Disk Station. Gebruikersgids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Disk Station. Gebruikersgids"

Transcriptie

1 Disk Station Gebruikersgids Toegepast model: DS109j, DS109, DS109+, DS209j, DS209, DS209+, DS209+II, DS409, DS409slim, DS409+, RS409, RS409+, RS409RP+, DS509+ Document ID: Synology _UserGuide_NASeries_ _nld Op basis van versie: DSM

2 AUTEURSRECHT BERICHT Alle titel, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in en van alle Synology Producten, de Producten of Product (inclusief maar niet beperkt tot productontwerp en uiterlijk, firmware en alle relevante media, afbeeldingen, foto s, animaties, video, audio, muziek, tekst en and applets omvat in de producten), de begeleidende handleidingen en andere documenten, en online of elektronische documenten zijn de eigendom van Synology Inc. Tenzij anderzijds expliciet schriftelijk gelicentieerd door Synology Inc. houdt geen enkele bepaling in de producten een licentie in van een van de bovenvermelde rechten. Auteursrecht Synology Inc.; Alle rechten voorbehouden. HANDELSMERK BERICHT Synology en andere namen van Synology Products zijn eigendomsrechten of geregistreerde handelsmerken van Synology Inc. Microsoft, Windows series en Internet Explorer zijn handelsmerken Microsoft Corporation. Apple, Mac, Mac OS series zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen. Andere producten en bedrijfsnamen die hier vermeld worden, zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars. BEPERKTE GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID Synology biedt een beperkte garantie voor haar producten enkel aan de persoon of entiteit die de Producten oorspronkelijk heeft aangekocht van Synology of haar erkende verdeler of detailhandelaar. Voor DS509+, DS508, RS409RP+, RS409+, RS409, RS408-RP, RS408, RS407, DX5 en RX4 geldt een garantie van drie jaar vanaf de aankoopdatum. Alle andere modellen die voor aangekocht werden hebben een jaar garantie, en de modellen die na aangekocht werden hebben twee jaar garantie vanaf de aankoopdatum. Als het Producten defecten vertoont tijdens deze garantieperiode kunt u contact opnemen met de lokale verdeler voor bijstand. U moet het aankoopbewijs voorleggen en een barcodenummer van de verpakking van het Product wanneer u bijstand inroept. Synology Producten zijn barebones apparaten en Synology biedt dus geen garantie van de geïnstalleerde harde schijf, noch een garantie met betrekking tot de compatibiliteit van alle harde schijven. U KUNT SYNOLOGY NIET AANSPRAKELIJK STELLEN OP BASIS VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE ALS HET PRODUCT GEÏNSTALLEERD EN GEBRUIKT OP EEN WIJZE DIE NIET GEPRECISEERD OF BESCHREVEN IS IN DE PRODUCTSPECITIFICATIES OF DE BESCHRIJVING, ALS HET PRODUCT GEWIJZIGD OF VERANDERD WERD OP ENIGERLEI WIJZE DOOR EEN ANDERE PARTIJ DAN SYNOLOGY, OF INDIEN HET NIET NALEVEN VAN DE SPECIFICATIES VAN HET PRODUCT TOEGESCHREVEN KAN WORDEN AAN OORZAKEN DIE BUITEN DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN SYNOLOGY VALT. SYNOLOGY BIEDT GEEN GARANTIE OF VERTEGENWOORDIGING, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, OF STATUTAIR, MET BETREKKING TOT HAAR PRODUCTEN OF DE INHOUD OF HET GEBRUIK VAN DEZE DOCUMENTATIE EN ALLE BEGELEIDENDE SOFTWARE, EN ONTKENT SPECIFIEK DE KWALITEIT OF PRESTATIE VOOR IEDERE SPECIFIEK DOELEINDE. SYNOLOGY BIEDT GEEN GARANTIE DAT ALLE GEGEVENS OPGESLAGEN OP SYNOLOGY PRODUCTEN STEEDS VEILIG ZIJN EN ZONDER RISICO OP GEGEVENSVERLIES. SYNOLOGY HERINNERT U ERAAN REGELMATIG EEN BACK-UP TE MAKEN VAN DE GEGEVENS. SYNOLOGY ZAL ONDER GEEN ENKELE VOORWAARDE AANSPRAKELIJK GEHOUDEN WORDEN DOOR DE GEBRUIKER VOOR SCHADE, INCLUSIEF OPGESLAGEN GEGEVENS, VERLOREN WINSTEN OF ANDERE INCIDENTELE OF 2

3 GEVOLGSCHADE DIE VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK VAN SYNOLOGY PRODUCTEN, OF DE ONMOGELIJKHEID SYNOLOGY PRODUCTEN TE GEBRUIKEN OF GEGEVENSVERLIES DAT RESULTEERT UIT EEN DERGELIJK GEBRUIK. DEZE GARANTIE BIEDT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN EN HET IS MOGELIJK DAT U VAN ANDERE RECHTEN GENIET DIE VARIËREN VAN STAAT TOT STAAT (OF RECHTSGEBIED TOT RECHTSGEBIED). DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN SYNOLOGY VOOR DEFECTEN EN FOUTEN IN DE HARDWARE IS BEPERKT TOT REPARATIE OF VERVANG ZOALS BEPAALD IN DEZE GARANTIEVERKLARING. VOOR KLANTEN, BEHALVE VOOR DE EXPLICIETE GARANTIES OMVAT IN DEZE GARANTIEVERKLARING, ONTKENT SYNOLOGY ALLE ANDERE GARANTIES EN VOORWAARDEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, STATUTAIR OF ANDERZIJDS, VOOR HET PRODUCT, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOELEINDE. GEEN ENKELE ANDERE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, IS GELDIG NA HET VERSTRIJKEN VAN DE BEPERKTE GARANTIEPERIODE; SOMMIGE STATEN OF RECHTSGEBIEDEN LATEN NIET TOE BEPAALDE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN UIT TE SLUITEN, NOCH BEPERKINGEN MET BETREKKING TOT HOE LANG EEN IMPLICIETE GARANTIE OF VOORWAARDEN MAG DUREN EN HET IS DUS MOGELIJK DAT DEZE BEPERKING NIET VAN TOEPASSING OP U. DEZE BEPERKTE GARANTIEDEKKING WORDT BEËINDIGD ALS U HET PRODUCT VERKOOPT OF OP EEN ANDERE WIJZE OVERDRAAGT AAN EEN ANDERE PARTIJ. SYNOLOGY AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID BUITEN DE OPLOSSINGEN VOORZIEN IN DEZE BEPERKTE GARANTIE OF VOOR SPECIALE, INDIRECTE, GEVOLG- OF INCIDENTELE SCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADECLAIMS VAN DERDEN TEGEN U VOOR SCHADE, VOOR PRODUCTEN DIE ONBESCHIKBAAR ZIJN VOOR GEBRUIK, OF VOOR VERLOREN GEGEVNES OF VERLOREN SOFTWARE. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN SYNOLOGY IS NOOIT HOGER DAN HET BEDRAG DAT U BETAALD HEBT VOOR HET PRODUCT DAT HET ONDERWERP IS VAN EEN SCHADECLAIM. DIT IS HET MAXIMUMBEDRAG WAARVOOR SYNOLOGY VERANTWOORDELIJK IS. SYNOLOGY INC. PRODUCTEN ZIJN NIET BEDOELD VOOR GEBRUIK IN MEDISCHE, LEVENSREDDDENDE OF LEVENSONDERHOUDENDE APPARATEN. GESCHILBESLECHTING In het kader van deze bepaling verwijst de term Geschil ieder geschil, controversie of schadeclaim die voortkomt uit of betrekking heeft op (i) deze overeenkomst, de interpretatie, of de inbreuk, beëindiging, toepasbaarheid of geldigheid, (ii) de betrokken bestelling voor aankopen, bestellingen, ontvangst of gebruik van een product of dienstverlening van Synology, of iii) ieder ander geschil dat het resultaat is van of betrekking heeft op de relatie tussen u en Synology; de term Synology verwijst naar Synology, Inc, haar ouders, dochtermaatschappijen, filialen, bestuurders, vertegenwoordigers, werknemers, begunstigden, agenten, rechtverkrijgenden, componentleveranciers (zowel hardware als software), en/of iedere derde die producten of diensten levert die aangekocht of verdeeld worden door Synology; en de term U verwijst naar u, of de personen betrokken tot u, zoals familieleden of begunstigden. Met betrekking tot VS klanten, komen u en Synology overeen dat ieder geschil tussen U en Synology exclusief en definitief beslecht kunnen worden door arbitratie onder de huidige commerciële regels van de American Arbitration Association, tenzij 3

