Algemene Kredietvoorwaarden Delta Lloyd Bank C

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Kredietvoorwaarden Delta Lloyd Bank C 03.2.58"

Transcriptie

1 Algemene Kredietvoorwaarden Delta Lloyd Bank C

2 Inleiding Voor u ziet u de algemene voorwaarden die horen bij uw krediet van Delta Lloyd Bank. Deze voorwaarden hebben wij voor u zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk gemaakt, zodat voor u helder is welke rechten en plichten u hebt. Hebt u vragen of wilt u een wijziging doorgeven Dat kan op de volgende manieren: Telefonisch op (026) (van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot uur). Telefoongesprekken met Delta Lloyd Bank kunnen worden opgenomen. Per post naar Delta Lloyd Bank, Postbus 40008, 6803 GD Arnhem. Online via U kunt uw vraag stellen via Contact en u kiest vervolgens voor en. C Algemene Kredietvoorwaarden Delta Lloyd Bank 2

3 Wat staat er in deze voorwaarden? Inleiding 2 Hebt u vragen of wilt u een wijziging doorgeven 2 Algemene Kredietvoorwaarden Delta Lloyd Bank 4 Belangrijk om vooraf te weten 4 Vragen? 4 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? 4 2 Hoe sluit ik een krediet af? 4 3 Het krediet opzeggen binnen veertien dagen 4 4 Wanneer begint de overeenkomst? 5 5 Hoeveel geld kan ik opnemen? 5 6 Doorlopend krediet of persoonlijke lening? 5 7 Wanneer betaalt u rente en aflossing? 5 8 Hoe berekent de bank de rente? 5 9 Wat zijn de afspraken bij een rekening op twee namen? 5 10 Rekeningafschriften 6 11 Terugbetalen en opnamestop vanaf 65 jaar 6 12 Kwijtschelding bij overlijden? 6 13 Beëindiging door u 6 14 Beëindiging door de bank 6 15 Opnieuw toetsen van het krediet 7 16 Zekerheid 7 17 Schade 7 18 Hoe is de privacy van uw gegevens geregeld? 7 19 Opname van gegevens in het BKR 8 20 Overgang contract 8 21 Veranderingen of aanvullingen in de voorwaarden 8 22 Overige bepalingen en veranderingen doorgeven 8 23 Werking van deze voorwaarden 8 24 Hebt u een klacht of een opmerking? 8 25 Wat doen wij bij fraude? 9 Begrippenlijst 10 C Algemene Kredietvoorwaarden Delta Lloyd Bank 3

4 Algemene Kredietvoorwaarden Delta Lloyd Bank Inleiding U leent geld van de bank. Dat geld moet u wel terug betalen. Dat kan in één keer, maar ook in delen. Totdat u alles hebt terug betaald, betaalt u rente aan de bank. Belangrijk om vooraf te weten In deze voorwaarden zijn woorden schuin gedrukt. De uitleg daarvan staat in de begrippenlijst achter in deze voorwaarden. Die begrippen maken onderdeel uit van de voorwaarden. Vragen? Hebt u na het lezen van deze voorwaarden nog een vraag? Dan kunt u bellen met onze medewerkers van de afdeling Krediet Beheer op telefoonnummer (020) Waarvoor zijn deze voorwaarden? 1 In deze voorwaarden staan de regels die gelden tussen u en de bank. Deze voorwaarden zijn onderdeel van de overeenkomst tussen u en de bank. 2 Naast de overeenkomst en deze voorwaarden bestaat de overeenkomst met de bank uit het aanvraagformulier, de Algemene Voorwaarden Betalingsverkeer, de Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten, de Algemene Bankvoorwaarden. Deze voorwaarden gelden als aanvulling op de andere documenten van de overeenkomst. 2 Hoe sluit ik een krediet af? 1 U kunt een krediet aanvragen als u minimaal achttien jaar bent en in Nederland woont. De bank is niet verplicht om een aanvraag te accepteren en kan dus altijd een aanvraag afwijzen. De bank zal als u dat wilt, altijd de reden van de afwijzing opgeven. 2 U moet het aanvraagformulier invullen, ondertekenen en de gevraagde papieren meesturen. Dan beoordeelt de bank of u in aanmerking komt voor een krediet. Als dat zo is, opent de bank een rekening voor u. 3 U moet een andere Nederlandse betaalrekening opgeven als tegenrekening. Dit moet een betaalrekening zijn die op dezelfde naam of namen staat als het krediet bij de bank. 4 U moet een kopie van een geldig legitimatiebewijs met het aanvraagformulier meesturen. Geldige legitimatiebewijzen zijn een Nederlands paspoort, een Nederlands rijbewijs en een Nederlandse identiteitskaart. Hebt u geen Nederlands paspoort, rijbewijs of- identiteitskaart? Dan hebt u een geldig buitenlands paspoort en een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd nodig en een brief van de gemeente waarop uw Burgerservicenummer (BSN) staat. 5 De bank moet controleren wie u bent. Daarvoor moet u 1,- overmaken van uw vaste tegenrekening naar uw kredietrekening. Uw vaste tegenrekening is uw rekening bij een andere bank die u hebt opgegeven op het aanvraagformulier. De bank vergelijkt uw naam bij die vaste tegenrekening met uw naam zoals u die hebt opgegeven op het aanvraagformulier. 3 Het krediet opzeggen binnen veertien dagen 1 Na het versturen van de overeenkomst kunt u besluiten om toch geen krediet af te sluiten. U doet dat door de bank een brief te sturen. Zorg ervoor dat de brief binnen veertien dagen na het beschikbaar stellen of uitbetalen van het krediet bij de bank binnen is. Wat moet u in de brief schrijven? uw naam en het rekeningnummer van het krediet schrijf dat u het krediet niet wilt de datum waarop u de brief verstuurt naar de bank uw handtekening U hoeft niet te vertellen waarom u het krediet niet wilt. Dat mag natuurlijk wel. 2 Hebt u het krediet op twee namen? Dan moet u samen met de andere kredietnemer de brief schrijven aan de bank. U moet ook allebei uw handtekening onder de brief zetten. 3 Hebt u intussen al geld van het krediet ontvangen? Dan betaalt u rente vanaf de dag dat het krediet is uitbetaald tot de dag dat het krediet bij de bank op de rekening binnen is gekomen. Daarna zijn er geen afspraken meer tussen u en de bank. C Algemene Kredietvoorwaarden Delta Lloyd Bank 4

