steun prijs 0,20 Zaterdag normale werkdag volgens PostNL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "steun prijs 0,20 Zaterdag normale werkdag volgens PostNL"

Transcriptie

1 steun prijs 0,20 Post in beweging Uitgave Roe Morgen Amsteram CAO PostNL Confrontatie voorbereien hebben vaak te weinig uren om ron te kunnen komen en zij hebben e TOT har noig om nog iets aan het onregelmatige werk over te houen. Maar ook met grotere contracten heb je recht op compensatie voor het werk in e avonen of s nachts en op e zaterag. De onerhanelingen voor e CAO PostNL, ie per 1 april 2013 is verlopen, zijn 28 januari j.l. van start gegaan. Het gaat tegelijkertij om een samenvoeging van CAO Prouctie en CAO Pakketten. Het mes op tafel, TOT staat op het spel Post NL lege meteen een waslijst aan inleverpunten op tafel. Een groot strijpunt wort e voorgestele afschaffing van e TOT (toelage ongebruikelijke tijen) voor avon- en nachtwerk en werken op zaterag. Collega s met kleinere contracten Zaterag normale werkag volgens PostNL Volgens PostNL is met het vervallen van e maanagbestelling e zaterag een normale werkag geworen. Collega s met grotere contracten moeten ook op zaterag gaan werken. Maar: het is voor PostNL ongewenst at it tot hogere kosten leit. En: werkprocessen woren afgestem op wat e klanten wensen, het is belangrijk at arbeisvoorwaarelijke regelingen aar ook in mee bewegen. Daarom wil PostNL ook e 26 vrije zateragen laten vervallen. Vervolg op blz. 2

2 Vervolg van blz. 1 PostNL waagt het er op Ruimte voor een beperkte salarisverhoging is er alleen als it bij anere arbeisvoorwaaren of oor meer flexibiliteit wort gecompenseer. Postwerkers zouen PostNL moeten compenseren voor een meer an noozakelijke en achterstallige loonaanpassing?! En an te weten at e eigen bijrage pensioenpremie per (!) naar 4% moet en per naar 6%. Ook een aantal anere zaken zoals e woon-werk garantiebepaling en het koffiegel moeten er aan geloven volgens PostNL. Inlevervoorstellen verienen een antwoor van postwerkers Bij het Sorteercentrum, bij e Johan Huizingalaan en bij het Autoberijf zijn collega s kwaa Experiment bij JHL om postwerkers verer uit te persen Een postwerker bij e VBL Johan Huizingalaan vertelt ons bij het uitelen van Post in beweging, at over e flexibilisering en e werkruk ie opgevoer wort tot het gaatje. Het is tij om e eisen van e postwerkers op tafel te gaan leggen en met elkaar te bespreken hoe eze kracht bijgezet kunnen woren. Het voorbeel van e staking van e subcontractors is gestel. Door e zelfgeorganiseere uitbreiing van e strij van e pakketbezorgers moest PostNL at zich oppermachtig waane, na vier agen e tariefverlaging terug nemen. PostNL met een nieuw experiment bezig is. Tegen een groep van 10 mensen ie aan het werk wil gaan, wort gezeg it werk kan ook oor vijf mensen geaan woren. De aneren moeten maar uren in e kantine gaan zitten. Deze postwerkers hebben allemaal een vast contract, zowel in eeltij als fulltime. Het werkt natuurlijk helemaal niet met vijf mensen. De mening van e collega s hierover is uielijk: het is een methoe om je het ge- 2

3 voel te geven at je overboig bent. PostNL loopt voorop in it soort methoes om werkers uit te persen. De werkruk wort opgevoer, zoals ook e arbeisprouctiviteit, e gemiele prouctie per ag per postwerker. Daarom vallen er ontslagen. Overcompleet betekent us at er te weinig mensen zijn om het werk op een normale manier te kunnen oen. De arbeier geeft, e baas neemt PostNL wil zo veel mogelijk winst behalen voor e aaneelhouers met zo min mogelijk mensen. PostNL wil volgens het Masterplan tot miljoen bezuinigen en oor een volleige herinrichting van het Neerlanse postnetwerk nog eens 200 miljoen per jaar. Om bij te blijven in e internationale concurrentieslag met anere postmonopolieberijven zoals Deutsche Post en British Mail wil PostNL e loonkosten omlaag rukken en e winst omhoog. De winst van PostNL in 2012 was 678 miljoen euro en alleen al in het ere kwartaal van miljoen. Deze winst wort behaal oor een verscherping van e uitbuiting. Zoals een postarbeier van JHL het zegt: We woren op allerlei manieren uitgemolken. Kom naar e vergaering van Post in Beweging woensag 12 maart 2014 Strij aangaan uur Roe Morgen Hembrugstraat 148 Amsteram De belangen van e postwerkers zijn onverenigbaar met e belangen van e aaneelhouers, winst gaat ten koste van lonen. Strij voor arbeisplaatsen en betere arbeisvoorwaaren gaat ten koste van e winst. Het is raazaam om op e VBG-en, e VBLen, e CVL-en, e sorteercentra, bij e postbezorgers, het Autoberijf, e Pakketten en bij e subcontractors stees te bespreken hoe we ons als postwerkers organiseren. Om e strij aan te kunnen gaan tegen ontslagen, voor betere lonen en arbeisvoorwaaren, tegen intimiatie en verhoging van e werkruk. Op basis van e eisen en e belangen van e postwerkers zelf. Wil je per op e hoogte wilt blijven van activiteiten van e Roe Morgen, mail ons: 3

4 Interview met een collega van e JHL Er moet een ein aan komen, e wantoestanen moeten aangevochten woren Post in Beweging: Wat zijn e belangrijkste zaken waar collega s bij e JHL zich kwaa over maken? Het is e ruk ie stees groter wort en e voorturene controle, je voelt e ogen in je rug. PostNL probeert ons e mon te snoeren, collega s raken gestresst. Mensen ie overspannen zijn woren van hun be gelicht. Het kan gewoon niet zo oorgaan, ieere maan moet er wel een ambulance komen omat ieman er letterlijk bij neervalt. Eeraags vallen er oen. Te korte pauzes Waar ieereen kwaa over is, ook e eeltijwerkers en e postverelers, zijn e veel te korte pauzes. Degenen ie om 5.30 beginnen hebben om 7.30 uur 10 minuten pauze en nog een keer om uur. Dit is te weinig om koffie te halen en je boterham te eten. Op woensag en vrijag heb je maar één keer 10 minuten. Nieuwe WTR bij het Sorteercentrum opraven wanneer het PostNL uitkomt De gevolgen van e nieuwe WTR naar aanleiing van het vervallen van e zonag sortering bij het ScB in Amsteram tikken aan. Op een vrijagavon bij het uitelen van Post in Beweging, horen we wat het betekent: ieman ie nu maanags 1 uur eerer begint en e anere agen een kwartier langer werkt. De nachtienst begint nu om 1.00 uur in plaats van 2.00 uur. Een vrouwelijke collega moet 3 of 4 keer per week komen werken, voorheen was at 2 keer per week. Een anere vrouw komt voor 4 uurtjes werken, maar moet wel een uur heen en een uur terug rijen. En an een collega van e Sosma, ie nu 15 flexuren per week heeft. Dan moet je us ieere ag op je computer kijken wanneer je op kan komen raven om je contracturen te vullen, e ene ag 3 uur, een anere ag nog een paar uur, s ochtens, s avons, s nachts? 4

