Collectieve energie. Lerend netwerk duurzame wijken klankbordgroep 6. Vlaams Administratief Centrum, Leuven 3 december 2014 Dirk Knapen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Collectieve energie. Lerend netwerk duurzame wijken klankbordgroep 6. Vlaams Administratief Centrum, Leuven 3 december 2014 Dirk Knapen"

Transcriptie

1 Collectieve energie Lerend netwerk duurzame wijken klankbordgroep 6 Vlaams Administratief Centrum, Leuven 3 december 2014 Dirk Knapen Voorstelling Rol van gemeenten Lokale duurzame energievoorziening 1

2 Dirk Knapen Opleiding productontwikkeling - Afstudeerproject 1985 Gescheiden bewaren en ophalen van huishoudelijk afval - Actief rond energie en klimaat sinds Stage Nordic Folkecenter for Renewable Energy Organisatie studiereizen Denemarken 1997 en 1999 en nu opnieuw - Ecopower begeleiding aanloop bouw eerste molens Eeklo - Bond Beter Leefmilieu energie en klimaat - Sociale aspecten sinds infosessies vrijmaking energiemarkt en opvolging werkgroep Energie en Armoede Samenlevingsopbouw - Dubolimburg energetische renovatie in oude stedelijke buurten - REScoop.be en REScoop REScoop REScoop.be, Federatie van groepen en coöperaties van burgers voor hernieuwbare energie A cooperative is an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social, and cultural needs and aspirations through a jointly owned and democratically-controlled enterprise. REScoop.eu - Europese federatie met partners van het Europees REScoop project - Inventaris van REScoops, business en financieringsmodellen - Opbouw van dienstverlening aan leden: lobbying, financiering, energieleverancier, balancing WISE, opbouw van matschappelijk draagvlak voor windenergie SEYN, sustainable energy youth network 2

3 Ernstige groeipijnen voor de wereld Ecologische ontwrichting Culturele wrijvingen Onfaire verdeling Earth Overshoot Day 2014 op 19 augustus Groeien uit de crisis zonder anderen of het leefmilieu te schaden, nu of in de toekomt, hier of elders is niet langer mogelijk tenzij gebaseerd op de enige externe bron die we hebben de ZON Ecologische voeding, hernieuwbare energie, materialen die we kunnen laten groeien Die vormen gedurende hun levensduur tegelijk sinks voor CO 2 Le Chênelet Bron: 3

4 Gemene en publieke goederen Gemene goederen - van nature gratis (land, stranden, bossen, zon, wind, water, zee, rivieren, ) - vrij toegankelijk voor iedereen - geen wettelijke eigenaars Publieke goederen - betaald door belastingbetalers en consumenten - publieke diensten (wegen, spoorwegen, luchthavens, havens, drinkwaterverdeling, telecommunicatie en elektriciteitsnetten, hoogspanningsleidingen, publieke gebouwen, scholen, hospitalen, ) - collectief bezit van burgers Geen van beide zou geprivatiseerd mogen worden Burgers leggen er claims op REScoop.be Federatie van groepen en coöperaties van burgers voor hernieuwbare energie Coöperaties als derde weg tussen - zuiver privé en zuiver publiek - grootschalig en individueel - 1% rendement op spaarboekjes en ROIs van 30 tot 50% Waarden oogsten ten bate van lokale gemeenschappen - veerkracht, zelfvoorziening, lokale jobs in energiebesparing en hernieuwbare energie, bevoorradingszekerheid, prijsstabiliteit, energie autonomie, gezonder leefmilieu, - 100% duurzame energie > 200 /inwoner per maand - partners met gezamenlijk lange termijn belang : burgers, lokale bedrijven, verenigingen, gemeente, externe spelers (hotelketen, ) 4