5 4 Wanneer begint de overeenkomst? 1 Er is een overeenkomst als u van de bank de bevestiging met het rekeningnummer hebt ontvangen en als het krediet beschikbaar is gesteld of het geld is overgemaakt naar de tegenrekening. 5 Hoeveel geld kan ik opnemen? 1 U hebt met de bank een kredietlimiet afgesproken. U mag tot maximaal de afgesproken limiet geld opnemen. Maar dat hoeft niet. Uitzondering hierop is een persoonlijke lening. Die wordt door de bank in een keer aan u uitbetaald. 2 De bank mag altijd opnames weigeren. Bijvoorbeeld - maar niet alleen - als u zich niet houdt aan een afspraak met de bank, zoals het op tijd betalen van de afgesproken maandtermijn(en). Zie ook bij 14 Beëindiging door de bank. 6 Doorlopend krediet of persoonlijke lening? 1 Als u niet ineens het hele leningbedrag moet opnemen, is uw lening een doorlopend krediet. U mag dan zelf weten wanneer u welk bedrag opneemt of wat u extra terug betaalt. Als u een bedrag hebt terug betaald dan mag u dat vaak ook weer opnemen. U betaalt altijd een variabele rente over de schuld die u nog hebt bij de bank. 2 In sommige gevallen hebt u met de bank afgesproken dat het bedrag wel ineens helemaal moet worden opgenomen. Dan is uw lening een persoonlijke lening. U betaalt dan een vaste rente over de hele looptijd. Bedragen die zijn afgelost kunt u niet meer opnemen. 7 Wanneer betaalt u rente en aflossing? 1 U moet iedere maand een bedrag betalen. 2 Dit bedrag bestaat uit rente en aflossing. De afspraak over de verdeling daarvan staat in de overeenkomst. 3 U moet dat bedrag uiterlijk op de dag betalen die in de overeenkomst staat. 4 U mag het bedrag dat u elke maand moet betalen niet inhouden of aftrekken van betalingen waarvan u vindt dat de bank die aan u moet doen. Let op: Niet op tijd betalen kan soms ernstige gevolgen hebben. Denk hierbij aan (loon)beslag of in de toekomst geen andere lening meer kunnen sluiten. Zie ook bij 19 Opname van gegevens in het BKR. 8 Hoe berekent de bank de rente? 1 Een doorlopend krediet heeft een variabele rente. De bank bepaalt dan zelf de hoogte van de rente. Wij informeren u bij een doorlopend krediet vooraf als de rente wijzigt. 2 Bij een doorlopend krediet wordt gerekend met een rente per dag en deze wordt aan het einde van de maand in rekening gebracht. 3 U betaalt rente over het bedrag dat u opgenomen hebt. En over een betalingsachterstand betaalt u dezelfde rente. 4 Bij een persoonlijke lening staat de rente vast en wordt gerekend met een maand van 30 dagen en een jaar van 360 dagen. 9 Wat zijn de afspraken bij een rekening op twee namen? 1 Alle afspraken die horen bij het krediet gelden voor ieder van u apart en voor u samen. U mag samen geld opnemen, maar ook mag ieder van u alleen geld opnemen. 2 Als u geld moeten betalen aan de bank, dan kunnen wij aan u samen of aan één van u beiden vragen het hele bedrag aan ons te betalen. U bent dus allebei apart voor het geheel aansprakelijk. Dit heet hoofdelijke aansprakelijkheid. Daarna kunt u onderling afrekenen. Maar afspraken tussen u beiden over wie de schuld moet betalen, gaan de bank niet aan. 3 Krijgt u van de wet de mogelijkheid om na betaling van een deel van de schuld mee te delen in de opbrengst van eventuele zekerheden die aan de bank zijn gegeven? Dan doet u hier nu alvast afstand van. 4 Wilt u een en/of rekening op de naam zetten van één rekeninghouder? Dan moet u de bank daar eerst toestemming voor vragen. U en de andere rekeninghouder moeten daarvoor een brief schrijven aan de bank. Deze brief moet u samen ondertekenen. De bank hoeft hier niet aan mee te werken. De bank mag daar ook voorwaarden aan verbinden. C Algemene Kredietvoorwaarden Delta Lloyd Bank 5

6 10 Rekeningafschriften 1 U krijgt geen papieren rekeningafschriften. 2 U kunt uw rekening online inzien. Voor online-bankieren gelden voorwaarden. Die voorwaarden staan in de Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten. 11 Terugbetalen en opnamestop vanaf 65 jaar 1 Vanaf de maand dat u 65 jaar wordt, verlaagd de bank de kredietlimiet naar het nog uitstaande bedrag dat u op dat moment hebt. 2 Opnames zijn niet meer mogelijk vanaf de maand dat u 65 jaar wordt. 3 Om uw krediet af te lossen wordt de maandtermijn gesteld op 2% van de nieuwe limiet, zodat de schuld op 0, uitkomt als u 70 jaar wordt. 4 Als u samen een krediet hebt dan gaat deze voorwaarde in op het moment dat de eerste kredietnemer 65 jaar wordt. 5 Wat hierboven in dit artikel staat, geldt alleen voor een doorlopend krediet. Bij een persoonlijke lening is een vaste datum afgesproken dat de lening moet zijn terugbetaald. 12 Kwijtschelding bij overlijden? 1 U kunt met de bank hebben afgesproken dat uw schuld bij overlijden wordt kwijtgescholden. Dit kan alleen bij het afsluiten van de overeenkomst. 2 Dit betekent dat uw erfgenamen het door u geleende geld niet hoeven terug te betalen. Maar u betaalt dan wel een hogere rente. 3 Uw nabestaanden moeten de bank de overlijdensakte sturen. De schuld wordt pas kwijtgescholden op de dag dat deze akte door de bank is ontvangen. Tot dan moeten uw nabestaanden de afgesproken maandtermijn wel betalen. 4 De bank is alleen bereid om de schuld kwijt te schelden als: u overlijdt voordat u 70 jaar bent geworden en het krediet is afgesloten voordat u 68 jaar was; de schuld niet is opgeëist. Let op: Niet op tijd betalen van de rente en/of aflossing kan ernstige gevolgen hebben voor uw erfgenamen. De kwijtschelding kan dan vervallen. Als de schuld namelijk voor het overlijden al was opgeëist, moet de gehele schuld nog steeds worden betaald. En als u een achterstand hebt, maar er is nog niet door de bank opgeëist, moet de achterstand nog betaald worden. 13 Beëindiging door u 1 U mag de overeenkomst altijd beëindigen. U moet dan wel het nog uitstaande bedrag ineens en binnen dertig dagen terug betalen. U mag in de tussentijd geen bedragen meer opnemen. 2 Als u een doorlopend krediet hebt, mag u de overeenkomst zonder kosten beëindigen. 3 Als u een persoonlijke lening hebt, kunnen aan het beëindigen wel kosten verbonden zijn. Hoe deze kosten berekend worden staat in de overeenkomst. 14 Beëindiging door de bank 1 De bank mag het krediet ook altijd beëindigen. Wij zullen wel een reden geven. 2 U mag dan geen bedragen meer opnemen. 3 U blijft daarna in ieder geval verplicht de afgesproken maandbedragen te betalen tot het krediet helemaal is terugbetaald. 4 Maar soms moet u het nog uitstaande bedrag ineens in een keer terug betalen. Dat heet opeisen. Dat is onder andere zo: als u een betalingsachterstand van minstens twee maanden hebt en ondanks ons verzoek niet betaalt; als u failliet wordt verklaard of in de wettelijke schuldsanering terechtkomt; wanneer u overlijdt en uw erfgenamen de verplichtingen niet nakomen; als u in het buitenland bent gaan wonen of wij aanwijzingen hebben dat u dit op korte termijn gaat doen; als u onjuiste informatie hebt opgegeven bij de aanvraag van de lening. 5 De bank mag de overeenkomst automatisch beëindigen als u alles hebt terug betaald. C Algemene Kredietvoorwaarden Delta Lloyd Bank 6

