Disk Station. Gebruikersgids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Disk Station. Gebruikersgids"

Transcriptie

1 Disk Station Gebruikersgids Toegepast model: DS109j, DS109, DS109+, DS209j, DS209, DS209+, DS209+II, DS409, DS409slim, DS409+, RS409, RS409+, RS409RP+, DS509+ Document ID: Synology _UserGuide_NASeries_ _nld Op basis van versie: DSM

2 AUTEURSRECHT BERICHT Alle titel, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in en van alle Synology Producten, de Producten of Product (inclusief maar niet beperkt tot productontwerp en uiterlijk, firmware en alle relevante media, afbeeldingen, foto s, animaties, video, audio, muziek, tekst en and applets omvat in de producten), de begeleidende handleidingen en andere documenten, en online of elektronische documenten zijn de eigendom van Synology Inc. Tenzij anderzijds expliciet schriftelijk gelicentieerd door Synology Inc. houdt geen enkele bepaling in de producten een licentie in van een van de bovenvermelde rechten. Auteursrecht Synology Inc.; Alle rechten voorbehouden. HANDELSMERK BERICHT Synology en andere namen van Synology Products zijn eigendomsrechten of geregistreerde handelsmerken van Synology Inc. Microsoft, Windows series en Internet Explorer zijn handelsmerken Microsoft Corporation. Apple, Mac, Mac OS series zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen. Andere producten en bedrijfsnamen die hier vermeld worden, zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars. BEPERKTE GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID Synology biedt een beperkte garantie voor haar producten enkel aan de persoon of entiteit die de Producten oorspronkelijk heeft aangekocht van Synology of haar erkende verdeler of detailhandelaar. Voor DS509+, DS508, RS409RP+, RS409+, RS409, RS408-RP, RS408, RS407, DX5 en RX4 geldt een garantie van drie jaar vanaf de aankoopdatum. Alle andere modellen die voor aangekocht werden hebben een jaar garantie, en de modellen die na aangekocht werden hebben twee jaar garantie vanaf de aankoopdatum. Als het Producten defecten vertoont tijdens deze garantieperiode kunt u contact opnemen met de lokale verdeler voor bijstand. U moet het aankoopbewijs voorleggen en een barcodenummer van de verpakking van het Product wanneer u bijstand inroept. Synology Producten zijn barebones apparaten en Synology biedt dus geen garantie van de geïnstalleerde harde schijf, noch een garantie met betrekking tot de compatibiliteit van alle harde schijven. U KUNT SYNOLOGY NIET AANSPRAKELIJK STELLEN OP BASIS VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE ALS HET PRODUCT GEÏNSTALLEERD EN GEBRUIKT OP EEN WIJZE DIE NIET GEPRECISEERD OF BESCHREVEN IS IN DE PRODUCTSPECITIFICATIES OF DE BESCHRIJVING, ALS HET PRODUCT GEWIJZIGD OF VERANDERD WERD OP ENIGERLEI WIJZE DOOR EEN ANDERE PARTIJ DAN SYNOLOGY, OF INDIEN HET NIET NALEVEN VAN DE SPECIFICATIES VAN HET PRODUCT TOEGESCHREVEN KAN WORDEN AAN OORZAKEN DIE BUITEN DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN SYNOLOGY VALT. SYNOLOGY BIEDT GEEN GARANTIE OF VERTEGENWOORDIGING, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, OF STATUTAIR, MET BETREKKING TOT HAAR PRODUCTEN OF DE INHOUD OF HET GEBRUIK VAN DEZE DOCUMENTATIE EN ALLE BEGELEIDENDE SOFTWARE, EN ONTKENT SPECIFIEK DE KWALITEIT OF PRESTATIE VOOR IEDERE SPECIFIEK DOELEINDE. SYNOLOGY BIEDT GEEN GARANTIE DAT ALLE GEGEVENS OPGESLAGEN OP SYNOLOGY PRODUCTEN STEEDS VEILIG ZIJN EN ZONDER RISICO OP GEGEVENSVERLIES. SYNOLOGY HERINNERT U ERAAN REGELMATIG EEN BACK-UP TE MAKEN VAN DE GEGEVENS. SYNOLOGY ZAL ONDER GEEN ENKELE VOORWAARDE AANSPRAKELIJK GEHOUDEN WORDEN DOOR DE GEBRUIKER VOOR SCHADE, INCLUSIEF OPGESLAGEN GEGEVENS, VERLOREN WINSTEN OF ANDERE INCIDENTELE OF 2

