Jaar CO2-reductie doelstellingen. Auteur: A.T. Buitenhuis Eindverantwoordelijke: A.T. Buitenhuis Jansen Venneboer Datum: april 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaar 2014. CO2-reductie doelstellingen. Auteur: A.T. Buitenhuis Eindverantwoordelijke: A.T. Buitenhuis Jansen Venneboer Datum: april 2014"

Transcriptie

1 Jansen Venneboer te Wijhe Ondernemende partner in techniek. Jaar 2014 CO2-reductie doelstellingen Auteur: A.T. Buitenhuis Eindverantwoordelijke: A.T. Buitenhuis Jansen Venneboer Datum: april

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding Onderzoek energiereductie mogelijkheden Energiereductie mogelijkheden Vernieuwing gevel Loopdeuren Verlichting Wagenpark Onderzoek zonnepanelen Kwalitatief beschreven energie reductie ambitie Kwalitatieve doelstelling(2.b.1) Doelstelling gebruik alternatieve brandstoffen/groene stroom (2.B.2) Groene stroom Alternatieve brandstoffen Communicatie energie- en reductiedoelstelling aan alle werknemers (2.B.3) Kwantitatieve CO 2 reductie doelstellingen Scopes CO 2 -reductiedoelstelling scope Mobiliteit Brandstofgebruik CO 2 -reductiedoelstelling scope Projecten met CO 2 -gerelateerd gunningvoordeel Verklaring directie reductiedoelstelling Bijlage I: Kansenregister Jansen Venneboer

3 Inleiding In dit document wordt ingegaan op de doelstellingen omtrent de CO 2 -reductie van Jansen Venneboer in het jaar Vervolgens treft men mogelijkheden om het energieverbruik te reduceren en daarbij wordt ook gekeken naar de haalbaarheid van de genoemde voorstellen. Daaropvolgend treft men de daadwerkelijke reductiedoelstellingen aan van zowel kwantitatief als kwalitatief en de directieverklaring omtrent de inhoud van dit document. Na het lezen van dit rapport zou men in staat moeten zijn de reductiedoelstellingen van Jansen Venneboer te kennen en te weten en welke maatregelen de organisatie verwacht om deze doelstellingen te halen op locatie en binnen/buiten het bedrijfspand. Er wordt verwezen naar het energie auditverslag als apart document waarin de CO 2- uitstoot van Jansen Venneboer staat beschreven. 3

4 1. Onderzoek energiereductie mogelijkheden 1.1 Energiereductie mogelijkheden Jansen Venneboer is zich bewust van het energieverbruik van de organisatie. Binnen Jansen Venneboer maakt men gebruik van een aantal verschillende soorten energie(dragers). Deze worden verbruikt in het bedrijfspand en voor mobiliteit. Het doel is om efficiënter en bewuster om te gaan met de energie zodat het verbruik van aardgas, elektriciteit en brandstoftypen daalt en daarmee ook de CO 2 -uitstoot. Het energieverbruik is de laatste jaren flink met de omzet meegegroeid en Jansen Venneboer zoekt naar mogelijkheden om het energieverbruik te reduceren. Jansen Venneboer doet dit niet alleen en heeft hiervoor een geschikte partner gevonden in het adviesbureau: Bgreen B.V. (Hattem). Al dan niet in samenwerking met BGreen zijn de volgende ideeën ter tafel gekomen die vooralsnog onderzocht worden of zelfs al uitgevoerd worden Vernieuwing gevel De gevel van Jansen Venneboer wordt binnenkort vervangen door een duurzamere variant. De huidige gevel heeft een slechte isolatiewaarde en grote koudebruggen. De nieuwe gevel zal een goede isolatiewaarde krijgen en een gunstige LTA en ZTA waarde voor de lichtdoorlatendheid. Hiermee kan de verlichtingscapaciteit verkleind worden en zal de verwarmingscapaciteit en koelvermogen aanzienlijk gereduceerd worden. De verwarming kan op een lage temperatuur worden ingesteld zodat hiermee flink op het aardgasverbruik kan worden bespaard. Tegelijkertijd zal de spouw van de gevel worden geïsoleerd zodat de totale schil van het kantoorgedeelte enorm verbeterd wordt ten opzichte van de huidige situatie Loopdeuren In de productiehal is het gasverbruik erg hoog, door gebruik van gas infraroodstralers. Deze verwarmingstoestellen geven straling af, maar verwarmen de ruimte niet structureel. Er treedt regelmatig veel warmteverlies op door het lang open staan van grote toegangsdeuren. Er is momenteel overleg tussen meerdere partijen om deze deuren te vervangen door snelloopdeuren om zodoende het warmteverlies te reduceren. Diverse leveranciers hebben inmiddels een offerte gemaakt met daarin verschillende opties Verlichting Jansen Venneboer onderzoekt mogelijkheden om het elektriciteitsverbruik te reduceren door te kijken naar de verlichting. Hiervoor laat de organisatie zich adviseren door een aantal fabrikanten/leveranciers. Hier valt te denken aan daglichtsensoren voor de werkplaats, maar ook aan andere type lampen voor de productiehal. Inmiddels hebben wij offertes ontvangen voor nieuwe 4