7 15 Opnieuw toetsen van het krediet 1 Als u of de bank dat nodig vindt, kunnen wij kijken of het krediet nog bij u past. Wij gaan dan opnieuw bekijken of u nog door de (inkomens)toets voor het aangaan van de overeenkomst komt. 2 U moet hieraan meewerken en ons alle informatie geven die wij daarvoor nodig hebben. Als u niet meewerkt, dan kunnen wij het krediet beëindigen. 3 Past het krediet niet meer bij u? Dan kan de bank de kredietlimiet aanpassen of verdere opnames blokkeren. 4 Het is belangrijk om te weten dat de bank niet verplicht is om tussentijds te beoordelen of het krediet nog bij u past. U kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. 16 Zekerheid 1 Het kan zijn dat u verplicht wordt om zekerheid te geven of u wel kunt terugbetalen. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een pandrecht of hypotheek. 2 Als u aan ons belooft dat wij de uitkering krijgen van een levens- of overlijdensrisicoverzekering (pandrecht) dan kunt u niet: die polis aan iemand anders geven (overdragen); de rechten wijzigen; die polis aan iemand anders beloven (verpanding); die polis stoppen of afkopen. 3 U bent verplicht verschuldigde premies voor zo n verzekering te blijven betalen. De bank mag ervoor kiezen om die premies zelf namens u te betalen. Dat is de bank niet verplicht. Alles wat de bank aan de verzekeraar heeft betaald, wordt op het krediet bijgeschreven. U betaalt daar dan rente over. 17 Schade 1 De bank is niet verantwoordelijk voor schade die u hebt: Als wij een opdracht of mededeling van u niet of niet op tijd uitvoeren; Als er verkeerde gegevens staan in onze informatie en/of berekeningen over de rekening; Als wij langzaam zijn bij het aan- of afmelden bij het BKR of andere registratiesystemen. 2 Dit is niet zo als een medewerker van de bank dit met opzet heeft gedaan of als wij hier grove schuld aan hebben. 3 Hebt u kosten gemaakt voor de communicatie met de bank? Bijvoorbeeld telefoonkosten of internetkosten? Dan betaalt u die zelf. 18 Hoe is de privacy van uw gegevens geregeld? 1 De bank behandelt uw gegevens zorgvuldig. De bank doet dit volgens de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. 2 Als u met ons een overeenkomst sluit, geeft u de bank toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken. De bank mag ze ook doorgeven binnen de groep van bedrijven van Delta Lloyd. 3 De bank gebruikt persoonsgegevens voor een goede bedrijfsvoering. De bank heeft daarbij als doel: Om klanten en mogelijke klanten te beoordelen en te accepteren. Om overeenkomsten met klanten aan te gaan en uit te voeren. Om betalingen te verwerken. Om analyses te maken voor statistische en wetenschappelijke doelen. Om (gericht) reclame te maken voor producten van de bank om een overeenkomst aan te gaan, te behouden of uit te breiden. Voor de veiligheid en integriteit van financiële instellingen. Bijvoorbeeld om strafbare gedragingen tegen financiële instellingen op te sporen, te voorkomen en te bestrijden. Dus ook strafbare gedragingen tegen de bedrijven van Delta Lloyd Groep, haar klanten en haar personeel. Om instellingen te waarschuwen als er iets niet klopt. De bank kan uw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan een toezichthouder. Om zich te houden aan de wet. 4 De bank verstrekt in sommige gevallen gegevens over uw rekening aan de Belastingdienst. C Algemene Kredietvoorwaarden Delta Lloyd Bank 7

8 19 Opname van gegevens in het BKR 1 De bank is aangesloten bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel (BKR). De bank meldt dit krediet aan bij het BKR. Dit doen wij onder andere om ervoor te zorgen dat u niet teveel krediet krijgt. 2 Als u meer dan zestig dagen achterloopt met betalen, meldt de bank dit aan het BKR. Dit kan verstrekkende gevolgen voor u hebben. 20 Overgang contract 1 De bank mag (de rechten en verplichtingen uit) de overeenkomst en deze voorwaarden aan iemand anders, bijvoorbeeld een andere kredietinstelling, overdragen. 2 U keurt zo n overdracht nu al goed en belooft, als dat noodzakelijk mocht zijn, alle medewerking. Als u niet meewerkt, dan mag de bank de overeenkomst per direct beëindigen. 21 Veranderingen of aanvullingen in de voorwaarden 1 De bank mag de voorwaarden altijd helemaal of voor een deel veranderen of aanvullen. Dit geldt ook voor voorwaarden die te maken hebben met deze voorwaarden. 2 Een verandering gaat pas in als u daarover een brief of hebt gekregen. Of als de bank de verandering op de website heeft gezet. 3 Is een verandering nadelig voor u? Dan gaat de verandering pas in dertig dagen nadat de bank deze bekend heeft gemaakt. 4 Als u de verandering niet wilt accepteren dan kunt u binnen dertig dagen de overeenkomst kosteloos beëindigen. 5 Stelt een wet nieuwe eisen waardoor de bank de voorwaarden moet veranderen? Dan gaat die verandering meteen in. Daarvoor heeft de bank van niemand toestemming nodig en dan geldt geen mogelijkheid tot het kosteloos beëindigen zoals hierboven genoemd is. 6 Zijn deze voorwaarden niet duidelijk, of staat er niets in deze voorwaarden over een bepaalde situatie? Dan beslist de bank hoe de voorwaarden moeten worden uitgelegd. 22 Overige bepalingen en veranderingen doorgeven 1 Veranderingen die belangrijk kunnen zijn voor de overeenkomst moet u onmiddellijk in een brief doorgeven aan de bank. Bijvoorbeeld een verandering in uw woonadres, uw postadres, adres of bankrekeningnummer. 2 Hebt u een en/of rekening? Dan moet u allebei de brief aan de bank ondertekenen. 3 Hebt u schade doordat u een verandering niet, niet op tijd of verkeerd hebt doorgegeven? Dan is de bank daar niet verantwoordelijk voor. 4 De bank kan u toestemming geven om alle mededelingen die u moet doen aan de bank per door te geven. De bank hoeft dat niet te doen. 23 Werking van deze voorwaarden 1 Komen de regels in deze voorwaarden niet overeen met de regels van andere voorwaarden? Dan gelden voor uw overeenkomst de regels van deze voorwaarden. 24 Hebt u een klacht of een opmerking? 1 Hebt u een klacht of een opmerking? Dan kunt u dat aan de bank laten weten. U kunt een sturen naar of u kunt een brief sturen naar afdeling Klachten van Delta Lloyd Bank, Postbus 40008, 6803 GD Arnhem. 2 Schrijf in ieder geval in uw brief of uw Uw leningnummer Uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en adres Een duidelijke beschrijving van uw klacht of uw opmerking Eventuele bijlagen om uw klacht te bewijzen. 3 Komt u er niet uit met de afdeling Klachten? Dan kunt u de directie van Delta Lloyd Bank vragen naar uw klacht te kijken. 4 Komt u er ook niet uit met de directie? Dan kunt u binnen drie maanden nadat u een reactie hebt gekregen, uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Het adres van het KiFiD is: Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. U kunt de klacht ook doorgeven via of u kunt bellen met het KiFiD op het nummer (0900) U kunt met uw klacht ook naar de rechter gaan. C Algemene Kredietvoorwaarden Delta Lloyd Bank 8

