Heupdysplasie gewricht) n voor de leeftijd v an 50.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Heupdysplasie gewricht) n voor de leeftijd v an 50."

Transcriptie

1 HEUPDYSPLASIE BIJ ADOLESCENTENN EN JONGG VOLWASSENEN 1 PATHOGENESE Wanneer heupdysplasie niet werd vastgesteldd tijdens de vroege kinderjarenn kunnen er zich op latere leeftijd klachten voordoen. Deze klachten uiten zich vaak vrij plots en onverwacht als pijn en hinderr rond de heupregio, zowel langs de bil als de lies en soms zelfs ter hoogte van dee rug. Vaak zijn deze klachten aanwezig bij bijvoorbeeld traag stappen, slenteren of bij draaibewegingen. Alhoewel de heupgewrichten aanvankelijk zeer soepel zijnn zal zich stilaan meer en meer stijfheid ontwikkelen door het ontstaan van v vroegtijdige artrose. De diagnose van heupdysplasie komt dan meestal ook zeerr onverwacht Ontstaan van Artrose bijj heupdysplasie: Krijgt iedereen met heupdysplasie artrose? Heupdysplasie zonder subluxatie (de heupkopp bevindt zich nog mooi in het gewricht) * Je hebt % kans dat je artrose zal ontwikkeleno n voor de leeftijd v an 50. * 50% van deze mensen hebben een kunstheup voor de leeftijd van 60 * Is de dysplasie matig tot ernstig dan zal het zekerr leiden tott belangrijk artrose. Heupdysplasie met subluxatie (de heupkop verplaatst naar boven toe uit de heupkom) * Hier zal zich altijd artrose ontwikkelen vanaf zelfs het 20e tot 30e levensjaar Hoe ontstaan de klachten en waardoor ontwikkelt de artrose zich? Heupdysplasie is gekenmerkt door: een onvoldoende overdekking van de heupkop door d een te klein acetabulum. Hierdoor ontstaat er een hoge druk op het dak van het acetabulum. Het dak van het acetabulum is slecht georiënteerd en verloopt te steil. Er ontstaat een instabiliteit waardoor de heupkop naar boven verplaatst. Hierdoor verhoogt de druk niet enkel op het h kraakbeen van de bovenstee buitenrand van het acetabulum er zal tevens een belangrijke wrijvingskracht ontstaan. Deze laatstee is nog nadeliger voor kraakbeen dan de verhoogdee druk. Door deze druk en wrijving zullen er scheurtjes en defecten ontstaan in het kraakbeen. Indien deze te groot worden zal het ontstaan van artrose onafwendbaar zijn.

2 Het labrum (zie hoofdstuk Anatomie) zal aanvankelijk verdikken en verbreden in een poging van het lichaam om de overdekkingo g van de heupkop te vergroten. Uiteindelijk zal dit ook niet aan de d druk en de instabiliteit van de heupkop kunnen weerstaan en vaak zal er hier een scheur ontstaan wat vaak de aanzet tot klachten is. 2 BEHANDELING 2..1 Wat is het doel van de behandeling? Het doel van de behandeling is het natuurlijk verloop, met name de ontwikkeling naar artrose te verhinderen. Meestal zal het volstaan om enkel een correctie door te voeren ter hoogte van de heupkom(bekkenosteotomie). In uitzonderlijkee gevallen, wanneer er ookk een dysplasie aanwezig is ter hoogte van de femur, dient nog een bijkomende femorale osteotomie te gebeuren. Doel van de operatie aan de heupkom * Verbeteren van de overdekking van de heupkop door dee heupkom * Door het meer horizontaal brengen van deze d steunoppervlaktee zodat de wrijvingskrachten van de kop op de kom zullen verdwijnen Hoe kan de overdekkingg van de heupkom verbeterd worden? * Vergroten van de steunoppervlakte * Veranderenn en verbeteren van de ruimtelijke oriëntering en positie van de heupkom (kanteloperatie van de heupkom) We kunnen dus 2 types operaties onderscheidenn ter hoogtee van de heupkom - Operaties die enkel dee steunoppervlakte vann de heupkom vergroten - Kanteloperaties die dee positie en oriëntering van de heupkom veranderen 2..2 Operaties die de steunoppervlakte van de heupkom vergroten Door de steunoppervlaktee te vergroten zal de heupkom verminderen. druk op het kraakbeen van de Deze operaties kunnen dee pijn gedurende jaren verminderen. Deze operaties moeten toch gezien worden als reddingsoperaties voor het geval een kanteloperatie niet meer mogelijk is en men m tijd wil winnen en nog niet dadelijk naar het plaatsen van een kunstheup over will gaan. Dit kan zijn wanneer de kop te misvormd is en het gewricht niet meerr congruentt, wanneer dus de kop niett meer als een goede bol in de komt past.

3 2.2.1 Chiari Osteotomie Bij deze operatie wordt het bekken vlak boven de heupkop doorgenomen en wordt de onderste helft naar binnen verschoven. Door de overhang van dee bovenste vergroot. bekkenhelft wordt dann de steunoppervlaktee Bij deze ingreep bestaat de bedekking uit kraakbeen maar zit het gewrichtskapsel tussen dee overhang van het bekken en de heupkop. Nadeel van deze ingreep is dat kracht van de abductorenn vaak vermindert wat kan leiden tot een neiging tot mankende gang. Verder V is naa deze ingreep door de versmalling van de binnendiameter van het bekken een normale bevalling niet meer mogelijk. Lange termijn resultaten r zijn redelijk; 40-60% van de patiënten zijn na 15 tot 20 jaar nog pijnvrij.

4 Shelf-operatie of Pandakplastie Bij deze operatie wordt er bot uit de bekkenkam genomenn en dit wordt als een shelf, een dak, boven op het heupkapsel geplaatst. Zoals bij de Chiari-operatie, bevindt er zich hier ook geen kraakbeen tussen het nieuwe beenderigee dak en de kop. Tussen beiden bevindt zich het heupkapsel. Daarenboven is de overdekking enkel bovenaann en niet vooraan of achteraan. Lange termijn resultaten van deze ingreep zijn eveneenss redelijk te t noemen. 25% van de patiënten ontwikkelen artrose na 100 jaar Heroriëntatieoperaties Deze operaties veranderen de oriëntatie van heupkom. het gewrichtsoppervlak van de De zone van onvoldoendee overdekking wordt gecorrigeerd. Een grotere oppervlakte zone voor belastingsoverdracht wordt gecreëerd. Ze behouden of herstellenn de stabiliteit van het gewricht. g Verschillende procedures werden beschreven: Enkelvoudige osteotomie Dubbele osteotomie Drievoudige osteotomie Sferischee osteotomiee peri-acetabulaire osteotomie

5 Enkelvoudige osteotomie: Salter osteotomie De bekendste eenvoudigee osteotomie is de Salter Osteotomie. Deze ingreep is enkel mogelijk bij lichte dysplasie. Door de stijfheid van de symfysis is bij volwassenen enkel een zeer gelimiteerde correctie mogelijk. Dit maakt dat dezee ingreep enkel verricht wordt bij kinderen. k Daarenboven ontstaat er een zekere vorm vann retroversie en lateralisatie wat een nadelige invloed heeftt op de biomechanica van v het gewricht Dubbele en drievoudige Tönnis (triple) bekkenosteotomies: Sutherland, Carlioz, Steel,

