ENERGIE-EFFICIENCYPLAN Ordina te Nieuwegein

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ENERGIE-EFFICIENCYPLAN 2013-2016. Ordina te Nieuwegein"

Transcriptie

1 ENERGIE-EFFICIENCYPLAN te Nieuwegein September 2012 Status document: definitief concept 1.0 bladzijde 1 van 34

2 MJA-sector : ICT Looptijd : Vestigingsadres Ringwade 1, Nieuwegein Postadres : Postbus 7101, 3430JC Nieuwegein Contactpersoon Hans van Kesteren Telefoonnummer: adres : hans.van.kesteren(ordina.nl Tekenbevoegd persoon Naam Alex Hartog Functie directeur Vastgoed en Inkoop ai. Datum )ber 2012 Plaats Handtekening Ondersteunend bureau Contactpersoon Telefoonnummer adres ARCADIS Nederland BV Sten Kochen Bevoegd gezag 1 Contactpersoon Bevoegd gezag 2 Gemeente Nieuwegein De heer K. Visee (Gebouwenbeheer) Gemeente Groningen Bevoegd gezag 3 Contactpersoon Telefoonnummer Gemeente Dordrecht De heer M. Lezer (omgevingsdienst) Deelname aan C0 2-emissiehandel Verzoek om vertrouwelijke behandeling nee ja bladzijde 2 van 34

3 Managementsamenvatting Mate van actualisatie Het EEP van is nog vrij recentelijk opgesteld. Het EEP is daarom als uitgangspunt genomen voor het voorliggende EEP De energiebalans in matrixvorm is geüpdate, op basis van de cijfers van het basisjaar Daarnaast ligt in dit EEP meer focus op de invloed in de keten. Vooruitblik Energiezorg Op basis van de checklist Energiezorg heeft de huidige status bepaald en op basis hiervan een actieplan opgezet om aan de checklist te voldoen. Uit de basischecklist Energiezorg blijkt dat in vragen met ja heeft kunnen beantwoorden. Rode draad in de maatregelen in het EEP is om energiemanagement/-energiezorg structureel vorm te geven en om een gestructureerde werkwijze voor energiemanagement te ontwikkelen, vast te leggen en in de huidige werkwijze in te voeren. Hierbij sluiten we aan bij het traject invoering energiezorg met ondersteuning van Agentschap NL. Het voornemen is om in 2012 deze werkwijze conform ISO14001 op te zetten. Milieuzorg is binnen daarnaast conform de CO 2 prestatieladder vormgegeven. Geplande maatregelen Geplande zekere en voorwaardelijke maatregelen voor staan beschreven in de volgende tabellen. Zekere maatregelen Energiebesparing Energieefficiency verbetering Vermeden CO2- uitstoot Terugverdientijd Jaar van uitvoering (GJ) (%) (ton) (jaar) (jaartal) Vervangen PL-lampen door LED-verlichting 32 0, Energiezorg verder implementeren 0 0, Het Nieuwe Werken/ Gebouwverdichting , Totaal procesefficiency , Totaal ketenefficiency 0 0, Totaal duurzame energie 0 0, Voorwaardelijke maatregelen Energiebesparing Energieefficiency verbetering Vermeden CO2- uitstoot Terugverdientijd Jaar van uitvoering (GJ) (%) (ton) (jaar) (jaartal) Totaal procesefficiency 0 0, Totaal ketenefficiency 0 0, Totaal duurzame energie 0 0, Ambitieniveau De verwachte energie-efficiencyverbetering voor de EEP periode is gelijk aan 16,45%. bladzijde 3 van 34

4 Inhoudsopgave 1. Inleiding Algemeen Bedrijf Opzet energie-efficiencyplan Energiezorg MJA-norm Organisatie van de energiezorg Veranderende omstandigheden Proces- en productbeschrijving Producten Interne processen Energieverbruiksanalyse van het productieproces Energiebalans in matrixvorm Ontwikkeling energieverbruik Meterplan Bedrijfsinterne en externe invloedsfactoren Beschrijving en analyse van de keten De keten Analyse van de keten Inkoop van middelen Mobiliteit Energieverbruik bij klanten Afdanking/hergebruik van materialen Visie op duurzame energie Inzet duurzame energie Ambitie duurzame energie Vertaalslag vanuit voorstudie en routekaart Inleiding Toekomstlijnen en vertaling naar eigen bedrijfssituatie Inventarisatie besparingsmogelijkheden Methode Afwegingskader Energietarieven Geplande maatregelen Zekere maatregelen Voorwaardelijke maatregelen Onzekere maatregelen Aanvullende maatregelen periode Conclusies Overige activiteiten Bijlage 1: Uitwerking maatregelen bladzijde 4 van 34

5 1. Inleiding 1.1 Algemeen Vanaf 1992 heeft de overheid in het kader van het energiebesparingsbeleid met een groot aantal sectoren een meerjarenafspraak (MJA) gemaakt over de verbetering van de energie-efficiency. In de jaren erna is de MJA een effectieve manier gebleken om energie-efficiencyverbetering in het bedrijfsleven te realiseren. In 2008 is gekozen voor intensivering, verlenging en verbreding van MJA om de doelstellingen uit 'Schoon en Zuinig' en het 'Duurzaamheidsakkoord' in te vullen. Het resultaat hiervan is de MJA3, welke op 1 juli 2008 door de betrokken partijen uit de MJA is ondertekend. Dit convenant geldt voor de periode Een vast onderdeel binnen de MJA is het energie-efficiencyplan (EEP). Dit is een hulpmiddel voor het interne planningsproces voor het nemen van energie-efficiency verbeterende maatregelen. In het plan wordt onder andere vastgelegd wanneer welke maatregelen in de planperiode worden uitgevoerd. Bedrijven die deelnemen aan MJA3 moeten eens in de vier jaar een EEP opstellen. Dit EEP is geschreven voor de periode Bedrijf is een dienstverlener die strategie en beleid in bedrijfsprocessen en ICT implementeert. Onze diensten sluiten nauw aan bij actuele businessvraagstukken en maatschappelijke kwesties. We werken in de Benelux voor organisaties in de financiële sector, overheid, zorg en specifieke segmenten binnen de industriemarkt. is de bedenker en bouwer van een duurzame, digitale wereld voor onze klanten en heeft daarvoor de juiste kennis en kunde in huis. Onze circa 3000 medewerkers (waarvan ruim 2500 in Nederland) zetten zich dagelijks in om bij klanten vernieuwing en verbetering van bedrijfsprocessen en ICT tot stand te brengen. Onze kracht is dat wij strategie en beleid kunnen implementeren op basis van kennis van de business van de klant, de lokale wet- en regelgeving, taal en cultuur. Doordat wij intensief samenwerken en cocreatie processen met onze klanten, partners en leveranciers aangaan, ontstaan de beste oplossingen. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Nieuwegein. Daarnaast hebben wij meerdere kantoren in Nederland, België en Luxemburg, maar ook internationale samenwerkingsverbanden op nearshore en offshore locaties. is in 1973 opgericht. Het aandeel is sinds 1987 genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam en maakt deel uit van de Small Cap Index (AScX). In 2011 haalde een omzet van ruim EUR 426 miljoen. heeft op 21 april 2009 het MJA-3 convenant (ICT branche) ondertekend en daarmee het commitment uitgesproken om: Een energiezorg systeem in te richten, dat garandeert dat energie efficiëntie als een continue en zichzelf verbeterend proces wordt uitgevoerd Energie efficiency plannen op te stellen conform het door AgentschapNL voorgeschreven format Monitoring uit te voeren, zodat de geplande doelen op gebied van energie efficiëntie gehaald worden: 30% energie efficiency in de periode met een minimum van 2% per jaar Het convenant heeft een looptijd tot 31 december Het energie-efficiencyplan heeft een looptijd tot eind Op uiterlijk 1 oktober 2016, voor de periode zal het EEP actualiseren en ter beoordeling voorleggen aan AgentschapNL. Gedurende deze looptijd zal het EEP jaarlijks worden gemonitord en de resultaten gerapporteerd aan AgentschapNL. heeft eerder een EEP opgesteld voor de periode , waarop dit EEP een vervolg is. bladzijde 5 van 34