3 GEVOLGSCHADE DIE VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK VAN SYNOLOGY PRODUCTEN, OF DE ONMOGELIJKHEID SYNOLOGY PRODUCTEN TE GEBRUIKEN OF GEGEVENSVERLIES DAT RESULTEERT UIT EEN DERGELIJK GEBRUIK. DEZE GARANTIE BIEDT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN EN HET IS MOGELIJK DAT U VAN ANDERE RECHTEN GENIET DIE VARIËREN VAN STAAT TOT STAAT (OF RECHTSGEBIED TOT RECHTSGEBIED). DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN SYNOLOGY VOOR DEFECTEN EN FOUTEN IN DE HARDWARE IS BEPERKT TOT REPARATIE OF VERVANG ZOALS BEPAALD IN DEZE GARANTIEVERKLARING. VOOR KLANTEN, BEHALVE VOOR DE EXPLICIETE GARANTIES OMVAT IN DEZE GARANTIEVERKLARING, ONTKENT SYNOLOGY ALLE ANDERE GARANTIES EN VOORWAARDEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, STATUTAIR OF ANDERZIJDS, VOOR HET PRODUCT, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOELEINDE. GEEN ENKELE ANDERE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, IS GELDIG NA HET VERSTRIJKEN VAN DE BEPERKTE GARANTIEPERIODE; SOMMIGE STATEN OF RECHTSGEBIEDEN LATEN NIET TOE BEPAALDE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN UIT TE SLUITEN, NOCH BEPERKINGEN MET BETREKKING TOT HOE LANG EEN IMPLICIETE GARANTIE OF VOORWAARDEN MAG DUREN EN HET IS DUS MOGELIJK DAT DEZE BEPERKING NIET VAN TOEPASSING OP U. DEZE BEPERKTE GARANTIEDEKKING WORDT BEËINDIGD ALS U HET PRODUCT VERKOOPT OF OP EEN ANDERE WIJZE OVERDRAAGT AAN EEN ANDERE PARTIJ. SYNOLOGY AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID BUITEN DE OPLOSSINGEN VOORZIEN IN DEZE BEPERKTE GARANTIE OF VOOR SPECIALE, INDIRECTE, GEVOLG- OF INCIDENTELE SCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADECLAIMS VAN DERDEN TEGEN U VOOR SCHADE, VOOR PRODUCTEN DIE ONBESCHIKBAAR ZIJN VOOR GEBRUIK, OF VOOR VERLOREN GEGEVNES OF VERLOREN SOFTWARE. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN SYNOLOGY IS NOOIT HOGER DAN HET BEDRAG DAT U BETAALD HEBT VOOR HET PRODUCT DAT HET ONDERWERP IS VAN EEN SCHADECLAIM. DIT IS HET MAXIMUMBEDRAG WAARVOOR SYNOLOGY VERANTWOORDELIJK IS. SYNOLOGY INC. PRODUCTEN ZIJN NIET BEDOELD VOOR GEBRUIK IN MEDISCHE, LEVENSREDDDENDE OF LEVENSONDERHOUDENDE APPARATEN. GESCHILBESLECHTING In het kader van deze bepaling verwijst de term Geschil ieder geschil, controversie of schadeclaim die voortkomt uit of betrekking heeft op (i) deze overeenkomst, de interpretatie, of de inbreuk, beëindiging, toepasbaarheid of geldigheid, (ii) de betrokken bestelling voor aankopen, bestellingen, ontvangst of gebruik van een product of dienstverlening van Synology, of iii) ieder ander geschil dat het resultaat is van of betrekking heeft op de relatie tussen u en Synology; de term Synology verwijst naar Synology, Inc, haar ouders, dochtermaatschappijen, filialen, bestuurders, vertegenwoordigers, werknemers, begunstigden, agenten, rechtverkrijgenden, componentleveranciers (zowel hardware als software), en/of iedere derde die producten of diensten levert die aangekocht of verdeeld worden door Synology; en de term U verwijst naar u, of de personen betrokken tot u, zoals familieleden of begunstigden. Met betrekking tot VS klanten, komen u en Synology overeen dat ieder geschil tussen U en Synology exclusief en definitief beslecht kunnen worden door arbitratie onder de huidige commerciële regels van de American Arbitration Association, tenzij 3

4 hieronder anders bepaald. De arbitratie wordt uitgevoerd voor een enkele arbitrator en wordt enkel beperkt tot het geschil tussen u en Synology. De arbitratie, of een deel ervan, wordt niet geconsolideerd met een andere arbitratie en wordt niet uitgevoerd op basis van een proces of een principieel proces. De arbitratie wordt gehouden in King County, Washington door indiening van documenten, via telefoon, online of persoonlijk zoals bepaald door de arbitrator op aanvraag van de partijen. De winnende partij in een V.S. of niet-v.s. arbitratie of andere wettelijke actie is verantwoordelijk voor alle kosten en redelijke advocaat honoraria, inclusief alle arbitrage onkosten betaald door de winnende partij. Iedere beslissing van een dergelijke arbitratie is definitief en bindend voor de partijen, en het oordeel mag daarna ingevoerd worden in iedere bevoegde rechtbank. U begrijpt dat, in de afwezigheid van deze bepaling, U het recht hebt geschillen te procederen in een rechtbank, inclusief het recht claims te procederen op klasse of principieel proces basis en u hebt expliciet en bewust afstand gedaan van deze rechten en u gaat akkoord ieder geschil op te lossen door bindende arbitratie in overeenstemming met de bepalingen in deze paragraaf. Voor niet-v.s. klanten wordt ieder geschil definitief opgelost door arbitratie uitgevoerd door drie neutrale arbitrators in overeenstemming met de procedures van het R.O.C. Arbitratiewetgeving en verwante dwangregels. De arbitratie vindt plaats in Taipei, Taiwan, R.O.C., en de arbitratieprocedure wordt uitgevoerd in het Engels, of, indien beide partijen akkoord zijn, in het Mandarijn. De beslissing van de arbitratie is definitief en bindend voor de partijen en kan opgelegd worden in ieder bevoegd rechtsgebied. HERZIENINGEN Synology behoudt zich alle rechten voor haar producten, andere producten, software of betrokken documentatie te herzien of bij te werken zonder verder bericht. Synology Inc. behoudt het recht deze publicatie te herzien en wijzigingen uit te voeren met betrekking tot de inhoud zonder de verplichting personen te waarschuwen van een dergelijke herziening of wijzigingen. 4