5 REScoops 7 internationale coöperatieve principes - vrijwillig en open lidmaatschap - democratische controle door de leden - economische participatie door de leden - autonomie en onafhankelijkheid - onderwijs, vorming en informatieverstrekking - coöperatie tussen coöperaties - aandacht voor de gemeenschap Burgers in actie 5

6 Burgers nemen initiatief Burgers zullen de energietransitie betalen als : - consument - belastingbetaler - spaarder Ze kunnen de energievoorziening ook zelf oppakken Hernieuwbare Energiecoöperaties (REScoops) zijn de ideale ondernemingsvorm voor burgers om - samen te investeren - samen efficiënter te gebruiken - productie zelf in handen te nemen - opbrengst in de eigen gemeenschap te houden Munkesøgård 6

7 Burgers als partners Voor huisvestingsmaatschappijen, netbeheerders, gemeenten, Voorstelling Rol van gemeenten Lokale duurzame energievoorziening 7

8 De gemeente als voorbeeld Eigen gebouwen en voertuigen - drastische energiebesparing in gebouwen - zachte vervoermiddelen te voet, fiets, openbaar vervoer, collectief, autodelen, - aankoop groene stroom - mini- en micro-wkk - zonne-installaties - biobrandstoffen De gemeente als organisator Bewoners, bedrijven en organisaties op het grondgebied in een duurzame richting sturen - ruimtelijke ordening: bouwdichtheid, gevelisolatie, zonnewinsten - ruimte voor wind of andere hernieuwbare energie - inplannen warmtenetten 8

9 De gemeente als organisator Bewoners, bedrijven en organisaties op het grondgebied in een duurzame richting sturen - duurzame organisatie afvalafhaling- en verwerking, energieverdeling en waterbeheer - vergisten - vermijden geurhinder composteerinstallaties - valoriseren van veel groter aandeel organische afvalstromen - biogas in aardgasnet/voertuigen (ophaalwagens, bussen, auto s, ) De gemeente als organisator Bewoners, bedrijven en organisaties op het grondgebied in een duurzame richting sturen - aanleggen van rietwaterzuivering, aanplanten van houtwallen (erosiebestrijding), aanplanten van energieplanten (evtl. bodemsanering) 9

10 Solhuset,Hvidovre De gemeente als facilitator Bewoners en bedrijven op het grondgebied in een duurzame richting sturen - informatie en communicatie: opzetten van informatiesessies, studiebezoeken - subsidieregelingen voor - particulieren, sociaal zwakken in het bijzonder - bedrijven - verenigingen - concept - bijna nul energie gebouwen EPBD minimum aandeel HE ook via lokale coöperatie > netbeheerder - energetische renovatie - mobiliteitsaanbod - samenbrengen van partners (korte termijn financieel lange termijn gemeenschap) 10

11 Tübingen Südstadt De gemeente als katalysator Stimuleren, plannen, begeleiden collectieve projecten - burgers, bedrijven en verenigingen betrekken via openbare aanbesteding - WKK en wijkverwarming (Gent, Roeselare, Antwerpen) - collectieve zonne-installaties - windprojecten (Eeklo) - biogascentrales (Brecht, Lier (ex), Antwerpen) - productie en gebruik biobrandstoffen 11

12 De gemeente als aanbieder Aanbod aan bevolking, bedrijven en organisaties - ter beschikking stellen van zalen - aanbod van daken van publieke gebouwen - laadpalen elektrische voertuigen - biogas in het aardgasnet (virtuele centrale) - biogas voor voertuigen Voorstelling Rol van de gemeente Lokale duurzame energievoorziening 12

13 Duurzame energievoorziening Energieprioriteiten volgens ecologische impact - energiebesparing en rationeel energiegebruik (30% zie later) - zon - passief: daglicht en warmte - actief: fotovoltaïsch (PV) en thermisch - wind, kleine waterkracht, geothermie, (golfslag, getijde, ) - biomassa (ladder van Lansink) - afval - (energie)gewassen - fossiel - nucleair Potentieel energiebesparing 13