6 Deze verschillende osteotomies onderscheidenn zich van elkaar naargelang de positie van de osteotomies ten opzichte van de sacrospinale en sacrotubereuzee ligamenten. Door deze ligamenten is slechts een e beperkte correctie mogelijk. Hoe dichter de osteotomie door het ischium bij b het gewricht is, des te meer correctie kan err worden doorgevoerd. Door deze ingrepen wordtt het bekken ook versmald, en daardoor is een vaginale bevalling niet meer mogelijk. Bovenal creëren ze een discontinuïteit in het bekken, de bekkenring wordt doorbroken en daardoor iss toch een belangrijke inwendige i fixatie noodzakelijk De sferische off rotationelee osteotomie (dial-osteotomy) Door de sferische of rotationele osteotomies is een goedee laterale (naar buiten) en anterieure (naar voor) correctie mogelijk, maar medialisatie (naar binnenn brengen) van het acetabulum is moeilijk. De osteotomie loopt uit intra-articulair want de teardrop (anatomische landmark op rx bekken) blijft ter plaatse. De bloedvoorziening van het acetabulum hangt af van dee acetabulaire tak van het arteria obturatoria maar ook voor een groot deel van de vaten in het kapsel. Hierdoor is het onmogelijk om een capsulotomie (openen van het kapsel) te verrichten om eventuele bijkomende intra-articulaire letsels zoals een labrumscheur te herstellen Ganz Peri-acetabulaire osteotomie ( P.A.O. ) Gebaseerd op mechanische en biologischee argumenten evenals op de beperkingen van de vorige technieken werd door Professor Reinhold Ganz te Bern in Zwitserland de techniek voor de peri-acetabulaire osteotomie ontwikkeld. Professor Reinhold Ganz G De peri-acetabulaire Ganz osteotomie is een juxta-articulaire ( vlakbij het gewricht) en polygonale (verschillende osteotomies in verschillende hoeken) die kan worden gedaan door één enkele incisie. Er gebeurt een gedeeltelijke osteotomie doorheen het ischium (1), vervolgens een osteotomie doorheen de pubis (2), dan een osteotomie boven het acetabulum doorheen het ilium (3) en tenslotte een osteotomie achter het acetabulum (4) en deze osteotomie komt dan weer uit in dee eerste osteotomie. Belangrijk hierbij is dat de posterieure kolomm van hett bekken intact i blijft, waardoor de nervus ischiadicus beschermd wordt. Misschien nog belangrijker is dat door het intact zijn van de posterieure kolom ook de bekkenring behouden blijft waardoor het bekken stabiel blijft en slechts minimale inwendige fixatie nodig is.

7 Door deze ingreep is eenn zeer uitgebreide heroriëntering een correctie van de versiee en mediolaterale verplaatsing. mogelijk evenals ook De afmetingenn van het inwendige bekken blijven behouden en dus is ook postoperatief nog een vaginale bevalling mogelijk.

8 Belangrijke en zijn: behouden Doordat de bloedvoorziening voor het fragment behoudenn blijft, is het mogelijk om een anterieure capsulotomie te verrichten en e kunnen intra-articulaire letselss zoals een labrum scheur of een cam-laesie behandeld worden. bloedvaten die het acetabulairea e fragmenten voorzien Superior gluteale arterie met de acetabulaire en supra-acetabulaire rami Inferieuree gluteale arterie met de acetabulaire rami Acetabulaire tak vann de arteria obturatoria

9 Indicatiestelling Indicatiestelling kan in de praktijk soms wel een moeilijk onderwerp zijn. Het is gemakkelijk in dee ideale casus maarr het kan zeer moeilijk zijn bij randindicaties. De typische patiënt is een jonge dame (+/- 30 jaar), zonder heupproblemen tijdens haar kinderjaren of jeugd. Er is stilaann een toename van pijnklachten n opgetreden. Vaak is er zelfs een plotse verergering van de klachten. Deze laatste zijn dan ook vaak de redenn om een arts te raadplegen. Soms is er het gevoel van een klik of door de heup te gaan. Dit laatste kan te t wijten zijn aan het ontstaan vann een labrumscheur. Voorbeeld van een 36j. dame met plotse toename van klachten aan de linker heup. Er kan een labrumscheurr met tevens een begeleidend botfragmentje vermoed worden.

10 DE INDICATIES voor een Ganz Peri-acetabulaire Een goed beweeglijk heupgewricht osteotomie ( P.A.O.) ) zijn: Acetabulaire dysplasie Gesloten Y-kraakbeen Een goede gewrichtsruimte Pijn Acetabulaire dysplasie Acetabulaire dysplasie wordt best bepaald door een verminderde Lateral Center Edge hoek (LCE-hoek) gemeten op een RX bekken face. Om voor een peri-acetab ulaire osteotomie in aanmerking a te komen moet dezee hoek minder dan 20 zijn. Belangrijk is ook dat dezee hoek gemeten wordtt op een RXX Bekken face en niet op een RX van de heup alleen. Naast een LCE-hoek van minder dan 20 moet er e ook een schuin acetabulumdak zijn. Dit wordt gemeten met dee Acetabulaire Indexx hoek en deze hoek moet meer dan 12 zijn. Dysplasie met een kort horizontaal dak (AI-hoekk < 12 ) is geen indicatie voor een peri-acetabulaire osteotomie.

11 Daarenboven uit acetabulaire dysplasie zich ookk anterieur (vooraan). Anterieure dysplasie en ook anterieure migratie van de kopp wordt gemeten door middel van de Anterior Center Edge hoek. Bij dysplasie is deze hoek minder dan Gesloten Y-kraakbeen Daar de osteotomie doorheen het Y-kraakbeen (groeikraakbeen van de bekkenbeenderen) gaat, moet deze gesloten zijn. Met andere woorden de patiëntt moet volgroeid zijn.

12 Een goede gewrichtsruimte Zie verder artrose Een goed beweeglijk gewricht Een goede rotatie en correctie van het fragment rond de heupkop moet mogelijk zijn, met andere woorden het gewricht moet congruent zijn. Dit wordt objectief in het licht gesteld met de RX abductie-opname. Op deze opname zullen we ook kunnen zien hoe de situatie postoperatief zal zijn Pijn Tenslotte is het ook belangrijk dat de patiënt pijn heeft. Het is belangrijk dat de patiënt zelf ook de noodzaak van een chirurgische correctiee aanvoelt Artrose Een belangrijke factor iss ook dat de patiënt op zijn minst een gedurende een periode van 10 jaar kan verwachten. verbetering Het is dan ook belangrijk dat eventuele aanwezige artrose mede in acht genomen wordt. Tönnis classificatie voor artrose - graad 0 : geen tekens van artrose - graad 1: toegenomen sclerose, lichte vernauwing vann de gewrichtsruimte, geen of licht verlies van de sfericiteit van de heupkop. - graad 2: Kleine cysten, matige vernauwingg van de gewrichtsruimte, matig verlies van de sfericiteit van de heupkop. - graad 3: Grote cysten, belangrijke vernauwing vann de gewrichtsruimte, misvorming van de heupkop De beste indicaties voor een peri-acetabulairee osteotomie zijn patiënten met Tönnis graad 0 en Tönnis graad 1. Belangrijkste artroseteken n echter, dat de prognose gaat beïnvloeden, is de eventuele vernauwing vann de gewrichtsruimte.

