Lloyd s Register Capstone

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lloyd s Register Capstone"

Transcriptie

1 -LLOYD S REGISTER Jaargang 2 nummer NIEUWSBRIEF ENERGY & TRANSPORTATION ORGANISATIE Lloyd s Register Capstone Lloyd's Register is een wereldwijde speler op het gebied van Asset Integrity Management. Onze dienstverlening strekt zich uit over allerlei industrieën en is beslist niet alleen voorbehouden aan de (petro-) chemische sector. Daarnaast is onze positie nog verder versterkt door de recente overname van Capstone Engineering Services en Capstone Software Systems. In het vervolg gaan deze services verder onder de naam Lloyd's Register Capstone. Naast de versterking van Lloyd s Register door middel van de deskundigheid binnen Capstone is ook de toonaangevende Capstone RBMI Software Solutions een uiterst waardevolle aanwinst. RBMI-software Capstone is in Houston gevestigd en assisteert zijn klanten bij het verbeteren van hun reliability en equipment integrity. Op basis van geïdentificeerde risico s worden inspectie én onderhoudsplanning geoptimaliseerd. De IN RBMI-software DIT NUMMER zorgt voor een eenduidige opzet en implementatie in de primaire bedrijfsprocessen. Ook dynamische processen zoals het terugkoppelen van inspectieresultaten en bijstellen van risico s worden moeiteloos ondersteund; de (gecertificeerde!) interface met SAP-databases voorkomt doublures in het proces. De RBMI-software voldoet volledig aan de eisen van de Recommended Practices van API-580 met betrekking tot RBI en Inspectie Data Management en aan de laatste edities van de API standaards 510 & 570 (inservice inspectiecodes voor vaten en leidingen). Aansluitende dienstverlening Capstone heeft zijn diensten de laatste jaren uitgebreid met een Asset Performance Management (APM) systeem, waarmee bestaande managementsystemen, onderhoud, inspectie, reliability, integrity en risicomanagement voor fysieke installaties worden geïntegreerd. De bedrijven kunnen hierdoor hun bedrijfsdoelstellingen bereiken met een significante verbetering in veiligheid, beschikbaarheid en winstgevendheid van hun installaties. Hiermee sluit de dienstverlening van Capstone naadloos aan op de wereldwijde missie van Lloyd s Register. Onder de klanten van Lloyd's Register Capstone zijn wereldwijd een aantal toonaangevende spelers, zoals Invista, Rohm & Haas en ExxonMobil. Gevolgen acquisitie De acquisitie zal allereerst merkbare gevolgen hebben voor de Amerikaanse markt, maar ook in Nederland en België zijn al serieuze gesprekken met potentiële klanten ingezet. Capstone opereert overigens al wereldwijd en is ook in Azië zeer actief. Toch kan Lloyd s Register, met de haar vertrouwde ingangen in de Europese markt, de deur voor Capstone nog verder openzetten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling Sales & Contracts, telefoon U kunt natuurlijk ook de website van Capstone bezoeken: IN DIT NUMMER 1 Lloyd s Register Capstone 2 ISO/TS Certificering kelderbierinstallaties 3 LR Nederland en de offshore industrie 4 Ontwikkelingen certificatie IvG 5 Cursussen 6 Klant aan het woord 7 Uitbreiding erkenning revisiebedrijven 8 Drukapparatuur in de gebruikfase

