Lloyd s Register Capstone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lloyd s Register Capstone"

Transcriptie

1 -LLOYD S REGISTER Jaargang 2 nummer NIEUWSBRIEF ENERGY & TRANSPORTATION ORGANISATIE Lloyd s Register Capstone Lloyd's Register is een wereldwijde speler op het gebied van Asset Integrity Management. Onze dienstverlening strekt zich uit over allerlei industrieën en is beslist niet alleen voorbehouden aan de (petro-) chemische sector. Daarnaast is onze positie nog verder versterkt door de recente overname van Capstone Engineering Services en Capstone Software Systems. In het vervolg gaan deze services verder onder de naam Lloyd's Register Capstone. Naast de versterking van Lloyd s Register door middel van de deskundigheid binnen Capstone is ook de toonaangevende Capstone RBMI Software Solutions een uiterst waardevolle aanwinst. RBMI-software Capstone is in Houston gevestigd en assisteert zijn klanten bij het verbeteren van hun reliability en equipment integrity. Op basis van geïdentificeerde risico s worden inspectie én onderhoudsplanning geoptimaliseerd. De IN RBMI-software DIT NUMMER zorgt voor een eenduidige opzet en implementatie in de primaire bedrijfsprocessen. Ook dynamische processen zoals het terugkoppelen van inspectieresultaten en bijstellen van risico s worden moeiteloos ondersteund; de (gecertificeerde!) interface met SAP-databases voorkomt doublures in het proces. De RBMI-software voldoet volledig aan de eisen van de Recommended Practices van API-580 met betrekking tot RBI en Inspectie Data Management en aan de laatste edities van de API standaards 510 & 570 (inservice inspectiecodes voor vaten en leidingen). Aansluitende dienstverlening Capstone heeft zijn diensten de laatste jaren uitgebreid met een Asset Performance Management (APM) systeem, waarmee bestaande managementsystemen, onderhoud, inspectie, reliability, integrity en risicomanagement voor fysieke installaties worden geïntegreerd. De bedrijven kunnen hierdoor hun bedrijfsdoelstellingen bereiken met een significante verbetering in veiligheid, beschikbaarheid en winstgevendheid van hun installaties. Hiermee sluit de dienstverlening van Capstone naadloos aan op de wereldwijde missie van Lloyd s Register. Onder de klanten van Lloyd's Register Capstone zijn wereldwijd een aantal toonaangevende spelers, zoals Invista, Rohm & Haas en ExxonMobil. Gevolgen acquisitie De acquisitie zal allereerst merkbare gevolgen hebben voor de Amerikaanse markt, maar ook in Nederland en België zijn al serieuze gesprekken met potentiële klanten ingezet. Capstone opereert overigens al wereldwijd en is ook in Azië zeer actief. Toch kan Lloyd s Register, met de haar vertrouwde ingangen in de Europese markt, de deur voor Capstone nog verder openzetten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling Sales & Contracts, telefoon U kunt natuurlijk ook de website van Capstone bezoeken: IN DIT NUMMER 1 Lloyd s Register Capstone 2 ISO/TS Certificering kelderbierinstallaties 3 LR Nederland en de offshore industrie 4 Ontwikkelingen certificatie IvG 5 Cursussen 6 Klant aan het woord 7 Uitbreiding erkenning revisiebedrijven 8 Drukapparatuur in de gebruikfase

2 DIENSTVERLENING ISO/TS nieuwe standaard (petro-)chemische industrie? Na een succesvolle samenwerking tussen de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) en de internationale Olie & Gas Industrie is de technische specificatie ISO/TS gepubliceerd voor de implementatie van managementsystemen die op ISO 9001:2000 zijn gebaseerd. Deze wereldwijde specificatie is niet alleen voor de producenten bedoeld, maar ook voor de toeleveranciers van diensten en goederen. De specificatie geeft concrete handvatten om naar één integraal managementsysteem te gaan en is bij uitstek toegespitst op de petrochemische sector. Belangrijke ingrediënten zijn het continu verbeteren, het voorkomen van fouten, de reductie in variaties in de supply chain en het voorkomen van afval. Binnen de specificatie zijn de relevante normelementen van de ISO 9001:2000 herkenbaar opgenomen, inclusief begeleidende teksten en aanvullende eisen voor de succesvolle implementatie in de sector. De standaard wordt meer en meer voorgeschreven en door bedrijven op vrijwillige basis omarmd. Lloyd's Register heeft dus ook al meerdere bedrijven zoals Vallourec Mannesmann Oil & Gas UK Ltd en Yokogawa op basis van deze standaard gecertificeerd; in de meeste gevallen in aanvulling op hun ISO 9001:2000 certificatie. Positie Lloyd s Register Nederland Lloyd's Register Nederland heeft een toonaangevende positie in de petrochemie. Wij komen zowel bij de traditionele (internationale) producenten als bij de meeste toeleveranciers. Deze positie hebben wij mede te danken aan de ijzersterke combinatie van certificatie van managementsystemen en certificatie van kapitaalgoederen en complete procesinstallaties, inclusief onze perio- dieke surveillances van betrokken installaties (Asset Integrity Services). Wij zijn u dan ook graag van dienst als u overweegt deze standaard toe te gaan passen voor uw bedrijf en kunnen uw bedrijf daarbij ondersteunen met onze diensten op het gebied van training, gap-analyses en certificatie. Neem voor informatie hierover contact op met de afdeling Sales & Contracts, telefoon PROJECTEN Certificering kelderbierinstallaties De brouwindustrie heeft fors geïnvesteerd in de ontwikkeling van kelderbierinstallaties. Grotere horecagelegenheden gebruiken sinds enige tijd geen fusten meer, maar tappen bier uit kelderinstallaties. De brouwers plaatsen daarvoor speciale installaties. De horecaondernemers beschikken dan over vaste tanks, die door tankauto s met geavanceerde uitrusting worden gevuld. Er bestaan twee systemen. Het ene kent een tank die voorafgaand aan het vullen wordt gereinigd. In het andere systeem wordt de tank voorzien van een kunststof zak voor eenmalig gebruik, waarin het bier wordt gepompt. De kelderbierinstallatie is, net als het fust, een vorm van grootverpakking. Circa dertig procent van de totale bierdistributie in Nederland heeft plaats in deze beide grootverpakkingen. De kelderbierinstallatie bestaat uit twee of meerdere biertanks van 500 en/of 1000 liter, een luchtcompressor, leidingen, veiligheden en appendages. Samenwerking met Lloyd s Register Nederland Voor de certificering van deze kelderbierinstallatie (samenstel) en voor de Keuring voor Ingebruikneming (KvI) koos Heineken voor Lloyd s Register Nederland. De monteurs van de Heineken Horeca Tap Service hebben een opleiding gevolgd, waarin ook de aspecten van de PED en de Warenwetbesluit Drukapparatuur (WBDA) door Lloyd s Register Nederland uiteen werden gezet. Iedere monteur sloot de opleiding af met een examen. Daarnaast heeft Lloyd s Register Nederland een certificaat van EG-typeonderzoek aan Heineken uitgereikt voor het ontwerp van de installatie. Heineken bereidt nu elke kelderbierinstallatie nauwgezet voor en ontwikkelde daarvoor samen met Lloyd s Register Nederland afnameprotocollen, die de Module C1-afname en Keuring voor Ingebruikneming vereenvoudigen. Naast Heineken hebben ook andere toonaangevende brouwerijen en hun toeleveranciers voor een vergelijkbare overeenkomst met Lloyd's Register Nederland gekozen! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling Sales & Contracts, telefoon ENERGY & TRANSPORTATION NR Loyd s Register Nederland

