Curriculum vitae Dr P.E.J. (Peter) Laan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum vitae Dr P.E.J. (Peter) Laan"

Transcriptie

1 Curriculum vitae Dr P.E.J. (Peter) Laan Persnlijke gegevens Peter (Petrus Everardus Jzef) Laan Hrn (NH), 1957 Studie: Dctraalstudie Bilgie (Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit van Amsterdam) Prmtienderzek Universiteit van Nijmegen / Rijksuniversiteit Utrecht: Prefschrift: Mechanisms f fld-tlerance in Rumex species (1990) Huidige werkkring en functie: Directeur en senir adviseur bij Bureau FARO Advies. Creatieve cnceptntwikkeling, plan- en prjectntwikkeling, prcesmanagement en internatinale samenwerking met 20 jaar relevante werkervaring in verschillende trajecten Tel Websites: Persnsprfiel Peter Laan is een prfessineel geschlde en ervaren dcent, trainer en cach. Hij heeft een nderwijsachtergrnd en een heel brede en rijke ervaring in het ntwikkelen en verzrgen van nderwijs in allerlei vrmen: (gast)clleges vr grte grepen studenten p Universiteit en Hgeschlen, trainingen in binnen- en buitenland ver ndernemerschap en prjectntwikkeling, prjectgrep begeleiding, caching van delgrepen, ntwikkeling en uitvering van Masterpleidingen. Een psmming van de activiteiten in dit kader zijn te vinden in de werkervaringen. Peter Laan is een allrund prjectleider die ervaring heeft met prjectmanagement en planvrmingsprcessen, waarbij het sturen p prcessen en prcesmanagement in tenemende mate nderdeel van zijn werk is gewrden. Zijn ervaringen zijn gesteld p werkzaamheden vanuit verschillende inhudelijke disciplines (reginale ntwikkeling, nieuw ndernemerschap, MvO, duurzame ntwikkeling, ruimtelijke rdening, recreatie en terisme, beleidsvrming, Eurpese prgramma s, internatinale samenwerking). Deze heeft hij pgedaan binnen verschillende rganisaties (nderwijs- en nderzeksinstituten, cnsultancy, prvinciale verheid). Hierbij heeft hij samengewerkt met een grt scala aan betrkkenen (nderwijsinstellingen, gemeenten/prvincies, Rijksverheid, MKB-bedrijven, waterschappen, bestuurders, bewners etc.). Peter heeft dan k een grt netwerk p verschillende terreinen, verspreid ver heel Nederland, maar k daarbuiten in de EU. Hij is sterk in het verbinden van mensen en thema s en het ntwikkelen van prjecten en prgramma s. Zijn acquisitiekracht is grt dr seniriteit en zijn brede kennis en ervaring p verschillende terreinen. Als mens heeft hij van nature een grte betrkkenheid en inlevingsvermgen in mensen van verschillende achtergrnden en kan als integrale denker en dener ged cmmuniceren met een grte verscheidenheid aan betrkkenen. In prcessen treedt hij vaak p als initiatr en inspiratr die mtiverend, enthusiasmerend en met vertuigingskracht p kan treden en plssingen naar vren kan brengen.

