INHOUDSOPGAVE MISSIE EN KOERS SKVR Missie van SKVR Positionering 1.3. De koers in het kort SKVR als basisvoorziening 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE 1. 1. MISSIE EN KOERS SKVR 1 1.1. Missie van SKVR 1 1.2. Positionering 1.3. De koers in het kort 1 1.4. SKVR als basisvoorziening 1"

Transcriptie

1 JAARPLAN 2014 INHOUDSOPGAVE 1 1. MISSIE EN KOERS SKVR Missie van SKVR Positionering 1.3. De koers in het kort SKVR als basisvoorziening 1 2. INHOUDELIJKE AMBITIES EN PROGRAMMALIJNEN Talentontwikkeling Vrije tijd Amateurs Deskundigheidsbevordering Levendige (binnen)stad Ondernemerschap Programma Onderwijs Programma Wijken en participatie 4 3. SKVR KUNSTSCHOLEN 3 4. BEDRIJFSVOERING EN MARKETING SKVR als basisvoorziening Personeel en arbeidsvoorwaarden Arbeidsvoorwaarden Vrijwilligersorganisatie Binden en boeien freelancers Automatisering en stroomlijning processen Verbetering automatisering en procesmanagement Kwaliteit en klanten Klantenservice Huisvesting en onderhoud Kwaliteitszorg Financiën Bereikcijfers SEPA Marketing, communicatie en onderzoek Sterk merk SKVR PR en sponsoring Onderzoek 9 5. PRESTATIECIJFERS BEGROTING

2 INLEIDING De inhoudelijke ambities voor 2014 zijn conform het Cultuurplan met inachtneming van de bijstelling. Deze bijstelling betrof onder andere een budgetreductie op het voorgenomen nieuwe beleid m.b.t. het wijkgericht werken. Consequentie hiervan is dat de uitvoering minder snel zal gaan en minder omvang zal hebben. Andere wijzigingen betroffen verder o.a. het schrappen van de grote productie van Young Stage, het laten vervallen van de Summerschool, afstoten van een kleinere locatie en een extra bezuiniging op overhead. De begroting 2014 is gebaseerd op een subsidiebehoefte van 8.2 mln. Dit is conform de aflopende meerjarenbegroting zoals ingediend bij het Cultuurplan Onze begroting 2014 presenteren wij nu sluitend, maar de afloop en het effect van de voorgenomen afvloeiingen van 7 FTE in het najaar 2013 op de begroting zijn nog onbekend. Ons bereik neemt in 2014 met deelnemers af ten opzichte van het cultuurplan dat uitging van deelnemers. Deze afname zit in de extra bezuinigingen door bovengenoemde bijstelling op de reeds voorgenomen bezuiniging van 1,5 mln. cf. Cultuurplan Talentontwikkeling staat centraal in alle SKVR-activiteiten en SKVR heeft zich doorontwikkeld tot een basisvoorziening die kunsteducatie aanbiedt voor alle Rotterdammers. Hoewel volwassenen geen gesubsidieerd aanbod meer mogen genieten, biedt SKVR deze Cultuurplanperiode wel activiteiten aan, die weliswaar in prijs gestegen zijn om aan de norm van kostendekkendheid te komen maar door intelligente programmering zo betaalbaar mogelijk blijven. De uitvoering van nieuwe beleidsrichtingen Uitbreiding wijkgerichte activiteiten en Intensivering lange leerlijnen in het onderwijs wordt in 2014 voortgezet en verder uitgebreid. 1. MISSIE EN KOERS SKVR 1.1 Missie van SKVR SKVR is de basisvoorziening voor cultuureducatie en amateurkunst van Rotterdam die zich in samenwerking met partners in de stad inzet voor culturele vorming en talentontwikkeling van Rotterdammers. SKVR richt zich in de eerste plaats op kinderen en jongeren, met het oog op hun persoonlijke ontwikkeling en hun deelname als goed toegeruste burger in de Rotterdamse samenleving. 1.2 Positionering SKVR is het grootste Centrum voor de Kunsten dat Nederland kent. In Rotterdam is SKVR de grootste aanbieder van kunsteducatie met een breed, rijk aanbod voor actieve kunstbeoefening in alle disciplines. SKVR onderscheidt de marktgebieden onderwijs, particuliere afnemers, amateurs, instellingen en professionals. 1.3 De koers in het kort - Talentonwikkeling staat centraal in alle SKVR-activiteiten; - SKVR ontwikkelt zich tot een basisvoorziening voor kunsteducatie en faciliteert ook andere aanbieders; - SKVR biedt kunsteducatie voor alle Rotterdammers in alle leeftijdscategorieën waarbij volwassenen een kostendekkend tarief betalen; - Nieuwe inhoudelijke beleidslijnen zijn: uitbreiding van wijkgerichte activiteiten en intensivering lange leerlijnen voor het onderwijs; - Als cultureel ondernemer voert SKVR een reorganisatie door, ontwikkelt beleid voor activiteiten die inkomsten genereren en genereert 500K per jaar aan additionele externe middelen; - Bijdrage aan een levendige (binnen)stad. 1.4 SKVR als basisvoorziening SKVR biedt een breed aanbod op het gebied van actieve kunstbeoefening, zowel in lesvormen als afgeleide producten en diensten en is er voor alle Rotterdammers. Jaarlijks past SKVR het programma aan op basis van klanttevredenheidsonderzoeken en trends. SKVR zet in 2014 actief in op voortzetting 1

3 en verdere uitbouw van samenwerking met vrijwel alle kunstaanbieders in Rotterdam. Daarbij is afstemming de minimale vorm. SKVR zet de deuren open voor kleinschalige culturele ondernemers die zelfstandig aanbod op de markt brengen en inhoudelijk en bedrijfsmatige ondersteuning krijgen, zoals de Choromuziekschool of Dansscholen. SKVR neemt initiatieven over die zonder infrastructuur niet overleven, bijvoorbeeld de Brassband School. Of laat initiatieven los die zelfstandig kunnen bestaan, bijvoorbeeld docenten die een eigen praktijk willen starten, al dan niet onder de naam SKVR. Ook verwijst SKVR door naar andere aanbieders, zoals kunstenaars in wijken die workshopaanbod hebben voor naburige basisscholen. SKVR stelt lessen en workshops ter beschikking aan doelgroepen van anderen, bijvoorbeeld de Weekendschool, waarmee SKVR doelgroepen bereikt die niet vanzelfsprekend in aanraking komen met kunsteducatie. SKVR maakt deel uit van strategische coalities waar integrale programma s mee ontwikkeld en aangeboden worden, zoals de Rotterdamse Muziekcoalitie die een muziekleerlijn voor het basisonderwijs ontwikkeld. 2. INHOUDELIJKE AMBITIES EN PROGRAMMALIJNEN 2.1 Talentontwikkeling Talentontwikkeling is de kernactiviteit van SKVR waarbij de ontwikkeling van kinderen en jongeren centraal staat. SKVR doet dit primair door educatieprogramma s te ontwikkelen, zowel binnen schools en wijkgericht als in de vrije tijd. SKVR werkt met een leerpiramide en kent binnen alle kunstdisciplines een doorstroomstimulering naar de kunstvakopleiding. Verder werken de kunstscholen structureel samen met partners in de stad om zowel een brede talentontwikkeling te bewerkstelligen als toptalent goed door te geleiden. Daarnaast kent SKVR eigen talentontwikkelingsprogramma s. Het Maatjesproject (multidisciplinair) of de T-factor (beeldende kunst) zijn enkele voorbeelden uit de wijken, de Talentenroute Dans of de Talentpool Muziek in de vrije tijd. 2.2 Vrije tijd SKVR biedt in de vrije tijd vanuit 7 kunstscholen aanbod op het gebied van muziek, dans, beeldende kunst, mode & design, fotografie & media, theater en schrijven. Ontwikkelingen in de belangstelling en vraag van klanten hebben geresulteerd in een splitsing van de kunstschool beeldend & design in twee kunstscholen beeldende kunst en mode & design. Tot nu toe (half 2013) kent SKVR vrijwel geen afnemende belangstelling voor het vrijetijdsaanbod, ondanks de forse prijsstijgingen voor volwassenen en dalingen elders in het land. Alleen de kunstschool Fotografie & Media kent een forse afname aan deelnemers in de vrije tijd. SKVR ontwikkelt momenteel een nieuwe aanbodsvorm waarbij in samenwerking met het Nederlands Fotomuseum een digitale leeromgeving is gecreëerd die 24/7 beschikbaar is, gecombineerd met live cursus-ontmoetingen. In de loop van 2013 zullen de eerste resultaten van deze omvorming beschikbaar zijn. 2.3 Amateurs Onder amateurs verstaat SKVR kunstbeoefenaars, die niet direct deelnemen aan kunst educatieve activiteiten maar wel actief zijn binnen een discipline. SKVR richt zich daarbij vooral op de jonge(re) amateur en biedt deze groep niet-beroepsmatige kunstenaars faciliteiten, expertise en een breed netwerk. De ondersteuning, vanuit de SKVR kunstscholen georganiseerd, bestaat uit onder meer het beschikbaar stellen van ruimtes en faciliteiten, advisering over zowel artistiek inhoudelijke als bedrijfsmatige aspecten, het bieden van een platform en het coachen van (jong) talent. Om de amateur kunstbeoefenaar zo goed mogelijk van dienst te zijn, zoekt SKVR samenwerking met stedelijke partners of wijkgebonden initiatieven. SKVR neemt deel aan het recent opgestarte overleg Doedok XL, waaraan diverse organisaties en instellingen deelnemen die actief zijn in het Rotterdamse amateurveld. Doel is om in gezamenlijkheid de amateurkunst meer zichtbaar te maken, krachten te bundelen en activiteiten af te stemmen. 2