14 Potentieel energiebesparing Totaal energieverbruik België 2012 op basis van kwh/persoon.jaar Bij Europees gemiddelde van kwh/persoon.jaar 650 TWh 425 TWh Per eenheid BNP België Europees gemiddelde Duitsland Denemarken 1,53 kwh/ 1,19 kwh/ 1,15 kwh/ 0,98 kwh/ Kost bij kwh/persoon.jaar 25,536 miljard Kost bij kwh/persoon.jaar 16,731 miljard Verschil 8,805 miljard TWh 8,606 miljard TWh 25,536 miljard Verschil 16,930 miljard Vorselaar SHM De Zonnige Kempen, Schransstraat, Vorselaar Energiebesparende maatregelen - isolatie - aluminium ramen met thermische onderbreking - dubbel glas - inpakken balkons - collectieve individuele verwarming - zonnecollectoren 25m² dekking 40% - ventilatie met warmterecuperatie - buitentrap en lift toegevoegd 14

15 Vorselaar Warmtebehoefte - voor 25 liter/m²jaar (250 kwh) verwarming 21 liter/m²jaar (210 kwh) warm water 4 liter/m²jaar (40 kwh) - na 8 liter/m²jaar (80kWh) verwarming 5,5 liter/m²jaar (55 kwh) warm water 2,5 liter/m²jaar (25 kwh) Besparing - meer dan 70 % primaire energie ton CO 2 /jaar Financiële evaluatie - totale investering per appartement total subsidiebedrag van verschillende bronnen 16.6% - koude huur verhoogd van 185 voor renovatie tot 260 na renovatie - verschil brandstofkost 66 (70 m², standaardleverancier 2012) Kerkrade Woningcorporatie Hestia, Kerkrade-West, Zuid-Limburg, Nederland bestaande rijwoningen - renovatie tot passiefhuisstandaard - renovatie in 8 dagen terwijl bewoners in hun woningen blijven - prefabmodules Machiels Buiding Solutions Beringen 15

16 Albertslund Albertslund, Denemarken - prefabisolatiepanelen - geïntegreerde energiemodule Velux Solar Prism Ludwigshafen Brunckwijk, Ludwigshafen, Duitsland Energiebesparende maatregelen - Isolatie van dak en kelderplafonds - Gecontroleerde ventilatie met 85% warmterecuperatie - Moderne drievoudige beglazing u Efficiënte warmte en elektriciteitsproductie met een brandstofcel - Comfortabele interieurs door toepassing van een warmte-absorberende bepleistering (PCM Phase Change Materials) - Beperking van koudebruggen - Optimalisatie van de luchtdichting Energieverbruik - Voor 25 liter/m²jaar (250 kwh) - Na 3 liter/m²jaar (30kWh) 16

17 Linz Makartstrasse, Linz, Oostenrijk Energiebesparende maatregelen - Zonnegevel - Aansluiting op het warmtenet - Isolatie van dak en kelderplafonds - Gecontroleerde ventilatie - Moderne drievoudige beglazing Energiebehoefte - Voor 179 kwh/m2 jaar - Na 14,4 kwh/m2 jaar Energiekosten appartement 60m² - Voor 40,80/maand - Na < 5/maand Potentieel besparing warmte Totaal primair energieverbruik TWh - kernbrandstof 21,2% 143 TWh Totaal afgenomen elektriciteit TWh - kernenergie 51,8% 41 TWh e TWh th Ter vergelijking: - productie van 41 TWh e in WKK zou 49 TWh th warmte opleveren * - het huishoudelijk en gelijkgesteld aardgasverbruik bedroeg in TWh bron: Ministerie van Economische Zaken en Synergrid * volgens de in de openbare dienstverplichtingen in verband met WKK gehanteerde thermische enelektrische rendementen 35% e, 42% th 17