2 DIENSTVERLENING ISO/TS nieuwe standaard (petro-)chemische industrie? Na een succesvolle samenwerking tussen de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) en de internationale Olie & Gas Industrie is de technische specificatie ISO/TS gepubliceerd voor de implementatie van managementsystemen die op ISO 9001:2000 zijn gebaseerd. Deze wereldwijde specificatie is niet alleen voor de producenten bedoeld, maar ook voor de toeleveranciers van diensten en goederen. De specificatie geeft concrete handvatten om naar één integraal managementsysteem te gaan en is bij uitstek toegespitst op de petrochemische sector. Belangrijke ingrediënten zijn het continu verbeteren, het voorkomen van fouten, de reductie in variaties in de supply chain en het voorkomen van afval. Binnen de specificatie zijn de relevante normelementen van de ISO 9001:2000 herkenbaar opgenomen, inclusief begeleidende teksten en aanvullende eisen voor de succesvolle implementatie in de sector. De standaard wordt meer en meer voorgeschreven en door bedrijven op vrijwillige basis omarmd. Lloyd's Register heeft dus ook al meerdere bedrijven zoals Vallourec Mannesmann Oil & Gas UK Ltd en Yokogawa op basis van deze standaard gecertificeerd; in de meeste gevallen in aanvulling op hun ISO 9001:2000 certificatie. Positie Lloyd s Register Nederland Lloyd's Register Nederland heeft een toonaangevende positie in de petrochemie. Wij komen zowel bij de traditionele (internationale) producenten als bij de meeste toeleveranciers. Deze positie hebben wij mede te danken aan de ijzersterke combinatie van certificatie van managementsystemen en certificatie van kapitaalgoederen en complete procesinstallaties, inclusief onze perio- dieke surveillances van betrokken installaties (Asset Integrity Services). Wij zijn u dan ook graag van dienst als u overweegt deze standaard toe te gaan passen voor uw bedrijf en kunnen uw bedrijf daarbij ondersteunen met onze diensten op het gebied van training, gap-analyses en certificatie. Neem voor informatie hierover contact op met de afdeling Sales & Contracts, telefoon PROJECTEN Certificering kelderbierinstallaties De brouwindustrie heeft fors geïnvesteerd in de ontwikkeling van kelderbierinstallaties. Grotere horecagelegenheden gebruiken sinds enige tijd geen fusten meer, maar tappen bier uit kelderinstallaties. De brouwers plaatsen daarvoor speciale installaties. De horecaondernemers beschikken dan over vaste tanks, die door tankauto s met geavanceerde uitrusting worden gevuld. Er bestaan twee systemen. Het ene kent een tank die voorafgaand aan het vullen wordt gereinigd. In het andere systeem wordt de tank voorzien van een kunststof zak voor eenmalig gebruik, waarin het bier wordt gepompt. De kelderbierinstallatie is, net als het fust, een vorm van grootverpakking. Circa dertig procent van de totale bierdistributie in Nederland heeft plaats in deze beide grootverpakkingen. De kelderbierinstallatie bestaat uit twee of meerdere biertanks van 500 en/of 1000 liter, een luchtcompressor, leidingen, veiligheden en appendages. Samenwerking met Lloyd s Register Nederland Voor de certificering van deze kelderbierinstallatie (samenstel) en voor de Keuring voor Ingebruikneming (KvI) koos Heineken voor Lloyd s Register Nederland. De monteurs van de Heineken Horeca Tap Service hebben een opleiding gevolgd, waarin ook de aspecten van de PED en de Warenwetbesluit Drukapparatuur (WBDA) door Lloyd s Register Nederland uiteen werden gezet. Iedere monteur sloot de opleiding af met een examen. Daarnaast heeft Lloyd s Register Nederland een certificaat van EG-typeonderzoek aan Heineken uitgereikt voor het ontwerp van de installatie. Heineken bereidt nu elke kelderbierinstallatie nauwgezet voor en ontwikkelde daarvoor samen met Lloyd s Register Nederland afnameprotocollen, die de Module C1-afname en Keuring voor Ingebruikneming vereenvoudigen. Naast Heineken hebben ook andere toonaangevende brouwerijen en hun toeleveranciers voor een vergelijkbare overeenkomst met Lloyd's Register Nederland gekozen! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling Sales & Contracts, telefoon ENERGY & TRANSPORTATION NR Loyd s Register Nederland

3 DIENSTVERLENING Lloyd s Register Nederland en de offshore industrie Een wellicht onderbelichte activiteit van Lloyd s Register Nederland, maar wel bekend bij de insiders, is dat Lloyd s Register Nederland als onderdeel van de Lloyd s Register Groep marktleider is op het gebied van dienstverlening binnen de offshore industrie. Ons klantenbestand voor deze sector binnen Nederland bestaat uit productie platformeigenaren (waaronder BP, Shell en Total E&P), offshore contractors en offshore toeleveranciers (waaronder Heerema, Saipem, Fugro, IHC en Gusto). De dienstverlening bestaat uit classificatie, certificatie, verificatie en adviesdiensten. De classificatie betreft het bouwen van offshore boorof werkeilanden volgens Lloyd s specificaties (Lloyd s Register Rules). De certificatie betreft het toetsen van conformiteit van de installatie aan de gestelde eisen. De verificatie betreft het verifiëren aan klantspecificaties. In het algemeen zijn hierbij aan de orde: ontwerpkeur van de installatie, inspecties tijdens fabricage, installatie en inbedrijfstelling. Tevens kunnen hierbij nevenactiviteiten zoals het auditen van kwaliteitsystemen of projectkwaliteit managementservices worden aangeboden. De adviesdiensten betreffen tevens Asset Management, waarbij wordt gekeken naar de technische integriteit van de totale installatie tijdens zijn gehele levensduur. Dit in relatie met het managen van risico s voor wat betreft de bedrijfsvoering, het milieu en de veiligheid. Hijs- en hefmiddelen Hijs- en hefmiddelen binnen de offshore industrie worden beschouwd als kritische installatiedelen. Lloyd s Register Nederland verleent hierbij diverse services, waaronder inspectie en certificatie, ontwerpkeur of indien gewenst het controleren van hijsplannen. Toetsing vindt veelal plaats volgens de Lloyd s Register Rules for Lifting Appliances, maar ook conform (inter)nationale normen en codes of klantspecificaties. Lloyd's Register Nederland is tevens geaccrediteerd voor het uitvoeren van periodieke keuring van offshore kranen volgens het TCVT-inspectieschema. Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met onze accountmanager Danny Stolk, telefoon Windenergie Lloyd s Register Nederland is ook actief op het gebied van offshore windenergie. Hierbij worden windparken voorzien van een typekeur op basis van ontwerp, fabricage en eindafname. Als de plannen voor groene energie in Nederland worden gerealiseerd, wordt voor 2020 voor 6000 Mw aan offshore windenergie voor de Nederlandse kust geplaatst. Bij de huidige stand van techniek betekent dit verdeeld over circa 25 parken de plaatsing van 2000 molens van 3 Mw. Hetgeen veel werk inhoudt voor offshore contractors, toeleveranciers en serviceverleners waaronder Lloyd s Register Nederland. ENERGY & TRANSPORTATION NR Loyd s Register Nederland 3