5 (LED)-verlichting in de kantoren en in de productieafdelingen. Een vergelijk tussen verschillende systemen moet nog gemaakt worden. De relatief lange terugverdientijd en de benodigde investering weerhoudt het bedrijf op dit moment om tot aanschaf over te gaan Wagenpark Het wagenpark is de grootste uitstootbron van Jansen Venneboer. Om hier een reductie te bewerkstelligen dient men het bewustzijn van de bestuurders te vergroten en het materieel te verbeteren. 1. Als eerste maatregel kijkt Jansen Venneboer naar het wagenpark, dan wel leaseauto s of het eigen wagenpark. Bij vervanging of bij een toevoeging aan het wagenpark zal een zuiniger (beter energielabel) alternatief worden aangeschaft of geleased of een minstens gelijkwaardige auto. In 2013 is 1 hybride auto in gebruik genomen. In 2014 zijn nog geen vervangingen gepland maar dit komt door meerjarige leasecontracten. 2. De bandenspanning dient van elke bedrijfsauto op spanning te zijn waardoor er ook een besparing gerealiseerd kan worden. Hiertoe dient een goede procedure opgesteld te worden zodat gewaarborgd wordt dat de bandenspanning regelmatig wordt nagekeken. 3. De inrichting van de bedrijfswagens zal in de toekomst lichter worden uitgevoerd zodat het gewicht van de complete auto verlaagd wordt. Ook wordt er geen imperiaal meer op het dak gemonteerd. Bij een aantal bedrijfswagens zijn deze maatregelen al ingevoerd Onderzoek zonnepanelen Jansen Venneboer is gehuisvest in een bedrijfspand met een plat dak. Er is een kort onderzoek geweest naar de mogelijkheid voor zonnepanelen, maar op het moment ligt de terugverdientijd te hoog waardoor andere mogelijkheden eerst aan bod komen. Weliswaar leidt het gebruik van zonnepanelen niet tot reductie van energieverbruik, de opwekking wordt wel vele malen schoner gerealiseerd en uiteindelijk voorziet de organisatie in zijn eigen stroomvoorziening in een markt met alsmaar stijgende energieprijzen. De huidige wetgeving laat (nog) niet toe dat bedrijven als energieproducent stroom gaan leveren aan andere gebruikers in de directe omgeving. De stroom kan alleen tegen een zeer lage prijs teruggeleverd worden aan de energieleverancier. 2. Kwalitatief beschreven energie reductie ambitie 2.1 Kwalitatieve doelstelling(2.b.1) Jansen Venneboer heeft als doel gesteld om de CO 2 -uitstoot te reduceren. Dit zal gebeuren door het nemen van een aantal maatregelen zoals beschreven in het vorige hoofdstuk. Deze maatregelen worden wel of niet uitgevoerd na een afweging op haalbaarheid en de bijdrage aan CO 2 -reductie. De maatregelen zullen de CO 2 -uitstoot in zowel scope 1 als scope 2 moeten terugdringen. 5