3 DIENSTVERLENING Lloyd s Register Nederland en de offshore industrie Een wellicht onderbelichte activiteit van Lloyd s Register Nederland, maar wel bekend bij de insiders, is dat Lloyd s Register Nederland als onderdeel van de Lloyd s Register Groep marktleider is op het gebied van dienstverlening binnen de offshore industrie. Ons klantenbestand voor deze sector binnen Nederland bestaat uit productie platformeigenaren (waaronder BP, Shell en Total E&P), offshore contractors en offshore toeleveranciers (waaronder Heerema, Saipem, Fugro, IHC en Gusto). De dienstverlening bestaat uit classificatie, certificatie, verificatie en adviesdiensten. De classificatie betreft het bouwen van offshore boorof werkeilanden volgens Lloyd s specificaties (Lloyd s Register Rules). De certificatie betreft het toetsen van conformiteit van de installatie aan de gestelde eisen. De verificatie betreft het verifiëren aan klantspecificaties. In het algemeen zijn hierbij aan de orde: ontwerpkeur van de installatie, inspecties tijdens fabricage, installatie en inbedrijfstelling. Tevens kunnen hierbij nevenactiviteiten zoals het auditen van kwaliteitsystemen of projectkwaliteit managementservices worden aangeboden. De adviesdiensten betreffen tevens Asset Management, waarbij wordt gekeken naar de technische integriteit van de totale installatie tijdens zijn gehele levensduur. Dit in relatie met het managen van risico s voor wat betreft de bedrijfsvoering, het milieu en de veiligheid. Hijs- en hefmiddelen Hijs- en hefmiddelen binnen de offshore industrie worden beschouwd als kritische installatiedelen. Lloyd s Register Nederland verleent hierbij diverse services, waaronder inspectie en certificatie, ontwerpkeur of indien gewenst het controleren van hijsplannen. Toetsing vindt veelal plaats volgens de Lloyd s Register Rules for Lifting Appliances, maar ook conform (inter)nationale normen en codes of klantspecificaties. Lloyd's Register Nederland is tevens geaccrediteerd voor het uitvoeren van periodieke keuring van offshore kranen volgens het TCVT-inspectieschema. Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met onze accountmanager Danny Stolk, telefoon Windenergie Lloyd s Register Nederland is ook actief op het gebied van offshore windenergie. Hierbij worden windparken voorzien van een typekeur op basis van ontwerp, fabricage en eindafname. Als de plannen voor groene energie in Nederland worden gerealiseerd, wordt voor 2020 voor 6000 Mw aan offshore windenergie voor de Nederlandse kust geplaatst. Bij de huidige stand van techniek betekent dit verdeeld over circa 25 parken de plaatsing van 2000 molens van 3 Mw. Hetgeen veel werk inhoudt voor offshore contractors, toeleveranciers en serviceverleners waaronder Lloyd s Register Nederland. ENERGY & TRANSPORTATION NR Loyd s Register Nederland 3

4 DIENSTVERLENING Ontwikkelingen certificatie Inspectieafdeling van Gebruiker (IvG) Met de gewijzigde wetgeving voor drukapparatuur introduceerde de overheid ook de mogelijkheid om uw eigen inspectiedienst te laten certificeren als IvG. In het kort gezegd betekent deze certificatie dat u uw inspectiedienst zelf de wettelijk verplichte keuringen kunt laten uitvoeren in plaats van door een aangewezen keuringsinstelling (AKI) zoals Lloyd's Register Nederland. Dat levert u een enorme verruiming van uw flexibiliteit en daarmee gepaard gaande kostenbesparingen op. De rol van de AKI wordt in deze teruggebracht tot een certificerende en toezichthoudende instelling. In dit artikel willen wij onze eerste ervaringen op dit specifieke terrein met u delen. Volmondig ja! De geschetste wettelijke regeling voor de IvG roept heel wat vraagtekens op. Laat Lloyd s Register Nederland de wettelijke keuringen over aan het bedrijf zelf? Lloyd's Register Nederland houdt toezicht, maar keurt niet meer zelf? Mag het bedrijf desgewenst na certificatie als IvG door Lloyd's Register Nederland ook nog werk aan andere AKI s uitbesteden? Op al deze vragen is het volmondige antwoord ja en wij staan daar ook volledig achter! Sterker nog, wij hebben deze ontwikkeling in de wetgeving ook in nauwe samenwerking met een aantal bedrijven actief gesteund. Wij zien het als een versterking van onze klantrelatie en onderstreping van onze rol als AKI. Erkenning De certificatie als IvG is in onze optiek niet meer dan een vanzelfsprekende erkenning. Het is namelijk de bevestiging dat er bedrijven zijn die hun organisatie dusdanig professioneel en zorgvuldig hebben ingericht, dat zij alle activiteiten voor de borging van de integriteit van hun drukhoudende apparatuur op zich kunnen en durven nemen. Vanzelfsprekend geldt voor deze bedrijven een aantal specifieke eisen. Deze zijn omschreven in het Wet Specifieke Accreditatie Schema (WESAS) voor het Warenwetbesluit drukapparatuur. De gekozen AKI toetst deze eisen. Ze worden veelal als aanvullende eisen bovenop het geldende ISO 9001:2000 certificaat behandeld. Deze eisen moet men beslist niet al te lichtvaardig opvatten. Ook zal het bedrijf met de certificerende AKI een contract afsluiten voor het toezicht tijdens de certificatieperiode (veelal drie jaar). Tijdens deze fase oefent de AKI toezicht uit op een aantal aspecten van de werkwijze, de betrokken personen en de resultaten van de IvG. Certificeren als IvG Om een inspectieafdeling als IvG te certificeren, moet de AKI aan hoge eisen voldoen ten aanzien van zijn eigen kennis, ervaring en relevante procedures. Op dit moment heeft Lloyd's Register Nederland zich als enige AKI laten aanwijzen voor het certificeren van de IvG s. Inmiddels zijn vele bedrijven al eerste contacten en contracten met Lloyd's Register Nederland aangegaan om deze IvG-certificatie te regelen. Onze ervaring leert dat bij veel bedrijven voldoende kennis en kunde aanwezig zijn om als IvG te kunnen opereren. Toch ontbreekt het in veel gevallen nog aan een volledig en eenduidig managementsysteem met bijbehorende procedures en werkinstructies om dit te kunnen borgen. In enkele gevallen bleek ook de onafhankelijke positie van de IvG nog onvoldoende gegaran- 4 ENERGY & TRANSPORTATION NR Loyd s Register Nederland

5 CE-NIEUWS Cursussen Ook in 2006 verzorgt Lloyd s Register Nederland trainingen: deerd te zijn. De combinatie van de ruime ervaring van Lloyd's Register Nederland op het gebied van wetgeving en periodieke keuringen en de ervaring met het certificeren van managementsystemen, zoals uitgevoerd door Lloyd's Register Quality Assurance (LRQATM), blijkt hier van doorslaggevend belang. Raakvlakken c.q. overlap met bestaande ISO 9001, en/of OHSAS kunnen dan effectief worden meegenomen. RBI terugkerend thema Tijdens deze eerste trajecten komt ook de implementatie van Risk Based Inspection (RBI) binnen het managementsysteem van de bedrijven als terugkerend thema op de agenda. Het gebruik van een RBI-methode komt in een aantal gevallen voort uit de wens om termijnverlengingen en termijnflexibilisering te kunnen verkrijgen. In de praktijk blijkt vaak in de discussies met Lloyd's Register dat deze methodiek een gedegen basis biedt om überhaupt de veiligheid, integriteit en beschikbaarheid van de assets te regelen. De certificatie als IvG biedt tevens de mogelijkheid om een goede start te maken met het opzetten en implementeren van Asset Integrity managementsystemen. Bij enkele bedrijven wordt de IvG-certificatie juist gebruikt om aansluiting te verkrijgen op het reeds bestaande Asset Integrity managementsysteem. Lloyd's Register Nederland heeft dit vanzelfsprekend al onderkend met haar activiteiten op deze gebieden. Bovendien is onze kennis en kunde binnen de internationale context van Lloyd's Register verder versterkt door de recentelijk afgesloten strategische alliantie met Capstone en de structurele sponsoring van en inbreng voor een onafhankelijke standaard voor Asset Management, PAS 55. Het voert te ver om hier binnen dit artikel verder over uit te wijden, maar wij zullen u hierover nader informeren. Afsluitend zien wij dat de IvG-certificatie onze klanten niet alleen een verruiming van hun eigen mogelijkheden en bevestiging van hun eigen professionaliteit geeft. Deze IvG-certificatie biedt namelijk ook een goede basis om de kennis en kunde van Lloyd s Register Nederland op het gebied van veiligheid van uw installaties, Asset Management en managementsystemen ten gunste van deze bedrijven in te kunnen zetten. Voor verdere vragen of informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Sales & Contracts, telefoon of Introductiecursus Europese Richtlijn Drukapparatuur PED (nieuwbouw) Introductiecursus Warenwetbesluit drukapparatuur (gebruiksfase) van kracht per 1 augustus 2005) Introductiecursus Risk Based Inspection Introductiecursus ATEX 95 Explosieveiligheid Europese Richtlijn 94/9/EG Introductiecursus ATEX 137 Explosieveiligheid Europese Richtlijn 1999/92/EG Introductiecursus ASME BPV (Boiler and Pressure Vessels) section VIII division 1 Voor de introductiecursus Warenwetbesluit drukapparatuur en ASME BPV section VIII division 1 is een aantal open inschrijvingen georganiseerd. De data voor deze trainingen staan vermeld op onze website U kunt zich door middel van het aanmeldingsformulier op de website inschrijven. De overige trainingen worden op maat gemaakt en bij u aan het bedrijf gegeven. Voor meer inhoudelijke informatie en een prijsopgave kunt u bellen met Corinne Baart, telefoon Een uitgebreid overzicht van alle cursussen van Lloyd s Register Nederland vindt u in onze nieuwe cursusbrochure Met plezier sturen wij u deze op verzoek toe. ENERGY & TRANSPORTATION NR Loyd s Register Nederland 5

