FRANCISKAANTJE APRIL MEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FRANCISKAANTJE APRIL MEI"

Transcriptie

1 FRANCISKAANTJE APRIL MEI Ditboekjeiseigendomvan.

2 2 Kapoenenleiding+ SophieVanGucht TenHove Buggenhout MatthiasVanGucht TenHove Buggenhout ChaniWouters Hoogweg Buggenhout LisaCardoen TenHove Buggenhout ChristopheHuynen Kerkstraat6 9255Buggenhout Welpenleiding+ + JonathanVanDooren Vierbundertsraat Buggenhout LindeDeBruyne Scheldestraat Buggenhout JamesRobberechts Statiestraat Zwijndrecht HelenaRobert Kasteelstraat Buggenhout KwintenWitters Ravenstraat Buggenhout Jonggiverleiding+ + BramDeRidder Hoogweg Buggenhout StéphanieHuynen Kerkstraat6 9255Buggenhout JeroenUyttersprot Stenenstraat Buggenhout AndyHeymans Hoogweg Buggenhout Giverleiding+ + AnneliesVanDaele Schoolstraat Buggenhout SvenDeKerpel Processieweg Buggenhout SimonRijsselaere Kalkenstraat Buggenhout Jinleiding+ KobeBaeck Zittingsweg Buggenhout LukasDeRuysscher Brandreef3 9255Buggenhout Groepsleiding:++ CONTACTGEGEVENS

3 Bestescouts,gidsenouder, Met dit laatste franciskaantje loopt jammer genoeg alweer een fantastisch scoutsjaaropzijneinde.wehopendatjullieerallemaalalmetvolleteugenvan genoten hebben en er deze laatste activiteiten van het jaar nog eens volledig voor willen gaan. Zo kunnen we allemaal samen aan dit scoutsjaar een spetterend einde breien! Beginnen doen we zoals gewoonlijk met de gezamenlijkeagenda: Zondag+6+april+2014:+ Vandaagishetjammergenoeggeen+scouts.Deleidingisdrukindeweermet dekampvoorbereidingen!eno,wathebbenwijalzinindiefijnetijdinjuli!wil jemeerwetenoverhetkamp?neemdanzekereenseenkijkjeoppagina5. Zaterdag+12+april+2014:+PAASBLOEMENVERKOOP:10ub13u Opgelet, vandaag spreken we af op zaterdagvoormiddag! Naar jaarlijkse gewoontebrengenwevandaagweerpaasbloemetjesaandeman.metdewinst vandezeverkoopkunnenweeenheeljaarlangleukedingendoenenkopenwe materiaal aan voor het kamp. Iedereen dus op post om 10u! Om 13u mogen jullie allemaal terug naar huis en misschien brengt de paashaas ook wel wat lekkers.jonggivers,giversenjinsmoetenookzekermetdefietskomen! Vrijdag+18+april+2014:SCOUTSQUIZ (Vorigfranciskaantjestonderverkeerdelijk26april,waarvooronzeexcuses) INFO DezesdeeditievanonzeSCOUTSQUIZgaatdoorop(alweer)eennieuwelocatie enbeloofteenwaarspektakelteworden.dezeavondvolweetjesenkennisgaat door in de refter van de lagere school te Opdorp (Veldstraat 1, 9255 Buggenhout) en start om 20 uur. Zin om mee te doen? (maar natuurlijk!) Ploegjes van vier personen kunnen zich inschrijven door te mailen naar gegevens van een contactpersoon. Deelnemen kost 10 euro per ploeg. Gelieve dit over te schrijven op BE met vermelding van de ploegnaam.inschrijvenkantotenmetdinsdag15april. 3

4 Zaterdag+19+april+2014:LUCKYNIGHTmetKINDERFUIF (Vorigfranciskaantjestonderverkeerdelijk27april,waarvooronzeexcuses) Uleesthetgoed!DitjaarzijnookdekleinstenwelkominJeugdhuis 'tjoc(klaverveld2,9255buggenhout)voordeeersteeditievanonzekinderfuif! Komduszekervan18utot20u30hetbestegevenopdekidstop100!! DaarnaTijdvooralweereenknaleditievanonzejaarlijkse(dezevendeal!) LuckyNightfuif!Iedereeniswelkomvanaf21uurinjeugdhuis'tJocom een#danceke#te#placeren! Zaterdag+26+april+2014:KLUSJESDAG INFO Vandaag is het weer tijd voor de jaarlijkse klusjesdag van de VZW. Naar goede gewoonte moeten er weer heel wat klusjes gebeuren. Daarvoor kunnen we bet wel wat hulp gebruiken.hebjezelfgroenevingers?ofisjepapadebesteloodgieteruitbuggenhouten omstreken? Kan je mama schilderen als geen ander? Kom dan zeker allemaal een handje toestekenoponzeklusjesdag!afsprekendoenweom9uuropdescouts.wiljeonsdiedag wat helpen? Stuur dan gewoon een mailtje naar 4

5 Nog een paar maandjes wachten en dan is het weer tijd voor het hoogtepunt van het scoutsjaar, ons jaarlijkse scoutskamp! Eind juni of beginjuliorganiseertdeleidingeenkampvoorstelling.ditkunnenzedoen dooreenhuisbezoekjeofmisschienorganiserenzewelietsanders.hierop delen ze jullie al de laatste informatie mee, krijgen jullie het enige echte kampiskaantjeenschrijvenzejullieofficieelinvoorhetkamp.tochwillen wehieralgraagdebelangrijksteinfoopeenrijtjezetten:! Dekapoenenvertrekkenop25juliom10uuropdescouts.! Welpenenjonggiversvertrekkenop21julimetdebusom10uuropde scouts.! Giversenjinsvertrekkenmetdefietsop19juli! WewordenallemaalsamenteruginBuggenhoutopdescoutsverwachtop 30juliom14u30. KAMP Wie al eens wil kijken hoe onze toekomstige kampplaats eruit ziet kan snel even surfen naar: "Nogvragenofonduidelijkheden?Aarzeldanzekernietomiemandvandeleidingsploeg aan te spreken of stuur een mailtje naar Veelscoutsplezier, deleiding 5

6 De+JINS+ Dejins,delaatstetakvooreenscoutslidleiderofleidsterwordt,delaatstekansomals jongerebijdescoutstekomen,delaatstekansomtevoelenwathetisomalspelendjedoel tebereiken,delaatstekansomtesamenmetanderendewereldteontdekken.maarhetis bovenaldekansomjeleeftijdgenotenenjezelfvanheeldichtbijtelerenkennen,want daarvoorstaandejins:jijikeennoodzaak. Dejinsisdescoutstakvoorjongerenvan17tot18jaar.Hetisdekleinstetakvandehele scouts,envormtdeovergangvanlidnaarleider/leidster.datjaarstaatvollediginhetteken vandejinszelf,zebedenkenhuneigenactiviteiten.buitenenkelevasteelementenzoals stage,waarinjinsenkelevergaderingenmeeinleidingstaan,endbdayvullendejinszelfhun jaarin.daardraaithetbijdejinsom:zelfstandigheid,zelfbepalenhoedevergaderingen maarookhoehunkampeningevuldworden. Hethoogtepuntvanhetjinjaarishetbuitenlandskamp.Indewekenvoorhetbinnenlands kampgaandejinsapartopkampinhetbuitenland.doorheenhetjaarverdienenzevia "huureenseenjin"endebefaamdejincafészelfhetgeld.vorigjaargingenlisa,caroline, Tinneke,Kwinten,Robert,AndyenChristophemeteenvollerugzakrichtingKroatië.Op4 julivertrokkenzevanopdeparkingopdenbrielnaardeluchthaven.naeenvluchtvan4 uurlanddenzeopdeluchthavenvansplit.naeennachtjeslapenwerderkoersgezetnaar hetnationaleparkom3dagenrondtetrekken.dehetezonendegurewindkondenniet verhinderendatdedapperejinsnaeendagdemistigetopopmeerdan1700meter bereikten. Nadievermoeiende3bdaagsevolgendeereenminibcitytripnaarDubrovnik,dehistorische DalmatischestadenwerdereendaguitgerustopheteilandMljet.Delaatsteuitdagingvoor dejinsbestonderuitheteilandkorculatedoorkruisen.ondanksdeverzengendehitte brakendejinsnietenmeteenfijneavondinvelalukawerdhetbuitenlandskamp afgesloten.devolgendedagkeerdendejinsvermoeidhuiswaarts,terugdenkendaanhet bestescoutskamp,maartoenmoesthetbinnenlandskampnogbeginnen... 6

