Printer/Scanner Unit Type Scannerhandleiding. Gebruiksaanwijzing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Printer/Scanner Unit Type 3045. Scannerhandleiding. Gebruiksaanwijzing"

Transcriptie

1 Printer/Scanner Unit Type 3045 Gebruiksaanwijzing Scannerhandleiding Beginnen Het versturen van een scanbestand per Scanbestanden versturen met scan-to-folder Opslaan van bestanden Scanbestanden bezorgen Het apparaat gebruiken als een TWAIN-compatibele netwerkscanner Scaninstellingen configureren/vastleggen Troubleshooting Begininstellingen van de scanner Appendix Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt en houd hem bij de hand voor toekomstig gebruik. Voor veilig en juist gebruik, lees eerst de Veiligheidsinformatie voordat u het apparaat gebruikt.

2 Inleiding Deze handleiding bevat gedetailleerde aanwijzingen en opmerkingen over de bediening en het gebruik van dit apparaat. Lees voor uw veiligheid en voordeel deze handleiding eerst zorgvuldig voordat u het apparaat gebruikt. Bewaar de handleiding op een handige plaats om informatie snel te kunnen opzoeken. In deze handleiding worden twee soorten maateenheden gehanteerd. Voor dit apparaat geldt de metrieke versie. Belangrijk De inhoud van deze handleiding kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Het bedrijf is in geen geval verantwoordelijk voor directe, indirecte, incidentele of gevolgschade als gevolg van het hanteren of bedienen van het apparaat. Originelen waarvan de reproductie is verboden bij wet, niet kopiëren of afdrukken. Het kopiëren of afdrukken van de volgende originelen is in het algemeen verboden door de plaatselijke wetgeving: bankbiljetten, belastingzegels, obligaties, aandeelbewijzen, bankcheques, cheques, paspoorten en rijbewijzen. De voorafgaande lijst is alleen ter oriëntatie en is niet volledig. Wij zijn niet verantwoordelijk voor zijn volledigheid of nauwkeurigheid. Als u vragen heeft met betrekking tot de wettelijke bepalingen wat betreft kopiëren of afdrukken van sommige items, neem contact op met uw juridische adviseur.

3 Handleidingen voor dit apparaat In de onderstaande handleidingen wordt de bediening van dit apparaat beschreven. Raadpleeg voor de werking van specifieke functies het desbetreffende hoofdstuk in de handleiding. De handleidingen zijn specifiek per type apparaat. U heeft Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader nodig voor het lezen van de handleidingen als PDF-bestand. Er worden twee cd-rom s bij het apparaat geleverd: CD-ROM 1 "Operating Instructions" Cd-rom 2 "Scanner Driver and Document Management Utility" Bedieningshandleiding Standaardinstellingen (PDF-bestand - CD-ROM1) Geeft een overzicht van het apparaat en beschrijft de systeeminstellingen (zoals de Papierlade-instellingen), Document Server functies en problemen oplossen. Raadpleeg deze handleiding voor adresboekprocedures zoals het opslaan van faxnummers, adressen en gebruikerscodes. Veiligheidsinformatie Deze handleiding is voor beheerders van dit apparaat. De handleiding beschrijft de beveiligingsfuncties die de beheerders kunnen gebruiken om te voorkomen dat er wordt geknoeid met de gegevens of het apparaat te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. De handleiding beschrijft de beveiligingsfuncties die de beheerders kunnen gebruiken om te voorkomen dat er wordt geknoeid met de gegevens of het apparaat te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Netwerkhandleiding (PDF-bestand - CD-ROM 1) Geeft informatie over de configuratie en het gebruik van de printer in een netwerkomgeving of het gebruik van de software. Deze handleiding behandelt alle modellen en bevat daarom functies en instellingen die op uw model misschien niet beschikbaar zijn. Plaatjes, afbeeldingen, functie en ondersteunde besturingssystemen kunnen verschillen van die van uw model. Kopieerhandleiding (PDF-bestand - CD-ROM1) Beschrijft bewerkingen, functies en problemen oplossen voor de kopieerfunctie van het apparaat. Faxhandleiding <Basisfuncties> (PDF-bestand - CD-ROM1) Beschrijft bewerkingen, functies en problemen oplossen voor de faxfunctie van het apparaat. i

4 Faxhandleiding <Geavanceerde functies> (PDF-bestand - CD-ROM1) Beschrijft geavanceerde faxfuncties zoals regelinstellingen en procedures voor het registreren van ID s. Printerhandleiding (PDF-bestand - CD-ROM1) Beschrijft bewerkingen, functies, systeeminstellingen en problemen oplossen voor de afdrukfunctie van het apparaat. Scannerhandleiding (deze handleiding) (PDF-bestand - CD-ROM 1) Beschrijft bewerkingen, functies en problemen oplossen voor de scannerfunctie van het apparaat. Handleidingen voor DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite is een hulpfunctie die staat op de CD-ROM met het label "Scanner Driver and Document Management Utility". DeskTopBinder Lite Installatiehandleiding (PDF-bestand - CD-ROM 2) Beschrijft de installatie van DeskTopBinder Lite, en de bedieningsomgeving voor DeskTopBinder Lite in detail. Deze handleiding kunt u openen in het [Setup] dialoogvenster indien DeskTopBinder Lite is geïnstalleerd. DeskTopBinder Lite Introductiehandleiding (PDF-bestand - CD-ROM 2) Beschrijft de bewerkingen van DeskTopBinder Lite en geeft een overzicht van zijn functies. Deze handleiding wordt toegevoegd aan het menu [Starten] wanneer DeskTopBinder Lite wordt geïnstalleerd. Auto Document Link Handleiding (PDF-bestand - CD-ROM 2) Beschrijft de bewerking en functies van Auto Document Link dat wordt geïnstalleerd met DeskTopBinder Lite. Deze handleiding wordt toegevoegd aan het menu [Starten] wanneer DeskTopBinder Lite wordt geïnstalleerd. Overige handleidingen PS3 Supplement (PDF-bestand - cd-rom 1) UNIX Supplement (verkrijgbaar bij een erkende leverancier of als PDF-bestand op onze website.) ii