9 25 Wat doen wij bij fraude? Wij gaan ervan uit dat u ons juist en volledig informeert. Doet u dat opzettelijk en doelbewust niet? Dan fraudeert u. Bijvoorbeeld als u ons onjuiste gegevens stuurt als u een lening of rekening aanvraagt. U fraudeert ook als u belangrijke informatie voor het beoordelen van uw verzoek niet doorgeeft. Wij doen onderzoek als er aanwijzingen zijn dat u fraudeert. Bij dit onderzoek volgen wij de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Banken en Delta Lloyd Groep. Hebt u gefraudeerd? Dan kunnen wij de volgende maatregelen nemen: uw aanvraag voor een lening of rekening niet accepteren. de lening of rekening stopzetten. andere leningen, rekeningen en verzekeringen die bij ons lopen beëindigen. besluiten dat u een al ontvangen uitkering of onze onderzoekskosten moet terugbetalen. aangifte doen bij de politie. uw gegevens registreren in de registers van het Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen. Dit zijn registers die banken en verzekeraars gebruiken om fraude te bestrijden. Hierbij houden wij ons aan het Protocol Incidenten waarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI). Dit protocol is goedgekeurd door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Al deze maatregelen zorgen ervoor dat u niet teveel betaalt, omdat anderen verkeerd omgaan met hun lening, rekening, of verzekering. Wilt u meer weten over ons fraudebeleid? Kijk dan op C Algemene Kredietvoorwaarden Delta Lloyd Bank 9

10 Begrippenlijst Deze begrippenlijst is van toepassing op alle voorwaarden en teksten in dit boekje. Begrip BKR De bank Doorlopend krediet Kredietlimiet Overeenkomst Persoonlijke lening U/Uw Variabele rente Vaste rente Uitleg Bureau Krediet Registratie. Hier worden onder andere alle leningen hoger dan en lager dan geregistreerd, inclusief achterstanden in betalingen. Delta Lloyd Bank N.V. of een opvolger. OHRA Bank is een handelsnaam van Delta Lloyd Bank N.V. Met de bank wordt ook bedoeld een mogelijke rechtsopvolger van de bank. De bank mag namelijk de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst en deze voorwaarden overdragen aan iemand anders. Dit kan ook een rechtspersoon (ander bedrijf) of stichting zijn. U gaat daarmee nu al akkoord en werkt daar voor zover noodzakelijk aan mee. Dit is een kredietvorm met een variabele rente (zie onder) en waarmee u binnen de afgesproken limiet geld op kunt nemen en boetevrij af kunt lossen. Het maximale bedrag dat u mag opnemen. Dat kan ineens of in delen zijn. Dat hangt af van de overeenkomst. De overeenkomst tussen u en de bank waarin de belangrijkste kenmerken staan genoemd, zoals onder andere de hoogte van de kredietlimiet, de hoogte van de rente, de hoogte van de aflossing, de (verwachte) looptijd en wanneer u moet terug betalen. Dit is een kredietvorm met een vaste rente (zie onder) en waarbij u elke maand rente en aflossing betaald totdat de hele lening is terug betaald. U kunt tussentijds niet opnieuw geld opnemen en niet in alle gevallen boetevrij aflossen. Hiermee wordt zowel de eerste als de tweede kredietnemer bedoeld of beide gelijktijdig. Dat is een rente die altijd kan veranderen. De bank mag de hoogte daarvan dus altijd wijzigen. De bank is helemaal vrij in het bepalen van de hoogte en hoeft dus niet een andere rente (zoals bijvoorbeeld een Euribor tarief) te volgen. Een variabele rente kan dus dalen, waardoor uw maandlasten lager worden, maar ook stijgen. Als de variabele rente stijgt, kunnen uw maandlasten plotseling hoger worden. Maar u kunt altijd zonder boete uw krediet terugbetalen of oversluiten. Oversluiten betekent dat u een krediet afsluit bij een ander bedrijf. Met dat nieuwe krediet lost u het krediet bij de bank af. Dat is een rente waarvan wij de hoogte vooraf hebben afgesproken en die tussentijds niet kan veranderen. C Algemene Kredietvoorwaarden Delta Lloyd Bank 10

Delta Lloyd Bank NV. retail Banking

Delta Lloyd Bank NV. retail Banking Voorwaarden Delta Lloyd BeleggingsPlus Rekening Delta Lloyd Bank NV onderdeel retail Banking Inhoudsopgave 1 waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 Hoe opent u de BeleggingsPlus 3 De BeleggingsPlus Rekening

Nadere informatie

Voorwaarden OHRA Internet Spaarrekening

Voorwaarden OHRA Internet Spaarrekening Voorwaarden OHRA Internet Spaarrekening Inhoudsopgave Pagina 1. Waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 2. Hoe opent u de Internet Spaarrekening? 2 3. De Internet Spaarrekening opzeggen binnen veertien dagen

Nadere informatie

Voorwaarden OHRA. Internet Spaarrekening

Voorwaarden OHRA. Internet Spaarrekening Voorwaarden OHRA Internet Spaarrekening Inleiding Dit zijn de voorwaarden van de OHRA Internet Spaarrekening. De voorwaarden vormen een onderdeel van de overeenkomst tussen u en de bank. In de overeenkomst

Nadere informatie

Voorwaarden BeleggingsPlus Rekening C 03.2.16-0815

Voorwaarden BeleggingsPlus Rekening C 03.2.16-0815 Voorwaarden BeleggingsPlus Rekening C 03.2.16-0815 Inleiding Dit zijn de voorwaarden van de Delta Lloyd BeleggingsPlus Rekening. De voorwaarden vormen een onderdeel van de overeenkomst tussen u en de bank.

Nadere informatie

Voorwaarden ZekerPlusHypotheek Rekening C 03.2.08

Voorwaarden ZekerPlusHypotheek Rekening C 03.2.08 Voorwaarden ZekerPlusHypotheek Rekening C 03.2.08 Inleiding U leent geld om een woning te kopen of te verbouwen. Met de ZekerPlusHypotheek Rekening spaart u om (een deel) van de lening af te lossen. Belangrijk

Nadere informatie

Voorwaarden Beleggingsdepot C

Voorwaarden Beleggingsdepot C Voorwaarden Beleggingsdepot C 03.2.10 Voorwaarden Beleggingsdepot Inleiding Dit zijn de voorwaarden van het Delta Lloyd Beleggingsdepot. De voorwaarden vormen een onderdeel van de overeenkomst tussen u

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd E-levensloop C 03.2.25

Voorwaarden Delta Lloyd E-levensloop C 03.2.25 Voorwaarden Delta Lloyd E-levensloop C 03.2.25 Inleiding Dit zijn de voorwaarden van Delta Lloyd E-Levensloop. Hierin staan de regels die gelden tussen u en de bank. De voorwaarden vormen een onderdeel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Betalingsverkeer C 03.2.39

Algemene Voorwaarden Betalingsverkeer C 03.2.39 Algemene Voorwaarden Betalingsverkeer C 03.2.39 Inleiding Dit zijn de Algemene Voorwaarden Betalingsverkeer. In deze voorwaarden staan alle afspraken over betalingsverkeer tussen u en de bank. Deze voorwaarden

Nadere informatie

ZekerPlusHypotheek Rekening

ZekerPlusHypotheek Rekening Voorwaarden ZekerPlusHypotheek Rekening Artikel 3495-40.1905 Datum 01 mei 2019 Inhoud Inleiding 3 Voorwaarden ZekerPlusHypotheek Rekening 4 1 Met wie heb ik welke afspraken? 4 2 Van wie is de spaarrekening?

