KBC Asset Management. Jaaroverzicht van gestructureerde beleggingsproducten gepromoot door KBC met eindvervaldatum in 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KBC Asset Management. Jaaroverzicht van gestructureerde beleggingsproducten gepromoot door KBC met eindvervaldatum in 2012."

Transcriptie

1 KBC Asset Management Jaaroverzicht van gestructureerde beleggingsproducten gepromoot door KBC met eindvervaldatum in 2012 Funds work 2013

2 Gestructureerde beleggingsproducten Gestructureerde beleggingsproducten zijn niet meer weg te denken uit de moderne beleggingsportefeuilles. Deze beleggingsoplossingen bieden ongelimiteerde mogelijkheden. Enerzijds om aan de behoeften van de beleggers te voldoen en anderzijds om in te spelen op ontwikkelingen in de financiële markten. KBC, als promotor, brengt al sinds begin de jaren 90 gestructureerde producten op de markt, met verschillende formules en looptijden. In deze brochure plaatsen we de gestructureerde beleggingsproducten die in 2012 op vervaldag kwamen in de schijnwerpers. Het gestructureerde beleggingsaanbod van KBC, als promotor, omvat zowel beleggingsfondsen als beleggingsverzekeringen. Beleggingsfondsen is de courante naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Beleggingen) van het contractuele type. In essentie zijn dit gediversifieerde portefeuilles die volgens een in het prospectus uiteengezette beleggingspolitiek belegt in aandelen, obligaties, cash en/of vastgoed. De belegger kan tegen de inventariswaarde in- en uitstappen, wanneer hij dat wil. Een fonds biedt heel wat beleggingscomfort voor de belegger. Het wordt beheerd door specialisten die de markt op de voet volgen en die ook de volledige administratie voor hun rekening nemen, zoals het innen van interesten en dividenden. Beleggingsverzekeringen of tak 23, gecommercialiseerd door KBC Verzekeringen NV, is de verzamelnaam voor levensverzekeringen waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Structuur en vaste looptijd maken het onderscheid Gestructureerde beleggingsproducten hebben twee hoofdkenmerken die hen onderscheiden van nietgestructureerde of open producten. Structuur: Het resultaat van een gestructureerd beleggingsfonds is via afgeleide producten (opties) gekoppeld aan een bepaalde onderliggende waarde. Een niet-gestructureerd beleggingsfonds volgt de bewegingen van de onderliggende waarde getrouw, terwijl een gestructureerd beleggingsfonds die bewegingen net vermindert of versterkt. Voor beleggers die hun beleggingsrisico willen beperken of juist extra risico willen nemen, kan dit een oplossing zijn. Het resultaat van een gestructureerde beleggingsverzekering is verbonden met gestructureerde beleggingsfondsen. Een beleggingsverzekering is een vorm van een levensverzekering waarbij via beleggingen een kapitaal wordt opgebouwd, uit te keren aan het eind van de looptijd van de verzekering. Vaste looptijd: Gestructureerde beleggingsproducten hebben altijd een vaste looptijd. Op hun einddatum wordt het beleggingsresultaat bepaald en uitbetaald, tenzij er jaarlijks een coupon uitbetaald wordt. Gestructureerde producten wijken hiermee af van klassieke niet-gestructureerde beleggingsproducten die (doorgaans) geen einddatum kennen. Fondsen op eindvervaldag 2

3 Met of zonder kapitaalbescherming? Het aantal beschikbare formules en de diversiteit van gestructureerde beleggingsproducten is bij KBC Bank en CBC Banque, als promotors, heel uitgebreid. Hierdoor beschikt iedere belegger op ieder moment over een interessant aanbod aan gestructureerde producten. Het belangrijkste onderscheid wordt gemaakt tussen gestructureerde producten met of zonder kapitaalbescherming. Beleggers kunnen met kapitaalbeschermde producten profiteren van eventuele beursstijgingen, terwijl ze op de eindvervaldag beschermd zijn in geval van beursdalingen. Om kapitaalbescherming te bewerkstelligen, wordt de inleg van bij de start belegd in rentedragende beleggingen. De onderliggende beleggingen zijn breed gespreid over meer dan honderd verschillende uitgevers. Het geheel van de beleggingen heeft een gemiddelde externe kredietbeoordelingsscore van minimaal A- volgens Standard & Poors of een gelijkwaardige score bij Moody s of Fitch. Als er voor een belegging geen externe kredietbeoordelingsscore voorhanden is, bepaalt de beheerder een intern kredietrisicoprofiel, waarbij dezelfde vereisten in acht genomen worden. mag niet verward worden met kapitaalgarantie. Bij kapitaalgarantie levert meestal één partij een formele garantie af voor het terugbetalen van het kapitaal. Gestructureerde producten zonder kapitaalbescherming geven de belegger de kans om een hoger rendement te halen. Ze behouden natuurlijk wel het risico van beursdalingen. Een bijzondere groep gestructureerde producten zonder kapitaalbescherming in het aanbod zijn producten met een maximaal kapitaalsverlies van 10%. De belegger krijgt dan minstens 90% van zijn startinleg terug (vóór kosten en taksen). Door kapitaalbescherming op te geven en een mogelijk beperkt verlies toe te staan, biedt deze formule kans op een hoger rendement. In deze tijden van lage rente toch wel een troef. Binnen de gestructureerde producten met of zonder kapitaalbescherming bestaan er tal van variëteiten: verschillende onderliggende waarden (aandelen, rente, grondstoffen, wisselkoersen ); verschillende onderliggende structuur: Booster structuren geven een beursstijging een extra boost door een extra hoge volggraad te bieden; Optimalisatie van het instapmoment met lookback of timing formules; Een bepaalde minimummeerwaarde op de eindvervaldag (de Best Of formule); Tussentijdse meerwaarden vastklikken zoals bij de populaire klikfondsen; Of een combinatie van bovenstaande. Toegevoegde waarde Ruim universum aan beleggingsmogelijkheden. Een gestructureerd product kan inspelen op de rentebewegingen, de herleving van de economie, de ontwikkelingen in een bepaalde deelmarkt, een gespecialiseerde aandelenkorf, De belegger krijgt zo toegang tot producten en markten die anders niet bereikbaar zijn en kan zo inspelen op stijgende markten. Portefeuillespreiding. Gestructureerde producten hebben verschillende looptijden en beleggen in diverse onderliggende waarden. Daardoor kan de belegger met gestructureerde fondsen zijn portefeuille gespreid invullen. Fondsen op eindvervaldag 3

4 Inspelend op wijzigende marktomstandigheden. Gestructureerde producten kunnen relatief snel en eenvoudig ontwikkeld en gelanceerd worden. Hierdoor kan er accuraat ingespeeld worden op nieuwe ontwikkelingen en trends in de markt. Inspelend op verschillende behoeften qua rendement en risico. Een gestructureerd product past het rendement of het risico aan tot een niveau dat inspeelt op de specifieke behoeften van de belegger. Opties kunnen gebruikt worden om bewegingen van de markten te versterken of te verminderen. Voor defensieve beleggers kunnen producten worden gemaakt met kapitaalbescherming of bescherming tegen koersdalingen. Voor beleggers die graag meer risico nemen, kunnen producten gemaakt worden die de winstkansen vergroten maar dan wel zonder kapitaalbescherming. Beleggingsklimaat 2012 Een bewogen jaar 2012 was in heel wat opzichten een bewogen jaar: de crisis in het Midden Oosten, bankenproblemen in Spanje, het opnieuw opflakkeren van de eurocrisis, sterk stijgende prijzen voor landbouwgrondstoffen, Het zijn maar een paar van de vele gebeurtenissen die de financiële wereld bezighielden. Onzekerheid maakte de markt uiterst wispelturig. Perioden van ongebreideld optimisme en extreme risicoaversie wisselden elkaar voortdurend af. Maar een behoorlijk beleggingsjaar Ondanks alle zorgen en onzekerheid was 2012 een meer dan behoorlijk beleggingsjaar. En dit voor elk risicoprofiel. Zowel aandelen als obligaties tekenden een mooie stijging op. Onderstaande grafiek bevestigt dit Wereldaandelenindex Bedrijfsobligaties Overheidsobligaties Verschillende structuren zetten heel mooie resultaten neer. Deze structuren gingen lang vóór (tot medio 2005) of net na de zware beurscorrectie (vanaf begin 2009) van start. Deze producten profiteerden ten volle van een juiste timing van het startmoment. Anderzijds ondergingen heel wat beleggingen die in 2012 hun eindvervaldag bereikten ten volle de financiële crisis. op eindvervaldag bleek dan ook een nuttig en heel gewaardeerd productkenmerk voor heel wat gestructureerde producten Fondsen op eindvervaldag 4

