MVO is niet Duurzaam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MVO is niet Duurzaam"

Transcriptie

1 MVO is niet Duurzaam Masterclass Rotterdam 05 juli 2012 Prof. Jan Rotmans

2 MVO 3.0

3 MVO 1.0 jaren 80 / 90 van de vorige eeuw compensatiegedachte iets terug doen voor samenleving voor aangerichte schade minder slecht ondernemen door iets terug te doen projecten in ontwikkelingslanden wereldverbeteraars, oprichting Triodos bank prijzen voor duurzaam ondernemen en mvo

4 MVO 2.0 eind vorige eeuw, begin van deze eeuw triple-p gericht op economische prestaties (profit) met respect voor de sociale kant (people) binnen de ecologische randvoorwaarden (planet) imago, buitenkant, rapportages, normen

5 MVO 2.0 praktijk economische prestaties prioritair goed human resources beleid verminderen energiegebruik, CO2-uitstoot dingen minder slecht doen incrementele innovatie i.p.v. radicale innovatie

6 Indexering en Normering Dow Jones Sustainability Index Shell jarenlang hoog in de ranglijst bonussysteem top gekoppeld aan Dow Jones tot 2011, toen verwijderd uit ranglijst

7 MVO 3.0 vanaf 2010 groene economie waardencreatie staat centraal maatschappelijke waarde financiële waarde bedrijfswaarde dingen echt goed doen

8 Samenleving steeds Veeleisender bedrijven zijn mede verantwoordelijk voor maatschappelijke kwaliteit schoon vervoer, schone lucht, schoon water wie onduurzaam produceert wordt gestraft wie schoon produceert wordt beloond

9 MVO 3.0 transitie van imago buitenkant rapportage ethiek/normen reductionistisch lineair naar identiteit binnenkant internalisering maatschappelijk holistisch circulair

10 MVO 3.0 alles verandert verantwoordelijkheden productieproces doelstellingen missie business modellen competenties aanbestedingen

11 Van Gansewinkel van vuilnisverwerker tot grondstoffenleverancier vaandeldrager van circulaire economie inzamelterreinen voor: hout, plastic, papier, metalen, frituurvet, olie hout wordt spaanplaat, bouwafval wordt fundering verf wordt ethanol, 60% van afval wordt grondstof organisatie in transitie

12 Koplopers Desso van Gansewinkel Unilever Philips DSM

13 Groene Economie

14 Groene Econoie 1. clean and safe schone producten, materialen en energie 2. circular afval als grondstof voor nieuw producten: sluiten kringlopen 3. bio-based groene grondstoffen als basis: planten & rest producten

15 Derde Industriële Revolutie 1 ste Industriële Revolutie kolen, stoommachine 2 de Industriële Revolutie olie, verbrandingsmotor 3 de Industriële Revolutie duurzame energie, groene grondstoffen

16 Clean Tech Industrie schone energie schoon transport schone water technologie schone afvalverwerking schone chemie

17 Groene Economie is booming mondiale economie ontstaat rondom clean tech industry snelst groeiende industrie ter wereld 2011: 300 miljard dollar (30% groei t.o.v. 2010) China 55 miljard Germany 42 miljard United States 35 miljard Italy 17 miljard Nederland 2.5 miljard

18 Clean Energy Technology growth rates per country

19 Relative Clean Tech value added weighted by GDP 2010 [% EUR] (bron WNF)

20 Groene Economie is booming China investeert komende 5 jaar 235 miljard euro in schone technologie VW investeert 1 miljard in duurzame energie (windmolenpark, waterkracht centrale) Unilever wil omzet verdubbelen en voetprint halveren in 2020 Duitse Nationale Bank: 100 miljard voor duurzame energie groene revolutie ontspruit

