Gifgebruik in de aardappelteelt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gifgebruik in de aardappelteelt"

Transcriptie

1 Gifgebruik in de aardappelteelt Opgave 1. jaar gifgebruik kg/ha ,5 kg/ha Van 2007 naar 2015 is een periode van 8 jaar. Maak eventueel een verhoudingstabel. In 9 jaar neemt het gifgebruik af met 32 24,5 = 7,5 kg/ha. In 1 jaar is de afname dus 9 keer zo klein: 7,5 = 0,833 kg/ha. 9 In 8 jaar is de afname 8 keer zo groot dan de afname in 1 jaar: 0,833 8 = 6,7 kg/ha. Periode 9 jaar 1 jaar 8 jaar Afname gifgebruik 7,5 kg/ha 7,5 9 = 0,833 kg/ha 0,833 8 = 6,7 kg/ha De afname van 2007 naar 2015 is dus 6,7 kg/ha. In 2015 wordt dan 24,5 6,7 = 17,8 kg/ha gif gebruikt. Opgave 2. Eerst de gegevens aflezen uit de grafiek. Locatie Aantal bespuitingen Totale kosten / ha Noordoostpolder Flevoland De eerste bewering van boer Jacobs: Op de akker in het Flevoland moest vaker worden gespoten dan op de akker in de Noordoostpolder. Deze bewering klopt. De tweede bewering van boer Jacobs: De gemiddelde kosten per ha per bespuiting waren op de akker in Flevoland hoger dan op de akker in de Noordoostpolder. Hiervoor moeten we eerst de gemiddelde kosten per ha per bespuiting uitrekenen. Op de akker in de Noordoostpolder waren 11 bespuitingen nodig en de totale kosten bedroegen ongeveer 360 euro. De gemiddelde kosten per ha per bespuiting bedroegen in de Noordoostpolder: Gemiddelde kosten Noordoostpolder: euro /ha. Op de akker in het Flevoland waren 16 bespuitingen nodig en de totale kosten bedroegen ongeveer 620 euro. De gemiddelde kosten per ha per bespuiting bedroegen in het Flevoland: 27-Dec-2015 Pagina 1 van 14

2 Gemiddelde kosten Flevoland: euro/ha. 39 euro per ha is hoger dan 33 euro per ha, dus ook de tweede bewering klopt. Conclusie beide beweringen kloppen en boer Jacobs heeft dus gelijk. Opgave 3. Zonder biologische teelt wordt op ha in totaal ,5 = kg gif gestrooid. In geval van biologische teelt wordt er per hectare 20% meer gif gestrooid, dus per ha wordt er 1,2 24,5 = 29,4 kg gif gestrooid. In totaal werd er op = ha niet biologisch geteeld. Voor deze niet-biologische teelt wordt in totaal ,4 = kg gif gestrooid. Uiteindelijk moet er dus meer gif worden gestrooid. De toename berekenen we met de formule toename = nieuw oud 100%. oud Ingevuld geeft dat toename = ( ) % = 16,1%. Opgave 4. We hebben hier te maken met exponentiële groei. De basisformule voor exponentiële groei is: N = B g t. t = 0 in 2007, dus B = 680 ha. In 12 jaren verdubbelt het aantal ha. De groeifactor in 12 jaar bedraagt g 12 jaar = 2. Dus de groeifactor in 1 jaar bedraagt g 1 jaar = 2 ( 1 12 ). Hiermee wordt de formule: N = ( 1 12 ) t. We moeten uitrekenen in welk jaar 10% van de oppervlakte gebruikt wordt voor biologische aardappelteelt in Flevoland. 10% bedraagt 0, = 2070 ha. Hiervoor moeten we de volgende vergelijking oplossen: ( 1 12 ) t = Dit doen we met de grafische rekenmachine: 27-Dec-2015 Pagina 2 van 14

3 Xmin en Xmax kun je als volgt schatten. Na iedere 12 jaar is er een verdubbeling. Dus na 12 jaar is er 1360 ha en na 24 jaar is er 2720 ha voor de biologische aardappelteelt ha ligt ergens tussen 1360 en 2720 ha. We nemen dus Xmin = 12 en Xmax = 24. Vervolgens kiezen we op de GR ZoomFit en intersect: We vinden dus t = 19,3 jaar. Dit betekent dat ergens in het jaar 2026 de grens van 10% gepasseerd wordt. Het jaar 2027 is het eerste volledige jaar met meer dan 10%. 27-Dec-2015 Pagina 3 van 14

4 Zout strooien Opgave 5. Eerst tekenen we de normaalcurve met alle bekende gegevens. Oppervlakte = 0,8 µ = 1,75 mm l = 1,0 mm r = 2,5 mm We gebruiken de formule: Opp = normalcdf(l, r, μ, σ) Het uitrekenen van de standaardafwijking σ doen we op de grafische rekenmachine. De standaardafwijking σ moet ongeveer 0,59 mm zijn volgens de opgave, dus voor Xmin nemen we bijvoorbeeld 0,5 en voor Xmax 0,7. Vervolgens gebruiken we ZoomFit en intersect en vinden X = 0,585. Dus σ = 0,585 mm. 27-Dec-2015 Pagina 4 van 14

5 Opgave 6. Eerst tekenen we de normaalcurve met alle bekende gegevens. Oppervlakte = 0,02 µ = 1,75 mm σ = 0,585 mm We gebruiken de formule: l = invnorm(opp, μ, σ). Pas op dat we voor de oppervlakte wel de oppervlakte links van de grens l moeten nemen. Dus Opp = 1 0,02 = 0,98. l = invnorm(0.98, 1.75, 0.585) = 2.95 mm. Opgave 7. Uit de grafiek lezen we af dat bij -2 graden Celsius de smeltcapaciteit 26 kg sneeuw of ijs per kg zout bedraagt. Dus met 1 kg zout kun je 26 kg sneeuw of ijs smelten. Er wordt 15 gram zout per m 2 gestrooid. Nu moet je uitrekenen hoeveel sneeuw of ijs je met 15 gram zout per m 2 kunt smelten. Met onderstaande verhoudingstabel volgt hieruit dat je 0,39 kg sneeuw of ijs kunt smelten. Zout 1 kg 15 gr = 0,015 kg Te smelten hoeveelheid sneeuw of ijs 26 kg 26 0,015 = 0,39 kg Als ik die 15 gram zout op 1 m 2 strooi, kan ik dus 0,39 kg sneeuw of ijs op die 1 m 2 smelten. Er ligt echter 0,2 kg sneeuw per vierkante meter, dus heb je ruim voldoende gestrooid om dat te smelten. 27-Dec-2015 Pagina 5 van 14

6 Opgave 8. Eerst de gegevens invullen. Gegeven: V = 3,72 D (58,5 x H) H = 0,2 kg sneeuw per m 2 D = 15 gram zout per m 2 Invullen geeft: V = 3,72 = 4,8 (58,5 x 0,2) 15 Dit betekent dat er een vriespuntdaling plaats vindt van 4,8 C. Volgens de definitie in de examenopgave geldt: De vriespuntdaling V is het aantal graden dat het vriespunt van water lager wordt dan 0 C. Dus het vriespunt daalt tot -4,8 C, dit is lager dan -2,0 C. Opgave 9. Gegeven: V = 3,72 Invullen geeft: 4,5 = 3,72 D (58,5 H) Kruislings vermenigvuldigen geeft: Hieruit volgt: D = (4,5 20,745) 3,72 D (58,5 0,35) H = 0,35 kg sneeuw per m 2 V = 4,5 4,5 = (3,72 D) 20,745 4,5 x 20,745 = 3,72 D D = 24,8 gram zout per m 2 Opgave 10. Gegeven: V = 3,72 D (58,5 x H) V = 4,5 Invullen geeft: 4,5 = 3,72 D (58,5 H) Kruislings vermenigvuldigen geeft: 4,5 58,5 H = 3,72 D Hieruit volgt: D = (4,5 58,5 H) 3,72 D = 70,8 H 27-Dec-2015 Pagina 6 van 14