5 Inhoudstafel 1. Gestructureerde beleggingsfondsen (ICB s) Gestructureerde beleggingsfondsen met kapitaalbescherming Klik structuren Plain vanilla structuren Plain vanilla short structuren Digitale structuren Fix upside coupon structuren Timing structuren Structuren gelinkt aan een rente of wisselkoers Gestructureerde fondsen zonder kapitaalbescherming Plain vanilla structuren Timing structuren Booster structuren Jumper structuren Overzicht van beleggingsfondsen met eindvervaldag in Overzicht van beleggingsfondsen met kapitaalbescherming Overzicht van beleggingsfondsen zonder kapitaalbescherming Gestructureerde beleggingsverzekeringen (tak 23) Gestructureerde beleggingsverzekeringen (tak 23) met kapitaalbescherming Klik structuren Plain vanilla structuren Gestructureerde beleggingsverzekeringen (tak 23) zonder kapitaalbescherming Overzicht van beleggingsverzekeringen (tak 23) met eindvervaldag in Overzicht van beleggingsfondsen (tak 23) met kapitaalbescherming Overzicht van beleggingsfondsen (tak 23) zonder kapitaalbescherming 32 Verklarende woordenlijst 33 Fondsen op eindvervaldag 5

6 1. Gestructureerde beleggingsfondsen (ICB s) Gestructureerde fondsen met kapitaalbescherming In 2012 kwamen 140 gestructureerde beleggingsfondsen met kapitaalbescherming op eindvervaldag. Gestructureerde fondsen met kapitaalbescherming streven twee beleggingsdoelstellingen na. 1. De belegger krijgt een mogelijke meerwaarde die afhankelijk is van de ontwikkeling van een onderliggende waarde (beursindex, aandelen, rente, munt, ). Meestal wordt deze meerwaarde uitgekeerd op de eindvervaldag. Bij sommige formules is er een tussentijdse uitkering van een meerwaarde als coupon. 2. De belegger krijgt zijn initiële inschrijvingswaarde (vóór kosten en taksen) volledig terugbetaald op de eindvervaldag of op een eventueel voorziene vervroegde vervaldag. De kapitaalbescherming en de doelstelling om eventuele meerwaarden te behalen, gelden alleen op de eindvervaldag. Tijdens de looptijd kan een gestructureerd beleggingsfonds met kapitaalbescherming, afhankelijk van de marktomstandigheden, wel tijdelijk onder zijn startwaarde noteren Klik structuren Kenmerken De belegger geniet op de eindvervaldag kapitaalbescherming van zijn oorspronkelijke inleg (vóór kosten en taksen). Het beleggingsresultaat op de eindvervaldag is afhankelijk van de ontwikkeling van een aandelenkorf of index. Tussentijdse ontwikkelingen per deelperiode (eventuele meer- of minderwaarden) worden onderweg al definitief vastgeklikt. Op de eindvervaldag ontvangt de belegger de som van alle percentages die gedurende de looptijd van het fonds werden vastgeklikt. Er bestaan heel wat soorten klikstructuren. Enkele voorbeelden: Brede klikstructuur: Niet alleen de maximumklik (bijvoorbeeld maximaal 8%), maar ook het maximaal vastgeklikte verlies (bijvoorbeeld maximaal -3%) is vastgelegd. De marges waarbinnen deze kliks zich zullen bevinden zijn dus verbreed (vandaar de naam brede klik ). Brede klikstructuur met kans op recuperatie van negatieve klik: Het maximale verlies per deelperiode kan gerecupereerd worden in de volgende deelperiode doordat de maximale klik van deze deelperiode wordt verhoogd met de absolute waarde van de negatieve klik. Ladder structuur: Als de onderliggende waarde een vooraf bepaald stijgingspercentage (bijvoorbeeld 10%, 20%, 30%, 40% of 50%) bereikt, wordt dit percentage als een meerwaarde vastgeklikt. Deze winst kan dan niet meer verloren gaan, ook al daalt het onderliggende terug onder het vastgeklikte percentage. Elke klik is een trede hoger (vandaar de naam ladder ). 1 De hier bedoelde fondsen zijn compartimenten van Beveks waarvoor KBC promotor is. Alle netto-inventariswaardes zijn terug te vinden op fondsenzoeker. De financiële dienst wordt verleend door KBC Bank NV, CBC Banque SA en in geval van Centea Fund, NV Crelan. Het prospectus en de periodieke verslagen worden ter beschikking gesteld in het Nederlands. Fondsen op eindvervaldag 6

7 Het tussentijds vastklikken van eventuele meerwaarden maakt dit type fonds bijzonder geschikt voor meer defensieve beleggers. In 2012 vervielen tien klik structuren. De gedetailleerde cijfers per fonds vindt u in tabel op pagina 23. Voorbeeld van een klik structuur met een mooie meerwaarde: KBC ClickPlus Europe Best Of 5 Het compartiment Europe Best Of 5 van de Belgische Bevek KBC ClickPlus werd in juli 2004 gelanceerd. Op de vervaldag kreeg de belegger bovenop het oorspronkelijk kapitaal, het beste van: ofwel de minimumopbrengst van +23% (2,49% gemiddeld op jaarbasis, vóór kosten en taksen) ofwel de som van 8 kliks (over 8 deelperiodes), als die hoger was dan +23%. Klik = 100% van de evolutie van de EURO STOXX 50 -index tijdens de deelperiode. Een stijging werd vastgeklikt met een maximum van +7%. Een daling werd vastgeklikt met een maximum van -3%. Bij een negatieve klik in een bepaalde deelperiode, werd in de volgende deelperiode de maximaal te behalen klik verhoogd met de absolute waarde van deze negatieve klik, dus op dat moment maximaal +10%. Onderstaande grafiek geeft de prestaties van de EURO STOXX 50 en de kliks per deelperiode weer: 0,3 24% 0,2 17% 0,1 12% 12% 6% 0-0,1-10% Evolutie EURO STOXX 50 Vastgeklikt percentage -0,2-0,3-27% -29% -0,4 De grafiek geeft in het verleden behaalde resultaten weer en vormt geen indicator voor toekomstige resultaten. De grafiek van de onderliggende waarde geeft een indicatie over het beleggingsresultaat (op de eindvervaldag, vóór kosten en taksen) van het compartiment. Het beheer en de kosten en taksen van het compartiment staan volledig los van de evolutie van deze onderliggende waarde. Fondsen op eindvervaldag 7

8 Over de volledige looptijd van het fonds daalde de EURO STOXX 50 met -9%. Wie belegd had in KBC ClickPlus Europe Best Of 5 behaalde over dezelfde looptijd een positief rendement van +28,11%, wat overeenkwam met een gemiddeld rendement van +2,98% op jaarbasis (vóór kosten en taksen). Dat was hoger dan de vooropgestelde minimumopbrengst van +23% (2,49% gemiddeld op jaarbasis vóór kosten en taksen). Een goed resultaat over een turbulente periode. Wat bepaalde dit eindresultaat? Deelperiodes 1-3 ( ) Deelperiodes 4-5 ( ) Deelperiodes 6-7 (2010) Deelperiode 8 (2011) Het fonds startte in juli De eerste drie deelperiodes vielen in de sterke beursjaren tussen 2004 en Hierdoor klikte het fonds driemaal na elkaar de maximale stijging van +7% vast. De kredietcrisis brak uit en de index tekende gedurende twee opeenvolgende deelperiodes een daling op. In het voorjaar 2009 bereikte de EURO STOXX 50 -index haar dieptepunt. Het fonds beperkte het verlies tot -3% dankzij de ingebouwde maximale daling. Dit wil ook zeggen dat de maximumklik voor de daaropvolgende deelperiode werd verhoogd met +3%. Tijdens het daaropvolgende beursherstel klikte het fonds op het einde van de zesde deelperiode de maximale stijging van +10% vast. De minimumklik (+7%) werd verhoogd met de negatieve klik uit de vorige deelperiode (-3% werd +3%). De negatieve klik werd dus teruggewonnen. Dit was voor de beleggers in het fonds een troef. In de zevende deelperiode werd de effectieve stijging van +6,11% geklikt. De Europese beurzen daalden opnieuw als gevolg van de Europese schuldencrisis. De daling werd evenwel beperkt tot -3% dankzij de klikstructuur. Voorbeeld van een klik fonds dat kon terugvallen op kapitaalbescherming: KBC Click Europe 18 Het compartiment Europe 18 van de Belgische Bevek KBC Click werd in juli 2008 gelanceerd. Op de vervaldag kreeg de belegger de som van 3 kliks (over 3 deelperiodes). Klik = 100% van de evolutie van de EURO STOXX 50 -index tijdens de deelperiode. Een stijging werd vastgeklikt met een maximum van 10%. Een daling werd niet in rekening gebracht. Het fonds startte in augustus 2008, aan het begin van de financiële crisis. Na de start steeg de EURO STOXX 50 nooit boven zijn startwaarde uit en konden dus geen kliks vastgelegd worden. Over de volledige looptijd van het fonds daalde de EURO STOXX 50 met -8,26%. Dankzij de kapitaalbescherming op eindvervaldag konden deze beleggers hun startinleg (vóór kosten en taksen) volledig recupereren. Fondsen op eindvervaldag 8