6 KLANT AAN HET WOORD We hebben een zakelijke relatie op gelijk niveau Wintershall Noordzee B.V., voorheen Pennzoil Nederland Co en een volle dochtermaatschappij van BASF AG, kent de laatste jaren een sterke groei. De aankoop van Clyde Netherlands B.V., de recente bouw van het gasproductieplatform F16 (onder toezicht van Lloyd s Register Nederland) en het samenwerkingsverband voor het North European gas pipeline (NEGP) project. Toch is het bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in energie al ruim dertig jaar toonaangevend in het opsporen, winnen en transporteren van ruwe olie en aardgas. Een gesprek met Construction Manager Frans Taal en Senior Process Engineer Danny van der Krogt. Mede door de aankoop van Clyde Netherlands B.V. in 2002 heeft Wintershall niet alleen zijn portfolio, maar ook zijn productie weten te verdubbelen. Dat was ook een van de strategische groeidoelstellingen net als het gasproductieplatform F16 dat wij samen met EBN, Gaz de France, BRN, Dana en Gohl in 2004 lieten ontwikkelen. Dit platform is in 51 weken gebouwd en bestaat uit een 2050 ton jacket en een 3300 ton topside. In totaal is een gasproductiecapaciteit van 6 miljoen Nm 3 per dag mogelijk, waarvan momenteel 80% wordt benut. 24 platforms in productie In totaal heeft Wintershall nu 24 platforms in productie, die 8 tot 10 miljoen Nm 3 gas per dag leveren. Daarnaast bezitten wij twee grote pijpleidingen, de zogenaamde WGT, en samen met Gazprom, BASF AG en E.ON AG bestaat een samenwerkingsverband voor de ontwikkeling van het North European gas pipeline (NEGP) project. Dit project houdt zich bezig met de aanleg van een 1200 kilometer lange zeeleiding om vanuit Rusland gas te exporteren naar Europa. Eerst alleen naar Duitsland, maar inmiddels verkopen we ook aan België en Engeland. Een interessant project voor Wintershall als geheel. Filosofie van Wintershall Het is onze filosofie om bij de bouw van zo n platform of pijpleiding de regie te voeren. Zo kopen we altijd zelf de main equipment en het structural steel in om ook de planning in eigen hand te houden. We betrekken Lloyd s Register al vanaf de feedfase voor het constructiegedeelte van het jacket en de topside bij een dergelijk project. Andere disciplines waarin we Lloyd s Register betrekken zijn bijvoorbeeld de constructie van het dek, de PED-keurplichtige items, de aanleg van de pijpleiding en de periodieke inspecties in de gebruiksfase. Op de constructie worden deze inspecties gedaan volgens een vijfjarenplan, waarbij onder meer een knooppuntonderzoek door duikers plaatsvindt. Drukapparatuur wordt gekeurd volgens het daarvoor geldende regime. Toegevoegde waarde Lloyd s Register Ook de visuele inspecties en de beoordelingen van rapportages van derden voert Lloyd s Register uit. De toegevoegde waarde zit m daarbij in het serviceniveau, het meedenken en vooral de flexibiliteit; met name in het geval van modificaties. Ook voor het nieuwe L5C-platform is daarom weer voor Lloyd s Register gekozen. Verder zijn de goedgekeurde pipe-specs volgens de eisen in PED inmiddels klaar en hiermee is een belangrijke basis voor al onze projecten gelegd. Wij zien onze relatie met Lloyd s Register dan ook als zakelijk op een gelijk niveau. Voor de toekomst zullen Wintershall en Lloyd s Register de banden voor Asset Management verder versterken. 6 ENERGY & TRANSPORTATION NR Loyd s Register Nederland

7 DIENSTVERLENING Uitbreiding erkenning revisiebedrijven voor appendages en veiligheden Hoe waarborgt u de technische integriteit van appendages in technische installaties? Welk keuringsregime is van toepassing op appendages en veiligheden? En welke voordelen biedt certificatie van uw onderhouds- en revisieprocessen? Uw technische installaties bestaan uit diverse drukdragende onderdelen, waarbij appendages en veiligheden een belangrijk onderdeel van uw installatie zijn. Om de integriteit van technische installaties te waarborgen, worden appendages en veiligheden onder meer toegepast in procesbeheerssystemen. Daar de integriteit en functionaliteit hiervan tijdens het gebruik van groot belang is, voeren onderhouds- en revisiebedrijven planmatig onderhoud uit. Het Warenwetbesluit drukapparatuur regelt alle aspecten voor het gebruik van drukapparatuur in Nederland. Herkeuring van appendages en veiligheden wordt uitgevoerd volgens blad T0102 van de Regels voor Toestellen onder Druk (RToD). Onderhoud en revisie van veiligheden vindt plaats door een gecertificeerd bedrijf met een ISO9001:2000 kwaliteitssysteem volgens RToD blad T0103. Per 1 augustus 2005 Lloyd s Register Nederland houdt als AKI middels audits en controlebezoeken toezicht op de uitvoering van onderhoud en revisieactiviteiten van veiligheden. Leden van de Stichting Ketel Onderhoud Bedrijven (SKOB) vroegen Lloyd s Register Nederland naar de mogelijkheden voor uitbreiding van erkenning van onderhouds- en revisiebedrijven volgens RToD T0103 voor álle appendages inclusief veiligheidsappendages. Doelstelling is om het kwaliteitsniveau voor onderhoud en revisie van appendages op hetzelfde niveau te brengen als voor veiligheden. Hierdoor wordt het onderling vergelijken van het kwaliteitsniveau van onderhoud en revisieactiviteiten mogelijk en de acceptatie van certificaten van AKI s onderling bevorderd. Uitgebreide certificatie Met enkele referenten van de SKOB heeft Lloyd s Register Nederland het certificatieschema voor onderhouds- en revisiebedrijven aangepast. Daarmee kan de geldigheid van het certificaat worden uitgebreid met erkenning van onderhouds- en revisiebedrijven volgens RToD T0103 voor alle appendages inclusief veiligheden. Deze uitgebreide certificatie vindt nu op vrijwillige basis plaats. Op dit moment worden nieuwe Nederlandse praktijkrichtlijnen met certificatieschema s voor onderhoud en revisie ontwikkeld. Het uitgebreide certificatieschema heeft daar om een open structuur en maakt implementatie van nieuwe richtlijnen mogelijk. Nieuw beeldmerk Recentelijk hebben fa Gielissen te Veldhoven en fa Jonker te Moerkapelle, twee leden van de SKOB, het vernieuwde certificatietraject met groot succes doorlopen. Lloyd s Register Nederland combineerde, waar mogelijk, de certificatie praktisch met bestaande ISO:9001-audits en tussentijdse controlebezoeken. Dankzij gedegen kennis bij het uitvoerende personeel en het standaard hoge kwaliteitsniveau van onderhouds- en revisieprocessen bij beide bedrijven werd een efficiënte certificatie uitgevoerd. Binnenkort reikt Lloyd s Register Nederland de nieuwe certificaten uit. Het nieuwe beeldmerk van Lloyd s Register op revisiecertificaten garandeert dat onderhoud en revisie van appendages en veiligheden door een erkend onderhouds- en revisiebedrijf zijn uitgevoerd. Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met onze productmanager Rik van Kempen, telefoon ENERGY & TRANSPORTATION NR Loyd s Register Nederland 7