5 INHOUDSOPGAVE Handleidingen voor dit apparaat...i Verklaring van symbolen in deze handleiding...1 Symbolen...1 Namen van belangrijke functies Beginnen Bedieningspaneel...3 Netwerkscanner Scan-to-folder...6 Opslag...8 Netwerkbezorgingsscanner...9 TWAIN-compatibele netwerkscanner...11 Software installeren...12 Quick Install...12 TWAIN Driver...12 DeskTopBinder...13 Gebruikersverificatie...14 Gebruikerverificatiecode (met behulp van het Bedieningspaneel)...14 Login (Configuratiescherm gebruiken)...15 Loguit (Configuratiescherm gebruiken) adressen en mappen programmeren Het versturen van een scanbestand per Voorbereiding voor het versturen per scherm...18 Het versturen van een scanbestand per Procedure voor het versturen van berichten...20 Gelijktijdig opslaan en verzenden per resultaten controleren Scanbestanden versturen met scan-to-folder Voorbereiding voor het versturen met scan-to-folder...35 Scan-to-folderscherm...36 Scanbestanden versturen met scan-to-folder...38 Procedure voor het versturen met scan-to-folder...38 Gelijktijdige opslag en verzending met scan-to-folder...49 De resultaten van scan-to-folder controleren...51 iii

6 4. Opslaan van bestanden Opslaan van bestanden...53 Opslagprocedure...54 De lijst met opgeslagen bestanden weergeven...58 De lijst bekijken...59 Zoeken naar bestanden...60 Verzenden van opgeslagen bestanden met of scan-to-folder of bezorgen Opgeslagen bestanden controleren vanaf een clientcomputer...63 Opgeslagen bestanden beheren...65 Bestanden verwijderen...65 Bestandsinformatie wijzigen Scanbestanden bezorgen Voorbereiding van bezorging...70 Scherm voor netwerkbezorgingsscanner...71 Scanbestanden bezorgen...73 Bezorgprocedure...73 Gelijktijdige opslag en bezorging...79 Het controleren van de bezorgstatus Het apparaat gebruiken als een TWAIN-compatibele netwerkscanner Voorbereidingen om het apparaat te gebruiken als een TWAIN-compatibele netwerkscanner Originelen scannen Scaninstellingen configureren/vastleggen Scaninstellingen opgeven...87 Instellingen opgeven in verband met de richting van het origineel en de gescande zijden...89 Voor , scan-naar-map en netwerkbezorgingsscanner...89 Voor een TWAIN-compatibele netwerkscanner...92 Originelen in een paar keer scannen...93 Wanneer er een tijdsbeperking is ingesteld voor extra originelen...93 Wanneer er geen tijdsbeperking is ingesteld voor extra originelen...95 Programma s...97 Een programma registreren...97 Een programma oproepen...98 Een geregistreerd programma wijzigen...98 Een programma wissen...99 Programmanaam wijzigen...99 iv

7 8. Troubleshooting Als uw apparaat niet werkt zoals u wilt Als het scannen niet naar verwachting wordt uitgevoerd Als opgeslagen bestanden niet toegankelijk zijn Er kan niet op het netwerk worden gebladerd wanneer u een scanbestand verstuurt De TWAIN Driver kan niet worden gestart Opgeslagen bestanden kunnen niet worden bewerkt De functie netwerkbezorging kan niet worden gebruikt U kunt geen bewerkingen uitvoeren als er berichten verschijnen Wanneer er een bericht wordt weergegeven Wanneer een foutmelding op het bedieningspaneel wordt weergegeven Wanneer een foutmelding op de cliëntcomputer wordt weergegeven Begininstellingen van de scanner Scannereigenschappen Scannereigenschappen aanpassen Instellingen Scaninstellingen Een aangepast formaat scannen Instellingen Bestemmingslijst Instellingen zenden Beheerder Tools Appendix Het verband tussen de resolutie en de bestandsomvang Bij gebruik als , scan-naar-map, opslag, netwerkbezorgingsscanner Bij gebruik als een netwerk TWAIN-scanner Verband tussen Opgegeven bestandstype voor scannen en Opgegeven bestandtype voor /bestand Originelen plaatsen Documenten met verschillende afmetingen scannen Software meegeleverd op cd-rom Bestandentabel TWAIN Driver DeskTopBinder Specificaties voor functies Verzending/Opslag/Aflevering Verzending Opslag De functie netwerkbezorgingsscanner Specificaties INDEX v

