Curriculum vitae Dr P.E.J. (Peter) Laan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum vitae Dr P.E.J. (Peter) Laan"

Transcriptie

1 Curriculum vitae Dr P.E.J. (Peter) Laan Persnlijke gegevens Peter (Petrus Everardus Jzef) Laan Hrn (NH), 1957 Studie: Dctraalstudie Bilgie (Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit van Amsterdam) Prmtienderzek Universiteit van Nijmegen / Rijksuniversiteit Utrecht: Prefschrift: Mechanisms f fld-tlerance in Rumex species (1990) Huidige werkkring en functie: Directeur en senir adviseur bij Bureau FARO Advies. Creatieve cnceptntwikkeling, plan- en prjectntwikkeling, prcesmanagement en internatinale samenwerking met 20 jaar relevante werkervaring in verschillende trajecten Tel Websites: Persnsprfiel Peter Laan is een prfessineel geschlde en ervaren dcent, trainer en cach. Hij heeft een nderwijsachtergrnd en een heel brede en rijke ervaring in het ntwikkelen en verzrgen van nderwijs in allerlei vrmen: (gast)clleges vr grte grepen studenten p Universiteit en Hgeschlen, trainingen in binnen- en buitenland ver ndernemerschap en prjectntwikkeling, prjectgrep begeleiding, caching van delgrepen, ntwikkeling en uitvering van Masterpleidingen. Een psmming van de activiteiten in dit kader zijn te vinden in de werkervaringen. Peter Laan is een allrund prjectleider die ervaring heeft met prjectmanagement en planvrmingsprcessen, waarbij het sturen p prcessen en prcesmanagement in tenemende mate nderdeel van zijn werk is gewrden. Zijn ervaringen zijn gesteld p werkzaamheden vanuit verschillende inhudelijke disciplines (reginale ntwikkeling, nieuw ndernemerschap, MvO, duurzame ntwikkeling, ruimtelijke rdening, recreatie en terisme, beleidsvrming, Eurpese prgramma s, internatinale samenwerking). Deze heeft hij pgedaan binnen verschillende rganisaties (nderwijs- en nderzeksinstituten, cnsultancy, prvinciale verheid). Hierbij heeft hij samengewerkt met een grt scala aan betrkkenen (nderwijsinstellingen, gemeenten/prvincies, Rijksverheid, MKB-bedrijven, waterschappen, bestuurders, bewners etc.). Peter heeft dan k een grt netwerk p verschillende terreinen, verspreid ver heel Nederland, maar k daarbuiten in de EU. Hij is sterk in het verbinden van mensen en thema s en het ntwikkelen van prjecten en prgramma s. Zijn acquisitiekracht is grt dr seniriteit en zijn brede kennis en ervaring p verschillende terreinen. Als mens heeft hij van nature een grte betrkkenheid en inlevingsvermgen in mensen van verschillende achtergrnden en kan als integrale denker en dener ged cmmuniceren met een grte verscheidenheid aan betrkkenen. In prcessen treedt hij vaak p als initiatr en inspiratr die mtiverend, enthusiasmerend en met vertuigingskracht p kan treden en plssingen naar vren kan brengen.

2 Persnlijke kernkwalificaties Creatief en vernieuwend denker en dener ( innvatr en imprvisatr ) Ondernemende instelling met resultaatgerichte huding Integrale denker en dener die ged kan cmmuniceren met diverse specialisten ( duizendpt ) Initiëren, frmuleren, rganiseren en begeleiden van prgramma s, prjecten en prcessen ( initiatr ) Mtiverend, enthusiasmerend, vertuigingskracht ( inspiratr ) Teamspeler en bruggenbuwer (samenwerking) Sterk in kppeling van inhudelijke en beleidsmatige kennis aan verandering- en interactieve prcessen Betrkkenheid en inlevingsvermgen ten aanzien van actren Schrijver p allerlei niveaus in de Nederlandse, Engelse en Duitse taal Internatinale ervaring en fcus; prfessinele spreek- en schrijfvaardigheid in Engelse en Duitse taal. Een aantal vrbeelden van vr de functie relevante uitgeverde en lpende prjecten Interreg V-B Nrdzee prject Future business grwth using yung talents (Talents!). Samen met partners uit Duitsland, Verenigd Kninkrijk, Denemarken, Nederland en België wrdt.l.v. initiatiefnemer Peter Laan en lead partner Gemeente Middelburg een prject vrbereid m.b.t. de ntwikkeling van nieuwe cncepten m het 3 e nderwijsniveau (Universitieiten, HBO s, MBO s) beter af te stemmen p de tekmstige arbeidsmarkt. Namens Fryslân is NHL (Dr. Peter Jre en Drs. Oege Reitsma) partner in dit prject (submitted, Juni 2015). Een vergelijkbaar en cmplementair prject, genaamd Skills develpment fr yung talents dat meer gericht is p skills ntwikkeling in de technische en ntwerpsectr wrdt inmiddels vrbereid met partners uit het Nrdwest Eurpa gebied (Frankrijk, Ierland, België, Duitsland, Nederland) m als prject te wrden ingediend bij Interreg VB NWE in nvember Interreg IV B Nrdzee prject Vital Rural Area ( ). Als prjectmanager van het prject, bestaande uit 13 partners uit 6 Nrdzeelanden en een Scientific Team, heeft Peter Laan dit prject zwel inhudelijk als prjectmatig en financieel begeleid. In de aangeslten regi s werden innvatieve prjecten uitgeverd, p grnd waarvan een methdiek is ntwikkeld die in andere regi s kan wrden tegepast. Prjectvrbeelden vr ntwikkeling van ndernemers en jnge talenten zijn de Kenniswerkplaats (waarin samenwerking met de Friese Prt en Nrdwin Cllege) en het Innvatiehuis in Nrdst Fryslan en STEPS in Nrflk, een prject rndm caching van jnge ndernemers. Zie verder Vital vrmde de vrlper van het Talents! prject Interreg IVA prject Agrbiplymeren ( ). Samen met de Lectren dr. Jan Waalkens (ndernemerschap, kennisinnvatie en kennisdeling), dr. Rudy Flkersma en ir. Daan van Rijen (allen Stenden Hgeschl, Emmen) en het netwerk rndm dit thema, heeft Peter Laan een prject uitgeverd rndm de marktverkenning vr de mbuw en tepassing van Bi-afbreekbare kunststffen. Bij bedrijven in Nederland en Duitsland werd, samen met studenten van Stenden, een nderzek uitgeverd naar de tekmstige marktvraag van bi-afbreekbare kunststffen. Vanuit zijn functie als Lectr Reginale Ecnmie (Kenniscentrum Duurzame Stad- en Streekntwikkeling, Fntys Hgeschlen Eindhven) heeft Peter Laan twee prjecten ntwikkeld en tt uitver gebracht ( ): a) Naar een fijn stf neutrale regi Zuidst Brabant, een samenwerkingsprject met Onderzeksbureau Triple E (Arnhem), nderzeksinstituut VITO (Ml, België), Prvincie Nrd-Brabant, SRE, gemeenten in de regi, private partners (Heijmans, RWS, Flriade 2012, Venl) m via gerichte maatregelen met gren de fijn stfprblematiek aan te pakken