Nadere informatie

VOORWAARDEN Delta Lloyd Lijfrente Oogstrekening. Delta Lloyd Bank NV. INHOUDSOPGAVE 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden?

VOORWAARDEN Delta Lloyd Lijfrente Oogstrekening. Delta Lloyd Bank NV. INHOUDSOPGAVE 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? VOORWAARDEN Delta Lloyd Lijfrente Oogstrekening Delta Lloyd Bank NV MODEL Retail Banking INHOUDSOPGAVE 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 Hoe werkt de Lijfrente Oogstrekening? 3 De kosten van de Lijfrente

Nadere informatie

Voorwaarden EffectenPlusHypotheek Rekening C 03.2.19

Voorwaarden EffectenPlusHypotheek Rekening C 03.2.19 Voorwaarden EffectenPlusHypotheek Rekening C 03.2.19 Inleiding U leent geld om een woning te kopen of te verbouwen. Met de EffectPlusHypotheek Rekening spaart en of belegt u om (een deel) van de lening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden Betalingsverkeer

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden Betalingsverkeer Algemene Voorwaarden Inleiding Dit zijn de. In deze voorwaarden staan alle afspraken over betalingsverkeer tussen u en de bank. Deze voorwaarden horen bij de voorwaarden van de rekening die u bij OHRA

Nadere informatie

Voorwaarden Lijfrente Oogstrekening C

Voorwaarden Lijfrente Oogstrekening C Voorwaarden Lijfrente Oogstrekening C 03.2.36 Inleiding Dit zijn de voorwaarden van de Delta Lloyd Lijfrente Oogstrekening. Hierin staan de regels die gelden tussen u en de bank. De voorwaarden vormen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Continue Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Versie 3.0 September 2014 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Doorlopend krediet...

Nadere informatie

1. Waarvoor zijn deze voorwaarden? 9. Rente

1. Waarvoor zijn deze voorwaarden? 9. Rente VOORWAARDEN Delta Lloyd Gouden Handdruk Oogstrekening Delta Lloyd Bank NV MODEL Retail Banking INHOUDSOPGAVE 1. Waarvoor zijn deze voorwaarden? 2. Hoe werkt de Gouden Handdruk Oogstrekening? 3. Verboden

Nadere informatie

Voorwaarden OHRA. Direct Ingaande Lijfrenterekening

Voorwaarden OHRA. Direct Ingaande Lijfrenterekening Voorwaarden OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening Inleiding Dit zijn de voorwaarden van de OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening. Hierin staan de regels die gelden tussen u en de bank. De voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden EffectenPlusHypotheek Rekening C 03.2.19

Voorwaarden EffectenPlusHypotheek Rekening C 03.2.19 Voorwaarden EffectenPlusHypotheek Rekening C 03.2.19 Inleiding U leent geld om een woning te kopen of te verbouwen. Met de EffectPlusHypotheek Rekening spaart en of belegt u om (een deel) van de lening

Nadere informatie

Voorwaarden. RentePlús Rekening

Voorwaarden. RentePlús Rekening Voorwaarden RentePlús Rekening Wat wilt u weten? 1. Voorwaarden: goed om te lezen 2. Hoe werkt uw RentePlús Rekening? 2.1 Wat is de RentePlús Rekening?... 3. Wat gebeurt er als u een RentePlús Rekening

Nadere informatie

Voorwaarden Nettolijfrente Oogstrekening C

Voorwaarden Nettolijfrente Oogstrekening C Voorwaarden Nettolijfrente Oogstrekening C 03.2.60 Inleiding Dit zijn de voorwaarden van de Delta Lloyd Nettolijfrente Oogstrekening. Hierin staan de regels die gelden tussen u en de bank. De voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Personal. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Personal. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Personal Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. PL20150002 Juli 2015 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Persoonlijke lening...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten C 03.2.30

Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten C 03.2.30 Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten C 03.2.30 Inleiding Voor u ziet u de algemene voorwaarden voor het gebruik van elektronische diensten bij Delta Lloyd Bank. Deze voorwaarden hebben wij zo duidelijk

Nadere informatie

Voorwaarden voorlopige dekking overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden voorlopige dekking overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden voorlopige dekking overlijdensrisicoverzekering C100166-0217 Inleiding Deze voorwaarden beschrijven de voorlopige dekking van uw overlijdensrisicoverzekering. Met deze voorlopige dekking bent

Nadere informatie

Voorwaarden Termijndeposito. September 2016

Voorwaarden Termijndeposito. September 2016 Voorwaarden Termijndeposito September 2016 Artikel 1. Voor wie zijn deze voorwaarden? Deze voorwaarden gelden voor u en ons. Met u bedoelen wij de volgende personen: U, de persoon van wie de Termijndeposito

Nadere informatie

Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening

Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening Hier vindt u de voorwaarden voor de Evi Spaarrekening. In deze voorwaarden regelen wij hoe wij met elkaar omgaan en welke afspraken er zijn over de Evi Spaarrekening.

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Gouden Handdruk Oogstrekening C 03.2.47

Voorwaarden Delta Lloyd Gouden Handdruk Oogstrekening C 03.2.47 Voorwaarden Delta Lloyd Gouden Handdruk Oogstrekening C 03.2.47 Inleiding Dit zijn de voorwaarden van de Delta Lloyd Gouden Handdruk Oogstrekening. Hierin staan de regels die gelden tussen u en de bank.

Nadere informatie

Voorwaarden. Doelspaarrekening fbto.nl

Voorwaarden. Doelspaarrekening fbto.nl Voorwaarden Doelspaarrekening Doelspaarrekening fbto.nl U bent: Wij: de rekeninghouder De Doelspaarrekening staat op uw naam. FBTO 1. Voorwaarden: goed om te lezen Wilt u geld opzij zetten? Lees dan eerst

Nadere informatie

Voorwaarden voorlopige dekking overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden voorlopige dekking overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden voorlopige dekking overlijdensrisicoverzekering C100166-0518 Inleiding Deze voorwaarden beschrijven de voorlopige dekking van uw overlijdensrisicoverzekering. Met deze voorlopige dekking bent

Nadere informatie

Reglement Allianz Spaar- en Depositorekening

Reglement Allianz Spaar- en Depositorekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Spaar- en Depositorekening Versie 1.1 Augustus 2014 1 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 3 Wat is het doel van de Allianz Spaar- en Depositorekening?

Nadere informatie

Koopsom Garantie Polis

Koopsom Garantie Polis Voorwaarden Koopsom Garantie Polis 1311 Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. De Koopsom Garantie Polis is een levensverzekering. U spreekt met ons af dat wij uitkeren als de verzekerde op de einddatum

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Persoonlijkste Basis Lening van BNP Paribas Personal Finance B.V.

