Panel Psychisch Gezien: peiling dwangtoepassingen. Achtergronddocument bij de factsheet Herziene versie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Panel Psychisch Gezien: peiling dwangtoepassingen. Achtergronddocument bij de factsheet Herziene versie"

Transcriptie

1 Panel Psychisch Gezien: peiling dwangtoepassingen Achtergronddocument bij de factsheet Herziene versie Trimbos-instituut, 2014

2

3 Inhoud Deel 1 Respons op de enquête 5 Deel 2 Tabellenboek bij bevindingen factsheet 11 Deel 3 De vragenlijst 59 3

4

5 Deel 1 Respons op de enquête Respons Aantal aangeschreven panelleden : 832 Aantal respondenten dwangpeiling : 528 Respons : 63% Om te kijken of er verschillen zijn tussen deze twee groepen zijn vragen uit de instroomvragenlijst gebruikt. De antwoorden hebben betrekking op de situatie van panelleden ten tijde van hun aanmelding bij het panel Psychisch Gezien. In de Tabellen 1 t/m 4 staat per kenmerk aangegeven of er een significant verschil bestaat. De analyses zijn gedaan na hercoderingen van de categorie "anders" bij de vragen over woonsituatie, aard psychische klachten en hoogst afgeronde opleiding. Overall zijn er meer overeenkomsten dan significante verschillen. Niettemin zijn er met name op sociodemografisch gebied ook verschillen (zie Tabel 1). Zo geldt voor degenen die de enquête hebben ingevuld dat zij vaker hoog opgeleid, vrouw en autochtoon zijn. Degenen die de enquête niet hebben ingevuld verblijven vaker in een RIBW of instelling (c.q. wonen minder vaak zelfstandig). De groepen zijn allebei gemiddeld 49 jaar en hebben in iets minder dan de helft van de gevallen kinderen. Qua psychische klachten komen de meeste problemen in beide groepen ongeveer even vaak voor. Uit Tabel 2 blijkt echter dat responders wel vaker last hebben van (manisch) depressieve klachten en een persoonlijkheidsstoornis. Non-responders hebben vaker korter dan een jaar psychische problemen vergeleken met responders en vaker in zeer sterke mate last van bijwerkingen van medicijnen. Tabel 3 laat zien dat beide groepen vanwege hun psychische klachten beperkingen ervaren op het gebied van wonen, werken/leren, sociale contacten of op een ander gebied. Non-responders ervaren wel minder vaak beperkingen in het werken/leren. Gelet op de situatie bij aanmelding zijn veel situaties of dagactiviteiten van toepassing op beide groepen (vrijwilligerswerk, betaald werk, cursus volgen, huisman/vrouw, werkloos, mantelzorg/zorg voor kinderen). Er is ook een aantal verschillen. De groep die de vragenlijst niet invulde, is bijvoorbeeld vaker met pensioen en heeft vaker een stage of werkervaringplek dan de groep die de vragenlijst wel invulde (zie Tabel 4). Tot slot is gekeken naar panelleden die zichzelf hebben aangemeld bij het panel Psychisch Gezien (vrije werving) en panelleden die zijn benaderd voor deelname via de betrokken instellingen (systematische werving). Uit deze analyses blijkt dat de vrije werving panelleden vaker responderen dan de systematische werving panelleden (73% versus 54%) 1. 1 Binnen de groep responders: 57% vrije werving en 43% systematische werving. Binnen de groep non-responders: 36% vrije werving en 64% systematische werving. 5

6 Tabel 1: socio-demografische kenmerken: non-respons (N=304) versus respons (N=528) Socio-demografische kenmerken Non-respons Respons Toets (df) (NR) (R) p waarde Geslacht (n=827) - Man 47% 35% Χ 2 =10.7 (1) - Vrouw 53% 65% p=0.001 Leeftijd (n=814) - Gemiddelde (SD) 45.9 (12.4) 46.0 (11.5) t=-0.1 (812) p=0.94 Nationaliteit (n=805) - Autochtoon (CBS definitie) - Allochtoon Kinderen (n=829) - Ja - Nee Woonsituatie (n=829) - In (appartement van) instelling - Bij ouders - Zelfstandig; alleen - Zelfstandig; met partner - Zelfstandig; met partner, kind(eren) - Zelfstandig; met kind(eren) - Anders 76% 24% 42% 58% 21% 3% 44% 15% 12% 4% 2% 87% 13% 45% 55% 11% 2% 46% 18% 13% 5% 4% Χ 2 =15.9 (1) p<0.001 Χ 2 =0.4 (1) p=0.53 Χ 2 =18.6 (6) p<0.01 Richting R vaker vrouw R vaker autochtoon NR vaker woonachtig in instelling / c.q. minder vaak zelfstandig Zelfstandig wonen (n=805) - Ja (alleen, met kind(eren) en/of partner) - Nee (bij ouders, in instelling) Verblijf in RIBW (n=827) - Ja - Nee 76% 24% 14% 86% 86% 14% 8% 92% Χ 2 =13.6 (1) p<0.001 Χ 2 =7.1 (1) p<0.01 NR vaker niet zelfstandig NR vaker verblijf in RIBW Verblijf in instelling (n=828) - Ja - Nee 9% 91% 6% 94% Χ 2 =1.8 (1) p=0.18 Hoogst afgeronde opleiding (n=829) - Weinig tot geen - Lager onderwijs - LBO/VBO - MAVO - MBO - HA- VO/HBS/VWO/gymnasium - HBO - WO - Anders 7% 9% 23% 14% 15% 13% 11% 5% 3% 2% 4% 12% 14% 15% 16% 22% 12% 2% Χ 2 =60.5 (8) p<0.001 R vaker HBO en WO en minder vaak weinig/geen opleiding, lager onderwijs en LBO/VBO Hoogst afgeronde opleiding (n=829) CBS indeling - Laag - Middelbaar - Hoog - Anders 53% 28% 17% 3% 32% 31% 35% 2% Χ 2 =44.3 (3) p<0.001 R vaker hoog en minder vaak laag opgeleid 6

7 Tabel 2: psychische klachten: non-respons (N=304) versus respons (N=528) Psychische klachten Meerdere psychische klachten - Ja (>1) - Nee (1) - Gemiddeld aantal Angsten (n=824) - Ja - Nee Depressie (n=824) - Ja - Nee Verslavingsproblemen (n=824) - Ja - Nee Psychosen (n=824) - Ja - Nee Schizofrenie (n=824) - Ja - Nee Manisch depressief (n=824) - Ja - Nee Autisme (n=824) - Ja - Nee Persoonlijkheidsstoornis (n=824) - Ja - Nee Eetproblemen (n=824) - Ja - Nee Anders (n=824) - Ja - Nee Duur van de klachten (n=836) - langer dan 2 jaar - korter dan 2 jaar Nonrespons (NR) 37% 63% % 58% 33% 67% 8% 92% 16% 84% 8% 92% 15% 85% 3% 97% 15% 85% 5% 95% 19% 81% 94% 6% Respons (R) 51% 49% % 55% 42% 58% 7% 93% 16% 84% 8% 92% 22% 78% 6% 94% 23% 77% 7 % 93% 17% 83% 96% 4% Toets (df) p waarde Χ 2 =14.1 (1) p<0.001 Mann Whitney U-test p<0.001 Χ 2 =0.3 (1) p=0.56 Χ 2 =6.5 (1) p<0.05 Χ 2 =0.1 (1) p=0.76 Χ 2 =0.05 (1) p=0.83 Χ 2 =0.1 (1) p=0.78 Χ 2 =5.7 (1) p<0.05 Χ 2 =2.3 (1) p=0.13 Χ 2 =6.6 (1) p=0.01 Χ 2 =1.3 (1) p=0.25 Χ 2 =1.1 (1) p=0.31 Χ 2 =2.1 (1) p=0.15 Richting NR minder vaak meerdere psychische klachten R meerdere psychische klachten R vaker een depressie R vaker manisch depressief R vaker een persoonlijkheidsstoornis Duur van de klachten (n=836) - langer dan 1 jaar - korter dan 1 jaar Mentale gezondheid: MHI-5 (n=801) - Gemiddelde (SD) Mentale gezondheid: MHI-5 (n=801) - Mentaal gezond - Mentaal niet gezond 95% 5% 53.0 (21.4) 35% 65% 98% 2% 51.5 (21.6) 32% 68% Χ 2 =8.6 (1) p<0.01 Mann Whitney U-test p=0.34 t=0.96 (799) p=0.34 Χ 2 =0.6 (1) p=0.44 NR vaker korter dan 1 jaar klachten 7

8 Hulp afgelopen jaar (n=831) - Ja - Nee 86% 14% 88% 12% Χ 2 =1.5 (1) p=0.23 Medicijngebruik voor psychische klachten (n=829) - Ja - Nee 85% 15% 87% 13% Χ 2 =1.0 (1) p=0.31 Beperkingen dagelijkse leven door bijwerking (n=706) - Helemaal niet/geen bijwerkingen - In enige mate - Nogal - In sterke mate - In zeer sterke mate 32% 43% 13% 7% 6% 27% 50% 16% 5% 2% Χ 2 =12.4 (4) p<0.05 NR vaker in zeer sterke mate beperkingen 8

9 Tabel 3: beperkingen: non-respons (N=304) versus respons (N=528) Beperkingen Beperkingen in wonen (n=785) - Ja - Nee Beperkingen in werken en/of leren (n= 787) - Ja - Nee Beperkingen in sociale contacten (n= 801) - Ja - Nee Andere beperkingen (n=832) - Ja - Nee/onbekend Beperkingen op minimaal één levensgebied (n=824) - Ja - Nee (deels) arbeidsongeschikt (n=811) - Ja - Nee Non-respons (NR) 48% 52% 78% 22% 72% 28% 11% 89% 89% 11% 72% 28% Respons (R) 46% 54% 85% 15% 74% 26% 14% 86% 91% 9% 73% 27% Toets (df) p waarde Χ 2 =0.1 (1) p=0.75 Χ 2 =6.7 (1) p=0.01 Χ 2 =0.6 (1) p=0.45 Χ 2 =1.0 (1) p=0.31 Χ 2 =6.1 (1) p=0.31 Χ 2 =0.003 (1) p=0.96 Richting NR minder vaak beperkingen in werken en/of leren 9