4 2.4 Deskundigheidsbevordering SKVR draagt met verschillende programma s bij aan het vergroten van de deskundigheid van professionals, zowel de eigen medewerkers en de zzp-ers die in opdracht voor SKVR werken, als externen. Er is onder meer vraag bij docenten naar bijscholing op het gebied van ondernemerschap. SKVR deelt de opgedane kennis en ervaring actief in het veld. Het aanbieden van deskundigheidsbevordering op het gebied van binnenschoolse cultuureducatie laat SKVR in eerste instantie over aan KCR, met als doel cultuureducatie een vaste plek in het curriculum te geven. SKVR richt zich op discipline-specifieke vaardigheden (gitaar in de klas), zowel via het onderwijs als via de opleidingen tot leerkracht (o.m. PABO s). Daar waar het scholing en begeleiding van eigen medewerkers betreft werkt SKVR zo veel mogelijk samen met KCR. De jaarlijkse Summerschool is vervallen. Daarvoor in de plaats organiseert SKVR enkele scholingsweken door het jaar heen. 2.5 Levendige (binnen)stad SKVR draagt ook in 2014 bij aan de levendige (binnen)stad met presentaties van programma s bij instellingen (zoals de Unie, Lantaren/Venster) en op pleinen en festivals (BOA, Metropolis, Zomer carnaval, Taptoe, Schouwburgplein). Ook stelt SKVR structureel werk tentoon van leerlingen beeldende kunst op allerlei plekken in de stad. 2.6 Ondernemerschap Ondernemerschap staat voor SKVR voor openstaan voor de externe omgeving, kansen zien en benutten en een bijdrage leveren aan de stad. Ondernemerschap komt bij SKVR onder meer tot uitdrukking in de ontwikkeling van nieuwe business cases op basis van dialoog met de buitenwereld, sterk gericht op kostenbesparing en/of inkomstenverhoging zoals het aangaan van allianties met de private sector of het ontwikkelen van commercieel aanbod. Zo sloot SKVR een overeenkomst met Stichting De Verre Bergen voor het ontwikkelen en implementeren van wijkgericht aanbod en loopt er een programma voor sponsorwerving voor instrumenten voor alle sociale muziekprojecten van SKVR (IKEI, Wijkmuziekscholen en leerlingen via het Jeugd Cultuur Fonds). Ook sluit SKVR aan bij maatschappelijke tendensen (bijvoorbeeld door het inzetten van dans bij stedelijke beweegdoelstellingen en bestrijding van overgewicht met de Buurt Sport Coaches of activiteiten in het kader van Sports & Activity) of omgevingsgericht werken en wijkgerichte activering. SKVR verkent en bereikt ook andere markten buiten Rotterdam. Inmiddels subsidiëren zowel Schiedam als Capelle aan den IJssel SKVR voor aanbod ter plekke en loopt er een onderzoek naar een derde gemeente. 2.7 Programma Onderwijs Vanuit 7 verschillende kunstscholen verzorgt SKVR activiteiten in het primair en voortgezet onderwijs en meer incidenteel ook voor jongeren in het MBO en HBO. Binnen het Stedelijk Cultuurtraject worden workshops en programma s vaak in samenwerking met andere culturele instellingen verzorgd. Ook voor scholen die niet deelnemen aan het Cultuurtraject heeft SKVR workshops en lessenseries waarmee zij leerlingen actief kennis kunnen laten maken met een kunstdiscipline. Het aantal PO scholen dat kiest voor het implementeren van cultuureducatie in de verlengde leertijd in samenwerking met SKVR, groeit ook in SKVR heeft hiervoor leerlijnen Cultuureducatie ontwikkeld met de productnamen KunstID en Ieder Kind een Instrument. Deze ontwikkeling sluit goed aan bij het landelijk beleid Cultuureducatie met kwaliteit. Nu er een leerlijn ligt met eindtermen per discipline groeit ook de vraag vanuit de scholen naar het registreren van vorderingen en prestaties. Het onderwijsbeleid Beter Presteren draagt hier ook aan bij. In 2013 maakt SKVR in samenwerking met KCR een projectplan voor het registreren en monitoren van prestaties. Hiervoor wordt aanvullende financiering gezocht. Doelstelling is om in 2014 een pilot op dit gebied uit te kunnen zetten samen met een aantal scholen. 3

5 Het ontwikkelen van ateliers in school is een andere werkwijze waarmee SKVR aansluit bij het landelijk beleid Cultuureducatie met kwaliteit. In de ateliers staat niet het lesgeven centraal, maar het accent ligt op het maakproces van de kinderen. Het atelier is een kunstwerkplaats waar de docent ook kunstenaar is die als coach leerlingen begeleidt. SKVR zet in op een dans-atelier, een media-atelier en een atelier voor de disciplines mode &design. In het atelier ontwikkelen en trainen kinderen skills die zij kunnen inzetten bij en nodig hebben voor andere schoolvakken. In het voortgezet onderwijs kiest een beperkt aantal scholen voor een jaarprogrammering. Mogelijk is het accent dat zowel landelijk als lokaal gelegd wordt bij het primair onderwijs hier een oorzaak van. Scholen voor voortgezet onderwijs hebben minder te besteden dan scholen voor primair onderwijs. SKVR maakt zich daarom sterk om subsidies aan te vragen waarmee activiteiten voor jongeren kunnen worden ontwikkeld en uitgevoerd. SKVR heeft de ambitie om ook een grote groep jongeren die nu niet deelnemen aan culturele activiteiten te bereiken. Bij het activeren van deze groep is samenwerking met scholen heel belangrijk. Een voorbeeld is de inzet van buurtsportcoaches dans in verschillende wijken in Rotterdam. In afstemming met de docent lichamelijke opvoeding wordt doorstroming van binnen naar buitenschoolse dansactiviteiten bevorderd. In het MBO zullen minder activiteiten worden uitgevoerd dan beraamd ten tijde van het schrijven van het Cultuurplan Dit heeft vooral te maken met de moeilijke financiële positie van Zadkine, een ROC waarmee SKVR lange tijd een samenwerking had op meerdere terreinen. Het bureau Cultdock binnen Zadkine is opgeheven en de minoren waarvoor SKVR als uitvoerend partner werd gevraagd zijn gestopt. Het bereik van jongeren in het MBO is nu sterk afhankelijk van projecten waarvoor extra financiering kan worden aangevraagd. SKVR is wel gespitst op kansen op dit gebied. Voor verschillende opleidingen van Albeda zijn programma s ontwikkeld die aansluiten bij het onderwijs. Wij streven er naar deze programma s in 2014 opnieuw in te zetten. Met het Grafisch Lyceum is de samenwerking in de afgelopen jaren geïntensiveerd. Deze samenwerking zet SKVR voort in Programma Wijken en participatie SKVR kent al sinds begin jaren 80 de wijkmuziekscholen en sinds enkele jaren de Brassband School. Deze worden in 2014 onverkort voortgezet. Nieuwe ontwikkelingen zijn conform de bijstelling geheel afhankelijk van externe financiering. In 2013 is daartoe de samenwerking met Stichting De Verre Bergen (SDVB) beklonken waarbij SKVR 500K per jaar kan investeren. Inhoudelijk is in dat programma waarbij de activiteiten dienen bij te dragen aan verbetering van de wijk én de inwoners ervan. In 2013 start dit programma in Hillesluis met een aantal kraamkamer projecten. Deze worden gedurende enkele jaren gevolgd en onderzocht op hun effectiviteit. De successen worden vervolgens uitgerold over andere wijken. De verwachting is dat er zowel in 2013 als in tot 3 van dergelijke meerjarige projecten zullen starten. Intussen zoekt SKVR door naar middelen om dit programma verder uit te bouwen. Zo heeft SKVR in 2013 een aanvraag ingediend bij het Oranje Fonds voor een Surinaamse Muziekschool die in 2014 geïmplementeerd zal zijn. 3. SKVR KUNSTSCHOLEN Inleiding De SKVR kunstscholen bieden een breed aanbod aan kunsteducatie in tal van lesvormen, conform het Cultuurplan Hieronder per kunstdiscipline een korte omschrijving van de eventuele afwijkingen van het cultuurplan, alsmede de vernieuwende ontwikkelingen en highlights. 3.1 Muziek Bij SKVR Muziek loopt momenteel een onderzoek naar andere les- en ondernemingsvormen. Er draaien pilots met grote lesgroepen en de netwerkdocent. Als dit onderzoek uitmondt in een nieuw businessmodel, dan wordt dat met het schooljaar geïmplementeerd. SKVR Muziek voorziet in ca. 15 stageplaatsen voor studenten van Codarts. In het WMDC werkt SKVR mee aan de 4

6 ontwikkeling van een nieuw concept voor pop-, jazz- en wereldmuziek. Codarts is voornemens de Jazzafdeling ook onder te brengen in het pand waarmee er inhoudelijk een stevige basis is voor samenwerking. Voor het aanbod in Hoek van Holland, dat op verzoek van SKVR tegen een vergoeding door Muziekschool Westland wordt gerealiseerd, zijn met ingang van 1 januari 2013 de tarieven geharmoniseerd waarmee de kosten voor SKVR gereduceerd zijn. Vrije tijd: het aanbod aan basiscursussen voor grote groepen wordt uitgebreid met 15, zowel voor kinderen als volwassenen. De talentenklas/-pool kennen een lagere deelname dan begroot (25 leerlingen totaal i.p.v. de beoogde 45). Dit heeft te maken met een lagere behoefte bij de klant. Bij pop en jazz wordt n.a.v. klantwensen het lesmodel veranderd en geharmoniseerd. Wijken: in het kader van het project in Pandrecht start daar een nieuwe wijkmuziekschool. Bij de BrassBandSchool wordt de peer-to-peer education doorontwikkeld, alsmede de community building door vooral te kijken wat er aan ouder participatie kan plaatsvinden. Een extra subsidie is aangevraagd bij het Oranjefonds om een tweede bijzondere wijkmuziekschool te starten, deze voor Surinaamse muziek. Verder zijn er plannen om ook aanbod voor senioren uit kansarme omgevingen te realiseren. Onderwijs: Ieder kind een Instrument (IKEI) breidt in 2014 uit tot het beoogde totaal van 30 scholen, zo n 7000 kinderen. Binnen de Muziekcoalitie maakt IKEI deel uit een integrale leerlijn muziekeducatie voor het PO die met steun van het Fonds Cultuur Participatie en de Gemeente Rotterdam in het kader van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit wordt ontwikkeld en geïmplementeerd. Een nieuw programma in het Cultuurtraject is een voorstelling met workshop door Jazz International en de SKVR Brassbandschool samen. Het bereik in het Cultuurtraject voor muziek ligt iets lager dan begroot, voor PO i.p.v en voor VO 450 i.p.v Deze aantallen blijken achteraf enigszins overbegroot te zijn. Daar staat een hoger bereik voor IKEI tegenover. 3.2 Dans Vrij tijd: SKVR Dans intensiveert in 2014 samenwerkingen binnen het Rotterdamse dansveld met als belangrijk speerpunt de ontmoeting tussen amateurs en professionals. Een nieuwe programmalijn in de vrije tijd is Dansmakers: podium, vrijetraining en coaching voor jonge makers & de danscompanies (productie groepen). Dit biedt SKVR voor verschillende leeftijdscategorieën aan. Om de aansluiting met andere aanbieders te verbeteren verstevigt SKVR de dansleerlijnen en programmalijnen en brengt het aantal leerniveaus terug van 5 naar 3. De achterliggende visie gaat uit van een brede dansontwikkeling, waarin de dansbeleving, creativiteit, muzikaliteit en fysieke training centraal staan. Naar aanleiding van klantreacties wordt al vanaf 6 jaar meer keuze aangeboden in dansstijlen. Onderwijs/wijken: een belangrijk speerpunt is het uitbreiden en intensiveren van het bereik aan jongeren in wijken en scholen. SKVR Dans werkt daarvoor onder meer samen met het HipHopHuis aan het stimuleren van een gezonde leefstijl door dans. Activiteiten zijn gericht op jongeren tussen 10 en 18 jaar in de wijken en op scholen die niet vanzelfsprekend deel nemen aan sportieve en culturele activiteiten. Een speciaal team van BSC coördinatoren en dansdocenten is inmiddels opgeleid. Zij zorgen samen voor een duurzaam, sportief, uitdagend en inspirerend dansprogramma dat past binnen de beleving van Rotterdamse jongeren. Een nieuwe doelgroep zijn de senioren waarvoor SKVR een aanvraag heeft gedaan voor een Buurt Sport Coach die zich op die doelgroep gaat richten. Wijken: SKVR Dans onderzoekt mogelijkheden om samen te werken met Dance United (Londen) voor het opzetten van een dansprogramma ter verbetering van leef- en leeromstandigheden van vastgelopen jongeren. 3.3 Beeldende kunst Vrije tijd: de nadruk ligt op aanbod voor jongeren van 17 tot 24 jaar. De discipline trekt in de vrije tijd vooral volwassenen. Kinderen en jongeren worden bereikt via het onderwijs en de activiteiten in de wijken. De intensieve trajecten worden vraaggerichter qua programmering en de instroom wordt 5

7 flexibel gemaakt, bijvoorbeeld de Stadsacademie. Voor jongeren programmeert SKVR een tussenjaar waarbij desgewenst gewerkt kan worden aan portfolio voor toelating op een kunstvakopleiding. Er wordt ingezet op (bij)scholing van docenten m.b.t. klantenbinding en nieuwe media. Voor de amateurs staat in 2014 de doorontwikkeling van het digitale amateur platform op de rol dat in 2013 start. Wijken: met de T-Factor een samenwerking met Villa Zebra wordt talent aangeboord van kinderen in de basisschoolleeftijd met een intensief lesprogramma dat resulteert in een expositie. Voor 2014 staat de T-Factor in meerdere wijken gepland. In de wijken worden allianties gezocht die bijzondere semiprofessionele expoplekken opleveren voor amateurs, zoals het Brugwachtershuisje op het LCC zuid. HBO onderwijs: de samenwerking Willem de Kooning Academie wordt uitgebreid naar grote groepen studenten art & mediating. SKVR faciliteert met interessante stageplekken maar gebruiken de doelgroep ook voor het aanbod voor jaar. 3.4 Mode & Design Vrije tijd: voor de disciplines mode & design wordt vaak gebruik gemaakt van ateliers van externe beeldende kunstenaars, omdat de faciliteiten daar voorhanden zijn. Het gaat daarbij om re-design, glas in lood, mozaïek e.d. 3.5 Fotografie & Media Vrije tijd: SKVR Fotografie & Media kent voor het aanbod in de vrije tijd vooral een volwassen doelgroep. Gezien de landelijke trend werd voor 2013 en verder minder bereik verwacht dan in het verleden, waarop is geanticipeerd door een geheel nieuwe aanbodvorm te ontwikkelen. Daarbij is in samenwerking met het Nederlands Fotomuseum een digitale leeromgeving gecreëerd die 24/7 beschikbaar is, gecombineerd met live cursus-ontmoetingen. In de loop van het seizoen zullen de eerste resultaten van deze omvorming beschikbaar zijn en wordt bepaald hoe het aanbod daarna vormgegeven wordt. Amateurs krijgen veel aandacht. Mei is bijvoorbeeld de maand van de fotografie. SKVR is daarin actief met aansluitende activiteiten. Wijken: een bijzonder project is Kunstmaatjes. Daarin worden kinderen in de basisschoolleeftijd uit kansarme omgevingen gekoppeld aan kunstvakstudenten en trekken zij een seizoen lang samen op in wekelijkse ontmoetingen c.q. kunstzinnige activiteiten. Beiden leren en ontwikkelen zich in dit programma. Onderwijs: SKVR streeft naar een groter verzorgingsgebied en maakt in het aanbod de omslag naar concrete titels met vaste prijzen per groep (maatwerk, maar wel efficiënt te organiseren, dus tegen een laag tarief voor scholen). In samenwerking met het NFM, LV, LPII en Luxor wordt in 2014 een eerste editie neergezet van het Mediamaakfestival, een podium van good practica. Bedoeld voor algemeen publiek, vooral gericht op onderwijs en educatie. De focus ligt op de combinatie van verbeelding en techniek. 3.6 Theater Vrije tijd: de jeugdtheaterschool van SKVR All Stars kent een vast programma dat zowel in Rotterdam als in Schiedam geprogrammeerd wordt. De nadruk ligt daarbij op de plus producties, waarin talent kans krijgt om zich door te ontwikkelen. Voor volwassenen is de samenwerking met Theater Hofplein een nieuw gegeven. Voor 2014 staat de coproductie "Bloodbrothers" op de rol. Voor jongeren is de samenwerking tussen Young Stage en de acteerschool Hofplein nieuw, waarbij leerlingen vanuit Hofplein doorstromen als spelers voor Young Stage. Onderwijs: besloten is om geen grote productie meer door Young Stage te laten ontwikkelen en uitvoeren. In plaats van het werken met een vaste crew aan acteurs komt er een pool van ex-young Stage acteurs die interactieve inspringworkshops voor het PO (bovenbouw) en VO ontwikkelen over thema's waar kinderen mee bezig zijn. Ook brengt Young Stage een korte schoolvoorstelling over taal met taalworkshops. 6

8 Wijken: een concept voor Wijktheaterscholen is ontwikkeld. Vooralsnog wordt onderzocht of en waar gestart kan worden, mede afhankelijk van te werven additionele financiering. 3.7 Schrijven Vrije tijd: SKVR Schrijven wil in 2014 de ingezette verjonging (docenten en deelnemers) in de vrije tijd vasthouden. Het evenement Pagina Groots, waarin jongeren elkaar ontmoeten in de Rotterdamse Schouwburg, vindt een aantal keer plaats. Ook biedt SKVR aanbod voor jong talent op gebied van semiprofessioneel schrijven met het programma Vers. Samen met de Bibliotheek organiseert SKVR weer de Rotterdamse schrijfwedstrijd en een columnwedstrijd. Ook samen met de Schouwburg wordt een aantal Schrijfcafés aangeboden waarin leerlingen van SKVR professionele schrijvers ontmoeten en uitwisselen over het schrijverschap. Een bijzondere cursus is die voor jonge professionele toneelschrijvers. De eenakters die zij schrijven worden door amateurs gespeeld, in samenwerking met samen met het Theaternetwerk Rotterdam. Onderwijs: voor het onderwijs worden workshops en lessenseries over taalontwikkeling geprogrammeerd voor het PO (bovenbouw), VO en MBO. 4. BEDRIJFSVOERING & MARKETING 4.1 SKVR als basisvoorziening Als basisvoorziening voor kunsteducatie zet SKVR haar deuren open voor kleinschalige culturele ondernemers die zelfstandig aanbod op de markt brengen en zowel inhoudelijke als bedrijfsmatige ondersteuning krijgen. De faciliteiten en het merk staan ter beschikking voor tal van activiteiten van en voor derden. Het betreft promotie, presentatie, advisering en deskundigheidsbevordering. Maar ook huisvesting, systemen, communicatie en marketing e.d. Derden zijn in dit verband amateurs, cursisten en andere aanbieders. Zij maken gebruik van faciliteiten, klantsystemen en merkwaarde. Bij SKVR staat de klant centraal, levert de juiste kwaliteit en waarborgt het gebruikersgemak en levert het afgesproken product of dienst op het afgesproken tijdstip tegen de laagst mogelijke prijs. Binnen deze visie werkt SKVR aan een verbetering van de bedrijfsvoering in de cultuurplanperiode met een blik op de toekomst en om in te spelen op veranderende externe ontwikkelingen. 4.2 Personeel en arbeidsvoorwaarden arbeidsvoorwaarden In 2013 startte SKVR met een onderzoek naar de overstap naar een andere CAO. Momenteel volgt SKVR de rechtspositie van de gemeente Rotterdam en is daarmee eigenrisicodrager voor de kosten van WW en bovenwettelijke uitkeringen. Dit staat een gezonde bedrijfsvoering in de weg in relatie tot de bezuinigingen en de wendbaarheid van de organisatie. SKVR wil een rechtspositie die past bij de (veranderende) markt waarin ze zich bevindt en die een gezonde bedrijfsvoering mogelijk maakt. Het verzekeren van de WW is hiertoe noodzakelijk. Tevens moet onderzocht worden of een overstap naar de CAO KE hiertoe aan kan bijdragen. Indien besloten wordt over te gaan naar de CAO KE is het streven dit per 1 januari 2014 te implementeren Vrijwilligersorganisatie In 2013 heeft de afdeling FZ haar conciërgetaken op een andere wijze ingericht. Reden hiervan was de afbouw van de gemeentelijke subsidies waarmee SKVR de salarissen van deze medewerkers bekostigde. De afdeling is opnieuw ingericht waarbij de nadruk ligt op decentrale aansturing van de verschillende SKVR locaties met een hoofdconciërge en de professionalisering van de conciërges op gebied van klantgerichtheid en gastvrije benadering. SKVR stelt de klant centraal en heeft besloten om een vrijwilligerspool in te richten ter ondersteuning van de facilitaire dienstverlening en de gastvrije begeleiding van bezoekers. Dit betreft een nieuwe beleidskeuze die voortkomt uit steeds beperktere financiële middelen. In 2014 wordt een vrijwilligerscoördinator aangesteld om deze vrijwilligers te werven. SKVR streeft ernaar vrijwilligers aan zich te binden, maar ook om hen te scholen en te begeleiden. 7

9 4.2.3 Binden en boeien van freelancers De afgelopen periode is met de implementatie van een freelancersregistratiesysteem gestuurd op de administratieve ondersteuning van de ruim 500 zzp-ers die in opdracht van SKVR aanbod ontwikkelen en verzorgen. Nu deze basis gelegd is, is er in 2014 meer ruimte om aandacht te besteden aan het binden en boeien van deze voor SKVR zeer belangrijke doelgroep. 4.3 Automatisering en stroomlijning processen Verbetering automatisering en procesmanagement In 2012/2013 startte SKVR met een onderzoek naar de implementatie van een all-in-one ICT oplossing: een geïntegreerd systeem die voor een vereenvoudiging en kwalitatieve verbetering van de bedrijfsvoering zal zorgen en waarbij bedrijfsinformatie accurater en efficiënter geregistreerd en gegenereerd wordt. Het automatiseren van (primaire) werkprocessen draagt op termijn ook bij aan de reductie van personeel dat de komende cultuurplanperiode een punt van aandacht blijft. In 2013 en 2014 worden de financiële en projectadministraties omgezet, inclusief de inrichting van een CRM, waarna later in het jaar de cursusadministratie (seizoen ) zal volgen. Om dit zorgvuldig te laten verlopen zijn een goede procesinrichting en beschrijvingen nodig waarbij de begeleiding van medewerkers in een nieuwe manier van werken niet uit het oog wordt verloren. 4.4 Kwaliteit en klanten Klantenservice De afdelingen Klantenservice en Planning gaan in 2014 op in een nieuw Servicecentrum met de basis in Rotterdam Building. Het Servicecentrum zal op professionele en prettige wijze alle klanten van SKVR helpen en zonodig doorverwijzen naar een meer inhoudelijke afdeling. Medewerkers Servicecentrum zijn klantgericht, goed thuis in de systemen van de (financiële) cursusadministratie en goed op de hoogte van het gehele aanbod van SKVR (vrije tijd en onderwijs). Een kwalitatief goed functionerend systeem voor de cursusadministratie is daarbij uiteraard onontbeerlijk. Het servicecentrum zal als een frontoffice functioneren, ondersteund door medewerkers in een backoffice-functie Huisvesting en onderhoud De verhuisbewegingen van de afgelopen jaren hebben geleid tot een evenwichtig en passend huisvestingsprogramma. SKVR wil haar beschikbare huisvesting zo efficiënt en optimaal mogelijk benutten. Door inhoudelijke samenwerking en door ruimtes beschikbaar te stellen aan (culturele) partners kunnen de gebouwen een (grotere) bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de kunsteducatie in de stad. Veiligheid in de gebouwen voor zowel klanten als medewerkers blijft een punt van aandacht. In 2013 stelde SKVR een Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) vast. In 2014 zal vooral aandacht worden gegeven aan buitenschilderwerk en het renoveren van toiletgroepen. Een gebouw waarin bezoekers het prettig vinden om te verblijven wordt bovendien ervaren als veiliger Kwaliteitszorg Halverwege 2013 zijn de kaders en werkwijze van de nieuwe certificeringssystematiek van de landelijke branchevereniging Kunstconnectie definitief vastgesteld. Om de kosten van certificering binnen de branche te drukken is er een peer-systematiek opgesteld: gelijkwaardige culturele instellingen in het land bereiden gezamenlijk de audit voor. Dit brengt kennisuitwisseling en een standaardisering van het niveau van kwaliteit binnen de branche met zich mee. Eind 2013 dient SKVR de her-certificering rond te hebben, waarna een jaarlijkse monitoring plaatsvindt. Met dit kwaliteitskeurmerk staat SKVR garant voor de kwaliteit van haar aanbod op gebied van kunsteducatie inhoud, lesmateriaal, sfeer, klantvriendelijkheid ed. 8

10 4.5 Financiën Bereikcijfers SKVR heeft stappen ondernomen om te komen tot een eenduidige en betrouwbare vastlegging van de prestatiegegevens. Op verzoek van SKVR heeft BDO de procedures en totstandkoming van de prestatieoverzichten onderzocht en beoordeeld. De volgende elementen zijn aan bod gekomen in dit onderzoek: definities, verantwoordelijkheden, onderbouwing van de prestaties, informatiesystemen, interne controle en rapportage. Met de aanbevelingen die BDO heeft geopperd heeft SKVR in 2013 reeds een aanvang gemaakt en in de loop van 2014 zal SKVR het proces van registratie prestatiegegevens verder verfijnen SEPA Met SEPA komt er in Europa één geïntegreerde betaalmarkt waar iedereen op dezelfde manier betaalt. SEPA staat voor Single Euro Payments Area. Zo verdwijnen de Nederlandse overschrijvingen en daar komen dan Europese varianten voor in de plaats. Ook de bestaande bankrekeningnummers verdwijnen. Betalen gaat voortaan via met het internationale rekeningnummer IBAN. SEPA heeft impact op de SKVR bedrijfsvoering, systemen en processen. SKVR begint deze zomer met de voorbereidingen van de implementatie en zal per 1 februari 2014 (de wettelijke deadline) SEPA proof zijn. 4.6 Marketing, communicatie en onderzoek Sterk merk SKVR In 2013 zijn we gestart met de versterking van het merk SKVR. In de nieuwe huisstijl krijgen alle disciplines, projecten, activiteiten en samenwerkingen van SKVR een plek en beeld. Dit proces zal nog doorlopen in SKVR wil het merk inhoudelijk gaan verbinden met belangrijke partijen in de stad. Ook staat vergroten van de zichtbaarheid van het merk centraal, zowel in de stad zelf als via de off- en online media PR en Sponsoring Het sponsorbeleid van SKVR zal in 2014 meer gericht zijn op het aangaan van inhoudelijke samenwerkingen met partijen in Rotterdam. Op basis van inhoudelijk aanbod (in company trainingen of workshops door of bij SKVR) wil SKVR graag met Rotterdamse bedrijven een structurele relatie aangaan. Ook wil SKVR zich met particulieren meer en beter gaan verbinden. In 2014 wordt een vriendenprogramma ontwikkeld om Rotterdammers meer te betrekken bij de ontwikkeling en de activiteiten van SKVR. Daarbij is een goed functionerend klantrelatiesysteem noodzakelijk. Begin 2014 worden de eerste stappen gezet om dit systeem draaiende te hebben komend jaar. In 2014 wordt een donatie- en wervingsbeleid ontwikkeld voor bedrijven en particulieren. Bedrijven en particulieren worden gevraagd om SKVR met eenmalige of structurele donaties en giften te ondersteunen. Deze donaties en giften worden gebruikt om meer kansarmere Rotterdamse kinderen en jongeren deel te laten nemen aan het sociaal maatschappelijk muziekprogramma van SKVR, Ieder Kind een Instrument Onderzoek Twee keer per jaar houdt SKVR een klanttevredenheidsonderzoek onder alle cursisten. Tussendoor vinden kleinere enquêtes en panelgesprekken plaats om goed voeling te houden met wat leeft onder onze klanten en niet-klanten. Halverwege 2014 staat een uitgebreid imago-onderzoek op de agenda. In vervolg op het imago-onderzoek van 2012, kunnen we zien of de merkstrategie en nieuwe huisstijlcampagne zijn vruchten heeft afgeworpen. Omdat we erg graag willen weten waarom Rotterdammers juist geen activiteit doen bij SKVR, gaan we ook uitgebreid onderzoek doen naar de motieven daarachter. 9

11 5. PRESTATIECIJFERS 2014 Conform de wijze waarop de prestatiecijfers gepresenteerd zijn in het SKVR Cultuurplan treft u de voorgenomen prestatiecijfers aan voor 2014: een totaalbereik SKVR en de bereikcijfers per kunstschool. Deze cijfers zijn gebaseerd op de activiteiten en trends zoals beschreven in hoofdstuk 2 en 3 van dit jaarplan. Toelichting algemeen In de prestatiecijfers 2014 gaat SKVR uit van een ontvlochten organisatie KCR. Er is rekening gehouden met alleen het SKVR aandeel in het Stedelijk Cultuurtraject. Voor Cultuurplanperiode werkt SKVR met een aflopende begroting. In 2014 is de subsidiebehoefte naar beneden gesteld op een totaalbedrag van 8,2 mln. Conclusie is dat het totale bereik in 2014 vrijwel op hetzelfde niveau ligt als de plancijfers van 2013 waarbij het financiële uitgangspunt tevens 8,2 mln. was. Bij eventuele markante afwijkingen in bereik per kunstschool treft u op het raster van de betreffende kunstschool een toelichting aan. Een prominente daler in (totaal)bereik betreft de activiteiten in het voortgezet onderwijs en MBO. De afname in de vraag komt vooral door verminderde budgetten bij deze scholen. Hiertegenover staat een groei in het primair onderwijs van scholen die kiezen voor het implementeren van cultuureducatie in de verlengde leertijd (KunstID/IKEI). I.v.m. het kostendekkend aanbieden van het vrije tijdsaanbod en doorgevoerde tariefstijgingen zien we geen grote afwijkende dalers in deelnemers in 2014 t.o.v Tegenover de opgegeven plancijfers in het cultuurplan zien we in 2014 een totaal verschil van minder deelnemers tegen een opgegeven totaal bereik deelnemers in het cultuurplan. Dit betreft een effect van de extra bezuinigingen (de ingediende bijstelling van het CP13-16) bovenop de extra bezuinigingen van 1,5 mln. cf. het SKVR Cultuurplan BEGROTING 2014 De normbegroting die ingediend is met het cultuurplan gaat uit van een structurele subsidie van 8.466k. Deze normbegroting is een gemiddelde begroting van de individuele jaarbegrotingen 2013 t/m Hierin loopt de benodigde subsidie terug van 8.753k in 2013 tot 8.245k in Zoals bekend moet SKVR nog rekening houden met een reductie hierop van 266k. Dit betekent dat dkc voornemens is aan SKVR vanaf 2013 jaarlijks een beschikking zal toekennen van conform advies RRKC. SKVR wil voor 2014 een begroting indienen zonder dat de liquiditeit in gevaar komt en zonder dat het eigen vermogen negatief wordt. In het overleg met dkc op 13 december 2012 heeft SKVR voorgesteld om de subsidiebeschikking vast te stellen op basis van een aflopende subsidiebehoefte conform onderstaand schema. IST begroting wil zeggen de begroting uit het cultuurplan en SOLL begroting is de begroting die we jaarlijks gaan indienen. 10

12 NORM IST begroting cp Reductie subsidie Aanpassing dkc Totaal reductie subsidie SOLL begroting De begroting 2014 sluit op , maar hierbij moet wel de volgende kanttekening geplaatst worden: In het najaar van 2013 zal SKVR een tweede afvloeiingsronde opstarten voor 7 FTE die naar verwachting per 1 januari 2014 zal zijn afgerond. Daarom zijn de salariskosten van deze 7 FTE buiten de begroting 2014 gehouden maar het beeld kan nog veranderen als de ontslagronde financieel ongunstig uitpakt. De eerste kolom NIEUW bevat de begroting 2014 en deze is afgezet tegen de kolom CP14 ofwel de jaarbegroting 2014 die de basis vormde voor de meerjarenbegroting die is ingediend met de subsidieaanvraag Deze begroting is inclusief KCR. Het verzelfstandigingsproces van KCR is op dit moment nog in volle gang. De begroting KCR zal afgesplitst worden van SKVR zodra de verzelfstandiging volledig is gerealiseerd. 11

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011 CKE koers 214 van care naar share Eindhoven, september 211 Doelstellingen CKE heeft in mei deze verkenning gestart naar aanleiding van de druk op het subsidie en de wens adequaat in te kunnen spelen op

Nadere informatie

voorstel interne verzelfstandiging Plantage op basis van contractmanagement Convenant Plantage 2013 t/m 2016

voorstel interne verzelfstandiging Plantage op basis van contractmanagement Convenant Plantage 2013 t/m 2016 voorstel interne verzelfstandiging Plantage op basis van contractmanagement Convenant Plantage 2013 t/m 2016 1 Voorgeschiedenis interne verzelfstandiging Plantage Cultuurnota 2007-2010; Coalitieakkoord;

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden

Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden Mei 2015 Inleiding Westland Cultuurweb is op zeer korte termijn op zoek naar aanbieders voor lessen theater aan

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en

Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en voorwaarden December 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Visie

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Cultuureducatie in het basisonderwijs Cultuureducatie in het basisonderwijs Gemeente Westland Nulmeting Inleiding Teneinde aan het einde van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) vast te kunnen stellen wat de bereikte resultaten

Nadere informatie

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs Bijlage 2 Aanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit in het Primair Onderwijs 2013 2016 Opgesteld door Cultura in samenwerking met de en besproken met Fonds Cultuurparticipatie. Lokale Situatie en context

Nadere informatie

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Beschrijving van het arrangement voor talentontwikkeling Bureau Babel is een intermediair tussen

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016. Zonder visie regeert de boekhouder

Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016. Zonder visie regeert de boekhouder Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016 Zonder visie regeert de boekhouder 1. Inleiding Dit is het tweede beleidsplan dat is geschreven voor en door het bestuur en management van Stichting Theaterschip.

Nadere informatie

Cultuureducatie in het PO en SO

Cultuureducatie in het PO en SO Cultuureducatie in het PO en SO 04-10-2015/JD Inhoud Introductie 1. PR8cultuurprogramma 2. Expertisecentrum Kunst en Scholen 3. Cultuureducatie met Kwaliteit 4. Aanvullende educatieve projecten Introductie

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Dario Fo, ondernemers in de kunst Poeldijk, 13 december 2012 Inleiding Op de vraag van de gezamenlijke basisscholen uit De Lier voor een

Nadere informatie

Inspiratie door de brede school. Pilot kunst en cultuur in de brede school van het voortgezet onderwijs 2006-2009

Inspiratie door de brede school. Pilot kunst en cultuur in de brede school van het voortgezet onderwijs 2006-2009 Inspiratie door de brede school Pilot kunst en cultuur in de brede school van het voortgezet onderwijs 2006-2009 Deelnemende scholen: CSG Calvijn Maarten Luther OSG Nieuw Zuid: Putsebocht Nova College

Nadere informatie

Cultuureducatiebeleid. in Haarlem

Cultuureducatiebeleid. in Haarlem Cultuureducatiebeleid in Haarlem Kenmerken Over de gemeente Aantal inwoners meer dan 90.000 inwoners (grote gemeente) Soort gemeente stadsgemeente Regiofunctie centrumgemeente van de regio Contactgegevens

Nadere informatie

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl Factsheet Basispakket, Overgangsregeling Kunstkijkuren en de Cultuurbus Amsterdam Juli 2014 Inhoud Het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie 2 MoccaAcademie

Nadere informatie

Bijlage 3 SKVR Beeldend & Design 1 Beleidsplan 2013-2016

Bijlage 3 SKVR Beeldend & Design 1 Beleidsplan 2013-2016 Bijlage 3 SKVR Beeldend & Design 1 Beleidsplan 2013-2016 1. Waarvandaan en welke (toekomst)visie SKVR Beeldend & Design is de grootste Rotterdamse aanbieder van een breed en gevarieerd aanbod aan beeldende

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013

Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013 Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013 Inleiding De gemeente Dalfsen wil voor haar jonge inwoners een cultureel en kunstzinnig klimaat scheppen waarin zoveel

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Bijlage 5 SKVR Theaterschool Beleidsplan 2013-2016

Bijlage 5 SKVR Theaterschool Beleidsplan 2013-2016 Bijlage 5 SKVR Theaterschool Beleidsplan 2013-2016 1. Waarvandaan en welke (toekomst)visie De Theaterschool is één van de grootste aanbieders op het gebied van theater in Rotterdam. Jaarlijks bereikt de

Nadere informatie

Algemene beleidsregels incidentele subsidies kunst en cultuur

Algemene beleidsregels incidentele subsidies kunst en cultuur Algemene beleidsregels incidentele subsidies kunst en cultuur Inleiding Het kunst- en cultuurbeleid van de gemeente Rotterdam is gericht op een gezonde stedelijke culturele sector. Een sector waarin zoveel

Nadere informatie

Samenhang en onderscheid activiteiten CultuurSchakel en Koorenhuis

Samenhang en onderscheid activiteiten CultuurSchakel en Koorenhuis Samenhang en onderscheid activiteiten CultuurSchakel en Koorenhuis Ten behoeve van een duidelijke positionering in de stad van zowel CultuurSchakel als Koorenhuis in de nieuwe structuur van cultuureducatie

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

1.1 Missie van SKVR 3 1.2 Positionering 3 1.3 De Koers in het kort deze cultuurplanperiode 3 1.4 SKVR als basisvoorziening 4

1.1 Missie van SKVR 3 1.2 Positionering 3 1.3 De Koers in het kort deze cultuurplanperiode 3 1.4 SKVR als basisvoorziening 4 2 juni 2014 1.1 Missie van SKVR 3 1.2 Positionering 3 1.3 De Koers in het kort deze cultuurplanperiode 3 1.4 SKVR als basisvoorziening 4 2.1 Talentontwikkeling 4 2.2 Vrije tijd 4 2.3 Amateurs 5 2.4 Levendige

Nadere informatie

Algemene beleidsregels eenmalige subsidies kunst en cultuur

Algemene beleidsregels eenmalige subsidies kunst en cultuur Algemene beleidsregels eenmalige subsidies kunst en cultuur Inleiding Het kunst- en cultuurbeleid van de gemeente Rotterdam is gericht op een gezonde stedelijke culturele sector. Een sector waarin zoveel

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : Naam organisatie : Stichting Amersfoort in C Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen) Het bieden

Nadere informatie

Projectplan. Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski en dhr. C. van Herkhuizen(penvoerder)

Projectplan. Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski en dhr. C. van Herkhuizen(penvoerder) Projectplan Titel van het project: Naam van de lokale projectleiders: Betrokken partijen binnen het project: Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski

Nadere informatie

relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ)

relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Nieuwe culturele landschap: relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Cultura Venray() in Algemeen/ontwikkelingen Op 18 mei 2016 heeft de raad besloten om de subsidie voor het kunstencentrum Jerusalem

Nadere informatie

Presentatie Regionale bijeenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in Parkstad

Presentatie Regionale bijeenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in Parkstad Presentatie Regionale bijeenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in Parkstad 2017-2020 16 juni 2016 Femke Smeets Hoofd educatie SCHUNCK* Wat is SCHUNCK*? We schakelen over naar de film > SCHUNCK*

Nadere informatie

Notitie. Herijking Muziekonderwijs. Datum Afdeling. Publiekszaken en Sociaal Domein. Printdatum: :09:00

Notitie. Herijking Muziekonderwijs. Datum Afdeling. Publiekszaken en Sociaal Domein. Printdatum: :09:00 Notitie Herijking Muziekonderwijs Datum 27-10-2016 Afdeling Publiekszaken en Sociaal Domein Printdatum: 17-11-2016 10:09:00 Samenvatting toekomstig muziekonderwijs Gemeente Bellingwedde Gemeente kiest

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse muziekeducatie seizoen 2014/2015 Uitgangspunten en voorwaarden

Inkoop van buitenschoolse muziekeducatie seizoen 2014/2015 Uitgangspunten en voorwaarden Inkoop van buitenschoolse muziekeducatie seizoen 2014/2015 Uitgangspunten en voorwaarden Mei 2014 Inleiding Onlangs maakte Muziekschool Westland bekend dat zij gaat stoppen met haar activiteiten. Muziekschool

Nadere informatie

KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES

KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES KUNSTENPLAN 2017-2020 Inleiding Deze richtlijnen voor het ondernemingsplan zijn

Nadere informatie

Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011

Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011 Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011 1 Inhoudelijk jaarverslag 2011 Open Academie Lingewaard` Inleiding 2011 was voor de Open Academie een geslaagd jaar. Dit verslag geeft

Nadere informatie

Nieuwe culturele landschap: Cultura Venray(CV) in relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ)

Nieuwe culturele landschap: Cultura Venray(CV) in relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Nieuwe culturele landschap: Cultura Venray(CV) in relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Algemeen/ontwikkelingen Op18 mei 2016 heeft de raad besloten om de subsidie voor het kunstencentrum Jerusalem

Nadere informatie

Projectinformatie 1,2,3 STA STIL. Groep 1-2 Project Nieuwe Media Primair Onderwijs

Projectinformatie 1,2,3 STA STIL. Groep 1-2 Project Nieuwe Media Primair Onderwijs Projectinformatie 1,2,3 STA STIL Groep 1-2 Project Nieuwe Media Primair Onderwijs BESTE LEERKRACHT Graag informeren wij u over het project Grote Kunst voor kleine mensen - 1,2,3 Sta stil! waaraan uw school

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing

Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing Ronald Kox, hoofd Cultuureducatie Nieuwegein, 17 maart 2017 ronaldkox@lkca.nl Waarom kunst en cultuur? Artistiek-creatief proces Iteratief proces Universeel

Nadere informatie

LERENDE NETWERKEN. Hoe werkt de cultuurcoach?

LERENDE NETWERKEN. Hoe werkt de cultuurcoach? LERENDE NETWERKEN Hoe werkt de cultuurcoach? Ga even staan als Cultuurcoaches Uitkomsten inventarisatie 2016 onder beleidsmedewerkers cultuur en cultuurcoaches Wie hebben gereageerd? 55 cultuurcoaches

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie Kwaliteitskader aanbieders Kunsteductie juni 2013 1 1. Toetsingskaders, toetsing en registratie Inleiding Kwaliteitsmanagement vloeit voort uit de overtuiging dat kwaliteit van producten en processen vrijwel

Nadere informatie

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Met deze vragenlijst proberen we antwoord te geven op vragen die er over de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) en het aanvragen daarvan

Nadere informatie

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER DANS BELEIDSPLAN 2014-2017 Inleiding Stichting de Lichting is opgericht in 1986 en heeft als algemene doelstelling het stimuleren van podiumkunsten, en het verrichten

Nadere informatie

Wat vinden wij belangrijk?

Wat vinden wij belangrijk? informatieavond Wat vinden wij belangrijk? Kunst is een verrijking voor je leven. Het stimuleert de creativiteit, geeft plezier en zelfvertrouwen en zorgt voor ontwikkeling. Kunst stimuleert kritisch denkvermogen

Nadere informatie

De onweerstaanbare verleiding om van kunst te genieten

De onweerstaanbare verleiding om van kunst te genieten OPEN ACADEMIE LINGEWAARD De onweerstaanbare verleiding om van kunst te genieten Kunst en cultuur zijn essentieel om ons staande te houden BEELDENDE KUNST THEATER FOTO/VIDEO D A N S M U Z I E K Lingewaard,

Nadere informatie

KWALITEITSCRITERIA FONDS CULTUUREDUCATIE ZWOLLE

KWALITEITSCRITERIA FONDS CULTUUREDUCATIE ZWOLLE KWALITEITSCRITERIA FONDS CULTUUREDUCATIE ZWOLLE Fonds Cultuureducatie Zwolle en kwaliteit cultuuronderwijs De gemeente Zwolle wil dat alle basisschoolleerlingen een stevige culturele basis krijgen. Hiervoor

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

Doelstelling: Doelstelling:

Doelstelling: Doelstelling: Presentatie KIDL donderdag 27 november 2014 door Natalie Savelsbergh directeur Vrije Akademie Kunstonderwijs in Kerkrade & Landgraaf; Wat doet de Vrije Akademie en wat is er mogelijk? Doelstelling: Basisvoorziening

Nadere informatie

Werkwijze Cultuurtraject Rotterdam

Werkwijze Cultuurtraject Rotterdam zinleiding Tijdens de bijeenkomst op 3 december 2012 presenteert het KCR de nieuwe werkwijze voor het Cultuurtraject Rotterdam aan de Rotterdamse culturele instellingen. In dit document vindt u een beknopte

Nadere informatie

Bijlage 7 Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam Beleidsplan 2013-2016

Bijlage 7 Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam Beleidsplan 2013-2016 Bijlage 7 Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam Beleidsplan 2013-2016 Het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR) is een onafhankelijk Rotterdams advies- en kenniscentrum op het snijvlak van onderwijs

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Projectinformatie VERBEELD JE. Leerjaar 1 Nieuwe Media Voortgezet Onderwijs

Projectinformatie VERBEELD JE. Leerjaar 1 Nieuwe Media Voortgezet Onderwijs Projectinformatie VERBEELD JE Leerjaar 1 Nieuwe Media Voortgezet Onderwijs BESTE DOCENT Graag informeren wij u over het project Verbeeld Je waaraan uw school binnenkort mee doet. In dit document vindt

Nadere informatie

Programma Kinderen Maken Muziek

Programma Kinderen Maken Muziek Programma Kinderen Maken Muziek Periode 2015-2017 Inleiding Kinderen Maken Muziek wil een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie door kinderen samen een instrument te leren bespelen.

Nadere informatie

ONDERWIJS. Vlaardingse Schatten. Cultuurlijn 2015/2016

ONDERWIJS. Vlaardingse Schatten. Cultuurlijn 2015/2016 O ONDERWIJS Vlaardingse Schatten Cultuurlijn 2015/2016 Vlaardingse Schatten Cultuurlijn 2015/2016 Beste mensen, Ik ben verheugd u de Cultuurlijn 2015-2016 aan te mogen bieden. Cultuureducatie is één van

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie

Cultuureducatiebeleid. in Purmerend

Cultuureducatiebeleid. in Purmerend Cultuureducatiebeleid in Purmerend Kenmerken Over de gemeente Aantal inwoners 30.000-90.000 inwoners (middelgrote gemeente) Soort gemeente stadsgemeente Regiofunctie centrumgemeente van de regio Contactgegevens

Nadere informatie

» SUBSIDIEAANVRAAG» CULTUURPLAN 2013/2016 2. STUKKEN SKVR NEXT BOUWEN AAN CULTUREEL VERMOGEN

» SUBSIDIEAANVRAAG» CULTUURPLAN 2013/2016 2. STUKKEN SKVR NEXT BOUWEN AAN CULTUREEL VERMOGEN » SUBSIDIEAANVRAAG» CULTUURPLAN 2013/2016 2. STUKKEN SKVR NEXT BOUWEN AAN CULTUREEL VERMOGEN MEERJARENBELEIDSPLAN SKVR 2013-2016 Voorwoord Dit nieuwe cultuurplan van SKVR verwoordt onze visie en ambitie.

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan

Kunstgebouw Beleidsplan Kunstgebouw Beleidsplan 2017-2020 Kunstgebouw Broekmolenweg 20 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl Beleidsplan 2017-2020 ZICHTBAAR MAKEN WAT ER IS, STIMULEREN WAT ER KAN ZIJN Inleiding Kunstgebouw is expert

Nadere informatie

Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere

Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere Uitleg format Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Het voor u liggend formulier is bedoeld om subsidie aan te vragen bij de gemeente Almere voor een combinatiefuncties.

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Subsidieverlening project School's cool en Coachproject Nijmegen 2014 tot en met 2016 Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Projectinformatie MAAK MEE: S.H.O.E.S. Groep 7-8 Maak Mee Primair Onderwijs

Projectinformatie MAAK MEE: S.H.O.E.S. Groep 7-8 Maak Mee Primair Onderwijs Projectinformatie MAAK MEE: S.H.O.E.S. Groep 7-8 Maak Mee Primair Onderwijs BESTE LEERKRACHT Graag informeren wij u over het project Maak Mee waaraan uw school binnenkort mee doet. In dit document vindt

Nadere informatie

Leerlijnen Cultuureducatie. SKVR Projectbureau Onderwijs & Innovatie

Leerlijnen Cultuureducatie. SKVR Projectbureau Onderwijs & Innovatie Leerlijnen Cultuureducatie SKVR Projectbureau Onderwijs & Innovatie Programma Ontwikkelproces SKVR activiteiten in verlengde leertijd Waarom leerlijnen cultuureducatie Van praktijk naar leerlijn Kinderen

Nadere informatie

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Vacature voor: directeur basisonderwijs. Het bestuur van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) is op zoek naar een directeur om met ingang van het nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Projectinformatie R DAMS PHILHARMONISCH MEETS MAAS. Leerjaar 3 Muziek Voortgezet Onderwijs

Projectinformatie R DAMS PHILHARMONISCH MEETS MAAS. Leerjaar 3 Muziek Voortgezet Onderwijs Projectinformatie R DAMS PHILHARMONISCH MEETS MAAS Leerjaar 3 Muziek Voortgezet Onderwijs BESTE DOCENT Graag informeren wij u over het project Rotterdams Philharmonisch Meets Maas waaraan uw school binnenkort

Nadere informatie

Oktober 2016 Bureau ART Peter van der Zant

Oktober 2016 Bureau ART Peter van der Zant Oktober 2016 Bureau ART Peter van der Zant Cultuuronderwijs in stadsdeel Centrum Eindrapportage in opdracht van Cultuurschakel Den Haag, over de ontwikkeling van cultuuronderwijs bij de scholen voor primair

Nadere informatie

Subsidiekader: Haagse aanpak (hoog)begaafdheid 2012 en 2013

Subsidiekader: Haagse aanpak (hoog)begaafdheid 2012 en 2013 Subsidiekader: Haagse aanpak (hoog)begaafdheid 2012 en 2013 1. Haagse aanpak (hoog)begaafdheid 1.1 Inleiding Alle kinderen en jongeren verdienen maximale kansen om het beste uit zich zelf te halen. Zo

Nadere informatie

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0. Ook Coevorden Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren Project Datum Versie Status Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.4 Concept 1. Visie Achtergrond: van twitter via verbinding naar

Nadere informatie

EXPERTISECENTRUM CULTUURONDERWIJS. Ada Nieuwendijk RAPPORTAGE CULTUUREDUCATIE AMSTERDAM ZUIDOOST

EXPERTISECENTRUM CULTUURONDERWIJS. Ada Nieuwendijk RAPPORTAGE CULTUUREDUCATIE AMSTERDAM ZUIDOOST Ada Nieuwendijk RAPPORTAGE CULTUUREDUCATIE AMSTERDAM ZUIDOOST November 2016 Inleiding Stadsdeel Zuidoost is uniek. Het hoort bij Amsterdam, maar het is ook een stad apart, waar de inwoners zich zeer betrokken

Nadere informatie

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor!

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! Verbindingen leggen en onderhouden. Dat is de belangrijkste taak van de combinatiefunctionaris.

Nadere informatie

Actieplan Veilige School 2015-2018

Actieplan Veilige School 2015-2018 Actieplan Veilige School 2015-2018 Inleiding De actieplannen Veilige School 1 van de afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat het onderwerp veiligheid goed op de kaart van het Haagse onderwijs staat.

Nadere informatie

Voor vragen over SKVR Start! kun je contact opnemen met Sannah de Jong of Corine Nieuwschepen via het e- mailadres:

Voor vragen over SKVR Start! kun je contact opnemen met Sannah de Jong of Corine Nieuwschepen via het e- mailadres: Van maandag 15 t/m vrijdag 19 augustus 2016 vindt SKVR Start! plaats. Vijf dagen met informatie, kennis-en inspiratieworkshops georganiseerd voor en door SKVR om het nieuwe seizoen goed te beginnen. Alle

Nadere informatie

Afweging In de periode 2013 2016 zijn tot op heden per basisschool de volgende resultaten behaald:

Afweging In de periode 2013 2016 zijn tot op heden per basisschool de volgende resultaten behaald: Zaaknummer 00463648 Onderwerp voortzetting deelname regeling Cultuureducatie met Kwaliteit Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis In de periode 2013 2016 hebben wij deelgenomen aan de landelijke

Nadere informatie

Op Koers. Presentatie voor gemeente Emmen Drs. Coen van Meerten

Op Koers. Presentatie voor gemeente Emmen Drs. Coen van Meerten Op Koers Presentatie voor gemeente Emmen Drs. Coen van Meerten CQ in Emmen Enkele gegevens Aantallen leerlingen 2007 2008 AMV 304 250 Instr/vocaal 1482 1305 Dans 429 445 Theater 139 149 Beeldend 109 96

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Maatschappelijke participatie door kinderen (Kansen voor de jeugd II) Reg.nummer: 2009/235363

Raadsstuk. Onderwerp: Maatschappelijke participatie door kinderen (Kansen voor de jeugd II) Reg.nummer: 2009/235363 Raadsstuk Onderwerp: Maatschappelijke participatie door kinderen (Kansen voor de jeugd II) Reg.nummer: 2009/235363 1. Inleiding Kinderen die in armoede opgroeien krijgen vaak minder kansen om mee te doen

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp inzet intensiveringsmiddelen 'leren' 2017 Steller R.H.L. Pos De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 63 92 Bijlage(n) Ons kenmerk 6262777 Datum Uw brief

Nadere informatie

Bezuinigingen muziekonderwijs

Bezuinigingen muziekonderwijs Muziek en cultuur bezuinigingen & nieuw beleid 7 november 2012 Bezuinigingen muziekonderwijs Begrotingsbehandeling november 2011: Afschaffen subsidie muziekschool Muziekles t/m 18 jaar tegen gereduceerd

Nadere informatie

Bijlage 2 SKVR Dansschool Beleidsplan 2013-2016

Bijlage 2 SKVR Dansschool Beleidsplan 2013-2016 Bijlage 2 SKVR Dansschool Beleidsplan 2013-2016 1. Waarvandaan en welke (toekomst)visie De SKVR Dansschool is de basisvoorziening voor danseducatie in de stad en draagt bij aan de culturele ontwikkeling

Nadere informatie

Centrum Beeldende Kunst Dordrecht

Centrum Beeldende Kunst Dordrecht Centrum Beeldende Kunst Dordrecht Centrum Beeldende Kunst Dordrecht Podium hedendaagse kunst en vormgeving Kunstuitleen Servicebureau voor kunstenaars Kunst in de openbare ruimte Lezingen, debatten activiteiten

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Verslag Netwerkbijeenkomst Erfgoedinstellingen

Verslag Netwerkbijeenkomst Erfgoedinstellingen Verslag Netwerkbijeenkomst Erfgoedinstellingen 12 november 2014 Speciaal M voor erfgoedinstellingen CCA in Amsterdam organiseerde de MoccaAcademie op 12 november een netwerkbijeenkomst. In een eerder verstuurde

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen

Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen INHOUDSOPGAVE 1.0 INLEIDING... 3 2.0 UITGANGSPUNTEN ONDERZOEK EN DEFINITIE MUZIKALE EN BEELDENDE VORMING... 3 2.1 UITGANGSPUNTEN... 3 2.2 DEFINITIE

Nadere informatie

Projectinformatie DROEVIGELUIDJE. Groep 1-2 Kleutervoorstelling Primair Onderwijs

Projectinformatie DROEVIGELUIDJE. Groep 1-2 Kleutervoorstelling Primair Onderwijs Projectinformatie DROEVIGELUIDJE Groep 1-2 Kleutervoorstelling Primair Onderwijs BESTE LEERKRACHT Graag informeren wij u over het project Droevigeluidje waaraan uw school binnenkort mee doet. In dit document

Nadere informatie

Bijlage 1 SKVR Muziekschool Beleidsplan 2013-2016

Bijlage 1 SKVR Muziekschool Beleidsplan 2013-2016 Bijlage 1 SKVR Muziekschool Beleidsplan 2013-2016 1. Waarvandaan en welke (toekomst)visie De SKVR Muziekschool bestaat ruim 150 jaar en is één van de grootste muziekscholen van Europa en al jaren een voorloper

Nadere informatie

Concept Kader cultuur Gemeente Hoogeveen

Concept Kader cultuur Gemeente Hoogeveen Concept Kader cultuur Gemeente Hoogeveen Augustus 2013 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Ontwikkelingen en visie 1.1 Ontwikkelingen rijk, provincie en lokaal 1.2 Cultuur in samenhang met andere beleidsterreinen

Nadere informatie

Projectinformatie MUZIEK MAKEN MET APPS. Leerjaar 3 Muziek Voortgezet Onderwijs

Projectinformatie MUZIEK MAKEN MET APPS. Leerjaar 3 Muziek Voortgezet Onderwijs Projectinformatie MUZIEK MAKEN MET APPS Leerjaar 3 Muziek Voortgezet Onderwijs BESTE DOCENT Graag informeren wij u over het project Muziek maken met apps waaraan uw school binnenkort mee doet. In dit document

Nadere informatie

Werkwijze RRKC betreffende advisering subsidie-aanvragen Cultuurplan november 2015

Werkwijze RRKC betreffende advisering subsidie-aanvragen Cultuurplan november 2015 Werkwijze RRKC betreffende advisering subsidie-aanvragen Cultuurplan 2017-2020 30 november 2015 Inleiding Tot 1 februari 2016 12.00 uur kunnen subsidie-aanvragen voor het Cultuurplan 2017-2020 worden ingediend

Nadere informatie

Basispakket Kunst- en Cultuureducatie. Naam spreker: Dick Bentvelzen Functie spreker: beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs Amsterdam, 20 maart 2013

Basispakket Kunst- en Cultuureducatie. Naam spreker: Dick Bentvelzen Functie spreker: beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs Amsterdam, 20 maart 2013 Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Naam spreker: Dick Bentvelzen Functie spreker: beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs Amsterdam, 20 maart 2013 Voor alle kinderen in Amsterdam Een gemeenschappelijke visie

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2017-2020 Wijks Atelier passie voor kunst Het Wijks Atelier is een kunstzinnig centrum voor de inwoners van Wijk bij Duurstede en omgeving, dat cursussen aanbiedt en diverse activiteiten ontwikkelt

Nadere informatie

Ondernemerschap in een veranderend subsidiebeleid. Onderzoek in opdracht van KB (SIOB)

Ondernemerschap in een veranderend subsidiebeleid. Onderzoek in opdracht van KB (SIOB) Ondernemerschap in een veranderend subsidiebeleid Onderzoek in opdracht van KB (SIOB) Natasha Stroeker 27 mei 2015 Presentatie in het kort Het onderzoek Context: bezuinigingen Wat is cultureel ondernemerschap?

Nadere informatie

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF Uitgewerkt door: Thijs Oud kunst- en cultuurcoördinator Kunst & COO Langezwaag, juni 2011 KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF De opdracht voor Kunst & COO INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

Jaarplan. Schooljaar

Jaarplan. Schooljaar Jaarplan Schooljaar 2015-2016 Arnhem, augustus 2015 Beste betrokkene, Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2015-2016. We hebben het vorig schooljaar geëvalueerd en antwoord gegeven op de vragen: Wat doen

Nadere informatie