8 WET- EN REGELGEVING Drukapparatuur in de gebruiksfase Met het van kracht worden van de laatste wijziging van het Warenwetbesluit drukapparatuur, ook wel bekend als het tweede wijzigingsbesluit, is de regelgeving aangaande de aanwijzing van drukapparatuur en de bemoeienis met drukapparatuur volledig vernieuwd. Ook de rol van Lloyd s Register Nederland is gewijzigd. Was Lloyd s Register Nederland en haar juridische voorganger Stoomwezen tot 1 augustus 2005 mandaathouder en in het verdere verleden zowel beleidsverantwoordelijk als uitvoerder en handhaver tegelijk, vanaf genoemde datum zijn wij slechts een uitvoerende instelling. Met veel genoegen kunnen wij u melden dat Lloyd s Register Nederland door het ministerie van SZW, beleidsverantwoordelijk voor drukapparatuur, als enige instantie, is aangewezen voor alle verrichtingen waarmee zowel fabrikanten van drukapparatuur als gebruikers van drukapparatuur te maken kunnen krijgen. Wat de gebruiksfase betreft, kunnen wij u van dienst zijn met de volgende producten: Herkeuring van drukapparatuur met vaste termijnen Verlenging van de herkeurtermijn van drukapparatuur Flexibilisering van de herkeurtermijn van drukapparatuur Beoordeling en de inspectie van reparatie en wijzigingen Uitvoering van de intredekeuring Certificeren van de IvG (Inspectieafdeling van Gebruiker) Houden van toezicht op een IvG Elders in deze nieuwsbrief informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van de IvG-certificatie. Mocht u ons dienstenpakket willen vergelijken met het dienstenpakket van andere AKI s (aangewezen keuringsinstellingen), dan kunt terecht op de site van het ministerie van SZW. Groot voordeel Het grote voordeel voor u als gebruiker van drukapparatuur is dat u vanaf 1 augustus slechts met één aanwijzingsregime te maken heeft. Verschillen uit het verleden, in het bijzonder veroorzaakt door uiteenlopende voorwaarden op basis van de Wet milieubeheer, behoren tot het verleden. Ongetwijfeld zult u te maken gaan krijgen met onvolkomenheden in de nieuwe wetgeving; gezamenlijk zullen we deze onvolkomenheden inventariseren om vervolgens de overheid te verzoeken, op basis van verbetervoorstellen, de regelgeving te optimaliseren. Heeft u nog vragen? Neemt u gerust contact op met onze technical manager Jos Aben, telefoon COLOFON Deze nieuwsbrief is een uitgave van Lloyd s Register Nederland B.V.. Redactieadres nieuwsbrief E&T Postbus AS Rotterdam Redactie Jos Aben Paul Lang Desirée van Kaam Ronald de Kok Dirk-Jan Schuld Serge Teulings Hans Verschuren Bijdragen van: Jos Aben Corinne Baart Desirée van Kaam Dick van der Kamp Rik van Kempen Ronald de Kok Danny van der Krogt Peter Kuijpers Frans Taal Lloyd s Register Nederland B.V. Postbus AS Rotterdam Weena-Zuid NC Rotterdam Telefoon +31 (0) Fax +31 (0) ENERGY & TRANSPORTATION NR Loyd s Register Nederland

Keuring van drukapparatuur

Keuring van drukapparatuur Keuring van drukapparatuur Apply Veiligheidsdag 15 april 2015 Lieke Koets Drukapparatuur Definitie: Drukvaten, installatieleidingen, veiligheidsappendages en onder druk staande appendages met een ontwerpdruk

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 29-10-2015 tot 01-06-2016 Vervangt bijlage d.d.: 22-10-2015

Deze bijlage is geldig van: 29-10-2015 tot 01-06-2016 Vervangt bijlage d.d.: 22-10-2015 (Kamer Koophandel 32069296) Deze bijlage is geldig : 29-10-2015 tot 01-06-2016 Vergt bijlage d.d.: 22-10-2015 Computerweg 2 3821 AB Amersfoort Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Nadere informatie

Voorsprong door zekerheid van processen

Voorsprong door zekerheid van processen DEKRA Voorsprong door zekerheid van processen Borging van kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid Systeemcertificering No Doubt: Zekerheid in kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid Ondernemen wordt met de

Nadere informatie

A WORLDWIDE SERVICE OPERATION. Training

A WORLDWIDE SERVICE OPERATION. Training Training Pentair s Fairbanks Nijhuis Services traint wereldwijd de gebruikers van de Fairbanks Nijhuis producten op het gebied van installatie, bediening en onderhoud. Deze trainingen aan management en

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. VDL Klima

Kracht door samenwerking. VDL Klima Kracht door samenwerking VDL Klima VDL Klima De voortgang van uw processen en uw productie, daar draait het om bij VDL Klima. Soms kunnen we die voortgang waarborgen met een standaardproduct. Veel vaker

Nadere informatie

Presentatie DNV GL. Veiligheidskundigen. David Scheele 19-11-2014 19-11-2014 SAFER, SMARTER, GREENER

Presentatie DNV GL. Veiligheidskundigen. David Scheele 19-11-2014 19-11-2014 SAFER, SMARTER, GREENER Presentatie DNV GL Veiligheidskundigen David Scheele 19-11-2014 1 DNV GL 2013 19-11-2014 SAFER, SMARTER, GREENER Over DNV GL Als certificerende instelling spelen we een toonaangevende internationale rol.

Nadere informatie

Introductie. en implementeren in projecten. Waarom het onderwerp Europese richtlijnen:

Introductie. en implementeren in projecten. Waarom het onderwerp Europese richtlijnen: Europese Richtlijnen: toepassen en implementeren in projecten Geleen, 31-05-2012 Waarom het onderwerp Europese richtlijnen: Toepassing in projecten niet altijd vanzelfsprekend; Regelgeving is niet altijd

Nadere informatie

GESCHIEDENIS T-GRADIN S GESCHIEDENIS

GESCHIEDENIS T-GRADIN S GESCHIEDENIS GENERAL FACTSHEET GESCHIEDENIS T-GRADIN S GESCHIEDENIS T-Gradin ondersteund haar klanten met Project Management services en is opgericht in 2000 in Nederland. Door een toenemende behoefte aan onafhankelijke

Nadere informatie

WESA-SCHEMA DRUKAPPARATUUR. Wet Specifieke Accreditatie Schema voor het Warenwetbesluit drukapparatuur

WESA-SCHEMA DRUKAPPARATUUR. Wet Specifieke Accreditatie Schema voor het Warenwetbesluit drukapparatuur 1 WESA-SCHEMA DRUKAPPARATUUR Wet Specifieke Accreditatie Schema voor het Warenwetbesluit drukapparatuur Uitgave Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Arbeidsomstandigheden Postbus 90801

Nadere informatie

Training. praktisch toepasbare kennis en informatie

Training. praktisch toepasbare kennis en informatie Training praktisch toepasbare kennis en informatie Training gericht op vakbekwaamheid, efficiency en zelfontplooiing Uw behoefte aan praktisch toepasbare kennis en informatie is onze zorg. Onder dit motto