Algemene Voorwaarden Persoonlijkste Basis Lening van BNP Paribas Personal Finance B.V. Algemene Voorwaarden Persoonlijkste Basis Lening van BNP Paribas Personal Finance B.V. Bij uw persoonlijke lening horen voorwaarden. Hierin leest u wat wij van u verwachten en wat u van ons mag verwachten.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Doorlopend Krediet 1 1. Begrippen Kredietnemer: Kredietgever: Krediet: Kredietlimiet: De natuurlijke persoon of personen aan wie de kredietgever een lening heeft

Nadere informatie

Elektronische Diensten

Elektronische Diensten Elektronische Diensten Algemene Voorwaarden Inleiding voorwaarden elektronische diensten Voor u ziet u de algemene voorwaarden voor het gebruik van elektronische diensten bij OHRA. Deze voorwaarden hebben

Nadere informatie

ABN AMRO Risicoverzekering

ABN AMRO Risicoverzekering Voorwaarden 1304 ABN AMRO Risicoverzekering Wat staat er in deze voorwaarden? Blad 1: Algemene afspraken Blad 3: Wat mag u van ons verwachten? Blad 5: Wat verwachten wij van u? Blad 6: Wat mag u veranderen

Nadere informatie

Lijfrente Garantie Polis

Lijfrente Garantie Polis Voorwaarden Lijfrente Garantie Polis 1510 WAT STAAT ER IN DEZE VOORWAARDEN? Pagina 1 : Algemene afspraken Pagina 3 : Wat mag u van ons verwachten? Pagina 5 : Wat verwachten wij van u? Pagina 6 : Wat mag

Nadere informatie

Voorwaarden OHRA. Gouden Handdruk Uitkeerrekening

Voorwaarden OHRA. Gouden Handdruk Uitkeerrekening Voorwaarden OHRA Gouden Handdruk Uitkeerrekening Inleiding Dit zijn de voorwaarden van de OHRA Gouden Handdruk Uitkeerrekening. Hierin staan de regels die gelden tussen u en de bank. De voorwaarden vormen

Nadere informatie

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Risico Plan

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Risico Plan Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Risico Plan RISP1412 Inleiding Deze voorwaarden beschrijven uw overlijdensrisicoverzekering. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Ook bij overlijden.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Classic. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Classic. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Classic Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Versie 3.0 September 2014 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Huurkoop... 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beleggen C 03.2.15

Algemene Voorwaarden Beleggen C 03.2.15 Algemene Voorwaarden Beleggen C 03.2.15 Inleiding Dit zijn de Algemene Voorwaarden Beleggen. De voorwaarden vormen een onderdeel van de overeenkomst tussen u en de bank. In de overeenkomst staan alle afspraken

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Freo Doorlopend Krediet

Algemene Voorwaarden Freo Doorlopend Krediet Algemene Voorwaarden Freo Doorlopend Krediet 1. Begrippen Kredietnemer Kredietgever Krediet Kredietlimiet Jaarlijks kostenpercentage Totaal te betalen bedrag De natuurlijke persoon of personen aan wie

Nadere informatie

Om een Persoonlijke Lening te krijgen, moet u aan de volgende regels voldoen. Pas dan bieden wij u een lening aan:

Om een Persoonlijke Lening te krijgen, moet u aan de volgende regels voldoen. Pas dan bieden wij u een lening aan: Productinformatie Athlon Auto Financiering Persoonlijke Lening Algemeen Een Persoonlijke Lening is een doorlopende lening met een vaste looptijd en een vaste rente. Zolang de lening loopt, betaalt u elke

Nadere informatie

Prospectus Crediam Lenen

Prospectus Crediam Lenen Prospectus Crediam Lenen Prospectus 1 Wat extra ruimte is wel zo prettig. Ook financieel. Voor geplande of juist onverwachtse uitgaven. Want wat is er vervelender dan dat u juist op dát moment geen geld

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Persoonlijke Senioren Lening van BNP Paribas Personal Finance B.V.

Algemene Voorwaarden Persoonlijke Senioren Lening van BNP Paribas Personal Finance B.V. Algemene Voorwaarden Persoonlijke Senioren Lening van BNP Paribas Personal Finance B.V. Bij uw persoonlijke lening horen voorwaarden. Hierin leest u wat wij van u verwachten en wat u van ons mag verwachten.

Nadere informatie

FD0578 0305(i) Leningen

FD0578 0305(i) Leningen FD0578 0305(i) Leningen Bij OHRA houden we van duidelijkheid. Dat betekent: weinig kleine lettertjes, geen lange wachttijden en korte lijnen. Zo houden we het overzichtelijk en weet u direct waar u aan

Nadere informatie

Extra Pensioen Uitkering Productinformatie

Extra Pensioen Uitkering Productinformatie Extra Pensioen Uitkering Productinformatie 1/12 Extra Pensioen Uitkering, een bankspaarproduct Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze informatie over de Extra Pensioen Uitkering bedoeld? 2. Algemene informatie

Nadere informatie

Om een Doorlopend Krediet te krijgen, moet u aan de volgende regels voldoen. Pas dan bieden wij u een lening aan:

Om een Doorlopend Krediet te krijgen, moet u aan de volgende regels voldoen. Pas dan bieden wij u een lening aan: Productinformatie Athlon Auto Financiering Doorlopend Krediet Algemeen Het Doorlopend Krediet van Athlon Auto Financiering is een lening zonder vaste looptijd. Dat betekent dat u steeds geld kunt opnemen.

Nadere informatie

Voorlopige dekking overlijdensrisicoverzekering

Voorlopige dekking overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden Voorlopige dekking overlijdensrisicoverzekering Artikel 3292-40.1811 Datum November 2018 Inhoud Inleiding 3 Begripsomschrijvingen 3 Wanneer valt de verzekerde onder de voorlopige dekking? 3

Nadere informatie

AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Polisvoorwaarden OW1

AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Polisvoorwaarden OW1 AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen Polisvoorwaarden OW1 AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen Deze polisvoorwaarden horen bij uw AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Dit is een levensverzekering

Nadere informatie

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN CITROËN Autofinanciering AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN Uw auto goed financieren, dat scheelt een hoop zorgen. En sparen voor uw nieuwe auto hoeft niet. Bij

Nadere informatie

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Model 2410 E 03.7.44 Inleiding Deze voorwaarden beschrijven uw overlijdensrisicoverzekering. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Ook bij overlijden.

Nadere informatie

Reglement Allianz Bankspaarhypotheekrekening

Reglement Allianz Bankspaarhypotheekrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Bankspaarhypotheekrekening Versie 1.1 Augustus 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Bankspaarhypotheekrekening?

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening. Delta Lloyd Bank NV. retail Banking. Inhoudsopgave. 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden?

Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening. Delta Lloyd Bank NV. retail Banking. Inhoudsopgave. 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening Delta Lloyd Bank NV onderdeel retail Banking Inhoudsopgave 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 Hoe werkt de Lijfrente Spaarrekening? 3 De kosten van de Lijfrente

Nadere informatie

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN UW AUTO GOED FINANCIEREN, DAT SCHEELT EEN HOOP ZORGEN. EN SPAREN VOOR UW NIEUWE AUTO HOEFT NIET.