4 DIENSTVERLENING Ontwikkelingen certificatie Inspectieafdeling van Gebruiker (IvG) Met de gewijzigde wetgeving voor drukapparatuur introduceerde de overheid ook de mogelijkheid om uw eigen inspectiedienst te laten certificeren als IvG. In het kort gezegd betekent deze certificatie dat u uw inspectiedienst zelf de wettelijk verplichte keuringen kunt laten uitvoeren in plaats van door een aangewezen keuringsinstelling (AKI) zoals Lloyd's Register Nederland. Dat levert u een enorme verruiming van uw flexibiliteit en daarmee gepaard gaande kostenbesparingen op. De rol van de AKI wordt in deze teruggebracht tot een certificerende en toezichthoudende instelling. In dit artikel willen wij onze eerste ervaringen op dit specifieke terrein met u delen. Volmondig ja! De geschetste wettelijke regeling voor de IvG roept heel wat vraagtekens op. Laat Lloyd s Register Nederland de wettelijke keuringen over aan het bedrijf zelf? Lloyd's Register Nederland houdt toezicht, maar keurt niet meer zelf? Mag het bedrijf desgewenst na certificatie als IvG door Lloyd's Register Nederland ook nog werk aan andere AKI s uitbesteden? Op al deze vragen is het volmondige antwoord ja en wij staan daar ook volledig achter! Sterker nog, wij hebben deze ontwikkeling in de wetgeving ook in nauwe samenwerking met een aantal bedrijven actief gesteund. Wij zien het als een versterking van onze klantrelatie en onderstreping van onze rol als AKI. Erkenning De certificatie als IvG is in onze optiek niet meer dan een vanzelfsprekende erkenning. Het is namelijk de bevestiging dat er bedrijven zijn die hun organisatie dusdanig professioneel en zorgvuldig hebben ingericht, dat zij alle activiteiten voor de borging van de integriteit van hun drukhoudende apparatuur op zich kunnen en durven nemen. Vanzelfsprekend geldt voor deze bedrijven een aantal specifieke eisen. Deze zijn omschreven in het Wet Specifieke Accreditatie Schema (WESAS) voor het Warenwetbesluit drukapparatuur. De gekozen AKI toetst deze eisen. Ze worden veelal als aanvullende eisen bovenop het geldende ISO 9001:2000 certificaat behandeld. Deze eisen moet men beslist niet al te lichtvaardig opvatten. Ook zal het bedrijf met de certificerende AKI een contract afsluiten voor het toezicht tijdens de certificatieperiode (veelal drie jaar). Tijdens deze fase oefent de AKI toezicht uit op een aantal aspecten van de werkwijze, de betrokken personen en de resultaten van de IvG. Certificeren als IvG Om een inspectieafdeling als IvG te certificeren, moet de AKI aan hoge eisen voldoen ten aanzien van zijn eigen kennis, ervaring en relevante procedures. Op dit moment heeft Lloyd's Register Nederland zich als enige AKI laten aanwijzen voor het certificeren van de IvG s. Inmiddels zijn vele bedrijven al eerste contacten en contracten met Lloyd's Register Nederland aangegaan om deze IvG-certificatie te regelen. Onze ervaring leert dat bij veel bedrijven voldoende kennis en kunde aanwezig zijn om als IvG te kunnen opereren. Toch ontbreekt het in veel gevallen nog aan een volledig en eenduidig managementsysteem met bijbehorende procedures en werkinstructies om dit te kunnen borgen. In enkele gevallen bleek ook de onafhankelijke positie van de IvG nog onvoldoende gegaran- 4 ENERGY & TRANSPORTATION NR Loyd s Register Nederland