6 Context EEP en herijking Alle kantoorpanden en datacentra zijn gehuurd. Kantoorpanden In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de panden van. In dit EEP zijn de volgende panden meegenomen: Nieuwegein, Dordrecht en Groningen. Dit zijn de grootste kantoorpanden en vertegenwoordigen in 2011 samen 90,3% van het totaal aantal werkplekken van. Aanpassing referentiejaar In het vorige EEP is 2005 als referentiejaar genomen. Hierbij is uitgegaan van alle kantoorpanden die op dat moment in gebruik had. Voor de energieverbruiken van al deze kantoorpanden zijn door Grontmij (ondersteunend bureau EEP ) schattingen gemaakt van de energie verbruikscijfers van de 28 kantoorpanden. Aangezien die schattingen niet of nauwelijks iets zeggen over de ontwikkeling van de energieverbuikscijfers vanaf 2005, vinden wij 2008 een beter referentiejaar, aangezien vanaf dat jaar van 2 van de 3 panden (Nieuwegein en Dordrecht) werkelijke gebruikscijfers beschikbaar zijn. De verbruikscijfers per m 2 en per werkplek geven dan een goed beeld. Op dit EEP heeft deze wijziging in referentiejaar geen effect, maar wel voor de verwerking van totaalcijfers voor de branche door Agentschap nl. Huur datacentra maakt gebruik van twee datacentra, Hengelo en Eemshaven/Groningen. Het gaat hierbij om huur van energie eenheden en data aansluitingen. heeft daarmee geen invloed op het Wtb deel van de inrichting van de datacentra. De invloed op het energieverbruik is beperkt tot de aanschaf en inrichting van de eigen servers (virtualisatie). Duurzaamheidbeleid werkt al jarenlang aan de milieuprestaties op het gebied van de eigen bedrijfsvoering. Vanaf 2002 heeft een expliciet MVO-beleid. heeft een rol gespeeld bij de ontwikkeling van MVO in het bedrijfsleven in Nederland, onder meer als mede-initiatiefnemer en voormalig voorzitter van de Stichting Samenleving & Bedrijf. Lag de afgelopen jaren het aandachtspunt op zichzelf staande programma s en projecten, nu werkt aan een brede, structurele verankering van duurzaamheid in de bedrijfsvoering. De afgelopen jaren is door al een fors aantal maatregelen genomen die bijdragen aan beperking van het energieverbruik, brandstofverbruik en papierverbruik. De afgelopen jaren is gewerkt aan het structureel meetbaar maken en vervolgens monitoren van energieverbruik, papieren brandstofverbruik. De focus zal de komende jaren liggen op het verder verankeren van duurzaamheid en energie efficiency in de dagelijkse gang van zaken. De ondertekening van de MJA sluit aan bij de doelstelling om duurzaamheid structureel te verankeren in de bedrijfsvoering. 1.3 Opzet energie-efficiencyplan Dit EEP is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt beschreven hoe energiezorg binnen is georganiseerd. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 beschreven welke diensten levert en bladzijde 6 van 34

7 tevens worden hier de interne processen en de productketen beknopt beschreven. In hoofdstuk 4 komen het energieverbruik en de prestatiematen aan bod. Hierna wordt in hoofdstuk 5 een analyse gegeven van de keten, en wordt in hoofdstuk 6 ingegaan op duurzame energie. In hoofdstuk 7 worden branche-specifieke toekomstlijnen besproken, waarop vervolgens in hoofdstuk 8 wordt beschreven welke energiebesparingsmaatregelen zijn geïnventariseerd en geselecteerd. In hoofdstuk 9 worden de geplande maatregelen gepresenteerd. Tenslotte wordt in hoofdstuk 10 een kort overzicht gegeven van de nog niet genoemde MJA-activiteiten. bladzijde 7 van 34

8 2. Energiezorg 2.1 MJA-norm Op basis van de checklist Energiezorg heeft de huidige status bepaald en op basis hiervan een actieplan opgezet om aan de checklist te voldoen. Uit de basischecklist Energiezorg blijkt dat in vragen met ja heeft kunnen beantwoorden. Rode draad in de maatregelen in het EEP is om energiemanagement/-energiezorg structureel vorm te geven en om een gestructureerde werkwijze voor energiemanagement te ontwikkelen, vast te leggen en in de huidige werkwijze in te voeren. Hierbij sluiten we aan bij het traject invoering energiezorg met ondersteuning van Agentschap NL. Het voornemen is om in 2012 deze werkwijze conform ISO14001 op te zetten. Milieuzorg is binnen daarnaast conform de CO 2 prestatieladder vormgegeven. Momenteel is energiezorg binnen primair belegd bij een contractmanager Vastgoed en Inkoop (1fte), tevens milieu coördinator, waarbij daarnaast een drietal servicemanagers Vastgoed en Inkoop (2,6 fte) betrokken is bij energiezorg. De integrale verantwoordelijkheid voor het beheren van één of een aantal kantoorpanden ligt bij de contractmanagers Huisvesting. Energiemanagement vormt onderdeel van het beheer van een kantoorpand. 2.2 Organisatie van de energiezorg De coördinatie van het duurzaamheidprogramma is belegd bij het programmabureau MVO en Duurzaamheid, dat rapporteert aan de voorzitter Raad van Bestuur. Het programmabureau begeleidt implementaties op duurzaamheid. Vanaf medio 2012 is een regiegroep Duurzaamheid actief, die als doel heeft het initiëren, aanjagen en uitdragen van initiatieven die verder vorm geven aan duurzaamheid binnen. De regiegroep Duurzaamheid is een kernvertegenwoordiging vanuit de business en staf en legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur. De voorzitter is lid van het Executive Committee van. Om deze regiegroep zit een flexibele schil van mensen die aangehaakt worden voor projecten en de coördinatie en uitvoering van bovengenoemde onderwerpen op zich neemt. De verantwoordelijkheid voor duurzame bedrijfsvoering (en daarmee voor milieumanagement) ligt primair bij Vastgoed en Inkoop. Dit houdt onder meer in het initiëren van maatregelen op gebied van CO 2 -reductie via brandstof-, energie-, en papierbesparing. En daarnaast de rapportage op duurzaamheidindicatoren, het beheren van de CO 2 -prestatieladder en de Meerjaren Afspraak Energie Efficiency. Stuurcyclus In onderstaande illustratie is weergegeven hoe de sturing op milieumanagement eruit ziet. bladzijde 8 van 34

9 Bijhouden website Nieuwsbrief Bijhouden intranet Nieuwsberichten aanleveren Mediacommunicatie Uitvoeren emissie inventaris Berekenen CO2 footprint Opstellen inventaris rapport Aanleveren input voor emissie inventaris Bepalen CO2 reductiedoelstellingen Bepalen CO2 reductiemaatregelen Uitvoeren energie-audit Up-to-date houden energiemeetplan Voldoen aan eisen CO2 prestatieladder Realiseren CO2-reductie doelstellingen Emissie inventaris conform ISO Deelname aan sectorinitiatieven Implementatie energie meetplan Voldoende commitment management Aanpassen website Aanpassen intranet Versturen van nieuwsberichten Rapporteren aan management Goedkeuren van interne milieucommunicatie Goedkeuren van externe milieucommunicatie Goedkeuren van doelstellingen Goedkeuren van emissie inventaris Energie-efficiencyplan Plan Stuurcyclus CO 2 -reductie Nederland BV - CO 2 reductie beleid - CO 2 reductie doelstellingen Act - Bijsturen doelstellingen - Bepalen corrigerende maatregelen - Up-to-date houden energie-meetplan Do Actie 1. Uitvoeren maatregelen CO 2 reductie 2. Berekenen CO 2 -footprint (halfjaarlijks) 3 Communiceren Check Actie 1. Uitvoeren stakeholderanalyse 2. Check sector- keteninitiatieven 3. Review doelstellingen (KPI s) 4. Review CO2-reductiesysteem Versie: 1.0 Eigenaar: Verantwoordelijke CO2-reductie Taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden Datum: Versie: Status: Definitief TVB Matrix Functies Taken Verantwoordelijkheden Bevoegdheden Raad van Bestuur X X MVO X X X X X X X X X X X X X X X X X Communications X X X X X X X directeur Vastgoed en Inkoop X X X Energiecoördinator Vastgoed en Inkoop X X X X X X X X X Servicemanagers vestigingen X HRM leasebeleid en contractmanagement Lease X X X X X Medewerkers X X bladzijde 9 van 34