10 Tabel 4: Dagbesteding a (N=528) en overige kenmerken: non-respons (N=304) versus respons Dagbesteding en overige kenmerken School/leren - Ja - Nee Training/cursus volgen - Ja - Nee Betaald werk - Ja - Nee Vrijwilligerswerk - Ja - Nee Stage of werkervaringplek - Ja - Nee Werkloos/werkzoekend - Ja - Nee (deels) arbeidsongeschikt b - Ja - Nee Huisvrouw/man - Ja - Nee AOW/ (vervroegd) pensioen - Ja - Nee Mantelzorg/zorg kinderen - Ja - Nee Anders - Ja - Nee Ervaringsdeskundige in een GGZ instelling (n=822) - Ja - Nee Non-respons (NR) 4% 956 9% 91% 16% 84% 30% 67% 4% 96% 7% 93% 38% 62% 10% 90% 6% 94% 4% 96% 10% 90% 91% 9% Respons (R) 4% 96% 12% 88% 18% 88% 35% 65% 2% 98% 6% 94% 45% 55% 13% 87% 3% 97% 6% 94% 10% 90% 90% 10% Toets (df) p waarde Χ 2 =0.2 (1) p=0.65 Χ 2 =1.2 (1) p=0.27 Χ 2 =0.7 (1) p=0.39 Χ 2 =2.3 (1) p=0.13 Χ 2 =4.2 (1) p<0.05 Χ 2 =0.4 (1) p=0.55 Χ 2 =4.3 (1) p<0.05 Χ 2 =1.3 (1) p=0.26 Χ 2 =5.3 (1) p<0.05 Χ 2 =1.7 (1) p=0.19 Χ 2 =0.02 (1) p=0.90 Χ 2 =0.2 (1) p=0.67 Richting NR vaker stage of werkervaringplek R vaker (deels) arbeidsongeschikt NR vaker met pensioen Ervaringdeskundige in een andere instelling c (n=7) - Ja - Nee Lid van cliënten/patiënten vereniging (n=824) - Ja - Nee 0% 100% 24% 76% 20% 80% 34% 66% Geen toets i.v.m. te lage n Χ 2 =10.0 (1) p<0.01 R vaker lid a In de instroomvragenlijst is aan panelleden gevraag welke omschrijving past bij hun situatie op dat moment. Hierbij konden panelleden meerdere antwoordmogelijkheden aankruisen (van school/leren tot mantelzorg). Deze vraag is ingevuld door 821 panelleden. b Bij deze vraag gaat het om een omschrijving van de huidige situatie en is het percentage dat aangeeft (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt te zijn lager dan de vraag waarbij specifiek naar arbeidsongeschiktheid gevraagd wordt. Mogelijk komt dat doordat meerdere beschrijvingen van toepassing waren en ze een keuze hebben gemaakt. Een panellid dat een cursus volgt en vrijwilligerswerk doet bijvoorbeeld, kruist deze omschrijvingen aan en geeft dan wellicht niet ook aan dat de omschrijving "arbeidsongeschikt" past bij de huidige situatie. c Het aantal panelleden die deze vraag hebben beantwoord is laag, omdat deze vraag in 2012 is toegevoegd aan de instroomvragenlijst. Van de panelleden die zich voor die tijd hebben aangemeld, is het antwoord op de vraag om die reden onbekend. 10

11 Deel 2 Tabellenboek bij bevindingen factsheet NB!!! Opmerkingen voorafgaand aan de uitwerking van de tabellen die hierna volgen. In de tabellen worden relevante vragen inclusief antwoordcategorieën getoond. Hierbij gelden voor de antwoordcategorieën de volgende regels: Staat voor de categorieën een letter, dan betreft het een vraag waarop meerdere antwoorden mogelijk zijn Staat voor de categorieën een cijfer, dan betreft het een vraag waarop slechts één antwoord kan worden gegeven. In de kruistabellen waarbij een Chi-kwadraat toets is uitgevoerd, is in de cellen ook steeds het Standardized Residual (Std. Residual) te zien. Dit cijfer laat het belang zien van de betreffende cel voor de Χ 2 -waarde. Het cijfer geeft aan hoeveel standaarddeviaties de geobserveerde celwaarde afwijkt van de verwachte waarde. Hierdoor is eenvoudig vast te stellen welke cellen het meest bijdragen aan een statistisch significant toetsresultaat. 11

12 Ervaring met dwangtoepassingen Onderwerp Ooit te maken gehad met een dwangmaatregel? Naar welke (sub)groep wordt gekeken? Volledige respondentengroep (n=528) Relevante items in de vragenlijst 4. Heeft u ervaring met één of meer van de volgende dwangtoepassingen? (meerdere antwoorden mogelijk) a. Ja, met een dwangopname vanuit thuissituatie (u verbleef niet in een instelling en bent in een noodsituatie tegen uw wil opgenomen) b. Ja, met een dwangopname vanuit verblijf in een instelling (u verbleef bijvoorbeeld eerst vrijwillig en later werd dit omgezet naar een gedwongen verblijf met een IBS of RM) c. Ja, met separatie (insluiting in een separeerverblijf) d. Ja met afzondering op de eigen kamer (insluiting in uw eigen kamer) e. Ja, met afzondering (insluiting in een speciaal daarvoor bestemde, sober ingerichte, éénpersoonskamer) f. Ja, met dwangmedicatie (toediening van geneesmiddelen) g. Ja, met toediening van vocht en/of voeding onder dwang h. Ja, met fixeren (beperking van de bewegingsmogelijkheden, door bijvoorbeeld vastbinden) i. Nee, geen ervaringen met dwangmaatregelen, maar wel bijna; dwangtoepassing kon nog op tijd voorkomen worden j. Nee, geen ervaring met de genoemde dwangmaatregelen in acute noodsituaties maar wel ervaring met andere dwangtoepassingen in het kader van dwangbehandeling k. Nee, geen ervaringen met dwangmaatregelen 2. Bent u ooit opgenomen geweest in een GGZ instelling? 1. Ja, zowel gedwongen als vrijwillig. Laatste opname was in (vul jaartal in) 2. Ja, alleen vrijwillig Laatste opname was in (vul jaartal in) 3. Ja, alleen gedwongen. Laatste opname was in (vul jaartal in) 4. Nee 32. Welke dwangmaatregel was dit? (over de laatst opgelegde maatregel) 1. Dwangopname vanuit thuissituatie 2. Dwangopname vanuit verblijf in een instelling 3. Separatie (insluiting in een separeerverblijf) 4. Afzondering op de eigen kamer (insluiting in uw eigen kamer) 5. Afzondering (insluiting in een speciaal daarvoor bestemde, sober ingerichte, éénpersoonskamer) 6. Dwangmedicatie (toediening van geneesmiddelen) 7. Toediening van vocht en/of voeding onder dwang 8. Fixeren (beperking van de bewegingsmogelijkheden, door bijvoorbeeld vastbinden) Reden voor includeren van meerdere items Vraag 4 is hier de hoofdvariabele. De vragen 2 en 32 zijn meegenomen omdat sommige mensen bij vraag 4 niet aangeven gedwongen opgenomen te zijn geweest (opties a en b), terwijl ze dit bij vraag 2 en/of vraag 32 (antwoordopties a en b) wel aangeven. Door de drie vragen te combineren ontstaat het meest complete beeld. Overige opmerkingen - Onderscheiden groepen Mensen met een dwangervaring Mensen zonder dwangervaring 4a=Ja OF 4b=Ja OF 4c=Ja OF 4d=Ja OF 4e=Ja OF 4f=Ja OF 4g=Ja OF 4h=Ja OF 2=1 OF 2=3 OF 32>0 Uitkomsten Als aan de peiling is deelgenomen EN iemand voldoet niet aan de criteria in de kolom hiernaast (mensen met dwangervaring), dan valt iemand in deze groep. 12

13 Onderwerp Ooit gedwongen opgenomen? Naar welke (sub)groep wordt gekeken? Volledige respondentengroep (n=528) Relevante items in de vragenlijst 4. Heeft u ervaring met één of meer van de volgende dwangtoepassingen? (meerdere antwoorden mogelijk) a. Ja, met een dwangopname vanuit thuissituatie (u verbleef niet in een instelling en bent in een noodsituatie tegen uw wil opgenomen) b. Ja, met een dwangopname vanuit verblijf in een instelling (u verbleef bijvoorbeeld eerst vrijwillig en later werd dit omgezet naar een gedwongen verblijf met een IBS of RM) c. Ja, met separatie (insluiting in een separeerverblijf) d. Ja met afzondering op de eigen kamer (insluiting in uw eigen kamer) e. Ja, met afzondering (insluiting in een speciaal daarvoor bestemde, sober ingerichte, éénpersoonskamer) f. Ja, met dwangmedicatie (toediening van geneesmiddelen) g. Ja, met toediening van vocht en/of voeding onder dwang h. Ja, met fixeren (beperking van de bewegingsmogelijkheden, door bijvoorbeeld vastbinden) i. Nee, geen ervaringen met dwangmaatregelen, maar wel bijna; dwangtoepassing kon nog op tijd voorkomen worden j. Nee, geen ervaring met de genoemde dwangmaatregelen in acute noodsituaties maar wel ervaring met andere dwangtoepassingen in het kader van dwangbehandeling k. Nee, geen ervaringen met dwangmaatregelen 2. Bent u ooit opgenomen geweest in een GGZ instelling? 1. Ja, zowel gedwongen als vrijwillig. Laatste opname was in (vul jaartal in) 2. Ja, alleen vrijwillig Laatste opname was in (vul jaartal in) 3. Ja, alleen gedwongen. Laatste opname was in (vul jaartal in) 4. Nee 32. Welke dwangmaatregel was dit? (over de laatst opgelegde maatregel) 1. Dwangopname vanuit thuissituatie 2. Dwangopname vanuit verblijf in een instelling 3. Separatie (insluiting in een separeerverblijf) 4. Afzondering op de eigen kamer (insluiting in uw eigen kamer) 5. Afzondering (insluiting in een speciaal daarvoor bestemde, sober ingerichte, éénpersoonskamer) 6. Dwangmedicatie (toediening van geneesmiddelen) 7. Toediening van vocht en/of voeding onder dwang 8. Fixeren (beperking van de bewegingsmogelijkheden, door bijvoorbeeld vastbinden) Reden voor includeren van meerdere items In alledrie de vragen is specifiek uitgevraagd of iemand wel eens gedwongen is opgenomen. Combinatie van de drie items levert het meest complete plaatje op. Overige opmerkingen - Onderscheiden groepen Wel gedwongen opgenomen Niet gedwongen opgenomen 4a=Ja OF 4b=Ja OF 2=1 OF 2=3 OF 32<3 Als aan de peiling is deelgenomen EN iemand heeft geen "Ja" gescoord op de items in de kolom hiernaast (mensen met dwangervaring), dan valt iemand in deze groep. Uitkomsten 13

14 Onderwerp Ooit te maken gehad met M&M? Naar welke (sub)groep wordt gekeken? Volledige respondentengroep (n=528) Relevante items in de vragenlijst 4. Heeft u ervaring met één of meer van de volgende dwangtoepassingen? (meerdere antwoorden mogelijk) a. Ja, met een dwangopname vanuit thuissituatie (u verbleef niet in een instelling en bent in een noodsituatie tegen uw wil opgenomen) b. Ja, met een dwangopname vanuit verblijf in een instelling (u verbleef bijvoorbeeld eerst vrijwillig en later werd dit omgezet naar een gedwongen verblijf met een IBS of RM) c. Ja, met separatie (insluiting in een separeerverblijf) d. Ja met afzondering op de eigen kamer (insluiting in uw eigen kamer) e. Ja, met afzondering (insluiting in een speciaal daarvoor bestemde, sober ingerichte, éénpersoonskamer) f. Ja, met dwangmedicatie (toediening van geneesmiddelen) g. Ja, met toediening van vocht en/of voeding onder dwang h. Ja, met fixeren (beperking van de bewegingsmogelijkheden, door bijvoorbeeld vastbinden) i. Nee, geen ervaringen met dwangmaatregelen, maar wel bijna; dwangtoepassing kon nog op tijd voorkomen worden j. Nee, geen ervaring met de genoemde dwangmaatregelen in acute noodsituaties maar wel ervaring met andere dwangtoepassingen in het kader van dwangbehandeling k. Nee, geen ervaringen met dwangmaatregelen 32. Welke dwangmaatregel was dit? (over de laatst opgelegde maatregel) 1. Dwangopname vanuit thuissituatie 2. Dwangopname vanuit verblijf in een instelling 3. Separatie (insluiting in een separeerverblijf) 4. Afzondering op de eigen kamer (insluiting in uw eigen kamer) 5. Afzondering (insluiting in een speciaal daarvoor bestemde, sober ingerichte, éénpersoonskamer) 6. Dwangmedicatie (toediening van geneesmiddelen) 7. Toediening van vocht en/of voeding onder dwang 8. Fixeren (beperking van de bewegingsmogelijkheden, door bijvoorbeeld vastbinden) Reden voor includeren van meerdere items In alletwee de vragen is specifiek uitgevraagd of iemand wel eens met M&M te maken heeft gehad. Combinatie van de twee items levert het meest complete plaatje op. Overige opmerkingen - Onderscheiden groepen Wel ervaring met M&M Geen ervaring met M&M 4c=Ja OF 4d=Ja OF 4e=Ja OF 4f=Ja OF 4g=Ja OF 4h=Ja OF 32>2 Uitkomsten 4c=Nee EN 4d=Nee EN 4e=Nee EN 4f=Nee EN 4g=Nee EN 4h=Nee EN 32<3 14