5 CE-NIEUWS Cursussen Ook in 2006 verzorgt Lloyd s Register Nederland trainingen: deerd te zijn. De combinatie van de ruime ervaring van Lloyd's Register Nederland op het gebied van wetgeving en periodieke keuringen en de ervaring met het certificeren van managementsystemen, zoals uitgevoerd door Lloyd's Register Quality Assurance (LRQATM), blijkt hier van doorslaggevend belang. Raakvlakken c.q. overlap met bestaande ISO 9001, en/of OHSAS kunnen dan effectief worden meegenomen. RBI terugkerend thema Tijdens deze eerste trajecten komt ook de implementatie van Risk Based Inspection (RBI) binnen het managementsysteem van de bedrijven als terugkerend thema op de agenda. Het gebruik van een RBI-methode komt in een aantal gevallen voort uit de wens om termijnverlengingen en termijnflexibilisering te kunnen verkrijgen. In de praktijk blijkt vaak in de discussies met Lloyd's Register dat deze methodiek een gedegen basis biedt om überhaupt de veiligheid, integriteit en beschikbaarheid van de assets te regelen. De certificatie als IvG biedt tevens de mogelijkheid om een goede start te maken met het opzetten en implementeren van Asset Integrity managementsystemen. Bij enkele bedrijven wordt de IvG-certificatie juist gebruikt om aansluiting te verkrijgen op het reeds bestaande Asset Integrity managementsysteem. Lloyd's Register Nederland heeft dit vanzelfsprekend al onderkend met haar activiteiten op deze gebieden. Bovendien is onze kennis en kunde binnen de internationale context van Lloyd's Register verder versterkt door de recentelijk afgesloten strategische alliantie met Capstone en de structurele sponsoring van en inbreng voor een onafhankelijke standaard voor Asset Management, PAS 55. Het voert te ver om hier binnen dit artikel verder over uit te wijden, maar wij zullen u hierover nader informeren. Afsluitend zien wij dat de IvG-certificatie onze klanten niet alleen een verruiming van hun eigen mogelijkheden en bevestiging van hun eigen professionaliteit geeft. Deze IvG-certificatie biedt namelijk ook een goede basis om de kennis en kunde van Lloyd s Register Nederland op het gebied van veiligheid van uw installaties, Asset Management en managementsystemen ten gunste van deze bedrijven in te kunnen zetten. Voor verdere vragen of informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Sales & Contracts, telefoon of Introductiecursus Europese Richtlijn Drukapparatuur PED (nieuwbouw) Introductiecursus Warenwetbesluit drukapparatuur (gebruiksfase) van kracht per 1 augustus 2005) Introductiecursus Risk Based Inspection Introductiecursus ATEX 95 Explosieveiligheid Europese Richtlijn 94/9/EG Introductiecursus ATEX 137 Explosieveiligheid Europese Richtlijn 1999/92/EG Introductiecursus ASME BPV (Boiler and Pressure Vessels) section VIII division 1 Voor de introductiecursus Warenwetbesluit drukapparatuur en ASME BPV section VIII division 1 is een aantal open inschrijvingen georganiseerd. De data voor deze trainingen staan vermeld op onze website U kunt zich door middel van het aanmeldingsformulier op de website inschrijven. De overige trainingen worden op maat gemaakt en bij u aan het bedrijf gegeven. Voor meer inhoudelijke informatie en een prijsopgave kunt u bellen met Corinne Baart, telefoon Een uitgebreid overzicht van alle cursussen van Lloyd s Register Nederland vindt u in onze nieuwe cursusbrochure Met plezier sturen wij u deze op verzoek toe. ENERGY & TRANSPORTATION NR Loyd s Register Nederland 5