4 hieronder anders bepaald. De arbitratie wordt uitgevoerd voor een enkele arbitrator en wordt enkel beperkt tot het geschil tussen u en Synology. De arbitratie, of een deel ervan, wordt niet geconsolideerd met een andere arbitratie en wordt niet uitgevoerd op basis van een proces of een principieel proces. De arbitratie wordt gehouden in King County, Washington door indiening van documenten, via telefoon, online of persoonlijk zoals bepaald door de arbitrator op aanvraag van de partijen. De winnende partij in een V.S. of niet-v.s. arbitratie of andere wettelijke actie is verantwoordelijk voor alle kosten en redelijke advocaat honoraria, inclusief alle arbitrage onkosten betaald door de winnende partij. Iedere beslissing van een dergelijke arbitratie is definitief en bindend voor de partijen, en het oordeel mag daarna ingevoerd worden in iedere bevoegde rechtbank. U begrijpt dat, in de afwezigheid van deze bepaling, U het recht hebt geschillen te procederen in een rechtbank, inclusief het recht claims te procederen op klasse of principieel proces basis en u hebt expliciet en bewust afstand gedaan van deze rechten en u gaat akkoord ieder geschil op te lossen door bindende arbitratie in overeenstemming met de bepalingen in deze paragraaf. Voor niet-v.s. klanten wordt ieder geschil definitief opgelost door arbitratie uitgevoerd door drie neutrale arbitrators in overeenstemming met de procedures van het R.O.C. Arbitratiewetgeving en verwante dwangregels. De arbitratie vindt plaats in Taipei, Taiwan, R.O.C., en de arbitratieprocedure wordt uitgevoerd in het Engels, of, indien beide partijen akkoord zijn, in het Mandarijn. De beslissing van de arbitratie is definitief en bindend voor de partijen en kan opgelegd worden in ieder bevoegd rechtsgebied. HERZIENINGEN Synology behoudt zich alle rechten voor haar producten, andere producten, software of betrokken documentatie te herzien of bij te werken zonder verder bericht. Synology Inc. behoudt het recht deze publicatie te herzien en wijzigingen uit te voeren met betrekking tot de inhoud zonder de verplichting personen te waarschuwen van een dergelijke herziening of wijzigingen. 4

5 Inhoudsopgave Over deze gebruikersgids... 8 Kennismaken met uw Synology Disk Station... 9 Inleiding... 9 Bestanden opslaan en delen via het Internet... 9 Opslagcapaciteit delen als iscsi-doel... 9 PC gegevens en server gegevens back-up... 9 Gegevens overdragen via FTP... 9 Bestanden beheren via Internetbrowsers... 9 Foto s, video s en blogs delen met Photo Station Genieten van entertainment opgeslagen op een server Genieten van muziek, onmiddellijk en wanneer u maar wilt Uw eigen website programmeren Video-opname met IP camera s USB-printerserver Specificatie sleuf modellen sleuf modellen sleuf modellen sleuf modellen Beperkingen Uiterlijk sleuf & 2 sleuf Disk Station sleuf Disk Station sleuf 1U Rack Station DS409slim sleuf Disk Station LED-indicatie beschrijvingstabel sleuf modellen sleuf modellen sleuf modellen sleuf modellen Het beheer van de Synology Disk Station Toegang tot Web Management UI: Het gebruik van het set-up hulpprogramma Handmatige toegang tot Web management UI Het beheer van de Synology Disk Station Twee verschillende netwerken verbinden Het beheer van het volume Het beheer van het volume Het volume repareren via Hot Swapping Een Windows ADS-domein toevoegen Toegang tot de Synology Disk Station via Telnet/SSH Toegang tot de Synology Disk Station via NFS iscsi-doel Synology Disk Station beschermen tegen toegang door niet-gemachtigde gebruikers Ingebouwde firewall Automatische blokkeren Het wachtwoord van de systeembeheerder herstellen De Synology Disk Station opnieuw installeren Toegang tot de Synology Disk Stationgegevens Gedeelde mappen: Ingebouwd systeem Aangemaakt door de systeembeheerder Bevoegdheden toewijzen Het gebruik van de netwerk prullenbak

6 Codering instellen Toegang tot gedeelde mappen In het Intranet Van het Internet Van een mobiel apparaat Back-upoplossingen Lokale back-up en Netwerk back-up Een back-up maken van persoonlijke gegevens Windows-gebruikers Voor de start Minimum systeemvereiste De installatie van de Synology Data Replicator Het gebruik van de Synology Data Replicator MAC OS X-gebruiker Een back-up maken van de Synology Disk Station instellingen Synology Disk Station naar PC Client Synology Disk Station naar een andere Synology Disk Station De USB-printer delen Meer functies Beheer Gebruiker basismap Applicaties bevoegdheid instelling Snel zoeken vak Melding Firmware update Audio Station itunes Service Mediaserver Download Station Download Station 2 inschakelen De installatie van Download Redirector Web Station Web Station en MySQL inschakelen Virtuele host inschakelen Web Station gedetailleerde beschrijving Photo Station Photo Station 3 inschakelen Photo Station 3 s gedetailleerde beschrijving Surveillance Station Surveillance Station 3 inschakelen Surveillance Station 3 gedetailleerde beschrijving Mail Station De installatie van Mail Station Mail Station instelling Mail Station gedetailleerde beschrijving USBCopy De USBCopy doellocatie instellen De opslagruimte uitbreiden Met DX5/RX Met Externe harde schijf Externe USB HDD Externe SATA HDD Een hogere interne HDD vervangen Voor modellen met een sleuf Voor Basic of RAID 0 volume op modellen met twee of meer sleuven Voor RAID 1 volume op modellen met twee of meer sleuven Voor RAID 5 of RAID 6 volume op modellen met vier of meer sleuven Een harde schijf toveogen aan een RAID 5/RAID 6 volume

7 Volumetype wijzigen Probleemoplossen Bijlage Aanbevolen randapparatuur Aanbevolen NTP-server

8 Over deze gebruikersgids Deze handleiding behandelt alle belangrijke functies van Synology NAS Server ( Synology Disk Station ). Bepaalde functies kunnen enkel beschikbaar zijn op specifieke modellen. Raadpleeg product specificatie voor meer details. 8

9 Kennismaken met uw Synology Disk Station Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van Synology NAS Server ( Synology Disk Station ). De Synology Disk Station is specifiek ontworpen voor SMB & Enterprise gebruikers met meerdere functies: Bestanden opslaan en delen via het Internet Windows gebruikers, Mac gebruikers en Linux gebruikers kunnen eenvoudig bestanden delen via een Intranet of op het Internet. Dankzij de Unicode taalondersteuning kunt u op vlotte wijze bestanden op de Synology Disk Station in verschillende talen delen. Opslagcapaciteit delen als iscsi-doel U kunt een deel van het volume van uw Synology Disk Station toewijzen als iscsi-doel waartoe de iscsi initiator op dezelfde wijze toegang heeft als tot een lokale schijf. Ga naar Opslag > iscsi-doel en klik op aanmaken om een iscsi-doel in te stellen. PC gegevens en server gegevens back-up Synology Disk Station biedt verschillende back-up oplossingen om een back-up te maken van PC-gegevens naar Synology Disk Station, een back-up te maken van Synology Disk Station gegevens naar een externe harde schijf, of een andere Synology Disk Station, of een rsync-compatibele server. Gegevens overdragen via FTP Synology Disk Station biedt een FTP-service met beperkte bandbreedte en anonieme login. Om gegevens op veilige wijze over te dragen, zijn ook FTP via SSL/TLS en niet-uitgenodigde IP auto-black zijn ook beschikbaar. Bestanden beheren via Internetbrowsers File Station 2 biedt gebruikers de mogelijkheid om hun bestanden eenvoudig te beheren op Synology Disk Station via een webinterface met Windows-bestandsbewerkingen. U hebt ook toegang tot de bestanden die op Synology Disk Station zijn opgeslagen met een mobiel apparaat. Foto s, video s en blogs delen met Photo Station 3 Photo Station 3 biedt u de vrijheid foto s en video s te deleven via het Internet zonder complexe upload-stappen. De bediening van het album zorgt ervoor dat de inhoud gedeeld wordt met de correcte personen. Bezoekers kunnen zelfs commentaar geven bij uw foto s. Bovendien werd een gloednieuw blog-systeem ingebouwd zodat u uw leven en gedachten eenvoudig kunt delen op het Internet. 9