15 Onderwerp In welke mate worden de verschillende M&M toegepast? Naar welke (sub)groep wordt gekeken? Respondenten met dwangervaringen (n=242) Relevante items in de vragenlijst 4. Heeft u ervaring met één of meer van de volgende dwangtoepassingen? (meerdere antwoorden mogelijk) a. Ja, met een dwangopname vanuit thuissituatie (u verbleef niet in een instelling en bent in een noodsituatie tegen uw wil opgenomen) b. Ja, met een dwangopname vanuit verblijf in een instelling (u verbleef bijvoorbeeld eerst vrijwillig en later werd dit omgezet naar een gedwongen verblijf met een IBS of RM) c. Ja, met separatie (insluiting in een separeerverblijf) d. Ja met afzondering op de eigen kamer (insluiting in uw eigen kamer) e. Ja, met afzondering (insluiting in een speciaal daarvoor bestemde, sober ingerichte, éénpersoonskamer) f. Ja, met dwangmedicatie (toediening van geneesmiddelen) g. Ja, met toediening van vocht en/of voeding onder dwang h. Ja, met fixeren (beperking van de bewegingsmogelijkheden, door bijvoorbeeld vastbinden) i. Nee, geen ervaringen met dwangmaatregelen, maar wel bijna; dwangtoepassing kon nog op tijd voorkomen worden j. Nee, geen ervaring met de genoemde dwangmaatregelen in acute noodsituaties maar wel ervaring met andere dwangtoepassingen in het kader van dwangbehandeling k. Nee, geen ervaringen met dwangmaatregelen Reden voor includeren van meerdere items Overige opmerkingen Niet gekeken naar antwoordcategorieën a, b, i, j en k. Het gaat hier uitlsuitend om de M&M. Onderscheiden groepen nv.t. Uitkomsten Zie volgende pagina 15

16 16

17 De laatst opgelegde dwangmaatregel Onderwerp Hoe lang geleden? Naar welke (sub)groep wordt gekeken? Respondenten met dwangervaringen (n=242) Relevante items in de vragenlijst 31. Wanneer is er voor het laatst vanwege een noodsituatie een dwangmaatregel bij u toegepast? 1. Afgelopen jaar 2. Een jaar tot vijf jaar geleden 3. Vijf jaar of langer geleden Reden voor includeren van meerdere items Overige opmerkingen - Onderscheiden groepen Uitkomsten 17

18 Onderwerp Laatst opgelegde dwangmaatregel: hoe vaak gaat het alleen om een gedwongen opname en in welke mate worden de M&M toegepast? Naar welke (sub)groep wordt gekeken? Respondenten met dwangervaringen (n=242) Relevante items in de vragenlijst 32. Welke dwangmaatregel was dit? 1. Dwangopname vanuit thuissituatie 2. Dwangopname vanuit verblijf in een instelling 3. Separatie (insluiting in een separeerverblijf) 4. Afzondering op de eigen kamer (insluiting in uw eigen kamer) 5. Afzondering (insluiting in een speciaal daarvoor bestemde, sober ingerichte, éénpersoonskamer) 6. Dwangmedicatie (toediening van geneesmiddelen) 7. Toediening van vocht en/of voeding onder dwang 8. Fixeren (beperking van de bewegingsmogelijkheden, door bijvoorbeeld vastbinden) Reden voor includeren van meerdere items Overige opmerkingen - Onderscheiden groepen Uitkomsten 18

19 Onderwerp Laatst opgelegde dwangmaatregel: de duur van M&M. Naar welke (sub)groep wordt gekeken? Respondenten met een M&M als laatst opgelegde dwangmaatregel (n=91) Relevante items in de vragenlijst 32. Welke dwangmaatregel was dit? 1. Dwangopname vanuit thuissituatie 2. Dwangopname vanuit verblijf in een instelling 3. Separatie (insluiting in een separeerverblijf) 4. Afzondering op de eigen kamer (insluiting in uw eigen kamer) 5. Afzondering (insluiting in een speciaal daarvoor bestemde, sober ingerichte, éénpersoonskamer) 6. Dwangmedicatie (toediening van geneesmiddelen) 7. Toediening van vocht en/of voeding onder dwang 8. Fixeren (beperking van de bewegingsmogelijkheden, door bijvoorbeeld vastbinden) 33. Hoe lang duurde deze dwangmaatregel? 1. 1 dag 2. 2 dagen 3. 3 dagen 4. 4 dagen 5. 5 dagen 6. 6 dagen 7. 7 dagen weken maanden maanden maanden of langer 12. Ik weet het niet meer Reden voor includeren van meerdere items Overige opmerkingen Vanuit vraag 32 een selectie gemaakt met de respondenten die M&M opgelegd hebben gekregen (32>2). De duur-antwoordcategorieën (vraag 33) zijn teruggebracht tot: 1. 1 t/m 7 dagen (33=1 t/m 33=7) 2. Langer dan 7 dagen (33=8 t/m 33=11) 3. Ik weet het niet meer (33=12) Onderscheiden groepen Uitkomsten Commentaar: Een grote groep respondenten (33%) geeft aan dat de M&M langer dan 7 dagen heeft geduurd. Dit is een hoog percentage, aangezien het wettelijk gezien op nul zou moeten liggen. In de fact sheet wordt dit percentage gerelativeerd, met name omdat de wet wel toestaat dat m&m na 7 dagen omgezet worden in dwangbehandeling. Het is voorstelbaar dat individuele respondenten deze overgang niet (meer) bewust hebben meegewogen in hun antwoord. Gezien het belang van deze bevinding is hieronder per dwangmaatregel weergegeven hoe lang deze duurde voor de betrokken respondenten. 19

20 20 Commentaar: In de meeste gevallen is separatie (30% van de 89) of dwangmedicatie (10% van de 89) toegepast. Nemen we de separaties apart omdat deze het meest voorkomen en bovendien over het algemeen als de meest ingrijpende maatregel beschouwd worden, dan blijkt dat een kwart van de betrokkenen aangeeft dat deze langer dan 7 dagen geduurd heeft. Dat betreft dus weliswaar een lager percentage dan wat gevonden is bij de duur van maatregelen in het algemeen (33%), maar is nog altijd substantieel te noemen.

21 Onderwerp Inspraak Naar welke (sub)groep wordt gekeken? Respondenten met dwangervaringen (n=242) Relevante items in de vragenlijst 35. Had u inspraak in de keuze van de laatst opgelegde dwangmaatregel (mocht u bijvoorbeeld kiezen uit verschillende vormen van dwangmaatregelen of kiezen hoe lang de dwangmaatregel toegepast zou worden)? 1. Ja, voldoende 2. Ja, maar niet voldoende 3. Nee, helemaal niet Reden voor includeren van meerdere items Overige opmerkingen - Onderscheiden groepen Uitkomsten Commentaar: Naar de mate van inspraak is verder gekeken. Twee groepen zijn met elkaar vergeleken: mensen waarbij de laatste dwangervaring (relatief) recent is geweest (0 tot 5 jaar geleden) en mensen waarbij de ervaring 5 jaar of langer geleden is opgedaan. Deze info is in de eerstvolgende tabel opgenomen. 21

22 Onderwerp Inspraak Naar welke (sub)groep wordt gekeken? Respondenten met dwangervaringen (n=242) Relevante items in de vragenlijst 31. Wanneer is er voor het laatst vanwege een noodsituatie een dwangmaatregel bij u toegepast? 1. Afgelopen jaar 2. Een jaar tot vijf jaar geleden 3. Vijf jaar of langer geleden 35. Had u inspraak in de keuze van de laatst opgelegde dwangmaatregel (mocht u bijvoorbeeld kiezen uit verschillende vormen van dwangmaatregelen of kiezen hoe lang de dwangmaatregel toegepast zou worden)? 1. Ja, voldoende 2. Ja, maar niet voldoende 3. Nee, helemaal niet Reden voor includeren van meerdere items De tweede variabele (vraag 31) is hier gebruikt om een indeling in twee groepen te kunnen maken (zie "Onderscheiden groepen" voor meer info). Overige opmerkingen - Onderscheiden groepen Recente dwangervaring (tot 5 jaar geleden) Oudere dwangervaring (5 jaar of langer geleden) 31<3 31=3 Uitkomsten 22

23 Commentaar: De beide groepen verschillen significant. Mensen met een meer recente dwangervaring zeggen relatief vaak dat zij wel inspraak hebben gehad, maar dat deze inspraak onvoldoende was. Het lijkt er dus op dat de laatste jaren meer inspraak geboden wordt in de zorg, maar dat dit nog altijd onvoldoende is in de ogen van veel betrokkenen. 23

24 Onderwerp Hoe is de laatst opgelegde maatregel ervaren? Naar welke (sub)groep wordt gekeken? Respondenten met dwangervaringen (n=242) Relevante items in de vragenlijst 37. Hoe heeft u de laatst opgelegde dwangmaatregel ervaren? 1. Heel positief 2. Positief 3. Positief én negatief 4. Negatief 5. Heel negatief Reden voor includeren van meerdere items Overige opmerkingen De antwoordcategorieën zijn van vijf teruggebracht naar drie. Mede om een verdere analyse in de verdeling (via de Pearson Chi-kwadraat toets) beter uit te kunnen voeren. De volgende drie categorieën zijn hierdoor ontstaan: 1. (Heel) positief 2. Positief en negatief 3. (Heel) negatief Onderscheiden groepen n.v.t Uitkomsten 24

25 Onderwerp Hoe is de laatst opgelegde maatrgel ervaren? Naar welke (sub)groep wordt gekeken? Respondenten met dwangervaringen (n=242) Relevante items in de vragenlijst 31. Wanneer is er voor het laatst vanwege een noodsituatie een dwangmaatregel bij u toegepast? 1. Afgelopen jaar 2. Een jaar tot vijf jaar geleden 3. Vijf jaar of langer geleden 37. Hoe heeft u de laatst opgelegde dwangmaatregel ervaren? 1. Heel positief 2. Positief 3. Positief én negatief 4. Negatief 5. Heel negatief Reden voor includeren van meerdere items De tweede variabele (vraag 31) is hier gebruikt om een indeling in twee groepen te kunnen maken (zie "Onderscheiden groepen" voor meer info). Overige opmerkingen De antwoordcategorieën voor vraag 37 zijn van vijf teruggebracht naar drie. Mede om een verdere analyse in de verdeling (via de Pearson Chi-kwadraat toets) beter uit te kunnen voeren. De volgende drie categorieën zijn hierdoor ontstaan: 1. (Heel) positief 2. Positief en negatief 3. (Heel) negatief Onderscheiden groepen Recente dwangervaring (tot 5 jaar geleden) Oudere dwangervaring (5 jaar of langer geleden) 31<3 31=3 Uitkomsten 25

26 26 Commentaar: De mensen in de groep met een recente dwangervaring blijken de dwangmaatregel relatief vaak als (heel) positief te hebben ervaren (25% binnen de groep met recente ervaringen tegen 13% binnen de groep met oudere ervaringen). Let wel, de overgrote meerderheid heeft de maatregel als negatief ervaren ofwel ziet zowel positieve als negatieve kanten.