5 Post in Beweging: wat moet er gebeuren om je tegen e werkruk en e stress te weer te kunnen stellen? We hebben al vaker e OR en e vakbon er bij gehaal, ie schrijven het op maar aar gebeurt niet veel mee. Collega s voelen zich vaak machteloos, maar je zou om te beginnen een oproep kunnen oen aan alle collega s om een brief op te stellen met onze grieven. Dat we op één of anere manier e onmenselijke toestanen aanvechten. Post in Beweging: Het is goe om ook positieve, soliaire eisen op te stellen. Bijvoorbeel at jullie als collega s langere pauzes noig hebben. Graag bespreken we een volgene keer hoe Post in Beweging collega s ie actie willen onernemen verer kan onersteunen. Wat vin jij? Graag horen we van jullie wat je van eze Post in Beweging vint. Ben je het eens met e analyse van e situatie? En met onze voorstellen? Graag krijgen we commentaar, maar we willen ook graag contact over wat we kunnen oen om e strij concreet vooruit te brengen. Mail of bel en we praten verer. Naschrift Post in Beweging Postwerkers hebben vaste banen noig tegen een behoorlijk loon. De reen voor alle werkruk is at PostNL e arbei van alle postwerkers tot het uiterste uit wil buiten en vaste fulltime krachten vervangt oor laagbetaale, flexibele parttimers. Het is het gemeenschappelijk belang van zowel fulltimers als parttimers, van egenen ie er al vele jaren werken en van nieuwe collega s, om op te komen voor vaste banen tegen een behoorlijk loon, nieman is overcompleet en jongeren hebben banen noig! Lees agelijks Roe Morgen nieuws op www. roemorgen.nl 5

6 Zelfstanige strij en maatschappelijk alternatief De Roe Morgen bevorert in elke strijbeweging e zelfstanige strij. Zelfstanige strij, at betekent uielijke eisen stellen gebaseer op e eigen belangen van e gewone mensen. Zelfstanige strij betekent gericht zijn op het in beweging brengen van e collega s, vrienen en buren. Zelfstanige strij is niet gericht op het vervangen van e bon, maar gericht op het zelf ter han nemen van het echte vakbonswerk. 6 Voor e gewone mensen is ie zelfstanige strij een noozaak om zich te vereigen tegen e afwenteling van e crisislasten en om verbeteringen te bereiken. Alleen wanneer e gewone mensen zelf het initiatief nemen, kan er wat veraneren. De heersene klasse heeft een hele batterij aan vakbonsbureaucraten, bonzen uit burgerlijke partijen, belangenbehartigers van e verkeere soort en anere hulpverleners klaar staan om e zelfstanige strij van e mensen in het slop te leien. Daarom is raa en aa van een revolutionaire organisatie als e Roe Morgen noig om niet in rijfzan terecht te komen. Alleen als e strij zelfstanig wort gevoer kan ie zich echt ontplooien. Dan kunnen uit moeilijkheen en neerlagen e lessen woren getrokken om weer vooruit te gaan. Dan kunnen ook e ervaringen woren opgeaan ie noig zijn om het kapitalisme omver te werpen en te vervangen oor het echte socialisme. Om al ie reenen vormen e zelfstanige strij en e Roe Morgen een twee-eenhei. Wie werkelijk wil knokken tegen e afwenteling van e crisislasten en voor een maatschappelijk alternatief, ie moet zich vooral bij e Roe Morgen aansluiten. Weg met e twijfel! Zelfgeorganiseere actie spreekt veel werkers aan. Tegelijk enken veel collega s at ze helemaal niet in staat zijn om zoiets te organiseren. Of ze enken at ze hun collega s er niet warm voor kunnen krijgen. Ze voelen zich afhankelijk van e vakbonsbestuurer en e stakingskassen. Maar e geschieenis van e klassenstrij wijst uit at werkene mensen stees weer in staat zijn om zelfstanig hun strij te organiseren. Moeilijkheen en tegenslagen kunnen overwonnen woren. En at is maar goe ook, want in e huiige crisistij is Vervolg op blz. 7 vo b Po m se vo ti D O er w ku D Po b m Po to e ti w ja n a zo w w m jo b Z h m v

7 Vervolg van blz. 8 Zoals in vorige jaren organiseert het 8 maartcomité met vele vrouwen samen een enthousiaste emonstratie en een strijbare en feestelijke manifestatie. Amsteram 8 maart uur bijeenkomst op e Dam uur emonstratieve optocht uur feestelijke manifestatie Doe mee met 8 maart, sluit je aan bij e emonstratie en kom naar e 8 maart viering! Meer informatie: Vervolg van blz. 6 er meer noig an stoom afblazen oner controle van e vakbonsleiing. Maak een plan Alles wat er voor noig is, is bij elkaar te gaan zitten en een plan maken. Luisteren naar e collega s en inzet tonen, veel inzet. Met eigen initiatief zelf e strij organiseren, aarmee boek je resultaten. Dat zie je aan e voorbeelen van zelfstanige actie, zoals ie van vrouwen in e zorg en e zelfgeorganiseere staking van e subcontractors bij PostNL. Post in Beweging onersteunt zelforganisatie Post in Beweging onersteunt ieere postwerker ie samen met collega s in actie wil komen, om iets te oen aan e asociale werktijen, aan e te lage lonen. Om veranering in e situatie te brengen. Je kunt ons schrijven met je mening of hoe jij aankijkt tegen e situatie op je werk bij PostNL. Je kunt een gratis igitaal abonnement nemen op Post in Beweging of naar onze maanelijkse vergaering komen om e situatie op je werk oor te spreken. De volgene vergaering is woensag 12 maart om uur, Hembrugstraat 148 in Amsteram. 7

8 Internationale Vrouwenag zaterag 8 maart 2014 Een anere toekomst, een beter bestaan, weg met oorlog, vrouwen vooraan! Op 8 maart gaan vrouwen in e hele werel e straat op voor rechten van vrouwen en meisjes, tegen onerrukking, voor zelfbeschikkingsrecht. Ook in Neerlan laten vrouwen van alle leeftijen zich zien en horen op straat om te emonstreren tegen het afwentelen van e crisislasten op onze schouers, tegen armoee, sloop van sociale voorzieningen en voor e bevrijing van e vrouw. Vervolg op blz. 7 P Neem een gratis abonnement op e igitale uitgave van Post in Beweging Mail: o.v.v. gratis igitaal abo PIB Politiek Cultureel Actie Centrum Roe Morgen Hembrugstraat 148 Amsteram Telefoon: Open op afspraak Neem een abonnement op e Roe Morgen 0 jaarabonnement 6,80 0 steunabonnement 11,35 0 gratis proefabonnement 3 nummers Betaling na ontvangst van een acceptgirokaart. Vul e bon in, uitknippenen opsturen: Roe Morgen, Postbus GE Rotteram Of via U kunt natuurlijk ook bellen: kijk op: NAAM... ADRES... POSTCODE/WOONPLAATS:... D C is v g g P H T P li E v T e g 8