2 Persnlijke kernkwalificaties Creatief en vernieuwend denker en dener ( innvatr en imprvisatr ) Ondernemende instelling met resultaatgerichte huding Integrale denker en dener die ged kan cmmuniceren met diverse specialisten ( duizendpt ) Initiëren, frmuleren, rganiseren en begeleiden van prgramma s, prjecten en prcessen ( initiatr ) Mtiverend, enthusiasmerend, vertuigingskracht ( inspiratr ) Teamspeler en bruggenbuwer (samenwerking) Sterk in kppeling van inhudelijke en beleidsmatige kennis aan verandering- en interactieve prcessen Betrkkenheid en inlevingsvermgen ten aanzien van actren Schrijver p allerlei niveaus in de Nederlandse, Engelse en Duitse taal Internatinale ervaring en fcus; prfessinele spreek- en schrijfvaardigheid in Engelse en Duitse taal. Een aantal vrbeelden van vr de functie relevante uitgeverde en lpende prjecten Interreg V-B Nrdzee prject Future business grwth using yung talents (Talents!). Samen met partners uit Duitsland, Verenigd Kninkrijk, Denemarken, Nederland en België wrdt.l.v. initiatiefnemer Peter Laan en lead partner Gemeente Middelburg een prject vrbereid m.b.t. de ntwikkeling van nieuwe cncepten m het 3 e nderwijsniveau (Universitieiten, HBO s, MBO s) beter af te stemmen p de tekmstige arbeidsmarkt. Namens Fryslân is NHL (Dr. Peter Jre en Drs. Oege Reitsma) partner in dit prject (submitted, Juni 2015). Een vergelijkbaar en cmplementair prject, genaamd Skills develpment fr yung talents dat meer gericht is p skills ntwikkeling in de technische en ntwerpsectr wrdt inmiddels vrbereid met partners uit het Nrdwest Eurpa gebied (Frankrijk, Ierland, België, Duitsland, Nederland) m als prject te wrden ingediend bij Interreg VB NWE in nvember Interreg IV B Nrdzee prject Vital Rural Area ( ). Als prjectmanager van het prject, bestaande uit 13 partners uit 6 Nrdzeelanden en een Scientific Team, heeft Peter Laan dit prject zwel inhudelijk als prjectmatig en financieel begeleid. In de aangeslten regi s werden innvatieve prjecten uitgeverd, p grnd waarvan een methdiek is ntwikkeld die in andere regi s kan wrden tegepast. Prjectvrbeelden vr ntwikkeling van ndernemers en jnge talenten zijn de Kenniswerkplaats (waarin samenwerking met de Friese Prt en Nrdwin Cllege) en het Innvatiehuis in Nrdst Fryslan en STEPS in Nrflk, een prject rndm caching van jnge ndernemers. Zie verder Vital vrmde de vrlper van het Talents! prject Interreg IVA prject Agrbiplymeren ( ). Samen met de Lectren dr. Jan Waalkens (ndernemerschap, kennisinnvatie en kennisdeling), dr. Rudy Flkersma en ir. Daan van Rijen (allen Stenden Hgeschl, Emmen) en het netwerk rndm dit thema, heeft Peter Laan een prject uitgeverd rndm de marktverkenning vr de mbuw en tepassing van Bi-afbreekbare kunststffen. Bij bedrijven in Nederland en Duitsland werd, samen met studenten van Stenden, een nderzek uitgeverd naar de tekmstige marktvraag van bi-afbreekbare kunststffen. Vanuit zijn functie als Lectr Reginale Ecnmie (Kenniscentrum Duurzame Stad- en Streekntwikkeling, Fntys Hgeschlen Eindhven) heeft Peter Laan twee prjecten ntwikkeld en tt uitver gebracht ( ): a) Naar een fijn stf neutrale regi Zuidst Brabant, een samenwerkingsprject met Onderzeksbureau Triple E (Arnhem), nderzeksinstituut VITO (Ml, België), Prvincie Nrd-Brabant, SRE, gemeenten in de regi, private partners (Heijmans, RWS, Flriade 2012, Venl) m via gerichte maatregelen met gren de fijn stfprblematiek aan te pakken