5 Inhoudsopgave Over deze gebruikersgids... 8 Kennismaken met uw Synology Disk Station... 9 Inleiding... 9 Bestanden opslaan en delen via het Internet... 9 Opslagcapaciteit delen als iscsi-doel... 9 PC gegevens en server gegevens back-up... 9 Gegevens overdragen via FTP... 9 Bestanden beheren via Internetbrowsers... 9 Foto s, video s en blogs delen met Photo Station Genieten van entertainment opgeslagen op een server Genieten van muziek, onmiddellijk en wanneer u maar wilt Uw eigen website programmeren Video-opname met IP camera s USB-printerserver Specificatie sleuf modellen sleuf modellen sleuf modellen sleuf modellen Beperkingen Uiterlijk sleuf & 2 sleuf Disk Station sleuf Disk Station sleuf 1U Rack Station DS409slim sleuf Disk Station LED-indicatie beschrijvingstabel sleuf modellen sleuf modellen sleuf modellen sleuf modellen Het beheer van de Synology Disk Station Toegang tot Web Management UI: Het gebruik van het set-up hulpprogramma Handmatige toegang tot Web management UI Het beheer van de Synology Disk Station Twee verschillende netwerken verbinden Het beheer van het volume Het beheer van het volume Het volume repareren via Hot Swapping Een Windows ADS-domein toevoegen Toegang tot de Synology Disk Station via Telnet/SSH Toegang tot de Synology Disk Station via NFS iscsi-doel Synology Disk Station beschermen tegen toegang door niet-gemachtigde gebruikers Ingebouwde firewall Automatische blokkeren Het wachtwoord van de systeembeheerder herstellen De Synology Disk Station opnieuw installeren Toegang tot de Synology Disk Stationgegevens Gedeelde mappen: Ingebouwd systeem Aangemaakt door de systeembeheerder Bevoegdheden toewijzen Het gebruik van de netwerk prullenbak

6 Codering instellen Toegang tot gedeelde mappen In het Intranet Van het Internet Van een mobiel apparaat Back-upoplossingen Lokale back-up en Netwerk back-up Een back-up maken van persoonlijke gegevens Windows-gebruikers Voor de start Minimum systeemvereiste De installatie van de Synology Data Replicator Het gebruik van de Synology Data Replicator MAC OS X-gebruiker Een back-up maken van de Synology Disk Station instellingen Synology Disk Station naar PC Client Synology Disk Station naar een andere Synology Disk Station De USB-printer delen Meer functies Beheer Gebruiker basismap Applicaties bevoegdheid instelling Snel zoeken vak Melding Firmware update Audio Station itunes Service Mediaserver Download Station Download Station 2 inschakelen De installatie van Download Redirector Web Station Web Station en MySQL inschakelen Virtuele host inschakelen Web Station gedetailleerde beschrijving Photo Station Photo Station 3 inschakelen Photo Station 3 s gedetailleerde beschrijving Surveillance Station Surveillance Station 3 inschakelen Surveillance Station 3 gedetailleerde beschrijving Mail Station De installatie van Mail Station Mail Station instelling Mail Station gedetailleerde beschrijving USBCopy De USBCopy doellocatie instellen De opslagruimte uitbreiden Met DX5/RX Met Externe harde schijf Externe USB HDD Externe SATA HDD Een hogere interne HDD vervangen Voor modellen met een sleuf Voor Basic of RAID 0 volume op modellen met twee of meer sleuven Voor RAID 1 volume op modellen met twee of meer sleuven Voor RAID 5 of RAID 6 volume op modellen met vier of meer sleuven Een harde schijf toveogen aan een RAID 5/RAID 6 volume

7 Volumetype wijzigen Probleemoplossen Bijlage Aanbevolen randapparatuur Aanbevolen NTP-server

8 Over deze gebruikersgids Deze handleiding behandelt alle belangrijke functies van Synology NAS Server ( Synology Disk Station ). Bepaalde functies kunnen enkel beschikbaar zijn op specifieke modellen. Raadpleeg product specificatie voor meer details. 8

9 Kennismaken met uw Synology Disk Station Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van Synology NAS Server ( Synology Disk Station ). De Synology Disk Station is specifiek ontworpen voor SMB & Enterprise gebruikers met meerdere functies: Bestanden opslaan en delen via het Internet Windows gebruikers, Mac gebruikers en Linux gebruikers kunnen eenvoudig bestanden delen via een Intranet of op het Internet. Dankzij de Unicode taalondersteuning kunt u op vlotte wijze bestanden op de Synology Disk Station in verschillende talen delen. Opslagcapaciteit delen als iscsi-doel U kunt een deel van het volume van uw Synology Disk Station toewijzen als iscsi-doel waartoe de iscsi initiator op dezelfde wijze toegang heeft als tot een lokale schijf. Ga naar Opslag > iscsi-doel en klik op aanmaken om een iscsi-doel in te stellen. PC gegevens en server gegevens back-up Synology Disk Station biedt verschillende back-up oplossingen om een back-up te maken van PC-gegevens naar Synology Disk Station, een back-up te maken van Synology Disk Station gegevens naar een externe harde schijf, of een andere Synology Disk Station, of een rsync-compatibele server. Gegevens overdragen via FTP Synology Disk Station biedt een FTP-service met beperkte bandbreedte en anonieme login. Om gegevens op veilige wijze over te dragen, zijn ook FTP via SSL/TLS en niet-uitgenodigde IP auto-black zijn ook beschikbaar. Bestanden beheren via Internetbrowsers File Station 2 biedt gebruikers de mogelijkheid om hun bestanden eenvoudig te beheren op Synology Disk Station via een webinterface met Windows-bestandsbewerkingen. U hebt ook toegang tot de bestanden die op Synology Disk Station zijn opgeslagen met een mobiel apparaat. Foto s, video s en blogs delen met Photo Station 3 Photo Station 3 biedt u de vrijheid foto s en video s te deleven via het Internet zonder complexe upload-stappen. De bediening van het album zorgt ervoor dat de inhoud gedeeld wordt met de correcte personen. Bezoekers kunnen zelfs commentaar geven bij uw foto s. Bovendien werd een gloednieuw blog-systeem ingebouwd zodat u uw leven en gedachten eenvoudig kunt delen op het Internet. 9

