Postgraduaat in Accountancy & Finance Financial Controlling Ondernemersgericht beleggen en financieren. Competenties op maat van uw ambities

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Postgraduaat in Accountancy & Finance Financial Controlling Ondernemersgericht beleggen en financieren. Competenties op maat van uw ambities"

Transcriptie

1 Competenties op maat van uw ambities Postuniversitaire programma's Accountancy & Finance Postgraduaat in Accountancy & Finance Financial Controlling Ondernemersgericht beleggen en financieren Academiejaar EMS maakt deel uit van de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB)

2 Postgraduaat in ACCOUNTANCY & FINANCE Programma-aanbod De EHSAL Management School biedt vijf verschillende postuniversitaire programma s binnen het vakgebied Accountancy & Finance: - Financial Accounting - Corporate Finance - Investment Adviser - Financial Controlling - Ondernemersgericht financieren en beleggen Elk programma vormt een afgeronde, actuele opleiding waarvoor u afzonderlijk kunt inschrijven. Postgraduaat in Accountancy & Finance U kunt echter ook het wettelijk erkende getuigschrift van Postgraduaat in Accountancy & Finance behalen door één van de twee volgende combinaties met succes te volgen: - Financial Accounting en Corporate Finance, samen met het Business game Ecoman of - Financial Accounting en Investment Adviser, samen met het Business game Ecoman U kunt de inhoud van uw postgraduaat dus afstemmen op uw persoonlijke interesse of uw professionele activiteiten. Deelname aan het strategisch bedrijfsspel Ecoman (meer info vindt u op de pagina hiernaast) is evenwel steeds verplicht. In deze brochure vindt u meer uitleg over de vijf bovenvermelde programma's. De programma's Financial Controlling en Ondernemersgericht financieren en beleggen maken geen deel uit van het postgraduaat. "Terugkijkend op de opgedane kennis en ervaring tijdens dit programma, en de interessante medestudenten en professoren die ik er ontmoette, was het postgraduaat Accountancy & Finance een aanrader voor iedereen die zich wil verdiepen in financiële economie." Christoph Brughmans, Business Advisor bij KPMG Advisory Belgium 2

3 Business game ECOMAN Wat is een business game? Ecoman laat drie ondernemingen concurreren. Elk bedrijf wordt vertegenwoordigd door een directiecomité, samengesteld uit deelnemers aan het spel. U wordt lid van zo n managementteam en bent als directeur verantwoordelijk voor een belangrijk domein. Het Ecoman-spel bestrijkt drie boekjaren. Het directiecomité maakt bedrijfsplannen, analyseert de resultaten van het vorige boekjaar en neemt nieuwe beleidsbeslissingen over productie, financieel beheer, human resources, research & development, marketing en verkoop. Die beslissingen moeten passen in een strategisch kader en rekening houden met de conjunctuurvooruitzichten. Het einddoel is de meetbare prestatiedoelstellingen verwezenlijken. Onvoorziene omstandigheden zoals overheidsbeslissingen, marktdynamiek, acties van concurrenten, maatschappelijke problemen, het grondstoffenbeleid en financiële hefbomen, spelen een belangrijke rol. Dat bevordert uw inzicht in verschijnselen zoals conjunctuur, inflatie en rentevoeten. Doelstellingen en methode In de Ecoman-leeromgeving kunt u op korte tijd intensief kennis en ervaring opdoen. U treedt buiten het domein van uw eigen expertise en legt verbanden tussen de uiteenlopende managementtaken. De realistische bedrijfsomgeving maakt de strategische samenhang tastbaar. Teamwerk en samen beslissen zijn eveneens cruciaal. Interactie met uw teamgenoten en met de andere teams scherpt uw inzicht in de essentie van bedrijfsvoering aan. Tijdens het bedrijvenspel krijgt u volop ondersteuning. Begeleiders zorgen voor advies en bijsturing en verhogen het inzicht bij alle deelnemers. Ze helpen zoeken naar relevante informatie en gegevens en analyseren resultaten. Programmacoördinator Hebt u nog vragen over het postgraduaat of de postuniversitaire programma s, dan kunt u Liesbeth Vancuyck contacteren op het nummer of via 3