10 Genieten van entertainment opgeslagen op een server Download Station biedt u de mogelijkheid bestanden te downloaden van het Internet via BitTorrent, FTP, emule en NZB naar Synology Disk Station. Bovendien, als u UPnP DMA hebt aangesloten in het LAN kunt u multimediabestanden delen op de Synology Disk Station. Als u enkel mp3 bestanden wilt delen en weergeven die opgeslagen zijn op een Synology Disk Station kunt u itunes Service inschakelen en genieten van de muziek via iedere itunes client op LAN. Genieten van muziek, onmiddellijk en wanneer u maar wilt Indien USB-luidsprekers verbonden werden met Synology Disk Station biedt Audio Station de mogelijkheid muziek te beluisteren die opgeslagen werd op het Synology Disk Station, via de aangesloten ipod of zelfs Internet radiozenders te stromen. Gebruikers kunnen bovendien muziek stromen van het Synology Disk Station met een webbrowser via het Internet. Uw eigen website programmeren De Virtual Host functie biedt de mogelijkheid tot 30 websites te hosten met Web Station, met ondersteuning van PHP en MySQL. Video-opname met IP camera s Surveillance Station 3 biedt u de mogelijkheid video s te beheren, weer te geven en op te nemen van meerdere IP-camera s via het netwerk. Als u naar de Surveillance Station web-based beheerinterface gaat, kunt u het real-time beeld weergeven van de camera en video s constant of in beweging-detectie modus opnemen. USB-printerserver U kunt tot 2 USB 2.0 printers aansluiten via het LAN. Uitsluitend ondersteund op specifieke modellen. Wij verwijzen u naar de producttabel. 10

11 Specificatie Opmerking: Voor de meest recente productspecificaties verwijzen wij u naar 1-sleuf modellen Item DS109j DS109 DS109+ Interne harde schijf 3.5 SATA (II) x SATA (II) x SATA (II) x 1 Max. capaciteit 1TB 1.5TB 1.5TB Hot Swappable harde schijf Nee Nee Nee Externe harde schijf interface USB x 3 USB x 3 esata x 1 USB x 3 esata x 1 LAN-poort Gigabit X 1 Gigabit X 1 Gigabit X 1 USBCopy Ja Ja Ja X 1 Systeemventilator X 1 (50mmX50mm) X 1 (50mmX50mm) (50mmX50mm) Afmeting (HxWxD) (mm) 160 X 63 X X 63 X X 63 X 218 Gewicht (Kg) Ondersteunde cliënten Windows 2000 en hoger Mac OS X 10.3 en hoger Linux Max. gebruikersaccounts Max. groepsaccounts Max. gedeelde map Max. gelijktijdige verbindingen Max. ondersteunde IP camera s EXT3 EXT3 Bestandsysteem FAT (externe schijf, lezen/schrijven) NTFS (externe schijf, lezen) FAT (externe schijf, lezen/schrijven) NTFS (externe schijf, lezen/schrijven) Volumetype Basis FCC klasse B CE klasse B Agentschap certificaten BSMI Klasse B HDD slaapstand Ja Ja Ja Gebeurtenis bericht Ja Ja Ja NTP Ja Ja Ja FTP via SSL/TLS Ja Ja Ja HTTPS verbinding Ja Ja Ja Windows ADS domein Nee Ja Ja iscsi Nee Ja Ja Geplande stroom aan/uit Ja Ja Ja English Deutsch Français Italiano Español Dansk Norsk Svensk Nederlands Русский Polski Magyar Taallocalisatie Português do Brasil Português Europeu Türkçe Český 日 本 語 한국어 繁 體 中 文 简 体 中 文 Stroomspanning: 100V tot 240V AC Frequentie: 50Hz tot 60Hz Stroomverbruik en milieuvereisten Bedrijfstemperatuur: 40 tot 95 F (5 tot 35 C) Opslagtemperatuur: 15 tot 155 F (-10 tot 70 C) Relatieve vochtigheid: 5% tot 95% RV Maximum bedrijfshoogte: 3000 meter 11

12 2-sleuf modellen Item DS209j DS209 DS209+ DS209+II Interne harde schijf 3.5 SATA (II) x SATA (II) x SATA (II) x SATA (II) x 2 Max. capaciteit 1TB 1.5TB 1.5TB 1.5TB Hot Swappable harde schijf Nee Nee Nee Nee Externe harde schijf USB x 3 USB x 3 USB x 3 USB x 3 interface esata x 1 esata x 1 LAN-poort Gigabit X 1 Gigabit X 1 Gigabit X 1 Gigabit X1 USBCopy Ja Ja Ja Ja Systeemventilator X 1 (70mmX70mm) X 1 (70mmX70mm) X 1 (70mmX70mm) X 1 (70mmX70mm) Afmeting (HxWxD) (mm) 161 X 88 X X 88 X X 88 X X 88 X 218 Gewicht Windows 2000 en hoger Ondersteunde Mac OS X 10.3 en hoger cliënten Linux Max. gebruikersaccounts Max. groepsaccounts Max. gedeelde map Max. gelijktijdige verbindingen Max. ondersteunde IP camera s EXT3 Bestandsysteem FAT (externe schijf, lezen/schrijven) NTFS (externe schijf, lezen/schrijven) Volumetype Basis RAID 0 RAID 1 Agentschap certificaten FCC klasse B CE klasse B BSMI Klasse B HDD slaapstand Ja Ja Ja Ja Gebeurtenis bericht Ja Ja Ja Ja NTP Ja Ja Ja Ja FTP via SSL/TLS Ja Ja Ja Ja HTTPS verbinding Ja Ja Ja Ja Windows ADS domein Nee Ja Ja Ja iscsi Ja Ja Ja Ja Geplande stroom aan/uit Ja Ja Ja Ja English Deutsch Français Italiano Español Dansk Norsk Svensk Nederlands Русский Polski Magyar Taallocalisatie Português do Brasil Português Europeu Türkçe Český 日 本 語 한국어 繁 體 中 文 简 体 中 文 Stroomspanning: 100V tot 240V AC Frequentie: 50Hz tot 60Hz Stroomverbruik en milieuvereisten Bedrijfstemperatuur: 40 tot 95 F (5 tot 35 C) Opslagtemperatuur: 15 tot 155 F (-10 tot 70 C) Relatieve vochtigheid: 5% tot 95% RV Maximum bedrijfshoogte: ,00 cm 12

