Hoe kan informatiearchitectuur bijdragen aan externe verantwoording. Danny Greefhorst (HHS, ArchiXL), Henk Schouten (HHS) 3 april 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe kan informatiearchitectuur bijdragen aan externe verantwoording. Danny Greefhorst (HHS, ArchiXL), Henk Schouten (HHS) 3 april 2012"

Transcriptie

1 Hoe kan informatiearchitectuur bijdragen aan externe verantwoording Danny Greefhorst (HHS, ArchiXL), Henk Schouten (HHS) 3 april 2012

2 Inhoud Introductie informatie-architectuur Gegevensbeheer en de relatie met informatie-architectuur Algemene hogeschool referentie-architectuur Informatie-architectuur De Haagse Hogeschool

3 Waarom architectuur? Architectuur geeft iedereen in de organisatie het inzicht dat zij nodig hebben om hun werk op een effectieve wijze uit te voeren Architectuur zorgt ervoor dat de informatievoorziening is afgestemd met strategie, beleid, doelstellingen en ontwikkelingen Architectuur verbetert de kwaliteit van oplossingen waardoor problemen worden voorkomen en kosten worden bespaard

4 Drie rollen van architectuur Een regulerence rol die zichzelf manifesteert als een prescriptieve wijze om organisaties te sturen Een instructieve rol die de nadruk legt op de specificatie van een organisatie vanuit alle facetten, als een hoog niveau ontwerp Een informatieve rol die de nadruk legt op het mogelijk maken van besluitvorming door het delen van kennis

5 Informatie-architectuur gepositioneerd governancestructuur Informatie governance governancestructuur Richten Informatiestrategie & beleid doelstellingen, gewenste veranderingen Informatieportfolio Inrichten uitgangspunten doelstellingen, uitgangspunten principes, en modellen Informatie-architectuur gewenste veranderingen Verrichten eisen en wensen Functioneel beheer principes en modellen gewenste veranderingen

6 Gegevensbeheer als de basis voor externe verantwoording bron: Logica

7 Gegevensbeheer en de rol van architectuur bron: DAMA International

8 Soorten gegevens Mastergegevens zijn de stabiele gegevens die in vrijwel alle processen worden gebruikt en waarnaar wordt gerefereerd. In het algemeen hebben mastergegevens betrekking op personen, producten en locaties. Transactiegegevens zijn gegevens die ontstaan bij het optreden van gebeurtenissen. Deze gegevens refereren typisch naar basisgegevens. Denk bijvoorbeeld aan gegevens over aanvragen of vergunningen. Metagegevens zijn gegevens die andere gegevens beschrijven. Ze maken het mogelijk om gegevens makkelijker te interpreteren of te gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan definities van andere gegevens en de beschrijving van hun structuur. Referentiegegevens zijn waarden of classificatieschema's die worden gebruikt om andere gegevens in te delen. Voorbeelden hiervan zijn lijsten van geldige waarden, codelijsten en toegestane statuscodes. Afgeleide gegevens zijn afgeleid van andere gegevens op basis van regels en worden typisch gebruikt om gegevens te representeren voor specifieke doeleinden naar specifieke doelgroepen. Denk bijvoorbeeld aan facturen of aan rapportages. Ongestructureerde gegevens zijn gegevens die niet een vooraf gedefinieerde structuur kennen en dus allerlei vormen aan kunnen nemen. Het gaat daarbij met name om documenten, maar ook om allerlei anderssoortige bestanden zoals plaatjes, filmpjes en s.