7 Profielwerkstukpresentaties Opgave presentaties verdeeld over 5 rondes betekent 72 = 14,4 presentaties per ronde. Dat kan 5 natuurlijk niet, je kunt alleen hele presentaties hebben, dus of 14 of 15 presentaties per ronde. Omdat de grootste ronde 15 presentaties bevat en er bij iedere ronde 2 docenten aanwezig moeten zijn heb je dus minimaal 15 x 2 = 30 docenten nodig. Met 2 rondes van 15 presentaties en 3 rondes van 14 presentaties kom je precies uit: = 72. Opgave 12. Eerst vatten we alles logisch samen in een tabel. Iedere mogelijkheid bevat dus 72 presentaties. Mogelijkheid Aantal lokalen met 2 presentaties Aantal lokalen met 3 presentaties Aantal lokalen met 4 presentaties Aantal lokalen met 5 presentaties Mogelijkheid 1. Het ene lokaal met 2 presentaties kies je eerst, hiervoor kun je kiezen uit 15 lokalen. Daarna liggen de 14 lokalen met de 5 presentaties vast, deze kunnen maar op 1 manier. Dus zijn er 15 1 = 15 manieren. Of opgeschreven met combinaties: mogelijkheid 1 kan op ( 15 1 ) (14 14 ) = 15 manieren. Dit kun je uitrekenen met de optie ncr op de GR. Mogelijkheid 2. Je kiest eerst de 3 lokalen met 4 presentaties, dat kan op ( 15 ) = 455 manieren. 3 Daarna liggen de 12 lokalen met 5 presentaties vast, deze kunnen maar op 1 manier. Dus zijn er = 455 manieren. Of opgeschreven met combinaties: mogelijkheid 2 kan dus op ( 15 3 ) (12 ) = 455 manieren. 12 Mogelijkheid 3. Het ene lokaal met 3 presentaties kies je eerst, hiervoor kun je kiezen uit 15 lokalen. Daarna kies je het ene lokaal waar 4 presentaties plaatsvinden, hiervoor kun je kiezen uit 14 lokalen. Daarna liggen de 13 lokalen met de 5 presentaties vast, deze kunnen maar op 1 manier. Mogelijkheid 3 kan dus op = 210 manieren. Of opgeschreven met combinaties: mogelijkheid 3 kan dus op ( 15 1 ) (14 1 ) (13 ) = 210 manieren. 13 Totaal zijn er dus = 680 manieren mogelijk. 27-Dec-2015 Pagina 7 van 14

8 Opgave 13. Totaal hebben ze samen = 7 groepjes begeleid, dus hebben ze 72 7 = 65 groepjes niet begeleid. De kans dat ze het eerste groepje mogen beoordelen is 65. Immers van de 72 groepjes hebben ze er niet begeleid. De kans dat ze het tweede groepje mogen begeleiden is 64. Immers er zijn nu nog 71 groepjes over, 71 om te beoordelen, waarvan ze er 64 niet begeleid hebben. Zo gaat dit verder. P(ze mogen alle 5 groepjes beoordelen) = = 0,5903 Je kunt dit ook uitrekenen met de Kansdefinitie van Laplace: P(ze mogen alle 5 groepjes beoordelen) = aantal gunstige uitkomsten aantal mogelijke uitkomsten P(ze mogen alle 5 groepjes beoordelen) = (65 5 ) (7 0 ) ( 72 5 ) = 0, Dec-2015 Pagina 8 van 14

9 Opgave 14. Als er alleen in de pauze van lokaal gewisseld mag worden dan moet het ene koppel dus voor de pauze presenteren en het andere koppel na de pauze. We hebben dus 2 situaties. Situatie 1: Aron en Gino presenteren voor de pauze en Carla en Irene na de pauze. Volgens de opgave: Carla en Irene presenteren samen. In hun lokaal worden 5 presentaties gehouden. P(situatie 1) = = 6 20 Situatie 2: Aron en Gino presenteren na de pauze en Carla en Irene voor de pauze. Volgens de opgave: Hun vrienden Aron en Gino presenteren ook samen, in een ander lokaal waarin voor de pauze 3 presentaties en direct na de pauze 1 presentatie gehouden wordt. P(situatie 2 ) = = 3 20 Als Carla en Irene de presentatie van Aron en Gino moeten kunnen bijwonen, dan moet situatie 1 of situatie 2 optreden: P(situatie 1 of situatie 2) = = Dec-2015 Pagina 9 van 14

10 Sociaal netwerk Opgave 15. De groeifactor over 43 maanden is: g 43 maanden = 244 5,5 De groeifactor per maand is: g 1 maand = ( 244 5,5 ) ,092 Het groeipercentage per maand berekenen we met de formule: p = (g 1) 100% Ingevuld geeft dat een groeipercentage per maand van; p = (1,092 1) 100% 9,2% Opgave 16. Van 1 juli augustus 2010 (13 maanden) groeide het aantal actieve gebruikers met: toename = 493 miljoen 244 miljoen = 249 miljoen Per maand komen er dus: 249 miljoen 13 19,153 miljoen actieve gebruikers bij. Over de periode 1 augustus december 2013 (40 maanden) komen er dus: toename = 40 19,153 miljoen 766 miljoen actieve gebruikers bij. Op 1 december 2013 zijn er in totaal dus: 493 miljoen miljoen = 1259 miljoen actieve gebruikers. Opgave 17. Gegeven is de formule: A = 4500 ( ,926 t ) We moeten de volgende vergelijking oplossen: 730 = Dit doen we met de GR ( ,926 t ) Uit de grafiek van de opgave kun je goede waarden vinden voor Xmin en Xmax: 730 miljoen actieve gebruikers verwacht je ongeveer na 72 maanden. Kies bijv. Xmin = 60 en Xmax = 84. Doe ZoomFit gevolgd door intersect en dan vind je X = 72, Dec-2015 Pagina 10 van 14

11 We moeten de eerste gehele waarde van t vinden waarvoor er voor het eerst meer dan 730 miljoen actieve gebruikers zijn. Dus het antwoord is t = 73. Opgave 18. Gegeven is de formule: A = 4500 ( ,926 t ) Voor grote waarden van t geldt 0,926 t 0 immers het grondtal 0,926 is kleiner dan 1. Dus geldt voor grote waarden van t ook 310 0,926 t 0. Dus voor grote waarden van t geldt voor de noemer van deze breuk ,926 t 5. Dus voor grote waarden van t geldt voor de gehele breuk: A gebruikers. 900 miljoen actieve 27-Dec-2015 Pagina 11 van 14