13 4-sleuf modellen Item DS409slim DS409 DS409+ RS409 RS409+ RS409RP+ 2,5 SATA 3.5 SATA (II) 3.5 SATA (II) 3.5 SATA (II) 3.5 SATA (II) 3.5 SATA (II) Interne harde schijf (II) x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 Max. capaciteit 500GB 1.5TB 1.5TB 1.5TB 1.5TB 1.5TB Hot Swappable harde schijf Nee Nee Nee Ja Ja Ja Externe harde schijf interface USB x 2 esata x 1 USB x 2 esata x 1 USB x 2 esata x 1 USB x 2 esata x 1 USB x 2 esata x 1 USB x 2 esata x 1 LAN-poort Gigabit X 1 Gigabit X 1 Gigabit X 1 Gigabit X 2 Gigabit X2 Gigabit X2 USBCopy Ja Nee Nee Nee Nee Nee Systeemventilator X 1 (60mmX60 mm) X 2 (80mmX80m m) X 2 (80mmX80m m) X 3 (40mmX40m m) X 3 (40mmX40m m) X 4 (40mmX40m m) Stroomventilator Nee Nee Nee X 1 (40mmX40m m) X 1 (40mmX40m m) X 1 (40mmX40m m) Afmeting (HxWxD) (mm) 120 X 105 X X 184 X X 184 X X 430,5 X 457,5 44 X 430,5 X 457,5 44 X 430,5 X 457,5 Gewicht Windows 2000 en hoger Ondersteunde Mac OS X 10.3 en hoger cliënten Linux Max. gebruikersaccounts ,048 2,048 2,048 2,048 Max. groepsaccounts Max. gedeelde map Max. gelijktijdige verbindingen Max. ondersteunde IP camera s EXT3 Bestandsysteem FAT (externe schijf, lezen/schrijven) NTFS (externe schijf, lezen/schrijven) Volumetype Basis JBOD RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 5+Spare RAID 6 Agentschap FCC klasse B CE klasse B FCC klasse A CE klasse A certificaten BSMI Klasse B HDD slaapstand Ja Ja Ja Ja Ja Ja Gebeurtenis bericht Ja Ja Ja Ja Ja Ja NTP Ja Ja Ja Ja Ja Ja FTP via SSL/TLS Ja Ja Ja Ja Ja Ja HTTPS verbinding Ja Ja Ja Ja Ja Ja Windows ADS Ja Ja Ja Ja Ja Ja domein iscsi Ja Ja Ja Ja Ja Ja Geplande stroom Ja Ja Ja Ja Ja Ja aan/uit English Deutsch Français Italiano Español Dansk Norsk Svensk Nederlands Русский Polski Magyar Taallocalisatie Português do Brasil Português Europeu Türkçe Český 日 本 語 한국어 繁 體 中 文 简 体 中 文 13

14 Item DS409slim DS409 DS409+ RS409 RS409+ RS409RP+ Stroomspanning: 100V tot 240V AC Frequentie: 50Hz tot 60Hz Stroomverbruik en milieuvereisten Werkingstemperatuur: 40 tot 95 F (5 tot 35 C) Opslagtemperatuur: 15 tot 155 F (-10 tot 70 C) Relatieve vochtigheid: 5% tot 95% RV Maximum bedrijfshoogte: ,00 cm 14

15 5-sleuf modellen Item DS509+ Interne harde schijf 3.5 SATA (II) x 5 Max. capaciteit 1.5TB Hot Swappable harde schijf Ja USB x 2 Externe harde schijf interface esata x 1 LAN-poort Gigabit X 2 USBCopy Nee Systeemventilator X 2 (80mmX80mm) Stroomventilator X 1 (40mmX40mm) Afmeting (HxWxD) (mm) 177 X 203 X 242 Gewicht 4.75 Windows 2000 en hoger Ondersteunde cliënten Mac OS X 10.3 en hoger Linux Max. gebruikersaccounts 2,048 Max. groepsaccounts 256 Max. gedeelde map 256 Max. gelijktijdige verbindingen 512 Max. ondersteunde IP camera s 12 EXT3 Bestandsysteem FAT (externe schijf, lezen/schrijven) NTFS (externe schijf, lezen/schrijven) Basis JBOD RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 5+Spare Volumetype RAID 6 Agentschap certificaten FCC klasse B CE klasse B BSMI klasse B HDD slaapstand Ja Gebeurtenis bericht Ja NTP Ja FTP via SSL/TLS Ja HTTPS verbinding Ja Windows ADS domein Ja iscsi Ja Geplande stroom aan/uit Ja Taallocalisatie English Deutsch Français Italiano Español Dansk Norsk Svensk Nederlands Русский Polski Magyar Português do Brasil Português Europeu Türkçe Český 日 本 語 한국어 繁 體 中 文 简 体 中 文 Stroomverbruik en milieuvereisten Stroomspanning: 100V tot 240V AC Frequentie: 50Hz tot 60Hz Bedrijfstemperatuur: 40 tot 95 F (5 tot 35 C) Opslagtemperatuur: 15 tot 155 F (-10 tot 70 C) Relatieve vochtigheid: 5% tot 95% RV Maximum bedrijfshoogte: ,00 cm 15

16 Beperkingen 1. Ieder Synology Disk Station ondersteunt tot 2 USB printers. 2. De USB-kopieerfunctie ondersteunt enkel USB-schijven met FAT32 bestandssysteem. 3. Een aantal digitale camera s worden gedefinieerd als stilbeeld-apparaten, zoals Canon. Met betrekking tot dergelijke apparaten ondersteunt de Synology Disk Station enkel USB-kopieerfunctie (Geen USB-deelfunctie). 4. Met betrekking tot Mac gebruikers ondersteunt de Synology Disk Station enkel USB-printers met PostScript. 16

17 Uiterlijk 1 sleuf & 2 sleuf Disk Station Vooraanzicht Achteraanzicht Ventilator USBCopy toets esata poort Stroomtoets USB-poort LAN-poort RESET DC in 12V poort Artikelnamen Locatie Beschrijving Stroomtoets Voorpaneel De Stroomtoets dient om de Synology Disk Station aan of uit te schakelen. Om de Synology Disk Station uit te schakelen, drukt u op de Stroomtoets en u houdt deze ingedrukt tot u een geluidsignaal hoort en het stroom LED-lampje begint te knipperen. COPY toets Voorpaneel De COPY toets brandt wanneer u een USB-apparaat verbindt (bijvoorbeeld: digitale camera, USB flash disk). Als u deze toets indrukt, kunt u de gegevens kopiëren van het verbonden USB-apparaat naar de interne harde schijf van de Synology Disk Station. USB-poort Voor & De Synology Disk Station heeft 3 USB-poorten om bijkomende harde schijven USB-printers of 17

18 Artikelnamen Locatie achterpaneel Beschrijving andere USB-apparaten toe te voegen. Een vooraan, en twee achteraan. Intelligente ventilatie Achterpaneel De ventilator dient om overtollige warmte uit de Synology te verwijderen. Deze start automatisch wanneer de server start. Als de ventilator defect is, geeft het systeem iedere seconde een geluidsignaal weer. esata-poort Voorpaneel De esata-poort dient om een verbinding te maken met een externe SATA HDD. RESET toets Achterpaneel 1. Om IP, DNS wachtwoorden te herstellen voor de "admin" account naar de standaardwaarde en de guest account naar de enabled status. (Raadpleeg het Het wachtwoord van de systeembeheerder herstellen hoofdstuk.) 2. De Synology Disk Station opnieuw installeren. (Raadpleeg het De Synology Disk Station opnieuw installeren hoofdstuk.) LAN-poort Achterpaneel De LAN-poort is waar u de RJ-45 kabel aansluit op de Synology Disk Station. DC IN 12V poort Achterpaneel De DC IN 12V poort is waar u de AC stroomadapter. 18

19 4-sleuf Disk Station Vooraanzicht LED-indicatoren Stroomtoets LED-indicatoren Achteraanzicht Artikelnamen Locatie DC in LAN USB Ventilator Beschrijving RESET Stroomtoets Voorpaneel De Stroomtoets dient om de Synology Disk Station aan of uit te schakelen. Om de Synology Disk Station uit te schakelen, drukt u op de Stroomtoets en u houdt deze ingedrukt tot u een geluidsignaal hoort en het stroom LED-lampje begint te knipperen. Het afsluitproces duurt ongeveer 30 seconden. LED -indicatoren Voorpaneel De LED-indicator dient om de status van de interne schijf en het systeem weer te geven. 19

20 Artikelnamen Locatie USB-poort Ventilatie Beschrijving Achterpaneel De Synology Disk Station heeft 2 USB-poorten om bijkomende harde schijven USB-printers of andere USB-apparaten toe te voegen. Achterpaneel De ventilator dient om overtollige warmte uit de Synology te verwijderen. Deze start automatisch wanneer de server start. Als de ventilator defect is, geeft het systeem iedere seconde een geluidsignaal weer. RESET toets Achterpaneel 1. Om IP, DNS wachtwoorden te herstellen voor de "admin" account naar de standaardwaarde en de guest account naar de enabled status. (Raadpleeg het Het wachtwoord van de systeembeheerder herstellen hoofdstuk.) 2. De Synology Disk Station opnieuw installeren. (Raadpleeg het De Synology Disk Station opnieuw installeren hoofdstuk.) LAN-poort DC IN poort Achterpaneel De LAN-poort is waar u de RJ-45 kabel aansluit op de Synology Disk Station. Achterpaneel De DC IN poort is waar u de AC stroomadapter aansluit. 4-sleuf 1U Rack Station Vooraanzicht Stroomtoets LED-indicatoren Achteraanzicht Stroom Ventilator LAN USB Console 20