9 Architectuurprincipes Gegevens hebben een eigenaar die verantwoordelijk is voor hun kwaliteit en beschikbaarheid Gegevens worden onderhouden in de bronapplicatie Rapportage over afgeleide gegevens vindt plaats vanuit datamarts op het datawarehouse Archiefwaardige (versies van) documenten worden opgeslagen in het record

10 Gegevens hebben een eigenaar die verantwoordelijk is voor hun kwaliteit en beschikbaarheid Rationale Gegevens zijn een belangrijke asset; zonder gegevens geen processen Zonder een duidelijke eigenaar is het niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de kwaliteit en beschikbaarheid van gegevens, wie over wijzigingen besluit en wie er voor betaalt Er is een eindverantwoordelijke noodzakelijk om verschillende rollen te coördineren Implicaties Gegevens hebben een duidelijkeigenaar toegewezen De eigenaar is eindverantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit van het gegeven en het inrichten van processen om deze kwaliteit te bewaken De eigenaar bewaakt dat beschikbaar zijn voor de processen en dat daarvoor duidelijke bronadministraties zijn aangewezen De eigenaar benoemt data stewards die het gegevensmodel en de integriteitsregels beheren De eigenaar bepaalt de bewaartermijn van gegevens (op basis van ondermeer wet- en regelgeving)

11 Gegevens worden onderhouden in de bronapplicatie Rationale Concernbrede informatie zou integraal beschikbaar moeten zijn Door duidelijke bronadministraties aan te wijzen kan snel de juiste informatie en meest actuele informatie worden gevonden Het onderhouden van gegevens op meerdere plaatsen introduceert het risico op inconsistenties Implicaties Voor alle gegevensgroepen is de bronapplicatie bekend Applicaties halen gegevens bij de bronapplicatie of ontvangen deze via een distributiemechanisme (replicatie) Replica's worden nooit gewijzigd, tenzij er een gecontroleerd synchronisatiemechanisme voorhanden is Gegevens die nog niet definitief zijn worden niet gekopieerd

12 Rapportage over afgeleide gegevens vindt plaats vanuit datamarts op het datawarehouse Rationale Afgeleide gegevens worden afgeleid (geaggregeerd, getransformeerd, verrijkt) uit andere gegevens Actualiteit van afgeleide gegevens is minder relevant dan actualiteit van transactiegegevens Rapportage vanuit een gescheiden omgeving voorkomt onderbrekingen en vertragingen in de operationele omgeving Een datamart is een gegevensopslag die is geoptimaliseerd voor rapportage en gericht op een specifieke doelgroep en behoefte Het leveren van rapportages mag het datawarehouse-proces niet hinderen Implicaties Er is een datawarehouse die periodiek wordt bijgewerkt uit bronapplicaties Rapportages over individuele transacties vindt plaats in de operationele omgeving Rapportage over afgeleide gegevens vindt plaats vanuit een data mart en niet direct vanuit het datawarehouse Een datamart kan alleen met geselecteerde tools benaderd worden

13 Archiefwaardige (versies van) documenten worden opgeslagen in het record Rationale De organisatie is verantwoordelijk voor het archiveren van archiefwaardige documenten. De bewaartermijnen van deze archiefwaardige documenten moeten expliciet bewaakt worden. Door archiefwaardige documenten op één plaats beschikbaar te hebben zijn ze breed toegankelijk zijn en kunnen bewaartermijnen worden gegarandeerd. Implicaties Er is een record dat en voldoet aan de daarvoor geldende eisen en standaarden zoals NEN-2082, NEN-ISO en de archiefwet. Archiefwaardige (versies van) documenten worden overgedragen aan het record Er is een documentair structuur plan waarin is beschreven wat de bewaartermijnen zijn van documenten

14 Functiemodel Sturing Strategie en beleid Performance Externe verantwoording Portfolio Product Contact Logistiek Onderwijs en onderzoek Toetsen en diplomeren Onderwijs ontwikkeling Werven Onderwijsintake Verzorgen onderwijs Toetsen Beheren kennisbronnen Inschrijven en administreren Roosterplanning Begeleiden Diplomeren en certificeren Relatiebeheer Verrichten onderzoek Ondersteuning Personeel Financieel Facilitair Informatie Technologie Inkoop Communicatie Juridisch