3 a) Innvatie in de grensregi! De ruimtelijke inrichting en ntwikkeling van het bedrijventerrein in de regi Venl-Tegelen-Nettetal (met gemeente Venl en Kreis Nettetal), dat uiteindelijk in een Interreg IVA aanvraag prject uitmndde Prjectleider Onderzek in Höglwald (Augsburg, Duitsland, 1991). Als pst-dc nderzeker aan de Universität Hhenheim (Stuttgart) heeft Peter Laan nderzek verricht met studenten en cllega s en was prjectleider in een langjarig samenwerkingsprject tussen acht zuid-duitse Universiteiten. Presentatie en publicatie in het Duits behrden tt het takenpakket. Werkervaringen en cmpetenties Dr Peter Laan 1 Academisch werk- en denkniveau - Een afgernde prmtie ude stijl (1990), pst-dc ervaring p internatinaal gerenmmeerde Universiteit (Universität Hhenheim, Stuttgart, Duitsland) - Wetenschappelijke publicaties en artikelen in internatinale tijdschriften - Lectr Reginale Ontwikkeling bij het Kenniscentrum Duurzame Stad- en Streekntwikkeling aan de Fntys Hgeschlen, Eindhven ( , Lectr A) 2 Onderwijservaring - Universitair dcent aan de Kathlieke Universiteit Nijmegen: kandidaats- en dctraalstudenten. Cllegereeksen en dctraalstudiebegeleiding ( ) - Hgeschl hfddcent aan de Rijkshgeschl IJselland (Deventer): nderwijs aan vltijden deeltijdstudenten p het gebied van Natuur, Milieu en Landschap, Txiclgie, Methden van Onderzek, Integraal waterbeheer, Duurzame reginale ntwikkeling ( ) - Kerndcent aan de PABO van de Rijkshgeschl IJselland (Deventer): natuurnderwijs en stage/afstudeerbegeleiding (1996) - Lectr Reginale Ecnmie en Plattelandsntwikkeling, Kenniscentrum Duurzame Stad- en Streekntwikkeling, Fntys Hgeschlen, Eindhven ( ) - Ervaring en kennis gesteld p een lange en brede nderwijservaring p Universiteit en verschillende Hgeschlen en vanuit de praktijk (werkkringen en bureau FARO Advies) dr pdrachten aan afgestudeerden en studenten in de laatste fase van de studie - Ervaring met pleiding en (na)schling van dcenten als Lectr bij Fntys Hgeschlen in Eindhven (Kenniskring inclusief externe experts); begeleider van AIO s samen met hgleraren van Universiteit van Maastricht en Radbud Universiteit Nijmegen - Ervaring met: curriculumntwikkeling (Rijkshgeschl IJselland, Deventer): 4-jarig prfiel Natuur, Milieu en Landschap.b.v. prjectgestuurd nderwijs visitaties / accreditaties (Rijkshgeschl IJselland, Deventer) verschillende nderwijsvrmen (PGO, Ontdekkend leren, prjectnderwijs, werkplaats.b.v. meester-gezel principe, samenwerkingsprjecten Hgeschlen, duaal nderwijs) en srten (vltijds- en deeltijdnderwijs, Master en deeltijdmaster, duaal nderwijs) relatie hgeschl werkveld: prfielcördinatr, stage- en afstudeercördinatr, ntwikkeling en uitvering Masters (EMRA, TOM, Rijkshgeschl IJselland), samenwerkingsprjecten pleidingen en lectraat NHTV (Breda), samenwerking Hgeschl-pleidingen en werkveld vanuit Lectraat Fntys (Eindhven), nderwijs(na)schlingsprgramma s vr jnge afgestudeerden uit het werkveld (Larenstein, Velp), mdel de Kenniswerkplaats : verkenning en implementatie in NO Friesland, Kp van N.Hlland en de Veenklniën (met Dr. Ir. W. Frthuis, lectr Larenstein, Velp) internatinale riëntatie Hgeschl-nderwijs: samenwerking Windesheim Hnurs Cllege prgramma, uitwisselingsprgramma s studenten NHTV met Plen, Masterpleidingen (IJselland, Fntys) en grensverschrijdende prjecten Duitsland- Nederland (Fntys Lectraat); verkenning samenwerking met Fachhchschule

4 Osnabrück/Münster (Prf. Arens-Fischer) en met Rhein-Waal Hchschule Kleve (Dr. Gerhard Heusipp); samenwerking met Eurpa-cllege (Universiteit van Gent-Brugge, Prf. Aime Heene) kennis van subsidies en nderwijsprjectaanvragen: Scrates-beurzen en SIA RAAK aanvragen, participatie in reginale prgramma s met EU subsidie Trainingen en lezingen - Trainingen aan werkvelddeskundigen rndm het thema Landelijk gebied in beweging: beleid, prgramma- en prjectntwikkeling (Hgeschl Larenstein, Wageningen, ) - Van eclgie tt duurzame bedrijvigheid en Gevaarlijke stffen : lezingen en training aan het MKB bedrijfsleven in het kader van de Cursus Milieucördinatr (Bedrijfs Milieu Dienst Ost, 2000 heden) - Creatieve brainstrmsessies rndm prjectntwikkeling vr Vlaamse gebiedscördinatren (2007) Internatinaal - Caching aan LEADER-cördinatren uit Nederland, Ierland en Verenigd Kninkrijk m.b.t. het pzetten van samenwerkingsverbanden p het gebied van innvatieve plattelandsntwikkeling (4 wrkshps in betrkken landen, in samenwerking met Natinaal LEADER-Netwerken NL, Ierland en VK, 2005). - Brainstrm- en ut-f-the-bx denken training aan Vlaamse LEADER-cördinatren (2008). - Expert-caching aan cllega s van ministerie van Landbuw en reginale plattelandsactren in Remenie (werkbezeken en trainingen in plattelandsregi s, ) - Training van delgrepen ter vrbereiding van de implementatie van Eurpese plattelandsprgramma s in Letland, Plen en Remenie ( ) - Key-nte en invited speaker p internatinale cngressen (2002-heden); recent in het Eurpean Ecnmic and Scial Cmmittee (EESC) in een Public Hearing in Brussel ver Yung talents, skills en het belang van Vcatinal Educatin & Training (januari 2015) en vr het Cmité van de Regi s in Prt (Prtugal) een lezing ver het nieuwe Talents! prject rndm het belang van Skills ntwikkeling, ndernemerschap en VET (juni 2015) 4 Managementkwaliteiten - Ervaring met persnele beleidscyclus en berdelingstraject (als prgrammamanager bij Prvincie Overijssel) - Algemeen management, persnele en financiële eindverantwrdelijkheid bij EUprgramma s (LEADER ; Interreg prjecten ) - Leidinggeven aan dcenten (vanuit Kenniskring Lectraat Fntys) - Training jnge prfessinals (Hgeschlen en bij Grntmij Nederland) 5 Overig - Zelfstandige, authentieke persnlijkheid, cnceptueel, creatief en strategisch denker en dener met enthusiasme en vertuigingskracht - Uitstekende kennis en uitdrukkingsvaardigheid (schriftelijk en mndeling) van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal.