9 1.1.2 Plain vanilla structuren Kenmerken De belegger geniet op de eindvervaldag kapitaalbescherming van zijn oorspronkelijke inleg (vóór kosten en taksen). Het beleggingsresultaat is gekoppeld aan de ontwikkeling van een index, een korf van indexen of een gediversifieerde korf van aandelen. Op de eindvervaldag wordt de ontwikkeling (stijging of daling) van de onderliggende waarde gemeten. De eventuele meerwaarde op de eindvervaldag is een bepaald percentage (de participatie- of volggraad) van de stijging van de onderliggende waarde. Dit percentage geeft aan hoeveel procent van de wijziging van de onderliggende waarde meespeelt in de waardering en het eindresultaat van het fonds. Deze participatiegraad wordt bij de start vastgelegd en is afhankelijk van de marktomstandigheden (rentestand, volatiliteit, dividendrendement) op dat moment. Sommige plain vanilla structuren werden gecombineerd met andere formules, bijvoorbeeld: een booster formule (een extra hoge participatiegraad, bijvoorbeeld 200%) een jumper formule (onderliggende bereikt een op voorhand bepaalde meerwaarde bijvoorbeeld 15%) In 2012 bereikten 62 plain vanilla fondsen hun eindvervaldag. Zie overzicht vanaf pagina fondsen boden de beleggers kapitaalbescherming of een minieme meerwaarde omdat de onderliggende index of korf lager eindigde dan de initiële startwaarde (soms tot maar liefst -52,97%). Beleggers in deze fondsen recupereerden dus hun initiële kapitaal (vóór kosten en taksen), ondanks de daling van de beurzen. 15 fondsen behaalden een meerwaarde omdat het onderliggende gestegen was. Ze behaalden een gemiddeld rendement op jaarbasis van +2,7% tot +5,56% (vóór kosten en taksen). Zeven van deze fondsen waren belegd in groeilanden (Azië en BRIC-landen). Zij konden profiteren van de hogere groei in deze landen en waren dus minder onderhevig aan de crisis. De andere plain vanilla s die een positief rendement behaalden, waren van start gegaan in Zij konden profiteren van de sterke beursprestaties tussen 2004 en Voorbeeld van een plain vanilla structuur met een mooie meerwaarde: KBC Equisafe Emerging Asia 1 Het compartiment Emerging Asia 1 van de Belgische Bevek KBC Equisafe is een voorbeeld van een plain vanilla structuur die een mooi rendement kon neerzetten. Het compartiment belegde in juli 2005 in een korf van vier Aziatische indexen (Korea, Japan, Singapore en Taiwan). De mogelijke meerwaarde was afhankelijk van de stijging van deze korf van indexen. Deze indexen scheerden hoge toppen vóór de crisis van Tussentijds beleefden de indexen moeilijke tijden, maar uiteindelijk eindigde de indexenkorf met een mooie meerwaarde. Dankzij de volggraad van 145% werd het resultaat van de indexenkorf van +24,0244% opgeschroefd naar een mooie meerwaarde van +34,84% (= 145% x +24,0244%) of +4,31% op jaarbasis (vóór kosten en taksen). Fondsen op eindvervaldag 9

10 KBC Equisafe Emerging Asia 1 (basis: 100) fonds: +34,84% (gemiddeld +4,31% op jaarbasis voor kosten en taksen) Korf Fonds korf: +24,02% De grafiek geeft in het verleden behaalde resultaten weer en vormt geen indicator voor toekomstige resultaten. De grafiek van de onderliggende waarde geeft een indicatie over het beleggingsresultaat (op de eindvervaldag, vóór kosten en taksen) van het compartiment. Het beheer en de kosten en taksen van het compartiment staan volledig los van de evolutie van deze onderliggende waarde. Voorbeeld van een plain vanilla structuur die kon terugvallen op kapitaalbescherming: KBC Equisafe World Selection 4 Het compartiment World Selection 4 van de Belgische Bevek KBC Equisafe startte in december Het fonds volgde een korf van 20 zorgvuldig geselecteerde aandelen. De belegger ontving 100% van de mogelijke stijging van de korf op de eindvervaldag. In het eerste half jaar na de lancering kon de korf nog genieten van de stijging van de aandelenmarkten. Halfweg 2007 begonnen de beurzen te dalen en tijdens de kredietcrisis zakten ze nog verder door. Dit had zware gevolgen voor de onderliggende korf aandelen. Op de eindvervaldag was de korf met -19% gedaald. De eindwaarde van de korf werd berekend door middel van een asian tail van achttien maanden. Dit betekent dat de eindwaarde bepaald wordt als het gemiddelde van achttien observaties gespreid over de laatste achttien maanden van de looptijd. Deze uitmiddeling vermijdt een plotse daling van de eindwaarde omwille van een te korte observatieperiode zoals bv. op een dag. Maar voor dit gestructureerd fonds kon de techniek van asian tail geen soelaas bieden. De beursdaling was zo fors dat de korf mee onderuitging. Gelukkig kon de belegger terugvallen op de kapitaalbescherming op de vervaldag en recupereerde hij wel zijn startinleg (vóór kosten en taksen). Fondsen op eindvervaldag 10

11 KBC Equisafe World Selection 4 (basis: 100) fonds: kapitaalbescherming (gemiddeld 0% op jaarbasis voor kosten en taksen) korf: -19,04% Korf Fonds De grafiek geeft in het verleden behaalde resultaten weer en vormt geen indicator voor toekomstige resultaten. De grafiek van de onderliggende waarde geeft een indicatie over het beleggingsresultaat (op de eindvervaldag, vóór kosten en taksen) van het compartiment. Het beheer en de kosten en taksen van het compartiment staan volledig los van de evolutie van deze onderliggende waarde. Plain vanilla short structuren Kenmerken De belegger geniet op de eindvervaldag kapitaalbescherming van zijn oorspronkelijke inleg (vóór kosten en taksen). De plain vanilla short structuur is een variant op de gewone plain vanilla door de eerder korte looptijd van 2 tot 4 jaar. Hiermee komt men tegemoet aan de vraag naar kortlopende beleggingen met kapitaalbescherming die toch voldoende beursvolging bieden. Het inbouwen van een maximale meerwaarde, een zogenaamde cap, maakt het mogelijk een mooie volggraad te bieden op een heel korte looptijd. Er kwamen in fondsen met een plain vanilla short-structuur op eindvervaldag (zie overzicht vanaf pg.25). Het gemiddelde rendement op jaarbasis vóór kosten en taksen van deze fondsen varieerde van 0% (kapitaalbescherming) tot +5,26%. 1) Het moment van lancering (tijdens of vlak na de financiële crisis) was bepalend voor het eindresultaat. Zo eindigden alle fondsen die vóór augustus 2008 werden gelanceerd op kapitaalbescherming op vervaldag (vóór kosten en taksen). De onderliggende indexen en aandelenkorven eindigden allemaal lager dan de begin waarde (van -0,75% tot -44,87%). De kapitaalbescherming op vervaldag (vóór kosten en taksen) bewees hier zijn nut. Fondsen op eindvervaldag 11