27 Onderwerp Hoe is de laatst opgelegde maatregel ervaren? Naar welke (sub)groep wordt gekeken? Respondenten met dwangervaringen (n=242) Relevante items in de vragenlijst 43. Heeft dwangtoepassing volgens u achteraf ook voordelen gehad op sommige gebieden? 1. Nee, dwangtoepassing heeft alleen nadelen 2. Ja, namelijk (meerdere antwoorden mogelijk): a. Voor de rust op de afdeling b. Voor mijn eigen veiligheid c. Voor de veiligheid van medecliënten d. Voor de veiligheid van personeel e. Voor de veiligheid van anderen (bijv. familie, vrienden, mensen op straat) f. Voor mijzelf om tot rust te komen g. Voor mijn herstel h. Voor mijn psychische gezondheid i. Voor de psychische gezondheid van medecliënten j. Voor de psychische gezondheid van personeel k. Voor de psychische gezondheid van anderen (bijv. familie, vrienden, mensen op straat) l. Om een andere reden Reden voor includeren van meerdere items Overige opmerkingen - Onderscheiden groepen n.v.t Uitkomsten 27

28 28

29 29

30 30

31 Onderwerp Veranderingen in de toepassing van dwang binnen de GGZ? Naar welke (sub)groep wordt gekeken? Volledige respondentengroep (n=528) Relevante items in de vragenlijst 19. Merkt u dat er de laatste jaren iets is veranderd in de toepassing van dwang in de GGZ? 1. Ja, het is beter geworden 2. Ja, het is slechter geworden 3. Nee, alles is hetzelfde gebleven Reden voor includeren van meerdere items Overige opmerkingen - Onderscheiden groepen n.v.t Uitkomsten 31

32 Onderwerp Interactie met personeel: aantal contactmomenten en voldoende rekening houden met wensen en behoeften. Naar welke (sub)groep wordt gekeken? Respondenten met dwangervaringen (n=242) Relevante items in de vragenlijst 38. Heeft het personeel over het algemeen voldoende rekening gehouden met uw wensen en behoeften gedurende de periode(s) van dwangtoepassing? 1. Ja 2. Nee 39. Heeft u volgens u voldoende contact gehad met het personeel gedurende de periode(s) van dwangtoepassing? 1. Ja 2. Nee Reden voor includeren van meerdere items Overige opmerkingen - Onderscheiden groepen n.v.t Uitkomsten 32

33 Onderwerp Interactie met personeel: bespreken van het doel van een dwangmaatregel met de begeleider/behandelaar. Naar welke (sub)groep wordt gekeken? Respondenten met dwangervaringen (n=242) Relevante items in de vragenlijst 40. Heeft uw behandelaar of begeleider ooit met u besproken wat het doel is van dwangmaatregelen? (meerdere antwoorden mogelijk) a. Ja, nadat dwang is toegepast is het doel hiervan met mij besproken b. Ja, al voordat dwang is toegepast is het doel hiervan met mij besproken c. Nee, het doel van dwang is nooit met mij besproken Reden voor includeren van meerdere items Overige opmerkingen Dit item is in de dataset gehercodeerd, zodat de resultaten in één frequentietabel kunnen worden ondergebracht. Er waren namelijk meerdere antwoorden tegelijk mogelijk, maar het bleek dat alleen de antwoordcategorieën 1 en 2 tegelijk werden ingevuld. De nieuwe variabele bevat dus de volgende antwoordcategorieën: a. Ja, nadat dwang is toegepast is het doel hiervan met mij besproken b. Ja, al voordat dwang is toegepast is het doel hiervan met mij besproken c. Ja, zowel voor- als achteraf is het doel hiervan met mij besproken d. Nee, het doel van dwang is nooit met mij besproken Onderscheiden groepen n.v.t Uitkomsten 33

34 Onderwerp Interactie met personeel: globaal bespreken van een dwangmaatregel met de begeleider/behandelaar. Naar welke (sub)groep wordt gekeken? Respondenten met dwangervaringen (n=242) Relevante items in de vragenlijst 41. Had u na een periode van dwang een gesprek met uw behandelaar of begeleider over deze dwangtoepassing? (bijvoorbeeld over de aanleiding, uw ervaringen en hoe herhaling voorkomen kan worden) 1. Altijd 2. Vaak 3. Soms 4. Nooit 42. Hoe tevreden was u met dit gesprek/deze gesprekken? 1. Heel tevreden 2. Tevreden 3. Tevreden en ontevreden 4. Ontevreden 5. Heel ontevreden Reden voor includeren van meerdere items Overige opmerkingen Voor vraag 42 bestaat de respondentengroep uit alle mensen die NIET met "Nooit" hebben geantwoord op vraag 41. Onderscheiden groepen n.v.t Uitkomsten 34

35 Onderwerp Mening over dwangtoepassingen: stellingen Naar welke (sub)groep wordt gekeken? Volledige respondentengroep (n=528) Relevante items in de vragenlijst 8. Separatie (iemand afzonderen en opsluiten op een separeerverblijf) is soms noodzakelijk 1. Mee eens 2. Mee oneens 9. Dwang mag alleen worden toegepast als de cliënt heeft mogen kiezen uit verschillende dwangmaatregelen 1. Mee eens 2. Mee oneens 10. Als de zorg goed is, zijn dwangmaatregelen niet nodig 1. Mee eens 2. Mee oneens 11. Dwangmaatregelen hebben ook voordelen 1. Mee eens 2. Mee oneens Reden voor includeren van meerdere items Overige opmerkingen - Onderscheiden groepen n.v.t Uitkomsten 35

36 36

37 Onderwerp Mening over dwangtoepassingen: stellingen (vergelijking tussen mensen met en mensen zonder dwangervaringen) Naar welke (sub)groep wordt gekeken? Volledige respondentengroep (n=528) Relevante items in de vragenlijst 11. Dwangmaatregelen hebben ook voordelen 1. Mee eens 2. Mee oneens Reden voor includeren van meerdere items Overige opmerkingen Deze vergelijking is voor allevier de stellingen gemaakt, maar hier wordt alleen de stelling weergegeven waarvoor de Chi-kwadraat toets een significant resultaat oplevert. Onderscheiden groepen Mensen met een dwangervaring Mensen zonder dwangervaring Zie pagina 5 voor de wijze waarop deze groep is aangemaakt. Uitkomsten Zie pagina 5 voor de wijze waarop deze groep is aangemaakt. 37

38 38

39 Onderwerp Mening over dwangtoepassingen: welke maatregelen kunnen blijven bestaan? Naar welke (sub)groep wordt gekeken? Volledige respondentengroep (n=528) Relevante items in de vragenlijst 29. Welke dwangmaatregelen kunnen wat u betreft binnen de GGZ blijven bestaan? (meerdere antwoorden mogelijk) a. Dwangopname vanuit thuissituatie b. Dwangopname vanuit verblijf in een instelling c. Separatie (insluiting in een separeerverblijf) d. Afzondering op de eigen kamer (insluiting in uw eigen kamer) e. Afzondering (insluiting in een speciaal daarvoor bestemde, sober ingerichte, éénpersoonskamer) f. Dwangmedicatie (toediening van geneesmiddelen) g. Toediening van vocht en/of voeding onder dwang h. Fixeren (beperking van de bewegingsmogelijkheden, door bijvoorbeeld vastbinden) i. Geen enkele: alle bovengenoemde dwangmaatregelen moeten worden afgeschaft Reden voor includeren van meerdere items Overige opmerkingen - Onderscheiden groepen Uitkomsten 39

40 40

41 41

42 Onderwerp Mening over dwangtoepassingen: hoe zinvol zijn alternatieve interrventies? Naar welke (sub)groep wordt gekeken? Volledige respondentengroep (n=528) Relevante items in de vragenlijst 12. t/m 18. Hoe zinvol zijn de volgende interventies? Signaleringsplan Crisiskaart Zelfbindingsverklaring Familie/naastbetrokkenen inschakelen Intensievere zorg 1-op-1 begeleiding (Nood)medicatie Stressmeter Comfortroom Begeleiding bij leren omgaan met agressie Reden voor includeren van meerdere items Overige opmerkingen - Onderscheiden groepen Uitkomsten 1. Erg zinvol 2. Redelijk zinvol 3. Weinig zinvol 4. Niet zinvol 5. Geen mening 42

43 43

44 44

45 Onderwerp Mening over dwangtoepassingen: hoe zinvol zijn alternatieve interrventies? Naar welke (sub)groep wordt gekeken? Volledige respondentengroep (n=528) Relevante items in de vragenlijst 12. t/m 18. Hoe zinvol zijn de volgende interventies? Signaleringsplan Crisiskaart Zelfbindingsverklaring Familie/naastbetrokkenen inschakelen Intensievere zorg 1-op-1 begeleiding (Nood)medicatie Stressmeter Comfortroom Begeleiding bij leren omgaan met agressie Antw cat.; 1. Erg zinvol 2. Redelijk zinvol 3. Weinig zinvol 4. Niet zinvol 5. Geen mening Reden voor includeren van meerdere items Overige opmerkingen Deze vergelijking is voor alle items gemaakt, maar hier worden alleen de items weergegeven waarvoor de Chikwadraat toets een significant resultaat oplevert. Onderscheiden groepen Mensen met een dwangervaring Mensen zonder dwangervaring Zie pagina 5 voor de wijze waarop deze groep is aangemaakt. Uitkomsten Zie pagina 5 voor de wijze waarop deze groep is aangemaakt. 45

46 46

47 47

48 Commentaar: Voor vier items worden significante toetsresultaten gevonden: signaleringsplan betrekken van familie/naastbetrokkeken intensieve zorg (nood)medicatie Steeds wordt hetzelfde patroon gevonden. De groep zonder dwangervaring oordeelt namelijk: a. minder 'pessimistisch' over de zinvolheid van de interventie (antwoordt minder vaak "weinig tot niet zinvol" dan verwacht in het geval van een neutrale verdeling) b. vaker terughoudend dan de groep met dwangervaringen; ze hebben vaker geen mening dan op basis van een neutrale verdeling verwacht kan worden. 48

49 Onderwerp Ervaring met alternatieve interventies. Naar welke (sub)groep wordt gekeken? Volledige respondentengroep (n=528) Relevante items in de vragenlijst 12. t/m 18. Zijn de volgende interventies wel eens toegepast? Signaleringsplan Crisiskaart Zelfbindingsverklaring Familie/naastbetrokkenen inschakelen Intensievere zorg 1-op-1 begeleiding (Nood)medicatie Stressmeter Comfortroom Begeleiding bij leren omgaan met agressie Reden voor includeren van meerdere items Overige opmerkingen - Onderscheiden groepen 1. Ja 2. Nee 3. Weet ik niet Uitkomsten 49

50 50

51 51

52 Onderwerp Mening over dwangtoepassingen: hebben mensen wel eens te maken gehad met alternatieve interrventies? Naar welke (sub)groep wordt gekeken? Volledige respondentengroep (n=528) Relevante items in de vragenlijst 12. t/m 18. Is er bij de respondenten wel eens gewerkt met de volgende interventies? 1. Ja 2. Nee 3. Weet ik niet Signaleringsplan Crisiskaart Zelfbindingsverklaring Familie/naastbetrokkenen inschakelen Intensievere zorg 1-op-1 begeleiding (Nood)medicatie Stressmeter Comfortroom Begeleiding bij leren omgaan met agressie Reden voor includeren van meerdere items Overige opmerkingen Deze vergelijking is voor alle items gemaakt, maar hier worden alleen de items weergegeven waarvoor de Chikwadraat toets een significant resultaat oplevert. Onderscheiden groepen Mensen met een dwangervaring Mensen zonder dwangervaring Zie pagina 5 voor de wijze waarop deze groep is aangemaakt. Uitkomsten Zie pagina 5 voor de wijze waarop deze groep is aangemaakt. 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58 Commentaar: De mensen met dwangervaringen hebben vaker dan degenen zonder dwangervaringen te maken gehad met de volgende alternatieve interventies: Signaleringsplan; zelfbindingsverklaring; betrekken van familie/naastbetrokkeken; intensieve zorg; 1-op-1 begeleiding en (nood)medicatie.