Directie PostNL wil. Collega s hebben alleen

Directie PostNL wil. Collega s hebben alleen steun prijs 0,20 Post in beweging 25-9-2014 - Uitgave Rode Morgen Amsterdam Directie PostNL wil cash voor brieven Collega s hebben alleen belang bij banen en lonen Het brievenbedrijf in Nederland blijven

Nadere informatie

steun prijs 0,20 betaald krijgt voor de vastgestelde

steun prijs 0,20 betaald krijgt voor de vastgestelde steun prijs 0,20 Post in beweging 20-2-2015 - Uitgave Rode Morgen Amsterdam Verzet tegen ontslagplannen en loonroof PostNL verder ontplooien Niet alleen vanwege de Valentijnskaartjes kwam PostNL de afgelopen

Nadere informatie

steun prijs 0,20 SMX - een rol, bij de voorbereidingslocaties is een verdere inkrimping gaande.

steun prijs 0,20 SMX - een rol, bij de voorbereidingslocaties is een verdere inkrimping gaande. steun prijs 0,20 Post in beweging 21-5-2015 - Uitgave Rode Morgen Amsterdam Actie organiseren tegen ontslagen en urenroof PostNL is bezig onder het mom van WerkTijdRegeling, vaste collega s en grotere

Nadere informatie

Post in beweging. steun prijs 0,20. Verslechtering pensioenen niet acceptabel

Post in beweging. steun prijs 0,20. Verslechtering pensioenen niet acceptabel steun prijs 0,20 Post in beweging 4-12-2014 - Uitgave Rode Morgen Amsterdam PostNL Cao 2015 volwaardige contracten en fatsoenlijke lonen principeakkoord afwijzen! Wonderbaarlijk snel waren ze er uit: op

Nadere informatie

It Protternest locatienieuws

It Protternest locatienieuws It Protternest locatienieuws juni 2015 Beste ouers/verzorgers, Het mooie weer wacht op ons, e zomervakantie staat voor eur En at betekent at wij met het nieuwe thema Zomerlab aan e slag gaan! Kineren onerzoeken

Nadere informatie

Wijken voor bewoners Asset-Based Community Development in Nederland

Wijken voor bewoners Asset-Based Community Development in Nederland AB Wijken voor bewoners Asset-Base Community Development in Neerlan AB Wat is e ABCD-aanpak? De Asset-Base Community Development (ABCD)-benaering is een van oorsprong Amerikaanse methoe, ie lokale talenten

Nadere informatie

steun 0,20 Arbeidersbelangen voorop

steun 0,20 Arbeidersbelangen voorop steun prijs 0,20 Post in beweging 29-10-2014 - Uitgave Rode Morgen Amsterdam Sloop honderden banen door SMX niet toestaan! Door de komst van de SMX, een soort super sorteermachine en door volumedaling

Nadere informatie

BSO Giekerk locatie nieuws

BSO Giekerk locatie nieuws BSO Giekerk locatie nieuws Oktober 2015 Beste ouers/verzorgers, Wij vinen het fijn at we u oor miel van een nieuwsbrief e sfeer kunnen laten proeven van e Kinerwou groep/locatie van uw kin(eren). Leuke

Nadere informatie

Iedere baan een vaste baan met een loon om van te kunnen leven!

Iedere baan een vaste baan met een loon om van te kunnen leven! steun prijs 0,20 Post in beweging 23-12-2015 - Uitgave Rode Morgen Amsterdam Iedere baan een vaste baan met een loon om van te kunnen leven! Collega s bij de Voorbereidingslocatie (VBL) aan de Johan Huizingalaan

Nadere informatie

steun prijs 0,20 en subcontractors. Beloften aan aandeelhouders zijn heilig voor Voor 2015 blijft de CEO zich focussen op het winstgevend houden

steun prijs 0,20 en subcontractors. Beloften aan aandeelhouders zijn heilig voor Voor 2015 blijft de CEO zich focussen op het winstgevend houden steun prijs 0,20 Post in beweging 19-3-2015 - Uitgave Rode Morgen Amsterdam Gezamenlijk belang postwerkers tegenover winstbelang Bij de presentatie van de jaarcijfers 2014 vertelde mevrouw Verhagen, de

Nadere informatie

Locatienieuws. t Protternêst Februari 2016. Beste ouders/verzorgers,

Locatienieuws. t Protternêst Februari 2016. Beste ouders/verzorgers, Locatienieuws t Protternêst Februari 2016 Beste ouers/verzorgers, Allereerst wensen wij ieereen een goe en gelukkig 2016! Na Sinterklaas en Kerst achten we vanaf 4 januari weer van start te gaan met gewone

Nadere informatie

Polanenstraat 6, Spaarndammerbuurt zie bladzijde 2

Polanenstraat 6, Spaarndammerbuurt zie bladzijde 2 steun prijs 0,20 Post in beweging 26-6-2015 - Uitgave Rode Morgen Amsterdam Subcontractors en chauffeurs Autobedrijf samen optrekken! actie in de lucht. Bij het Autobedrijf werken ook subcontractors, niet

Nadere informatie

Locatienieuws. POV Protternêst Januari 2016. Beste ouders/verzorgers,

Locatienieuws. POV Protternêst Januari 2016. Beste ouders/verzorgers, Locatienieuws POV Protternêst Januari 2016 Beste ouers/verzorgers, Allereerst wensen wij ieereen een goe en gelukkig 2016! Na Sinterklaas en Kerst achten we vanaf 4 januari weer van start te gaan met gewone

Nadere informatie

Locatienieuws. Het Zonnetje Januari 2016. Beste ouders/verzorgers,

Locatienieuws. Het Zonnetje Januari 2016. Beste ouders/verzorgers, Locatienieuws Het Zonnetje Januari 2016 Beste ouers/verzorgers, Allereerst wensen we ieereen een goe en gelukkig 2016! Na e Kerstvakantie achten we vanaf 4 januari weer van start te gaan met gewone werkweken,

Nadere informatie

Locatienieuws. BSO Giekerk Januari 2016. Beste ouders/verzorgers,

Locatienieuws. BSO Giekerk Januari 2016. Beste ouders/verzorgers, Locatienieuws BSO Giekerk Januari 2016 Beste ouers/verzorgers, Allereerst wensen we ieereen vanuit e BSO een goe en gelukkig 2016! Na Sinterklaas en Kerst achten we vanaf 4 januari weer van start te gaan

Nadere informatie

Voorkennis + lijst met standaardintegralen

Voorkennis + lijst met standaardintegralen Scheien van variabelen een oplosmethoe voor eerste ore-ifferentiaalvergelijkingen WISNET-HBO NHL upate mei 2009 Inleiing Het met pen en papier berekenen van e analytische oplossing van een eerste ore ifferentiaalverglijking

Nadere informatie

Locatienieuws. POV 't Healtsje BSO de Beamhutte Februari 2016. Beste ouders/verzorgers,

Locatienieuws. POV 't Healtsje BSO de Beamhutte Februari 2016. Beste ouders/verzorgers, Locatienieuws POV 't Healtsje BSO e Beamhutte Februari 2016 Beste ouers/verzorgers, Allereerst wensen we ieereen vanuit e POV en BSO een goe en gelukkig 2016! Na Sinterklaas en Kerst achten we vanaf 4

Nadere informatie

15 Financiële reorganisatie

15 Financiële reorganisatie 15 Finaniële reorganisatie hoofstuk 15.1 A 15.2 C 15.3 A 15.4 B 15.5 C 15.6 D 15.7 D 15.8 A 15.9 C 15.10 D 15.11 B 3.000.000 + 4.000.000 3.000.000 = 4.000.000 15.12 C 15.13 C ((3.000 + 2.000 4.000) / 3.000)

Nadere informatie

Eén voor allen, allen voor één = nu achter onze strijdbare collega s gaan staan

Eén voor allen, allen voor één = nu achter onze strijdbare collega s gaan staan steun prijs 0,20 Post in beweging 25-9-2015 - Uitgave Rode Morgen Amsterdam Eén voor allen, allen voor één = nu achter onze strijdbare collega s gaan staan Er is landelijk, zelfstandig, moedig, vastberaden

Nadere informatie

Afgeleiden berekenen met DERIVE

Afgeleiden berekenen met DERIVE /09/007 Afgeleien met DERIVE.fw 18:48:0 Afgeleien berekenen met DERIVE In DERIVE zijn alle regels ingebouw waarmee je ook op papier afgeleien berekent: lineariteit, prouct- en quotiëntregel, kettingregel.

Nadere informatie

Hoofdstuk 11. Personeelsbeleid Leiden

Hoofdstuk 11. Personeelsbeleid Leiden Hoofstuk 11. Personeelsbelei Leien Samenvatting Als Leienaren gevraag wort aan wat voor soort werk zij enken als het gaat over een baan/werken bij e gemeente Leien, an heeft vier op e tien hier wel een

Nadere informatie

Locatienieuws. Piipba Februari Beste ouders/verzorgers,

Locatienieuws. Piipba Februari Beste ouders/verzorgers, Locatienieuws Piipba Februari 2016 Beste ouers/verzorgers, Allereerst wensen wij ieereen een goe en gelukkig 2016! Na Sinterklaas en Kerst achten we vanaf 4 januari weer van start te gaan met gewone werkweken,

Nadere informatie

steun prijs 0, van de sorteerders

steun prijs 0, van de sorteerders steun prijs 0,20 Post in beweging 27-11-2015 - Uitgave Rode Morgen Amsterdam Bezuinigingen Post NL: postwerkers moeten hun eigen plan trekken! PostNL heeft zich als doel gesteld om voor de komende vijf

Nadere informatie

De kleur van. In dit nummer o.a.: Denktank Staatsliedenbuurt Wooninitiatief TaDaiMah Actieve bewonerscommissies Uw huurcontract opzeggen

De kleur van. In dit nummer o.a.: Denktank Staatsliedenbuurt Wooninitiatief TaDaiMah Actieve bewonerscommissies Uw huurcontract opzeggen Bewonersmagazine van Tablis Wonen Verschijnt rie keer per jaar Jaargang 1, nummer 03 ecember 2012 wonen De kleur van In it nummer o.a.: Nieuwe voorzitter aan e slag Werken aan kwaliteit Een (bran)veilige

Nadere informatie

Adres: Kerkstraat 26 Postcode en plaats: 3286 AK Klaaswaal Telefoonnummer: 0187-480 447. Datum start: 15 december 2012 Datum goedgekeurd:

Adres: Kerkstraat 26 Postcode en plaats: 3286 AK Klaaswaal Telefoonnummer: 0187-480 447. Datum start: 15 december 2012 Datum goedgekeurd: Plan van aanpak Huisartsenpost 't Hellegat Ares: Kerkstraat 26 Postcoe en plaats: 3286 AK Klaaswaal Telefoonnummer: 0187-480 447 E-mailares: Scope van eze RIE: Gebruikte inventarisatievragenlijst: info@haphellegat.nl

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 4 Voorkennis V-1 a De oörinaten zijn A( 2, 1), B(2, 3) en C(5, 4 Qw ). V-2 a Per stap van 1 naar rehts gaat e lijn Qw omhoog. Vanuit C ga je 7 stappen naar rehts en us 7 Qw = 3 Qw omhoog. Omat 4 Qw + 3

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Rekenen. Opstap Rekenen. Voor 825 gram kaas moet je 6,60 betalen.

Hoofdstuk 6 Rekenen. Opstap Rekenen. Voor 825 gram kaas moet je 6,60 betalen. Opstap Rekenen O-1a gewiht in grammen 150 1 650 erag in euro s 1,20... 5,20 Juith moet voor 650 gram kaas 5,20 etalen. gewiht in grammen 150 1 825 erag in euro s 1,20... 6,60 Voor 825 gram kaas moet je

Nadere informatie

Collega-voorbereiders in Nijmegen leggen het werk neer!

Collega-voorbereiders in Nijmegen leggen het werk neer! steun prijs 0,20 Post in beweging 22-6-16 - Uitgave Rode Morgen Amsterdam Collega-voorbereiders in Nijmegen leggen het werk neer! 16 juni, donderdagochtend vroeg, leggen 100 collega s van de voorbereidingslocatie

Nadere informatie

Locatienieuws. KDV Mearkelân Februari 2016. Beste ouders/verzorgers, Welkom! Prietpraatje

Locatienieuws. KDV Mearkelân Februari 2016. Beste ouders/verzorgers, Welkom! Prietpraatje Locatienieuws KDV Mearkelân Februari 2016 Beste ouers/verzorgers, Allereerst wensen wij ieereen een goe en gelukkig 2016! Na Sinterklaas en Kerst achten we vanaf 4 januari weer van start te gaan met gewone

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1401 Januari 2014

Nieuwsbrief 1401 Januari 2014 Nieuwsbrief 1401 Januari 2014 Zomeractiviteit 29 juni 2013 I Pagina 3 Inhousopgave Voorwoor Even voorstellen: Ellen Hermans De Zomeractiviteit in twee verhalen Marion Suijker, een Gouwenaar aan het woor

Nadere informatie

risico beheersen maakt het verschil cfo van senior living group over performance management in de zorgsector aart de zitter jerry de brie

risico beheersen maakt het verschil cfo van senior living group over performance management in de zorgsector aart de zitter jerry de brie controlling CFO BAROMETER ata riven cfo De CFO Barometer is een onafhankelijk research initiatief van e reactie van CFO Magazine in samenwerking met EY. Bij een representatief staal van om en bij e tweehoner

Nadere informatie

Hoofdstuk 11A - Rekenen

Hoofdstuk 11A - Rekenen Voorkennis V- aantal grammen 000 00 aantal euro s 6,0 0,006, Je moet e, etalen. V-a aantal m 00 aantal euro s 4 000 6 V-a Hij moet e 6.,- etalen. aantal m 00 0,00 aantal euro s 4 000 6 6 Hij krijgt m mortel

Nadere informatie

Aanpak geweld Peelland

Aanpak geweld Peelland Aanpak gewel Peellan Waarom gewel? We willen at ieereen zich veilig kan voelen in zijn of haar woning, in e buurt, en in het orp of e sta. Ook moeten mensen zich veilig kunnen voelen tijens e uitvoer van

Nadere informatie

Locatienieuws. BSO de Reinbôge Januari 2016. Beste ouders/verzorgers, Even voorstellen

Locatienieuws. BSO de Reinbôge Januari 2016. Beste ouders/verzorgers, Even voorstellen Locatienieuws BSO e Reinbôge Januari 2016 Beste ouers/verzorgers, Allereerst wensen we ieereen vanuit e BSO een goe en gelukkig 2016! Na Sinterklaas en Kerst achten we vanaf 4 januari weer van start te

Nadere informatie

VerzuimZorgPakket. verzekeringen. uw (financiële) klappenvangers. Goes, Bergen op Zoom, Middelburg, Spijkenisse, Terneuzen, Zierikzee.

VerzuimZorgPakket. verzekeringen. uw (financiële) klappenvangers. Goes, Bergen op Zoom, Middelburg, Spijkenisse, Terneuzen, Zierikzee. VerzuimPakket uw (financiële) klappenvangers verzekeringen Goes, Bergen op Zoom, Mielburg, Spijkenisse, Terneuzen, Zierikzee. De exclusieve totaaloplossing van zorg en verzuim voor e onernemers in Zuiwest-

Nadere informatie

Allemaal naar de peuterspeelzaal. Een planmatige aanpak van werving en toeleiding naar voor- en vroegschoolse educatie.

Allemaal naar de peuterspeelzaal. Een planmatige aanpak van werving en toeleiding naar voor- en vroegschoolse educatie. Allemaal naar e peuterspeelzaal Een planmatige aanpak van werving en toeleiing naar voor- en vroegschoolse eucatie Allemaal naar e peuterspeelzaal Een planmatige aanpak van werving en toeleiing naar voor-

Nadere informatie

Locatienieuws. Loevestein oktober Opening Kindcentrum Loevestein. Beste ouders/verzorgers,

Locatienieuws. Loevestein oktober Opening Kindcentrum Loevestein. Beste ouders/verzorgers, Locatienieuws Loevestein oktober 2016 Beste ouers/verzorgers, Ein augustus zijn we verhuis naar locatie Loevestein. Alweer zeven weken raaien we op onze nieuwe locatie en wat is het mooi geworen! Uiteraar

Nadere informatie

hardheid en uithoudingsvermogen hardheid en snelheid

hardheid en uithoudingsvermogen hardheid en snelheid Trainingsprogramma Okt Nov Dec,2014 Dit trainingsprogramma is een hanleiing en onersteuning en is afhankelijk van je oel: beginnene lopers pakken 1 of 2 traingen per week en er intensief Wil je wat meer

Nadere informatie

Christelijk-sociaal over GOA-program

Christelijk-sociaal over GOA-program Commentaar uit het Wetenschappelijk /nstituut Christelijk-sociaal over GOA-program f Het antwerp-program van het COA heeft heel wat reacties uit e sociale organisaties opgeroepen. Enerzijs zijn er tweemaal

Nadere informatie

Blok 2 - Vaardigheden

Blok 2 - Vaardigheden Blok - Vaarigheen lazije a Het startgetal is en het hellingsgetal is De formule ie ij e lijn ast is y x De lijn k heeft het zelfe hellingsgetal als e lijn l, us De formule is y x+ 7 e Het hellingsgetal

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van. Uitvaartvereniging De Laatste Eer Ursem-Schermer. statutair gevestigd Ursem

Huishoudelijk Reglement van. Uitvaartvereniging De Laatste Eer Ursem-Schermer. statutair gevestigd Ursem Huishouelijk Reglement van Uitvaartvereniging De Laatste Eer Ursem-Schermer statutair gevestig Ursem 1 Inhousopgave huishouelijk reglement Blazije 2 Blazije 3 Blazije 4 Blazije 5 Blazije 6 Inhousopgave

Nadere informatie

Locatienieuws. BSO de Bistebus Februari Beste ouders/verzorgers,

Locatienieuws. BSO de Bistebus Februari Beste ouders/verzorgers, Locatienieuws BSO e Bistebus Februari 2016 Beste ouers/verzorgers, Allereerst wensen we ieereen vanuit e BSO een goe en gelukkig 2016! Na Sinterklaas en Kerst achten we vanaf 4 januari weer van start te

Nadere informatie

Omvang/tij d. Wisselduurloop Zone 3, 4, 4 ½ ± 1:15 min Daarin: 10 min zone 2, 10 min zone 3, 5 min zone 4 op tempo p= 2 min

Omvang/tij d. Wisselduurloop Zone 3, 4, 4 ½ ± 1:15 min Daarin: 10 min zone 2, 10 min zone 3, 5 min zone 4 op tempo p= 2 min Trainingsprogramma juli, aug, sept,2014 Van 21 juli t/m 8 aug Week 30 t/m 32 geen trainingen Het trainingsprogramma loopt wel oor voor jezelf, of afspreken om met een groepje te lopen Dit trainingsprogramma

Nadere informatie

nieuwsbrief. 01 nieuwsbrief voor ouders/verzorgers

nieuwsbrief. 01 nieuwsbrief voor ouders/verzorgers nieuwsbrief. 01 nieuwsbrief voor ouers/verzorgers Veilighei Connexxion SWPBS Rookbelei 21-02 2014 Actueel A lweer e laatste nieuwsbrief van het schooljaar. Wat is it schooljaar snel gegaan. Met e zomervakantie

Nadere informatie

Locatienieuws. POV Wâldpykjes Februari Beste ouders/verzorgers,

Locatienieuws. POV Wâldpykjes Februari Beste ouders/verzorgers, Locatienieuws POV Wâlpykjes Februari 2016 Beste ouers/verzorgers, Allereerst wensen wij ieereen een goe en gelukkig 2016! Na Sinterklaas en Kerst achten we vanaf 4 januari weer van start te gaan met gewone

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 - Overgangsmatrices

Hoofdstuk 9 - Overgangsmatrices lazije 232 1a Er zijn 497 auto s e Eenweg ie via het plein e Gansstraat gaan. De som e eerste kolom geeft het aantal auto s e Eenweg, us 900. De som alle getallen in e matrix is 4000, het aantal auto s

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 - Statistiek

Hoofdstuk 3 - Statistiek V-1a e Voorkennis Bij e rehter tael is het zinvol een lijniagram te tekenen, want aar zit een ontwikkeling in e tij in. De linker tael estaat uit los van elkaar staane merken en typen. aantal auto s aantal

Nadere informatie

Bevraging Op weg naar het Zuiden i.s.m. Kwaliteitszorg

Bevraging Op weg naar het Zuiden i.s.m. Kwaliteitszorg Bevraging Op weg naar het Zuien i.s.m. Kwaliteitszorg Respons Groep Aantal Percentage LER - Lerarenopleiing 4 12,50% M&T - Management & Technologie 4 12,50% G&W - Gezonhei en Welzijn 24 75,00% Afname:

Nadere informatie

Doorstromen of op tijd rijden? Of allebei? De besturing van knelpunten in het spoorwegnet

Doorstromen of op tijd rijden? Of allebei? De besturing van knelpunten in het spoorwegnet 1 Doorstromen of op tij rijen? Of allebei? De besturing van knelpunten in het spoorwegnet Alfons Schaafsma 1 Bijrage aan het Colloquium Vervoerplanologisch Speurwerk 2006 http://www.vervoersplanologischspeurwerk.nl

Nadere informatie

Krommenie. Bristolrood Vurehout. Guishuis. Krommenie. Bristolrood Vurehout. Guishuis. Krommenie. Bristolrood Vurehout. Guishuis

Krommenie. Bristolrood Vurehout. Guishuis. Krommenie. Bristolrood Vurehout. Guishuis. Krommenie. Bristolrood Vurehout. Guishuis Tabellenboek gezonheismonitor 0-12 jarigen regio Toelichting: In e eerste kolommen staan e resultaten voor e Cj's in. De laatste kolommen geven het resultaat voor en. Wanneer het percentage van en/of ikgerukt

Nadere informatie

REACTIE VAN DE NEDERLANDSCHE BANK INZAKE DE CONSULTATIE VAN HET WETSVOORSTEL TER IMPLEMENTATIE VAN DE CAPITAL REQUIREMENTS DIRECTIVE (CRD IV)

REACTIE VAN DE NEDERLANDSCHE BANK INZAKE DE CONSULTATIE VAN HET WETSVOORSTEL TER IMPLEMENTATIE VAN DE CAPITAL REQUIREMENTS DIRECTIVE (CRD IV) REACTIE VAN DE NEDERLANDSCHE BANK INZAKE DE CONSULTATIE VAN HET WETSVOORSTEL TER IMPLEMENTATIE VAN DE CAPITAL REQUIREMENTS DIRECTIVE (CRD IV) Deze reactie is oor De Neerlansche Bank aangeboen via e internet

Nadere informatie

Locatienieuws. De Bijenkorf Januari 2016. Beste ouders/verzorgers,

Locatienieuws. De Bijenkorf Januari 2016. Beste ouders/verzorgers, Locatienieuws De Bijenkorf Januari 2016 Beste ouers/verzorgers, Een nieuw jaar voor e boeg, us allereerst e beste wensen! De eerste week van het nieuwe jaar begon hectisch met ijzel. Maar e opvang was

Nadere informatie

Hoofdstuk 12B - Breuken en functies

Hoofdstuk 12B - Breuken en functies Hoofstuk B - Breuken en funties Voorkennis V-a g V-a h 0 0 i 9 j 0 0 0 9 0 9 e k 0 f l 9 9 Elk stukje wort : 0 0, meter. a 0 0 0 00 L 0, 0, 0,0 0,0 0,0 De lengte van elk stukje wort an twee keer zo klein.

Nadere informatie

Uitgebreid Informatierapport Besteldatum 10 jan 2013 Klantnummer 870-096052 Referentie

Uitgebreid Informatierapport Besteldatum 10 jan 2013 Klantnummer 870-096052 Referentie Kees van er Hart Van: kees@elsenga.nl Verzonen: onerag 10 januari 201314:07 Aan: Kees van er Hart Onerwerp: Elsenga Installatietechniek B.V. leuk he Uitgebrei Informatierapport Bestelatum 10 jan 2013 Klantnummer

Nadere informatie

hardheid en uithoudingsvermogen hardheid en snelheid

hardheid en uithoudingsvermogen hardheid en snelheid Trainingsprogramma April,Mei, Juni, 2015 Dit trainingsprogramma is een hanleiing en onersteuning en is afhankelijk van je oel: beginnene lopers pakken 1 of 2 traingen per week en er intensief Wil je wat

Nadere informatie

Marcus, een eigentijds verhaal?

Marcus, een eigentijds verhaal? 6 februari 2015 30e JAARGANG NR. 2 Marcus, een eigentijs verhaal? Herkent u zichzelf wel eens in een Bijbelverhaal, of in een Bijbelse situatie? Denkt u wel eens over een Bijbelse figuur: Dat ben ik! Vraagt

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Blok - Vaarigheen lazije 0 a g h, p, p i p 0 p e q q q q q f 0 a a 0a a t t t t t t a Per weken is e groeifator,, 9 Een kwartaal heeft : weken. De groeifator per kwartaal is us, 990,. Een ag is -week,

Nadere informatie

ZELF AAN DE SLAG VOOR DE NATUUR!

ZELF AAN DE SLAG VOOR DE NATUUR! ZELF AAN DE SLAG VOOR DE NATUUR! woorzoeker beer olfijn esperanza glasbak gorilla greenpeace greenteam hamerhaai ijsschots krokoil leew lipaar nijlpaar noorzee octops orka opapier platvis regenwo schilpa

Nadere informatie

Locatienieuws. Us Kubus Januari Beste ouders/verzorgers, OBS van Kleffens

Locatienieuws. Us Kubus Januari Beste ouders/verzorgers, OBS van Kleffens Locatienieuws Us Kubus Januari 2016 Beste ouers/verzorgers, Onlangs hoore ik at je tot 14 februari ieereen nog een gelukkig nieuwjaar mag wensen Daarom wil ik u bij eze alsnog een heel gelukkig en gezon

Nadere informatie

Locatienieuws. POV t Prethuis. BSO Toverbal. November Beste ouders/verzorgers,

Locatienieuws. POV t Prethuis. BSO Toverbal. November Beste ouders/verzorgers, Locatienieuws POV t Prethuis November 2016 Beste ouers/verzorgers, Afgelopen perioe is er veel gebeur. Het kineragverblijf is verhuis naar onze nieuwe locatie in Kincentrum Loevestein en POV t Prethuis

Nadere informatie

Optimising work environments. www.sirksekuur.be. www.idewe.be

Optimising work environments. www.sirksekuur.be. www.idewe.be 2012 Optimising work environments www.iewe.be Fluiten mag bij veilig gerag 2012 Januari m 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 w 4 11 18 25 5 12 19 26 v 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 www.iewe.be Optimising

Nadere informatie

Het onzekere voor het zekere

Het onzekere voor het zekere 12 september 2014 29e JAARGANG NR. 9 Het onzekere voor het zekere Bij een eerste voorbespreking van e Startzonag kwamen uw voorgangers op het iee om een jaarthema te introuceren. Vanaf ie 21 e september

Nadere informatie

Principe akkoord afgesloten door LBV en OnderhoudNL. Augustus 2016

Principe akkoord afgesloten door LBV en OnderhoudNL. Augustus 2016 Principe akkoor afgesloten oor LBV en OnerhouNL Augustus 2016 LOOPTIJD CAO De nieuwe cao wort afgesloten met een looptij van rie jaar, van 1 oktober 2016 tot en met 30 september 2019. WIJZIGINGEN, INDEXERING

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv V-1a 4 Voorkennis De eerste us vanuit Eer vertrekt om 7.03 uur. aantal 12 1 7 perentage 100 8,33 58,33 7 van e 12 is ongeveer 58,33%. Dat is e snelus, ie stopt niet ij elke halte. In it shema stoppen 2

Nadere informatie

Tentamen Natuurkunde I 09.00 uur - 12.00 uur woensdag 7 januari 2009 docent drs.j.b. Vrijdaghs

Tentamen Natuurkunde I 09.00 uur - 12.00 uur woensdag 7 januari 2009 docent drs.j.b. Vrijdaghs Tentamen Natuurkune 9. uur -. uur woensag 7 januari 9 ocent rs.j.. Vrijaghs Aanwijzingen: Dit tentamen omvat 5 opgaven met totaal 5 eelvragen Maak elke opgave op een apart vel voorzien van naam, nummer

Nadere informatie

De maximale waarderingscijfers van de opgaven verhouden zich als 30:30:20:20 deel cijfer=score./10

De maximale waarderingscijfers van de opgaven verhouden zich als 30:30:20:20 deel cijfer=score./10 Universiteit Twente, Werktuigbouwkune Vak : Programmeren en Moelleren Datum : 0 oktober 20 Tij : 08.45-0.5 uur TOETS Deze eeltoets bestaat uit 4 opgaven. Geef niet alleen e antwooren maar toon ook e geane

Nadere informatie

8 a. x K (in euro s) x K (in euro s)

8 a. x K (in euro s) x K (in euro s) Hoofstuk 6 RECHTE LIJNEN 6.0 INTRO b, =, km c k = l a km kost,0: =,0 b rankje kost : =,0, us e entree is,0,0 = 0,-. Nee, als je bij e onerste lijn 8 naar rechts gaat ga je omhoog, us als je naar rechts

Nadere informatie

1 Functies die aan verandering onderhevig zijn

1 Functies die aan verandering onderhevig zijn Veraneringsprocessen in e tij (eerste ore) upate april 2009 copyright WISNET-NHL Lees eerst aanachtig e inleiing 0 Inleiing In eze les, ie niet beslist van begin tot ein oorgewerkt hoeft te woren, vin

Nadere informatie

HOE KAN IK JE HELPEN?

HOE KAN IK JE HELPEN? 11 juni 2014 29e JAARGANG NR. 7 HOE KAN IK JE HELPEN? Dat is natuurlijk e eerste vraag ie in ons opkomt als we ieman ontmoeten ie het zwaar heeft. Want e meesten ons willen graag helpen. Je zou het wel

Nadere informatie

Voorwoord Hans Bruning

Voorwoord Hans Bruning oorwoor Bijzoner elom; een boe at je e weg wijst naar e meest gastvrije en bijzonere aressen in Neerlan. aarom bijzoner? Omat in alle genoeme eme winels, onernemingen en horecagelegenheen mensen met een

Nadere informatie

JEZUS IS BOOS!? 7 februari 2014 29e JAARGANG NR. 2

JEZUS IS BOOS!? 7 februari 2014 29e JAARGANG NR. 2 7 februari 2014 29e JAARGANG NR. 2 JEZUS IS BOOS!? In 1995 was er in het museum Catherijneconvent in Utrecht een tentoonstelling waarin heenaagse kunstenaars hun visie op Jezus weergaven. Eén van e kunstenaars

Nadere informatie

Proeftentamen Onderhoudsmanagement B-M / OHT richttijd: 90 minuten

Proeftentamen Onderhoudsmanagement B-M / OHT richttijd: 90 minuten 1. Wat is e efinitie van een organisatiestrutuur? a. De taakomshrijving van afelingen en meewerkers, alsmee e ingeouwe ommuniatiekanalen waaroor afelingen en meewerkers met elkaar in verining staan.. Een

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 0 Voorkennis: Differentiëren en rekenregels lazije 0 V-a h ( ) 0 f () t 6 t + t 0 t + t n () t t t 7 t 6t e k ( p) p p + 0 0p 7 p g ( ) + 08 V-a f( ) ( + ) 6 f ( ) 6 h ( ) ( + 9) 8 gt () tt ( + t ) t +

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Rekenen. Opstap Getallen en maten

Hoofdstuk 5 Rekenen. Opstap Getallen en maten Hoofstuk 5 Rekenen Opstap Getallen en maten O-1a Bij elkaar horen 10 2 en honer 10 4 en tienuizen 10 5 en honeruizen 10 6 en één miljoen 10 7 en 10 000 000 10 8 en honermiljoen 10 9 en één miljar 1000

Nadere informatie

Trainingsschema Running Academy Venloop 2015 Halve marathon week 13 tm 29

Trainingsschema Running Academy Venloop 2015 Halve marathon week 13 tm 29 Trainingsschema Running Acaemy Venloop 2015 Halve marathon 13 tm 29 no. wk 13 24/11 tm 30/11 (wk 48) herstel km's Maanag OF Woensag Gerealiseer DI GerealiseerWoensag OF Maanag l 60 min. t2 Gerealiseer

Nadere informatie

Energienota gemeente Emmen

Energienota gemeente Emmen RIS.5449 Energienota gemeente Emmen Deel 2: Werken aan groene groei Energieprogramma 2012-2015 November 2011 Inhousopgave pagina 1. Inleiing 3 2. Big Five 3 3. Green Deal Noor-Neerlan 4 4. De opgave 5

Nadere informatie

Projecten Vivos succesvol 8/9. Hoogste punt is bereikt

Projecten Vivos succesvol 8/9. Hoogste punt is bereikt Beveiliging metrostations start in september 3 De krant van Diemen www.iemernieuws.nl Donerag 11 augustus 2011 Pieter Lammers en Aty Jansen fietsten naar Sint Petersburg 5 Projecten Vivos succesvol Bestelkantoor

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 De afgeleide

Hoofdstuk 4 De afgeleide Havo B eel Uitwerkingen Moerne wiskune Hoofstuk De afgeleie lazije 9 V-a 8 8 8 kg Lengte in m Gewiht in kg 8 7 8 9 8 gewiht 8 8 lengte m weegt 8 kg us m weegt 8 : 8 kg. e 8 m 8 8 is het startgetal en 8

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Hoofstuk 6 - Nieuwe grafieken Hoofstuk 6 - Nieuwe grafieken Voorkennis V-a Van lijn k is het hellingsgetal en het startgetal en e formule is = +. Van lijn l is het hellingsgetal en het startgetal en e

Nadere informatie

Locatienieuws. Windbreker Januari Beste ouders/verzorgers, Extra dag(delen) BSO

Locatienieuws. Windbreker Januari Beste ouders/verzorgers, Extra dag(delen) BSO Locatienieuws Winbreker Januari 2016 Beste ouers/verzorgers, Allereerst wensen we ieereen een goe en gelukkig 2016! Na e Kerstvakantie achten we vanaf 4 januari weer van start te gaan met gewone werkweken,

Nadere informatie

Wie gelooft er nu nog, in deze tijd?

Wie gelooft er nu nog, in deze tijd? 9 mei 2014 29e JAARGANG NR. 5 Wie gelooft er nu nog, in eze tij? Dezer agen was het uitgebrei in het nieuws: er zijn stees miner mensen li van een kerk. De kerk is uit, zou je kunnen zeggen. Soms wor je

Nadere informatie

Locatienieuws. Het Mierennest Februari Beste ouders/verzorgers, Landelijke wetswijziging Van Peuterspeelzaal naar Peuteropvang

Locatienieuws. Het Mierennest Februari Beste ouders/verzorgers, Landelijke wetswijziging Van Peuterspeelzaal naar Peuteropvang Locatienieuws Het Mierennest Februari 2016 Beste ouers/verzorgers, Allereerst wensen we ieereen een goe en gelukkig 2016! Na Sinterklaas en Kerst achten we vanaf 4 januari weer van start te gaan met gewone

Nadere informatie

Blok 3 - Vaardigheden

Blok 3 - Vaardigheden Moerne wiskune 9e eitie Havo A eel Blok 3 - Vaarigheen lazije 19 1a 1, 3 3000 = 8900 = 8310, 0, 07 000000 = 8000 = 810, 300 1700 = 6870000 = 6910, 8 0, 000 0, 007 = 0, 000001 = 1, 10 6 e 6344, 1 781, 98

Nadere informatie

VAN DER LOUW GRAFISCH CENTRUM

VAN DER LOUW GRAFISCH CENTRUM Op onze Special Projects af - eling woren innovatieve promotieartikelen en verpakkingen ontworpen ie aan al uw wensen voloen. Heeft u zelf een goe iee, an werken wij at verer uit. Heeft u zelf géén iee,

Nadere informatie

Bijlage A bij hoofdstuk 1 1 Het kostprijsmodel van Dienst Regelingen 2 Tariefnota Bestuursraad

Bijlage A bij hoofdstuk 1 1 Het kostprijsmodel van Dienst Regelingen 2 Tariefnota Bestuursraad Bijlagen Bijlage A bij hoofstuk 1 1 Het kostprijsmoel van Dienst Regelingen 2 Tariefnota Bestuursraa Bijlage B bij hoofstuk 3 Begrotings- en jaarplancyclus Bijlage C bij hoofstuk 4 1 Verantwooring 2 Begrippen

Nadere informatie

Wet- en regelgeving voor de externe verslaggeving

Wet- en regelgeving voor de externe verslaggeving 4 Wet- en regelgeving voor e externe verslaggeving 401 a Afleggen van verantwooring aan vermogensvershaffers. Informatievershaffing aan elangheenen. De informatie wort vershaft om (potentiële) vermogensvershaffers

Nadere informatie

Praktische opdracht - Statistiek met Excel

Praktische opdracht - Statistiek met Excel Praktishe opraht - Statistiek met Exel lazije 15 1a De populatie is e groep oueren in Nijmegen in het mien van 197. Een aantal jaren is noig om e oueren ie verhuisen te kunnen volgen wat etreft het psyhish

Nadere informatie

Het dichtsbijliggende tiental is 860. interval

Het dichtsbijliggende tiental is 860. interval Rekenen Nooro Uitevers v. Aronen Bij et satten van rooteen (lente, ewit, tijsuur, ) eruik je etallen, ie een enaerin zijn van e werkelijke waare en ie ani zijn om te ontouen o om mee te rekenen. Dit zijn

Nadere informatie

Locatienieuws. De Einekoer Januari Beste ouders/verzorgers, Hatsjoe!

Locatienieuws. De Einekoer Januari Beste ouders/verzorgers, Hatsjoe! Locatienieuws De Einekoer Januari 2016 Beste ouers/verzorgers, Onlangs hoore ik at je tot 14 februari ieereen nog een gelukkig nieuwjaar mag wensen Daarom wil ik u bij eze alsnog een heel gelukkig en gezon

Nadere informatie

Stoommachineromantiek voor wiskundigen

Stoommachineromantiek voor wiskundigen Stoomlocomotieven rijen ankzij hun stoomschuif. Van een stoomschuif kun je een Zeuneriagram tekenen en aar kan an vervolgens e loop van e locomotief geoptimaliseer woren. Het spoor bijster? Niet meer na

Nadere informatie

( ) 1. G&R vwo A deel 4 16 Toepassingen van de differentiaalrekening C. von Schwartzenberg 1/13 = =

( ) 1. G&R vwo A deel 4 16 Toepassingen van de differentiaalrekening C. von Schwartzenberg 1/13 = = C von Schwartzenberg 1/1 1a 1b 1c 1 1 1 4 5 4 6 4 4 5 f ( ) 6 + 6 6 + 6 6 f '( ) 4 + + 4 4 + + 4 g( ) 5 8 g '( ) 5 1 5 Onthou: y y '( ) 1 8 8 1 1 1 h + + + h'( ) 1 1 7 6 6 k ( ) ( 1) + 8 k '( ) 1( 1 )

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel Definities 1 Doel van de verzekering 2 Grondslag van de verzekering 3. 4 Arbeidsongeschiktheid

Algemene voorwaarden. Artikel Definities 1 Doel van de verzekering 2 Grondslag van de verzekering 3. 4 Arbeidsongeschiktheid REAAL UNIM Plus Arbeisongeschiktheisverzekering 0510 Algemene voorwaaren 36 12 27 11-06 Inhou Artikel Definities 1 Doel van e verzekering 2 Gronslag van e verzekering 3 Arbeisongeschikthei 4 Vaststelling

Nadere informatie

29.08.2012 dienst communicatie

29.08.2012 dienst communicatie 29.08.2012 ienst communicatie 6 NIEUWS WOENSDAG 29 AUGUSTUS 2012 HET NIEUWSBLAD H Blowen schaat jonge hersenen Wie als tiener stevig begint te blowen, heeft gemiel 8 IQ-punten miner als volwassene. Dat

Nadere informatie

CT5520. Juni 2006. Udo Ouwerkerk, 1040995 Floor van den Berg, 1093568

CT5520. Juni 2006. Udo Ouwerkerk, 1040995 Floor van den Berg, 1093568 CT550 Juni 006 Uo Ouwerkerk, 1040995 Floor van en Berg, 1093568 Voorwoor Dit rapport is gemaakt in het kaer van het ontwerp voor een breiing van een bestaane rinkwaterzuivering voor het vak CT550: Drinkwaterbereiing.

Nadere informatie

Groeien doe je maar 1 keer... Daarom 10 belangrijke voedingsfeiten

Groeien doe je maar 1 keer... Daarom 10 belangrijke voedingsfeiten Groeien oe je maar 1 keer... Daarom 10 belangrijke voeingsfeiten Inleiing De groeifase is van groot belang voor het toekomstige leven van e pup. Tijens e groeifase krijgt het lichaam zijn uiteinelijke

Nadere informatie

11.1 Straling van sterren

11.1 Straling van sterren . Straling van sterren Opgave a De afstan ie het liht in een jaar aflegt, ereken je met e formule voor e snelhei. Geruik hierij e nauwkeurige waare voor e omlooptij van e aare om e in BINAS tael. s = v

Nadere informatie

12 mnd 18 mnd 24 mnd 30 mnd module M 0,3 0,5 0, snelheid V

12 mnd 18 mnd 24 mnd 30 mnd module M 0,3 0,5 0, snelheid V Hoofstuk 6, Verbanen combineren 1 Hoofstuk 6 Verbanen en grafieken Kern 1 tabellen en grafieken 1 a Nee, pas vanaf winkracht 9 spreekt men van storm. Bij winkracht 7 is er sprake van hare win. b Nee. Een

Nadere informatie

4.1 Optische eigenschappen

4.1 Optische eigenschappen 4. Optische eigenschappen Opgave a De auto heeft een kleinere massa. Kunststof is flexiel: je krijgt niet gemakkelijk een euk. De auto roest niet. De kunststoffen moeten tegen e hoge temperaturen in e

Nadere informatie

Hoofdstuk 11A - Rekenen

Hoofdstuk 11A - Rekenen Hoofstuk 11A - Rekenen Voorkennis V-1 aantal grammen 1000 1 00 aantal euro s 6,0 0,006 1, Je moet e 1, etalen. V-a aantal soesjes 1 1 V-a aantal ml water 100 8, 1,66 Ze heeft 1,6 ml water noig. aantal

Nadere informatie

Infoblok Het gedrag van mensapen

Infoblok Het gedrag van mensapen Route G - Apen en hun gerag Infoblok Het gerag van mensapen In ierentuinen komen we stees vaker grotere groepen ieren tegen ie in hun samenlevingsverban getoon woren. Dit komt het welzijn van e ieren ten

Nadere informatie