21 Artikelnamen Locatie Beschrijving Stroomtoets Voorpaneel De stroomtoets dient om de Synology Disk Station aan of uit te schakelen. Om de Synology Disk Station uit te schakelen, drukt u op de stroomtoets en u houdt deze ingedrukt tot u een geluidsignaal hoort en het stroom LED-lampje begint te knipperen. Het afsluitproces duurt ongeveer 30 seconden. LED -indicatoren Voorpaneel De LED-indicator dient om de status van de interne schijf en het systeem weer te geven. USB-poort Ventilator Achterpaneel De Synology Disk Station heeft 2 USB-poorten om bijkomende harde schijven of andere USB-apparaten toe te voegen. Achterpaneel Er zijn 3 ventilatoren op het achterpaneel. De ventilatoren dienen om overtollige warmte uit de Synology te verwijderen. De ventilatoren starten automatisch als de Synology Disk Station start. Als de ventilator defect is, geeft het systeem iedere seconde een geluidsignaal weer. Console poort Achterpaneel De console poort is waar u de Synology Disk Station rechtstreeks aansluit op een computer. RESET toets Achterpaneel 1. Om IP, DNS wachtwoorden te herstellen voor de "admin" account naar de standaardwaarde en de guest account naar de enabled status. (Raadpleeg het Het wachtwoord van de systeembeheerder herstellen hoofdstuk.) 2. De Synology Disk Station opnieuw installeren. (Raadpleeg het De Synology Disk Station opnieuw installeren hoofdstuk.) LAN-poort Power-poort Achterpaneel De LAN-poort is waar u de RJ-45 kabel aansluit op RS407. Achterpaneel De power-poort is waar u het AC netsnoer aansluit. 21

22 DS409slim Vooraanzicht Stroomtoets LED -indicatoren USB-poort COPY toets Achteraanzicht esata-poort USB-poort LAN-poort RESET toets Power-poort Artikelnamen Locatie Beschrijving Stroomtoets Voorpaneel De stroomtoets dient om de Synology Disk Station aan of uit te schakelen. Om de Synology Disk Station uit te schakelen, drukt u op de stroomtoets en u houdt deze ingedrukt tot u een geluidsignaal hoort en het stroom LED-lampje begint te knipperen. Het afsluitproces duurt ongeveer 30 seconden. LED -indicatoren Voorpaneel De LED-indicator dient om de status van de interne schijf en het systeem weer te geven. USB-poort Voor en achterpaneel De Synology Disk Station heeft 2 USB-poorten om bijkomende harde schijven of andere USB-apparaten toe te voegen. COPY toets Voorpaneel De COPY toets brandt wanneer u een USB-apparaat verbindt (bijvoorbeeld: digitale camera, USB flash disk). Als u deze toets indrukt, kunt u de gegevens kopiëren van het verbonden USB-apparaat naar de interne harde schijf van 22

Document ID: Synology_QIG_1bayCL_20111017

Document ID: Synology_QIG_1bayCL_20111017 Document ID: Synology_QIG_1bayCL_20111017 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig voor gebruik en bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor een eventuele raadpleging

Nadere informatie

DiskStation. Snelle installatiegids. DS411j. Document ID: Synology_QIG_DS411j_20111017

DiskStation. Snelle installatiegids. DS411j. Document ID: Synology_QIG_DS411j_20111017 DiskStation DS411j Snelle installatiegids Document ID: Synology_QIG_DS411j_20111017 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Bitte lesen Sie vor der Verwendung diese Sicherheitswarnungen und -anleitungen und heben Sie diese

Nadere informatie

NAS Server. Gebruikersgids

NAS Server. Gebruikersgids NAS Server Gebruikersgids Toegepast model: DS108j, DS107, DS107+, DS207, DS207+, CS407e, CS407, DS408, RS407, RS408, RS408-RP, DS508 Document ID: Synology _UserGuide_NASeries_20080616_nld Op basis van

Nadere informatie

NAS Server. Gebruikersgids

NAS Server. Gebruikersgids NAS Server Gebruikersgids Toegepast model: DS108j, DS107, DS107+, DS207, DS207+, DS209+, CS407e, CS407, DS408, RS407, RS408, RS408-RP, DS508 Document ID: Synology _UserGuide_NASeries_20080915_nld Op basis

Nadere informatie

Disk Station DS710+ Snelle installatiegids

Disk Station DS710+ Snelle installatiegids Disk Station DS710+ Snelle installatiegids DS710+12042009 Inhoudsopgave TOC 3 Hoofdstuk1: Voor u start 3 Inhoud van het pakket 4 Veiligheidsinstructies 5 Hoofdstuk2: Hardware set-up 5 Hulpmiddelen en onderdelen

Nadere informatie

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Snelle installatiegids Document ID: Synology_QIG_2BayCL_20090901 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig voor gebruik en bewaar deze handleiding

Nadere informatie

Disk Station DS209+, DS207+, DS207. Snelle installatiegids

Disk Station DS209+, DS207+, DS207. Snelle installatiegids Disk Station DS209+, DS207+, DS207 Snelle installatiegids VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig voor gebruik en bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor een eventuele

Nadere informatie

Disk Station DS509+ Snelle installatiegids

Disk Station DS509+ Snelle installatiegids Disk Station DS509+ Snelle installatiegids VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig voor gebruik en bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor een eventuele raadpleging

Nadere informatie

DS409slim. Snelle installatiegids

DS409slim. Snelle installatiegids DS409slim Snelle installatiegids Veiligheidsinstructies Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig voor u het product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor een eventuele

Nadere informatie

Disk Station. DS209j, DS209, DS209+, DS209+II. Snelle installatiegids

Disk Station. DS209j, DS209, DS209+, DS209+II. Snelle installatiegids Disk Station DS209j, DS209, DS209+, DS209+II Snelle installatiegids VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig voor gebruik en bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor

Nadere informatie

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Snelle installatiegids

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Snelle installatiegids Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Snelle installatiegids VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig voor gebruik en bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor een eventuele

Nadere informatie

Uitbreidingseenheid DX517. Hardware installatiehandleiding

Uitbreidingseenheid DX517. Hardware installatiehandleiding Uitbreidingseenheid DX517 Hardware installatiehandleiding Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Voor u begint Inhoud van de verpakking 3 Uitbreidingseenheid in een oogopslag 4 Veiligheidsrichtlijnen 5 Hoofdstuk 2:

Nadere informatie

Toegankelijk vanaf elk apparaat

Toegankelijk vanaf elk apparaat Gigabit NAS RAID-behuizing met 2 bays voor 3,5 inch SATA harde schijven met WebDAV en Media Server StarTech ID: S352BMU3N Met de S352BMU3N NAS RAID-behuizing met 2 bays kunt een veilige externe RAID-array

Nadere informatie

Snelle installatiegids. Document ID: Synology_QIG_4bay2_

Snelle installatiegids. Document ID: Synology_QIG_4bay2_ Snelle installatiegids Document ID: Synology_QIG_4bay2_20100514 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Bitte lesen Sie vor der Verwendung diese Sicherheitswarnungen und -anleitungen und heben Sie diese für spätere Bezugnahme

Nadere informatie

Toegankelijk vanaf elk apparaat

Toegankelijk vanaf elk apparaat Gigabit NAS RAID-behuizing met 2 bays voor 3,5 inch SATA harde schijven met WebDAV en Media Server StarTech ID: S352BMU3N Met de S352BMU3N NAS RAID-behuizing met 2 bays kunt een veilige externe RAID-array

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING BV Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de bestandsstructuur van uw

Nadere informatie

2. Installeren en verkennen NAS... 14

2. Installeren en verkennen NAS... 14 1. Inhoud 2. Installeren en verkennen NAS... 14 2.1 Netwerk informatie... 15 2.2 Keuze harde schijven... 19 2.3 Plaatsen van harde schijven... 20 2.4 Besturingssysteem installeren... 21 2.5 Volumes en

