CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001"

Transcriptie

1 CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO Periode: Scope: Scope 1 & 2 volgens ISO Scope 3 Versie CO2 prestatieladder, versie 2.2 Laatste 23 september 2014 update: Opgesteld drs. ing. Siemon Bruinsma door: Goedgekeurd QHSE manager B.V. Dr. Ir R. Hanssen Directeur B.V. CO2_rapportage_actieplan_Imtech_TI_ docx 23-sep van 32

2 Inhoudsopgave 0 Inleiding en verantwoording Deel 1 ISO (SKAO eis 3.A.1, 5.B.1) Hoofdstuk Deel 2 ISO (SKAO eis 4.A.1, 2.B.2, 3.B.1, 5.B.2) Hoofdstuk DEEL A - ISO (hoofdstuk 1-10) Beschrijving van de organisatie en wijzingen Wijzingen in de organisatie Verantwoordelijke voor CO Basis jaar en rapportage periode Eerste rapportageperiode Tweede rapportageperiode Opmerkingen t.a.v. periodes Afbakening (organizational boundary) Organisatie grenzen Directe en indirecte GHG emissies CO2 emissie per scope ,2 CO2 emissie verdeeld naar locaties en mobiliteit Directe en indirecte GHG emissies CO2 emissie per scope CO2 emissie verdeeld naar locaties en mobiliteit Emissiebronnen en alternatieven Emissiebronnen Verbranding van biomassa Broeikasgasverwijderingen Uitzonderingen CO2 emissies per medewerker Kwantificeringsmethoden Directe invoer van CO2 emissies Invoer van energie gebruiksgegevens Invoer van activiteitendata Gegevensbronnen per scope Herberekeningen Emissiefactoren Onzekerheden Verantwoording Rapportage volgens ISO 14064:2006 hoofdstuk CO2_rapportage_actieplan_Imtech_TI_ docx 23-sep van 32

3 10.2 Cross reference ISO en GHG report content h Verificatie ISO Rapportage (level of assurance) DEEL B - ISO (Hoofdstuk 11-13) Reductiedoelstelling voor scope 1 & 2 emissie, en een plan van aanpak inclusief maatregelen in de projecten (SKAO 3.B.1) Onderwerp en omvang van de doelstelling Reductiedoelstelling Bedrijf 2008 t/m Doelstellingen Periode Voortgang per scope 1, 2 en 3 in getallen Conclusie per scope 1, 2 en Reductiedoelstelling Bedrijf 2013 t/m Doelstellingen Periode Voortgang Plan van aanpak CO2-reducerende maatregelen + indicatie voor het bedrijf Alternatieve brandstoffen Plan van aanpak CO2-reducerende maatregelen + indicatie Per project Plan van aanpak CO2-reducerende maatregelen goedgekeurd door Directie Energie management actieplan, onderschreven door hoger management, gecommuniceerd en geïmplementeerd (SKAO 3.B.2) Uitvoeren van een energie review (ISO ) Opstellen referentie kader (ISO ) Vastleggen van performance indicators voor monitoren (ISO ) Doelstellingen, taakstellingen en management actieplan energie (ISO ) Monitoring, meten en analyseren (ISO ) Afwijkingen, correcties, corrigerende en preventieve maatregelen (ISO ) Op basis van 2 ketenanalyses / 2 ketens van activiteiten scope 3, CO₂reductiedoelstellingen en een plan van aanpak inclusief maatregelen (SKAO 4.B.1) Scope 3 emissie inventaris en berekening Projecten en mobiliteit SKAO H3.1 Algemene doelstellingen scope SKAO 5.B.1 Rapporteren van de emissie-inventaris scope 1, 2 en 3, alsmede de voortgang in reductiedoelstellingen Bijlage 3.1 Organogrammen Bijlage 7.5 Groen Garant Stroom (Contract Nuon sinds 2012) Bijlage 10 Cross reference ISO GHG report content h Bijlage 11.4 Plan van aanpak CO2-reducerende maatregelen + indicatie voor het bedrijf Bijlage 11.6 Mogelijkheden voor individuele bijdrages en ideeën van anderen CO2_rapportage_actieplan_Imtech_TI_ docx 23-sep van 32

4 0 Inleiding en verantwoording 0.1 Deel 1 ISO (SKAO eis 3.A.1, 5.B.1) Hoofdstuk 1-10 In het kader van o.a. de CO2 prestatieladder 2.2 (zie en de ISO is de footprint van opgesteld. In dit rapport wordt de emissie inventaris vanaf 2008 (met nieuw basisjaar 2014 vanwege samenvoeging met het voormalige Peek Traffic en een reorganisatie medio 2013) besproken. De CO2 voetafdruk (footprint) geeft een inventarisatie van de totale hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen: de Green House Gas (GHG) emissies. De GHG analyse geeft ze inzicht in de herkomst van deze emissies over de verschillende bedrijfsonderdelen met een verdeling naar directe en indirecte GHG emissies. De inventarisatie is uitgevoerd conform de ISO ; 2006 (E) quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals. In dit rapport wordt de voetprint gerapporteerd volgens van deze norm. De scope indeling van SKAO wijkt af van de internationaal geaccepteerde GHG standaard, voor wat betreft het gebruik van prive voortuigen voor zakelijke doeleinden en zakelijk vliegverkeer. De afwijking is weergegeven in figuur 0.1 en tabel 0.1. Figuur 0.1: Scope indeling volgens SKAO GHG scope SKAO scope Directe emissies (scope 1) 1 1 Emissies eigen aardgasverbruik, stadsverwarming (fuel used (e.g. heating, generators)) Airco koelmiddelen (koelkasten en airco s). (leakage of airco refrigerants) Verbranding van brandstoffen in mobiele werktuigen en veroorzaakt door het eigen wagenpark (benzine, diesel, LPG). (business travel) Indirecte emissies (scope 2) Elektriciteitsverbruik (electricity purchase) Upstream / downstream emissies (scope 3) eigen auto voor zakelijk gebruik (personal cars for business travel) zakelijke vliegtuigkilometers (business air travel) Andere CO2 emissie bronnen uit scope 3. 3.x 3.x Tabel 0.1 GHG scope versus SKAO scope indeling CO2_rapportage_actieplan_Imtech_TI_ docx 23-sep van 32

5 0.2 Deel 2 ISO (SKAO eis 4.A.1, 2.B.2, 3.B.1, 5.B.2) Hoofdstuk In het kader van o.a. de CO2 prestatieladder (zie en de ISO is dit energie management actieplan van opgesteld. Dit plan geeft invulling aan het Energy Management System Model. Figuur 0.2: Energy Management System Model (ISO 50001) CO2_rapportage_actieplan_Imtech_TI_ docx 23-sep van 32

6 DEEL A - ISO (hoofdstuk 1-10) 1 Beschrijving van de organisatie en wijzingen 1.1 BV 1 biedt multidisciplinaire oplossingen (elektrotechnisch, mechanisch en ICT) voor de infrastructurele markt in Nederland. BV levert totaaloplossingen bestaande uit producten, systemen en diensten. Het dienstenpakket omvat de gehele keten met activiteiten van ontwerp tot en met installatie, en van contracting tot en met asset management. Op het voorblad van dit document treft u foto s aan van representatieve activiteiten van Imtech Traffic & Infra BV. Voor meer en actuele informatie: en voor heel specifieke CO2 informatie: 1.2 Wijzingen in de organisatie jaar beleid panden 2008 Geen wijzigingen Geen wijzigingen 2009 Inkoop groene stroom bij Dong Geen wijzigingen Leasewagens alleen label A tot en met D 2010 Grijze stroom bij Dong met vergroening door Nieuw pand in Houten GVO s bij Van Gansewinkel (stortgas) 2011 Leasewagens alleen label A tot en met C Grijze stroom bij Dong met vergroening door GVO s bij Van Gansewinkel (stortgas) Groene stroom voldoet niet meer aan SMK Keurmerk en wordt gerekend als grijze stroom Grijze stroom bij Nuon met vergroening door GVO s bij Van Gansewinkel (stortgas) 2013 Imtech Peek (het voormalige Peek Traffic) is begin 2013 onderdeel geworden van Imtech Traffic & Infra BV en valt dus binnen de boundary. Medio 2013 was er een grote reorganisatie waarbij afscheid werd genomen van meer dan 200 medewerkers, enkele activiteiten en veel eigen materieel Eerste half jaar nog geen mutaties Sluiting panden Nijmegen, Arnhem, Vianen en Urk Nieuwe panden Amsterdam (Papierhavenweg), Amstelveen, Sittard, Den Haag en Ridderkerk Sluiting panden Dordrecht, Apeldoorn, Schiphol, Amsterdam (Coenhavenweg) Sluiting pand Nieuw Vennep Verhuizing eind december van Ridderkerk naar Barendrecht Het pand van Imtech Peek aan de Basicweg is toegevoegd. Pand nikkelstraat in Ridderkerk gesloten. 1.3 Verantwoordelijke voor CO2 Eindverantwoordelijk B.V.: Directie Operationeel verantwoordelijk B.V.: QHSE manager Hierbij wordt ondersteuning geboden van Wim Vos, Corporate Social Responsibility (CSR) verantwoordelijke van de divisie. Het Imtech N.V. beleid t.a.v. CSR (http://imtech.com/nl/csr.html) wordt een op een doorvertaald naar, waarbij binnen B.V. een eigen invulling wordt gedaan onder de eisen van de CO2 prestatieladder. 1 Tot 1 juli 2012 Imtech Infra BV genoemd. CO2_rapportage_actieplan_Imtech_TI_ docx 23-sep van 32

7 2 Basis jaar en rapportage periode 2.1 Eerste rapportageperiode De inventarisatie naar GHG emissies is voor de eerste maal uitgevoerd in 2008 (het eerste basisjaar) en deze is beëindigd in Tweede rapportageperiode Als basisjaar voor een nieuwe periode is 2013 gekozen vanwege: de samenvoeging met het voormalige Peek Traffic begin 2013 (uitbreiding boundary) de grote reorganisatie van medio 2013 (vertekend beeld op de absolute CO2 uitstoot). De CSR doelstelling van Imtech NV (quote: Strategic Targets % reduction of the CO2 footprint per FTE compared to 2013). 2.3 Opmerkingen t.a.v. periodes Elke rapportage periode is gelijk aan een boekjaar (1 januari tot en met 31 december) of per halfjaar (1 januari 30 juni of 1 juli 31 december). Waar van toepassing staat dit aangegeven. Alles wat administratief wordt toegewezen aan een bepaalde periode wordt daar ook gebruikt. Een km declaratie bijvoorbeeld van km s die met een privé auto als zakelijke km s in december worden gereden en waarbij de declaratie in februari wordt ingediend, wordt gezien als een CO2 uitstoot in februari. CO2_rapportage_actieplan_Imtech_TI_ docx 23-sep van 32

8 3 Afbakening (organizational boundary) 3.1 Organisatie grenzen Bij het bepalen van de organisatiegrenzen (organizational boundary) is uitgegaan van afbakening op basis van: Operationele controle (operational control). B.V. maakt onderdeel uit van de divisie Traffic & Infra, welke weer onderdeel uitmaakt van het beursgenoteerde Imtech NV. Alle aandelen van BV zijn in handen van Imtech NV. Juridische eenheid ( is een BV) Onder de divisie met zelf geen juridische status maar wel met eigen personeel vallen juridische units zoals Peek Traffic BV (per 2013 een personeels BV vanwege een andere cao), BV, NV (Belgie), Peek Traffic UK ltd. WPS BV, YPS Finland, SSR Finland, Polar Finland, Peek Croatia, Peek Poland. Peek Traffic BV is als BV opgehouden te bestaan en is per 2013 geïntegreerd in Imtech Traffic & Infra BV als een specialty binnen de unit Urban (en valt dus binnen de boundary). Dit heeft gevolgen voor o.a. de leveranciersanalyse 2. Van medewerkers die bij BV op de loonlijst staan, maar die in de praktijk werkzaamheden verrichten op divisieniveau, is specifiek gekeken welke CO2 bronnen wel worden toegerekend aan BV en welke niet. Bronnen die toegerekend worden aan BV zijn: Toerekening medewerkers Divisie Imtech T&I BV Toelichting Scope 1: directe eigen uitstoot 1.1 Gebruik stationaire verbrandingsapparatuur 1.2 Koelkasten en Airco lekverliezen ja Idem CO2-emissies door gebruik eigen ja wagenpark ja Alleen als zij werkzaamheden verrichten in een pand die tot de BV inventaris behoort Alleen bedrijfsvoertuigen en medewerkers met leasevoertuigen die op de loonlijst staan van BV. Scope 2: indirecte eigen uitstoot 2.1 Gebruik privéauto s voor zakelijk verkeer Ja Idem Vliegen nee Vliegbewegingen worden uitgesplitst naar bestemming (was het voor Traffic & Infra B.V of voor andere onderdelen van de Divisie?). 2.3 Elektriciteitsgebruik ja Idem 1.1 Onder BV vallen verder geen BV s. Zie ook bijlage 3.1 voor organigrammen. Aantal medewerkers BV bestaat per ultimo 2013 uit ongeveer 1000 medewerkers. Middelen heeft bedrijfsvoertuigen en personenwagens op leasebasis en specifieke werkvoertuigen zoals hoogwerkers en vrachtwagens met autolaadkraan in eigen beheer 3. Er wordt geopereerd vanuit ongeveer 20 panden. Een beperkt aantal daarvan zijn echte vaste locaties (Amersfoort, Wormerveer en Barendrecht) en de andere zijn gekozen als locaties vlak bij de klant (projectlocaties). Al deze panden en bedrijfsmiddelen vallen binnen de boundary van BV en zijn dus meegenomen in de CO2 berekening. 2 In maart 2014 is de leveranciersanalyse gedaan over 2013 met de leveranciers van het Imtech Traffic & Infra en het voormalige Peek in een gezamenlijk bestand. Op basis daarvan is de top 200 opnieuw vastgesteld conform de SKAO methode (ABC analyse). 3 Bij de reorganisatie van medio 2013 zijn veel activiteiten die gedaan werden met eigen materieel afgestoten en feitelijk verplaatst van scope 1 naar scope 3 (onderaannemers). CO2_rapportage_actieplan_Imtech_TI_ docx 23-sep van 32

9 4 Directe en indirecte GHG emissies CO2 emissie per scope Hieronder de tabel met CO2 emissies per halfjaar, per jaar en in % CO 2 uitstoot (in ton CO2) SKAO CO2 prestatieladder indeling Tabel 4.1: Totale directe en indirecte CO2 emissies met een onderverdeling naar scope 1 of 2 4,2 CO2 emissie verdeeld naar locaties en mobiliteit Onderverdeling locaties / mobiliteit per scope (SKAO CO2 prestatieladderindeling) locaties mobiliteit locaties mobiliteit locaties mobiliteit locaties mobiliteit locaties mobiliteit locaties mobiliteit Fuel used (for heating buildings, etc) Airco and refrigerants (in buildings) Business car travel Personel cars for business travel Business air travel Indirect sources (electricity & district heating) Totaal per locatie of mobiliteit (in ton CO2) in % 13,9% 86,1% 9,6% 90,4% 10,0% 90,0% 12,1% 87,9% 12,0% 88,0% 18,1% 81,9% Totaal per locatie of mobiliteit naar scope in % Q12 Q34 yearly % Q12 Q34 yearly % Q12 Q34 yearly % Q12 Q34 yearly % Q12 Q34 yearly % Q12 Q34 yearly % Scope 1: directe eigen uitstoot Fuel used (for heating buildings, etc) % % % % % % Airco and refrigerants (in buildings) % % % % % % Business car travel % % % % % % Totaal scope % % % % % % Scope 2: indirecte eigen uitstoot Personel cars for business travel % % % % % % Business air travel % % % % % % Indirect sources (electricity & district heating) % % % % % % Totaal scope % % % % % % Totaal scope 1 en % % % % % % Reductie tov het vorige jaar (in %) 0,0% 6% -1% -7% 6% 10% index CO2 (basisjaar 2008) scope 1 4,8% 84,5% 4,8% 88,8% 5,0% 88,3% 4,8% 86,8% 4,5% 86,8% 6,6% 80,7% Scope 2 9,0% 1,6% 4,7% 1,6% 5,0% 1,7% 7,3% 1,1% 7,5% 1,2% 11,5% 1,2% Tabel 4.2: De onderverdeling naar locaties (panden) en mobiliteit (projecten, uitvoering) per scope CO2_rapportage_actieplan_Imtech_TI_ docx 23-sep van 32

10 5 Directe en indirecte GHG emissies CO2 emissie per scope Hieronder de tabel met CO2 emissies per halfjaar, per jaar en in % (Zwarte getallen zijn reële cijfers, rode zijn schattingen) CO 2 uitstoot (in ton CO2) SKAO CO2 prestatieladder indeling Scope 1: directe eigen uitstoot Fuel used (for heating buildings, etc) % % % Airco and refrigerants (in buildings) % % % Business car travel % % % Totaal scope % % % Scope 2: indirecte eigen uitstoot Personel cars for business travel % % % Business air travel % % % Indirect sources (electricity & district heating) % % % Totaal scope % % % Totaal scope 1 en % % % Reductie tov het vorige jaar (in %) 0% 4% 4% index CO2 (basisjaar 2013) % 92% Tabel 5.1: Totale directe en indirecte CO2 emissies met een onderverdeling naar scope 1 of CO2 emissie verdeeld naar locaties en mobiliteit Onderverdeling locaties / mobiliteit per scope (SKAO CO2 prestatieladderindeling) locaties mobiliteit locaties mobiliteit locaties mobiliteit Fuel used (for heating buildings, etc) Airco and refrigerants (in buildings) Business car travel Personel cars for business travel Business air travel Indirect sources (electricity & district heating) Totaal per locatie of mobiliteit (in ton CO2) in % 0, , ,6% 80,4% 18,5% 81,5% Totaal per locatie of mobiliteit naar scope in % Q12 Q34 yearly % Q12 Q34 yearly % Q12 Q34 yearly % scope 1 0, , ,1% 79,1% 6,5% 80,2% Scope 2 0, , ,6% 1,2% 11,9% 1,3% Tabel 5.2: De onderverdeling naar locaties (panden) en mobiliteit (projecten, uitvoering) per scope (Zwarte getallen zijn reële cijfers, rode zijn schattingen) CO2_rapportage_actieplan_Imtech_TI_ docx 23-sep van 32

11 6 Emissiebronnen en alternatieven 6.1 Emissiebronnen In de tabellen bij hoofdstuk 4 en 5 is te zien dat van de emissiebronnen de meeste emissies worden veroorzaakt door het wagenpark (> 80%, in 2011 > 90%), gevolgd door verwarming (na 2008 toen groene stroom ervoor zorgde dat de CO2 uitstoot van elektriciteit fors naar beneden ging). Scope 1 is dus het meest dominant voor zowel de locaties als mobiliteit (de projecten). Emissiebronnen per jaar Emissiebronnen in ton 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % Stookolie (fuel oil) 76 0,8% 76 0,8% 76 0,8% 38 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Aardgas (natural gas) 377 3,8% 351 3,7% 370 3,9% 433 4,3% 423 4,4% 557 6,5% 568 7,0% 500 6,5% Butaan 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Propaan 21 0,2% 21 0,2% 21 0,2% 9 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Leakage of gas (GWP) 6 0,1% 6 0,1% 6 0,1% 6 0,1% 6 0,1% 6 0,1% 6 0,1% 5 0,1% Benzine (petrol) 876 8,8% ,4% ,7% ,5% ,4% ,3% ,2% ,5% Diesel ,6% ,4% ,6% ,3% ,3% ,4% ,0% ,7% LPG (Liquid Propane Gas) 6 0,1% 1 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Fueltype unknown 162 1,6% 154 1,6% 160 1,7% 112 1,1% 112 1,2% 99 1,2% 99 1,2% 99 1,3% Kerosine 13 0,1% 9 0,1% 14 0,2% 5 0,0% 11 0,1% 42 0,5% 31 0,4% 31 0,4% District heating 6 0,1% 6 0,1% 6 0,1% 6 0,1% 5 0,1% 6 0,1% 5 0,1% 5 0,1% Electricity 877 8,8% 429 4,6% 448 4,7% 733 7,2% 704 7,4% ,9% ,1% ,5% totaal ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Tabel 6.1: Verdeling CO2 emissies per bron Opmerkingen: Elektriciteit was in 2008 grijze stroom, in 2009 en 2010 was dit groene stroom. In 2011, 2012 en 2013 was dit weer grijze stroom (zie ook hoofdstuk 6.5). Stookolie zal na 2011 niet meer voorkomen, omdat het pand in Amsterdam dat op stookolie werd verwarmd, is afgestoten in Stadverwarming (district heating) is een indirecte eigen uitstoot (scope 2 bron) en ook als zodanig ingedeeld in de rekenbladen van. Propaan zal na 2011 ook niet meer voorkomen, omdat het pand op Schiphol dat op propaan werd verwarmd, is afgestoten in Brandstof onbekend (transportbrandstof) is de brandstof die gebruikt is voor dienstreizen met privéauto s (zakelijke km s). Aangezien van deze reizen niet bekend is op welke brandstof de ingezette voertuigen rijden, wordt dit aangeduid als brandstof onbekend (in de praktijk zal dit veelal benzine zijn). De brandstof Kerosine is voor vliegreizen. Leakage of Gas is koelgasverlies uit aircosystemen (in wetenschappelijk bronnen wordt een lekkage % van 3 procent per jaar aangehouden, maar uit bijvulregisters van koelsystemen in bijvoorbeeld het pand in Amersfoort blijkt dat niet (nagenoeg nul). 6.2 Verbranding van biomassa Verbranding van biomassa vond binnen scope 1 en 2 niet plaats. 6.3 Broeikasgasverwijderingen Binding van CO2 (broeikasgasverwijdering) vindt niet plaats. 6.4 Uitzonderingen Alle geïdentificeerde bronnen en putten van CO2 zijn verantwoord in de rapportage met uitzondering van: Butagas en propaanflessen voor projecten (karweiflesjes en 20 liter flessen) Motorolie Smeermiddelen Elektriciteit en gas van (gedeelde) projectlocaties die vaak bestaat uit een ketenpark is veelal niks bekend omdat Imtech bij grote projecten waar deze locaties voorkomen, vaak (tijdelijk) een deel huurt van de hoofdaannemer of de combinant voor een vaste prijs per kamer of m2. Taxi ritten (komt sporadisch voor en is een scope 3 bron) Trein reizen (komt weinig voor en is een scope 3 bron) CO2_rapportage_actieplan_Imtech_TI_ docx 23-sep van 32

12 De hoeveelheden daarvan zijn moeilijk te achterhalen maar zeker is dat het nog geen 1 % uitmaakt van de totale CO2 uitstoot. Deze bronnen worden door ons als niet significant verklaard, en niet meegenomen in de hier gepresenteerde CO2 footprint gegevens. Wij hebben voor onze berekening de conversiefactoren van SKAO gebruikt (www.skao.nl). 6.5 CO2 emissies per medewerker Omdat de cijfers bij hoofdstuk 4 en 5 een vertekend beeld kunnen geven bij groei of krimp (in medewerkers en omzet) zijn deze kengetallen ook berekend. CO2 per medewerker (CO2 in ton) , SKAO indeling 8,60 8,40 8,20 8,00 7,80 7,60 7,40 7,20 7,00 6,80 6,60 8,19 basisjaar 7,65 7,26 8,24 8,36 8, werkelijk basisjaar 2009 werkelijk 2010 werkelijk 2011 werkelijk 2012 werkelijk 2013 werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk En CO2 per medewerker (CO2 in ton) , SKAO indeling 8,30 8,20 8,18 8,15 8,10 8,00 7,90 7,80 7,70 7, werkelijk basisjaar 2014 schatting 2015 schatting 7,60 basisjaar werkelijk schatting schatting CO2_rapportage_actieplan_Imtech_TI_ docx 23-sep van 32

13 7 Kwantificeringsmethoden Voor het kwantificeren van de CO2 uitstoot is gebruik gemaakt van een zelf ontwikkelde exceltool. Op drie niveaus kunnen per (sub)systeem de CO2 emissies worden bepaald: 7.1 Directe invoer van CO2 emissies Niet van toepassing. 7.2 Invoer van energie gebruiksgegevens Van veel onderdelen zijn de gegevens over het energiegebruik bekend. Als dat het geval is, kunnen deze energie gebruiksgegevens worden ingevoerd in de excel sheet, waarna automatisch met de juiste emissiefactoren de CO2 emissies worden berekend (per jaar verschillende emissiefactoren conform de CO2 prestatieladder (www.skao.nl). Deze methode geldt voor scope 1.1 (deels), scope 1.2, scope 1.3 en scope 2.3 (deels). 7.3 Invoer van activiteitendata In een aantal gevallen zijn energie gebruiksgegevens niet bekend. Aantallen x emissiegetal In sommige gevallen is van een bepaald (sub)systeem al bekend wat de CO2 uitstoot is, bijvoorbeeld de hoeveelheid CO2 bij zakelijke km s met prive voertuigen (scope 2.1) en bij vliegen (scope 2.2). Afgeleide emissieberekening In dat geval worden vergelijkbare objecten gebruikt waarvan de gegevens wel bekend zijn. Het gaat dan veelal om het ontbreken van een correcte energierekening omdat de verhuurder van een pand dit niet wil verstrekken (of dit verwerkt in de servicekosten), het energiebedrijf gebrekkige eindafrekeningen stuurt of omdat de rekening niet meer traceerbaar is. Dan worden bijvoorbeeld wel bekende gegevens omgerekend naar bijv. energieverbruik / m2 oppervlak van een locatie (aan de hand van vergelijkbare objecten) of geëxtrapoleerd op basis van deelfacturen. Deze methode geldt voor scope 1.1 (deels) en scope 2.3 (deels). 7.4 Gegevensbronnen per scope GHG SKAO Scope bronnen Gebruik stationaire verbrandingsapparatuur Facturen energieleverancier en facturen van verhuurders Koelkasten en Airco lekverliezen Eigen inventarisatie CO2-emissies door gebruik eigen wagenpark 2 leasemaatschappijen en Total voor het eigen wagenpark Gebruik prive-auto's voor zakelijk verkeer Declaraties gereden km s van de salarisadministratie Vliegen Uitdraaien imtech reisbureau Elektriciteitsgebruik en stadsverwarming Facturen energieleverancier en facturen van verhuurders Tabel 7.4: Scope met bronnen CO2_rapportage_actieplan_Imtech_TI_ docx 23-sep van 32

14 7.5 Herberekeningen 2011 new calculation factors in SKAO version 2011 De oorspronkelijke CO2 cijfers uit 2008, 2009, 2010 zijn medio 2011 opnieuw vastgesteld op basis van nieuwe conversiefactoren die met terugwerkende kracht moeten worden gebruikt uit de CO2 prestatieladder van SKAO, versie Fuel used for heating / generators Verder is er uit een interne energyaudit van 9-11 mei 2012 vastgesteld hoe het met de betrouwbaarheid zit. Een excelsheet van energieleverancier Dong (mei 2012) gaf aanleiding om een beperkt aantal panden de elektra en gasverbruiken uit 2010 bij te stellen Electricity conversion factors Wat betreft de herberekening op basis van de nieuwe normstelling in versie 2.1 van de SKAO prestatieladder voor elektriciteit: de CO2 uitstoot van elektriciteit over 2011/2012 in de toekomst wellicht opnieuw moeten worden berekend. Dit omdat de conversiefactor van 300 gram CO2 / kwh voor groene stroom zonder duidelijke herkomst of onbekende groene stroommix tot 1 juli 2011 geldig is. heeft ervoor gekozen de conversiefactor van 300 gram CO2 / kwh NIET te handhaven voor het jaar Via Imtech NV wordt de bij Dong ingekochte grijze stroom voor een deel vergroend via Van Gansewinkel (energieopwekking via stortgas). Dit gebeurt door middel van GVO s 4 die in de database van CertiQ worden afgeboekt op naam van Imtech NV. Het gaat om vergroening van 2000 MWh per jaar. Deze vergroening is niet terug te rekenen naar BV omdat het totaal verbruik aan elektra binnen alle Imtech bedrijven in Nederland niet te achterhalen is. Daarom is besloten om de waardes voor grijze stroom (455 gram CO2 per KWh) te gebruiken uit (SKAO, versie 2.1). Dit levert een voorzichtige en conservatieve berekening op voor de CO2 uitstoot 2013 Electricity conversion factors De groene stroom die Imtech sinds 2012 afneemt van Nuon voldoet niet aan de eisen van SMK voor groene stroom 5. Derhalve wordt de factor voor grijze stroom gebruikt (455 gram CO2 per KWh) conform de SKAO richtlijn. Het stroometiket van Nuon is weergegeven in Bijlage 7.5 Groen Garant Stroom van Nuon Boundary Omdat het voormalige Peek Traffic BV sinds 2013 onderdeel uitmaakt van BV is geen herberekening gemaakt van de CO2 cijfers van van de jaren voor 2013 toen Peek Traffic BV nog een eigen zelfstandige eenheid was Energiefacturen In de eerste helft van 2014 zijn veel jaarafrekeningen ontvangen, waarbij sommige ook gegevens bevatten van voorgaande jaren (Stadsverwarming). Deze accuratere getallen zijn gebruikt om cijfers van voorgaande jaren te vervangen. Dit heeft geleid tot herberekeningen over voorgaande jaren met een minimale impact. 4 Garanties Van Oorsprong, 5 Volgens de interpretatie van de certificerende instelling van de CO2 prestatieladder. De CO2 prestatieladder is hier onduidelijk over net als de energieleveranciers met stroometiketten. Van de stichting Milieukeur SMK wordt je ook niet veel wijzen. Kortom: onduidelijkheid is troef en het biedt nu veel te veel ruimte voor persoonlijke interpretaties. CO2_rapportage_actieplan_Imtech_TI_ docx 23-sep van 32

15 8 Emissiefactoren Voor de inventarisatie van de CO2 uitstoot zijn emissiefactoren uit de CO2-prestatieladder gehanteerd. (versie 2.2) 11_NL.pdf Omdat de gebruikte conversiefactoren zeer specifiek zijn op nationaal niveau, zijn ze zeer geschikt voor het omrekenen van de broeikasgas activiteiten data naar de daarmee gepaard gaande CO2 emissie. Removal factors zijn niet van toepassing, omdat er geen sprake is van broeikasgasverwijdering (zie ook paragraaf 5.3). Voor een aantal emissiefactoren zijn anderen bronnen gebruikt omdat deze in bovengenoemde documenten niet terug te vinden waren. Het gaat om: Koudemiddelen In koelkasten en Airco s (scope 1.2): Imtech heeft een contract met Total voor autobrandstoffen. In principe wordt door medewerkers van Imtech Excellium diesel of benzine getankt. Total claimt dat bij de Excellium varianten minder CO2 vrijkomt 6, maar die claim wordt in de berekeningen niet meegenomen. 9 Onzekerheden De gepresenteerde resultaten moeten altijd geïnterpreteerd worden met een bepaalde onzekerheidsmarge, maar op basis van de gepresenteerde gegevens kunnen we stellen dat deze marge redelijk klein is. De cijfers die per halfjaar worden gecalculeerd zijn alleen die van het brandstofverbruik van voertuigen (lease) accuraat. Dit is gelukkig ook de grootste bron van CO2 uitstoot, waardoor de onzekerheid over de gehele CO2 berekening relatief lag is In 2008 zijn in een paar gevallen gegevens opgeschaald omdat er geen goede basisgegevens over een hele periode beschikbaar waren Er zijn vanaf 2009 geen gegevens opgeschaald, alle gegevens op jaarbasis betreffen steeds de 12 kalendermaanden. Voor halfjaarcijfers heeft er in een aantal gevallen wel interpolatie plaatsgevonden op basis van: Gelijke verdeling (aannemende dat elk halfjaar evenveel warmte als elektriciteit wordt verbruikt) Productie (op basis van gerealiseerde productie per halfjaar, wat bepalend is voor bijvoorbeeld het brandstofverbruik). Voor het elektriciteits- en aardgasverbruik van locaties waar dit niet van bekend is (of waarvan alleen een onduidelijke factuur bekend is), is een inschatting gemaakt op basis van het gemiddeld verbruik per m2 van soortgelijke locaties (wel of geen kantoor, wel of geen magazijn, wel of geen werkplaats). Aangezien het aandeel van deze locaties in de CO2 footprint steeds beperkter wordt door een beter wordende facturering (maar helaas nog erg trage eindafrekeningen) van energieleveranciers, verhuurders die wel willen meewerken en het centraal verzamelen van dit type facturen, heeft deze interpolatie weinig effect op de onzekerheidsmarge van de totale footprint De gas en elektra eindafrekeningen van Nuon over 2012 waren op het moment van schrijven volstrekt onvolledig. Daarom is besloten om maar enkele van de afrekeningen van jaarverbruiken te gebruiken. Voor de andere panden waarvan geen of een beperkte deelrekening is worden de eindafrekeningen van 2011 ook voor 2012 gebruikt. 6 CO2_rapportage_actieplan_Imtech_TI_ docx 23-sep van 32

16 2014 De gas en elektra eindafrekeningen van Nuon zijn helaas vaak van een datum 1 juni 2014 t/m 30 juni 2014 en lopen dus door 2 CO2 rapportageperiodes heen. De eindafrekeningen zijn hierdoor altijd voor 2013 gebruikt en als schatting voor Algemeen Tevens ontbreekt het inzicht hoeveel liters brandstof er gebruikt zijn voor de zakelijke kilometers met privé auto. Wel zijn de gereden kilometers bekend en de CO2 uitstoot is berekend met de conversiefactor voor brandstoftype niet bekend. Dit is toegestaan volgens de CO2 Prestatieladder handboek als de deze gereden kilometers minder dan 10% van het totale aantal kilometers uitmaken. Aangezien het aandeel van dit type uitstoot in de CO2 footprint zeer beperkt is, heeft het rekenen met een gemiddelde uitstootfactor weinig effect op de onzekerheidsmarge van de totale footprint. Verder ontbreken de CO2 bronnen zoals genoemd in hoofdstuk Verantwoording 10.1 Rapportage volgens ISO 14064:2006 hoofdstuk 7 Dit rapport is opgesteld overeenkomstig de eisen uit ISO :2006, hoofdstuk Cross reference ISO en GHG report content h7 De Cross reference ISO en GHG report content h7 is opgenomen als bijlage Verificatie ISO Rapportage (level of assurance) Dit rapport is niet door een externe bevoegde instantie geverifieerd. De onderliggende verbuikscijfers in CO2 berekeningen cijfers in de excelsheets worden jaarlijks gecontroleerd door: KIWA (tijdens CO2 prestatieladder audits) TUV Nord (GHG audits in opdracht van Imtech NV (de rapportages van 2011 en 2012) KPMG sustainability (GHG audits in opdracht van Imtech NV (de rapportage van 2013) De level of assurance is dus redelijk goed. CO2_rapportage_actieplan_Imtech_TI_ docx 23-sep van 32

17 DEEL B - ISO (Hoofdstuk 11-13) 11 Reductiedoelstelling voor scope 1 & 2 emissie, en een plan van aanpak inclusief maatregelen in de projecten (SKAO 3.B.1) 11.1 Onderwerp en omvang van de doelstelling De kwantitatieve reductiedoelstelling is geformuleerd op bedrijfsniveau voor de scope 1 en 2 emissie afzonderlijk, en dient betrekking te hebben op de projecten, en significant te zijn en vergelijkbaar met die van sectorgenoten. Significant slaat hier terug op de eigen situatie van het bedrijf. De doelstellingen worden gekozen voor de meest materiële emissies Reductiedoelstelling Bedrijf 2008 t/m 2013 Doelstellingen Periode De jaarlijkse doelstelling is > 1 % CO2 reductie. De totale doelstelling is 10 % CO2 reductie in 2013 ten opzichte van Het basisjaar van de metingen is Scope 1 + 2: 1 % reductie per medewerker per jaar. Scope 1: 1,25% CO2 reductie per jaar. Scope 2: 0,5 % CO2 reductie per jaar. Scope 3: > 0 % CO2 reductie per jaar (vanwege de zeer moeilijke meetbaarheid en intrinsieke grote meetfouten). Voortgang per scope 1, 2 en 3 in getallen Scope 1 en 2 CO 2 uitstoot (in ton CO2) SKAO CO2 prestatieladder indeling 2008 index 2009 index 2010 index 2011 index 2012 index 2013 index Totaal scope % % % % % % Totaal scope % % % % % % Totaal scope 1 en % % % % % % Scope 3 in CO2 (TON) SKAO scope scope 3.1 Purchased Goods & Services (not in ) scope 3.2 Capital Goods geen geen geen geen geen geen scope 3.3 Fuel- and Energy- Related Activities Not Included in Scope 1 57 or scope 3.4 Transportation & Distribution (Upstream) scope 3.5 Waste Generated in Operations scope 3.6 Business Travel (personal cars & air travel) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. scope 3.7 Employee Commuting scope 3.8 Leased Assets (Upstream) geen geen geen geen geen geen scope 3.9 Investments geen geen geen geen geen geen scope 3.10 Transportation & Distribution (Downstream) laag laag laag laag laag laag scope 3.11 Processing of Sold Products laag laag laag laag laag laag zeer zeer zeer zeer zeer zeer scope 3.12 Use of Sold Products hoog hoog hoog hoog hoog hoog scope 3.13 End-of-Life Treatment of Sold Products laag laag laag laag laag laag scope 3.14 Leased Assets (Downstream) geen geen geen geen geen geen scope 3.15 Franchises geen geen geen geen geen geen Let wel: veel scope 3 getallen zijn niet uit te rekenen of fatsoenlijk met een redelijke foutmarge te schatten! CO2_rapportage_actieplan_Imtech_TI_ docx 23-sep van 32

18 Conclusie per scope 1, 2 en 3 Scope samen De totale reductie doelstelling in CO2 is gehaald in deze 6 jaren. Doelstelling was om in 2013 te komen tot een index van 94 en dit is 86 geworden. Dit is met name te danken aan de grote reorganisatie van medio 2013 waarbij veel leasewagens en vooral eigen materieel werd afgestoten, anders was de doelstelling niet gehaald. In de tussenliggende jaren werd de jaarlijkse doelstelling niet altijd gehaald. Wat hier heeft meegespeeld is de economische crisis waardoor minder kieskeurig is ingeschreven op projecten en waardoor relatief meer projecten verder van huis werden gescoord. In 2011 was de CO2 uitstoot zelfs nog groter dan in 2008 (het basisjaar). Scope 1 De reorganisatie met daardoor het afscheid nemen van veel eigen materieel en leasewagens heeft er toe geleid dat de CO2 doelstelling is behaald. Er is zelfs in 2011 een piek geweest op een indexgetal van 104,6. Weliswaar is met zuiniger voertuigen gereden maar dat effect werd opgeheven door meer km s per voertuig vanwege de langere reisafstanden van huis naar de projectlocaties en van huis naar kantoor vanwege de sluiting van een aantal panden. Scope 2 De samenvoeging met het voormalige Peek Traffic heeft ertoe geleid dat in 2013 een energie intensief gebouw aan de boundary is toegevoegd. De CO2 doelstelling is daardoor niet gehaald. In 2009 en 2010 is er nog even een sterkere reductie geweest van de index en dat kwam door het gebruik van groene stroom in plaats van grijze stroom. In 2011 en 2012 werd weliswaar dezelfde groene stroom gekocht maar deze voldeed niet aan de scherpere voorwaarden van SKAO per juli CO2 Doelstelling per medewerker Als hoeveelheid ton CO2 per medewerker: 8,60 8,40 8,20 8,00 7,80 7,60 7,40 7,20 7,00 6,80 6,60 CO2 per medewerker (CO2 in ton) , SKAO indeling 8,19 basisjaar 7,65 7,26 8,24 8,36 CO2_rapportage_actieplan_Imtech_TI_ docx 23-sep van 32 8,18 werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk basisjaar 2009 werkelijk 2010 werkelijk 2011 werkelijk 2012 werkelijk 2013 werkelijk Uit de tabel blijkt dat de target van 1 % CO reductie doelstelling per medewerker per jaar niet is gehaald. Dit heeft te maken met: een relatief grotere reisafstand naar projecten in de crisisjaren de reorganisatie medio 2013 (dit geeft een vertekend beeld doordat het aantal medewerkers per ultimo 2013 als maatstaf is genomen terwijl er tot en met de bouwvak nog ongeveer 170 medewerkers die ook CO2 genereren extra in dienst waren (als dit was gecorrigeerd dan was de index 8,4 i.p.v. 9,15). Scope 3 De doelstelling van >0% reductie is dan waarschijnlijk niet gehaald. De cijfers per item in scope 3 zijn moeilijk te achterhalen en zijn gebaseerd op onderbouwde schattingen. De onzekerheid is dermate groot bij de schattingen dat er geen uitspraken over kunnen worden gedaan of er nu wel of geen reductie in CO2 is geweest in scope 3 in de periode Door de reorganisatie in 2013 zijn een aantal activiteiten uit de eigen boundary verdwenen als scope 1 of 2 activiteiten welke nu weer worden ingehuurd (dus teruggekomen als scope 3 activiteit). besteedt meer uit aan onderaannemers en leveranciers (dus meer volume), maar tegelijkertijd gaan deze onderaannemers en leveranciers ook zuiniger werken (o.a. groene stroom,

19 zuiniger voertuigen, etc). De inschatting is dat het zuiniger zijn per geproduceerde eenheid wordt opgeheven door meer een groter volume aan eenheden, dus de CO2 uitstoot van scope 3 activiteiten zal ongeveer gelijk zijn Reductiedoelstelling Bedrijf 2013 t/m 2015 Vanwege de grote reorganisatie medio 2013 en de samenvoeging met het voormalige Peek Traffic BV is besloten om een nieuwe doelstellingsperiode van 2 jaar te starten (basisjaar 2013 en doeljaar 2015). Vanwege de problemen met betrekking tot cashflow en winst die Imtech NV en daarmee ook de divisie hebben gehad per februari 2013, is de aandacht voor CO2 reductie enigszins op de achtergrond geraakt. Financieel sterker worden en overleven is nu de primaire focus van het bedrijf. Door Imtech NV is bij de publicatie van de jaarcijfers in maart 2014 de CO2 reductiedoelstelling gecommuniceerd. Omdat Imtech NV een doelstelling heeft voor 2 jaar (5 % reductie in 2 jaar) zal BV de doelstelling voor CO2 reductie per medewerker op 2,5 % per jaar zetten: Doelstellingen Periode De jaarlijkse doelstelling is > 1 % CO2 reductie. De totale doelstelling is >5 % CO2 reductie in Het basisjaar van de metingen wordt Scope 1 + 2: 2,5 % reductie per medewerker per jaar. Scope 1: > 2,5% CO2 reductie per jaar. Scope 2: > 2,5% CO2 reductie per jaar. Scope 3: > 1 % CO2 reductie per jaar. CO2_rapportage_actieplan_Imtech_TI_ docx 23-sep van 32

20 Voortgang Voor de voortgang in 2014 ten opzichte van 2013 valt nog niet veel te zeggen. Scope 1 en 2 CO 2 uitstoot (in ton CO2) SKAO CO2 prestatieladder indeling Q12 Q34 yearly % Q12 Q34 yearly % Q12 Q34 yearly % Scope 1: directe eigen uitstoot Fuel used (for heating buildings, etc) % % % Airco and refrigerants (in buildings) % % % Business car travel % % % Totaal scope % % % Scope 2: indirecte eigen uitstoot Personel cars for business travel % % % Business air travel % % % Indirect sources (electricity & district heating) % % % Totaal scope % % % Totaal scope 1 en % % % Reductie tov het vorige jaar (in %) 0% 4% 5% index CO2 (basisjaar 2013) % 91% Het brandstofcijfer (Business car travel) in de eerste helft van 2014 is enorm gedaald in vergelijking met de eerste helft van 2013 vanwege de reorganisatie en afstoting van eigen materieel. CO 2 uitstoot per medewerker Voor de CO2 doelstelling per medewerker en per miljoen euro productie betekent dit het volgende: 8,30 8,20 8,10 8,00 7,90 7,80 7,70 7,60 Scope 3 CO2 per medewerker (CO2 in ton) , SKAO indeling 8,18 8,15 basisjaar 7,80 werkelijk schatting schatting werkelijk basisjaar 2014 schatting 2015 schatting in CO2 (TON) SKAO scope scope 3.1 Purchased Goods & Services (not in ) scope 3.2 Capital Goods geen geen geen geen geen geen scope 3.3 Fuel- and Energy- Related Activities Not Included in Scope 1 57 or scope 3.4 Transportation & Distribution (Upstream) scope 3.5 Waste Generated in Operations scope 3.6 Business Travel (personal cars & air travel) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. scope 3.7 Employee Commuting scope 3.8 Leased Assets (Upstream) geen geen geen geen geen geen scope 3.9 Investments geen geen geen geen geen geen scope 3.10 Transportation & Distribution (Downstream) laag laag laag laag laag laag scope 3.11 Processing of Sold Products laag laag laag laag laag laag scope 3.12 Use of Sold Products zeer hoog zeer hoog zeer hoog zeer hoog zeer hoog zeer hoog scope 3.13 End-of-Life Treatment of Sold Products laag laag laag laag laag laag scope 3.14 Leased Assets (Downstream) geen geen geen geen geen geen scope 3.15 Franchises geen geen geen geen geen geen Naar verwachting zal scope 3 ten opzichte van 2013 gelijk blijven of licht toenemen vanwege meer uitbesteding van diensten (onderaannemers en inhuur). CO2_rapportage_actieplan_Imtech_TI_ docx 23-sep van 32

21 11.4 Plan van aanpak CO2-reducerende maatregelen + indicatie voor het bedrijf CO2-reducerende maatregelen Scope 1.1 Directe emissies Imtech least de gebouwen van vastgoedbedrijven. Deze bedrijven zijn moeilijk te motiveren om te investeren in duurzame maatregelen. De enige momenten daarvoor zijn bij uitval van technische installaties of bij het naderen van het einde van de huurovereenkomst. Kleine investeringen in energiezuinige verbruiksapparaten die los staan van het gebouw worden gedaan indien daar budget voor is of bij vervanging van defecte exemplaren. Mogelijke maatregelen waar Imtech zelf invloed op heeft: Bij huur ander pand kijken naar energieverbruik Verhuurder motiveren om te investeren indien er sprake is van mogelijke verlenging van het huurcontract Roldeuren van verwarmde loodsen die snel dichtgaan na openen Stookgedrag gastoestellen (afstellen thermostaat met weekend / vakantieregeling) Scope 1.2 Koelkasten en Airco lekverliezen Mogelijke maatregelen waar Imtech zelf invloed op heeft: Energiezuiniger systemen (bijvoorbeeld Koelkasten A++) Verhuurder motiveren om te investeren indien er sprake is van mogelijke verlenging van het huurcontract in Airco s met milieuvriendelijker gassen Scope 1.3 CO2-emissies door gebruik eigen wagenpark heeft een eigen en een geleased wagenpark. Mogelijke maatregelen waar Imtech zelf invloed op heeft: Keuzebeperking leaserijders met geel kenteken die zelf kunnen kiezen binnen de vastgestelde grenzen (leasebedrag per maand per salarisgroep, maximale CO2 uitstoot per salarisgroep, algehele beperking label A tot en met label C). Dit is overigens een onderwerp die op Groeps Ondernemings Raad wordt geregeld, Imtech T&I heeft hier beperkt invloed op. Leaserijders met geel kenteken die zelf kunnen kiezen binnen de vastgestelde grenzen motiveren om onder hun leaseklasse te leasen. Leaserijders met geel kenteken die zelf kunnen kiezen binnen de vastgestelde grenzen beperking in vergoeding buitenland taken / privé kilometers. Dit is overigens een onderwerp die op Groeps Ondernemings Raad wordt geregeld, Imtech T&I heeft hier beperkt invloed op. Flexibeler omgaan met de grens wanneer een benzine of een diesel auto moet worden geleased. De grens is nu standaard vastgesteld op meer dan km geschat jaarverbruik = diesel. In beoordelingsgesprekken meenemen of medewerkers zuinig met leasewagens en materieel omgaan (de cijfers t.a.v. verbruik t.o.v. soortgelijke voertuigen en schadegedrag / slijtage banden zijn beschikbaar). Bij vervanging eigen zwaar materieel: zuinig energielabel en motoren met laatste euronorm motor kiezen. Bij vervanging van eigen materieel kijken of a. het echt noodzakelijk is, b gebruiksdoel (kan het niet met een kleiner voertuig), c. alternatieven. Carpoolen naar projecten. 4x10 uur rooster i.p.v. 5x8 uur (scheelt een keer woon-werk vervoer per week). Overnachten in hotels bij projecten met reisafstand > 100 km. Scope 2.1 Gebruik prive-auto's voor zakelijk verkeer Mogelijke maatregelen waar Imtech zelf invloed op heeft: Beperken door meerijden met medewerkers met wel een leaseauto Uitlenen van lease auto s van medewerkers aan medewerkers die geen lease auto hebben indien zakelijke km s moeten worden gemaakt. Scope 2.2 Vliegen Mogelijke maatregelen waar Imtech zelf invloed op heeft: CO2_rapportage_actieplan_Imtech_TI_ docx 23-sep van 32

22 Is vliegen echt noodzakelijk of kan het ook met een teleconferentie? Kijken naar de deelnemersgroep en kijken hoe de minste vliegbewegingen worden gemaakt. Dit is al ingevoerd en de meeste internationale bijeenkomsten vinden al plaats in Nederland omdat daar veelal de meeste deelnemers vandaan komen. Toestemming directie voordat de vlucht via het Imtech reisbureau wordt geboekt. Dit is al praktijk sinds 2010 door middel van een vluchtaanvraagformulier inclusief motivatie tot vliegen. Scope 2.3 Elektriciteitsgebruik Mogelijke maatregelen waar Imtech zelf invloed op heeft: Groene stroom met SMK keurmerk indien het huidige contract met NUON afloopt. Dit moet via Imtech NV procurement worden geregeld voor alle Imtech bedrijven in Nederland. De reductie op CO2 uitstoot zal grote impact hebben op de scope 2.3. Sterker nog: als uit wordt gegaan van een CO2 waarde van 80grCO2/KWh i.p.v. 455 gr CO2/Kwh zal de geprognotiseerde waarde van 890 Ton in 2015 verlaagd worden naar 286 ton CO2. Alleen al de overgang naar echte groene stroom zal een reductie in CO2 van 9% op de totale CO2 uitstoot van Imtech T&I hebben. Deze maatregel is overigens nog niet doorgerekend in de CO2 excelsheets omdat daar geen invloed op heeft. De precieze verhouding tussen elektra voor verschillende doeleinden is onbekend. Het is dus onbekend het % elektra voor verlichting, voor verwarming, voor apparatuur. Vervanging desktops door energiezuinigere laptops (dit is al een gangbare praktijk sinds 2010). Reductie van het aantal kantoorgebonden printers door vervanging met centrale multi-fuctioncele printers / kopieerapparaten (dit is al een gangbare praktijk sinds 2010). Halogeen en TL verlichting vervangen door LED (dit is al een gangbare praktijk sinds 2010). Dimschakelaars (dit is al een gangbare praktijk sinds 2010). Elektronische ogen in ruimtes (dit is al een gangbare praktijk sinds 2010). Zonnepanelen op kleinere panden (rendabele terugverdientijd bij een elektraverbruik < kwh van een pand in verband met de gestaffelde energiebelasting). Thans is hier geen budget voor vanwege de te lange terugverdientijd en de krappe budgetten. Scope 3 Mogelijke maatregelen waar Imtech zelf invloed op heeft: Lokale onderaannemers in de buurt van projectlocaties kiezen. Beperking transportbewegingen leveranciers door gebundeld bestellen of streven naar wekelijkse bulkbestellingen per leverancier in plaats van dagelijks. Zie ketenanalyses (separate documenten). De mogelijke effecten per jaar zijn al geschat en doorgerekend voor de toekomst in de excelsheets. In de tabellen zijn de doorrekeningen als rode getallen zichtbaar. Op basis daarvan is te bepalen of de doelstellingen realistisch en haalbaar zijn Alternatieve brandstoffen De huidige gebruikte brandstoffen kunnen op termijn worden vervangen of worden aangevuld met alternatieven. huidige energiebronnen Alternatieven Stookolie (fuel oil) Wordt sinds 2012 niet meer gebruikt vanwege de afstoting van het pand waar stookolie werd gebruikt voor verwarmingsdoeleinden Aardgas (natural gas) Aardwarmte (vergt grote investering en veel vergunningen, alleen mogelijk als pandeigenaar daarin wil investeren) Elektriciteit (door de overgang naar warmtepompen en airco s voor verwarming) Butaan n.v.t. Propaan Wordt sinds 2012 niet meer gebruikt vanwege de afstoting van het pand waar propaan werd gebruikt voor verwarmingsdoeleinden Leakage of gas (GWP) Toepassing van milieuvriendelijker koelgassen Benzine (petrol) Bio-ethanol (Dit wordt sporadisch getankt, veelal bij niet-total pompen of in het buitenland. Het tanken hiervan is nog geen beleid van Imtech) Hybride aandrijving (bijv. Toyota Prius) Elektriciteit (niet toegestaan volgens Imtech leaseregeling). CO2_rapportage_actieplan_Imtech_TI_ docx 23-sep van 32

23 huidige energiebronnen Alternatieven Brandstofcel (nog niet gangbaar, niet toegestaan volgens Imtech leaseregeling) Diesel Bio-diesel (Dit wordt sporadisch getankt, veelal bij niet-total pompen of in het buitenland. Het tanken hiervan is nog geen beleid van Imtech) LPG (Liquid Propane Gas) LPG is uitgesloten in de leaseregeling van Imtech Fueltype unknown n.v.t. Kerosine Bio-kerosine (in de proeffase bij enkele luchtvaartmaatschappijen) Het is geen beleid van Imtech om specifiek met luchtvaartmaatschappijen te vliegen die dit gebruiken District heating Aardgas Aardwarmte (vergt grote investering en veel vergunningen, alleen mogelijk als pandeigenaar daarin wil investeren) Elektriciteit (door de overgang naar warmtepompen en airco s voor verwarming) Electricity Groene stroom dat voldoet aan SMK keurmerk of eigen opwek d.m.v. zonnecellen of windmolens Voor het gebruik van alternatieve energieën is de doelstellig opgenomen om deze geaccepteerd te krijgen als bron. Imtech T&I zal haar invloed aanwenden om het Imtech NV beleid te beïnvloeden. Het zal dan gaan om groene stroom met SMK keurmerk (2015) en elektriciteit als alternatief voor benzine in de leaseregeling (2016) Plan van aanpak CO2-reducerende maatregelen + indicatie Per project De maatregelen van de onderstaande lijst kan elke projectleider bij Imtech toepassen op de projecten. CO2-reducerende maatregelen kwantitatieve reductie per jaar resultaten verantwoordelijke Scope 1.3 CO2-emissies door gebruik eigen wagenpark Carpoolen naar projecten 4x10 uur rooster ipv 5x8 uur (scheelt een keer woon-werk vervoer per week) Overnachten in hotels bij projecten met reisafstand > 100 km Scope 3 Zie scope 3 ketenanalyses 2% op brandstofverbruik 1% op brandstofverbruik 1% op brandstofverbruik PL PL PL PL Ervaring hiermee is opgedaan op diverse projecten: Avenue A2, diverse Rail projecten, meterwisseling in opdracht van Alliander. Ook zijn er zat mogelijkheden voor individuele bijdrages: zie bijlage CO2_rapportage_actieplan_Imtech_TI_ docx 23-sep van 32

24 11.7 Plan van aanpak CO2-reducerende maatregelen goedgekeurd door Directie In Budget 2015 opgenomen goedgekeurde acties door Directie Scope 1.3 Elektrische auto s vanaf november 2014 in leaseregeling met de juiste spelregels Scope 1.3 Selecte groep gaan in 2015 de cursus veilig en zuinig rijden volgen (Prodrive Learning). Het zal gaan de om leaserijders met het hoogste aantal km s per jaar. Scope 2.2 Vliegen wordt nog meer beperkt (alleen als de echte noodzaak wordt aangetoond en alleen na nadrukkelijke directietoestemming) Scope 2.3 Bij Imtech NV wordt hardgemaakt dat minimaal 50 % van het elektriciteitsverbruik (totaalverbruik Imtech T&I is iets meer dan 2000 MWh, dus ongeveer 1000 MW) met SMK keurmerk (herleidbare groene energie van windmolens en dergelijke uit West -Europa) moet zijn. Opmerking: de effecten hiervan zijn niet in de berekeningen opgenomen. Indien 50% duurzaam is zal dit een extra effect van 5% reductie hebben op de totale CO2 uitstoot. Goedgekeurd R. Hanssen Directeur Imtech Traffic & Infra B.V. CO2_rapportage_actieplan_Imtech_TI_ docx 23-sep van 32

25 12. Energie management actieplan, onderschreven door hoger management, gecommuniceerd en geïmplementeerd (SKAO 3.B.2) 12.1 Uitvoeren van een energie review (ISO ) a) energy and consumption De huidige energiebronnen staan in onderstaande tabel met daarbij de absolute getallen al Ton CO2. Uit de tabel kan de absolute uitstoot en de verhouding de in totale CO2 uitstoot van Imtech T&I worden afgelezen. Emissiebronnen in ton 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % Stookolie (fuel oil) 76 0,8% 76 0,8% 76 0,8% 38 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Aardgas (natural gas) 377 3,8% 351 3,7% 370 3,9% 433 4,3% 423 4,4% 557 6,5% 568 7,0% 500 6,5% Butaan 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Propaan 21 0,2% 21 0,2% 21 0,2% 9 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Leakage of gas (GWP) 6 0,1% 6 0,1% 6 0,1% 6 0,1% 6 0,1% 6 0,1% 6 0,1% 5 0,1% Benzine (petrol) 876 8,8% ,4% ,7% ,5% ,4% ,3% ,2% ,5% Diesel ,6% ,4% ,6% ,3% ,3% ,4% ,0% ,7% LPG (Liquid Propane Gas) 6 0,1% 1 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Fueltype unknown 162 1,6% 154 1,6% 160 1,7% 112 1,1% 112 1,2% 99 1,2% 99 1,2% 99 1,3% Kerosine 13 0,1% 9 0,1% 14 0,2% 5 0,0% 11 0,1% 42 0,5% 31 0,4% 31 0,4% District heating 6 0,1% 6 0,1% 6 0,1% 6 0,1% 5 0,1% 6 0,1% 5 0,1% 5 0,1% Electricity 877 8,8% 429 4,6% 448 4,7% 733 7,2% 704 7,4% ,9% ,1% ,5% totaal ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% b) bronnen van huidig en toekomstig significant energiegebruik. Benzine: leaseauto s en bedrijfsauto s met geel kenteken Diesel: eigen wagenpark (zwaar materieel) en leaseauto s en bedrijfsauto s met geel kenteken Elektriciteit: 4 grootverbruikers: de panden Amersfoort Hardwareweg, Amersfoort Basicweg, Wormerveer en Barendrecht. c) identificatie, prioritering en vastlegging van mogelijkheden tot verbetering van de energy performance van Imtech Dit is vastgelegd in hoofdstuk 11.4 en De energy review vind jaarlijks plaats Opstellen referentie kader (ISO ) Referentiekader is basisjaar 2008 voor de periode en 2013 voor de periode Dit is zo gekozen omdat: Er medio 2013 een grote reorganisatie heeft plaatsgevonden bij Begin 2013 Peek Traffic BV is geïntegreerd in (wijziging boundary) Vastleggen van performance indicators voor monitoren (ISO ) Performance indicators: Totale CO2 uitstoot CO2 in ton per medewerker Sector benchmark: niet echt een concurrent gevonden met dezelfde portfolio van aktiviteiten Doelstellingen, taakstellingen en management actieplan energie (ISO ) Zie vorige hoofdstukken Monitoring, meten en analyseren (ISO ) Dit is geborgd in (procedures gepubliceerd op intranet): 100P1170 CO2 Actualiseren basisbestanden 100P1171 CO2 CI controle Emissie inventaris Zie vorige hoofdstukken Afwijkingen, correcties, corrigerende en preventieve maatregelen (ISO ) Dit is geborgd in (procedures gepubliceerd op intranet): 100P1170 CO2 Actualiseren basisbestanden 100P1171 CO2 CI controle Emissie inventaris Zie vorige hoofdstukken. CO2_rapportage_actieplan_Imtech_TI_ docx 23-sep van 32

26 13. Op basis van 2 ketenanalyses / 2 ketens van activiteiten scope 3, CO₂reductiedoelstellingen en een plan van aanpak inclusief maatregelen (SKAO 4.B.1) 13.1 Scope 3 emissie inventaris en berekening Onderstaand de grafiek met de getallen (rode cijfers zijn schattingen / prognoses). Let op dat hier bij scope 3 nr 6 dubbel meegeteld wordt (deze zitten ook al in scope 2 van de SKAO indeling). in CO2 (TON) SKAO scope scope 3.1 Purchased Goods & Services (not in ) scope 3.2 Capital Goods geen geen geen geen geen geen scope 3.3 Fuel- and Energy- Related Activities Not Included in Scope 1 57 or scope 3.4 Transportation & Distribution (Upstream) scope 3.5 Waste Generated in Operations scope 3.6 Business Travel (personal cars & air travel) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. scope 3.7 Employee Commuting scope 3.8 Leased Assets (Upstream) geen geen geen geen geen geen scope 3.9 Investments geen geen geen geen geen geen scope 3.10 Transportation & Distribution (Downstream) laag laag laag laag laag laag scope 3.11 Processing of Sold Products laag laag laag laag laag laag zeer zeer zeer zeer zeer zeer scope 3.12 Use of Sold Products hoog hoog hoog hoog hoog hoog scope 3.13 End-of-Life Treatment of Sold Products laag laag laag laag laag laag scope 3.14 Leased Assets (Downstream) geen geen geen geen geen geen scope 3.15 Franchises geen geen geen geen geen geen Let wel: een aantal scopes zijn niet uit te rekenen met een fatsoenlijke foutmarge en derhalve is er een kwalitatieve score gedaan. Rangorde Rang SKAO orde scope scope 3.12 Use of Sold Products zeer hoog zeer hoog zeer hoog 2 scope 3.1 Purchased Goods & Services (not in ) scope 3.4 Transportation & Distribution (Upstream) scope 3.7 Employee Commuting scope 3.5 Waste Generated in Operations scope 3.3 Fuel- and Energy- Related Activities Not Included in Scope or 2 7 scope 3.10 Transportation & Distribution (Downstream) laag laag laag 8 scope 3.11 Processing of Sold Products laag laag laag 9 scope 3.13 End-of-Life Treatment of Sold Products laag laag laag 10 scope 3.2 Capital Goods geen geen geen 11 scope 3.8 Leased Assets (Upstream) geen geen geen 12 scope 3.9 Investments geen geen geen 13 scope 3.14 Leased Assets (Downstream) geen geen geen 14 scope 3.15 Franchises geen geen geen 15 scope 3.6 Business Travel (personal cars & air travel) n.v.t. n.v.t. n.v.t. CO2_rapportage_actieplan_Imtech_TI_ docx 23-sep van 32

27 13.2 Projecten en mobiliteit Meest dominante CO2 emissies in scope 3 Uit de tabel blijkt dat de meeste CO2 veroorzaakt wordt scope 3.12 Use of Sold Products scope 3.1 Purchased Goods & Services (not in ) Uit deze 2 grootste CO2 emissiebronnen is één ketenanalyse opgesteld. CO2 Ketenanalyse en keteninitiatief Meterwisselingen slimme meter (vanwege de inzet van derden die rapporteren in scope 3.1, Purchased Goods & Services (not in )) Uit de andere categorieën is ook één ketenanalyse opgesteld. CO2 Ketenanalyse en keteninitiatief coating EC 2.5 verkeersregelautomaat (Transportation & Distribution (Downstream)) 13.3 SKAO H3.1 Algemene doelstellingen scope 3 Per ketenanalyse (2 stuks) zijn de doelstellingen specifiek gemaakt die zeer significant zijn (beide zijn te kwalificeren als middenmotor omdat in beide scope 3 activiteiten nog wel wat CO2 reductie valt te behalen). Het gaat om ketenanalyses voor: CO2 Ketenanalyse en keteninitiatief Meterwisselingen slimme meter CO2 Ketenanalyse en keteninitiatief coating EC 2.5 verkeersregelautomaat De ketenanalyses zijn aparte documenten die opgesteld zijn conform de richtlijnen uit het GHG protocol en de eisen van de SKAO prestatieladder versie SKAO 5.B.1 Rapporteren van de emissie-inventaris scope 1, 2 en 3, alsmede de voortgang in reductiedoelstellingen De rapportages vinden regelmatig halfjaarlijks plaats, of vaker en ook dan regelmatig. De rapportages worden actueel gehouden op de CO2 internetpagina van Imtech en SKAO. CO2_rapportage_actieplan_Imtech_TI_ docx 23-sep van 32

28 Bijlage 3.1 Organogrammen Level 1 Level 2 Level 3 Imtech Traffic & Infra BV CO2_rapportage_actieplan_Imtech_TI_ docx 23-sep van 32

29 Bijlage 7.5 Groen Garant Stroom (Contract Nuon sinds 2012) van Nuon inzake groene stroom (gelabeld Groen Garant) Stroometiket groengarant, bron: CO2_rapportage_actieplan_Imtech_TI_ docx 23-sep van 32

30 Bijlage 10 Cross reference ISO GHG report content h7 Onderstaand is een cross reference opgenomen. ISO GHG ISO Beschrijving Hfdst report content A Reporting organization 1 B Person responsible 1 C Reporting period D Organizational boundaries E Direct GHG emissions F Combustion of biomass G GHG removals H Exclusion of sources or sinks I Indirect GHG emissions J Base year K Changes or recalculations L Methodologies M Changes to methodologies N Emission or removal factors used O Uncertainties 9 P Statement in accordance with ISO Q Statement describing whether the GHG inventory, 10 report or assertion has been verified, including the type of verification and level of assurance achieved Tabel bijlage 10: Cross reference ISO GHG report content chapter 7 CO2_rapportage_actieplan_Imtech_TI_ docx 23-sep van 32

31 Bijlage 11.4 Plan van aanpak CO2-reducerende maatregelen + indicatie voor het bedrijf FM = Facility Manager, CF = Car Fleet Manager, Dir = directie, PL= Projectleiders, WVB = Werkvoorbereiders / planners CO2-reducerende maatregelen kwantitatieve reductie per jaar Resultaten 2013 Verant woord elijke Scope 1.1 Op gasverbruik Isolatie 1% geen bewuste acties FM Temperatuur binnenklimaat 1% geen aanvullende acties FM Bij huur ander pand kijken naar energieverbruik 1% niet altijd gegevens over bekend FM Roldeuren van verwarmde loodsen die snel dichtgaan na 3% FM openen Stookgedrag (afstellen thermostaat) 2% Het pand Basicweg Amersfoort is deels verhuisd FM naar Hardwareweg en op de verdiepingen die leeg staan zijn de thermostaten dichtgedraaid (jan 2014) CV ketel vervangen 2% In pand Hardwareweg Amersfoort gedaan begin FM CV ketel is vervangen door 5 cascadegestuurde kleinere en zuiniger ketels. Scope 1.2 Koelkasten en Airco lekverliezen Op lekkage Bij vervanging investeren in: Energiezuiniger systemen (bijvoorbeeld Koelkasten A++) 5% Gedaan in kantine Amersfoort FM / Inkoop Airco s met milieuvriendelijker gassen 5% Gedaan in pand Hardwareweg Amersfoort begin FM 2014 Scope 1.3 CO2-emissies door gebruik eigen wagenpark Op brandstof verbruik Keuzebeperking leaserijders geel kenteken (tot en met label C) 3% Sinds 2011 Leaseregeling 2012 CO uitstoot gestuurd Het wagenpark ververst jaarlijks met zo n 20-25% en CF/Dir/ Imtech NV het vervangende voertuig is ongeveer 5-10% zuiniger. Bij vervanging materieel: motoren met laatste euronorm motor kiezen 2% Sinds 2008 CF Bij vervanging van materieel kijken of a. het echt noodzakelijk is, b gebruiksdoel (kan het niet met een kleiner voertuig), c. alternatieven. 2% sinds 2009 wordt dit door wagenparkbeheer actief en bewust gedaan Carpoolen naar projecten 2% Moeizaam te realiseren PL 4x10 uur rooster ipv 5x8 uur (scheelt een keer woon-werk 1% Moeizaam te realiseren PL vervoer per week) Overnachten in hotels bij projecten met reisafstand > 100 km 1% Moeizaam te realiseren PL Scope 2.1 Gebruik prive-auto's voor zakelijk verkeer Op gedeclareerde km s Beperken door meerijden met medewerkers met wel een 1% gebeurt op eigen initiatief leaserijder / eigen PL leaseauto autobezitter, dus geen beleid Scope 2.2 Vliegen Op vluchten Is vliegen echt noodzakelijk of kan het ook met een in 2010 is een teleconferentie systeem aangeschaft. Dir teleconferentie? Lync is sinds 2013 in gebruik op elke laptop. Scope 2.3 Electriciteitsgebruik Op KwH verbruik Groene stroom wisselend In 2009 en Sinds 2011 geen groene stroom meer dat voldoen SMK norm. Imtech NV Het elektriciteitsgebruik is al jaren redelijk stabiel. Het grootste besparingspotentieel ontstaat wanneer Imtech NV besluit om groene stroom met SMK keurmerk te kopen in plaats van de huidige groene stroom die door SKAO als grijs wordt aangemerkt. Indien SMK groene stroom wordt gekocht levert dat een reductie bij CO2 uitstoot op van ongeveer 80% (van 455 naar 80 gram CO2/KwH). Energiezuinige apparaten 10% Meer laptops ipv pc s ICT Dimschakelaars 1% FM Elektronische ogen in ruimtes 1% FM LED toepassingen 10% FM Zonnepanelen op kleinere panden (rendabele terugverdientijd - Geen geld voor? bij een elektraverbruik < kwh van een pand in verband met de gestaffelde energiebelasting) Scope 3 divers Zie ketenanalyses (separate documenten) CF/Dir CO2_rapportage_actieplan_Imtech_TI_ docx 23-sep van 32

32 Bijlage 11.6 Mogelijkheden voor individuele bijdrages en ideeën van anderen Voorbeelden Toepassen het nieuwe rijden Energiezuinige leaseauto uitkiezen (A label of 14 of 20 % bijtelling voertuig) Kan het niet kleiner (bedrijfsbus of kan het ook met een combo? Opruimen voertuig (gewichtsbeperking, moet ik alles altijd meenemen?) Imperiaal eraf of leeghalen (verminderen luchtweerstand, moet ik altijd alles meenemen) Roldeur van verwarmde opslagruimtes achter je dicht doen (zeker in de winter) Ramen kantoor dicht houden (zeker in de winter) Voertuigen niet stationair laten draaien als dat niet nodig is Tank wat je moet tanken (elk jaar komt het meerdere keren voor dat benzinerijders bijvoorbeeld diesel tanken) Afspraken combineren in één rit (efficient plannen) Medewerkers aannemen die niet te ver van het werk / vestiging / project af wonen Onderaannemers inzetten die niet te ver van het werk / vestiging / project af wonen Bestellingen bundelen bij dezelfde leverancier en creeer bestelmomenten (dus eens per week bestellen en niet steeds ad hoc per dag) Kies geen SUV of Cross over (wordt wellicht beleid per 2013) Controleer regelmatig de bandenspanning (liever een iets te hoge spanning) Lever uw individuele printer in en gebruik de gedeelde bulkprinters Print zwart-wit en niet kleur (kleur alleen als het echt nodig is) Print dubbelzijdig of liever print helemaal niet! Laat geen apparatuur aanstaan als u uw werkruimte voor langere tijd verlaat Neem de benenwagen als u van het Imtech pand naar Peek moet Medewerkers voor een aantal nachten laten overnachten in plaats van heen en weer laten rijden indien de projectlocatie op grote afstand is van de vestiging Materialen direct op locatie bezorgen, indien mogelijk Et cetera Suggesties: / En Intranet MVO pagina CO2_rapportage_actieplan_Imtech_TI_ docx 23-sep van 32

CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 (vigerend vanaf 2008) uitgave augustus 2014

CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 (vigerend vanaf 2008) uitgave augustus 2014 CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 (vigerend vanaf 2008) uitgave augustus 2014 Periode: 2008 nu per jaar en halfjaar Scope: Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 (onderdeel 3.A.1 uit de CO2

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies 3 6.1 Berekende

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies 3 6.1 Berekende

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Emissie-inventaris Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2014 3.A. Emissie-inventaris 2014 (2015.001) Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 3 1 Beschrijving van

Nadere informatie

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V.

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. 1 Beschrijving van de Organisatie Hieronder volgt een korte beschrijving van de organisatie. Verdere informatie is te vinden op de website: http://www.speerinfra.nl/

Nadere informatie

P. DE BOORDER & ZOON B.V.

P. DE BOORDER & ZOON B.V. Footprint 2013 Wapeningscentrale P. DE BOORDER & ZOON B.V. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien 31 maart 2014 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. K. De Boorder 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 & scope 3 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001

CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 & scope 3 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001 CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 & scope 3 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001 Periode: 2013 2015 Scope: Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 + Scope 3

Nadere informatie

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris 2013 Visser Assen Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien juni 2014 Definitief S.G. Jonker R. van der Veen AMK Inventis Advies en Opleiding 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO2 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001

CO2 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001 CO2 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001 Periode: Elk halfjaar Scope: ISO 50001 Laatste update: 6 augustus 2014 Opgesteld door: Siemon Bruinsma siemon.bruinsma@imtech.com

Nadere informatie

CO2 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001

CO2 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001 CO2 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001 Periode: Elk halfjaar Scope: ISO 50001 Laatste update: 28 maart 2014 Opgesteld door: Siemon Bruinsma siemon.bruinsma@imtech.com

Nadere informatie

Aannemingsbedrijf Van Zuijlen BV

Aannemingsbedrijf Van Zuijlen BV Aannemingsbedrijf Van Zuijlen BV 3.A.1-2 1 e halfjaar 2015 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Conform niveau 3 op de CO2- prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

De emissie inventaris van:

De emissie inventaris van: Emissie inventaris Hemmen bv De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: S. Jonker/R. Gerdes/D. Niland Datum: maart 2015 Versie 1 Pagina 1 van 13 Emissie

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010 De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Oktober 2012 Definitief (aangepast op ) 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies 3 6.1 Berekende

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11 6 Directe

Nadere informatie

CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 & scope 3 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001

CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 & scope 3 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001 CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 & scope 3 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001 Periode: 2013 2015 Scope: Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 + Scope 3

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2014. 1 Inleiding en verantwoording 3. 2 Beschrijving van de organisatie 4. 3 Verantwoordelijke 4

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2014. 1 Inleiding en verantwoording 3. 2 Beschrijving van de organisatie 4. 3 Verantwoordelijke 4 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving van de organisatie 4 3 Verantwoordelijke 4 4 Basisjaar en rapportage 4 5 Afbakening 4 6 Directe en indirecte

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Inventaris CO 2 -Emissies Klaver Giant Groep 2014. Inventaris CO2 emissie 2014 (2014.001) Pagina 1 van 14

CO2-Prestatieladder. Inventaris CO 2 -Emissies Klaver Giant Groep 2014. Inventaris CO2 emissie 2014 (2014.001) Pagina 1 van 14 CO2-Prestatieladder Inventaris CO 2 -Emissies Klaver Giant Groep 2014 Inventaris CO2 emissie 2014 (2014.001) Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave Goedkeuring.1 Inleiding en verantwoording... 3 1 Beschrijving

Nadere informatie

2014-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2014-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2014-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Januari 2015 Definitief 5 januari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1

Nadere informatie

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: april 2014 Concept Versie 1 Maart 2014 Pagina

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 3.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 3. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 3 5 Afbakening 3 6 Directe en indirecte GHG-emissies 4 6.1 Berekende

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11 6 Directe

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Holstein BV Dit document is opgesteld volgens ISO

De emissie inventaris van: Holstein BV Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Holstein 2016 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Holstein Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 De organisatie... 4 2.1 Energiebeleid... 4 2.2 Verantwoordelijke... 4 3

Nadere informatie

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker December 2015 Definitief 7 december 2015 1 7 december 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 De

Nadere informatie

Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO

Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: december 2015 Versie 4 Dec 2015 Pagina

Nadere informatie

Footprint 2014. Rollecate Groep. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Footprint 2014. Rollecate Groep. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Footprint 2014 Rollecate Groep Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien Handtekening Juni 2015 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. R. van t Hull AMK Inventis Advies en Opleiding

Nadere informatie

2015 basisjaar Dit document is opgesteld volgens ISO

2015 basisjaar Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: 2015 basisjaar Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker 23 november 2016 Definitief November 2016 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 De organisatie...

Nadere informatie

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: juli 2015 Versie 3 juli 2015 Pagina 1 van

Nadere informatie

Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO

Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Jan Eggens oktober 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 3 2.1 Verantwoordelijke...

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Januari 2016 Definitief 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 De organisatie...

Nadere informatie

Periodieke CO₂ Rapportage januari juni 2015

Periodieke CO₂ Rapportage januari juni 2015 Periodieke CO₂ Rapportage januari juni 2015 Scherrenberg B.V. Versie d.d. 4-8-2015 Geactualiseerd d.d. 6-8-2015 Opgesteld door: J. Niezen Goedgekeurd door: N. Veenendaal Functie: KAM-Coördinator Functie:

Nadere informatie

April 2014. Footprint

April 2014. Footprint April 2014 Footprint Emissie-inventaris 2015 Footprint Emissie-inventaris 2015 Maart 2016 Dit document is opgesteld volgens de NEN-ISO 14064-1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Bedrijfsbeschrijving... 5

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11 6 Directe

Nadere informatie

Emissie inventaris rapport over 2016 CO2-prestatieladder Eis 3.A.1-2 Opgesteld volgens de eisen van ISO en Greenhouse Gas Protocol

Emissie inventaris rapport over 2016 CO2-prestatieladder Eis 3.A.1-2 Opgesteld volgens de eisen van ISO en Greenhouse Gas Protocol Emissie inventaris rapport over 2016 CO2-prestatieladder Eis 3.A.1-2 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en Greenhouse Gas Protocol 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport over 2016 Pagina 1 van 10 Inhoud

Nadere informatie

Emissie inventaris rapport 2014, 1 e helft. Opgesteld volgens de eisen van ISO en het Greenhouse Gas Protocol

Emissie inventaris rapport 2014, 1 e helft. Opgesteld volgens de eisen van ISO en het Greenhouse Gas Protocol Emissie inventaris rapport 2014, 1 e helft Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving van de organisatie 4 2.1.

Nadere informatie

De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Stef Jonker Datum: 26 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke...

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2016

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2016 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 18 2 Beschrijving van de organisatie 18 3 Verantwoordelijke 18 4 Basisjaar en rapportage 19 5 Afbakening 19 6 Directe

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 3.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 3. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 3 5 Afbakening 3 6 Directe en indirecte GHG-emissies 4 6.1 Berekende

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies 3 6.1

Nadere informatie

Emissie inventaris rapport 2013. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Emissie inventaris rapport 2013. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Emissie inventaris rapport 2013 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving van de organisatie 4 2.1. Maatschappelijk

Nadere informatie

Edulis Enschede 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO

Edulis Enschede 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Edulis Enschede 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Jan Eggens Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 3 2.1 Verantwoordelijke... 3

Nadere informatie

Balvert Betonstaal b.v.

Balvert Betonstaal b.v. Footprint 2013 Balvert Betonstaal b.v. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien 18 augustus 2014 Definitief Dhr. S.G. Jonker Mevr. C. Balvert AMK Inventis Advies en Opleiding

Nadere informatie

De emissie inventaris van Dit document is opgesteld volgens ISO

De emissie inventaris van Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van 2016 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Stef Jonker Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke... 4 3 De rapportage

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2016

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2016 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11 6 Directe

Nadere informatie

Struunhoeve BV. Emissie inventaris rapport 2014. Inhoudsopgave (in het kader van papier vermindering is de inhoudsopgave op de voorpagina afgedrukt)

Struunhoeve BV. Emissie inventaris rapport 2014. Inhoudsopgave (in het kader van papier vermindering is de inhoudsopgave op de voorpagina afgedrukt) Struunhoeve BV Emissie inventaris rapport 2014 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Conform niveau 3 op de CO2 prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave (in het kader van papier

Nadere informatie

Bouwhuis Aannemingsmij. 'Bouwmij' BV

Bouwhuis Aannemingsmij. 'Bouwmij' BV Bouwhuis Aannemingsmij. 'Bouwmij' BV 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving

Nadere informatie

Van Herk Groep B.V. CO2-emissie inventaris Conform ISO

Van Herk Groep B.V. CO2-emissie inventaris Conform ISO Van Herk Groep B.V. Bestaande uit: Van Herk Groep B.V. Bouwonderneming Stout B.V. Stout Bouwmaatschappij B.V. Herkon B.V. Exploitatiemaatschappij Hebo B.V. Exploitatiemaatschappij Hebo 2 B.V. Exploitatiemaatschappij

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. Datum 9-3-2016 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies

Nadere informatie

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 2014. Van Raaijen Groep BV. Mei 2015. Pagina 1 van 13

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 2014. Van Raaijen Groep BV. Mei 2015. Pagina 1 van 13 Carbon Footprint 2014 Van Raaijen Groep BV Pagina 1 van 13 Carbon footprint Van Raaijen Groep B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: Van Raaijen Groep BV Bezoekadres: De Binderij 54 Postcode en plaats: 1321 EK

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 Emissie-inventaris met CO2-Footprint www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

INVENTARISATIE CO 2 EMISSIE 2012

INVENTARISATIE CO 2 EMISSIE 2012 2012 Versie 1.0 Datum: 3 MEI 2013 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES - AANDRIJFSYSTEMEN - TECHNISCHE AUTOMATISERING PANELENBOUW - SERVICE EN ONDERHOUD - PLAATWERK - TECHNISCHE DIENSTVERLENING DOMOTICA - ENERGIEMANAGEMENT

Nadere informatie

2016 Dit document is opgesteld volgens ISO

2016 Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Axent Groen 2016 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Jan Eggens maart 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 3 2.1 Verantwoordelijke...

Nadere informatie

Emissie inventaris rapport eerste helft 2016 CO2-prestatieladder Eis 3.A.1-2

Emissie inventaris rapport eerste helft 2016 CO2-prestatieladder Eis 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport eerste helft 2016 CO2-prestatieladder Eis 3.A.1-2 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en Greenhouse Gas Protocol 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport eerste helft 2016 Pagina

Nadere informatie

Memo introductie inventarisatie scope 3

Memo introductie inventarisatie scope 3 Memo introductie Memo introductie CO 2 -prestatieladder MVO medewerker Naam: R. van Mourik Manager QHSE Naam: B.F. Maas Datum: 7 november 2014 Datum: 7 november 2014 Handtekening: Handtekening: Kamer van

Nadere informatie

Emissie-inventarisrapport

Emissie-inventarisrapport Emissie-inventarisrapport CO 2 -prestatieladder MVO medewerker Naam: S. Gorter Algemeen directeur Naam: M. van Vuuren-Sanders Datum: Datum: Handtekening: Handtekening: Cofely Energy & Infra BV Kamer van

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

Emissie inventaris 2012

Emissie inventaris 2012 Emissie inventaris 2012 Genemuiden November 2013 Versie 2.0 definitief 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke... 4 3 De rapportage periode... 4 4 Organisatorische

Nadere informatie

Footprint van. Dit document is opgesteld volgens ISO

Footprint van. Dit document is opgesteld volgens ISO Footprint 2013 van Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien 26 mei 2014 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. H. Bloemhof AMK Inventis Advies en Opleiding 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2016

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2016 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11 6 Directe

Nadere informatie

Carbon Footprint 2013. J.M. de Wit Groenvoorziening BV

Carbon Footprint 2013. J.M. de Wit Groenvoorziening BV Carbon Footprint 2013 J.M. de Wit Groenvoorziening BV Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening B.V. April 2014 Bedrijfsgegevens Bedrijf: J.M. de Wit Groenvoorziening BV Bezoekadres: Groenestein 12b

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies 3 6.1 Berekende

Nadere informatie

Emissie inventaris rapport 2015 CO2-prestatieladder Eis 3.A.1-2

Emissie inventaris rapport 2015 CO2-prestatieladder Eis 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 CO2-prestatieladder Eis 3.A.1-2 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en Greenhouse Gas Protocol 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

1 INLEIDING 1. 2 AFBAKENING 2 2.1 Organisatiegrenzen 2 2.2 Operationele grenzen 2

1 INLEIDING 1. 2 AFBAKENING 2 2.1 Organisatiegrenzen 2 2.2 Operationele grenzen 2 inhoudsopgave: 1 INLEIDING 1 2 AFBAKENING 2 2.1 Organisatiegrenzen 2 2.2 Operationele grenzen 2 3 RESULTATEN 5 3.1 CO 2 emissies scope 1 en 2 in 2013 5 3.2 Onzekerheid in de resultaten 6 4 CONCLUSIE 7

Nadere informatie

Emissie inventaris rapport 2014 Boer BV. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Emissie inventaris rapport 2014 Boer BV. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Emissie inventaris rapport 2014 Boer BV Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving van de organisatie 4 3 Verantwoordelijke

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV.

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon Footprint 1 e half jaar 2015 J.M. de Wit Groenvoorziening BV Pagina 1 van 13 Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: J.M. de Wit Groenvoorziening BV Bezoekadres:

Nadere informatie

Carbon footprint BT Nederland NV 2014

Carbon footprint BT Nederland NV 2014 Carbon footprint BT Nederland NV 2014 1 Inleiding Ten behoeve van het behalen van niveau 3 van de CO 2 Prestatieladder heeft BT Nederland N.V. (hierna BT Nederland) haar CO 2-uitstoot (scope 1 & 2 emissies)

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 12 Verantwoording Titel jaar 2012 : Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half Versie : 1.0 Datum : 14-11-2012

Nadere informatie

Emissie inventaris rapport 2013 Loonbedrijf Van Diepen BV. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Emissie inventaris rapport 2013 Loonbedrijf Van Diepen BV. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Emissie inventaris rapport 2013 Loonbedrijf Van Diepen BV Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving van de organisatie

Nadere informatie

De emissie inventaris van: 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO Opgesteld door: Stef Jonker Datum: 17 januari 2017

De emissie inventaris van: 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO Opgesteld door: Stef Jonker Datum: 17 januari 2017 De emissie inventaris van: en 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Stef Jonker Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke... 4 3 De rapportage

Nadere informatie

JM Vrij beheer b.v. Emissie inventarisatie rapport 2014. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel

JM Vrij beheer b.v. Emissie inventarisatie rapport 2014. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel JM Vrij beheer b.v. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel Emissie inventarisatie rapport 2014 Conform niveau 3 op de 3.0 Document Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Organisatie en afbakening

Nadere informatie

Energie meetplan Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energie meetplan Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energie meetplan 2012-2017 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstellingen... 4 3. Planning meetmomenten... 5 3.1 Traffic Service Nederland totaal... 5

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 21 Verantwoording Titel : Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2012 Versie : 1.0 Datum : 14-01-2013 Opgesteld door : Afdeling P&O

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 17-02-2016 Periodieke rapportage 2015 H2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

1. INLEIDING Rapportage

1. INLEIDING Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

CO 2 emissie inventaris 2015 1 van 15

CO 2 emissie inventaris 2015 1 van 15 CO 2 emissie inventaris 2015 Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 Technische Unie BV mei 2016 Opgesteld door: Technische Unie (RLB) Status: Versie 2.1 CO 2 emissie inventaris 2015 1 van 15 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Footprint. CO₂ prestaties

Footprint. CO₂ prestaties Footprint CO₂ prestaties Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding pagina 3 2. Organisatie pagina 4 2.1 Rapporterende organisatie pagina 4 2.2

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015. 1 Inleiding en verantwoording 3. 2 Beschrijving van de organisatie 4. 3 Verantwoordelijke 4

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015. 1 Inleiding en verantwoording 3. 2 Beschrijving van de organisatie 4. 3 Verantwoordelijke 4 Invalshoek A Inzicht Pagina: 13 / 18 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving van de organisatie 4 3 Verantwoordelijke 4 4 Basisjaar en rapportage

Nadere informatie

Periodieke rapportage 1 e helft 2014

Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 3. 3 Verantwoordelijke 3. 4 Basisjaar en rapportage 3.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 3. 3 Verantwoordelijke 3. 4 Basisjaar en rapportage 3. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 3 3 Verantwoordelijke 3 4 Basisjaar en rapportage 3 5 Afbakening 3 6 Directe en indirecte GHG-emissies 4 6.1 Berekende

Nadere informatie

Rapport. Managementrapport. Verificatie emissie inventaris 2013 V&M Elektrotechniek B.V. Barendrecht, 3 november 2014

Rapport. Managementrapport. Verificatie emissie inventaris 2013 V&M Elektrotechniek B.V. Barendrecht, 3 november 2014 Rapport Managementrapport Verificatie emissie inventaris 2013 V&M Elektrotechniek B.V. Barendrecht, 3 november 2014 KEMA Emission Verification Services B.V. Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem Postbus 9599,

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 1 e helft 2015

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 1 e helft 2015 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 1 e helft 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief Periodieke rapportage 2 e helft 18 maart 2015 versie definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

Aannemingsbedrijf Van Zuijlen BV

Aannemingsbedrijf Van Zuijlen BV Aannemingsbedrijf Van Zuijlen BV 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2013 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving

Nadere informatie

Eis : Emissie inventaris rapport 2014 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Eis : Emissie inventaris rapport 2014 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Eis : Emissie inventaris rapport 2014 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Nummer : 3.A.1_2 Inhoud : 1. DOEL 2. INLEIDING EN VERANTWOORDING 3. BESCHRIJVING VAN DE ORGANISATIE

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.3.2 Emissie-inventaris met CO 2 -Footprint 7 juli 2014 www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 en 2016

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 en 2016 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 en 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11 6

Nadere informatie

2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: september 2015 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie...

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Emissie inventaris 2013

Emissie inventaris 2013 Emissie inventaris 2013 Genemuiden februari 2014 Versie 1.0 definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke... 4 3 De rapportage periode... 4 4 Organisatorische

Nadere informatie

Emissie inventaris Brouwers Groenaannemers EMISSIE INVENTARIS 2014 BROUWERS GROENAANNEMERS B.V.

Emissie inventaris Brouwers Groenaannemers EMISSIE INVENTARIS 2014 BROUWERS GROENAANNEMERS B.V. EMISSIE INVENTARIS 2014 BROUWERS GROENAANNEMERS B.V. Scope 1 & scope 2 Datum: 22 juli 2015 0 1. INLEIDING Brouwers Groenaannemers voert in het kader van haar MVO en duurzaamheidbeleid een actief klimaatprogramma

Nadere informatie

Emissie inventaris rapport Opgesteld volgens de eisen van ISO en het Greenhouse Gas Protocol

Emissie inventaris rapport Opgesteld volgens de eisen van ISO en het Greenhouse Gas Protocol Emissie inventaris rapport 2011 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving van de organisatie 4 3 Verantwoordelijke

Nadere informatie

Veluwenkamp Beheer B.V. 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Veluwenkamp Beheer B.V. 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: Veluwenkamp Beheer B.V. 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Jan Bergsma Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke...

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2 e helft 2015

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2 e helft 2015 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2 e helft 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11

Nadere informatie

Carbon footprint. Abbink Boekelo Wegenbouw BV

Carbon footprint. Abbink Boekelo Wegenbouw BV Carbon footprint Abbink Boekelo Wegenbouw BV Datum: 24 maart 2015 Status: concept Carbon footprint Abbink Boekelo Wegenbouw BV Bedrijfsgegevens Bedrijf: Abbink Boekelo Wegenbouw BV Bezoekadres: Marssteden

Nadere informatie