59 Deel 3 De vragenlijst VRAGENLIJST DWANG IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

60 Om te beginnen Thema van de vragenlijst: dwangmaatregelen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Het panel Psychisch Gezien gaat over wonen, werken en leven, kortom: meedoen in de maatschappij. We zijn vooral geïnteresseerd in zorg en steun die kunnen helpen bij meedoen. Deze keer stellen we u echter vragen over zorg en steun met een (heel) dwingend karakter. Zorg, bijvoorbeeld, die aan iemand wordt opgelegd als het heel slecht met hem of haar gaat, of als gedacht wordt dat diegene een gevaar is voor zichzelf of voor anderen. We hebben het dan over het toepassen van dwangmaatregelen. Dwangmaatregelen zijn vrijheidsbeperkende maatregelen zoals: iemand tijdelijk afzonderen zoals "separeren", of tegen iemands wil vocht of voeding of medicijnen toedienen. In deze vragenlijst richten we ons met name op dwangopnames en dwangmaatregelen in acute noodsituaties, waarbij direct ingrijpen nodig is. Dit onderwerp is een blijvend aandachtspunt en behoeft altijd kritische discussie in de GGZ. Niet alleen bij beleidsmakers en hulpverleners, maar zeker ook bij cliënten en degenen die hen vertegenwoordigen. U denkt bij het panel Psychisch Gezien misschien niet direct aan dergelijke 'zorg onder dwang'. Toch staat dit onderwerp bovenaan de lijst bij de mensen die we gevraagd hebben waarover zij het panel willen raadplegen. Juist wanneer het tijdelijk niet goed gaat met iemand is het belangrijk als de betrokkene een respectvolle, persoonlijke bejegening krijgt. Als dan het toepassen van dwang nodig wordt geacht, is belangrijk dat dat tot een minimum beperkt wordt. Hierover hebben we enkele vragen opgesteld. We zijn heel benieuwd naar uw mening, ook als u zelf geen ervaring heeft met dit soort maatregelen! We hebben de vragen in deel A en B zo geformuleerd dat alle panelleden hieraan mee kunnen werken, ook degenen die zelf geen ervaring hebben opgedaan met dwangmaatregelen. In deel C stellen we enkele vragen aan degenen die persoonlijk een dwangmaatregel hebben meegemaakt. Voorafgaand aan de vragen in deel A, B en C volgt op de volgende pagina een instructie voor het invullen van de vragenlijst. 60

61 Instructie Het gaat ons uitsluitend om uw mening en uw ervaringen. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Wij stellen het zeer op prijs als u alle vragen beantwoordt. Als u het gevoel heeft dat de antwoordmogelijkheden niet zo goed bij uw situatie aansluiten, kies dan het antwoord dat het meest in de richting komt. U kunt de vragen beantwoorden door het hokje in te kleuren bij het door u gekozen antwoord. Voorbeeldvraag: Hoe tevreden bent u met het contact met uw hulpverlener? Als u tevreden bent met het contact met uw hulpverlener kleurt u het volgende hokje in: 0 Erg tevreden Tevreden 0 Neutraal 0 Ontevreden 0 Erg ontevreden 0 Niet van toepassing, ik heb geen contact met een hulpverlener Mocht u het verkeerde hokje hebben ingekleurd, kruis dan dat hokje door en kleur het juiste hokje in. Het veranderen van een antwoord: = fout = goed Bij de meeste vragen zult u één antwoord moeten kiezen. Maar bij een aantal vragen mag u meerdere antwoorden aankruisen. Dit wordt altijd achter de vraag aangegeven met de toevoeging "meerdere antwoorden mogelijk". Na het invullen van de vragenlijst, kunt u deze terugsturen naar het Trimbos-instituut in de bijgeleverde antwoordenveloppe. Een postzegel is niet nodig. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met: Tel: (Caroline Place) Succes met het invullen! Het panelteam 61

62 A. Inleidende vragen 1. Deze vragenlijst gaat over dwangtoepassingen in de GGZ. Hoe vindt u het om hierover na te denken? (meerdere antwoorden mogelijk) O Geen probleem O Moeilijk, het haalt nare herinneringen naar boven O Moeilijk, ik vind het een ingewikkeld onderwerp O Ik vind dat het beter kan en laat graag mijn mening horen 2. Bent u ooit opgenomen geweest in een GGZ instelling? O Ja, zowel gedwongen als vrijwillig. Laatste opname was in (vul jaartal in) O Ja, alleen vrijwillig Laatste opname was in (vul jaartal in) O Ja, alleen gedwongen. Laatste opname was in (vul jaartal in) O Nee Ga door met vraag 4 3. Is er direct bij de opname met u en eventueel met uw familie besproken wat te doen bij oplopende spanning of agressie (naar u zelf of anderen) om dwangtoepassing te voorkomen? O Ja O Nee O Weet ik niet (meer) 4. Heeft u ervaring met één of meer van de volgende dwangtoepassingen? (meerdere antwoorden mogelijk) O Ja, met een dwangopname vanuit thuissituatie (u verbleef niet in een instelling en bent in een noodsituatie tegen uw wil opgenomen) O Ja, met een dwangopname vanuit verblijf in een instelling (u verbleef bijvoorbeeld eerst vrijwillig en later werd dit omgezet naar een gedwongen verblijf met een IBS of RM) O Ja, met separatie (insluiting in een separeerverblijf) O Ja met afzondering op de eigen kamer (insluiting in uw eigen kamer) O Ja, met afzondering (insluiting in een speciaal daarvoor bestemde, sober ingerichte, éénpersoonskamer) O Ja, met dwangmedicatie (toediening van geneesmiddelen) O Ja, met toediening van vocht en/of voeding onder dwang O Ja, met fixeren (beperking van de bewegingsmogelijkheden, door bijvoorbeeld vastbinden) O Nee, geen ervaringen met dwangmaatregelen, maar wel bijna; dwangtoepassing kon nog op tijd voorkomen worden O Nee, geen ervaring met de genoemde dwangmaatregelen in acute noodsituaties maar wel ervaring met andere dwangtoepassingen in het kader van dwangbehandeling O Nee, geen ervaringen met dwangmaatregelen 5. Kent u iemand in uw naaste omgeving (familielid, vriend/kennis, andere cliënt) die ervaring met dwangtoepassing in de GGZ heeft gehad? O Ja O Nee 62

63 Patiënten- en familievertrouwenspersonen Een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) geeft u informatie over uw rechten tijdens de behandeling en komt op voor uw belangen. Hij/zij luistert naar uw klachten over de behandeling en eventuele dwangmaatregelen. Een pvp kan ook informatie geven over uw rechten bij dwang en uitleggen wanneer er sprake is van (mogelijke) dwang. Ook kan een pvp u helpen uw klachten te bespreken met de behandelaar of om deze voor te leggen aan de klachtencommissie. 6. Heeft u met een patiëntenvertrouwenspersoon gesproken over dwangtoepassing? (bijvoorbeeld over uw rechten bij dwangmaatregelen of klachten over dwangtoepassing) O Ja O Ik heb geen contact gehad met een pvp O Ik heb wel contact gehad met een pvp, maar niet gesproken over dwangtoepassing O Weet ik niet (meer) Een familievertrouwenspersoon (fvp) geeft uw familie informatie, advies en ondersteuning. Familieleden kunnen met hun verhaal en vragen terecht bij een fvp. Hij/zij geeft ook informatie over welke dwangmaatregelen er zijn en waarom en wanneer deze toegepast mogen worden. 7. Heeft uw familie informatie over dwangmaatregelen gekregen van een familievertrouwenspersoon? O Ja O Familie heeft geen contact gehad met een fvp O Familie heeft wel contact gehad met een fvp, maar heeft hierover geen informatie gekregen O Weet ik niet (meer) 63

64 B. Uw mening over dwangtoepassing én over manieren om dwang te verminderen Uw mening over dwangtoepassing Hieronder volgen enkele stellingen. Wilt u per stelling aangeven of u het hier mee eens bent (linker kolom) of het niet mee eens bent (rechter kolom)? Stelling Mee eens Niet mee eens 8. Separatie (iemand afzonderen en opsluiten op een separeerverblijf) is soms noodzakelijk 9. Dwang mag alleen worden toegepast als de cliënt heeft mogen kiezen uit verschillende dwangmaatregelen O O O O 10. Als de zorg goed is, zijn dwangmaatregelen niet nodig O O 11. Dwangmaatregelen hebben ook voordelen O O Manieren om dwangtoepassing te verminderen of te beperken De GGZ heeft verschillende manieren bedacht om dwangmaatregelen te voorkomen, te beperken en/of zorgvuldig toe te passen. We zijn benieuwd hoe zinvol u een aantal van deze instrumenten vindt. Bij onderstaande vragen 12 t/m 18 wordt per instrument aan u gevraagd: a) of dit bij u van toepassing is geweest? b) of u dit instrument zinvol vindt? 12. Werken met signaleringsplannen In het signaleringsplan staan adviezen over wat hulpverleners, familie en uzelf wel en niet moeten doen bij oplopende spanning en signalen, een naderende crisis of tijdens een crisissituatie. Het plan heeft vaak 3 fases: een fase waarin het goed gaat met u, een fase waarin het slechter gaat met u en een fase waarin de piek van moeilijkheden het hoogste is (crisis). Een signaleringsplan is bedoeld om een crisis en dwangmaatregelen te voorkomen door op tijd de juiste hulp te vragen en te krijgen. Uw hulpverlener maakt het plan samen met u, en soms ook samen met uw familie. a) Is er met u gewerkt aan een signaleringsplan? O Ja O Nee O Weet ik niet b) Is het werken met signaleringsplannen volgens u zinvol om dwangtoepassing in de GGZ te voorkomen? Ook als u hier zelf geen ervaringen mee heeft, zijn we erg benieuwd naar uw mening. O Erg zinvol O Redelijk zinvol O Weinig zinvol O Niet zinvol O Geen mening 64

65 13. Crisiskaart Een crisiskaart is een klein kaartje dat u bij u draagt. Bijvoorbeeld in uw portemonnee. Er staat op hoe u het beste benaderd kan en wil worden in geval van crisis. Ook staat aangegeven welk familielid of welke behandelaar gebeld kan worden om u te ondersteunen. a) Heeft u een crisiskaart (gehad)? O Ja O Nee O Weet ik niet b) Is het gebruik van een crisiskaart volgens u zinvol om dwangmaatregelen op een zo goed mogelijke manier toe te passen? Ook als u hier zelf geen ervaringen mee heeft, zijn we erg benieuwd naar uw mening. O Erg zinvol O Redelijk zinvol O Weinig zinvol O Niet zinvol O Geen mening 14. Zelfbindingsverklaring In een zelfbindingsverklaring legt u vast wanneer en in welke instelling u vrijwillig of gedwongen opgenomen wilt worden als het slecht met u gaat. Hierin staat ook hoe, door wie en voor hoe lang u behandeld wilt worden. a) Is er met u een zelfbindingsverklaring gemaakt? O Ja O Nee O Weet ik niet b) Is het gebruik van een zelfbindingsverklaring volgens u zinvol om dwangtoepassing te voorkomen en/of dwangmaatregelen op een zo goed mogelijke manier te laten verlopen? Ook als u hier zelf geen ervaringen mee heeft, zijn we erg benieuwd naar uw mening. O Erg zinvol O Redelijk zinvol O Weinig zinvol O Niet zinvol O Geen mening 65