7 + VZW+zegt+u?+ De scoutsgroep van den Briel wordt materieel ondersteund door een+ vriendenkring, een vzw die de gebouwen van de scoutsgroep beheert, tenten en scoutsmateriaal aankoopt en initiatievenneemtomwerkenaandelokalentebekostigenenuittevoeren.debekendste activiteitvandevzwisongetwijfelddeorganisatievande+jaarlijkse+scoutsgbarbecue.+ De vriendenkring bestaat uit leiding van Scouts en Gidsen Buggenhout, oud leiding en ouders.minsternséénmaalperjaarhoudtdevzween"algemene+vergadering"waarvan alle leden deel uitmaken. De leden van het kernbestuur komen meerdere keren per jaar samen.zijstellendeprioriteitenvastenvolgendepraktischezakendoorheenhetjaarop. Zin in wat scoutsgengagement? Wil je je mee inzetten voor de ondersteuning van de scoutswerkingvanjouwzoon(s)ofdochter(s)? Alslidvandealgemenevergadering? Alshelpendehandbijdeorganisatievandebarbecue? Alsdeman/vrouwdiewezoekenomteklussenaandegebouwen? Op+zaterdag+26+april+organiseert+onze+VZW+een+klusjesdag+(zie+pagina+4).+Zin+om+een+ handje+toe+te+steken?+vele+handen+maken+licht+werk.+ 7

8 8

9 DE SCOUTS ONLINE! DE SCOUTSSITE Uhoorthetgoed,deScoutsvanBuggenhout hebbeneensite!webmastervandienstissteve Lievens,depapavanWardenWout.Opdeze sitekunnenjullieinfo,foto senookeendigitale versievanhetfranciskaantjeterugvinden. Surfnaar: Alvastbedanktvoorjehardewerk,Steve! INFO FACEBOOK JulliekunnenonsookvolgenopFacebook!Wehebbeneen Facebookpaginadiejulliekunnen Liken,zoblijvenjullieop dehoogtevandelaatstenieuwtjes,foto sevenementen, 9

10 10

11 Heeeee#daar#Kapoenen!# Wezijnalweereentijdjeterugvanhetgeweldigegroepsweekend!Hopelijk vondenjulliehetsuperleukenzijnjullienueenbeetjevoorbereidophet kamp!maarhoodaarzijnwenoglangniet:eerstmoetenernogeenaantal zottescoutsdagenpasseren!wezettenzehieropeenrijtjevoorjullie. Zondag6april:geen+scouts Opgelet! Deleidingiseenweekendjewegomjullie toekomstigekampplaatstegaanbezoeken. Geenzorgen,volgendeweekzijnweerweer! Zaterdag12april:10u 13u Zetvandaagjullieallerliefstesnoetjesmaarop,wantwijgaanpaasbloemen verkopen! Oefen alvast een keer voor de spiegel om dat perfecte verkooppraatje onder de knie te krijgen! We spreken deze keer af op zaterdag,om10uopdescouts! Zaterdag19april:FUIF Feestje! Feestje! Feestje! Lucky Night fuif in tjoc Buggenhout mét kinderfuif vooraf: schud die beentjesalmaarlos! Kapoenenwelkomvanaf18ub20u30,oudersmogen blijventotindevroegeuurtjes!allenkomen! Zondag20april Oooooohalweergeenscouts!Jammer!Deleidingisdrukindeweergeweest metdescoutsquizben fuifenruimenvandaagallesop.totvolgendeweek! Zondag27april Kilo s meel en balletjes rollen? Wat kan je daar nu toch mee aanvangen? Wel,doejullievuilsteklerenaanenhaaljebestewerpkunstenbovenwant wijgaanmeelballengevechtdoen! Zaterdag3mei De meest speciale kapoenenscoutsdag uit de geschiedenis Mega Mindy, Samson en Gert, Kabouter Plop, ROX, en nog zoveel meer Wij gaan naar PLOPSALAND! Hou alvast deze hele zaterdag vrij. Voor de ouders: meer informatie volgt nog dus hou zeker jullie mailboxindegaten! KAPOENEN 11

12 Zondag11mei Meisjes en jongens Warm die benen maar op, strek de spieren eens goed, maar haal ook al het creatieve naar boven! Lopen, springen, rollen,verven,plakken:zetjullieschrapvooreentoffeestafette/crea vergadering! Zondag18mei afspraak+aan+kerk+buggenhout+centrum+om+14u+ Vandaagspelenwehetsupercooledorpspel!Wespelenuiteraardvééélspelletjes,maarwe zorgen er ook voor dat jullie een paar goede daden gaan uitvoeren! Rarara wat zou dat kunnenzijn Enjulliekomeneindelijktewetenwaarvoorjullieknutselwerkjevanvorige weekdient!zekerkomenisdusdeboodschap! Vrijdag23mei Jullieleidingheeftbinnenkortjammergenoegweergrotetoetsen,endaarvoormoetenwij heel hard leren. Maaaaar! Omdat wij jullie zo tof, leuk, cool en stoer vinden, geven wij op vrijdagnogeenseenvergadering!hetfantastischecasinowaarjulliezolangopgewacht hebben! Weverwachtenjullievan19ut.e.m.20u30opdescouts. Totdanknaapjes! High% %five%van%de%leiding!% Flo,%Mario,%Broes,%Jackie,%May%en%Flash%(groetjes%uit%Peru%van%haar!)% 12

13 WELPEN! Spijtiggenoegzijnwealaandelaatsteeditievanhet Franciskaantjegekomenvoorditjaar.Maarditiszeker geenredentottreuren,wantdekersopdetaartmoet nogkomen,namelijkhetonvergetelijke10bdagen durendekamp!!! Hierhebbenjulliealvasteenoverzichtwaterte gebeurenstaatdekomendeweken: Elkezondagishetvan14tot17uur,tenzijanders vermeld. Zondag+6+april:+ Helaasliefstewelpen,vandaagisdeleidingnogop kampverkenning!alsjeonstochteveelmist,kanjeons altijdeenbriefsturennatuurlijk! Zaterdag!+12+april:+ Paasbloemenverkoopvan10u+tot+13u.Zetjulliebeste beentjevooromallepalettenleegtekrijgen,zodatwe zekergenoegplezanteactiviteitenkunnendoenop kamp Zaterdag!+19+april:+ Feestje!Feestje!Feestje!LuckyNightfuifintJOC Buggenhoutmétkinderfuifvooraf:schuddiebeentjes almaarlos!julliezijnwelkomvanaf18u+g20u30, oudersmogenblijventotindevroegeuurtjes!allen komen! Zondag+20+april:+ Geenscouts. WELPEN 13

14 Zondag+4+mei+:+ Hetgrotemaffiaspel.DonCorleoneiserniets tegen! Zondag+11+mei+:+ Vandaagsprekenweafom13u30+opdescouts, wantwegaansamenmetdejonggiversnaarrollerlandinaalst! Brengzeker3euromeeenvraageensaanjullieoudersofzesamen metonsjullieernaartoewillenbrengen. Zondag+18+mei:+ Alshetweerhetzaltoelaten,doenwevandaagietsmetwater!Als hettochwattekoudis,blijfdanzekernietthuiswantdanvoorzien weeenanderezotteactiviteitalsafsluitervanonsjaar! 14