12 Lingo Opgave 19. We hebben in deze opgave te maken met een binomiaal experiment, immers we doen een aantal experimenten (n = 5) waarvan de uitslag succes (extra prijs wordt uitgekeerd) of geen succes (geen extra prijs wordt uitgekeerd, terwijl de kans gedurende de experimenten niet wijzigt (p = 0,2). We stellen X is het aantal keer dat een extra prijs wordt uitgekeerd in 1 week. We moeten dus P(X > 1) bepalen. Hiervoor gebruiken we binomcdf(n; p; k), n is het aantal experimenten, p is de kans dat een experiment succesvol is en k is de waarde die gebruikt wordt in P(X k). Gegeven zijn n = 5 en p = 0,2 en k = 1. P(X > 1) = 1 P(X 1) = 1 binomcdf(5; 0,2; 1) = 0,263 Opgave 20. We beginnen met 20 ballen, waarvan er 17 blauw zijn. Als er 1 blauwe bal is getrokken dan zijn er nog 19 ballen over, waarvan er 16 blauw zijn. Dus de kans om 2 blauwe ballen te pakken is: P(bb) = = 0,716 Opgave 21. Na het trekken van een blauwe bal is je beurt afgelopen. Na het trekken van een groen bal mag je nog een keer. Er kunnen maximaal 3 groene ballen worden getrokken. We gaan alle mogelijkheden systematisch opschrijven. Speler 1 Speler 2 Opmerkingen b b b b b gb ggb gggb Speler 1 verspeelt direct zijn beurt door het trekken van een blauwe bal. Speler 2 houdt het steeds langer vol totdat hij 3 keer groen heeft getrokken en daarna alleen nog maar blauw kan trekken. gb b Speler 1 trekt de eerste keer groen en daarna blauw. Speler 2 houdt het gb gb steeds langer vol, maar kan nu maximaal 2 maal groen trekken omdat speler 1 ook al een keer groen heeft getrokken en er niet meer dan 3 gb ggb groene ballen zijn. ggb b Speler 1 doet het steeds beter en trekt nu 2 maal groen. Speler 2 kan nog ggb gb maar 1 maal groen trekken. gggb b Speler 1 heeft het goed door en trekt drie maal groen, voor speler 2 rest niets anders dan de blauwe bal te trekken. 27-Dec-2015 Pagina 12 van 14

13 Opgave 22. De eerste speler krijgt Lingo. Als de eerste speler Lingo moet halen dan moet hij bal 9, bal 35 of bal 65 trekken. Pad 1. Speler 1 trekt 9 of 35 of 65: P(9 of 35 of 65) = = 3 13 De eerste speler trekt 41 of 57, waardoor de tweede speler een grotere kans op Lingo heeft. Pad 2. Speler 1 trekt 41 of 57: P(41 of 57) = = Pad 3. Er zijn nu nog 12 ballen in het spel. Om Lingo te halen heeft speler 2 de volgende mogelijkheden: o Als speler 1 bal 57 heeft getrokken kan speler 2 bal 41, 9, 35 of 65 trekken. o Als speler 1 bak 41 heeft getrokken kan speler 2 bal 57, 9, 35 of 65 trekken. Speler 2 trekt 41/57 of 9 of 35 of 65: P ( of 9 of 35 of 65) = = 4 12 Pad 4. Om geen Lingo te scoren geldt: P = 1 4 = 8, want de kans op de paden 3 en is samen 1, meer mogelijkheden zijn er niet. 27-Dec-2015 Pagina 13 van 14

14 Een van de overige mogelijkheden. Pad 5. Hiervoor geldt: P = = 8, want de kans op de paden 1, 2 en 5 is samen , meer mogelijkheden zijn er niet. Pad 6. Er zijn nu nog 12 ballen in het spel. Om Lingo te halen moet speler 2 bal 9, bal 35 of bal 65 trekken. Speler 2 trekt 9 of 35 of 65: P(9 of 35 of 65) = = Pad 7. Om geen Lingo te scoren geldt: P = 1 3 = 9, want de kans op de paden 6 en 7 12 is samen 1, meer mogelijkheden zijn er niet. Conclusie. P(team B krijgt Lingo) = = 0,436 In het boomdiagram volg je 1 van de 3 routes. Het is of de ene of één van de andere routes, dus de kansen moet je optellen. Daar waar de kansen in serie staan, dus achter elkaar, daar moeten beide kansen optreden, dus daar moet je vermenigvuldigen Dec-2015 Pagina 14 van 14

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 1 woensdag 20 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 1 woensdag 20 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2015 tijdvak 1 woensdag 20 mei 13.30-16.30 uur wiskunde A Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Achter dit examen is een erratum opgenomen. Dit examen bestaat uit 22 vragen. Voor dit examen

Nadere informatie

wiskunde A havo 2015-I

wiskunde A havo 2015-I wiskunde A havo 205-I Gifgebruik in de aardappelteelt maximumscore 3 32 24,5 Per jaar = 0,83 (kg) ( nauwkeuriger) minder 9 Dit geeft 24,5 0,83 8 Het antwoord: 8 (kg) ( nauwkeuriger) 32 24,5 Per jaar =

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2015

Correctievoorschrift HAVO 2015 Correctievoorschrift HAVO 205 tijdvak wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A (pilot) tijdvak 1 woensdag 20 mei 13.30-16.30 uur

Examen HAVO. wiskunde A (pilot) tijdvak 1 woensdag 20 mei 13.30-16.30 uur Examen HAVO 2015 tijdvak 1 woensdag 20 mei 13.30-16.30 uur wiskunde A (pilot) Dit examen bestaat uit 21 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 85 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten

Nadere informatie

VB: De hoeveelheid neemt nu met 12% af. Hoeveel was de oorspronkelijke hoeveelheid? = 1655 oud = 1655 nieuw = 0,88 x 1655 = 1456

VB: De hoeveelheid neemt nu met 12% af. Hoeveel was de oorspronkelijke hoeveelheid? = 1655 oud = 1655 nieuw = 0,88 x 1655 = 1456 Formules, grafieken en tabellen Procenten - altijd afronden op 1 decimaal tenzij anders vermeld VB: Een hoeveelheid neemt met 12% toe to 1456. Hoeveel was de oorspronkelijke hoeveelheid? Oud =? Nieuw =

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2015

Correctievoorschrift HAVO 2015 Correctievoorschrift HAVO 205 tijdvak wiskunde A (pilot) Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Uitwerkingen Mei 2012. Eindexamen VWO Wiskunde C. Nederlands Mathematisch Instituut Voor Onderwijs en Onderzoek

Uitwerkingen Mei 2012. Eindexamen VWO Wiskunde C. Nederlands Mathematisch Instituut Voor Onderwijs en Onderzoek Uitwerkingen Mei 2012 Eindexamen VWO Wiskunde C Nederlands Mathematisch Instituut Voor Onderwijs en Onderzoek I Tjing Opgave 1. Het aantal hoofdstukken in de I Tjing correspondeert met het totale aantal

Nadere informatie

11.1 Kansberekeningen [1]

11.1 Kansberekeningen [1] 11.1 Kansberekeningen [1] Kansdefinitie van Laplace: P(gebeurtenis) = Aantal gunstige uitkomsten/aantal mogelijke uitkomsten Voorbeeld 1: Wat is de kans om minstens 16 te gooien, als je met 3 dobbelstenen

Nadere informatie

. noemer noemer Voorbeelden: 1 Breuken vereenvoudigen Schrijf de volgende breuken als één breuk en zo eenvoudig mogelijk: 4 1 x e.

. noemer noemer Voorbeelden: 1 Breuken vereenvoudigen Schrijf de volgende breuken als één breuk en zo eenvoudig mogelijk: 4 1 x e. Tips: Maak de volgende opgaven het liefst voorin in één van de A4-schriften die je gaat gebruiken tijdens de cursus. Als een som niet lukt, werk hem dan uit tot waar je kunt en ga verder met de volgende

Nadere informatie

13,5% 13,5% De normaalkromme heeft dezelfde vorm als A (even breed en even hoog), maar ligt meer naar links.