6 KLANT AAN HET WOORD We hebben een zakelijke relatie op gelijk niveau Wintershall Noordzee B.V., voorheen Pennzoil Nederland Co en een volle dochtermaatschappij van BASF AG, kent de laatste jaren een sterke groei. De aankoop van Clyde Netherlands B.V., de recente bouw van het gasproductieplatform F16 (onder toezicht van Lloyd s Register Nederland) en het samenwerkingsverband voor het North European gas pipeline (NEGP) project. Toch is het bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in energie al ruim dertig jaar toonaangevend in het opsporen, winnen en transporteren van ruwe olie en aardgas. Een gesprek met Construction Manager Frans Taal en Senior Process Engineer Danny van der Krogt. Mede door de aankoop van Clyde Netherlands B.V. in 2002 heeft Wintershall niet alleen zijn portfolio, maar ook zijn productie weten te verdubbelen. Dat was ook een van de strategische groeidoelstellingen net als het gasproductieplatform F16 dat wij samen met EBN, Gaz de France, BRN, Dana en Gohl in 2004 lieten ontwikkelen. Dit platform is in 51 weken gebouwd en bestaat uit een 2050 ton jacket en een 3300 ton topside. In totaal is een gasproductiecapaciteit van 6 miljoen Nm 3 per dag mogelijk, waarvan momenteel 80% wordt benut. 24 platforms in productie In totaal heeft Wintershall nu 24 platforms in productie, die 8 tot 10 miljoen Nm 3 gas per dag leveren. Daarnaast bezitten wij twee grote pijpleidingen, de zogenaamde WGT, en samen met Gazprom, BASF AG en E.ON AG bestaat een samenwerkingsverband voor de ontwikkeling van het North European gas pipeline (NEGP) project. Dit project houdt zich bezig met de aanleg van een 1200 kilometer lange zeeleiding om vanuit Rusland gas te exporteren naar Europa. Eerst alleen naar Duitsland, maar inmiddels verkopen we ook aan België en Engeland. Een interessant project voor Wintershall als geheel. Filosofie van Wintershall Het is onze filosofie om bij de bouw van zo n platform of pijpleiding de regie te voeren. Zo kopen we altijd zelf de main equipment en het structural steel in om ook de planning in eigen hand te houden. We betrekken Lloyd s Register al vanaf de feedfase voor het constructiegedeelte van het jacket en de topside bij een dergelijk project. Andere disciplines waarin we Lloyd s Register betrekken zijn bijvoorbeeld de constructie van het dek, de PED-keurplichtige items, de aanleg van de pijpleiding en de periodieke inspecties in de gebruiksfase. Op de constructie worden deze inspecties gedaan volgens een vijfjarenplan, waarbij onder meer een knooppuntonderzoek door duikers plaatsvindt. Drukapparatuur wordt gekeurd volgens het daarvoor geldende regime. Toegevoegde waarde Lloyd s Register Ook de visuele inspecties en de beoordelingen van rapportages van derden voert Lloyd s Register uit. De toegevoegde waarde zit m daarbij in het serviceniveau, het meedenken en vooral de flexibiliteit; met name in het geval van modificaties. Ook voor het nieuwe L5C-platform is daarom weer voor Lloyd s Register gekozen. Verder zijn de goedgekeurde pipe-specs volgens de eisen in PED inmiddels klaar en hiermee is een belangrijke basis voor al onze projecten gelegd. Wij zien onze relatie met Lloyd s Register dan ook als zakelijk op een gelijk niveau. Voor de toekomst zullen Wintershall en Lloyd s Register de banden voor Asset Management verder versterken. 6 ENERGY & TRANSPORTATION NR Loyd s Register Nederland

7 DIENSTVERLENING Uitbreiding erkenning revisiebedrijven voor appendages en veiligheden Hoe waarborgt u de technische integriteit van appendages in technische installaties? Welk keuringsregime is van toepassing op appendages en veiligheden? En welke voordelen biedt certificatie van uw onderhouds- en revisieprocessen? Uw technische installaties bestaan uit diverse drukdragende onderdelen, waarbij appendages en veiligheden een belangrijk onderdeel van uw installatie zijn. Om de integriteit van technische installaties te waarborgen, worden appendages en veiligheden onder meer toegepast in procesbeheerssystemen. Daar de integriteit en functionaliteit hiervan tijdens het gebruik van groot belang is, voeren onderhouds- en revisiebedrijven planmatig onderhoud uit. Het Warenwetbesluit drukapparatuur regelt alle aspecten voor het gebruik van drukapparatuur in Nederland. Herkeuring van appendages en veiligheden wordt uitgevoerd volgens blad T0102 van de Regels voor Toestellen onder Druk (RToD). Onderhoud en revisie van veiligheden vindt plaats door een gecertificeerd bedrijf met een ISO9001:2000 kwaliteitssysteem volgens RToD blad T0103. Per 1 augustus 2005 Lloyd s Register Nederland houdt als AKI middels audits en controlebezoeken toezicht op de uitvoering van onderhoud en revisieactiviteiten van veiligheden. Leden van de Stichting Ketel Onderhoud Bedrijven (SKOB) vroegen Lloyd s Register Nederland naar de mogelijkheden voor uitbreiding van erkenning van onderhouds- en revisiebedrijven volgens RToD T0103 voor álle appendages inclusief veiligheidsappendages. Doelstelling is om het kwaliteitsniveau voor onderhoud en revisie van appendages op hetzelfde niveau te brengen als voor veiligheden. Hierdoor wordt het onderling vergelijken van het kwaliteitsniveau van onderhoud en revisieactiviteiten mogelijk en de acceptatie van certificaten van AKI s onderling bevorderd. Uitgebreide certificatie Met enkele referenten van de SKOB heeft Lloyd s Register Nederland het certificatieschema voor onderhouds- en revisiebedrijven aangepast. Daarmee kan de geldigheid van het certificaat worden uitgebreid met erkenning van onderhouds- en revisiebedrijven volgens RToD T0103 voor alle appendages inclusief veiligheden. Deze uitgebreide certificatie vindt nu op vrijwillige basis plaats. Op dit moment worden nieuwe Nederlandse praktijkrichtlijnen met certificatieschema s voor onderhoud en revisie ontwikkeld. Het uitgebreide certificatieschema heeft daar om een open structuur en maakt implementatie van nieuwe richtlijnen mogelijk. Nieuw beeldmerk Recentelijk hebben fa Gielissen te Veldhoven en fa Jonker te Moerkapelle, twee leden van de SKOB, het vernieuwde certificatietraject met groot succes doorlopen. Lloyd s Register Nederland combineerde, waar mogelijk, de certificatie praktisch met bestaande ISO:9001-audits en tussentijdse controlebezoeken. Dankzij gedegen kennis bij het uitvoerende personeel en het standaard hoge kwaliteitsniveau van onderhouds- en revisieprocessen bij beide bedrijven werd een efficiënte certificatie uitgevoerd. Binnenkort reikt Lloyd s Register Nederland de nieuwe certificaten uit. Het nieuwe beeldmerk van Lloyd s Register op revisiecertificaten garandeert dat onderhoud en revisie van appendages en veiligheden door een erkend onderhouds- en revisiebedrijf zijn uitgevoerd. Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met onze productmanager Rik van Kempen, telefoon ENERGY & TRANSPORTATION NR Loyd s Register Nederland 7