10 2.3 Veranderende omstandigheden Mogelijke bijstellingen in de plannen van dit EEP als gevolg van veranderende bedrijfsomstandigheden zijn niet uit te sluiten. Afhankelijk van de ontwikkeling van de marktomstandigheden, zouden plannen uitgesteld kunnen worden, als gevolg van noodzakelijke kostenreductie. Door het aanscherpen/verkorten van de terugverdientijd van investeringen, kan besloten worden om bepaalde voorgenomen investeringen niet te doen of uit te stellen. bladzijde 10 van 34

11 3. Proces- en productbeschrijving 3.1 Producten De drie kernactiviteiten van zijn: ICT diensten De ICT-activiteiten van draaien om het tot stand brengen van toekomstgerichte applicaties, de implementatie van softwarepakketten en de integratie daarvan in bestaande ICT-omgevingen. s architecten vertalen strategische bedrijfsdoelstellingen naar efficiënte business- en ICToplossingen en ontwerpen de bijbehorende informatievoorziening. richt zich op enkele marktleidende technologieën voor zowel maatwerk als standaard softwarepakketten. Projectmanagement Analyse en ontwerp Architectuur Testen Functioneel beheer Datamigratie en conversie Internetdiensten Housing, Hosting & beheer Oracle maatwerk en databases Oracle middleware (Fusion) Java Microsoft IT-infrastructuur Consulting diensten s management en business consultants zetten hun denkkracht in bij strategische keuzes, beleidsvorming en herinrichting van organisaties en bedrijfsprocessen. Naast diepgaande branchekennis beschikken zij over de expertise om grootschalige verandertrajecten te begeleiden. De business consultant vormt met zijn advies het voorportaal voor de ondersteunende technologische oplossingen bij deze veranderingen. Klantbediening Organisatiebesturing Beleidsvorming Inrichting van organisaties en bedrijfsprocessen Verandertrajecten Interim management Outsourcing diensten en Projecten richt zich met haar Outsourcing poot op bedrijfskritische ICT-omgevingen die zij voor haar klanten in beheer neemt. Bij Application Outsourcing concentreert zich op de optimale werking van de systemen en toekomstgerichte aanpassingen daarvan. Het gaat hierbij zowel om pakketoplossingen als maatwerk. 3.2 Interne processen De dienstverlening van krijgt vorm via de volgende dienstverleningsprocessen: Advies (ICT en Consulting) Detachering (ICT en Consulting) Projecten (ICT, Consulting en Outsourcing) Langlopende beheercontracten (Outsourcing) : organisatie doelen producten diensten & processen Process Architecture informatie systemen Information Architecture system s applicaties s Application Architecture infra structuur Infrastructure Architecture ) Het energieverbruik is niet rechtstreeks te koppelen aan de dienstverleningsprocessen. Het energieverbruik is faciliterend om de dienstverlening te kunnen bieden. De meest directe koppeling van energieverbruik aan de dienstverleningsprocessen is aanwezig bij de langlopende beheercontracten, waarvoor gebruik wordt gemaakt van datacenters. Om overlap tussen de datacentra en te voorkomen worden de maatregelen die neemt in de datacentra in dit EEP opgenomen als zijnde ketenmaatregelen. - bladzijde 11 van 34

12 4. Energieverbruiksanalyse van het productieproces 4.1 Energiebalans in matrixvorm In dit EEP zijn de volgende panden meegenomen: Nieuwegein, Dordrecht en Groningen. Dit zijn de grootste kantoorpanden en vertegenwoordigen in 2011 samen 90,3% van het totaal aantal werkplekken van. In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de energieverbruiken per kantoor in Elektriciteit Gas Totaal kwh GJ Prim m3 GJ Prim GJ Prim Nieuwegein Groningen Dordrecht Totaal In onderstaande grafiek is weergegeven wat het aandeel van ieder kantoor is in het totale energieverbruk in 2011 van. Totaal primaire energie [%] Groningen 14% Dordrecht 3% Nieuwegein 83% Per kantoor is weergegeven hoe de verdeling is tussen de verschillende energiedragers. Nieuwegein Groningen Dordrecht Elektr iciteit 85% Gas 15% Elektri citeit 99% Gas 1% Elektr iciteit 58% Gas 42% bladzijde 12 van 34

13 Naast totale energieverbruiken is het interessant om te kijken hoe per kantoor het energieverbruik per werkplek is verdeeld. Dit is weergegeven in onderstaande tabel. Eigenschappen Elektriciteit Gas Totaal primaire energie m 2 werkplekken kwh kwh/werkplek m3 m3/werkplek GJ/werkplek Nieuwegein ,2 Groningen ,7 Dordrecht ,6 Totaal ,2 Hierna volgt een uitgebreidere analyse van het energieverbruik per kantoor. Deze zijn gebaseerd op de werkelijke verbruiken in Om de verdeling van het elektriciteitsverbruik over de verschillende functies te kunnen bepalen is gebruik gemaakt van de procentuele verdeling van het elektriciteitsverbruik zoals deze in het EEP door Grontmij zijn bepaald voor de locaties Dordrecht en Nieuwegein. Van Groningen is een dergelijke balans nog niet beschikbaar. Energiebalans Nieuwegein Onderdeel Elektra Gas Totaal kwh GJ prim Nm3 GJ prim GJ prim Gebouwgebonden energievraag Verwarming Ventilatoren Warmtapwater Pompen Koeling Bevochtiging Verlichting Gebouw afhankelijke gebruikers energiegebruik Verlichting buiten Verlichting nood Horeca-installaties Lift-installaties ICT centraal: MER/SER Gebruiksapparatuur ICT decentraal: pc s en printers Diverse gebruiksapparatuur Totaal bladzijde 13 van 34

14 Energiebalans Dordrecht Onderdeel Elektra Gas Totaal kwh GJ prim Nm3 GJ prim GJ prim Gebouwgebonden energievraag Verwarming Ventilatoren Warmtapwater Pompen Koeling Bevochtiging Verlichting Gebouw afhankelijke gebruikers energiegebruik Verlichting buiten Verlichting nood Horeca-installaties Lift-installaties ICT centraal: MER/SER Gebruiksapparatuur ICT decentraal: pc s en printers Diverse gebruiksapparatuur Totaal Ontwikkeling energieverbruik Onderstaande tabel en grafiek geven het verloop van het totale energieverbruik van weer over de periode Elektriciteit Gas Totaal kwh Primair GJ m3 Primair GJ Primair GJ Ontwikkeling energieverbruik bladzijde 14 van 34