18 Eeklo Warmtekrachtkoppeling plantenolie technische dienst Eeklo Utrecht Warmtenet over zolders in gerenoveerde woningen Sociale wijk Ondiep, Thorbeckelaan, Utrecht, NL 18

19 Beckerich Nørre Vorupør Kraftvarme 19

20 Nørre Vorupør Kraftvarme Herenthout Micro-warmtekrachtkoppeling in sociale woningen Zonnige Kempen Herenthout 20

21 Potentieel hernieuwbare energie Jaarlijks wereldenergieverbruik Gasvoorraden Petroleumvoorraden Uraniumvoorraden Steenkoolvoorraden Exploiteerbare waterkracht Fotosynthese Windenergie Jaarlijkse instraling door de zon Bron: Nieuwe hernieuwbare energievoorraden, Noorwegen Potentieel HE voor België Jaarlijkse zonne-instraling België TWh/jaar (1000 kwh/m²/jaar of 1TWh/km²/jaar bij km²) Totaal energieverbruik België op basis van 10 ton CO 2 /persoon.jaar 440 TWh/jaar Kost: - CO 2 : 110 miljoen ton x 15 /ton 1,650 miljard /jaar - Fossiele brandstof : 110 miljoen ton x 187,5 /ton 20,625 miljard /jaar (1999 5,156 miljard /jaar) 1 TWh is 1 miljard kwh 1 vat petroleum = 100 $/vat= 75 /vat 1 ton CO 2 = 4000 kwh = 400 l petroleum = 2,5 vaten petroleum = 187,5 /ton 21

22 Energietransitie volop aan de gang Zon en wind drukken de prijzen op de elektriciteitsbeurzen Energietransitie volop aan de gang Zon en wind drukken de prijzen op de elektriciteitsbeurzen 22

23 Energietransitie volop aan de gang Duurzame energiesector moet zich instellen op het leveren van energiediensten - Op het gewenste tijdstip - Op de gewenste plaats - In de gewenste hoeveelheid Gebalanceerde mix van - Productie - Intermitterend : zon en wind - Opslag > rol voor gebouwen : - Vermijden van energieverbruik (daglicht, beperking verliezen, ) - Opslag van warmte en koelte - CO2-sink door materiaalkeuze Duurzaam energiesysteem Energiesysteem schiereiland Thy, Noord-West Jutland, Denemarken, % groene stroom, 85% groene warmte 23

24 Hvide Sande Thisted varmeforsyning 24

25 Zon PV-installatie Horteco Vilvoorde Asfaltcollector en energieconcept Zonnige Kempen Zoerle-Parwijs PV-installatie Welzijnscampus Eeklo Wind Gistel Eeklo 25

26 Waterkracht Watermolen Rotselaar Watermolen Schoonhoven oud en nieuw Biogas Stortgasinstallatie Lier GFT-installatie Brecht RWZI Deurne 26

27 Zachte mobiliteit Alternatieve brandstoffen transport Openbaar vervoer Groen gas Groene stroom Waterstof Plantaardige olie, mits randvoorwaarden Bio-ethanol, mits randvoorwaarden 27

28 Alternatieve brandstoffen transport Groene stroom Groen gas - biogas, syngas, waterstof Plantaardige olie, bio-ethanol mits randvoorwaarden Güssing 28

29 Güssing Güssing Oostenrijk inwoners - 6 miljoen euro aankoop fossiele brandstof jobs - 50 bedrijven aangetrokken - 13 miljoen euro productie hernieuwbare energie van eigen bodem - promotieactiviteiten wereldwijd /persoon.maand Meer info Dirk Knapen , Studiereis Denemarken September mmary_nl.pdf (Europa) Video burgemeester Sydney, oa over betrekken grootste eigenaars van gebouwen 29

30 Meer info Passiefrenovatie Kerkrade, Nederland Video Toelichting met oa verwijzing passiefrenovatie Herent Meer info Renovatie Albertslund, Denemarken Video Engels Toelichting Engels Velux Solar Prism module (Albertslund) Documents/case%20gallery%20pdfs/V11849_M_REL_Case_SolarPrism_web.pdf Velux Soltag prefab zonnedakmodule Documents/case%20gallery%20pdfs/Soltag.pdf 30

31 Meer info Solhuset, Hvidovre, Denemarken Ecowijk Munkesøgård, Roskilde, Denemarken kitekt&s3=arkitekt&s4=r%e5dgivere%20p%e5%20ejerboligerne&isubprojectid= (Deens met foto s) Tübingen Südstadt ase-studies/tubingen-sudstadt Sociaal tewerkstellingsproject Le Chênelet, Landrethun le Nord, Pas-de-Calais, Frankrijk Bedankt REScoop.be ondersteunt groepen en coöperaties van burgers voor hernieuwbare energie Wil je zelf ook aan de slag contacteer ons voor ondersteuning! 31

SAMEN BETER DOEN. SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 3 Klimaat 18

SAMEN BETER DOEN. SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 3 Klimaat 18 1 Inhoudstafel SAMEN BETER DOEN SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 3 Klimaat 18 We kozen ervoor om één programma te maken voor alle beleidsniveaus: Europees, federaal, Vlaams en Brussels. Achter elk voorstel

Nadere informatie

Algemene Vergadering 2015

Algemene Vergadering 2015 Algemene Vergadering 2015 Jaarverslag 2014 Inhoud Samen investeren in hernieuwbare energie Ecopower en de coöperatieve principes Tien indicatoren voor Ecopower: participatief - economisch - sociaal - ecologisch

Nadere informatie

&U Ondernemen met nieuwe energie

&U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie 1 Voorwoord De gebouwde omgeving energieneutraal of zelfs energieleverend. Collectieven van buurtbewoners, bedrijven en scholen die samen

Nadere informatie

Skilling up for power down

Skilling up for power down Skilling up for power down Lessenreeks: meer veerkracht met minder energie DEEL 4: energie 1. Situering In het eerste deel over piekolie en klimaatverandering zijn reeds een aantal gegevens in verband

Nadere informatie

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Doorkijk naar de lange termijn Ontwerpdocument ter voorbereiding van het partnerforum van 3 december 2013 Ontwerpdocument, versie november 2013 1 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en economische

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14 Een rechtvaardige financiering van de energietransitie 7 oktober 14 Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid

Nadere informatie

RCI Actieplan Energie

RCI Actieplan Energie Het Rotterdam Climate Initiative is het klimaatprogramma van de gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam NV, Deltalinqs en DCMR Milieudienst Rijnmond RCI Actieplan Energie Rotterdamse uitwerking van

Nadere informatie

Nederland krijgt nieuwe energie

Nederland krijgt nieuwe energie Nederland krijgt nieuwe energie voor welvaart en welzijn in de 21 e eeuw Een partijoverstijgend voorstel voor een Deltaplan Nieuwe Energie CDA Duurzaamheidsberaad D66 Platform Duurzame Ontwikkeling PvdA

Nadere informatie

Gemeenten en verenigingen. zorgen samen voor het klimaat

Gemeenten en verenigingen. zorgen samen voor het klimaat Gemeenten en verenigingen CO zorgen samen voor het klimaat coole 2 projecten e d u u r z a a m m e t s t i j l Deze publicatie is een uitgave van Tandem. Tandem is het steunpunt voor lokale besturen en

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

HET LOKAAL KYOTOPROTOCOL. Inspiratie voor een gemeentelijk klimaatbeleid

HET LOKAAL KYOTOPROTOCOL. Inspiratie voor een gemeentelijk klimaatbeleid HET LOKAAL KYOTOPROTOCOL Inspiratie voor een gemeentelijk klimaatbeleid 1 2 mobiliteit Inhoud Inleiding 3 1. Gebouwen 5 1.1 Interne Milieuzorg 6 - Fiche: Meten is weten 6 - Fiche: Energiezorgsysteem, energieboekhouding

