Stichting Yente Jaarverslag 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Yente Jaarverslag 2009"

Transcriptie

1 Stichting Yente Jaarverslag 2009

2 INHOUD KORT VERSLAG Kort Verslag 3 INHOUDELIJK VERSLAG 1 Inleiding 7 2 Strategie 8 3 organisatie 9 4 Handelsmissie uit Peru en Bolivia 13 5 Sparringpartner programma 18 6 Digitaal platform-myente 21 7 Baseline survey nieuwe landen 25 8 Draagvlakversterking en zichtbaarheid vrouwelijk ondernemerschap 26 9 follow-up missie MMF Programma Communicatie en PR Human Resource Management Professionalisering Bestuurskosten MVO Beleid Dechargeverlening Begroting FINANCIEEL VERSLAG 18 Opmerkingen vooraf Balans per 31 december Staat van Baten en Lasten Kasstroomoverzicht Waarderingsgrondslagen Toelichting op de balans Toelichting op de staat van Baten & Lasten Accountantsverklaring Versterken van vrouwelijk ondernemerschap wereldwijd 2

3 KORT VERSLAG Yente maakt vrouwelijk ondernemerschap zichtbaar Het verbinden van vrouwelijke ondernemers wereldwijd daarop zijn alle activiteiten van Stichting Yente gericht. Ook in 2009 heeft Yente weer meer organisaties bij dit thema weten te betrekken, zodat ook zíj bewuster aandacht schenken aan vrouwelijk ondernemerschap en de bijdrage die vrouwelijk ondernemers kunnen leveren aan armoedebestrijding. In 2009 was het thema vrouwelijk ondernemerschap zichtbaar in de volgende activiteiten: 21 januari Nieuwjaarsreceptie bij Triodos Bank met Federatie Zakenvrouwen 4 maart Netwerkbijeenkomst 25 mei Congres Federatie Zakenvrouwen september deelname aan ETFAM 13 oktober Yente Seminar lancering MYente webcommunity 15 oktober Yente workshopdag Succesfully Doing Business on the Internet 17 november Seminar Een wereld te winnen in samenwerking met WO=MEN Vertegenwoordiging op diverse evenementen Opstellen van een beleidskader voor Vrienden van Yente Opstellen van een beleidskader voor Yente Fund en lancering fonds Deelname aan FZ-commissies Maatschappij en Wetenschap, FZ Award en SVE Yente werkt samen De samenwerking met Federatie Zakenvrouwen wordt gecontinueerd. ICCO geeft ondersteuning aan Yentes handelsmissie vanuit Peru en Bolivia. De samenwerking met ICCO en Share People wordt gecontinueerd; eind november treedt Yente toe tot de ICCO-alliantie. Yente is lid van het Innovatieplatform Ontwikkelingssamenwerking. Yente is aangesloten bij WO=MEN Dutch Gender Platform. Op 17 november organiseert Yente samen met WO=MEN de seminardag Een wereld te winnen. Stichting Yente is consultant binnen het kader van MMF-OS (Matchmakingsfaciliteit Ontwikkelingssamenwerking van de EVD). Yente-vrouwen hebben zitting in de commissies Wetenschap en Maatschappij van Federatie Zakenvrouwen, in de jury van de FZ-Award en in het bestuur van de Stichting Vrouwelijke Ondernemers. In samenwerking met Triodos Foundation is het Yente Fund opgericht. In Peru werkt Yente samen met de Nederlandse ambassade in Lima, CID Arequipa, Camara Commercio de Lima en ADEX. In Bolivia werkt Yente samen met de Nederlandse Ambassade in La Paz en Nuevo Norte. In Kenia werkt Yente samen met SEED Trust. COS Brabant heeft een bijdrage geleverd aan het verzamelen van landeninformatie Kenia, Bolivia en Peru. Tijdens de handelsmissie oktober en het seminar in november werkt Yente samen met talloze bedrijven en organisaties (meer dan 60). Yente is matchmaker 21 vrouwelijke ondernemers reizen in oktober met een door Yente georganiseerde handelsmissie vanuit Peru en Bolivia naar Nederland. Deze handelsmissie levert uitwisseling van kennis op, alsmede eerste, concrete contacten voor zakelijke transacties. De deelneemsters blijken met gemiddeld 3,5 bruikbare contacten per persoon weer terug te keren. Aan de handelsmissie neemt ook een afgevaardigde deel van een netwerkorganisatie in Kenia. Het betekent dat Yente niet alleen contacten legt tussen onderneemsters in Nederland en andere landen van de wereld, maar ook tussen onderneemsters van de verschillende continenten. Dit blijkt een zeer vruchtbaar experiment dat zeker verder uitgebouwd zal worden in de toekomst. Vier vertegenwoordigers van partnerlanden sluiten zich bij de handelsmissie aan in het kader van het Sparringpartner programma, dat Yente eerder in 2009 in beweging brengt. Er worden 10 Sparringpartnerovereenkomsten afgesloten tijdens de handelsmissie. 3