13,5% 13,5% De normaalkromme heeft dezelfde vorm als A (even breed en even hoog), maar ligt meer naar links. G&R havo A deel C. von Schwartzenberg /8 a Er is uitgegaan van de klassen: < 60; 60 < 6; 6 < 70;... 8 < 90. b c De onderzochte groep bestaat uit 000 personen. (neem nog eens GRpracticum uit hoofdstuk 4

Nadere informatie

Checklist Wiskunde A HAVO 4 2014-2015 HML

Checklist Wiskunde A HAVO 4 2014-2015 HML Checklist Wiskunde A HAVO 4 2014-2015 HML 1 Hoofdstuk 1 Ik weet hoe je met procenten moet rekenen: procenten en breuken, percentage berekenen, toename en afname in procenten, rekenen met groeifactoren.

Nadere informatie

Samenvatting Wiskunde A

Samenvatting Wiskunde A Bereken: Bereken algebraisch: Bereken exact: De opgave mag berekend worden met de hand of met de GR. Geef bij GR gebruik de ingevoerde formules en gebruikte opties. Kies op een examen in dit geval voor

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B1 havo 2007-I

Eindexamen wiskunde B1 havo 2007-I Eindexamen wiskunde B havo 007-I Beoordelingsmodel De wet van Moore maximumscore 3 Van 96 tot 975 is 4 jaar Het aantal transistors volgens de formule is dus 4 7 4 = 5, dus 5 transistors in 975 maximumscore

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1 vwo 2007-II

Eindexamen wiskunde A1 vwo 2007-II Beoordelingsmodel Vakanties 1 maximumscore 4 De aantallen internetboekingen zijn respectievelijk 88, 846, 58 Dat is samen 139 1 Het antwoord 48 (%) 1 maximumscore 3 Er moet gekeken worden naar een grote

Nadere informatie

METACOGNITIEVE VRAGEN-kaart V4WA MW 10 H3: Telproblemen

METACOGNITIEVE VRAGEN-kaart V4WA MW 10 H3: Telproblemen METACOGNITIEVE VRAGEN-kaart V4WA MW 10 H3: Telproblemen Beschrijf in eigen woorden: Waar gaat de opdracht over? Welke signaalwoorden staan in de tekst? Wijst een signaalwoord naar een strategie? Welke

Nadere informatie

9.0 Voorkennis. Bij samengestelde kansexperimenten maak je gebruik van de productregel.

9.0 Voorkennis. Bij samengestelde kansexperimenten maak je gebruik van de productregel. 9.0 Voorkennis Bij samengestelde kansexperimenten maak je gebruik van de productregel. Productregel: Voor de gebeurtenis G 1 bij het ene kansexperiment en de gebeurtenis G 2 bij het andere kansexperiment

Nadere informatie

EXAMENTOETS TWEEDE PERIODE 5HAVO MLN/SNO

EXAMENTOETS TWEEDE PERIODE 5HAVO MLN/SNO EXAMENTOETS TWEEDE PERIODE 5HAVO wiskunde A MLN/SNO Onderwerp: Statistiek - Blok Datum: donderdag 1 januari 010 Tijd: 8.30-10.45 NB 1: Bij de beantwoording van de vragen ALTIJD JE BEREKENINGEN aangeven.

Nadere informatie

META-kaart vwo5 wiskunde A - domein Afgeleide functies

META-kaart vwo5 wiskunde A - domein Afgeleide functies META-kaart vwo5 wiskunde A - domein Afgeleide functies Wat heb ik nodig: GR of afgeleide? Hoe ziet de grafiek eruit? Moet ik de afgeleide berekenen? Kan ik bij deze functie de afgeleide berekenen? Welke

Nadere informatie

Boek 2 hoofdstuk 8 De normale verdeling.

Boek 2 hoofdstuk 8 De normale verdeling. 52a. de groepen verschillen sterk in grootte b. 100 van de 5000 = 1 van de 50 dus 1 directielid, 90 winkelmedewerkers en 9 magazijnmedewerkers. Boek 2 hoofdstuk 8 De normale verdeling. 8.1 Vuistregels

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores

Vraag Antwoord Scores Beoordelingsmodel VWO wiskunde A 009-II Vraag Antwoord Scores Zeemonsters maximumscore 3 P(895) = 85 P(995) = 9 Er zijn 3 soorten ontdekt maximumscore ( t 767) 6 (6t 76657) P'( t) = ( t 767) 069 P'( t)

Nadere informatie

De normale verdeling

De normale verdeling De normale verdeling Les 2 De klokvorm en de normale verdeling (Deze les sluit aan bij paragraaf 8 en 9 van Binomiale en normale verdelingen van de Wageningse Methode) De grafische rekenmachine Vooraf

Nadere informatie

14.1 Kansberekeningen [1]

14.1 Kansberekeningen [1] 14.1 Kansberekeningen [1] Herhaling kansberekeningen: Somregel: Als de gebeurtenissen G 1 en G 2 geen gemeenschappelijke uitkomsten hebben geldt: P(G 1 of G 2 ) = P(G 1 ) + P(G 2 ) B.v. P(3 of 4 gooien

Nadere informatie

G&R vwo A/C deel 2 8 De normale verdeling C. von Schwartzenberg 1/14. 3a 1 2

G&R vwo A/C deel 2 8 De normale verdeling C. von Schwartzenberg 1/14. 3a 1 2 G&R vwo A/C deel 8 De normale verdeling C. von Schwartzenberg 1/14 1a Gemiddelde startgeld x = 1 100000 + 4 4000 + 3000 = 13100 dollar. 10 1b Het gemiddelde wordt sterk bepaald door de uitschieter van

Nadere informatie

Wiskunde D Online uitwerking 4 VWO blok 6 les 2

Wiskunde D Online uitwerking 4 VWO blok 6 les 2 Paragraaf 8 De klokvorm Opgave 1 a De top van de grafiek van de PvdA ligt bij 30 %. Dus voor de PvdA wordt 30% voorspeld. b De grafiek loopt van ongeveer 27 tot 33, dus het percentage ligt met grote waarschijnlijkheid

Nadere informatie

Uitwerkingen Mei 2012. Eindexamen HAVO Wiskunde A. Nederlands Mathematisch Instituut Voor Onderwijs en Onderzoek

Uitwerkingen Mei 2012. Eindexamen HAVO Wiskunde A. Nederlands Mathematisch Instituut Voor Onderwijs en Onderzoek Uitwerkingen Mei 2012 Eindexamen HAVO Wiskunde A Nederlands Mathematisch Instituut Voor Onderwijs en Onderzoek Supersize me Opgave 1. De formule voor de dagelijkse energiebehoefte is E b = 33,6 G. Als

Nadere informatie

13.1 Kansberekeningen [1]

13.1 Kansberekeningen [1] 13.1 Kansberekeningen [1] Herhaling kansberekeningen: Somregel: Als de gebeurtenissen G 1 en G 2 geen gemeenschappelijke uitkomsten hebben geldt: P(G 1 of G 2 ) = P(G 1 ) + P(G 2 ) B.v. P(3 of 4 gooien

Nadere informatie

Uitwerkingen Mei Eindexamen VWO Wiskunde A. Nederlands Mathematisch Instituut Voor Onderwijs en Onderzoek

Uitwerkingen Mei Eindexamen VWO Wiskunde A. Nederlands Mathematisch Instituut Voor Onderwijs en Onderzoek Uitwerkingen Mei 2012 Eindexamen VWO Wiskunde A Nederlands Mathematisch Instituut Voor Onderwijs en Onderzoek Schroefas Opgave 1. In de figuur trekken we een lijn tussen 2600 tpm op de linkerschaal en

Nadere informatie

Uitleg significantieniveau en toetsen van hypothesen

Uitleg significantieniveau en toetsen van hypothesen Uitleg significantieniveau en toetsen van hypothesen Het significantieniveau (meestal aangegeven met de letter α) stelt de kans voor, dat H 0 gelijk heeft, maar H 1 gelijk krijgt. Je trekt dus een foute

Nadere informatie

SAMENVATTING BASIS & KADER

SAMENVATTING BASIS & KADER SAMENVATTING BASIS & KADER Afronden Hoe je moet afronden hangt af van de situatie. Geldbedragen rond je meestal af op twee decimalen, 15,375 wordt 15,38. Grote getallen rondje meestal af op duizendtallen,

Nadere informatie

Beste leerling, Om een zo duidelijk mogelijk verslag te maken, hebben we de examenvragen onderverdeeld in 4 categorieën.