21 Groene Economie is Banen motor huidige mondiale omzet in duurzaamheidssector is 1400 miljard $ omzet verdubbelt komende 5 jaar levert ca. 100 miljoen groene banen op duurzame energie: duurzame bouw: duurzame diensten: 20 miljoen nieuwe banen 15 miljoen nieuwe banen 10 miljoen nieuwe banen

22 Groene Economie in Europa groene economie is van cruciaal belang voor Europa in potentie 22 miljoen Europeanen betrokken in 2012: 1-3% van totale werkgelegenheid in 2020: 5-10% van totale werkgelegenheid Duitsland is de absolute koploper Denemarken doet het heel goed Engeland doet het goed 5% groene groei in 2011, 1 miljoen groene banen, 152 miljard euro

23 Duurzaamheid in DNA Economie wie niet aan duurzaamheid werkt heeft als bedrijf over 15 jaar geen bestaansrecht meer Paul Polman, CEO Unilever

24 Conclusie er ontstaat nieuwe, groene economie snelst groeiende industrie ter wereld Nederland haakt (nog) niet aan

25 Kantelpunt

26 Opbouw van duurzame samenleving Kantelpunt Transitie naar duurzame samenleving Voorontwikkelingsfase 25 jaar Doorontwikkelingsfase 25 jaar Oud Paradigma Nieuw Paradigma Oude Instituties Nieuwe Instituties Tijd We zitten hier

27 Paradigma Wisseling oude wereldbeeld exploitatiemodel economisch rendement lineaire processen waarde ontlenen zelfredzaam nieuwe wereldbeeld co-operatiemodel maatschap. rendement kringlopen waarde creëren samenredzaam

28 Structuur Wisseling oude structuur verticaal hiërarchisch top-down centraal zuilen nieuwe structuur horizontaal netwerken bottom-up decentraal gemeenschappen

29 Sturingswisseling oude sturing mono-actor sturing controle, beheersing zekerheid simplexiteit regisseren nieuwe sturing netwerksturing adaptief, anticipatief onzekerheid complexiteit faciliteren

30 Samenleving kantelt oude, verticale instituties lopen op hun einde vakbonden, omroepen, kerken, milieuorganisaties, politieke partijen nieuwe, horizontale verbanden ontstaan gemeenschappen, coöperaties, sociale & fysieke netwerken Opbouw en Afbraak

31 Sluipende Revolutie creatieve, innovatieve jongeren breken uit systeem commerciële grootbedrijven van de markt bureaucratische grootbedrijven van de staat beweging van onderop vanuit passie en inspiratie glocalisering

32 (Systeem)Transitie

33 Transitie fundamentele verandering in structuur, cultuur en werkwijze structuur: cultuur: werkwijzen: institutionele, economische, fysieke structuur gedeelde beelden, waarden, paradigma s routines, regels, gedrag fundamentele omslag in denken & handelen op systeemniveau

34 Transitie transitie is fundamentele verandering in ons denken, handelen en organiseren

35 Transitie = Slagveld evolutionaire revolutie 3 van de 5 verhuisbedrijven zullen sneuvelen slimste bedrijven overleven, niet de grootste

36 Transitie naar Duurzame Economie Van CO2-gebaseerd lineair fossiele brandstoffen recyclen bezit Naar CO2-arm gesloten kringlopen groene grondstoffen upcyclen ruilen / huren

37 SysteemTransitie Bedrijfstransitie Persoonlijke transitie

38 Cascade van Transities Maatschappelijke Transities Sector Transities Bedrijfs Transities Persoonlijke Transities

39 Bedrijfstransitie

40 Transitie binnen een bedrijf kent verschillende fasen: 1. voorontwikkeling [ bewustwording ] 2. doorbraak [ strategie / missie ] 3. versnelling [ DNA van bedrijf ] 4. consolidatie [ uitvoering ]