6 2.1.1 Kwalitatieve doelstelling projecten Voor projecten wordt ook geprobeerd om het verbruik van energie terug te dringen, deze maatregelen zijn ook terug te vinden in het kansenregister van Jansen Venneboer. Het kansenregister is een onderdeel van het Energiemanagementprogramma en is daar terug te vinden in de bijlage. Maatregelen die ook van toepassing zijn op de projecten van Jansen Venneboer zijn onderstreept en gearceerd in het groen in de kolom van het kansnummer. Voor de maatregelen, ook van toepassing op projecten, geldt net als voor de andere maatregelen dat ze worden getoetst op haalbaarheid en de mogelijke bijdrage aan de CO 2 -reductie. 2.2 Doelstelling gebruik alternatieve brandstoffen/groene stroom (2.B.2) Groene stroom Jansen Venneboer nam in 2010 nog grijze stroom af van Essent. In het kader van reductie van de CO 2 -uitstoot neemt Jansen Venneboer groene stroom af van de leverancier Oxxio. Dit is gerealiseerd met ingang van 1 januari Deze stroom zorgt voor een aanzienlijk lagere CO 2 -uitstoot per kwh, dus hiermee wordt een forse reductie op de CO 2 -uitstoot behaald. Op projectlocaties maakt Jansen Venneboer gebruik van aggregaten voor stroomvoorziening vanwege de tijdelijke aard van een project. Mocht het nodig zijn vanwege de duur van een project om een tijdelijke aansluiting op het lichtnet te realiseren, dan wordt hiervoor ook aandacht besteedt aan de leverancier van de stroom en zal er gekozen worden voor een duurzame variant conform het beleid van Jansen Venneboer Alternatieve brandstoffen Jansen Venneboer maakt op het moment geen gebruik van alternatieve brandstoffen, maar zal dit als het een substantiële bijdrage levert aan de CO 2 -reductie en te verkrijgen is tegen een acceptabele prijs in overweging nemen om haar CO 2 -reductiedoelstellingen te halen voor zowel de projecten als op de bedrijfslocatie. 2.3 Communicatie energie- en reductiedoelstelling aan alle werknemers (2.B.3) Communicatie van de energie- en reductiedoelstelling zal plaatsvinden middels: Intranet 6

7 Internet o Website o Twitter-account Kwartaalbespreking Werkoverleg Toolboxmeeting Informatieborden Congressen of beurzen Publicaties in vakbladen en overige media De wijze van communicatie is gedetailleerd terug te vinden in het document: CO 2 -prestatieladder Communicatieplan Kwantitatieve CO2 reductie doelstellingen Jansen Venneboer heeft als doel gesteld de CO 2 -uitstoot te reduceren. Dit zal gebeuren door het nemen van een aantal maatregelen zoals beschreven in het vorige hoofdstuk. Deze maatregelen zullen worden uitgevoerd na een afweging op haalbaarheid en de bijdrage aan CO 2 -reductie. De maatregelen zullen de CO 2 -uitstoot in zowel scope 1 als scope 2 moeten terugdringen. De prognose voor de omzet in 2014 is 16 miljoen. Een reductie van 5 % ten opzichte van 2013 resulteert in een CO 2 -uitstoot van 32,8 ton per miljoen euro omzet naar 31,6 ton per miljoen euro omzet. Als kantekening moet hier wel bij vermeld worden dat het soort werk sterk bepalend is voor het behalen van deze doelstelling, dit is ook uit eerdere jaren gebleken. Om dit te halen richt de organisatie zich op een aparte doelstelling voor beide scopes. Deze reductiedoelstellingen komen hieronder aan bod. 7

8 3.1 Scopes Scope 1 omvat alle CO 2 -uitstoot direct veroorzaakt door toedoen van het bedrijf. Uit het onderstaande scopediagram van SKAO blijkt wat er verstaan wordt onder de verschillende scopes. 3.2 CO2-reductiedoelstelling scope Mobiliteit De doelstelling voor het wagenpark is deels direct en deels voor de langere termijn. Vanaf 2011 is er gekozen alleen leaseauto s beschikbaar te stellen met een A- of B-label. Deze maatregel heeft volledig effect over een aantal jaren, omdat niet alle auto s in één keer vervangen zullen worden. Deze maatregel zal pas volledig effectief zijn over 3 tot 4 jaar. De totale uitstoot is afhankelijk van de hoeveelheid inspectie-, service- en montagewerk op locatie. Hiervoor worden immers de meeste bedrijfswagens ingezet. De planning van de projecten bij Jansen Venneboer is nog niet voor het gehele jaar ingevuld. Daarom is het onmogelijk een reële reductiedoelstelling voor de totale uitstoot te bepalen. De verwachting is dat het wagenpark in 2013 stabiel zal blijven ten opzichte van eind Het aantal gereden kilometers zal afnemen met 5% ten opzichte van het totaal van 2013 Het doel is om de emissie als gevolg van de mobiliteit meer dan 5% te laten afnemen Brandstofgebruik Een reductiedoelstelling opstellen om het gasverbruik te reduceren is lastig. Dit is erg afhankelijk van de temperatuur in de winter en de duur van het stookseizoen kende een kort stookseizoen, ook het begin van 2014 was warm, waardoor ook dit jaar het gasverbruik mogelijk weer gelijk zal zijn. 8

