Curriculum Vitae H.P. De Nooy- van Tol September 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum Vitae H.P. De Nooy- van Tol September 2010"

Transcriptie

1 Personalia Naam De Nooy- van Tol, Henriëtte Petronella (Jelleke) Geboortedatum 21 mei 1951 Burg.staat Getrouwd, twee kinderen Nationaliteit Nederlands Adres Petronellaweg EV Renkum Telefoon Huisadres: +31(0) ; Werk +31(0) Competenties Analytisch en organisatievermogen: Beschikt over een ongebruikelijke combinatie van analytisch vermogen en praktische, creatieve oplossingsgerichtheid, aangevuld met een waarden gedreven aanpak. Legt verbanden en geeft richting. Visie en strategie, conceptuele flexibiliteit. Goed in staat om samen met anderen visie en scenario s te ontwikkelen, o.a. met behulp van backcasting, en dit om te zetten in integrale strategieën om haalbare doelen te bereiken. Weet voor complexe situaties verschillende oplossingsrichtingen te bedenken Samenbindend leiderschap: ervaren in het aansturen en begeleiden van complexe processen en projecten, met name waar samenwerking gericht is op kennisuitwisseling: ervarings-kennis, professionele en wetenschappelijke kennis. Minder maar wel goede ervaring met lijnmanagement. Netwerkvaardig en omgevingsbewust: legt en onderhoud contacten met voor de functie belangrijke personen en organisaties; vormt allianties en coalities om doelen te bereiken. Herkent trends en relevante ontwikkelingen en benut deze voor de eigen organisatie. Creatief, initiatiefrijk en verbindend: Vertaalt en verbindt van nature mensen en ideeën in praktijkgerichte oplossingen en aanpakken. Draagt bij aan positieve ontwikkeling en is een katalysator voor verandering; door een open houding en door mensen aan te spreken op hun persoonlijke kwaliteiten. Bemiddelaar, integer, sensitief en gericht op samenwerking en cocreatie. Persoonlijk profiel: Een serieuze doorzetter met durf, leervermogen en veel energie; goed ontwikkeld zelfinzicht; ziet kansen, neemt initiatief en kan snel schakelen. Commitment aan de professie is groot en werkt inspirerend voor anderen. Heldere betoogtrant. DNY/jelleke/cv/cv HP de Nooy van Tol sept2010 1

2 WERK ERVARING: Van 2004 tot op heden heb ik mijn eigen bedrijf als senior adviseur en procesfacilitator bij integrale (gebieds-) ontwikkeling en organisatie van duurzaamheid, gericht op herstel natuurlijke kringlopen, m.b.v. action-research, netwerkanalyse en teamcoaching. Thema s: groene ruimte, landbouw-landschap, stad-land ontwikkeling en stedelijke voedselproductie; watersystemen als drager. Nationaal en internationaal werkzaam. Interessante projecten zijn onder meer: 2010 Organisatie & procesbegeleiding van 4 op elkaar voortbouwende workshops met programmaleiders tbv het realiseren van het Businessplan Groene/Blauwe Ruimte voor Wageningen UR. Leidend principe is partnerschappen bouwen in plaats van acquisite. Te ontwikkelen onderzoeksthema s zijn omder meer: Delta-intransitie, gebiedsontwikkeling, ecosystems-services, agro-foodsystems, groene metropolen Verkenning en rapportage boer-burger samenwerkings-verbanden. Een onderzoek naar de behoefte aan kennis en ondersteuning bij (bewustwording van) economisch en sociaal duurzame ontwikkeling van multifunctionele landbouw in Nederland Interim adviseur procesbegeleiding bij ruimtelijke planvorming(½ jaar); Croonen Adviseurs, Rosmalen. Ervaring opgedaan met de nieuwe RO systematiek en meegewerkt en gedacht over Groene Poorten, Landbouw Ontwikkelinsggebieden (LOGs), landschapsplannen, gemeentebeleid tbv kleinschalige multifunctionele landbouw Initiatiefnemer, coördinator/directeur Netwerk Vitale Landbouw & Voeding, netwerkorganisatie voor natuurlijk duurzame land& tuinbouw, levensmiddelen en gezond zijn; organisatieontwikkeling, strategische planning en procesmanagement, organiseren van workshops, strategiedagen, projecten; onderhouden van strategische contacten met andere netwerken; begeleiding van partners/ leden bij het opzetten van projecten; inspireren van leden, communicatie, maken van nieuwsbrieven, website en folders; financieel projectmanagement; regie op fondsenwerving en het maken van een fondswervingbrochure. Interim senior medewerker Ruimte en Strategie, gemeente Zwolle aandachtsgebied milieu en duurzaamheid (parttime) - Mede ontwikkelen duurzaamheidstoets structuurplan - Projectleider estafette noordelijke stadsrand Zwolle tbv participatieve agenda voor gebiedsontwikkeling. - Jaarverslag milieu gemeente Zwolle - Duurzaam bouwen Senior consultant participatieve gebieds-aanpak, parttime. ETC- advies Nederland. Introductie en aansturing van een nieuwe methode voor participatieve gebiedsontwikkeling, met community building en on the job leren in Nederland. Met stakeholders; the Countryside Exchange,ontwikkeld in de V.S. en GB, Proces-manager action research-project SEARUSYN, internationaal project voor integrated rural- urban development. Samenwerking van LEI/ Alterra met universiteit en instituten in Hanoi (Vietnam) and Nanjing(China). Ik was verantwoordelijk voor de institution building en participatieve aanpak in projecten; DNY/jelleke/cv/cv HP de Nooy van Tol sept2010 2