8 vi

9 Verklaring van symbolen in deze handleiding Symbolen In deze handleiding worden de volgende symbolen gebruikt: Belangrijk Als u deze instructie niet opvolgt, treedt mogelijk een papierstoring op, de originelen raken wellicht beschadigd, of er kunnen bestanden verloren gaan. Lees deze instructie. Voorbereiding Dit symbool duidt op bepaalde feiten waarvan u kennis moet nemen of voorbereidingen die u moet treffen voordat u een bepaalde handeling kunt uitvoeren. Dit symbool geeft voorzorgsmaatregelen aan voor juiste bediening of voor acties na foutieve bediening. Beperking Dit symbool duidt op numerieke beperkingen, functies die niet tegelijkertijd kunnen worden gebruikt of omstandigheden waarin een bepaalde functie niet kan worden gebruikt. Verwijzing Dit symbool verwijst naar een referentie. [ ] Toetsen die op het display van het apparaat verschijnen. [ ] Toetsen en knoppen die op het scherm van de computer verschijnen. { } Toetsen op het bedieningspaneel van het apparaat. { } Toetsen op het toetsenbord van de computer. 1

10 Namen van belangrijke functies Naar belangrijke opties van dit apparaat wordt in deze handleiding als volgt verwezen: Printer/Scanner Unit Type 3045 printer/scanneroptie File Format Converter Type B * File Format Converter Naar de volgende software wordt verwezen met behulp van een algemene benaming: DeskTopBinder Lite en DeskTopBinder Professional * DeskTopBinder ScanRouter EX Professional * en ScanRouter EX Enterprise * de ScanRouter software * Optioneel 2

11 1. Beginnen Bedieningspaneel De onderstaande afbeelding toont het bedieningspaneel waarop alle opties zijn geïnstalleerd. 1. Indicatoren De indicatoren geven fouten en de status van het apparaat aan. Zie Bedieningshandleiding Standaardinstellingen. d: indicator voor het bijvullen van nietjes D: indicator voor het bijvullen van toner B: Indicator Papier bijvullen L: indicator voor service-oproep M: indicator voor klep open x: indicator voor invoerfout 2. {Gebruikersinstellingen/Teller} toets Wordt gebruikt voor het wijzigen van standaardparameters of bedieningsparameters overeenkomstig de bedrijfscondities. 3. Displaypaneel Geeft de bewerkingsstatus, foutmeldingen en functiemenu s weer. 4. {Instellingen controleren}-toets Indrukken om de huidig geselecteerde bestemmingen te controleren. 5. {Programmeren}-toets Gebruik deze om instellingen die regelmatig als programma worden gebruikt te registreren of om het vastgelegde programma op te roepen. 6. {Instellingen verwijderen}-toets Indrukken om de huidige instellingen te wissen. 7. {Energiespaarstand}-toets Druk op deze toets om het opwarmen te starten. Door deze toets opnieuw in te drukken in de opwarmen-modus, wordt het opwarmen geannuleerd. Deze toets is inactief tijdens het scannen of het instellen van de standaardwaarden van de scanner. 8. {Onderbreken}-toets Druk op deze toets om de scannermodus te onderbreken en de kopieermodus te activeren. 3

12 Beginnen 1 9. Hoofdschakelaarindicator en aan/uit-indicator De hoofdschakelaarindicator brandt als de hoofdschakelaar is ingeschakeld. De aan/uit-indicator brandt als het apparaat aan staat. Belangrijk Schakel de hoofdschakelaar niet uit als de aan/uit-indicator brandt of knippert. Dit zou beschadiging van de harde schijf tot gevolg kunnen hebben. 10. Bedieningsschakelaar Druk op deze schakelaar om de machine in te schakelen. De aan/uit-indicator gaat branden. Druk opnieuw op deze schakelaar om het apparaat uit te zetten. Zie Bedieningshandleiding Standaardinstellingen. Deze toets is inactief tijdens het scannen of het instellen van de standaardwaarden van de scanner. 11. Functiestatus-indicatoren Wanneer de indicator groen is, is de overeenkomstige functie actief. Wanneer de indicator rood is, is de overeenkomstige functie onderbroken. Druk de desbetreffende toets in en volg de instructies die op het scherm verschijnen. 12. Functietoetsen Druk op de toets {Kopiëren}, {Document Server}, {Fax}, {Printer} of {Scanner} om de betreffende functie te activeren. De inhoud van het display verandert overeenkomstig daarmee. De indicator voor de geselecteerde functie gaat branden. 13. Cijfertoetsen Dient om numerieke waarden in te voeren. 14. {#}-toets (Enter-toets) Gebruik deze toets om de ingevoerde numerieke waarde te bevestigen. 15. {Wis/Stop}-toets Wis: Wist een ingevoerde numerieke waarde Stop: Stopt het scannen 16. {Start}-toets Dient om het scannen te starten, bestanden op te slaan of te bezorgen. 4

