Prijs voor Beste Financiële Informatie

Nadere informatie

TOELATINGSVOORWAARDEN

TOELATINGSVOORWAARDEN TOELATINGSVOORWAARDEN Alle afgestudeerde professionele bachelors Bedrijfsmanagement en van universitair en academisch niveau (o.a. masters in de rechten, economie, handelsingenieur, ). De doelgroep van

Nadere informatie

Financieel Management op hbo-niveau

Financieel Management op hbo-niveau Financieel Management op hbo-niveau Als bedrijfskundig professional is uw visie heel belangrijk. Ontwikkelingen in de organisatie signaleert u direct en deze gebruikt u als basis voor uw bedrijfsstrategie.

Nadere informatie

STREMERSCH VAN BROEKHOVEN & PARTNERS

STREMERSCH VAN BROEKHOVEN & PARTNERS STREMERSCH VAN BROEKHOVEN & PARTNERS Financiële Planners www.svbp-financieleplanners.be U bent nu aan zet WEET U HOEVEEL U MOET BEZITTEN om echt financieel onafhankelijk te zijn? Op hoeveel pensioen kan

Nadere informatie