9 Als de gevel van het kantoor vernieuwd is zal de volgende winter in het kantoorpand bespaard worden op het gasverbruik. Vóór het winterseizoen zullen de volgende maatregelen worden uitgevoerd: Thermostaten zorgvuldig afstellen. Controleren of verwarming/airco op het juiste moment aan staat. Deuren constructiehal niet onnodig geopend laten in de winter. 3.3 CO2-reductiedoelstelling scope 2 Ook in 2014 heeft Jansen Venneboer een contract afgesloten om 100% groene stroom in te kopen. Het verbruik van elektriciteit is afhankelijk van de hoeveelheid werk die wordt uitgevoerd. Er wordt verwacht dat in 2014 ongeveer een minder aantal directe uren wordt gemaakt dan in Het gebruik van elektriciteit door machines zal daardoor mogelijk dalen. Afhankelijk van het beschikbaar komen van budget voor het vervangen van de verlichting voor energiezuinige (led)verlichting worden hiermee eventueel extra besparingen op het elektriciteitsverbruik gerealiseerd. Reduceren gebruik verlichting waar/wanneer dit niet nodig is (draaierij, constructiehal); op diverse plaatsen in het gebouw wordt bewust de verlichting niet aangeschakeld op het moment dat er voldoende daglicht van buiten beschikbaar is. In het nieuwbouwdeel van het kantoor zijn Tl-armaturen voorzien van daglichtsensoren die de lichthoeveelheid dimmen zodra er voldoende daglicht is. Dit zal ook in de nog te renoveren delen van het gebouw worden gerealiseerd. Instellingen van de pc s van de medewerkers op kantoor wijzigen (screensaver uit, dimmen beeldscherm, stand-by tijden instellen); Voor de elementen zakelijk vliegverkeer en zakelijk verkeer in privé auto s zijn geen doelstellingen voor 2013 gesteld. Dit is afhankelijk van projecten en is vooraf niet in te schatten. De CO 2 -emissie ten gevolge van het woon-werkverkeer (scope 3) bedroeg vorig jaar 119 ton. In 2013 is een mobiliteitsrapportage opgesteld waarmee de komende tijd plannen kunnen worden gemaakt om deze uitstoot te beperken. 4. Projecten met CO2-gerelateerd gunningvoordeel Er zijn op dit moment nog geen projecten in de orderportefeuille die verkregen zijn met gunningvoordeel. 9

10 6. Verklaring directie reductiedoelstelling De directie van Jansen Venneboer Groep B.V. verklaart te hebben kennis genomen van de reductiedoelstellingen van de CO 2 -uitstoot in dit document. Om deze reductie te realiseren, is een reductieplan opgesteld waarin alle verantwoordelijkheden zijn vastgelegd en op welke wijze deze doelstellingen zullen worden gerealiseerd. Wijhe, 15 mei 2014 L.Th. Perizonius Directeur 10

11 Jansen Venneboer te Wijhe Ondernemende partner in techniek Bijlage I: Kansenregister Jansen Venneboer Kans Energieaspect Energiesoort Waarde (kosten/kooldioxide) Maatregelen Geschatte kosten Datum voltooiing Daadwerkelijke resultaten Uitstoot door 0 bedrijfspand Elektriciteit 5 ton Inkopen groene 1 stroom " 5 ton reductie contract/leverancier wijzigen 0,- 1-januari % minder uitstoot door elektriciteit Instellingen monitor 2 wijzigen " 0,2 ton reductie instellingen wijzigen d.m.v ronde 0,- Doorlopende actie Instellingen pc 3 wijzigen " 0,9 ton reductie instellingen wijzigen d.m.v ronde 0,- Doorlopende actie Instellingen koffiezetapparaten 4 wijzigen " 0,2 ton reductie monteur laten komen 0,- 20-juni Verlichting draaierij 5 standaard uit " 0,9 ton reductie gedragsregel instellen 0,- 1-mei Verlichting constructiehal 6 pauze uit " 2,1/3,4 ton reductie gedragsregel instellen 0,- niet iedere werknemer neemt tegelijk pauze; nog geen resultaat Sluipverbruik pc s uitschakelen " 0,8 ton reductie Sluipverbruik frisdrankautomaat uitschakelen " 0,03 ton reductie aanschaffen digitale tijdschakelaars 40 x 7,99 = 320 euro aanschaffen digitale tijdschakelaars 7,99 Compressor uitschakelen in het weekend " Onbekend gedragsregel instellen 0, Compressor wordt gelijk met hoofdstroom uitgeschakeld ( s nachts en in het weekend) 11