66 15. Familie/naastbetrokkenen Familie en naastbetrokkenen kunnen betrokken worden in crisissituaties. Zij kennen u meestal goed en kunnen u en de hulpverleners op dat moment helpen. a) Zijn uw familie of naastbetrokkenen wel eens betrokken in crisissituaties? O Ja O Nee O Weet ik niet b) Is het betrekken van familieleden en naastbetrokkenen in crisissituaties volgens u zinvol om dwangtoepassing in de GGZ te voorkomen, te beperken en/of dwangmaatregelen op een zo goed mogelijke manier te laten verlopen? Ook als u hier zelf geen ervaringen mee heeft, zijn we erg benieuwd naar uw mening. O Erg zinvol O Redelijk zinvol O Weinig zinvol O Niet zinvol O Geen mening 16. Alternatieve interventies Bij alternatieve interventies worden andere of extra hulpvormen gebruikt om dwangtoepassing te vermijden of te beperken (ofwel geen dwang, minder vaak of korter). Enkele voorbeelden van alternatieve interventies zijn: intensieve(re) zorg, 1-op-1 begeleiding, (nood)medicatie en een stressmeter. Hieronder vragen we per interventie of u hiermee ervaring heeft en of u dit zinvol vindt Intensieve(re) zorg Intensieve(re) zorg betekent dat een cliënt meer begeleiding krijgt dan normaal, zodat dwangtoepassing niet of minder nodig is. Cliënten hebben bijvoorbeeld meer contact met hun hulpverlener of worden tijdelijk door meer hulpverleners begeleid. a) Is er bij u wel eens tijdelijk intensieve(re) zorg geboden? O Ja O Nee O Weet ik niet b) Is tijdelijk intensieve(re) zorg volgens u zinvol voor het vermijden of beperken van dwang? Ook als u hier zelf geen ervaringen mee heeft, zijn we erg benieuwd naar uw mening. O Erg zinvol O Redelijk zinvol O Weinig zinvol O Niet zinvol O Geen mening 66

67 op-1 begeleiding 1-op-1 begeleiding is zeer intensieve zorg, waarbij een cliënt continu begeleiding krijgt van een hulpverlener. Een hulpverlener loopt dan voor een bepaalde periode steeds mee met de cliënt en hij/zij wordt (bijna) niet alleen gelaten. Dit wordt ook wel hand-in-hand begeleiding genoemd. a) Heeft u wel eens 1-op-1 begeleiding gekregen? O Ja O Nee O Weet ik niet b) Is 1-op-1 begeleiding volgens u zinvol voor het vermijden of beperken van dwang? Ook als u hier zelf geen ervaringen mee heeft, zijn we erg benieuwd naar uw mening. O Erg zinvol O Redelijk zinvol O Weinig zinvol O Niet zinvol O Geen mening 16.3 (Nood)medicatie (Nood)medicatie is medicatie die ingezet wordt om oplopende spanning en stress te verminderen en daarmee dwang te voorkomen/beperken. Mensen die al medicijnen gebruiken kunnen overgaan op een hogere dosering of andere medicatie naast hun huidige medicijnen. a) Heeft u wel eens (nood)medicatie gekregen? O Ja O Nee O Weet ik niet b) Is (nood)medicatie volgens u zinvol voor het vermijden of beperken van dwang? Ook als u hier zelf geen ervaringen mee heeft, zijn we erg benieuwd naar uw mening. O Erg zinvol O Redelijk zinvol O Weinig zinvol O Niet zinvol O Geen mening 67

68 16.4 Stressmeter Een stressmeter is een apparaatje dat de hartslag meet en daarmee iemands stressniveau in de gaten houdt. Zo kunnen de cliënt en de hulpverleners op tijd een oplossing bedenken bij te veel stress. a) Heeft u wel eens een stressmeter gebruikt? O Ja O Nee O Weet ik niet b) Is het gebruik van een stressmeter volgens u zinvol voor het vermijden of beperken van dwang? Ook als u hier zelf geen ervaringen mee heeft, zijn we erg benieuwd naar uw mening. O Erg zinvol O Redelijk zinvol O Weinig zinvol O Niet zinvol O Geen mening 17. Comfortrooms Een comfortroom is een prettig ingerichte ruimte waar u tot rust kan komen en die meer te bieden heeft dan een slaapkamer (bijv. tijdschriften, muziek en een tv). Het gebruik van een comfortroom is vrijwillig en de ruimte kan niet afgesloten worden. Comfortrooms worden ook wel eens rustkamers, kom-tot-rust kamers of troostkamers genoemd. a) Heeft u wel eens gebruik gemaakt van een comfortroom? O Ja O Nee, er was geen comfortroom aanwezig O Nee, maar er was wel een comfortroom aanwezig O Weet ik niet O Niet van toepassing, ik ben nooit opgenomen geweest b) Is het gebruik van comfortrooms volgens u zinvol om dwangtoepassing in de GGZ te voorkomen of te beperken? Ook als u hier zelf geen ervaringen mee heeft, zijn we erg benieuwd naar uw mening. O Erg zinvol O Redelijk zinvol O Weinig zinvol O Niet zinvol O Geen mening 68

69 18. Begeleiding bij het leren omgaan met boosheid, agressie of conflicten (ruzies) a) Heeft u begeleiding gekregen in het leren omgaan met boosheid, agressie of conflicten? O Ja O Nee O Weet ik niet b) Is begeleiding aan cliënten in het leren omgaan met boosheid, agressie en conflicten (ruzies) volgens u zinvol om dwangtoepassing in de GGZ te voorkomen of te beperken? Ook als u hier zelf geen ervaringen mee heeft, zijn we erg benieuwd naar uw mening. O Erg zinvol O Redelijk zinvol O Weinig zinvol O Niet zinvol O Geen mening Veranderingen in dwangtoepassing binnen de GGZ 19. Merkt u dat er de laatste jaren iets is veranderd in de toepassing van dwang in de GGZ? O Ja, het is beter geworden O Ja, het is slechter geworden O Nee, alles is hetzelfde gebleven Hieronder kunt u uw antwoord toelichten: 69

70 Er wordt de laatste jaren gewerkt aan een cultuuromslag in de zorg om dwangtoepassing binnen de GGZ te verminderen. De vraag is of de veranderingen ook daadwerkelijk zichtbaar zijn voor cliënten. Hieronder noemen we een aantal voorbeelden van veranderingen in de afgelopen 5 jaar. U kunt per voorbeeld aangeven of u deze verandering heeft teruggezien in de geestelijke gezondheidszorg die u of anderen in uw omgeving hebben gekregen. Verandering 20. Meer verpleegkundigen/ begeleiders op de afdeling. 21. Meer directe toegankelijkheid van verpleegkundigen (open balie / verpleeg-posten/ personeelsruimte in plaats van gesloten) 22. Een vriendelijkere inrichting van de afdeling (huiselijker, comfortrooms, kunst aan de muur, fijne banken). 23. Een meer persoonlijke bejegening door personeel (meer luisteren, met meer respect, klantgerichter, gelijkwaardiger). 24. Meer individuele aandacht en aandacht voor mening en wensen van cliënten. 25. Bij crisis wordt meer naar andere mogelijkheden gezocht. Separatie wordt vaker als laatste optie ingezet. 26. Vaker evaluatie na toegepaste dwang (een gesprek over de dwangtoepassing of cliënt vult hierover een vragenlijst in). 27. Vaker een kamer op de afdeling voor familie. Familie kan hier ook overnachten, de cliënt gezelschap houden en ondersteunen (rooming-in). 28. Meer eigen kracht conferenties of andere manieren om de cliënt samen met anderen (familie, vrienden, buren, collega's en professionals) te laten zoeken naar een oplossing voor de problemen die tot dwangtoepassing zouden kunnen leiden. Een onafhankelijk persoon biedt hierbij begeleiding. Heeft u deze verandering teruggezien in de afgelopen 5 jaar? O Ja O Nee O N.v.t. / weet ik niet O Ja O Nee O N.v.t. / weet ik niet O Ja O Nee O N.v.t. / weet ik niet O Ja O Nee O N.v.t. / weet ik niet O Ja O Nee O N.v.t. / weet ik niet O Ja O Nee O N.v.t. / weet ik niet O Ja O Nee O N.v.t. / weet ik niet O Ja O Nee O N.v.t. / weet ik niet O Ja O Nee O N.v.t. / weet ik niet 29. Welke dwangmaatregelen kunnen wat u betreft binnen de GGZ blijven bestaan? (meerdere antwoorden mogelijk) O Dwangopname vanuit thuissituatie O Dwangopname vanuit verblijf in een instelling O Separatie (insluiting in een separeerverblijf) O Afzondering op de eigen kamer (insluiting in uw eigen kamer) O Afzondering (insluiting in een speciaal daarvoor bestemde, sober ingerichte, éénpersoonskamer) O Dwangmedicatie (toediening van geneesmiddelen) O Toediening van vocht en/of voeding onder dwang O Fixeren (beperking van de bewegingsmogelijkheden, door bijvoorbeeld vastbinden) O Geen enkele: alle bovengenoemde dwangmaatregelen moeten worden afgeschaft 70

71 30. In deze vragenlijst zijn verschillende manieren genoemd om dwangtoepassing te verminderen. Weet u hiervoor nog andere manieren? O Nee, ik heb niets toe te voegen O Ja, het toepassen van dwangmaatregelen zou voorkomen kunnen worden door: Als u op vraag 4 heeft aangegeven ervaring te hebben met dwangtoepassing, volgen op de volgende pagina's nog enkele vragen over uw ervaringen. We stellen het erg op prijs als u deze vragen wilt beantwoorden. Als u op vraag 4 heeft aangegeven geen ervaring te hebben met dwangtoepassing is dit het einde van de vragenlijst. De vragen op de volgende pagina's hoeft u niet in te vullen. We willen u heel erg bedanken voor het meedoen. Uw antwoorden en uw mening zijn zeer waardevol voor het panel: Hartelijk bedankt voor het invullen van de vragenlijst! U kunt de vragenlijst en het toestemmingsformulier terugsturen in de bijgevoegde antwoordenveloppe. Een postzegel is niet nodig. Retouradres: Trimbos-instituut (IDM - NR) t.a.v. panel Psychisch Gezien Antwoordnummer VJ Utrecht 71

Tabellenboek bij peiling 10 panel Psychisch Gezien: gemeenten

Tabellenboek bij peiling 10 panel Psychisch Gezien: gemeenten Tabellenboek bij peiling 10 panel Psychisch Gezien: gemeenten 1 Caroline Place Lex Hulsbosch Harry Michon -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Tabellenboek bij factsheet panel Psychisch Gezien: Werk, eenzaamheid en stigma. Caroline Place Lex Hulsbosch Harry Michon

Tabellenboek bij factsheet panel Psychisch Gezien: Werk, eenzaamheid en stigma. Caroline Place Lex Hulsbosch Harry Michon Tabellenboek bij factsheet panel Psychisch Gezien: Werk, eenzaamheid en stigma Caroline Place Lex Hulsbosch Harry Michon Inhoudsopgave Algemene toelichting... 3 Legenda bij tabellen... 4 Deel 1 - Algemene

Nadere informatie

Regels rond een gedwongen opname

Regels rond een gedwongen opname Regels rond een gedwongen opname Een gedwongen opname is een ingrijpende maatregel. In Nederland vindt een gedwongen opname niet zomaar plaats: de burgemeester of de rechter beslist hierover. De burgemeester

Nadere informatie

Uw rechten en behandeling

Uw rechten en behandeling Uw rechten en behandeling als wij gedwongen moeten ingrijpen in noodsituaties Behandeling onder dwang Als u tijdens uw opname te maken krijgt met gedwongen behandeling, hebt u als patiënt van GGZ ingeest

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

AFKORTINGEN IN TABELLEN

AFKORTINGEN IN TABELLEN VERANTWOORDING Dit document bevat de tabellen waarop het volgende artikel gebaseerd is: Veer, A.J.E. de, Francke, A.L. Verpleegkundigen positief over bevorderen van zelfmanagement. TVZ: Tijdschrift voor

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK...