10 Genieten van entertainment opgeslagen op een server Download Station biedt u de mogelijkheid bestanden te downloaden van het Internet via BitTorrent, FTP, emule en NZB naar Synology Disk Station. Bovendien, als u UPnP DMA hebt aangesloten in het LAN kunt u multimediabestanden delen op de Synology Disk Station. Als u enkel mp3 bestanden wilt delen en weergeven die opgeslagen zijn op een Synology Disk Station kunt u itunes Service inschakelen en genieten van de muziek via iedere itunes client op LAN. Genieten van muziek, onmiddellijk en wanneer u maar wilt Indien USB-luidsprekers verbonden werden met Synology Disk Station biedt Audio Station de mogelijkheid muziek te beluisteren die opgeslagen werd op het Synology Disk Station, via de aangesloten ipod of zelfs Internet radiozenders te stromen. Gebruikers kunnen bovendien muziek stromen van het Synology Disk Station met een webbrowser via het Internet. Uw eigen website programmeren De Virtual Host functie biedt de mogelijkheid tot 30 websites te hosten met Web Station, met ondersteuning van PHP en MySQL. Video-opname met IP camera s Surveillance Station 3 biedt u de mogelijkheid video s te beheren, weer te geven en op te nemen van meerdere IP-camera s via het netwerk. Als u naar de Surveillance Station web-based beheerinterface gaat, kunt u het real-time beeld weergeven van de camera en video s constant of in beweging-detectie modus opnemen. USB-printerserver U kunt tot 2 USB 2.0 printers aansluiten via het LAN. Uitsluitend ondersteund op specifieke modellen. Wij verwijzen u naar de producttabel. 10

11 Specificatie Opmerking: Voor de meest recente productspecificaties verwijzen wij u naar 1-sleuf modellen Item DS109j DS109 DS109+ Interne harde schijf 3.5 SATA (II) x SATA (II) x SATA (II) x 1 Max. capaciteit 1TB 1.5TB 1.5TB Hot Swappable harde schijf Nee Nee Nee Externe harde schijf interface USB x 3 USB x 3 esata x 1 USB x 3 esata x 1 LAN-poort Gigabit X 1 Gigabit X 1 Gigabit X 1 USBCopy Ja Ja Ja X 1 Systeemventilator X 1 (50mmX50mm) X 1 (50mmX50mm) (50mmX50mm) Afmeting (HxWxD) (mm) 160 X 63 X X 63 X X 63 X 218 Gewicht (Kg) Ondersteunde cliënten Windows 2000 en hoger Mac OS X 10.3 en hoger Linux Max. gebruikersaccounts Max. groepsaccounts Max. gedeelde map Max. gelijktijdige verbindingen Max. ondersteunde IP camera s EXT3 EXT3 Bestandsysteem FAT (externe schijf, lezen/schrijven) NTFS (externe schijf, lezen) FAT (externe schijf, lezen/schrijven) NTFS (externe schijf, lezen/schrijven) Volumetype Basis FCC klasse B CE klasse B Agentschap certificaten BSMI Klasse B HDD slaapstand Ja Ja Ja Gebeurtenis bericht Ja Ja Ja NTP Ja Ja Ja FTP via SSL/TLS Ja Ja Ja HTTPS verbinding Ja Ja Ja Windows ADS domein Nee Ja Ja iscsi Nee Ja Ja Geplande stroom aan/uit Ja Ja Ja English Deutsch Français Italiano Español Dansk Norsk Svensk Nederlands Русский Polski Magyar Taallocalisatie Português do Brasil Português Europeu Türkçe Český 日 本 語 한국어 繁 體 中 文 简 体 中 文 Stroomspanning: 100V tot 240V AC Frequentie: 50Hz tot 60Hz Stroomverbruik en milieuvereisten Bedrijfstemperatuur: 40 tot 95 F (5 tot 35 C) Opslagtemperatuur: 15 tot 155 F (-10 tot 70 C) Relatieve vochtigheid: 5% tot 95% RV Maximum bedrijfshoogte: 3000 meter 11