41 Verschillende fasen van transitie Systeem indicator Stabilizatie Acceleratie Take off Voorontwikkeling tijd

42 Transitiestrategie voor bedrijf reserveer 5-10% ruimte voor duurzame innovatie creëer niches binnen bedrijf voor koplopers ontwikkel lange-termijn perspectief vanuit nieuwe structuur, cultuur, werkwijze doe mee met duurzame innovatie-experimenten niche-experimenten sluit nieuwe coalities met a-typische partijen ongedachte combinaties kunnnen innovatief zijn zet in op cultuurverandering binnen bedrijf scholing, competentieontwikkeling

43 Transitie Uitvoering mobiliseer koplopers binnen bedrijf ontwikkel transitieplan met koplopers start doorbraakprojecten met koplopers opschalen van succesvolle doorbraakprojecten kleine initiatieven kunnen voor doorbraken zorgen

44 Persoonlijke Transitie

45 Persoonlijke transitie elke systeemtransitie vergt een persoonlijke transitie mentale schaalsprong reflectiviteit reflexiviteit

46 Persoonlijke transitie existentiële angst je weet niet wat je krijgt, maar je weet wel wat je verliest

47 Mentale transitie positieve prikkels inspiratie taal symbolen iconen waarden

48 Mentale transitie negatieve prikkels angst boosheid frustratie tegenwerking sabotage

49 Transitie ontstaat alleen uit inspiratie en positieve energie

50 Cases - Terberg Autoleasing - Erkende Verhuizers - Feyenoord - Eneco

51 Terberg Autoleasing

52 Autoleasing 3.0 van autoleasebedrijf naar mobiliteitsprovider

53 Mobiliteit als Dienst mobiliteit als een dienst keuze uit snelheid, comfort, service, betaalbaarheid mobiliteitsmakelaar reismenu van deur to deur o.b.v. preferenties individueel of als groep wijk, straat, dorp, bedrijf, gezin, gemeenschap

54 Mobiliteit in Transitie van naar product dienst automobiliteit ketenmobiliteit fossiel hybride / elektrisch

55 Lease Vak Verandert niet alleen meer het product auto slijten maar de volledige mobiliteitsbehoefte organiseren voor een klant op duurzame wijze extra faciliteiten: voeding, telecom, verzorging

56 Nieuwe mensen & competenties mensen die kunnen: - communiceren - coördineren - onderhandelen - samenwerken - faciliteren co-creatie

57 Business Model 3.0 gericht op het volledig faciliteren van de mobiliteitsklant service van deur tot deur langdurige relatie met de klant kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit duurzaamheid is uitgangspunt

58 Positie Terberg AutoLeasing familiebedrijf, werken zo n 120 mensen was in 2003 nog koploper met concept groene leasing was gericht op reduceren van CO2-uitstoot is nu geen koploper meer maar middenmoter op zoek naar nieuw duurzaamheids concept

59 In welke fase van transitie zit Terberg? tussen transitiefase 1 en 2 zit nog NIET in het DNA van het bedrijf van ATTITUDEverandering naar GEDRAGSverandering meer LEF en LEIDERSCHAP nodig door hele organisatie

60 Transitiefase Terberg Leasing Duurzaam leasebedrijf Stabilisatie huidige situatie Acceleratie Take-off Voorontwikkeling tijd 2050

61 Transitiepatroon Terberg Leasing LEIDERSCHAP aan top, NIET bij middenkader / werkvloer VISIE ONTBREEKT, blijft steken in ideeën STRATEGIE voor duurzaamheid ONTBREEKT ANGST voor verandering bij middenkader / werkvloer

62 Conclusie Terberg Leasing CRISES veranderen autolease branche definitief traditionele autolease bedrijven VERDWIJNEN vak van autoleaser verandert ONOMKEERBAAR mobiliteitsprovider faciliteert mobilist Terberg wil TRANSITIETRAJECT in met koplopers

63 Erkende Verhuizers

64 Verhuizen 3.0 verhuizen wordt een coördinerende dienst verhuisklant wordt volledig gefaciliteerd alles rondom nieuwe locatie wordt geregeld hardware en software