4 In Arequipa, Peru richten 30 vrouwelijke ondernemers met ondersteuning van ICCO en Yente een eigen netwerk op. Zij ondersteunen elkaar bij de ontwikkeling van hun onderneming en vormen gezamenlijk ook een toegangspoort voor diensten van buiten, zoals het adviesprogramma van Share People, Fair trade-certificering, advisering, etc. In oktober lanceert Yente de online community Voor het einde van 2009 blijken zich al bijna 100 onderneemsters te hebben aangesloten. Via MYente presenteren zij hun bedrijf en hun producten, leggen contacten met elkaar en wisselen kennis uit. De voorbereidingen voor het programma met Kenia verlopen dermate voortvarend dat de activiteiten hier al in 2009 van start kunnen gaan. Partners van Yente begrijpen steeds beter hoe ze het vrouwelijk ondernemerschap in hun programma s kunnen integreren. Zoals het netwerk van CID AQP, dat haar leden tevens toegang geeft tot andere activiteiten, o.m. het versterken van consortia. De bij dit netwerk aangesloten onderneemsters worden bovendien actief betrokken bij de online community MYente. Bij de partnerorganisaties is een enorme groei zichtbaar in de professionaliteit van de personen die het Yente-programma ondersteunen. Het initiatief van twee deelneemsters aan de handelsmissie bewijst dat onderneemsters ook de kansen van hun gemeenschap willen verbeteren: zij willen een eigen opleiding beginnen, één voor edelsmeden in Lima en een tweede voor houtbewerking in La Paz. Yente legt contact met de winkel van het Wereldmuseum in Rotterdam. De Inca-tentoonstelling van het museum, die van juni tot december 2010 zal plaatsvinden, biedt een uitgelezen kans voor presentatie en verkoop van producten uit de Andesregio. Stichting Yente heeft tot doel het vrouwelijk ondernemerschap wereldwijd te versterken, zodat vrouwen hun eigen economische zelfstandigheid kunnen creëren. Yente richt zich met haar programma s op vrouwelijke ondernemers in ontwikkelingslanden om een bijdrage te leveren aan armoedebestrijding Yente organisatie Bestuur Antje Melissen, voorzitter Els Enschedé, secretaris Munerya Doven, penningmeester Ria Däpp, algemeen bestuurslid Directie Ina Oostrom, directeur Afrika Yvette van Dok, directeur Latijns-Amerika (aftredend per ) Raad van Advies Karin van Rooyen José van Hussen Jacqueline Ham Yente kiest voor mvo Yente onderschrijft de richtlijnen van OESO voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook de deelnemers aan de handelsmissies wordt gevraagd zich bij deze richtlijnen aan te sluiten en zij ondertekenen hiervoor. MVO staat centraal in thema s tijdens de diverse bijeenkomsten. Versterken van vrouwelijk ondernemerschap wereldwijd 4

5 Yente oogst Hoopgevend, inspirerend en groeiend want de doelstellingen van Yentes handelsmissies naar en van Peru en Bolivia worden wekelijks meer zichtbaar. Claudia Valdivieso (Industrias Sisa) legt tijdens de handelsmissie in Nederland eerste contacten met potentiële exportpartners. Hier is duidelijk interesse voor de biologische snacks, tapenades en sauzen (met sacha-inchi olie als belangrijk ingrediënt) die zij produceert. Ook in eigen land groeit de bekendheid van haar producten. Claudia wordt geïnterviewd door tv-kok Gaston Acurio, de Jamie Oliver van Peru. In zijn programma prijst hij haar natuurzuivere producten, waardoor haar afzet aanzienlijk groeit. Claudia Gallardo maakt met haar bedrijf Caleidoscopio decoratieve producten van hout en keramiek. Haar droom: het opzetten van een school in Bolivia, zodat traditionele houtbewerkingstechnieken niet verloren gaan. Tijdens de handelsmissie kan ze contact leggen met De vliegende meubelmakers. De projectaanvraag die Claudia samen met haar Nederlandse sparringpartner opstelt, wordt gehonoreerd. In de zomer van 2011 gaat een vrijwilligersteam van 8 vliegende meubelmakers naar La Paz om daar les te geven in het nieuwe trainingscentrum. Het plan van Veronica Diaz Noel (Peru Arte y Joya) krijgt steeds duidelijker vorm. In samenspel met de Zilverschool in Schoonhoven ontwikkelt zij een opleiding voor zilversmeden in Lima. Twee Peruaanse onderneemsters zijn in totaal al meer dan 100 nieuwe mensen (meest vrouwen) aan het opleiden voor uitbreiding van hun productie. In de regio Arequipa (Peru) voegen onderneemsters, geïnspireerd door de tijdens de handelsmissie opgedane contacten, de daad bij het woord en richten een eigen netwerk op: Red de Mujere Empresarias de Arequipa. Hun website laat op treffende wijze zien dat Yente inspiratiebron is. Voor Cyntia Revollar Choque van het organisatieadviesbureau Ocean (Peru) is dat een extra reden om zich actief in te zetten om vrouwelijke ondernemers in Arequipa bij de online community MYente te betrekken. Het is duidelijk dat veel leden van het netwerk nog veel moeite hebben met de computer. Cyntia maakt hen wegwijs en promoot MYente door mensen zowel persoonlijk te benaderen als via het tijdschrift Somos Empresa (Wij zijn een onderneming) waarmee ze nauw samenwerkt. Tussen fashiononderneemsters uit Bolivia en Nederland is een vaste samenwerking ontstaan. De Boliviaanse Patricia Rodriguez van Artezzano raakt door Yentes handelsmissie in Peru in contact met een Nederlandse missiedeelneemster. Die vindt voor Artezanno een zakenpartner in het Nederlandse maatkledingbedrijf SheSuit. SheSuit neemt de persoonlijke maten van cliënten op, mailt de ontwerptekening naar Bolivia, waar de kleermakers van Artezzano zorgen voor vervaardiging. Met drie weken kan het complete kledingstuk in Nederland zijn afgeleverd. Internet werkt in Peru op veel plaatsen nog erg langzaam en is bovendien kostbaar. Voor deze onderneemsters bieden de mogelijkheden van de online community MYente (uitwisseling, eigen webpresentatie, kennisdeling) uitkomst. MYente blijkt voor hen een ideaal platform om gezamenlijk mee te werken en helpt hen individuele kosten te besparen In de follow up-contacten met onderneemsters uit Peru en Bolivia blijkt Yente hen steeds concreter met elkaar te kunnen verbinden. Doordat de vrouwen leren zich in netwerken te organiseren worden ze bereikbaar/zichtbaar voor elkaar en voor de buitenwereld. Zo verbreden zij de kansen voor hun bedrijven. Tien Peruaanse onderneemsters vinden een Nederlandse Sparringpartner die hen gaat ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van hun bedrijf. Met een Statement of Intent maken zij afspraken over hun leervraag en de stappen die zij in 2010 gaan zetten in hun leer/ontwikkelproces. Nederlandse ontwerpsters gaan Maria del Pilar Betalleluz (Native and Natural Food) helpen om het ontwerp voor de verpakkingen van haar producten aantrekkelijker te maken voor de exportmarkt. 5

6 INHOUDELIJK VERSLAG Versterken van vrouwelijk ondernemerschap wereldwijd 6

7 1 INLEIDING Yente presenteert hierbij het Jaarverslag 2009 Door de subsidie in het kader van MFS Tussentijdse Ronde Jong en Vernieuwend periode kon Yente dit jaar ruim aandacht geven aan de uitrol van haar programma s en verdere professionalisering. We hebben 2009 als een bijzonder inspirerend jaar kunnen afsluiten. De highlights van dit jaar zijn hierboven weergegeven in het verkorte verslag. Er ligt een prachtig versterkte basis voor verdere samenwerking met de onderneemsters en de diverse partners. Opnieuw hebben talloze bedrijven en organisaties ondersteuning gegeven aan de doelstellingen van Yente. 7

8 2 STRATEGIE Vrouwelijke ondernemers wereldwijd hebben moeilijker toegang tot markten, informatie, besluitvormingsprocessen, financiering en andere resources. Om het vrouwelijk ondernemerschap in de partnerlanden te versterken richt Yente zich op het vergroten van toegang tot markten en uitwisseling van informatie. Stichting Yente richt zich direct op gevestigde vrouwelijke ondernemers in ontwikkelingslanden met de volgende kenmerken: Gevestigde vrouwelijke ondernemers van het midden- en kleinbedrijf (SME). De meerderheid van de ondernemingen heeft 1 tot 20 mensen in dienst. De onderneemsters exporteren nog niet of weinig, en zijn in staat om de stap naar het internationaal ondernemerschap te maken. Qua investeringsbehoeften zijn de onderneemsters het microkredietniveau ontstegen (financieringsbehoefte op mesoniveau). Onderneemsters willen hun bestaande netwerkorganisatie versterken of een eigen netwerkorganisatie oprichten. Yente zet zich in om een bijdrage te leveren aan armoedebestrijding, want vrijwel altijd heeft de ontwikkeling van de onderneming van een gevestigde vrouwelijke onderneemster positieve gevolgen voor mensen die hier nauw mee zijn verbonden zoals: Haar gezin en sociale omgeving. Lokale werknemers in dienst van de onderneemster (1 tot 20 personen). Toeleveranciers aan de onderneming. Vaak zijn dit arme, ongeschoolde mensen. Voorbeelden hiervan zijn een schoonmaakbedrijf dat schoonmaakmiddelen afneemt van vrouwen in de omringende wijken, een papierrecyclingbedrijf dat oud papier opkoopt van papierverzamelaarsters, een bedrijf voor de opleiding en bemiddeling van hulpen in de huishouding, etc. Gezins- en familieleden van de onderneemster, werknemers en toeleveranciers die meeprofiteren van de extra inkomsten. Voor de periode richt Yente zich op Bolivia, Peru, Zuid-Afrika en Kenia met de volgende programma s: Missies en matchmaking Sparringpartner programma MYente online community Versterken van vrouwelijk ondernemerschap wereldwijd 8

9 3 ORGANISATIE Stichting Yente heeft geen personeel in dienst. Dat is een bewuste keuze. Yente is een organisatie voor onderneemsters (in ontwikkelingslanden) door onderneemsters (in Nederland). Vrouwelijke ondernemers voeren (internationaal) projecten uit in netwerkstructuren. Om de activiteiten uit te voeren worden professionals gecontracteerd. Dat geldt zowel voor de projectuitvoerders als de directie. Deze werkwijze sluit goed aan bij de realiteit zoals Yente die ook in de landen in het Zuiden aantreft. Bestuur Drs. Antje Melissen, voorzitter Els Enschedé, secretaris Drs. Munerya Doven, penningmeester Ria Däpp, algemeen bestuurslid Directie Ir. Yvette van Dok, Latijns-Amerika (aftredend per ) Drs. Ina Oostrom, Afrika Raad van Toezicht Karin van Rooyen José van Hussen Jacqueline Ham Yente professionals Yente werd in 2009 ondersteund door Yente professionals op de volgende gebieden: Logistiek handelsmissie uit Peru en Bolivia Coördinatie handelsmissie Peru en Bolivia Projectplan monitoring en evaluatie Projectplan Sparring Partner Programma Yente Service Bureau Webredactie Yente en MYente Communicatie en PR Vormgeving Pilot Sparringpartner Programma Matchmakers Werkwijze De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij het bestuur dat de uitvoering van de taken delegeert aan de directie. Voor de uitvoering van de taken over 2009 is gewerkt op grond van een jaarplan en begroting. De begroting is onderverdeeld in budgetlijnen. Elk directielid heeft een deel van de budgetlijnen toegewezen gekregen om uit te voeren, met uitzondering van de budgetlijn bestuurskosten, die direct onder het bestuur valt. Op grond van het jaarplan en de budgetlijnen worden Terms of References opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur. In 2009 zijn negen bestuursvergaderingen gehouden. Uitvoering jaarplan 2009 De financiering in het kader van de Tussentijdse MFS-Regeling heeft een sterke impuls gegeven aan de verdere professionalisering van Yente. In het 1e kwartaal van 2009 zijn de beleidskaders uitgewerkt op grond waarvan de projecten uitgevoerd konden worden. Daarnaast is een beleidskader voor monitoring en evaluatie geschreven en een projectplan voor het Sparringpartner Programma. In de 1e helft van 2009 is een baseline survey uitgevoerd ten aanzien van vrouwelijk ondernemerschap in Oost-Afrika, met name Kenia en Oeganda. Tevens is een selectieprocedure opgezet en uitgevoerd om een bouwer te selecteren voor het digitale platform, waarna de opdracht tot uitvoering werd verstrekt. 9

10 In de 2e helft van 2009 zijn de diverse programma s uitgevoerd, waaronder de inkomende handelsmissie uit Peru en Bolivia, het seminar Een wereld te winnen, de lancering van Yente- en MYente-websites, en een pilot van het Sparringpartner Programma. De actiepunten voor het jaarplan zijn zoveel mogelijk SMART gemaakt. De tijdsplanning was daarbij soms te ambitieus en is niet altijd gehaald op punten waar de termijn van realisatie ook minder relevant was. Programma onderdeel - Actiepunt 1. Er wordt een voorbeeldcontract opgesteld dat voor 31 januari 2009 gereed moet zijn, om in 2009 contracten te kunnen afsluiten met professionals. In het contract wordt expliciet vastgelegd dat de overeengekomen resultaten (outcome) en de missie van Yente bepalend zijn in de afspraken. 2. De directie zorgt er voor dat er uiterlijk 31 januari 2009 een document beschikbaar is, waarin is vastgelegd hoe Yente de omzetbelasting moet indienen, wanneer er sprake is van subsidie- en sponsorgelden. 3. Bestuur in samenwerking met directie formuleren nieuwe uitgangspunten voor de beleidsperiode De directie werkt deze uit in een nieuw MJSP. Uiterlijk 28 februari 2010 is de nieuwe MJSP gereed en door het bestuur goedgekeurd. In het 4e kwartaal wordt gestart met het uitwerken van de nieuwe MJSP Bestuur en directie werken een beleidskader uit voor inzet van professionals. Het bestuur stelt dit beleidskader vast. Uiterlijk 31 januari 2009 is het beleidskader vastgesteld. 5. Bestuur en directie werken een beleidskader uit voor inzet van een servicebureau. Uiterlijk 28 februari 2009 is het nieuwe beleidskader vastgesteld. 6. Bestuur stelt een beleidskader op om de directie te kunnen aanstellen. De directie wordt uiterlijk 31 januari 2009 voor de periode benoemd. 7. Bestuur in samenwerking met de directie maken uiterlijk 31 januari 2009 afspraken met een externe accountant voor de periode Bestuur in samenwerking met de directie maken afspraken met een administratiekantoor voor het vastleggen van de financiële administratie voor de periode uiterlijk op 28 februari Uiterlijk het 1e kwartaal 2009 is het financiële beheer uitgewerkt in heldere procedures. 10. Uiterlijk 1 november 2009 wordt door Yente een activiteitenplan voor het jaar 2010 ingediend, vergezeld van een begroting en een liquiditeitsprognose, voor de volgende periode van 12 maanden. Het activiteitenplan behelst een overzicht van de activiteiten met de daarvoor benodigde personele en materiële middelen en de doelstellingen zoals aangegeven in de subsidieaanvraag. 11. Uiterlijk 31 december 2009 is een strategie ontwikkeld om het percentage van de eigen bijdrage te verhogen, gekoppeld aan streefgetallen voor de periode Met de dossierhouder wordt afgestemd wat de exacte vereisten zijn ten aanzien van deze eis. 12. In de MFS beschikking worden diverse aandachtspunten genoemd en voor een aantal wordt een puntenaftrek toegekend. Met de dossierhouder worden deze punten besproken. Op grond hiervan zal een lijst met aandachtspunten worden opgesteld. Deze lijst met aandachtspunten zal beleidsmatig worden verwerkt in het jaarplan Dit betreft o.a. de aandachtsgebieden risicomanagement, complementariteit met andere programma s van BuZa. Waar mogelijk worden de punten al in de uitvoering van het jaarplan 2009 meegenomen. 13. Voor aanvang van het 3e kwartaal 2009 beschikt Yente over een door het bestuur goedgekeurd Monitoring- en evaluatieplan. 14. Uiterlijk 31 januari 2009 wordt een beleidskader uitgewerkt dat gebruikt kan gaan worden voor het uitwerken van de projecten in Inkomende handelsmissie wordt uitgevoerd overeenkomstig goedgekeurde Terms of Reference en het op grond daarvan uitgewerkte projectplan uiterlijk december Status In de loop van 2009 is het raamwerkcontract in samenwerking met een advocaat opgesteld. Op 25 maart 2009 is van de belastingdienst hieromtrent een brief ontvangen. In september 2009 is een concept strategisch plan uitgewerkt. Dit beleidskader is in de loop van 2009 gerealiseerd en in het organisatieboek opgenomen. Dit beleidskader is op 9 februari 2009 goedgekeurd en in het organisatieboek opgenomen. Dit beleidskader is in de loop van 2009 gerealiseerd en in het organisatieboek opgenomen. De afspraken met de accountant op grond van de offerte van 28 januari 2009 gerealiseerd. Afspraken met het administratiekantoor zijn in een gesprek op 27 februari 2009 vastgelegd en in een contract overeengekomen. Gerealiseerd en in organisatieboek opgenomen. Gerealiseerd. Het beoogde percentage eigen bijdrage voor 2009 is ruimschoots gehaald. Door de gewijzigde economische situatie zal Yente in 2010 proactief nieuwe activiteiten ontwikkelingen om hieraan te kunnen voldoen. Deze punten zijn verder benoemd op grond van de O-toets, die in het kader van de MFS II aanvraag is uitgevoerd en krijgen een vervolg binnen de ICCO-alliantie. Gerealiseerd en in organisatieboek opgenomen. Dit beleidskader is in de loop van 2009 gerealiseerd en in het organisatieboek opgenomen. Gerealiseerd, zie hoofdstuk 4. Versterken van vrouwelijk ondernemerschap wereldwijd 10

11 Programma onderdeel - Actiepunt 16. Het Sparringpartner programma en individuele reisprogramma wordt uitgevoerd overeenkomstig goedgekeurde Terms of Reference en het op grond daarvan uitgewerkte projectplan uiterlijk december Het digitaal platform (fase I) wordt ontwikkeld en is gereed overeenkomstig de goedgekeurde Terms of Reference en het op grond daarvan uitgewerkte projectplan uiterlijk december Ten behoeve van lancering van het digitale platvorm en meegenomen met de bouw van het systeem dient er uiterlijk mei 2009 een door het bestuur goedgekeurd antispam- en WBP-beleid beschikbaar te zijn. 19. In 2009 wordt een netwerkevent met WO=MEN georganiseerd en uitgevoerd overeenkomstig de goedgekeurde Terms of Reference en het op grond daarvan uitgewerkte projectplan, hetgeen betekent dat uiterlijk eind december 2009 een netwerkevent heeft plaatsgevonden. 20. Jaarlijks worden minimaal twee Yente- netwerkbijeenkomsten georganiseerd en uitgevoerd overeenkomstig de goedgekeurde Terms of Reference en het op grond daarvan uitgewerkte projectplan, hetgeen betekent dat uiterlijk eind december 2009 twee Yente- netwerkbijeenkomsten hebben paatsgevonden. Het eerste event is gepland voor januari Jaarlijks wordt door vertegenwoordigers van Yente minimaal aan vier werkcommissies deelgenomen, zoals bijvoorbeeld de commissies Wetenschap en Maatschappij bij Federatie Zakenvrouwen. Aan het eind van 2009 wordt een verslag over deze deelname aan het bestuur voorgelegd. 22. Zichtbaarheid van vrouwelijk ondernemerschap krijgt vorm via de programma s Vriend van Yente en het Yente Fund. Voor deze programma s worden een beleidskader en criteria ontwikkeld, welke aan het bestuur ter goedkeuring worden voorgelegd. Vrienden van Yente wordt eind januari gelanceerd, Yente Fund in mei Eind 2009 is deskresearch Oostelijk Afrika afgerond en heeft het bestuur de beschikking over een verslag. 24. Uiterlijk het 1e kwartaal 2009 heeft Yente de beschikking over een adequaat ingerichte financiële administratie. 25. In 2009 heeft de INK positiebepaling plaatsgevonden en wordt hiervan een verslag overlegd aan het bestuur. 26. Met ingang van het 2e kwartaal 2009 beschikt Yente over een door het bestuur goedgekeurd communicatieplan , dat de grondslag kan bieden voor alle binnen projecten en activiteiten ontwikkelde communicatie-uitingen. 27. Met ingang van het 3e kwartaal 2009 beschikt Yente over een door het bestuur goedgekeurd sponsorplan Met ingang van het 2e kwartaal 2009 beschikt Yente over een door het bestuur goedgekeurd partnerbeleid. Hierin is nadrukkelijk aandacht geschonken aan het sanctiebeleid en het opnemen van afspraken met partners ten aanzien van de doelmatigheid met betrekking tot de resultaten. Status Het Sparringpartner programma is voor een deel in 2009 uitgevoerd. Met name het programma voor Zuid- Afrika kan niet gerealiseerd worden, omdat de hiervoor beoogde professional zich terugtrekt. Besloten wordt om een pilot van het Sparringpartner programma uit te voeren en Kenia te laten deelnemen. De activiteiten voor Zuid-Afrika worden in 2010 versterkt opgepakt. Zie hoofdstuk 5. Door vertragingen van de zijde van de leverancier kunnen in 2009 niet alle beoogde investeringen worden gerealiseerd. Deze krijgen in 2010 een vervolg. Zie hoofdstuk 6. Met de lancering van MYente (online community) is een antispam- en WBP-beleid opgenomen. Dit ligt ook vast in het organisatiehandboek. Gerealiseerd, zie hoofdstuk 8. Gerealiseerd, zie hoofdstuk 8. Gerealiseerd. Verslag onderdeel van het jaarverslag 2009, zie hoofdstuk 8. Beleidskader en criteria ten aanzien van Vriend van Yente en Yente Fund zijn in de loop van 2009 gerealiseerd. Gerealiseerd, zie hoofdstuk 7. Gerealiseerd. Hiermee is gestart. Wordt in 2010 afgerond. Gerealiseerd. Dit punt is in 2009 niet gerealiseerd en wordt verder opgepakt in In het handboek 2009 is in de loop van het jaar aandacht geschonken aan het partnerbeleid en is een sanctiebeleid opgenomen. 11

12 Terms of Reference en projectplannen 2009 In 2009 is gewerkt op grond van de Terms of References (TOR) en projectplannen: TOR externe accountant, administratiekantoor en professionalisering TOR directie Projectplan Sparringpartner programma Projectplan organisatie seminar Yente/WO=MEN TOR Handelsmissie 2009 uit Peru en Bolivia TOR Digitaal Platform ontwikkelingsfase en uitrol 2009 TOR Communicatie en PR Communicatieplan (Mensen maken Yente) TOR nieuw aandachtsland 2009 (Kenia en Oeganda) TOR Service Bureau 2009 Organisatiehandboek Stichting Yente kwaliteitsmanagement en AO/IC versie 2009 TOR Monitoring en Evaluatie TOR Sparringpartner programma (pilot) Eind 2009 is een nieuwe versie organisatie handbook vastgesteld, met daarin opgenomen een klachtenregeling. Deze klachtenregeling is eind 2009 op de internetsites van Yente en MYente gepubliceerd in vier talen (Engels, Spaans, Frans, Nederlands). Versterken van vrouwelijk ondernemerschap wereldwijd 12

13 4 HANDELSMISSIE UIT PERU EN BOLIVIA A. ALGEMEEN In de week van oktober 2009 heeft Yente een handelsmissie voor vrouwelijke ondernemers uit Peru en Bolivia naar Nederland georganiseerd. Matchmaking, marktverkenning, capaciteitsversterking van de onderneemsters en de netwerkorganisaties, toegang tot het digitale platform MYente en maatschappelijk verantwoord ondernemen waren de thema s van deze missie. B. DEELNEEMSTERS Deelnemers aan deze missie waren in totaal 21 onderneemster uit Peru (14 personen) en Bolivia (7 personen). Naast de onderneemsters namen ook vier vertegenwoordigsters van de netwerkorganisaties (partners van Yente) deel aan de missie als onderdeel van het Sparringpartner programma. Uit Peru waren dat ADEX en CID AQP, uit Bolivia Nuevo Norte en ter versterking van de Yente-partner in Kenia was er een vertegenwoordigster van Seed Trust. De onderneemsters waren geselecteerd op basis van de volgende criteria: Geregistreerd als midden- en kleinbedrijf, of vertegenwoordigster van een coöperatie/organisatie van (veelal vrouwelijke) producenten. Valt in het kleinere segment van het MKB en stijgt uit boven het microniveau (geen grote, sterke onderneming die het internationaal ondernemen zelf kan regelen). Er is een duidelijke motivatie voor deelname aan de missie. Dit kan een product/service zijn dat/die exportabel is naar Nederland, of de vraag naar product/service/technische assistentie vanuit Nederland/Europa. Nog niet actief in Nederland en niet in staat om deze reis alleen te organiseren. Verbonden aan een netwerk/associatie/organisaties voor onderneemsters en bereid om op actieve wijze haar organisatie te vertegenwoordigen en de opgedane ervaring en kennis met de thuisblijvers te delen. Is in staat om per en internet te communiceren. In de samenstelling van de groep is rekening gehouden met een diversiteit aan sectoren (landbouw, veeteelt, textiel, voedselproducten en handicrafts) en een variatie aan grotere en kleinere onderneemsters om het leereffect zo groot mogelijk te maken. Selectie en voorbereiding van de deelneemsters aan de missie is uitgevoerd door ADEX (Peru) en Nuevo Norte (Bolivia) door middel van profielomschrijvingen, gesprekken met de deelneemsters en informatiebijeenkomsten. Daarnaast waren bij de voordracht van kandidaten CID Arequipa en de Kamer van Koophandel Lima betrokken. Profiel van de deelneemsters De profielen van individuele deelneemsters zijn door Yente uitgewerkt in een kleurrijk missieboek waar ook de programma s en betrokken netwerkorganisaties in staan beschreven. Uitgaande van de basismeting die gedaan is van de deelneemsters kunnen we hen als volgt omschrijven: De onderneemsters runnen kleine tot middelgrote bedrijven, met een omzet die varieert van tot per jaar. MVO is bij deze vrouwen een bewust en natuurlijk onderdeel van hun ondernemerschap. Vier deelneemsters zijn gecertificeerd voor biologische productie en twee anderen zijn in het proces ter verkrijging van een certificering. De sociale kant van het ondernemerschap en de leefsituatie van werknemers en toeleveranciers is een vanzelfsprekend aandachtspunt in ieders bedrijfsvoering. Deze vrouwen zijn van groot belang voor de ontwikkeling van hun gemeenschappen. De uitspraak Wie een vrouwelijke ondernemer versterkt, versterkt ook haar gemeenschap wordt geïllustreerd door de cijfers over werkgelegenheid voor vrouwen. Het kleinste bedrijf heeft 4 werknemers. Met een enkele uitzondering bedraagt het aantal werknemers maximaal 45. Van het totaal aantal van 482 werknemers dat geregistreerd is (basismeting van Yente) is 84% vrouw. Voor de werkgelegenheid die de vrouwelijk ondernemers creëren met hun bedrijven zijn ook hun ruim toeleveranciers (62% vrouwen) van belang. Dit zijn kleine boeren of producenten van breiwerk en handicrafts die door middel van thuiswerk of werk bij lokale ateliers hun diensten en/of producten verkopen. In sommige gevallen vormen zij een netwerk van producenten waaraan de onderneemsters technische en sociale ondersteuning verlenen. Zo leveren zij een bijdrage aan de verbetering van 13

Ruim één concreet project per dag

Ruim één concreet project per dag JAARVERSLAG 2013 WILDE GANZEN JAARVERSLAG 2013 2 Ruim één concreet project per dag 2013 was een bijzonder jaar voor Wilde Ganzen. Een jaar waarin we maar liefst 395 concrete projecten hebben ondersteund

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Opdrachtgever Raad van Bestuur Status Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 28 april 2015 Verspreiding Openbaar 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag van

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 34 Evaluatie van de samenwerking tussen Kerk in Actie en ICCO en de ProCoDe-aanpak van de ICCO Cooperatie Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 Generale Synode April 2014 Expertisecentrum

Nadere informatie

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s.

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s. Over dit jaarverslag Leeswijzer Welkom op het online jaarverslag van NCDO Voor het eerst in onze geschiedenis presenteren wij het jaarverslag uitsluitend online. Daarmee maken wij het u als lezer gemakkelijker

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011

CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011 Van Postbus 74744, 1070 BS Amsterdam Bachstraat 15, 1077 GE Amsterdam Telefoon (020) 669 90 66 Fax (020) 669 64 76 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Rapport CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode

Nadere informatie

Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015

Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015 Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015 Welvaartsgroei door het stimuleren van innovatief duurzaam ondernemen in het Curaçaose MKB Onderzoeksteam: Dr. J.A. (Jimme) Keizer Prof.dr. L.H.J. (Leo)

Nadere informatie

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen Millennium Gemeente Campagne brochure 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Inleiding 7 2 Millennium Gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht...

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht... JaarDocument 2014 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Organisatie en beleid... 6 1.1 Wie zijn wij?... 6 1.2 Onze visie & missie... 10 1.3 Verslag Raad van Toezicht... 12 1.3.1 Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht...

Nadere informatie

Jaarverslag oktober 2006 september 2007

Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Inhoud Kinderpostzegels voor kinderen door kinderen 2 1 Inleiding visie, missie en strategische keuzes 3 2 Doelstellingen, beleid, activiteiten en resultaten Projecten

Nadere informatie

communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk

communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk inhoudsopgave Voorwoord 4 leeswijzer 4 inleiding 5 managementsamenvatting 6 hoofdstuk 1 Algemene introductie 8 1.1 De omgeving 9 1.2 netwerkorganisatie

Nadere informatie

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Businessplan 2015 2018 Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Voorwoord Groter dan de som Hierbij presenteren wij Groter dan de som, het businessplan stichting voordekunst

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

NCDO Jaarverslag 2010

NCDO Jaarverslag 2010 Jaarverslag NCDO Jaarverslag 2010 NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking en ondersteunt hen daarbij

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Stichting Marokko Fonds, jaarverslag 2009

Jaarverslag 2009 Stichting Marokko Fonds, jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Stichting Marokko Fonds, jaarverslag 2009 Inhoudsopgave jaarverslag 2009 Verslag van het Bestuur 1. Profiel van de organisatie Ontstaansgeschiedenis Missie en visie Doelstellingen Meerjarenstrategie

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE >r >r COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 08.03.2004 COM(2004) 158 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE Tussentijdse evaluatie van het programma "Jeugd" 2000-2006 (over de periode 2000-2003)

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina NTFU JAARPLAN 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 2.1. Missie & visie 4 2.2. Zes pijlers en bijbehorende thema s 4 3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten 6 3.1. Wielersportevenementen

Nadere informatie

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur...

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur... Inhoud Voorwoord 1. Stichting Nisa, terugblik 2013...5 1.1. Ontstaan en missie van Nisa for Nisa...5 1.2. Terugblik op 2013...6 1.3. Advies en Hulp, Tussen in en Tussen-Door...7 1.4. Het meidenproject

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarv Visie ersla Missie D orcas H lp N d er lan

Jaarverslag Jaarv Visie ersla Missie D orcas H lp N d er lan Jaarverslag 2009 Inhoud Dorcas Jaarverslag 2009 3 Postbus 12 1619 ZG Andijk Tel. 0228 595900 info@dorcas.nl www.dorcas.nl Giro 2500 Foto cover Man uit Roma-gemeenschap in Szürte, Oekraïne. Deze foto is

Nadere informatie

99% VOOR MEKAAR. 1%TEGEN ARMOEDE.

99% VOOR MEKAAR. 1%TEGEN ARMOEDE. 99% VOOR MEKAAR. 1%TEGEN ARMOEDE. AANVRAAGFORMULIER TUSSENTIJDSE MFS-RONDE JONG EN VERNIEUWEND 2009-2010 AANVRAGEN VAN MINDER DAN 1 MILJOEN IN TOTAAL 1PROCENTCLUB.NL PAGINA 1 1%LID ARNOUT: Ik vind dat

Nadere informatie

Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven

Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven LSA / Henk Cornelissen & Kristel Jeuring Januari 2014 Inhoudsopgave Deelnemersrichtlijnen Experiment BewonersBedrijven... 2 De principes... 2 De rechtsvorm...

Nadere informatie

Kansen zien in crisistijden:

Kansen zien in crisistijden: Kansen zien in crisistijden: Een onderzoek naar de manier waarop de P60 businessclub het beste opgezet kan worden. Afstudeerscriptie HBO Bachelor Vrijetijdsmanagement Naam: Danielle Alkema Studentnummer:

Nadere informatie