15 Functiemodel Sturing Strategie en beleid Corporate governance Strategisch plannen Tactisch plannen Beleidsvorming Beleidsevaluatie Onderwijsvisie Enterprise-architectuur Performance Proces Vaststellen prestatie-indicatoren Meten performance Rapporteren performance Verbeteren performance Externe verantwoording Rapporteren compliance Rapporteren performance Opstellen jaarverslag Accrediteren organisatie Portfolio Onderwijsportfolio Onderzoeksportfolio IT portfolio Financieel portfolio Programma Product Contact Logistiek Onderwijs en onderzoek Toetsen en diplomeren Onderwijsontwikkeling Ontwikkelen opleiding Ontwikkelen onderwijseenheid Ontwikkelen toetsmateriaal Accrediteren opleiding Evalueren opleiding Evalueren onderwijseenheid Werven Marktonderzoek Verstrekken informatie Marktbewerking Werven opdrachtgever Werven stagebedrijf Aanmelden Analyse instroom Onderwijsintake Vaststellen leervraag Bepalen competenties Intake assessment Bepalen examenprogramma Verzorgen onderwijs Organiseren leermiddelen Voorbereiden leeractiviteit Uitvoeren leeractiviteit Formatief toetsen Toetsen Vaststellen eerder verworven competenties Afnemen assessment Beoordelen asessment resultaat Summatief toetsen Beoordelen toetsresultaat Beheren kennisbronnen Beheren onderwijsmateriaal Beheren onderzoeksresultaten Beheren bronmateriaal Ontsluiten externe bronnen Inschrijven en administreren Inschrijven Inschrijven onderwijseenheden Beheren basisgegevens Beheren studievoortganggegevens Uitschrijven Roosterplanning Bepalen roosterkaders Prognotiseren vraag Plannen inzet en middelen Bepalen groepsindeling Maken rooster Afhandelen roosterproblemen Publiceren rooster Begeleiden Monitoren Adviseren Begeleiden stage Diplomeren en certificeren Vaststellen uitstroomkwalificatie Verstrekken getuigschrift of certficaat Beroep op kwalificatieresultaat Relatiebeheer Contactbeheer Klachtenafhandeling Alumnibeheer Beheren externe relaties Stagebemiddeling Verrichten onderzoek Vaststellen onderzoeksopdracht Bekostigen onderzoek Plannen onderzoek Uitvoeren onderzoek Opstellen onderzoeksresultaat Verspreiden onderzoeksresultaat Borgen onderzoeksresultaat Ondersteuning Personeel Organisatiebeheer Plannen formatie Werving en selectie Medewerkerbegeleiding Medewerkeradministratie Tijdregistratie Salaris- en declaratie-administratie Ziekte en verzuimadministratie Management Financieel Begroting Bekostiging Beheren grootboek Beheren activa Facturering Debiteurenbeheer Crediteurenbeheer Betalingen Facilitair Postafhandeling Beveiliging Reproductie Cateringbeheer Gebouwbeheer Goederenafhandeling Service Archivering Informatie Technologie Functioneel beheer Applicatie-ontwikkeling en beheer Infrastructuur-inrichting IT service Systeembeheer Beheren identiteiten Communicatie Beheren imago en huisstijl Interne informatieverstrekking Produceren publicaties Public relations Inkoop Aanbesteden Leveranciersbeheer Contractbeheer Bestellen Juridisch Managen compliance Juridisch adviseren