Nadere informatie

Industrial Services. In-Service Verification Brandbeveiliging

Industrial Services. In-Service Verification Brandbeveiliging Industrial Services In-Service Verification Brandbeveiliging Brandveiligheid als zakelijke en morele overweging Brandveiligheid en brandbeveiliging zijn begrippen die binnen de kaders van wet en regelgeving

Nadere informatie

programma Organisatie: door Dick Jonkers Directeur Regiotram Utrecht PAS 55: door Diederik van Leeuwen, Manager beheer en onderhoud

programma Organisatie: door Dick Jonkers Directeur Regiotram Utrecht PAS 55: door Diederik van Leeuwen, Manager beheer en onderhoud programma Organisatie: door Dick Jonkers Directeur Regiotram Utrecht PAS 55: door Diederik van Leeuwen, Manager beheer en onderhoud Asset Register: door Paul Tulp, Beheerder Traminfrastructuur Bestuur

Nadere informatie

Topwind Asset Management

Topwind Asset Management Same Conditions, Better Performance De missie van Topwind Uw turbines moeten beschikbaar zijn en optimaal presteren op het moment dat het waait. Specialisten in Asset en Project. Maximaal Rendement Topwind

Nadere informatie

Services are provided by members of the Lloyd s Register Group Lloyd s Register, Lloyd s Register EMEA and Lloyd s Register Asia are exempt charities

Services are provided by members of the Lloyd s Register Group Lloyd s Register, Lloyd s Register EMEA and Lloyd s Register Asia are exempt charities Services are provided by members of the Lloyd s Register Group Lloyd s Register, Lloyd s Register EMEA and Lloyd s Register Asia are exempt charities under the UK Charities Act 1993. Richtlijn Drukapparatuur

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. The perfect match is our standard

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. The perfect match is our standard Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy The perfect match is our standard Burdock is de verbindende factor tussen opdrachtgevers en technische specialisten in de procesindustrie.

Nadere informatie

BENT U ER KLAAR VOOR?

BENT U ER KLAAR VOOR? ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 HERZIENINGEN ZIJN IN AANTOCHT BENT U ER KLAAR VOOR? Move Forward with Confidence WAT IS NIEUW IN ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 MEER BUSINESS GEORIENTEERD KERNASPECTEN "LEIDERSCHAP

Nadere informatie

SCIOS certificatieregeling

SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling is een kwaliteitsmanagementsysteem voor het uitvoeren voor inspectie- en onderhoudswerkzaamheden aan technische installaties.

Nadere informatie

FAIRBANKS NIJHUIS. www.fairbanksnijhuis.com

FAIRBANKS NIJHUIS. www.fairbanksnijhuis.com FAIRBANKS NIJHUIS SERVICES www.fairbanksnijhuis.com INSTALLATIE / INBEDRIJFSTELLING Pentair s Fairbanks Nijhuis Services verzorgt de installatie en inbedrijfstelling van complete pompstations, pompkamers

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: (s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Concourslaan 17 9727 KC 1 Functie specificatie en projectspecificatie met P en ID, faciliteitsdiagram, tracékaart en plotplan Integriteitsbeoordeling

Nadere informatie

Certificering als gereedschap voor efficiënt organisatiemanagement

Certificering als gereedschap voor efficiënt organisatiemanagement Certification Certificering als gereedschap voor efficiënt organisatiemanagement Het nastreven en behalen van vooraf vastgestelde doelstellingen is de ultieme uitdaging voor iedere onderneming of instelling.

Nadere informatie

DEKRA Certification B.V. Marco Erdhuizen Ex Certification Manager SHAPING THE FUTURE

DEKRA Certification B.V. Marco Erdhuizen Ex Certification Manager SHAPING THE FUTURE DEKRA Certification B.V. Marco Erdhuizen Ex Certification Manager SHAPING THE FUTURE Even voorstellen Marco Erdhuizen: Ruim 9 jaar werkzaam bij DEKRA (KEMA), afdeling Explosion & Process Safety als projectleider,

Nadere informatie

RAAD VOOR ACCREDITATIE AANVRAAG UITBREIDING SZW-BEOORDELING

RAAD VOOR ACCREDITATIE AANVRAAG UITBREIDING SZW-BEOORDELING RAAD VR ACCREDITATIE AANVRAAG UITBREIDING SZW-BERDELING RvA-F105szw-NL Zie bijgevoegde toelichting 1a. Registratienummer : 1b. Naam instelling : 1c. Gewenste uitbreiding : Conformiteitbeoordelende activiteit(en):

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: (Kamer Koophandel 32069296) Deze bijlage is geldig : 26-05-2016 tot 01-06-2020 Vergt bijlage d.d.: 21-04-2016 Computerweg 2 3821 AB Amersfoort Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Nadere informatie

4. De toetsing vindt of individueel (per systeem of schema) plaats of breder (per sector, groep, formule).

4. De toetsing vindt of individueel (per systeem of schema) plaats of breder (per sector, groep, formule). Criteria voor toezichtondersteuning door private kwaliteitssystemen Introductie Omdat de overheid moet zorgen voor een passende infrastructuur voor nalevingstoezicht, opsporing en vervolging in het kader

Nadere informatie

Orde in chaos. Eenduidigheid in aantoonbare ATEX competenties

Orde in chaos. Eenduidigheid in aantoonbare ATEX competenties Orde in chaos Eenduidigheid in aantoonbare ATEX competenties Agenda Korte terugblik op de chaos Nieuwe uitgangspunten ATEX opleidingen IECEx 05 Uitstroomprofielen Aanpak Elsevier Opleidingen Opleidingsstructuur:

Nadere informatie

Presentatie Persoons Certificatie

Presentatie Persoons Certificatie BUSINESS ASSURANCE Presentatie Persoons Certificatie Kwaliteit in Bedrijf David R. Scheele MBA 11-9-2015 1 DNV GL 2013 28-04-2015 SAFER, SMARTER, GREENER Over DNV GL Als certificerende instelling spelen

Nadere informatie

Your service in piping

Your service in piping Your service in piping Steuer Nederland b.v. is leverancier en voorraadhouder van buizen, fittingen en flenzen in roestvast, duplex, gelegeerd en koolstofstaal. Het bedrijf Steuer Nederland b.v. is projectleverancier.

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. De Brauwweg 24-30 3125 AE Schiedam. HSEQ Consultants

Bedrijfsprofiel. De Brauwweg 24-30 3125 AE Schiedam. HSEQ Consultants Bedrijfsprofiel De Brauwweg 24-30 3125 AE Schiedam Tel.: +31(0)10 4379089 Fax : +31(0)10 4154966 Mob: +31(0)6 51203449 E-mail: info@orbin.nl Internet: www.orbin.nl Bedrijfsprofiel Opgericht in 2001 Dienst

Nadere informatie

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN AUTOGROUPAGE CHEMICALS GLOBAL PARCEL SERVICES HEALTH CARE LOGISTICS SPECIAL SERVICES WAREHOUSING Alles in één Het belang van goede logistiek staat buiten

Nadere informatie

Uw specialist in technisch management

Uw specialist in technisch management IP-Solutions Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency.

Nadere informatie

Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider

Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider IP-Solutions : Wij maken Asset Management eenvoudig en praktisch Passie voor Asset Management. Resultaat gedreven. Toegepaste filosofieën:

Nadere informatie

Stabiliteit in een dynamische wereld

Stabiliteit in een dynamische wereld Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN Autogroupage Chemicals global parcel services health care logistics Special Services warehousing Alles in één Het meer dan 100 jaar oude Nederlandse familiebedrijf

Nadere informatie

tot wijziging van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen (nucleaire drukapparatuur)

tot wijziging van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen (nucleaire drukapparatuur) Besluit van tot wijziging van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen (nucleaire drukapparatuur) Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Finding the optimal solution is An our open standard mind comes standard... Burdock is de verbindende schakel tussen opdrachtgevers

Nadere informatie

PLANON E-LEARNINGSERVICE. Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen

PLANON E-LEARNINGSERVICE. Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen PLANON E-LEARNINGSERVICE Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen De Planon e-learningservice biedt onder meer de volgende modules: Algemene e-learning Domeinspecifieke

Nadere informatie

Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers

Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers RBW-621-L Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers Januari 2014 Pagina 1 van 6 Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers 1. Missie Koninklijke Boskalis Westminster

Nadere informatie

INFOBLAD 01. Toelichting op nieuw TCVT schema W3-11

INFOBLAD 01. Toelichting op nieuw TCVT schema W3-11 INFOBLAD 01 Toelichting op nieuw TCVT schema W3-11 INLEIDING 1.0 Algemeen De Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (TCVT) beheert alle certificatieschema s in het kader van Verticaal Transport.