Beste leerling, Om een zo duidelijk mogelijk verslag te maken, hebben we de examenvragen onderverdeeld in 4 categorieën. Beste leerling, Dit document bevat het examenverslag van het vak wiskunde A vwo, tweede tijdvak (2016). In dit examenverslag proberen we zo goed mogelijk antwoord te geven op de volgende vraag: In hoeverre

Nadere informatie

draagvermogentoename van =75 1 Het draagvermogen is = 875 (kg) 1 Alleen hellingsgetal uitgerekend: maximaal 1 punt

draagvermogentoename van =75 1 Het draagvermogen is = 875 (kg) 1 Alleen hellingsgetal uitgerekend: maximaal 1 punt 1 maximumscore 4 De diameter van de velg is 14 2,54 = 35,56 (cm) 1 De bandhoogte is 0,65 18,5 = 12,025 (cm) 1 De bandhoogte is tweemaal nodig 1 De diameter van de band is 35,56 + 2 12,025 = 59,61 (dus

Nadere informatie

Bij het oplossen van een telprobleem zijn de volgende 2 dingen belangrijk: Is de volgorde van de gekozen dingen van belang?

Bij het oplossen van een telprobleem zijn de volgende 2 dingen belangrijk: Is de volgorde van de gekozen dingen van belang? 4. tellen & kansen 4.1 Tellen Herkennen Je kunt een vraag over telproblemen herkennen aan signaalwoorden: - hoeveel mogelijkheden, manieren, routes, volgordes etc. zijn er?, - bereken het aantal mogelijkheden/manieren

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A havo 2009 - I

Eindexamen wiskunde A havo 2009 - I Beoordelingsmodel Autobanden maximumscore 4 De diameter van de velg is 4,54 = 35,56 (cm) De bandhoogte is 0,65 8,5 =,05 (cm) De bandhoogte is tweemaal nodig De diameter van de band is 35,56 +,05 = 59,6

Nadere informatie

Uitwerkingen Wiskunde A HAVO

Uitwerkingen Wiskunde A HAVO Uitwerkingen Wiskunde A HAVO Nederlands Mathematisch Instituut December 28, 2012 Supersize me Opgave 1. De formule voor de dagelijkse energiebehoefte is E b = 33,6 G. Als we dit invullen dan krijgen we

Nadere informatie

Wiskunde De Normale en Binomiale Verdeling. Geschreven door P.F.Lammertsma voor mijn lieve Avigail

Wiskunde De Normale en Binomiale Verdeling. Geschreven door P.F.Lammertsma voor mijn lieve Avigail Wiskunde De Normale en Binomiale Verdeling Geschreven door P.F.Lammertsma voor mijn lieve Avigail Opmerkingen vooraf Wiskunde Pagina 2 uit 20 Opmerkingen vooraf Pak je rekenmachine, de TI-83, erbij en

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A vwo II

Eindexamen wiskunde A vwo II Eindexamen wiskunde A vwo 00 - II Beoordelingsmodel Antropometrie maximumscore 3 De waarde van g in P(X g μ = 4 en σ = 7) = 0,98 moet worden berekend Beschrijven hoe deze waarde van g met de GR berekend

Nadere informatie

De normale verdeling. Les 3 De Z-waarde (Deze les sluit aan bij de paragraaf 10 van Binomiale en normale verdelingen van de Wageningse Methode)

De normale verdeling. Les 3 De Z-waarde (Deze les sluit aan bij de paragraaf 10 van Binomiale en normale verdelingen van de Wageningse Methode) De normale verdeling Les 3 De Z-waarde (Deze les sluit aan bij de paragraaf 10 van Binomiale en normale verdelingen van de Wageningse Methode) De grafische rekenmachine Vooraf In deze les ga je veel met

Nadere informatie

META-kaart domein - Exponentieel verband havo4 wiskunde A H=bxg^t

META-kaart domein - Exponentieel verband havo4 wiskunde A H=bxg^t META-kaart domein - Exponentieel verband havo4 wiskunde A H=bxg^t Welk verband zie ik tussen de gegeven informatie en wat er gevraagd wordt? Wat heb ik nodig? Heb ik de gegevens uit de tekst gehaald? Welke

Nadere informatie

Examenvoorbereiding 2016 Wiskunde A (HAVO)

Examenvoorbereiding 2016 Wiskunde A (HAVO) Examenvoorbereiding 2016 Wiskunde A (HAVO) Het examen wiskunde A havo bestaat uit twee onderdelen (elk 50%), namelijk: 1. centraal examen (schriftelijk) 2. college-examen (mondeling) centraal examen (schriftelijk)

Nadere informatie

Tentamen Wiskunde A. Het gebruik van een mobiele telefoon of andere telecommunicatieapparatuur tijdens het tentamen

Tentamen Wiskunde A. Het gebruik van een mobiele telefoon of andere telecommunicatieapparatuur tijdens het tentamen CENTRALE COMMISSIE VOORTENTAMEN WISKUNDE Tentamen Wiskunde A Datum: 29 juli 2013 Tijd: 14.00-17.00 uur Aantal opgaven: 7 Zet uw naam op alle in te leveren blaadjes. Laat bij elke opgave door middel van

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B1 havo 2002-II

Eindexamen wiskunde B1 havo 2002-II Eindexamen wiskunde B havo 00-II 4 Antwoordmodel Pompen 8000 = 60 de tekening van het lijnstuk met eindpunten (0, ) en (, 0) h (t) = 0,006t 0, De snelheid is 0 als h (t) = 0 h (t) = 0 geeft t = 00 h(00)

Nadere informatie

3.0 Voorkennis. Voorbeeld 1: Los op: 6x + 28 = 30 10x.

3.0 Voorkennis. Voorbeeld 1: Los op: 6x + 28 = 30 10x. 3.0 Voorkennis Voorbeeld 1: Los op: 6x + 28 = 30 10x. 6x + 28 = 30 10x +10x +10x 16x + 28 = 30-28 -28 16x = 2 :16 :16 x = 2 1 16 8 Stappenplan: 1) Zorg dat alles met x links van het = teken komt te staan;

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO

Correctievoorschrift HAVO Correctievoorschrift HAVO 007 tijdvak wiskunde B Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

x -3-2 -1 0 1 2 3 a. y -7-4 -1 2 5 8 11 b. y -3.5-3 -2.5-2 -1.5-1 -0.5 c. y 7 6 5 4 3 2 1

x -3-2 -1 0 1 2 3 a. y -7-4 -1 2 5 8 11 b. y -3.5-3 -2.5-2 -1.5-1 -0.5 c. y 7 6 5 4 3 2 1 Huiswerk bij les 1 1. Teken de grafiek van de volgende functies (maak eerste een tabel en ga dan tekenen): a. y = 3x +2 lineaire functie met startgetal 2 en helling 3 b. y = -2 + ½x lineaire functie met