8 WET- EN REGELGEVING Drukapparatuur in de gebruiksfase Met het van kracht worden van de laatste wijziging van het Warenwetbesluit drukapparatuur, ook wel bekend als het tweede wijzigingsbesluit, is de regelgeving aangaande de aanwijzing van drukapparatuur en de bemoeienis met drukapparatuur volledig vernieuwd. Ook de rol van Lloyd s Register Nederland is gewijzigd. Was Lloyd s Register Nederland en haar juridische voorganger Stoomwezen tot 1 augustus 2005 mandaathouder en in het verdere verleden zowel beleidsverantwoordelijk als uitvoerder en handhaver tegelijk, vanaf genoemde datum zijn wij slechts een uitvoerende instelling. Met veel genoegen kunnen wij u melden dat Lloyd s Register Nederland door het ministerie van SZW, beleidsverantwoordelijk voor drukapparatuur, als enige instantie, is aangewezen voor alle verrichtingen waarmee zowel fabrikanten van drukapparatuur als gebruikers van drukapparatuur te maken kunnen krijgen. Wat de gebruiksfase betreft, kunnen wij u van dienst zijn met de volgende producten: Herkeuring van drukapparatuur met vaste termijnen Verlenging van de herkeurtermijn van drukapparatuur Flexibilisering van de herkeurtermijn van drukapparatuur Beoordeling en de inspectie van reparatie en wijzigingen Uitvoering van de intredekeuring Certificeren van de IvG (Inspectieafdeling van Gebruiker) Houden van toezicht op een IvG Elders in deze nieuwsbrief informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van de IvG-certificatie. Mocht u ons dienstenpakket willen vergelijken met het dienstenpakket van andere AKI s (aangewezen keuringsinstellingen), dan kunt terecht op de site van het ministerie van SZW. Groot voordeel Het grote voordeel voor u als gebruiker van drukapparatuur is dat u vanaf 1 augustus slechts met één aanwijzingsregime te maken heeft. Verschillen uit het verleden, in het bijzonder veroorzaakt door uiteenlopende voorwaarden op basis van de Wet milieubeheer, behoren tot het verleden. Ongetwijfeld zult u te maken gaan krijgen met onvolkomenheden in de nieuwe wetgeving; gezamenlijk zullen we deze onvolkomenheden inventariseren om vervolgens de overheid te verzoeken, op basis van verbetervoorstellen, de regelgeving te optimaliseren. Heeft u nog vragen? Neemt u gerust contact op met onze technical manager Jos Aben, telefoon COLOFON Deze nieuwsbrief is een uitgave van Lloyd s Register Nederland B.V.. Redactieadres nieuwsbrief E&T Postbus AS Rotterdam Redactie Jos Aben Paul Lang Desirée van Kaam Ronald de Kok Dirk-Jan Schuld Serge Teulings Hans Verschuren Bijdragen van: Jos Aben Corinne Baart Desirée van Kaam Dick van der Kamp Rik van Kempen Ronald de Kok Danny van der Krogt Peter Kuijpers Frans Taal Lloyd s Register Nederland B.V. Postbus AS Rotterdam Weena-Zuid NC Rotterdam Telefoon +31 (0) Fax +31 (0) ENERGY & TRANSPORTATION NR Loyd s Register Nederland

LPG: Afleverinstallaties

LPG: Afleverinstallaties LPG: Afleverinstallaties Richtlijn voor de brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige aflevering van LPG Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 16:2010 versie 1.0 (09-2010) PGS 16:2010 VERSIE 1.0 (09-2010)

Nadere informatie

QUERCUS PS. Quercus; inspectie op de K2a

QUERCUS PS. Quercus; inspectie op de K2a QUERCUS PS Met o.a. Testen en inspecteren (4) Inspectie-ervaring Quercus op reis Texemus Cursusplanner Explosieveiligheid Open Dag op zaterdag 18 september Nova Jaargang 12 Nr. 19 Juli 2010 NOVA Quercus;