65 Verhuizen in Transitie van naar product integrale dienst fysiek transport coördinatie centraal decentraal/lokaal

66 Prognoses in Verhuizen aantal verhuizingen van vóór crisis komt NIET terug - crisis is semi-permanent - aantal huishoudens neemt sterk af - worden veel minder nieuwe huizen/kantoren gebouwd - mensen gaan meer zelf doen: prosument

67 Prognoses in Verhuizen aantal verhuizingen van vóór crisis komt NIET terug - vergrijzing maakt minder mobiel - het nieuwe werken maakt flexibeler - van bezit naar verhuur / lenen van particuliere verhuizingen naar verhuizingen van zakelijke verhuizingen naar verhuizingen

68 Transitie in Vastgoed van Bob de Bouwer naar Hendrik-Jan de Tuinman

69 Systeem Crisis vastgoedontwikkeling zit op doodlopende weg crisis laat vastgoedontwikkeling imploderen vastgoedsector verandert onomkeerbaar

70 Opgave komende 5 jaar overleven door aanpassen daarna definitief transformeren tot: bedrijf dat de verhuisklant volledig faciliteert netwerkorganisatie dat samenwerkt met: energiebedrijf, zorgleverancier, telecombedrijf, waterleidingbedrijf, communicatiebureau

71 Verhuisvak Verandert niet alleen meer fysieke verplaatsingen niet alleen maar hardware wel alles regelen rondom nieuwe locatie ook software energie, telecom, zorg, water, communicatie

72 Business Model 3.0 gericht op het volledig faciliteren van de verhuisklant kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit het creëren van maatschappelijke waarde duurzaamheid wordt mede bepalend

73 Nieuwe mensen & competenties mensen die kunnen: - communiceren - coördineren - onderhandelen - samenwerken - faciliteren

74 Transitiefase Erkende Verhuizers Duurzaam leasebedrijf Stabilisatie huidige situatie Acceleratie Take-off Voorontwikkeling tijd 2050

75 Transitiepatroon Erkende Verhuizers OVERLEVEN is het parool bij verhuisbedrijven TRADITIONELE BRANCHE, veel familiebedrijven KOPLOPERS zetten al in op faciliterende verhuisdienst nog 35 km te gaan van de TRANSITIEMARATHON

76 Conclusie Erkende Verhuizers CRISES veranderen verhuisbranche definitief traditionele verhuisbedrijven VERDWIJNEN NETWERKBEDRIJVEN faciliteren verhuisklant vak van verhuizer verandert ONOMKEERBAAR netwerk coördinator

77 Feyenoord Ontvangst en rondleiding stadion Presentatie duurzaamheid Brainstorm rondom het thema Omgeving (inclusief lunch) Afsluiting

78 Voetbalclub 3.0 voetbalclubs worden mede verantwoordelijk voor: leefbaarheid, gezondheid en educatie van mensen die taak was voorheen voorbehouden aan de overheid. overheid delegeert dat naar maatschappelijke partners maatschappelijke taken worden steeds belangrijker voor voetbalclubs. Voetbal wordt onderdeel van pakket

79 Twente Koploper MVO heeft 3 achterstandswijken geadopterd achterstandswijk Berflo Es in Hengelo Twente heeft in die wijk oefenaccomodatie Twente mede verantwoordelijk voor leefsituatie wijk Sander Boschker ambassadeur voor wijk medewerkers Twente actief in diverse projecten risicojongeren lopen stage bij sponsors Twente

80 Omgeving Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoe ga je als club om met: - sponsors - supporters - lokale overheid - onderwijsinstellingen - woningcorporaties - bedrijven

81 Sponsors sponsors anno 2012 financieren niet zomaar in club sponsors willen samen ontwikkelen en investeren sponsors willen co-creatie en co-productie sponsors willen zich associëren met positieve waarde