12 Energiezuinige apparatuur aanschaffen " onbekend Energiezuinige verlichting verbruiksgegevens in oog houden bij aanschaf 0,- verbruiksgegevens in oog houden bij aanschaf ,- aanschaffen " 0,5 ton (Vervangen gevel) Verwarmen/koelen elimineren " 2 ton reductie Door aannemer laten uitvoeren 85000,- Energiebewustheid personeel vergroten " onbekend Informeren personeel gering Zonnepanelen op dak plaatsen " 30,8 ton reductie mei Wat betreft CO 2 reductie niet interessant; lange terugverdientijd Minder elektriciteit/gasverbruik door betere isolatie Continue actie richting personeel Projectmatige aanpak met gemeente of participanten Gasverbruik 113 ton (Vervangen gevel) Verwarmen/koelen elimineren " 2 ton reductie Verwarming instellen op winter- Door aannemer laten uitvoeren 85000,- /zomertijd " Onbekend 2011 ECOJet EcoJet magneetsysteem plaatsen magneetsysteem " 6 ton reductie mits reëel Houtkachels " Aanzienlijk Houtkachelverbrandingsinstallaties plaatsen en aansluiten onbekend Minder elektriciteit/gasverbruik door betere isolatie Efficiënter gebruik verwarmingsmogelijkheden Lager gasverbruik, mits waar Lager gasverbruik, door verbranding hout (CO2- neutraal; Nog niet in kaart gebracht 12

13 0 Scope 3 Printen Printopdracht beveiligen met 1 wachtwoord " Privé printinstellingen wijzigen 0,- Instellingen wijzigen naar dubbelzijdig/zwartwit 2 " printinstellingen wijzigen 0,- 16-mei mei Uitstoot door mobiliteit (incl. aggregaten) Wagenpark 341 ton Introductie nieuwe rijden " 13 ton reductie Informateren personeel/cursussen Bandenspanning op 4 uur per werknemer September % lager brandstofverbruik peil houden " 5 ton reductie Maandelijkse controle 1-2 manuren 2% lager brandstofverbruik Min. Eis lijst opstellen/optionele lijsten 1-2 manuren 2% lager brandstofverbruik 3 Bussen lichter laden " 5 ton reductie Zuinigere leaseauto's bijvervangen 5 ton reductie Overleg lease maatschappij 4 (A-/B-label) " Aggegraten vervangen voor zuinigere en afstemmen op 5 behoefte 0,- 1-april % zuiniger eerste jaar / 10% zuinigere auto's in 4 jaar Projectlocatie 1 ton reductie Overleg leverancier aggregaten Geen 5% lager brandstofverbruik 13

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 41 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 Samenvatting; Klaver fietsparkeren neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van milieu en energie heel serieus. Sinds de invoering van de door ProRail opgestelde

Nadere informatie

CO2-Reductieplan. Klaver Infratechniek B.V. Techniek voor en door de mens. Versie 1.1 28 november 2011

CO2-Reductieplan. Klaver Infratechniek B.V. Techniek voor en door de mens. Versie 1.1 28 november 2011 CO2-Reductieplan Klaver Infratechniek B.V. Versie 1.1 28 november 2011 Techniek voor en door de mens Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Energie en CO2 Reductie scope 1... 4 1.1 Wagenpark en brandstof... 4

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Management Actieplan 2014-2024 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath Managementverklaring Terugdringen

Nadere informatie

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/24 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Opmerking 1.0 Augustus 2010 J.M. van Doorn

Nadere informatie

Energie auditverslag Tauw

Energie auditverslag Tauw Energie auditverslag Tauw 1 september 2014 Verantwoording Titel Energie auditverslag Tauw Projectleider Manja Nicolai-Buijen Auteur(s) Jurgen Ooms Projectnummer 0495501 Aantal pagina's 22 (exclusief bijlagen)

Nadere informatie

CO 2-rapportage Aann.mij. Daniël Pijnacker B.V. v2 010715

CO 2-rapportage Aann.mij. Daniël Pijnacker B.V. v2 010715 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Over dit rapport... 3 1.2 Betrokkenen... 3 1.3 Over het bedrijf... 3 1.4 MVO-beleid... 3 2 Scope... 4 2.1 Organisatorische afbakening... 4 2.2 CO2-emissies... 5 2.3 Periode...