Nadere informatie

34% 34% 2,5% 2,5% ,5% 13,5%

34% 34% 2,5% 2,5% ,5% 13,5% C. von Schwartzenberg 1/16 1a Er is uitgegaan van de klassen: 1 < 160; 160 < 16; 16 < 170;... 18 < 190. 1b De onderzochte groep bestaat uit 1000 personen. 1c x = 17,3 (cm) en σ, 7 (cm). 1de 680 is 68%

Nadere informatie

Exponenten en Gemengde opgaven logaritmen

Exponenten en Gemengde opgaven logaritmen 0 Exponenten en Gemengde opgaven logaritmen 13 Algebraïsche vaardigheden bladzijde 126 1 a g 2 jaar = 68 2, 68,, dus g 10, 9 jaar = 10, 9 0,981 N = b 0,981 t t = en N = 10,9 } b 0,981 = 10,9 b = 10, 9

Nadere informatie

Wiskunde D Online uitwerking oefenopgaven 4 VWO blok 3 les 1

Wiskunde D Online uitwerking oefenopgaven 4 VWO blok 3 les 1 Paragraaf De kansdefinitie Opgave a) Als de kikker verspringt, gaat hij van zwart naar wit, of andersom Hij zit dus afwisselend op een zwart en een wit veld Op een willekeurig moment is de kans even groot

Nadere informatie

1.1 Tweedegraadsvergelijkingen [1]

1.1 Tweedegraadsvergelijkingen [1] 1.1 Tweedegraadsvergelijkingen [1] Er zijn vier soorten tweedegraadsvergelijkingen: 1. ax 2 + bx = 0 (Haal de x buiten de haakjes) Voorbeeld 1: 3x 2 + 6x = 0 3x(x + 2) = 0 3x = 0 x + 2 = 0 x = 0 x = -2

Nadere informatie

Leerlijnen groep 7 Wereld in Getallen

Leerlijnen groep 7 Wereld in Getallen Leerlijnen groep 7 Wereld in Getallen 1 2 REKENEN Boek 7a: Blok 1 - week 1 in geldcontext 2 x 2,95 = / 4 x 2,95 = Optellen en aftrekken tot 10.000 - ciferend; met 2 of 3 getallen 4232 + 3635 + 745 = 1600

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 200 tijdvak 2 tevens oud programma wiskunde C wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Strategiekaarten. Deze strategiekaarten horen bij de ThiemeMeulenhoff-uitgave (ISBN 978 90 557 4642 2): Rekenen: een hele opgave, deel 2

Strategiekaarten. Deze strategiekaarten horen bij de ThiemeMeulenhoff-uitgave (ISBN 978 90 557 4642 2): Rekenen: een hele opgave, deel 2 Deze strategiekaarten horen bij de ThiemeMeulenhoff-uitgave (ISBN 978 90 557 4642 2): Joep van Vugt Anneke Wösten Handig optellen; tribunesom* Bij optellen van bijna ronde getallen zoals 39, 198, 2993,..

Nadere informatie

Wiskunde D Online uitwerking 4 VWO blok 5 les 3

Wiskunde D Online uitwerking 4 VWO blok 5 les 3 Paragraaf 10 De standaard normale tabel Opgave 1 a Er geldt 20,1 16,6 = 3,5 C. Dit best wel een fors verschil, maar hoeft niet direct heel erg uitzonderlijk te zijn. b Er geldt 167 150 = 17. Dat valt buiten

Nadere informatie

Begin situatie Wiskunde/Rekenen. VMBO BB leerling

Begin situatie Wiskunde/Rekenen. VMBO BB leerling VMBO BB leerling Verbanden en Hoge -bewerkingen onder 100 -tafels t/m 10 (x:) -bewerkingen met eenvoudige grote en -makkelijk rekenen -vergelijken/ordenen op getallenlijn -makkelijke breuken omzetten -deel

Nadere informatie

Notatieafspraken Grafische Rekenmachine, wiskunde A

Notatieafspraken Grafische Rekenmachine, wiskunde A Notatieafspraken Grafische Rekenmachine, wiskunde A Bij deze verstrek ik jullie de afspraken voor de correcte notatie bij het gebruik van de grafische rekenmachine. Verder krijg je een woordenlijst met

Nadere informatie

Eindexamen havo wiskunde A II

Eindexamen havo wiskunde A II Eindexamen havo wiskunde A 0 - II Benzineverbruik maximumscore 4 Het berekenen van de kans dat het benzineverbruik meer dan 6,0 is met de normaleverdelingsfunctie van de GR Dit geeft 0,0 ( nauwkeuriger)

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2013

Correctievoorschrift VWO 2013 Correctievoorschrift VWO 03 tijdvak wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

wiskunde C pilot vwo 2017-I

wiskunde C pilot vwo 2017-I wiskunde C pilot vwo 207-I De formule van Riegel en kilometertijden maximumscore 3 4 minuten en 52 seconden komt overeen met 292 seconden,07 0000 T2 = 292 2223 (seconden) (of nauwkeuriger) 500 Dat is 37

Nadere informatie

Vergelijkingen en hun oplossingen

Vergelijkingen en hun oplossingen Vergelijkingen en hun oplossingen + 3 = 5 is een voorbeeld van een wiskundige vergelijking: er komt een = teken in voor, en een onbekende of variabele: in dit geval de letter. Alleen als we voor de variabele

Nadere informatie

Verkorte versie van de SYLLABUS REKENEN 2F EN 3F (VO en MBO, versie mei 2015) Aanpassing van product van CvTE

Verkorte versie van de SYLLABUS REKENEN 2F EN 3F (VO en MBO, versie mei 2015) Aanpassing van product van CvTE Verkorte versie van de SYLLABUS REKENEN 2F EN 3F (VO en MBO, versie mei 2015) Aanpassing van product van CvTE 1. Inleiding Vanaf 1 oktober 2015 gelden nieuwe afspraken omtrent het rekenexamen 3F. De exameneisen

Nadere informatie

VOORBEELDEN REKENEN IN DE BEROEPSGERICHTE VAKKEN GROENHORST COLLEGE

VOORBEELDEN REKENEN IN DE BEROEPSGERICHTE VAKKEN GROENHORST COLLEGE VOORBEELDEN REKENEN IN DE BEROEPSGERICHTE VAKKEN GROENHORST COLLEGE 1.1 Rekenopgave Dier Het begrip verhoudingen met de breuken en procenten is lastig voor de niveau 2 deelnemers dier. Wanneer leerlingen

Nadere informatie

Hoe maak je nu van breuken procenten? Voorbeeld: Opgave: hoeveel procent van de onderstaande tekening is zwart gekleurd?