13 Netwerkscanner Netwerkscanner Door het installeren van de printer/scanneroptie, kunt u het apparaat gebruikt als een netwerkscanner. Als netwerkscanner kunt u het apparaat gebruiken voor het versturen van e- mail, het versturen van bestanden naar gedeelde netwerkmappen, FTP-servermappen of NetWare-mappen, het opslaan van scanbestanden, het functioneren als een netwerkbezorgingsscanner en het functioneren als een netwerk TWAINscanner. 1 U kunt een scanbestand als bijlage sturen met het systeem via een LAN-netwerk of het internet. U kunt ook deze functie gebruiken met de bestandopslagfunctie om URL-adressen te en die zijn opgeslagen op het apparaat in plaats van de bestanden te versturen als bijlagen. Verwijzing Pag.17 Het versturen van een scanbestand per ZZZ601S 1. Dit apparaat Een gescand bestand kan aan een worden toegevoegd en naar een mailserver worden gestuurd. In combinatie met een functie voor bestandopslag kunnen gescande bestanden van meerdere originelen die tijdelijk zijn opgeslagen in één keer worden verstuurd. 2. Mailserver Een server is de SMTP-server die bij een systeem wordt gebruikt. De server stuurt een ontvangen via een LAN of het Internet door naar een aangegeven bestemming. 5

14 Beginnen 1 3. Cliëntcomputer Een met een toegevoegd, gescand bestand wordt ontvangen van de mailserver. Controleer de inhoud van het bestand met de juiste toepassing. Scan-to-folder 4. LDAP-server De LDAP-server biedt een directoryservice voor de inlichtingen- of raadpleeghandeling van de cliëntcomputer op hetzelfde netwerk. U kunt de LDAP-server gebruiken om e- mailgegevens op te zoeken wanneer de server wordt gebruikt als database voor vaststelling van de gebruiker en e- mailaccount. U kunt scanbestanden sturen naar gedeelde netwerkmappen, FTP-servermappen of NetWare-mappen. Verwijzing Pag.35 Scanbestanden versturen met scan-to-folder ZZZ507D 1. Dit apparaat U kunt scanbestanden sturen naar gedeelde netwerkmappen, FTP-servermappen of NetWare-mappen. Voor het sturen van scanbestanden naar gedeelde netwerkmappen, gebruik het SMB-protocol. Voor het sturen van scanbestanden naar FTP-servermappen, gebruik het FTP-protocol. Voor het sturen van scanbestanden naar NetWare-mappen, gebruik het NCP-protocol. In combinatie met een functie voor bestandopslag kunnen gescande bestanden van meerdere originelen die tijdelijk zijn opgeslagen in één keer worden verstuurd. 6

15 Netwerkscanner 2. FTP-server De FTP-server is een server die zorgt voor de overdracht van bestanden tussen computers op hetzelfde netwerk. Een gescand bestand dat naar de FTP-server is gestuurd, wordt opgeslagen en de opgeslagen bestanden kunnen worden gedownload door een cliëntcomputer die inlogt op de FTP-server. 3. NetWare server U kunt deze server gebruiken om bestanden te delen over het netwerk via Net- Ware. Door afbeeldingsgegevens te zenden naar de server, kunnen afbeeldingen worden opgeslagen op de server voor het downloaden van deze afbeeldingen door computers op het netwerk. Om afbeeldingen te kunnen downloaden, moet een computer altijd de Net- Ware-client uitvoeren en aangemeld zijn op de server. 4. Cliëntcomputer Een gescand bestand dat vanaf het apparaat is verzonden, wordt in gedeelde mappen ontvangen. Controleer de inhoud van het bestand met de juiste toepassing. 1 7

16 Beginnen Opslag 1 U kunt de gescande documenten opslaan als bestanden op de harde schijf van het apparaat. U kunt de opgeslagen bestanden inzien, kopiëren, verwijderen of ophalen op het netwerk met behulp van DeskTopBinder van een cliëntcomputer. U kunt scanbestanden ook inzien, verwijderen of downloaden op het netwerk met behulp van Web Image Monitor van de cliënt. Een bestand kan worden gezocht op gebruikersnaam of bestandsnaam. Ook kan worden voorkomen dat anderen een bestand kunnen bekijken door voor het bestand een wachtwoord in te stellen. U kunt ook opgeslagen bestanden sturen per , scan-to-folder of bezorgingsserver. Wanneer u opgeslagen bestanden verstuurt per , kunt u aangeven dat u alleen de URL-adressen van de bestandslocaties wilt verzenden. Verwijzing Pag.53 Opslaan van bestanden ZZZ603S 1. Dit apparaat Een gescand bestand van de originelen die door het apparaat zijn gescand, wordt opgeslagen. 2. Cliëntcomputer Een opgeslagen bestand kan worden bekeken, gekopieerd of gewist door een verbinding met het apparaat tot stand te brengen met behulp van DeskTopBinder. Een bestand dat opgeslagen is op het apparaat kan ook worden bekeken, gedownload of verwijderd via een Web Image Monitor. 8 Verwijzing Zie de DeskTopBinder-handleidingen voor meer informatie over DeskTop- Binder. Zie Pag.i Handleidingen voor dit apparaat. Voor meer informatie over Web Image Monitor, raadpleeg de Web Image Monitor Help.

