Milieurapport Milieurapport 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Milieurapport 2012 1 Milieurapport 2012"

Transcriptie

1 Milieurapport 2012

2 Milieurapport Milieurapport 2012

3 Inhoud Woord vooraf 3 Milieubeleidsverklaring 5 Gebruik van ENERGIE optimaliseren 7 Respect voor de ONDERGROND 39 Ingrijpen op OVERLAST 43 Verantwoord omgaan met AFVAL 49 Slimmer MOBIEL 53 2

4 Woord vooraf van de voorzitter van de Raad van Bestuur Beste lezer, Staat u me toe dat ik begin met een cliché, dat echter veel waarheid bevat: de wereld staat niet stil. En de energiewereld al helemaal niet. De evoluties in een bijzonder dynamische sector, bijvoorbeeld op technologisch en wetgevend vlak, volgen elkaar snel op. Bovendien hebben ze vaak een grote maatschappelijke impact. Als belangrijke speler in de Vlaamse energiesector evolueert Eandis mee. De onderneming reageert flexibel op de veranderingen die zich vandaag al voordoen. En ze anticipeert op de verschuivingen die er aan zitten te komen, op langere termijn. Het doet me plezier dat onze in 2012 vernieuwde visie die aangeeft waar Eandis op middellange termijn heen wil sterk getuigt van die ambitie. Ze stelt onder meer dat Eandis een kwaliteitsvolle en veilige dienstverlening wil combineren met een maximale aandacht voor samenleving en milieu. Die officiële verankering geeft aan dat milieuzorg bij Eandis meer dan ooit een state of mind is, een onderdeel van ons DNA. Maar het blijft niet bij woorden. Dat bewijst dit Milieurapport, dat u een brede waaier aan realisaties voorstelt. Algemeen beschouwd overspannen die realisaties twee grote domeinen. Enerzijds neemt Eandis initiatieven die een antwoord bieden op het energievraagstuk van vandaag en vooral morgen. De Europese doelstellingen zijn ondertussen genoegzaam bekend. De Europese Unie wil tegen 2020 de uitstoot van CO 2 met 20 procent terugdringen, het energieverbruik met 20 procent doen dalen en het aandeel hernieuwbare energie tot 20 procent optrekken, ten opzichte van het niveau Met gerichte acties ondersteunt Eandis de Vlaamse overheid bij het nastreven van die doelstellingen. In dat verband behandelt dit Milieurapport een belangrijk hoofdstuk over onze slimme programma s, zoals Slimme meters en Slimme netten, die het energienetwerk van de toekomst vormgeven. Energie-efficiëntie en flexibiliteit zijn daar de codewoorden. En ook met haar deelname aan het EVAproeftuinproject (Elektrische Voertuigen in Actie) richt Eandis de blik op een duurzame energietoekomst. Het doet me erg veel plezier dat die grote projecten, na jaren van reflectie, voorbereiding en planning, almaar concreter worden. We gaan in dit Milieurapport dan ook graag in op de eerste resultaten. 3

5 Anderzijds kijkt Eandis voor milieuzorg ook in eigen boezem, van rationeel energiegebruik, afvalbeheer en minderhinder tot bodemsanering. Dit Milieurapport geeft een helder beeld van de uiteenlopende initiatieven die we nemen om onze eigen werking duurzamer te maken, en om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Ook op die vlakken kan Eandis almaar sterkere resultaten voorleggen. Het doet ons deugd dat die inspanningen worden erkend. Na een grondige analyse kende Voka ons in 2012 het Milieucharter Oost-Vlaanderen toe. Dat bewijst dat de milieu-initiatieven die we zelf opzetten, niet vrijblijvend zijn. Eandis neemt, daar waar het kan en verantwoord is, het voortouw op weg naar een duurzame toekomst. We zijn ervan overtuigd dat dit Milieurapport u daarvan zal overtuigen. Veel leesplezier, Geert Versnick Voorzitter Raad van Bestuur 4

6 De milieubeleidsverklaring van Eandis Energie en milieu Energie is een basisbehoefte voor iedereen. Wij brengen, met aandacht voor mens en omgeving, dag en nacht elektriciteit en aardgas op een betrouwbare en veilige manier tot bij elke klant in ons werkingsgebied. Zin voor verantwoordelijkheid is één van de waarden van onze onderneming, en de verantwoordelijkheid voor het milieu maakt daarvan een essentieel deel uit. Wij willen de impact van onze activiteiten op mens en milieu zo beperkt mogelijk houden. Veiligheid en milieuzorg zijn dan ook absolute prioriteiten. In al haar activiteiten gaat Eandis economisch, ecologisch en duurzaam tewerk, in het belang van de samenleving van morgen. De pijlers van ons milieubeleid Eandis rekent het tot haar maatschappelijke rol om onafgebroken haar milieuprestaties te verbeteren en permanent te streven naar een evenwicht tussen energie, economie en ecologie. Ons milieubeleid stoelt op volgende pijlers: wij willen minstens even goed doen als voorgeschreven door Europese richtlijnen, federale wetten, gewestelijke decreten en beslissingen van lokale besturen wij integreren milieuzorg in alle geledingen van onze organisatie en in al onze aankoop- en bedrijfsprocessen wij doen aan proactief milieurisicobeheer en stellen onze procedures en methodes voortdurend bij om de milieuprestaties te verbeteren wij stimuleren permanent energie-efficiëntie, niet alleen bij onze medewerkers, maar ook bij onze aandeelhouders en klanten wij voeren een open communicatie naar onze medewerkers en de samenleving, over de milieuimpact van onze activiteiten. De continue verbetering van onze milieuprestaties wordt gestuurd door duidelijke milieudoelstellingen en meetbare parameters, gebaseerd op preventieprincipes, beschikbare technische ontwikkelingen en economische haalbaarheid. Door onze voortdurende alertheid willen wij het milieubewustzijn van onze medewerkers en al wie belang heeft bij het correct functioneren van onze onderneming, op een positieve wijze stimuleren en de ecologische voetafdruk van onze organisatie verkleinen. Walter Van den Bossche CEO Eandis 5

7 6

8 Gebruik van energie optimaliseren 7

9 Gebruik van ENERGIE optimaliseren De manier waarop we vandaag op wereldvlak met milieu en energie omspringen, heeft gevolgen voor de nabije toekomst en de volgende generaties. Fossiele energiebronnen worden schaarser en duurder, en door de massale verbranding ervan versterken we de uitstoot van broeikasgassen. Gelukkig neemt de bewustwording daarover toe: meer en meer mensen, overheden en bedrijven slaan bewust een andere weg in en leveren concrete inspanningen om rationeler met energie om te springen. Ook Eandis neemt daarin haar verantwoordelijkheid. Rationeel energiegebruik - REG De beschikbare energie op een meer rationele manier gebruiken, is één van de deeloplossingen voor een duurzaam energiebeleid. Op dat gebied is er nog een ruime marge, ook in Vlaanderen: analyses over het energieverbruik komen uit op een gemiddeld besparingspotentieel van zo n 30 procent bij de verschillende klantensegmenten. Om dat rationeel energiegebruik aan te moedigen, legde de Vlaamse overheid aan de distributienetbeheerders een zogeheten openbaredienstverplichting op. Eandis coördineert alle activiteiten in dat verband voor de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders. Sinds 2012 wordt geen resultaatsverplichting meer opgelegd aan de netbeheerders, maar zit alles vervat in actieverplichtingen. Op die manier worden dezelfde premies en acties georganiseerd in geheel Vlaanderen, ongeacht de distributienetbeheerder. Een greep uit de acties van 2012: verspreiden van informatiebrochures en individueel REG-advies voor huishoudelijke afnemers uitvoeren van huishoudelijke energiescans op verzoek: doorspelen van afnamegegevens van niet-huishoudelijke afnemers doorgedreven inspanningen en financiële ondersteuning voor bepaalde doelgroepen, zoals beschermde gebruikers samenwerken met sociale huisvestingsmaatschappijen ondersteunen van plaatselijke besturen bij de planning en de implementatie van hun energiebeleid. 8

10 REG-premies Het aandeel van de REG-premies in de actieverplichtingen is zeer groot. De premies vormen voor alle doelgroepen een extra duw in de rug, om over te gaan tot energie- en milieusparende maatregelen en investeringen. Het principe van de REG-premies is eenvoudig: wie investeert in welbepaalde energiezuinige toepassingen, kan een REG-premie aanvragen. Eandis stimuleert en verwerkt alle aanvragen voor REG-premies. Het premieaanbod kende in 2012 een forse wijziging ten opzichte van Zo werden er minder soorten premies aangeboden en werd vooral gefocust op isolatiepremies en premies voor hernieuwbare energie, zoals zonneboiler en warmtepomp. Anderzijds werd de hoogte van de premie voor een aantal toepassingen sterk verhoogd. De premies voor huishoudelijke en niet-huishoudelijke klanten liepen in 2012 nagenoeg gelijk. Uitbetaalde REG-premies In 2012 werden er minder premies uitbetaald dan in het jaar voordien. Een aantal premies, waaronder die voor de condensatieketel, viel namelijk weg. Het uitbetaalde bedrag steeg echter wel. Uitbetaalde REG-premies Aantal REG-premies laagspanning / residentiële afnemers Aantal REG-premies hoogspanning / nietresidentiële afnemers Uitbetaalde bedragen (in EUR) De top drie van de aangevraagde premies in 2012: dakisolatie, superisolerende beglazing en muurisolatie. 9