13 Velee potentiële kandidatenn voor een peri-acetabulaire osteotomie hebben tekens van artrose. Soms zien we graag een kleine cyste, daar net zoals bij een labrum hypertrofie, het een teken is i dat de zone onder druk staat en e dat de situatie bestt veranderdd wordt. Indien al het voorgaande in aanschouw genomen g wordt kunnen we 3 mogelijke patiënten onderscheiden: 1) de ideale kandidaat normaal gewricht minimale artrose tekens congruent gewricht normale heupkop goede congruentie bij abductie-opname licht vernauwde gewrichtsruimte goed congruentie enn gewrichtsruimte bij abductie-opname 3) de mogelijkee kandidaat 2) de waarschijnlijke kandidaat vernauwde gewrichtsruimte Verbeterde congruentie en gewrichtsruimtee bij abductie-opname Leeftijd De indicatie varieert met de leeftijd. Onder 30 zullen we toch agressiever zijn en het indicatiegebied verruimen. Boven 45 is de indicatiestelling eerder twijfelachtig. Natuurlijk dient dit alles zeer uitgebreid met de patiënt besproken worden. Obesitas Obesitas is een probleem en zelfs bij lichte obesitas is het best datt de patiëntt gewicht verliestt preoperatief. Contra-indicaties voor dee ingreep. Open Y-kraakbeen: de patiënt is niet volgroeid. Volledige luxatie mett hoge positie van de heupkop. h Secundair acetabulum met fibrocartilago. (Artrose met Tönnis graad > 1) Hoe dringend is deze ingreep? Normaal kan deze ingreepp worden uitgevoerd binnen een periode van 2 jaar. Anderzijds wordt wel aangeraden om na diagnose best de e operatie te verrichten binnen de 6 maanden. Dit kan natuurlijk individueel variëren en soms kan het toch dringenderr zijn.

14 Bilateralee ingreep in 1 tijd? Er bestaat geen indicatie voor een bilaterale peri-acetabulaire osteotomie, omwille van het gevaar om de voorste bekkenringg te scheiden van de achterste bekkenringg in geval van een peroperatieve fractuur Proximale femurosteotomie. In uitzonderlijkee gevallen dienst naast een correctieve osteotomie ter hoogte van het bekken ook een osteotomie te gebeuren ter hoogte h van de proximale femur. Meestal is er dan een tee steile nek met belangrijke valgusstand en staat dezee daarenboven ook nog te veel naar voor gedraaid met andere woorden er is ook een te uitgesproken anteversie. Zo nodig kan dan een varisatie- of derotatieosteotomie of een combinatie van beiden worden uitgevoerd. De ingreep is geïndiceerd d bij uitgesproken heupdysplasie met tevens een coxa valga wanneer na een peri-acetabulaire osteotomie er nog steeds een persisterende instabiliteit en/of incongruentie aanwezig is.. Een varisatie van volstaat meestal. Zo de varisatie meer dann 20 is, moet een bijkomende trochanter distalisatie worden doorgevoerd. Door de varisatie ontstaat steeds een verkorting van het been. Zo nodig dient achteraf een ophoging te worden gedragen. 3 CONCLUSIE De Ganz peri-acetabulairee osteotomiee is een mooie en effectieve operatie. Het is een moeilijke operatie met een steile learning curve. Om deze reden wens ikk hierbij mijn mentor en vriend,, Minne Heeg in het Wilhelmina ziekenhuis in Assen, Nederland, tee bedanken. Hij was bereid me dezee techniek aan te leren en is ook steeds bereid alle casussen met mij te bespreken. Dr. Jaak Roos

Geschreven door Martijn Raaijmaakers woensdag, 04 november 2009 22:05 - Laatst aangepast maandag, 19 augustus 2013 07:51

Geschreven door Martijn Raaijmaakers woensdag, 04 november 2009 22:05 - Laatst aangepast maandag, 19 augustus 2013 07:51 Heupartrose (coxartrose) Een gezond heupgewricht heeft gladde kraakbeenoppervlakten die vrij over elkaar glijden en een soepele en pijnvrije beweeglijkheid van de heup toe laten. Slijtage van gewrichtskraakbeen

Nadere informatie

Heupartroscopie. Nieuwe behandelingsmogelijkheden voor occulte heuppathologie. Dr J Myncke Heilig Hart, Lier

Heupartroscopie. Nieuwe behandelingsmogelijkheden voor occulte heuppathologie. Dr J Myncke Heilig Hart, Lier Heupartroscopie Nieuwe behandelingsmogelijkheden voor occulte heuppathologie Dr J Myncke Heilig Hart, Lier Occulte heuppathologie Anamnese Pijn rond de lies Belas?ngsgebonden ADL (ac?viteiten rechtdoor)

Nadere informatie

ORTHOPEDIE PAO. Peri-acetabulaire osteotomie MB3068. Brochure PAO l Ziekenhuis Oost-Limburg

ORTHOPEDIE PAO. Peri-acetabulaire osteotomie MB3068. Brochure PAO l Ziekenhuis Oost-Limburg ORTHOPEDIE PAO Peri-acetabulaire osteotomie MB3068 MB MB 2533 2534 Brochure PAO l Ziekenhuis Oost-Limburg 1 WELKOM In deze brochure vindt u informatie over de operatie van de peri-acetabulaire osteotomie

Nadere informatie

Operatie van de heupkom:

Operatie van de heupkom: Operatie van de heupkom: triple osteotomie Inleiding U heeft van uw behandelend arts te horen gekregen dat u een operatie krijgt aan uw bekken. Het doel van de operatie is het wegnemen of het verminderen

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Ganz Peri-Acetabulaire Osteotomie

Patiënteninformatie. Ganz Peri-Acetabulaire Osteotomie Patiënteninformatie Ganz Peri-Acetabulaire Osteotomie Dr. T. De Baets Heup-, enkel- en voetchirurgie Dr. M. Mombert Hand-, pols- en elleboogchirurgie Dr. J. De Wachter Enkel- en voetchirurgie Dr. J. Roos

Nadere informatie

Totale heupprothese: de posterieure/laterale aanpak vs de nieuwe anterieure aanpak

Totale heupprothese: de posterieure/laterale aanpak vs de nieuwe anterieure aanpak Totale heupprothese: de posterieure/laterale aanpak vs de nieuwe anterieure aanpak Inleiding In deze brochure wordt beschreven wat het verschil is tussen de anterieure techniek t.o.v. de posterieure en

Nadere informatie

Heupoperatie. Peri-acetabulaire osteotomie en triple osteotomie van het bekken

Heupoperatie. Peri-acetabulaire osteotomie en triple osteotomie van het bekken Heupoperatie Peri-acetabulaire osteotomie en triple osteotomie van het bekken Inhoud Inleiding 3 Reden van de operatie 3 Onderzoeksresultaten 3 De operatie 4 Risico s van de operatie 4 Na de operatie 5

Nadere informatie

Heupartroplastieken en chirurgische interventies na collumfractuur. Ellis Bos Physician assistant orthopedie

Heupartroplastieken en chirurgische interventies na collumfractuur. Ellis Bos Physician assistant orthopedie Heupartroplastieken en chirurgische interventies na collumfractuur. Ellis Bos Physician assistant orthopedie Epidemiologische gegevens bij heup# Er zijn +/- 2,2 miljoen ouderen in Nederland (> 65 jaar).