17 Netwerkscanner Netwerkbezorgingsscanner Een van de originelen door het apparaat gescande bestand wordt opgeslagen in de bezorgingsserver en afgeleverd in de mappen van cliëntcomputers op hetzelfde netwerk. 1 Verwijzing Pag.69 Scanbestanden bezorgen Om de functie bezorgingsscanner te kunnen gebruiken moet er een bezorgingsscanner zijn geïnstalleerd met de ScanRouter-software Wanneer u de ScanRouter bezorgingssoftware gebruikt, kan het apparaat ook scanbestanden per versturen en scanbestanden opslaan in de document management server. ZZZ604S 1. Dit apparaat Een van de originelen door het apparaat gescande bestand wordt naar de bezorgingsserver gestuurd. In combinatie met een functie voor bestandopslag kunnen gescande bestanden van meerdere originelen die tijdelijk zijn opgeslagen in één keer worden verstuurd. Zie Pag.79 Gelijktijdige opslag en bezorging. 2. Bezorgingsserver De ScanRouter-software is geïnstalleerd op deze computer, die is ingesteld als een bezorgingsserver. Een te ontvangen bestand wordt afgeleverd in de in-lade van de opgegeven bestemming (A in de afbeelding). Afhankelijk van de instellingen van de in-lade, wordt het bestand opgeslagen in de in-lade of in een map (B in de afbeelding). 9

18 Beginnen 1 3. Cliëntcomputer De inhoud van een opgeslagen bestand kan op de volgende manieren worden gecontroleerd: Gebruik DeskTopBinder om het bestand weer te geven in de in-lade, zodat u de inhoud kunt controleren (C in de afbeelding). Gebruik Auto Document Link om het bestand te ontvangen dat is opgeslagen in een in-lade en controleer de inhoud met een geschikte toepassing. (D in de afbeelding). Open via het netwerk de map waarin het bestand is opgeslagen via het netwerk en controleer de inhoud met een geschikte toepassing. (E in de afbeelding). Verwijzing Zie de desbetreffende documentatie voor meer informatie over DeskTopBinder of Auto Document Link. Zie Pag.i Handleidingen voor dit apparaat. 10

19 Netwerkscanner TWAIN-compatibele netwerkscanner De scanfunctie van dit apparaat kunt u vanaf een cliëntcomputer via een netwerk gebruiken door middel van Ethernet, IEEE 1394 (IP meer dan 1394) optioneel of IEEE b (draadloze LAN) optioneel. 1 Verwijzing Pag.83 Het apparaat gebruiken als een TWAIN-compatibele netwerkscanner ZZZ605S 1. Dit apparaat De scanfunctie van het apparaat kunt u vanaf een cliëntcomputer via een netwerk gebruiken. 2. Cliëntcomputer Originelen worden gescand met de TWAIN Driver van een toepassing. Wanneer u het apparaat gebruikt als netwerk TWAIN-scanner, is het niet noodzakelijk om {Scanner} te selecteren op het bedieningspaneel. Wanneer TWAIN Driver actief wordt op een cliëntcomputer, verschijnt op het display automatisch het volgende scherm. Druk op [Afsluiten] om andere functies te gebruiken dan de TWAIN-compatibele netwerkscanner. 11

20 Beginnen 1 Software installeren Dit gedeelte beschrijft hoe u de software moet installeren die op de Scanner Driver and Document Management Utility CD-ROM staat. Verwijzing Zie Pag.138 Software meegeleverd op cd-rom voor gegevens over de software op de CD-ROM en de systeemvereisten van de software. Quick Install Wanneer de CD-ROM wordt geplaatst in een cliëntcomputer onder Windows 95/98/Me/2000/XP, Windows Server 2003 of Windows NT 4.0 begint het installatieprogramma automatisch (Auto Run) met het installeren van de diverse software. Als Plug and Play begint, klik dan op [Annuleren] in het dialoogvenster [Nieuwe hardware gevonden], [Wizard Stuurprogramma s] of [Wizard Nieuwe hardware gevonden], en stop vervolgens de CD-ROM in de speler. Het dialoogvenster [Nieuwe hardware gevonden], [Wizard Stuurprogramma s] of [Wizard Nieuwe hardware gevonden] verschijnt afhankelijk van het gebruikte besturingssysteem. Auto Run kan mogelijk niet automatisch werken bij bepaalde instellingen van het besturingssysteem. Als dat gebeurt, start SETUP.exe dan in de root directory van de CD- ROM. Druk op de toets {SHIFT} wanneer u de CD-ROM in de speler stopt en houd de toets ingedrukt totdat de computer de CD-ROM heeft gelezen, als u Auto Run wilt uitschakelen. Als [Annuleren] wordt geselecteerd tijdens de installatie, wordt de installatie geannuleerd en wordt de resterende software niet geïnstalleerd. Als [Annuleren] is geselecteerd, installeert u de resterende software nadat u de client computer opnieuw heeft opgestart. Zie Pag.138 Software meegeleverd op cd-rom voor informatie over de software die kan worden geïnstalleerd met Auto Run. Beperking Login als een lid van de groep Beheerders bij een installatie onder Windows 2000/XP, Windows Server 2003 of Windows NT 4.0 TWAIN Driver Om het apparaat als TWAIN-compatibele netwerkscanner te gebruiken, is het van essentieel belang dat TWAIN Driverwordt geïnstalleerd op een clientcomputer. Is een toepassing die TWAIN ondersteunt, niet geïnstalleerd op de client computer, dan moet ook DeskTop- Binder worden geïnstalleerd. Zie Pag.13 DeskTopBinder voor informatie over de installatie van Desk- TopBinder. 12