16 Functiemodel Strategie en beleid Corporate governance Strategisch plannen Tactisch plannen Beleidsvorming Beleidsevaluatie Onderwijsvisie Enterprise-architectuur Product Proces Performance Proces Vaststellen prestatie-indicatoren Meten performance Rapporteren performance Verbeteren performance Meten performance Verbeteren performance Sturing Rapporteren compliance Externe verantwoording Rapporteren compliance Rapporteren performance Opstellen jaarverslag Accrediteren organisatie Rapporteren performance Opstellen jaarverslag Accrediteren organisatie Portfolio Onderwijsportfolio Onderzoeksportfolio IT portfolio Financieel portfolio Programma Contact Logistiek Onderwijs en onderzoek Toetsen en diplomeren Onderwijsontwikkeling Ontwikkelen opleiding Ontwikkelen onderwijseenheid Ontwikkelen toetsmateriaal Accrediteren Evalueren opleiding opleiding opleiding Evalueren onderwijseenheid Werven Marktonderzoek Verstrekken informatie Marktbewerking Werven opdrachtgever Werven stagebedrijf Aanmelden Analyse instroom Onderwijsintake Vaststellen leervraag Bepalen competenties Intake assessment Bepalen examenprogramma Verzorgen onderwijs Organiseren leermiddelen Voorbereiden leeractiviteit Uitvoeren leeractiviteit Formatief toetsen Toetsen Vaststellen eerder verworven competenties Afnemen assessment Beoordelen asessment resultaat Summatief toetsen Beoordelen toetsresultaat Beheren kennisbronnen Beheren onderwijsmateriaal Beheren onderzoeksresultaten Beheren bronmateriaal Ontsluiten externe bronnen Inschrijven en administreren Inschrijven Inschrijven onderwijseenheden Beheren basisgegevens Beheren studievoortganggegevens Uitschrijven Roosterplanning Bepalen roosterkaders Prognotiseren vraag Plannen inzet en middelen Bepalen groepsindeling Maken rooster Afhandelen roosterproblemen Publiceren rooster Begeleiden Monitoren Adviseren Begeleiden stage Diplomeren en certificeren Vaststellen uitstroomkwalificatie Verstrekken getuigschrift of certficaat Beroep op kwalificatieresultaat Relatiebeheer Contactbeheer Klachtenafhandeling Alumnibeheer Beheren externe relaties Stagebemiddeling Verrichten onderzoek Vaststellen onderzoeksopdracht Bekostigen onderzoek Plannen onderzoek Uitvoeren onderzoek Opstellen onderzoeksresultaat Verspreiden onderzoeksresultaat Borgen onderzoeksresultaat Ondersteuning Personeel Organisatiebeheer Plannen formatie Werving en selectie Medewerkerbegeleiding Medewerkeradministratie Tijdregistratie Salaris- en declaratie-administratie Ziekte en verzuimadministratie Management Financieel Begroting Bekostiging Beheren grootboek Beheren activa Facturering Debiteurenbeheer Crediteurenbeheer Betalingen Facilitair Postafhandeling Beveiliging Reproductie Cateringbeheer Gebouwbeheer Goederenafhandeling Service Archivering Archivering Informatie Technologie Functioneel beheer Applicatie-ontwikkeling en beheer Infrastructuur-inrichting IT service Systeembeheer Beheren identiteiten Communicatie Beheren imago en huisstijl Interne informatieverstrekking Produceren publicaties Public relations Inkoop Aanbesteden Leveranciersbeheer Contractbeheer Bestellen Juridisch Managen compliance Juridisch adviseren

17 Masterdata Informatiemodel primaire processen Onderzoek Onderzoeks resultaat Materiaal Contact Medewerker Onderwijs materiaal Toets materiaal Onderwijs instelling Onderwijs product Competentie Toets activiteit Campagne Verbintenis Toets resultaat Marktsegment Opdracht gever Examen programma Onderwijs activiteit Stage Overdrachts dossier Student Getuigschrift Rooster Stageplaats Student dossier Groep Middel Stagebedrijf Portfolio Werkproduct

18 Streefarchitectuur kernapplicaties Elektronische Leer Omgeving Digitaal toets Document record Record Data warehouse werkproduct Digitaal portfolio groep onderwijsproduct onderwijsproduct toetsresultaat Student informatie dossier Onderzoeks informatie Rooster groep onderwijsproduct examenprogramma ruimte Stage bemiddelings prospect vordering ontvangst Bibliotheek vordering kostenplaats ontvangst medewerker ruimte voorwerp stagebedrijf CRM debiteur crediteur Financieel acvitum verplichting acvitum Personeels Asset config. item Service leverancier Inkoop medewerker

