14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Algemene aspecten. Milieuaspecten. Sociale aspecten. Economische aspecten. Marketing.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Algemene aspecten. Milieuaspecten. Sociale aspecten. Economische aspecten. Marketing."

Transcriptie

1

2 2

3 Inhoud Directieverslag 5 Voorwoord Profiel van Energiewacht Kernactiviteiten Organisatiestructuur Interne structuur en personele bezetting 14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Algemene aspecten Milieuaspecten Sociale aspecten Economische aspecten 22 Toekomst Verwachte gang van zaken (en risico s) Preadvies Tot slot 24 Financiële informatie Toelichting Belangrijke elementen van het gevoerde beleid Resultaat 17 Overig Marketing Logistiek Financiële instrumenten 26 Geconsolideerde jaarrekening Aandelenportefeuille 13 Onderzoek en ontwikkeling Opleidingsbeleid Kwaliteitsbeheersing Interne beheersing en processen Informatie voorziening 46 Vennoot schappelijke jaarrekening 54 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 3

4 4

5 Directieverslag Voorwoord Namens de Raad van Commissarissen en directie worden hierbij de jaarstukken 2011 gepresenteerd van Energiewacht BV, hierna genoemd Energiewacht. Opgenomen zijn het jaarverslag van de directie en de jaarrekening over het boekjaar Profiel van Energiewacht Sinds 1992 is Energiewacht dé serviceorganisatie in Groningen en Drenthe voor warmte en comfort in huis. Vanaf 2006 ondernemen we ook volop in het Westen van Nederland. Sinds 1 september 2011 doen we dit onder de naam Energiewacht West Nederland, ontstaan uit een fusie van Energiewacht Van Loenen, Energiewacht Van Der Hoek en Ecotec. Gezamenlijk dragen meer dan 330 medewerkers de zorg voor bijna contracten op de particuliere en klein-zakelijke markt. In 2001 is een actief samenwerkingsverband ontstaan met vier andere servicebedrijven en Essent. Deze samenwerking heeft als doel lokaal ondernemerschap te combineren met een landelijke uitstraling en om gezamenlijke voordelen op het gebied van marketing en productontwikkeling te bewerkstelligen. Deze activiteiten worden uitgevoerd onder het label Samen met Essent. Kernactiviteiten Het beleid van Energiewacht is erop gericht om door middel van goed ondernemer- en werkgeverschap te komen tot een doelmatige en betrouwbare levering van energie- en wooncomfortgerelateerde diensten aan de particuliere en kleinzakelijke markt. De kernactiviteiten van Energiewacht zijn: Onderhoud en service van verwarmings- en warmwatertoestellen Levering van verwarmings- en warmwaterapparatuur door middel van diverse contractvormen (koop en lease) Ontwikkelen van een producten- en dienstenpakket dat gericht is op het stimuleren van een veilig, milieubewust, kostenbesparend en comfortverhogend gebruik van verwarmings- en warmwaterapparatuur Het hoofdkantoor van Energiewacht is sinds 2009 gevestigd in Assen, gelegen op een prachtige zichtlocatie aan de A28. De andere locaties zijn gevestigd in Stadskanaal en Groningen. Energiewacht West Nederland heeft een hoofdvestiging in Spijkenisse en nevenvestigingen in Alphen aan den Rijn en Den Haag. 5

6 6

7 Directieverslag Organisatiestructuur Energiebedrijf Essent en 145 installatiebedrijven participeren als aandeelhouders in Energiewacht. De groepsstructuur ziet er als volgt uit: Essent Energiewacht West Nederland Energiewacht BV 145 Installatiebedrijven EGD Energiewacht Facilities BV Energiewacht kent een Raad van Commissarissen bestaande uit zes leden, drie namens Essent en drie namens de installatiebranche: Namens Essent, Dhr. P.J. den Biesen (voorzitter) Dhr. G.J.M. de Wit (vacature) Namens de installatiebranche, Dhr. H. Boels Dhr. H.K.A. Noot Dhr. M.J. Bos EGD Energiewacht Facilities BV is werkgever van 36 oud Essentmedewerkers met een zogenaamde ENB status (CAO Plb) die vanuit EGD Energiewacht Facilities BV gedetacheerd worden aan Energiewacht BV. Binnen EGD Energiewacht Facilities BV wordt geen winst of verlies gemaakt. Gedurende het jaar 2011 zijn de heren J.P. Nieweg en P.G. van Dam afgetreden als commissaris en is de heer P.J. den Biesen toegetreden en benoemd als voorzitter. Interne structuur en personele bezetting De interne organisatiestructuur is zodanig opgebouwd dat vanuit het hoofdkantoor in Assen een aantal activiteiten ten behoeve van de organisatie in West Nederland worden uitgevoerd. Op basis van rendementsafwegingen wordt iedere keer bepaald of activiteiten ten behoeve van West Nederland beter lokaal of beter centraal in Assen kunnen worden uitgevoerd. De interne structuur is als volgt opgebouwd: Directie Energiewacht Financiën & Automatisering Personeel & Organisatie Verkoop Service Bedrijfsbureau Klantcontacten Energiewacht West Nederland 7

8 Directieverslag Personele bezetting Kerngetallen personeel Energiewacht Inclusief Energiewacht West Nederland Personeelsverloop aantal medewerkers 1 januari Instroom: 79 Ontslag 52 Fur 3 Uitstroom: december Jubilea Franklin Gilkes 12 ½ jaar Rob Kweekel 12 ½ jaar Gert Oosting 12 ½ jaar Tom Wittenaar 12 ½ jaar Hindrik Aalders 25 jaar Henk Bolt 25 jaar Henk van Duinen 25 jaar Hella Homan-Veenstra 25 jaar Klaas Heerema 25 jaar Harry Schiphof 25 jaar Gert Schuurman 25 jaar Jan Schulz 40 jaar Onderverdeling geslacht Aantal medewerkers Mannen 278 Vrouwen 54 Vervroegde uittreders Eddy Lokken Bedrijfsbureau Jurrie Kuik Bedrijfsbureau Piet de Boer Service 8

9 0-2 jaar 3-5 jaar 6-10 jaar jaar jaar jaar jaar >40 jaar Duur dienstverband Aantal medewerkers 0-2 jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar 6 >40 jaar 3 <20 jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar >60 jaar Leeftijd Aantal medewerkers < 20 jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar 31 > 60 jaar 8 9

10 Directieverslag Belangrijke elementen van het gevoerde beleid Het jaar 2011 heeft zich voor Energiewacht gekenmerkt als een jaar van organisatorische veranderingen. Enkele nieuwe activiteiten zijn opgestart en in West Nederland heeft een fusie plaatsgevonden van de bedrijven aldaar. Ook op bestuurlijk niveau zijn enkele veranderingen ingezet die hun beslag zullen vinden in Dit heeft in het bijzonder te maken met de zeggenschap in en over de organisatie. Ten aanzien van het gevoerde beleid met betrekking tot de hoofdactiviteiten van Energiewacht, de verkoop en service/onderhoud aan verwarmings- en warmwatertoestellen, zijn geen belangrijke wijzigingen opgetreden: autonome groei en uitbreiding van activiteiten in Groningen en Drenthe en actieve acquisitie in West Nederland door overname van bedrijven. Begin 2011 merkte Energiewacht vanwege de aanhoudende crisis, net als andere bedrijven binnen de branche, een sterke druk op de verkoopprijzen. Dit heeft zich met name doorgezet op de internetverkopen, die zijn achtergebleven op de prognoses. Dankzij succesvolle verkoopcampagnes en de opstart van nieuwe activiteiten is het jaar 2011 echter weer een uitstekend jaar geworden. Mede door een goed toezicht op onze interne processen en de uitstekende verkoopresultaten, heeft Energiewacht haar doelen behaald en zal voor het eerst aan alle medewerkers van Energiewacht de maximaal te behalen Resultaatafhankelijke Beloning (RAB) van 4,5% uitgekeerd kunnen worden. Per 1 januari 2011 is het bedrijf Ecotec uit Den Haag overgenomen. De integratie van Ecotec binnen de bestaande activiteiten in West Nederland heeft in de maanden daarop plaatsgevonden. Vanwege de gebiedsuitbreiding van Zuid Holland naar West Nederland (Zuid- Holland, Noord-Holland tot aan het Noordzeekanaal en Utrecht met een grenslijn op de A27) en de omvang van de ontstane activiteiten in dat gebied, heeft er per 1 september 2011 een fusie plaatsgevonden tussen de bedrijven Energiewacht Van Loenen, Energiewacht Van Der Hoek en Ecotec tot het nieuwe bedrijf Energiewacht West Nederland BV, met circa 75 medewerkers en een omzet van een kleine 10 miljoen. Door de aanhoudende crisis is een aantal bedrijven binnen de branche in moeilijkheden geraakt. Tevens zijn er bedrijven die besluiten om, nu het nog kan, zich voor overname op de markt aan te bieden. In West Nederland betekent dit dat Energiewacht volop in gesprek is met potentiële overnamekandidaten. Deze kandidaten liggen op dit moment voor het oprapen, waardoor Energiewacht volop aandacht kan schenken aan haar te volgen overnamestrategie. Nieuwe overnames zijn op relatief korte termijn dan ook te verwachten. Vanwege de uitstekende financiële positie van Energiewacht kan financiering daarvan in principe uit eigen middelen plaatsvinden. Het in 2010 overgenomen Essent onderdeel ES&T is gedurende 2011 verder geïntegreerd binnen de organisatie in Assen onder de naam Bedrijven & Instellingen (B&I). De B&I-activiteiten betreffen Service & Onderhoud aan CV-installaties groter dan 100kW. Binnen de bestaande organisatie in Assen is een projectorganisatie ingericht, bestaande uit medewerkers uit diverse disciplines, die zich specifiek bezighouden met dit marktsegment. Energiewacht verwacht een grote groei in dit aanvullende marktsegment. Tevens zijn er stappen gezet om begin 2012 alle benodigde certificaten voor de uitvoering van werkzaamheden aan deze grote installaties in eigen huis te hebben, waaronder SCIOS. Een andere nieuwe activiteit is Ventilatiebeheer. Deze werkzaamheden worden reeds enkele jaren door Energiewacht 10

11 aangeboden, maar werden uitgevoerd door collegabedrijf Geas- Energiewacht uit Enschede. Omdat Geas besloot te stoppen met deze activiteit, heeft Energiewacht de uitvoering daarvan in eigen hand genomen. Momenteel zijn er twee speciale Ventilatiebeheer bussen operationeel die voor de komende zes jaar al voorzien zijn van werk. Uitbreiding zal dan ook snel volgen, doordat deze activiteit steeds meer in de belangstelling komt te staan en de verwachting is dat de vraag snel zal stijgen. Op bestuurlijk niveau is in samenwerking tussen de Raad van Commissarissen en de Aandeelhouders volop aandacht besteed aan de organisatiestructuur op lange termijn. In 2011 is voor het eerst een melding gedaan richting het handelsregister dat Energiewacht over het jaar 2010 voldeed aan de criteria van het structuurregime. Een dergelijke melding zal in 2012 ook over het jaar 2011 plaatsvinden. De verslaglegging van de organisatie is inmiddels aangepast aan de wijze die voor een structuurregime geldt. De statuten zullen op termijn eveneens hieraan worden aangepast. Een eerste stap wordt gezet door enkele belangrijke wijzigingen aan te brengen in de aandeelhoudersstructuur en de positie van de statutair bestuurder. Voorbereidingen hiertoe zijn in 2011 getroffen en zullen begin 2012 worden geëffectueerd. Het in 2010 opgerichte installateursplatform is in 2011 een aantal malen bijeen geweest. Eén van de belangrijkste aandachtspunten was het begin 2011 opgestarte systeem van ketelverdeling, waarbij de door Energiewacht verkochte CV-ketels op een eenduidige wijze worden verdeeld over de installateur-aandeelhouders. Een tweede aandachtspunt was de systematiek van opname van installatiewerkzaamheden door verkoopadviseurs. Het jaren gebruikte zogenaamde optiemodel is hierbij vervangen door een systeem dat beter aansluit op de uit te voeren werkzaamheden. De samenwerking tussen de Raad van Commissarissen en de directie van Energiewacht verliep uitstekend. De Raad van Commissarissen is een waardevol orgaan die de organisatie enerzijds controleert en anderzijds met adviezen ten dienste staat. Resultaat De bedrijfsresultaten laten zien dat Energiewacht ook in 2011 weer in staat geweest is om waarde te creëren voor haar aandeelhouders. De winst- en verliesrekening over 2011 sluit af met een positief resultaat van na belasting. Voorgesteld wordt om hiervan een dividend uit te keren ten bedrage van ( 110,62 per aandeel), overeenkomend met 35% van de winst over 2011, en het restant van de winst toe te voegen aan de overige reserves. Aandelenportefeuille Aan het eind van het verslagjaar waren van de geplaatste aandelen door de vennootschap 450 aandelen ingekocht van aandeelhouders uit de installatiebranche en nog niet doorverkocht. Naar aanleiding van dit relatief hoge aantal is inmiddels besloten om niet meer dan 1,5% van het aantal geplaatste aandelen in te kopen. Zolang er dus nog een surplus bestaat aan ingekochte aandelen, zullen er geen aandelen meer worden ingekocht. De prijs van het aandeel bedraagt 1.626,00 vanaf de datum van goedkeuring van de jaarrekening

12 12

13 Directieverslag Onderzoek en Ontwikkeling Opleidingsbeleid Personeelsontwikkeling maakt integraal onderdeel uit van het totale personeelsbeleid. Investeren in de kwaliteit van het personeel is een belangrijke factor om het huidige niveau van de dienstverlening te blijven behouden, gedurende de gehele loopbaan van de medewerker. Tevens is opleiden noodzakelijk om als bedrijf in te kunnen blijven spelen op nieuwe markten en activiteiten. Om dit vorm te kunnen geven, zijn in 2010 een aantal algemene uitgangspunten geformuleerd gericht op de instroom en doorstroom. In 2011 is dit verder uitgewerkt. Instroom Zo is in het kader van de instroom in 2011 meer nadruk gelegd op de interne opleidingen en de inwerkprogramma s. Inmiddels is de laatste hand gelegd aan de daarvoor bestemde draaiboeken. Tevens is het opleidingscentrum inmiddels uitgerust met een leerplek voor de niet technische functies, waardoor er veel beter invulling kan worden gegeven aan de inwerkfase. Doorstroom Naast de instroom is uitgebreid aandacht besteed aan de doorstroom. Zo zijn er een 3-tal medewerkers opgeleid en gediplomeerd voor SCIOS en hebben een aantal groepen medewerkers in de binnendienst met interne klanten een training klantgerichtheid gehad, waardoor de effectiviteit in de contactmomenten is toegenomen. Deze trainingen zullen in de toekomst standaard deel gaan uitmaken van het opleidingsplan, waardoor er vaste opleidingscycli ontstaan voor een grote groep medewerkers. Hiermee geeft Energiewacht aan veel te willen investeren in de kwaliteit van de medewerkers, waardoor medewerkers tot betere prestaties kunnen komen. Naast de interne opleidingsaangelegenheden is in 2011 een eerste verkenning opgestart om te kijken hoe de ROC s omgaan met de nieuwe kwalificatiedossiers voor de MBO opleidingen en de daarop aansluitende praktijkopleiding en begeleiding bij de bedrijven. Dit zal in 2012 vastere vormen gaan krijgen. 13

14 Directieverslag Aspecten van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Algemene aspecten Door de afname van subsidies en de terughoudende inzet op duurzaamheid van provincies, gemeenten, woningcorporaties en energieleveranciers is de verwachte groei in 2011 ten opzichte van de verwachtingen ver achtergebleven. Zo is van de uitrol van HRe ketels weinig tot niets terecht gekomen. Ondanks dat heeft Energiewacht verschillende andere activiteiten op het gebied van warme- en zongerelateerde producten ingezet. Duurzaamheid blijft ook voor de komende jaren één van de belangrijkste thema s waarmee Energiewacht zich kan blijven onderscheiden. Milieuaspecten Energiewacht beschouwt het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om de afvalstromen zoveel mogelijk gescheiden aan te leveren. In 2011 heeft Energiewacht het afval gescheiden in verschillende afvalstromen, zoals papier/ karton, folie, ijzer, klein chemisch afval, vertrouwelijk papier en overig bedrijfsafval. Van de gehele afvalstroom wordt een registratie bijgehouden. In 2010 is gestart met een selectieproces voor de inkoop van materialen waarbij de verpakking van het product en de geografische ligging van de producent mede bepalend zijn in de aanschaf van een product. Hierbij wordt zoveel mogelijk gekozen voor recyclebare producten. Aan het einde van de levensduur worden de producten en materialen vervolgens door een erkend afvalverwerkingsbedrijf verwerkt en/of gerecycled. In 2011 heeft dit proces een vervolg gekregen. Ook is Energiewacht is in 2011 gestart met het reviseren van oude onderdelen. Deze gereviseerde onderdelen kunnen later weer worden teruggeplaatst. Met deze werkmethode levert Energiewacht tevens een bijdrage aan het MVO, doordat gebruikte onderdelen opnieuw worden gebruikt en er uiteindelijk minder productie van nieuwe onderdelen noodzakelijk is. Tevens is in 2011 een start gemaakt met een bewustwordingsproces ten aanzien van het autogebruik. Door zorgvuldiger met de auto om te gaan en zuiniger te rijden zijn er vele voordelen te behalen, op financieel vlak maar ook voor het milieu. Door een meer bewustere rijstijl zullen onder andere het brandstofverbruik, de schades, de onderhoudskosten en het aantal boetes afnemen. 14

15 Sociale aspecten Energiewacht heeft tot doel een prettig en gezond werkklimaat te bieden aan haar werknemers. Het streven is om in het personeelsbestand een afspiegeling van de samenleving terug te zien, ook door mensen met een zwakkere positie op de arbeidsmarkt kansen te bieden. In 2011 heeft Energiewacht zijn samenwerking met een 7-tal bedrijven in Assen ( Sociaal Partnership ) voorgezet. Naast het behandelen van diverse sociale thema s zoals reïntegratie en het inzetten van medewerkers vanuit een werkloosheidssituatie, zijn er ook andere zaken opgepakt. Zo is een gezamenlijk contract afgesloten met een uitzendbureau en een reïntegratiebureau, waardoor vraag en aanbod nog beter op elkaar kunnen worden afgestemd en de kwaliteit van dienstverlening toeneemt. Ook worden over en weer vacatures uitgewisseld, waardoor er kansen zijn voor medewerkers om ook eens kennis te maken met het werken bij een andere regionale organisatie. Naast samenwerking met andere bedrijven heeft Energiewacht inmiddels autonoom een goede positie op de arbeidsmarkt verworven. Vanuit alle geledingen van de samenleving wordt personeel aangetrokken, zowel uit de autochtone als de allochtone bevolkingsgroepen. Daarnaast is een aantal oudere werknemers aangenomen, die de pensioengerechtigde leeftijd reeds hebben bereikt. Ook wordt ingezet op schoolverlaters. Zo worden iedere keer nieuwe mogelijkheden verkend om personeel aan te trekken. Zo zal in 2012 worden gestart met een kweekvijver voor nieuwe monteurs, die eerst alleen onderhoudswerkzaamheden gaan uitvoeren. Energiewacht heeft in 2011 weer constructief samengewerkt met de ondernemingsraad, die momenteel bestaat uit de volgende 9 leden: Dhr. E. de Boer voorzitter Dhr. H. Adams vice-voorzitter Dhr. E. van Wel secretaris Mevr. J.H. Edens lid Dhr. W. Lint lid Dhr. E. van Vessem lid Dhr. D. Groenboom lid Dhr. R. Meinster lid Dhr. H. Overbeek lid De ondernemingsraad voert met de directie van Energiewacht zowel een informeel overleg (met aanwezigheid van het dagelijks bestuur) als een formeel overleg (overlegvergadering met de voltallige ondernemingsraad). In 2011 heeft er 7 keer een formeel overleg plaatsgevonden en 6 keer een informeel overleg. Economische aspecten Energiewacht sponsort enerzijds uit sociaal maatschappelijk karakter en anderzijds voor het vergroten van de naamsbekendheid. Ook in 2011 heeft Energiewacht zich wederom duidelijk op de kaart gezet door sponsoring van de Energiewacht Tour, het internationale wielerevenement voor vrouwen. Deze nieuwe etappewedstrijd heeft zowel landelijk als regionaal veel media-aandacht opgeleverd, onder andere via RTL7, RTV Drenthe, RTV Noord en NOS. In 2012 zal Energiewacht wederom haar naam aan de Energiewacht Tour verbinden. De tweede editie van het evenement omvat maar liefst vijf dagen en zes etappes. In het verlengde van de Energiewacht Tour zijn ook de Junior Cycling Tour en de Lady s Day gesponsord. Op sociaal maatschappelijk gebied heeft Energiewacht in 2011 wederom zwemvereniging Flotar gesponsord. Flotar is een zwemvereniging voor mensen met een (verstandelijke) beperking. 15

16 16

17 Directieverslag Overig Marketing Net als voorgaande jaren is ook in 2011 de naambekendheid van Energiewacht gemeten in zowel Noord als West Nederland. In Groningen en Drenthe is de totale naambekendheid in 2011 vergelijkbaar met 2010, terwijl de naamsbekendheid in West Nederland (voornamelijk in de verzorgingsgebieden Spijkenisse en Alphen aan den Rijn) fors is gestegen. In de nieuwe gebieden zoals Den Haag, Noord-Holland en Utrecht is een naamsbekendheid gemeten van 14%. De productbekendheid is zowel in Groningen en Drenthe als in West Nederland flink gestegen, met name door de levering van verwarmings- en warmwatertoestellen. Voor West Nederland geldt dit ook voor Onderhoud en Service. De inzet van marketingactiviteiten betaalt zich nu uit. In 2011 zien we een lichte daling in de tevredenheid over de herkenbaarheid van servicemonteurs en de auto s alsmede de verstrekte informatie door de servicemonteur. De tevredenheid over de afhandeling van storingen is daarnaast licht gestegen, terwijl er een lichte daling zichtbaar is in de tevredenheid over het periodiek onderhoud. Het aantal tevreden klanten dat in 2011 telefonisch contact heeft gehad met Energiewacht is significant gestegen. (zoekmachine Google). Ten opzichte van 2010 zijn de leads aanmerkelijk goedkoper geworden en zijn deze ook in aantallen flink toegenomen. In 2010 heeft Energiewacht tevens voorzichtig kennis gemaakt met Social Media. Er zijn accounts aangemaakt op Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube. Deze kanalen zijn in 2011 gebruikt om meningen en klachten van de klant te monitoren. Ook zijn ad hoc berichten geplaatst over sponsoractiviteiten en evenementen. Naast deze nieuwe marketingtools hanteert Energiewacht nog altijd de traditionele marketingmiddelen om de producten en diensten onder de aandacht van de consument te brengen. In maart 2011 is Energiewacht één van de hoofdsponsoren geweest van de grootste woonbeurs van het Noorden, Wonen & Co. Bezoekers hebben de stand van Energiewacht in grote getale bezocht en waren, mede dankzij de ketelactie, ook actief op zoek naar Energiewacht. Dit heeft geresulteerd in een positieve merkbeleving. Ook heeft Energiewacht door middel van het organiseren van een themamiddag haar zakelijke relaties voorbereid op de ontwikkeling omtrent de samenstelling van gas. Naast het meten van onder andere de naams- en productbekendheid heeft Energiewacht in 2011 ook de ontwikkelingen op het internet nauwgezet gevolgd. In het samenwerkingsverband Samen met Essent testen de servicepartners allerlei e-marketingtools, voor onder meer Google, om gezamenlijk tot het beste resultaat te komen. Dit resultaat bestaat enerzijds uit goedkope leads (Google Adwords) en anderzijds uit de ranking van de pagina s Energiewacht is in 2011 volop in beeld geweest door sponsoring van de sportprogramma s op RTV Drenthe, RTV Noord en TV Rijnmond. Daarnaast was Energiewacht in 2011 sponsor van alle betaald voetbalclubs in Groningen en Drenthe: FC Groningen, SC Veendam en FC Emmen. 17

18 18

19 Directieverslag Logistiek In 2011 heeft het project Logistiek Beter een vervolg gekregen voor het bevoorraden van de monteurs. De bevoorrading vindt plaats op basis van het dagelijkse verbruik. De verbruikte materialen worden door de diverse groothandelaren rechtstreeks geleverd aan het hoofdmagazijn in Assen en de servicemagazijnen in Groningen, Stadskanaal, Alphen aan den Rijn, Spijkenisse en Den Haag. Hierdoor zijn de voorraden in het hoofdmagazijn verder afgenomen en zijn er in de servicemagazijnen kleine noodvoorraden aanwezig. Tevens is gestart met een pilot voor nachtlevering, waarbij het verbruikte materiaal vóór aanvang van de volgende werkdag bij de monteur wordt geleverd. Deze pilot krijgt een vervolg in Ook zijn de autovoorraden verder geactualiseerd en geoptimaliseerd. Dit om de standaard benodigde materialen voor het oplossen van een storing direct bij de hand te hebben. Eveneens is Energiewacht in 2011 verder gegaan met het aanschaffen van voorraden bij een leverancier waar de supply chain kosten (totale kosten in de keten) het laagst zijn. Hiermee worden voorraden zo voordelig mogelijk ingekocht bij een groothandel of worden bulkverpakkingen besteld. Het transport van de voorraden naar de vestigingen of de monteur wordt verzorgd door een logistiek dienstverlener. Kwaliteitsbeheersing In 2011 heeft Energiewacht zich gefocust op het auditen van het kwaliteitssysteem. Door middel van 26 interne audits is het totale kwaliteitssysteem getoetst. De hieruit voortvloeiende verbeterpunten zijn direct opgelost en geïmplementeerd in de processen. Gedurende het hele jaar is gewerkt aan het verbeteren van de processen in de kwaliteitskring en diverse Technische Forums (projectgroepen), zoals B&I, Facturatie en Garantie. Naast interne audits kende het jaar 2011 ook externe audits voor VCA, BRL 9500 en ISO-9001:2008. Al deze audits zijn succesvol verlopen, waardoor de certificaten opnieuw met een jaar zijn verlengd. Ter voorbereiding op de externe audit SCIOS in 2012 zijn de benodigde procedures opgesteld en vastgelegd. In het kader van de VCA certificering zijn er verschillende (werkplek)inspecties uitgevoerd. In een beperkt aantal gevallen was er sprake van een onveilige situatie, bijvoorbeeld een te hoge CO-concentratie of lekkende rookgassen. In alle gevallen is de onveilige situatie direct opgeheven door reparatie of afkeuren van het toestel. Interne beheersing en processen Op het gebied van interne processen en beheersing zijn in 2011 vele stappen gemaakt. Zo zijn bij de Financiële Administratie voorbereidingen getroffen voor het kunnen inscannen van inkoopfacturen. Na een inventarisatie van de ideeën is een projectplan opgesteld. In 2012 wordt het systeem getest en zal, na succesvolle tests, in datzelfde jaar de implementatie volgen. Naast bovenstaande actie heeft Energiewacht zich in 2011 ingezet op all-in projectenbegeleiding. Hiermee is dit het meest succesvolle jaar in het bestaan van het projectenbureau geweest. Het projectenbureau is tevens verantwoordelijk geworden voor de planning en organisatie van het Brandmelderproject en Ventilatiebeheer. Daarnaast is Energiewacht verder gegaan met contractmanagement, waardoor voor alle betrokkenen meer inzicht is ontstaan in de taakverdeling en verantwoordelijkheden. 19

20 20

21 Directieverslag Informatievoorziening Interne Communicatie In 2011 is er veel aandacht besteed aan het verbeteren van de interne communicatie. Als input hiervoor zijn de resultaten uit het MTO van 2010 gebruikt. Ter ondersteuning van het communicatieproces zijn er een 2-tal bedrijfsfilms gemaakt voor intern gebruik. Deze vorm van presenteren was nieuw en is erg goed ontvangen. Met name bij de introductie van nieuwe medewerkers leveren de films een goede bijdrage aan het inzichtelijk maken van de afdelingen en processen zoals deze bij Energiewacht zijn ingericht. Daardoor is de invulling van de introductiedag aanzienlijk verbeterd. In de maand juni van 2011 is voor het eerst invulling gegeven aan de nieuwe vorm van personeelsbijeenkomsten. In het Dolfinarium in Harderwijk is een groot feest georganiseerd voor alle medewerkers van Energiewacht. Het succes van het feest is te danken aan de inzet van een organisatiecomité vanuit alle geledingen van het personeel. De opkomst was groot: zo n 400 medewerkers en partners hebben het feest bezocht. In 2013 zal dit met veel plezier worden herhaald, wederom met betrokkenheid vanuit het personeel. Externe Communicatie Voor wat betreft de samenwerking met de overige franchisenemers en Essent is begin 2011 besloten te gaan samenwerken met een bureau dat verantwoordelijk is voor de uitingen bij de landelijke campagnes. Deze samenwerking heeft in 2011 geleid tot een tweetal grote landelijke campagnes. Tijdens de zomercampagne heeft Energiewacht samen met de andere servicepartners een ipad cadeau gedaan bij de aanschaf van een nieuwe CV-ketel. Bij alle servicepartners is dit de meest succesvolle (zomer)campagne ooit geweest. Voor Energiewacht lag de verkoop gedurende de maanden mei tot en met augustus 9% hoger dan dezelfde periode in Automatisering In 2011 heeft de afdeling Automatisering zich gefocust op een tweetal grote projecten. Enerzijds zijn er acties ondernomen voor het volledig geautomatiseerd verwerken van bestellingen. Dit heeft positieve gevolgen gehad voor de bevoorrading van de monteurs, zoals eerder genoemd in dit jaarverslag. De Technische Assistenten kunnen nu ook via een XML bestellingen plaatsen bij de leveranciers. Het vervolg, waarbij bestelde artikelen voor de klant worden voorgeboekt in de PDA van monteurs, moet nog worden gerealiseerd. Tevens is in het jaar 2011 door een projectgroep gewerkt aan de bouw van software voor de nieuwe PDA. Na inventarisatie van de wensen en eisen is begin juni gestart met de daadwerkelijke ontwikkeling van de software. Hierbij is rekening gehouden met de meest recente technieken en mogelijkheden. Halverwege augustus is een pilot gestart, waarbij een aantal monteurs is gaan werken met de nieuwe software en de PDA. Uit de pilot zijn verbeterpunten naar voren gekomen, waarna in september en oktober een definitieve versie is uitgerold. Tot op de dag van vandaag worden nog steeds verbeteringen en vernieuwingen doorgevoerd. Enerzijds door voortschrijdend inzicht en anderzijds door het aanbieden van nieuwe producten en/of diensten in de PDA, zoals Ventilatiebeheer. De afdeling Automatisering heeft in 2011 ook de bouw van het informatiesysteem voor zakelijke klanten afgerond. Er is een basisplatform gebouwd waar data in geplaatst kan worden, zodat dit beschikbaar is voor de zakelijke markt. Vanuit de organisatie wordt bepaald welke informatie en gegevens beschikbaar moeten komen. De fusie van de bedrijven in West Nederland heeft geleid tot een samenvoeging van de verschillende ICT-systemen naar één systeem voor Installatie. Tevens is gekozen voor centralisatie van alle systemen in Assen. Door middel van een zogenaamd extern bureaublad kunnen medewerkers in West Nederland gebruik maken van alle applicaties, zonder dat de systemen fysiek op de locatie aanwezig zijn. Deze werkwijze is snel, efficiënt en bespaart kosten. 21

22 Directieverslag Toekomst Verwachte gang van zaken (en risico s) Investeringen Op is het bedrijf Ecotec BV in Den Haag gekocht. Dit is het derde bedrijf naast Loodgietersbedrijf Van Der Hoek en Van Loenen Installaties waar Energiewacht de administratie voert. Later in het jaar is het besluit genomen om de bedrijven in Zuid Holland samen te voegen tot één bedrijf: Energiewacht West Nederland. Voor de financiële risico s heeft overleg plaatsgevonden met de financiële partners, om te kijken hoe Energiewacht haar grootste financiële risico s (rente) kan beperken. Met de Friesland Bank, huisbankier van Energiewacht, is een zogenaamde Treasury Convenant getekend. Hierin is bepaald dat Energiewacht op elk moment een financieel instrument kan aanschaffen. Renterisico s van de toekomst worden hiermee beperkt. Financiering Elke maand van 2011 is een periodeafsluiting gemaakt zodat het Managementteam, de Raad van Commissarissen en de Aandeelhouders van correcte en recente informatie zijn voorzien. De uitgaven worden bewaakt middels budgetten en door de beoordeling van de behaalde resultaten ten opzichte van de afgesproken begroting. Verder zijn zowel de bedrijfsmatige als financiële risico s van Energiewacht beoordeeld. Op het bedrijfsmatige vlak is beoordeeld of het verzekeringspakket nog steeds de gevraagde dekkingen biedt en is getoetst hoe Energiewacht West Nederland daarin past. Naar aanleiding van deze beoordeling heeft Energiewacht het besluit genomen een aantal verzekeringen te beëindigen en onder te brengen binnen de Energiewacht polis. Omstandigheden waarvan de ontwikkeling van de omzet en de rentabiliteit afhankelijk is Het vertrouwen van de consument in het economisch klimaat is in 2011 wederom gedaald. Het einde van de slechte conjunctuur is nog niet in zicht. De inflatie is de afgelopen twee jaar fors opgelopen, wat een verdere koopkrachtdaling veroorzaakt. Vooral vanaf de zomer van 2011 is de inflatie gestegen. Over 2011 komt de inflatie uit op een gemiddelde van 2,3%. In vergelijking met 2010 (1,3%) is dit een aanzienlijke stijging. Volgens het CBS is het de tweede keer na 2003 dat de gemiddelde inflatie over een jaar boven de 2% uitkomt. In 2011 hebben diensten als Ventilatiebeheer en Bedrijven en Instellingen (B&I) en extra marketingactiviteiten ervoor gezorgd dat het geprognosticeerde resultaat niet in gevaar is gekomen. Energiewacht onderscheidt zich op de zakelijke markt steeds 22

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 375.365 504.356 Vlottende activa Voorraden 50.210 20.111 Vorderingen 105.994

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

Xior Group NL B.V. te Antwerpen

Xior Group NL B.V. te Antwerpen Xior Group NL B.V. te Antwerpen Publicatierapport over de periode 1 oktober 2015 tot en met 10 december 2015 Opmerking: De vennootschap is per 11 december 2015 verdwenen als gevolg van een fusie met Xior

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Tussentijds rapport 1 januari t/m 30 juni Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Voorbeeldrapport VOF T.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Pagina 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2014

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2014 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Stichting AL HOEDA WA NOER Vlaggemanstraat LA Rotterdam. Jaarrekening 2012

Stichting AL HOEDA WA NOER Vlaggemanstraat LA Rotterdam. Jaarrekening 2012 Vlaggemanstraat 11 3038 LA Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten \ Financiële positie 8 Ondertekening van de accountantsrapportage 10