5 CV chrnlgisch 2005 heden Directeur en senir adviseur bij Adviesbureau FARO Advies. Cnsultancy p het gebied van innvatieprcessen, prjectntwikkeling en Eurpese samenwerking cncept- en ideentwikkeling vr maatschappelijk relevante thema s internatinale samenwerking vanuit EU-prgramma s (kwartiermaker, partnersearch, prjectleiderschap, schrijver prjectvrstellen) ntwikkelaar en uitverder wrkshps en mdules in hger nderwijs, gastlezingen en clleges, dagvrzitterschappen Senir adviseur bij Grntmij Nederland BV, team Ruimte en reginale Planning Prjectverwerver en uitverder; prjectleider Cördinatr Duurzaamheid, lid natinaal team Duurzaamheid Prjectleider binnen het nieuwe Natinaal Netwerk Platteland (POP2, ETC/CLM) vr de velden: a) deskundigheidsbevrdering en b) (internatinale) samenwerking c) cntactpersn Transnatinale samenwerking naar de EU (DG Agri) Vanuit FARO Advies Lectr Reginale Ecnmie aam de Fntys Hgeschlen Eindhven Kenniscentrum Duurzame Stad- en Streekntwikkeling, rechtstreeks ressrterend nder de Raad van Bestuur (lectr A functie) Prjecten: b) Naar een fijn stf neutrale regi Zuidst Brabant, samenwerkingsprject met Onderzeksbureau Triple E (Arnhem), nderzeksinstituut VITO (Ml, België), Prvincie Nrd-Brabant, SRE, gemeenten in de regi, private partners (Heijmans, RWS, Flriade 2012, Venl) c) Ruimtelijke inrichting en ntwikkeling van de grensregi Venl-Tegelen- Nettetal (met Fntys, Venl, gemeente Venl en Kreis Nettetal; Interreg aanvraag); Interreg IVA aanvraag prject Venl-Nettetal d) Ontwikkeling Internatinal Master Sustainable Reginal Develpment e) Begeleiding van AIO s p het gebied van ndernemerschap en nderzeksmethdiek, in cllegiale samenspraak met cllega s van de Universiteit van Maastricht en Radbud Universiteit Nijmegen f) Training van dcenten in de Kenniskring p het gebied van nderzeksmethdlgie en Duurzame Reginale Ontwikkeling g) Van een beheften- naar een belevingsecnmie: ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en identiteitsntwikkeling: studies en vrdrachten (met NHTV en Tels) Prvincie Overijssel, Zwlle - Senir beleidsmedewerker. Ontwikkelen en schrijven van de Plattelandsvisie vr de Prvincie met betrekking tt zwel het fysieke als het sciale en ecnmische deel; - Opstart en uitvering EU-prgramma LEADER+ Ost-Nederland): schrijven prgrammadcument en implementatie in de Overijsselse regi s, rganisatie en management; - Prgrammamanager van het sciaal- ecnmische EU-innvatieprgramma LEADER+ vr de Regi Ost-Nederland (Overijssel en Gelderland); - natinale en internatinale netwerkntwikkeling en samenwerking/cntactpersn vr Nederland met betrekking tt transnatinale samenwerking; - lid prgrammamanagement EU-prgramma s Overijssel (POP, D2-, Interreg- en PO-prgramma s); - secretaris Cmité van Tezicht LEADER Ost-Nederland.l.v. resp. gedeputeerde Kemperman, Bennink en Jansen. - Lid vrbereidingsgrep nieuwe ecnmisch EU-prgramma vr Ost- Nederland (EFRO); - lid van de vrbereidings- en schrijfgrep ten beheve van de ntwikkeling van het nieuwe EU-plattelandsntwikkelings-prgramma ( ) vr Nederland (aanspreekpunt vr de EU namens Nederland vr de assen 3 en 4