3 Belangrijkste werkervaring in vaste dienstverbanden tot Publicaties Projectleider organisatie-ontwikkelingstraject, tevens interim directeur bij ILRI, Wageningen: International Institute for Land Reclamation and Improvement, (6maanden). Hoofdmedewerker Onderzoekstrategie voor het groene onderzoeksveld Wageningen Universiteit en Researchcentre (WUR), Bestuurscentrum: Beleidsadvies aan de Raad van Bestuur, mbt strategieën voor, management en evaluatie van onderzoekprogramma s en kennisontwikkeling op de gebieden: klimaat, bodem en water, milieu, natuur, ecologie, bos en landschap, biologische landbouw, landelijk gebied. Secretaris tbv visitatiecommissie Alterra, WU onderzoeks programma s, management rapportages, WUR vertegenwoordiger in de (landelijke) Onderzoekscommissie Biologische Landbouw olv R.Beckers. oprichter en facilitator Wageningen Initiative for Strategic Innovation Samenwerking met Innovatienetwerk groene ruimte en agrocluster, Initiatiefnemen en organisator workshopserie interdisciplinair onderzoek binnen WUR Bijdrage aan symposium en verslag transdisciplinariteit in onderzoek Secretaris strategiegroep van Directeuren onderzoek Hoofdmedewerker voor het onderzoek van de Groene Ruimte: natuur, ecologie, bos, landelijk gebied, klimaat, water. Ministerie van LNV, Directie Wetenschap en Kennisoverdracht(DWK); aansturing op hoofdlijnen van programmagelden: naar welke programma s en tbv welke vragen? Beleidsvoorbereiding en programmacoördinatie voor genoemde gebieden organisatie van de omslag van aanbodgericht naar vraaggestuurd onderzoek. Opzet programma-begeleidingscommissies en initiatiefnemer platform groene ruimte onderzoek. Deelname in interdepartementale projectgroepgroep Noordzeebeleid(BEON), Medewerker stad-en-landschap en co-auteur visie stadslandschappen Ontwikkelingssamenwerking. In diverse landen gewoond en deels gewerkt: - Liberia :2 hoofdstukken (ruimtelijke ontwikkeling gezondheidszorg en educatie) voor de landelijke planningsatlas voor investeerders. (GTZ- gefinancierd) - Liberis: vrouwenparticipatie/ gender: onderzoek en advies mbt de rol van vrouwen in het Nimba County integrated development project ; GTZ - Nigeria: participatief resettlement plan gemaakt voor 13 dorpen in toekomstig stuwmeer gebied in Gongola State (Noord Nigeria) - Burkina Faso, Jordanië, Ethiopië (lesgeven in Nederlandse school) Auteur van hoofdstukje countryside exchange in Bezieling, the Q-factor in gebieds- ontwikkeling) Co-auteur van de brochure oriëntaties in onderzoek door dr. Bram Bos (WUR). Mbt de verschillende houdingen t.o.v. de natuur c.q. wereld-orientaties van waaruit onderzoek gedaan wordt. Met als doel bewustwording creëren over de manier waarop je houding, oriëntaties en aannames de onderzoeks-aanpak en resultaten beïnvloeden, en innovatie uitlokken dan wel in de weg staan 2003 Auteur: van hoofdstuk needs for training of professionals in Interdisciplinary and transdisiplinary landscape studies; potential and limitations Delta series 2, Wageningen DNY/jelleke/cv/cv HP de Nooy van Tol sept2010 3