Nadere informatie

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Deze uitvaartverzekering is onderdeel van uw ABN AMRO Pakketverzekering. Waarvoor is deze verzekering? Met deze verzekering betalen we een bedrag als degene die verzekerd

Nadere informatie

Voorwaarden. Centraal Beheer RentePlús Rekening

Voorwaarden. Centraal Beheer RentePlús Rekening Voorwaarden Centraal Beheer RentePlús Rekening 2 Voorwaarden RentePlús Rekening Wat wilt u weten? Voorwaarden Centraal Beheer RentePlús Rekening 1 Voorwaarden: goed om te lezen 2 Hoe werkt uw RentePlús

Nadere informatie

Direct Ingaande Lijfrente

Direct Ingaande Lijfrente Voorwaarden Direct Ingaande Lijfrente Deze voorwaarden zijn op 01-11-2012 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Een Direct Ingaande Lijfrente is een verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Nettolijfrente Groeirekening C

Voorwaarden Nettolijfrente Groeirekening C Voorwaarden Nettolijfrente Groeirekening C 03.2.59 Inleiding Dit zijn de voorwaarden van de Delta Lloyd Nettolijfrente Groeirekening. Hierin staan de regels die gelden tussen u en de bank. De voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Extra Pensioen Uitkering

Algemene voorwaarden Extra Pensioen Uitkering Algemene voorwaarden Extra Pensioen Uitkering Dit zijn de algemene voorwaarden van de Extra Pensioen Uitkering van a.s.r. bank. In deze algemene voorwaarden zijn belangrijke begrippen schuin gedrukt. Deze

Nadere informatie

Voorwaarden Termijndeposito

Voorwaarden Termijndeposito Voorwaarden Termijndeposito Artikel 1. Voor wie zijn deze voorwaarden? Deze voorwaarden gelden voor u en ons. Met u bedoelen wij de volgende personen: U, de persoon van wie de Termijndeposito is. U, als

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1/7 Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd. Kredietnemer Kredietgever

Nadere informatie

CITROËN AUTOFINANCIERING

CITROËN AUTOFINANCIERING CITROËN AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG CITROËN FINANCIAL SERVICES HELPT U GRAAG OP WEG U wilt een nieuwe auto, maar u kunt uw aankoop niet in één keer bekostigen.

Nadere informatie

Overeenkomst Huiseigenaar Persoonlijke Lening Contractnummer:

Overeenkomst Huiseigenaar Persoonlijke Lening Contractnummer: Dit contract kwam tot stand door bemiddeling van: Naam: Nr7Finance B.V. Adres: Onder de Toren 34 Postcode: 8302 BV Plaats: Emmeloord Telefoon: 088 777 23 77 Email: info@nr7finance.nl Overeenkomst Huiseigenaar

Nadere informatie

Informatie voor erfgenamen

Informatie voor erfgenamen Als we uw persoonsgegevens gebruiken, houden we ons aan de regels die Of wilt u niet dat wij uw e-mailadres gebruiken? Centraal Beheer Postbus 54, 7300 AB Apeldoorn Of vul het webformulier op onze site

Nadere informatie

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Niet-doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG 2 PEUGEOT FINANCE HELPT U GRAAG OP WEG U WILT EEN NIEUWE AUTO, MAAR U KUNT UW AANKOOP NIET IN ÉÉN KEER BEKOSTIGEN. DAN HELPT PEUGEOT

Nadere informatie

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG PEUGEOT FINANCE HELPT U GRAAG OP WEG U WILT EEN NIEUWE AUTO, MAAR U KUNT UW AANKOOP NIET IN ÉÉN KEER BEKOSTIGEN. DAN HELPT PEUGEOT

Nadere informatie

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Deze uitvaartverzekering is onderdeel van uw ABN AMRO Pakketverzekering. Waarvoor is deze verzekering? Met deze verzekering betalen wij een bedrag als degene die verzekerd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Freo Persoonlijke Lening

Algemene Voorwaarden Freo Persoonlijke Lening Algemene Voorwaarden Freo Persoonlijke Lening 1. Begrippen U (u/uw): Wij (ons/onze): Overeenkomst: Lening: Schuld: Jaarlijks kosten- Percentage (JKP): De natuurlijke persoon en zijn/haar eventuele partner

Nadere informatie

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN UW AUTO GOED FINANCIEREN, DAT SCHEELT EEN HOOP ZORGEN. EN SPAREN VOOR UW NIEUWE AUTO HOEFT NIET. BIJ

Nadere informatie

Voorwaarden Nationaal Spaarfonds Hypotheek

Voorwaarden Nationaal Spaarfonds Hypotheek Voorwaarden Nationaal Spaarfonds Hypotheek Per 1 maart 2015 G 03.2.46-0315 Inleiding U hebt geld geleend van Delta Lloyd Levensverzekering* om een woning te kopen of te verbouwen. Hiervoor hebt u een Nationaal

Nadere informatie

AANVRAAG GARANTIESTELLING E-mail: bankgaranties@finsys.nl. Garantiestelling

AANVRAAG GARANTIESTELLING E-mail: bankgaranties@finsys.nl. Garantiestelling Garantiestelling U koopt een (bestaande) woning. Wanneer de aankoop definitief is, vraagt de verkoper om een (bank)garantie of een waarborgsom. Daarmee beschermt hij zich tegen financiële gevolgen van

Nadere informatie

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening B.V. Prospectus Persoonlijke Lening Wie zijn wij? B.V. is een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket aan diensten biedt rond financiering en leasing, gespecialiseerd in het

Nadere informatie

Polisvoorwaarden ORV 1

Polisvoorwaarden ORV 1 Aegon Overlijdensrisicoverzekering Polisvoorwaarden ORV 1 Aegon Overlijdensrisicoverzekering Deze polisvoorwaarden horen bij uw Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Dit is een levensverzekering die uitkeert

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Freo Doorlopend Krediet

Algemene Voorwaarden Freo Doorlopend Krediet Algemene Voorwaarden Freo Doorlopend Krediet 1. Uw krediet en uw tijdelijke opnameperiode 1. U spreekt met ons een kredietlimiet af. Met uw krediet kunt u één of meer bedragen opnemen tot de limiet is

Nadere informatie

Voorwaarden Triahome Hypotheek

Voorwaarden Triahome Hypotheek Voorwaarden Triahome Hypotheek Per 1 september 2014 G 03.2.49-0714 Inleiding U leent geld van Delta Lloyd Levensverzekering* om een woning te kopen of te verbouwen. Of u betaalt met de hypotheeklening

Nadere informatie

Productinformatie wehkamp.nl balansrekening

Productinformatie wehkamp.nl balansrekening Productinformatie wehkamp.nl balansrekening Inhoudsopgave WIE ZIJN WIJ? 4 CONTACTGEGEVENS 4 WAAROM DEZE INFORMATIE? 4 KENMERKEN VAN DE WEHKAMP.NL 6 BALANSREKENING Doorlopend krediet Bepaal uw eigen kredietlimiet

Nadere informatie

DEFAM. Uw heldere keuze.