Nadere informatie

ONZE OFFSHORE-SPECIALISTEN

ONZE OFFSHORE-SPECIALISTEN Elk project zien we als een specifieke uitdaging die we met succes willen afronden. Bij Venko is niets vanzelfsprekend en bovendien geloven we, dat als je wat wilt, je er helemaal voor moet gaan. SCHILDEREN,

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: ijlage bij ISO/IEC 17020:2012 Accreditatieverklaring van Vinçotte Nederland.V. s waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Afkorting Hoofdlocatie Takkebijsters 8 4817 L REDA Nederland Van

Nadere informatie

Aanvraagformulier Keuring Voor Ingebruikneming ( KVI ) Warenwetbesluit Drukapparatuur 2016 (WBDA 2016)

Aanvraagformulier Keuring Voor Ingebruikneming ( KVI ) Warenwetbesluit Drukapparatuur 2016 (WBDA 2016) Aanvrager Adres: Telefoon: Postcode + E-mail: BTW nummer: Locatie van de Keuring Adres: Postcode + Gebruiker (indien deze niet de aanvrager is) Adres: Telefoon: Postcode + E-mail: Debiteur (indien deze

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. knowledge comes is our standard...

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. knowledge comes is our standard... Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Delivering An expert open mind knowledge comes is our standard... Burdock biedt project management, recruitment en consultancy in

Nadere informatie

Orapi Applied. right chemistry right people

Orapi Applied. right chemistry right people Orapi Applied right chemistry right people Orapi Applied Orapi Applied is wereldwijd één van de belangrijkste leveranciers van gespecialiseerde reinigings- en onderhoudsproducten, waarbij de nadruk ligt

Nadere informatie

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid OHSAS 18001-certificaat voor het waarborgen van veiligheid > continue verbetering > voordelen > internationaal erkende norm > eigen verantwoordelijkheid > compleet arbo- en veiligheidsmanagementsysteem

Nadere informatie

Business Continuity Management conform ISO 22301

Business Continuity Management conform ISO 22301 Business Continuity Management conform ISO 22301 Onderzoek naar effecten op de prestaties van organisaties Business continuity management gaat over systematische aandacht voor de continuïteit van de onderneming,

Nadere informatie

ONTWIKKELING EN IMPLEMENTATIE VAN. Arbo (VCA, OHSAS 18001), kwaliteit (ISO 9001), milieu MANAGEMENTSYSTEMEN

ONTWIKKELING EN IMPLEMENTATIE VAN. Arbo (VCA, OHSAS 18001), kwaliteit (ISO 9001), milieu MANAGEMENTSYSTEMEN ONTWIKKELING EN IMPLEMENTATIE VAN MANAGEMENTSYSTEMEN Een managementsysteem maakt processen transparant en controleerbaar. Veel gebruikte (erkende) systemen binnen de expertise van Arts Safety Consultants

Nadere informatie

ZETTEN TECHNIEK. lifting & safety solutions. Het keuringscentrum voor veilig gereedschap...

ZETTEN TECHNIEK. lifting & safety solutions. Het keuringscentrum voor veilig gereedschap... ZETTEN TECHNIEK lifting & safety solutions Het keuringscentrum voor veilig gereedschap... Narvikweg 10c 9723 TV Groningen Telefoon: 050-5413000 Telefax: 050-5410011 E-mail: info@zettentechniek.nl Internet:

Nadere informatie

Nr. Werkveld Soort en omvang Methode & procedures

Nr. Werkveld Soort en omvang Methode & procedures (Kamer Koophandel 32069296) Deze bijlage is geldig : 04-07-2013 tot 01-06-2016 Vergt bijlage d.d.: 04-02-2013 Nr. Werkveld Soort en omg Methode & procedures Productgroep Validatie & Monitoring 1. Sterilisatoren:

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. Strong ideas are our standard

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. Strong ideas are our standard Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Strong ideas are our standard Burdock is gespecialiseerd in het toeleveren van ervaren (teams van) specialisten aan de olie- en gasindustrie

Nadere informatie

Enkele type certificaten: Procescertificaat NL-BSB en KOMO certificaat Productcertificaat Systeemcertificaat Certificaat van vakbekwaamheid

Enkele type certificaten: Procescertificaat NL-BSB en KOMO certificaat Productcertificaat Systeemcertificaat Certificaat van vakbekwaamheid Enkele type certificaten: Procescertificaat NL-BSB en KOMO certificaat Productcertificaat Systeemcertificaat Certificaat van vakbekwaamheid CE-markering managementsysteemcertificaat Fabrikant eigen verklaring

Nadere informatie

BUREAU VERITAS VERINEWS EDITIE 2/2010

BUREAU VERITAS VERINEWS EDITIE 2/2010 BUREAU VERITAS VERINEWS EDITIE 2/2010 Amersfoort, april 2010 Geachte relatie, Het doet ons veel genoegen u de 2e editie in 2010 van onze digitale nieuwsbrief VeriNews te mogen aanbieden. Deze periodieke

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. 23022 29 november 2012 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. BIJLAGE 5, BEHOREND BIJ DE MINISTERIËLE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR. G&VW/GW/2012/16185, HOUDENDE

Nadere informatie

Het nieuwe stelsel van wettelijke arbo-certificaten

Het nieuwe stelsel van wettelijke arbo-certificaten Het nieuwe stelsel van wettelijke arbo-certificaten Certificatie bij arbeidsomstandigheden valt of staat bij heldere eisen en controle Liften, drukvaten, houtbewerkingmachines en drukvaten zijn gevaarlijke

Nadere informatie

Bijlage II: Criteria voor acceptatie van kwaliteitssystemen door de NVWA

Bijlage II: Criteria voor acceptatie van kwaliteitssystemen door de NVWA Bijlage II: Criteria voor acceptatie van kwaliteitssystemen door de NVWA NVWA, vastgesteld 4 juni 2014 Introductie Omdat de overheid moet zorgen voor een passende infrastructuur voor nalevingstoezicht,

Nadere informatie

Welkom. Seminar: Duurzaam bouwen met staal. 14 september 2017

Welkom. Seminar: Duurzaam bouwen met staal. 14 september 2017 1 Welkom Seminar: Duurzaam bouwen met staal 14 september 2017 2 Welkom en inleiding Peter Rietberg & Steven Ruijters Introductie Van Leeuwen Buizen Groep Duurzaamheid Onze positie in de supply chain Voorbeelden

Nadere informatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie 130508 Nummer OHSAS-K83614/01 Vervangt - Uitgegeven 2014-07-01 Eerste uitgave 2014-07-01 Geldig tot 2017-07-01 Arbomanagementsysteemcertificaat BS OHSAS 18001 Kiwa heeft vastgesteld dat het door Rutges

Nadere informatie

Missie organisatie scope status 2015 ketenborging.nl

Missie organisatie scope status 2015 ketenborging.nl Missie organisatie scope status 2015 ketenborging.nl Inhoud Missie, Organisatie & Scope Certificatieproces FSSC 22000-Q module Status Ketenborging.nl Integriteitsprogramma Onaangekondigde audits Productintegriteit

Nadere informatie

Klinger Total Flange Management Concept. Opleiding Flensverbindingen. Voor veilige en betrouwbare flensverbindingen conform CEN EN1591