19 Asset Gegevens in kernapplicaties Financieel Service Bibliotheek Digitaal toets Digitaal portfolio Stage bemiddelings Elektronische Leer Omgeving Student informatie Personeels Onderzoeks informatie onderwijs product onderwijs product toetsmateriaal examen programma onderwijs activiteit toetsmateriaal onderwijs product toetsactiviteit toetsresultaat toetsresultaat applicatie is gedeelde bron applicatie is afnemer applicatie is bron materiaal onderwijs materiaal onderzoek verbintenis dossier overdrachts dossier gebouw portfolio competentie () competentie (medewerker) werkproduct onderzoeks resultaat getuigschrift medewerker onderwijs instelling medewerker medewerker dienst betrekking beoordeling vordering verplichting journaalpost activum ontvangst betaling kostenplaats vordering ontvangst kostenplaats vordering ontvangst leverancier medewerker opdrachtgever applicatie software apparaat configuratie item melding gebouw ruimte voorwerp CRM Rooster markt segment prospect campagne stagebedrijf stageplaats stage contact alumnus opdrachtgever leverancier stagebedrijf Inkoop contract leverancier verplichting voorwerp applicatie apparaat software werkorder ruimte medewerker voorwerp werkproduct applicatie software apparaat groep groep onderwijs product examen programma onderwijs activiteit rooster ruimte medewerker voorwerp groep document Document record Record dossier

20 Aandachtspunten in huidig applicatielandschap Elektronische Leer Omgeving F Digitaal toets Document I record Record D Data warehouse B werkproduct Digitaal portfolio groep onderwijsproduct 7 onderwijsproduct 5 6 toetsresultaat Student informatie dossier E Onderzoeks informatie Rooster groep onderwijsproduct examenprogramma 2 ruimte 1 Stage bemiddelings C prospect vordering ontvangst Bibliotheek vordering kostenplaats ontvangst 8 medewerker ruimte voorwerp 3 4 stagebedrijf CRM A debiteur crediteur Financieel Personeels Asset G config. item acvitum Service H leverancier verplichting acvitum Inkoop medewerker Koppeling (deels) handmatig, niet volledig of uit andere bron Geautomatiseerde koppeling ontbreekt Systeem is niet optimaal ingericht Systeem ontbreekt of is meervoudig aanwezig

21 Status informatie-architectuur De Haagse Hogeschool Op dit moment nog in ontwikkeling Is vooral huiswerk waarmee de basis wordt gelegd voor informatie en gegevensbeheer Afstemming met organisatie over verschillende modellen loopt Ook afstemming met een aantal andere HO instellingen

22 Conclusies Architectuur is een instrument dat helpt bij het realiseren van eisen en doelstellingen Gegevensbeheer is de basis voor externe verantwoording en vraagt ook aandacht vanuit architectuur Het is belangrijk om de verschillende soorten gegevens te identificeren en eigenaren aan te wijzen Een applicatie-architectuur kan inzicht geven in de bronadministraties van gegevens en gewenste informatiestromen De informatie-architectuur van de Haagse Hogeschool bevat een generiek herbruikbare referentie-architectuur

23 Contactgegevens Danny Greefhorst Henk Schouten

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Referentiemodellen Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werken Studentmobiliteit data Cloud computing Integratie Business Informatievoorziening Technologie

Nadere informatie

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Implementatiehulpmiddelen Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werken Studentmobiliteit Onderzoeksdata Cloud computing Integratie Business Informatievoorziening

Nadere informatie

Ontwikkelingen. Principes. Digitaal leren & werken Studentmobiliteit Onderzoeksdata Cloud computing Integratie. Informatievoorziening.