4 Bestuurservaring & Netwerken nu Netwerk voor Netwerk-Professionals nu Lid Social Venture Network (tbv ontwikkeling maatschappelijk verantwoord ondernemen) nu Nederlandse Vereniging voor Landschapsarchitecten nu Lid Koninklijke Landbouwkundige Vereniging, Vrouwelijk Wageningse Ingenieurs, studiegroep biologische Landbouw Bestuur landelijk Netwerk Vitale Landbouw en Voeding; fondswervingsbrochure ontwikkeld Allianth-netwerk van projectleiders, workshop- en cursusgevers mbt duurzame ontwikkeling, nieuwe wetenschap en spiritualiteit Lid vrouwennetwerk Overijssel voor landbouw en milieu, Coördinator-directeur landelijk Netwerk Vitale Landbouw en Voeding; contacten met BD-vereniging, Kraaybekerhof, Louis Bolk instituut, Wageningen UR, LNV, VROM, Campina-Friesland Foods, ETC-advies, ILEIA, WERVEL (België) LEAF (Engeland), EISA ( europees) Netwerken in de Veehouderij (LNV-programma ) Mede-oprichter en Bestuursvoorzitter Stichting Aquarius Alliance; strategie, in en externe communicatie; samenwerking met partners; Lid dagelijks bestuur PETRARCA: the European Academy for the Culture of the Landscape: Mede-initiator Utrechtse Kring voor Inclusieve wetenschap 2003 Mede oprichtster VWI themagroep platteland, een ronde tafel voor Wageningse vrouwelijke ingenieurs die expertise en ervaring uitwisselen m.b.t. plattelandsontwikkeling Bestuursvoorzitter Gelderse Milieu Federatie Lid Raad van toezicht Groot Klimmendaal, Arnhem Lid van de redactiecommissie voor het ledenblad van KLV, de Koninklijke Landbouwkundige Vereniging Lid Commissie tot Bestuur Wageningen Studenten Vereniging Ceres DNY/jelleke/cv/cv HP de Nooy van Tol sept2010 4

5 Opleidingen Programma Netwerkprofessionals: netwerken als instrument voor verandering Workshop de Alliantie als nieuwe organisatievorm Coaching Academy: gilde-opleiding tot coach/ coachend leiding geven (2jr). Facilitating Multi-stakeholder Processes and Social Learning IAC en WING, Wageningen, cursus 1,5 jaar 2003 The Changing European Agricultural Policy, Wageningen Postgraduate Course (week-cursus) 2002 Persoonlijk meesterschap P. van Breemen (1 week) 2001 Personal Efficiency Programme: praktische training time-management en agenda beheer in een team Strategies for innovation in non-profit organisations, TIAS managementinstituut, Tilburg University, Nederland; cursus 3x 2 dagen Effectief Functioneren, LTP (cursus) 1993 Effectief Vergaderen, Triade 2 daagse workshop 1992 Projectmatig werken voor projectmedewerkers, Willem Renes, Kernconsult Landbouwuniversiteit Wageningen, landschapsarchitectuur en planologie Talen Lezen Schrijven Spreken Nederlands excellent excellent excellent Engels excellent goed goed Frans goed redelijk redelijk Duits redelijk redelijk redelijk DNY/jelleke/cv/cv HP de Nooy van Tol sept2010 5

Naar een toekomst met een natuurlijk duurzame landbouw en vitale voeding Inhoudsopgave

Naar een toekomst met een natuurlijk duurzame landbouw en vitale voeding Inhoudsopgave Naar een toekomst met een natuurlijk duurzame landbouw en vitale voeding Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. De wens: duurzame ontwikkeling door herstel natuurlijke kringlopen 5 2. Vitale landbouw en voeding

Nadere informatie

Programmamanager Sociale Initiatieven

Programmamanager Sociale Initiatieven Programmamanager Sociale Initiatieven Beschrijving van Organisatie & Positie Adessium Referentie: 28209 De informatie die in dit document is opgenomen is vertrouwelijk. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,

Nadere informatie

Programmamanager Mens & Natuur

Programmamanager Mens & Natuur Programmamanager Mens & Natuur Beschrijving van Organisatie & Positie Adessium Referentie: 28202 De informatie die in dit document is opgenomen is vertrouwelijk. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding

Nadere informatie

Professionele ervaring: Ervaringsgebieden en enkele relevante projecten

Professionele ervaring: Ervaringsgebieden en enkele relevante projecten Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam: drs. Lieke A.M. Thijssen MMC Geboortedatum: 6 mei 1967 Adres: Julianalaan 133, 3722 GH Bilthoven Telefoon: +31 6 24553799 Email: lieke@leiderschapshuis.nl Website:

Nadere informatie

Hogeschool VHL Jaarverslag 2012

Hogeschool VHL Jaarverslag 2012 Hogeschool VHL Jaarverslag 2012 www.vanhall-larenstein.nl Jaarverslag 2012 Stichting Van Hall Larenstein Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht VHL Voorwoord College van Bestuur VHL 1. Van Hall Larenstein

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2011 DHV

Duurzaamheidsverslag 2011 DHV Advies- en ingenieursbureau dhv.nl Duurzaamheidsverslag 2011 DHV Altijd een oplossing verder 2 Duurzaamheidsverslag 2011 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2011 DHV Duurzaamheidsverslag 2011 3 Leeswijzer Dit duurzaamheidsverslag

Nadere informatie

ROTTERDAM GREEN CAPITAL

ROTTERDAM GREEN CAPITAL ROTTERDAM GREEN CAPITAL FEBRUARI 2014 Nature as the driving force for innovation COLOFON Titel Eindredactie Redactie Rotterdam Green Capital Activiteiten binnen de minor+ Rotterdam Green Capital Doesjka

Nadere informatie

Vergroot uw slagkracht als manager

Vergroot uw slagkracht als manager Vergroot uw slagkracht als manager U bent een specialist die is doorgegroeid naar een managementfunctie en bent al een aantal jaar als leidinggevende actief. Om succesvol te blijven en mee te kunnen met

Nadere informatie

De UCF International Graduate and Research School. Vernieuwend wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Fryslân

De UCF International Graduate and Research School. Vernieuwend wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Fryslân De UCF International Graduate and Research School Vernieuwend wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Fryslân Leeuwarden, september 2010 Colofon: deze notitie is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Course Strategic Health Management

Course Strategic Health Management Course Strategic Health Management Become a Master of Health Management InHealth Orteliuslaan 1-27 3528 InHealth BA Utrecht Orteliuslaan 1-27 3528 T 0343 BA Utrecht 59 49 63 E info@inhealth.nl T 0343 59

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

HEAO Bedrijfsinformatica (Hanzehoge School Groningen, diploma 1987)

HEAO Bedrijfsinformatica (Hanzehoge School Groningen, diploma 1987) Personalia Naam Jaap W. Kooij Geboortedatum 28 februari 1963 Adres Meindert Hobbemastraat 17, 2102 BH Heemstede Telefoon +31 (0)6 51 522 588 E-mail jaap@kooij.org Website www.kooij.org Nationaliteit Nederlandse

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

Deel 3: Lectoratenoverzicht Domein Bouw & Ruimte

Deel 3: Lectoratenoverzicht Domein Bouw & Ruimte Deel 3: Lectoratenoverzicht Domein Bouw & Ruimte Inhoudsopgave Naam instantie Naam lectoraat Pagina Avans Hogeschool Innovatie Bouwproces en Techniek 3 Christelijke Hogeschool Windesheim Area Development

Nadere informatie

Master Management en Innovatie. in maatschappelijke organisaties

Master Management en Innovatie. in maatschappelijke organisaties Master Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties Veranderingen: drijfveren voor innovaties Marktwerking, decentralisatie, vergrijzing, hogere kwaliteitseisen. In hoog tempo wordt u geconfronteerd

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

2009-2010 ITIP, Instrument voor Hulp, 2 jarige opleiding over werken met wat er is.

2009-2010 ITIP, Instrument voor Hulp, 2 jarige opleiding over werken met wat er is. Curriculum Vitae Personalia Naam: drs. Petronella Hedwig (Nelly) Galama Geboortedatum: 25 april 1960 Geboorteplaats: Blauwhuis (Fr.) Adres: Van Ruisdaelstraat 62 Woonplaats: 6814 KZ Arnhem Telefoon: 026-4465104

Nadere informatie

LANDELIJK OPLEIDINGSPROFIEL HBO BACHELOR LAND & WATERMANAGEMENT

LANDELIJK OPLEIDINGSPROFIEL HBO BACHELOR LAND & WATERMANAGEMENT LANDELIJK OPLEIDINGSPROFIEL HBO BACHELOR LAND & WATERMANAGEMENT Planologie en waterbeheer Grond-, weg- en waterbouw Hydrologie International water management Bezoekadres: Larensteinselaan 26a 6882 CT Velp

Nadere informatie

Dr.ir. Reynold A. Chandansingh

Dr.ir. Reynold A. Chandansingh Curriculum Vitae Dr.ir. Reynold A. Chandansingh Geboren: 18-04-1965, Paramaribo Burgerlijke staat: Gehuwd, 3 kinderen Nationaliteit: Nederlandse Bedrijf: De Wagenmenner / ReKrinO BV Adres: Amazonelaan