4 Postuniversitair Programma FINANCIAL ACCOUNTING Waarom Financial Accounting volgen? De taken van een accountant vergen grote deskundigheid en constante bijscholing. Een correcte boekhouding moet immers rekening houden met verschillende boekhoudprincipes en wetgevingen. Bovendien bepaalt de jaarrekening als financieel uithangbord mee het imago van uw onder - neming. Voorts is de accountant het best geplaatst om financiële gegevens te interpreteren die managementbeslissingen kunnen ondersteunen of alternatieven kunnen aanreiken. De langlopende opleiding Financial Accounting biedt u daartoe een uitgebalanceerd opleidingspakket met aandacht voor actualisering én uitbreiding van uw vakkennis. Dankzij sterk realiteitsgerichte sessies kunt u de nieuwe kennis snel integreren in uw dagelijkse bezigheden. Als onderdeel van de cyclus Postgraduaat in Accountancy & Finance is het programma Financial Accounting erkend door de beroepsinstituten in het kader van de permanente vorming. Doelgroep Het programma Financial Accounting richt zich tot iedereen die een grondige kennis van accountancy nodig heeft voor zijn beroep, zoals (stagiair-)bedrijfsrevisoren, (stagiair-) accountants en administratieve en financiële kaderleden. Deelnemers moeten houder zijn van een universitair of gelijkwaardig diploma of over relevante praktijkervaring beschikken. Dankzij de opleiding Financial Accounting heb ik een dieper inzicht gekregen in financiële rapportering, waarderingsmethodes, consolidatietechnieken... De docenten putten uit hun ruime praktijkervaring om een boeiende mix van theoretische basis en levendige voorbeelden te combineren. Danny Schepens, Analist bij Euroclear Bank 4

5 PROGRAMMA EN DOCENTEN Inhoud Het programma omvat twee modules en loopt over 16 avonden. Module 1: Kerncompetenties (35 uur) Overzicht van de boekhoudnormen (14 uur) Corporate Governance (3,5 uur) Creative Accounting (7 uur) ISA-normen (3,5 uur) Consolidatienormen en -technieken (7 uur) Module 2: Special topics (21 uur) IAS/IFRS (10,5 uur) Consolidatie onder IAS (3,5 uur) Business Combinations (3,5 uur) Case Belgian GAAP versus IFRS (3,5 uur) U vindt een gedetailleerde beschrijving van de programma-onderdelen op De sessies vinden plaats op maandagavond van 18u tot 21u30. Ze starten op 27 september 2010 en eindigen op 28 februari Docenten G. Bats, Erebedrijfsrevisor en vennoot, lid van Ernst & Young International, EMS-prof D. De Backer, Secretaris-Generaal, lid Directiecomité Ter Beke NV Ph. Maeyaert, Audit Partner, Bedrijfsrevisor Deloitte & Touche Bedrijfsrevisoren, EMS-prof D. Schockaert, Senior Manager PwC L. Van Brussel, Bedrijfsrevisor, BDO Atrio Bedrijfsrevisoren, EMS-prof H. Van Impe, Accountant-Bedrijfsrevisor en revisor erkend door de controledienst van ziekenfondsen, Vennoot Van Impe & Associates, Executive professor UAMS, EMS-prof P. Van Bourgognie, Bedrijfsrevisor, Partner Van Impe & Associates H. Van Impe L. Van Brussel 5

6 Postuniversitair Programma CORPORATE FINANCE Waarom Corporate Finance volgen? De opleiding Corporate Finance biedt u een grondige en praktijkgerichte verkenning van de vele basisaspecten van financieel beleid, geleid door docenten met ruime praktijkervaring. Elke sessie steunt op een stevige theoretische basis die onmiddellijk met talrijke voorbeelden wordt vertaald naar de realiteit. Alle partijen die belang hebben bij de goede afloop van financiële beslissingen komen aan bod: zowel de familiale en de multinationale aandeelhouder, als de bankier en de financieel manager. Het aantal deelnemers aan de cyclus is beperkt met het oog op vlotte contacten, zowel onderling als met de docenten. Interactief onderwijs - met ruimte voor eigen inbreng - en de confrontatie met andere opvattingen, leiden tot zeer waardevolle persoonlijke inzichten. Als onderdeel van de cyclus Postgraduaat in Accountancy & Finance is het programma Corporate Finance erkend door de beroepsinstituten in het kader van de permanente vorming. Doelgroep Dit programma is bestemd voor al wie te maken heeft met de financiële beleidsaspecten van een onderneming: financieel directeurs en hun medewerkers, directie- en kaderleden belast met financiering, boekhouding en aanverwante taken. De cyclus is ook nuttig voor externe adviseurs zoals consultants, accountants, boekhouders... Bovendien is deze diepgaande en praktijkgerichte opleiding geschikt voor zowel de ervaren professional als voor diegene die nieuwe kennis wil verwerven want ze biedt niet alleen nieuwe ontwikkelingen en inzichten maar zet u ook aan tot reflectie over uw eigen onderneming en tot uitwisseling van ideeën. Deelnemers moeten houder zijn van een universitair of gelijkwaardig diploma of over relevante praktijkervaring beschikken. Voorkennis van het financieel beleid in ondernemingen is nood - zakelijk. "Dankzij de opleiding verwierf ik een betere kennis van financieel beheer (zoals investeringsbegrippen) en een bredere kijk op de verschillende bijbehorende financiële aspecten (zoals waarderingsmethodes). Deze nieuwe inzichten en competenties geven een duidelijke meerwaarde aan mijn huidige functie." Didier Cuvelier, Business Manager bij Networks Support D'Ieteren NV 6