Nadere informatie

kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016

kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016 kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016 profiel van de organisatie 01-01-08 Overdracht beheer hoogspanningsnetten aan TenneT 01-07-08 Continuon wordt een brede netbeheerder N.V. Continuon

Nadere informatie

Quercus-PS. De operator Onderhoud in relatie tot de Ondernemingdoelstellingen

Quercus-PS. De operator Onderhoud in relatie tot de Ondernemingdoelstellingen Quercus-PS E E N V I S I E O P B E D R I J F S V O E R I N G N o 11 De operator Onderhoud in relatie tot de Ondernemingdoelstellingen Cursusplanner Een bijzondere training Onze dienstverlening Nova met

Nadere informatie

RUIMTE. voor uw ambities

RUIMTE. voor uw ambities 5635aa:advertentie 13-3-2009 10:08 Pagina 1 RUIMTE voor uw ambities Risico s raken uw ondernemersgeest en uw ambities. Aon adviseert u bij het inzichtelijk en beheersbaar maken van deze risico s. Wij helpen

Nadere informatie

Quercus PS. Management/Training. Jaargang 14 - Nr. 25 - Aug. 2012 - de Quercus PS is een uitgave van Quercus Technical Services B.V.

Quercus PS. Management/Training. Jaargang 14 - Nr. 25 - Aug. 2012 - de Quercus PS is een uitgave van Quercus Technical Services B.V. Management/Training Installatieverantwoordelijke als manager In-house trainen Project Management als spel Quercus PS Jaargang 14 - Nr. 25 - Aug. 2012 - de Quercus PS is een uitgave van Quercus Technical

Nadere informatie

Quercus-PS. Verantwoord maatschappelijk. Het schriftelijk aanwijzen van personen. Noble Drilling sets the Standard

Quercus-PS. Verantwoord maatschappelijk. Het schriftelijk aanwijzen van personen. Noble Drilling sets the Standard Quercus-PS E E N V I S I E O P B E D R I J F S V O E R I N G Verantwoord maatschappelijk ondernemen Het schriftelijk aanwijzen van personen Noble Drilling sets the Standard Cursusplanner Risicoʼs Nova

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen EEN COMMERCIËLE BIJL AGE VAN ALE X VAN GRONINGEN, VERSPREID DOOR DE TELEGR A AF Finance & IT ender! v e tg s in w n e r e ll e n s Slimmer, voor IT investeringen Kosten of waarde creatie Verander getallenkerkhoven

Nadere informatie

Zeer persoonlijk relatiemanagement. is cruciaal voor. Louwman Exclusive.

Zeer persoonlijk relatiemanagement. is cruciaal voor. Louwman Exclusive. Oktober 2013 Jaargang 26 #3 Overstappen naar VCD s Online-DBC is kinderlijk eenvoudig Ron Dors, RIBW ZWWF Je voorkomt met VCW dat je als ziekenhuis geld laat liggen Henk Vergunst, Ikazia Ziekenhuis Tien

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

N e d e r l a n d s e V e r e n i g i n g v o o r I n k o o p m a n a g e m e n t. Onderhoud en Inkoop

N e d e r l a n d s e V e r e n i g i n g v o o r I n k o o p m a n a g e m e n t. Onderhoud en Inkoop N e d e r l a n d s e V e r e n i g i n g v o o r I n k o o p m a n a g e m e n t Onderhoud en Inkoop Onderhoud en inkoop Auteurs: John van der Puil Hans Rudy Bos Rinus van den Dries Luc de Laat Gert

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Over de ITSM Library De uitgaven in deze reeks behandelen de belangrijkste best practices op het gebied van IT Management. De auteurs zijn toonaangevende specialisten in hun vakgebied. In deze reeks zijn

Nadere informatie

flexibele onderhoudsprogrammatuur

flexibele onderhoudsprogrammatuur flexibele onderhoudsprogrammatuur Asset Facility Management B.V. info@asset.nl www.asset.nl Margrietstraat 1 Postbus 4 5400 AA Uden telefoon 0413 26 04 55 fax 0413 25 20 40 Homerun for Windows: dé software

Nadere informatie

Handboek Geothermie. Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem

Handboek Geothermie. Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem Deel 2 Generieke richtlijnen voor een VG-zorgsysteem 1 Deel 2 van dit handboek Geothermie geeft richtlijnen voor het opstellen

Nadere informatie

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt Stand van zaken contractmanagementsoftware 2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt NEVI www.nevi.nl Mitopics www.mitopics.nl Hoewel de uiterste zorg is besteed aan

Nadere informatie

Quercus PS. Management. Jaargang 13 - Nr. 21 - Maart 2011 - de Quercus PS is een uitgave van Quercus Technical Services B.V.