Nadere informatie

Multifunctionele USB-netwerkserver serie

Multifunctionele USB-netwerkserver serie Multifunctionele USB-netwerkserver serie Beknopte installatiegids Inleiding Dit document beschrijft de stappen voor het installeren en configureren van de multifunctionele USB-netwerkserver als een USB-apparaatserver

Nadere informatie

Conceptronic CFULLHDMA Hoe Samba/CIFS en NFS te gebruiken

Conceptronic CFULLHDMA Hoe Samba/CIFS en NFS te gebruiken Conceptronic CFULLHDMA Hoe Samba/CIFS en NFS te gebruiken Voor firmware versie 01.09.10.06 en hoger 1. Introductie De Conceptronic CFULLHDMA is een streaming Full HD mediaspeler, gebaseerd op de UPnP AV

Nadere informatie

XEMIO-200 HANDLEIDING

XEMIO-200 HANDLEIDING Speciale kenmerken Elegant uiterlijk en eenvoudig in gebruik. Multi-code speler Ondersteunt MP1, MP2, MP3, WMA, formaat. U-Disk zonder stuurprogramma U kunt uw bestanden rechtstreeks beheren zonder gebruik

Nadere informatie

EW7015 USB 3.0 Dual Docking Station voor 2.5"en 3.5"SATA Harde Schijven

EW7015 USB 3.0 Dual Docking Station voor 2.5en 3.5SATA Harde Schijven EW7015 USB 3.0 Dual Docking Station voor 2.5"en 3.5"SATA Harde Schijven 2 NEDERLANDS EW7015 Dual Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. AirPrint

Gebruikershandleiding. AirPrint Gebruikershandleiding AirPrint VOORWOORD We hebben ernaar gestreefd de informatie in dit document volledig, accuraat en up-to-date weer te geven. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gevolgen van

Nadere informatie

Synology DiskStation DS214play Snelinstallatiegids

Synology DiskStation DS214play Snelinstallatiegids Synology DiskStation DS214play Snelinstallatiegids Synology_QIG_DS214play_20130902 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Voor u begint Inhoud van het pakket... 3 Synology DiskStation in een oogopslag... 4 Veiligheidsinstructies...

Nadere informatie

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Problemen met HASP oplossen

Problemen met HASP oplossen Problemen met HASP oplossen Hoofdvestiging: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright en handelsmerken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Nadere informatie

1. Installatie en verkenning Synology NAS... 15

1. Installatie en verkenning Synology NAS... 15 Inhoud 1. Installatie en verkenning Synology NAS... 15 1.1 Harde schijven plaatsen en NAS aansluiten... 16 1.2 Installatie Synology Assistant... 17 1.3 Installatie NAS met QuickConnect... 18 1.4 Installatie

Nadere informatie

Gigabit NAS RAID-behuizing met 2 bays voor 3,5 inch SATA harde schijven met WebDAV en Media Server

Gigabit NAS RAID-behuizing met 2 bays voor 3,5 inch SATA harde schijven met WebDAV en Media Server Gigabit NAS RAID-behuizing met 2 bays voor 3,5 inch SATA harde schijven met WebDAV en Media Server Product ID: S352BMU3N Met de S352BMU3N NAS RAID-behuizing met 2 bays kunt een veilige externe RAID-array

Nadere informatie

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik, QlikTech, Qlik

Nadere informatie

Help! Hoe installeer ik correct mijn nieuwe NAS server?

Help! Hoe installeer ik correct mijn nieuwe NAS server? Help! Hoe installeer ik correct mijn nieuwe NAS server? Als U nieuwe harde schijf(ven) heeft aangekocht, dan zijn deze maagdelijk blank. Geen enkel besturingssysteem kan met deze harde schijven zo aan

Nadere informatie

Samsung Auto Backup FAQ

Samsung Auto Backup FAQ Samsung Auto Backup FAQ Installatie V: Ik heb het Samsung externe harde schijfstation aangesloten maar er gebeurt niets. A: Controleer de verbinding met de USB-kabel. Als het Samsung externe harde schijfstation

Nadere informatie

Handleiding MP Soundblaster

Handleiding MP Soundblaster Handleiding MP Soundblaster MP3-speler met krachtige luidspreker Leer de bedieningselementen op uw speler kennen Item Omschrijving Item Omschrijving 1 Luidspreker 7 (Afspelen / Pauzeren / AAN/UIT) 2 LED

Nadere informatie

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

Synology DiskStation DS114 Snelinstallatiegids

Synology DiskStation DS114 Snelinstallatiegids Synology DiskStation DS114 Snelinstallatiegids Synology_QIG_DS114_20130716 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Voor u van start gaat Inhoud van het pakket... 3 Synology DiskStation in een oogopslag... 4 Veiligheidsinstructies...

Nadere informatie

Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen

Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen Installeren V: Mijn externe harde schijf van Samsung is aangesloten, maar er gebeurt niets. A: Controleer de USB-kabel. Als de externe harde schijf van Samsung

Nadere informatie

Instap-NAS voor kleine netwerken. MAXDATA SN 40 Network-Attached-Storage

Instap-NAS voor kleine netwerken. MAXDATA SN 40 Network-Attached-Storage Instap-NAS voor kleine netwerken MAXDATA SN 40 Network-Attached-Storage Instap-NAS met goede bestandsbeveiliging en -beschikbaarheid: MAXDATA SN 40 Producteigenschappen De MAXDATA SN 40 is een flexibel,

Nadere informatie

1. Laad de software voor de camera van op het menu

1. Laad de software voor de camera van  op het menu 1. Laad de software voor de camera van www.overmax.eu. op het menu producten, selecteer RTV, dan IP camera s en uw camera model. Dan subpagina Product selecteer de [HELP] - klik op de grijze pijl symbool

Nadere informatie

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0 Handleiding Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Om te beginnen 1.1 Veiligheidsmaatregelen 1.2 Systeemvereisten 1.3 Inhoud verpakking 2 Handleiding driver

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

Online delen 3.1. Uitgave 1

Online delen 3.1. Uitgave 1 Online delen 3.1 Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk

Nadere informatie

Google Drive: uw bestanden openen en organiseren

Google Drive: uw bestanden openen en organiseren Google Drive: uw bestanden openen en organiseren Met Google Drive kunt u bestanden, mappen en Google documenten opslaan en openen, waar u ook bent. Wanneer u een bestand op internet, uw computer of een

Nadere informatie

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik Fuel Handleiding voor installatie en gebruik Inhoudsopgave 1. Installatie 2. Gebruik - Windows - Linux / Apple / andere systemen - Een nieuw voertuig aanmaken - Uitgaven 3. Onderhoud - Waarschuwingen -

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding CAP1300 Beknopte installatiehandleiding 09-2017 / v1.0 Inhoud van de verpakking I Productinformatie... 3 I-1 Inhoud van de verpakking... 3 I-2 Systeemvereisten... 4 I-3 Hardware-overzicht... 4 I-4 LED-status...