3 a) Innvatie in de grensregi! De ruimtelijke inrichting en ntwikkeling van het bedrijventerrein in de regi Venl-Tegelen-Nettetal (met gemeente Venl en Kreis Nettetal), dat uiteindelijk in een Interreg IVA aanvraag prject uitmndde Prjectleider Onderzek in Höglwald (Augsburg, Duitsland, 1991). Als pst-dc nderzeker aan de Universität Hhenheim (Stuttgart) heeft Peter Laan nderzek verricht met studenten en cllega s en was prjectleider in een langjarig samenwerkingsprject tussen acht zuid-duitse Universiteiten. Presentatie en publicatie in het Duits behrden tt het takenpakket. Werkervaringen en cmpetenties Dr Peter Laan 1 Academisch werk- en denkniveau - Een afgernde prmtie ude stijl (1990), pst-dc ervaring p internatinaal gerenmmeerde Universiteit (Universität Hhenheim, Stuttgart, Duitsland) - Wetenschappelijke publicaties en artikelen in internatinale tijdschriften - Lectr Reginale Ontwikkeling bij het Kenniscentrum Duurzame Stad- en Streekntwikkeling aan de Fntys Hgeschlen, Eindhven ( , Lectr A) 2 Onderwijservaring - Universitair dcent aan de Kathlieke Universiteit Nijmegen: kandidaats- en dctraalstudenten. Cllegereeksen en dctraalstudiebegeleiding ( ) - Hgeschl hfddcent aan de Rijkshgeschl IJselland (Deventer): nderwijs aan vltijden deeltijdstudenten p het gebied van Natuur, Milieu en Landschap, Txiclgie, Methden van Onderzek, Integraal waterbeheer, Duurzame reginale ntwikkeling ( ) - Kerndcent aan de PABO van de Rijkshgeschl IJselland (Deventer): natuurnderwijs en stage/afstudeerbegeleiding (1996) - Lectr Reginale Ecnmie en Plattelandsntwikkeling, Kenniscentrum Duurzame Stad- en Streekntwikkeling, Fntys Hgeschlen, Eindhven ( ) - Ervaring en kennis gesteld p een lange en brede nderwijservaring p Universiteit en verschillende Hgeschlen en vanuit de praktijk (werkkringen en bureau FARO Advies) dr pdrachten aan afgestudeerden en studenten in de laatste fase van de studie - Ervaring met pleiding en (na)schling van dcenten als Lectr bij Fntys Hgeschlen in Eindhven (Kenniskring inclusief externe experts); begeleider van AIO s samen met hgleraren van Universiteit van Maastricht en Radbud Universiteit Nijmegen - Ervaring met: curriculumntwikkeling (Rijkshgeschl IJselland, Deventer): 4-jarig prfiel Natuur, Milieu en Landschap.b.v. prjectgestuurd nderwijs visitaties / accreditaties (Rijkshgeschl IJselland, Deventer) verschillende nderwijsvrmen (PGO, Ontdekkend leren, prjectnderwijs, werkplaats.b.v. meester-gezel principe, samenwerkingsprjecten Hgeschlen, duaal nderwijs) en srten (vltijds- en deeltijdnderwijs, Master en deeltijdmaster, duaal nderwijs) relatie hgeschl werkveld: prfielcördinatr, stage- en afstudeercördinatr, ntwikkeling en uitvering Masters (EMRA, TOM, Rijkshgeschl IJselland), samenwerkingsprjecten pleidingen en lectraat NHTV (Breda), samenwerking Hgeschl-pleidingen en werkveld vanuit Lectraat Fntys (Eindhven), nderwijs(na)schlingsprgramma s vr jnge afgestudeerden uit het werkveld (Larenstein, Velp), mdel de Kenniswerkplaats : verkenning en implementatie in NO Friesland, Kp van N.Hlland en de Veenklniën (met Dr. Ir. W. Frthuis, lectr Larenstein, Velp) internatinale riëntatie Hgeschl-nderwijs: samenwerking Windesheim Hnurs Cllege prgramma, uitwisselingsprgramma s studenten NHTV met Plen, Masterpleidingen (IJselland, Fntys) en grensverschrijdende prjecten Duitsland- Nederland (Fntys Lectraat); verkenning samenwerking met Fachhchschule

4 Osnabrück/Münster (Prf. Arens-Fischer) en met Rhein-Waal Hchschule Kleve (Dr. Gerhard Heusipp); samenwerking met Eurpa-cllege (Universiteit van Gent-Brugge, Prf. Aime Heene) kennis van subsidies en nderwijsprjectaanvragen: Scrates-beurzen en SIA RAAK aanvragen, participatie in reginale prgramma s met EU subsidie Trainingen en lezingen - Trainingen aan werkvelddeskundigen rndm het thema Landelijk gebied in beweging: beleid, prgramma- en prjectntwikkeling (Hgeschl Larenstein, Wageningen, ) - Van eclgie tt duurzame bedrijvigheid en Gevaarlijke stffen : lezingen en training aan het MKB bedrijfsleven in het kader van de Cursus Milieucördinatr (Bedrijfs Milieu Dienst Ost, 2000 heden) - Creatieve brainstrmsessies rndm prjectntwikkeling vr Vlaamse gebiedscördinatren (2007) Internatinaal - Caching aan LEADER-cördinatren uit Nederland, Ierland en Verenigd Kninkrijk m.b.t. het pzetten van samenwerkingsverbanden p het gebied van innvatieve plattelandsntwikkeling (4 wrkshps in betrkken landen, in samenwerking met Natinaal LEADER-Netwerken NL, Ierland en VK, 2005). - Brainstrm- en ut-f-the-bx denken training aan Vlaamse LEADER-cördinatren (2008). - Expert-caching aan cllega s van ministerie van Landbuw en reginale plattelandsactren in Remenie (werkbezeken en trainingen in plattelandsregi s, ) - Training van delgrepen ter vrbereiding van de implementatie van Eurpese plattelandsprgramma s in Letland, Plen en Remenie ( ) - Key-nte en invited speaker p internatinale cngressen (2002-heden); recent in het Eurpean Ecnmic and Scial Cmmittee (EESC) in een Public Hearing in Brussel ver Yung talents, skills en het belang van Vcatinal Educatin & Training (januari 2015) en vr het Cmité van de Regi s in Prt (Prtugal) een lezing ver het nieuwe Talents! prject rndm het belang van Skills ntwikkeling, ndernemerschap en VET (juni 2015) 4 Managementkwaliteiten - Ervaring met persnele beleidscyclus en berdelingstraject (als prgrammamanager bij Prvincie Overijssel) - Algemeen management, persnele en financiële eindverantwrdelijkheid bij EUprgramma s (LEADER ; Interreg prjecten ) - Leidinggeven aan dcenten (vanuit Kenniskring Lectraat Fntys) - Training jnge prfessinals (Hgeschlen en bij Grntmij Nederland) 5 Overig - Zelfstandige, authentieke persnlijkheid, cnceptueel, creatief en strategisch denker en dener met enthusiasme en vertuigingskracht - Uitstekende kennis en uitdrukkingsvaardigheid (schriftelijk en mndeling) van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal.