Klinger Total Flange Management Concept. Opleiding Flensverbindingen. Voor veilige en betrouwbare flensverbindingen conform CEN EN1591 Klinger Total Flange Management Concept Opleiding Flensverbindingen Voor veilige en betrouwbare flensverbindingen conform CEN EN1591 Klinger biedt een compleet pakket van hoogstaande technische componenten

Nadere informatie

ATEX 2009. Gecertificeerde opleidingstrajecten en onafhankelijke examinering. Plaatsvervangend voorzitter: Gerdian Jansen

ATEX 2009. Gecertificeerde opleidingstrajecten en onafhankelijke examinering. Plaatsvervangend voorzitter: Gerdian Jansen ATEX 2009 Gecertificeerde opleidingstrajecten en onafhankelijke examinering Plaatsvervangend voorzitter: Gerdian Jansen Presentatie Stichting ATEX College van Deskundigen Inrichting kwalificatiestructuur

Nadere informatie

NVVK Congres Risicomanagement als basis voor optimaal Beheer en Onderhoud

NVVK Congres Risicomanagement als basis voor optimaal Beheer en Onderhoud NVVK Congres 2005 1 management als basis voor optimaal Beheer en Onderhoud Peter van Steenderen Adres : DHV Ruimte en Mobiliteit Korte Hogendijk 4, 1506 MA Zaandam e-mail : peter.vansteenderen@dhv.nl Beheers-

Nadere informatie

Verreiker: Gebruik als multifunctioneel werktuig.

Verreiker: Gebruik als multifunctioneel werktuig. Verreiker: Gebruik als multifunctioneel werktuig. Achtergrond Verreikers zijn bedoeld om lasten geleid te verplaatsen. Hierbij wordt een vorkenbord gebruikt met daaraan gekoppeld twee vorken om de last

Nadere informatie

Hoezo dé nieuwe ISO-normen?

Hoezo dé nieuwe ISO-normen? De nieuwe ISO-normen Dick Hortensius Senior consultant Managementsystemen NEN Milieu & Maatschappij dick.hortensius@nen.nl 1 Hoezo dé nieuwe ISO-normen? 2 1 De cijfers voor Nederland (eind 2013) Norm Aantal

Nadere informatie

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER CERTIFICATIE MANAGEMENTSYSTEMEN. RvA-F006-2-NL

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER CERTIFICATIE MANAGEMENTSYSTEMEN. RvA-F006-2-NL AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER CERTIFICATIE MANAGEMENTSYSTEMEN RvA-F006-2-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen

Nadere informatie

Reparatie Ex-motoren. Kwaliteitsslag binnen de branche

Reparatie Ex-motoren. Kwaliteitsslag binnen de branche Reparatie Ex-motoren Kwaliteitsslag binnen de branche Voorstellen Mark Ent Bestuurslid Vakgroep EMO van Uneto-VNI Lid normcommissie NEC31 Directeur SPIT elektromechanica BV Agenda Reparatie van Ex-motoren:

Nadere informatie

Datum 12 FEB 2013 Betreft Aanvraag als certificerende instelling voor nucleaire drukapparatuur

Datum 12 FEB 2013 Betreft Aanvraag als certificerende instelling voor nucleaire drukapparatuur Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Lloyds Register T.a.v. de heer D.H.C. Boisman Postbus 701 3000 AS Rotterdam Datum 12 FEB 2013 Betreft Aanvraag als certificerende

Nadere informatie

Industrial Resources & Solutions Van der Takstraat 214 3071 LM Rotterdam 010-230 98 86 info@srcon.eu www.srcon.eu

Industrial Resources & Solutions Van der Takstraat 214 3071 LM Rotterdam 010-230 98 86 info@srcon.eu www.srcon.eu Industrial Resources & Solutions Van der Takstraat 214 3071 LM Rotterdam 010-230 98 86 info@srcon.eu www.srcon.eu 1 SRCON SRCON Industrial resources and solutions is gevestigd in Rotterdam. Dankzij de

Nadere informatie

WEBBASED SERVICES 2016 INTRODUCTIE & TOELICHTING OP ONLINE E-LEARNING & E-GAP ANALYSIS

WEBBASED SERVICES 2016 INTRODUCTIE & TOELICHTING OP ONLINE E-LEARNING & E-GAP ANALYSIS WEBBASED SERVICES 2016 INTRODUCTIE & TOELICHTING OP ONLINE E-LEARNING & E-GAP ANALYSIS PROJECT VOLLEDIG LEVERINGSPROGRAMMA IN RELATIE TOT ISO 9001 & ISO 14001 INFORMATIE, E-LEARNING, TRAINING, E-GAP ANALYSIS,

Nadere informatie

LPS 1233 - Certificatie van vastopgestelde brandbeveiligingssystemen in Nederland

LPS 1233 - Certificatie van vastopgestelde brandbeveiligingssystemen in Nederland LPS 1233 - Certificatie van vastopgestelde brandbeveiligingssystemen in Nederland Huib Timmerman LPCB ROADSHOW LPS-1233 2006 Programma Historie van certificeren sprinkler- en overige blussystemen in Nederland

Nadere informatie

Comm ant & Bouw. Comm ant helpt ons écht procesgericht te werken. K l a n t c a s e

Comm ant & Bouw. Comm ant helpt ons écht procesgericht te werken. K l a n t c a s e Methode en web-based software voor proces en resultaatverbetering Comm ant & Bouw Comm ant helpt ons écht procesgericht te werken. K l a n t c a s e Frans Münninghoff Sandra Steijvers Heijmans gebruikt

Nadere informatie

Introductie LRQA 2003

Introductie LRQA 2003 ! Introductie ! Lloyd s Register Quality Assurance(LRQA) " Onderdeel van de Lloyd s Register group " Wereldwijd marktleider in certificatie " + 1 300 assessors " + 33 000 certificaten " Geaccrediteerd

Nadere informatie

De nieuwe weg naar erkenning

De nieuwe weg naar erkenning De nieuwe weg naar erkenning Hoofdpunten nieuwe BMI schema s Seminar Brandmeld 5 september 2012 Harrit Broos, LPCB Nederland 1. Drie nieuwe certificatieschema s a. CCV Schema Brandmeldinstallaties 2011

Nadere informatie

Project Management. De expertise om ambities waar te maken

Project Management. De expertise om ambities waar te maken Project De expertise om ambities waar te maken Topwind Betrek Topwind bij uw project en verzeker u ervan dat uw ambities waar worden. Topwind is een pragmatisch, servicegericht bedrijf met veel ervaring

Nadere informatie

CERTIFICERING NEN 7510

CERTIFICERING NEN 7510 CERTIFICERING NEN 7510 Henry Dwars Account manager DEKRA Certification B.V. Standards and Regulations 1 Onderwerpen Intro DEKRA De weg naar certificering Certificatietraject Standards and Regulations 2

Nadere informatie

NTA 8120 certificaat voor veilig netbeheer

NTA 8120 certificaat voor veilig netbeheer NTA 8120 certificaat voor veilig netbeheer Veiligheidstoezicht bij gastransport 2006; SodM wordt aangewezen als veiligheidstoezichthouder op gastransport; De Gaswet legt de netbeheerders een zorgplicht

Nadere informatie

Aan welke vereisten rond GMP dient een Medical Device Manufacturer te voldoen? Hoe gaan we te werk bij de certificatie?