82 Supporters Feyenoord is een echte volksclub heeft meest trouwe supporters van Nederland fungeert bij thuiswedstrijden als 12 de man schaduwzijde: agressie en negatief imago invloed van harde kern op cultuur is negatief periodieke intimidatie

83 Prototype Feyenoord Supporter

84 Ideaaltypische supporter in ers domineren families zijn bepalend: opa s, kinderen, kleinkinderen multi-cultureel 30% vrouwen en meisjes cultuuromslag

85 Cultuur stoer, rauw, hard warme kant wordt te weinig benadrukt wat zijn kernwaarden die je wilt uitstralen? Feyenoord Familie

86 Lokale Overheid relatie met de deelgemeenten Feyenoord/IJsselmonde relatie met de gemeente spanningsvol co-partnership?

87 Onderwijsinstellingen basisscholen middelbare scholen hoge scholen universiteit structurele samenwerking?

88 Woningcorporaties Woonstad / Vestia / Havensteder/ Woonbron kennen achterstandswijken goed structurele samenwerking t.a.v.: huisvesting? energie? jeugdopvang

89 Bedrijven in Omgeving relatie met bedrijven in omgeving gezamenlijk plan voor gebiedsontwikkeling? gezamenlijk plan voor energie, water, afval? tegenstrijdige belangen inzake Stadionpark?

90 Huidige Identiteit Underdog ontwikkeld vanaf jaren 80 Beste, Grootste Club ontwikkeld vanaf jaren 30

91 Identiteit Feyenoord 3.0 de eeuwige underdog groot kampioen dé club van Nederland opleidingsclub voor Europa FC Rotterdam

92 Kernwaarden Feyenoord 3.0 veilig schoon gezellig feest stoer macho feminien Rotterdams Nationaal Internationaal volks burgerlijk kameraadschap

93 MVO Feyenoord = zoektocht naar nieuwe identiteit

94 MVO-projecten Feyenoord - Scoren in Noord - Scoren op Zuid - Feyenoord Amateurpartners - Goede Doelen - Giovanni van Bronckhorst Academy - Feyenoord Jeugdproject - Scoren voor gezondheid - Feyenoord Footy 4 All - City Stewards

95 Status MVO Feyenoord Feyenoord Foundation voor fondsenwerving veel projecten, maar losse projecten zonder samenhang zit op uitvoeringsniveau in de organisatie moet op strategisch niveau (directieniveau) in organisatie geen overkoepelende doelstelling voor MVO

96 Conclusie Feyenoord kwaliteitsverbetering is nodig qua mensen en organisatie 2. cultuuromslag is nodig: van underdog naar kampioen 3. kernwaarden herijken voor nieuwe identiteit 4. hoger ambitieniveau voor MVO 5. directeur MVO en projectmanager MVO

97 Eneco

98 Transitie Energiebedrijven van: producent naar: co-producent producten diensten korte-termijn winst lange-termijn waarde competitie partnerships efficiency effectiviteit

99 Nieuwe rol Eneco initiatiefnemer veranderings agent facilitator gebiedsontwikkelaar leiderschap voor duurzame gebiedsontwikkeling

100 ENECO in 2027 leverancier van energiediensten op maat verdienen aan minder energie van Kwh naar totaal energieconcept co-producent van energie in gemeenschappen allianties met bouwers en mobiliteitsmakelaars energiebeheerder van de Stadshavens

101 Bedrijfstransitie ENECO duurzaamheid als leidraad voor bedrijfsstrategie duurzaamheidsvisie ontwikkelen en implementeren beschermde ruimtes voor koplopers binnen bedrijf niche-experimenten met hoog risicogehalte systematisch leerervaringen vastleggen

102 Bedrijfstransitie ENECO andere cultuur, structuur en werkwijze andere organisatie cellulair, lerende organisatie, experimenteerruimtes andere cultuur aanvallend, gedurfd, pro-actief ander type mensen friskijkers, dwarsdenkers, recalcitrant, ondeugend