6 van dit prgramma; schrijver van de assen 3 en 4 (samen met LNV- en prvinciale cllega s) Hgeschldcent aan de Hgeschl IJselland, HBO Milieukunde (vrheen Nieuw Rllecate ) Deventer. Hgeschldcent: initiatie, nderwijsntwikkeling en uitvering in het regulier vltijds- en deeltijdnderwijs. Cördinatr afstudeerprfiel Natuur, Milieu en Landschap; Ontwikkelaar en cördinatr van de Internatinal Masters Opleiding Envirnmental Management f Rural Areas (EMRA, Eurpese 1-jarige cursus); Dcent Tweede Fase Masters Onderwijs Milieukunde (TOM, met van Hall Instituut, Grningen/Leeuwarden en Hgeschl Larenstein, Velp; deeltijdpleiding vr berepsbeefenaars) Onderzeker bij het Labratrium vr Milieunderzek (LMO), KEMA, Arnhem. Thema: Relatie CO2 en grei bij Fagus sylvatica (beuk) Prjectleider (pst-dc) aan het Institut für Pflanzenernährung, Universität Hhenheim (Stuttgart, Duitsland).l.v. Prf. Dr. Dr. h.c. H. Marschner. Thema: Verzuring en bekalking in dennenbssen. Samenwerkingsprject tussen 8 zuid-duitse Universiteiten 'Eerste geldstrm' prmtie-nderzek ( ude stijl ) Kathlieke Universiteit Nijmegen, vakgrep Experimentele Planteneclgie, Rijksuniversiteit Utrecht, University f Hull (UK). Universitair dcent. Wetenschappelijk nderzek en nderwijs (kandidaats- en dctraalnderwijs). Prefschrift 'Mechanisms f fld-tlerance in Rumex species' (juni 1990). Prmtren: prf. dr C.W.P.M. Blm (KUN) en prf. dr. H. Lambers (RUU); c-referent: prf. dr. W. Armstrng (University f Hull, UK) Dctraalstudie Bilgie Vrije Universiteit (VU, Amsterdam) en Universiteit van Amsterdam (UvA, Amsterdam). Experimentele Planteneclgie, Plantenfysilgie, Diereclgie en Electrnenmicrscpie.1 e graads nderwijsbevegdheid Lerarenpleiding VL/VU, Amsterdam. Hfdvak Bilgie, bijvak Scheikunde en Onderwijskunde/didactiek. 2 e graads nderwijsbevegdheid Geselecteerde trajecten en prjecten Prjectleiderschap en inhudelijke prjecten (zie k website Prjectleider en ntwikkelaar van het Interreg VB Nrdzee prject Future business grwth using yung talents (Talents!) (2015). Eurpees samenwerkingsprject gericht p de ntwikkeling van de bendigde skills van tekmstige jnge ndernemers en talenten dr verbinding van het MKB met jnge talenten en andere reginale stakehlders in Living Labs- submitted juni 2015 Prjectleider/ntwikkelaar Interreg VB NWE aanvraag Skills develpment fr yung talents (2015). Eurpees samenwerkingsprject gericht p het ntwikkelen van de bendigde skills van tekmstige jnge ndernemers in het technisch en ntwerpdmein dr verbinding van het MKB met jnge talenten en andere reginale stakehlders in Living Labs (t be submitted nvember 2015) Ontwikkelaar en prjectleider Interreg VB NWE aanvraag Healthy Regins (2015). In pdracht van de prvincie Nrd-Brabant is, samen met 4 partnerregi s uit zuidst Brabant en partners uit Duitsland, Verenigd Kninkrijk, België, Ierland en Frankrijk een prject ntwikkeld rndm Healthy Ageing, gezndheid en integrale gebiedsntwikkeling, dat in het vrjaar van 2015 is ingediend bij het Interreg Secretariaat in Lille. Prjectleider Interreg IV-B Nrdzee prject Vital Rural Area ( ), Eurpees samenwerkingsprject rndm de vitalisering van rurale gebieden en regi s (zie Prjectleider vr LEADER de Barnie p het gebied van gebiedsmarketing en innvatief ndernemerschap. Kwartiermaker en prjectleider vr de samenwerking tussen de Barnie en de Plse regi Krajina (Leszn). Samenwerking met Dr. Esther Peperkamp/Dr. Albert van Schendel (NHTV, Breda) (2012) Prjectsamenwerking p het gebied van het nieuwe ndernemen in de zrg en kwaliteitsterisme, gekppeld aan bezinnings- en spirituele arrangementen, gezndheid en wellness. Samenwerking met Hilde de Nrd (Adviesbureau Zrgperspectief) en Prf. Dr. Jhan Buwer (Directeur Onderzek aan de NHTV, Breda) ( )