12 Voorbeeld van een plain vanilla short structuur die eindigde met kapitaalbescherming: KBC Equisafe Belgium Short Term 4 Het compartiment Belgium Short Term 4 van de Belgische Bevek KBC Equisafe werd gelanceerd in augustus Het fonds belegde in de BEL 20, de index van de belangrijkste aandelen van de beurs van Brussel. De belegger ontving de mogelijke stijging van deze BEL 20, met een maximale meerwaarde van +38% (+8,81% op jaarbasis, vóór taksen en kosten en taksen) KBC Equisafe Belgium Short Term 4 (basis: 100) fonds: kapitaalbescherming (gemiddeld 0% op jaarbasis voor kosten en taksen) Index Fonds index: -28,49% De grafiek geeft in het verleden behaalde resultaten weer en vormt geen indicator voor toekomstige resultaten. De grafiek van de onderliggende waarde geeft een indicatie over het beleggingsresultaat (op de eindvervaldag, vóór kosten en taksen) van het compartiment. Het beheer en de kosten en taksen van het compartiment staan volledig los van de evolutie van deze onderliggende waarde. 2) De fondsen die startten net na de crisis (vanaf augustus 2008 tot januari 2009) konden profiteren van de relance op de beurzen. De eindwaarden van de fondsen klokten af op meerwaarden van +1,44% tot +21,62%, vóór kosten en taksen (tussen +0,37% en +5,26% gemiddeld op jaarbasis, vóór kosten en taksen). Voorbeeld van een plain vanilla short structuur met een mooie meerwaarde: KBC Equisafe Quality Stocks EUR 1 Het compartiment Quality Stocks EUR 1 van de Belgische Bevek KBC Equisafe ging in januari 2009 van start. Het resultaat werd gekoppeld aan de ontwikkeling van een korf van dertig internationale kwaliteitsaandelen met een duurzaam en maatschappelijk verantwoord karakter. Op de eindvervaldag kreeg de belegger 100% van de mogelijke stijging van deze korf, met een maximale meerwaarde van +32% (+7,55% gemiddeld op jaarbasis, vóór kosten en taksen). Op de eindvervaldag noteerde de aandelenkorf 11,43% boven zijn startwaarde. De belegger in dit compartiment kon genieten van een meerwaarde van +11,50% (op jaarbasis +2,89%, vóór kosten en taksen). Fondsen op eindvervaldag 12

13 KBC Equisafe Quality Stocks EUR 1 (basis: 100) fonds: +11,50% (gemiddeld +2,89% op jaarbasis voor kosten en taksen) korf: +11,43% Korf Fonds 75 jan2009 jan2010 jan2011 jan2012 De grafiek geeft in het verleden behaalde resultaten weer en vormt geen indicator voor toekomstige resultaten. De grafiek van de onderliggende waarde geeft een indicatie over het beleggingsresultaat (op de eindvervaldag, vóór kosten en taksen) van het compartiment. Het beheer en de kosten en taksen van het compartiment staan volledig los van de evolutie van deze onderliggende waarde Digitale structuren Kenmerken De belegger geniet op de eindvervaldag kapitaalbescherming van zijn oorspronkelijke inleg (vóór kosten en taksen). Het beleggingsresultaat is afhankelijk van 2 scenario s en gekoppeld aan een voorwaarde. Op eindvervaldag of op het einde van de deelperiodes (afhankelijk van de beleggingspolitiek) wordt bepaald welk scenario zich voltrokken heeft en welke meerwaarde wordt vastgeklikt. Als aan deze voorwaarde voldaan wordt, is er een mooie meerwaarde. Als de voorwaarde niet vervuld is, zal er geen of maar een kleine meerwaarde zijn. De meerwaarden kunnen per deelperiode uitgekeerd worden onder de vorm van een coupon of kunnen samengeteld worden en op de eindvervaldag uitgekeerd worden. Twaalf digitale fondsen kwamen in 2012 op eindvervaldag. Acht van deze fondsen keerden per deelperiode een coupon uit. De minimale coupon per deelperiode bedroeg voor al deze fondsen 2,5% (bruto, vóór kosten en taksen). De maximale coupons per deelperiode schommelden voor deze fondsen tussen 8% en 12,5% (bruto, vóór kosten en taksen). Vijf van deze fondsen betaalden één of meerdere keren de maximale coupon uit. Het coupontotaal van deze fondsen varieerde van 24,81% 2 tot 46,81% 2 (bruto, vóór kosten en taksen). De vier andere digitale structuren die op eindvervaldag kwamen, keerden de meerwaarden uit op de eindvervaldag, variërend van +20% en +34%, respectievelijk +1,81 en +2,92% vóór kosten en taksen op jaarbasis. 2 Looptijd van 10 jaar en 1 maand. Eerste 9 deelperiodes liepen 12 maanden. De tiende deelperiode liep 13 maanden. Voor deze deelperiode werd een coupon uitgekeerd van 2,5% (bruto, voor kosten en taksen). Dit komt neer op 2,31% op jaarbasis (bruto, voor kosten en taksen). Fondsen op eindvervaldag 13

14 Voorbeeld van een digitale structuur: KBC EquiPlus Digi-Opportunity 9 Het compartiment Digi-Opportunity 9 van de Belgische Bevek KBC EquiPlus ging van start in februari De looptijd van het fonds was opgedeeld in tien deelperiodes. Op het einde van elke deelperiode werd een meerwaarde bepaald. Deze meerwaarde was afhankelijk van een korf van twintig aandelen. Als in een bepaalde deelperiode geen enkel aandeel lager noteerde dan 60% van zijn startwaarde, werd voor die deelperiode een meerwaarde vastgeklikt van +16% (scenario 1). Als in een bepaalde deelperiode minstens één aandeel minstens één maal lager noteerde dan +60% van zijn startwaarde, werd voor die periode een meerwaarde van +2% vastgeklikt. Het aandeel dat het laagst noteerde ten opzichte van zijn startwaarde werd na die deelperiode definitief uit de korf verwijderd (scenario 2). Aan de voorwaarde voor scenario 1 werd maar eenmaal voldaan. Voor de andere deelperiodes gold scenario 2 (met meerwaarde +2%). Het fonds realiseerde een mooie meerwaarde van +34% of +2,92% gemiddeld op jaarbasis, vóór kosten en taksen. Korf bij start: Adidas-Salomon AG, Sap AG, Software AG-REG, Philips Electronics NV, Banco Bilbao Vizcaya Argenta, Celltech Group PLC, Compass Group PLC, Nintendo Co Ltd, Murata Manufacturing Co Ltd, Alcoa Inc, Cadence Design Sys Inc, Human Genome Sciences, Costco Wholesale Corp, Liberty Media Corp-A, Philip Morris Companies Inc, QWest Communications Intl, Amgen Inc, EMC Corp, Genzyme Corp, Millenium Pharmaceuticals. Deelperiode Scenario (1 of 2) Aandeel verwijderd uit korf Vastgeklikt percentage 1 2 Human Genome Sciences 2% 2 2 Qwest Communications INTL 2% 3 2 Millenium Pharmaceuticals 2% 4 2 Compass Group PLC 2% 5 1 / 16% 6 2 Cadence Design Sys INC 2% 7 2 Liberty Media Corp-A 2% 8 2 Alcoa INC 2% 9 2 UCB SA 2% 10 2 Philips Electronics NV 2% Eindresultaat 34% Fix upside coupon structuren Kenmerken De belegger geniet op de eindvervaldag kapitaalbescherming van zijn oorspronkelijke inleg (vóór kosten en taksen). Het beleggingsresultaat is afhankelijk van de evolutie van elk individueel aandeel in de korf. Voor elk aandeel in de korf, dat gestegen is ten opzichte van zijn startwaarde gedurende de deelperiode, wordt een vaste meerwaarde toegekend. Voor elk aandeel dat niet gestegen is ten opzichte van de startwaarde gedurende de deelperiode, wordt de werkelijke prestatie in rekening gebracht. Op het einde van elke deelperiode wordt het gemiddelde van deze waarden uitgekeerd onder de vorm van een coupon. Fondsen op eindvervaldag 14