21 Software installeren Voorbereiding Controleer vóór de installatie de systeemeisen voor de TWAIN Driver. Zie Pag.138 Software meegeleverd op cd-rom voor informatie over systeemeisen. Gebruik Auto Run voor het installeren. A Start Windows en stop vervolgens de CD-ROM Scanner Driver and Document Management Utility in het CD-ROMspeler van de client computer. Verwijzing Zie Pag.12 Quick Install als het installatieprogramma niet automatisch start. B Klik op [TWAIN Driver]. Het scherm voor de software-installatie verschijnt. C Het installatieprogramma van TWAIN Driver wordt gestart. Volg de aanwijzingen op. Wanneer de installatie is voltooid, kan er een bericht worden weergegeven waarin u wordt gevraagd de client computer opnieuw op te starten. Start in dat geval de cliëntcomputer opnieuw op. Nadat de installatie is voltooid, staat er een map met de naam van het apparaat in gebruik in [Programmeren] in het menu [Start]. Vanuit deze map kan Help worden weergegeven. In Readme.txt vindt u aantekeningen over het gebruik van de TWAIN-compatibele netwerkscanner. Zorg ervoor dat u ze voor gebruik gelezen hebt. DeskTopBinder U moet DeskTopBinder installeren op de client computer om een in-lade te controleren of bestanden op te halen via de functie Netwerkbezorgingsscanner. Voorbereiding Controleer vóór de installatie de systeemvereisten voor DeskTop- Binder. Zie Pag.138 Software meegeleverd op cd-rom. Gebruik Auto Run voor het installeren. Om de functie Netwerkbezorgingsscanner te kunnen gebruiken, moet u de ScanRouter-software (optioneel) installeren op de computer die wordt gebruikt als bezorgingsserver. A Start Windows en stop vervolgens de CD-ROM Scanner Driver and Document Management Utility in het CD-ROMspeler van de client computer. Het cd-rom-startscherm verschijnt. B Klik op [DeskTopBinder Lite]. Het installatievenster van Desk- TopBinder Lite verschijnt. Verwijzing Zie de Installatiehandleiding die vanuit het installatiescherm kan worden weergegeven voor DeskTopBinder voor informatie over de daaropvolgende installatieprocedure. 13 1

22 Beginnen 1 Gebruikersverificatie Het verificatiescherm verschijnt wanneer gebruikersverificatie (gebruikersverificatiecode, Windowsverificatie, LDAP-verificatie of geïntegreerde server-verificatie) is ingesteld. U kunt niets doen met het apparaat tenzij een geldige gebruikersnaam en wachtwoord zijn ingevoerd. Log in om het apparaat te gebruiken en log uit wanneer u klaar bent met de bewerkingen. Zorg ervoor uit te loggen om te voorkomen dat niet bevoegde gebruikers het apparaat gebruiken. Raadpleeg uw beheerder over uw log-in gebruikersnaam, wachtwoord en gebruikerscode. Raadpleeg de juiste beheerders voor informatie over de verschillende soorten gebruikersverificatie. Voer een nummers in dat is vastgelegd in het adresboek als [Gebruikerscode] voor de verificatie van de gebruikerscode. Gebruikerverificatiecode (met behulp van het Bedieningspaneel) Het volgende scherm verschijnt wanneer de gebruikersverificatiecode is ingesteld. Voer een (acht cijferige) gebruikerscode in en druk vervolgens op [#]. U hoeft niet uit te loggen na de verificatie van de gebruikerscode. 14

23 Gebruikersverificatie Login (Configuratiescherm gebruiken) Volg de volgende procedure als basisverificatie, Windows-verificatie, LDAP-verificatie of geïntegreerde server-verificatie is ingesteld. A Druk op [Invoeren] voor [Log-in gebruikersnaam]. Loguit (Configuratiescherm gebruiken) Volg de volgende procedure om uit te loggen als basisverificatie, Windowsverificatie, LDAP-verificatie of geïntegreerde server-verificatie is ingesteld. A Druk op {Gebruikersinstellingen/Teller}. B Druk op [Log-out]. 1 B Voer een logingebruikersnaam in en druk vervolgens op [OK]. C Druk op [Invoeren] voor [Log-in wachtwoord]. D Voer een loginwachtwoord in en druk vervolgens op [OK]. E Druk op [Log-in]. Het scherm verschijnt voor de functie die u gebruikt, als de gebruiker is geverifieerd. C Druk op [Ja]. D Druk op {Gebruikersinstellingen/Teller}. 15

24 Beginnen adressen en mappen programmeren 1 U kunt adressen en mappen programmeren met Adresboekbeheer in het menu Systeembeheer onder Systeeminstellingen. U kunt ook de geprogrammeerde adressen en mappen in een groep vastleggen. U kunt gegevens invoeren in het adresboek met Web Image Monitor of SmartDeviceMonitor for Admin. Zie Netwerkhandleiding voor informatie over het installeren van SmartDeviceMonitor for Admin. Zie de Help van iedere toepassing voor informatie over het vastleggen van adressen. Afhankelijk van het soort apparaat kunt u mogelijk het apparaat niet gebruiken wanneer het het adresboek aan het bijwerken is met CSV-bestanden (opgehaald met SmartDeviceMonitor for Admin) waarin gebruikerscodes staan. Verwijzing Bedieningshandleiding Standaardinstellingen 16