Nadere informatie

Duurzame Energie Wegwijzer 2006

Duurzame Energie Wegwijzer 2006 Duurzame Energie Wegwijzer 2006 1 - Wegwijzer 2002 Deze brochure wil u wegwijs maken in de verschillende duurzame energiebronnen die in Vlaanderen kunnen worden toegepast. Samenstelling: ODE-Vlaanderen

Nadere informatie

Nieuwe Nuts in de praktijk NDSM NV gsus sindustries Amsterdam

Nieuwe Nuts in de praktijk NDSM NV gsus sindustries Amsterdam Nieuwe Nuts in de praktijk NDSM NV gsus sindustries Amsterdam Rapport in opdracht van InnovatieNetwerk, opgesteld door: Pauline Westendorp (NEWNRG) Met medewerking van: Marcel de Lent (De Regie) en Edgar

Nadere informatie

PARKSTAD LIMBURG ENERGIETRANSITIE PALET. ambitiedocument

PARKSTAD LIMBURG ENERGIETRANSITIE PALET. ambitiedocument PARKSTAD LIMBURG ENERGIETRANSITIE PALET ambitiedocument II ILLUSTRATIE OMSLAG: ROEL MEERTENS Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 1. Energietransitie als regionale opgave 4 1.1 Motivatie 1.2 Identiteit

Nadere informatie

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Energietrends 2014 Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland INHOUD 3 4 6 26 42 58 70 88 Woord vooraf Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten

Nadere informatie

Wat hier ontbreekt? Een stabiel investeringsklimaat

Wat hier ontbreekt? Een stabiel investeringsklimaat Energie & Ecologie Zes energiedeskundigen in debat Wat hier ontbreekt? Een stabiel investeringsklimaat Van links naar rechts: Alexander Beerts, Joris Van Dyck, Kris Duchesne,Chris Elbers, Bart Bode en

Nadere informatie

Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Schone energie van lokale bronnen

Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Schone energie van lokale bronnen Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Start Vanuit het Olympisch Gebied Meedoen is belangrijker dan winnen Schone energie van lokale bronnen Versie 3, Amsterdam, november 2012 Status definitief

Nadere informatie

Dominiek Vandewiele, Intercommunale Leiedal

Dominiek Vandewiele, Intercommunale Leiedal 2 COLOFON Dit cahier bevat een voorstel voor een regionale energiestrategie voor Zuid- West-Vlaanderen: Zuid-West-Vlaanderen energieneutraal in 2050. Het biedt een denkkader over hoe Zuid-West-Vlaanderen

Nadere informatie

DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE

DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE De visie van de N-VA Mijn papa zegt dat het licht zal uitgaan als ik groot ben. - Hendrik - 2 Inhoudstafel Deel I. Energie in cijfers en feiten 6 1. Feiten en evolutie

Nadere informatie

Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht

Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht Februari 2015 INHOUD A. INLEIDING... 4 1 Achtergrond... 4 2 Ambitie en visie van de gemeente... 5 3 Opbouw en uitvoering plan... 5 B. SITUATIE EN UITDAGINGEN...

Nadere informatie

Stad Eeklo hernieuwbare energie in de praktijk. Windenergieprojecten als motor voor nieuwe HE-initiatieven

Stad Eeklo hernieuwbare energie in de praktijk. Windenergieprojecten als motor voor nieuwe HE-initiatieven Stad Eeklo hernieuwbare energie in de praktijk Windenergieprojecten als motor voor nieuwe HE-initiatieven VVSG Energiedag voor lokale besturen ICC Gent 19 maart 2013 Windenergieproject 1 (1999-2002) Doelstellingen:

Nadere informatie

POWER. Bijna energieneutrale gebouwen: de basisprincipes. Hét vakblad voor de energieprofessional. Duurzame keuzes voor BEN-gebouwen

POWER. Bijna energieneutrale gebouwen: de basisprincipes. Hét vakblad voor de energieprofessional. Duurzame keuzes voor BEN-gebouwen POWER Hét vakblad voor de energieprofessional Bijna energieneutrale gebouwen: de basisprincipes Sociale woonwijk Venning te Kortrijk wordt CO 2 -neutraal De uitdaging is om tegen 2021 alle professionals

Nadere informatie

INHOUD. VI TERTIAIRE SECTOR EN INDUSTRIE... 22 1 Inleiding... 22 2 Actuele toestand... 22 3 Doelstelling... 22 4 Parameters... 23 5 Actieplan...

INHOUD. VI TERTIAIRE SECTOR EN INDUSTRIE... 22 1 Inleiding... 22 2 Actuele toestand... 22 3 Doelstelling... 22 4 Parameters... 23 5 Actieplan... VORSELAAR Inhoud INHOUD I INLEIDING... 4 1 Achtergrond... 4 2 Ambitie en visie van de gemeente... 5 3 Opbouw en uitvoering plan... 5 II SITUATIE EN UITDAGINGEN... 7 1 Situatie (Nulmeting)... 7 2 Uitdagingen...

Nadere informatie

Ruimte en energie in Nederland

Ruimte en energie in Nederland PBL-Notitie Ruimte en energie in Nederland Een korte verkenning Ir. P.A. van Hoorn, Dr. J. Matthijsen Jan.matthijsen@pbl.nl 27 februari 2013 Publicatienummer 500307001 Pagina 1 van 22 Samenvatting Deze

Nadere informatie

In ieder geval hopen wij, beste lezer, dat wij met deze brochure u kunnen prikkelen om duurzaam te bouwen. Veel leesgenot!

In ieder geval hopen wij, beste lezer, dat wij met deze brochure u kunnen prikkelen om duurzaam te bouwen. Veel leesgenot! 1029260_KampC3 binnen.qxp 25-10-2005 12:43 Pagina 1 Voorwoord Het begrip duurzaam duikt hoe langer hoe meer op in het dagelijks taalgebruik. Dat wil echter niet zeggen dat het ook steeds op de juiste manier

Nadere informatie

Duurzame Energie Wegwijzer 2007

Duurzame Energie Wegwijzer 2007 Duurzame Energie Wegwijzer 2007 Deze brochure wil u wegwijs maken in de verschillende duurzame energiebronnen die in Vlaanderen kunnen worden toegepast. Samenstelling: ODE-Vlaanderen vzw voor het Vlaams

Nadere informatie

Convenant Energie Made in Arnhem

Convenant Energie Made in Arnhem Convenant Energie Made in Arnhem Convenant pagina 1 Energie Made in Arnhem Partijen: De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem 1. De gemeente Arnhem,

Nadere informatie

Informatienota voor de raad

Informatienota voor de raad gemeente Eindhoven Raadsnummer 09.R/244.00I Inboeknummer ogbstorsgg Dossiernummer 934.553 t8 augustus zoog Informatienota voor de raad Betreft duurzame-energiebedrijf Eindhoven. Kennisnemen van Het rapport

Nadere informatie

(2006/C 115/20) heeft tijdens zijn 62e zitting op 16 en 17 november 2005 (vergadering van 17 november) het volgende advies uitgebracht:

(2006/C 115/20) heeft tijdens zijn 62e zitting op 16 en 17 november 2005 (vergadering van 17 november) het volgende advies uitgebracht: C 115/88 Advies van het Comité van de Regio's over De bijdrage van lokale en regionale overheden aan de bestrijding van klimaatveranderingen (2006/C 115/20) HET COMITÉ VAN DE REGIO'S, GEZIEN het verzoek

Nadere informatie