11 Projecten voor dakisolatie In de periode realiseerde Eandis, samen met meer dan 50 sociale huisvestingsmaatschappijen, een project rond dakisolatie. Naast de gewone premie van 6 tot 8 euro/m² konden de sociale huisvestingsmaatschappijen genieten van een extra premie van 10 euro/m². Eind 2012 was ruim m² dak in sociale woningen geïsoleerd via die actie. Ook in 2013 zal de actie verder lopen. In 2012 werd ook het sociaal dakisolatieproject opgestart. Die actie heeft tot doel om dakisolatie te faciliteren in private huurwoningen en voorziet een sterk verhoogde premie van 23 euro/m² voor de dakisolatie. In het geval de huurder behoort tot de kwetsbare doelgroep, kan bovendien het volledige traject vanaf de voorbereiding t/m de uitvoering van de werken, worden begeleid door een projectpromotor, die eveneens de hele administratie op zich neemt. De actie moet in 2013 op volle toeren draaien. Energiescans De Vlaamse regering legde in 2007 aan de distributienetbeheerders een actieverplichting op om bij huishoudelijke afnemers, in samenwerking met de gemeenten, energiescans uit te voeren, in een periode van drie jaar. Vanaf 2009 werd de actie nog uitgebreid, waardoor bijkomend scans werden uitgevoerd in de periode , en vanaf 2010 bijkomend nog scans per jaar. In 2012 werd het verplichte aantal scans verminderd tot Maar elke klant uit de kwetsbare doelgroep kon hoe dan ook een scan krijgen, ongeacht of het quotum was bereikt. Een energiescan kan beduidend bijdragen tot meer inzicht in - slechte - verbruiksgewoonten en kan dus resulteren in een beter energiegedrag. De scan gaat na hoe de woning is uitgerust op het vlak van energie en op welke manier de bewoners daarmee omgaan. Na afloop van het onderzoek krijgt de bewoner een rapport met concrete tips om minder energie te verbruiken. De nadruk daarbij ligt op gedragsveranderingen, zodat zonder of slechts met een minimale investering, toch kan worden bespaard op de energiefactuur. Waar nuttig en mogelijk, installeert de energiescanner ook nog een spaarpakket met een waarde van twintig euro. Het bestaat uit gratis spaarlampen of spaardouchekop, radiatorfolie en/of buisisolatie. Naast zo n basisenergiescan bestaat sinds 2010 ook de mogelijkheid tot het vragen van een opvolgscan. Daarbij wordt de oorspronkelijke basisscan geëvalueerd en krijgt de bewoner nog bijkomende tips om zijn verbruik te doen dalen. Bovendien kan hij desgewenst begeleiding krijgen van een energiescanner, indien hij beslist om te investeren in dakisolatie of in de vervanging van zijn nog enkele beglazing. De voorbije drie jaar gebeurden er zo n 500 opvolgscans per jaar. 10

12 Uitgevoerde energiescans voor de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders Aantal energiescans TOTAAL De scans gebeurden voor de helft bij bewoners uit kwetsbare doelgroepen, vooral in woningen van sociale huisvestingsmaatschappijen, bij beschermde afnemers en klanten met een minimale levering van aardgas. De scans leverden een aantal vaststellingen op, die het belang van een volgehouden beleid onderstrepen: 34 % van de gescande woningen beschikt nog over enkel glas 51 % heeft geen muurisolatie 24 % heeft geen dakisolatie. Uitbreiding van het aardgasaanbod Aardgas is vandaag nog altijd de milieuvriendelijkste beschikbare fossiele brandstof. Het genereert bij verbranding minder CO 2 en vormt geen roet. Dankzij het ondergrondse transport door leidingen is er ook geen transport over de weg nodig, en ook het grondwater en de bodem blijven schoon, want aardgas heeft daar geen impact op. Inzake rationeel energiegebruik verbruiken de nieuwe generatie hoogrendementsketels op aardgas, tot 40 procent minder in vergelijking met ketels van 30 jaar geleden. Bovendien is er een evolutie in ontwikkeling, waarbij biogasproducenten methaangas zullen kunnen injecteren in het aardgasnet. Bouw van bijkomende aardgasnetten De uitbreiding van het aardgasnet is dan ook een positieve milieumaatregel. De Vlaamse overheid besliste in dat raam om de dekkingsgraad van het aardgasnet in Vlaanderen verder te doen uitbreiden: tegen 2015 tot minstens 95 procent in woongebieden, met uitzondering van woongebieden met een landelijk karakter, en tegen 2020 tot 99 procent in woongebieden, met uitzondering van woongebieden met een landelijk karakter, en 95 procent in alle woongebieden. De Vlaamse gemengde distributienetbeheerders en Eandis investeren bijgevolg fors in de uitbreiding van de aardgasnetten. De aansluitbaarheid van de afnemers en het aantal effectieve aansluitingen nemen dan ook jaarlijks toe. Zo zag 2012 een uitbreiding van 179 km middendruknetten (+ 2,36 %) en 874 km lagedruknetten (+ 2,64 %). Het aantal toegangspunten steeg verder met (+2,37 %). 11

13 Uitbreiding aardgasnetten in het werkingsgebied van Eandis - toestand op 31 december Lengte middendruknet (in km) Lengte lagedruknet (in km) Totale lengte netten (in km) Aantal toegangspunten Gerichte aardgasprospectie In het Eandis werkingsgebied is er vandaag al een hoge graad van aansluitbaarheid voor aardgas. Veel mensen zijn zich echter nog niet bewust van de voordelen van aardgas als een comfortabele, milieuvriendelijke en zuinige energiebron. Daarom onderneemt Eandis acties om die mensen te bereiken en om de aansluitingsgraad nog te verhogen. Dat doet de onderneming onder meer aan de hand van verscheidene communicatiemiddelen, zoals de inzet van Klantadviseurs, direct mailing en het callcenter De Stroomlijn. Op de website van Eandis werd het informatiedeel over aardgas uitgebreid met een terugverdiencalculator, om zo de klant toe te laten om voor zijn specifieke situatie de terugverdientijd te berekenen. Daarnaast werd eveneens een nieuwe folder Aardgas zo geklaard, nog sneller bespaard ontwikkeld, met onder meer een stappenplan voor de omschakeling naar aardgas. 12

14 Acties in 2012 Naast de traditionele deelname van Eandis aan bouwbeurzen en evenementen, en tal van artikels en informatie in de Eandismagazines, zag 2012 nog volgende specifiek gerichte acties en campagnes. Naar mogelijke nieuwe gebruikers Pilootstudie wegeniswerken: in de gebieden waar Eandis werken uitvoerde, kregen de inwoners de mogelijkheid om gratis aan te sluiten op het aardgasnetwerk. Outbound campagne: zo n klanten werden via het callcenter De Stroomlijn gecontacteerd, en klanten werden persoonlijk aangeschreven, om meer info te verschaffen en om de actie voor een gratis aansluiting bekend te maken. Oktober aardgasmaand : klanten die tijdens de maand oktober hun aardgasaansluiting aanvroegen, kregen die gratis. Naar de aardgasinstallateurs Oprichting van Partners en Intermediaires, met het oog op partnerwerking met de aardgasinstallateurs, met het doel om hen een goede basisdienstverlening bij aardgasaansluitingen en -werken aan te bieden, waardoor zij aardgas meer zullen promoten bij hun klanten. Een greep uit het basisaanbod: een vaste contactpersoon voor vragen en eventuele tussenkomsten in dossiers een snelprocedure om klanten met een defecte stookolie-installatie, binnen vijf werkdagen aan te sluiten op het aardgasnet een Partnerluik op de website van Eandis ondersteunende brochures en folders tweemaandelijkse nieuwsbrief over REG, nieuwe technieken, Eandisacties een wedstrijd voor de installateurs, om hen aan te moedigen om klanten met oudere stookinstallaties sneller te doen overschakelen op aardgas een tiental infoavonden voor de partners-installateurs, waarbij meer dan 500 ondernemingen aanwezig waren. Partners en Intermediaires kent ook een goede samenwerking met de Nationale Architecten Vereniging (NAV), met het oog op het promoten van REG en aardgasaansluitingen. De samenwerking gebeurt rond diverse evenementen en verscheidene reeksen infoavonden. Ook wordt gebruikgemaakt van de kanalen van de NAV, zoals website en nieuwsbrief, om de info tot bij de architecten te brengen. 13

15 Mee zijn met de technologische evolutie Werken aan warmte In gebieden waar restwarmte aanwezig is of groene warmte kan worden opgewekt, werkt Eandis aan warmtenetten. Een warmtenet is een ondergronds leidingensysteem waar warm water doorheen stroomt. Het koppelt plaatsen met een overschot aan thermische energie of warmte-energie (warmtebron of restwarmte) aan plaatsen met een warmtevraag voor verwarming, warm water, industrieel proces De aangesloten woningen en bedrijven hebben zo geen cv-ketel nodig, maar verkrijgen de warmte via warmtewisselaars. Met een warmtenet kan op grote schaal fossiele brandstof worden bespaard en kan de CO 2 -uitstoot drastisch worden verminderd. En door het hergebruik van energie worden de energiekosten sterk teruggedrongen. Aansluiting van CNG-tankstations CNG staat voor Compressed Natural Gas of Aardgas onder druk. Als voertuigbrandstof is CNG een milieuvriendelijk alternatief voor benzine of diesel. In verschillende Europese landen rijden voertuigen reeds geruime tijd rond op aardgas. De compressie van aardgas vraagt echter veel energie. In CNG-tankstations wordt het aardgas gecomprimeerd tot 250 bar, een stuk hoger dan de druk in het aardgasdistributienet. Om energie-efficiëntie te stimuleren, gaat Eandis na waar de onderneming zelf een steentje kan bijdragen: door een zo hoog mogelijke leveringsdruk ter beschikking te stellen voor CNGtankinstallaties, kan het benodigde compressievermogen worden beperkt en kan dus het elektriciteitsverbruik dalen. Injectie van biomethaan in het aardgasdistributienet Het zogeheten biogas is een gas dat wordt gevormd uit biomassa, via anaerobe vergisting. Het wordt vandaag vooral ingezet als primaire brandstof voor de opwekking van elektriciteit en warmte, via een installatie van warmtekrachtkoppeling - WKK. Maar onder bepaalde omstandigheden kan het ook worden gebruikt voor andere doeleinden. Zo kan bijvoorbeeld de injectie van biogas in het aardgasdistributienet worden overwogen, wanneer de lokale behoefte aan (rest)warmte beperkt is. Daartoe moet het biogas eerst worden opgewaardeerd naar biomethaan. Dat heeft namelijk dezelfde kwalitatieve samenstelling als aardgas en is er dus perfect uitwisselbaar mee. Het wettelijke kader voor de injectie van biomethaan in het aardgasdistributienet is in volle ontwikkeling. Eandis volgt de evolutie van de Europese richtlijnen van dichtbij en werkt actief mee aan de omzetting van die richtlijnen, op zowel federaal als regionaal niveau. De realisatie van een eerste injectie-installatie is nog niet meteen aan de orde. Intussen wenst Eandis reeds ondersteuning te bieden aan projecten, vanaf de onderzoeksfase. 14