25 2. Het versturen van een scanbestand per Scanbestanden kunnen met behulp van het systeem naar een opgegeven locatie worden verstuurd. Dit hoofdstuk beschrijft de voorbereidingsprocedure voor het versturen van een bestand met het systeem, diverse displays, zendprocedures en hoe het verzendresultaat kan worden gecontroleerd wanneer deze functie wordt gebruikt. Voorbereiding voor het versturen per e- mail De onderstaande voorbereidingsprocedure is nodig om scanbestanden via het e- mailsysteem te versturen. Als u een server binnen het netwerk wilt gebruiken, moet u de server eerst in het netwerk instellen. Voor informatie over het instellen van een server verwijzen wij naar de handleidingen van de te gebruiken e- mailserver en de te installeren software. 1 Sluit het apparaat aan op het netwerk via een Ethernet-kabel, een IEEE 1394-kabel of een draadloos LAN. Als u een IEEE 1394-kabel wilt gebruiken, hebt u een IEEE interfacekaart nodig. Als u een draadloos LAN wilt gebruiken, hebt u de IEEE b-interface-unit nodig. Zie Netwerkhandleiding. 2 Als u scanbestanden per wilt versturen, moeten de volgende [Systeeminstellingen] correct worden opgegeven. (Evenals sommige andere instellingen.) IP-adres subnetmasker DNS-server SMTP-servernaam Meer informatie over het (opgeven) van instellingen kunt u vinden in de Netwerkhandleiding. Ook moet u bestemmingen en andere informatie registreren in het adresboek. Zie Bedieningshandleiding Standaardinstellingen voor meer informatie over het oplossen van problemen. 3 Stel de instellingen voor het versturen van s in, zoals bestandstypeprioriteit en standaardwaarden van de afzender. Zie Pag.127 Instellingen zenden. 17

Scannerhandleiding. Gebruiksaanwijzing

Scannerhandleiding. Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Scannerhandleiding 1 2 3 4 5 6 Het versturen van een scanbestand per e-mail Scanbestanden versturen met scan-to-folder Scanbestanden bezorgen Het apparaat gebruiken als een TWAIN-compatibele

Nadere informatie

FAX Option Type 3030. Faxhandleiding Gebruiksaanwijzing

FAX Option Type 3030. Faxhandleiding <Basis functies> Gebruiksaanwijzing FAX Option Type 3030 Gebruiksaanwijzing Faxhandleiding 1 2 3 4 5 Aan de slag Faxen Internetfaxfuncties gebruiken Programmeren Probleemoplossing Lees deze handleiding aandachtig door voordat

Nadere informatie

Netwerkhandleiding. Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel

Netwerkhandleiding. Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel Netwerkhandleiding 1 3 4 Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt

Nadere informatie

AR-M256 AR-M316 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM. GEBRUIKSAANWIJZING (voor netwerkscanner)

AR-M256 AR-M316 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM. GEBRUIKSAANWIJZING (voor netwerkscanner) MODEL AR-M56 AR-M6 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING (voor netwerkscanner) INLEIDING VOORDAT U DE NETWERKSCANNERFUNCTIE GEBRUIKT HOE U DE NETWERKSCANNERFUNCTIE GEBRUIKT PROBLEMEN OPLOSSEN

Nadere informatie

DX-C200P. Softwarehandleiding. Gebruiksaanwijzing

DX-C200P. Softwarehandleiding. Gebruiksaanwijzing DX-C200P Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding 1 Voorbereiden voor afdrukken 2 Het printerstuurprogramma instellen 3 Andere afdrukbewerkingen 4 Rechtstreeks afdrukken vanaf een digitale camera (PictBridge)

Nadere informatie

Handleiding samenvatting:...... 1 Configuratie........ 3 Algeheel overzicht...... 14 Ondersteuning van oudere versies......

Handleiding samenvatting:...... 1 Configuratie........ 3 Algeheel overzicht...... 14 Ondersteuning van oudere versies...... U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Definitie van Waarschuwing, Let op en Opmerking

Definitie van Waarschuwing, Let op en Opmerking Netwerkhandleiding Lees deze handleiding aandachtig voordat u dit product gebruikt en houd deze bij de hand voor toekomstige referentie. Voor een veilig en correct gebruik, zorg ervoor dat u de Belangrijke

Nadere informatie

Handleiding voor netwerkprinten

Handleiding voor netwerkprinten Handleiding voor netwerkprinten 1 2 3 4 5 6 7 Configuratie van Windows 95/98/Me Configuratie van Windows 2000 Configuratie van Windows XP Configuratie van Windows NT 4.0 Configuratie van NetWare Configuratie

Nadere informatie

Voor een veilig en correct gebruik, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing

Voor een veilig en correct gebruik, dient u de Veiligheidsinformatie in Lees dit eerst te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing Voor een veilig en correct gebruik, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing INHOUDSOPGAVE Inleiding...6 Hoe werkt deze handleiding?...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding

Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding Voor een veilig en juist gebruik, zorg ervoor dat u de "Veiligheidsinformatie" leest voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding INHOUDSOPGAVE Hoe werkt deze handleiding?...