15 Onderstaande tabel en grafiek geven de ontwikkeling van het energieverbruik per werkplek (prestatiemaat) weer. Primair energieverbruik [GJ] Aantal werkplekken Energieverbruik [GJ] per werkplek , , , ,260 33,0 32,5 32,0 31,5 31,0 30,5 30,0 29,5 29,0 28,5 28,0 Energieverbruik [GJ] per werkplek Meterplan In alle panden hebben we een centrale bemetering. In het kantoorpand Nieuwegein is sprake van bemetering per kantoortoren (3 torens). 4.4 Bedrijfsinterne en externe invloedsfactoren werkt in een conjunctuurgevoelige branche. Dit heeft tot gevolg dat voortdurend sprake is van fluctuaties in de omvang van de organisatie. Dit neemt niet weg dat steeds blijft sturen op het optimaliseren van het aantal werkplekken per fte. probeert de huisvesting zoveel mogelijk met vooruitziende blik aan te passen aan de fluctuaties. Hierin zal steeds een tijdspanne zitten tussen fluctuatie en aanpassing van de huisvesting op de nieuwe krimp of groei. Over de jaren heen zal daardoor een fluctuatie van de energie-efficiency van de panden te zien zijn. Factoren die van invloed kunnen zijn op het energieverbruik: Benodigd vloeroppervlak per werknemer Energiezuinigheid van het kantoor Klimaat Aantal werknemers Type, leeftijd en intensiteit van gebruik van apparatuur (printers, computers e.d.) bladzijde 15 van 34

16 5. Beschrijving en analyse van de keten 5.1 De keten is een dienstverlener die strategie en beleid in bedrijfsprocessen en ICT implementeert. levert diensten vanuit een klantvraag, in de vorm van business- of specifieke ICTvraagstukken. De uitwerking van de keten is voor bedrijven in de ICT-sector complexer dan bij productiebedrijven, omdat de keten voor ICT meer een netwerkstructuur heeft dan een rechte lijn. Bij ICT zijn de typische ketenstappen zoals die bij een productiebedrijf gelden grondstoffase, productiefase, distributiefase, gebruiksfase en afdanking/hergebruikfase niet van toepassing. Onderstaand overzicht geeft een gesimplificeerde weergave van de keten. Afval Transport Datacenters Inkoop middelen bedrijfsvoering Distributie Medewerkers Woon-werk verkeer Zakelijk verkeer Klanten Diensten Kantoren Transport Transport Afval Afval 5.2 Analyse van de keten levert ICT en organisatie adviesdiensten aan klanten. Het energieverbruik in de keten (buiten de bedrijfspoorten) is niet geheel in beeld te brengen. Daarom geeft deze paragraaf een beschrijving van de belangrijkste ketenonderdelen van en de mate van invloed in de keten. Hierbij gaat het om de volgende onderdelen: Inkoop van middelen; Mobiliteit; Energieverbruik bij klanten; Afdanking/hergebruik van materialen. Omvang en invloedsfeer in de keten Een groot aandeel (meetbaar) energieverbruik in de keten is brandstofverbruik als gevolg van autokilometers. De bijdrage die levert aan het vergroten van energie efficiency bij klanten is naar schatting wel aanzienlijk, bijvoorbeeld door een energiezuiniger ICT landschap, maar is niet of nauwelijks meetbaar te maken en toe te rekenen welk deel aan is toe te schrijven. bladzijde 16 van 34

17 In het energieverbruik van (aangehuurde) datacentra ten behoeve van beheeropdrachten voor opdrachtgevers heeft invloed door te kiezen voor energiezuinige datacentra Inkoop van middelen Als dienstverlener op gebied van Advies (ICT en Consulting), Detachering (ICT en Consulting), Business Solutions (waaronder langlopende beheercontracten), is er geen sprake van inkoop van grondstoffen die in het primaire proces worden verwerkt tot een eindproduct. koopt uiteraard wel middelen in, die benodigd zijn in een kantooromgeving. Voorbeelden hiervan zijn: hardware (laptops), telefonie, kantoorartikelen, catering, koffie/thee etcetera. De bijdrage die kan leveren in de inkoop van middelen is ten opzichte van de totale keten beperkt, het gaat hier met name om de inkoop van middelen ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering. Duurzaamheid is nadrukkelijk onderdeel van onze leveranciersselectie en productkeuzes. Duurzaamheidsaspecten vormen daarmee een positief discriminerende factor bij de selectie van leveranciers en producten. In 2011 zijn hiervan de volgende voorbeelden te noemen: Bij de keuze voor nieuwe hardware en pc s is nadrukkelijk rekening gehouden met de energiezuinigheid van de apparaten We hebben groene energie ingekocht We kiezen waar mogelijk voor ledverlichting bij vervanging We hebben een minder energiezuinig datacentrum vervangen door een energie-efficiënt datacentrum te huren (met een PUE van 1.25) Eerdere voorbeelden van duurzaam inkopen: Aanschaf van zeer energiezuinige multifunctionele print- en scansystemen leidt tot 90% minder afval, omdat deze multifunctionals geen toner meer gebruiken, maar vaste inkt op basis van was. Door intelligent powermanagement verbruiken ze daarnaast fors minder energie. De apparaten zorgen voor efficiënt papierverbruik door beveiligd printen en standaard dubbelzijdig instelling. gebruikt sinds 2010 CO 2 -neutraal kopieerpapier Keuze voor LCD schermen, minimaliseren desktops/laptops voor vaste werkplekken ten behoeve van energiebesparing (besparing energieverbruik 50-80%) In de schoonmaak wordt gebruik gemaakt van biologisch afbreekbare producten Mobiliteit Er zijn diverse vormen van transport rondom, bijvoorbeeld Woon-werkverkeer, zakelijk verkeer en verkeer van toeleveranciers. Voor het zakelijk verkeer maakt gebruik van leaseauto s, priveauto s van medewerkers en huurauto s. De brandstofverbruiken van deze auto s ten gevolge van het zakelijk verkeer zijn door geïnventariseerd. In onderstaande tabellen is per categorie auto weergegeven wat in 2011 het brandstofverbruik/aantal gereden kilometers was, en hoeveel energieverbruik daarmee is gemoeid. Brandstofsoort Totaal verbruik (incl. privé & woonwerk)* 2011 Stookwaarde Totaal energieverbruik (incl. privé & woonwerk)* 2011 Liters GJ/Liter GJ Leaseauto's - diesel , Leaseauto's - LPG , Leaseauto's - benzine , Totaal * Er wordt enkel geregistreerd wat het totaalverbruik van de leaseauto s is. Deze leaseauto s worden ook voor privé en voor het woon-werk verkeer gebruikt. Volgens een onderzoek van Goudappel Coffeng in bladzijde 17 van 34

18 opdracht van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) is van alle kilometers die met een leaseauto gereden worden ongeveer 35% zakelijk gebruik, 40% woon-werkverkeer, en 25% privégebruik. Brandstofsoort Totaal verbruik 2011 Kentallen energiegebruik Energieverbruik 2011 Kilometers MJ/km GJ Privéauto's - diesel , Privéauto's - LPG , Privéauto's - benzine , Totaal Brandstofsoort Totaal verbruik 2011 Stookwaarde Verbruik Liters GJ/Liter GJ Huurauto's - diesel , Huurauto's - LPG 37 0, Huurauto's - benzine , Totaal Het totale energieverbruik ten gevolge van het zakelijke verkeer was in GJ 1. Hieruit blijkt dat het zakelijk verkeer een zeer groot aandeel heeft in de keten van. Het eigen energieverbruik van was namelijk GJ in werkt aan het terugdringen van het brandstofverbruik en de CO 2 -uitstoot als gevolg van mobiliteit. Onderstaand is weergegeven op welke wijze dit doet. Zuinigere auto s heeft een stimuleringsregeling van de keuze voor auto s met een lage (absolute) CO 2 -uitstoot. In 2011 was het aantal auto s met een CO 2 -uitstoot van maximaal 116 gram/km (diesel) of maximaal 140 gram/km (benzine) ruim 85% van het aantal nieuw bestelde auto s. heeft met de leasemaatschappij met de Cleaner Car Contract de intentie verklaard om na te streven dat de gemiddelde CO 2 -uitstoot van nieuw bestelde auto s in 2012 maximaal 120 g/km bedraagt. onderzoekt de haalbaarheid en mogelijkheden om kleinschalig te starten met elektrisch rijden. Zuiniger rijden Drie keer per jaar voert de Groene Garage de service Band op Spanning uit op parkeerplaatsen van de twee grootste kantoren. Per service wordt van circa auto s de bandenspanning gecontroleerd en zonodig worden de banden op de juiste spanning gebracht. Een groot aantal auto s (>50%) blijkt één of een aantal banden met onderspanning te hebben. Per service wordt zo n ton CO 2 -uitstoot bespaard, waarmee de jaarlijkse besparing neerkomt op 75 ton. Rijgedrag heeft grote invloed op het brandstofverbruik en daarmee de CO 2 -uitstoot. stimuleert medewerkers om zuinig te rijden. In 2012 is een campagne gestart om zuinig rijden te stimuleren. Leaserijders ontvangen maandelijks hun persoonlijk dashboard over de monitoring van hun gemiddelde brandstofgebruik. 1 Indien ervan uitgegaan wordt dat 35% van de kilometers die gereden worden met een leaseauto voor zakelijk vervoer zijn, dan komt het totale energieverbruik ten gevolge van het zakelijk vervoer uit op GJ. bladzijde 18 van 34