Nadere informatie

Heup- en kniepathologie: 1ste lijnsaanpak. Dr Mike Tengrootenhuysen

Heup- en kniepathologie: 1ste lijnsaanpak. Dr Mike Tengrootenhuysen Heup- en kniepathologie: 1ste lijnsaanpak Dr Mike Tengrootenhuysen Inleiding Heup Knie FAI Coxartrose Meniscusscheur Voorste kruisband Bursitis ruptuur Patellofemorale klachten Gonartose trochanterica

Nadere informatie

Aangeboren heupafwijking Congenitale heupdysplasie Orthopedie

Aangeboren heupafwijking Congenitale heupdysplasie Orthopedie Aangeboren heupafwijking Congenitale heupdysplasie Orthopedie Beter voor elkaar Aangeboren heupafwijking (Congenitale heupdysplasie) Aangeboren heupafwijking Als na de geboorte blijkt dat het heupgewricht

Nadere informatie

Aanpak van acute knieletsels in de eerste lijn. Dr. Bex Steven Huisarts/sportarts KSTVV Lotto-Belisol

Aanpak van acute knieletsels in de eerste lijn. Dr. Bex Steven Huisarts/sportarts KSTVV Lotto-Belisol Aanpak van acute knieletsels in de eerste lijn Dr. Bex Steven Huisarts/sportarts KSTVV Lotto-Belisol Anatomie Anatomie Anatomie Anatomie Algemeen Goede anamnese! ontstaansmechanisme van het letsel begrijpen

Nadere informatie

Schouderinstabiliteit

Schouderinstabiliteit Schouderinstabiliteit Dr. Hans Van der Bracht www.orthopedie-web.be Opbouw Anatomie Classificaties Anamnese / KO / beeldvorming Behandeling Anterieure Schouderluxatie Posterieure schouderinstabiliteit

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Ganz Peri-Acetabulaire Osteotomie

Patiënteninformatie. Ganz Peri-Acetabulaire Osteotomie Patiënteninformatie Ganz Peri-Acetabulaire Osteotomie Dr. T. De Baets Heup-, enkel- en voetchirurgie Dr. K. Pittoors Heupchirurgie Dr. J. De Wachter Enkel- en voetchirurgie Dr. J. Roos Bekken-, heup- en

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting Samenvatting De chirurgische reconstructie van een gescheurde voorste kruisband resulteert in een aanzienlijk betere klinische uitkomst dan de conservatieve behandeling van patiënten. Er blijft echter

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Instabiliteit van de schouder

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Instabiliteit van de schouder Instabiliteit van de schouder INSTABILITEIT VAN DE SCHOUDER Inleiding De schouder is een zeer beweeglijk gewricht. De kom is klein en vlak en de kop relatief groot, zodat grote bewegingsuitslagen mogelijk

Nadere informatie

Heupoperatie. Peri-acetabulaire osteotomie en triple osteotomie van het bekken

Heupoperatie. Peri-acetabulaire osteotomie en triple osteotomie van het bekken Heupoperatie Peri-acetabulaire osteotomie en triple osteotomie van het bekken Inhoud Inleiding 3 Reden van de operatie 3 De operatie 3 Risico s van de operatie 4 Na de operatie 5 Het ontslag 6 Leefregels

Nadere informatie

Instabiliteit van de schouder

Instabiliteit van de schouder Instabiliteit van de schouder Instabiliteit van de schouder De schouder is een zeer beweeglijk gewricht. De kom is klein en vlak en de bol relatief groot, zodat grote bewegingsuitslagen mogelijk worden.

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. De totale heupprothese (nieuwe heup)

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. De totale heupprothese (nieuwe heup) De totale heupprothese (nieuwe heup) DE TOTALE HEUPPROTHESE (NIEUWE HEUP) INLEIDING Binnenkort krijgt u een nieuwe heup. Deze folder geeft informatie over het heupgewricht en de behandelingsmogelijkheden

Nadere informatie

Polsartroscopie. informatie voor patiënten

Polsartroscopie. informatie voor patiënten Polsartroscopie informatie voor patiënten WAT IS EEN POLSARTROSCOPIE? De polsartroscopie is een moderne chirurgische techniek die minimaal invasief is. Hierdoor kunnen we steeds vaker polsproblemen behandelen

Nadere informatie

Aangeboren heup afwijking. (Congenitale heupdysplasie)

Aangeboren heup afwijking. (Congenitale heupdysplasie) Aangeboren heup afwijking (Congenitale heupdysplasie) Aangeboren heupafwijking Als na de geboorte blijkt dat het heupgewricht niet goed ontwikkeld is, is er sprake van een aangeboren heupafwijking. Tijdige

Nadere informatie

Operatie van het heupgewricht bij kinderen

Operatie van het heupgewricht bij kinderen Operatie van het heupgewricht bij kinderen In overleg met uw behandelend specialist heeft u besloten tot opname op een van de verpleegafdelingen van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis. Uw kind zal

Nadere informatie

Artrose in de heup. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Artrose in de heup. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Artrose in de heup In deze folder vindt u informatie over artrose (gewrichtsslijtage) in de heup en de behandeling daarvan. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Het heupgewricht

Nadere informatie

Luxaties van schouder elleboog en vingers. Compagnonscursus 2012

Luxaties van schouder elleboog en vingers. Compagnonscursus 2012 Luxaties van schouder elleboog en vingers Compagnonscursus 2012 De schouder - Epidemiologie Meest gedisloceerde gewricht: NL 2000/jaar op SEH 45% van alle luxaties betreffen schouder 44% in de leeftijdsgroep

Nadere informatie

De voet. De heelkunde van de voorvoet. Hallux valgus. Enkelbreuken. Chirurgische technieken van de tenen. Hallux rigidus

De voet. De heelkunde van de voorvoet. Hallux valgus. Enkelbreuken. Chirurgische technieken van de tenen. Hallux rigidus De voet De heelkunde van de voorvoet Hallux valgus Enkelbreuken Chirurgische technieken van de tenen Hallux rigidus Pagina 1 van 8 Heelkunde van de voorvoet In de heelkunde van de voorvoet zijn er enkele

Nadere informatie

De klikkende heup. (Coxa Saltans)

De klikkende heup. (Coxa Saltans) De klikkende heup (Coxa Saltans) De klikkende heup Wanneer uw heup een klikkende beweging maakt, is dat meestal pijnloos en onschuldig. Als u echter pijnklachten heeft, kunt u de orthopedisch chirurg om

Nadere informatie

PERI-ACETABULAIRE OSTEOTOMIE (PAO) orthopedie

PERI-ACETABULAIRE OSTEOTOMIE (PAO) orthopedie PERI-ACETABULAIRE OSTEOTOMIE (PAO) orthopedie WELKOM In deze brochure vindt u informatie over de operatie van de peri-acetabulaire osteotomie en het hele behandeltraject. Prof. dr. Corten, orthopedisch

Nadere informatie

De Schouder. Schouderartroscopie en de rotator-cuff. Artrose en breuken. Eenmalige of recidiverende luxatie. Schouder artroscopie.