16 Energiediensten voor lokale besturen Steden, gemeenten en provincies zijn belangrijke energieverbruikers. Vaak beheren zij grotere gebouwen zoals gemeente- en provinciehuizen, schoolgebouwen, technische werkplaatsen, zwembaden, sporthallen, ziekenhuizen Bovendien zijn ze verantwoordelijk voor een groot deel van de openbare verlichting en hebben ze een voorbeeldfunctie in het actief tegengaan van de klimaatopwarming en in het voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Het potentieel aan energiebesparende maatregelen bij die lokale besturen is dan ook groot. Onder de noemer Energiediensten voor lokale besturen, kortweg EDLB, biedt Eandis hen een milieubewuste totaaloplossing voor een energie- en kostensparend energiebeheer, inclusief investeringen, onderhoud en financiering. In combinatie met een snelle terugverdientermijn, biedt het ook mogelijkheden voor derdepartijfinanciering. Daarbij neemt Eandis de aanvankelijke investeringskost ten laste door prefinanciering. De kostenbesparingen die de investeringen opleveren, komen onmiddellijk toe aan de lokale besturen. Ze kunnen daarmee die prefinanciering door Eandis, over een vooraf bepaalde periode, terugbetalen. Breed aanbod Het dienstenpakket van EDLB houdt verscheidene soorten dienstverlening in, zoals: Energiebeheer in gebouwen In dat segment zitten zowel de technische en administratieve ondersteuning als de projectuitvoering voor energiebesparende acties en investeringen rond diverse energietechnieken: verwarming, koeling en ventilatie: het renoveren van stookplaatsen, het installeren en correct afstellen van regelingen, het analyseren en optimaliseren van de klimaatregeling en ventilatie, isolatie verlichting: relighting, complete vernieuwing van de verlichting gebouwschil: isolatie van dak, muur of vloer, hoogrendementsbeglazing, luchtdichtheid energiebeheer: metingen, installatie van meetsystemen, datalogging, energieboekhouding en opvolging hernieuwbare energie: photovoltaïsche cellen, warmtekrachtkoppeling, zonneboiler, aanspreekpunt met leveranciers en installateurs. Energiebeheer voor openbare verlichting Dat omvat het aanbod van: een Regio Masterplan, als een beleidsplan voor de openbare verlichting van enkele gemeenten samen een volledig Masterplan, als een totaal uitgewerkt beleids- en actieplan voor de openbare verlichting; voor die Masterplans werd een vierjarenplan opgesteld om aan de behoeften van de gemeenten te voldoen. 15

17 Sensibiliserende producten en diensten Die werden in 2012 verder uitgebouwd met: het bepalen van de ecologische voetafdruk en de koolstofvoetafdruk, het berekenen van de voetafdruk zelf, de opmaak van een reductieplan het ter beschikking stellen van demonstratiemateriaal, zoals lampenkoffers, maquettes die diverse isolatietechnieken in beeld brengen, mobiele infostands het organiseren van infosessies rond rationeel energiegebruik voor burgers en ondernemingen van de gemeente het voeren van een actieve sensibiliseringscampagne in de scholen van het Stedelijke Onderwijs Antwerpen, onder de noemer Energiecoole School (zie het kaderstuk). Energiecoole School Onder dat motto werden de leerkrachten en leerlingen van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen aangezet om bewuster om te gaan met energie in hun school. De sensibiliseringscampagne kende volgende luiken: De gebouwgebruikers werden tijdens hun dagdagelijkse bezigheden herinnerd aan het belang van zuinig omgaan met energie d.m.v. affiches, flyers, wobblers met ludieke slogans. Voor de kleuters werd de duurzame Dino gekozen als mascotte van de campagne. De leerlingen werden uitgenodigd om deel te nemen aan een onlinewedstrijd, om zelf het zuinig omgaan met energie in de verf te zetten. Zo werden er leuke slogans bedacht, sketches opgevoerd en filmpjes gemaakt. De winnaars werden beloond met leuke prijzen, o.m. een bezoek aan het C-Power offshore windpark. De campagne werd afgesloten met een slotshow in het Park Spoor Noord, waarop zo n leerlingen aanwezig waren. Maar de inspanningen gaan verder. Uit onderzoek van de verbruiksdata van de scholen blijken sterke verschillen in gebruikersgedrag tussen de schoolgebouwen onderling. Een ideaal uitgangspunt om in 2013 de beste praktijken met elkaar te delen en zo samen te bouwen aan een meer duurzame toekomst. 16

18 Succesvol samenwerken Het EDLB-aanbod kende in 2011 al een aanzienlijk succes, en die trend werd in 2012 bevestigd: eind december van dat jaar werd met 70 procent van de openbare besturen uit het werkingsgebied van Eandis samengewerkt voor een ontwerpstudie en/of een projectuitvoering. Op onderstaande kaart staan de gemeenten waarmee wordt samengewerkt voor EDLB Essen Hoogstraten Baarle-Hertog Ravels Kalmthout Wuustwezel Merksplas Rijkevorsel Blankenberge Knokke-Heist Stabroek Kapellen Brasschaat Brecht Malle Beerse TURNHOUT Oud- Turnhout Arendonk De Haan Sint-Laureins Retie ANTWERPEN Schoten Zuienkerke Damme Beveren Schilde Zoersel Lille Bredene Kasterlee Dessel Assenede Sint- Oostende BRUGGE Gillis- Wijnegem Zwijndrecht Kaprijke Stekene Waas Wommelgem Zandhoven Vorselaar Jabbeke Eeklo Mol Maldegem Borsbeek Ranst Grobbendonk Wachtebeke Moerbeke Mortsel Herentals Beernem Waarschoot SINT-NIKLAAS Kruibeke Olen Geel Edegem Balen Nieuwpoort Zedelgem Oostkamp Evergem Hove Knesselare Temse Aartselaar Herenthout Koksijde Ichtegem Zomergem Lochristi Lokeren Waasmunster Schelle Kontich Lint Lier Meerhout Berlaar De Panne Lovendegem Westerlo Bornem Boom Aalter Hamme Rumst Duffel Heist- Veurne Wingene Zele Puurs Sint- Op-Den- Nevele Ruiselede GENT Destelbergen Sint- Katelijne- Willebroek Berg Hulshout Laarne Amands Waver Putte Herselt Kortemark Lichtervelde Berlare Dendermonde Sint- MECHELEN Bonheiden Martens- Tielt Londerzeel Kapelle- Alveringem Pittem Deinze Latem Wetteren Melle Wichelen Buggenhout op-den- Keerbergen Scherpenheuvel- Lo-Reninge Ardooie De Pinte Lebbeke Bos Tremelo Zichem Boortmeerbeek Aarschot Diest Houthulst Dentergem Merelbeke Zemst Opwijk Staden Meulebeke Lede Meise Haacht Zulte Nazareth Rotselaar Oosterzele Langemark- Roeselare Oostrozebeke Sint- AALST Merchtem Grimbergen Izegem Gavere Lievens- Erpe- Vilvoorde Poelkapelle Ingelmunster Vleteren Wielsbeke Kruishoutem Zingem Houtem Mere Asse Moorslede Haaltert Affligem Wemmel Herent Machelen Waregem Zwalm Denderleeuw Kortenberg Poperinge Zonnebeke Kuurne Oudenaarde Zottegem Ternat Zaventem Wortegem- Herzele LEUVEN Liedekerke IEPER Deerlijk Petegem Dilbeek Kraainem Wevelgem Roosdaal Boutersem Anzegem Wezembeek- Bertem Horebeke Ninove Brussel Oppem Wervik KORTRIJK Bierbeek Menen Lierde Lennik Tervuren Tienen Zwevegem Maarkedal Brakel Sint- Heuvelland Avelgem Kluisbergen Geraardsbergen Pieters- Leeuw Drogenbos Huldenberg Hoegaarden Mesen Linkebeek Overijse Hoeilaart Comines- Ronse Beersel Sint- Warneton Montde-l'Enclus Rode Genesius- Spiere-Helkijn Ellezelles Halle Celles Bever Frasnes-Lez-Anvaing Inzake de concrete overeenkomsten en contracten, zag de top vijf er tegenover 2011 ietwat anders uit, met onder meer een verhoging van de stookplaatsrenovatie- en isolatieprojecten en de contracten voor het technisch onderhoud op installaties, tegenover een vermindering van contracten voor PV-installaties - Fotovoltaïsche cellen. Daarnaast werd in een zestal gemeenten een project Kerst- en sfeerverlichting met duurzame LED-verlichting gerealiseerd. Dat is een nieuw product in het aanbod van EDLB, dat nauw aansluit bij de rol die Eandis opneemt voor een milieubewuste openbare verlichting. In 2013 zal daarop verder worden gewerkt. Top vijf EDLB-projecten in % 6 % 7 % 10 % 41 % Stookplaats Isolatie PV (fotovoltaïsche cellen) New- en relighting Buitenschrijnwerk Ander 26 % 17