Hoe maak je nu van breuken procenten? Voorbeeld: Opgave: hoeveel procent van de onderstaande tekening is zwart gekleurd? Procenten Zoals op de basisschool is aangeleerd kunnen we een taart verdelen in een aantal stukken. Hierbij krijgen we een breuk. We kunnen ditzelfde stuk taart ook aangegeven als een percentage. Procenten:

Nadere informatie

Wiskunde voor bachelor en master Deel 1 Basiskennis en basisvaardigheden. c 2015, Syntax Media, Utrecht Uitwerkingen hoofdstuk 11

Wiskunde voor bachelor en master Deel 1 Basiskennis en basisvaardigheden. c 2015, Syntax Media, Utrecht  Uitwerkingen hoofdstuk 11 Wiskunde voor bachelor en master Deel Basiskennis en basisvaardigheden c 05, Syntax Media, Utrecht www.syntaxmedia.nl Uitwerkingen hoofdstuk.. a. In de onderstaande figuur zijn de grafieken van y = ( )x,

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A havo 2010 - I

Eindexamen wiskunde A havo 2010 - I Eindexamen wiskunde A havo 00 - I Beoordelingsmodel Een tenniswedstrijd maximumscore 3 0 P(sterkste speler wint 0 keer) = 0,94 Het antwoord: (ongeveer) 0,54 maximumscore 4 Van de eerste services mislukken

Nadere informatie

Samenvatting Wiskunde B

Samenvatting Wiskunde B Bereken: Bereken algebraisch: Bereken eact: De opgave mag berekend worden met de hand of met de GR. Geef bij GR gebruik de ingevoerde formules en gebruikte opties. Kies op een eamen in dit geval voor berekenen

Nadere informatie

Exameninfo 2016 vwo Wiskunde D

Exameninfo 2016 vwo Wiskunde D Exameninfo 2016 vwo Wiskunde D Het examen wiskunde D bestaat alleen uit een mondeling college-examen, er is geen centraal examen (schriftelijk). College-examen (mondeling) datum duur tijdstip locatie meenemen

Nadere informatie

1.1 Rekenen met letters [1]

1.1 Rekenen met letters [1] 1.1 Rekenen met letters [1] Voorbeeld 1: Een kaars heeft een lengte van 30 centimeter. Per uur brand er 6 centimeter van de kaars op. Hieruit volgt de volgende woordformule: Lengte in cm = -6 aantal branduren

Nadere informatie

Exameninfo 2015 havo wiskunde B

Exameninfo 2015 havo wiskunde B Exameninfo 2015 havo wiskunde B Het staatsexamen havo wiskunde B bestaat uit twee onderdelen (elk 50%), namelijk: 1. centraal examen (schriftelijk) 2. college-examen (mondeling) centraal examen datum woensdag

Nadere informatie

Lesbrief de normale verdeling

Lesbrief de normale verdeling Lesbrief de normale verdeling 2010 Willem van Ravenstein Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Hoofdstuk 1 de normale verdeling... 2 Hoofdstuk 2 meer over de normale verdeling... 11 Hoofdstuk 3 de n-wet...

Nadere informatie

2. Optellen en aftrekken van gelijknamige breuken

2. Optellen en aftrekken van gelijknamige breuken 1. Wat is een breuk? Een breuk Een breuk is een verhoudingsgetal. Een breuk geeft aan hoe groot een deel is van een geheel. Stel een taart is verdeeld in stukken. Je neemt 2 stukken van de taart. Je hebt

Nadere informatie

Hoofdstuk 8: De normale verdeling. 8.1 Centrum- en spreidingsmaten. Opgave 1:

Hoofdstuk 8: De normale verdeling. 8.1 Centrum- en spreidingsmaten. Opgave 1: Hoofdstuk 8: De normale verdeling 8. Centrum- en spreidingsmaten Opgave : 00000 4 4000 5 3000 a. 300 dollar 0 b. 9 van de atleten verdienen minder dan de helft van het gemiddelde. Het gemiddelde is zo

Nadere informatie

Kunstrijden op de schaats. Opmerking Als 3! + 4! berekend is, maximaal 2 scorepunten voor deze vraag toekennen.

Kunstrijden op de schaats. Opmerking Als 3! + 4! berekend is, maximaal 2 scorepunten voor deze vraag toekennen. Beoordelingsmodel Vraag Antwoord Scores Kunstrijden op de schaats maximumscore 4 De Zweedse kunstrijders kunnen op 3! manieren geplaatst worden De overige kunnen op 4! manieren geplaatst worden Er zijn

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2001-I

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2001-I Eindexamen wiskunde A- vwo 00-I 4 Antwoordmodel Ogave Contradansen Er zijn mogelijkheden voor elke maat Er zijn dus 8 mogelijke volgordes de conclusie: ja, de bewering is waar Maximumscore 4 Er moet driemaal

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1-2 havo 2008-I

Eindexamen wiskunde A1-2 havo 2008-I Eindexamen wiskunde A-2 havo 2008-I Beoordelingsmodel Suikerbieten maximumscore 3 In 2003 is er ongeveer 97 mm en in 2004 is er ongeveer 70 mm regen gevallen De toename is 70 97 00% 75% 97 2 De afgelezen

Nadere informatie

Examenvoorbereiding 2014-2015 Wiskunde D VWO

Examenvoorbereiding 2014-2015 Wiskunde D VWO Examenvoorbereiding 2014-2015 Wiskunde D VWO Het examen wiskunde D VWO bestaat uit één onderdeel, namelijk: Het commissie-examen (een mondeling examen van 40 min; vóór het mondeling 20 minuten voorbereiden

Nadere informatie

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS. Kansmodellen. 3. Populatie en steekproef. Werktekst voor de leerling. Prof. dr. Herman Callaert

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS. Kansmodellen. 3. Populatie en steekproef. Werktekst voor de leerling. Prof. dr. Herman Callaert VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS Kansmodellen. Werktekst voor de leerling Prof. dr. Herman Callaert Hans Bekaert Cecile Goethals Lies Provoost Marc Vancaudenberg . Populatie: een intuïtieve definitie.... Een

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : De Tabel

Hoofdstuk 1 : De Tabel Hoofdstuk 1 : De Tabel 1.1 Een tabel maken De GR heeft 3 belangrijke knoppen om een tabel te maken : (1) Y= knop : Daar tik je de formule in (2) Tblset (2nd Window) : Daar stel je de tabel in. Er geldt

Nadere informatie

Lesbrief Hypergeometrische verdeling

Lesbrief Hypergeometrische verdeling Lesbrief Hypergeometrische verdeling 010 Willem van Ravenstein If I am given a formula, and I am ignorant of its meaning, it cannot teach me anything, but if I already know it what does the formula teach

Nadere informatie

Paragraaf 4.1 : Kwadratische formules

Paragraaf 4.1 : Kwadratische formules Hoofdstuk 4 Werken met formules H4 Wis B) Pagina 1 van 10 Paragraaf 41 : Kwadratische formules Les 1 : Verschillende vormen Er zijn verschillende vormen van kwadratische vergelijkingen die vaak terugkomen

Nadere informatie

Tentamen Wiskunde A. Het gebruik van een mobiele telefoon of andere telecommunicatieapparatuur tijdens het tentamen

Tentamen Wiskunde A. Het gebruik van een mobiele telefoon of andere telecommunicatieapparatuur tijdens het tentamen CENTRALE COMMISSIE VOORTENTAMEN WISKUNDE Tentamen Wiskunde A Datum: 16 januari 2014 Tijd: 14.00-17.00 uur Aantal opgaven: 7 Zet uw naam op alle in te leveren blaadjes. Laat bij elke opgave door middel

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Examenaanpak. Kern 1 Modelleren

Hoofdstuk 6 Examenaanpak. Kern 1 Modelleren Uitwerkingen Wiskunde A Netwerk VWO 6 Hoofdstuk 6 Examenaanpak www.uitwerkingenste.nl Hoofdstuk 6 Examenaanpak Kern Modelleren a De vrouwen van 8 jaar vallen in de categorie 5 9. Hoe de verdeling binnen

Nadere informatie

Paper 2 Bijlage 1: Lesplan (volgens MDA); Wil Baars

Paper 2 Bijlage 1: Lesplan (volgens MDA); Wil Baars Paper 2 Bijlage 1: Lesplan (volgens MDA); Wil Baars-10630996. Docent: Wil Baars Les: 1 Klas:4VWO Aantal leerlingen:21 Lesonderwerp Het vaasmodel: introductie Beginsituatie De leerling weet dat het aantal