5 CV chrnlgisch 2005 heden Directeur en senir adviseur bij Adviesbureau FARO Advies. Cnsultancy p het gebied van innvatieprcessen, prjectntwikkeling en Eurpese samenwerking cncept- en ideentwikkeling vr maatschappelijk relevante thema s internatinale samenwerking vanuit EU-prgramma s (kwartiermaker, partnersearch, prjectleiderschap, schrijver prjectvrstellen) ntwikkelaar en uitverder wrkshps en mdules in hger nderwijs, gastlezingen en clleges, dagvrzitterschappen Senir adviseur bij Grntmij Nederland BV, team Ruimte en reginale Planning Prjectverwerver en uitverder; prjectleider Cördinatr Duurzaamheid, lid natinaal team Duurzaamheid Prjectleider binnen het nieuwe Natinaal Netwerk Platteland (POP2, ETC/CLM) vr de velden: a) deskundigheidsbevrdering en b) (internatinale) samenwerking c) cntactpersn Transnatinale samenwerking naar de EU (DG Agri) Vanuit FARO Advies Lectr Reginale Ecnmie aam de Fntys Hgeschlen Eindhven Kenniscentrum Duurzame Stad- en Streekntwikkeling, rechtstreeks ressrterend nder de Raad van Bestuur (lectr A functie) Prjecten: b) Naar een fijn stf neutrale regi Zuidst Brabant, samenwerkingsprject met Onderzeksbureau Triple E (Arnhem), nderzeksinstituut VITO (Ml, België), Prvincie Nrd-Brabant, SRE, gemeenten in de regi, private partners (Heijmans, RWS, Flriade 2012, Venl) c) Ruimtelijke inrichting en ntwikkeling van de grensregi Venl-Tegelen- Nettetal (met Fntys, Venl, gemeente Venl en Kreis Nettetal; Interreg aanvraag); Interreg IVA aanvraag prject Venl-Nettetal d) Ontwikkeling Internatinal Master Sustainable Reginal Develpment e) Begeleiding van AIO s p het gebied van ndernemerschap en nderzeksmethdiek, in cllegiale samenspraak met cllega s van de Universiteit van Maastricht en Radbud Universiteit Nijmegen f) Training van dcenten in de Kenniskring p het gebied van nderzeksmethdlgie en Duurzame Reginale Ontwikkeling g) Van een beheften- naar een belevingsecnmie: ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en identiteitsntwikkeling: studies en vrdrachten (met NHTV en Tels) Prvincie Overijssel, Zwlle - Senir beleidsmedewerker. Ontwikkelen en schrijven van de Plattelandsvisie vr de Prvincie met betrekking tt zwel het fysieke als het sciale en ecnmische deel; - Opstart en uitvering EU-prgramma LEADER+ Ost-Nederland): schrijven prgrammadcument en implementatie in de Overijsselse regi s, rganisatie en management; - Prgrammamanager van het sciaal- ecnmische EU-innvatieprgramma LEADER+ vr de Regi Ost-Nederland (Overijssel en Gelderland); - natinale en internatinale netwerkntwikkeling en samenwerking/cntactpersn vr Nederland met betrekking tt transnatinale samenwerking; - lid prgrammamanagement EU-prgramma s Overijssel (POP, D2-, Interreg- en PO-prgramma s); - secretaris Cmité van Tezicht LEADER Ost-Nederland.l.v. resp. gedeputeerde Kemperman, Bennink en Jansen. - Lid vrbereidingsgrep nieuwe ecnmisch EU-prgramma vr Ost- Nederland (EFRO); - lid van de vrbereidings- en schrijfgrep ten beheve van de ntwikkeling van het nieuwe EU-plattelandsntwikkelings-prgramma ( ) vr Nederland (aanspreekpunt vr de EU namens Nederland vr de assen 3 en 4

6 van dit prgramma; schrijver van de assen 3 en 4 (samen met LNV- en prvinciale cllega s) Hgeschldcent aan de Hgeschl IJselland, HBO Milieukunde (vrheen Nieuw Rllecate ) Deventer. Hgeschldcent: initiatie, nderwijsntwikkeling en uitvering in het regulier vltijds- en deeltijdnderwijs. Cördinatr afstudeerprfiel Natuur, Milieu en Landschap; Ontwikkelaar en cördinatr van de Internatinal Masters Opleiding Envirnmental Management f Rural Areas (EMRA, Eurpese 1-jarige cursus); Dcent Tweede Fase Masters Onderwijs Milieukunde (TOM, met van Hall Instituut, Grningen/Leeuwarden en Hgeschl Larenstein, Velp; deeltijdpleiding vr berepsbeefenaars) Onderzeker bij het Labratrium vr Milieunderzek (LMO), KEMA, Arnhem. Thema: Relatie CO2 en grei bij Fagus sylvatica (beuk) Prjectleider (pst-dc) aan het Institut für Pflanzenernährung, Universität Hhenheim (Stuttgart, Duitsland).l.v. Prf. Dr. Dr. h.c. H. Marschner. Thema: Verzuring en bekalking in dennenbssen. Samenwerkingsprject tussen 8 zuid-duitse Universiteiten 'Eerste geldstrm' prmtie-nderzek ( ude stijl ) Kathlieke Universiteit Nijmegen, vakgrep Experimentele Planteneclgie, Rijksuniversiteit Utrecht, University f Hull (UK). Universitair dcent. Wetenschappelijk nderzek en nderwijs (kandidaats- en dctraalnderwijs). Prefschrift 'Mechanisms f fld-tlerance in Rumex species' (juni 1990). Prmtren: prf. dr C.W.P.M. Blm (KUN) en prf. dr. H. Lambers (RUU); c-referent: prf. dr. W. Armstrng (University f Hull, UK) Dctraalstudie Bilgie Vrije Universiteit (VU, Amsterdam) en Universiteit van Amsterdam (UvA, Amsterdam). Experimentele Planteneclgie, Plantenfysilgie, Diereclgie en Electrnenmicrscpie.1 e graads nderwijsbevegdheid Lerarenpleiding VL/VU, Amsterdam. Hfdvak Bilgie, bijvak Scheikunde en Onderwijskunde/didactiek. 2 e graads nderwijsbevegdheid Geselecteerde trajecten en prjecten Prjectleiderschap en inhudelijke prjecten (zie k website Prjectleider en ntwikkelaar van het Interreg VB Nrdzee prject Future business grwth using yung talents (Talents!) (2015). Eurpees samenwerkingsprject gericht p de ntwikkeling van de bendigde skills van tekmstige jnge ndernemers en talenten dr verbinding van het MKB met jnge talenten en andere reginale stakehlders in Living Labs- submitted juni 2015 Prjectleider/ntwikkelaar Interreg VB NWE aanvraag Skills develpment fr yung talents (2015). Eurpees samenwerkingsprject gericht p het ntwikkelen van de bendigde skills van tekmstige jnge ndernemers in het technisch en ntwerpdmein dr verbinding van het MKB met jnge talenten en andere reginale stakehlders in Living Labs (t be submitted nvember 2015) Ontwikkelaar en prjectleider Interreg VB NWE aanvraag Healthy Regins (2015). In pdracht van de prvincie Nrd-Brabant is, samen met 4 partnerregi s uit zuidst Brabant en partners uit Duitsland, Verenigd Kninkrijk, België, Ierland en Frankrijk een prject ntwikkeld rndm Healthy Ageing, gezndheid en integrale gebiedsntwikkeling, dat in het vrjaar van 2015 is ingediend bij het Interreg Secretariaat in Lille. Prjectleider Interreg IV-B Nrdzee prject Vital Rural Area ( ), Eurpees samenwerkingsprject rndm de vitalisering van rurale gebieden en regi s (zie Prjectleider vr LEADER de Barnie p het gebied van gebiedsmarketing en innvatief ndernemerschap. Kwartiermaker en prjectleider vr de samenwerking tussen de Barnie en de Plse regi Krajina (Leszn). Samenwerking met Dr. Esther Peperkamp/Dr. Albert van Schendel (NHTV, Breda) (2012) Prjectsamenwerking p het gebied van het nieuwe ndernemen in de zrg en kwaliteitsterisme, gekppeld aan bezinnings- en spirituele arrangementen, gezndheid en wellness. Samenwerking met Hilde de Nrd (Adviesbureau Zrgperspectief) en Prf. Dr. Jhan Buwer (Directeur Onderzek aan de NHTV, Breda) ( )

7 Ontwikkeling van een zrghtel in vrmalig klster Angeli Custdes, Raalte (2011) Ontwikkeling Limes Rmana in samenwerking met LEADER-grep Krmme Rijn, Stichting Werk aan de linie en de Prvincie Utrecht (internatinale samenwerking met LEADER Limes in Aalen (Duitsland), ntwikkeling educatieve prgramma s) Prjectleider Reginale ntwikkeling Natinaal Landschap het Grene Wud in relatie tt stedelijke ecnmische ntwikkeling Brabantstad (in pdracht van KvK Brabant, 2010) Prjectleider Ontwikkeling en implementatie Berderijeducatie Nrd-Hlland vr 300 basisschlklassen (met ANV s en IVN/NME, in pdracht van de Prvincie Nrd-Hlland, ) Kwartiermaker en prjectleider Identiteitsntwikkeling in de Barnie met ndernemers uit de regi, in pdracht van de Plaatselijke Grep LEADER de Barnie ( ). Schrijver reginale ntwikkelingsplannen LEADER vr de gebieden Kp van Nrd-Hlland en Bven-Dmmel. Schrijver Ontwikkelingsplan vr de Visserij in Nrdwest Hlland (in het kader van EVF, in pdracht van Ontwikkelingsmaatschappij Nrd-Hlland Nrd, 2008). Prjectleider ntwikkeling Jacbspaden Ost-Nederland i.s.m. cllega s uit Gelderland, Friesland, Drenthe en Grningen ( ) Training en caching, lezingen, dagvrzitterschappen Trainingen aan werkvelddeskundigen rndm het thema Landelijk gebied in beweging: beleid, prgramma- en prjectntwikkeling (Hgeschl Larenstein, Wageningen, ). Dagvrzitter vr Landschapsbeheer Nederland rndm het thema "Jngeren actief" en "kansen vr samenwerking IVN-LBN" ( ). Vrlichting internatinale samenwerking binnen LEADER aan Belgische cördinatren van Plattelandsgrepen (in pdracht van Natinaal Netwerk Plattelandsntwikkeling, 2005). Van eclgie tt duurzame bedrijvigheid en Gevaarlijke stffen : lezingen en training aan MKB bedrijfsleven in het kader van de Cursus Milieucördinatr (BMD Ost, 2000 heden). Creatieve trainingssessie aangaande prjectntwikkeling en samenwerking aan Vlaamse Leader- cördinatren (nvember 2008). Internatinaal Prjectleider samenwerkingsprject de Barnie Krajina i Lasw (Leszn, Plen) in pdracht van regi de Barnie. ( ) Wrkshps implementatie plattelandsbeleid Turkije (in samenwerking met ministerie van Landbuw en Planning, 2010) Trainingen in pzet en rganisatie van LEADER in Turkije: wrkshps in de regi Nallihan (2009) en MATRA-aanvraag t.b.v. pstart pilt regi s in Turkije Training en begeleiding implementatie Eurpese plattelandsprgramma POP in Remenie met Ministerie van Landbuw en reginale stakehlders (in samenwerking met en in pdracht van DLG, Utrecht) Caching aan LEADER-cördinatren uit Nederland, Ierland en Verenigd Kninkrijk m.b.t. het pzetten van samenwerkingsverbanden p het gebied van innvatieve plattelandsntwikkeling (4 wrkshps in betrkken landen, in samenwerking met Natinaal LEADER-Netwerken NL, Ierland en VK, 2005). Implementatie EU-prgramma s en Beheers- en Betaal autriteitsfunctie in Letland en Remenië ( ). Expert-caching aan cllega s van ministerie van Landbuw en reginale plattelandsactren in Remenie (werkbezeken en trainingen t.b.v. implementatie LEADER in plattelandsregi s, ).

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag Master of Music Hanzehogeschool Groningen d.d. 21 maart 2013

Samenvatting aanvraag Master of Music Hanzehogeschool Groningen d.d. 21 maart 2013 Samenvatting aanvraag Master f Music Hanzehgeschl Grningen d.d. 21 maart 2013 Algemeen Srt aanvraag: Nieuwe pleiding X Omzetting van een nbekstigde naar een bekstigde bestaande hb master (geaccrediteerd

Nadere informatie

Docent / Onderzoeker, met een stevige basis in het hoger ICT onderwijs.

Docent / Onderzoeker, met een stevige basis in het hoger ICT onderwijs. Dcent / Onderzeker, met een stevige basis in het hger ICT nderwijs. Geprmveerd Wiskundige / Infrmaticus dceert, ntwikkelt en adviseert p het gebied van sftware engineering en bijbehrende nderwijsmethden.

Nadere informatie

linn in li i ii nu ii ii 3788646

linn in li i ii nu ii ii 3788646 Ingekmen Prvincie Nrd-Brabant Breda, 25 februari 2015 linn in li i ii nu ii ii 3788646 Aan de cmmissaris van de Kning Nrd-Brabant, in het kader van de Prvinciale Staten verkiezingen p 18 maart as. en de

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond

Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond KvK te s-gravenhage 40409378 Pstbus 600 Phne +31 (0)79 343 81 49 inf@knas.nl 2700 MD Zetermeer Fax +31 (0)79 343 81 50 www.knas.nl Kninklijke Van: KNAS Opleidingen Maitre AJ van der Weg Onderwerp: Tpcach

Nadere informatie

FRIS katalysator. Trekkers: - LRM - UHasselt BEW

FRIS katalysator. Trekkers: - LRM - UHasselt BEW FRIS katalysatr Trekkers: - LRM - UHasselt BEW Vrstelling FRIS werkgrep katalysatr Werkgrepleden: Jeren Blemen, LRM Piet Pauwels, UHasselt Faculteit BEW Buwstenen FRIS-cluster Belang katalysatr Ecnmisch

Nadere informatie

Tjalling de Vries Gemeente Enschede. #TwenteM2S

Tjalling de Vries Gemeente Enschede.  #TwenteM2S Tjalling de Vries Gemeente Enschede www.twentemve2scial.nl #TwenteM2S Versnellen sciale ndernemingen Wij helpen innva

Nadere informatie

Solliciteren bij bnr. Selectiecriteria juniormedewerker

Solliciteren bij bnr. Selectiecriteria juniormedewerker Slliciteren bij bnr Fijn dat je wilt slliciteren p de functie van junirmedewerker bnr. Dat kan dr nderstaande vragen te beantwrden, die gebaseerd zijn p de selectiecriteria vr junirmedewerkers. Het eindprfiel

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

Drenthe College Regionaal Opleidingen Centrum. Assen - Emmen - Meppel

Drenthe College Regionaal Opleidingen Centrum. Assen - Emmen - Meppel Drenthe Cllege Reginaal Opleidingen Centrum Assen - Emmen - Meppel Drenthe Cllege Lcaties in Assen, Emmen en Meppel Ruim 8.300 mb-studenten in ttaal p alle lcaties Entree nderwijs (vrmalig niveau 1) Opleidingen

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Curriculum Vitae ing. F.J. (Erik) Bulten

Curriculum Vitae ing. F.J. (Erik) Bulten Persnlijke gegevens Naam: Ing. F.J. (Erik) Bulten Gebrtedatum: 31 januari 1971 Wnplaats: Ridderkerk Burgerlijke staat: Gehuwd, 3 kinderen Natinaliteit: Nederlandse Opleiding Jaar van tt 1983-1988 HAVO

Nadere informatie

Handleiding TechFinder: gebruikers

Handleiding TechFinder: gebruikers Handleiding TechFinder: gebruikers Wetenschap- en techniekaanbd p maat Inhud Wat is TechFinder?... 1 Vr wie?... 1 Registreren... 1 Inlggen... 2 Prduct zeken... 3 Resultaat zekpdracht... 6 Prduct aanvragen...

Nadere informatie

Solliciteren Voor humane wetenschappen. Solliciteerweek 2 april 2014 Annelies Somers Karel Joos Dienst Studieadvies

Solliciteren Voor humane wetenschappen. Solliciteerweek 2 april 2014 Annelies Somers Karel Joos Dienst Studieadvies Slliciteren Vr humane wetenschappen Slliciteerweek 2 april 2014 Annelies Smers Karel Js Dienst Studieadvies Overzicht Vacatures Bevraag jezelf CV Brief Interview Andere Inleiding Inleiding : enkele bedenkingen

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 6. Stichting Kennisnet Ict op School 1.

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 6. Stichting Kennisnet Ict op School 1. 1 / 6 Regeling ntwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Prjectplan Auteur(s) Versienummer Datum Stichting Kennisnet Ict p Schl 1.0 februari 2007 2 / 6 1a NAW-gegevens van de aanvragende nderwijsinstelling

Nadere informatie

EU-subsidies voor gemeentes

EU-subsidies voor gemeentes EU-subsidies vr gemeentes Organiseren van de verwerving 12 januari 2010 In deze presentatie 1. Intrductie: De EU-regelingen 2. Het nderzek van BB / PNO Cnsultants 3. EU-subsidieverwerving dr gemeenten

Nadere informatie

Meerjarenplan 2015-2020

Meerjarenplan 2015-2020 Meerjarenplan 2015-2020 Clfn Meerjarenplan 2015 2020 Kenniscentrum Biplaire Strnissen Vastgesteld dr het bestuur van het Kenniscentrum Biplaire Strnissen in ktber 2015. Het Kenniscentrum Biplaire Strnissen

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Welkom op de Haarlemse Open Dag

Welkom op de Haarlemse Open Dag Welkm p de Haarlemse Open Dag We heten je van harte welkm p de Open Dag van Hgeschl Inhlland Haarlem. Op deze dag - die duurt tt 14:00 uur - presenteren alle pleidingen zich die in Haarlem aangebden wrden.

Nadere informatie

Projectvoorstel gemeente Leeuwarden voor de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljouwert als Europese Hoofdstad van Cultuur 2018

Projectvoorstel gemeente Leeuwarden voor de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljouwert als Europese Hoofdstad van Cultuur 2018 Prjectvrstel gemeente Leeuwarden vr de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljuwert als Eurpese Hfdstad van Cultuur 2018 Inleiding. Het cllege van burgemeester en wethuders heeft samen met Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Samenvatting van de Jaarrapportage Welzijn 2014. AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en organisatie

Samenvatting van de Jaarrapportage Welzijn 2014. AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en organisatie Samenvatting van de Jaarrapprtage Welzijn 2014 AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en rganisatie Maart 2015 Algemeen Dit is de samenvatting van de Jaarrapprtage Welzijn 2014 van Stichting

Nadere informatie

Mediteren voor Musici

Mediteren voor Musici Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Mediteren vr Musici Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek Cntact: 06 155 77 510 infrmatie@hetsandelhut.nl

Nadere informatie

Sociaal akkoord arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe

Sociaal akkoord arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe Sciaal akkrd arbeidsmarkt Zrg en Welzijn Stedendriehek en Nrd-Veluwe De aanleiding tt het vrmen van een sciaal akkrd In 2013 waren ruim 57860 (brn: WGV Zrg en Welzijn) inwners in de regi s Stedendriehek

Nadere informatie

Vooraf. Operationeel programma ESF. 01.01.2014 t/m 31.12.2020

Vooraf. Operationeel programma ESF. 01.01.2014 t/m 31.12.2020 Subsidieregeling ESF 2014-2020 De Subsidieregeling ESF 2014-2020 (ESF) is gericht p de ndersteuning van prjecten p het gebied van actieve inclusie en actief en geznd uder wrden. Algemene infrmatie Aanvraagtermijn:

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Retailmanagement brochure voor bedrijven

Retailmanagement brochure voor bedrijven Campus Schnmeersen Gebuw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent Retailmanagement brchure vr bedrijven Deze brchure bevat de belangrijkste infrmatie ver de pleiding Retailmanagement. De meest up t date infrmatie

Nadere informatie

Het project wisselt de gehanteerde methodieken, expertise en ervaring uit met de andere gemeenschapscentra.

Het project wisselt de gehanteerde methodieken, expertise en ervaring uit met de andere gemeenschapscentra. BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel prject: Caleidscp Initiatiefnemer: GC De Vaartkapen Prjectmschrijving Caleidscp is een zelfrganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Het draagvlak wrdt gevrmd

Nadere informatie

VISIE OP LEREN. De uitgangspunten van de samenwerking; Het opleiden binnen het partnerschap; Het leren binnen het partnerschap.

VISIE OP LEREN. De uitgangspunten van de samenwerking; Het opleiden binnen het partnerschap; Het leren binnen het partnerschap. VISIE OP LEREN Opleiden en leren in het partnerschap Apeldrn Zutphen Vr het welslagen van de missie is het van het grtste belang dat binnen het partnerschap gewerkt wrdt vanuit een gemeenschappelijke visie

Nadere informatie

Handleiding TechFinder: gebruikers

Handleiding TechFinder: gebruikers Handleiding TechFinder: gebruikers Wetenschap- en technlgieaanbd p maat Inhud Wat is TechFinder?... 1 Vr wie?... 1 Registreren... 1 Inlggen... 2 Prduct zeken... 3 Resultaat zekpdracht... 6 Prduct aanvragen...

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013 Beleidsntitie 2013-2016 100, uw welzijns- en zrgnetwerk Vastgesteld p 26 april 2013 1 1 Inleiding Begin 2012 maakte 100, uw welzijns- en zrgnetwerk een drstart, na vier jaar nder de naam Zwel NN vanuit

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek p het Newmancllege. 1. Inleiding Het Newmancllege streeft naar een sterke prfilering p het gebied van de bètatechnische vakken. De argumenten

Nadere informatie

E-car sharing in Zuid - Limburg

E-car sharing in Zuid - Limburg E-car sharing in Zuid - Limburg Januari 2014 Inhudspgave 1. Intrductie e-car sharing 2. Visie en tepassing in Zuid Limburg 3. Pilt prject Sittard - Geleen Intrductie e-car sharing Wat is (e-) car sharing

Nadere informatie

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie?

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie? Naam van de rganisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Directeur/hfd van een Academie Directeur/hfd afdeling Opleidingen Senir Learning Cnsultant/ Senir Onderwijskundige Learning cnsultant/ Onderwijskundige

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Ontdek wie je bent, wat je kan en wat je wilt!

Ontdek wie je bent, wat je kan en wat je wilt! Haarbrug 18, 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Baan in Beeld Lpbaanadvies Ontdek wie je bent, wat je kan en wat je wilt! Het lpbaanadvies van Baan in Beeld is bestemd vr: 1) Medewerkers

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN VOOR HET INHOLLAND LECTORAAT elearning en Blended Learning December 2007 december 2011

STRATEGISCH PLAN VOOR HET INHOLLAND LECTORAAT elearning en Blended Learning December 2007 december 2011 STRATEGISCH PLAN VOOR HET INHOLLAND LECTORAAT elearning en Blended Learning December 2007 december 2011 Dr. Guus Wijngaards INHOLLAND Lectr elearning 1 nvember 2007 INHOLLAND Lectraat elearning Strategisch

Nadere informatie

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken.

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Ondersteuning gericht p kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van persnen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Bea Maes KU Leuven Een veld in beweging Vlwaardig burgerschap

Nadere informatie

ECP 13 mei 2013. Monika Sormann, dept. EWI

ECP 13 mei 2013. Monika Sormann, dept. EWI ECP 13 mei 2013 Mnika Srmann, dept. EWI Beleidsinstrumentarium 2 Vlaanderen in Actie Vlaanderen in Actie (ViA) is het tekmstprject vr Vlaanderen. Vlaanderen wil tegen 2020 uitmunten als een ecnmisch innvatieve,

Nadere informatie

Solliciteren kan je leren. Solliciteerweek 27 april 2015 Greet Van de Vyver Dienst Studieadvies

Solliciteren kan je leren. Solliciteerweek 27 april 2015 Greet Van de Vyver Dienst Studieadvies Slliciteren kan je leren Slliciteerweek 27 april 2015 Greet Van de Vyver Dienst Studieadvies Overzicht Vacatures Bevraag jezelf CV Brief Interview Andere Inleiding Inleiding : enkele bedenkingen Stel :

Nadere informatie

Coördinator Medialab Quindo

Coördinator Medialab Quindo Hwest Vacature Cördinatr Medialab Quind OPLEIDING/DIENST PLAATS TEWERKSTELLING Jurnalistiek Hwest Krtrijk VOLUME 100% BAREMA INFO WEDDESCHAAL PUBLICATIE REF. NUMMER 594 (B31) www.nd.vlaanderen.be Openbaar

Nadere informatie

Functiefamilie: Directie

Functiefamilie: Directie Bijlage 3 bij Regeling ntwikkelen, functineren en berdelen (Cmpetenties per functieprfiel) Functiefamilie: Directie Cmpetentie: Netwerken De mate waarin de persn relaties en/f samenwerkingsverbanden binnen

Nadere informatie

PWO-oproep 2014-2015 Personeelsmededeling

PWO-oproep 2014-2015 Personeelsmededeling PWO-prep 2014-2015 Persneelsmededeling 20 januari 2014 Persneelsmededeling PWO-prep (Prjectmatig Wetenschappelijk Onderzek) 2014-2015 1. Inleiding en cntext Het prfessineel hger nderwijs in Vlaanderen

Nadere informatie

TRANSPORTS: Deelproject ProAccess

TRANSPORTS: Deelproject ProAccess TRANSPORTS: Deelprject PrAccess Analyse van cördinatie en samenwerking in achterlandverver van maritieme cntainerketens Erasmus Universiteit Rtterdam Schl f Martijn van der Hrst Peter de Langen Larissa

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

Projectplan PPS Regio Zwolle Zorgtrainingscentrum

Projectplan PPS Regio Zwolle Zorgtrainingscentrum 1 Prjectplan PPS Regi Zwlle Zrgtrainingscentrum 2 Inhudspgave Inhudspgave... 2 Samenvatting... 3 Visie... 4 Missie... 5 Het zrgtrainingscentrum... 5 Delstellingen / thema s... 7 Kwalificaties... 14 Organisatie

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Pieter.swager@ INHOLLAND.nl Geboortedatum: 8 juli 1956. Opleidingen Jaar Opleidingen instituut / plaats

Pieter.swager@ INHOLLAND.nl Geboortedatum: 8 juli 1956. Opleidingen Jaar Opleidingen instituut / plaats CURRICULUM VITAE en publicaties PIETER SWAGER E-mail: Pieter.swager@ INHOLLAND.nl Gebrtedatum: 8 juli 1956 Gebrteplaats: Hrn (N.H.) Opleidingen Jaar Opleidingen instituut / plaats 1988 1989 Pstdctrale

Nadere informatie

Economisch beleid 2011-2016

Economisch beleid 2011-2016 Ecnmisch beleid 2011-2016 Gemeente Heerenveen Afdeling Visie en Beleid September 2011 1 Inhud 1 Inleiding... 3 Krte terugblik 2006-2011... 4 2 Del en speerpunten ecnmisch beleid 2011-2016... 6 2.1 Sprt

Nadere informatie

Alle ambities de Erasmus op een rijtje

Alle ambities de Erasmus op een rijtje 2016-2017 Alle ambities de Erasmus 2016-2017 p een rijtje 2 1. Alle ambities de Erasmus 2016-2017 2016-2017 Onderwijskwaliteit algemeen ambities de Erasmus VVE methde Kleuterplein bij de kleuters implementeren

Nadere informatie

ZAKEN DOEN IN INDIA INDIA BUSINESS AWARENESS TRAINING

ZAKEN DOEN IN INDIA INDIA BUSINESS AWARENESS TRAINING ZAKEN DOEN IN INDIA INDIA BUSINESS AWARENESS TRAINING Verneem p één dag tijd he u binnen het business mdel van India uw cmmerciële inspanningen maximaal laat renderen. Gent Meeting Center (Hliday Inn UZ)

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

Chemelot, directeur Marketing en Business Development

Chemelot, directeur Marketing en Business Development Verslag achtste bijeenkmst NSI Denktank 14 nvember 2012 Lcatie: Service Science Factry, Universiteit Maastricht, Tngersestraat 6 Deelnemers: Jchen Barth Maurice Benneker Lex Brghans Hetty van Emmerik Anita

Nadere informatie

VACANTVERKLARING : INHOUDELIJKE BIJLAGE EMR PROJECT

VACANTVERKLARING : INHOUDELIJKE BIJLAGE EMR PROJECT POM Limburg DC/D/2011-09 VACANTVERKLARING : INHOUDELIJKE BIJLAGE EMR PROJECT Prjectmanager ACTIE 1: Verdieping partnership: de nulmeting van de Euregi in kaart Om de Eureginale prblematiek van de zrgberepen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Nadere regels subsidies Aanjaag Onderwijs en Arbeidsmarkt Het cllege van burgemeester en wethuders van de gemeente Almere; gelet p titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene

Nadere informatie

2 SAMENVATTING... 1 3 ACTIVITEITEN 2014... 2 4 PRODUCTEN 2014... 5 5 JAARPLAN 2015... 5 6 BIJLAGEN... 7. 1 TOELICHTING bij de JAARREKENING

2 SAMENVATTING... 1 3 ACTIVITEITEN 2014... 2 4 PRODUCTEN 2014... 5 5 JAARPLAN 2015... 5 6 BIJLAGEN... 7. 1 TOELICHTING bij de JAARREKENING Uniflurish KvK nummer: 59435828 BESTUURSVERSLAG 2014 Inhudspgave 1 TOELICHTING bij de JAARREKENING... 0 a. Algemeen... 0 b. Del... 0 c. Bestuur en persneel... 0 d. Waarderingsgrndslagen... 1 e. Belastingplicht...

Nadere informatie

Economisch beleid 2011-2016

Economisch beleid 2011-2016 Ecnmisch beleid 2011-2016 Gemeente Heerenveen Afdeling Visie en Beleid September 2011 1 Inhud 1 Inleiding... 3 Krte terugblik 2006-2011... 4 2 Del en speerpunten ecnmisch beleid 2011-2016... 6 2.1 Sprt

Nadere informatie

Tracé Brussel beheert de drie werkwinkels in het Brussels hoofdstedelijk gewest. De Brusselse Werkwinkels

Tracé Brussel beheert de drie werkwinkels in het Brussels hoofdstedelijk gewest. De Brusselse Werkwinkels BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Opdrachten in het kader van het gekruist beleid nderwijs - pleiding - arbeidsmarkt Initiatiefnemer: Tracé Brussel vzw Prjectmschrijving Tracé Brussel beheert

Nadere informatie

Voorstel aan de Gemeenteraad

Voorstel aan de Gemeenteraad Vrstel aan de Gemeenteraad 13-04-2012 DSO/2012/2302451svdz Onderwerp Regiplan Windenergie en Beleidsvisie tijdelijke windenergie Almere Beleidsveld Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Prtefeuillehuder H.

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14 Missie, visie en strategie Infrmatievrziening veiligheidsregi s Definitief RBC 5/11/14 Inleiding Relatie met prgrammaplan en werkplannen Deze missie, visie en strategie vrmen de basis vr het Prgramma Infrmatievrziening

Nadere informatie

REFERENTIES SME ADVIES

REFERENTIES SME ADVIES REFERENTIES SME ADVIES Opdrachtgever Prject Wnen & Energie Jaar Parten Opleiden van huurders tt energiecach Stadsdeel Amsterdam Zuid Ost Energiewrkshps vr een 16tal delgrepen in het stadsdeel Gemeente

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Datum : 18 december 2012. Geachte voorzitter en leden,

Aan de gemeenteraad Datum : 18 december 2012. Geachte voorzitter en leden, Aan de gemeenteraad Datum : 18 december 2012 Dcumentnr. : 2012.0.137.848 Zaaknummer : 2012-12-00142 Cntactpersn : Esther Ruiten Telefnnummer : (026) 377 4575 Onderwerp: Eindpublicatie EU-prject Organza

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

SAMEN LERAAR WORDEN. Op weg naar ONDERWIJSKWALITEIT in professionele Leerwerkgemeenschappen (GROEIPLAN 2007 + 2008) Versie: 6 juni 2007

SAMEN LERAAR WORDEN. Op weg naar ONDERWIJSKWALITEIT in professionele Leerwerkgemeenschappen (GROEIPLAN 2007 + 2008) Versie: 6 juni 2007 SAMEN LERAAR WORDEN Op weg naar ONDERWIJSKWALITEIT in prfessinele Leerwerkgemeenschappen (GROEIPLAN 2007 + 2008) Versie: 6 juni 2007 Cntactpersnen Carla Custers Directeur Kmbischl de Pas, Helden E-mail:

Nadere informatie

Stap 1 : Oriënteren op jongerenparticipatie en maatschappelijke stage

Stap 1 : Oriënteren op jongerenparticipatie en maatschappelijke stage >> Stappenplan vr stagebieders Wilt u als rganisatie aan de slag met MaS? Neem dan het stappenplan stapsgewijs dr, zdat u weet f u er echt klaar vr bent m met jngeren te werken en maatschappelijke stage

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Verzoek tot inschrijving masteropleidingen ibmg 2012-2013

Verzoek tot inschrijving masteropleidingen ibmg 2012-2013 Verzek tt inschrijving masterpleidingen ibmg 2012-2013 Let p: alleen vlledig ingevulde inschrijvingsverzeken wrden in behandeling genmen. Je kunt uiterlijk t/m 31 juli 2012 een verzek tt inschrijving indienen

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 08/01. Fiches

BIJLAGE. Bijlage nr. 08/01. Fiches BIJLAGE Bijlage nr. 08/01 Fiches Titel initiatief: Vruwenwerking Caleidscp Gemeenschapscentrum De Vaartkapen Prjectmschrijving Caleidscp rganiseert activiteiten vr vruwen. Centraal staat de educatie/emancipatie

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

Uitnodiging Vormingsreeksen & coachingstrajecten

Uitnodiging Vormingsreeksen & coachingstrajecten Uitndiging Vrmingsreeksen & cachingstrajecten In januari 2006 startte de K.U.Leuven, in samenwerking met K VIV, VOV en Amazne het prject Vruwelijk Ingenieur. Het prject krijgt de financiële steun van het

Nadere informatie

3D Printers en Techniek op de basisschool

3D Printers en Techniek op de basisschool 3D Printers en Techniek p de basisschl Waarm 3D printen met leerlingen p de basisschl? Aanleiding van 3Dkanjers m met 3D printen vr leerlingen p de basisschl te starten is de, breed gedeelde, cnstatering

Nadere informatie

Matching Needs and Services (MNS) Leonieke Boendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzorg.nl

Matching Needs and Services (MNS) Leonieke Boendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzorg.nl Matching Needs and Services (MNS) Lenieke Bendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzrg.nl Vraag en aanbd: wanneer? Een grte zrg-aanbieder met een meerjaren plan pstellen vr de rganisatie. Welke kant met het p?

Nadere informatie

Aan de staatssecretaris van OCW Dhr drs. S. Dekker Postbus 16375 2500BJ DEN HAAG. Leeuwarden, 27 augustus 2015

Aan de staatssecretaris van OCW Dhr drs. S. Dekker Postbus 16375 2500BJ DEN HAAG. Leeuwarden, 27 augustus 2015 Aan de staatssecretaris van OCW Dhr drs. S. Dekker Pstbus 16375 2500BJ DEN HAAG Leeuwarden, 27 augustus 2015 Betreft: Tekmst reginale mrepen in relatie tt de Wet gebruik Friese Taal Bijlage: 2014-03-AB

Nadere informatie

Noord-Holland Noord: één grote proeftuin voor (duurzame) energie en energie innovatie

Noord-Holland Noord: één grote proeftuin voor (duurzame) energie en energie innovatie Nrd-Hlland Nrd: één grte preftuin vr (duurzame) energie en energie innvatie Waarm? Energie en duurzaamheid als Banenmtr Hgwaardige werkgelegenheid Oude en nieuwe energie: USP s Kansen: Aanleg Optimale

Nadere informatie

ROC Gilde Opleidingen t.a.v. Mevr. Dr. L.A.M. Janssen-Reinen Postbus KB Roermond. Roermond, 7 juni Betreft: voortgang M-Tech

ROC Gilde Opleidingen t.a.v. Mevr. Dr. L.A.M. Janssen-Reinen Postbus KB Roermond. Roermond, 7 juni Betreft: voortgang M-Tech ROC Gilde Opleidingen t.a.v. Mevr. Dr. L.A.M. Janssen-Reinen Pstbus 1094 6040 KB Rermnd Rermnd, 7 juni 2016 Betreft: vrtgang M-Tech Geachte mevruw Janssen- Reinen, Afgelpen schljaren 2014-2015 en 2015-2016

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Medisch Wetenschappelijk Onderzoek SLZ. 6 november 2012 - 1 -

Beleidsplan. Stichting Medisch Wetenschappelijk Onderzoek SLZ. 6 november 2012 - 1 - Stichting Medisch Wetenschappelijk Onderzek SLZ Beleidsplan 6 nvember 2012-1 - Stichting Medisch Wetenschappelijk Onderzek SLZ Inhudspgave Beleidsplan van een algemeen nut begende instelling (ANBI) Inleiding

Nadere informatie

1. Een wereld te winnen!

1. Een wereld te winnen! 1. Een wereld te winnen! We hebben als KWBN een wereld te winnen. Wandelen is znder twijfel een van de meest tegankelijke vrmen van bewegen en daarmee bereikbaar vr velen. Ruim 10 miljen mensen in Nederland

Nadere informatie

Minder geluidsoverlast langs de provinciale weg

Minder geluidsoverlast langs de provinciale weg Minder geluidsverlast langs de prvinciale weg SBIR prep Sluiting 28 april 2016, 17:00 uur Budget 260.000,- (met intentie vr ng 260.000,- vr praktijkpreven) Inleiding Een van de taken van de prvincie is

Nadere informatie

Beroepsniveau B Fondsenwerver (Hbo werk- en denkniveau)

Beroepsniveau B Fondsenwerver (Hbo werk- en denkniveau) Berepsniveau B Fndsenwerver (Hb werk- en denkniveau) Plaatsbepaling De fndsenwerver die functineert p het berepsniveau B is in staat zelfstandig te werken aan fndsenwervingsprjecten f nderdelen daarvan.

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Periode Opleiding Instituut Diploma

CURRICULUM VITAE. Periode Opleiding Instituut Diploma Persnalia Naam: Valk Repnaam: Sander Adres: Praamstraat 25 1503 KN Zaandam Telefn: 06-12205145 E-mail: Inf@viavalk.nl Website: www.viavalk.nl Gebrtedatum: 7 september 1978 Gebrteplaats: Enschede Natinaliteit:

Nadere informatie

Curriculum Vitae dr. A. Geurtsen RC

Curriculum Vitae dr. A. Geurtsen RC Curriculum Vitae dr. A. Geurtsen RC Persnlijke gegevens Naam: Arn Geurtsen Adres: Witsenburgselaan 32 Wnplaats: 6524 TJ Nijmegen Gebrtedatum: 18 ktber 1963 Burgerlijke staat: gehuwd, drie kinderen (2 x

Nadere informatie

De vier beroepsniveaus kunnen in hun onderlinge relatie als volgt gekarakteriseerd worden

De vier beroepsniveaus kunnen in hun onderlinge relatie als volgt gekarakteriseerd worden Berepsniveau D - Manager Fndsenwerven (Pstacademisch werk- en denkniveau) Plaatsbepaling De manager fndsenwerving functineert p het niveau van het managementteam en/f de directie van een fndsenwervende

Nadere informatie

Aanvraagformulier cofinanciering LEF

Aanvraagformulier cofinanciering LEF Aanvraagfrmulier cfinanciering LEF 1. Aanvraag vr delstelling: Welke delstellingen uit het Ecnmisch Actieprgramma 2016 2019 zijn delstellingen die u met uw prject gaat realiseren f aan bij gaat dragen?

Nadere informatie

Voortgangsrapportage project Sociale Economie

Voortgangsrapportage project Sociale Economie Vrtgangsrapprtage prject Sciale Ecnmie December 2007 Prject Sciale Ecnmie Pagina 1 van 5 Inleiding Het prject Sciale Ecnmie is per september 2006 van start gegaan ter invulling van het thema sciale ecnmie

Nadere informatie

OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017. Bertrand Russell College havo en vwo

OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017. Bertrand Russell College havo en vwo OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017 Bertrand Russell Cllege hav en vw Overstap vmb naar 4-hav infrmatie 2016-2017 Waarm drstrmen naar 4hav? Stel, je zit in 4 VMBO-t. Je haalt gede resultaten, het ziet ernaar

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik p een van nderstaande linken m direct naar het betreffende nderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) p nderwijs- en persneelsbeleid pzet leertraject BDB (inclusief BKE) tetsing en berdeling

Nadere informatie

Annet Muller. Kernwoorden. Doel. Drijfveren. Werkervaring / referenties

Annet Muller. Kernwoorden. Doel. Drijfveren. Werkervaring / referenties Curriculum vitae Annet Muller Van middelantstraat 23 Guda, Zuid-Hlland 2806 XK Telefn: 06 14864819 E-mail: inf@lisadvies.nl Gebren: 02-07-1970 Natinaliteit: Nederlandse Burgelijke staat: getruwd en 2 kinderen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Uitvoeringsverordening EBU - NOMMIF. 1 van 9. 1.1. Gegevens van de hoofdaanvrager

Aanvraagformulier Uitvoeringsverordening EBU - NOMMIF. 1 van 9. 1.1. Gegevens van de hoofdaanvrager Let p: Alleen de aanvragen die vlden aan strategische agenda van de Ecnmic Bard Utrecht (EBU) en het tpsectrenbeleid in de regi kmen in aanmerking vr subsidie. Alleen vlledig ingevulde en ndertekende frmulieren

Nadere informatie

Introductie MVO Prestatieladder

Introductie MVO Prestatieladder Intrductie De is een certificeerbare nrm vr Maatschappelijke Verantwrdelijkheid van Organisaties (MVO). De nrm is gemaakt vr rganisaties die hun eigen MVO ambities en perfrmance aantnbaar willen maken,

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: III FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT vastgesteld dr de faculteitsdirectie p 15 maart 2016 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad p. 2016. Deze versie treedt in werking p 1 september 2016 en vervangt

Nadere informatie

Deelrapportage: FENEX

Deelrapportage: FENEX Nederlandse Organisatie vr tegepast-natuurwetenschappelijk nderzek / Netherlands Organisatin fr Applied Scientific Research Memrandum Aan Dhr. M. de Jng (Syntens) Van Dhr. S. Schultz Kpie aan FENEX Onderwerp

Nadere informatie

Voorstel voor deelname

Voorstel voor deelname Vrstel vr deelname Infrmatie zrgaanbieder Naam rganisatie Adres rganisatie Namen bestuurders Cntactgegevens bestuurders Naam cntactpersn Thebe Liesbslaan 2, 4813 EC te Breda Drs. R. Stam en Drs. K. Verweij

Nadere informatie