De Schouder. Schouderartroscopie en de rotator-cuff. Artrose en breuken. Eenmalige of recidiverende luxatie. Schouder artroscopie. De Schouder Schouderartroscopie en de rotator-cuff. Artrose en breuken. Eenmalige of recidiverende luxatie. Schouder artroscopie. Behandeling van de schouder. Pagina 1 van 8 Schouderartroscopie en de rotator-cuff

Nadere informatie

Wat zorgt voor de stabiliteit? Instabiliteit ontstaat wanneer er iets mis met het actieve of passieve systeem.

Wat zorgt voor de stabiliteit? Instabiliteit ontstaat wanneer er iets mis met het actieve of passieve systeem. (In-) Stabiliteit Inleiding Wat is instabiliteit? Instabiliteit van het schoudergewricht houdt in dat de weefsels in en rond de schouder niet in staat zijn de kop van de bovenarm op een juiste manier in

Nadere informatie

Congenitale (= aangeboren) heupdysplasie

Congenitale (= aangeboren) heupdysplasie Congenitale (= aangeboren) heupdysplasie CONGENITALE (= AANGEBOREN) HEUPDYSPLASIE INLEIDING Bij uw baby is congenitale (= aangeboren) heupdysplasie vastgesteld. In deze folder krijgt u informatie over

Nadere informatie

Aangeboren heupafwijking

Aangeboren heupafwijking Aangeboren heupafwijking Als na de geboorte blijkt dat het heupgewricht niet goed ontwikkeld is, is sprake van een aangeboren heupafwijking. Tijdige behandeling kan dit probleem oplossen. In deze folder

Nadere informatie

De Heupen. Werkstuk : De Heupen

De Heupen. Werkstuk : De Heupen De Heupen Werkstuk : De Heupen Door : Hannah Bukkems Datum : 26 februari 2016 1 Hoofdstuk 1 Waarom doe ik een spreekbeurt over heupen? Als kind heb ik vroeger een heupafwijking gehad. Toen ik bijna een

Nadere informatie

HALLUX VALGUS. bulten en kromme tenen

HALLUX VALGUS. bulten en kromme tenen HALLUX VALGUS bulten en kromme tenen Dr. Karel D Hoore 04 november 2014 Wat is hallux valgus? Variabel klinisch beeld Bunion overrijdende teen Wonden!! Wat is hallux valgus? Wat is hallux valgus? Hallux

Nadere informatie

Geschreven door Martijn Raaijmaakers zaterdag, 14 november 2009 14:37 - Laatst aangepast zaterdag, 24 november 2012 09:28

Geschreven door Martijn Raaijmaakers zaterdag, 14 november 2009 14:37 - Laatst aangepast zaterdag, 24 november 2012 09:28 Hallux valgus Hallux is de medische term voor grote teen en valgus staat voor een standafwijking naar buiten. Hallux valgus betekent dus dat de grote teen naar buiten staat. Door de standafwijking ontstaat

Nadere informatie

Marcaïnisatie en/of punctie van de heup

Marcaïnisatie en/of punctie van de heup Marcaïnisatie en/of punctie van de heup Albert Schweitzer ziekenhuis september 2012 pavo 1002 Inleiding Binnenkort wordt bij u een marcaïnisatie en/of punctie van uw heup gedaan. In deze folder leest u

Nadere informatie

Infobrochure. Duimbasisartrose. Dienst: orthopedie Tel.: mensen zorgen voor mensen

Infobrochure. Duimbasisartrose. Dienst: orthopedie Tel.: mensen zorgen voor mensen Infobrochure Duimbasisartrose Dienst: orthopedie Tel.: 011 826 130 mensen zorgen voor mensen Inhoud Wat is duimbasisartrose...3 Symptomen...4 Diagnose...4 Behandeling...5 2 Wat is duimbasisartrose? Pijn

Nadere informatie

Arthroscopische Stabilisatie (Bankart herstel)

Arthroscopische Stabilisatie (Bankart herstel) Labrum scheuren Het schoudergewricht wordt gezien als een kop en kom gericht. De kom (cavitas glenoidalis) hiervan is zeer oppervlakkig en smal en bedekt slechts een derde van de kop (humeruskop). De kom

Nadere informatie

PATIËNTENINFORMATIE TOTALE HEUP OPERATIE. SPIJKENISSE Medisch Centrum

PATIËNTENINFORMATIE TOTALE HEUP OPERATIE. SPIJKENISSE Medisch Centrum PATIËNTENINFORMATIE SPIJKENISSE Medisch Centrum TOTALE HEUP OPERATIE Vervanging van het heupgewricht is een vaak voorkomende operatie waar veel mensen met een versleten heup baat bij hebben. In deze folder

Nadere informatie

Surgical interventions for osteoarthritis of the hip in the young adult : the role of intertrochanteric osteotomies Haverkamp, D.

Surgical interventions for osteoarthritis of the hip in the young adult : the role of intertrochanteric osteotomies Haverkamp, D. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Surgical interventions for osteoarthritis of the hip in the young adult : the role of intertrochanteric osteotomies Haverkamp, D. Link to publication Citation for

Nadere informatie

Geschreven door Martijn Raaijmaakers maandag, 29 oktober :00 - Laatst aangepast maandag, 19 augustus :53

Geschreven door Martijn Raaijmaakers maandag, 29 oktober :00 - Laatst aangepast maandag, 19 augustus :53 De heupfractuur Een breuk (fractuur) van de heup is een van de meest voorkomende breuken bij oudere patiënten. Ten gevolge van botontkalking ( osteoporose ) treedt er, meestal na een banale val, een breuk

Nadere informatie

Heupdysplasie bij de hond

Heupdysplasie bij de hond Heupdysplasie bij de hond Heupdysplasie (HD) is een aandoening die frequent wordt waargenomen bij grote en middelgrote honden, maar soms ook bij honden van kleine rassen. Ook bij rasloze honden komt HD

Nadere informatie

HALLUX VALGUS OPERATIE

HALLUX VALGUS OPERATIE HALLUX VALGUS OPERATIE 1. Inleiding. Deze brochure heeft tot doel U nadere uitleg te verstrekken over de operatie die U kortelings zal ondergaan. Deze informatie heeft u ongetwijfeld al besproken met de

Nadere informatie

Hallux is de Latijnse naam voor grote teen en valgus betekent naar buiten wijzen.

Hallux is de Latijnse naam voor grote teen en valgus betekent naar buiten wijzen. Hallux valgus Hallux is de Latijnse naam voor grote teen en valgus betekent naar buiten wijzen. Hallux valgus beiderzijds (zwarte lijn: scheefstand hallux, rood: bunion) Door deze stand ontstaat er een

Nadere informatie

Reumatoïde artritis van de hand

Reumatoïde artritis van de hand Reumatoïde artritis van de hand Reumatoïde artritis van de hand Wat is artritis? Letterlijk betekent artritis 'ontstoken gewricht'. Normaal gesproken bestaat een gewricht uit twee gladde, met kraakbeen

Nadere informatie

Het onderzoek van het bekken kan volgende modificaties aan het licht brengen : Ilium in opening. Ilium in sluiting. Bekken in sluiting

Het onderzoek van het bekken kan volgende modificaties aan het licht brengen : Ilium in opening. Ilium in sluiting. Bekken in sluiting Het onderzoek van het bekken kan volgende modificaties aan het licht brengen : Ilium in opening Tijdens de verlengings- en verkortingstests : Het OL verlengt doch verkort niet. Articulaire uitleg : het

Nadere informatie

Enkel artrose (bovenste spronggewricht)

Enkel artrose (bovenste spronggewricht) Enkel artrose (bovenste spronggewricht) Artrose (slijtage) is een aandoening van het kraakbeen in gewrichten. Bij enkel artrose is er sprake van slijtage in het bovenste spronggewricht (ook wel tibiotalaire

Nadere informatie

Totale heupprothese polikliniekversie

Totale heupprothese polikliniekversie Totale heupprothese polikliniekversie Orthopedie Beter voor elkaar De totale heupprothese De heupprothese Als u een versleten heup heeft, kan dat erg pijnlijk zijn. In veel gevallen is pijn de voornaamste

Nadere informatie

TOTALE HEUP OPERATIE

TOTALE HEUP OPERATIE TOTALE HEUP OPERATIE Vervanging van het heupgewricht is een vaak voorkomende operatie waar veel mensen met een versleten heup baat bij hebben. In deze folder geeft het Ruwaard van Putten Ziekenhuis u algemene

Nadere informatie

Kijkoperatie van de heup

Kijkoperatie van de heup Orthopedie Kijkoperatie van de heup Inleiding U heeft met de orthopedisch chirurg gesproken over een kijkoperatie van de heup, omdat u klachten heeft die waarschijnlijk te maken hebben met het heupgewricht.

Nadere informatie

Cuff Repair. Orthopedie. Operatie aan het schoudergewricht

Cuff Repair. Orthopedie. Operatie aan het schoudergewricht Orthopedie Cuff Repair Operatie aan het schoudergewricht Inleiding In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een operatie aan uw schoudergewricht. Uw behandelend arts en de orthopedie-consulent

Nadere informatie

Degeneratie van het heupgewricht Symposium Orthopedie 21 mei Dr. P. Dierckxsens Dr. H. De Houwer

Degeneratie van het heupgewricht Symposium Orthopedie 21 mei Dr. P. Dierckxsens Dr. H. De Houwer Degeneratie van het heupgewricht Symposium Orthopedie 21 mei 2016 Dr. P. Dierckxsens Dr. H. De Houwer Inhoud Wat? Oorzaken Symptomen Klinisch onderzoek Diagnostiek Differentiëel diagnose Behandeling Totale

Nadere informatie

Schouderprothese wegens artrose. Poli Orthopedie

Schouderprothese wegens artrose. Poli Orthopedie 00 Schouderprothese wegens artrose Poli Orthopedie 1 Binnenkort wordt bij u een schouderprothese geïmplanteerd in verband met slijtage (artrose). Deze folder kan u helpen zich goed op de operatie voor

Nadere informatie

Gebroken pols bij volwassenen

Gebroken pols bij volwassenen Gebroken pols bij volwassenen Uw behandelend arts heeft met u besproken dat uw klachten veroorzaakt worden door een gebroken pols. Deze folder geeft u informatie over wat de chirurg in het CWZ met u bespreekt.

Nadere informatie

Schouderprothese. Orthopedie. Oorzaken van de klachten. Artrose. Reuma. Fracturen. Onherstelbare rotator cuff-scheuren. Anatomie van de schouder

Schouderprothese. Orthopedie. Oorzaken van de klachten. Artrose. Reuma. Fracturen. Onherstelbare rotator cuff-scheuren. Anatomie van de schouder Orthopedie Schouderprothese Bij slijtage van de schouder kan het schoudergewricht worden vervangen door een prothese. Wat zijn de oorzaken van de klachten en welke soorten prothesen kunnen worden ingezet.

Nadere informatie

Kruisbandherstel d.m.v.

Kruisbandherstel d.m.v. Kruisbandherstel d.m.v. operatie Voorste kruisbandruptuur VKB-ruptuur) Vaak worden we geconfronteerd met een hond die plotseling of geleidelijk is gaan manken met een of beide achterbenen. Zeer frequent

Nadere informatie

Patellaluxatie. De mate van patellaluxatie wordt in verschillende graden van ernst uitgedrukt:

Patellaluxatie. De mate van patellaluxatie wordt in verschillende graden van ernst uitgedrukt: Patellaluxatie Patellaluxatie is een aandoening die frequent wordt gezien bij de Engelse en Franse Bulldog, de Chihuahua, Yorkshire Terrier, Dwergkees en dwergpoedel. Het is niet bekend hoe hoog het percentage

Nadere informatie

De totale heupprothese

De totale heupprothese De totale heupprothese Bekken Heupkom Heupkop Heuphals Bovenbeen Figuur 1: De heup, vooraanzicht De heupprothese Als u een versleten heup heeft, kan dat erg pijnlijk zijn. In veel gevallen is pijn de voornaamste

Nadere informatie

Frozen Shoulder. Ook wel adhesieve capsulitis genoemd. Wat is het?

Frozen Shoulder. Ook wel adhesieve capsulitis genoemd. Wat is het? Frozen Shoulder Ook wel adhesieve capsulitis genoemd Wat is het? Frozen Shoulder is een extreem pijnlijke aandoening waarin de schouder volledig of gedeeltelijk verstfijd is. Het is een van de meest pijnlijke

Nadere informatie

Bewegingsapparaat, 'het jonge kind'

Bewegingsapparaat, 'het jonge kind' Meer leren over lichaam en gezondheid Bewegingsapparaat, 'het jonge kind' M.A. Witlox 20-5-2015 Inhoud Vogelvlucht Ontwikkeling en groei As en stand Heup Wervelkolom Voet 1 Team kinderorthopaedie Prof.

Nadere informatie

Artrose bij hond en kat Wat is artrose en hoe ontstaat het?

Artrose bij hond en kat Wat is artrose en hoe ontstaat het? Artrose bij hond en kat Wat is artrose en hoe ontstaat het? Een gewricht bestaat uit 2 botten die bedekt zijn met kraakbeen. Het gewricht wordt bij mekaar gehouden door een gewrichtskapsel en gewrichtsbanden.

Nadere informatie

Kijkoperatie heup. Heupartroscopie

Kijkoperatie heup. Heupartroscopie Kijkoperatie heup Heupartroscopie Inhoud Inleiding 3 De kijkoperatie 3 Voor wie 3 Labrumscheur 3 Wat gebeurt er tijdens de operatie 4 Complicaties 4 Na de operatie 5 Wondjes 5 Fysiotherapie 5 Ontslag 5

Nadere informatie

Kijkoperatie (artroscopie) van de heup

Kijkoperatie (artroscopie) van de heup Kijkoperatie (artroscopie) van de heup Inleiding In samenspraak met uw orthopeed heeft u besloten een kijkoperatie aan uw heupgewricht uit te laten voeren. Bij deze operatie worden afwijkingen van het

Nadere informatie

Afdeling Handchirurgie

Afdeling Handchirurgie Europees erkend Hand Trauma Centrum Medisch Protocol PIP hyperextensie (volaire plaat) letsel v.2-07/2013 Het hyperextensie letsel van het PIP gewricht is de meest voorkomende luxatie in de hand. - Instabiliteit

Nadere informatie

Behandeling van een onstabiele schouder. Orthopedie

Behandeling van een onstabiele schouder. Orthopedie Behandeling van een onstabiele schouder Orthopedie Welke letsels veroorzaken een onstabiele schouder? de schouder is enerzijds een zeer beweeglijk, maar tegelijk ook een onstabiel gewricht. Dit is te wijten

Nadere informatie

Posterolaterale hoek letsels

Posterolaterale hoek letsels Posterolaterale hoek letsels Dr. Peter Van Eygen 04-11-2014 CAMPUS HENRI SERRUYS Inleiding Vaak niet herkend J. Hughston: You may not have seen posterolateral corner injuries, I can assure you that they

Nadere informatie

EEn nieuwe heup Een gezond heupgewricht Slijtage

EEn nieuwe heup Een gezond heupgewricht Slijtage Resurfacing Hip Een nieuwe heup U hebt met uw specialist de mogelijkheid van een nieuwe heup besproken en specifiek de Resufacing Hip. Het vervangen van een heupgewricht door een kunstgewricht is geen

Nadere informatie

Gebroken bot (fractuur): Er kan een breuk ontstaan in de uiteinden van het boven- of onderbeen, of de knieschijf kan gebroken zijn.

Gebroken bot (fractuur): Er kan een breuk ontstaan in de uiteinden van het boven- of onderbeen, of de knieschijf kan gebroken zijn. Knie aandoeningen Deze folder geeft u een globaal overzicht van de klachten en oorzaken van de meest voorkomende knieaandoeningen en de meest gebruikelijke behandelingen. Uw persoonlijke situatie kan echter

Nadere informatie

Een 40 jarige man met hevige pijn ter hoogte van het distale deel van de bovenarm bij een worp tijdens honkbal

Een 40 jarige man met hevige pijn ter hoogte van het distale deel van de bovenarm bij een worp tijdens honkbal 3 Een 40 jarige man met hevige pijn ter hoogte van het distale deel van de bovenarm bij een worp tijdens honkbal Dos Winkel Introductie Sporten waarbij men met maximale kracht een bal moet werpen of slaan,

Nadere informatie

H.291291.0915. Stabilisatie van de schouder

H.291291.0915. Stabilisatie van de schouder H.291291.0915 Stabilisatie van de schouder 2 Inleiding U heeft samen met uw arts besloten om de stabiliteit van uw schouder te herstellen. Deze ingreep wordt uitgevoerd in dagbehandeling door middel van

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Patiënt specifiek instrumentarium

Patiënteninformatie. Patiënt specifiek instrumentarium Patiënteninformatie Patiënt specifiek instrumentarium Dr. T. De Baets Heup, enkel en voetchirurgie Dr. M. Mombert Hand-, pols- en elleboogchirurgie Dr. J. De Wachter Enkel en voetchirurgie Dr. J. Roos

Nadere informatie

De schouder. Anatomie De schouder bestaat uit 3 botstukken: - het schouderblad met de schouderkom - de bovenarm met schouderkop - het sleutelbeen

De schouder. Anatomie De schouder bestaat uit 3 botstukken: - het schouderblad met de schouderkom - de bovenarm met schouderkop - het sleutelbeen De schouder De schouder is een relatief complex gewricht. De vorm van het gewricht laat het toe om onze arm in alle richtingen te bewegen. Zolang alle componenten normaal functioneren kan de schouder perfect

Nadere informatie

Scholing praktijkassistenten 4 en 5 september 2013. Een heupvol programma. Dr. Tom van Raaij Dr. Carina Gerritsma

Scholing praktijkassistenten 4 en 5 september 2013. Een heupvol programma. Dr. Tom van Raaij Dr. Carina Gerritsma Scholing praktijkassistenten 4 en 5 september 2013 Een heupvol programma Dr. Tom van Raaij Dr. Carina Gerritsma Introductie Wie zijn wij / wie zijn jullie? Wat willen jullie van ons leren? Hoe delen we

Nadere informatie

Klinisch Onderzoek Heup bij jonge volwassene

Klinisch Onderzoek Heup bij jonge volwassene Klinisch Onderzoek Heup bij jonge volwassene Luc Renson C sign lokalisatie pijn BOVEN ONDER gordel Heuppijn bij jonge patienten Traditioneel minder gekend en miskend Minder frekwent knie Extraarticulaire

Nadere informatie

heupsymposium jessa afscheid dr. Paul Cuyvers.

heupsymposium jessa afscheid dr. Paul Cuyvers. heupsymposium jessa afscheid dr. Paul Cuyvers. resurfacing THP waarom? wat is dat? voor wie? waarom resurfacing? THP bij jonge patienten is en blijft een orthopedische uitdaging. hoge falingsgraad bij

Nadere informatie

Enkelartrose. Orthopedie OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove Campus Aalst Moorselbaan Aalst T

Enkelartrose. Orthopedie OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove Campus Aalst Moorselbaan Aalst T Enkelartrose Orthopedie OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove Campus Aalst Moorselbaan 164 9300 Aalst T. 053 72 41 11 Inleiding Bij enkelartrose is er sprake van slijtage in het enkelgewricht. De belangrijkste

Nadere informatie

Signature Vanguard. Gepersonaliseerde Patiëntenzorg voor Knieprotheses. Patiënten informatie brochure. www.biomet.nl

Signature Vanguard. Gepersonaliseerde Patiëntenzorg voor Knieprotheses. Patiënten informatie brochure. www.biomet.nl Gepersonaliseerde Patiëntenzorg voor Knieprotheses Patiënten informatie brochure www.biomet.nl Artrose Inzicht in Patiëntenzorg op maat U bent uniek en uw lichaamsbouw (ofwel anatomie) is dat ook. Daarom

Nadere informatie

Fracturen en luxaties hand

Fracturen en luxaties hand Fracturen en luxaties hand phalanx fracturen hand veel voorkomende fracturen op EHBO indien verkeerde behandeling: aanzienlijk functieverlies kans op arbeidsongeschiktheid goede behandeling: anatomische

Nadere informatie

ARTHROSCOPIE VAN DE HEUP

ARTHROSCOPIE VAN DE HEUP ORTHOPEDIE ARTHROSCOPIE VAN DE HEUP MB 2533 WELKOM In deze voorlichtingsbrochure vindt u informatie over de arthroscopie (kijkoperatie) van de heup en het hele behandeltraject. www.zol.be Inhoudsverantwoordelijke:

Nadere informatie

Raadpleging voor heupaandoeningen

Raadpleging voor heupaandoeningen CENTRUM VOOR ORTHOPAEDIE, TRAUMATOLOGIE EN RHEUMA (letsels van wervelkolom, steun- en bewegingsapparaat) Kortrijksesteenweg 724 9000 GENT Tel: 09/222.27.03 Fax: 09/220.03.66 Website: http://flandersorthopaedics.com

Nadere informatie

Afbeelding 1: Situatie voor en na de totale heupoperatie (Academisch Medisch Centrum 2009).