103 Leiderschap in duurzame energie pro-actieve opstelling wat betreft duurzame energie energie-neutraal als norm stellen voor projecten energie-leverend als toekomstige norm decentrale energie-opwekking [levering] gebouwen, huizen, daken, wegen Eneco als initiatiefnemer van energietransitie

104 Iconen als aanjager binnen bedrijf 1. Stadshavens Rotterdam 1600 ha oude havens worden woon-werkgebied 2. Tweede Maasvlakte 20 windparken off shore van 200 van 5MW 3. Achterstandswijk klimaatneutraal: financieel voordeel, gezondheidswinst 4. Nieuwe Kuip energieleverend voetbalstadion 5. Electrische auto s

105 Wat betekent dit voor de strategie? transitieteam afdeling decentraal duurzaam lange termijn visie + korte termijn projecten zoeken, leren, experimenteren

106 Wat betekent dit voor werknemers? persoonlijk ontwikkelingstraject voor duurzaamheid proceskennis voor complexe transitietrajecten afrekenperiode van ca. 5 jaar verschillende rollen / taken in transitieprocessen van techneuten naar procesdeskundigen

107 Conclusies ENECO duurzaamheid kern van het energiebedrijf bedrijfstransitie van verdediger naar aanvaller vraagt nieuwe mensen en nieuwe competenties duurzame iconen als doorbraakprojecten energieleverancier als gebiedsontwikkelaar

108 Conclusies concept MVO is aan herijking toe MVO 3.0 is nog nauwelijks geïmplementeerd MVO 3.0 vergt systeemtransitie: radicale innovatie systeemtransitie = bedrijfstransitie = mentale transitie leren van goede voorbeelden i.p.v. standaardiseren

Transitieagenda voor Nederland

Transitieagenda voor Nederland Prof. dr. ir. JAN ROTMANS Transitieagenda voor Nederland Investeren in duurzame innovatie Prof. dr. ir. JAN ROTMANS Transitieagenda voor Nederland Investeren in duurzame innovatie Productie Annelies Bol

Nadere informatie

Jan Rotmans. DRIFT, Erasmus Universiteit Rotterdam. Augustus 2011

Jan Rotmans. DRIFT, Erasmus Universiteit Rotterdam. Augustus 2011 Staat van de Energietransitie in Nederland Jan Rotmans DRIFT, Erasmus Universiteit Rotterdam Augustus 2011 0. Management Samenvatting Tien jaar geleden startte het project energietransitie, na het verschijnen

Nadere informatie

Nederland duurzaam in 2050

Nederland duurzaam in 2050 Urgenda visie 2050 Voor veel mensen is duurzaamheid allang geen vaag begrip meer, maar een wenkend perspectief. Een realiteit die we in Nederland in pakweg veertig jaar kunnen bereiken. Duizenden mensen

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie

In het Oog van de Orkaan: van consument naar prosument

In het Oog van de Orkaan: van consument naar prosument In het Oog van de Orkaan: van consument naar prosument Jan Rotmans Capelle a/d IJssel, 20-02-2013 www.twitter.com/janrotmans We leven niet in )jdperk van verandering maar in een verandering van )jdperken

Nadere informatie

De Sluipende Energierevolutie

De Sluipende Energierevolutie De Sluipende Energierevolutie ARN, Nijmegen 24 Mei 2013 Jan Rotmans www.twitter.com/janrotmans wie niet goed kijkt is verrast door de explosie aan lokale energie initiatieven, wie wel goed kijkt vindt

Nadere informatie

MONITOR GROEN GELD VERDIENEN

MONITOR GROEN GELD VERDIENEN MONITOR GROEN GELD VERDIENEN Monitor Groen Geld Verdienen inleiding 1 NOV 2013 EEN UITGAVE VAN DE ECONOMIC BOARD UTRECHT Inhoudsopgave Gouden kansen in groene business-to-business Slechts een handjevol