15 Jooooo+jonggivers+ + Hierzijnweweermetalweerhetlaatstefranciskaantje (ouuuuuuuuuuuu),maaaaarnietgetreurdwantbinnenenkelemaanden gaanweopkamp,waarwezelfgaankoken,intentenslapenennog megabangelijkeactiviteitengaandoen. Maarvoorditkamphebbenwenatuurlijknogeenaantalwekenwaarwe superzottedingengaandoen.wezettendedataeventjesopeenrij,kijk altijdgoednaardeplaats,tijdstipendagwantsommigevergaderingen zijnweopverplaatsing. Zondag+6/04+ Jammergenoegstartenwijditfranciskaantjealmetgeenvergaderingwant deleidingisopkampverkenningenwijzijnookaldrukindeweermetde voorbereidingenvoorhetkamp(ajahoegaatandersdatmegesuperbeestig kampinelkaargestokenworden ) Zaterdag+12/04+van+10uur+tot+13+uur+ Zetjullieschattigsteblikop,oefenthuisdewoorden:Dagmeneerwijzijnvan descoutsvanbuggenhoutenwijverkopenpaasbloemen,bentu geïnteresseerdomeenpaasbloemtekopen? Hetisduspaasbloemenverkoop,gelieveookallemaalmetdefietstekomen eneenbakopjulliefietstezetten. Zondag+20/04+ Aangeziendeleidingnogdrukindeweerismethetopruimenvande scoutsfuifiservandaaggeenscoutsvoorjullie. Julliezijnwelallemaaluitgenodigdvooronzekinderfuifdieplaatsvindt zaterdag19/04van18uurtot20u30. Vrijdag+G+zondag+25/ /04+ Wegaanopweekendyesyesyes.Delocatieisnatuurlijknogeengeheim maarikkanjulliewelalverzekerendatheteenweekendgaatwordendat jullienooitoftenimmergaanvergeten. Verdereinfovolgtnogviamail. Zondag+4/05+ Zetdelettersindejuistevolgorde:PbIbNbDbPbObGbRb DebeginletterisD+ Tipdoestevigestapschoenenaan JONGGIVERS 15

16 Zondag+11+mei+van+13u u++ Voordezeactiviteitmoetenjulliezekeromhalf+2aanwezigzijn.Gelieveook3+euromeete brengenentevragenaandemamaofdepapaofzeeenswillenrijden.naarwaarwegaanis nogeenverrassingmaarhetiseenplaatswaarallesvlotvooruitgaat(denkhiermaareens overnawatditzoukunnenzijn ) Zaterdag+17/05+van+20u+tot+23u++ Wespeleneenspelvanavond!Zorgdatjulliewarmekledingaanhebben(probeerook donkereklerentedragen)eneenzaklampmeetehebbenwantwegaaneennachtspel speleninbuggenhoutbos. Afspraakom20+uur+aan+de+nieuwe+parking+in+Buggenhout+bos. Ditwasdelaatstevergaderingvanditfranciskaantje. Wijwensenjullieallemaalveelsuccesmetjullieexamensenwijhopenmeeopeenpositieve uitslag. Eind+juni+G+begin+Juli+zullen+wij+langskomen+voor+het+kamp. Velegroetjes Stepandy,bramhanie,brandy,jeram 16

17 McGivers!!+ + + Zondag+6+april Leidingweekend,jammermaarhelaasgeenscoutsdezeweek Zaterdag+12+april+10uG13u+ Leesnogvlugeencursusdeuraandeurverkoopstechniekenwanthetis Paasbloemenverkoop! Meetebrengen:Fiets,snelbinder,bakengoedhumeur(standaard) 18G19+april+ Inschrijvenvooronzequizgaatviafacebook! Enallemaalverplichtaanwezigopdefuifvooreenconsumptieeneen dansje(voordanslesgelievetommoerenhouttecontacteren) zondag+27+april+ Om2uuraandeparkingvanonsgroenoerwoudverzamelen(ietsje vroegermagaltijdvoortesocializenmetjullieteerbemindeleiding) Zondag+4+mei+ Vandaaggaanweelkaarsstatussharen,statussenliken,onbekenden porren(endaarnaheelhardweglopen)enelkaartaggenopdefoto'sdie wezullenmaken.misschienhadjehetaleenbeetjekunnenradenmaarwe gaaninderdaadhetgrotefacebookspelspelen GIVERS 17

18 Zondag+11+mei++ Failingmeansyerplayin!(oudschotsgezegde) Berenenberinnen,laatdeschotsehooglandspelenbeginnen!(rijmenendichtenzonder onsgatoptelichten) BijhetvertrekkenvandezevergaderingtevensuwteergeliefdeleiderSimonaleen gelukkigeverjaardagwensenvoordevolgendedag!(ikzougraagvoormijnverjaardag enthousiasmevanjulliehebben) Zaterdag+17+mei+ Om19uurverzamelenweaanonzelokalenvooronzelaatstespetterendevergadering,ons eigengalabal,meerinfovolgtnog! Groetjesvanjulliesuperenthousiasteleiding! Mang Simon Sven 18

19 AlohaJins, Algemenevastedata:! 29maart:Dday! 12april:Paasbloemenverkoop(10utot13u)! 18b19april:Quizbfuif! 18mei:Eindevanhetprachtigescoutsjaar2013b2014 Erkomennogveleandereactiviteitenen huureenseenjin opdrachten aandusstaytunedviafbensms. Grtz LeiderLukasenKobe JINS 19

20 20

21 GROEPSWEEKEND SCOUTS EN GIDSEN BUGGENHOUT 55 JAAR GELEDEN ENKELE KIEKJES! 21

22 BUGGENHOUT 22

FRANCISKAANTJE JANUARI MAART

FRANCISKAANTJE JANUARI MAART FRANCISKAANTJE JANUARI MAART Ditboekjeiseigendomvan. 2 Kapoenenleiding SophieVanGucht TenHove11 9255Buggenhout van.gucht.sophie@gmail.com MatthiasVanGucht TenHove11 9255Buggenhout ChaniWouters Hoogweg39

Nadere informatie

kajogijinneke %@=5@/;;/0=3983 '1=CBA +3AB;/::3 A3>B3;03@ =9B=03@ <=D3;03@ *) :/7@3 *3@03@19 @7393<2@334 -=3@A3:

kajogijinneke %@=5@/;;/0=3983 '1=CBA +3AB;/::3 A3>B3;03@ =9B=03@ <=D3;03@ *) :/7@3 *3@03@19 @7393<2@334 -=3@A3: kajogijinneke Woordje van de groepsleiding Nieuwe regeling Belangrijke data Informatie groepsweekend Het uniform Kapoenenleiding Wouterleiding Jonggiverleiding Giverleiding Jinleiding Jins Programma

Nadere informatie

www.77ste.be Wij vliegen er met veel goesting in en verwelkomen jullie graag op onze eerste activiteit, de jaarmarkt!!

www.77ste.be Wij vliegen er met veel goesting in en verwelkomen jullie graag op onze eerste activiteit, de jaarmarkt!! Liefste leden en ouders, Een nieuw scoutsjaar staat weer voor de deur. Wellicht is er enorm genoten van een verlof met temperatuurstijgingen en -dalingen, maar de leden hebben vooral genoten van het fantastische

Nadere informatie

Eikeltje mei 2016. Een stevige linker, De groepsleiding

Eikeltje mei 2016. Een stevige linker, De groepsleiding Eikeltje mei 2016 De voorlaatste maand van het scoutsjaar is alweer aangebroken, de leiding is er weer helemaal klaar voor om nog 2 maanden alles te geven na een zeer ontspannend ontspanningsweekend! Op

Nadere informatie

Beste leden en ouders,

Beste leden en ouders, Beste leden en ouders, Nu de eerste twee maanden van het scoutsjaar voorbij zijn, naderen we de winter! Dit is uiteraard geen excuus om lekker warm binnen te zitten. Nee nee, als echte scouts geven we

Nadere informatie

't jefke. scouts & gidsen 71ste st-jozef gooreind. februari - april

't jefke. scouts & gidsen 71ste st-jozef gooreind. februari - april 't jefke scouts & gidsen 71ste st-jozef gooreind februari - april Groepsleidingsintro Liefste leden, beste ouders 2015 is weeral van start gegaan. Wij willen jullie uiteraard allemaal het beste toewensen

Nadere informatie

C T I V O J U N I S C O U T S W V B WWW.SCOUTSWVB.BE

C T I V O J U N I S C O U T S W V B WWW.SCOUTSWVB.BE A C T I V O J U N I S C O U T S W V B WWW.SCOUTSWVB.BE Omdat het bijna vakantie is, hier alvast een leuke woordzoeker voor jullie! Kunnen jullie hierin Wally vinden? :D Omdat we bijna gaan zwemmen, hier

Nadere informatie

Hallo allemaal. Dit was het voor de maand februari, groetjes van de groepsleiding! Kobe, Antoon, Charlotte en Lotte

Hallo allemaal. Dit was het voor de maand februari, groetjes van de groepsleiding! Kobe, Antoon, Charlotte en Lotte Februari 2016 Hallo allemaal De eerste maand van het nieuwe jaar is voorbijgevlogen. Hopelijk hebben jullie allemaal genoten van het uitslapen op zondag want vanaf februari zij het terug zondagvergaderingen!