Nadere informatie

3.1 Het herhalen van kansexperimenten [1]

3.1 Het herhalen van kansexperimenten [1] 3.1 Het herhalen van kansexperimenten [1] Voorbeeld: Op een schijf staan een zestal afbeeldingen in even grote vakjes: 3 keer appel, 2 keer banaan, 1 keer peer. Sandra draait zes keer aan de schijf. a)

Nadere informatie

Algemene tips voor wiskunde-examens havo en vwo

Algemene tips voor wiskunde-examens havo en vwo Exameninfo 2014-2015 havo Wiskunde D Het examen wiskunde D bestaat alleen uit een mondeling college-examen, er is geen centraal examen (schriftelijk). College-examen (mondeling) datum : drie dagen in de

Nadere informatie

1 Rekenen met gehele getallen

1 Rekenen met gehele getallen 1 Inhoudsopgave 1 Rekenen met gehele getallen... 1.1 De gehele getallen... 1. Optellen... 1. Opgaven... 1. Aftrekken... 1. Opgaven... 1. Vermenigvuldigen... 1. Opgaven... 1.8 Delen... 9 1.9 Opgaven...9

Nadere informatie

Opmerking Als bij het aflezen uit de figuur een percentage van 76, 78 of 79 is gevonden, dan hiervoor geen punten in mindering brengen.

Opmerking Als bij het aflezen uit de figuur een percentage van 76, 78 of 79 is gevonden, dan hiervoor geen punten in mindering brengen. Beoordelingsmodel VWO wa 2004-I Antwoorden Bevolkingsgroei De wereldbevolking neemt in de periode 950-2025 toe van 3 miljard naar 8 miljard 2 5,6% van 3 miljard is (ongeveer) 0,47 miljard 6,% van 8 miljard

Nadere informatie

REKENVAARDIGHEID BRUGKLAS

REKENVAARDIGHEID BRUGKLAS REKENVAARDIGHEID BRUGKLAS Schooljaar 008/009 Inhoud Uitleg bij het boekje Weektaak voor e week: optellen en aftrekken Weektaak voor e week: vermenigvuldigen Weektaak voor e week: delen en de staartdeling

Nadere informatie

wiskunde A vwo 2016-II

wiskunde A vwo 2016-II wiskunde A vwo 06-II Hittegolven in Nederland maximumscore 3 Uit de tabel: er waren 354 hittegolfdagen De periode 9-03 beslaat 37 595 dagen De kans is 0,9% ( nauwkeuriger) (gevolgd door een passende conclusie)

Nadere informatie

Kansberekeningen Hst

Kansberekeningen Hst 1 Kansberekeningen Hst. 1 1. P(,) + P(,) + P(,) = 1 1 1 1 1 1 5 + + = 16 b. P(10) = P(,,) + P(,,) = 1 1 1 1 1 1 1 6 + = 6 c. P(min stens keer een ) =1 P(max imaal keer een ) = 1 binomcdf (1, 1,) 0,981

Nadere informatie

Opmerking Als is afgerond op duizendtallen, hiervoor geen punten aftrekken.

Opmerking Als is afgerond op duizendtallen, hiervoor geen punten aftrekken. Antwoordmodel HAVO wiskunde A 000-II (oude stijl) Antwoorden Opgave Hypotheken Maximumscore 00 000 komt overeen met, maal de koopsom bij een bestaand huis koopsom bestaand huis = 00000 :, = 67 857 gulden

Nadere informatie

Lang leve invnorm op de TI-83 grafische rekenmachine

Lang leve invnorm op de TI-83 grafische rekenmachine Bij de kansrekening op HAVO en VWO wordt ruimschoots aandacht besteed aan de normale verdeling. In de schoolboeken staan talrijke variaties, waarvan we de volgende beschouwen: Geef van een normaal verdeelde

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO tijdvak wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de

Nadere informatie

Boek: A deel 1; A deel2; A deel 3 Hoofdstukken: 3, 5, 10

Boek: A deel 1; A deel2; A deel 3 Hoofdstukken: 3, 5, 10 5 havo Wiskunde A 11 januari 2010 PTA 2 Boek: A deel 1; A deel2; A deel 3 Hoofdstukken: 3, 5, 10 Houd er rekening mee, dat aan een antwoord alleen in het algemeen geen punten worden toegekend wanneer een

Nadere informatie

5.1 Lineaire formules [1]

5.1 Lineaire formules [1] 5.1 Lineaire formules [1] Voorbeeld : Teken de grafiek van y = 1½x - 3 Stap 1: Maak een tabel met twee coördinaten van deze lijn: x 0 2 y -3 0 Stap 2: Teken de twee punten en de grafiek: 1 5.1 Lineaire

Nadere informatie

4.1 Eigenschappen van de normale verdeling [1]

4.1 Eigenschappen van de normale verdeling [1] 4.1 Eigenschappen van de normale verdeling [1] Relatief frequentiepolygoon van de lengte van mannen in 1968 1 4.1 Eigenschappen van de normale verdeling [1] In dit plaatje is een frequentiepolygoon getekend.

Nadere informatie

Derde domein: gebroken getallen. 1 Kennismaking met breuken. 1.1 De breuk als deel van een geheel. Opdracht 1. Opdracht 2. blaadje 1.

Derde domein: gebroken getallen. 1 Kennismaking met breuken. 1.1 De breuk als deel van een geheel. Opdracht 1. Opdracht 2. blaadje 1. Derde domein: gebroken getallen 1 Kennismaking met breuken 1.1 De breuk als deel van een geheel Opdracht 2 blaadje 1 blaadje 2 blaadje 3 blaadje 4 Een blaadje in twee delen vouwen geeft de helft van een

Nadere informatie

de Wageningse Methode Beknopte gebruiksaanwijzing TI84 1

de Wageningse Methode Beknopte gebruiksaanwijzing TI84 1 Algemene vaardigheden Veel knopjes hebben drie functies. De functie die op een knop... staat krijg je door er op de drukken. De blauwe functie die er boven een knop... staat krijg je met 2nd.... Zo zet

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A 1-2 havo 2005-II

Eindexamen wiskunde A 1-2 havo 2005-II Eindexamen wiskunde A - havo 005-II Het weer in september De frequenties zijn achtereenvolgens, 0, 3,, 7,, 6, 8, 6, 0, 8, 3,, en 0,5 3,5 7,0 7,5 de berekening 00 Het antwoord is 4 ( C) ( 4,05 4,03 4,0)

Nadere informatie

Rekenmachine. Willem-Jan van der Zanden

Rekenmachine. Willem-Jan van der Zanden Rekenmachine Vanaf hoofdstuk 5 mag je bij wiskunde bij bepaalde hoofdstukken een eenvoudige rekenmachine gebruiken; Als je nog geen rekenmachine hebt, koop dan een CASIO fx; Heb je al een rekenmachine

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO

Correctievoorschrift HAVO Correctievoorschrift HAVO 00 tijdvak wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

mei 16 19:37 Iedere keer is de groeifactor gelijk. (een factor is een getal in een vermenigvuldiging)

mei 16 19:37 Iedere keer is de groeifactor gelijk. (een factor is een getal in een vermenigvuldiging) Wiskunde 3VWO Hoofdstuk 8 par 8.1 par 8.2 Procenten en groeifactoren Niet par 8.3 Periodieke verbanden par 8.4 Machtsfuncties par 8.5 Grafieken veranderen par 8.6 Extreme waarden mei 16 19:37 Maandag zitten

Nadere informatie