12 2-sleuf modellen Item DS209j DS209 DS209+ DS209+II Interne harde schijf 3.5 SATA (II) x SATA (II) x SATA (II) x SATA (II) x 2 Max. capaciteit 1TB 1.5TB 1.5TB 1.5TB Hot Swappable harde schijf Nee Nee Nee Nee Externe harde schijf USB x 3 USB x 3 USB x 3 USB x 3 interface esata x 1 esata x 1 LAN-poort Gigabit X 1 Gigabit X 1 Gigabit X 1 Gigabit X1 USBCopy Ja Ja Ja Ja Systeemventilator X 1 (70mmX70mm) X 1 (70mmX70mm) X 1 (70mmX70mm) X 1 (70mmX70mm) Afmeting (HxWxD) (mm) 161 X 88 X X 88 X X 88 X X 88 X 218 Gewicht Windows 2000 en hoger Ondersteunde Mac OS X 10.3 en hoger cliënten Linux Max. gebruikersaccounts Max. groepsaccounts Max. gedeelde map Max. gelijktijdige verbindingen Max. ondersteunde IP camera s EXT3 Bestandsysteem FAT (externe schijf, lezen/schrijven) NTFS (externe schijf, lezen/schrijven) Volumetype Basis RAID 0 RAID 1 Agentschap certificaten FCC klasse B CE klasse B BSMI Klasse B HDD slaapstand Ja Ja Ja Ja Gebeurtenis bericht Ja Ja Ja Ja NTP Ja Ja Ja Ja FTP via SSL/TLS Ja Ja Ja Ja HTTPS verbinding Ja Ja Ja Ja Windows ADS domein Nee Ja Ja Ja iscsi Ja Ja Ja Ja Geplande stroom aan/uit Ja Ja Ja Ja English Deutsch Français Italiano Español Dansk Norsk Svensk Nederlands Русский Polski Magyar Taallocalisatie Português do Brasil Português Europeu Türkçe Český 日 本 語 한국어 繁 體 中 文 简 体 中 文 Stroomspanning: 100V tot 240V AC Frequentie: 50Hz tot 60Hz Stroomverbruik en milieuvereisten Bedrijfstemperatuur: 40 tot 95 F (5 tot 35 C) Opslagtemperatuur: 15 tot 155 F (-10 tot 70 C) Relatieve vochtigheid: 5% tot 95% RV Maximum bedrijfshoogte: ,00 cm 12

13 4-sleuf modellen Item DS409slim DS409 DS409+ RS409 RS409+ RS409RP+ 2,5 SATA 3.5 SATA (II) 3.5 SATA (II) 3.5 SATA (II) 3.5 SATA (II) 3.5 SATA (II) Interne harde schijf (II) x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 Max. capaciteit 500GB 1.5TB 1.5TB 1.5TB 1.5TB 1.5TB Hot Swappable harde schijf Nee Nee Nee Ja Ja Ja Externe harde schijf interface USB x 2 esata x 1 USB x 2 esata x 1 USB x 2 esata x 1 USB x 2 esata x 1 USB x 2 esata x 1 USB x 2 esata x 1 LAN-poort Gigabit X 1 Gigabit X 1 Gigabit X 1 Gigabit X 2 Gigabit X2 Gigabit X2 USBCopy Ja Nee Nee Nee Nee Nee Systeemventilator X 1 (60mmX60 mm) X 2 (80mmX80m m) X 2 (80mmX80m m) X 3 (40mmX40m m) X 3 (40mmX40m m) X 4 (40mmX40m m) Stroomventilator Nee Nee Nee X 1 (40mmX40m m) X 1 (40mmX40m m) X 1 (40mmX40m m) Afmeting (HxWxD) (mm) 120 X 105 X X 184 X X 184 X X 430,5 X 457,5 44 X 430,5 X 457,5 44 X 430,5 X 457,5 Gewicht Windows 2000 en hoger Ondersteunde Mac OS X 10.3 en hoger cliënten Linux Max. gebruikersaccounts ,048 2,048 2,048 2,048 Max. groepsaccounts Max. gedeelde map Max. gelijktijdige verbindingen Max. ondersteunde IP camera s EXT3 Bestandsysteem FAT (externe schijf, lezen/schrijven) NTFS (externe schijf, lezen/schrijven) Volumetype Basis JBOD RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 5+Spare RAID 6 Agentschap FCC klasse B CE klasse B FCC klasse A CE klasse A certificaten BSMI Klasse B HDD slaapstand Ja Ja Ja Ja Ja Ja Gebeurtenis bericht Ja Ja Ja Ja Ja Ja NTP Ja Ja Ja Ja Ja Ja FTP via SSL/TLS Ja Ja Ja Ja Ja Ja HTTPS verbinding Ja Ja Ja Ja Ja Ja Windows ADS Ja Ja Ja Ja Ja Ja domein iscsi Ja Ja Ja Ja Ja Ja Geplande stroom Ja Ja Ja Ja Ja Ja aan/uit English Deutsch Français Italiano Español Dansk Norsk Svensk Nederlands Русский Polski Magyar Taallocalisatie Português do Brasil Português Europeu Türkçe Český 日 本 語 한국어 繁 體 中 文 简 体 中 文 13

14 Item DS409slim DS409 DS409+ RS409 RS409+ RS409RP+ Stroomspanning: 100V tot 240V AC Frequentie: 50Hz tot 60Hz Stroomverbruik en milieuvereisten Werkingstemperatuur: 40 tot 95 F (5 tot 35 C) Opslagtemperatuur: 15 tot 155 F (-10 tot 70 C) Relatieve vochtigheid: 5% tot 95% RV Maximum bedrijfshoogte: ,00 cm 14

15 5-sleuf modellen Item DS509+ Interne harde schijf 3.5 SATA (II) x 5 Max. capaciteit 1.5TB Hot Swappable harde schijf Ja USB x 2 Externe harde schijf interface esata x 1 LAN-poort Gigabit X 2 USBCopy Nee Systeemventilator X 2 (80mmX80mm) Stroomventilator X 1 (40mmX40mm) Afmeting (HxWxD) (mm) 177 X 203 X 242 Gewicht 4.75 Windows 2000 en hoger Ondersteunde cliënten Mac OS X 10.3 en hoger Linux Max. gebruikersaccounts 2,048 Max. groepsaccounts 256 Max. gedeelde map 256 Max. gelijktijdige verbindingen 512 Max. ondersteunde IP camera s 12 EXT3 Bestandsysteem FAT (externe schijf, lezen/schrijven) NTFS (externe schijf, lezen/schrijven) Basis JBOD RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 5+Spare Volumetype RAID 6 Agentschap certificaten FCC klasse B CE klasse B BSMI klasse B HDD slaapstand Ja Gebeurtenis bericht Ja NTP Ja FTP via SSL/TLS Ja HTTPS verbinding Ja Windows ADS domein Ja iscsi Ja Geplande stroom aan/uit Ja Taallocalisatie English Deutsch Français Italiano Español Dansk Norsk Svensk Nederlands Русский Polski Magyar Português do Brasil Português Europeu Türkçe Český 日 本 語 한국어 繁 體 中 文 简 体 中 文 Stroomverbruik en milieuvereisten Stroomspanning: 100V tot 240V AC Frequentie: 50Hz tot 60Hz Bedrijfstemperatuur: 40 tot 95 F (5 tot 35 C) Opslagtemperatuur: 15 tot 155 F (-10 tot 70 C) Relatieve vochtigheid: 5% tot 95% RV Maximum bedrijfshoogte: ,00 cm 15