Nadere informatie

Scouts & Gidsen Temse & hun groepscomité NODIGEN UIT. in samenwerking met: De Vleeshoeve Bakkerij Bolsens Ijs Van De Walle Drankenhandel Hinderdael

Scouts & Gidsen Temse & hun groepscomité NODIGEN UIT. in samenwerking met: De Vleeshoeve Bakkerij Bolsens Ijs Van De Walle Drankenhandel Hinderdael Scouts & Gidsen Temse & hun groepscomité NODIGEN UIT in samenwerking met: De Vleeshoeve Bakkerij Bolsens Ijs Van De Walle Drankenhandel Hinderdael Overgang & Barbecue Aperitief - BBQ met keuze uit 9 stukken

Nadere informatie

Belangrijke data: 20 september: OVERGANG. September-oktober

Belangrijke data: 20 september: OVERGANG. September-oktober Belangrijke data: 20 september: OVERGANG September-oktober Xaverius-St.Rita A21/46G Dag beste ouders, leden en sypathisanten, September 2015 De zomervakantie is weer bijna voorbij, september staat voor

Nadere informatie

STM in een notendop 2011-2012. V.U. Michiel Peeters, Stw. Op Hoogstraten 63 2330 Merksplas

STM in een notendop 2011-2012. V.U. Michiel Peeters, Stw. Op Hoogstraten 63 2330 Merksplas STM in een notendop 2011-2012 V.U. Michiel Peeters, Stw. Op Hoogstraten 63 2330 Merksplas www.scouts-sint-michiel.be Kapoenenleiding kapoenen@scouts-sint-michiel.be Joke Delsard 01/03/1987 6de jaar leiding

Nadere informatie

Hopduveltjes Meldert

Hopduveltjes Meldert Hopduveltjes Meldert Scouts en gidsen vlaanderen Jaargang 35 nummer 1 V.U. Uitgever: Gijsbrecht Raes Voorwoord Drie, twee, één START! Hopla, bij deze zijn we weer vertrokken, een nieuw scoutsjaar is aangebroken!

Nadere informatie

Franciskaantje Januari maart

Franciskaantje Januari maart Franciskaantje Januari maart Dit boekje is eigendom van. Contactgegevens Kapoenenleiding Chani Wouters Hoogweg 39 0498/11.72.26 chani.wouters@telenet.be Lynn De Man Vaartweg 8 0499/72.44.54 Matthias Van

Nadere informatie

Zwemmen met alle takken Zaterdag 21 mei Kijk goed in het skoeteke waar jullie kind verwacht wordt!

Zwemmen met alle takken Zaterdag 21 mei Kijk goed in het skoeteke waar jullie kind verwacht wordt! Mega-Speldag Zondag 15 mei Info volgt nog via mail Zwemmen met alle takken Zaterdag 21 mei Kijk goed in het skoeteke waar jullie kind verwacht wordt! 35 ste jaargang: 2015-2016 Afgiftekantoor: 2440 Geel

Nadere informatie

De Galliërs KAMPISCAANTJE. Dit$boekje$is$eigendom$van$.$

De Galliërs KAMPISCAANTJE. Dit$boekje$is$eigendom$van$.$ KAMPISCAANTJE D Galliërs Oblix!DScoutsvan Buggnhoutvrtrkkn binnnkortopkamp!ikhb ghoorddatz10dagnals chtgalliërsgaanlvn. Misschinmotnwdaar nslangsgaan? JhbtglijkAstrix!Wzulln daarinoudnaardnsgaan kijkn.mtwatchancwilln

Nadere informatie

Belangrijke data: 20 september: OVERGANG. September-oktober

Belangrijke data: 20 september: OVERGANG. September-oktober Belangrijke data: 20 september: OVERGANG September-oktober Xaverius-St.Rita A21/46G Dag beste ouders, leden en sypathisanten, September 2015 De zomervakantie is weer bijna voorbij, september staat voor

Nadere informatie

Februari-Maart-April 2013-2014

Februari-Maart-April 2013-2014 Februari-Maart-April 2013-2014 GROEPSLEIDING We zijn al halverwege het scoutsjaar, we hebben allen leuk gefeest tijdens de feestdagen en onze buikjes rondgegeten. Nu komt het 2 de deel van het jaar, en

Nadere informatie

DE MASTWORP. Ledenblad van scoutsgroep Jan Van Haelewijn. Haelewijn. Jaargang 34 2015-2016 nr. 2

DE MASTWORP. Ledenblad van scoutsgroep Jan Van Haelewijn. Haelewijn. Jaargang 34 2015-2016 nr. 2 DE MASTWORP Ledenblad van scoutsgroep Jan Van Haelewijn Haelewijn Jaargang 34 2015-2016 nr. 2 In deze mastworp vind je: Allerlei De groepsleiders Takgedeelte Scouts online Data kamp Info Sinterklaasfeest

Nadere informatie

Vele knuffels van Chico, Toto, Pablo, Pico, Kerrie en Kobi! Vrijdag 4 april

Vele knuffels van Chico, Toto, Pablo, Pico, Kerrie en Kobi! Vrijdag 4 april APRIL Vrijdag 4 april Om alvast even te wennen tegen het kamp mogen jullie blijven slapen in ons kapoenen lokaal. Jullie worden om 19.00 u aan het lokaal verwacht met een slaapzak, een matje/veldbed, toiletgrief

Nadere informatie

Neem ook eens een kijkje op: www.scoutsbolderberg.be

Neem ook eens een kijkje op: www.scoutsbolderberg.be Inhoud Voorwoord Kapoenen Welpen Jonggivers Givers Jin AD VALVAS Leidingsploeg Hopper Wat staat er deze keer in de woeps? Een woordje van de groepsleiding Programma februari-maart Programma welpen februari-maart

Nadere informatie

Hieronder krijgt u nogmaals een overzicht met alle data voor het komende scoutsjaar. Zo kan u zich al inplannen voor de komende maanden.

Hieronder krijgt u nogmaals een overzicht met alle data voor het komende scoutsjaar. Zo kan u zich al inplannen voor de komende maanden. Voorwoord december Beste ouders, leden en sympathisanten, December is traditiegetrouw een speciale maand in het scoutsjaar. Om de leiding wat te ontlasten met deze drukke blokperiode en omdat de opkomst

Nadere informatie

Kapoenen@77Ste.be. Jonggivers@77ste.be

Kapoenen@77Ste.be. Jonggivers@77ste.be Contact 2 Hebt u vragen voor de leiding van je zoon of dochter? U mag hen altijd mailen op volgende adressen: Kapoenen@77Ste.be Welkas@77Ste.be Jonggivers@77ste.be Givers@77ste.be Voorwoordje 3 Yes! Het

Nadere informatie

Tweemaandelijks tijdschrift (niet in de zomermaanden) Jaargang 57 nummer 5 MEI - JUNI. V.U. Ward Sels

Tweemaandelijks tijdschrift (niet in de zomermaanden) Jaargang 57 nummer 5 MEI - JUNI. V.U. Ward Sels Tweemaandelijks tijdschrift (niet in de zomermaanden) Jaargang 57 nummer 5 MEI - JUNI V.U. Ward Sels Voorwoord Hallo allemaal Het einde van het scoutsjaar is weer in zicht, nog twee maanden te gaan. Zoals

Nadere informatie

Februari maart - april 2015-2016

Februari maart - april 2015-2016 Februari maart - april 2015-2016 INLEIDING Liefste ouders, begeleiders, familie, vrienden en kenissen! We hebben het jaar geweldig kunnen inzetten, bedankt aan allen die aanwezig waren op onze nieuwjaarsdrink!