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Vragenlijst Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Vragenlijst Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg We willen u verzoeken enkele vragen te beantwoorden over de begeleiding of behandeling die u ontvangen

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen

Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen Patiënt redelijk tevreden, maar snelheid en betrokkenheid bij behandeling kan beter Index 1. Inleiding 2. Onderzoeksmethode

Nadere informatie

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Samenvatting De afdeling Juridische Zaken (JZ) wil een vinger aan de

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

Toepassing van Middelen en Maatregelen

Toepassing van Middelen en Maatregelen Toepassing van Middelen en Maatregelen 1. Inleiding 3 2. Wat zijn Middelen en Maatregelen? 3 3. Wanneer worden Middelen en Maatregelen 5 toegepast? 4. Wat is dwangbehandeling? 5 5. Wie is verantwoordelijk?

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen CQ-Index GGZ Beschermd Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK... 5 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Dwangtoepassing. informatie voor cliënten

Dwangtoepassing. informatie voor cliënten Dwangtoepassing informatie voor cliënten Inhoud 1 Inleiding 1 Wat zijn middelen of maatregelen? 2 Wie neemt de beslissing? 2 Dwangmiddelenregister 2 Hoe lang? 3 Beëindiging 3 Hulp bij problemen met middelen

Nadere informatie

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft)

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) Inleiding Veel mensen ervaren moeilijkheden om werk te vinden te behouden, of van baan / functie te veranderen. Beperkingen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Uitkomsten peiling Strategisch Meerjarenplan 2016-2018

Uitkomsten peiling Strategisch Meerjarenplan 2016-2018 Uitkomsten peiling Strategisch Meerjarenplan 2016-2018 Een peiling onder 639 stomadragers 1. Aanleiding, aanpak en deelname 1.1 Waarom dit onderzoek? De Stomavereniging heeft de stomadrager uitgenodigd

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Vragenlijst. Ervaringen met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Vragenlijst Ervaringen met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die zijn/ worden behandeld in de geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg CQ-index

Nadere informatie

Gedwongen opname met een inbewaringstelling (IBS)

Gedwongen opname met een inbewaringstelling (IBS) Gedwongen opname met een inbewaringstelling (IBS) Inhoud 1. Inleiding 4 2. Samenvatting 4 3. Verschillende soorten gedwongen opnamen 5 4. IBS en criteria 5 5. Procedure 6 6. Duur 7 7. Gevolgen 7 8. Beschikken

Nadere informatie

Gedwongen opgenomen, welke rechten en plichten gelden dan?

Gedwongen opgenomen, welke rechten en plichten gelden dan? Gedwongen opgenomen, welke rechten en plichten gelden dan? U bent gedwongen opgenomen bij één van de onderdelen van Parnassia Groep op last van de rechter. Omdat u niet zelf voor opname heeft gekozen is

Nadere informatie

Gedwongen opname. Informatie voor cliënten en betrokkenen

Gedwongen opname. Informatie voor cliënten en betrokkenen Gedwongen opname Informatie voor cliënten en betrokkenen Februari 2015 INHOUD 1. Inleiding blz 3 2. Gedwongen opname blz 4 3. Wanneer gedwongen opname? blz 5 4. Hoe verloopt de opname? blz 6 5. Hoe lang

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

Aantal. respondenten per

Aantal. respondenten per Factsheet gemeente Utrecht Onderzoek Kinderombudsman naar de toegang tot en de kwaliteit van de jeugdhulp na decentralisatie: Resultaten kwantitatief onderzoeksdeel In deze factsheet worden de resultaten

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Voor u ligt de vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis. Deze vragenlijst wordt u aangeboden door [instantie].

Nadere informatie

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 Datum : 01-02-2014 Auteur : Jaap Noorlander, Joris van Nimwegen Versie : 2 1 Inhoudsopgave Inleiding... Pagina 3 Vraagstelling... Pagina 3 Methode

Nadere informatie

Rechten in de ggz Zelfbinding in de ggz

Rechten in de ggz Zelfbinding in de ggz Rechten in de ggz Zelfbinding in de ggz Inhoud 1 Zelfbinding pag 1 2 Zelfbindingsverklaring pag 1 3 Zelfbindingsmachtiging pag 3 4 Zelfbindingsverklaring gericht op behandeling pag 4 5 Klachten over zelfbinding

Nadere informatie

Vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen

Vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen Vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen De Wet Bopz i Informatie voor ouders en/of vertegenwoordigers van locatie de Schans in Halsteren Inhoud 1. Inleiding 3 2. Indicatiestelling & opname 4 3. Het

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

# #$%#&#' ( &&)*++, (

# #$%#&#' ( &&)*++, ( # #$%#&#' ( &&)*++, ( " # $% % &'%% % ( ) * +$% # %, -.)/ - 0$'( 12 # ' """ Deze vragenlijst kun je gebruiken als je je wilt voorbereiden op het maken van een crisisplan. De vragenlijst kan jou helpen

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Omnibusenquête 2015 Bekendheid Alarmnummer Publicatienummer: 1790 Datum: december 2015 In opdracht van: Kabinet van de Burgemeester Uitgave: Gemeente Breda BBO/Onderzoek

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling

Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling Code: Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling Vragenlijst voor familieleden september 2010, versie 2.0 1 Algemene informatie Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de

Nadere informatie

HBO-VERPLEEGKUNDIGEN HET MEEST POSITIEF OVER HUN COMPETENTIES BIJ VERSLAGLEGGING: TABELLEN. Kim de Groot, Anke de Veer, Wolter Paans en Anneke Francke

HBO-VERPLEEGKUNDIGEN HET MEEST POSITIEF OVER HUN COMPETENTIES BIJ VERSLAGLEGGING: TABELLEN. Kim de Groot, Anke de Veer, Wolter Paans en Anneke Francke HBO-VERPLEEGKUNDIGEN HET MEEST POSITIEF OVER HUN COMPETENTIES BIJ VERSLAGLEGGING: TABELLEN. Kim de Groot, Anke de Veer, Wolter Paans en Anneke Francke CONTACT NIVEL K. de Groot, MSc RN Postbus 1568 3500

Nadere informatie

Nu afspreken hoe wij u behandelen

Nu afspreken hoe wij u behandelen Nu afspreken hoe wij u behandelen als u straks een slechtere periode hebt Zelfbindingsverklaring Om te kunnen afspreken hoe wij u mogen behandelen als u straks een slechtere periode hebt, is er de zelfbindingsverklaring.

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 september 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 september 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Gedwongen opname (BOPZ)

Gedwongen opname (BOPZ) PSYCHIATRIE Gedwongen opname (BOPZ) In Bewaring Stelling en Rechterlijke Machtiging Deze folder geeft algemene informatie over een gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis of op een psychiatrische

Nadere informatie

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland 1 Dit is een voorlopige uitgave. Na de zomer 2013 komen definitieve tabellen beschikbaar. Gezondheidsenquête: volwassenen en senioren

Nadere informatie

Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie

Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie (in te vullen door mantelzorgers) Codering tevredenheidsonderzoek : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Datum verzending : _ _ - _ _ - _

Nadere informatie

Beleid 'onvrijwillige zorg' Vrijheidsbeperking binnen Lang Verblijf. woonzorg en dagbesteding

Beleid 'onvrijwillige zorg' Vrijheidsbeperking binnen Lang Verblijf. woonzorg en dagbesteding Beleid 'onvrijwillige zorg' Vrijheidsbeperking binnen Lang Verblijf woonzorg en dagbesteding 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wanneer wordt onvrijwillige zorg toegepast? 4 3. De wetgeving 5 3.1 Wet bijzondere

Nadere informatie

Verpleegkundigen positief over bevorderen van zelfmanagement

Verpleegkundigen positief over bevorderen van zelfmanagement Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit TvZ Tijdschrift voor verpleegkundigen 2013, nr. 2 Bijbehorende tabellen zijn te vinden in: tabellenboek bij artikel over verpleegkundigen

Nadere informatie

Naastbetrokkenen INFORMATIE VOOR NAASTBETROKKENEN VAN CLIËNTEN. Onderdeel van Arkin

Naastbetrokkenen INFORMATIE VOOR NAASTBETROKKENEN VAN CLIËNTEN. Onderdeel van Arkin Naastbetrokkenen INFORMATIE VOOR NAASTBETROKKENEN VAN CLIËNTEN Onderdeel van Arkin Informatie voor naastbetrokkenen van cliënten 1. Inleiding Als uw familielid of naaste psychiatrische en/of verslavingsproblemen

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

Vragenlijst PAja! Utrecht 2013 :

Vragenlijst PAja! Utrecht 2013 : Vragenlijst PAja! Utrecht 2013 : Verschillende instellingen in Utrecht worden gekeurd door jongeren die zelf in die instellingen hebben gewoond of nog steeds wonen. Middels deze vragenlijst willen de instellingen

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Toetsingsinstrument Terugdringen Separeren/Afzonderen Bij onaangekondigd bezoek toetsing m.b.t. patiënt die NU ingesloten is

Toetsingsinstrument Terugdringen Separeren/Afzonderen Bij onaangekondigd bezoek toetsing m.b.t. patiënt die NU ingesloten is Toetsingsinstrument Terugdringen Separeren/Afzonderen Bij onaangekondigd bezoek toetsing m.b.t. patiënt die NU ingesloten is 0.1. Datum toetsing: 0.2. Naam inspecteur: 0.3. Naam instelling: 0.4. Naam en

Nadere informatie

Interzorg en de wet Bopz

Interzorg en de wet Bopz Interzorg en de wet Bopz dicht bij jezelf Interzorg en de wet Bopz Interzorg Noord-Nederland heeft een aantal locaties met een afdeling voor cliënten met een psychogeriatrische aandoening (meestal dementie).

Nadere informatie

Familiebeleid Zorgen voor een ander, zorg voor uzelf

Familiebeleid Zorgen voor een ander, zorg voor uzelf Familiebeleid Zorgen voor een ander, zorg voor uzelf Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg Contactgegevens voor familieleden / naasten Uw familielid of naaste is in behandeling op locatie Afdeling

Nadere informatie

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering 13 februari 2016 Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een

Nadere informatie

Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de belastingaangifte. Nibud, 2010

Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de belastingaangifte. Nibud, 2010 Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de Nibud, 2010 Inleiding In dit rapport staan de resultaten beschreven van een peiling onder lezers van De Telegraaf over hun kennis en gedrag omtrent de. De

Nadere informatie

Tabellenboek bij peiling 8 panel Psychisch Gezien: mensenrechten

Tabellenboek bij peiling 8 panel Psychisch Gezien: mensenrechten Tabellenboek bij peiling 8 panel Psychisch Gezien: mensenrechten 1 Caroline Place Lex Hulsbosch Harry Michon -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Hoge verwachtingen over pas gediplomeerden. Utrecht: NIVEL, 2010

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Hoge verwachtingen over pas gediplomeerden. Utrecht: NIVEL, 2010 Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Hoge verwachtingen over pas gediplomeerden. Utrecht: NIVEL, 2010) worden gebruikt.

Nadere informatie

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg transformatie jeugdzorg FoodValley INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel- en probleemstelling... 2 1.3. Methode... 2 1.4.