16 Beperkingen 1. Ieder Synology Disk Station ondersteunt tot 2 USB printers. 2. De USB-kopieerfunctie ondersteunt enkel USB-schijven met FAT32 bestandssysteem. 3. Een aantal digitale camera s worden gedefinieerd als stilbeeld-apparaten, zoals Canon. Met betrekking tot dergelijke apparaten ondersteunt de Synology Disk Station enkel USB-kopieerfunctie (Geen USB-deelfunctie). 4. Met betrekking tot Mac gebruikers ondersteunt de Synology Disk Station enkel USB-printers met PostScript. 16

17 Uiterlijk 1 sleuf & 2 sleuf Disk Station Vooraanzicht Achteraanzicht Ventilator USBCopy toets esata poort Stroomtoets USB-poort LAN-poort RESET DC in 12V poort Artikelnamen Locatie Beschrijving Stroomtoets Voorpaneel De Stroomtoets dient om de Synology Disk Station aan of uit te schakelen. Om de Synology Disk Station uit te schakelen, drukt u op de Stroomtoets en u houdt deze ingedrukt tot u een geluidsignaal hoort en het stroom LED-lampje begint te knipperen. COPY toets Voorpaneel De COPY toets brandt wanneer u een USB-apparaat verbindt (bijvoorbeeld: digitale camera, USB flash disk). Als u deze toets indrukt, kunt u de gegevens kopiëren van het verbonden USB-apparaat naar de interne harde schijf van de Synology Disk Station. USB-poort Voor & De Synology Disk Station heeft 3 USB-poorten om bijkomende harde schijven USB-printers of 17

18 Artikelnamen Locatie achterpaneel Beschrijving andere USB-apparaten toe te voegen. Een vooraan, en twee achteraan. Intelligente ventilatie Achterpaneel De ventilator dient om overtollige warmte uit de Synology te verwijderen. Deze start automatisch wanneer de server start. Als de ventilator defect is, geeft het systeem iedere seconde een geluidsignaal weer. esata-poort Voorpaneel De esata-poort dient om een verbinding te maken met een externe SATA HDD. RESET toets Achterpaneel 1. Om IP, DNS wachtwoorden te herstellen voor de "admin" account naar de standaardwaarde en de guest account naar de enabled status. (Raadpleeg het Het wachtwoord van de systeembeheerder herstellen hoofdstuk.) 2. De Synology Disk Station opnieuw installeren. (Raadpleeg het De Synology Disk Station opnieuw installeren hoofdstuk.) LAN-poort Achterpaneel De LAN-poort is waar u de RJ-45 kabel aansluit op de Synology Disk Station. DC IN 12V poort Achterpaneel De DC IN 12V poort is waar u de AC stroomadapter. 18

19 4-sleuf Disk Station Vooraanzicht LED-indicatoren Stroomtoets LED-indicatoren Achteraanzicht Artikelnamen Locatie DC in LAN USB Ventilator Beschrijving RESET Stroomtoets Voorpaneel De Stroomtoets dient om de Synology Disk Station aan of uit te schakelen. Om de Synology Disk Station uit te schakelen, drukt u op de Stroomtoets en u houdt deze ingedrukt tot u een geluidsignaal hoort en het stroom LED-lampje begint te knipperen. Het afsluitproces duurt ongeveer 30 seconden. LED -indicatoren Voorpaneel De LED-indicator dient om de status van de interne schijf en het systeem weer te geven. 19

20 Artikelnamen Locatie USB-poort Ventilatie Beschrijving Achterpaneel De Synology Disk Station heeft 2 USB-poorten om bijkomende harde schijven USB-printers of andere USB-apparaten toe te voegen. Achterpaneel De ventilator dient om overtollige warmte uit de Synology te verwijderen. Deze start automatisch wanneer de server start. Als de ventilator defect is, geeft het systeem iedere seconde een geluidsignaal weer. RESET toets Achterpaneel 1. Om IP, DNS wachtwoorden te herstellen voor de "admin" account naar de standaardwaarde en de guest account naar de enabled status. (Raadpleeg het Het wachtwoord van de systeembeheerder herstellen hoofdstuk.) 2. De Synology Disk Station opnieuw installeren. (Raadpleeg het De Synology Disk Station opnieuw installeren hoofdstuk.) LAN-poort DC IN poort Achterpaneel De LAN-poort is waar u de RJ-45 kabel aansluit op de Synology Disk Station. Achterpaneel De DC IN poort is waar u de AC stroomadapter aansluit. 4-sleuf 1U Rack Station Vooraanzicht Stroomtoets LED-indicatoren Achteraanzicht Stroom Ventilator LAN USB Console 20