Nadere informatie

MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT SCOUTS & GIDSEN VLAANDEREN SINT-FRANCISCUS SINAAI SNUFFEL. December 11

MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT SCOUTS & GIDSEN VLAANDEREN SINT-FRANCISCUS SINAAI SNUFFEL. December 11 MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT SCOUTS & GIDSEN VLAANDEREN SINT-FRANCISCUS SINAAI SNUFFEL December 11 Beste ouders, December loert om de hoek, de langste nacht van het jaar. En tegelijk ook de laatste van dit

Nadere informatie

Groepspraatje Lise Stijn

Groepspraatje Lise Stijn Groepspraatje Lise Stijn Beste ouders en leden, De maand november is alweer voorbij gevlogen! Tijd om de leukste momenten op een rijtje te zetten. De kapoenen trokken op ontdekkingstocht doorheen Brussel

Nadere informatie

STM in een notendop 2012-2013

STM in een notendop 2012-2013 STM in een notendop 2012-2013 Kapoenenleiding kapoenen@scouts-sint-michiel.be Maarten Peeters 01/02/1990 2de jaar in leiding (1j kapoenen) Totem: Vindingrijke Kauw Studies: Burgerlijk Ingenieur-Architectuur

Nadere informatie

Beste ouders, leden en sympathisanten,

Beste ouders, leden en sympathisanten, Beste ouders, leden en sympathisanten, Het leek wel gisteren dat we met z n allen op de overgang stonden te dansen op het de tonen Be Prepared, het themalied van dit scoutsjaar. Toch is dat alweer enkele

Nadere informatie

Hopduveltjes Meldert

Hopduveltjes Meldert Hopduveltjes Meldert Scouts en Gidsen Vlaanderen Jaargang 37 nummer 2 V.U.: Pieter-Jan Morlion Voorwoord Beste ouders en leden, Ons eerste programma van dit scoutsjaar zit er alweer op, de tijd gaat snel

Nadere informatie

Franciskaantje September - november 2015

Franciskaantje September - november 2015 Franciskaantje September - november 2015 Dit boekje is eigendom van. Contactgegevens Kapoenenleiding Linde De Bruyne Eline Rombauts Nijs De Ridder Scheldestraat 11 Vekenstraat 28 Stationsstraat 121 9255

Nadere informatie

Groepspraatje. Dag ouders en sympathisanten,

Groepspraatje. Dag ouders en sympathisanten, Groepspraatje Dag ouders en sympathisanten, Het scoutsjaar is nu wel echt begonnen, november is al de derde maand. Dit wil zeggen dan de leiding helemaal gerodeerd is, zowat alle leden ingeschreven zijn,

Nadere informatie

AGENDA WOUDLOPERS MECHELEN

AGENDA WOUDLOPERS MECHELEN 09 15 AGENDA WOUDLOPERS MECHELEN 10 15 Woordje vooraf Beste ouders, leden en sympathisanten Het is weer zover, het nieuwe scoutsjaar staat klaar om volledig los te barsten, met als grote begin natuurlijk

Nadere informatie

Scouts & Gidsen Wommelgem Reclame

Scouts & Gidsen Wommelgem Reclame Februari 2016 Scouts & Gidsen Wommelgem Reclame 2 Datum: zaterdag 29 maart Deuren hun quiz! 19u30, start 20u. Plaats: feestzaal Fort II, Wommelgem Ploegen van 4 tot 6 deelnemers Prijs: 20 VASAS, het ondersteunend

Nadere informatie

Voorwoord Mei. Nog even dit:

Voorwoord Mei. Nog even dit: Voorwoord Mei De maand april is weer vooruit gevlogen! April doet mij meteen denken aan paasweekends voor de kapoenen en welpen. Hopelijk hebben jullie hierdoor nog meer goesting gekregen in het zomerkamp

Nadere informatie

V.U.: Elien Bellon, Kleine Keiberg 45, 3080 Vossem

V.U.: Elien Bellon, Kleine Keiberg 45, 3080 Vossem Tijdschrift van Gidsen Tervuren Nr 3 MAART - ARPIL 2013 V.U.: Elien Bellon, Kleine Keiberg 45, 3080 Vossem Aandacht! Aandacht! Aandacht! o Ouders voor ouders Als jullie uniformen hebben liggen die te klein

Nadere informatie

Belangrijke data: 21 december: wafelverkoop kapoenen 28 december: GEEN VERGADERING. December

Belangrijke data: 21 december: wafelverkoop kapoenen 28 december: GEEN VERGADERING. December Belangrijke data: 21 december: wafelverkoop kapoenen 28 december: GEEN VERGADERING December Xaverius-St.Rita A21/46G December 2014 Dag beste ouders, leden en sympathisanten, Eerst en vooral willen wij

Nadere informatie

Hoera! We kunnen er weer invliegen!!!

Hoera! We kunnen er weer invliegen!!! Hoera! We kunnen er weer invliegen!!! 35 ste jaargang: 2015-2016 Afgiftekantoor: 2440 Geel Maand: september 2015 Nummer: 1 P409906 Zaterdag 3 oktober: Pecho Party @ de Waai Afzendadres en VU Elien Verbiest

Nadere informatie

Wie jullie leiding zal zijn volgend scoutsjaar ligt nog niet vast. Wel kunnen we al enkele belangrijke data meegeven voor september.

Wie jullie leiding zal zijn volgend scoutsjaar ligt nog niet vast. Wel kunnen we al enkele belangrijke data meegeven voor september. Voorwoord In mei hebben we kunnen genieten van de olmenfeesten. We hopen dat ook jullie er van genoten hebben.het was wederom een succesvolle editie en dit was ons zeker niet gelukt zonder de inzet en

Nadere informatie

Voorwoord Groepsleiding - Juni 2016

Voorwoord Groepsleiding - Juni 2016 Voorwoord Groepsleiding - Juni 2016 Na het pinksterweekend kwamen heel wat (ex-)tarsi s moe maar voldaan terug van de TARSENIOR-tweedaagse. Gekneusde ribben en stijve kuiten waren het verdict na een middagje

Nadere informatie

P608595 Afgiftekantoor 2300 Turnhout V.U. Reinanke Dupont Steenweg op Oosthoven 278 2300 Turnhout. jaargang 30 nummer 1 September 2015

P608595 Afgiftekantoor 2300 Turnhout V.U. Reinanke Dupont Steenweg op Oosthoven 278 2300 Turnhout. jaargang 30 nummer 1 September 2015 P608595 Afgiftekantoor 2300 Turnhout V.U. Reinanke Dupont Steenweg op Oosthoven 278 2300 Turnhout jaargang 30 nummer 1 September 2015 Allerliefst Akaberen, Voor dit gloednieuwe scoutsjaar staat er na de

Nadere informatie

APRIL 2014 http://www.reynaert-beatrijs.be

APRIL 2014 http://www.reynaert-beatrijs.be Groepsnr.: B1212G Niet op de openbare weg gooien. APRIL 2014 http://www.reynaert-beatrijs.be Beste iedereen, De maand april is aangebroken, daar kunnen we niet omheen. Het belooft een zeer drukke maand

Nadere informatie

- Wie zijn we? - Wat doen we?

- Wie zijn we? - Wat doen we? - Wie zijn we? - Wat doen we? scoutsjaar 2011-2012 Opgericht in 1958 Ledenaantal: 78 (inclusief leiding én ALL) Gemengde jeugdbeweging Gouw Noordzee/District Houtland Tweewekelijkse activiteiten Onze kleuren:

Nadere informatie

November, December en Januari 2015-2016

November, December en Januari 2015-2016 November, December en Januari 2015-2016 INLEIDING Groepiewoordje Dag lieve ouders, Ons Bal zit er op, maar van feest krijgen wij niet genoeg. Het volgende op ons programma is ons jaarlijks feest, want

Nadere informatie

Groepspraatje Lise Stijn

Groepspraatje Lise Stijn Beste ouders en sympathisanten, Groepspraatje Lise Stijn Twee maanden zijn er al voorbij in dit scoutsjaar, wat vliegt de tijd toch voorbij als je je amuseert. De herfst is gearriveerd en het wordt voelbaar

Nadere informatie

Beste leden en ouders,

Beste leden en ouders, Beste leden en ouders, Het schooljaar loopt stilaan op zijn einde, de vakantie komt om het hoekje piepen en begin augustus is er natuurlijk weer ons spetterende zomerkamp! Onze leiding is al maandenlang

Nadere informatie

Hopduveltjes Meldert Scouts en Gidsen Vlaanderen

Hopduveltjes Meldert Scouts en Gidsen Vlaanderen Hopduveltjes Meldert Scouts en Gidsen Vlaanderen Jaargang 38 nummer 3 Voorwoord Een tijdje geleden lanceerde Scouts & Gidsen Vlaanderen een enquête waarin ze aan ongeveer 2000 actieve medewerkers vroegen

Nadere informatie

Voorwoord groepsleiding

Voorwoord groepsleiding TARSIVAT December Voorwoord groepsleiding Van 13 tot 15 november lag de volledige Tarsi-vloot aangemeerd op Linkeroever. Met 110 waren we, verkleed als woeste zeerovers, piraten, matroosjes en papegaaien.