19 Minder rijden stimuleert medewerkers om - waar mogelijk - tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk te werken, mede door optimale faciliteiten te bieden voor Het Nieuwe Werken. Zoals Collaboration en Unified Communications: een platform waardoor tijd-, locatie-, en apparaatonafhankelijk (samen)gewerkt en kennis beter gedeeld kan worden. Daarnaast is videoconferencing tussen vestigingen van, zoals Groningen en Nieuwegein ingericht, zodat geen onnodige kilometers worden gereden Energieverbruik bij klanten biedt verschillende diensten die aanzienlijke energie- papier en/of brandstofbesparing opleveren voor klantorganisaties. Onderstaand een korte toelichting van een aantal van deze diensten: Rationalisatie applicatieportfolio Met een rationele blik kijken naar het applicatieportfolio betekent energie besparen en geld besparen door heel kritisch te zijn op de applicaties die echt nodig zijn. Te denken valt aan oude versies, applicaties die dezelfde of overlappende functionaliteit hebben en aan eliminatie van applicaties die niet-standaard eigen ICT-componenten gebruiken. Bedrijven kunnen na afloop van een rationalisatieslag tot wel drie keer minder applicaties in beheer hebben en daarmee forse energie- en andere besparingen realiseren. heeft hanteert hiervoor de Applicatie Levensduur Meetmethode (ALM) waarmee duidelijk wordt welke applicaties functioneel en technisch kwaliteit bieden en welke beter gemigreerd of vervangen kunnen worden. Uiteindelijk zorgt functionele en technische standaardisatie voor significante besparingen op zowel beheer, ICT als energie. Data rationalisatie Datarationalisatie richt op het verbeteren van de kwaliteit van data en datawarehouses en het voorkomen van overbodige data. Welke data is echt nodig om te bewaren? Opschonen alleen is vaak onvoldoende. Regelmatig worden oude applicaties operationeel gehouden louter vanwege de noodzaak of verplichting historische data te bewaren. ontsluit de historische data en zorgt ervoor dat de oude applicatie buiten gebruik wordt gesteld. Hiermee wordt zowel op data als programmatuur bespaard, en daarmee op beheer, ICT en energie. Performance engineering Als alternatief voor uitbreiding van bestaande systemen biedt klanten de overweging om voor optimalisatie van de bestaande systeemomgevingen te kiezen. Slimme oplossingen in systeemarchitectuur door bijvoorbeeld data en functies anders te structureren, in plaats van de voor de hand liggende oplossingen in nieuwe hardware keuzes, vergen minder energie (benodigd voor servercapaciteit, productie nieuwe hardware). Virtualisatie van servers Met server virtualisatie is het mogelijk om op één machine meerdere virtuele computers te maken, en zo meerdere besturingssystemen tegelijk te laten werken. Forse energiekosten kunnen worden bespaard doordat meerdere virtuele servers op slechts één fysieke server draaien en daarvoor onder andere veel minder energie voor koeling nodig is. heeft een Server Consolidatie Assessment ontwikkeld. Dit assessement inventariseert de belasting van een van te voren vast gelegd aantal servers. Tevens analyseert, meet en voorspelt dit assessement de benodigde capaciteit en biedt het een helpende hand bij het ontwerpen van de toekomstige virtualisatie infrastructuur. Ook worden de potentiële kosten en opbrengsten van consolidatie door middel van virtualisatie op basis van VMware Virtual Infrastructure gedetailleerd in beeld gebracht. Samen Slimmer Werken / Het Nieuwe Werken In 2010 heeft het concept Samen Slimmer Werken verder doorontwikkeld. Dit concept is de -invulling van Het Nieuwe Werken. Het is een verzameling best practices, instrumenten, methoden en inzichten die medewerkers, klanten en partners in staat stellen om effectiever samen bladzijde 19 van 34

20 te werken en plaats- en tijdonafhankelijk te werken. biedt maatwerk en kijkt naar de wensen en de situatie van en haalbaarheid bij de klant. Ze heeft hierbij de beschikking over een breed scala aan diensten die hierbij kunnen worden ingezet. Samen Slimmer Werken heeft positieve effecten op aantrekkelijk werkgeverschap, het milieu, de effectiviteit en efficiency van de organisatie en innovatief vermogen. Daarmee ondersteunen wij onze klanten op de drie aandachtsgebieden van duurzaamheid: people, planet en profit. Digitaal werken heeft in het afgelopen decennium tientallen digitaliseringstrajecten uitgevoerd bij met name overheidsorganisaties. Digitaal werken draagt bij onder andere bij aan papierbesparing en vermindert het gebruik van fysieke infrastructuur, zoals publieke ruimte en het wegennetwerk. Waar mogelijk adviseert dan ook tot vernieuwing van dienstverleningsprocessen die, naast voor burgers en bedrijven verbeterde dienstverlening, ook leiden tot energiebesparingen (zoals één loket en digitaliseringstrajecten, waarbij burgers en bedrijven via één loket digitaal geholpen worden). Printmonitor neemt waar mogelijk duurzaamheidsopties mee. Een voorbeeld hiervan is om in de gebruiksfase van een datawarehouse de inrichting van een printmonitor voor te stellen die de organisatie/opdrachtgever inzicht geeft in hoeveelheid rapportages dat wordt uitgeprint, welke rapportages worden geprint, welke gebruikers veelvuldig printen. Met behulp van een printmonitor kan een organisatie werken aan de vermindering van het papierverbruik. Of voorstellen om de printoptie uit te zetten.ook wordt voorgesteld om een black screen toe te passen voor de rapportages dat minder energie verbruikt dan een white screen Afdanking/hergebruik van materialen In de afdankfase van hardware wordt afgeschreven ICT apparatuur geschoond en voor hergebruik aangeboden. Ook vindt scheiding van afval plaats (papier/chemisch afval (dit is van zeer beperkte omvang). bladzijde 20 van 34