Nadere informatie

300Mbps Draadloze breedband router BR 6428nS Snelstartgids Versie 1.0 / oktober 2010

300Mbps Draadloze breedband router BR 6428nS Snelstartgids Versie 1.0 / oktober 2010 300Mbps Draadloze breedband router BR 6428nS Snelstartgids Versie 1.0 / oktober 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co, LTD. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze publicatie mag

Nadere informatie

Online delen 2.0 Nokia N76-1

Online delen 2.0 Nokia N76-1 Online delen 2.0 Nokia N76-1 GEEN GARANTIE Toepassingen van derden die bij uw apparaat geleverd worden, kunnen gemaakt zijn door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of verband

Nadere informatie

Mijn Dreambox Als Multimedia Center

Mijn Dreambox Als Multimedia Center Mijn Dreambox Als Multimedia Center Een uitgebreide handleiding over hoe maak ik van mijn dreambox een multi media center. Dus we gaan ervan uit dat je jou dreambox wil gaan gebruiken voor de volgende

Nadere informatie

3,5 inch 4-Bay esata USB Externe Harde Schijf Behuizing. StarTech ID: SAT3540U2E

3,5 inch 4-Bay esata USB Externe Harde Schijf Behuizing. StarTech ID: SAT3540U2E 3,5 inch 4-Bay esata USB Externe Harde Schijf Behuizing StarTech ID: SAT3540U2E De SAT3540U2E 4-Bay Externe Harde Schijf Behuizing van StarTech.com is een high-performance SATAbehuizing die via esata en

Nadere informatie

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad)

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM Aan de slag Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) 1. Microfoon 7. Knop (R) Sectie herhalen 2. LCD-schermen 8. De knop Aan/Uit en

Nadere informatie

GTX-4 TEXTIELPRINTER Instructiehandleiding voor Macintosh

GTX-4 TEXTIELPRINTER Instructiehandleiding voor Macintosh GTX-4 TEXTIELPRINTER Instructiehandleiding voor Macintosh Zorg ervoor dat deze handleiding wordt gelezen voorafgaand aan het gebruik van dit product. Houd deze handleiding op een veilige plaats voor toekomstig

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant ml310 g4 server http://nl.yourpdfguides.com/dref/880751

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant ml310 g4 server http://nl.yourpdfguides.com/dref/880751 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP proliant ml310 g4 server. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP proliant ml310 g4 server in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Doe het zelf installatiehandleiding

Doe het zelf installatiehandleiding Doe het zelf installatiehandleiding Inleiding Deze handleiding helpt u bij het installeren van KSYOS TeleDermatologie. De installatie duurt maximaal 30 minuten, als u alle onderdelen van het systeem gereed

Nadere informatie

Nederlands Italiano Español

Nederlands Italiano Español Nederlands Italiano Español Installatie Download Manager Aansluiten op uw PC Opmerking: u moet over de rechten van systeembeheerder beschikken om het programma onder Windows 2000 en XP te installeren.

Nadere informatie

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Inhoud F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Inhoud Hoofdstuk 1: Aan de slag...3 1.1 Abonnement beheren...4 1.2 Hoe zorg ik ervoor dat mijn computer goed is beveiligd?...4

Nadere informatie

CrashPlan PROe installatie handleiding. Versie 2.2-17-04-2016. Mac-Up! - CrashPlan PROe Installatie Handleiding - 1

CrashPlan PROe installatie handleiding. Versie 2.2-17-04-2016. Mac-Up! - CrashPlan PROe Installatie Handleiding - 1 CrashPlan PROe installatie handleiding Versie 2.2-17-04-2016 Mac-Up! - CrashPlan PROe Installatie Handleiding - 1 1 - Ga naar de gedownloade CrashPlanPROe_Mac-Up!.zip (staat standaard in jouw Downloads

Nadere informatie

CycloAgent v2 Handleiding

CycloAgent v2 Handleiding CycloAgent v2 Handleiding Inhoudsopgave Inleiding...2 De huidige MioShare-desktoptool verwijderen...2 CycloAgent installeren...4 Aanmelden...8 Uw apparaat registreren...8 De registratie van uw apparaat

Nadere informatie

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G BIPAC 5102 / 5102S / 5102G (802.11g) ADSL2+ Modem/Router Snelle Start Gids Billion BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL2+ Modem/Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik

Nadere informatie

Online delen 3.1. Uitgave 1

Online delen 3.1. Uitgave 1 Online delen 3.1 Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk

Nadere informatie

Synology DiskStation DS414j Snelinstallatiegids

Synology DiskStation DS414j Snelinstallatiegids Synology DiskStation DS414j Snelinstallatiegids Synology_QIG_DS414j_20140211 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Voor u begint Inhoud van het pakket... 3 Synology DiskStation in een oogopslag... 4 Veiligheidsinstructies...

Nadere informatie

Handleiding Nero ImageDrive

Handleiding Nero ImageDrive Handleiding Nero ImageDrive Nero AG Informatie over copyright en handelsmerken De handleiding van Nero ImageDrive en de volledige inhoud van de handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom

Nadere informatie

USB 3.0 dubbele 3,5 inch SATA III harde schijf RAID-behuizing met USB-hub met snelladen & UASP

USB 3.0 dubbele 3,5 inch SATA III harde schijf RAID-behuizing met USB-hub met snelladen & UASP USB 3.0 dubbele 3,5 inch SATA III harde schijf RAID-behuizing met USB-hub met snelladen & UASP StarTech ID: S352BU33HR Met de S352BU33HR 2-bay RAID-behuizing kunt u een externe RAID array bouwen met twee

Nadere informatie

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Handleiding- CrashplanPRO - Online Backup Download de clients hier: Windows 32- bit: http://content.cloud2.nl/downloads/back01- cra.backupnoc.nl/crashplan_x86.exe Windows

Nadere informatie

Setupprogramma. Gebruikershandleiding

Setupprogramma. Gebruikershandleiding Setupprogramma Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Lees dit document voordat u Mac OS X installeert. Dit document bevat belangrijke informatie over de installatie van Mac OS X. Systeemvereisten

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap 2: Geselecteerde beelden controleren Stap 3: Voorbereidingen treffen om een korte

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER 1. Inleiding Om toegang te krijgen tot het systeem van de Orde van Architecten Vlaamse Raad waarmee u uw digitaal visum kan verkrijgen, dient u te beschikken over een

Nadere informatie

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY DOWNLOADER Versie 1.1 GEBRUIKSAANWIJZING Inleiding Deze software Kan controleren of er nieuwe versies zijn van de gebruikte software. Indien er een nieuwe versie is,

Nadere informatie

Synology DiskStation DS212j Snelle-installatiegids

Synology DiskStation DS212j Snelle-installatiegids Synology DiskStation DS212j Snelle-installatiegids Synology_QIG_2Bay_20111018 Inhoudsopgave Hoofdstuk1: Voor u start Inhoud van het pakket... 3 Synology DiskStation in een oogopslag... 4 Veiligheidsinstructies...

Nadere informatie

1-poorts Server Remote Control IP KVM-switch met IP Power Control en Virtual Media

1-poorts Server Remote Control IP KVM-switch met IP Power Control en Virtual Media 1-poorts Server Remote Control IP KVM-switch met IP Power Control en Virtual Media StarTech ID: SV1108IPPWEU Met de SV1108IPPWEU 1-poorts Remote Control IP KVM-switch met IP Power Control en Virtual Media

Nadere informatie

Firmware Upgrade Utility

Firmware Upgrade Utility Firmware Upgrade Utility Inhoudsopgave Firmware Upgrade Procedure Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie

Nadere informatie

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de ADSL Modem/Router,

Nadere informatie

Installatie-instructies

Installatie-instructies Installatie-instructies NB Het in deze instructies getoonde productmodel is TL-MR3040, bij wijze van voorbeeld. Voor meer informatie over de installatie raadpleegt u de Engelse installatie-instructies

Nadere informatie

USB-over-IP-netwerkserver met 4 USB 2.0 poorten

USB-over-IP-netwerkserver met 4 USB 2.0 poorten USB-over-IP-netwerkserver met 4 USB 2.0 poorten Gebruikshandleiding DA-70254 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Productoverzicht... 3 1.2 Netwerkbeheer... 3 1.3 Onderdelen en eigenschappen... 3 1.4 Hardware

Nadere informatie

USB 3.0/eSATA dubbele 3,5" SATA III RAID externe harde-schijfbehuizing met UASP en ventilator - zwart

USB 3.0/eSATA dubbele 3,5 SATA III RAID externe harde-schijfbehuizing met UASP en ventilator - zwart USB 3.0/eSATA dubbele 3,5" SATA III RAID externe harde-schijfbehuizing met UASP en ventilator - zwart StarTech ID: S3520BU33ER De S3520BU33ER 2-bay RAID-behuizing biedt een krachtige externe opslagoplossing,

Nadere informatie

Online delen. Bestanden uploaden. Aan de slag. Online delen

Online delen. Bestanden uploaden. Aan de slag. Online delen Online delen 2.0 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven

Nadere informatie

USB 3.0 dubbele 3,5 inch SATA III harde schijf RAID-behuizing met USB-hub met snelladen & UASP

USB 3.0 dubbele 3,5 inch SATA III harde schijf RAID-behuizing met USB-hub met snelladen & UASP USB 3.0 dubbele 3,5 inch SATA III harde schijf RAID-behuizing met USB-hub met snelladen & UASP StarTech ID: S352BU33HR Met de S352BU33HR 2-bay RAID-behuizing kunt u een externe RAID array bouwen met twee

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de

Nadere informatie

EW7033 USB Behuizing voor 2,5 SATA harde schijven

EW7033 USB Behuizing voor 2,5 SATA harde schijven EW7033 USB Behuizing voor 2,5 SATA harde schijven 2 NEDERLANDS EW7033 USB Behuizing voor 2.5 SATA harde schijven Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking...