21 Artikelnamen Locatie Beschrijving Stroomtoets Voorpaneel De stroomtoets dient om de Synology Disk Station aan of uit te schakelen. Om de Synology Disk Station uit te schakelen, drukt u op de stroomtoets en u houdt deze ingedrukt tot u een geluidsignaal hoort en het stroom LED-lampje begint te knipperen. Het afsluitproces duurt ongeveer 30 seconden. LED -indicatoren Voorpaneel De LED-indicator dient om de status van de interne schijf en het systeem weer te geven. USB-poort Ventilator Achterpaneel De Synology Disk Station heeft 2 USB-poorten om bijkomende harde schijven of andere USB-apparaten toe te voegen. Achterpaneel Er zijn 3 ventilatoren op het achterpaneel. De ventilatoren dienen om overtollige warmte uit de Synology te verwijderen. De ventilatoren starten automatisch als de Synology Disk Station start. Als de ventilator defect is, geeft het systeem iedere seconde een geluidsignaal weer. Console poort Achterpaneel De console poort is waar u de Synology Disk Station rechtstreeks aansluit op een computer. RESET toets Achterpaneel 1. Om IP, DNS wachtwoorden te herstellen voor de "admin" account naar de standaardwaarde en de guest account naar de enabled status. (Raadpleeg het Het wachtwoord van de systeembeheerder herstellen hoofdstuk.) 2. De Synology Disk Station opnieuw installeren. (Raadpleeg het De Synology Disk Station opnieuw installeren hoofdstuk.) LAN-poort Power-poort Achterpaneel De LAN-poort is waar u de RJ-45 kabel aansluit op RS407. Achterpaneel De power-poort is waar u het AC netsnoer aansluit. 21

22 DS409slim Vooraanzicht Stroomtoets LED -indicatoren USB-poort COPY toets Achteraanzicht esata-poort USB-poort LAN-poort RESET toets Power-poort Artikelnamen Locatie Beschrijving Stroomtoets Voorpaneel De stroomtoets dient om de Synology Disk Station aan of uit te schakelen. Om de Synology Disk Station uit te schakelen, drukt u op de stroomtoets en u houdt deze ingedrukt tot u een geluidsignaal hoort en het stroom LED-lampje begint te knipperen. Het afsluitproces duurt ongeveer 30 seconden. LED -indicatoren Voorpaneel De LED-indicator dient om de status van de interne schijf en het systeem weer te geven. USB-poort Voor en achterpaneel De Synology Disk Station heeft 2 USB-poorten om bijkomende harde schijven of andere USB-apparaten toe te voegen. COPY toets Voorpaneel De COPY toets brandt wanneer u een USB-apparaat verbindt (bijvoorbeeld: digitale camera, USB flash disk). Als u deze toets indrukt, kunt u de gegevens kopiëren van het verbonden USB-apparaat naar de interne harde schijf van 22

NAS Server. Gebruikersgids

NAS Server. Gebruikersgids NAS Server Gebruikersgids Toegepast model: DS108j, DS107, DS107+, DS207, DS207+, DS209+, CS407e, CS407, DS408, RS407, RS408, RS408-RP, DS508 Document ID: Synology _UserGuide_NASeries_20080915_nld Op basis

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Synology DiskStation

Gebruikershandleiding Synology DiskStation Document-id 111005DSMUGNLD Inhoudsopgave Hoofdstuk1:Inleiding Hoofdstuk2:Starten met Synology DiskStation Manager Synology DiskStation installeren... 7 Aanmelden bij Synology DiskStation Manager... 7 Uiterlijk

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Synology DiskStation

Gebruikershandleiding Synology DiskStation Gebruikershandleiding Synology DiskStation Document-id Syno_UsersGuide_DS_20130130 Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Aan de slag met Synology DiskStation Manager Synology DiskStation en

Nadere informatie

USB Station 2 Gebruikershandleiding

USB Station 2 Gebruikershandleiding Document-id Syno_UsersGuide_US2_20111027 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: USB Station 2 in een oogopslag Hoofdstuk 2: Starten met DiskStation Manager Instellen van USB Station 2... 6 Aanmelden bij Synology DiskStation

Nadere informatie

Gebruikershandleiding van Synology NAS

Gebruikershandleiding van Synology NAS Gebaseerd op DSM 5.2 Document-id Syno_UsersGuide_NAS_20150506 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Aan de slag met Synology DiskStation Manager Synology NAS en DSM installeren... 7 Aanmelden

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Synology DiskStation

Gebruikershandleiding Synology DiskStation Gebruikershandleiding Synology DiskStation Document-id Syno_UsersGuide_DS_20120326 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Starten met Synology DiskStation Manager Synology DiskStation installeren...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Synology NAS

Gebruikershandleiding Synology NAS Gebruikershandleiding Synology NAS Gebaseerd op DSM 5.1 Document-id Syno_UsersGuide_NAS_20141024 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Aan de slag met Synology DiskStation Manager Synology

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Synology DiskStation

Gebruikershandleiding Synology DiskStation Gebruikershandleiding Synology DiskStation Document-id Syno_UsersGuide_DS_20121106 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Starten met Synology DiskStation Manager Synology DiskStation installeren...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Voor NAS (Network Attached Storage) Ver.1.0.0.0710 (Voor ADM 1.0) Inhoudsopgave Gebruikershandleiding ASUSTOR NAS 1. Inleiding... 5 2. Vooraf geïnstalleerde apps... 6 2.1. Settings

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN NETWORK SPACE FAMILY

GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN NETWORK SPACE FAMILY GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN NETWORK SPACE FAMILY KLIK HIER VOOR TOEGANG TOT EEN UP-TO-DATE ONLINE VERSIE van dit document voor de meest recente inhoud en functies zoals uitbreidbare illustraties, eenvoudigere

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Voor NAS (Network Attached Storage) Ver.1.0.0.0909 (Voor ADM 2.0) Inhoudsopgave Gebruikershandleiding ASUSTOR NAS 1. Inleiding... 5 2. Vooraf geïnstalleerde apps... 6 2.1. Instellingen...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 6 1.1. Minimale systeemvereisten... 7 1.1.1. Windows-gebruikers... 7 1.1.2. Mac-gebruikers... 7 1.1.3. Linux-gebruikers... 7 1.2.