15 In 2012 kwamen tien fondsen met een fix upside coupon structuur op eindvervaldag. Het resultaat van elk van deze fondsen was beter dan het resultaat van de onderliggende aandelenkorven. Ze keerden allemaal een mooie, vaste coupon uit voor één bepaalde deelperiode (+5% tot +7%, bruto, vóór kosten en taksen) en voor elke andere deelperiode de minimumcoupon (+1,5% tot +3,25% bruto, vóór kosten en taksen). Voorbeeld van een fix upside coupon fonds: KBC EquiPlus Fix Upside Coupon 20 Het compartiment Fix Upside Coupon 20 van de Belgische Bevek KBC EquiPlus werd gelanceerd in augustus Het fonds keerde gedurende drie deelperiodes een coupon uit. Over de eerste deelperiode werd een vaste coupon uitgekeerd van 7% (bruto, vóór kosten en taksen). Voor de tweede en derde deelperiode werd een variabele coupon uitgekeerd, afhankelijk van de prestaties van een korf van twintig aandelen. Voor elk aandeel dat gestegen was ten opzichte van zijn startwaarde, werd een stijging van +8% in aanmerking genomen, ongeacht de grootte van de stijging. Voor elk aandeel dat daalde of een nulprestatie neerzette tegenover zijn startwaarde, werd de werkelijke prestatie in aanmerking genomen. De coupon was dan gelijk aan het gemiddelde van de weerhouden prestaties, met een minimum van 3,25% bruto (voor roerende voorheffing). Over de tweede en derde deelperiode werd de minimale coupon van 3,25% bruto uitgekeerd. De onderliggende korf was over de volledige looptijd gedaald als gevolg van de kredietcrisis. De belegger in Fix Upside Coupon 20 kreeg daarentegen niet alleen zijn volledige inleg terug, maar daar bovenop een coupontotaal van 12,30% 3 bruto, rekening houdend met een laatste deelperiode van negentien maanden Timing structuren Kenmerken De belegger geniet op de eindvervaldag kapitaalbescherming van zijn oorspronkelijke inleg (vóór kosten en taksen). Het beleggingsresultaat is gekoppeld aan de ontwikkeling van een index, een korf van indexen of een gediversifieerde korf van aandelen. De startwaarde wordt bepaald als de laagste waarde uit een reeks observaties bij de start van het fonds. Dit zijn doorgaans 2, 6, 9, 12 of zelfs 18 maandelijkse observaties. De formule neemt de onzekerheid rond het juiste instapmoment weg. De ingebouwde timing kan een voordeel zijn voor de belegger bij een mogelijke plotse daling van de korf of index na de start. Maar twee timing formules met kapitaalbescherming kwamen op vervaldag in 2012: KBC EquiPlus Exclusive World Timing 1 en 2. Ze werden gelanceerd in december 2006 en maart 2007, en vervielen in juli en september Voor deze fondsen waren er twee observaties bij de start van het fonds, nl. één aan het begin van het fonds en één jaar na de start van het fonds. Beide structuren werden geconfronteerd met de kredietcrisis, en haalden daarom geen voordeel uit de timing formule. Maar de belegger had met deze fondsen gekozen voor kapitaalbescherming en kon zijn startinleg (vóór kosten en taksen) volledig opnieuw beleggen. 3 Looptijd van 3 jaar en 7 maanden. Eerste 2 deelperiodes liepen 12 maanden. Derde deelperiode liep 19 maanden. Voor deze deelperiode werd een coupon uitgekeerd van 3,25% (bruto, vóór kosten en taksen). Dit komt neer op 2,05% op jaarbasis (bruto, vóór kosten en taksen). Fondsen op eindvervaldag 15

16 1.1.6 Structuren gelinkt aan een rente of wisselkoers Kenmerken De belegger geniet op de eindvervaldag kapitaalbescherming van zijn oorspronkelijke inleg (vóór kosten en taksen). Het beleggingsresultaat is gekoppeld aan de ontwikkeling van de wisselkoersverhouding van twee munten (bv. EUR/USD) of aan de renteontwikkeling (bv. EUR-swaprente). Op de eindvervaldag wordt de ontwikkeling (stijging of daling) van de onderliggende waarde gemeten. Tweeëntwintig fondsen gelinkt aan een rentecurve of wisselkoers kwamen op vervaldag in Drie compartimenten Curve Coupon 1, 2 en 3 van de Belgische Bevek KBC Multisafe waren gelinkt aan de 2-jaarse EUR-swaprente en de 10-jaarse EUR-swaprente. Deze fondsen hebben gedurende de looptijd een gemiddeld bruto coupontotaal voor roerende voorheffing van 15,44% tot 17,63% uitgekeerd. Elf compartimenten Interest 12 tot en met 22 van de Belgische Bevek KBC Multisafe waren gelinkt aan de 10-jaarse EUR-swaprente. Deze fondsen waren opgesplitst in deelperiodes en bij het begin van elke deelperiode klikte het fonds de 10-jaarse EUR-swaprente vast, met een minimum. De totale meerwaarde voor deze fondsen schommelden tussen +57,75% en +68,75% (of van +4,20% tot +4,80% op jaarbasis, vóór kosten en taksen). De vier compartimenten Interest Short Term 1 tot en met 4 van de Belgische Bevek KBC Multisafe waren gelinkt aan de 10-jaarse EUR-swaprente. Deze fondsen met een eerder korte looptijd waren opgesplitst in deelperiodes en bij het begin van elke deelperiode klikte het fonds 80% van de 10-jaarse EUR-swaprente vast. Het eindresultaat was de som van de geklikte meerwaarden. De totale meerwaarde voor deze fondsen varieerde van +15,47% tot +16,21% (of van +2,61% tot +2,72% op jaarbasis, vóór kosten en taksen). De vier compartimenten USD Absolute Performance 3, 4, 5 en 6 van de Belgische Bevek KBC Multisafe waren gelinkt aan de wisselkoers EUR/USD. Deze fondsen haalden voordeel uit een waardedaling van de USD. Ze eindigden met meerwaarden tussen +19,99% en +21,9% (van +4,31% tot +4,69% gemiddeld op jaarbasis, vóór kosten en taksen). Voorbeeld van een structuur gelinkt aan een rente: KBC Multisafe Interest 18 Het compartiment Interest 18 van de Belgische Bevek KBC Multisafe startte in juni Het beleggingsresultaat op de eindvervaldag was afhankelijk van de ontwikkeling van de 10-jaarse EUR-swaprente. Elk jaar werd een meerwaarde vastgeklikt. Die meerwaarde werd vastgeklikt volgens de Best Of formule. De belegger ontvangt ofwel +5,25% (+4,21% op jaarbasis, vóór kosten en taksen) ofwel 100% van de 10-jaarse EUR-swaprente, als die hoger is dan +5,25%. Op de vervaldag ontvangt de belegger de som van de meerwaarden. Het fonds had een lange looptijd van meer dan elf jaar, opgedeeld in elf deelperiodes. De 10-jaarse EUR-swaprente bereikte alleen tijdens de eerste deelperiode een niveau dat hoger was dan 5,25%. Tijdens deze deelperiode werd +5,507% vastgeklikt. Fondsen op eindvervaldag 16

17 Het totaalrendement bedroeg bijgevolg +58,007% (één keer +5,507% en tien keer +5,25%). Dit komt neer op een gemiddeld rendement van +4,21% op jaarbasis (vóór kosten en taksen). Dankzij de minimale klik was de cliënt beschermd tegen de aanhoudende daling van de 10-jaarse EUR-swaprente tijdens de looptijd van het fonds. Deelperiode 10-jaarse EUR-swaprente Vastgeklikt percentage 1 +5,507% +5,507% 2 +5,190% +5,250% 3 +3,992% +5,250% 4 +4,448% +5,250% 5 +3,239% +5,250% 6 +4,293% +5,250% 7 +4,826% +5,250% 8 +5,037% +5,250% 9 +3,626% +5,250% 10 +2,892% +5,250% 11 +3,435% +5,250% Eindresultaat +58,007% Volgende grafiek geeft de ontwikkeling van de 10-jaarse EUR-swaprente en de minimale klik weer. 6% 5% 10-jaarse EURswaprente 4% 3% gerealiseerde klik 2% minimale klik = 5,25% 1% 0% De grafiek geeft in het verleden behaalde resultaten weer en vormt geen indicator voor toekomstige resultaten. De grafiek van de onderliggende waarde geeft een indicatie over het beleggingsresultaat (op de eindvervaldag, vóór kosten en taksen) van het compartiment. Het beheer en de kosten en taksen van het compartiment staan volledig los van de evolutie van deze onderliggende waarde. Fondsen op eindvervaldag 17