Quercus PS. Management. Jaargang 13 - Nr. 21 - Maart 2011 - de Quercus PS is een uitgave van Quercus Technical Services B.V. Management Achter de schermen bij het GVB Hoe gezond is de bedrijfsvoering van uw technische installatie? Iedereen wordt geacht de wet te kennen Quercus PS Jaargang 13 - Nr. 21 - Maart 2011 - de Quercus

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Risicomanagement Gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage juni 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Bergen op Zoom Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5

Nadere informatie

Gasexplosie oven Melaf 2 DSM Sittard/Geleen

Gasexplosie oven Melaf 2 DSM Sittard/Geleen ing. A.H.J. Venhorst 7 oktober 2003 Gasexplosie oven Melaf 2 DSM Sittard/Geleen Rapportage betreffende ondersteuning aan betrokken overheden inzake toezicht bij veilige herstart naar achterliggende oorzaken

Nadere informatie

MAGAZINE een uitgave van de vereniging contamination control Nederland Jaargang 27 editie 4-2014

MAGAZINE een uitgave van de vereniging contamination control Nederland Jaargang 27 editie 4-2014 MAGAZINE een uitgave van de vereniging contamination control Nederland Jaargang 27 editie 4-2014 Audits Een goede voorbereiding telt Binnenkort beschikbaar VCCN-Richtlijn 10 Workshop verslagen EEN UITGAVE

Nadere informatie

Enterprise Content Management bij Evides

Enterprise Content Management bij Evides Enterprise Content Management bij Evides Inleiding Ruim tien jaar geleden werd bij Evides begonnen met de invoering van Enterprise Content Management. Hoewel veel van de documenten die men binnen het bedrijf

Nadere informatie

Richtlijnen Kennis- & Objectbibliotheken. in ISO Standaard

Richtlijnen Kennis- & Objectbibliotheken. in ISO Standaard stabulletin jaargang 28 nummer 02 juni 2013» pagina 8» pagina 29» pagina 31 Cursusaanbod STABU 2013 Richtlijnen Kennis- & Objectbibliotheken in ISO Standaard STABU jaarverslag 2012 Lancering BWBRD op 27

Nadere informatie

Vertrouwen en betrouwbaarheid. Een visie op de functionaliteit van de bouwregelgeving

Vertrouwen en betrouwbaarheid. Een visie op de functionaliteit van de bouwregelgeving Vertrouwen en betrouwbaarheid Een visie op de functionaliteit van de bouwregelgeving Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Managementsamenvatting 6 Bouwregelgeving in perspectief 8 Structuur en organisatie 14 Verbeterpunten

Nadere informatie

onderhoud special Onderhoud bij Heineken Heerlijk Helder met ES Elektro Altijd geholpen door ES Elektro en Hoogland-Mennens: de 24-uursdienst

onderhoud special Onderhoud bij Heineken Heerlijk Helder met ES Elektro Altijd geholpen door ES Elektro en Hoogland-Mennens: de 24-uursdienst JAARGANG 09 - AUGUSTUS 2012 KENNISMAGAZINE VOOR DE INDUSTRIËLE MARKT de WIJ STAAN DAG & NACHT PARAAT onderhoud special Onderhoud bij Heineken Heerlijk Helder met ES Elektro Voor de monteurs van Heras sluit

Nadere informatie

mei 2012, www.duurzaamadviseren.nl blad 2

mei 2012, www.duurzaamadviseren.nl blad 2 Dit is een voorbeeld van hoe een handboek MVO eruit zou kunnen zien. Indien u meer wilt weten of zelf een MVO handboek voor uw organisatie wilt maken, dan kunt u gebruik maken van De MVO-Wijzer Organizer.

Nadere informatie

Leidraad Green Lease

Leidraad Green Lease Leidraad Green Lease Naar duurzaam gebruik en exploitatie van gebouwen >> Als het gaat om energie en klimaat et same ng m nwerki in OPENBAAR Leidraad Green Lease Naar duurzaam gebruik en duurzame exploitatie

Nadere informatie

Voor de verwerving van een on premise service management systeem

Voor de verwerving van een on premise service management systeem Selectieleidraad Voor de verwerving van een on premise service management systeem Aanbestedingsprocedure: niet-openbare procedure Projectnaam PRJ2019 TenderNed-nummer 351981909 Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

Verkenning Decentrale energieopwekking

Verkenning Decentrale energieopwekking Verkenning Decentrale energieopwekking Rapportage van verkenning naar sectorale belemmeringen en regeldruk in de topsector Energie Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative

Nadere informatie

MVO: People, Planet, Profit.

MVO: People, Planet, Profit. MVO: People, Planet, Profit. hét carrièremagazine voor salesprofessionals! september 2011 3 In gesprek met Getronics op jacht naar talent Bewust Bilderberg over MVO Intercity Zakelijk en hun groei Nsecure

Nadere informatie