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma 2010

Onderzoeksprogramma 2010 Onderzoeksprogramma 2010 Deltares, 2009 Titel Deltares Onderzoeksprogramma 2010 Opdrachtgever RDO 's 148 Trefwoorden Onderzoeksprogramma, 2010, RDO, vraagsturing Samenvatting Dit document beschrijft de

Nadere informatie

Master Product Design

Master Product Design Master Product Design Master Product Design Master Product Design Inleiding 1. De Master Product Design 1.1 Investering in tijd 1.2 Diploma 1.3 Studiekosten 1.4 Toelating 1.5 Meer informatie en aanmelden

Nadere informatie

IBL BEKENT KLEUR. Landelijk Beroeps- en Competentieprofiel. Bacheloropleiding International Business and Languages

IBL BEKENT KLEUR. Landelijk Beroeps- en Competentieprofiel. Bacheloropleiding International Business and Languages IBL BEKENT KLEUR Landelijk Beroeps- en Competentieprofiel Bacheloropleiding International Business and Languages 2010 International Business. De IBL er is in staat om op professionele wijze de bedrijfsmatige

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Doelstelling. Adres Toermalijndreef 62

Curriculum Vitae. Personalia. Doelstelling. Adres Toermalijndreef 62 Curriculum Vitae Personalia Achternaam Idema Voornamen Herman Geert Adres Toermalijndreef 62 Postcode 7828 AS Woonplaats Emmen Telefoon privé 0591-633 199 Mobiel 06-20 34 66 56 E-mail h.idema@home.nl Internet

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Doelstelling. die een samenwerking tot stand kan brengen. Adres Toermalijndreef 62

Curriculum Vitae. Personalia. Doelstelling. die een samenwerking tot stand kan brengen. Adres Toermalijndreef 62 Curriculum Vitae Personalia Achternaam Idema Voornamen Herman Geert Adres Toermalijndreef 62 Postcode 7828 AS Woonplaats Emmen Telefoon privé 0591-633 199 Mobiel 06-20 34 66 56 E-mail h.idema@home.nl Internet

Nadere informatie

Plan van aanpak 2015 raad van kinderen

Plan van aanpak 2015 raad van kinderen raad van kinderen Plan van aanpak 2015 Onze droom is een wereld waarin mensen van alle leeftijden zich inzetten voor een aarde die ook voor toekomstige generaties leefbaar blijft. Inhoudsopgave Partners

Nadere informatie

Onderwijsmanagement (UvA)

Onderwijsmanagement (UvA) Curriculum vitae Persoonlijke gegevens Naam: Ruth de Baat Adres: Lindengracht 239 1015 KH Amsterdam www.ruthdebaat.nl Mobiel: 06-22109014 Email: debaat@xs4all.nl Geboortedatum: 16-03-1953 te Amsterdam

Nadere informatie

FINANCE EXECUTIVE MASTER IN SAMENWERKEN IN ALLIANTIES, NETWERKEN EN PARTNERSHIPS

FINANCE EXECUTIVE MASTER IN SAMENWERKEN IN ALLIANTIES, NETWERKEN EN PARTNERSHIPS FINANCE EXECUTIVE MASTER IN SAMENWERKEN IN ALLIANTIES, NETWERKEN EN PARTNERSHIPS 1 What if alliances and partnerships are more than buzz words? Wat gebeurt er als......allianties en partnerships meer zijn

Nadere informatie

2 foto s. Zorg en platteland. Inventarisatie van ontwikkelingen. R.P. Kranendonk en P.F. Driest, Vilans. Meer informatie: www.alterra.wur.

2 foto s. Zorg en platteland. Inventarisatie van ontwikkelingen. R.P. Kranendonk en P.F. Driest, Vilans. Meer informatie: www.alterra.wur. 2 foto s Alterra is onderdeel van de internationale kennisorganisatie Wageningen UR (University & Research centre). De missie is To explore the potential of nature to improve the quality of life. Binnen

Nadere informatie

Toppers, Leermeesters en Projecten. De oogst van 2013. www.platformlearnforlife.nl

Toppers, Leermeesters en Projecten. De oogst van 2013. www.platformlearnforlife.nl Toppers, Leermeesters en Projecten De oogst van 2013 www.platformlearnforlife.nl EEN FESTIVAL SCHAT AAN VAN PROJECTEN HET LEREN Stichting Learn for Life Learn for Life is een platform voor lokale, regionale

Nadere informatie