18 1.2 Gestructureerde fondsen zonder kapitaalbescherming Net zoals de formules met kapitaalbescherming werken ook gestructureerde beleggingsfondsen zonder kapitaalbescherming met opties en hebben ze een vaste eindvervaldag. Gestructureerde beleggingsfondsen zonder kapitaalbescherming kunnen opgedeeld worden in twee fundamenteel verschillende types: Fondsen zonder kapitaalbescherming maar die wel als doelstelling hebben om op de eindvervaldag minstens een deel van het oorspronkelijk belegd kapitaal terug te betalen (meestal 90%, vóór kosten en taksen). Deze fondsen vallen allemaal onder de zuivere plain vanilla-structuren: in ruil voor het risico op beperkt kapitaalverlies (tot maximaal -10%) bieden deze structuren een hogere volggraad of hebben ze een beduidend kortere looptijd. Andere fondsen bieden geen enkele vorm van kapitaalbescherming. Deze formules bieden extra troeven in een opgaande beursfase (bv. veel hogere participatiegraad zoals boosterstructuren met 200% volggraad), maar bieden geen bescherming in een neergaande fase. Ze zijn bestemd voor meer dynamische beleggers die de beweeglijkheid van de financiële markten kennen en aanvaarden Plain vanilla structuren Kenmerken Het beleggingsresultaat is gekoppeld aan de ontwikkeling van een beursindex, een korf van beursindexen of een gediversifieerde korf van aandelen. Op de eindvervaldag wordt de evolutie (stijging of daling) van de onderliggende waarde gemeten. De belegger krijgt op de eindvervaldag minstens een deel van het oorspronkelijk belegd kapitaal terug, meestal 90% (vóór kosten en taksen). De eventuele meerwaarde op de eindvervaldag is een bepaald percentage van de stijging van de onderliggende korf of index (bv. 110%). Dit percentage wordt bij de start vastgelegd en is afhankelijk van de marktomstandigheden (rentestand, volatiliteit, dividendrendement) op dat moment. In 2012 zijn vier plain vanilla structuren zonder kapitaalbescherming op vervaldag gekomen. Ze hadden allemaal een aandelenkorf als onderliggende waarde. Ze realiseerden een meerwaarde van +1,63% tot een mooie +36,45% (van +0,63% tot +8,49% op jaarbasis), vóór kosten en taksen. Voorbeeld van een plain vanilla structuur zonder kapitaalbescherming: KBC Participation Quality Stocks EUR 1 Het compartiment Quality Stocks EUR 1 van de Belgische Bevek KBC Participation bood een volggraad van 100%. In ruil voor 10% verlieskans (behoud van 90% van het oorspronkelijk kapitaal) had het fonds een korte looptijd, namelijk 2 jaar en 7 maanden. Het werd gelanceerd in januari De onderliggende korf bestond uit 30 internationale kwaliteitsaandelen Fondsen op eindvervaldag 18

19 met een duurzaam en maatschappelijk verantwoord karakter. De onderliggende aandelenkorf profiteerde van de aantrekkende beurzen in 2010 en eindigde op +13,62% ten opzichte van de startwaarde. Hierdoor boekte ook het fonds een meerwaarde van +13,62% (vóór kosten en taksen). Dit is een gemiddeld rendement van +3,39% op jaarbasis (vóór kosten en taksen). KBC Participation Quality Stocks EUR 1 (basis: 100) fonds: +13,62% (gemiddeld +3,39% op jaarbasis voor kosten en taksen) korf fonds korf: +13,62% De grafiek geeft in het verleden behaalde resultaten weer en vormt geen indicator voor toekomstige resultaten. De grafiek van de onderliggende waarde geeft een indicatie over het beleggingsresultaat (op de eindvervaldag, vóór kosten en taksen) van het compartiment. Het beheer en de kosten en taksen van het compartiment staan volledig los van de evolutie van deze onderliggende waarde Timing structuren Kenmerken Het beleggingsresultaat is gekoppeld aan de ontwikkeling van een beursindex of een korf van aandelen. De startwaarde wordt bepaald als de laagste waarde uit een reeks observaties bij de start van het fonds. Dit zijn doorgaans 2, 6, 9, 12 of zelfs 18 maandelijkse observaties. De formule neemt de onzekerheid rond het juiste instapmoment weg. De ingebouwde timing is een voordeel voor elke belegger. Een mogelijke plotse daling van de korf of index na de start levert extra voordeel op. Hierdoor heeft de belegger meer kans op opwaarts potentieel. In ruil hiervoor geeft de belegger de kapitaalbescherming op. Een daling van de onderliggende waarde wordt volledig in rekening gebracht. In 2012 vervielen zeven fondsen met een timing structuur. Voor ieder fonds bewees de ingebouwde timing formule zijn nut. Na toepassing van de timing formule lag de nieuwe startwaarde in alle gevallen lager dan de oorspronkelijke startwaarde. Al deze fondsen realiseerden een meerwaarde variërend van +6,22% tot +64,97% (+1,19% tot +14,34% op jaarbasis, vóór kosten en taksen). Nochtans was de evolutie van de onderliggende waarden voor zes van de zeven fondsen negatief (variërend van -41,74% tot zelfs -78,04%). Dit bewijst de kracht van de timing formule. Fondsen op eindvervaldag 19

20 Voorbeeld van een timing structuur: KBC Exposure Exclusive Timing Financials 2 Het compartiment Exclusive Timing Financials 2 van de Belgische Bevek KBC Exposure ging van start in maart Deze belegging volgde een aandelenkorf van twintig financiële aandelen. Van maart 2007 tot en met augustus 2009 observeerden we elke maand de waarde van de aandelenkorf. De laagst geobserveerde waarde diende als startwaarde om op de eindvervaldag de mogelijke meerwaarde te berekenen. Door het opgeven van de kapitaalbescherming bood het fonds bovendien een volggraad van 110%. Tijdens de observatieperiode barstte de kredietcrisis in alle hevigheid los en daalden de beurzen fors. De laagste observatiewaarde lag uiteindelijk veel lager dan de korfwaarde bij start van het fonds: namelijk 17,39% in plaats van 100%. Op eindvervaldag was de korfwaarde opnieuw gestegen tot 27,44%, dus een stijging van +10,05%. In combinatie met de volggraad van 110 betekende dit +11,05% (+10,05 X 110%) meerwaarde of +2,09% op jaarbasis (vóór kosten en taksen). Dit resultaat mag gezien worden, zeker wanneer men rekening houdt met de bijzondere omstandigheden tijdens de looptijd van het fonds en de aard van het onderliggende (aandelen van financiële instellingen). KBC Exposure Exclusive Timing Financials 2 (basis: 100) fonds: +11,05% (gemiddeld +2,09% op jaarbasis voor kosten en taksen) Korf Fonds 20 0 korf: +72,55% De grafiek geeft in het verleden behaalde resultaten weer en vormt geen indicator voor toekomstige resultaten. De grafiek van de onderliggende waarde geeft een indicatie over het beleggingsresultaat (op de eindvervaldag, vóór kosten en taksen) van het compartiment. Het beheer en de kosten en taksen van het compartiment staan volledig los van de evolutie van deze onderliggende waarde Booster structuren Kenmerken Deze structuur heet booster van to boost (een duw geven). Dit duwtje in de rug realiseren we door een hoge volggraad aan te bieden van de stijging van de onderliggende korf of index (bv. 200%). Deze wordt bij de start vastgelegd en is afhankelijk van de marktomstandigheden (rentestand, volatiliteit, dividendrendement) op dat moment. Het beleggingsresultaat is gekoppeld aan de ontwikkeling van een beursindex of een korf van aandelen. De belegger geniet geen kapitaalbescherming op de eindvervaldag. Een daling van de onderliggende waarde wordt volledig in rekening gebracht. Fondsen op eindvervaldag 20

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Gemeenschappelijk beleggingsfonds 3 2. Bevek 4 3. Bevak 5 4. Gestructureerde beleggingsproducten

Nadere informatie

KBC Asset Management Funds (th)@ work

KBC Asset Management Funds (th)@ work KBC Asset Management Funds (th)@ work 2014 Jaaroverzicht van gestructureerde beleggingsproducten gepromoot door KBC in België en met eindvervaldag in 2013 In deze brochure vindt u : een economische terugblik

Nadere informatie

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Wat zijn de voordelen van een beleggingsfonds? 4 3. Hoe uw rendement

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

Gestructureerde beleggingsfondsen

Gestructureerde beleggingsfondsen Gestructureerde beleggingsfondsen wij gaan met u mee Beste belegger, Gestructureerde beleggingsproducten maken deel uit van vele beleggingsportefeuilles. Vooral producten met bescherming van het oorspronkelijk

Nadere informatie

AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2. Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting

AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2. Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2 Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting 1 21/08/2015 Waarom AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2? Volgende reeks

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT

TECHNISCHE FICHE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT TECHNISCHE FICHE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT Technische naam Argenta Fund Plan Kap B1 Click Performer (1) Type Emittent EMTN Garantie m.b.t. EMTN ISIN Tak 23 levensverzekering op 8 jaar en 1 dag verbonden

Nadere informatie

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag.