19 Energiezorgplan gebouwen AGSO-Antwerpen In 2012 maakte Eandis een energiezorgplan op voor het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs - AGSO - Antwerpen. Daardoor werkten beide samen aan een groene en energiezuinige toekomst. AGSO-Antwerpen beheert zo n 140 eigen schoolgebouwen, waarvan 130 in het Eandis werkingsgebied. Op het vlak van energiebeleid stelt AGSO-Antwerpen volgende drie doelstellingen voorop: 20 procent besparing op elektriciteit en brandstof tegen 2020, ten opzichte van procent reductie van CO 2 -uitstoot tegen 2020, ten opzichte van procent van zijn scholen doen behoren tot de 20 procent energiezuinigste van Vlaanderen. Het uitgewerkte energiezorgplan zal daartoe een sterke bijdrage kunnen leveren. Eandis meent dat zeker de gewenste besparing op het energieverbruik, alsook de beoogde CO 2 -reductie haalbaar zijn. De derde doelstelling ligt moeilijker, aangezien bestaande scholen daartoe vervangen zouden moeten worden door nieuwbouwscholen. Een plan op maat Voor het uitwerken van het energiezorgplan moesten in een eerste fase de verbruiken, evenals de bouwkundige en technische aspecten van alle gebouwen in kaart worden gebracht. Eandis zorgde daarvoor, door voor elke school eerst een energierapport op te maken aan de hand van een gebouwscan, waarin ook de verbruiksgegevens telkens werden vergeleken met hun benchmark. Op die manier kon worden ingeschat of de school een grote dan wel een kleine verbruiker was. 18

20 Eandis onderzocht vervolgens systematisch alle mogelijkheden op het vlak van het isoleren van de daken, het vervangen van het buitenschrijnwerk, de renovatie van de stookplaats en de verlichting, alsook het verminderen van de infiltratieverliezen. De verbruiksgegevens en de energiebesparende maatregelen uit elk energierapport werden vervolgens gebundeld, als basis voor het concrete energiezorgplan voor de gebouwen. Op het einde van elk energierapport werd dan ook een overzicht gegeven van mogelijke energiebesparende maatregelen. Eandis heeft voor AGSO-Antwerpen dan ook een meerjarenplan en/of maatregelpakketten uitgewerkt die rekening houden met de maatregelen die het meest dringend zijn. Elk energiezorgplan heeft dus een forse aanzet om de maatregelen die energiebesparend en budgetmatig het meest interessant zijn, eerst uit te voeren. In totaal stelde Eandis voor de 130 betrokken schoolgebouwen, zo n 555 maatregelen voorop. Daaruit blijkt dat het isoleren van de daken en de renovatie van de stookplaats sterk naar voor komen als vooropgestelde maatregelen. Volgens de berekeningen van Eandis zou 30 procent aardgas of zo n 57 miljoen kwh kunnen worden bespaard, indien alle vooropgestelde maatregelen worden uitgevoerd. Die besparing in energie gaat uiteraard gepaard met een vermindering van de CO 2 -uitstoot. De berekende besparing daarvan bedraagt ton, ook zo n 30 procent minder in vergelijking met de huidige CO 2 -uitstoot. Maar op het vlak van het elektriciteitsverbruik bleek dat relighting een minder interessante piste is. Met als gevolg dat er minder bespaard kan worden op het elektriciteitsverbruik. 19

Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven

Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 9 december 2016 ( lijst 2016-08; kaart v12?)). Steden en

Nadere informatie

Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven

Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 22 juni 2017 Steden en gemeenten waarvoor de VTC een advies

Nadere informatie

177 Zwevegem 105,7 003E20 22 50N48 45 31 100 ND

177 Zwevegem 105,7 003E20 22 50N48 45 31 100 ND Lijst van Vlaamse frequenties voor lokale radio Lokaliteit Frequentie Lengte Breedte Antennehoogte Vermogen Antennepatroon (MHz) (OL ' '' ) (NB ' '' ) (m) (Watt) (D/ND) 1 Aalst 90,0 004E03 00 50N57 00

Nadere informatie

gemeente Hove* gemeente Ingelmunster gemeente Kampenhout gemeente Kapellen* gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente

gemeente Hove* gemeente Ingelmunster gemeente Kampenhout gemeente Kapellen* gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 27 juli 2016 ( lijst 2016-05; kaart v10)). Steden en gemeenten

Nadere informatie

gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente Kortenaken gemeente Kortenberg gemeente Kruibeke gemeente Kruishoutem gemeente

gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente Kortenaken gemeente Kortenberg gemeente Kruibeke gemeente Kruishoutem gemeente Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 26 mei 2016 ( lijst 2016-04; kaart v9)). Steden en gemeenten

Nadere informatie

Code OCMW (NIS) Verhoogde Staatstoelage art in

Code OCMW (NIS) Verhoogde Staatstoelage art in Code OCMW (NIS) Gewest OCMW Verhoogde Staatstoelage art.60 7 2017 in 11001 Vlaanderen AARTSELAAR 15.848 11002 Vlaanderen ANTWERPEN 6.568.967 11004 Vlaanderen BOECHOUT 103.220 11005 Vlaanderen BOOM 287.646

Nadere informatie

Spreiding van de gezinszorg in Vlaanderen per gemeente in 2004

Spreiding van de gezinszorg in Vlaanderen per gemeente in 2004 Aalst 199.453 94,24 Aantal personeelsleden in VTE: 129,60 91,52 Gemeentelijke mantelzorgtoelage?: J 2,60 Familiehulp 44.286 22,20% Familiezorg Oost-Vl 18.620 9,34% Landelijke Thuiszorg 212 0,11% OCMW 82.936

Nadere informatie

Bijlage 3: vergelijking tussen VGT 2012, 2014 en 2016

Bijlage 3: vergelijking tussen VGT 2012, 2014 en 2016 Bijlage 3: vergelijking tussen VGT 2012, 2014 en 2016 Provincie postcode gemeente categorie VGT 2012 categorie VGT 2014 Oost-Vlaanderen 9300 AALST 2b 1 1 Oost-Vlaanderen 9880 AALTER 2b 1 1 Vlaams-Brabant

Nadere informatie

Aandeel plussubsidie (T3) T0 Totale subcap Aandeel niet IKT (T1) Aandeel IKT (T2) Aandeel zonder subsidie (T0)

Aandeel plussubsidie (T3) T0 Totale subcap Aandeel niet IKT (T1) Aandeel IKT (T2) Aandeel zonder subsidie (T0) T0 Totale subcap plus subcap ANTWERPEN ANTWERPEN 6.718 684 5.080 134 820 6.718 10,2% 75,6% 2,0% 12,2% 7.900 2.089 26,4% 3,0% 202 GENT GENT 4.703 787 3.341 64 511 4.703 16,7% 71,0% 1,4% 10,9% 3.179 719

Nadere informatie

in aanmerking voor subsidiëring (JA/NEE)

in aanmerking voor subsidiëring (JA/NEE) Bijlage. De lijst met de kinderarmoedebarometer van elke gemeente, de gemeenten die in aanmerking komen voor subsidiëring en de bedragen van de subsidie voor lokale kinderarmoedebestrijding per gemeente.

Nadere informatie

Niscode Gemeente publicatie pl en verg reg in bs datum Aalst 27 okt Aalter 15 jul Aartselaar 23 okt Alken 14

Niscode Gemeente publicatie pl en verg reg in bs datum Aalst 27 okt Aalter 15 jul Aartselaar 23 okt Alken 14 Niscode Gemeente publicatie pl en verg reg in bs datum 41002 Aalst 27 okt 2010 44001 Aalter 15 jul 2010 11001 Aartselaar 23 okt 2009 73001 Alken 14 okt 2008 38002 Alveringem 19 feb 2016 11002 Antwerpen

Nadere informatie

T0 Totale subcap Aandeel niet IKT (T1) Aandeel IKT (T2) Aandeel plussubsidie (T3)

T0 Totale subcap Aandeel niet IKT (T1) Aandeel IKT (T2) Aandeel plussubsidie (T3) T0 Totale subcap niet IKT Hoeveel plaatsen T1 maximaal (tot Hoeveel plaatsen T2 maximaal (tot TERVUREN WEZEMBEEK-OPPEM 132 0 20 0 112 132 0,0% 15,2% 0,0% 84,8% < 60% < 40% > 0% T0 naar T1 of T0 naar T2

Nadere informatie

Gezonde Gemeente aantal deelnemende gemeenten. Stand van zaken 30 juni 2015

Gezonde Gemeente aantal deelnemende gemeenten. Stand van zaken 30 juni 2015 Gezonde Gemeente aantal deelnemende gemeenten Stand van zaken 30 juni 2015 Volgnummer Naam Gemeente Gemeente / Stad 1 Tremelo gemeente 2 Bever Gemeente 3 Zaventem Gemeente 4 Sint-Pieters-Leeuw Gemeente

Nadere informatie

Verhoging financiële ondersteuning van 28 naar 50 plaatsen Oproep naar aanvragen voor nieuwe IKG-plaatsen (inkomensgerelateerde plaatsen)

Verhoging financiële ondersteuning van 28 naar 50 plaatsen Oproep naar aanvragen voor nieuwe IKG-plaatsen (inkomensgerelateerde plaatsen) Hallepoortlaan 27 B-1060 BRUSSEL Telefoon: 02 533 12 11 Fax: 02 544 02 80 www.kindengezin.be e-mail : info@kindengezin.be MEDEDELING Oproep naar aanvragen voor nieuwe IKG-plaatsen (inkomensgerelateerde

Nadere informatie

Sociale kavels provincie

Sociale kavels provincie Sociale kavels provincie postcode gemeente aandeel SHM gerealiseerd op 31/12/2016 aandeel lokaal bestuur gerealiseerd op 31/12/2016 aandeel Vlabinvest-kavels gerealiseerd op 31/12/2016 OOST-VLAANDEREN

Nadere informatie

nr. 403 van BERT MAERTENS datum: 29 februari 2016 aan LIESBETH HOMANS Integratie OCMW en gemeentebestuur - Decretale graden

nr. 403 van BERT MAERTENS datum: 29 februari 2016 aan LIESBETH HOMANS Integratie OCMW en gemeentebestuur - Decretale graden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 403 van BERT MAERTENS datum: 29 februari 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Wie is de rioolbeheerder in mijn gemeente? Deze lijst geeft per gemeente weer wie uw rioolbeheerder is. Situatie op: 04/08/2011. Gemeente.