21 6. Visie op duurzame energie 6.1 Inzet duurzame energie Inkoop groene stroom koopt (voor pand Nieuwegein) sinds 2012 groene elektriciteit in en gas wordt gecompenseerd. heeft gekozen voor Ecostroom van Eneco; elektriciteit die wordt opgewekt uit duurzame bronnen als wind, water en biomassa. Voor de opwekking worden geen fossiele brandstoffen gebruikt zoals aardgas en steenkool. Groene stroom is schoner dan gewone elektriciteit en onuitputtelijk. gebruik jaarlijks ruim 5 miljoen kwh elektriciteit. Deze hoeveelheid stroom wordt aan het netwerk toegevoegd. Hoe meer bedrijven groene stroom afnemen, des te meer groene stroom door de energieleveranciers op het netwerk wordt geplaatst en des te meer dus geïnvesteerd wordt in duurzame energie. Naast stroom verbruiken we jaarlijks zo n m 3 gas. De CO 2 -uitstoot van het door ons ingekochte aardgas wordt volledig gecompenseerd door steun aan gecertificeerde duurzame projecten. Warmte koude opslag In het pand in Groningen maken we gebruik van warmte koude opslag. Het systeem voor warmte koude opslag zorgt ervoor dat de overtollige warmte bij optredende warmteontwikkeling aan het gebouw wordt onttrokken en tijdelijk wordt opgeslagen. De opgeslagen warmte zal tijdens het stookseizoen weer worden benut; hierdoor ontstaat een comfortabel klimaat en een zeer zuinig koelsysteem. 6.2 Ambitie duurzame energie De ambitie van is om het aandeel duurzame energie verder te vergroten op natuurlijke keuzemomenten (bij nieuwe kantoorpanden, contracteinde). bladzijde 21 van 34

22 7. Vertaalslag vanuit voorstudie en routekaart 7.1 Inleiding Uit onderzoek blijkt dat door middel van ICT grote energiebesparingen behaald kunnen worden, zowel in de sector zelf (greening of ICT) als ook in andere sectoren (greening by ICT). In de Routekaart ICT 2030, die op 20 juni 2012 is aangeboden aan het ministerie van EL&I, heeft ICT~Office haar visie op dit onderwerp gegeven. Om de in deze visie gestelde doelen te realiseren zijn de volgende belangrijke thema s gedefinieerd: Greening of ICT o Efficiëntere inzet ICT capaciteit o Energie-efficiëntere datacenters o Efficiënte ICT- en hardware componenten o Energie-efficiënte software Greening by ICT o Bebouwde omgeving o Slimme Energie netten (Smart Grids) o Dynamisch en optimaal vervoersmanagement. In de routekaart is gesteld dat de potentiële energie-efficiëntie verbetering door Greening of ICT 11,7 PJ is, en door Greening by ICT in totaal 304,8 PJ. 7.2 Toekomstlijnen en vertaling naar eigen bedrijfssituatie In het duurzaamheidbeleid van is duurzaamheid in dienstverlening één van de drie focusthema s. De komende jaren staat het vormgeven van het thema Samen innoveren aan een duurzame digitale wereld centraal. bladzijde 22 van 34

CO2 prestatieladder. Ordina stoot in 2020 ten opzichte van 2010 20% minder CO2 uit.

CO2 prestatieladder. Ordina stoot in 2020 ten opzichte van 2010 20% minder CO2 uit. CO2 prestatieladder Ordina vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat Ordina in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht tussen economische, ecologische en sociale belangen.

Nadere informatie

Reductiedoelstelling scope 1 en 2 emissies en jaarplan

Reductiedoelstelling scope 1 en 2 emissies en jaarplan Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 7 december 2011 Kenmerk N001-0495501BUJ-evp-V03-NL Reductiedoelstelling scope 1 en 2 emissies en jaarplan Tauw streeft naar continue verbetering van de energie-efficiëntie

Nadere informatie

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager CO 2 managementplan Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants Versie: 1.0 Datum: xx-xx-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2017

Energiemanagement actieplan 2017 Energiemanagement actieplan 2017 Energie Management Actieplan 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

CO2 managementplan. Max Bögl

CO2 managementplan. Max Bögl CO2 managementplan Max Bögl Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Energie meetplan... 4 2.1 Planning meetmomenten... 4 2.2 Vergelijking met vergelijkbare organisaties... 5 3 Energiemanagement actieplan... 6 4 Stuurcyclus...

Nadere informatie

CO2 prestatieladder niveau 5

CO2 prestatieladder niveau 5 CO2 prestatieladder niveau 5 Ordina vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat Ordina in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht tussen economische, ecologische en sociale

Nadere informatie

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Energie Management Actieplan 2013 14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Inhoudsopgave 6.1 Reductiedoelstellingen 3 6.2 Plan van aanpak 3 6.3 Samenvatting 6 Energie Management Actieplan

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 - reductiedoelstellingen scope 1 & 2 -emissies

Voortgangsrapportage CO 2 - reductiedoelstellingen scope 1 & 2 -emissies Voortgangsrapportage CO 2 - reductiedoelstellingen scope 1 & 2 -emissies BESIX Nederland Branch 17 oktober 2011 Definitief rapport BESIX Nederland Branch Trondheim 22-24 Postbus 8 2990 AA Barendrecht

Nadere informatie

CO 2 Managementplan. Eti BV. Autorisatiedatum: 25-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager:

CO 2 Managementplan. Eti BV. Autorisatiedatum: 25-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 Managementplan Eti BV Auteur: John Nannings Autorisatiedatum: 25-02-2016 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 Managementplan 2.C.2 & 3.B.2 Inhoud 1 INLEIDING... 3

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2016

Energiemanagement actieplan 2016 Energiemanagement actieplan 2016 Energie Management Actieplan 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1 CO₂-Prestatieladder Hoogstraten Wegenbouw is sinds 2014 gecertificeerd op niveau 3 voor de CO₂ - Prestatieladder. Er is een plan van aanpak geschreven conform de norm ISO 14064-1. Hieruit is over 2013

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

Meerjarenplan Energie-efficiency Nederlandse Universiteiten 2013-2016. Samenvatting van de universitaire Energie Efficiency Planne n

Meerjarenplan Energie-efficiency Nederlandse Universiteiten 2013-2016. Samenvatting van de universitaire Energie Efficiency Planne n Meerjarenplan Energie-efficiency Nederlandse Universiteiten 2013-2016 Samenvatting van de universitaire Energie Efficiency Planne n Context Vanaf 1992 heeft de overheid in het kader van het energiebesparingsbeleid

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern Energie Management Actieplan 2014 tot 2017 -Extern Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder Opgesteld door: G.J. Bos (Directie) E. Drijfhout (CO2-functionaris) CO2-Prestatieladder Niveau 3 Energie Management

Nadere informatie

Energie Beoordeling Co2 reductie

Energie Beoordeling Co2 reductie Energie Beoordeling Co2 reductie Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator 2.A.3 Energie Beoordeling 2016 Van Beek Infra Groep B.V. Conform Co2 Prestatieladder 3.0 Datum: 13-5-2016 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 3 2.1. Footprint berekening 3 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Energie management actieplan. Copier Groep B.V.

Energie management actieplan. Copier Groep B.V. Energie management actieplan Copier Groep B.V. Aspect van de CO 2 prestatieladder: 3.B.2. Datum: 31 maart 2015 Versie: 00 Auteur: M.J.A. Rijpert Vrijgegeven: T.J. Crum, J. Copier Voorwoord Voor u ligt

Nadere informatie

CO2 prestatieladder niveau 5

CO2 prestatieladder niveau 5 CO2 prestatieladder niveau 5 Ordina vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat Ordina in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht tussen economische, ecologische en sociale

Nadere informatie

Energiemeetplan 2015-2017. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energiemeetplan 2015-2017. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energiemeetplan 2015-2017 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1 Vestiging Capelle aan den IJssel 5 4 Beheersing doelstellingen

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer 2014 Ketenanalyse Woon- Werkverkeer Rapportage: KAWWV 2014 Datum: 12 Augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.1.1 Zakelijke

Nadere informatie

Inhoud. Pagina 2 van 7

Inhoud. Pagina 2 van 7 Energie Audit 2014 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Doelstelling... 3 3. Energie-aspecten... 3 Uitstoot door procesemissies... 3 Uitstoot door fabriek installaties... 3 Uitstoot vanuit de kantoorpanden...