7 Ontwikkeling van een zrghtel in vrmalig klster Angeli Custdes, Raalte (2011) Ontwikkeling Limes Rmana in samenwerking met LEADER-grep Krmme Rijn, Stichting Werk aan de linie en de Prvincie Utrecht (internatinale samenwerking met LEADER Limes in Aalen (Duitsland), ntwikkeling educatieve prgramma s) Prjectleider Reginale ntwikkeling Natinaal Landschap het Grene Wud in relatie tt stedelijke ecnmische ntwikkeling Brabantstad (in pdracht van KvK Brabant, 2010) Prjectleider Ontwikkeling en implementatie Berderijeducatie Nrd-Hlland vr 300 basisschlklassen (met ANV s en IVN/NME, in pdracht van de Prvincie Nrd-Hlland, ) Kwartiermaker en prjectleider Identiteitsntwikkeling in de Barnie met ndernemers uit de regi, in pdracht van de Plaatselijke Grep LEADER de Barnie ( ). Schrijver reginale ntwikkelingsplannen LEADER vr de gebieden Kp van Nrd-Hlland en Bven-Dmmel. Schrijver Ontwikkelingsplan vr de Visserij in Nrdwest Hlland (in het kader van EVF, in pdracht van Ontwikkelingsmaatschappij Nrd-Hlland Nrd, 2008). Prjectleider ntwikkeling Jacbspaden Ost-Nederland i.s.m. cllega s uit Gelderland, Friesland, Drenthe en Grningen ( ) Training en caching, lezingen, dagvrzitterschappen Trainingen aan werkvelddeskundigen rndm het thema Landelijk gebied in beweging: beleid, prgramma- en prjectntwikkeling (Hgeschl Larenstein, Wageningen, ). Dagvrzitter vr Landschapsbeheer Nederland rndm het thema "Jngeren actief" en "kansen vr samenwerking IVN-LBN" ( ). Vrlichting internatinale samenwerking binnen LEADER aan Belgische cördinatren van Plattelandsgrepen (in pdracht van Natinaal Netwerk Plattelandsntwikkeling, 2005). Van eclgie tt duurzame bedrijvigheid en Gevaarlijke stffen : lezingen en training aan MKB bedrijfsleven in het kader van de Cursus Milieucördinatr (BMD Ost, 2000 heden). Creatieve trainingssessie aangaande prjectntwikkeling en samenwerking aan Vlaamse Leader- cördinatren (nvember 2008). Internatinaal Prjectleider samenwerkingsprject de Barnie Krajina i Lasw (Leszn, Plen) in pdracht van regi de Barnie. ( ) Wrkshps implementatie plattelandsbeleid Turkije (in samenwerking met ministerie van Landbuw en Planning, 2010) Trainingen in pzet en rganisatie van LEADER in Turkije: wrkshps in de regi Nallihan (2009) en MATRA-aanvraag t.b.v. pstart pilt regi s in Turkije Training en begeleiding implementatie Eurpese plattelandsprgramma POP in Remenie met Ministerie van Landbuw en reginale stakehlders (in samenwerking met en in pdracht van DLG, Utrecht) Caching aan LEADER-cördinatren uit Nederland, Ierland en Verenigd Kninkrijk m.b.t. het pzetten van samenwerkingsverbanden p het gebied van innvatieve plattelandsntwikkeling (4 wrkshps in betrkken landen, in samenwerking met Natinaal LEADER-Netwerken NL, Ierland en VK, 2005). Implementatie EU-prgramma s en Beheers- en Betaal autriteitsfunctie in Letland en Remenië ( ). Expert-caching aan cllega s van ministerie van Landbuw en reginale plattelandsactren in Remenie (werkbezeken en trainingen t.b.v. implementatie LEADER in plattelandsregi s, ).