Wie is de rioolbeheerder in mijn gemeente? Deze lijst geeft per gemeente weer wie uw rioolbeheerder is. Situatie op: 04/08/2011. Gemeente. Situatie op: 04/08/2011 Wie is de rioolbeheerder in mijn gemeente? Deze lijst geeft per gemeente weer wie uw rioolbeheerder is. Aalst Aalter Aarschot Aartselaar Affligem Alken Alveringem Antwerpen Anzegem

Nadere informatie

Gemeenten en inwoners per zorgregio kleine stad (60)

Gemeenten en inwoners per zorgregio kleine stad (60) Gemeenten en inwoners per zorgregio kleine stad (60) p60 gemeenten inwoners in 2015 per gemeente totaal inwoners per regio Aalst Aalst 83 709 Denderleeuw 19 556 Erpe-Mere 19 768 Haaltert 17 962 Lede 18

Nadere informatie

Begunstigde (gemeente of organisatie) Opmerking: aan deze bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.

Begunstigde (gemeente of organisatie) Opmerking: aan deze bedragen kunnen geen rechten worden ontleend. Begunstigde (gemeente of organisatie) Toegezegde bedragen Gemeentelijk Cultuurbeleid 2014 (Vlaamse beleidsprioriteit: LCBVBP01) Aalst 146 671,85 Aalter 78 109,00 Aarschot 87 966,26 Aartselaar 85 323,99

Nadere informatie

Vlaanderen (308) Antwerpen (70)

Vlaanderen (308) Antwerpen (70) Het totaal aantal Het aantal ingetrokken (art. 32bis van het decreet) Het aantal klachten over oneigenlijk Het aantal sancties voor oneigenlijk Het aantal van de daaraan verbonden Antwerpen (70) 85 263

Nadere informatie

Sociale koopwoningen provincie

Sociale koopwoningen provincie Sociale koopwoningen provincie postcode gemeente aandeel SHM gerealiseerd op 31/12/2016 aandeel Vlabinvest-woningen gerealiseerd op 31/12/2016 aandeel lokaal bestuur gerealiseerd op 31/12/2016 totaal gerealiseerd

Nadere informatie

CLUSTER GEMEENTES BINNEN CLUSTER

CLUSTER GEMEENTES BINNEN CLUSTER CLUSTER Aalst Aalter Aarschot Aartselaar Affligem Alken Alveringem Antwerpen Anzegem Ardooie Arendonk As Asse Assenede Avelgem Baarle-Hertog Balen Beernem Beerse Beersel begijnendijk Begijnendijk Bekkevoort

Nadere informatie

11053 WUUSTWEZEL ANTWERPEN ZANDHOVEN ANTWERPEN ZOERSEL ANTWERPEN ZWIJNDRECHT ANTWERPEN LIER ANTWERPEN MALLE ANTWERPEN

11053 WUUSTWEZEL ANTWERPEN ZANDHOVEN ANTWERPEN ZOERSEL ANTWERPEN ZWIJNDRECHT ANTWERPEN LIER ANTWERPEN MALLE ANTWERPEN Bijlage 1: Indeling in 16 vervoerregio s met een lijst van bijhorende gemeenten (Er dient nog rekening gehouden te worden met de vrijwillige gemeentefusies) NIS-code Gemeente Vervoerregio (16) 23044 LIEDEKERKE

Nadere informatie

prognose aandeel gf 2016 gemeente prognose aandeel gf 2016 OCMW

prognose aandeel gf 2016 gemeente prognose aandeel gf 2016 OCMW 2015 2015 2016 Aalst 2.600.000,00 30.036.051,00 2.600.000,00 31.168.733,00 2.600.000,00 32.336.206,00 2.600.000,00 33.558.985,00 2.600.000,00 34.824.563,00 2.600.000,00 36.134.434,00 Aalter 284.203,92

Nadere informatie

Gemeente (inrichtende macht) Forfaitaire personeelssubsidie bibliotheek 0,15 eurosubsidie

Gemeente (inrichtende macht) Forfaitaire personeelssubsidie bibliotheek 0,15 eurosubsidie geïndexeerd geïndexeerd 2009 (status: uitbetaald) 2009 (status: uitbetaald) AALST 774 571,09 13 237,45 AALTER 162 532,58 4 085,33 AARSCHOT 223 831,74 0,00 AARTSELAAR 96 011,70 2 412,88 AFFLIGEM 82 283,01

Nadere informatie

Gemeente (inrichtende macht) Forfaitaire personeelssubsidie bibliotheek 0,15 eurosubsidie

Gemeente (inrichtende macht) Forfaitaire personeelssubsidie bibliotheek 0,15 eurosubsidie geïndexeerd geïndexeerd 2010 (status: uitbetaald) 2010 (status: uitbetaald) AALST 782 445,32 13 342,37 AALTER 165 754,30 4 117,55 AARSCHOT 226 935,42 0,00 AARTSELAAR 96 979,55 2 407,64 AFFLIGEM 83 891,46

Nadere informatie

December 2017 Gemeentelijke statistieken EPC-residentieel

December 2017 Gemeentelijke statistieken EPC-residentieel 1 GEMEENTE BESTEMMING WOONGEBOUW_TYPE Aantal epc Gemiddeld kengetal Mediaan kengetal Aalst Appartement 2.254 286,93 230,00 Collectief woongebouw GESLOTEN 34 292,24 241,00 HALF_OPEN 21 252,96 228,00 Eengezinswoning

Nadere informatie

Naam samenwerkingsverband (SWV): Vlaams instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid

Naam samenwerkingsverband (SWV): Vlaams instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid Naam samenwerkingsverband (SWV): Vlaams instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid Beleidsdomein: Kernopdracht: Functie: Juridische vorm: Interorganisatorische vorm: Vertegenwoordiging: Actoren in het

Nadere informatie

Kinderen Eerst! Op weg naar een Huis van het Kind in Heist-op-den- Heist-op-den-Berg Mortsel Huis van het Kind Boechout Boechout

Kinderen Eerst! Op weg naar een Huis van het Kind in Heist-op-den- Heist-op-den-Berg Mortsel Huis van het Kind Boechout Boechout ANTWERPEN Antwerpen Huis van het Kind Zwijndrecht Zwijndrecht, Burcht Boom Huis van het Kind Aartselaar Aartselaar Brasschaat Huis van het Kind Essen Essen Brasschaat Huis van het Kind: De Pagadder Stabroek

Nadere informatie

Forfaitaire personeelssubsidie bibliotheek

Forfaitaire personeelssubsidie bibliotheek Gemeente (inrichtende macht) Forfaitaire personeelssubsidie bibliotheek geïndexeerd 0,15 eurosubsidie geïndexeerd 2007 (status: uitbetaald) 2007 (status: uitbetaald) AALST 740 139 0 AALTER 154 120 923

Nadere informatie

aandeel VWF gerealiseerd op 31/12/2016 aandeel lokaal bestuur gerealiseerd op sociale huurwoningen totaal gerealiseerd aanbod sociale huurwoningen

aandeel VWF gerealiseerd op 31/12/2016 aandeel lokaal bestuur gerealiseerd op sociale huurwoningen totaal gerealiseerd aanbod sociale huurwoningen Sociale huurwoningen gemeente BSO (deelobjectief huur) nulmeting huur aandeel SHM gerealiseerd op 31/12/2016 aandeel Vlabinvest-woningen gerealiseerd op 31/12/2016 aandeel SVK in huur op 1/11/2016 aandeel

Nadere informatie

Gemeenten en inwoners per zorgregio kleine stad (60)

Gemeenten en inwoners per zorgregio kleine stad (60) Gemeenten en inwoners per zorgregio kleine stad (60) zorgregio kleine stad gemeenten inwoners in 2015 per gemeente Aalst 83 709 Denderleeuw 19 556 totaal inwoners per regio 25% van de inwoners 50 % van

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOKALE OVERHEDEN OVERZICHT INTEKENINGEN 2009 (situatie 19/01/2010) 1 = basisniveau, 2 = onderscheidingsniveau

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOKALE OVERHEDEN OVERZICHT INTEKENINGEN 2009 (situatie 19/01/2010) 1 = basisniveau, 2 = onderscheidingsniveau AALST 2 AALTER 2 AARSCHOT 1 AARTSELAAR AFFLIGEM 1 ALKEN 2 ALVERINGEM ANTWERPEN 2 ANZEGEM 1 ARDOOIE 1 ARENDONK AS 2 ASSE 2 ASSENEDE 2 AVELGEM 2 BAARLE-HERTOG 1 BALEN 2 BEERNEM 1 BEERSE 2 BEERSEL 1 BEGIJNENDIJK

Nadere informatie

Melden van gasreuk of defecten door spraak- en gehoorgestoorden

Melden van gasreuk of defecten door spraak- en gehoorgestoorden Melden van gasreuk of defecten door spraak- en gehoorgestoorden Deze brochure legt uit hoe je als spraak- of gehoorgestoorde aan de distributienetbeheerders Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek

Nadere informatie

Lijst van alle zorgregio's en gemeenten met capaciteit voorschoolse opvang

Lijst van alle zorgregio's en gemeenten met capaciteit voorschoolse opvang Lijst van alle zorgregio's en gemeenten met capaciteit voorschoolse opvang De aanbodcijfers voorschoolse dateren van 31/12/2009. In de berekening van het aantal plaatsen per zorgregio werden ook de principiële

Nadere informatie

Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf. Gegevens werkjaar 2016 op kennisportaal?

Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf. Gegevens werkjaar 2016 op kennisportaal? Gemeente Bibliotheek Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf Gegevens werkjaar 2016 op kennisportaal? VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE MUNTPUNT 2006 X AALST OPENBARE BIBLIOTHEEK AALST 2006 AALTER OPENBARE

Nadere informatie

Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf. Gegevens werkjaar 2016 op kennisportaal?

Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf. Gegevens werkjaar 2016 op kennisportaal? Gemeente Bibliotheek Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf Gegevens werkjaar 2016 op kennisportaal? VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE MUNTPUNT 2006 X AALST OPENBARE BIBLIOTHEEK AALST 2006 X AALTER OPENBARE

Nadere informatie

Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf. Gegevens werkjaar 2016 op kennisportaal?

Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf. Gegevens werkjaar 2016 op kennisportaal? Gemeente Bibliotheek Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf Gegevens werkjaar 2016 op kennisportaal? VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE MUNTPUNT 2006 X AALST OPENBARE BIBLIOTHEEK AALST 2006 X AALTER OPENBARE

Nadere informatie

TREKKINGSRECHTEN LOKALE NETWERKEN ARMOEDE (2014-2019)

TREKKINGSRECHTEN LOKALE NETWERKEN ARMOEDE (2014-2019) TREKKINGSRECHTEN LOKALE NETWERKEN ARMOEDE (2014-2019) POSTCODE GEMEENTE bedrag in 9300 AALST 23 552 9880 AALTER 2 589 3200 AARSCHOT 5 263 2630 AARTSELAAR 2 038 1790 AFFLIGEM 1 410 3570 ALKEN 1 859 8690

Nadere informatie

2. Welk subsidiebedrag werd aan elk van deze erkende Huizen van het Kind toegekend?

2. Welk subsidiebedrag werd aan elk van deze erkende Huizen van het Kind toegekend? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 252 van LIES JANS datum: 15 januari 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Huizen van het kind - Subsidiëring Huizen van het Kind bundelt verschillende

Nadere informatie

Bijlage 1. Vervoersgebieden waarvoor een vervoerder wordt belast met de openbaredienstverplichting als vermeld in artikel 4, tweede lid

Bijlage 1. Vervoersgebieden waarvoor een vervoerder wordt belast met de openbaredienstverplichting als vermeld in artikel 4, tweede lid Bijlage 1. Vervoersgebieden waarvoor een vervoerder wordt belast met de openbaredienstverplichting als vermeld in artikel 4, tweede lid 1. Vervoersgebied Aalst Aalst Denderleeuw Haaltert Herzele Geraardsbergen

Nadere informatie

Gemeente Provincie Datum OntvoogdingOntvoogd Aantal VW GSA Plannenregister Structuurplan Vergunningenregist ROP Aalst Oost-Vlaanderen 1 mrt 2012 Ja 6

Gemeente Provincie Datum OntvoogdingOntvoogd Aantal VW GSA Plannenregister Structuurplan Vergunningenregist ROP Aalst Oost-Vlaanderen 1 mrt 2012 Ja 6 Gemeente Provincie Datum OntvoogdingOntvoogd Aantal VW GSA Plannenregister Structuurplan Vergunningenregist ROP Aalst Oost-Vlaanderen 1 mrt 2012 Ja 6 Ja Ja Ja Ja Ja Aalter Oost-Vlaanderen 1 jun 2013 Ja

Nadere informatie

Melden van gasreuk of defecten door spraak- en gehoorgestoorden

Melden van gasreuk of defecten door spraak- en gehoorgestoorden Melden van gasreuk of defecten door spraak- en gehoorgestoorden Deze brochure legt uit hoe je als spraak- of gehoorgestoorde aan de distributienetbeheerders Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek

Nadere informatie

Antwerpen

Antwerpen GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED ANTWOORD op vraag nr. 266 van 19 april 2017 van FRANCESCO VANDERJEUGD 1. Op dit ogenblik

Nadere informatie

geactualiseerde toegenomen geëxporteerde gemeentelijke gemeentelijke productie productie (kg P2O5) (kg P2O5) AALST , *

geactualiseerde toegenomen geëxporteerde gemeentelijke gemeentelijke productie productie (kg P2O5) (kg P2O5) AALST , * MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, Bekendmaking van de gegevens per gemeente zoals bepaald in artikel 9 van het besluit van 20 december 1995 tot uitvoering van artikelen 33 en 34 van het decreet van

Nadere informatie

Jaarboek van het personenvervoer over de weg in Vlaanderen

Jaarboek van het personenvervoer over de weg in Vlaanderen Jaarboek van het personenvervoer over de weg in Vlaanderen Deel 4 Taxidiensten en diensten voor het verhuren van bestuurder in het Vlaamse Gewest 2003 4 Taxidiensten en diensten voor het verhuren van bestuurder

Nadere informatie

Melden van gasreuk of defecten door personen met een spraak- en/of gehoorstoornis

Melden van gasreuk of defecten door personen met een spraak- en/of gehoorstoornis Melden van gasreuk of defecten door personen met een spraak- en/of gehoorstoornis Deze brochure legt uit hoe je als persoon met een spraak- en/of gehoorstoornis aan de distributienetbeheerders Gaselwest,

Nadere informatie

Oktober 2015 Gemeentelijke statistieken EPC-residentieel

Oktober 2015 Gemeentelijke statistieken EPC-residentieel 1 GEMEENTE BESTEMMING WOONGEBOUW_TYPE Aantal epc Gemiddeld kengetal Mediaan kengetal Aalst Appartement 1.418 288,32 230,81 Collectief woongebouw GESLOTEN 29 281,72 229,65 HALF_OPEN 21 252,96 228,00 Eengezinswoning

Nadere informatie

nr. 478 van GRETE REMEN datum: 30 maart 2017 aan PHILIPPE MUYTERS OCMW s - Samenwerking met Dyzo

nr. 478 van GRETE REMEN datum: 30 maart 2017 aan PHILIPPE MUYTERS OCMW s - Samenwerking met Dyzo SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 78 van GRETE REMEN datum: maart 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT OCMW s - Samenwerking met begeleidt zelfstandige ondernemers in

Nadere informatie

De Ambrassade raadt de Vlaamse Regering aan actief op zoek te gaan naar mogelijke locaties om blinde vlekken zelf te ontsluiten.

De Ambrassade raadt de Vlaamse Regering aan actief op zoek te gaan naar mogelijke locaties om blinde vlekken zelf te ontsluiten. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1412 van TINE SOENS datum: 26 juni 2015 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Aanbod jeugdverblijven - Hiaten De

Nadere informatie

nr. 711 van LYDIA PEETERS datum: 8 september 2016 aan LIESBETH HOMANS Integratie gemeente en OCMW - Stand van zaken

nr. 711 van LYDIA PEETERS datum: 8 september 2016 aan LIESBETH HOMANS Integratie gemeente en OCMW - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 711 van LYDIA PEETERS datum: 8 september 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

tss tot gerealiseerd huuraanbod en de nulmeting) nettotoename sinds nulmeting (verschil % bijkomend gerealiseerd tov deelobj. projecten in uitvoering

tss tot gerealiseerd huuraanbod en de nulmeting) nettotoename sinds nulmeting (verschil % bijkomend gerealiseerd tov deelobj. projecten in uitvoering HUUR KOOP KAVELS Provincie postcode gemeente deelobjectief huur nulmeting huur aandeel SHM huur gerealiseerd op 31/12/2015 aandeel SVK huur op 1/11/2015 aandeel lok. bestuur huur gerealiseerd aandeel VWF

Nadere informatie

Graag zou ik beschikken over de gegevens van de inschrijvingsprocedure voor het schooljaar

Graag zou ik beschikken over de gegevens van de inschrijvingsprocedure voor het schooljaar SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 333 van JO DE RO datum: 21 april 2016 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Onderwijs - Weigering inschrijving leerlingen

Nadere informatie

Gemiddeld aantal taxi's per inwoners Het aantal vergunningen in de gemeente Het totaal aantal taxivoertuigen Het aantal voertuigen die vanop de

Gemiddeld aantal taxi's per inwoners Het aantal vergunningen in de gemeente Het totaal aantal taxivoertuigen Het aantal voertuigen die vanop de Art. 53. De administratie geeft een overzicht per gemeente van de gegevens over de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder op basis van de statistieken die door de gemeenten

Nadere informatie

Melden van gasreuk of defecten. door doven en slechthorenden

Melden van gasreuk of defecten. door doven en slechthorenden Melden van gasreuk of defecten door doven en slechthorenden Melden van gasreuk of defecten door doven en slechthorenden Deze brochure legt uit hoe je als dove of slechthorende aan de distributienetbeheerders

Nadere informatie

nr. 344 van JO DE RO datum: 18 maart 2015 aan HILDE CREVITS

nr. 344 van JO DE RO datum: 18 maart 2015 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 344 van JO DE RO datum: 18 maart 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Inschrijvingen onderwijs Stand van zaken De

Nadere informatie

Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (8) Indeling in acht gebieden op basis van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (8) Indeling in acht gebieden op basis van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (8) Indeling in acht gebieden op basis van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Meer info: http://www.ruimtelijkeordening.be niscode gemeente RSV8 11001 Aartselaar

Nadere informatie

Overzicht van de intermediaire partners per provincie

Overzicht van de intermediaire partners per provincie Overzicht van de intermediaire partners per provincie dinsdag 28 april 2015 Provincie Antwerpen 71 partners Centrum Kauwenberg - vzw Cirkant - vzw SPK vzw - Digidak Gemeente/stad Boom Gemeente/stad Brecht

Nadere informatie

VRIND-classificatie. Meer info:

VRIND-classificatie. Meer info: VRIND-classificatie VRIND-classificatie: ruimtelijke indeling op basis van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen met opsplitsing van het buitengebied op basis van het Strategisch Plan Ruimtelijke Economie