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Review CO2 reductiesysteem Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015

Energie meetplan 2013-2015 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Organisatie Kenmerk Document Ploegmakers Groep B.V. CO2 PRESTATIELADDER 3.B.2_2 Energiemeetplan 2013-2015 Datum 2015-04-21 Versie

Nadere informatie

Energie management actieplan. Newae B.V.

Energie management actieplan. Newae B.V. Energie management actieplan Newae B.V. Aspect van de CO2 prestatieladder: 3.B.2. Datum: 22 maart 2017 Versie: 01 Auteur: Vrijgegeven: P. Cleijne T.J. Crum Voorwoord Voor u ligt het Energie Management

Nadere informatie

Energie meetplan 2015-2020

Energie meetplan 2015-2020 Energie meetplan 2015-2020 Conform niveau 3 op de -prestatieladder 2.2 Auteur(s) Marco Vermeulen, Jan den Boer Kenmerk 3.B.2_2 Energie Meetplan 2015-2020 Datum 12-03-2015 Versie 1.0 Status Definitef Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V.

Voortgangsrapportage. Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V. Voortgangsrapportage Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V. 2016 (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V. Inhoud Inleiding... 2 1 Energiebeleid... 3 2 Huidig energieverbruik en trendanalyse... 3 3 Voortgang

Nadere informatie

Periodieke rapportage [2016, eerste helft]

Periodieke rapportage [2016, eerste helft] Periodieke rapportage [2016, eerste helft] Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Basisgegevens... 3 2.1 Beschrijving van de organisatie... 3 2.2 Verantwoordelijkheden... 3 2.3 Referentiejaar... 3 2.4 Rapportageperiode...

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen Arnold Maassen Holding BV Verslag energieaudit Verslag over het jaar 2014 G.R.M. Maassen Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Inventarisatie van energieverbruik en emissiebronnen... 3 3 Energieverbruik en CO 2 Footprint...

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2016

Energiemanagement actieplan 2016 Energiemanagement actieplan 2016 September 2016 Energie Management Actieplan 2015-2020 (versie 3.0) Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 4 3.1. Vestiging Oosterhout 4 Scope 1 emissies 4 Scope

Nadere informatie

Logitech B.V. Auteur: Merel van de Geer Autorisatiedatum: 08-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager:

Logitech B.V. Auteur: Merel van de Geer Autorisatiedatum: 08-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 management plan Logitech B.V. Auteur: Merel van de Geer Autorisatiedatum: 08-02-2016 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend manager: CO 2 management plan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 1 Inhoud 1 Inleiding...3

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10.

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: Doc.nr: 10.A0320 CO 2 -reductierapport Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF) Accorderingslijst

Nadere informatie

CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV. Auteur: Margriet de Jong. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV. Auteur: Margriet de Jong. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV Auteur: Margriet de Jong Versie: 1.0 Datum: 14-04-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inhoud 1

Nadere informatie

CO2 footprint. 2011 InTraffic

CO2 footprint. 2011 InTraffic CO2 footprint 2011 InTraffic Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 17/2/2011 Marije de Vreeze Opzet structuur 0.2 22/2/2012 Marije de Vreeze Gegevens CO2 footprint 0.3 13/3/2012 Marije de

Nadere informatie

CO 2 managementplan. 1 Inleiding

CO 2 managementplan. 1 Inleiding CO 2 managementplan Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Energie meetplan... 4 1.2 Planning meetmomenten... 4 1.3 Cofely Zuid Nederland... 4 Scope 1 emissies... 4 Scope 2 emissies... 4 1.4 Project Renovatie gemaal

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem 2014-1 ste half jaar 2015. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiesysteem 2014-1 ste half jaar 2015. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiesysteem 2014-1 ste half jaar 2015 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Management review - invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprint berekening 4

Nadere informatie

Management review Coolmark B.V. Mei 2013

Management review Coolmark B.V. Mei 2013 Management review Coolmark B.V. Mei 2013 CO 2 Prestatieladder 2.1 Coolmark B.V. Zweth 6 2991 LH Barendrecht Postbus 393 2990 AJ Barendrecht Tel: 0180-751300 Fax: 0180-751305 E-mail: info@coolmark.nl Versie

Nadere informatie

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen September 2017 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de voortgang van onze scope 3 doelstellingen. Recent hebben

Nadere informatie

HAN DUURZAAM. Focus bedrijfsvoering 1995-2013-2016 Accent EnergieEfficientyPlan EEP. Presentatie 31januari 2013 voor Surf door Wim van Pelt

HAN DUURZAAM. Focus bedrijfsvoering 1995-2013-2016 Accent EnergieEfficientyPlan EEP. Presentatie 31januari 2013 voor Surf door Wim van Pelt HAN DUURZAAM Focus bedrijfsvoering 1995-2013-2016 Accent EnergieEfficientyPlan EEP Presentatie 31januari 2013 voor Surf door Wim van Pelt Opbouw presentatie Even de HAN voorstellen Wat is een MeerJarenAfspraak

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 )

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 ) Juli 2017 Extern Sinds november 2013 beschikt Pilkes over een CO2-bewust certificaat. In eerste instantie op niveau 3 van de ladder en vanaf januari 2015 is Pilkes gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-Prestatieladder.

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het CO 2 -reductiebeleid van

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2012 Wetenschappelijk onderwijs

MJA-Sectorrapport 2012 Wetenschappelijk onderwijs MJA-Sectorrapport 2012 Wetenschappelijk onderwijs Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Wetenschappelijk onderwijs Datum: 16 mei 2013 Status: Eindversie Kenmerk: 1235678/223/BHW/AB/157005 Contactpersoon:

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015 Energiemanagement actieplan 24 september 2015 Energie Management Actieplan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 2.4 Scope

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2020. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Energie meetplan 2013-2020. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Energie meetplan 2013-2020 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestigingen Cofely en VOF s 5 Scope 1 emissies

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Transportbedrijf R.Vels & Zn. B.V. Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Conform niveau op de CO2 prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 1 Inleiding... 3 2 Doelstellingen... 4 3 Planning meetmomenten...

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): Mevrouw C.K. Kloens De heer D. Slothouber 23 oktober 2013 (revisie 1.0) Definitief rapport Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A3 Hoogland Vastgoedonderhoud 5 Scope 1

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2015

Energie Management Actieplan 2015 Energie Management Actieplan 2015 Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V. Opgesteld door: Gecontroleerd door: Vrijgave door: D. Blank H. Groenenberg A.A. Kirstein Versie: Juni 2015 Energie management actieplan

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A (Binnenbaan 37 te Rhoon) incl. werkplaats

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015

Energie meetplan 2013-2015 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2015 Ko Hartog Elektrotechniek BV Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 november 2014 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2017. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2013-2017. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2013-2017 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A 5 Scope 1 emissies 5 Scope 2 emissies

Nadere informatie

Communicatieplan CO2 reductiesysteem

Communicatieplan CO2 reductiesysteem Communicatieplan reductiesysteem Conform niveau 3 op de prestatieladder 2.2 Auteur(s) Marco Vermeulen, Jan den Boer Kenmerk 3.C.2_1 Communicatieplan reductiesysteem Datum 13 maart 2015 Versie 1.0 Status

Nadere informatie

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie Beoordelingsverslag 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden

Nadere informatie

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Steel Protectors Group staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 4 Beheersing doelstellingen 6 4.1. Scope 1 & 2 Kantoor

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Voortgangsrapportage Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V. over 2015 t.o.v. basisjaar 2014 Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met Will2Sustain Copyright 2016 Genap B.V. Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A 5 Scope 1 emissies 5 Scope 2 emissies

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2015. 25 september 2015

Energiemanagement actieplan 2015. 25 september 2015 Energiemanagement actieplan 2015 25 september 2015 Energie Management Actieplan 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 3. Plan van Aanpak 5 4. Deelname

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V. Opgesteld door: Gecontroleerd door: Vrijgave door: D. Blank H. Groenenberg M.J.M. Stoop Versie: augustus 2014 1 Voorwoord In onze missie staat