Ontwikkelingen. Principes. Digitaal leren & werken Studentmobiliteit Onderzoeksdata Cloud computing Integratie. Informatievoorziening. Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werken Studentmobiliteit Onderzoeksdata Cloud computing Integratie Business Informatievoorziening Technologie Businessmodel Informatie Bedrijfsfuncties Applicatieplatform

Nadere informatie

Honing voor de HORA of andersom Birgitta Klompenhouwer 31-10-2014

Honing voor de HORA of andersom Birgitta Klompenhouwer 31-10-2014 Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werken Studentmobiliteit data Cloud computing ntegratie usiness nformatievoorziening Technologie usinessmodel nformatie edrijfsfuncties Applicatieplatform edrijfsprocessen

Nadere informatie

De generieke IT-referentiearchitectuur

De generieke IT-referentiearchitectuur De generieke IT-referentiearchitectuur verdiept Modellen van informatievoorziening en technologie Danny Greefhorst Het opstellen van architecturen kost vaak te veel tijd, waardoor projecten worden vertraagd

Nadere informatie

Innovatieprogramma Visie op DLWO

Innovatieprogramma Visie op DLWO nnovatieprogramma Visie op DLWO 24 mei 2013 Danny Greefhorst Lianne van Elk Nico Juist Programma 24 mei: werksessie DLWO 10.00 uur Welkom door Lianne van Elk 10.15 uur nleiding door Nico Juist 10.45 uur

Nadere informatie

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Integratie Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Architectuurvisie Gebruikersinteractie Visuele integratie Personalisatie Zoeken Aanpassen aan voorkeuren Procesondersteuning Generieke ondersteuning communiceren,

Nadere informatie

Master Data Management

Master Data Management Master Data Management Waarom gegevensbeheer de basis is voor een succesvolle onderneming Gegevens zijn de basis voor processen en daarmee een belangrijk asset voor organisaties. Uit onderzoek blijkt dat

Nadere informatie

Handreiking - Regie op regie

Handreiking - Regie op regie Handreiking - Regie op regie Naar een veranderde dienst ICT als gevolg van de transitie naar de cloud [Geef tekst op] Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. WAT IS CLOUD?... 5 2.1. Cloud in het onderwijs... 5 3.

Nadere informatie

Veiligheidsregio Referentie Architectuur Samenwerking door samenhang

Veiligheidsregio Referentie Architectuur Samenwerking door samenhang Veiligheidsregio Referentie Architectuur Samenwerking door samenhang Voorwoord Graag laten wij u kennismaken met VeRA: de Veiligheidsregio Referentie Architectuur. Veiligheidsregio s zijn relatief jonge

Nadere informatie

GEMMA 2.0. Tactisch Gegevensmanagement

GEMMA 2.0. Tactisch Gegevensmanagement GEMMA 2.0 Tactisch Gegevensmanagement Auteur KING Versie 1.0 Datum donderdag 1 januari 2015 2 Versie historie Versie Datum Omschrijving 1.0 1 januari 2015 Initiële versie 3 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Plaatsbepaling

Nadere informatie

[Geef tekst op] Slimmer organiseren door samenwerking Handreiking applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde

[Geef tekst op] Slimmer organiseren door samenwerking Handreiking applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde [Geef tekst op] Slimmer organiseren door samenwerking Handreiking applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Auteur: KING Datum: februari 2011 Versie: 1.01 Versiebeheer Versie Datum Wijzigingen

Nadere informatie

Een pragmatische aanpak voor enterprise-architectuur

Een pragmatische aanpak voor enterprise-architectuur Een pragmatische aanpak voor enterprise-architectuur Een enterprise-architectuur in twee weken Dit artikel is eerder verschenen in Via Nova Architectura (http://www.via-nova-architectura.org) Architectuur

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

Een generieke IT-referentie-architectuur

Een generieke IT-referentie-architectuur Een generieke IT-referentie-architectuur Versnelling van architectuurontwerp Danny Greefhorst Het opstellen van architecturen kost vaak te veel tijd, waardoor projecten worden vertraagd en organisaties

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING 1 Opgesteld door VNG/KING Datum 25 juni 2014 Versie 1.0 2 Colofon Naam document

Nadere informatie

Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies

Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies Versie 1.1 Datum Mei 2014 Status Definitief Auteur Con Sadée 1 INLEIDING TOT DE DIENSTVERLENING...