} J.C. (Tiene) de Rek CMC MCM

} J.C. (Tiene) de Rek CMC MCM } J.C. (Tiene) de Rek CMC MCM Statinsweg 35, 7941 HC Meppel Telefn: 06 12800015 E-mail: Tiene@blauwpurper.cm Website: www.blauwpurper.cm Gebren p 10 ktber 1965 te Hasselt Persnlijke verbinding Tiene is

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen zichtbaar en doenbaar maken in Vlaanderen.

Duurzaam ondernemen zichtbaar en doenbaar maken in Vlaanderen. Duurzaam ndernemen zichtbaar en denbaar maken in Vlaanderen. Vrstel vr een studiepdracht in het kader van de VIONA-prep dd. 3 februari 2011 Luk VAN LANGENHOVE (UNU-CRIS/RCE-SNS) Bernard MAZIJN (UNU-CRIS/RCE-SNS)

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5.

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5. Jaarverslag 2013 Stichting Justitia et Pax Nederland T 070 3136800 Pstbus 16334 F 070 3136801 2500 BH DEN HAAG E inf@justitiaetpax.nl Maart 2014 W www.justitiaetpax.nl Inhudspgave Pag. 1. Vrwrd 3 2. Justitia

Nadere informatie

«Hoe een positieve economie opbouwen?»

«Hoe een positieve economie opbouwen?» P E R S D O S S II E R Sympsium «He een psitieve ecnmie pbuwen?» Getuigenissen, debatten, wrkshps Psitieve ecnmie is een andere benadering van de ecnmie, met respect vr menselijke, sciale en milieu waarden.

Nadere informatie

Vrije Universiteit - Studiekeuzegesprekken met scholieren

Vrije Universiteit - Studiekeuzegesprekken met scholieren Vrije Universiteit Studiekeuzegesprekken met schlieren Bijlage 4 Materiaal Training (2 x 3 uur) Studiekeuze werkbek vr leerlingen Centrum vr Studie en Lpbaan, Vrije Universiteit Amsterdam Algemene infrmatie

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Jaarplan 2010 oktober 2009

Jaarplan 2010 oktober 2009 ktber 2009 Inhud pagina Samenvatting 2 1) Belangen behartigen 3 Lbby Agenda 2026 Visie musea en maatschappij Nta Duurzaamheid Museale verwervingen sinds 1933 Cllectiembiliteit / Niet-Verzekeren 2) Diensten

Nadere informatie

In dit programmaboekje: Het programmaoverzicht. Sprekersbiografieën. Workshops en lezingen. Meerdere extra tips

In dit programmaboekje: Het programmaoverzicht. Sprekersbiografieën. Workshops en lezingen. Meerdere extra tips In dit prgrammabekje: Het prgrammaverzicht Sprekersbigrafieën Wrkshps en lezingen Meerdere extra tips Prgramma Cultuurcngres 2014 Met marketing en sales naar meer mzet, meer bezekers en meer naamsbekendheid

Nadere informatie

Drs. Martin Hoorn CMC

Drs. Martin Hoorn CMC Drs. Martin Hrn CMC Persnalia Naam: Repnaam: Drs. H.M. Hrn CMC Martin Gebrtedatum: 8 juli 1962 Adres: Kwikstaarthek 16 2317WV, Leiden Natinaliteit: Nederlandse Mbiel: +31 (0)6 27 90 97 65 Site: E-mail:

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed RIGO Research en Advies Wn- werk- en leefmgeving www.rig.nl Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014 De verantwrdelijkheid vr de inhud berust

Nadere informatie

Inhoudelijk jaarverslag NPHF 2009 Mei 2010 Vastgesteld in de Federatieraad op 11 mei 2010

Inhoudelijk jaarverslag NPHF 2009 Mei 2010 Vastgesteld in de Federatieraad op 11 mei 2010 Inhudelijk jaarverslag NPHF 2009 Mei 2010 Vastgesteld in de Federatieraad p 11 mei 2010 Wrd vraf van de vrzitter. Het jaar 2009 was in diverse pzichten een dynamisch jaar vr de publieke gezndheid in het

Nadere informatie

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer %SURMHFW2QWZHUSYDQHHQ9ODDPVH YHUWURXZHQVEDURPHWHU Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter Steven Van Rsbrek Dr. Steven Van de Walle Dr. Jarl K. Kampen Prf. Dr. Geert Buckaert Rapprt D/2005/10106/029 December

Nadere informatie

Economische prioriteiten Amsterdam 2014. Maart 2014

Economische prioriteiten Amsterdam 2014. Maart 2014 Ecnmische pririteiten Amsterdam 2014 Maart 2014 Inhudspgave 1. Del van Ecnmische Pririteiten 1 2. Histrische sterktes 2 3. Macrtrends 3 4. Huidige ecnmische situatie 4 5. Ontwikkelingsperspectieven 6 6.

Nadere informatie

Thuis in de Stad-prijs 2012

Thuis in de Stad-prijs 2012 Thuis in de Stad-prijs 2012 Inschrijvingsfrmulier Digitaal psturen naar inf@thuisindestad.be U krijgt een ntvangstmelding Waarvr dient dit frmulier? Met dit frmulier dingt u mee naar de Thuis in de Stad-prijs

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Grensregi Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapprt COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Vlaanderen-Nederland 2014-2020

Nadere informatie

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid Praktische tips vr de km die wil werken aan een genderbewust persneelsbeleid blanc Cntactgegevens Kamer van Kphandel Ost-Vlaanderen Anne Knings Prjectcördinatr C-efficiënt tel. 052 33 98 35 anne.knings@kvkv.vka.be

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

FOD SOCIALE ZEKERHEID

FOD SOCIALE ZEKERHEID FOD SOCIALE ZEKERHEID JAARVERSLAG 2014 WOORD VAN DE VOORZITTER... 6 ACHTER DE SCHERMEN VAN DE FOD... 8 1. DE DIENST VAN DE FOD SOCIALE ZEKERHEID IN BELGIË... 8 1.1. Organigram van de FOD Sciale Zekerheid...

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen Mdulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensienfndsen Actuarieel geschlde persnen zijn hfdzakelijk werkzaam in de financiële dienstverlening zals verzekeringsmaatschappijen en pensienfndsen.

Nadere informatie

Europa in balans? Didactisch pakket over het sociaal en economisch beleid van de Europese Unie voor hogescholen in West-Vlaanderen

Europa in balans? Didactisch pakket over het sociaal en economisch beleid van de Europese Unie voor hogescholen in West-Vlaanderen Ryckevelde vzw Beweging vr Eurpees burgerschap T 050 35 27 20 www.ryckevelde.be inf@ryckevelde.be Eurpa in balans? Didactisch pakket ver het sciaal en ecnmisch beleid van de Eurpese Unie vr hgeschlen in

Nadere informatie

De natte zomer heeft veel

De natte zomer heeft veel jaargang 9 september 7, nr 2011 5 Plitiek Eerste kamer Interview Partij sciale wningen vr middeninkmens De nieuwe fractie Bas Eenhrn, De Alphense crisis vrbij Tekmstbestendige landbuw vr agrarische ndernemers

Nadere informatie

(BIO) - Fase 2 (terrein)

(BIO) - Fase 2 (terrein) KONINKRIJK BELGIË Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Evaluatie van de Belgische Investeringsmaatschappij vr Ontwikkelingslanden (BIO) - Fase 2

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Economische effecten van digitale marktplaatsen

Economische effecten van digitale marktplaatsen Ecnmische effecten van digitale marktplaatsen In pdracht van: Prvincie Overijssel Prvincie Gelderland Prvincie Nrd-Brabant Ministerie van Ecnmische Zaken Prject: 2008.009 Publicatienummer: 2008.009-0815

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017 STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017 Onderscheidend in betrkkenheid en bereikbaarheid De Maatschap Medische Micrbilgie & Immunlgie Gelderland ziet de kmende jaren de cncurrentie verder tenemen. De verwachting

Nadere informatie