Aan welke vereisten rond GMP dient een Medical Device Manufacturer te voldoen? Hoe gaan we te werk bij de certificatie? Aan welke vereisten rond GMP dient een Medical Device Manufacturer te voldoen? Hoe gaan we te werk bij de certificatie? Denis Sterckx, Senior Lead Assessor LRQA Leo Lenaerts, Business Development Manager

Nadere informatie

Ontwikkelingen binnen ATEX. ATEX 95 en ATEX 137: volop in beweging

Ontwikkelingen binnen ATEX. ATEX 95 en ATEX 137: volop in beweging Ontwikkelingen binnen ATEX ATEX 95 en ATEX 137: volop in beweging Inhoud Ontwikkelingen CE-wetgeving Ontwikkelingen binnen ATEX 95 en 137 Internationale ontwikkelingen: IECEx System Invloed hiervan op

Nadere informatie

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen:

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen: Sourcing ADVISORY Sourcing wordt door veel organisaties omarmd als een belangrijk middel om de financiële en operationele prestatie te verbeteren. Welke functies binnen de organisatie behoren echt tot

Nadere informatie

Wel of niet certificatie? K. de Jongh

Wel of niet certificatie? K. de Jongh K. de Jongh Tijdsduur: 30 minuten Certificatie; ondermeer status 2015 versies De nieuwe norm; HLS en 2015 versies Voorbeelden uit de praktijk HLS en 2015 versies in de praktijk Conclusies? 9-3-2015 2 Certificatie:

Nadere informatie

"Wij zijn creatieve denkers met kennis van industriële automatisering" JB Systems Westlandseweg 190 3131 HX Vlaardingen Postbus 108 3130 AC Vlaardingen T +31 10 460 80 60 F +31 10 460 80 00 info@jbsystems.nl

Nadere informatie

veel gestelde vragen en antwoorden

veel gestelde vragen en antwoorden Uw openbare apotheek certificeren: veel gestelde vragen en antwoorden Wat zijn de voordelen? Hoe werkt certificering via DEKRA? Ik wil me laten certificeren. Aan welke eisen moet ik voldoen? Hoe kan ik

Nadere informatie

Kwaliteit en veiligheid binnen uw organisatie: NCK tekent er voor!

Kwaliteit en veiligheid binnen uw organisatie: NCK tekent er voor! Kwaliteit en veiligheid binnen uw organisatie: NCK tekent er voor! Het doel van NCK B.V. is om voor bedrijven hun werkbaar en beheersbaar systeem om te zetten in een systeem- en/of procescertificaat waarbij

Nadere informatie

Trainingen 2016. Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Prijs. 9-10 Schiedam. 7-8 Steenwijk 23-24 Oisterwijk.

Trainingen 2016. Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Prijs. 9-10 Schiedam. 7-8 Steenwijk 23-24 Oisterwijk. 20 Auditen Auditvaardigheden 0-3-4 4-5 2-3 -0 7-23-24 7-2-27 5-2-3 24-25 50,- Interne Auditor ISO 00-2 2-4 23-25 3-5 00,- Optimaliseren van uw audits 2 Masterclass Lead Auditor 27 30 Kwaliteit Voorlichtingsbijeenkomst

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. Continuous effort is our standard

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. Continuous effort is our standard Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Continuous effort is our standard Burdock lost kennis- en capaciteitsvraagstukken op bij opdrachtgevers in de civiele techniek, infrastructuur,

Nadere informatie

Natuurlijk anders keuren?

Natuurlijk anders keuren? Natuurlijk anders keuren? Workshop 13 juni 2017 PED-select.NL 1 Introductie Reind Westerveld Functie: Senior adviseur en inspecteur Sinds 2002 werkzaam bij Energie Consult Holland BV Werkzaamheden: Advies

Nadere informatie

Industrial Services. In-Service Verification Elektrische Veiligheid & Beveiliging

Industrial Services. In-Service Verification Elektrische Veiligheid & Beveiliging Industrial Services In-Service Verification Elektrische Veiligheid & Beveiliging Geen concessies ten aanzien van veiligheid Elektrische veiligheid in de dagelijkse werkomgeving of in openbare ruimten lijkt

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel HSEQ Consultants

Bedrijfsprofiel HSEQ Consultants Bedrijfsprofiel De Brauwweg 24-30 3125 AE Schiedam Tel.: +31(0)10 4379089 Fax : +31(0)10 4154966 Mob: +31(0)6 51203449 E-mail: info@orbin.nl Internet: www.orbin.nl Bedrijfsprofiel Opgericht in 2001 Dienst

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: Registratienummer: I 002, type (s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Computerweg 2 3821 B mersfoort Nederland fkorting Computerweg 2 3821 B mersfoort Nederland Productgroep

Nadere informatie

Partner in brandbeveiliging

Partner in brandbeveiliging Partner in brandbeveiliging Brandveilig! Brand is de grootste nachtmerrie voor iedere ondernemer. Altebra zorgt dat u rustig kunt slapen! Wij leveren en onderhouden slimme sprinklerinstallaties om uw bedrijf

Nadere informatie

Werkwijze ISO- en VCA-certificering

Werkwijze ISO- en VCA-certificering Werkwijze ISO- en VCA-certificering In deze brochure leest u hoe de 3-jaarlijkse certificatiecyclus eruit ziet, wat u doet bij tekortkomingen en wat de reactietermijnen zijn. Welkom bij SKG-IKOB De certificeerder

Nadere informatie

gekwalificeerd personeel gekwalificeerde toeleveranciers kwalificaties IECEx System

gekwalificeerd personeel gekwalificeerde toeleveranciers kwalificaties IECEx System IECEx 05 De laatste (inter)nationale ontwikkelingen Waarom IECEx 05? ATEX 137 eis: aantoonbaar maken dat er veilig wordt gewerkt vereist o.a. veilige processen, gekwalificeerd personeel en gekwalificeerde

Nadere informatie

Haag Wonen. Praktijkcase. Met software van Raet hebben onze medewerkers zelf de regie over hun HR-processen en ontwikkeling.

Haag Wonen. Praktijkcase. Met software van Raet hebben onze medewerkers zelf de regie over hun HR-processen en ontwikkeling. Praktijkcase Haag Wonen Met software van Raet hebben onze medewerkers zelf de regie over hun HR-processen en ontwikkeling. Joyce Barbier Teamleider P&O Haag Wonen werkt flexibel en kostenefficiënt door

Nadere informatie

Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go

Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go Stork lanceerde in 2014 een online leerportal voor zijn medewerkers. Sindsdien kunnen medewerkers zelfstandig opleidingen zoeken en boeken binnen het aanbod

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. VDL Steelweld

Kracht door samenwerking. VDL Steelweld Kracht door samenwerking VDL Steelweld VDL Steelweld VDL Steelweld staat op het gebied van productieautomatisering bekend als de innovatieve systeemintegrator. Wij hebben deze reputatie gedurende de afgelopen

Nadere informatie

Asset Management als bindende factor

Asset Management als bindende factor Asset Management Asset Management als bindende factor Eigenaren, investeerders, beheerders, exploitanten en verzekeraars hebben allen tenminste één ding met elkaar gemeen. Het beheer en het onderhoud van

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Care for Systems. Inter Service Level Agreements

Care for Systems. Inter Service Level Agreements Care for Systems Inter Service Level Agreements Service: maximale beschikbaarheid Wat gebeurt er als de AV-installatie uitvalt in uw meldkamer, vergaderruimte of operatiekamer? Wat is de impact op de geplande

Nadere informatie

Alles in één hand. Keuringen & kalibraties

Alles in één hand. Keuringen & kalibraties Alles in één hand Keuringen & kalibraties Klaar terwijl u wacht Als onafhankelijk meetinstituut heeft NMi jarenlange ervaring op het gebied van testen, certificeren, keuren en kalibreren. Daardoor is NMi

Nadere informatie

WESA-SCHEMA DRUKAPPARATUUR. Wet Specifieke Accreditatie Schema voor het Warenwetbesluit drukapparatuur

WESA-SCHEMA DRUKAPPARATUUR. Wet Specifieke Accreditatie Schema voor het Warenwetbesluit drukapparatuur 1 WESA-SCHEMA DRUKAPPARATUUR Wet Specifieke Accreditatie Schema voor het Warenwetbesluit drukapparatuur Uitgave Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Arbeidsomstandigheden Postbus 90801

Nadere informatie

Dynamisch risicomanagement eenvoudig met behulp van GRCcontrol

Dynamisch risicomanagement eenvoudig met behulp van GRCcontrol Dynamisch risicomanagement eenvoudig met behulp van GRCcontrol Mike de Bruijn roduct Owner Agenda Inleiding Over CompLions GRCcontrol management software Risicomanagement Uitdagingen Dynamisch risicomanagement

Nadere informatie