7 PROGRAMMA EN DOCENTEN Inhoud Het complete programma omvat 2 modules, gespreid over 16 avonden. Module 1: Kerncompetenties (35 uur) Corporate Finance: Begrippenkader (3,5 uur) Deel 1: De financieringsbeslissing (14 uur) Deel 2: De investeringsbeslissing (7 uur) Deel 3: De waarde van de onderneming (10.5 uur) Module 2: Special topics (21 uur) Fiscale en juridische aspecten inzake Corporate Finance (7 uur) Juridische structuur bij overnames (3,5 uur) Financial engineering (7 uur) Mergers & acquisitions (3,5 uur) U vindt een gedetailleerde beschrijving van de programma-onderdelen op De sessies vinden plaats op donderdagavond van 18u tot 21u30. Ze starten op 30 september 2010 en eindigen op 3 maart Docenten H. Coppens, Managing Director, Intertrust (Belgium) NV D. De Backer, Secretaris-Generaal, lid Directiecomité Ter Beke NV E. Geeraert, Zelfstandig Bedrijfsadviseur, Executive professor UAMS, EMS-prof M. Hofman, Gedelegeerd Bestuurder, Ter Beke NV, EMS-prof J. Lyssens, Managing Director Picali BVBA R. Poppe, Algemeen Directeur, Aron BVBA, EMS-prof A. Praet, Docent HUB, Programmaleider Investment Adviser, EMS-prof K. Van Der Elst, Executive Vice President Legal Metris NV E. Geeraert M. Hofman 7

8 Postuniversitair Programma INVESTMENT ADVISER Waarom Investment Adviser volgen? Beleggen lijkt plots niet zo eenvoudig meer. Vooral in barre beurstijden maakt deskundig advies het verschil voor (institutionele) beleggers die hoge eisen stellen inzake rendement en risicobeheersing. Moeilijke marktomstandigheden en een toenemend aanbod van complexe producten maken de opvolging van financiële ontwikkelingen echter hachelijk en tijdrovend. Toch verwacht men optimaal beleggingsadvies. Het vernieuwde programma Investment Adviser biedt daarom, naast een grondige basisvorming, ook gespecialiseerde kennis. Het streeft ernaar u concreet materiaal ter beschikking te stellen dat meteen bruikbaar is in de dagelijkse praktijk. Als onderdeel van de cyclus Postgraduaat in Accountancy & Finance is het programma Investment Adviser erkend door de beroepsinstituten in het kader van de permanente vorming. Doelgroep Het programma Investment Adviser richt zich tot iedereen met interesse voor het evalueren en waarderen van roerende beleggingen, zowel beroepshalve als privé. U krijgt een grondige basisvorming en bestudeert de recentste ontwikkelingen. Het programma besteedt ook veel aandacht aan assetallocatie en riskmanagement. Een aanrader dus voor specialisten in finan - ciële instellingen, analisten en raadgevend personeel in beursvennootschappen, maar ook voor verantwoordelijken bij institutionele beleggers, medewerkers uit financiële departementen, financial planners en accountants. Privébeleggers leren dan weer een portefeuille samenstellen afgestemd op hun behoeften en die verder beheren. "Dankzij de opleiding Investment Adviser heb ik mijn professionele kennis uitgebreid, zowel theoretisch als met praktische casestudies. De sessies zijn goed gegeven door ervaren docenten en mensen die in het werkveld staan. Daardoor krijg je steeds voorbeelden uit de actualiteit. Tijdens de sessies is er ook tijd om vragen te stellen of discussiepunten aan te snijden." An De Troyer, Beheerder Back Office Asset Management bij Fortis Insurance Belgium 8

9 PROGRAMMA EN DOCENTEN Inhoud Het programma omvat 2 modules en loopt over 16 avonden. Module 1: Junior Portfoliomanagement (31,5 uur) Deel 1: Inleiding (14 uur) Efficiënte markten en CAPM - Fundamentele analyse - Sectoranalyse - Technische analyse Deel 2: Waardering financiële activa (17,5 uur) Financiële analyse als basis voor waardering van aandelen - Free Cash Flow-methode - Modellen voor aandelenselectie - Obligaties als beleggingsklasse - Afgeleide producten: opties, swaps, futures Module 2: Advanced Portfoliomanagement (24,5 uur) Deel 3: Assetallocatie (14 uur) Emerging markets - Principes van assetallocatie en portefeuillebeheer - Riskmanagement en dynamische assetallocatie Deel 4: Fiscale topics (10,5 uur) Patrimonium- en persoonlijke financiële planning - Financial engineering U vindt een gedetailleerde beschrijving van de programma-onderdelen op De sessies vinden plaats op donderdagavond van 18u tot 21u30. Ze starten op 7 oktober 2010 en eindigen op 17 maart Docenten P. Deceuninck, Bestuurder Investa NV R. De Groodt, Senior Equity analyst Private Banking, BNP Paribas Fortis V. De Praet, Vermogensbeheerder private klanten Cofibol en beheerder aandelenfonds Equity trend van het Fonds Sicav Placeuro P. Gins, Bedrijfsleider Compugraphics H. Hendrickx, Gedelegeerd Bestuurder, Dierickx, Leys & Cie NV M. Leyder, Directeur Vermogensadvies Van Lanschot Bankiers Belgiê, EMS-prof K. Maes, Global head of Private Clients, Dexia Asset Management R. Poppe, Algemeen Directeur, Aron BVBA, EMS-prof A. Praet, Docent HUB, Programmaleider Investment adviser, EMS-prof J. Seynhaeve, Afdelingshoofd beheer Fund of Funds, KBC Asset Management J. Stremersch, Vennoot Stremersch, Van Broekhoven & Partners J. Verstraeten, Manager, Degroof Corporate Finance R. Poppe A. Praet Programmacoördinator Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met Veerle Van Heghe op het nummer of via 9

10 FINANCIAL CONTROLLING Waarom Financial Controlling volgen? Om een organisatie doelgericht te sturen is een nauwgezette opvolging van haar prestaties noodzakelijk. De beste ondernemingsstrategie faalt als zij gebaseerd is op onvolledige of inaccurate financiële informatie, of als financiële gegevens fout worden geïnterpreteerd. Hier ligt een cruciale taak voor de financial controller die zich steeds proactiever moet opstellen. Dit programma geeft een ruim overzicht van de rol van de controller als manager. Het focust daarbij op de relatie tussen strategie en financieel beheer. Naast het klassieke instrumentarium voor beheerscontrole gaat ook ruim aandacht naar recente ontwikkelingen in het vakgebied zoals balanced scorecard, time-driven ABC, value-based management en de creatie van aandeelhouderswaarde. Doelgroep Het programma richt zich tot corporate controllers, management- en costaccountants, financieel directeurs, kortom tot kaderleden uit het departement accounting finance die verantwoordelijk zijn voor beheerscontrole, financiële planning, budgettering en rapportering. Ook algemeen directeurs en externe adviseurs (senior auditors, consultants ) kunnen er baat bij hebben. "Ik zocht een goed inzicht in Financial Controlling, zowel inhoudelijk als wat de interacties betreft met andere afdelingen en met het management. Deze opleiding combineert de evolutie van de verschillende strekkingen in controlling van de laatste jaren, met de ontwikkeling van beschikbare tools. De docenten zijn zelf actief op het vlak van controlling en geven voortdurend actuele voorbeelden die het belang en de mogelijkheden van de functie in ondernemingen onderstrepen." Stijn Peeters, Financial Controller bij Alcatel Lucent Bell 10

11 PROGRAMMA EN DOCENTEN Inhoud Het programma omvat 13 sessies: Sessie 1: De rol en added value van financial controlling Sessie 2: De strategiegerichte organisatie/balanced scorecard (deel 1) Sessie 3: De strategiegerichte organisatie/balanced scorecard (deel 2) Sessie 4: Activity-based costing Sessie 5: Different costs for different purposes: kostprijscalculatiesystemen Sessie 6: Different costs for different purposes: gebruik Sessie 7: (Time-driven) Activity-based costing Sessie 8: Investeringsanalyse Sessie 9: Investeringanalyse: toepassingen Sessie 10: Strategisch budgetteren Sessie 11: Budgettering als beleidsinstrument Sessie 12: Corporate Performance Management & beheerscontrole Sessie 13: Value-based management U vindt een gedetailleerde beschrijving van de programma-onderdelen op De sessies vinden plaats op donderdagavond van 18u tot 21u30. Ze starten op 25 november 2010 en eindigen op 7 april Docenten W. Bruggeman, Professor Management Accounting & Control Universiteit Gent, Professor Vlerick Leuven Gent Management School, Honorary chairman of The Belgian Institute of Management Accountants and Controllers (BIMAC), Partner B&M Consulting T. Bruyneel, Partner B&M Consulting E. Geeraert, Professor UAMS, Management Consultant, EMS-prof M. Hofman, Gedelegeerd Bestuurder Ter Beke nv P. Manet, Zaakvoerder 2PM bvba, Gedelegeerd Bestuurder L.E.D. Techno nv, onafhankelijk bestuurder van vennootschappen, EMS-prof R. Poppe, Algemeen Directeur Aron BVBA G. Scheipers, Partner B&M Consulting D. Van Nieuwenhuyse, Senior Business Intelligence Manager USG People, Programmaleider Corporate Performance Management, EMS-prof D. Van Nieuwenhuyse P. Manet Coordinator For any question you may have, please contact Raymonde Wauters, by phone or 11

12 ONDERNEMERSGERICHT FINANCIEREN EN BELEGGEN NIEUW Waarom een expert class volgen in Ondernemersgericht financieren en beleggen? De bankier is een cruciale partner voor iedere ondernemer. Hij dient de financieringsbehoeften en -belangen van zijn klant-ondernemer te onderkennen en te begrijpen, zonder daarbij uiteraard het belang van de financiële instelling uit het oog te verliezen. Dit programma wil de medewerkers van financiële instellingen, als aanvulling op hun bancaire vorming, een actuele round-up bieden om mee te denken vanuit het standpunt van de klantondernemer, om hem en zijn bedrijf passende oplossingen aan te reiken. Naast wezenlijke concepten inzake ondernemingsfunctioneren en -financiering wordt in dit programma ook aandacht besteed aan vermogensplanning voor ondernemers vanuit een multidisciplinaire aanpak. Doelgroep Het programma richt zich tot de hoger opgeleide medewerkers van financiële instellingen (banken, verzekeraars, vermogensbeheerders...) die ondernemingen en ondernemers adviseren op het vlak van financieren en beleggen. 12

13 PROGRAMMA EN DOCENTEN Inhoud Het programma bestaat uit 7 opleidingssessies van 3,5 uur. Programma Module 1: Ondernemingsfinanciering (14 uur) Financiële structuur - Financiële aspecten van de dagelijkse exploitatie: verband tussen ondernemingsgroei, rentabiliteit en netto-schuldgraad - Optimale kapitaalbehoefte, financieel toelaatbare groei en minimale rendabiliteit - De behoefte aan bedrijfskapitaal - Het belang van contributiemarges - Investeringsbeslissingen - Free cashflow en value-based management: ondernemings- en eigenaarswaarde scheppen - Bedrijfseconomisch en financieel herstructureren van ondernemingen Module 2: Vermogensplanning voor eigenaars en management (10.5 uur) Structuur van het financieel plan - Beheersen van risico s op vermogen - Interactie tussen de verschillende vermogenscomponenten - Rol van het zakelijk vermogen binnen de globale vermogensstructuur - Asset allocatie: van portefeuille naar vermogensadvies - Controle op behoud: juridisch en economisch - Fiscaal-juridische vermogensaspecten - Successie-optimalisatie - Vastgoed verwerven, beheren en overlaten - Fiscale optimalisatietechnieken U vindt een gedetailleerde beschrijving van de programma-onderdelen op De sessies vinden plaats op donderdagavond van 18u tot 21u30. Ze starten op 21 oktober 2010 en eindigen op 9 december Docenten E. Geeraert, Management Consultant, EMS-prof, Professor UAMS J. Stremersch, Vennoot Stremersch, Van Broekhoven & Partners L. Jonckheere, JGA Consult E. Geeraert J. Stremersch 13