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Resultaten 4 Financiële positie 5 Jaarstukken 2008 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2008 8

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2015 Financieel verslag 2015 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening 2015 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 10 Statutaire regeling

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE. AE Beheer B.V., Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

PERIODIEKE RAPPORTAGE. AE Beheer B.V., Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 PERIODIEKE RAPPORTAGE AE Beheer B.V., Groningen Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina PERIODIEK VERSLAG 1 Balans per 30 juni 2011 3 2 Winst- en verliesrekening over 1 januari 2011

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 64108503 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING RIQQ TE DIEREN Rapport inzake jaarstukken 2014 Aan het bestuur van Stichting RIQQ Postbus 322 6950 AH Dieren Kenmerk Behandeld door Datum 001000 A.P.W. Oud 9 maart 2015 Geachte directie, Hierbij

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG Rapport inzake jaarstukken INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Algemeen 3 2 Resultaat vergelijking en analyse 4 3 Meerjarengegevens 5 4 Financiële

Nadere informatie

Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort. Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014

Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort. Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014 Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014 Inhoudsopgave Pagina Rapport Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 4 Fiscale

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Resultaat 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2012 van uw

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 11 december 2007 t/m 30 juni 2008

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 11 december 2007 t/m 30 juni 2008 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen Over de periode 11 december 2007 30 juni 2008 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 11 december 2008 30 juni 2008 3 2 Balans per 30 juni 2008

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

STICHTING GOED BEZIG IN GRONINGEN TE GRONINGEN. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING GOED BEZIG IN GRONINGEN TE GRONINGEN. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING GOED BEZIG IN GRONINGEN TE GRONINGEN Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 3 4 Financiële posi e 4 FINANCIEEL

Nadere informatie

ser vice kwaliteit een sterk merk Inhoud blijven(d) vernieuwen met structuur altijd dichtbij goed geregeld! 22 advies op maat aangenaam

ser vice kwaliteit een sterk merk Inhoud blijven(d) vernieuwen met structuur altijd dichtbij goed geregeld! 22 advies op maat aangenaam Jaarverslag 2010 blijven(d) vernieuwen 4 advies op maat een sterk merk herkenbaar 6 16 12 ser vice met structuur 18 14 altijd dichtbij goed geregeld! 22 24 10 aangenaam persoonlijk contact Energiewacht

Nadere informatie

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014 DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Fiscale positie 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 4 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D CAPITAL BV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Jaarverslag Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE T.a.v. Mevr. H. Weisfelt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Voorburg, 30 september 2015 Geachte mevrouw Weisfelt Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus 114 6114 ZJ Susteren. Rapport inzake de jaarstukken over 2013

Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus 114 6114 ZJ Susteren. Rapport inzake de jaarstukken over 2013 Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus 114 6114 ZJ Susteren Rapport inzake de jaarstukken over 2013 Dossiernummer: 5326 Datum: 2 december 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG

Nadere informatie

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Staat van baten en lasten over 2016 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam. Jaarrekening 2016

Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam. Jaarrekening 2016 Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 4 4 Kengetallen

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal. Rapport inzake de jaarstukken 2013

Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal. Rapport inzake de jaarstukken 2013 Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal Rapport inzake de jaarstukken 2013 Vendelier 4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com Schuiteman

Nadere informatie

Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming. 31 december 2013.

Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming. 31 december 2013. Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Gebouwen

Nadere informatie

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer Publicatierapport 2015 Coöperatie Coöperatief Ondernemers Platform Veluwe U.A Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer 57197911 Vastgesteld door de Vergadering van de ledenraad

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2016 / 30-06-2016 voor publicatiedoeleinden van te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2016 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam Publicatiestukken 2014 van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 7 BALANS PER

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

STICHTING EDMOND HUSTINX Postbus AH Maastricht. Publicatierapport 2013

STICHTING EDMOND HUSTINX Postbus AH Maastricht. Publicatierapport 2013 STICHTING EDMOND HUSTINX Postbus 333 6201 AH Maastricht Publicatierapport 2013 PUBLICATIERAPPORT Balans per 31 december 2013 Winst-en-verliesrekening over 2013 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting "De Binnenvaart" Hooikade 10 3311 CD Dordrecht. Rapport inzake jaarstukken 2012. INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG

Stichting De Binnenvaart Hooikade 10 3311 CD Dordrecht. Rapport inzake jaarstukken 2012. INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Resultaat 3 JAARREKENING Stichting "De Binnenvaart" Hooikade 10 3311 CD Dordrecht Rapport inzake jaarstukken 1 Balans

Nadere informatie

Interim Jaarrekening 2016

Interim Jaarrekening 2016 Interim Jaarrekening 2016 BrightPensioen Coöperatief U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 65983351 Rapport inzake de interim jaarrekening december 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Rapportage le halfjaar 2016 Stichting Vrienden van Convivio

Rapportage le halfjaar 2016 Stichting Vrienden van Convivio Rapportage le halfjaar 216 Stichting Vrienden van Convivio Rapport inzake le halfjaar 216 Stichting Vrienden van Convivio Inhoud Algemeen Balans per 3juni 216 Rekening van baten en lasten over jan-juni

Nadere informatie