ACTIEPLAN 2013 Het Firmament vzw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACTIEPLAN 2013 Het Firmament vzw"

Transcriptie

1 ACTIEPLAN 2013 Het Firmament vzw Het Firmament vzw +32 (0) Maatschappelijke zetel Hoogstraat Mechelen Dagelijkse werking Brusselpoort - Hoogstraat Mechelen Het Firmament wordt gesteund door de Vlaamse overheid en de Stad Mechelen

2 INLEIDING In 2012 voerde Het Firmament tal van gesprekken met sleutelfiguren uit het podiumkunstenveld om de verruimde werking van Het Firmament toe te lichten, de meest precaire noden te detecteren en gemotiveerde mensen te vinden om de Algemene vergadering uit te breiden. Op relatief korte termijn kregen we zo een zicht op eerste dringende acties, kansen om op in te spelen, lacunes waar we in een volgende beleidsperiode werk van kunnen maken en mensen die belangrijk zijn voor het netwerk dat zich zal bekommeren over de zorg van het podiumkunstenerfgoed. Dit vormde de inspiratiebron voor het actieplan Nog concreter resulteerden de gesprekken in een forse uitbreiding van de Algemene vergadering met 10 nieuwe leden: Thomas Crombez (postdoctoraal onderzoeker Universiteit Antwerpen departement Letterkunde, docent Artesis Hogeschool Antwerpen) Els De Bodt (coördinator Theaterfestival) Michael De Cock (directeur t Arsenaal, acteur, regisseur, auteur) Erwin Jans (dramaturg Toneelhuis, docent K.U.Leuven en Artesis Hogeschool Antwerpen, redacteur, publicist) Bart Magnus (Vlaams Theater Instituut, coördinatie documentatie) Kristof Michiels (digitaal strateeg M HKA, docent KHLim-PHL, webdesigner) Rebecca Schoeters (depotconsulent Provincie Vlaams-Brabant) Leen van Dijck (directeur Letterenhuis) Luk Verschueren (voorzitter Forum voor amateurkunsten, adjunct-secretaris ACW, voorzitter SARC- Algemene Raad) Eva Wittocx (curator Museum M) Het Firmament gaat in 2013 verder op de ingeslagen weg door op allerlei manieren het netwerk en de kennis en expertise over het podiumkunstenerfgoed uit te breiden. Gezien de omvang van de te behandelen thema s werd gekozen voor een gefaseerde aanpak. In 2013 starten we met het opbouwen en delen van kennis en expertise op het vlak van archief- en collectiezorg. De noodzakelijk praktijkervaring wordt opgedaan en uitgetest in een geografisch afgebakend gebied, zijnde Mechelen. De resultaten worden gecommuniceerd via de nieuwe website van Het Firmament die in de loop van 2013 gelanceerd zal worden. In Mechelen zal ook een nodenbevraging uitgevoerd worden zodat we een globaler zicht krijgen op de noden over het podiumkunstenerfgoed in verhouding tot de meest precaire noden die vastgesteld werden tijdens de vele individuele gesprekken. Deze laboratoriumsituatie zorgt ervoor dat de ontwikkelde methodieken en mogelijke dienstverlening afgetoetst en verfijnd kunnen worden vooraleer ze toegepast worden op heel Vlaanderen. Het onderzoeksproject Labo Mechelen wordt begeleid door een stuurgroep, samengesteld met experts uit het podiumkunsten- en erfgoedveld, waarmee we op het einde van de beleidsperiode tot een methodiek zullen komen die toestaat het podiumkunstenerfgoed en de noden in heel Vlaanderen in kaart te brengen. Daarnaast blijft Het Firmament in 2013 inzetten op verschillende aspecten van Interne kwaliteitszorg. Dit maakt de werking van de organisatie efficiënter en zorgt voor een duurzame bewaring en inzet van de opgebouwde kennis en expertise. Deze duurzame aanpak zet zich door in hoe we oplossingen zoeken voor de opgebouwde werking over figurentheater. In 2013 wordt een strategie uitgewerkt voor alle aspecten die niet in de huidige, verruimde werking geïntegreerd kunnen worden. 1 december 2012 Maarten De Pourcq Voorzitter Veerle Wallebroek Algemene leiding 2

3 BIJLAGE 1: BEGROTING 2013 en TOELICHTING 1. Begroting p Toelichting - p. 5 BIJLAGE 2: ACTIEPLAN Missie - p plan p. 10 3

4 1. BEGROTING 2013 Voor 2013 worden de opbrengsten en de kosten geschat op ,18. De algemene kosten en opbrengsten, de personeelskosten en de kosten en opbrengsten gekoppeld aan projecten worden in detail opgenomen in de toelichting. Opbrengsten ,18 Werkingssubsidie ,00 Reissubsidie 250,00 Subsidie stad ,00 Teruggevorderde kosten 2.000,00 Teruggave BV 500,00 Maribel/Via/educatief 9.200,00 VOP subsidie ,00 Projectopbrengsten ,00 Aanwending resultaat ,18 Kosten ,18 Diverse diensten ,00 Personeelskosten ,18 Afschrijvingen 5.700,00 Andere bedrijfskosten 50,00 Financieel resultaat 900,00 Projectkosten ,00 Resultaat boekjaar 0,00 4

5 2. TOELICHTING OVERZICHT WERKINGSKOSTEN Huur 150, huur rollend materiaal 750,00 Huur materiaal 250, Onderhoud/inrichting gebouwen 250, onderhoud bureelmateriaal 300, Water 300, Gas 5.000, Elektriciteit 1.750, Kantoorbehoeften 1.250, copies 500, bureelmaterieel 1.500, Erelonen 6.000, Software 500, Vrijwilligers 4.000, Kleine kostenvergoeding 750, beheerskosten sociaal secretariaat 2.250, Bijdragen beroepsgroeperingen 750, Wettelijke bekendmakingen 150, Telefoon + internet 1.500, GSM 1.500, Website 1.000, Postzegels 1.000, verzendingskosten 500, Publiciteit 2.000, Geschenken 200, Publicitair drukwerk en aanbod 2.000, Receptiekosten 500, Toegangskaarten/prospectie 1.250, Boeken 1.000, Abonnementen 500, Studiedagen 1.500, Isabel isaserver 50, Brandverzekering 500, Verzekering BA 1.000, KM vergoedingen personeel 750, Openbaar vervoer personeel 1.750, reizen buitenland 1.500, Hotelkosten buitenand 2.000,00 61 DIENSTEN EN GOEDEREN , Bruto zakelijke leider , Bruto comm/publiekswerking , Bruto onderzoek/innovatie ,06 Bruto archivaris , Patronaal zakelijke leider , Patronaal comm/publiekswerking 9.888, Patronaal onderzoek/innovatie ,21 Patronaal archivaris 5.642, Voorziening vakantiegeld , Aanwending voorz. vakantiegeld , Wetsverzekering bedienden 1.250, Verzekering vrijwilligers 400, Geneeskundige dienst 250, Sociale abonnementen e.d , Levensmiddelen en dranken 300, Fietsvergoeding 700,00 62 BEZOLDIGINGEN, SOCIALE LASTEN , Afschrijving materiële activa 5.700,00 63 AFSCHRIJVINGEN 5.700, Auteursrechten 50,00 64 ANDERE BEDRIJFSKOSTEN 50, Intresten op leningen 400, Bank- en postcheckkosten 500,00 65 FINANCIELE KOSTEN 900,00 TOTAAL ,18 5

6 De kosten van de dagelijkse werking los van de projecten worden in 2013 geraamd op ,18. De grootste kost is die ingezet wordt voor de erelonen (613100) van de boekhouder en een onderzoeksconsulent die de onderzoeksresultaten van De boom op het dak. Verdiepingen in het figurentheatererfgoed zal vertalen naar een toepasbare methodiek (OD 5.3) wordt aangewend voor vrijwilligers (613155) die voor allerlei taken de werking zullen bijstaan. De ontwikkeling van een nieuwe huisstijl (613800) wordt geschat op Daarnaast lanceert Het Firmament in 2013 een nieuwe website waarvan de kosten geraamd worden op Deze worden afgeschreven op 3 jaar, net zoals de aankoop van een nieuwe computer voor de extra medewerker ( 1.500). Tot slot wordt er geïnvesteerd in kasten voor een goede bewaring van de collectie voor een bedrag van 5.000, afgeschreven op 5 jaar. Samengevoegd met de lopende afschrijvingen ( 1.533,33), komen de totale afschrijvingen voor 2013 op PROJECTEN 1 Workshop Kompas 1.250, ,00 750,00 2 Workshop Jonge helden 1.250, ,00 500,00 3 7e Forum voor figurentheater 4.500, , ,00 4 Workshop Masterclass 2.000, , ,00 5 Project Schimmenspel 2.000, ,00-500,00 6 Project Game , , ,00 7 UiTzonderUitlaat 200,00 0,00-200,00 8 Project Cultuur en collaboratie 1.500,00 750,00-750,00 9 Project Schatten van*in mensen 4.000,00 0, ,00 10 Nacht van de geschiedenis 250,00 0,00-250,00 11 Project Portail de la Marionnette (EU) , , , , , ,00 De kosten en opbrengsten van de projecten en workshops worden hierboven in detail opgenomen, in overeenstemming met de doelstellingen en acties zoals vermeld in het actieplan. KOSTEN PER DOELSTELLING SD 1 methodiek ,55 SD 2 kennisopbouw ,55 SD 3 kennisdeling ,85 SD 4 netwerk ,70 SD 5 figurentheater ,70 SD 6 diversiteit/duurzaamheid ,85 Totale kosten ,18 De totale kosten kunnen ook opgedeeld worden per strategische doelstelling om aan te geven waarop ingezet wordt het komende jaar. Gezien de overgangsfase waarin de organisatie zich bevindt en het verruimde veld waarvoor ze op termijn een dienstverlening zal ontwikkelen, zet Het Firmament in 2013 in eerste instantie in op het uitbouwen van kennis en expertise over het erfgoed van de podiumkunsten (SD2). De opgebouwde kennis wordt zoveel mogelijk gedeeld op allerlei manieren (SD3), al zal dit op termijn meer impact hebben op de begroting omdat er hoe langer hoe meer kennis en expertise in de organisatie aanwezig zal zijn die verspreid zal worden. Een andere prioriteit is de ontwikkeling van een methodiek om op termijn het podiumkunstenerfgoed en de noden daaromtrent in kaart te 6

7 brengen (SD1). Deze doelstellingen worden ondersteund door het netwerk dat verder uitgebouwd wordt en waarin elk personeelslid zal investeren (SD4). Om de opgebouwde figurentheaterwerking te verduurzamen (SD5) wordt voor 2013 nog een aanzienlijk budget voorzien wat de komende jaren een steeds kleiner gewicht zal hebben op de begroting. Tot slot investeert Het Firmament op verschillende manieren in duurzaamheid en diversiteit (SD6). PERSONEELSKOSTEN Functie Naam Tewerkst Barema Loonkost Alg. leiding Veerle Wallebroek 0,8 VTE L1-8 jr anc Onderzoek Staf Vos 1 VTE L1-1 jr anc Archivaris n.n. 0,5 VTE L1-0 jr anc Comm/publ Margot Van den Bergh 1 VTE B1c/cat.1-3 jr anc TOTAAL 3, De personeelsbezetting van Het Firmament bedraagt in ,3 VTE, verdeeld over 4 personeelsleden. Drie daarvan zijn in dienst met een contract van onbepaalde duur en een met een tijdelijk contract van een jaar (archivaris). 7

8 BIJLAGE 2: ACTIEPLAN Missie - p plan p. 10 8

9 1. MISSIE Het Firmament is het landelijk expertisecentrum voor het cultureel erfgoed van de podiumkunsten. Het inspireert groepen, gemeenschappen en individuen om op een actuele, reflectieve en zorgzame manier om te gaan met dit erfgoed. De opgebouwde expertise inzake het cultureel erfgoed van het figurentheater geldt daarbij als een belangrijk vertrekpunt. In dialoog met het veld ontwikkelt Het Firmament nieuwe kennis en expertise over behoud en beheer, onderzoek, transmissie, ontsluiting en publiekswerking. Het doet dit vanuit een internationaal perspectief en speelt in op maatschappelijke tendensen en behoeften. Het Firmament vervult een stimulerende makelaarsrol in het expertisenetwerk van het cultureel erfgoed van de podiumkunsten. Het bouwt aan een platform om relevante kennis en expertise verder te ontwikkelen en uit te wisselen inzake het koesteren en borgen van het roerend en immaterieel erfgoed van de podiumkunsten in Vlaanderen. 9

10 2. ACTIEPLAN 2013 SD 1 Het Firmament heeft uiterlijk tegen het einde van de beleidsperiode een methode ontwikkeld om, en is gestart met, het veld van het cultureel erfgoed van de podiumkunsten op een uniforme wijze in kaart te brengen, inclusief de noden en behoeften. Om het omvangrijke veld van theater en dans in Vlaanderen op termijn in kaart te kunnen brengen koos Het Firmament in haar eerste beleidsperiode voor een geografische afbakening, zijnde Mechelen. De geschiedenis en locatie van Het Firmament in Mechelen in combinatie met het rijke historische en actuele podiumkunstenveld, bieden een unieke kans om een methodiek uit te werken en tools te testen om na Mechelen in een volgende beleidsperiode het podiumkunstenerfgoed en de noden daaromtrent in de rest van Vlaanderen in kaart te brengen. Het Firmament laat zich voor deze Labo Mechelen inspireren door de methode van het haalbaarheidsonderzoek in het figurentheaterveld. Na het herwerken van dit onderzoek tot een inzetbaar instrument in andere (en ruimere) velden (SD 5), zet Het Firmament in eerste instantie in op het verzamelen van reeds bestaande kennis en expertise als noodzakelijke nulmeting om lacunes te detecteren waarover expertise ontwikkeld dient te worden (SD 2). Daarnaast start Het Firmament in 2013 met een algemene nodenbevraging bij de verschillende actoren in Mechelen. Het onderzoeksproject Labo Mechelen wordt begeleid door een stuurgroep samengesteld uit experts uit het podiumkunsten- en erfgoedveld in Vlaanderen bij wie de verschillende stappen van de methodiek voortdurend afgetoetst worden. De stuurgroep bestaat uit Rony Vissers (PACKED), Stephanie Aertsen (AMVB), Klaas Jaap van der Meijden (Resonant), Alexander Vanderstichele (FARO), Sigrid Bosmans (Erfgoedcel Mechelen), Bart Ooghe (Erfgoedcel Waasland), Bart Magnus (VTi), Michel Price (Cultuurbeleidscoördinator Mechelen), Bernard Soenens (OPENDOEK) en Ton Schipper (Danspunt). Algemeen worden ideeën en visies voorgelegd aan de breed samengestelde Algemene vergadering van Het Firmament die in 2012 grondig vernieuwd werd en voortaan ingezet wordt als denktank (zie inleiding). Op basis van de nodenbevraging en de bijeenkomsten van de stuurgroep en de Algemene vergadering wordt een visie ontwikkeld over het belang van de zorg voor het erfgoed van de podiumkunsten en een draagvlak hieromtrent gecreëerd. Deze breed gedragen visie vormt de basis voor verdere sensibilisering en communicatie. OD 1.1 Hiertoe heeft Het Firmament het cultureel erfgoed van de podiumkunsten benoemd en geïdentificeerd in een thesaurus van het cultureel erfgoed van de podiumkunsten. Het Firmament maakt een overzicht van bestaande definities en benamingen over het roerend en immaterieel erfgoed van de podiumkunsten en neemt hiervoor contact op met binnen- en buitenlandse instellingen. Dit ter voorbereiding van een thesaurus voor het podiumkunstenerfgoed in Vlaanderen. Het Firmament analyseert de toepasbaarheid van de aanpak van de figurentheaterthesaurus op het podiumkunstenveld. Het opgestelde overzicht van bestaande definities en benamingen over het erfgoed van de podiumkunsten uit binnen- en buitenland. De analyse van de toepasbaarheid van de figurentheaterthesaurus op het podiumkunstenveld. 10

11 OD 1.2 Hiertoe heeft Het Firmament in dialoog met het veld een solide en onderbouwde gemeenschappelijke visie omtrent de omgang met het cultureel erfgoed van de podiumkunsten ontwikkeld. De stuurgroep van het onderzoeksproject Labo Mechelen opgericht in 2012 komt minstens twee keer samen in In dialoog met de stuurgroep verfijnt en stuurt Het Firmament de strategie en doelstellingen bij van Labo Mechelen om in deze beleidsperiode een methode te ontwikkelen over het in kaart brengen van het roerend en immaterieel erfgoed van de podiumkunsten en de noden daaromtrent. De stuurgroep fungeert als klankbordgroep en als draagvlak in het erfgoed- en podiumkunstenveld. Op basis van de bevindingen van Labo Mechelen ontwikkelt Het Firmament een visie over het belang van een gefundeerd beleid over de omgang met het cultureel erfgoed van de podiumkunsten. Deze en andere globale thema s over de omgang met het podiumkunstenerfgoed worden voorgelegd op de Algemene vergadering van Het Firmament. Dit orgaan werd in 2012 uitgebreid met tal van experts uit het podiumkunsten- en erfgoedveld om het in te zetten als denktank en draagvlak, eerder dan een louter formeel orgaan. De Algemene vergadering komt in 2013 minstens 2 keer samen. De verslagen van de stuurgroep, de ontwikkelde visie. OD 1.3 Hiertoe heeft Het Firmament aan de hand van casussen bepaalde problematieken onderzocht. Het Firmament maakt een zo volledig mogelijke oplijsting van Mechelse actoren die in verschillende mate verbonden zijn met aspecten van podiumkunstenerfgoed. Het gaat om festivals, ateliers, gezelschappen uit het professionele en amateurcircuit, instellingen als de erfgoedcel, archieven, musea, de bibliotheek, andere expertisecentra, het kunsten- en cultuurcentrum, onderwijsinstellingen, individuen als recensenten, antiquairs, verzamelaars, erfgenamen, beleidsmakers, enzovoort. In functie van deze lijst van actoren wordt bepaald waar er lacunes zijn en gezocht naar oplossingen om deze te dekken (er is bijvoorbeeld geen professioneel dansgezelschap gevestigd in Mechelen). Aangezien de uiteindelijke methodiek later over heel Vlaanderen uitgerold wordt dient bijgevolg rekening gehouden te worden met alle mogelijke actoren. Het Firmament analyseert de toepasbaarheid van de methodiek van nodenbevraging in het figurentheaterveld op het podiumkunstenveld. In overleg met de stuurgroep wordt een methode uitgewerkt om deze actoren te bevragen op het vlak van hun noden over het podiumkunstenerfgoed waarmee zij werken of in aanraking komen. De nodenbevraging wordt uitgevoerd bij de Mechelse actoren en geanalyseerd. Op basis van de verkenningsronde van het Mechelse podiumkunstenveld en de nodenbevraging (OD 1.2) worden een aantal instellingen en personen uit Mechelen geselecteerd om de verdere stappen van de methode te kunnen uittesten. Binnen Labo Mechelen wordt met andere woorden een laboratoriumsituatie gecreëerd. De geselecteerde instellingen en personen, de lijst van Mechelse actoren, de resultaten van de nodenbevraging. 11

12 SD 2 Het Firmament heeft in samenwerking met de cultureel-erfgoedgemeenschap van de podiumkunsten nieuwe expertise, kennis en onderzoek omtrent het cultureel erfgoed van de podiumkunsten ontwikkeld. Als expertisecentrum met een nieuwe, verruimde opdracht is het essentieel om prioritair aandacht te besteden aan het verduurzamen van bestaande kennis opgebouwd tijdens vorige beleidsperiodes (SD 5) en het verwerven van nieuwe expertise, gekoppeld aan het ruimere veld waarvoor we op termijn diensten zullen ontwikkelen. Dit doen we enerzijds binnen de eigen organisatie (OD 2.1), anderzijds door andere organisaties te sensibiliseren en partnerschappen aan te gaan (OD 2.2) en door te zetelen in stuurgroepen (zie OD 3.1). Tot slot besteden we expliciet aandacht aan voorbeeldpraktijken: welke initiatieven zijn er al gerealiseerd die op een inspirerende en methodische manier omgaan met het cultureel erfgoed van de podiumkunsten (OD 2.3). Het verzamelen van bestaande kennis en expertise is een noodzakelijke nulmeting om de lacunes te detecteren en de verdere prioritaire stappen te kunnen bepalen waarop de komende jaren ingezet dient te worden. Daarnaast gebeurt het verzamelen van kennis en expertise in functie van de doelstellingen die voorop gesteld worden in het onderzoeksproject Labo Mechelen (SD 1). Daarom wordt in eerste instantie ingezet op kennis en expertise over veldanalyse, nodenbevragingen, thesauri en archief- en collectiezorg (FASE 1), om in een latere fase op andere thema s als lokalisatie, registratie (FASE 2) en transmissie (FASE 3) in te zetten. Deze fasering wordt in overleg met de stuurgroep in functie van Labo Mechelen verder verfijnd. De keuze voor het thema archief- en collectiezorg gebeurt op basis van de eerste noden die gedetecteerd werden in de verschillende gesprekken gevoerd in 2012 met het oog op de uitbreiding van de Algemene vergadering, en van lopende trajecten waarop maximaal ingespeeld kan worden. Een van de noden bij professionele gezelschappen is de aanpak van het artikel in het Kunstendecreet mbt archiefzorg waarover onduidelijkheid heerst wat betreft de inhoud. OD 2.1 Hiertoe heeft Het Firmament verder gewerkt aan een voortdurende uitbreiding van kennis en expertise binnen de eigen organisatie. FASE 1 Het Firmament zet in op de ontwikkeling van kennis en expertise over archief- en collectiezorg en participeert actief aan de trajecten van PACKED ( Erfgoedzorg in de kunstensector onder voorbehoud), de Vlaamse Gemeenschapscommissie ( Archiefzorg voor kunstinstellingen ) en het Archief en Museum van het Vlaamse leven te Brussel ( Digigids ). Er wordt gestreefd naar een complementaire expertiseopbouw en maximale expertisedeling. Dit om de deelresultaten van Labo Mechelen op korte termijn al in te zetten in ruimere trajecten. Aan de hand van relevante literatuur, nieuwsbrieven, opvolging van de actualiteit, enzovoort, breiden de medewerkers van Het Firmament hun kennis en expertise over het cultureel erfgoed van de podiumkunsten uit en zijn ze op de hoogte van actuele trends en evoluties. Het Firmament ontwikkelt een methodiek om de programmatie van gezelschappen en speelplaatsen analyseren op vlak van voorstellingen die vertrokken zijn vanuit een erfgoedreflex. Dit om op een zo efficiënt mogelijke manier zowel het actuele podiumkunstenveld in Mechelen op te volgen met het oog op het onderzoeksproject Labo Mechelen, als algemeen in Vlaanderen interessante voorstellingsprojecten met bruggen naar erfgoed bij te wonen en/of te communiceren via website en nieuwsbrief. Aan de hand van studiedagen, congressen, deelname aan werkgroepen en overlegorganen, opleidingen, bijwonen van voorstellingen, lidmaatschap van organisaties, enzovoort, breiden de medewerkers van Het Firmament hun kennis en expertise over het cultureel erfgoed van de podiumkunsten uit en zijn ze op de hoogte van actuele trends en evoluties. 12

13 Het Firmament installeert instrumenten om intern tot een optimale uitwisseling van informatie en kennis te komen (interne kwaliteitszorg) op het vlak van ICT, maar ook op het vlak van personeelsbeleid door functieprofielen op te stellen met een duidelijke taakverdeling. Het Firmament besteedt in haar personeelsbeleid aandacht aan opleiding of bijscholing. In het kader van het traject rond interne kwaliteitszorg, onderzoekt Het Firmament de aanwezige en ontbrekende expertises in de Raad van bestuur en Algemene vergadering en onderneemt acties om de lacunes in te vullen. Het Firmament behandelt binnenkomende vragen en adviseert en verwijst door waar mogelijk. Op basis van binnenkomende vragen tot advies, breidt Het Firmament haar kennis, expertise en netwerk uit. De aangekochte boeken, de abonnementen op tijdschriften en nieuwsbrieven, de gevolgde studiedagen en opleidingen, de bijgewoonde voorstellingen en vergaderingen, de geïmplementeerde instrumenten voor interne kwaliteitszorg, de uitbreiding van de Raad van bestuur en Algemene vergadering, de opgebouwde kennis en expertise, de deelname aan de trajecten van partners, het voorstellingsplan. OD 2.2 Hiertoe heeft Het Firmament meer aandacht gegenereerd voor het cultureel erfgoed van de podiumkunsten op het gebied van onderwijs, vorming en academisch onderzoek. Het heeft de noden en behoeften blootgelegd en in wisselwerking met betrokken instellingen initiatieven gelanceerd voor onderzoek en experiment met het oog op kruisbestuiving en de uitwisseling van ideeën en praktijken. Het Firmament neemt deze doelstelling in overleg met de stuurgroep op in de algemene onderzoeksstrategie van Labo Mechelen (SD1). Het Firmament werkt de opgestarte structurele samenwerking met de Vrije Universtieit Brussel Master na Master Archivistiek: Erfgoedbeheer en Hedendaags Documentbeheer (Prof. dr. Scheelings) verder uit en onderzoekt de mogelijkheden voor samenwerkingen met andere universiteiten. Dit met het oog op kruisbestuiving en de uitwisseling van ideeën en praktijken. Het Firmament vraagt opnieuw projectsubsidie aan bij de provincie Antwerpen voor een vervolgtraject van het vooronderzoek over Cultuur en collaboratie in Vlaanderen en de Mechelse Cultuurdagen ( ), onder begeleiding van de curator, Nico Wouters (UA). Het zal resulteren in een tentoonstelling en andere activiteiten in Dit project werd geïnitieerd door Het Firmament en is een samenwerking tussen Mechelse partners (MMMechelen, Stedelijke Musea Mechelen, Kazerne Dossin vzw) en andere (onderwijs)partners (Departement Geschiedenis Onderzoeksgroep Politieke geschiedenis UA - Prof. Dr. Marnix Beyen, Centrum voor Publieksgeschiedenis Universiteit Gent - Prof. Dr. Bruno De Wever, Puppentheater Museum Berlin (DU), Hartmut Topf). Het Firmament begeleidt een student Theaterwetenschappen (UGent) en Publiekgeschiedenis (UGent) bij het vooronderzoek van bovenstaand project. Daarnaast loopt een student Project Kunstvakken (Plantijn Hogeschool) stage in het kader van de workshop Jonge Helden die Het Firmament aanbiedt en begeleidt Het Firmament de bachelorproef van twee studenten uit de Lerarenopleiding (Lessius Mechelen) over de verdere ontwikkeling van een educatief pakket bij de game Wireless Puppetry. Het Firmament lanceert oproepen om stagiairs te engageren en om te ijveren voor masterproefonderwerpen over verschillende aspecten van het cultureel erfgoed van de podiumkunsten. Op basis van de onderbelichte onderzoeksterreinen blootgelegd in het onderzoek van de Universiteit Antwerpen (Theaterwetenschappen) gevoerd in het kader van het Topstukkendecreet, reikt Het Firmament aan de relevante departementen onderzoeksthema s aan. Het gaat om de terreinen van het erfgoed van figurentheater, podiumtechnieken en dans. 13

14 De geformuleerde doelstelling m.b.t. onderwijs, vorming en academisch onderzoek in de onderzoeksstrategie, de subsidieaanvraag bij de provincie Antwerpen over het vooronderzoek van het tentoonstellingsproject, de begeleide stages en eindwerken, de ingediende masterproefonderwerpen, de verslagen van het overleg met Prof. dr. Scheelings en evt. andere instellingen. OD 2.3 Hiertoe is Het Firmament op zoek gegaan naar good practices in de sector van podiumkunsten op vlak van behoud en beheer, onderzoek, transmissie, digitalisering, ontsluiting en publiekswerking. Het Firmament ontwikkelt een methodiek om bestaande kennis en expertise op een systematische manier te verzamelen en nieuwe ontwikkelingen op te volgen: publicaties, onderzoek, voorstellingen en publieksprojecten met een voorbeeldige werking over het roerend en immaterieel erfgoed van de podiumkunsten. De personen gekoppeld aan deze praktijken worden opgenomen in een netwerkkaart. Dit met het oog op kennisopbouw en deling via de website en de nieuwsbrief. Het Firmament doet beroep op het steunpunt FARO om op zoek te gaan naar bestaande good practices in binnen- en buitenland op het vlak van de transversale thema s van veldanalyse, nodenbevraging, thesauri, archief- en collectiezorg, dit met het oog op toepassing in het onderzoeksproject Labo Mechelen. Het Firmament volgt het project Portail des arts de la marionnette (PAM) verder op, een portaalsite over figurentheater in Frankrijk, om het uit te breiden naar België, dit in samenwerking met VTi, OPENDOEK, PACKED, gezelschappen en andere collectiebeheerders uit Vlaanderen en in nauw overleg met het Centre de la Marionnette in Doornik. PAM is een good practice op het vlak van ontsluiting en een belangrijke mogelijke piste voor wat betreft het verduurzamen van verschillende aspecten van de figurentheaterwerking (SD 5). Daarnaast is het een bron van inspiratie om op termijn de toepassingsmogelijkheden voor het ruimere podiumkunstenveld te onderzoeken. Het Firmament onderzoekt de mogelijkheden om in samenwerking met het Centre de la Marionnette in Doornik een Europees subsidiedossier voor de integratie van PAM in Vlaanderen in te dienen in het kader van het CIP-ICT-PSP-programma: ICT Policy Support Programme as part of the Competitiveness and Innovation framework Programme (CIP): The ICT Policy Support Programme (or ICT PSP) aims at stimulating innovation and competitiveness through the wider uptake and best use of ICT by citizens, governments and businesses. De ontwikkelde methodiek over het monitoren van bestaande kennis en expertise en nieuwe ontwikkelingen, de verzamelde good practices, de handleiding over het in kaart brengen van een veld gebaseerd op het figurentheateronderzoek. 14

15 SD 3 Het Firmament heeft zijn kennis en expertise over het cultureel erfgoed van de podiumkunsten proactief ter beschikking gesteld, in de eerste plaats aan de cultureelerfgoedgemeenschap van de podiumkunsten, maar ook aan andere erfgoedgemeenschappen. Doordat het gedurende de beleidsperiode verder heeft gewerkt aan de kwaliteitsvolle uitbouw van de dienstverlening heeft Het Firmament een aanzet gegeven tot de overdracht van het cultureel erfgoed van de podiumkunsten aan toekomstige generaties. Vanuit een open houding zorgt Het Firmament ervoor dat kennis en expertise van elders vlot kan binnenstromen en zelf ontwikkelde kennis en expertise de weg vindt naar buiten, dit zowel op het vlak van roerend als immaterieel podiumkunstenerfgoed. Een uitgewerkt communicatiebeleid en op termijn een solide publiekswerking voornamelijk gericht op de erfgoedgemeenschap van de podiumkunsten, vormen hierbij essentiële instrumenten. In eerste instantie lanceert Het Firmament in 2013 een nieuwe website die deze kennisdeling mogelijk maakt. Aangezien Het Firmament in 2013 start met een gefaseerde aanpak op het vlak van kennisontwikkeling (1 e fase: archiefzorg) zal dan ook in een eerste fase op de website informatie te vinden zijn over dit thema. Daarnaast zal Het Firmament op korte termijn vooral als partner meewerken aan publieksprojecten, of zelf activiteiten initiëren en lopende projecten opvolgen die gebaseerd zijn op de opgebouwde figurentheaterexpertise. Tot slot deelt Het Firmament haar expertise door te participeren in stuurgroepen en trajecten en door presentaties te verzorgen. OD 3.1 Hiertoe heeft Het Firmament instrumenten ontwikkeld waardoor kennis en expertise over cultureel erfgoed doorgegeven en uitgewisseld wordt met de cultureel-erfgoedgemeenschap van de podiumkunsten. Het Firmament werkt het communicatieplan af dat alle instrumenten van interne en externe communicatie integreert. Het Firmament start met de uitvoering van het communicatieplan en lanceert onder meer een nieuwe website die voldoet aan de checklist van het AnySurferlabel (voorjaar 2013). Het Firmament communiceert over de verworven kennis en expertise met betrekking tot het thema archiefzorg via eigen communicatiekanalen als website en nieuwsbrief. De website wordt zo een belangrijk instrument van kennisdeling: toegankelijk voor iedereen, van overal. Het Firmament behandelt binnenkomende vragen en adviseert en verwijst door waar mogelijk, onder meer op het vlak van herbestemmen van bedreigde collecties en archieven. Het Firmament verzorgt een presentatie op het congres Revaluing Theatrical Heritage in Kortrijk op 22 en 23 januari 2013, georganiseerd door de universiteiten van Gent en Brussel, over het borgen van figurentheatererfgoed en de resultaten van het onderzoek in het figurentheaterveld. Veerle Wallebroek (Het Firmament) verzorgt een presentatie op de UNIMA-dag van het Nederlands Verbond voor Poppenspel in Nederland op 10 maart 2013, over het borgen van figurentheatererfgoed en de resultaten van het onderzoek in het figurentheaterveld. Het Firmament zetelt in de stuurgroep van het project Erfgoedzorg in de kunstensector (PACKED onder voorbehoud) en begeleidt het project Archiefzorg voor kunstinstellingen (Vlaamse Gemeenschapscommissie). Er wordt gestreefd naar een complementaire expertiseopbouw en maximale expertisedeling. Dit om de deelresultaten van Labo Mechelen op korte termijn al in te zetten in ruimere trajecten. Het Firmament investeert in het opvolgingstraject van de tentoonstelling Schatten van*in Mensen van tapis plein vzw en is lid van de stuurgroep. Het participeert aan een reflectietraject over living human treasures en immaterieel cultureel erfgoed. Het Firmament participeert aan het Europeana Vlaanderen Overlegplatform. Het platform wil informatie over Europeana verspreiden naar mogelijke belanghebbenden, informatie en adviezen 15

16 terugkoppelen naar Europeana en de relevante projecten waar Vlaamse partners in betrokken zijn onderling afstemmen. Het Firmament is lid van de gebruikersgroep Cultureel Erfgoed en Auteursrecht die werkt rond de diverse problemen die er bestaan in de toepassing van het auteursrecht. Indien er zich opportuniteiten voordoen om kennis te delen, speelt Het Firmament daar op in. Het communicatieplan, de implementatie van het communicatieplan, de lancering van de nieuwe website, de behandelde vragen, de presentaties. OD 3.2 Hiertoe heeft Het Firmament in Vlaanderen erfgoededucatie en publiekswerking opgestart om bij specifieke doelgroepen te sensibiliseren over de omgang met het cultureel erfgoed van de podiumkunsten. Het Firmament investeert in het opvolgingstraject van de tentoonstelling Schatten van*in Mensen van tapis plein vzw waarbinnen het participeert aan een reflectietraject over living human treasures en immaterieel cultureel erfgoed. Het Firmament neemt deel aan UiTzonderUiTlaat in Mechelen (september 2013), de start van het cultuurseizoen, met een activiteit die de Mechelse actoren betrekt in het erfgoedverhaal van de podiumkunsten. Het Firmament neemt deel aan De Nacht van de Geschiedenis in het teken van ambachten (19 maart 2013). Paul Contryn, scenograaf bij figurentheater DE MAAN en poppenspeler en maker, zal rondleidingen verzorgen doorheen de poppencollectie van Het Firmament en DE MAAN en bij de verschillende poppensoorten uitleg geven over de spel- en maaktechnieken. Het Firmament dient een aanvraag in bij het Gamefonds van het Vlaams Audiovisueel Fonds om de demoversie van de figurentheatergame Wireless Puppetry verder te laten ontwikkelen tot een afgewerkte game. Een good practice over de inzetbaarheid van figurentheater in andere sectoren, erfgoededucatie en het actualiseren van en dynamisch omgaan met erfgoed. In afwachting van een afgewerkte game test Het Firmament de demoversie uit op verschillende evenementen. Het Firmament initieert een samenwerking tussen verschillende socio-culturele en erfgoedorganisaties (o.m. Erfgoedcel Mechelen, Dienst Diversiteit stad Mechelen, tapis plein vzw) om in navolging van het schimmenspel in 2010 tussen de torens van de Brusselpoort, een duurzaam project uit te werken om figurentheater als middel in te zetten om interculturele communicatie te bevorderen en een dynamische omgang met erfgoed te stimuleren. De editie in 2013 zal bovendien een samenwerking zijn met het intercultureel project GEN2020, gevestigd in t Arsenaal in Mechelen (OD 6.1). Het toonmoment vindt plaats in het najaar van OD 3.3 Gezien Het Firmament in haar werking ondermeer inzet op immaterieel erfgoed en op methodieken voor het borgen hiervan, heeft Het Firmament de cultureel-erfgoedgemeenschappen toegeleid naar de databank en de website voor het immaterieel erfgoed in Vlaanderen, ontwikkeld door de Vlaamse Gemeenschap. Het Firmament heeft haar cultureel-erfgoedgemeenschappen begeleid bij het invullen van de databank. Het Firmament heeft tevens de kennis en expertise over immaterieel erfgoed uitgewisseld met anderen via de databank en via de website. Het Firmament investeert in het opvolgingstraject van de tentoonstelling Schatten van*in Mensen van tapis plein vzw waarbinnen het participeert aan een reflectietraject over living human treasures die waar mogelijk ook opgenomen worden in de databank van immaterieel cultureel erfgoed. 16

17 Het Firmament onderzoekt de mogelijkheden om de opgebouwde expertise over immaterieel cultureel erfgoed op te nemen in de databank. 17

18 SD 4 Het Firmament heeft een inspirerende en sensibiliserende voortrekkersrol gespeeld in het expertisenetwerk van het cultureel-erfgoed van de podiumkunsten. In dat netwerk heeft het zich opgesteld als bemiddelende instantie of makelaar die nieuwe ideeën laat circuleren en productief maakt. Het Firmament treedt op als bemiddelaar in het expertisenetwerk van het cultureel erfgoed van de podiumkunsten om van daaruit de cultureel-erfgoedgemeenschap van de podiumkunsten te activeren. Het Firmament stimuleert interactie en overleg tussen de verschillende spelers en streeft naar complementariteit met bestaande organisaties. Door voortdurend overleg met alle mogelijke partners creëert het voldoende draagvlak voor zijn positie en brengt het een duurzaam functioneren van het expertisenetwerk tot stand. Daarnaast overstijgt de werking van Het Firmament de grenzen van het netwerk van het podiumkunstenerfgoed. Zo zal het samenwerken met de netwerken van andere expertisecentra en erfgoedorganisaties en zoekt het ook aansluiting bij andere relevante beleidsdomeinen en -niveaus. OD 4.1 Hiertoe heeft Het Firmament op de verschillende beleidsniveaus in Vlaanderen duurzame contacten uitgebouwd die gericht zijn op afstemming en synergie in de podiumkunstensector. Het Firmament pleegt in 2013 minstens een keer overleg met het lokale, regionale en Vlaamse niveau. Door in een eerste fase in te zetten op het thema archief- en collectiezorg speelt Het Firmament in op een van de erfgoedbeleidsprioriteiten van de stad Mechelen, zijnde de zorg voor archieven. Veerle Wallebroek van Het Firmament is lid van de stuurgroep van E-land, het reflectietraject van Erfgoedcel Mechelen. Veerle Wallebroek van Het Firmament zetelt als deskundige in de sectorbestuur van de Provincie Antwerpen (Sector 4/Erfgoed en Wetenschappen - Raad voor Cultuur). Margot Van den Bergh is lid van het Lokaal Overlegplatform Cultuureducatie Mechelen en regio. Het Firmament volgt de ontwikkelingen over depotbeleid op en dit op het niveau van de Vlaamse provincies die hiervoor bevoegd zijn. Ze signaleert waar mogelijk de depotnoden die blootgelegd werden voor figurentheater en voor het volledige veld van de podiumkunsten (theater en dans). Het bijwonen van de vergaderingen, de verslagen. OD 4.2 Hiertoe heeft Het Firmament de erfgoedreflex in andere beleidsdomeinen aangewakkerd en heeft het aangezet tot domeinoverschrijdende samenwerking door middel van sensibilisering op het vlak van het cultureel erfgoed van de podiumkunsten. Het Firmament onderhoudt en breidt de contacten uit in het onderwijs- en onderzoeksveld om zo de erfgoedreflex in dit beleidsdomein aan te wakkeren. Zie ook OD 2.2 en 5.2. De gelegde contacten. 18

19 OD 4.3 Hiertoe heeft Het Firmament haar visie en expertiserol afgestemd met FARO, andere landelijke expertisecentra, organisaties voor volkscultuur en relevante collectiebeherende cultureelerfgoedorganisaties binnen het cultureel-erfgoedveld. Het Firmament is lid van het Cultureel-Erfgoedoverleg waarin alle organisaties erkend binnen het Cultureel-Erfgoeddecreet vertegenwoordigd zijn, onder meer met het oog op optimale afstemming. Het Firmament pleegt in 2013 minstens eenmaal overleg met FARO om bepaalde acties en strategieën af te toetsen en af te stemmen. Het Firmament zetelt in de stuurgroep van het project Erfgoedzorg in de kunstensector (PACKED onder voorbehoud) en begeleidt het project Archiefzorg voor kunstinstellingen (Vlaamse Gemeenschapscommissie) met het oog op optimale afstemming en expertisedeling. Verschillende vertegenwoordigers uit het erfgoedveld (en het podiumkunstenveld) zetelen in de stuurgroep van het onderzoeksproject Labo Mechelen met het oog op kennisdeling en afstemming. Het Firmament is lid van de Expertencommissie Immaterieel Cultureel Erfgoed om advies te geven over de aanvragen voor de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed en voor de verschillende lijsten en het UNESCO-register. De deelname aan en de verslagen van de vergaderingen en de overlegmomenten. OD 4.4 Hiertoe heeft Het Firmament een complementaire werking uitgebouwd met het Vlaams Theater Instituut, het Forum voor Amateurkunsten (OPENDOEK en Danspunt) en Resonant. Deze organisaties fungeren als preferentiële partners in het expertisenetwerk van het cultureel erfgoed van de podiumkunsten. Het Firmament pleegt in 2013 minstens eenmaal overleg respectievelijk met VTi, Forum voor Amateurkunsten (OPENDOEK en Danspunt) en Resonant om te komen tot een complementaire werking. Veerle Wallebroek van Het Firmament zetelt in de stuurgroep OPENDOEK/Figurentheater om de werking af te stemmen en een duurzaam beleid over figurentheater te ondersteunen en verder uit te bouwen. Het Firmament continueert de samenwerking met OPENDOEK op het vlak van het Forum voor figurentheater en van de workshops. Vertegenwoordigers van de preferentiële partners volgen de werking van Het Firmament van nabij ofwel door lid te zijn van de Algemene vergadering ofwel als lid van de stuurgroep van het onderzoeksproject Labo Mechelen. De verslagen van de overlegmomenten, de Algemene vergadering, de stuurgroep van Labo Mechelen en de stuurgroep OPENDOEK/Figurentheater, de samenwerkingen met OPENDOEK. OD 4.5 Hiertoe heeft Het Firmament een gemeenschapsvormende rol gespeeld en heeft het op die manier bijgedragen tot dialoog en samenwerking binnen en buiten het veld van het erfgoed van de podiumkunsten. Het heeft een platform gecreëerd waar de verschillende groepen, gemeenschappen en individuen van de cultureel-erfgoedgemeenschap van de podiumkunsten elkaar kunnen ontmoeten. Het Firmament blijft de Algemene vergadering met een brede vertegenwoordiging uit het erfgoeden podiumkunstenveld inzetten als platform voor ontmoeting en discussie over bepaalde thema s. 19

20 Aan de hand van individuele contacten, overlegmomenten, aanwezigheid op sectorevenementen, sensibiliseert Het Firmament het veld van de podiumkunsten over het belang van de borging van het cultureel erfgoed van de podiumkunsten en zorgt het via deze weg voor dialoog en samenwerking. Het Firmament start met een netwerkkaart op de vernieuwde website met een overzicht van alle personen die op de een of andere manier bezig zijn met het podiumkunstenerfgoed. De verslagen van de Algemene vergadering, de gelegde contacten, de aanwezigheid op evenementen, de netwerkkaart op de website. OD 4.6 Hiertoe heeft Het Firmament zich ingeschakeld in een internationaal netwerk van erfgoed en podiumkunsten om actief mee te werken aan kennis- en expertisedeling met het buitenland. Het Firmament legt nieuwe contacten in het internationale veld van het erfgoed van de podiumkunsten en maakt het zich lid van relevante internationale organisaties om op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen op internationaal niveau. Het Firmament is lid van SIBMAS (International Association of Libraries and Museums of the Performing Arts) en volgt hun werking op. Het Firmament verwierf in 2009 de accreditatie van UNESCO om internationale dossiers m.b.t. een aanvraag om figurentheatererfgoed op de representatieve lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid (UNESCO, 2001) op te nemen, te beoordelen. Indien UNESCO Het Firmament in 2013 contacteert om een dossier te behandelen, zal Het Firmament deze aanvragen ter harte nemen. Het Firmament volgt verder de ontwikkelingen bij UNESCO en andere instanties op m.b.t. immaterieel en roerend erfgoed. Veerle Wallebroek is bestuurslid en Belgisch vertegenwoordiger van UNIMA. UNIMA is de internationale overkoepelende organisatie voor figurentheater waarvan de Vlaamse afdeling ondergebracht is bij OPENDOEK. Het Firmament neemt deel aan het congres Revaluing Theatrical Heritage in Kortrijk op 22 en 23 januari 2013, georganiseerd door de universiteiten van Gent en Brussel. Veerle Wallebroek neemt deel aan de UNIMA-dag van het Nederlands Verbond voor Poppenspel in Nederland op 10 maart Het Firmament geeft impulsen aan de stad Mechelen om zich lid te maken van AVIAMA, het internationaal netwerk van steden met een hart voor figurentheater. Het Firmament neemt deel aan internationale congressen. De gelegde contacten, het lidmaatschap van internationale organisaties, de opmaak van een adviesrappport indien UNESCO Het Firmament contacteert, het bijwonen van de UNIMA-activiteiten, de verslagen, deelname aan internationale congressen. 20

ACTIEPLAN 2012 Het Firmament vzw

ACTIEPLAN 2012 Het Firmament vzw ACTIEPLAN 2012 Het Firmament vzw Het Firmament vzw +32 (0)15 34 94 36 contact@hetfirmament.be www.hetfirmament.be Maatschappelijke zetel Hoogstraat 83 2800 Mechelen Dagelijkse werking Brusselpoort - Hoogstraat

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Het Firmament vzw

JAARVERSLAG 2013 Het Firmament vzw JAARVERSLAG 2013 Het Firmament vzw Het Firmament vzw +32 (0)15 34 94 36 contact@hetfirmament.be www.hetfirmament.be Maatschappelijke zetel Hoogstraat 83 2800 Mechelen Dagelijkse werking Brusselpoort -

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 Het Firmament vzw

JAARVERSLAG 2012 Het Firmament vzw JAARVERSLAG 2012 Het Firmament vzw Het Firmament vzw Hoogstraat 83 2800 Mechelen contact@hetfirmament.be www.hetfirmament.be Het Firmament vzw +32 (0)15 34 94 36 contact@hetfirmament.be www.hetfirmament.be

Nadere informatie

[ew32] 4 SUG s. Serious Game vs. Urban Game vs. Serious Urban Game. Nieuwe tendensen binnen digitale participatie

[ew32] 4 SUG s. Serious Game vs. Urban Game vs. Serious Urban Game. Nieuwe tendensen binnen digitale participatie Nieuwe tendensen binnen digitale participatie [ew32] Serious Game vs. Urban Game vs. Serious Urban Game 4 SUG s SUG GROOTSTE AANDACHT NAAR HET PROCES Het ParticipatieProces DE TOOLS LearningLabs #WORK

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het

Ontwikkelingen in het Ontwikkelingen in het Cultureel-erfgoedbeleid Departement CJSM Afdeling Cultureel Erfgoed Katrijn Van Kerchove Cultureel-erfgoedbeleid Vlaamse Overheid: 1. Erkennen en subsidiëren 2. Beschermen roerend

Nadere informatie

ACTIEPLAN 2015 Het Firmament vzw

ACTIEPLAN 2015 Het Firmament vzw ACTIEPLAN 2015 Het Firmament vzw Het Firmament vzw +32 (0)15 34 94 36 contact@hetfirmament.be www.hetfirmament.be Maatschappelijke zetel Hoogstraat 83 2800 Mechelen Dagelijkse werking Brusselpoort Hoogstraat

Nadere informatie

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring Museum voor Industriële Archeologie en Textiel (MIAT), Gent 1. Gemotiveerd advies van de beoordelingscommissie Collectiebeherende Cultureel-erfgoedorganisaties over indeling bij het Vlaamse niveau en toekenning

Nadere informatie

Toelichting kwaliteitslabel

Toelichting kwaliteitslabel Toelichting kwaliteitslabel Toelichting kwaliteitslabels Waarom worden er kwaliteitslabels toegekend? Binnen welk kader worden kwaliteitslabels toegekend? Wie komt in aanmerking? Wat zijn de voorwaarden

Nadere informatie

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010 Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010 Binnen het Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas staat de

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2021 OPENDOEK inspireert creëert verbreedt - verlegt grenzen De toekomst dient zich uit eigen beweging aan, vooruitgang niet P. Henningsen Beleidsplantraject Bevraging leden (april 16)

Nadere informatie

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan Samen inclusief hoger onderwijs realiseren Beleidsplan 2017-2019 Goedgekeurd door de stuurgroep dd. 20.03.2017 Voorwoord Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) zet met zijn beleidsplan samen inclusief

Nadere informatie

Cultureel-erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas

Cultureel-erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Cultureel-erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Tussen: de Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering in

Nadere informatie

Forum cultuurmanagement

Forum cultuurmanagement Forum cultuurmanagement 07.02.2011 evolutie Projecthuis (2003) landelijke organisatie voor volkscultuur (2007) landelijk expertisecentrum voor actieve erfgoedparticipatie (2009) VISIE / MISSIE Als landelijk

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen en beleidskader

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen en beleidskader Beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek over de werking van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek voor de beleidsperiode 2013-2017 Tussen: de Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale. collecties en archieven. #informatieplan

Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale. collecties en archieven. #informatieplan Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale collecties en archieven #informatieplan Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale collecties

Nadere informatie

4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg JAARPLAN 2012

4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg JAARPLAN 2012 4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg DAGG vzw, Guffenslaan 22-3500 Hasselt Adelberg 31-3920 LOMMEL Tel. 011 54 72 43 - Fax. 011 54 72 44 e-mail: administratie@dagg-cgg.be

Nadere informatie

Informatiemoment Grote lijnen van een nieuw CULTUREEL- ERFGOEDDECREET TOELICHTING KVS 30.05.2016

Informatiemoment Grote lijnen van een nieuw CULTUREEL- ERFGOEDDECREET TOELICHTING KVS 30.05.2016 Informatiemoment Grote lijnen van een nieuw CULTUREEL- ERFGOEDDECREET TOELICHTING KVS 30.05.2016 WELKOM en PROGRAMMA Karen Jacobs Conceptnota Duurzame CE-werking 2015-2016 participatief traject ter voorbereiding

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Gezocht én gevonden: vrijwilligers met een hart voor religieus erfgoed Lothar Casteleyn, Coördinator Erfgoedbeleid

Gezocht én gevonden: vrijwilligers met een hart voor religieus erfgoed Lothar Casteleyn, Coördinator Erfgoedbeleid CRKC Gezocht én gevonden: vrijwilligers met een hart voor religieus erfgoed Lothar Casteleyn, Coördinator Erfgoedbeleid Programma 23 april 2015 Kennismaking Erfgoedcel Brugge Vrijwilligerswerking religieus

Nadere informatie

vijf misverstanden om komaf mee te maken in een toekomstig cultureel-erfgoedbeleid

vijf misverstanden om komaf mee te maken in een toekomstig cultureel-erfgoedbeleid VOOR EEN ERFGOEDBELEID IN VLAANDEREN DAT NIET VAN GISTEREN IS vijf misverstanden om komaf mee te maken in een toekomstig cultureel-erfgoedbeleid Tegen het voorjaar 2016 wordt op initiatief van Minister

Nadere informatie

In de bres voor het Brabants trekpaard.

In de bres voor het Brabants trekpaard. In de bres voor het Brabants trekpaard. Startmoment erfgoedzorgtraject Chantal Bisschop & Yves Segers Centrum Agrarische Geschiedenis Asse, 6 februari 2016 Programma 13:00 Ontvangst 13:30 Welkom door Tom

Nadere informatie

Reglement Nominaties voor de lijsten en het register van de UNESCO-Conventie voor het borgen van het immaterieel cultureel erfgoed (2003)

Reglement Nominaties voor de lijsten en het register van de UNESCO-Conventie voor het borgen van het immaterieel cultureel erfgoed (2003) Reglement Nominaties voor de lijsten en het register van de UNESCO-Conventie voor het borgen van het immaterieel cultureel erfgoed (2003) Op basis van dit reglement kunnen organisaties een aanvraag indienen

Nadere informatie

immaterieel cultureel erfgoed

immaterieel cultureel erfgoed Aanvraag: werkingssubsidie voor een cultureel-erfgoedorganisatie die de cultureelerfgoedwerking opneemt voor het immaterieel cultureel erfgoed 13.07.2017 Disclaimer Dit is een voorlopige versie van de

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Actieplan 2014. Beschrijving werking en acties

Actieplan 2014. Beschrijving werking en acties Actieplan 2014 Beschrijving werking en acties Inleiding ETWIE startte in september 2012 zijn volledig nieuwe werking t.a.v. het TWI-erfgoedveld op. In 2013 werd verder gewerkt aan het leggen van een goede,

Nadere informatie

Actieplan Beschrijving werking en acties

Actieplan Beschrijving werking en acties Actieplan 2013 Beschrijving werking en acties Inleiding ETWIE startte in september 2012 zijn volledig nieuwe werking t.a.v. het TWI-erfgoedveld op. De eerste helft van 2012 besteedde ETWIE aan het uitwerken

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Dries Van Den Broucke Datum + handtekening Naam functiehouder Datum +

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - regionaal ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

ARDUIN 13 jaargang 7 juni 2013 p cllct

ARDUIN 13 jaargang 7 juni 2013 p cllct ARDUIN 13 jaargang 7 juni 2013 p 7-12 2013-2017 beleidsperspectieven 7 cllct 2013-2017 beleidsperspectieven 2013-2017 is de nieuwe beleidsperiode die start voor de culturele archieven van de Vlaamse gemeenschap.

Nadere informatie

Publicatie erfgoedstandaarden. 17 februari 2010

Publicatie erfgoedstandaarden. 17 februari 2010 Publicatie erfgoedstandaarden 17 februari 2010 inhoud use cases doelstellingen deliverables projectorganisatie use cases use case_1 Religie en kolonisatie: Congo 2010 transcripties geluidsopnamen geografische

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 november 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/2 Samenwerkingsovereenkomst 2014-2019 tussen

Nadere informatie

De Memorie van Toelichting bij dit decreet vermeldt: Project Erfgoedzorg in de kunstensector

De Memorie van Toelichting bij dit decreet vermeldt: Project Erfgoedzorg in de kunstensector [onderstaande tekst is afkomstig uit de subsidieaanvraag voor het project Erfgoedzorg in de kunstensector. De subsidieaanvraag werd geschreven door PACKED vzw in overleg met de steunpunten BAM, VTi, Muziekcentrum

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 december 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/2 Samenwerkingsovereenkomst 2013 tussen provincie

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend Doel van de functiefamilie Interne klanten bijstaan via ontwikkeling en uitbouwen van specifieke dienstverlening die verband houdt met één of meer functionele domeinen ertoe bij te dragen dat de organisatie

Nadere informatie

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING BI JLAGE Bijlage nr. 04/ 02 Besluit houde nde het indiene n van de VGC actieplanne n 2005 Cultuur, Cultuurce ntrum Brussel, Hoofdstedelijke Ope nbare Bibliotheek en Streekgericht Bibliotheekbeleid met

Nadere informatie

Cultureel erfgoed = roerend en immaterieel erfgoed = Cultuur => Gemeenschapsmaterie

Cultureel erfgoed = roerend en immaterieel erfgoed = Cultuur => Gemeenschapsmaterie Cultureel Erfgoed Cultureel erfgoed = roerend en immaterieel erfgoed = Cultuur => Gemeenschapsmaterie Onroerend erfgoed = monumenten, landschappen, archeologie = Grondgebonden => Gewestmaterie 2 3 Cultureel-erfgoeddecreet

Nadere informatie

Dialoogmuseum Parkabdij. toekomstvisie op de geïntegreerde erfgoedwerking van CRKC. Adviesforum CRKC 22 september 2016 Interdiocesaan Centrum, Brussel

Dialoogmuseum Parkabdij. toekomstvisie op de geïntegreerde erfgoedwerking van CRKC. Adviesforum CRKC 22 september 2016 Interdiocesaan Centrum, Brussel Dialoogmuseum Parkabdij toekomstvisie op de geïntegreerde erfgoedwerking van CRKC Adviesforum CRKC 22 september 2016 Interdiocesaan Centrum, Brussel Doelstellingen CRKC vzw Art. 3. De vereniging heeft

Nadere informatie

Aanvraag: werkingssubsidie voor een dienstverlenende rol op landelijk niveau

Aanvraag: werkingssubsidie voor een dienstverlenende rol op landelijk niveau Aanvraag: werkingssubsidie voor een dienstverlenende rol op landelijk niveau 13.07.2017 Disclaimer Dit is een voorlopige versie van de velden die in KIOSK zullen komen voor een aanvraag van een werkingssubsidie

Nadere informatie

Synergieën zoeken. VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK vzw. A. Netwerk van erfgoedbibliotheken I. ORGANISATIE. II. PROJECTEN III.

Synergieën zoeken. VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK vzw. A. Netwerk van erfgoedbibliotheken I. ORGANISATIE. II. PROJECTEN III. VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK vzw Synergieën zoeken I. ORGANISATIE II. PROJECTEN III. DO s AND DON Ts 30.05.11 - Genk Eva Wuyts I. ORGANISATIE A. Netwerk van erfgoedbibliotheken A. Netwerk B. Missie C. Doelstellingen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie

Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie BIJLAGE Bijlage nr. 1 Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie 2006-2007 Tussen de partijen: De Vlaamse Gemeenschapscommissie, Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel, hierna genoemd de regionaal coördinator,

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Erfgoedcel Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten en Erfgoed en FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel

Nadere informatie

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld 2 de herziene versie juni 2012

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld 2 de herziene versie juni 2012 Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld 2 de herziene versie juni 2012 Binnen het Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas staat

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Dienstverlenende organisatie Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten en Erfgoed en FARO. Vlaams steunpunt

Nadere informatie

Samenwerkingstraject Op handen gedragen Erfgoed van processies

Samenwerkingstraject Op handen gedragen Erfgoed van processies Samenwerkingstraject Op handen gedragen Erfgoed van processies Julie Aerts Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw (CRKC) Congres Schaalvergroting in de erfgoedsector 26 februari 2016 Wat 2013: opstart

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst INLEIDING De Erfgoedcel Aalst sloot met de Vlaamse Gemeenschap een cultureel-erfgoedconvenant af voor de beleidsperiode 2009-2014. In

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek SBO maatschappelijke finaliteit Prof. Dr. Ann Jorissen (UA) IWT, 11 januari 2010 1 Effective Governance of Private Enterprises: the influence

Nadere informatie

Vacature erfgoedcoördinator (B1 B3) ondersteuning en vrijwilligerswerking erfgoedcel Pajottenland Zennevallei. - contract onbepaalde duur -

Vacature erfgoedcoördinator (B1 B3) ondersteuning en vrijwilligerswerking erfgoedcel Pajottenland Zennevallei. - contract onbepaalde duur - Vacature erfgoedcoördinator (B1 B3) ondersteuning en vrijwilligerswerking erfgoedcel Pajottenland Zennevallei - contract onbepaalde duur - De projectvereniging Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei is

Nadere informatie

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling I. SITUERING Het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, Ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum DE VLAAMSE

Nadere informatie

Planning spuitenruil Provincie West-Vlaanderen 2013

Planning spuitenruil Provincie West-Vlaanderen 2013 Planning spuitenruil Provincie West-Vlaanderen 2013 Art. 4. 1. De algemene doelstelling van dit convenant is een bijdrage te leveren aan het preventieve gezondheidsbeleid op het gebied van middelengebruik,

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Selectielijst PACKED vzw

Selectielijst PACKED vzw Selectielijst PACKED vzw Versie Datum Bewerkingen Auteur 1 21.08.2013 Eerste kladversie Alina Saenko 2 29.08.2013 Finale versie Alina Saenko 1. Algemeen bestuur 1.1 Statutaire documenten 1.1.1. Oprichting

Nadere informatie

REGLEMENT. Darna Express

REGLEMENT. Darna Express Darna vzw Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Steenstraat 25-27 1000 Brussel REGLEMENT Darna Express Projectsubsidie voor de realisatie van culturele projecten ter stimulering van de dialoog tussen de Vlaams

Nadere informatie

Samenwerken, netwerken en clustering in de erfgoedsector

Samenwerken, netwerken en clustering in de erfgoedsector Samenwerken, netwerken en clustering in de erfgoedsector Gregory Vercauteren 26 februari 2016 Brussel Steunpunt voor cultureel-erfgoedsector: musea, archieven, erfgoedbibliotheken, lokale en provinciale

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

Jaarverslag EXPOO 2014

Jaarverslag EXPOO 2014 Jaarverslag EXPOO 2014 EXPOO, het Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning van de Vlaamse overheid, bouwt mee aan een positieve leefomgeving waar het voor kinderen en jongeren goed is om op te groeien.

Nadere informatie

STAGEVOORSTELLEN - ERFGOED ZUIDWEST

STAGEVOORSTELLEN - ERFGOED ZUIDWEST STAGEVOORSTELLEN - ERFGOED ZUIDWEST 1 MEEDRAAIEN BIJ ERFGOEDCEL ERFGOED ZUIDWEST Als stagiair(e) ondersteun je de erfgoedcel bij het uitvoeren van de verschillende doelstellingen binnen het jaaractieplan.

Nadere informatie

Projectsubsidies cultureel erfgoed

Projectsubsidies cultureel erfgoed Projectsubsidies cultureel tweede ronde 2014 Aanvrager Titel Korte omschrijving Universiteit Antwerpen Studiecollecties: een uitdagende context binnen universiteiten en musea Dit project wil een denkkader

Nadere informatie

STEL U KANDIDAAT ALS COMMISSIELID OF EXPERT CULTUREEL ERFGOED

STEL U KANDIDAAT ALS COMMISSIELID OF EXPERT CULTUREEL ERFGOED STEL U KANDIDAAT ALS COMMISSIELID OF EXPERT CULTUREEL ERFGOED De afdeling Cultureel Erfgoed zoekt kandidaten voor de adviescommissie Cultureel Erfgoed en voor de pool van experten binnen het nieuwe Cultureelerfgoeddecreet

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - erfgoedbibliotheken Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten en Erfgoed

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN Inleidende bepaling Gebruikersparticipatie vormt een rode draad doorheen Integrale Jeugdhulp en de werking van het IROJ.

Nadere informatie

Agrarisch en ruraal erfgoed, of het DNA van boer en plattelander

Agrarisch en ruraal erfgoed, of het DNA van boer en plattelander Agrarisch en ruraal erfgoed, of het DNA van boer en plattelander Yves Segers Centrum Agrarische Geschiedenis vzw Interfacultair Centrum Agrarische Geschiedenis, K.U.Leuven Inleiding Enkele aandachtspunten

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland Brussel, april 2014 CVN heeft

Nadere informatie

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek 1 Inleiding 2 Op 15 juni 2015 verzamelden de leden van de advieswerkgroep Sociaal-Cultureel Werk en vertegenwoordigers van regionale koepelverenigingen

Nadere informatie

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting?

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? INLEIDING Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting werd in 1999

Nadere informatie

Ontwerp van samenwerkingsakkoord

Ontwerp van samenwerkingsakkoord Ontwerp van samenwerkingsakkoord Tussen: de Franse Gemeenschap Vertegenwoordigd door Mevrouw Fadila LAANAN, Minister van Cultuur, Audiovisuele Zaken, Gezondheid en Gelijkheid van Kansen En: de Vlaamse

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

Het depotbeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Samenwerken zonder gezamenlijke depots

Het depotbeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Samenwerken zonder gezamenlijke depots Het depotbeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie Samenwerken zonder gezamenlijke depots Context Regionaal depotbeleid in het Vlaamse Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012 Toegewezen aan de Vlaamse

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN het onderwijs. Ondersteuning op maat van. onderwijs initiatieven

DIVERSITEIT IN het onderwijs. Ondersteuning op maat van. onderwijs initiatieven DIVERSITEIT IN het onderwijs Ondersteuning op maat van onderwijs initiatieven Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur.

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur. Omzendbrief voor de subsidiëring van projecten in het kader van Samenlevingsinitiatieven 1. Wat zijn de Samenlevingsinitiatieven? De erkenning en subsidiëring van Samenlevingsinitiatieven gebeurt op basis

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

PROJECTSUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL ERFGOEDINITIATIEVEN

PROJECTSUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL ERFGOEDINITIATIEVEN PROJECTSUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL ERFGOEDINITIATIEVEN ERFGOEDCEL VIERSPRONG 1. KADER De projectvereniging Viersprong kan subsidies toekennen aan cultureelerfgoedinitiatieven volgens de bepalingen

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - regionaal ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

Functiebeschrijving Projectmedewerker Strategische planning en EISW

Functiebeschrijving Projectmedewerker Strategische planning en EISW Algemene informatie Functietitel Cluster Dienst Team Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Projectmedewerker Strategische planning en Europese en internationale samenwerking Interne ondersteuning

Nadere informatie

Hoofdstuk I - Algemene bepalingen

Hoofdstuk I - Algemene bepalingen SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN HET VLAAMS ONDERSTEUNINGSCENTRUM VOOR HET VOLWASSENENONDERWIJS Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandenbroucke, Vlaamse

Nadere informatie

USE-IT ZOEKT: COÖRDINATOR

USE-IT ZOEKT: COÖRDINATOR USE-IT ZOEKT: COÖRDINATOR USE-IT is een toeristische dienst voor jongeren. De organisatie maakt drukwerk, houdt een infobalie open in Brussel, en runt een website. USE-IT is niet-commercieel en werkt zonder

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen

Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen AFSTANDSLEREN EN ICT GECOMBINEERD ONDERWIJS 4 1 Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen Steven De Pauw Coördinator Toll-net Steven Verjans Universitair docent Open Universiteit

Nadere informatie

Incompany training voor coöperaties

Incompany training voor coöperaties Incompany training voor coöperaties 2016 Erkend dienstverlener voor de kmo-portefeuille Incompany trainingen: wij komen naar uw coöperatie. Coopburo, de coöperatieve dienstverlener van Cera, biedt: 1.

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden

Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0802 23-05-2017 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging

Nadere informatie

AANVRAAG TOT KANDIDATUUR

AANVRAAG TOT KANDIDATUUR AANVRAAG TOT KANDIDATUUR LID VAN HET ANALYSECOMITE «MATERIALEN ONDER DE LOEP» CONTEXT Wie zijn we? Kleur Bekennen is het programma opvoeden tot wereldburgerschap van de Belgische Staat, uitgevoerd door

Nadere informatie

Situering. Decretale opdracht van EXPOO

Situering. Decretale opdracht van EXPOO EXPOO Jaarplan 2014 Situering EXPOO staat in 2014 voor nieuwe (groei)kansen. Het decreet preventieve gezinsondersteuning zorgt voor nieuwe uitdagingen. Onze opdrachten kunnen we waarmaken met een uitbreiding

Nadere informatie

Maatschappelijke zetel Hoogstraat Mechelen

Maatschappelijke zetel Hoogstraat Mechelen ACTIEPLAN 2016 Het Firmament vzw Het Firmament vzw +32 (0)15 34 94 36 contact@hetfirmament.be www.hetfirmament.be Maatschappelijke zetel Hoogstraat 83 2800 Mechelen Dagelijkse werking Brusselpoort Hoogstraat

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - lokaal & niet ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

Het antwoord op je vragen

Het antwoord op je vragen Het antwoord op je vragen Overkoepelend 1. Transitie een goed idee 2. Het OCMW binnen de structuur van de stad 3. Het OCMW geen klein broertje 4. Naam van de toekomstige organisatie stad/ocmw 5. Gevolgen

Nadere informatie

Beleidsopties Musea en Erfgoed Antwerpen Cultureel erfgoed is toegankelijk voor een divers publiek én zet aan tot participatie. Het erfgoedaanbod zet aan tot kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en creativiteit.

Nadere informatie

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Doel van de functie (Mee) Ontwikkelen, vertalen en bijsturen van een overkoepelend beleid en strategie voor basisonderwijs Bepalen en bewaken van de krijtlijnen

Nadere informatie

1. VOOR WELKE ONDERWERPEN IS SAMENWERKING ECHT NOODZAKELIJK? EN WAAROM?

1. VOOR WELKE ONDERWERPEN IS SAMENWERKING ECHT NOODZAKELIJK? EN WAAROM? Vlaamse overheid Arenbergstraat 9 1000 BRUSSEL T 02 553 68 00 www.cjsm.vlaanderen.be VERSLAG //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief

Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Emily

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - archieven Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten en Erfgoed en FARO.

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - erfgoedbibliotheken Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten en Erfgoed

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen onze hogeschool is een op kwaliteit georiënteerde instelling voor hoger onderwijs, onderzoek en dienstverlening zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen reflecteren PDCA-cirkel motor van verandering

Nadere informatie

Voorstudie CAHF-beleid omtrent digitale duurzaamheid. Bert Lemmens PACKED vzw 17 september 2013 S.M.A.K. Gent

Voorstudie CAHF-beleid omtrent digitale duurzaamheid. Bert Lemmens PACKED vzw 17 september 2013 S.M.A.K. Gent Voorstudie CAHF-beleid omtrent digitale duurzaamheid Bert Lemmens PACKED vzw 17 september 2013 S.M.A.K. Gent DIGITALISERING digitale communicatie > publiek # doelgroepen # kanalen # presentatievormen DIGITALISERING

Nadere informatie

12/10/2016. Nieuwe NAH LIGA vzw Vlaams Hersenletselplan Beni Kerkhofs Voorzitter NAH LIGA vzw Directeur zorg Pulderbos vzw

12/10/2016. Nieuwe NAH LIGA vzw Vlaams Hersenletselplan Beni Kerkhofs Voorzitter NAH LIGA vzw Directeur zorg Pulderbos vzw Nieuwe NAH LIGA vzw Beni Kerkhofs Voorzitter NAH LIGA vzw Directeur zorg Pulderbos vzw Nieuwe NAH LIGA vzw Beni Kerkhofs Voorzitter NAH LIGA vzw Directeur zorg Pulderbos vzw 1 Historiek SEN RSWV SIG Rond

Nadere informatie