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. KYOCERA FS-C1020MFP http://nl.yourpdfguides.com/dref/3631174

Uw gebruiksaanwijzing. KYOCERA FS-C1020MFP http://nl.yourpdfguides.com/dref/3631174 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Verkorte installatie handleiding

Verkorte installatie handleiding LEES DIT BOEK PRZECZYTAJ W PIERW KOLEJNOŚ EERST MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN Verkorte installatie handleiding 008 TOSHIBA TEC CORPORATION Alle rechten voorbehouden Volgens de copyrightwet mag deze

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding

Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding Lees dit eerst Handleidingen voor deze printer...11 Specifieke modelinformatie...12 Aanwijzingen voor het lezen van deze handleiding...13 Symbols...13 Voorbereiden

Nadere informatie

Veiligheidsinformatie

Veiligheidsinformatie Handleiding Veiligheidsinformatie De volgende veiligheidsmaatregelen moeten altijd zorgvuldig gevolgd worden bij het gebruik van dit toestel. Veiligheid tijdens het bedienen In deze handleiding worden

Nadere informatie

Fiery Color Server voor Xerox DocuColor 242/252/260. Configuratie en instellingen

Fiery Color Server voor Xerox DocuColor 242/252/260. Configuratie en instellingen Fiery Color Server voor Xerox DocuColor 242/252/260 Configuratie en instellingen 2007 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product.

Nadere informatie

Bedieningshandleiding voor beheerders

Bedieningshandleiding voor beheerders Bedieningshandleiding voor beheerders 1 Wat kunt u doen met Remote Communication Gate S? 2 Inloggen en uitloggen 3 Instellingen 4 Printerbeheer 5 Logboekbeheer 6 Firmwarebeheer 7 Installatieondersteuning

Nadere informatie

Smart Touch gebruiken

Smart Touch gebruiken A-61770_nl Smart Touch gebruiken versie 1.7 De functies van Smart Touch gebruiken Inhoud Overzicht... 2 Smart Touch starten... 2 Smart Touch gebruiken met de standaard functienummers en vooraf gedefinieerde

Nadere informatie

A-61708_nl. Smart Touch gebruiken versie 1.6

A-61708_nl. Smart Touch gebruiken versie 1.6 A-61708_nl Smart Touch gebruiken versie 1.6 De functies van Smart Touch gebruiken Inhoud Overzicht... 2 Smart Touch starten... 2 Smart Touch gebruiken met de standaard functienummers en vooraf gedefinieerde

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Leverancier: Specificaties van de handleiding: Documenten behorende bij de handleiding: Nieaf-Smitt B.V. Vrieslantlaan 6 3526 AA Utrecht Holland Postbus 7023 3502 KA Utrecht Tel.:

Nadere informatie

Parallels Plesk Panel

Parallels Plesk Panel Parallels Plesk Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425)

Nadere informatie

Network Scanner Tool R3.1

Network Scanner Tool R3.1 Network Scanner Tool R3.1 Handleiding Versie 3.0.04 Handleiding voor Network Scanner Tool i Copyright 2000-2004 door Sharp Corporation. Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging, aanpassing of vertaling

Nadere informatie

Gids Instelling Verzenden

Gids Instelling Verzenden Gids Instelling Verzenden In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de Instel-tool Zendfunctie kunt gebruiken om de machine in te stellen voor het scannen van documenten als e-mails (Verzenden naar e-mail)

Nadere informatie

In deze handleiding worden afmetingen op twee manieren genoteerd. Houd u voor dit apparaat aan de metrische notatie.

In deze handleiding worden afmetingen op twee manieren genoteerd. Houd u voor dit apparaat aan de metrische notatie. Gebruiksaanwijzing 1 2 3 4 5 6 7 8 Voordat u het apparaat gebruikt Basishandelingen Afdrukfuncties Problemen oplossen Gebruikersinstellingen en Tekst invoeren Specificaties Lees, voordat u dit apparaat

Nadere informatie

hp geïntegreerde webserver hp LaserJet 4345mfp

hp geïntegreerde webserver hp LaserJet 4345mfp gebruik use hp geïntegreerde webserver hp LaserJet 5mfp HP Geïntegreerde webserver Gebruikershandleiding Copyright 00 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvuldiging, bewerking en

Nadere informatie

HP LaserJet P3005-serie printers HP geïntegreerde webserver gebruikershandleiding

HP LaserJet P3005-serie printers HP geïntegreerde webserver gebruikershandleiding HP LaserJet P005-serie printers HP geïntegreerde webserver gebruikershandleiding HP geïntegreerde webserver Gebruikershandleiding Copyright 005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvuldiging,

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding 1 Voorafgaand aan de installatie van TotalFlow PM 2 TotalFlow PM installeren of bijwerken 3 Na de installatie van TotalFlow PM Lees deze gebruiksaanwijzing grondig

Nadere informatie

IBM SmartCloud inotes. IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding

IBM SmartCloud inotes. IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding IBM SmartCloud inotes IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding IBM SmartCloud inotes IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding Opmerking Lees eerst Kennisgevingen op pagina 51. Deze publicatie heeft

Nadere informatie

Haal méér uit uw Ricoh MFP

Haal méér uit uw Ricoh MFP Handleiding versie 2.8.2 Lite/Professional/Corporate versies Haal méér uit uw Ricoh MFP Inhoud Print&Share... 6 Inleiding... 6 Hoe werkt deze handleiding?... 7 Terminologie... 7 Installatie... 8 Registratie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0

Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0 Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0 2009 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia en Nokia Connecting People zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Andere

Nadere informatie

Introductie Mamut Online Backup

Introductie Mamut Online Backup Mamut Active Services Introductie Mamut Online Backup Versie 4 MOB.BKL.INTRO.NL.040.01 1 Mamut Online Backup Inhoud Mamut Online Backup... 3 Nieuw in versie 4... 5 Introductie... 6 Aan de slag... 12 Zo

Nadere informatie