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan februari 2017

Energiemanagement actieplan februari 2017 Energiemanagement actieplan 2017 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Reductiedoelstellingen 5 3. Plan van Aanpak 6 3.1 Maatregelen voor behalen van reductiedoelstelling

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Energiemanagement actieplan Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2015 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): R. de Boer (Schilderwerken

Nadere informatie

Ketenmaatregelen ICT

Ketenmaatregelen ICT Ketenmaatregelen ICT Scope en kwantificering van thuiswerken en lease-auto s 24 juni 2010 1 Imagine the result MJA-ICT & KE Op dit moment stellen een grote groep bedrijven hun energie-efficiencyplannen

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): Mevrouw C.K. Kloens De heer H. Hooftman De heer D. Slothouber 12 september 2014 Definitief rapport

Nadere informatie

Review CO2-reductiedoelstellingen

Review CO2-reductiedoelstellingen Review CO2-reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO 2-prestatieladder 3.0 De directeur H. van der Wiel gaat akkoord: inhoud document 5.B.1_1 Review CO2 reductiedoelstellingen 2016-10 Datum: 13

Nadere informatie

CO 2-reductiedoelen en CO 2-reductiemaatregelen

CO 2-reductiedoelen en CO 2-reductiemaatregelen CO 2 -reductiedoelen en reductiemaatregelen Roosendaal, 20-06-2014. Auteur(s): H. Schrauwen, Energie & Technisch adviseur. Geaccordeerd door: M. Soenessardien, Organisatie INHOUDSOPGAVE 1. CO 2 -REDUCTIEBELEID

Nadere informatie

Review CO 2 -reductiedoelstellingen

Review CO 2 -reductiedoelstellingen Review CO 2 -reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 3.0 De directeur H. van der Wiel gaat akkoord: inhoud document 5.B.1_1 Review CO2 reductiedoelstellingen 2017-10 Datum:

Nadere informatie

Review CO 2 -reductiedoelstellingen

Review CO 2 -reductiedoelstellingen Review CO 2 -reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 3.0 De directeur H. van der Wiel gaat akkoord: inhoud document 5.B.1_1 Review CO2 reductiedoelstellingen 2017-10 Datum:

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan CO 2 Prestatieladder voor Arthe Civil & Structure bv Rapport Nr.: ACS14006 R03 DIRECTIE ARTHE Status DEFINITIEF Datum 30 10 2014 Opgesteld ir. J.T.S. Vervoort / D.R. van den

Nadere informatie

MJA Routekaart ICT 2030 en SER Energieakkoord

MJA Routekaart ICT 2030 en SER Energieakkoord MJA Routekaart ICT 2030 en SER Energieakkoord Jeroen van der Tang Manager Duurzaamheid & Milieu Nederland ICT 30 januari 2014 Introductie Nederland ICT Nederland ICT is de branchevereniging van ICT-bedrijven

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 5 november 2013 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2013 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage 2013 scope 1 en 2 Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 14 augustus 2013 Kenmerk N031-0495501BUJ-los-V01-NL Voortgangsrapportage 2013 scope 1 en 2 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten certificeren voor de -prestatieladder.

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2012 ICT

MJA-Sectorrapport 2012 ICT MJA-Sectorrapport 2012 ICT Colofon Projectnaam: MJA-monitoring ICT Datum: 13 06 13 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/223/HVDK/CC/156011 Locatie: Utrecht Contactpersoon: Hans van der Knaap Ondersteunend

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2017 Conform niveau 3 op de CO 2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2012-2017 Conform niveau 3 op de CO 2-prestatieladder 2.1 CO2 Energie meetplan -2017 Conform niveau 3 op de CO 2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging Middenweg Noordeloos 5 Scope 1 emissies

Nadere informatie

Learnshop. EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand

Learnshop. EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand Learnshop EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand tel: 0416-543060 Fax: 0416-543098 email: Web: paul.van.wezel@nimaris.nl

Nadere informatie

Energie audit verslag 2014 en management actieplan 2015

Energie audit verslag 2014 en management actieplan 2015 Energie audit verslag 2014 en management actieplan 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Energie auditverslag 2014... 4 Bedrijfsgrootte en organisatiegrenzen... 4 Inzicht... 5 CO2 Emissies onderverdeeld naar

Nadere informatie

CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015

CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015 UNCLASSIFIED TOL: 0006 0000795431 CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015 Conform de CO 2 prestatieladder 3.0 CO 2 reductieplan: doelstellingen en

Nadere informatie

JM Vrij beheer b.v. Reductie onderzoek, doelstellingen en het energiemeetplan 2014-2020. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel

JM Vrij beheer b.v. Reductie onderzoek, doelstellingen en het energiemeetplan 2014-2020. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel JM Vrij beheer b.v. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel onderzoek, en het energiemeetplan 2014-2020 Conform niveau 3 op de CO 2 -Prestatieladder 3.0 Documenten 1.B1.1, 3.B1.1 en 3.B2.2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies Tweede halfjaar 2012

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies Tweede halfjaar 2012 Voortgangsrapportage Scope 1 en 2 CO2 emissies Tweede halfjaar 2012 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 01-10-2013 F. Wuts Draft 1.0 15-10-2013 F. Wuts Final 1.1 20-01-2014 F. Wuts Emissie

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 12 Verantwoording Titel jaar 2012 : Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half Versie : 1.0 Datum : 14-11-2012

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Veko Lightsystems International B.V. Auteur(s): T. van Kleef, Operations

Nadere informatie

CO2 REDUCTIEMAATREGELEN & ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN 2015 SOGETI NEDERLAND BV

CO2 REDUCTIEMAATREGELEN & ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN 2015 SOGETI NEDERLAND BV CO2 REDUCTIEMAATREGELEN & ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN 2015 SOGETI NEDERLAND BV Auteur René Speelman Versie V2.2 Plaats Vianen Kenmerk Versie informatie VERSIE INFORMATIE Versie Datum Bijzonderheden Auteur

Nadere informatie

Review CO 2 reductiedoelstellingen 2014

Review CO 2 reductiedoelstellingen 2014 Review CO 2 reductiedoelstellingen 2014 Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Datum: 10 febuari 2015 Referentie: 90005 Versie: 1.1 Status: Definitief Logitech B.V. Review CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Energiezorgplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0

Energiezorgplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0 Energiezorgplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 4.0 Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: oktober 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A (Binnenbaan 37 te Rhoon) incl. werkplaats

Nadere informatie

V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan

V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan Datum: april 2015 versie 3 Pagina 1 van 6 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2017 V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan te Nijkerk Datum: april 2015 versie 3 Pagina 2 van 6 Inhoud 1 Inleiding energie meetplan

Nadere informatie

Emissie-inventarisrapport

Emissie-inventarisrapport Emissie-inventarisrapport CO 2 -prestatieladder MVO medewerker Naam: S. Gorter Algemeen directeur Naam: M. van Vuuren-Sanders Datum: Datum: Handtekening: Handtekening: Cofely Energy & Infra BV Kamer van

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2017. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energie meetplan 2012-2017. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energie meetplan 2012-2017 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A 5 Scope 1 emissies 5 Scope 2 emissies

Nadere informatie

Energie meetplan 2019-2024. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energie meetplan 2019-2024. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energie meetplan 2019-2024 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging Aartsdijkweg 45 5 Scope 1 emissies 5 Scope

Nadere informatie

CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013

CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013 CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013 Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV december 2011 2010.0001-15 Inleiding Cauberg-Huygen is sinds 1975 koploper in oplossingen voor de bouw- en infrasector, industrie

Nadere informatie

Voortgangsverslag 2014 Hexta

Voortgangsverslag 2014 Hexta Voortgangsverslag 09/07/2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Basisgegevens... 3 2.1. Verantwoordelijkheden... 3 2.2. Basisjaar... 3 2.3. Rapportageperiode... 3 2.4. Verificatie...

Nadere informatie