Nadere informatie

Overzicht dossierbeheerders

Overzicht dossierbeheerders Overzicht dossierbeheerders Contactgegevens dossierbeheerders zie: http://www.bloso.be/subsidiering/pages/contact.aspx Provincie's en VGC Provincie Antwerpen Provincie Limburg Provincie Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

Toegezegde bedragen Openbare bibliotheek (Vlaamse beleidsprioriteit LCBVBP02)

Toegezegde bedragen Openbare bibliotheek (Vlaamse beleidsprioriteit LCBVBP02) Begunstigde (gemeente of organisatie) Toegezegde bedragen Openbare bibliotheek (Vlaamse beleidsprioriteit LCBVBP02) Toegezegde bedragen Bibliotheekportaal Aalst 776 135,94 14 263,84 Aalter 166 259,90 4

Nadere informatie

2010-2011 Aantal scholen in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs naar soort inrichtende macht

2010-2011 Aantal scholen in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs naar soort inrichtende macht 2010-2011 Aantal scholen in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair naar soort inrichtende macht Toelichting: Deze tabellen bevatten het aantal scholen in het gewoon en buitengewoon basis- en voltijds

Nadere informatie

Systeem 1: procentuele tussenkomst op abonnementen

Systeem 1: procentuele tussenkomst op abonnementen Systeem : procentuele tussenkomst op abonnementen Aalst //2005 Aartselaar /08/2000 Alken /09/2009 Asse /07/2002 /09/2006 Balen /0/2009 Beernem /02/2000 Bekkevoort /05/2004 Beringen /09/2009 Berlaar /0/2007

Nadere informatie

Project digitaal aanvragen door intermediaire partners

Project digitaal aanvragen door intermediaire partners Vlaamse Overheid Afdeling Studietoelagen Project digitaal aanvragen door intermediaire partners School- en academiejaar 2012-2013 Afdeling Studietoelagen MD/SDV 25-7-2013 Afdeling Studietoelagen MD/SDV

Nadere informatie

NAAM POSTCODE GEMEENTE INWONERS 2016 Beschikbaar Quota Quota IC IVM 9880 AALTER IVM 9960 ASSENEDE IVM 9840 DE PINTE IVM

NAAM POSTCODE GEMEENTE INWONERS 2016 Beschikbaar Quota Quota IC IVM 9880 AALTER IVM 9960 ASSENEDE IVM 9840 DE PINTE IVM NAAM POSTCODE GEMEENTE INWONERS 2016 Beschikbaar Quota Quota IC IVM 9880 AALTER 20 218 5 IVM 9960 ASSENEDE 14 083 3 IVM 9840 DE PINTE 10 367 3 IVM 9800 DEINZE 30 667 7 IVM 9900 EEKLO 20 561 5 IVM 9940

Nadere informatie

NAAM POSTCODE GEMEENTE INWONERS 2016 Beschikbaar Quota Quota IC IVM 9880 AALTER IVM 9960 ASSENEDE IVM 9840 DE PINTE IVM

NAAM POSTCODE GEMEENTE INWONERS 2016 Beschikbaar Quota Quota IC IVM 9880 AALTER IVM 9960 ASSENEDE IVM 9840 DE PINTE IVM NAAM POSTCODE GEMEENTE INWONERS 2016 Beschikbaar Quota Quota IC IVM 9880 AALTER 20 218 10 IVM 9960 ASSENEDE 14 083 10 IVM 9840 DE PINTE 10 367 10 IVM 9800 DEINZE 30 667 10 IVM 9900 EEKLO 20 561 10 IVM

Nadere informatie

Rioolbeheerder in Vlaanderen 2017

Rioolbeheerder in Vlaanderen 2017 Rioolbeheerder in Vlaanderen 2017 Postcode Gemeente Watermaatschappij Rioolbeheerder 9300 Aalst Farys (TMVW) Gemeente 9880 Aalter Farys (TMVW) Gemeente 3200 Aarschot De Watergroep (VMW) Riopact-vennoot

Nadere informatie

1. Welke stappen onderneemt de minister om lokale besturen te stimuleren tot het voeren van een degelijk fuifbeleid?

1. Welke stappen onderneemt de minister om lokale besturen te stimuleren tot het voeren van een degelijk fuifbeleid? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 159 van AN CHRISTIAENS datum: 19 maart 2015 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Fuifbeleid - Initiatieven In Vlaanderen wordt elke week massaal gefeest

Nadere informatie

Hoeveel keer werd reeds een gemeenteraad via deze procedure samengeroepen? Hoe evalueert de minister deze procedure?

Hoeveel keer werd reeds een gemeenteraad via deze procedure samengeroepen? Hoe evalueert de minister deze procedure? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 4 van BERT MAERTENS datum: 2 mei 20 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN

Nadere informatie

PRIORITEITENLIJST BASISMOBILITEIT 2003 Aalst

PRIORITEITENLIJST BASISMOBILITEIT 2003 Aalst PRIORITEITENLIJST BASISMOBILITEIT 2003 Aalst Vervoers Jaar Criterium NISCODE gemeente gebied project Project Startdatum Basismobiliteit 42026 WICHELEN Aalst 2003 Wetteren- Laarne -Wichelen 1/jul/03 169,42

Nadere informatie

Gemeente Provincie Datum OntvoogdingOntvoogd Aantal VW GSA Plannenregister Structuurplan Vergunningenregist ROP Aalst Oost-Vlaanderen 1 mrt 2012 Ja 6

Gemeente Provincie Datum OntvoogdingOntvoogd Aantal VW GSA Plannenregister Structuurplan Vergunningenregist ROP Aalst Oost-Vlaanderen 1 mrt 2012 Ja 6 Gemeente Provincie Datum OntvoogdingOntvoogd Aantal VW GSA Plannenregister Structuurplan Vergunningenregist ROP Aalst Oost-Vlaanderen 1 mrt 2012 Ja 6 Ja Ja Ja Ja Ja Aalter Oost-Vlaanderen 1 jun 2013 Ja

Nadere informatie

GEMEENTE GROEN ORANJE ROOD BLAUW TOTAAL

GEMEENTE GROEN ORANJE ROOD BLAUW TOTAAL Bijlage Tabel 1 aantal verzonden PAS brieven per kleurcode tav een actuele habitat per gemeente ACTUELE HABITAT GEMEENTE GROEN ORANJE ROOD BLAUW TOTAAL AALST 81 1 1 2 85 AALTER 207 13 16 236 AARSCHOT 39

Nadere informatie

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres Aartselaar Arendonk Baarle Hertog Balen Balen Tel: 014 44 83 63 Beerse jef.meuws@kbc.be Beerse Tel: 014 44 83 45

Nadere informatie

Aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type en geslacht

Aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type en geslacht 2012-2013 in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type Toelichting: Deze tabel bevat het aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon kleuter-,

Nadere informatie

WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER/DRINKWATERBEDRIJF

WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER/DRINKWATERBEDRIJF WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER/DRINKWATERBEDRIJF 8 augustus 2014 WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER/DRINKWATERBEDRIJF Deze lijst geeft per gemeente weer wie uw rioolbeheerder en drinkwaterbedrijf is. Voor meer informatie

Nadere informatie

gemeente vr.1 vr.2 vr.3 v r.4 v r.5 v r.6 vr.7 vr.8 vr.9 v r.10 vr.11 vr.12 vr.13 Bev olking vr.14 vr.15 v r.16 v r.17 v r.18 vr.19 vr.20 vr.21 v r.22

gemeente vr.1 vr.2 vr.3 v r.4 v r.5 v r.6 vr.7 vr.8 vr.9 v r.10 vr.11 vr.12 vr.13 Bev olking vr.14 vr.15 v r.16 v r.17 v r.18 vr.19 vr.20 vr.21 v r.22 gemeente vr.1 vr.2 vr.3 vr.4 vr.5 v r.6 vr.7 vr.8 vr.9 vr.10 vr.11 vr.12 vr.13 Bevolking vr.14 vr.15 vr.16 v r.17 vr.18 vr.19 vr.20 vr.21 v r.22 vr.23 vr.24 vr.25 vr.26 Pr.Antw erpen 0,167 251 664 563

Nadere informatie

TECHNISCHE NOTA BIJ ERKENNING VAN LANDBOUWRAMP VORST TWEEDE HELFT APRIL 2017

TECHNISCHE NOTA BIJ ERKENNING VAN LANDBOUWRAMP VORST TWEEDE HELFT APRIL 2017 TECHNISCHE NOTA BIJ ERKENNING VAN LANDBOUWRAMP VORST TWEEDE HELFT APRIL 2017 Beschrijving van de situatie Gezien de uitzonderlijke hoge temperaturen in de maand maart 2017 waren tal van fruitbomen, wijnstokken

Nadere informatie

GEMEENTE GROEN ORANJE ROOD BLAUW TOTAAL

GEMEENTE GROEN ORANJE ROOD BLAUW TOTAAL Bijlage Tabel 1 aantal verzonden PAS brieven per kleurcode tav een actuele habitat per gemeente ACTUELE HABITAT GEMEENTE GROEN ORANJE ROOD BLAUW TOTAAL AALST 81 1 1 2 85 AALTER 207 13 16 236 AARSCHOT 39

Nadere informatie

NR NAAM DEELNEMER. CIPAL DV Deelnemersregister - laatste aanpassing ingevolge AV 12/06/2015 Ondernemingsnummer /8

NR NAAM DEELNEMER. CIPAL DV Deelnemersregister - laatste aanpassing ingevolge AV 12/06/2015 Ondernemingsnummer /8 I. STEDEN EN GEMEENTEN 1 Gemeente Aalter 2 Gemeente Aartselaar 3 Gemeente Arendonk 4 Gemeente As 5 Gemeente Baarle-Hertog 6 Gemeente Balen 7 Stad Beringen 8 Gemeente Berlaar 9 Stad Bilzen 10 Stad Blankenberge

Nadere informatie

Postcode Plaatsname Provincie 1000 BRUSSEL Brussel (19 gemeenten) 1020 BRUSSEL Brussel (19 gemeenten) 1030 SCHAARBEEK Brussel (19 gemeenten) 1040

Postcode Plaatsname Provincie 1000 BRUSSEL Brussel (19 gemeenten) 1020 BRUSSEL Brussel (19 gemeenten) 1030 SCHAARBEEK Brussel (19 gemeenten) 1040 Postcode Plaatsname Provincie 1000 BRUSSEL Brussel (19 gemeenten) 1020 BRUSSEL Brussel (19 gemeenten) 1030 SCHAARBEEK Brussel (19 gemeenten) 1040 ETTERBEEK Brussel (19 gemeenten) 1050 ELSENE Brussel (19

Nadere informatie

Artikel 1. In 2015 is er een totaal te verdelen subsidiebudget van 7,3 miljoen euro.