14 PRAKTISCHE INFORMATIE Prijzen Postgraduaat Accountancy & Finance Voor 2 programma s en het business game Ecoman (te volgen op één tot drie academie - jaren) betaalt u (standaardprijs) of (voorintekenprijs). U hebt al één programma gevolgd dat deel uitmaakt van het postgraduaat? Dan betaalt u (standaardprijs) of (voorintekenprijs). Financial Accounting Voor het complete programma Financial Accounting betaalt u (standaardprijs) of (voorintekenprijs). U kunt ook de aparte modules volgen. U betaalt dan (module 1) of 880 (module 2). Corporate Finance De kostprijs voor het programma Corporate Finance bedraagt (standaardprijs) of (voorintekenprijs). U kunt ook de aparte modules volgen. U betaalt dan (module 1) of 880 (module 2). Business game ECOMAN U betaalt 850 voor één intensieve speldag. Financial Controlling Voor het programma Financial Controlling betaalt u (standaardprijs) of (voorintekenprijs). Ondernemersgericht financieren en beleggen Voor het programma Ondernemersgericht financieren en beleggen betaalt u 980 (standaardprijs) of 920 (voorintekenprijs). Kortingen Vanaf 3 deelnemers uit eenzelfde bedrijf die inschrijven voor dezelfde programmacyclus, krijgt u 10% korting. HUB-alumni en afgestudeerden van KaHo Sint-Lieven genieten ook 10% korting. Deze kortingen zijn niet cumuleerbaar. Investment Adviser Voor het volledig programma Investment Adviser betaalt u (standaardprijs) of (voorintekenprijs). U kunt ook de aparte modules volgen. U betaalt dan (module 1) of (module 2). Voorintekenprijs Betaalt u vóór 15 september 2010, dan geldt de voorintekenprijs. Voor het programma Financial Controlling is 15 november 2010 de uiterste datum van betaling om de voorintekenprijs te laten gelden. De voorintekenprijs geldt niet bij betaling via de KMO-portefeuille (www.kmo-portefeuille.be). 14

15 Inschrijven U meldt zich aan als kandidaat-deelnemer door een aanvraag tot inschrijving (te downloaden via samen met relevante elementen uit uw curriculum (genoten onderwijs en beroepservaring) op te sturen naar EHSAL Management School, t.a.v. Liesbeth Vancuyck, Stormstraat 2, 1000 Brussel. Faxen kan op het nummer Annulering U kunt steeds schriftelijk annuleren tot 14 dagen voor de start van de cursus. De annuleringskosten bedragen dan slechts 50. Na deze datum bent u het volledige deelnamebedrag verschuldigd. U kunt zich ook kosteloos laten vervangen door een collega die voldoet aan de inschrijvingsvereisten. Gelieve ons daarvan tijdig te informeren. Aanwezigheidsattest en getuigschrift Wie regelmatig de sessies bijwoont, ontvangt na afloop een aanwezigheidsattest. Legt u op succesvolle wijze examens af, dan krijgt u een getuigschrift. Examens afleggen kan enkel als u een compleet programma of het volledige postgraduaat volgt. Het examengeld bedraagt 75 per zittijd en per programma. Wie slaagt voor twee programma s uit de cyclus Postgraduaat in Accountancy & Finance én het business game Ecoman volgt, krijgt het getuigschrift Postgraduaat in Accountancy & Finance. Locatie & parking Alle sessies vinden plaats in de Hogeschool- Universiteit Brussel, Stormstraat 2, 1000 Brussel. U kunt tegen speciale voorwaarden parkeren in de Cityparking vlakbij. Infodagen EMS organiseert infodagen op zaterdag 4 september 2010 van 9u30 tot 12u30 en op donderdag 9 september 2010 van 17u tot 20u in de Hogeschool-Universiteit Brussel, Stormstraat 2, 1000 Brussel. 15

16 Andere OPLEIDINGSSUGGESTIES Andere EMS-programma s in Postgraduaat in industrieel ondernemingsbeleid Bedrijfskunde - Projectmanagement - Operationeel management - Global logistics - Aankoopmanagement - Corporate performance management - PMP preparation courses - Humanresourcesmanagement - Praktische managementvaardigheden - Postgraduaat Management in de gezondheids- en welzijnszorg - Gezondheidseconomie - Algemeen management voor geneesheren-specialisten - Adviseur familiebedrijven (i.s.m. IFB) - Interne controle (CICS-certificatieprogramma) NIEUW - Beheersing van de budgettaire, boekhoudkundige en financiële processen in de publieke sector - Ondernemersgericht financieren en beleggen NIEUW EMS organiseert voor pas afgestudeerde bachelors en masters ook postgraduaten in dagonderwijs: Postgraduaat Marketing, Postgraduaat Bedrijfscommunicatie, Postgraduaat Humanresources - management en Postgraduaat Digitale marketing en communicatie. Meer informatie vindt u via Ook voor uw organisatie werken we graag over deze topics een aangepast opleidingsprogramma uit. Neem voor meer informatie contact op met Raymonde Wauters, of via Groepscentrum Permanente Vorming Het Groepscentrum Permanente Vorming van Hogeschool-Universiteit Brussel biedt een gevarieerd aanbod van opleidingen over actuele thema s voor de vormings- en welzijnssector. Meer informatie hierover vindt u op EHSAL-FHS-Seminaries Reeds meer dan 40 jaar toonaangevend in kortlopende opleidingen in fiscaliteit, vennootschapsrecht en accountancy. Specifieke modulaire opleidingen voor vastgoedmakelaars (Real Estate Tax Seminar) en patrimoniumbeheerders tel: VU: J. Van den Bossche, Stormstraat 2, 1000 Brussel EHSAL Management School - Stormstraat Brussel Tel: Fax:

Postgraduaat in Industrieel Ondernemingsbeleid PMP Preparation Courses. Postuniversitaire programma's. Competenties op maat van uw ambities

Postgraduaat in Industrieel Ondernemingsbeleid PMP Preparation Courses. Postuniversitaire programma's. Competenties op maat van uw ambities Competenties op maat van uw ambities www.hubrussel.be/ems Postuniversitaire programma's Postgraduaat in Industrieel Ondernemingsbeleid PMP Preparation Courses Academiejaar 2010-2011 EMS maakt deel uit

Nadere informatie

LANGLOPENDE OPLEIDINGEN & CLUBFORMULES

LANGLOPENDE OPLEIDINGEN & CLUBFORMULES TRAINING COACHING ADVIES LANGLOPENDE OPLEIDINGEN & CLUBFORMULES 2015-2016 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft een zeer gevarieerd

Nadere informatie

FINANCIËN, FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY

FINANCIËN, FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY TRAINING COACHING ADVIES FINANCIËN, FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY NAJAAR 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft een zeer

Nadere informatie

Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Unfold your potential. Begrijp en beheers alle activiteiten van de financiële afdeling

Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Unfold your potential. Begrijp en beheers alle activiteiten van de financiële afdeling Begrijp en beheers alle activiteiten van de financiële afdeling Start op 27 januari 2015 Unfold your potential Unfold your potential www.kluweropleidingen.be De 'Masterclass Financieel Management' is een

Nadere informatie

H I A F n i e u w s b r i e f

H I A F n i e u w s b r i e f 1 3 e jaargang - Nummer 3 - Driemaandelijks - maart - april - mei 2010 Afgiftekantoor: 9000 GENT X - P708235 H I A F n i e u w s b r i e f Financiële beroepen en bedrijven onvoldoende vertrouwd met voordelen

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT FINANCIE EN VERZEKERINGSWEZEN LOGISTIEK MANAGEMENT MARKETING

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT FINANCIE EN VERZEKERINGSWEZEN LOGISTIEK MANAGEMENT MARKETING BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT FINANCIE EN VERZEKERINGSWEZEN LOGISTIEK MANAGEMENT MARKETING DIGITAL MARKETING / ENTERTAINMENT MARKETING* / INTERNATIONAL MARKETING

Nadere informatie

www.hubrussel.be/ems

www.hubrussel.be/ems EHSAL Management School www.hubrussel.be/ems Postgraduate dagprogramma s Finance en securities Bedrijfscommunicatie Marketingmanagement Digitale marketing en communicatie Humanresourcesmanagement Academiejaar

Nadere informatie

INVESTMENT MANAGEMENT

INVESTMENT MANAGEMENT INVESTMENT MANAGEMENT www.im-vu.nl is verder kijken Postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management de opleiding Startdatum September (1x per jaar) Opleidingsduur Parttime 2,5 jaar (2 jaar + scriptie)

Nadere informatie

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN LOGISTIEK MANAGEMENT MARKETING: DIGITAL MARKETING ENTERTAINMENT MARKETING INTERNATIONAL MARKETING

Nadere informatie

Bedrijfsadvies: met blik vooruit

Bedrijfsadvies: met blik vooruit Het is duidelijk dat de vertrouwde controle over het eigen bezit zaakvoerders ervan weerhoudt om zaken los te laten. Zelfs als zij die stap al zetten, is het nog de vraag of die al dan niet op tijd wordt

Nadere informatie

Trainingskalender 2014

Trainingskalender 2014 Trainingskalender 2014 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com 2 I n h o u d s o p g a ve p a g i n a Au d i t i n g 5 Preparing f or the Audit Fundamentals Internal/Operational

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren Accountancyfiscaliteit bachelor via afstandsleren 03 Intro 04 Tewerkstellingsmogelijkheden 06 De opleiding 07 Afstandsleren 10 Programma 12 Inhoud opleidingsonderdelen 19 Studentenvoorzieningen en faciliteiten

Nadere informatie

Executive Master of IT-Auditing

Executive Master of IT-Auditing Amsterdam Business School Executive Master of IT-Auditing IT-auditing moet meer zijn dan alleen compliance. IT-auditing staat voor succesvolle implementaties, een betere beveiliging, een hoger rendement

Nadere informatie

Oriëntaties en afstudeerrichtingen Handelswetenschappen. Orientation and Graduation Subjects Business Administration FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT

Oriëntaties en afstudeerrichtingen Handelswetenschappen. Orientation and Graduation Subjects Business Administration FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT Oriëntaties en afstudeerrichtingen Handelswetenschappen Orientation and Graduation Subjects Business Administration FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT FACULTY OF ECONOMICS & MANAGEMENT Academiejaar 2011-2012

Nadere informatie

Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing. Bachelor Brugge

Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing. Bachelor Brugge Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing Bachelor Brugge 1 Waarom kiezen voor Bedrijfsmanagement? Het bedrijfsleven is op zoek naar creatieve,

Nadere informatie

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 Inhoudsopgave Pagina Auditing 5 Preparing for the

Nadere informatie

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl Risk Consulting Opleiding Operational Auditing kpmg.nl 3 Section or Brochure name Inhoudsopgave Voorwoord 5 Profiel van de opleiding 8 Praktische informatie 13 Kosten en aanmelding 14 Bijlage 16 Wie zijn

Nadere informatie

Kom leren van mensen met. de kennis én de ervaring. Interactieve opleidingen in marketing, sales en communicatie EDUCATION

Kom leren van mensen met. de kennis én de ervaring. Interactieve opleidingen in marketing, sales en communicatie EDUCATION Kom leren van mensen met Interactieve opleidingen in marketing, sales en communicatie de kennis én de ervaring EDUCATION 2 Kom met de Opleidingsadviseur STIMA EDUCATION Laurent Lejeune EDUCATION INTERACTIEVE

Nadere informatie

Expertise Programs. Oktober December 2012

Expertise Programs. Oktober December 2012 Expertise Programs Oktober December 2012 Interactieve kortlopende opleidingen voor iedereen die de praktijk van een functie of een topic wil uitdiepen NEW 8 opleidingen in marketing, sales en communicatie

Nadere informatie

Intern accountants en overheidsaccountants

Intern accountants en overheidsaccountants NBA Opleidingen Voorjaar 2012 Intern accountants en overheidsaccountants nbaopleidingen.nl Permanente educatie voor RA s en AA s Binnenkort OPLEIDINGEN voorheen sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied

Nadere informatie

EMS is een samenwerking tussen Odisee en KU Leuven. www.emsbrussel.be

EMS is een samenwerking tussen Odisee en KU Leuven. www.emsbrussel.be EMS is een samenwerking tussen Odisee en KU Leuven. www.emsbrussel.be Academiejaar 2015-2016 POSTGRADUATE DAGPROGRAMMA S Finance en securities Humanresourcesmanagement Bedrijfscommunicatie Marketingmanagement

Nadere informatie

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Inhoud Het bedrijfseconomisch geweten van de organisatie 5 : iets voor u? 7 Groningse accenten: een waardevolle voorsprong

Nadere informatie

Ontwikkeling en vorming bij KBC. Een boeiende en leerrijke tocht

Ontwikkeling en vorming bij KBC. Een boeiende en leerrijke tocht Ontwikkeling en vorming bij KBC Een boeiende en leerrijke tocht Voorwoord KBC is een financiële groep die permanent verder kijkt dan vandaag en morgen. We willen er ook in de toekomst blijven staan. En,

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2012 Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) www.nbavrc.nl voorheen sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied voorjaar 2012 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur Economie Toegepaste economie Handelsingenieur 0 9 7 8 9 0 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Gewikt

Nadere informatie

Trainingskalender 2014

Trainingskalender 2014 Trainingskalender 2014 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com directing you to excellence 2 I n h o u d s o p g a ve p a g i n a Au d i t i n g Preparing f or the

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2015 Omdat kennis telt Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) nbavrc.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied voorjaar 2015 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2013 Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) OMDAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TEL DAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT O KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT OMDA NIS

Nadere informatie