DEFAM. Uw heldere keuze. DEFAM. Uw heldere keuze. Bij DEFAM kunt u terecht voor alle consumptief kredietvormen, waarmee u kunt doen wat u graag wílt doen. Een consumptief krediet is bij DEFAM gemakkelijk en snel geregeld. Bovendien

Nadere informatie

handleiding lenen Verstandig omgaan met uw lening

handleiding lenen Verstandig omgaan met uw lening handleiding lenen Verstandig omgaan met uw lening verstandig omgaan met uw lening Uw lening in het kort Hoe houdt u controle over uw lening? Gebruikmaken van uw lening Opnemen, betalen, overboeken. Uw

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Woninghypotheek

Voorwaarden Delta Woninghypotheek Voorwaarden Delta Woninghypotheek Per 1 september 2014 G 03.2.44-0714 Inleiding U leent geld van Delta Woninghypotheken om een woning te kopen of te verbouwen. Delta Woninghypotheken is een onderdeel van

Nadere informatie

Verstandig een hypotheek kiezen

Verstandig een hypotheek kiezen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Verstandig een hypotheek kiezen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die een hypotheek wil afsluiten

Nadere informatie

22 Werking van deze voorwaarden

22 Werking van deze voorwaarden VOORWAARDEN Delta Lloyd Lijfrente Groeirekening Delta Lloyd Bank NV ONDERDEEL Retail Banking INHOUDSOPGAVE 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 Hoe werkt de Lijfrente Groeirekening? 3 De kosten van de Lijfrente

Nadere informatie

Pensioen Beleggings Polis

Pensioen Beleggings Polis Pensioen Beleggings Polis 1307 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Gouden Handdruk Spaarrekening C 03.2.46

Voorwaarden Delta Lloyd Gouden Handdruk Spaarrekening C 03.2.46 Voorwaarden Delta Lloyd Gouden Handdruk Spaarrekening C 03.2.46 Inleiding Dit zijn de voorwaarden van de Delta Lloyd Gouden Handdruk Spaarrekening. Hierin staan de regels die gelden tussen u en de bank.

Nadere informatie

Voorwaarden Koopsom Risicoverzekering

Voorwaarden Koopsom Risicoverzekering Voorwaarden Koopsom Risicoverzekering ABN AMRO Levensverzekering N.V. Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. Deze verzekering keert een bedrag uit na overlijden. Deze verzekering kan alleen met een

Nadere informatie

Voorwaarden Plus Betalen

Voorwaarden Plus Betalen Particulier Betalen Voorwaarden Plus Betalen Dit zijn de Voorwaarden Plus Betalen. In dit document leest u informatie over uw betaalrekening en welke afspraken er gelden. Bijvoorbeeld dat u niet rood mag

Nadere informatie

Prospectus Masterlening

Prospectus Masterlening Prospectus Masterlening De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Nieuwbouw Hypotheek

Voorwaarden Delta Lloyd Nieuwbouw Hypotheek Voorwaarden Delta Lloyd Nieuwbouw Hypotheek Per 21 maart 2016 G 03.2.35-0316 Voorwoord U leent geld van Amstelhuys om een woning te kopen of te verbouwen. Of u betaalt met de hypotheeklening van Amstelhuys

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd VijfSterrenHypotheek

Voorwaarden Delta Lloyd VijfSterrenHypotheek Voorwaarden Delta Lloyd VijfSterrenHypotheek Per 1 september 2014 G 03.2.41-0714 Inleiding U leent geld van Amstelhuys om een woning te kopen of te verbouwen. Amstelhuys is een onderdeel van Delta Lloyd

Nadere informatie

Reglement Allianz Lijfrentespaarrekening

Reglement Allianz Lijfrentespaarrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Lijfrentespaarrekening Versie 1.1 Augustus 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Lijfrentespaarrekening?

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Doorlopend Krediet van de Rabobank 2010

Algemene voorwaarden Doorlopend Krediet van de Rabobank 2010 1/9 Algemene voorwaarden Doorlopend Krediet van de Rabobank 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd: Kredietnemer Kredietgever

Nadere informatie

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen Particulier Pensioen Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen Dit zijn de Voorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Extra Pensioen Uitkering

Extra Pensioen Uitkering Extra Pensioen Uitkering Productinformatie Extra Pensioen Uitkering, een bankspaarproduct Inhoud 1. Voor wie is deze informatie over de Extra Pensioen Uitkering bedoeld? 3 2. Algemene informatie over de

Nadere informatie

Voorwaarden Spaar Select Hypotheek

Voorwaarden Spaar Select Hypotheek Voorwaarden Spaar Select Hypotheek Per 1 maart 2015 G 03.2.48-0315 Inleiding Inleiding U hebt geld geleend van Delta Lloyd Levensverzekering* om een woning te kopen of te verbouwen. Hiervoor hebt u een

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd DrieSterrenHypotheek

Voorwaarden Delta Lloyd DrieSterrenHypotheek Voorwaarden Delta Lloyd DrieSterrenHypotheek Per 1 maart 2015 G 03.2.04-0315 Inleiding U leent geld van Amstelhuys om een woning te kopen of te verbouwen. Amstelhuys is een onderdeel van Delta Lloyd Groep.

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Hypotheek

Voorwaarden Delta Lloyd Hypotheek Voorwaarden Delta Lloyd Hypotheek Per 1 september 2014 G 03.2.40--0714 Inleiding U leent geld van Delta Lloyd Levensverzekering om een woning te kopen of te verbouwen. Of u betaalt met de hypotheeklening

Nadere informatie

DEFAM. Uw heldere keuze.

DEFAM. Uw heldere keuze. DEFAM. Uw heldere keuze. Bij DEFAM kunt u terecht voor alle consumptief kredietvormen, waarmee u kunt doen wat u graag wílt doen. Een consumptief krediet is bij DEFAM gemakkelijk en snel geregeld. Bovendien

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 maart 2014

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 maart 2014 Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 maart 2014 G 03.2.34-0314 Inleiding U leent geld van Amstelhuys NV om een woning te kopen of te verbouwen. Of u betaalt met de hypotheeklening van Amstelhuys

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd MKBPlusHypotheek

Voorwaarden Delta Lloyd MKBPlusHypotheek Voorwaarden Delta Lloyd MKBPlusHypotheek Per 1 maart 2015 G 03.2.45-0315 Inleiding U leent geld van Delta Lloyd Levensverzekering om een bedrijfspand te kopen of te verbouwen. Of u betaalt met de hypotheeklening

Nadere informatie

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer formulier overdracht verzekering Polisnummer Datum ontvangst Wanneer gebruikt u dit formulier? U heeft een levensverzekering bij de Onderlinge s-gravenhage en bent deelnemer. Met dit formulier informeert

Nadere informatie

Overeenkomst Huiseigenaar Doorlopend Krediet Contractnummer:

Overeenkomst Huiseigenaar Doorlopend Krediet Contractnummer: Dit contract kwam tot stand door bemiddeling van: Naam: Nr7Finance B.V. Adres: Onder de Toren 34 Postcode: 8302 BV Plaats: Emmeloord Telefoon: 088 777 23 77 Email: info@nr7finance.nl Overeenkomst Huiseigenaar

Nadere informatie