Artikel 1. In 2015 is er een totaal te verdelen subsidiebudget van 7,3 miljoen euro. 1 Ministerieel besluit van 11 december 2015 (BS 15 januari 2016) tot uitvoering van artikel 57 van het Procedurebesluit van 9 mei 2014, wat betreft de programmatieregels voor de verdeling van subsidies

Nadere informatie

Overzicht DBS-gemeenten per systeem op 31 december

Overzicht DBS-gemeenten per systeem op 31 december Overzicht DBS-gemeenten per systeem op 31 december 2006 1 Systeem 1: procentuele tussenkomst op abonnementen Aalst 1/11/2005 1 50 % tussenkomst op Buzzy Pazz, Omnipas en Omnipas 60+ Aartselaar 1/08/2000

Nadere informatie

Capaciteit van de opvang in Vlaanderen en Brussel (oktober 2016)

Capaciteit van de opvang in Vlaanderen en Brussel (oktober 2016) Capaciteit van de opvang in Vlaanderen en Brussel (oktober 2016) De bron van deze gegevens is Fedasil. Het betreft de capaciteit op 31 oktober 2016, die bedroeg voor Vlaanderen en Brussel op dat moment

Nadere informatie

bevolking gemeente vr.27 vr.28 vr.29 vr.30 vr.31 v r.32 vr.33 vr.34 vr.35 vr.36 vr.37 Antw erpen Ranst

bevolking gemeente vr.27 vr.28 vr.29 vr.30 vr.31 v r.32 vr.33 vr.34 vr.35 vr.36 vr.37 Antw erpen Ranst Antw erpen 254 662 291 4 10 0 0 15 0 29 44 14.207 Aartselaar 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 510.610 Antw erpen 59 187 212 0 0 0 0 3 0 10 18 12.956 Arendonk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.618 Baarle-Hertog 0 0 0 0 0 0

Nadere informatie

BRUGGE Aantal private gezinnen en gemiddelde gezinsgrootte op 1 januari 2004 Aantal private gezinnen

BRUGGE Aantal private gezinnen en gemiddelde gezinsgrootte op 1 januari 2004 Aantal private gezinnen Omvang en evolutie van de bevolking 1 januari 1995 1 januari 2005 Evolutie 1995-2005 (absoluut) Evolutie 1995-2005 (in %) Aantal private gezinnen en gemiddelde gezinsgrootte op 1 januari 2004 Aantal private

Nadere informatie

Vraag nr. 5 van 1 oktober 2004 van de heer KRIS VAN DIJCK

Vraag nr. 5 van 1 oktober 2004 van de heer KRIS VAN DIJCK Vraag nr. 5 van 1 oktober 2004 van de heer KRIS VAN DIJCK Gemeenten Inspraak van de burgers Op 7 november 2003 stelde ik de voorganger van de minister, de heer Paul Van Grembergen, onderstaande schriftelijke

Nadere informatie

Rioolbeheerder in Vlaanderen 2016

Rioolbeheerder in Vlaanderen 2016 Rioolbeheerder in Vlaanderen 2016 Postcode Gemeente Watermaatschappij Rioolbeheerder 9300 Aalst Farys (TMVW) Gemeente 9880 Aalter Farys (TMVW) Gemeente 3200 Aarschot De Watergroep (VMW) Riopact-vennoot

Nadere informatie

OVERZICHT GASSOORT (HOOG- OF LAAGCALORISCH) versie 27 september 2004

OVERZICHT GASSOORT (HOOG- OF LAAGCALORISCH) versie 27 september 2004 OVERZICHT GASSOORT (HOOG- OF LAAGCALORISCH) versie 27 september 2004 GEMEENTE POSTNR DEELGEMEENTE DISTRIBUTIENETBEHEERDER AARDGASSOORT Aalst 9300 Aalst Intergem Hoogcalorisch Aalst 9310 Baardegem Intergem

Nadere informatie

BBC en nieuw impulsbeleid Ontwikkelingssamenwerking. Jan Verschueren en Anne Geens

BBC en nieuw impulsbeleid Ontwikkelingssamenwerking. Jan Verschueren en Anne Geens BBC en nieuw impulsbeleid Ontwikkelingssamenwerking Jan Verschueren en Anne Geens Uitgangspunten van de hervorming 1. Geïntegreerd 2. Omgeving en middelen 3. Beleidsgebaseerd 4. Hoofdgebruikers 5. Maatwerk

Nadere informatie

Project digitaal aanvragen door intermediaire partners

Project digitaal aanvragen door intermediaire partners Vlaamse Overheid Afdeling Studietoelagen Project digitaal aanvragen door intermediaire partners School- en academiejaar 2010-2011 en 2011-2012 Afdeling Studietoelagen MD/SDV 20-7-2012 Afdeling Studietoelagen

Nadere informatie

nr. 104 van VALERIE TAELDEMAN datum: 25 oktober 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Streekbeleid - Projecten

nr. 104 van VALERIE TAELDEMAN datum: 25 oktober 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Streekbeleid - Projecten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 104 van VALERIE TAELDEMAN datum: 25 oktober 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Streekbeleid - Projecten Het Europees Sociaal Fonds

Nadere informatie

Erkende/geplande voorzieningen per gemeente + totaal per gemeente Voor CENTRA KORTVERBLIJF op 1-jul-15

Erkende/geplande voorzieningen per gemeente + totaal per gemeente Voor CENTRA KORTVERBLIJF op 1-jul-15 e/geplande voorziengen per gemeente + totaal per gemeente Antwerpen Gemeente - Erkenng Erkenng - Erkenng Erkenng - Aartselaar 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Antwerpen 19 9 8 2 1 1 0 0 3 0 3 0 2 0 1

Nadere informatie

Toelichting: Geografische indeling: De geografische indeling geeft de fusiegemeente van de vestigingsplaats waar de leerling is ingeschreven.

Toelichting: Geografische indeling: De geografische indeling geeft de fusiegemeente van de vestigingsplaats waar de leerling is ingeschreven. Toelichting: Deze tabellen bevatten het aantal leerlingen in het Nederlandstalig gewoon en buitengewoon kleuter- en lager onderwijs op registratiedatum 1 februari van het schooljaar. Niet inbegrepen: Om

Nadere informatie

Watermaatschappijen en rioolbeheerders 2015

Watermaatschappijen en rioolbeheerders 2015 Watermaatschappijen en rioolbeheerders 2015 Postcode Gemeente Watermaatschappij Rioolbeheerder 9300 Aalst Farys Gemeente 9880 Aalter Farys Gemeente 3200 Aarschot De Watergroep (VMW) RioP 2630 Aartselaar

Nadere informatie

Centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW)

Centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) Centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) Een Centrum voor Algemeen Welzijnswerk is een privaat initiatief (in tegenstelling tot een OCMW) dat volgens het decreet van 19 december 1997 betreffende het Algemeen

Nadere informatie

Gemeenten raadsleden schepenen

Gemeenten raadsleden schepenen Д1Х Lijst van de gemeenten op basis van artikel, м, en artikel, м 2, van het Gemeentedecreet: aantal gemeenteraadsleden en maximumaantal schepenen op basis van het bevolkingsaantal van de gemeente Gemeenten

Nadere informatie

Een nieuwe eerstelijnszorg in Vlaanderen: we maken er samen werk van!

Een nieuwe eerstelijnszorg in Vlaanderen: we maken er samen werk van! Voorstel indeling Eerstelijnszones. Een nieuwe eerstelijnszorg in Vlaanderen: we maken er samen werk van! Versie: 09.03.2017 Prof Jan De Maeseneer Pagina 1 van 22 Inleiding. De territoriale indeling van

Nadere informatie

België: een mega-agglomeratie en veel kleinere

België: een mega-agglomeratie en veel kleinere BERICHT België: een mega-agglomeratie en veel kleinere Op 1 januari 2011, de referentiedatum van de Census in België, bedroeg het totale aantal agglomeraties 20.768. Een "agglomeratie", ook "lokaliteit"

Nadere informatie

eandismagazine bewaarnummer Win deze energiezuinige koelkast! De energiemarkt in Vlaanderen 7 antwoorden op 7 vragen W e G W I j s I N e N e r G I e

eandismagazine bewaarnummer Win deze energiezuinige koelkast! De energiemarkt in Vlaanderen 7 antwoorden op 7 vragen W e G W I j s I N e N e r G I e eandismagazine W e G W I j s I N e N e r G I e België-Belgique P.B. - P.P. B - 546 Mei 007 02 bewaarnummer De energiemarkt in Vlaanderen 7 antwoorden op 7 vragen Win deze energiezuinige koelkast! Woord

Nadere informatie

57722 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

57722 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 57722 BELGISCH STAATSBLAD 26.10.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID N. 2006 4313 [C 2006/36544] 1 SEPTEMBER 2006. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de bepaling van het aantal particuliere

Nadere informatie