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Om in te tekenen Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Surf naar www.deutschebank.be en teken in via internet. Een eenvoudige, veilige en comfortabele manier

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima SELECTION 1 Type levensverzekering Waarborgen Een individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan het beleggingsfonds Post Optima Invest Post Optima SELECTION (tak 23).

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

KBC-Life Alternative Selector

KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments 1 is een tak23-levensverzekering, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type levensverzekering

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. 2 De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden Fidea Flexinvest Type levensverzekering Fidea Flexinvest 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggings. Meer concreet heeft men de keuze

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, n Eenmalige variabele coupon van 0%

n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, n Eenmalige variabele coupon van 0% Beleggen Best Strategy 2011 O o g s t s u c c e s m e t B e s t S t r at e g y 2 0 1 1 n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, obligaties en landbouwgrondstoffen

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Haal meer uit het potentieel van Europese aandelen 2!

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Haal meer uit het potentieel van Europese aandelen 2! AG Protect+ Select Observation 1 100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1 Haal meer uit het potentieel van Europese aandelen 2! Europese aandelen met een hoog

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

beleggen Optimal Timing Notes n Instappen op het laagste niveau n Looptijd van 4,5 jaar n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

beleggen Optimal Timing Notes n Instappen op het laagste niveau n Looptijd van 4,5 jaar n 100% kapitaalgarantie op vervaldag beleggen Optimal Timing Notes D e b e s t e s ta r t v o o r u w b e l e g g i n g n Instappen op het laagste niveau n Looptijd van 4,5 jaar n 100% kapitaalgarantie op vervaldag D e v o o r d e l e n v

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Een obligatie met een eigen karakter Inhoud Inleiding 5 Aard van de belegging 7 Voordelen en nadelen 7 Prestatiemechanismen 8 Met of zonder kapitaalbescherming 8 Op basis van

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis AG Protect+ Best Performance 2 Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis Wat is op dit moment de beste strategie om succesvol te beleggen? Eerder voorzichtig

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Carmignac

Jaarverslag Millesimo Carmignac Millesimo Carmignac - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Carmignac Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid!

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! pages Delta Index NL 24/0/0 1:03 Page 1 Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! 1 Delta Lloyd Safe Index is een belegging die gekoppeld is aan een portefeuille van 10

Nadere informatie

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Kies voor het potentieel van Europese aandelen 2!

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Kies voor het potentieel van Europese aandelen 2! AG Protect+ Select Index 1 100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1 Kies voor het potentieel van Europese aandelen 2! Europese aandelen met een hoog dividendrendement

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima DOUBLE 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Waarborgen Individuele levensverzekering

Nadere informatie

Beleggingsverzekeringen

Beleggingsverzekeringen Kennisfiche Beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn contracten die u aangaat met een verzekeringsmaatschappij, niet met een bank. Ze worden wel verkocht via banken. Een beleggingsverzekering

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Introductie Een gestructureerde obligatie, ook wel Structured Note genoemd, heeft dezelfde hoofdkenmerken als een obligatie: een emittent, een bepaalde looptijd, een munteenheid,

Nadere informatie

Woordenlijst Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat*

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* Het Certificaat biedt de belegger een 100% participatie in de EURO STOXX 50 index Instappen op de laagste slotkoers gedurende de Lookback observatieperiode die

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 _ FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Privileged Portfolio KBC-Life Privileged Portfolio 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Securex Life Select One 1 Type levensverzekering Nettopremie Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan het tak 23 beleggingsfonds

Nadere informatie

Autocall European Banks

Autocall European Banks Beleggen Autocall European Banks f o c u s o p 4 s t e r k e a a n d e l e n n Investeren in Société Générale - BNP Paribas - Dexia - Fortis n Potentieel hoge coupon n Zeer korte looptijd: min. 3 maanden

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

WOORDENLIJST A Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click (1)

ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click (1) ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click Blootstelling van 100 % van de nettopremie belegd in de EMTN uitgegeven door SGA Société Générale Acceptance N.V. 100 % van de nettopremie op de eindvervaldag van

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN BELEGGEN Autocall Fortis-AXA-Suez PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN Inzetten op de stabiliteit of de stijging van Fortis-AXA-Suez Potentieel hoge coupon Een looptijd van 1 tot 4 jaar DE VOORDELEN VOOR

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2014... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

AG Protect+ Ethical Europe Equity Index 06/01/2014-21/02/2014

AG Protect+ Ethical Europe Equity Index 06/01/2014-21/02/2014 AG Protect+ Ethical Europe Equity Index 06/01/2014-21/02/2014 1 1 16/12/2013 2 16/12/2013 Kapitaalsbescherming: 100% Index van 30 aandelen geselecteerd op basis van zowel ethische als financiële criteria

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

ARGENTA FUND PLAN MAXI PLUS (1)

ARGENTA FUND PLAN MAXI PLUS (1) ARGENTA FUND PLAN MAXI PLUS (1) 100% kapitaalbescherming (2) op de eindvervaldag Looptijd: 8 jaar en 1 dag Minimumrendement van 12% op de eindvervaldag (1)(2) Een korf van 25 internationale aandelen Een

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return 1.1. Inhoud beheersreglement 1.1. Inhoud beheersreglement...3 1.2. Situering...3 1.3. Beleggingsvormen (tak 23)...3 1.3.1. Algemene omschrijving...3 1.3.2. ERGO Life Euro

Nadere informatie

ING Bank 7,0% Garant Plus Gegarandeerd jaarlijkse coupon Uitzicht op 7,0% coupon per jaar Garantie van 100% op einddatum

ING Bank 7,0% Garant Plus Gegarandeerd jaarlijkse coupon Uitzicht op 7,0% coupon per jaar Garantie van 100% op einddatum Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo SPAREN EN BELEGGEN

Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo SPAREN EN BELEGGEN Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo SPAREN EN BELEGGEN Daniël Elke maand stort ik 120 als appeltje voor de dorst voor later. #flexinvest#extraatjevoormijnpensioen Inge Het geld van Kerstmis, Nieuwjaar,

Nadere informatie

Primavera Optimal Active 1

Primavera Optimal Active 1 Primavera Optimal Active 1 - Jaarverslag 31.12.2012-1 / 6 Jaarverslag 31.12.2012 Primavera Optimal Active 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van de Primaver Optimal Active 1...2 3.

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder bij het

Nadere informatie

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Candriam in één fonds

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Candriam in één fonds Flash Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) November 2014 Alle expertise van Candriam in één fonds Investeer in een zeer gespreide portefeuille via één belegging dankzij de bevek naar Belgisch recht Belfius

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo RS

AXA Life Protected Millesimo RS AXA Life Protected Millesimo RS - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo RS Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo RS 1... 2

Nadere informatie

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High)

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Flash Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Juli 2014 Belfius Fullinvest Investeer in een zeer gespreide portefeuille via één belegging dankzij de bevek naar Belgisch recht Belfius Fullinvest. U hebt

Nadere informatie

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Securex Life Select One Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Verzekeringsprod uct Samenstelling van het fonds Nettoinventariswaarde van het fonds Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

ING Soft Commodities Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de prijs van landbouwgrondstoffen. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken

ING Soft Commodities Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de prijs van landbouwgrondstoffen. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Millesimo Richelieu 1

Millesimo Richelieu 1 - jaarverslag 31.12.2016-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2016 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2016.... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

Brussel, 8 juni Geachte mevrouw, Geachte heer,

Brussel, 8 juni Geachte mevrouw, Geachte heer, Toezicht op de financiële informatie en markten Brussel, 8 juni 2007 ICB 3/2007: Circulaire van de CBFA over de methodologie gebruikt voor de risicoberekening van openbare instellingen voor collectieve

Nadere informatie

Callable Global Select

Callable Global Select BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select Een beleggingstermijn van maximum 8 jaar; Het recht op een terugbetaling van 90% van het belegd kapitaal (exclusief kosten (1) ) op de eindvervaldag.