Nadere informatie

High Care - Kastanjehof

High Care - Kastanjehof High Care - Kastanjehof Behandelprogramma Acute Psychiatrie High Care - Kastanjehof Behandelprogramma Acute Psychiatrie Inhoudsopgave Wat...Pagina Inleiding...2 Voor wie...3 Aanmelding...3 Behandelaanbod...3

Nadere informatie

Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM)

Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM) Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM) Inhoud 1. Inleiding 4 2. Samenvatting 4 3. Verschillende soorten gedwongen opnamen 5 4. Voorwaarden voor een RM 5 5. Procedure 6 6. Duur 7 7. Gevolgen

Nadere informatie

Zelfbinding. in de psychiatrie

Zelfbinding. in de psychiatrie Zelfbinding in de psychiatrie Serie Rechten in de psychiatrie 6 Zelfbinding in de psychiatrie Rechten in de psychiatrie Inhoud Inleiding p. 3 Zelfbinding 4 Zelfbindingsverklaring 4 Zelfbindingsmachtiging

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de farmaceutische zorg

Vragenlijst. Ervaringen met de farmaceutische zorg Vragenlijst Ervaringen met de farmaceutische zorg Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van de openbare apotheek CQ-index Farmacie versie 1.2 (oktober 2013) Deze

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 98 34 www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

CQi-GGZ-VZ. Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie. Patiëntervaring

CQi-GGZ-VZ. Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie. Patiëntervaring Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie Patiëntervaring CQi-GGZ-VZ Instrument Naam instrument CQ-index Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg Code Versie/uitgever Meetpretentie

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Middelen of maatregelen

Middelen of maatregelen Middelen of maatregelen Informatie voor patiënten Middelen of maatregelen In deze folder vindt u informatie wat onder middelen en maatregelen wordt verstaan in een psychiatrisch ziekenhuis en wat uw rechten

Nadere informatie

RAPPORTAGE RESULTATEN 0-METING 19 OKTOBER 17 NOVEMBER 2015

RAPPORTAGE RESULTATEN 0-METING 19 OKTOBER 17 NOVEMBER 2015 RAPPORTAGE RESULTATEN 0-METING 9 OKTOBER 7 NOVEMBER 05 Samenvatting De belangrijkste resultaten: De grootste groep trainers is lange tijd (>0 jaar) actief. Trainers met een hoger trainersniveau zijn bovendien

Nadere informatie

Compensatie eigen risico is nog onbekend

Compensatie eigen risico is nog onbekend Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (M. Reitsma-van Rooijen, J. de Jong. Compensatie eigen risico is nog onbekend Utrecht: NIVEL, 2009) worden gebruikt. U

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

FACTSHEET 01 INLEIDING

FACTSHEET 01 INLEIDING 01 INLEIDING Deze FACTSHEET toont de vragen uit het klanttevredenheidsonderzoek (CQI) dat gehouden is onder klinische cliënten. Voor elke is een rapportcijfer berekend op basis van de gegeven antwoorden

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Vrijwillige Brandweer

Onderzoek Digipanel: Vrijwillige Brandweer Versie definitief Datum 25 november 2008 1 (7) Onderzoek Digipanel: Vrijwillige Brandweer Auteur Tineke Brouwers Het achtste onderzoek Op 12 september 2008 kregen alle panelleden van dat moment (749 personen)

Nadere informatie

DE VOORWAARDELIJKE MACHTIGING; GEDWONGEN BEHANDELING BUITEN HET PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS

DE VOORWAARDELIJKE MACHTIGING; GEDWONGEN BEHANDELING BUITEN HET PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS DE VOORWAARDELIJKE MACHTIGING; GEDWONGEN BEHANDELING BUITEN HET PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS INHOUD Woord vooraf De Wet Bopz Wat is een voorwaardelijke machtiging? Wie mogen een voorwaardelijke machtiging

Nadere informatie

Beschrijving resultaten onderzoek biseksualiteit AmsterdamPinkPanel Oktober 2014 Joris Blaauw

Beschrijving resultaten onderzoek biseksualiteit AmsterdamPinkPanel Oktober 2014 Joris Blaauw Beschrijving resultaten onderzoek biseksualiteit AmsterdamPinkPanel Oktober 2014 Joris Blaauw Dit document beschrijft kort de bevindingen uit het onderzoek over biseksualiteit van het AmsterdamPinkPanel.

Nadere informatie

Gedwongen opname, gedwongen behandeling en uw rechten. Informatie voor cliënten

Gedwongen opname, gedwongen behandeling en uw rechten. Informatie voor cliënten Gedwongen opname, gedwongen behandeling en uw rechten Informatie voor cliënten Inhoud 1 Gedwongen opname door inbewaringstelling 6 1.1 Wanneer kan ik een inbewaringstelling (ibs) krijgen? 6 1.2 Kan ik

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek 2012

Cliënttevredenheidsonderzoek 2012 Cliënttevredenheidsonderzoek 212 Analyse van de resultaten En advies besluitvorming Doel: Een analyse van de resultaten van het CTO 212 Doelgroep: Raad van Bestuur, directie, management en cliëntenraad

Nadere informatie

Langdurige zorg volwassenen in Wolfheze

Langdurige zorg volwassenen in Wolfheze Langdurige zorg volwassenen in Wolfheze Wat is LZV? LZV is een afdeling voor de behandeling van mannen en vrouwen met langdurige en ernstige psychische klachten en problemen. Deze mensen moeten ouder zijn

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis.

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis. Respons Van 25 juni tot en met 5 juli is aan de leden van het Brabantpanel een vragenlijst voorgelegd met als thema Kredietcrisis. Ruim de helft van de 1601 panelleden (54%) vulde de vragenlijst in. Hieronder

Nadere informatie

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Evaluatie Pastiel Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Pastiel Drs. Jan Dirk Gardenier MBA Erik Geerlink, MSc Lotte Piekema, MSc Februari 2014

Nadere informatie

Onderzoek: Studiekeuzecheck

Onderzoek: Studiekeuzecheck Onderzoek: Studiekeuzecheck Publicatiedatum: 11-4- 2014 Over dit onderzoek Het 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit 7000 jongeren van 12 t/m 24 jaar. Aan dit online onderzoek, gehouden

Nadere informatie

11 mei 2015. Onderzoek: Economische verwachting

11 mei 2015. Onderzoek: Economische verwachting 11 mei 2015 Onderzoek: Economische verwachting Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

U hoeft geen postzegel te plakken! Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de brief nemen wij contact met u op.

U hoeft geen postzegel te plakken! Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de brief nemen wij contact met u op. Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht T 030 271 83 53, F 030 271 62 56 secretariaat@pvp.nl, www.pvp.nl Utrecht, 2015 Onderwerp: Informatiepakket Voorwaardelijke Machtiging Helpdesk PVP T 0900 4448888 helpdesk@pvp.nl

Nadere informatie

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten.

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. De begeleidende instructie brief: Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. Instructie Omcirkel of

Nadere informatie

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW - eindrapport - drs. L.F. Heuts drs. R.C. van Waveren Amsterdam, december 2009

Nadere informatie

Hulp bij psychische problemen. In deze brochure vindt u informatie over de hulp van GGZ Drenthe en allerlei praktische zaken.

Hulp bij psychische problemen. In deze brochure vindt u informatie over de hulp van GGZ Drenthe en allerlei praktische zaken. Hulp bij psychische problemen In deze brochure vindt u informatie over de hulp van GGZ Drenthe en allerlei praktische zaken. Heeft u last van somberheid, angst of piekeren? Of bent u gespannen of verward?

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

Gedwongen opname Uw rechten en plichten

Gedwongen opname Uw rechten en plichten Gedwongen opname Uw rechten en plichten Psychiatrie Inleiding Wanneer u te maken heeft met een gedwongen opname, heeft u als patiënt van Medisch Spectrum Twente verschillende rechten. U kunt gedwongen

Nadere informatie

Management Summary. Auteur Tessa Puijk. Organisatie Van Diemen Communicatiemakelaars

Management Summary. Auteur Tessa Puijk. Organisatie Van Diemen Communicatiemakelaars Management Summary Wat voor een effect heeft de vorm van een bericht op de waardering van de lezer en is de interesse in nieuws een moderator voor dit effect? Auteur Tessa Puijk Organisatie Van Diemen

Nadere informatie

Het Groninger Stadspanel over LGBT. Meningen over bi- en homoseksualiteit en transgender in Groningen stad

Het Groninger Stadspanel over LGBT. Meningen over bi- en homoseksualiteit en transgender in Groningen stad Het Groninger Stadspanel over LGBT Meningen over bi- en homoseksualiteit en transgender in Groningen stad Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering

Nadere informatie

STAPPENPLAN ANGST IN DE EERSTE LIJN

STAPPENPLAN ANGST IN DE EERSTE LIJN STAPPENPLAN ANGST IN DE EERSTE LIJN Doel Vroegtijdige opsporing en behandeling van angst bij zelfstandig wonende ouderen. STAP 1: Screenen op angst in de eerste lijn (kruis aan). Voelde u zich de afgelopen

Nadere informatie

Welkom bij GGNet Jeugd! Informeren en deelnemen

Welkom bij GGNet Jeugd! Informeren en deelnemen GGNet Jeugd Ook voor u! Wat kan en mag u van GGNet Jeugd verwachten? Informatie voor ouders en andere direct betrokkenen van kinderen en jongeren die in behandeling zijn bij GGNet Jeugd 2 Als moeder vind

Nadere informatie

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012 Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie Resultaten SJBN Enquête 2012 Inhoudsopgave Achtergrond Resultaten enquête Steekproef Algehele

Nadere informatie

Vragenlijst voor het opstellen van uw crisiskaart (Utrecht, 01-09-07)

Vragenlijst voor het opstellen van uw crisiskaart (Utrecht, 01-09-07) Vragenlijst voor het opstellen van uw crisiskaart (Utrecht, 01-09-07) Wilt u zo vriendelijk zijn op dit formulier alvast zoveel mogelijk zakelijke gegevens als namen, adressen, telefoonnummers, medicatie

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Zorgvrager, vervolgmeting

VRAGENLIJST. Zorgvrager, vervolgmeting VRAGENLIJST pagina 2 Uw ervaringen als zorgvrager zijn waardevol U ontvangt zorg. In deze lijst staan vragen over wat die zorg betekent voor u als zorgvrager. Uw antwoorden worden gebruikt in onderzoek

Nadere informatie

6 1 = Groot probleem; 2 = Klein probleem; 3 = Geen probleem; 99 = Missing Bereikbaarheid

6 1 = Groot probleem; 2 = Klein probleem; 3 = Geen probleem; 99 = Missing Bereikbaarheid Volwassenen cure Verslaving cure CQiv-amb Patiëntervaring Patiëntervaring Instrument Naam instrument CQ-index Kortdurende ambulante GGZ verkort Code Versie/uitgever Meetpretentie Type instrument Type respondent

Nadere informatie

De VrijBaan Vragenlijst (Algemeen)

De VrijBaan Vragenlijst (Algemeen) De VrijBaan Vragenlijst (Algemeen) Inleiding Veel mensen ervaren moeilijkheden om werk te vinden te behouden, of van baan / functie te veranderen. Beperkingen, bijvoorbeeld als gevolg van een gezondheidsprobleem,

Nadere informatie

Rechten in de psychiatrie Uw rechten in het psychiatrisch ziekenhuis

Rechten in de psychiatrie Uw rechten in het psychiatrisch ziekenhuis Rechten in de psychiatrie Uw rechten in het psychiatrisch ziekenhuis Inhoud 1. Recht op een behandelingsplan pag 2 2. Recht op informatie pag 2 3. Toestemming voor behandeling pag 3 4. Middelen of maatregelen

Nadere informatie

Volgens de Wet Bopz zijn er diverse vormen van gedwongen opname of gedwongen behandeling:

Volgens de Wet Bopz zijn er diverse vormen van gedwongen opname of gedwongen behandeling: GEDWONGEN OPGENOMEN MET EEN INBEWARINGSTELLING (IBS) INHOUD Woord vooraf Hoe kunt u gedwongen worden opgenomen? Wat is een IBS? Wat is de procedure bij een IBS? Hoe lang duurt een IBS? Wat zijn de gevolgen

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie

Lex Hulsbosch Willemijn Oele Caroline Place Harry Michon. Tabellenboek bij peiling 7 panel Psychisch Gezien: Leefsituatie en ontvangen zorg

Lex Hulsbosch Willemijn Oele Caroline Place Harry Michon. Tabellenboek bij peiling 7 panel Psychisch Gezien: Leefsituatie en ontvangen zorg Lex Hulsbosch Willemijn Oele Caroline Place Harry Michon Tabellenboek bij peiling 7 panel Psychisch Gezien: Leefsituatie en ontvangen zorg -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie