steun prijs 0,20 Zaterdag normale werkdag volgens PostNL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "steun prijs 0,20 Zaterdag normale werkdag volgens PostNL"

Transcriptie

1 steun prijs 0,20 Post in beweging Uitgave Roe Morgen Amsteram CAO PostNL Confrontatie voorbereien hebben vaak te weinig uren om ron te kunnen komen en zij hebben e TOT har noig om nog iets aan het onregelmatige werk over te houen. Maar ook met grotere contracten heb je recht op compensatie voor het werk in e avonen of s nachts en op e zaterag. De onerhanelingen voor e CAO PostNL, ie per 1 april 2013 is verlopen, zijn 28 januari j.l. van start gegaan. Het gaat tegelijkertij om een samenvoeging van CAO Prouctie en CAO Pakketten. Het mes op tafel, TOT staat op het spel Post NL lege meteen een waslijst aan inleverpunten op tafel. Een groot strijpunt wort e voorgestele afschaffing van e TOT (toelage ongebruikelijke tijen) voor avon- en nachtwerk en werken op zaterag. Collega s met kleinere contracten Zaterag normale werkag volgens PostNL Volgens PostNL is met het vervallen van e maanagbestelling e zaterag een normale werkag geworen. Collega s met grotere contracten moeten ook op zaterag gaan werken. Maar: het is voor PostNL ongewenst at it tot hogere kosten leit. En: werkprocessen woren afgestem op wat e klanten wensen, het is belangrijk at arbeisvoorwaarelijke regelingen aar ook in mee bewegen. Daarom wil PostNL ook e 26 vrije zateragen laten vervallen. Vervolg op blz. 2

2 Vervolg van blz. 1 PostNL waagt het er op Ruimte voor een beperkte salarisverhoging is er alleen als it bij anere arbeisvoorwaaren of oor meer flexibiliteit wort gecompenseer. Postwerkers zouen PostNL moeten compenseren voor een meer an noozakelijke en achterstallige loonaanpassing?! En an te weten at e eigen bijrage pensioenpremie per (!) naar 4% moet en per naar 6%. Ook een aantal anere zaken zoals e woon-werk garantiebepaling en het koffiegel moeten er aan geloven volgens PostNL. Inlevervoorstellen verienen een antwoor van postwerkers Bij het Sorteercentrum, bij e Johan Huizingalaan en bij het Autoberijf zijn collega s kwaa Experiment bij JHL om postwerkers verer uit te persen Een postwerker bij e VBL Johan Huizingalaan vertelt ons bij het uitelen van Post in beweging, at over e flexibilisering en e werkruk ie opgevoer wort tot het gaatje. Het is tij om e eisen van e postwerkers op tafel te gaan leggen en met elkaar te bespreken hoe eze kracht bijgezet kunnen woren. Het voorbeel van e staking van e subcontractors is gestel. Door e zelfgeorganiseere uitbreiing van e strij van e pakketbezorgers moest PostNL at zich oppermachtig waane, na vier agen e tariefverlaging terug nemen. PostNL met een nieuw experiment bezig is. Tegen een groep van 10 mensen ie aan het werk wil gaan, wort gezeg it werk kan ook oor vijf mensen geaan woren. De aneren moeten maar uren in e kantine gaan zitten. Deze postwerkers hebben allemaal een vast contract, zowel in eeltij als fulltime. Het werkt natuurlijk helemaal niet met vijf mensen. De mening van e collega s hierover is uielijk: het is een methoe om je het ge- 2

3 voel te geven at je overboig bent. PostNL loopt voorop in it soort methoes om werkers uit te persen. De werkruk wort opgevoer, zoals ook e arbeisprouctiviteit, e gemiele prouctie per ag per postwerker. Daarom vallen er ontslagen. Overcompleet betekent us at er te weinig mensen zijn om het werk op een normale manier te kunnen oen. De arbeier geeft, e baas neemt PostNL wil zo veel mogelijk winst behalen voor e aaneelhouers met zo min mogelijk mensen. PostNL wil volgens het Masterplan tot miljoen bezuinigen en oor een volleige herinrichting van het Neerlanse postnetwerk nog eens 200 miljoen per jaar. Om bij te blijven in e internationale concurrentieslag met anere postmonopolieberijven zoals Deutsche Post en British Mail wil PostNL e loonkosten omlaag rukken en e winst omhoog. De winst van PostNL in 2012 was 678 miljoen euro en alleen al in het ere kwartaal van miljoen. Deze winst wort behaal oor een verscherping van e uitbuiting. Zoals een postarbeier van JHL het zegt: We woren op allerlei manieren uitgemolken. Kom naar e vergaering van Post in Beweging woensag 12 maart 2014 Strij aangaan uur Roe Morgen Hembrugstraat 148 Amsteram De belangen van e postwerkers zijn onverenigbaar met e belangen van e aaneelhouers, winst gaat ten koste van lonen. Strij voor arbeisplaatsen en betere arbeisvoorwaaren gaat ten koste van e winst. Het is raazaam om op e VBG-en, e VBLen, e CVL-en, e sorteercentra, bij e postbezorgers, het Autoberijf, e Pakketten en bij e subcontractors stees te bespreken hoe we ons als postwerkers organiseren. Om e strij aan te kunnen gaan tegen ontslagen, voor betere lonen en arbeisvoorwaaren, tegen intimiatie en verhoging van e werkruk. Op basis van e eisen en e belangen van e postwerkers zelf. Wil je per op e hoogte wilt blijven van activiteiten van e Roe Morgen, mail ons: 3

4 Interview met een collega van e JHL Er moet een ein aan komen, e wantoestanen moeten aangevochten woren Post in Beweging: Wat zijn e belangrijkste zaken waar collega s bij e JHL zich kwaa over maken? Het is e ruk ie stees groter wort en e voorturene controle, je voelt e ogen in je rug. PostNL probeert ons e mon te snoeren, collega s raken gestresst. Mensen ie overspannen zijn woren van hun be gelicht. Het kan gewoon niet zo oorgaan, ieere maan moet er wel een ambulance komen omat ieman er letterlijk bij neervalt. Eeraags vallen er oen. Te korte pauzes Waar ieereen kwaa over is, ook e eeltijwerkers en e postverelers, zijn e veel te korte pauzes. Degenen ie om 5.30 beginnen hebben om 7.30 uur 10 minuten pauze en nog een keer om uur. Dit is te weinig om koffie te halen en je boterham te eten. Op woensag en vrijag heb je maar één keer 10 minuten. Nieuwe WTR bij het Sorteercentrum opraven wanneer het PostNL uitkomt De gevolgen van e nieuwe WTR naar aanleiing van het vervallen van e zonag sortering bij het ScB in Amsteram tikken aan. Op een vrijagavon bij het uitelen van Post in Beweging, horen we wat het betekent: ieman ie nu maanags 1 uur eerer begint en e anere agen een kwartier langer werkt. De nachtienst begint nu om 1.00 uur in plaats van 2.00 uur. Een vrouwelijke collega moet 3 of 4 keer per week komen werken, voorheen was at 2 keer per week. Een anere vrouw komt voor 4 uurtjes werken, maar moet wel een uur heen en een uur terug rijen. En an een collega van e Sosma, ie nu 15 flexuren per week heeft. Dan moet je us ieere ag op je computer kijken wanneer je op kan komen raven om je contracturen te vullen, e ene ag 3 uur, een anere ag nog een paar uur, s ochtens, s avons, s nachts? 4

5 Post in Beweging: wat moet er gebeuren om je tegen e werkruk en e stress te weer te kunnen stellen? We hebben al vaker e OR en e vakbon er bij gehaal, ie schrijven het op maar aar gebeurt niet veel mee. Collega s voelen zich vaak machteloos, maar je zou om te beginnen een oproep kunnen oen aan alle collega s om een brief op te stellen met onze grieven. Dat we op één of anere manier e onmenselijke toestanen aanvechten. Post in Beweging: Het is goe om ook positieve, soliaire eisen op te stellen. Bijvoorbeel at jullie als collega s langere pauzes noig hebben. Graag bespreken we een volgene keer hoe Post in Beweging collega s ie actie willen onernemen verer kan onersteunen. Wat vin jij? Graag horen we van jullie wat je van eze Post in Beweging vint. Ben je het eens met e analyse van e situatie? En met onze voorstellen? Graag krijgen we commentaar, maar we willen ook graag contact over wat we kunnen oen om e strij concreet vooruit te brengen. Mail of bel en we praten verer. Naschrift Post in Beweging Postwerkers hebben vaste banen noig tegen een behoorlijk loon. De reen voor alle werkruk is at PostNL e arbei van alle postwerkers tot het uiterste uit wil buiten en vaste fulltime krachten vervangt oor laagbetaale, flexibele parttimers. Het is het gemeenschappelijk belang van zowel fulltimers als parttimers, van egenen ie er al vele jaren werken en van nieuwe collega s, om op te komen voor vaste banen tegen een behoorlijk loon, nieman is overcompleet en jongeren hebben banen noig! Lees agelijks Roe Morgen nieuws op www. roemorgen.nl 5

6 Zelfstanige strij en maatschappelijk alternatief De Roe Morgen bevorert in elke strijbeweging e zelfstanige strij. Zelfstanige strij, at betekent uielijke eisen stellen gebaseer op e eigen belangen van e gewone mensen. Zelfstanige strij betekent gericht zijn op het in beweging brengen van e collega s, vrienen en buren. Zelfstanige strij is niet gericht op het vervangen van e bon, maar gericht op het zelf ter han nemen van het echte vakbonswerk. 6 Voor e gewone mensen is ie zelfstanige strij een noozaak om zich te vereigen tegen e afwenteling van e crisislasten en om verbeteringen te bereiken. Alleen wanneer e gewone mensen zelf het initiatief nemen, kan er wat veraneren. De heersene klasse heeft een hele batterij aan vakbonsbureaucraten, bonzen uit burgerlijke partijen, belangenbehartigers van e verkeere soort en anere hulpverleners klaar staan om e zelfstanige strij van e mensen in het slop te leien. Daarom is raa en aa van een revolutionaire organisatie als e Roe Morgen noig om niet in rijfzan terecht te komen. Alleen als e strij zelfstanig wort gevoer kan ie zich echt ontplooien. Dan kunnen uit moeilijkheen en neerlagen e lessen woren getrokken om weer vooruit te gaan. Dan kunnen ook e ervaringen woren opgeaan ie noig zijn om het kapitalisme omver te werpen en te vervangen oor het echte socialisme. Om al ie reenen vormen e zelfstanige strij en e Roe Morgen een twee-eenhei. Wie werkelijk wil knokken tegen e afwenteling van e crisislasten en voor een maatschappelijk alternatief, ie moet zich vooral bij e Roe Morgen aansluiten. Weg met e twijfel! Zelfgeorganiseere actie spreekt veel werkers aan. Tegelijk enken veel collega s at ze helemaal niet in staat zijn om zoiets te organiseren. Of ze enken at ze hun collega s er niet warm voor kunnen krijgen. Ze voelen zich afhankelijk van e vakbonsbestuurer en e stakingskassen. Maar e geschieenis van e klassenstrij wijst uit at werkene mensen stees weer in staat zijn om zelfstanig hun strij te organiseren. Moeilijkheen en tegenslagen kunnen overwonnen woren. En at is maar goe ook, want in e huiige crisistij is Vervolg op blz. 7 vo b Po m se vo ti D O er w ku D Po b m Po to e ti w ja n a zo w w m jo b Z h m v

7 Vervolg van blz. 8 Zoals in vorige jaren organiseert het 8 maartcomité met vele vrouwen samen een enthousiaste emonstratie en een strijbare en feestelijke manifestatie. Amsteram 8 maart uur bijeenkomst op e Dam uur emonstratieve optocht uur feestelijke manifestatie Doe mee met 8 maart, sluit je aan bij e emonstratie en kom naar e 8 maart viering! Meer informatie: Vervolg van blz. 6 er meer noig an stoom afblazen oner controle van e vakbonsleiing. Maak een plan Alles wat er voor noig is, is bij elkaar te gaan zitten en een plan maken. Luisteren naar e collega s en inzet tonen, veel inzet. Met eigen initiatief zelf e strij organiseren, aarmee boek je resultaten. Dat zie je aan e voorbeelen van zelfstanige actie, zoals ie van vrouwen in e zorg en e zelfgeorganiseere staking van e subcontractors bij PostNL. Post in Beweging onersteunt zelforganisatie Post in Beweging onersteunt ieere postwerker ie samen met collega s in actie wil komen, om iets te oen aan e asociale werktijen, aan e te lage lonen. Om veranering in e situatie te brengen. Je kunt ons schrijven met je mening of hoe jij aankijkt tegen e situatie op je werk bij PostNL. Je kunt een gratis igitaal abonnement nemen op Post in Beweging of naar onze maanelijkse vergaering komen om e situatie op je werk oor te spreken. De volgene vergaering is woensag 12 maart om uur, Hembrugstraat 148 in Amsteram. 7

8 Internationale Vrouwenag zaterag 8 maart 2014 Een anere toekomst, een beter bestaan, weg met oorlog, vrouwen vooraan! Op 8 maart gaan vrouwen in e hele werel e straat op voor rechten van vrouwen en meisjes, tegen onerrukking, voor zelfbeschikkingsrecht. Ook in Neerlan laten vrouwen van alle leeftijen zich zien en horen op straat om te emonstreren tegen het afwentelen van e crisislasten op onze schouers, tegen armoee, sloop van sociale voorzieningen en voor e bevrijing van e vrouw. Vervolg op blz. 7 P Neem een gratis abonnement op e igitale uitgave van Post in Beweging Mail: o.v.v. gratis igitaal abo PIB Politiek Cultureel Actie Centrum Roe Morgen Hembrugstraat 148 Amsteram Telefoon: Open op afspraak Neem een abonnement op e Roe Morgen 0 jaarabonnement 6,80 0 steunabonnement 11,35 0 gratis proefabonnement 3 nummers Betaling na ontvangst van een acceptgirokaart. Vul e bon in, uitknippenen opsturen: Roe Morgen, Postbus GE Rotteram Of via U kunt natuurlijk ook bellen: kijk op: NAAM... ADRES... POSTCODE/WOONPLAATS:... D C is v g g P H T P li E v T e g 8

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af?

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af? Leerpakket Wmo Competenties Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af INHOUDSOPGAVE 1. Introductie van de competentie 3 2. Teamopdrachten 5 1. Netwerkanalyse 5 2. Pitch jouw organisatie naar de

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

U denkt: Dit kan niet langer zo!! Hoe kan ik deze negatieve spiraal doorbreken?

U denkt: Dit kan niet langer zo!! Hoe kan ik deze negatieve spiraal doorbreken? Zo-doen-we-het-kaart Informatie voor ouders Het kan gebeuren dat in de loop van de tijd het toedienen van het groeihormoon problemen oplevert. Uw kind wil niet meer. Iedere avond probeert uw kind tijd

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 6 Omgaan met vermoeidheid 8 Erkenning 12 Waar komt die vermoeidheid vandaan? 14 Wat kunt u zelf

Nadere informatie

Fluitend naar het werk!

Fluitend naar het werk! Ontwikkeling met impact (10): Impact creëren door inzet van actieonderzoek Fluitend naar het werk! Fabrieksmedewerkers wilden werken aan meer betrokkenheid op hun werkvloer. Maar hoe doe je dat? Wij gingen

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt het gevoel van samen Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt U bent aan zet! Als cliënt van Archipel kunt u zelf aangeven op welke punten u ondersteuning

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou!

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou! Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Dit zijn wij we zijn er voor jou! Graag stellen we ons voor! Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking op het gebied

Nadere informatie

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel is professor Pim Cuijpers hoofd

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

Als kanker meer is dan je aankunt

Als kanker meer is dan je aankunt Als kanker meer is dan je aankunt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Als kanker meer is dan je aankunt 5 Momenten waar je kracht uithaalt 13 De balans vinden 15 Bewuster, intenser en spiritueler 17 Verlies

Nadere informatie

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie.

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. De cliënt krijgt een groot vel papier en kleurkrijt. De opdracht is: Teken je gezin van herkomst rond de etenstafel. Een werkvorm

Nadere informatie

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. Daarna hoort u

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 7 Gevolgen 9 Erkenning 12 Factoren die vermoeidheid beïnvloeden 14 Wat kunt u zelf doen? 18 Onderzoek

Nadere informatie

De school uit, de regio in

De school uit, de regio in De school uit, de regio in Regioleren in het mbo Alle groene onderwijs- en onderzoeksinstellingen van vmbo, mbo, hbo tot en met universiteit werken samen binnen de Groene Kennis Coöperatie (GKC). In nauw

Nadere informatie

Ik in de mr?! Ouders in de medezeggenschapsraad krijgen wat voor elkaar

Ik in de mr?! Ouders in de medezeggenschapsraad krijgen wat voor elkaar Ik in de mr?! Ouders in de medezeggenschapsraad krijgen wat voor elkaar advies van de mr naast zich neerleggen, maar moet dat wel motiveren. De meeste formele invloed heeft de mr bij besluiten waarbij

Nadere informatie

Wat en hoe bij Kanker en Werk

Wat en hoe bij Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Handleiding voor mensen die kanker hebben (gehad) Patiëntvertaling van de Blauwdruk Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Inhoud Inleiding 4 1 De diagnose 1.1 Ziekmelden

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Werkdruk in balans! Plezier in het werk!

Werkdruk in balans! Plezier in het werk! Te Hoge Werkdruk! Werkdruk in balans! Plezier in het werk! Te lage werkdruk! Hier vindt u voorbeelden hoe u werkdruksignalen uit de praktijk kunt indelen op de vijf stuurknoppen voor werkdrukbalans en

Nadere informatie

debatteren in het vmbo Reader voor leerlingen en docenten woorden start

debatteren in het vmbo Reader voor leerlingen en docenten woorden start winnen met debatteren in het vmbo Reader voor leerlingen en docenten woorden start Ischa Meijer Journalist De meeste mensen hebben hun eigen mening uit het hoofd geleerd Uitgave 2012 voorwoord Deze reader

Nadere informatie

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer -

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon Beste lezer, Ik hoop dat jouw doorzettingsvermogen

Nadere informatie