Nadere informatie

Ethernet Disk RAID. Network RAID Storage System. user manual manuel utilisateur guída utente handbuch

Ethernet Disk RAID. Network RAID Storage System. user manual manuel utilisateur guída utente handbuch Ethernet Disk RAID Network RAID Storage System user manual manuel utilisateur guída utente handbuch manual de instrucciones gebruikershandleiding ユーザー マニュアル Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave

Nadere informatie

WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding

WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding WD-service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geeft u ons dan eerst de kans om dit te verhelpen voordat u dit product

Nadere informatie

My Book. World Edition Gebruikershandleiding. Met enkele en dubbele schijven Netwerkopslagsystemen

My Book. World Edition Gebruikershandleiding. Met enkele en dubbele schijven Netwerkopslagsystemen My Book World Edition Gebruikershandleiding Met enkele en dubbele schijven Netwerkopslagsystemen Belangrijke veiligheidsinstructies 1. Volg alle waarschuwingen en instructies die op het product staan.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding LinkStation 200 Gebruikershandleiding www.buffalo-technology.com 35020312-05 2014.12 inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Aan de slag...6 Diagrammen...6 Wachtwoord van de administrator wijzigen en een gedeelde map

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 6 1.1. Minimale systeemvereisten... 7 1.1.1. Windows... 7 1.1.2. Mac... 7 1.1.3. Router... 7 1.2. Inhoud van de doos... 8 1.3.

Nadere informatie

Synology DiskStation DS411+ Snelle installatiegids

Synology DiskStation DS411+ Snelle installatiegids Synology DiskStation DS411+ Snelle installatiegids Synology_QIG_4BayCL_201000608 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Voor u start Inhoud van het pakket... 3 Veiligheidsinstructies... 4 Hoofdstuk 2: Hardware set-up

Nadere informatie

My Book Live Gebruikershandleiding. Extern Desktop

My Book Live Gebruikershandleiding. Extern Desktop My Book Live Gebruikershandleiding Extern Desktop WD -service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geeft u ons dan eerst de kans om dit aan te pakken voordat u dit product retourneert.

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE INTERNET SPACE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460957

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE INTERNET SPACE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460957 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE INTERNET SPACE. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE INTERNET SPACE in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Handleidung MEDION LIFE P89654 (MD 90224)

Handleidung MEDION LIFE P89654 (MD 90224) Netzwerkfestplatte/NAS mit zwei integrierten Festplatten 2 x 4 TB (2 x 4000 GB)/ Netwerkschijf/NAS met twee ingebouwde harde schijven 2x 4 TB (2x 4000 GB)/ Disque dur réseau/ NAS avec deux disques durs

Nadere informatie

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 4 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 4

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 4 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 4 Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 4 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 4 1. Inleiding tot de Ethernet Disk mini van LaCie 6 1.1. Harddrive-temperatuurregeling

Nadere informatie

Netwerkopslagsysteem met 2 behuizingen

Netwerkopslagsysteem met 2 behuizingen GEBRUIKERSHANDLEIDING Netwerkopslagsysteem met 2 behuizingen Model: NAS200 (NL) Over deze handleiding Over deze handleiding Pictogrambeschrijvingen Als u de gebruikershandleiding leest, kunt u diverse

Nadere informatie

Stora. Gebruikershandleiding. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 Verenigde Staten. Maart 2011 202-10571-03 v1.0

Stora. Gebruikershandleiding. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 Verenigde Staten. Maart 2011 202-10571-03 v1.0 Stora Gebruikershandleiding 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 Verenigde Staten Maart 2011 202-10571-03 v1.0 2010-2011 NETGEAR, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik...

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik... Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik... 3 1. Inleiding... 4 1.1. Inhoud van de verpakking...

Nadere informatie

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN HANDLEIDING DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Gefeliciteerd Gefeliciteerd met uw aankoop van de Freecom Data

Nadere informatie

LabelWriter. Print Server. Gebruikershandleiding

LabelWriter. Print Server. Gebruikershandleiding LabelWriter Print Server Gebruikershandleiding Copyright 2010 Sanford, L.P. All rechten voorbehouden. 08/10 Niets in dit document of deze software mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding pagina 1

Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 6 2. De LaCie Ethernet Disk... 7 2.1. Minimale systeemvereisten... 7 2.2. Inhoud van de verpakking... 8 2.3. Voorpaneel... 9 2.4.

Nadere informatie

STORAGE GATEWAY WLAN

STORAGE GATEWAY WLAN HANDLEIDING STORAGE GATEWAY NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL SERVER / ROUTER / AND MORE STORAGE GATEWAY WLAN NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL

Nadere informatie

In deze handleiding gebruikte pictogrammen Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram waarmee het gegeven type informatie wordt gekarakteriseerd:

In deze handleiding gebruikte pictogrammen Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram waarmee het gegeven type informatie wordt gekarakteriseerd: Gebruik van deze handleiding Gebruik van deze handleiding Op de werkbalk: Vorige pagina / Volgende pagina Naar beginpunt / Naar eindpunt Afdrukken: Hoewel de pagina s van deze handleiding zijn geoptimaliseerd

Nadere informatie