Nadere informatie

De Kapoenen seintoren 2

De Kapoenen seintoren 2 De Kapoenen seintoren 2 Lieve kapoenen en beste ouders, Het eerste semester is alweer voorbij. Wij hopen dat jullie het al heel leuk vonden. Wij in ieder geval wel. Wat vliegt de tijd toch hé? Maar niet

Nadere informatie

Totem. http://www.reynaert-beatrijs.be/

Totem. http://www.reynaert-beatrijs.be/ Totem Afgiftekantoor: Oudergem Verschijnt maandelijks: oktober 2007 Uitgezonderd juli en augustus Verantwoordelijke uitg.: Eline en Anneleen De Vooght G. Merjaylaan 32 1160 Oudergem VVKS REYNAERT B12/12S

Nadere informatie

Belangrijke data: 10 januari: Nieuwjaarsontbijt OP Baloe. Clorisse. vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs. December

Belangrijke data: 10 januari: Nieuwjaarsontbijt OP Baloe. Clorisse. vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs. December Belangrijke data: 10 januari: Nieuwjaarsontbijt OP Baloe Clorisse vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs December Xaverius-St.Rita A21/46G Januari 2015 Beste ouders, leden, vrienden en sympathisanten,

Nadere informatie

Beste ouders en leden,

Beste ouders en leden, Beste ouders en leden, Hierbij het Antoontje herfst 2015! In dit boekje vind je een overzicht van de vergaderingen, contactgegevens en info over speciale vergaderingen. Houd dit boekje dus goed bij zodat

Nadere informatie

1850 Grimbergen afgiftekantoor: 1860 Meise Registratienummer 708070

1850 Grimbergen afgiftekantoor: 1860 Meise Registratienummer 708070 V.U. : Carmen De Zutter website: www.scoetevanroi.be Brusselsesteenweg 21 e-mail: info@scoetevanroi.be 1850 Grimbergen afgiftekantoor: 1860 Meise Registratienummer 708070 Algemeen Nieuws De examens van

Nadere informatie

Hopduveltjes Meldert Scouts en Gidsen Vlaanderen

Hopduveltjes Meldert Scouts en Gidsen Vlaanderen Hopduveltjes Meldert Scouts en Gidsen Vlaanderen Jaargang 35 nummer 6 www.hopduveltjesmeldert.be V.U. : Gijsbrecht Raes Voorwoord Het is alweer zover, het allerlaatste programma van dit werk- en feestjaar

Nadere informatie

JANUARI DURVER JAARGANG 2015-2016

JANUARI DURVER JAARGANG 2015-2016 JANUARI, DURVER JAARGANG 2015-2016 Beste ouders, leden & sympathisanten Sta mij toe u eerst en vooral een gelukkige Nieuwjaar te wensen! Op dat iedereen zijn goede voornemens voor het nieuwe jaar langer

Nadere informatie

Februari 2015 MASTWORP

Februari 2015 MASTWORP Februari 2015 MASTWORP Groepsleiding Voorwoord: Hallo iedereen Wat is januari toch weer voorbij gevlogen. Het scoutsjaar is bijna over halfweg dus we komen steeds dichter bij de kampen. Maar eerst natuurlijk

Nadere informatie

54 SCOUTS VALAAR. Oktober

54 SCOUTS VALAAR. Oktober 54 SCOUTS VALAAR Oktober 2014 VOORWOORDJE Onze scouts zitten droog dankzij: Hallo iedereen, Allereerst al een dikke proficiat aan alle kindjes die hun overgang gedaan hebben. Zoals elk jaar was iedereen

Nadere informatie

Boekje! Het laatste: mei - juni

Boekje! Het laatste: mei - juni Boekje! Het laatste: mei - juni Kapoenen! Beste kapoenen, bereid je maar voor! Want hier zijn we weer hoor. Tijd om weer kattenkwaad uit te halen. Thuis komen met knotsgekke verhalen. Dat kan niet anders,

Nadere informatie

Neem ook eens een kijkje op: www.scoutsbolderberg.be

Neem ook eens een kijkje op: www.scoutsbolderberg.be Inhoud Voorwoord Kapoenen Welpen Jonggivers Givers Jin AD VALVAS Leidingsploeg Hopper Wat staat er deze keer in de woeps? Een woordje van de groepsleiding Programma december-januari Programma welpen december-januari

Nadere informatie

Zwitserse Eetavond. zaterdag 5 maart. We zijn blij om u te mogen uitnodigen op één van onze langstlopende en meest succesvolle tradities.

Zwitserse Eetavond. zaterdag 5 maart. We zijn blij om u te mogen uitnodigen op één van onze langstlopende en meest succesvolle tradities. Zwitserse Eetavond zaterdag 5 maart We zijn blij om u te mogen uitnodigen op één van onze langstlopende en meest succesvolle tradities. De jaarlijkse eetavond voor ouders, leden, oud-leden, sympathisanten

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober. Welkom (terug) op de Sint-Tarcitiusscouts! Inschrijving scoutsjaar. Scouts en Gidsen Vlaanderen Sint-Tarcitiusscouts

Nieuwsbrief oktober. Welkom (terug) op de Sint-Tarcitiusscouts! Inschrijving scoutsjaar. Scouts en Gidsen Vlaanderen Sint-Tarcitiusscouts Scouts en Gidsen Vlaanderen Sint-Tarcitiusscouts Eikevelden 79a 2440 Geel 0478/478172 groepsleiding@tarcitius.be www.tarcitius.be Nieuwsbrief oktober Welkom (terug) op de Sint-Tarcitiusscouts! Het scoutsjaar

Nadere informatie

MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT SCOUTS & GIDSEN VLAANDEREN SINT-FRANCISCUS SINAAI SNUFFEL. December, januari & februari 14-15

MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT SCOUTS & GIDSEN VLAANDEREN SINT-FRANCISCUS SINAAI SNUFFEL. December, januari & februari 14-15 MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT SCOUTS & GIDSEN VLAANDEREN SINT-FRANCISCUS SINAAI SNUFFEL December, januari & februari 14-15 Extra data s 13 december: het is kerstmarkt in, naar jaarlijkse gewoonte heeft ook

Nadere informatie

Een nieuw scoutsjaar gaat weer van start! Hoera!

Een nieuw scoutsjaar gaat weer van start! Hoera! Een nieuw scoutsjaar gaat weer van start! Hoera! Zoals jullie allen wel zullen weten betekend dat dit jaar we met de verkenners naar het buitenland trekken. Naar waar? Voor jullie alvast nog een groot

Nadere informatie

DE GAMEL is het maandblad van Scouts & Gidsen Sint-Bavo Eversel (L14/13G) Nummer 2, jaargang 20 (oktober 2015)

DE GAMEL is het maandblad van Scouts & Gidsen Sint-Bavo Eversel (L14/13G) Nummer 2, jaargang 20 (oktober 2015) DE GAMEL is het maandblad van Scouts & Gidsen Sint-Bavo Eversel (L14/13G) Nummer 2, jaargang 20 (oktober 2015) Verantw. uitgever: Sien Vandezande, Butastraat 20/2, 3550 Heusden-Zolder VOORWOORD Beste

Nadere informatie

Hopduveltjes Meldert Scouts en Gidsen Vlaanderen

Hopduveltjes Meldert Scouts en Gidsen Vlaanderen Hopduveltjes Meldert Scouts en Gidsen Vlaanderen Jaargang 36 nummer 5 Voorwoord Alwéér een nieuw programma! De tijd vliegt voorbij en onze zondagen vliegen erdoor aan een razendsnel tempo. De krokusvakantie

Nadere informatie

35 ste O.L.Vr. Ster der Zee

35 ste O.L.Vr. Ster der Zee 35 ste O.L.Vr. Ster der Zee Groepsnieuws 35 Beste leden, ouders, sympathisanten De eerst maand van het jaar is weeral voorbijgevlogen, januari was weer een topmaand weer enkele extra leden voor de jongste

Nadere informatie

Beste leden en ouders,

Beste leden en ouders, Beste leden en ouders, Het schooljaar loopt stilaan op zijn einde, de vakantie komt om het hoekje piepen en begin augustus is er natuurlijk weer ons spetterende zomerkamp! Onze leiding is al maandenlang

Nadere informatie

Wat. Online beheer van meer dan 250.000 (oud)leden van Scouts en Gidsen Vlaanderen

Wat. Online beheer van meer dan 250.000 (oud)leden van Scouts en Gidsen Vlaanderen Groepsadministratie Welkom Wie zijn wij? Wie zijn jullie? Wat Online beheer van meer dan 250.000 (oud)leden van Scouts en Gidsen Vlaanderen Voor vandaag http://groepsadmin-develop.scoutsengidsenvlaanderen.net/

Nadere informatie

Scoedidoe. Februari 2011. België Belgique P.B. 3970 Leopoldsburg BC 1065. V.U.: Martijn Vanheukelom, Venberg 16, 3971 Leopoldsburg

Scoedidoe. Februari 2011. België Belgique P.B. 3970 Leopoldsburg BC 1065. V.U.: Martijn Vanheukelom, Venberg 16, 3971 Leopoldsburg België Belgique P.B. 3970 Leopoldsburg Scoedidoe BC 1065 Februari 2011 V.U.: Martijn Vanheukelom, Venberg 16, 3971 Leopoldsburg Tijdschrift, maandblad van Scouts Geleeg Jaargang 19, nr. 6, Februari 2011

Nadere informatie

JAN BREYDEL & GIDSEN EKWATOR UKKEL MAANDSCHORS. Jaargang 2014-2015 nr. 2 Januari februari 2015

JAN BREYDEL & GIDSEN EKWATOR UKKEL MAANDSCHORS. Jaargang 2014-2015 nr. 2 Januari februari 2015 Belgique België P.B. - B.P 1300 Leuven Philips BC30966 JAN BREYDEL & GIDSEN EKWATOR UKKEL MAANDSCHORS 2-maandelijkse uitgave Jaargang 2014-2015 nr. 2 Januari februari 2015 Kantoor van afgifte: 3000 Leuven

Nadere informatie

Totem. www.reynaert-beatrijs.be

Totem. www.reynaert-beatrijs.be Totem Afgiftekantoor: Oudergem Verschijnt maandelijks: maart 2007 Uitgezonderd juli en augustus Verantwoordelijke uitg.: Eline en Anneleen De Vooght G. Merjaylaan 32 1160 Oudergem www.reynaert-beatrijs.be

Nadere informatie

jaargang 2015-2016 Juni www.scoutsnijlen.be

jaargang 2015-2016 Juni www.scoutsnijlen.be Belgie - Belgique P.B. 2560 Nijlen 1 P708748 10 SPARTIKIJN jaargang 2015-2016 Juni www.scoutsnijlen.be v.u. : vzw Spartikijn Broechemsesteenweg 219a, 2560 Nijlen Verjaardagen TRISTAN THYS 1 juni 13 jaar

Nadere informatie

t Oekedoeleken Maart 2016

t Oekedoeleken Maart 2016 t Oekedoeleken Maart 2016 Beste Bermino s, De dagen worden langer, de zon weer wat sterker, de vogels zingen terug. De maand maart staat voor de deur! Traditioneel een van de drukste maanden van het jaar.

Nadere informatie

Boekje: Maart April Mei

Boekje: Maart April Mei Boekje: Maart April Mei Beste ouders en leden, De winter is alweer bijna voorbij, de zon breekt af en toe al door het wolkendek en het regent toch al een klein beetje minder. Hoopvol als we zijn, kijken

Nadere informatie

Voorwoord oktober 2015 Gegroet mede-tarsicianen!

Voorwoord oktober 2015 Gegroet mede-tarsicianen! TARSIVAT Oktober Voorwoord oktober 2015 Gegroet mede-tarsicianen! Met september reeds achter de rug en oktober voor de deur heeft het nieuwe scousjaar alweer een vliegende start genomen. Moe maar voldaan

Nadere informatie

35 ste O.L.Vr. Ster der Zee

35 ste O.L.Vr. Ster der Zee 35 ste O.L.Vr. Ster der Zee Groepsnieuws 35 Beste scouts mensen allemaal, We zijn aangekomen aan de laatste maand van ons scoutsjaar. Hopelijk wordt het ook de beste maand van het jaar. Goed opletten voor

Nadere informatie

Plandingske maart - april 2015

Plandingske maart - april 2015 Plandingske maart - april 2015 V.U: Daan Vandepitte Langestraat 2 - - 0494/45 70 52 Stef Roelandt Kapellestraat 189 9473 Welle 0494/42 74 71 Agenda! - Zondag 15 maart: Kapoenendag (info volgt) - Vrijdag

Nadere informatie

Hopduveltjes Meldert Scouts en Gidsen Vlaanderen

Hopduveltjes Meldert Scouts en Gidsen Vlaanderen Hopduveltjes Meldert Scouts en Gidsen Vlaanderen Jaargang 38 nummer 1 Voorwoord Vijf, vier, drie, twee, één, KNAL! Het startschot voor het nieuwe scoutsjaar is gegeven! Een hoop leiders is bakken vol inspiratie

Nadere informatie

Fotopagina. De Wouters vierden Valentijnsdag met een spetterende Blind Date. En de Jong-Givers mochten voor een dagje van geslacht veranderen!

Fotopagina. De Wouters vierden Valentijnsdag met een spetterende Blind Date. En de Jong-Givers mochten voor een dagje van geslacht veranderen! Fotopagina De Wouters vierden Valentijnsdag met een spetterende Blind Date En de Jong-Givers mochten voor een dagje van geslacht veranderen! 2 Inhoudstafel: Titelblad Fotopagina Woordje van de groepsleiding

Nadere informatie

MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT SCOUTS & GIDSEN VLAANDEREN SINT-FRANCISCUS SINAAI SNUFFEL. April 13

MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT SCOUTS & GIDSEN VLAANDEREN SINT-FRANCISCUS SINAAI SNUFFEL. April 13 MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT SCOUTS & GIDSEN VLAANDEREN SINT-FRANCISCUS SINAAI SNUFFEL April 13 Beste ouders en leden, In de maand april kunnen we nog wel enkele aprilgrillen kennen Maar die van ons houden

Nadere informatie

Durver maart. Scouts en Gidsen Vlaanderen A23/41G koningin Astrid Scouts & gidsen Fort van Merksem

Durver maart. Scouts en Gidsen Vlaanderen A23/41G koningin Astrid Scouts & gidsen Fort van Merksem Scouts en Gidsen Vlaanderen A23/41G koningin Astrid Scouts & gidsen Fort van Merksem Durver maart Maandelijks contact- en informatieblad Verschijnt niet in juli en augustus vu. : Demaret Tine De Biezen

Nadere informatie

jouw licht op 91ste-15de Baden-Powell wommelgem April 2015

jouw licht op 91ste-15de Baden-Powell wommelgem April 2015 jouw licht op 91ste-15de Baden-Powell wommelgem April 2015 Scouts & Gidsen Wommelgem Reclame Meer info volgt snel! 2 SAVE THE DATE DasRock gaat dit jaar door op 1 en 2 mei in het binnenfort! Namen en info

Nadere informatie

54 SCOUTS VALAAR. Meer info over onze feestactivitieit volgt nog! Houdt zeker het boekje en facebook in de gaten! Maart & April

54 SCOUTS VALAAR. Meer info over onze feestactivitieit volgt nog! Houdt zeker het boekje en facebook in de gaten! Maart & April 54 SCOUTS VALAAR Meer info over onze feestactivitieit volgt nog! Houdt zeker het boekje en facebook in de gaten! Maart & April 2015 Beste leden en ouders, VOORWOORDJE Bij het ter perse gaan van dit boekje

Nadere informatie

Maart. Clorisse. Belangrijke data: 4 6 maart: Groepsweekend 12 maart: 6 de OPBaloe Quiz 13 maart & 19 maart: Paaseislag wouters

Maart. Clorisse. Belangrijke data: 4 6 maart: Groepsweekend 12 maart: 6 de OPBaloe Quiz 13 maart & 19 maart: Paaseislag wouters Belangrijke data: 4 6 maart: Groepsweekend 12 maart: 6 de OPBaloe Quiz 13 maart & 19 maart: Paaseislag wouters Clorisse vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs Maart Xaverius-St.Rita A21/46G

Nadere informatie

Dag scouters. Een Stevige Linker!!

Dag scouters. Een Stevige Linker!! Dag scouters De lente komt alweer volop binnengedraafd en daar zijn we zeer blij mee. De maand mei heeft weer heel wat voor ons in petto. Een boel verlengde weekends die voor de meesten een scoutig kleurtje

Nadere informatie

GROEPSLEIDINGINTRO. Beste scoutssympathisanten, Liefste leden,

GROEPSLEIDINGINTRO. Beste scoutssympathisanten, Liefste leden, APRIL - JUNI GROEPSLEIDINGINTRO Beste scoutssympathisanten, Liefste leden, Met spijt in het hart moeten wij alweer het laatste jefke van het scoutsjaar aan jullie voorstellen. Maar niet getreurd, er komen

Nadere informatie

April. Clorisse. Belangrijke data: 30 april & 1 mei: Croqueslag 30 april: Jeneveravond!!!Zaterdag 16 april: Wouterdag!!!

April. Clorisse. Belangrijke data: 30 april & 1 mei: Croqueslag 30 april: Jeneveravond!!!Zaterdag 16 april: Wouterdag!!! Belangrijke data: 30 april & 1 mei: Croqueslag 30 april: Jeneveravond!!!Zaterdag 16 april: Wouterdag!!! Clorisse vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs April Xaverius-St.Rita A21/46G April

Nadere informatie

TID. programmaboekje IVde scoutsgroep Sint-Jan Berchmans Antwerpen OKTOBER - NOVEMBER

TID. programmaboekje IVde scoutsgroep Sint-Jan Berchmans Antwerpen OKTOBER - NOVEMBER TID programmaboekje IVde scoutsgroep Sint-Jan Berchmans Antwerpen OKTOBER - NOVEMBER Belangrijke data Dit zijn alvast belangrijke data voor het komende jaar. Schrijf ze alvast in je agenda zodat je er

Nadere informatie

JAN BREYDEL & GIDSEN EKWATOR UKKEL

JAN BREYDEL & GIDSEN EKWATOR UKKEL Belgique België P.B. - B.P 1300 Leuven Philips BC30966 JAN BREYDEL & GIDSEN EKWATOR UKKEL MAANDSCHORS 2-maandelijkse uitgave Jaargang 2014-2015 nr. 4 Mei - Juni 2015 Kantoor van afgifte: 3000 Leuven Erkenningsnummer

Nadere informatie

Beste ouders en leden,

Beste ouders en leden, t Patotterke Beste ouders en leden, Hier is dan ons laatste patotterke van het jaar. Je kan hier weer alle info in terug vinden die je nodig hebt. Indien je nog vragen hebt over iets dan kan je ons zeker

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Sien Vandezande, Butastraat 20/2, 3550 Heusden-Zolder

Verantwoordelijke uitgever: Sien Vandezande, Butastraat 20/2, 3550 Heusden-Zolder DE GAMEL is het maandblad van Scouts & Gidsen Sint-Bavo Eversel (L14/13G) Nummer 8, jaargang 20 (April 2016) Verantwoordelijke uitgever: Sien Vandezande, Butastraat 20/2, 3550 Heusden-Zolder VOORWOORD

Nadere informatie

Belangrijke data: 21 december: wafelverkoop kapoenen 28 december: GEEN VERGADERING. December

Belangrijke data: 21 december: wafelverkoop kapoenen 28 december: GEEN VERGADERING. December Belangrijke data: 21 december: wafelverkoop kapoenen 28 december: GEEN VERGADERING December Xaverius-St.Rita A21/46G December 2014 Dag beste ouders, leden en sympathisanten, Eerst en vooral willen wij

Nadere informatie

ALGEMEEN NIEUWS. De maand april staat wel beter bekend als onze Feestmaand, haal je agenda maar boven!

ALGEMEEN NIEUWS. De maand april staat wel beter bekend als onze Feestmaand, haal je agenda maar boven! Boekje Chiro Perk mei 2015 ALGEMEEN NIEUWS Hallo iedereen! De maand april staat wel beter bekend als onze Feestmaand, haal je agenda maar boven! Zaterdag 25 april vindt de zesde editie van onze Werffuif

Nadere informatie

Hopduveltjes Meldert

Hopduveltjes Meldert Hopduveltjes Meldert Scouts en Gidsen Vlaanderen Jaargang 37 nummer 5 V.U.: Pieter-Jan Morlion Voorwoord Beste leden en ouders, Terwijl de eerste zonnestralen eindelijk door de wolken komen piepen is het

Nadere informatie

STM in een. notendop. VU: Sander Peeters, Steenweg op Hoogstraten 63, 2330 Merksplas

STM in een. notendop. VU: Sander Peeters, Steenweg op Hoogstraten 63, 2330 Merksplas STM in een notendop VU: Sander Peeters, Steenweg op Hoogstraten 63, 2330 Merksplas Kapoenenleiding kapoenen@scouts- sint- michiel.be Emma Geerts 06/07/1995 2e jaar leiding Totem: Goedhartige Torenvalk

Nadere informatie

ACTIVO APRIL ZONDAG 1 APRIL ZATERDAG 7 APRIL ZONDAG 15 APRIL ZONDAG 22 APRIL

ACTIVO APRIL ZONDAG 1 APRIL ZATERDAG 7 APRIL ZONDAG 15 APRIL ZONDAG 22 APRIL ZONDAG 1 APRIL ACTIVO APRIL De datum spreekt al voor zich, vandaag gaan we grappen uithalen! Zoek alvast wat goeie moppen op, want de kapoen met de beste mop verdient Kaa zijn aprilvis! (hint: haal een

Nadere informatie

Voorwoord van de groepsleiding

Voorwoord van de groepsleiding Januari Voorwoord van de groepsleiding De derde kwarteeuw van de Tarsi s is geëindigd, de vierde breekt aan. Terwijl het buiten steeds kouder wordt en de regenwolken (of zijn het nu sneeuwwolken) zich

Nadere informatie

Vergadering: Die gaat door op zondag van 14u tot 17u30 tenzij anders vermeld in de trimesterplanning. Op tijd komen is een must!

Vergadering: Die gaat door op zondag van 14u tot 17u30 tenzij anders vermeld in de trimesterplanning. Op tijd komen is een must! Beste Verkenners, Het scoutsjaar is weer van start gegaan en daar hoort uiteraard een trimesterplanning bij. De leiding heeft er alvast veel zin in en we hopen jullie ook want er staan ons een heleboel

Nadere informatie

Het was weer een topper van een groepsweekend! Bedankt voor jullie enthousiasme en. aanwezigheid! Scouteske groetjes, jullie leiding, jins en fouriers

Het was weer een topper van een groepsweekend! Bedankt voor jullie enthousiasme en. aanwezigheid! Scouteske groetjes, jullie leiding, jins en fouriers Het was weer een topper van een groepsweekend! Bedankt voor jullie enthousiasme en aanwezigheid! Scouteske groetjes, jullie leiding, jins en fouriers Maart 2016 Hallo allemaal Februari hebben we in schoonheid

Nadere informatie

Kabouters Kleurrijke, Aardige, Babbelende, Ondeugende, Unieke, Tedere, Eerlijke, Ruige Scoutsmeisjes.

Kabouters Kleurrijke, Aardige, Babbelende, Ondeugende, Unieke, Tedere, Eerlijke, Ruige Scoutsmeisjes. Kabouters Kleurrijke, Aardige, Babbelende, Ondeugende, Unieke, Tedere, Eerlijke, Ruige Scoutsmeisjes. Kabouters lopen, lachen, roepen, bulderen en zingen, ze proesten, dansen, hollen, tieren, vallen om

Nadere informatie

Weer of geen weer, de scouts gaat er steeds voor!!

Weer of geen weer, de scouts gaat er steeds voor!! Dag liefste scoutsvrienden! De maand februari gaat gepaard met enkele typische weerspreuken. We sommen ze graag even op: Al is de sprokkel nog zo fel, ze heeft vijf schone dagen wel. Is februari nat en

Nadere informatie