Nadere informatie

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt ICT motor achter duurzame energie ICT centraal in transformerende energiemarkt Een tijdperk van transitie We leven in een tijdperk van transitie van ongekende omvang. Niet meer in een periode van verandering,

Nadere informatie

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1 Gelders Energieakkoord maart 2015 Verbreden, verdiepen en versterken Definitieve tekst1 Dit Gelders Energieakkoord is geschreven door Thijs de la Court (Klimaatverbond Nederland), met ondersteuning van

Nadere informatie

Energielente op komst?

Energielente op komst? E 2013.02 Energielente op komst? De (on)macht van bottom-up en top-down in de energietransitie Auteurs Rick Bosman Flor Avelino Shivant Jhagroe Derk Loorbach Gijs Diercks Gerwin Verschuur Jurgen van der

Nadere informatie

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord Presentatie 20 maart 2015 Initiatiefnemers van dit Brabantse Energieakkoord zijn vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabants-Zeeuwse

Nadere informatie

Literatuurlijst CIRCULAIRE ECONOMIE. Bekijk ook de kenniskaart Natuurlijk Kapitaal. Wat is een circulaire economie?

Literatuurlijst CIRCULAIRE ECONOMIE. Bekijk ook de kenniskaart Natuurlijk Kapitaal. Wat is een circulaire economie? Wat is een circulaire economie? Waarom is er noodzaak tot een circulaire economie? Wat is de definitie van een circulaire economie? Wat zijn de cirkels van circulariteit? Hoe werk ik in een circulaire

Nadere informatie

Company review 2013. Progressing together. See what counts.

Company review 2013. Progressing together. See what counts. Progressing together See what counts. Zien wat er echt toe doet In 2014 hebben we onze merknaam veranderd van De Lage Landen naar DLL. Een belangrijke stap op onze weg naar wereldwijd succes. We zijn uitgegroeid

Nadere informatie

De circulaire economie komt eraan! Laat u zich verrassen of plukt u de vruchten?

De circulaire economie komt eraan! Laat u zich verrassen of plukt u de vruchten? De circulaire economie komt eraan! Laat u zich verrassen of plukt u de vruchten? Een routekaart voor transformatie van de maakindustrie. Essay voor het congres Duurzaam Organiseren Doen door de Nijmegen

Nadere informatie

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Programma Duurzaam pag 3 Programma Duurzaam pag 4 Leeswijzer Voor u ligt het programma Duurzaam

Nadere informatie

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Programma Duurzaam pag 3 Programma Duurzaam pag 4 Leeswijzer Voor u ligt het programma Duurzaam van het college

Nadere informatie

duurzame groei Commercial & Merchant Banking

duurzame groei Commercial & Merchant Banking duurzame groei Commercial & Merchant Banking inhoudsopgave Voorwoord 5 C&MB kiest voor stimuleren van social entrepreneurship 6 Interview met Claire lutje Schipholt & Joost Loeb Eosta vecht tegen anonimiteit

Nadere informatie

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014 ROTTERDAMSE SCHOUWBURG 2013 2014 SER RISICO- MANAGEMENT MVO Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over 2014 2 Voorwoord 3 Korte samenvatting 5 E.ON

Nadere informatie

Impact en engagement. Thema s en onze impact. Impact in 't kort. Milieujaarverslag. Sociaal jaarverslag. GRI overzicht. Stakeholderdialoog.