Nadere informatie

Edimax Gemini Upgradepakket Wi-Fi-roaming voor thuis RE11 Snelstartgids

Edimax Gemini Upgradepakket Wi-Fi-roaming voor thuis RE11 Snelstartgids Edimax Gemini Upgradepakket Wi-Fi-roaming voor thuis RE11 Snelstartgids 02-2017 / v2.0 I. Productinformatie I-1. Inhoud van de verpakking - RE11S x 2 - CD met meertalige QIG en gebruikershandleiding -

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de router op uw Local Area Network (LAN) installeert en verbinding maakt met het internet. Er wordt uitgelegd hoe

Nadere informatie

Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42

Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42 Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42 9234594 Nummer 2 Nokia, Nokia Connecting People en Pop-Port zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alle rechten

Nadere informatie

EW7011 Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven

EW7011 Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven EW7011 2 NEDERLANDS EW7011 Docking Station voor 2.5 en 3.5 SATA harde schijven Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Een harde schijf aansluiten...

Nadere informatie

Handleiding Web Portal

Handleiding Web Portal Handleiding Web Portal Hoe u toegang tot de portal krijgt en hoe u er gebruik van kunt maken. Remote Engineer B.V. De Parse 11, 8491 PJ, Akkrum The Netherlands +31 527 712 049 info@remoteengineer.eu www.remoteengineer.eu

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HERCULES ROUTER G-54

Uw gebruiksaanwijzing. HERCULES ROUTER G-54 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

USB 3.0/eSATA dubbele 3,5" SATA III RAID externe harde-schijfbehuizing met UASP en ventilator - zwart

USB 3.0/eSATA dubbele 3,5 SATA III RAID externe harde-schijfbehuizing met UASP en ventilator - zwart USB 3.0/eSATA dubbele 3,5" SATA III RAID externe harde-schijfbehuizing met UASP en ventilator - zwart StarTech ID: S3520BU33ER De S3520BU33ER 2-bay RAID-behuizing biedt een krachtige externe opslagoplossing,

Nadere informatie

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 8

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3 Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3 Dit document bevat belangrijke informatie over deze versie. Zorg dat deze informatie

Nadere informatie

Wifi-instellingengids

Wifi-instellingengids Wifi-instellingengids Wifi-verbindingen met de printer Verbinding met een computer maken via een wifi-router Direct verbinding maken met een computer Verbinding met een smartapparaat maken via een wifi-router

Nadere informatie

Ladibug Document Camera Image Software Gebruikershandleiding

Ladibug Document Camera Image Software Gebruikershandleiding Ladibug Document Camera Image Software Gebruikershandleiding Inhoud 1. Introductie...2 2. Systeemvereisten...2 3. Ladibug installeren...3 4. Beginnen met de Ladibug te gebruiken...5 5. Bediening...6 5.1

Nadere informatie

Dubbele Externe SATA Harde Schijf Behuizing - 2x USB 3.0 RAID 3,5 inch Behuizing. StarTech ID: SAT3520U3SR

Dubbele Externe SATA Harde Schijf Behuizing - 2x USB 3.0 RAID 3,5 inch Behuizing. StarTech ID: SAT3520U3SR Dubbele Externe SATA Harde Schijf Behuizing - 2x USB 3.0 RAID 3,5 inch Behuizing StarTech ID: SAT3520U3SR De SAT3520U3SR USB 3.0 RAID Behuizing maakt vab twee 3,5 inch SATA (SATA I, SATA II, SATA III)

Nadere informatie

USB 3.0 / esata naar 2,5/3,5 inch SATA HDD / SSD duplicatordock - standalone harde-schijfkloner - SATA 6 Gbps

USB 3.0 / esata naar 2,5/3,5 inch SATA HDD / SSD duplicatordock - standalone harde-schijfkloner - SATA 6 Gbps USB 3.0 / esata naar 2,5/3,5 inch SATA HDD / SSD duplicatordock - standalone harde-schijfkloner - SATA 6 Gbps StarTech ID: SDOCK2U33RE Met de SDOCK2U33RE dubbele 2,5/3,5 inch SATA HDD/SSD-duplicatordock

Nadere informatie

Introductie. Handleiding: Owncloud instellen

Introductie. Handleiding: Owncloud instellen Introductie QSIT Owncloud is de hollandse en 100% privacy-veilige variant van Dropbox of Google Drive. Het stelt u in staat om vanaf elk apparaat aan dezelfde bestanden te werken. Omdat wij onze servers

Nadere informatie

NAS 109 NAS gebruiken met Linux

NAS 109 NAS gebruiken met Linux NAS 109 NAS gebruiken met Linux De bestanden te openen op uw NAS met Linux A S U S T O R C O L L E G E CURSUSDOELSTELLINGEN Na afronding van deze cursus, moet u in staat zijn om: 1. Linux te gebruiken

Nadere informatie

3,5 inch 4-Bay esata USB FireWire Externe SATA RAID Behuizing

3,5 inch 4-Bay esata USB FireWire Externe SATA RAID Behuizing 3,5 inch 4-Bay esata USB FireWire Externe SATA RAID Behuizing Product ID: S354UFER De S354UFER externe SATA RAID Behuizing van StarTech.com biedt high-performance externe RAIDopslag in de vorm van maximaal

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista BEKNOPTE HANDLEIDING voor Windows Vista INHOUD Hoofdstuk 1: SYSTEEMVEREISTEN...1 Hoofdstuk 2: PRINTERSOFTWARE INSTALLEREN ONDER WINDOWS...2 Software installeren om af te drukken op een lokale printer...

Nadere informatie

XEMIO-243/253 HANDLEIDING

XEMIO-243/253 HANDLEIDING Speciale eigenschappen Elegant ontwerp en eenvoudig in gebruik. Speler ondersteunt meerdere formaten Ondersteunt het MP3- en WMA-formaat. USB-Disk zonder stuurprogramma U kunt uw (muziek)bestanden rechtstreeks

Nadere informatie

Handleiding Web Portal

Handleiding Web Portal Handleiding Web Portal Hoe u toegang tot de portal krijgt en hoe u er gebruik van kunt maken. Remote Engineer B.V. De Parse 11, 8491 PJ, Akkrum The Netherlands +31 527 712 049 info@remoteengineer.eu www.remoteengineer.eu

Nadere informatie

Nederlands. BT-02N Gebruikershandleiding

Nederlands. BT-02N Gebruikershandleiding BT-02N Gebruikershandleiding 1 Index 1. Overzicht.....3 2. Aan de slag....5 3. Uw Bluetooth hoofdtelefoon aansluiten...5 4. Het gebruik van uw Bluetooth hoofdtelefoon..... 9 5. Technische specificaties

Nadere informatie

Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M

Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M Installatiehandleiding Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M Softwareprogramma 98646-003-14 Inhoud Gebruiksdoel................. 3 Systeemvereisten.............. 3 Kenmerken................... 3

Nadere informatie

USB 3.0 / esata trayless 3,5 inch SATA III harde-schijfbehuizing met dubbele bay en UASP SATA 6 Gbps Hot-Swap HDD-behuizing met 2 bays

USB 3.0 / esata trayless 3,5 inch SATA III harde-schijfbehuizing met dubbele bay en UASP SATA 6 Gbps Hot-Swap HDD-behuizing met 2 bays USB 3.0 / esata trayless 3,5 inch SATA III harde-schijfbehuizing met dubbele bay en UASP SATA 6 Gbps Hot-Swap HDD-behuizing met 2 bays StarTech ID: S352BU33RER Met de S352BU33RER 2-bay RAID-behuizing kunt

Nadere informatie