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren life opportunity selection 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op

Nadere informatie

Euro & Emerging Equity I

Euro & Emerging Equity I Euro & Emerging Equity I Euro & Emerging Equity I biedt de mogelijkheid om, op de vervaldatum 31/10/2019, te profiteren van kapitaalbescherming (1) samen met een potentiële meerwaarde van maximaal 50%

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p.

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p. (A+ / Aa1) Strategie P. Credit Suisse laat de belegger 8 jaar lang genieten van een interessante jaarlijkse brutocoupon. Concreet gebeurt de berekening van de coupon op basis van het niveau van de CMS-rente

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds Allianz Global Megatrends 2027 V979 NL 03/2017 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds Allianz Global Megatrends 2027 V979 NL 03/2017 2 Inhoudstafel 1. Intekenperiode... 3 2. Premie... 3 3. Betaaldatum... 3 4. Investeringsdatum... 3 5. Samenstelling en evaluatie van het fonds... 3 6. Waarde van de eenheid... 4 7. Prestaties... 4 8. Risico

Nadere informatie

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem Transparant B Bond Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB) Compartimentsbeschrijving Het fonds belegt in vastrentende effecten met

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 Millesimo Tocqueville Dividend 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Tocqueville Dividend 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Tocqueville

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Een uitgifte met de beste rating 5% gewaarborgd gedurende 2 jaar En daarna uitzicht op hoge coupons Een belegging recht door zee Welke kant zal

Nadere informatie

Woordenlijst KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Achtergestelde obligaties

Woordenlijst KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Achtergestelde obligaties Woordenlijst Achtergestelde obligaties Achtergestelde obligaties zijn obligaties die bij een faillissement of liquidatie van de desbetreffende onderneming pas terugbetaald worden na de andere schuldeisers

Nadere informatie

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Société Générale (Paris) LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar. Vanaf het e jaar wordt op jaarlijkse observatiemomenten

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

AG Fund+ De belegging op uw maat

AG Fund+ De belegging op uw maat AG Fund+ De belegging op uw maat PROMOTIONEEL DOCUMENT Wat is AG Fund+? AG Fund+ is een individuele levensverzekering van AG Insurance, gekoppeld aan beleggingsfondsen (tak 23), waarmee u belegt in zorgvuldig

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. 2002 slechtste beursjaar na WO II. Grootste koersdaling in een jaar sinds Tweede Wereldoorlog

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. 2002 slechtste beursjaar na WO II. Grootste koersdaling in een jaar sinds Tweede Wereldoorlog Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-001 7 januari 2003 9.30 uur 2002 slechtste beursjaar na WO II Voor beleggers in Nederlandse aandelen is 2002 het slechtste beursjaar sinds de Tweede

Nadere informatie

AG Fund+ Laat uw belegging los op de fi nanciële markten

AG Fund+ Laat uw belegging los op de fi nanciële markten AG Fund+ Laat uw belegging los op de fi nanciële markten AG Fund+ Bent u op zoek naar een belegging die u een hoger rendement kan bieden op langere termijn, de schommelingen tot een minimum herleidt en

Nadere informatie

BELEGGEN MET EEN POTENTIEEL HOOG RENDEMENT IN FUNCTIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE ETHICAL EUROPE EQUITY INDEX!

BELEGGEN MET EEN POTENTIEEL HOOG RENDEMENT IN FUNCTIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE ETHICAL EUROPE EQUITY INDEX! AG Protect+ Ethical Europe Equity Index Blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV BELEGGEN MET EEN POTENTIEEL HOOG RENDEMENT IN FUNCTIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE ETHICAL

Nadere informatie

AG Protect+ AG Protect+ Mik op het potentieel van Europese aandelen met beperkte volatiliteit 2! Low Volatility Europe 90. Low Volatility Europe 100

AG Protect+ AG Protect+ Mik op het potentieel van Europese aandelen met beperkte volatiliteit 2! Low Volatility Europe 90. Low Volatility Europe 100 AG Protect+ Low Volatility Europe 90 AG Protect+ Low Volatility Europe 100 Blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1 Mik op het potentieel van Europese aandelen met

Nadere informatie

Informatiefiche. life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (Nl)

Informatiefiche. life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (Nl) Informatiefiche life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (Nl) TYPE LEVENSVERZEKERING Life Opportunity Selection 4 AXA BelgiumFinance (NL) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23'

Nadere informatie

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017 FACT SHEET 31 maart 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

BRIC Notes. Beleggen in 4 landen met een mooi potentieel : Brazilië, Rusland, India en China. De 4 economieën van morgen

BRIC Notes. Beleggen in 4 landen met een mooi potentieel : Brazilië, Rusland, India en China. De 4 economieën van morgen BRIC Notes Beleggen in 4 landen met een mooi potentieel : Brazilië, Rusland, India en China De 4 economieën van morgen Een innoverend concept, waarbij de beste prestatie van 4 fondsen wordt vast geklikt

Nadere informatie

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn >> U zult beleggen in een obligatie met AAA-rating. >> Gedurende de eerste 10 jaar ontvangt u een van coupon van minimum 4% bruto. >> Vervolgens, tot

Nadere informatie

ING Soft Commodities Coupon Note

ING Soft Commodities Coupon Note Limited Risk Equity Interest Other ING Soft Commodities Coupon Note Profiteer van een gelijkblijvende of (licht) stijgende prijs van landbouwgrondstoffen Mogelijk coupon per jaar 97% garantie van de nominale

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

2 x 6% bruto. De kassa rinkelt. Variable Secured Notes III. 2 jaar lang gegarandeerd 6% bruto Een uitgifte met de beste rating. A Passion to Perform.

2 x 6% bruto. De kassa rinkelt. Variable Secured Notes III. 2 jaar lang gegarandeerd 6% bruto Een uitgifte met de beste rating. A Passion to Perform. Variab.Sec.NotesIII NL 12-11-2004 10:43 Pagina 2 2 x 6% bruto De kassa rinkelt Variable Secured Notes III 2 jaar lang gegarandeerd 6% bruto Een uitgifte met de beste rating A Passion to Perform. Variab.Sec.NotesIII

Nadere informatie

Eurozone Premie Note. High Risk

Eurozone Premie Note. High Risk Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking tot deze Note verwijzen wij u

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo FT

AXA Life Protected Millesimo FT AXA Life Protected Millesimo FT - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo FT Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo FT 1... 2

Nadere informatie

Blijf niet op uw honger zitten.

Blijf niet op uw honger zitten. CIB (AA- / Aa3) Europe 2018 STRATEGIE P. 2 Crédit Agricole CIB - Europe 2018 richt zich tot de ervaren belegger die mikt op een vaste coupon van 5,25% bruto mits aanvaarding van een kapitaalrisico in het

Nadere informatie

ING Pole Position Australia Note

ING Pole Position Australia Note Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Crelan Invest World Equity I

Crelan Invest World Equity I Gestructureerd fonds (1) met als Doelstelling Kapitaalbescherming op eindvervaldag Oktober- November 2011 World Equity I biedt via een blootstelling aan de internationale aandelenmarkten op de eindvervaldag

Nadere informatie

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50!

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50! WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING is een afgeleid instrument, uitgegeven door ING Bank N.V. Op de eindvervaldag, indien het slotniveau van de EURO STOXX 50-index hoger is dan of gelijk is aan het initieel

Nadere informatie

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 GEDETAILLEERDE VOORSTELLING VAN HET COMPARTIMENT KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 SOORT BELEGGING : Obligatie-ICB met vaste looptijd. FINANCIËLE KENMERKEN BELEGGINGSDOELEINDEN EN BELEID : Het compartiment

Nadere informatie