Nadere informatie

Baten van Business Process Management (BPM)

Baten van Business Process Management (BPM) Baten van Business Process Management (BPM) Geert Brandt, Partner Covista geert.brandt@covista.be BPM of Business Process Management omvat de gecoördineerde activiteiten van een organisatie om de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Canonieke Data Ontsluiting in de praktijk. Bert Dingemans

Canonieke Data Ontsluiting in de praktijk. Bert Dingemans Canonieke Data Ontsluiting in de praktijk Bert Dingemans Abstract Het uitwerken van een canonieke data-architectuur houdt niet op bij het uitwerken van (data)modellen. Het inzetten van een Data Virtualisatie

Nadere informatie

Onderwijstechnologisch expertisecentrum OTEC Open Universiteit Nederland. Architectuurontwerp ELO. Architectuurstudie ELO

Onderwijstechnologisch expertisecentrum OTEC Open Universiteit Nederland. Architectuurontwerp ELO. Architectuurstudie ELO Onderwijstechnologisch expertisecentrum OTEC Open Universiteit Nederland Architectuurontwerp ELO Open Universiteit Nederland Heerlen, september 1999 Datum 30-03-04 Pagina 1 van 68 Onderwijstechnologisch

Nadere informatie

Informatiestrategie en - beleid 2014-2017

Informatiestrategie en - beleid 2014-2017 Informatiestrategie en - beleid 2014-2017 Naar informatie als 4 e productiefactor B.A.M. Loeff Versie 1.0, 18 september 2013 Versie Datum Toelichting 0.1 22-7-2013 Eerste concept 0.2 31-7-2013 Reacties

Nadere informatie

dit document is opgemaakt voor een dubbelzijdige afdruk Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid Vastgesteld door de ICCIO op 21 juni 2012

dit document is opgemaakt voor een dubbelzijdige afdruk Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid Vastgesteld door de ICCIO op 21 juni 2012 dit document is opgemaakt voor een dubbelzijdige afdruk Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid Vastgesteld door de ICCIO op 21 juni 2012 Finale Versie 06 juli 2012 Contact projectbureau I-strategie Postbus

Nadere informatie

Referentiemodel tactische regie. Hulpmiddel voor de besturing van generieke ICT

Referentiemodel tactische regie. Hulpmiddel voor de besturing van generieke ICT Referentiemodel tactische regie Hulpmiddel voor de besturing van generieke ICT Versie 1.0 Datum 14 september 2010 Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Concept Referentiemodel tactische regie 14 september

Nadere informatie

Architectuur. Enterprise Portal

Architectuur. Enterprise Portal Architectuur Enterprise Portal Auteur : Ivo Huurdeman Versie : 1.0 Status : Final Documentdatum : 11-02-14 Architectuur 2014 Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding... 3 1...Enterprise

Nadere informatie

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Colofon PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur Principes, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het provinciaal

Nadere informatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie OVER HC&H HC&H is een landelijk werkend adviesbureau voor woningcorporaties.

Nadere informatie

Documentmanagement in het mbo

Documentmanagement in het mbo Documentmanagement in het mbo [Geef tekst op] Inhoud 1. INLEIDING... 3 1.1. Aanleiding... 3 1.2. Bundelen van resultaten... 3 1.3. Betrokken instellingen... 4 2. DOCUMENTMANAGEMENT: WAT IS HET?... 6 2.1.

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Document D Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Versie 1.0 Datum 24 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen

Nadere informatie

informatie van strategisch belang

informatie van strategisch belang Dennis Hendriks, Business Consultant en Peter Brock, Consultant bij HC&H Dennis Hendriks Peter Brock Grip op de informatiehuishouding: informatie van strategisch belang Wij zien dat het aantal informatiesystemen

Nadere informatie