Impact en engagement. Thema s en onze impact. Impact in 't kort. Milieujaarverslag. Sociaal jaarverslag. GRI overzicht. Stakeholderdialoog. Impact en engagement Triodos Bank is in het leven geroepen om ten goede te komen aan mensen, milieu en cultuur. Ontdek wat we in 2012 hebben bereikt. Hoe we onze medewerkersgroep hebben ontwikkeld, vooruitgang

Nadere informatie

stakeholder value Wie doet het licht uit? de toekomst van duurzame energie in Nederland: een stakeholder aanpak

stakeholder value Wie doet het licht uit? de toekomst van duurzame energie in Nederland: een stakeholder aanpak stakeholder value Wie doet het licht uit? de toekomst van duurzame energie in Nederland: een stakeholder aanpak Wie doet het licht uit? De toekomst van duurzame energie in Nederland: een stakeholder aanpak

Nadere informatie

Deze brief is een gezamenlijk initiatief van wetenschappers, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Deze brief is een gezamenlijk initiatief van wetenschappers, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Deze brief is een gezamenlijk initiatief van wetenschappers, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Tweede Kamer der Staten-Generaal De heer M. Rutte De heer D.M. Samsom Binnenhof 4 2513 AA Den

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray ENERGIE VOOR GROENE GROEI Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Energie voor groene groei Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Door: Yvonne de Bie en

Nadere informatie

Bouwtechnologie trends en ontwikkelingen

Bouwtechnologie trends en ontwikkelingen Bouwtechnologie trends en ontwikkelingen Rik Oostveen Dr. Cor Nonhof Opdrachtgever Ir. Daan Maatman, programmaleider Technologie Hiteq, expertisecentrum voor technisch vakmanschap in de toekomst 1 www.hiteq.org

Nadere informatie

Nederland wordt anders Voorlopers en vormgevers van een nieuwe bouwcultuur

Nederland wordt anders Voorlopers en vormgevers van een nieuwe bouwcultuur Nederland wordt anders Voorlopers en vormgevers van een nieuwe bouwcultuur ede icco Mansholt d een cruciale ording van de hervorming ndschap. Via een nieuwe edendaagse project n naar rd gaat met n; een

Nadere informatie

SER magazine. Groen akkoord voor economie en klimaat. Akkoord met grote reikwijdte. Burgers, bedrijven en overheid. Energieakkoord voor duurzame groei

SER magazine. Groen akkoord voor economie en klimaat. Akkoord met grote reikwijdte. Burgers, bedrijven en overheid. Energieakkoord voor duurzame groei SER magazine 53 e JAARGANG - THEMANUMMER: ENERGIEAKKOORD VOOR DUURZAME GROEI SEPTEMBER 2013 Akkoord met grote reikwijdte Wiebe Draijer leidde de onderhandelingen Burgers, bedrijven en overheid Iedereen

Nadere informatie

2 Duurzaam Amsterdam

2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam 2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam Agenda voor duurzame energie, schone lucht, een circulaire economie en een klimaatbestendige stad 3 Inhoudsopgave Vooraf 7 I Ambitie en richting

Nadere informatie

ondernemen in de circulaire economie nieuwe verdienmodellen voor bedrijven en ondernemers

ondernemen in de circulaire economie nieuwe verdienmodellen voor bedrijven en ondernemers 1 2 3 1B4 1C4 1M4 1Y4 70% 70% CMY B C M Y 70% CMY B C M Y CM 1/17/14 2:21 PM 2 3 4 0% CMY B C M Y 70% CMY B C M Y CM CY CMY B C M Y 70% CM ormat 74 2004 Heidelberger Druckmaschinen AG r paskruizen.indd

Nadere informatie

De opkomst van de Verenigingseconomie Een sluipende revolutie voltrekt zich

De opkomst van de Verenigingseconomie Een sluipende revolutie voltrekt zich De opkomst van de Verenigingseconomie Een sluipende revolutie voltrekt zich Een ware economische en maatschappelijke revolutie voltrekt zich onder onze neus, maar er zijn nog maar weinig mensen die zien

Nadere informatie

2 Duurzaam Amsterdam

2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam 2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam Agenda voor duurzame energie, schone lucht, een circulaire economie en een klimaatbestendige stad 3 Inhoudsopgave Vooraf 7 I Ambitie en richting

Nadere informatie