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de kwantitatieve en kwalitatieve reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Gebr. Algra B.V. Auteur(s): De heer K. Algra (Directie en CO2-functionaris

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 09 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

3 november 2014 Versie 1

3 november 2014 Versie 1 ENERGIE AUDIT VERSLAG code: B1408 3 november 2014 Versie 1 datum: 3 november 2014 referentie: lak code: B1408 blad: 3/14 Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Omschrijving bedrijf 5 1.1 Activiteiten 5 2. Energieverbruik

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Bruco Zegveld B.V. Ouwejan & F. de Bruijn

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1 1. Inleiding De Haarsma Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu.

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Verantwoording Titel Energie management actieplan 2014 Invalshoek B: Reductie Revisie 1.0 (definitief) Datum

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 01 juli 2015 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann

Nadere informatie

BIJLAGE KAM-JAARVERSLAG

BIJLAGE KAM-JAARVERSLAG BIJLAGE KAM-JAARVERSLAG 2014 CO2-PRESTATIELADDER Holding Heezen B.V. Boven Zijde 7 5626 EB Eindhoven Datum: 7 mei 2015 1. Rapportage emissie inventaris 1.1 Bedrijfsgegevens Tabel 1: Bedrijfsgegevens Bedrijfsnaam

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2011-2015

Energie Management Actieplan 2011-2015 Energie Management Actieplan 2011-2015 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 December 2011 Update Augustus 2013 Waaronder de werkmaatschappijen; Pinetum Beheer BV BKC BV BKC NL Nano7 Nano 7 6902 KD ZEVENAAR

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. CO 2 -Reductieplan Klaver Giant Groep. CO2 reductieplan (2015.001) Pagina 1 van 11

CO2-Prestatieladder. CO 2 -Reductieplan Klaver Giant Groep. CO2 reductieplan (2015.001) Pagina 1 van 11 CO2-Prestatieladder CO 2 -Reductieplan Klaver Giant Groep CO2 reductieplan (2015.001) Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3 2 CO 2 -reductie scope 1... 4 2.1 Wagenpark... 4 2.1.1 Vervangingsbeleid...

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V. Auteur(s): Dhr. S. van Dam,

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan. Conform NEN-ISO 50001. 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4. CO2-Prestatieladder eis: 3.B.2. Vario Grass B.V.

Energiemanagement Actieplan. Conform NEN-ISO 50001. 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4. CO2-Prestatieladder eis: 3.B.2. Vario Grass B.V. Energiemanagement Actieplan Conform NEN-ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO2-Prestatieladder eis: 3.B.2 Vario Grass Masters in Green Organisatie: Adres: Opgesteld door: Vario Grass

Nadere informatie

CO 2 -halfrapportage 2014. Januari - Juni. Heerenveen, 28 oktober 2014. Auteur: G. Schoemaker. Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur

CO 2 -halfrapportage 2014. Januari - Juni. Heerenveen, 28 oktober 2014. Auteur: G. Schoemaker. Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur CO 2 -halfrapportage 2014 Januari - Juni Heerenveen, 28 oktober 2014 Auteur: G. Schoemaker Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur C O L O F O N Het format voor deze rapportage is opgesteld door Stichting

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Audit Verslag 2013 Conform 2.A.3 Mei 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING... 4 2.1 Activiteiten...

Nadere informatie

Eindrapportage 2015 Blauwzaam Energieconvenant II Resultaten 2011-2014

Eindrapportage 2015 Blauwzaam Energieconvenant II Resultaten 2011-2014 Eindrapportage 2015 Blauwzaam Energieconvenant II Resultaten 2011-2014 Opgesteld door: Rianne van der Veen Stichting Stimular Rotterdam, 30 juli 2015 In samenwerking met de 18 deelnemers van Blauwzaam

Nadere informatie

CO 2 -emissie Strukton Rail 2011. 1. Samenvatting. 2. Inleiding

CO 2 -emissie Strukton Rail 2011. 1. Samenvatting. 2. Inleiding CO 2 -emissie Strukton Rail 2011 1. Samenvatting 1,3% daling CO 2 -uitstoot per miljoen euro geactiveerde productie Afname brandstofverbruik leaseauto s met 1,4% Toename uitstoot woon-werkverkeer met 19%

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder CULEMBORG, APRIL 2015, VERSIE 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie