Stichting Yente Jaarverslag 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Yente Jaarverslag 2009"

Transcriptie

1 Stichting Yente Jaarverslag 2009

2 INHOUD KORT VERSLAG Kort Verslag 3 INHOUDELIJK VERSLAG 1 Inleiding 7 2 Strategie 8 3 organisatie 9 4 Handelsmissie uit Peru en Bolivia 13 5 Sparringpartner programma 18 6 Digitaal platform-myente 21 7 Baseline survey nieuwe landen 25 8 Draagvlakversterking en zichtbaarheid vrouwelijk ondernemerschap 26 9 follow-up missie MMF Programma Communicatie en PR Human Resource Management Professionalisering Bestuurskosten MVO Beleid Dechargeverlening Begroting FINANCIEEL VERSLAG 18 Opmerkingen vooraf Balans per 31 december Staat van Baten en Lasten Kasstroomoverzicht Waarderingsgrondslagen Toelichting op de balans Toelichting op de staat van Baten & Lasten Accountantsverklaring Versterken van vrouwelijk ondernemerschap wereldwijd 2

3 KORT VERSLAG Yente maakt vrouwelijk ondernemerschap zichtbaar Het verbinden van vrouwelijke ondernemers wereldwijd daarop zijn alle activiteiten van Stichting Yente gericht. Ook in 2009 heeft Yente weer meer organisaties bij dit thema weten te betrekken, zodat ook zíj bewuster aandacht schenken aan vrouwelijk ondernemerschap en de bijdrage die vrouwelijk ondernemers kunnen leveren aan armoedebestrijding. In 2009 was het thema vrouwelijk ondernemerschap zichtbaar in de volgende activiteiten: 21 januari Nieuwjaarsreceptie bij Triodos Bank met Federatie Zakenvrouwen 4 maart Netwerkbijeenkomst 25 mei Congres Federatie Zakenvrouwen september deelname aan ETFAM 13 oktober Yente Seminar lancering MYente webcommunity 15 oktober Yente workshopdag Succesfully Doing Business on the Internet 17 november Seminar Een wereld te winnen in samenwerking met WO=MEN Vertegenwoordiging op diverse evenementen Opstellen van een beleidskader voor Vrienden van Yente Opstellen van een beleidskader voor Yente Fund en lancering fonds Deelname aan FZ-commissies Maatschappij en Wetenschap, FZ Award en SVE Yente werkt samen De samenwerking met Federatie Zakenvrouwen wordt gecontinueerd. ICCO geeft ondersteuning aan Yentes handelsmissie vanuit Peru en Bolivia. De samenwerking met ICCO en Share People wordt gecontinueerd; eind november treedt Yente toe tot de ICCO-alliantie. Yente is lid van het Innovatieplatform Ontwikkelingssamenwerking. Yente is aangesloten bij WO=MEN Dutch Gender Platform. Op 17 november organiseert Yente samen met WO=MEN de seminardag Een wereld te winnen. Stichting Yente is consultant binnen het kader van MMF-OS (Matchmakingsfaciliteit Ontwikkelingssamenwerking van de EVD). Yente-vrouwen hebben zitting in de commissies Wetenschap en Maatschappij van Federatie Zakenvrouwen, in de jury van de FZ-Award en in het bestuur van de Stichting Vrouwelijke Ondernemers. In samenwerking met Triodos Foundation is het Yente Fund opgericht. In Peru werkt Yente samen met de Nederlandse ambassade in Lima, CID Arequipa, Camara Commercio de Lima en ADEX. In Bolivia werkt Yente samen met de Nederlandse Ambassade in La Paz en Nuevo Norte. In Kenia werkt Yente samen met SEED Trust. COS Brabant heeft een bijdrage geleverd aan het verzamelen van landeninformatie Kenia, Bolivia en Peru. Tijdens de handelsmissie oktober en het seminar in november werkt Yente samen met talloze bedrijven en organisaties (meer dan 60). Yente is matchmaker 21 vrouwelijke ondernemers reizen in oktober met een door Yente georganiseerde handelsmissie vanuit Peru en Bolivia naar Nederland. Deze handelsmissie levert uitwisseling van kennis op, alsmede eerste, concrete contacten voor zakelijke transacties. De deelneemsters blijken met gemiddeld 3,5 bruikbare contacten per persoon weer terug te keren. Aan de handelsmissie neemt ook een afgevaardigde deel van een netwerkorganisatie in Kenia. Het betekent dat Yente niet alleen contacten legt tussen onderneemsters in Nederland en andere landen van de wereld, maar ook tussen onderneemsters van de verschillende continenten. Dit blijkt een zeer vruchtbaar experiment dat zeker verder uitgebouwd zal worden in de toekomst. Vier vertegenwoordigers van partnerlanden sluiten zich bij de handelsmissie aan in het kader van het Sparringpartner programma, dat Yente eerder in 2009 in beweging brengt. Er worden 10 Sparringpartnerovereenkomsten afgesloten tijdens de handelsmissie. 3

4 In Arequipa, Peru richten 30 vrouwelijke ondernemers met ondersteuning van ICCO en Yente een eigen netwerk op. Zij ondersteunen elkaar bij de ontwikkeling van hun onderneming en vormen gezamenlijk ook een toegangspoort voor diensten van buiten, zoals het adviesprogramma van Share People, Fair trade-certificering, advisering, etc. In oktober lanceert Yente de online community Voor het einde van 2009 blijken zich al bijna 100 onderneemsters te hebben aangesloten. Via MYente presenteren zij hun bedrijf en hun producten, leggen contacten met elkaar en wisselen kennis uit. De voorbereidingen voor het programma met Kenia verlopen dermate voortvarend dat de activiteiten hier al in 2009 van start kunnen gaan. Partners van Yente begrijpen steeds beter hoe ze het vrouwelijk ondernemerschap in hun programma s kunnen integreren. Zoals het netwerk van CID AQP, dat haar leden tevens toegang geeft tot andere activiteiten, o.m. het versterken van consortia. De bij dit netwerk aangesloten onderneemsters worden bovendien actief betrokken bij de online community MYente. Bij de partnerorganisaties is een enorme groei zichtbaar in de professionaliteit van de personen die het Yente-programma ondersteunen. Het initiatief van twee deelneemsters aan de handelsmissie bewijst dat onderneemsters ook de kansen van hun gemeenschap willen verbeteren: zij willen een eigen opleiding beginnen, één voor edelsmeden in Lima en een tweede voor houtbewerking in La Paz. Yente legt contact met de winkel van het Wereldmuseum in Rotterdam. De Inca-tentoonstelling van het museum, die van juni tot december 2010 zal plaatsvinden, biedt een uitgelezen kans voor presentatie en verkoop van producten uit de Andesregio. Stichting Yente heeft tot doel het vrouwelijk ondernemerschap wereldwijd te versterken, zodat vrouwen hun eigen economische zelfstandigheid kunnen creëren. Yente richt zich met haar programma s op vrouwelijke ondernemers in ontwikkelingslanden om een bijdrage te leveren aan armoedebestrijding Yente organisatie Bestuur Antje Melissen, voorzitter Els Enschedé, secretaris Munerya Doven, penningmeester Ria Däpp, algemeen bestuurslid Directie Ina Oostrom, directeur Afrika Yvette van Dok, directeur Latijns-Amerika (aftredend per ) Raad van Advies Karin van Rooyen José van Hussen Jacqueline Ham Yente kiest voor mvo Yente onderschrijft de richtlijnen van OESO voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook de deelnemers aan de handelsmissies wordt gevraagd zich bij deze richtlijnen aan te sluiten en zij ondertekenen hiervoor. MVO staat centraal in thema s tijdens de diverse bijeenkomsten. Versterken van vrouwelijk ondernemerschap wereldwijd 4

5 Yente oogst Hoopgevend, inspirerend en groeiend want de doelstellingen van Yentes handelsmissies naar en van Peru en Bolivia worden wekelijks meer zichtbaar. Claudia Valdivieso (Industrias Sisa) legt tijdens de handelsmissie in Nederland eerste contacten met potentiële exportpartners. Hier is duidelijk interesse voor de biologische snacks, tapenades en sauzen (met sacha-inchi olie als belangrijk ingrediënt) die zij produceert. Ook in eigen land groeit de bekendheid van haar producten. Claudia wordt geïnterviewd door tv-kok Gaston Acurio, de Jamie Oliver van Peru. In zijn programma prijst hij haar natuurzuivere producten, waardoor haar afzet aanzienlijk groeit. Claudia Gallardo maakt met haar bedrijf Caleidoscopio decoratieve producten van hout en keramiek. Haar droom: het opzetten van een school in Bolivia, zodat traditionele houtbewerkingstechnieken niet verloren gaan. Tijdens de handelsmissie kan ze contact leggen met De vliegende meubelmakers. De projectaanvraag die Claudia samen met haar Nederlandse sparringpartner opstelt, wordt gehonoreerd. In de zomer van 2011 gaat een vrijwilligersteam van 8 vliegende meubelmakers naar La Paz om daar les te geven in het nieuwe trainingscentrum. Het plan van Veronica Diaz Noel (Peru Arte y Joya) krijgt steeds duidelijker vorm. In samenspel met de Zilverschool in Schoonhoven ontwikkelt zij een opleiding voor zilversmeden in Lima. Twee Peruaanse onderneemsters zijn in totaal al meer dan 100 nieuwe mensen (meest vrouwen) aan het opleiden voor uitbreiding van hun productie. In de regio Arequipa (Peru) voegen onderneemsters, geïnspireerd door de tijdens de handelsmissie opgedane contacten, de daad bij het woord en richten een eigen netwerk op: Red de Mujere Empresarias de Arequipa. Hun website laat op treffende wijze zien dat Yente inspiratiebron is. Voor Cyntia Revollar Choque van het organisatieadviesbureau Ocean (Peru) is dat een extra reden om zich actief in te zetten om vrouwelijke ondernemers in Arequipa bij de online community MYente te betrekken. Het is duidelijk dat veel leden van het netwerk nog veel moeite hebben met de computer. Cyntia maakt hen wegwijs en promoot MYente door mensen zowel persoonlijk te benaderen als via het tijdschrift Somos Empresa (Wij zijn een onderneming) waarmee ze nauw samenwerkt. Tussen fashiononderneemsters uit Bolivia en Nederland is een vaste samenwerking ontstaan. De Boliviaanse Patricia Rodriguez van Artezzano raakt door Yentes handelsmissie in Peru in contact met een Nederlandse missiedeelneemster. Die vindt voor Artezanno een zakenpartner in het Nederlandse maatkledingbedrijf SheSuit. SheSuit neemt de persoonlijke maten van cliënten op, mailt de ontwerptekening naar Bolivia, waar de kleermakers van Artezzano zorgen voor vervaardiging. Met drie weken kan het complete kledingstuk in Nederland zijn afgeleverd. Internet werkt in Peru op veel plaatsen nog erg langzaam en is bovendien kostbaar. Voor deze onderneemsters bieden de mogelijkheden van de online community MYente (uitwisseling, eigen webpresentatie, kennisdeling) uitkomst. MYente blijkt voor hen een ideaal platform om gezamenlijk mee te werken en helpt hen individuele kosten te besparen In de follow up-contacten met onderneemsters uit Peru en Bolivia blijkt Yente hen steeds concreter met elkaar te kunnen verbinden. Doordat de vrouwen leren zich in netwerken te organiseren worden ze bereikbaar/zichtbaar voor elkaar en voor de buitenwereld. Zo verbreden zij de kansen voor hun bedrijven. Tien Peruaanse onderneemsters vinden een Nederlandse Sparringpartner die hen gaat ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van hun bedrijf. Met een Statement of Intent maken zij afspraken over hun leervraag en de stappen die zij in 2010 gaan zetten in hun leer/ontwikkelproces. Nederlandse ontwerpsters gaan Maria del Pilar Betalleluz (Native and Natural Food) helpen om het ontwerp voor de verpakkingen van haar producten aantrekkelijker te maken voor de exportmarkt. 5

6 INHOUDELIJK VERSLAG Versterken van vrouwelijk ondernemerschap wereldwijd 6

7 1 INLEIDING Yente presenteert hierbij het Jaarverslag 2009 Door de subsidie in het kader van MFS Tussentijdse Ronde Jong en Vernieuwend periode kon Yente dit jaar ruim aandacht geven aan de uitrol van haar programma s en verdere professionalisering. We hebben 2009 als een bijzonder inspirerend jaar kunnen afsluiten. De highlights van dit jaar zijn hierboven weergegeven in het verkorte verslag. Er ligt een prachtig versterkte basis voor verdere samenwerking met de onderneemsters en de diverse partners. Opnieuw hebben talloze bedrijven en organisaties ondersteuning gegeven aan de doelstellingen van Yente. 7

8 2 STRATEGIE Vrouwelijke ondernemers wereldwijd hebben moeilijker toegang tot markten, informatie, besluitvormingsprocessen, financiering en andere resources. Om het vrouwelijk ondernemerschap in de partnerlanden te versterken richt Yente zich op het vergroten van toegang tot markten en uitwisseling van informatie. Stichting Yente richt zich direct op gevestigde vrouwelijke ondernemers in ontwikkelingslanden met de volgende kenmerken: Gevestigde vrouwelijke ondernemers van het midden- en kleinbedrijf (SME). De meerderheid van de ondernemingen heeft 1 tot 20 mensen in dienst. De onderneemsters exporteren nog niet of weinig, en zijn in staat om de stap naar het internationaal ondernemerschap te maken. Qua investeringsbehoeften zijn de onderneemsters het microkredietniveau ontstegen (financieringsbehoefte op mesoniveau). Onderneemsters willen hun bestaande netwerkorganisatie versterken of een eigen netwerkorganisatie oprichten. Yente zet zich in om een bijdrage te leveren aan armoedebestrijding, want vrijwel altijd heeft de ontwikkeling van de onderneming van een gevestigde vrouwelijke onderneemster positieve gevolgen voor mensen die hier nauw mee zijn verbonden zoals: Haar gezin en sociale omgeving. Lokale werknemers in dienst van de onderneemster (1 tot 20 personen). Toeleveranciers aan de onderneming. Vaak zijn dit arme, ongeschoolde mensen. Voorbeelden hiervan zijn een schoonmaakbedrijf dat schoonmaakmiddelen afneemt van vrouwen in de omringende wijken, een papierrecyclingbedrijf dat oud papier opkoopt van papierverzamelaarsters, een bedrijf voor de opleiding en bemiddeling van hulpen in de huishouding, etc. Gezins- en familieleden van de onderneemster, werknemers en toeleveranciers die meeprofiteren van de extra inkomsten. Voor de periode richt Yente zich op Bolivia, Peru, Zuid-Afrika en Kenia met de volgende programma s: Missies en matchmaking Sparringpartner programma MYente online community Versterken van vrouwelijk ondernemerschap wereldwijd 8

9 3 ORGANISATIE Stichting Yente heeft geen personeel in dienst. Dat is een bewuste keuze. Yente is een organisatie voor onderneemsters (in ontwikkelingslanden) door onderneemsters (in Nederland). Vrouwelijke ondernemers voeren (internationaal) projecten uit in netwerkstructuren. Om de activiteiten uit te voeren worden professionals gecontracteerd. Dat geldt zowel voor de projectuitvoerders als de directie. Deze werkwijze sluit goed aan bij de realiteit zoals Yente die ook in de landen in het Zuiden aantreft. Bestuur Drs. Antje Melissen, voorzitter Els Enschedé, secretaris Drs. Munerya Doven, penningmeester Ria Däpp, algemeen bestuurslid Directie Ir. Yvette van Dok, Latijns-Amerika (aftredend per ) Drs. Ina Oostrom, Afrika Raad van Toezicht Karin van Rooyen José van Hussen Jacqueline Ham Yente professionals Yente werd in 2009 ondersteund door Yente professionals op de volgende gebieden: Logistiek handelsmissie uit Peru en Bolivia Coördinatie handelsmissie Peru en Bolivia Projectplan monitoring en evaluatie Projectplan Sparring Partner Programma Yente Service Bureau Webredactie Yente en MYente Communicatie en PR Vormgeving Pilot Sparringpartner Programma Matchmakers Werkwijze De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij het bestuur dat de uitvoering van de taken delegeert aan de directie. Voor de uitvoering van de taken over 2009 is gewerkt op grond van een jaarplan en begroting. De begroting is onderverdeeld in budgetlijnen. Elk directielid heeft een deel van de budgetlijnen toegewezen gekregen om uit te voeren, met uitzondering van de budgetlijn bestuurskosten, die direct onder het bestuur valt. Op grond van het jaarplan en de budgetlijnen worden Terms of References opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur. In 2009 zijn negen bestuursvergaderingen gehouden. Uitvoering jaarplan 2009 De financiering in het kader van de Tussentijdse MFS-Regeling heeft een sterke impuls gegeven aan de verdere professionalisering van Yente. In het 1e kwartaal van 2009 zijn de beleidskaders uitgewerkt op grond waarvan de projecten uitgevoerd konden worden. Daarnaast is een beleidskader voor monitoring en evaluatie geschreven en een projectplan voor het Sparringpartner Programma. In de 1e helft van 2009 is een baseline survey uitgevoerd ten aanzien van vrouwelijk ondernemerschap in Oost-Afrika, met name Kenia en Oeganda. Tevens is een selectieprocedure opgezet en uitgevoerd om een bouwer te selecteren voor het digitale platform, waarna de opdracht tot uitvoering werd verstrekt. 9

10 In de 2e helft van 2009 zijn de diverse programma s uitgevoerd, waaronder de inkomende handelsmissie uit Peru en Bolivia, het seminar Een wereld te winnen, de lancering van Yente- en MYente-websites, en een pilot van het Sparringpartner Programma. De actiepunten voor het jaarplan zijn zoveel mogelijk SMART gemaakt. De tijdsplanning was daarbij soms te ambitieus en is niet altijd gehaald op punten waar de termijn van realisatie ook minder relevant was. Programma onderdeel - Actiepunt 1. Er wordt een voorbeeldcontract opgesteld dat voor 31 januari 2009 gereed moet zijn, om in 2009 contracten te kunnen afsluiten met professionals. In het contract wordt expliciet vastgelegd dat de overeengekomen resultaten (outcome) en de missie van Yente bepalend zijn in de afspraken. 2. De directie zorgt er voor dat er uiterlijk 31 januari 2009 een document beschikbaar is, waarin is vastgelegd hoe Yente de omzetbelasting moet indienen, wanneer er sprake is van subsidie- en sponsorgelden. 3. Bestuur in samenwerking met directie formuleren nieuwe uitgangspunten voor de beleidsperiode De directie werkt deze uit in een nieuw MJSP. Uiterlijk 28 februari 2010 is de nieuwe MJSP gereed en door het bestuur goedgekeurd. In het 4e kwartaal wordt gestart met het uitwerken van de nieuwe MJSP Bestuur en directie werken een beleidskader uit voor inzet van professionals. Het bestuur stelt dit beleidskader vast. Uiterlijk 31 januari 2009 is het beleidskader vastgesteld. 5. Bestuur en directie werken een beleidskader uit voor inzet van een servicebureau. Uiterlijk 28 februari 2009 is het nieuwe beleidskader vastgesteld. 6. Bestuur stelt een beleidskader op om de directie te kunnen aanstellen. De directie wordt uiterlijk 31 januari 2009 voor de periode benoemd. 7. Bestuur in samenwerking met de directie maken uiterlijk 31 januari 2009 afspraken met een externe accountant voor de periode Bestuur in samenwerking met de directie maken afspraken met een administratiekantoor voor het vastleggen van de financiële administratie voor de periode uiterlijk op 28 februari Uiterlijk het 1e kwartaal 2009 is het financiële beheer uitgewerkt in heldere procedures. 10. Uiterlijk 1 november 2009 wordt door Yente een activiteitenplan voor het jaar 2010 ingediend, vergezeld van een begroting en een liquiditeitsprognose, voor de volgende periode van 12 maanden. Het activiteitenplan behelst een overzicht van de activiteiten met de daarvoor benodigde personele en materiële middelen en de doelstellingen zoals aangegeven in de subsidieaanvraag. 11. Uiterlijk 31 december 2009 is een strategie ontwikkeld om het percentage van de eigen bijdrage te verhogen, gekoppeld aan streefgetallen voor de periode Met de dossierhouder wordt afgestemd wat de exacte vereisten zijn ten aanzien van deze eis. 12. In de MFS beschikking worden diverse aandachtspunten genoemd en voor een aantal wordt een puntenaftrek toegekend. Met de dossierhouder worden deze punten besproken. Op grond hiervan zal een lijst met aandachtspunten worden opgesteld. Deze lijst met aandachtspunten zal beleidsmatig worden verwerkt in het jaarplan Dit betreft o.a. de aandachtsgebieden risicomanagement, complementariteit met andere programma s van BuZa. Waar mogelijk worden de punten al in de uitvoering van het jaarplan 2009 meegenomen. 13. Voor aanvang van het 3e kwartaal 2009 beschikt Yente over een door het bestuur goedgekeurd Monitoring- en evaluatieplan. 14. Uiterlijk 31 januari 2009 wordt een beleidskader uitgewerkt dat gebruikt kan gaan worden voor het uitwerken van de projecten in Inkomende handelsmissie wordt uitgevoerd overeenkomstig goedgekeurde Terms of Reference en het op grond daarvan uitgewerkte projectplan uiterlijk december Status In de loop van 2009 is het raamwerkcontract in samenwerking met een advocaat opgesteld. Op 25 maart 2009 is van de belastingdienst hieromtrent een brief ontvangen. In september 2009 is een concept strategisch plan uitgewerkt. Dit beleidskader is in de loop van 2009 gerealiseerd en in het organisatieboek opgenomen. Dit beleidskader is op 9 februari 2009 goedgekeurd en in het organisatieboek opgenomen. Dit beleidskader is in de loop van 2009 gerealiseerd en in het organisatieboek opgenomen. De afspraken met de accountant op grond van de offerte van 28 januari 2009 gerealiseerd. Afspraken met het administratiekantoor zijn in een gesprek op 27 februari 2009 vastgelegd en in een contract overeengekomen. Gerealiseerd en in organisatieboek opgenomen. Gerealiseerd. Het beoogde percentage eigen bijdrage voor 2009 is ruimschoots gehaald. Door de gewijzigde economische situatie zal Yente in 2010 proactief nieuwe activiteiten ontwikkelingen om hieraan te kunnen voldoen. Deze punten zijn verder benoemd op grond van de O-toets, die in het kader van de MFS II aanvraag is uitgevoerd en krijgen een vervolg binnen de ICCO-alliantie. Gerealiseerd en in organisatieboek opgenomen. Dit beleidskader is in de loop van 2009 gerealiseerd en in het organisatieboek opgenomen. Gerealiseerd, zie hoofdstuk 4. Versterken van vrouwelijk ondernemerschap wereldwijd 10

11 Programma onderdeel - Actiepunt 16. Het Sparringpartner programma en individuele reisprogramma wordt uitgevoerd overeenkomstig goedgekeurde Terms of Reference en het op grond daarvan uitgewerkte projectplan uiterlijk december Het digitaal platform (fase I) wordt ontwikkeld en is gereed overeenkomstig de goedgekeurde Terms of Reference en het op grond daarvan uitgewerkte projectplan uiterlijk december Ten behoeve van lancering van het digitale platvorm en meegenomen met de bouw van het systeem dient er uiterlijk mei 2009 een door het bestuur goedgekeurd antispam- en WBP-beleid beschikbaar te zijn. 19. In 2009 wordt een netwerkevent met WO=MEN georganiseerd en uitgevoerd overeenkomstig de goedgekeurde Terms of Reference en het op grond daarvan uitgewerkte projectplan, hetgeen betekent dat uiterlijk eind december 2009 een netwerkevent heeft plaatsgevonden. 20. Jaarlijks worden minimaal twee Yente- netwerkbijeenkomsten georganiseerd en uitgevoerd overeenkomstig de goedgekeurde Terms of Reference en het op grond daarvan uitgewerkte projectplan, hetgeen betekent dat uiterlijk eind december 2009 twee Yente- netwerkbijeenkomsten hebben paatsgevonden. Het eerste event is gepland voor januari Jaarlijks wordt door vertegenwoordigers van Yente minimaal aan vier werkcommissies deelgenomen, zoals bijvoorbeeld de commissies Wetenschap en Maatschappij bij Federatie Zakenvrouwen. Aan het eind van 2009 wordt een verslag over deze deelname aan het bestuur voorgelegd. 22. Zichtbaarheid van vrouwelijk ondernemerschap krijgt vorm via de programma s Vriend van Yente en het Yente Fund. Voor deze programma s worden een beleidskader en criteria ontwikkeld, welke aan het bestuur ter goedkeuring worden voorgelegd. Vrienden van Yente wordt eind januari gelanceerd, Yente Fund in mei Eind 2009 is deskresearch Oostelijk Afrika afgerond en heeft het bestuur de beschikking over een verslag. 24. Uiterlijk het 1e kwartaal 2009 heeft Yente de beschikking over een adequaat ingerichte financiële administratie. 25. In 2009 heeft de INK positiebepaling plaatsgevonden en wordt hiervan een verslag overlegd aan het bestuur. 26. Met ingang van het 2e kwartaal 2009 beschikt Yente over een door het bestuur goedgekeurd communicatieplan , dat de grondslag kan bieden voor alle binnen projecten en activiteiten ontwikkelde communicatie-uitingen. 27. Met ingang van het 3e kwartaal 2009 beschikt Yente over een door het bestuur goedgekeurd sponsorplan Met ingang van het 2e kwartaal 2009 beschikt Yente over een door het bestuur goedgekeurd partnerbeleid. Hierin is nadrukkelijk aandacht geschonken aan het sanctiebeleid en het opnemen van afspraken met partners ten aanzien van de doelmatigheid met betrekking tot de resultaten. Status Het Sparringpartner programma is voor een deel in 2009 uitgevoerd. Met name het programma voor Zuid- Afrika kan niet gerealiseerd worden, omdat de hiervoor beoogde professional zich terugtrekt. Besloten wordt om een pilot van het Sparringpartner programma uit te voeren en Kenia te laten deelnemen. De activiteiten voor Zuid-Afrika worden in 2010 versterkt opgepakt. Zie hoofdstuk 5. Door vertragingen van de zijde van de leverancier kunnen in 2009 niet alle beoogde investeringen worden gerealiseerd. Deze krijgen in 2010 een vervolg. Zie hoofdstuk 6. Met de lancering van MYente (online community) is een antispam- en WBP-beleid opgenomen. Dit ligt ook vast in het organisatiehandboek. Gerealiseerd, zie hoofdstuk 8. Gerealiseerd, zie hoofdstuk 8. Gerealiseerd. Verslag onderdeel van het jaarverslag 2009, zie hoofdstuk 8. Beleidskader en criteria ten aanzien van Vriend van Yente en Yente Fund zijn in de loop van 2009 gerealiseerd. Gerealiseerd, zie hoofdstuk 7. Gerealiseerd. Hiermee is gestart. Wordt in 2010 afgerond. Gerealiseerd. Dit punt is in 2009 niet gerealiseerd en wordt verder opgepakt in In het handboek 2009 is in de loop van het jaar aandacht geschonken aan het partnerbeleid en is een sanctiebeleid opgenomen. 11

12 Terms of Reference en projectplannen 2009 In 2009 is gewerkt op grond van de Terms of References (TOR) en projectplannen: TOR externe accountant, administratiekantoor en professionalisering TOR directie Projectplan Sparringpartner programma Projectplan organisatie seminar Yente/WO=MEN TOR Handelsmissie 2009 uit Peru en Bolivia TOR Digitaal Platform ontwikkelingsfase en uitrol 2009 TOR Communicatie en PR Communicatieplan (Mensen maken Yente) TOR nieuw aandachtsland 2009 (Kenia en Oeganda) TOR Service Bureau 2009 Organisatiehandboek Stichting Yente kwaliteitsmanagement en AO/IC versie 2009 TOR Monitoring en Evaluatie TOR Sparringpartner programma (pilot) Eind 2009 is een nieuwe versie organisatie handbook vastgesteld, met daarin opgenomen een klachtenregeling. Deze klachtenregeling is eind 2009 op de internetsites van Yente en MYente gepubliceerd in vier talen (Engels, Spaans, Frans, Nederlands). Versterken van vrouwelijk ondernemerschap wereldwijd 12

13 4 HANDELSMISSIE UIT PERU EN BOLIVIA A. ALGEMEEN In de week van oktober 2009 heeft Yente een handelsmissie voor vrouwelijke ondernemers uit Peru en Bolivia naar Nederland georganiseerd. Matchmaking, marktverkenning, capaciteitsversterking van de onderneemsters en de netwerkorganisaties, toegang tot het digitale platform MYente en maatschappelijk verantwoord ondernemen waren de thema s van deze missie. B. DEELNEEMSTERS Deelnemers aan deze missie waren in totaal 21 onderneemster uit Peru (14 personen) en Bolivia (7 personen). Naast de onderneemsters namen ook vier vertegenwoordigsters van de netwerkorganisaties (partners van Yente) deel aan de missie als onderdeel van het Sparringpartner programma. Uit Peru waren dat ADEX en CID AQP, uit Bolivia Nuevo Norte en ter versterking van de Yente-partner in Kenia was er een vertegenwoordigster van Seed Trust. De onderneemsters waren geselecteerd op basis van de volgende criteria: Geregistreerd als midden- en kleinbedrijf, of vertegenwoordigster van een coöperatie/organisatie van (veelal vrouwelijke) producenten. Valt in het kleinere segment van het MKB en stijgt uit boven het microniveau (geen grote, sterke onderneming die het internationaal ondernemen zelf kan regelen). Er is een duidelijke motivatie voor deelname aan de missie. Dit kan een product/service zijn dat/die exportabel is naar Nederland, of de vraag naar product/service/technische assistentie vanuit Nederland/Europa. Nog niet actief in Nederland en niet in staat om deze reis alleen te organiseren. Verbonden aan een netwerk/associatie/organisaties voor onderneemsters en bereid om op actieve wijze haar organisatie te vertegenwoordigen en de opgedane ervaring en kennis met de thuisblijvers te delen. Is in staat om per en internet te communiceren. In de samenstelling van de groep is rekening gehouden met een diversiteit aan sectoren (landbouw, veeteelt, textiel, voedselproducten en handicrafts) en een variatie aan grotere en kleinere onderneemsters om het leereffect zo groot mogelijk te maken. Selectie en voorbereiding van de deelneemsters aan de missie is uitgevoerd door ADEX (Peru) en Nuevo Norte (Bolivia) door middel van profielomschrijvingen, gesprekken met de deelneemsters en informatiebijeenkomsten. Daarnaast waren bij de voordracht van kandidaten CID Arequipa en de Kamer van Koophandel Lima betrokken. Profiel van de deelneemsters De profielen van individuele deelneemsters zijn door Yente uitgewerkt in een kleurrijk missieboek waar ook de programma s en betrokken netwerkorganisaties in staan beschreven. Uitgaande van de basismeting die gedaan is van de deelneemsters kunnen we hen als volgt omschrijven: De onderneemsters runnen kleine tot middelgrote bedrijven, met een omzet die varieert van tot per jaar. MVO is bij deze vrouwen een bewust en natuurlijk onderdeel van hun ondernemerschap. Vier deelneemsters zijn gecertificeerd voor biologische productie en twee anderen zijn in het proces ter verkrijging van een certificering. De sociale kant van het ondernemerschap en de leefsituatie van werknemers en toeleveranciers is een vanzelfsprekend aandachtspunt in ieders bedrijfsvoering. Deze vrouwen zijn van groot belang voor de ontwikkeling van hun gemeenschappen. De uitspraak Wie een vrouwelijke ondernemer versterkt, versterkt ook haar gemeenschap wordt geïllustreerd door de cijfers over werkgelegenheid voor vrouwen. Het kleinste bedrijf heeft 4 werknemers. Met een enkele uitzondering bedraagt het aantal werknemers maximaal 45. Van het totaal aantal van 482 werknemers dat geregistreerd is (basismeting van Yente) is 84% vrouw. Voor de werkgelegenheid die de vrouwelijk ondernemers creëren met hun bedrijven zijn ook hun ruim toeleveranciers (62% vrouwen) van belang. Dit zijn kleine boeren of producenten van breiwerk en handicrafts die door middel van thuiswerk of werk bij lokale ateliers hun diensten en/of producten verkopen. In sommige gevallen vormen zij een netwerk van producenten waaraan de onderneemsters technische en sociale ondersteuning verlenen. Zo leveren zij een bijdrage aan de verbetering van 13

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin

JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin 17-06-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Woord vooraf... 3 1. Missie en doelstelling... 4 2. Activiteiten

Nadere informatie

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie

Jaarplan

Jaarplan Jaarplan 2017 www.kaalonederland.org Kaalo Nederland is een actieve organisatie van een aantal Nederlandse Somaliërs en initiator van verschillende wederopbouwprojecten. Kaalo Nederland heeft dankzij diverse

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting BBC

Jaarverslag Stichting BBC Jaarverslag 2016 Stichting BBC 1 Missie en visie In het fusiedocument (2014) is de missie van de stichting BBC beschreven. Deze is als volgt geformuleerd: De Stichting BBC ondersteunt de cliënten van Ipse

Nadere informatie

De toekomst van handelsmissies

De toekomst van handelsmissies De toekomst van handelsmissies 1 Deze rapportage is een uitgave van het lectoraat International Business. Lectoraat International Business School of Business, Media en Recht Windesheim Campus 2-6 Postbus

Nadere informatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Managementsamenvatting/advies: Meetlat met toetscriteria Toetscriterium 1. Kansen en bedreigingen, behoefte- en omgevingsanalyse Door een analyse te maken

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Beleidsplan. Eviont Foundation

Beleidsplan. Eviont Foundation Beleidsplan Eviont Foundation Voorwoord Dit is het beleidsplan van de Eviont Foundation. De Foundation is opgericht en notarieel geregistreerd op 15 juli 2015 en gevestigd te Geldermalsen. De Eviont Foundation

Nadere informatie

Programmaleider Inclusive Economy (0,8 FTE)

Programmaleider Inclusive Economy (0,8 FTE) The Broker is op zoek naar een: Programmaleider Inclusive Economy (0,8 FTE) The Broker is een thinknet, dat staat voor een gelijkwaardige, rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereld. The Broker beoogt

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid Bezinnen Bijlage 1 Operationele Doelstellingen Doen Denken Beslissen 1. Accommodatiebeleid Accommodatiebeleid a. De vereniging AV Fortuna zal gedurende de beleidsperiode zorgen voor optimale trainings-

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Beleidsplan 2014-2017 Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Februari 2014 Inhoudsopgave 1 Onze stichting 3 1.1 Visie, missie, strategie, kernwaarden 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Strategie 1.1.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015 Stichting International Development Student Society Nederland Beleidsplan 2014-2015 Delft, juni 2014 Oosteinde 242a 2611 SV Delft +31 (0) 647434808 Kvk-nummer: 58297618 Fiscaal nummer: 852972076 Dossiernummer:

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2008 Confectiefabriek De Berkel BV

Sociaal Jaarverslag 2008 Confectiefabriek De Berkel BV Sociaal Jaarverslag 2008 Confectiefabriek De Berkel BV 1/ 8 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. FWF deelnemerschap.. 5 3. Inkoop... 5 4. Monitoringsysteem en uitvoering van verbeterplannen... 6 5. Klachten...

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Europees Sociaal Fonds. Mede mogelijk gemaakt door Europese Unie, Ondernemen INHOLLAND. biedt haar kennis, vraagt uw expertise. Samen boeken we winst

Europees Sociaal Fonds. Mede mogelijk gemaakt door Europese Unie, Ondernemen INHOLLAND. biedt haar kennis, vraagt uw expertise. Samen boeken we winst Mede mogelijk gemaakt door Europese Unie, Europees Sociaal Fonds Ondernemen INHOLLAND biedt haar kennis, vraagt uw expertise Samen boeken we winst Dubbele winst Welke zaken houden uw organisatie bezig?

Nadere informatie

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin Katakle Business Plan 2011 2018 Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin 0 1. Inleiding Achtergrond De Katakle investeerdersgroep werkt sinds 2008 met The Hunger Project aan het einde

Nadere informatie

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Children s Perfect Hope (CPH). Ook informeren

Nadere informatie

van Puijenbroek Textiel sociaal jaarverslag Sociaal jaarverslag over 2008 Van Puijenbroek Textiel

van Puijenbroek Textiel sociaal jaarverslag Sociaal jaarverslag over 2008 Van Puijenbroek Textiel Sociaal jaarverslag over 2008 Van Puijenbroek Textiel Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 2 2. Basis vereisten van het FWF deelnemerschap... 3 3. Inkoop...3 4. Monitoringsysteem en uitvoering van verbeterplannen...

Nadere informatie

Jaarverslag Millenniumplatform

Jaarverslag Millenniumplatform Jaarverslag Millenniumplatform Jaarverslag Millenniumplatform 2013 In 2008 heeft de gemeenteraad unaniem besloten onze gemeente uit te roepen tot Millenniumgemeente. Dit betekent dat de gemeente zich conformeert

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Introductie Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Luz Alba. Over 2012 is voor het eerst een jaarverslag geschreven, en bij het verder professionaliseren

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van PURE! Foundation 2015. Terugkijkend op het afgelopen jaar hebben we met het bestuur een belangrijke basis gelegd voor de toekomst

Nadere informatie

Deelnemers van Duurzame Leverancier streven naar een CO2-reductie van 20% in het jaar 2020 (t.o.v. 2010)

Deelnemers van Duurzame Leverancier streven naar een CO2-reductie van 20% in het jaar 2020 (t.o.v. 2010) Actieve deelname aan initiatieven Dit document beschrijft de actieve deelname van Pilkes aan het initiatief Duurzame Leverancier, Nederland CO2 neutraal en het initiatief van SKAO (CO2-Prestatieladder).

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Interco

Beleidsplan Stichting Interco Beleidsplan Stichting Interco Stichting Interco Groenendaalseweg 35 6871 CN Renkum info@stichting-interco.org www.stichting-interco.org 0317-316690 (vragen naar Malon Hamoen-Giraldi) Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie

Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie Meerjaren ontwikkelplan 2014-2016 Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie Januari 2014 Opbouw 1. OUDERRAAD LINDENBORG... 3 1.1 DUIDELIJKHEID

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

STIMULERINGSREGELING VERNIEUWENDE HR-PROJECTEN

STIMULERINGSREGELING VERNIEUWENDE HR-PROJECTEN arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo STIMULERINGSREGELING VERNIEUWENDE HR-PROJECTEN Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: Het is toegestaan om (delen van) de informatie uit dit rapport

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid Doingoood

Duurzaamheidsbeleid Doingoood Duurzaamheidsbeleid Doingoood Over Doingoood Doingoood bestaat uit 2 delen: Doingoood volunteer work (sociale onderneming) en Doingoood foundation (stichting). In al onze werkwijzen en procedures gaan

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

RSM S LITTLE BIG BOOK

RSM S LITTLE BIG BOOK RSM S LITTLE BIG BOOK THE POWER OF BEING UNDERSTOOD THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT TAX CONSULTING WIJ LUISTEREN Onze belofte We luisteren naar uw wensen. We nemen de tijd om uw business echt te begrijpen.

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Publiek Private Partnerschap faciliteit. Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV) Aad de Koning 26 april 2012

Publiek Private Partnerschap faciliteit. Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV) Aad de Koning 26 april 2012 Publiek Private Partnerschap faciliteit Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV) Aad de Koning 26 april 2012 Onderwerpen in de presentatie Thema's en sub-thema's Drempelcriteria Procedures

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2020 November 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Uitgangssituatie... 4 Doelstelling... 4 Missie... 4 Visie... 4 Werkwijze... 5 Financiën en begroting... 6 Bijlage 1: Begroting 2017...

Nadere informatie

ETFAM INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT CENTRE WORKSHOP & TRAINING SERVICES

ETFAM INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT CENTRE WORKSHOP & TRAINING SERVICES INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT CENTRE WORKSHOP & TRAINING SERVICES MAART, 2010 ETFAM INTERNATIONAL - BUSINESS DEVELOPMENT CENTRE INLEIDING Het, in het kort ETFAM-BDC, biedt verschillende ondersteunde

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam Jaarverslag 2010 WSW Raad Amsterdam april 2011 Mw. H.J. Gussenhoven Ambtelijk Secretaris WSW Raad Voorwoord van de voorzitter De WSW Raad is op basis van de Verordening WSW in 2009 ingesteld. De raad heeft

Nadere informatie

Projectplan Pak je Kans Flevoland

Projectplan Pak je Kans Flevoland Projectplan Pak je Kans Flevoland Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergrond... 4 2. ProjectPak je Kans... 6 2.1 Doelgroep... 6 2.2 Doel... 6 2.3 Inhoud project... 6 Projectplan Pak je Kans 2014-2015 2

Nadere informatie

Bespaar tijd en geld

Bespaar tijd en geld Bespaar tijd en geld Brengt financiële mogelijkheden en risico s in kaart Da Vinci Finance voor financiering en financiële vraagstukken. Het is bijna onmogelijk om op alle gebieden de actuele kennis bij

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD!-po Inhoud Inleiding Samenstelling

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Regeling Lokale Netwerken

Regeling Lokale Netwerken Regeling Lokale Netwerken Binnen de BNA functioneren vanaf 2017 lokale netwerken. Deze netwerken opereren vanuit een door de landelijke organisatie gedragen missie, waaraan lokaal (en regionaal) vorm en

Nadere informatie

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer OC enw De heer T. Kok p/a Cool Capital BV Singel 53 1012 VD AMSTERDAM Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Europaweg 4 Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon (079) 323 Telefax (079) 323

Nadere informatie

Profiel Bestuur Stichting Muziekschool Barneveld (SMB) 1 e concept

Profiel Bestuur Stichting Muziekschool Barneveld (SMB) 1 e concept Profiel Bestuur Stichting Muziekschool Barneveld (SMB) 1 e concept Barneveld, september 2012 1 Inhoudsopgave Blz. 1.Inleiding 3 2.Kort profiel SMB 3 3.Profiel bestuur 3 3.1 Omvang van het bestuur 3 3.2

Nadere informatie

Verslag Stichting Gurmuu 2013/ 2014. Activiteiten Ethiopië 2013/2014

Verslag Stichting Gurmuu 2013/ 2014. Activiteiten Ethiopië 2013/2014 Verslag Stichting Gurmuu 2013/ 2014 Stichting Gurmuu is opgericht in 2008 door een groep Oromos van Ethiopische afkomst die zich wilden inzetten voor landgenoten in zowel Ethiopië als Nederland. De Stichting

Nadere informatie

Evaluatie stichting Afvalfonds

Evaluatie stichting Afvalfonds Evaluatie stichting Afvalfonds Inleiding Het ministerie van I&M (voorheen VROM) heeft Stichting Afvalfonds meerjarig een subsidie toegekend. Stichting Afvalfonds legt verantwoording af over de subsidie

Nadere informatie

Roest Advies ontwikkelt ondernemerschap

Roest Advies ontwikkelt ondernemerschap Roest Advies ontwikkelt ondernemerschap voor zelfstandig ondernemers en maatschappelijke organisaties Voor meer informatie: info@roestadvies.nl telefoon 030-2640480 www.roestadvies.nl Wie zijn wij Roest

Nadere informatie

BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION

BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION Dit plan bevat een overzicht van de belangrijkste beleidsvoornemens van het bestuur van LEMON FOUNDATION / STICHTING LEMON (de Stichting ) ten aanzien van: A. de te verrichten

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Women Entrepreneurship and Professionals. Capacity building and Leadership development. Tegen alle verwachtingen in?

Women Entrepreneurship and Professionals. Capacity building and Leadership development. Tegen alle verwachtingen in? Women Entrepreneurship and Professionals GreenDreamCompany organiseert de inspirerende expeditie Women Entrepreneurship and Professionals speciaal voor vrouwelijke professionals en ondernemende Nederlandse

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Stichting Domiliana, betrokken en actief op de Molukken Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 4 2.1 Missie... 4 2.2 Kernprincipes... 4 2.3 Werkzaamheden en activiteiten...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

door de ALV gemandateerd en formeel bevoegd om bepaalde zaken te regelen en besluiten te nemen verantwoordelijkheid hebben

door de ALV gemandateerd en formeel bevoegd om bepaalde zaken te regelen en besluiten te nemen verantwoordelijkheid hebben Toelichting beschrijving processen + verdeling taken/bevoegdheden Vereniging Wikimedia Nederland Utrecht, 13 september 2012 - herziene versie bestuursweekend 7 april 2013 Wikimedia Nederland heeft er voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Agri Next Level

Jaarverslag 2014 Stichting Agri Next Level Jaarverslag 2014 Stichting Agri Next Level webversie AGRI NEXT LEVEL Inhoudsopgave 1. Verslag van het bestuur...1 1.1 Oprichting stichting...1 1.2 Doelstelling...1 1.3 Bestuur...1 1.4 Projecten...2 1.5

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2014 Kameroen / Nederland Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder

Nadere informatie

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2013. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2013. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord Stichting Emda Beknopt Jaarverslag 2013 Voorwoord Vanaf 2014 is er voor Organisaties met een ANBI-status, zoals Stichting Emda, een publicatieplicht via de website. De Stichting meent met de publicatie

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Amsterdam, December 2012

Amsterdam, December 2012 Amsterdam, December 2012 Beleidsplan Muses 2012 2016 1 Hoofdstuk 1 Samenvatting Inleiding Het doel van stichting Muses is om de impact van vrijwilligers wereldwijd te vergroten. Enerzijds om hiermee alle

Nadere informatie

Vraag & Aanbod Dag van de Maakindustrie

Vraag & Aanbod Dag van de Maakindustrie Vraag & Aanbod Dag van de Maakindustrie Workshop Internationaal Ondernemen Micha van Lin, Hoofd Internationaal Ondernemen Patrick Walison, Adviseur Internationaal Ondernemen 6-12-2011 1 FME-CWM Werkgeversorganisatie

Nadere informatie

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1 Beleidsplan Stichting ORISSA ZAL LEVEN! Spelt-oord 18 3991 XH Houten Telefoon: 030-6343167 Website: www.orissazalleven.nl Emailadres: info@orissazalleven.nl Kamer van Koophandel: 51405229 Bankrekeningnr:

Nadere informatie

Change the world shopping

Change the world shopping Change the world shopping V.U./E.R.: Erik Devogelaere, Hoogstraat 35 E, 3360 Bierbeek, België - Belgique Op een plezierige manier de wereld veranderen Kies voor eerlijke kwaliteitsproducten Het hoeft

Nadere informatie

Franchise WerkAdvies. zelfstandig ondernemen als bedrijfsadviseur en samenwerken met ervaren professionals

Franchise WerkAdvies. zelfstandig ondernemen als bedrijfsadviseur en samenwerken met ervaren professionals Franchise WerkAdvies zelfstandig ondernemen als bedrijfsadviseur en samenwerken met ervaren professionals Bedrijfsadviesbureau met een brede klantenkring WerkAdvies is een bedrijfsadviesbureau dat zich

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK

PLAN VAN AANPAK KBO CUIJK CENTRUM PLAN VAN AANPAK 2018 2022 1 P a g i n a INHOUD: Pagina 1: Pagina 2: Pagina 3: Pagina 4: Voorblad Inhoud Inleiding lijke taken en Pagina 5: Pagina 6: Ouderenbeleid PR en Communicatie Scholing

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander

Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander Versie september 2015 - JvD 1 Voorwoord Voor u ligt het reglement van de Oudervereniging van o.b.s. de Meander voor het schooljaar 2015-2016. Dit

Nadere informatie

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH Roadmap Institute for Positive Health April 2016 Stichting IPH INTRODUCTIE VAN DE IPH ROADMAP De IPH roadmap schetst de resultaten die IPH de komende jaren wil realiseren. De weg naar de resultaten toe

Nadere informatie

Beleidsplan. International End Time Revival Ministries Amsterdam

Beleidsplan. International End Time Revival Ministries Amsterdam Beleidsplan International End Time Revival Ministries Amsterdam International End Time Revival Ministries Amsterdam Eeftink 100 F 1103 AE Amsterdam Postadres: 12915 1100 AX Amsterdam Beleidsplan Vastgesteld

Nadere informatie

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011:

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Versie 1.0 Datum 29 maart 2011 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet Innovatieprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie

Nadere informatie

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013 walcheren Stichting Present Walcheren Jaarplan 2013 2012-12-10 Inhoudsopgave Stichting Present Walcheren... 1 Jaarplan 2013... 1 1. Inleiding... 2 2. Algemene beschrijving Present... 2 3. Beschrijving

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Suba Nederland Kameelstraat 19 6531 RN Nijmegen tel. 024-3510245 e-mail: info@subanederland.nl www.subanederland.

Jaarverslag. Stichting Suba Nederland Kameelstraat 19 6531 RN Nijmegen tel. 024-3510245 e-mail: info@subanederland.nl www.subanederland. Jaarverslag 2015 Stichting Suba Nederland Kameelstraat 19 6531 RN Nijmegen tel. 024-3510245 e-mail: info@subanederland.nl www.subanederland.nl Stichting Suba Nederland Jaarverslag 2015 1 JAARVERSLAG STICHTING

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2012

Financieel jaarverslag 2012 Financieel jaarverslag 2012 Financiële ondersteuning aan humanitaire nonprofit organisaties in Zuid-Afrika. Inhoudsopgave Registratie... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Introductie... Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Algemeen. 1. Waarom is de IGNITE Award opgezet?

Veelgestelde vragen. Algemeen. 1. Waarom is de IGNITE Award opgezet? Veelgestelde vragen Algemeen 1. Waarom is de IGNITE Award opgezet? Nederland kent naar schatting tussen de 3000 en 4000 social enterprises, een relatief kleine maar groeiende sector, met groot potentieel.

Nadere informatie

Informatie voor deelnemers aan de training " Op weg naar het zelfstandig ondernemerschap".

Informatie voor deelnemers aan de training  Op weg naar het zelfstandig ondernemerschap. Bijlage: Opzet training hoe start ik een eigen bedrijf. Informatie voor deelnemers aan de training " Op weg naar het zelfstandig ondernemerschap". Indien u van plan bent een eigen bedrijf te starten vanuit

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Voor de behandeling van subsidieaanvragen voor projecten en activiteiten, werken wij met een vaste procedure. U kunt subsidie voor een bepaald project of

Nadere informatie

ASSOCIAZIONE SEED. Lokaal, Europees, Internationaal

ASSOCIAZIONE SEED. Lokaal, Europees, Internationaal www.socialbiz.eu Sociale Onderneming Informatiefiche ASSOCIAZIONE SEED (ZWITSERLAND) Opgericht in 2007 Rechtsvorm Sector Werkgebied Sector Website Vereniging Dienstverlener voor sociale verenigingen/sociaal

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Ondergetekenden Stichting Studenten Huisvesting, hierin vertegenwoordigd door de bestuurder, hierna te noemen "de SSH" en Bewonersoverleg Koepel SSH, hierin vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

Missie. 3. het verstrekken van bedrijfskredieten tot 50.000 Microkredieten.

Missie. 3. het verstrekken van bedrijfskredieten tot 50.000 Microkredieten. Jaarverslag directie Na de opstartjaren van Qredits in 2009-2011, waarin een stevig fundament onder de organisatie is gelegd, stond 2012 in het teken van groei en uitbreiding van activiteiten. Door de

Nadere informatie

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam Convenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en de Stichting DSI inzake vakbekwaamheid van Relevante personen werkzaam onder de verantwoordelijkheid van Ondernemingen STICHTING AUTORITEIT

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 R damse Nieuwe is een collectief van jonge ondernemende Rotterdammers die de nieuwe economie van de stad vertegenwoordigen. Onze droom

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarverslag 2010 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Houten. Jaarplan 2015

Rekenkamercommissie Houten. Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Houten Jaarplan 2015 oktober 2014 COLOFON: De rekenkamercommissie van de gemeente Houten wordt gevormd door drie externe leden en bestaat uit: Hester Tjalma (voorzitter) Peter Siebers

Nadere informatie

5 jaar in beeld. www.lifesciencesatwork.nl

5 jaar in beeld. www.lifesciencesatwork.nl 5 jaar in beeld www.lifesciencesatwork.nl Het LifeSciences@work programma Innovaties in de Life Sciences kunnen grote impact hebben voor de samenleving. Het LifeSciences@work programma helpt startende

Nadere informatie