Afbeelding 1: Situatie voor en na de totale heupoperatie (Academisch Medisch Centrum 2009). Afbeelding 1: Situatie voor en na de totale heupoperatie (Academisch Medisch Centrum 2009). Beroepsopdracht van: Nicolet Kooij & Simone Rekers In opdracht van: Hogeschool van Amsterdam ASHP, opleiding

Nadere informatie

Knieaandoeningen. Chirurgie. Beter voor elkaar

Knieaandoeningen. Chirurgie. Beter voor elkaar Knieaandoeningen Chirurgie Beter voor elkaar Inleiding Deze folder geeft u een globaal overzicht van de klachten en oorzaken van de meest voorkomende knieaandoeningen en de meest gebruikelijke behandelingen.

Nadere informatie

Hallux valgus (Vergroeiing van de grote teen)

Hallux valgus (Vergroeiing van de grote teen) Hallux Valgus Hallux valgus (Vergroeiing van de grote teen) Een hallux valgus is een voetafwijking waarbij de grote teen (hallux) naar buiten wijst. waardoor het eerste middenvoetsbeentje naar binnen wordt

Nadere informatie

Revisie van een totale heupprothese

Revisie van een totale heupprothese Revisie van een totale heupprothese Wanneer 1 of beide componenten van de prothese loskomen moeten deze herplaatst worden. Dit noemt men een revisie. Er zijn verschillende mogelijke oorzaken voor het loskomen

Nadere informatie

Pijnsyndromen van de ledematen

Pijnsyndromen van de ledematen www.printo.it/pediatric-rheumatology/nl/intro Pijnsyndromen van de ledematen Versie 2016 title PIJNSYNDROMEN VAN DE LEDEMATEN 10. Osteochondrose (synoniemen: osteonecrose, avasculaire necrose) 10.1 Wat

Nadere informatie

Hallux valgus (Scheefstand van de grote teen)

Hallux valgus (Scheefstand van de grote teen) Hallux valgus (Scheefstand van de grote teen) Orthopedie OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove Campus Aalst Moorselbaan 164 9300 Aalst T. 053 72 41 11 orthopedie@olvz-aalst.be Inleiding Een hallux valgus is

Nadere informatie

Plastische Chirurgie Dr. Lommen NEUSCORRECTIE WANNEER EEN NEUSCORRECTIE?

Plastische Chirurgie Dr. Lommen NEUSCORRECTIE WANNEER EEN NEUSCORRECTIE? Plastische Chirurgie Dr. Lommen NEUSCORRECTIE WANNEER EEN NEUSCORRECTIE? Een neuscorrectie is een veel voorkomende operatie. De operatie kan worden uitgevoerd ter correctie van de uitwendige vorm van de

Nadere informatie

Arthroscopie van de heup

Arthroscopie van de heup Arthroscopie van de heup De heup Een heup wordt gevormd door het dijbeenbot (femur) en het bekken. Het dijbeenbot heeft een ronde kop die in de heupkom (acetabulum) van het bekken past. De kop en de kom

Nadere informatie

Inleiding Oorzaak Klachten

Inleiding Oorzaak Klachten Bekkeninstabiliteit Inhoudsopgave Inleiding... 1 Oorzaak... 1 Klachten... 1 Wat kunt u aan de klachten doen... 2 Omgaan met pijn... 2 Houding- en bewegingsadviezen... 2 De bevalling... 4 Na de bevalling...

Nadere informatie

Hoogeveen, april

Hoogeveen, april Hoogeveen, april 2013 1 Achtergronden bij casusschets Casusschets 1 Antwoord 2: Neen. Zie WA pg 1, Bandletsel, onder verwijzen. NB: lees ipv Derhalve verwijzen... : Dan eventueel verwijzen... Ook geen

Nadere informatie

Heup, knie en schouder : wat als alles begint te kraken? Bie Velghe Medische Beeldvorming Zaterdag 21 september 2013

Heup, knie en schouder : wat als alles begint te kraken? Bie Velghe Medische Beeldvorming Zaterdag 21 september 2013 Heup, knie en schouder : wat als alles begint te kraken? Bie Velghe Medische Beeldvorming Zaterdag 21 september 2013 Fysiologische veranderingen MSK BOT OSTEOPOROSE Matrix van vooral type 1 collageen,

Nadere informatie

Artrose Bewegen bij heup- en knieartrose

Artrose Bewegen bij heup- en knieartrose Artrose Bewegen bij heup- en knieartrose Tips om zelf uw klachten te verminderen en informatie over wat de fysiotherapeut voor u kan betekenen Speciaal voor mensen met artrose is in diverse fysiotherapiepraktijken

Nadere informatie

EEn nieuwe heup Een gezond heupgewricht Slijtage

EEn nieuwe heup Een gezond heupgewricht Slijtage Een nieuwe heup Een nieuwe heup U heeft met uw specialist de mogelijkheid van een nieuwe heup besproken. Het vervangen van een heupgewricht door een kunstgewricht is geen kleine ingreep. Het is daarom

Nadere informatie

LEEF en BEWEEG! Behandelingsschema. Artroseraadgever voor patiënten. Artrose in kleine en grote gewrichten en de behandeling ervan met

LEEF en BEWEEG! Behandelingsschema. Artroseraadgever voor patiënten. Artrose in kleine en grote gewrichten en de behandeling ervan met Behandelingsschema Naargelang het gewricht of de graad van artrose krijgt u één of meerdere injecties met OSTENIL, OSTENIL PLUS of OSTENIL MINI. Hier afscheuren Artroseraadgever voor patiënten 1. Injectie

Nadere informatie

Gebroken heup (proximale femurfractuur)

Gebroken heup (proximale femurfractuur) Gebroken heup (proximale femurfractuur) Gebroken heup Een gebroken heup ontstaat meestal door een val. Deze breuk komt vaak voor bij ouderen, maar ook jonge mensen kunnen hun heup breken. Meestal is de

Nadere informatie

Voorste kruisband reconstructie Het plaatsen van een nieuwe kruisband (donorpees)

Voorste kruisband reconstructie Het plaatsen van een nieuwe kruisband (donorpees) ORTHOPEDIE Voorste kruisband reconstructie Het plaatsen van een nieuwe kruisband (donorpees) Uw orthopedisch chirurg heeft u geadviseerd om de voorste kruisband van uw knie te vervangen en daarmee de stabiliteit

Nadere informatie

Schouderprothese voor een schouderbreuk. Poli Orthopedie

Schouderprothese voor een schouderbreuk. Poli Orthopedie 00 Schouderprothese voor een schouderbreuk Poli Orthopedie 1 Binnenkort wordt bij u een schouderprothese geïmplanteerd in verband met een schouderbreuk (fractuur). Deze folder kan u en uw familieleden

Nadere informatie

Samenvatting. Introductie

Samenvatting. Introductie 11SAMENVATTING Chapter 11 158 Samenvatting Introductie In patiënten met lang bestaande reumatoïde arthritis is het ellebooggewricht in 41 tot 68 % aangedaan. Dit zorgt voor pijnklachten en functiebeperkingen

Nadere informatie

Afdeling Handchirurgie

Afdeling Handchirurgie Europees erkend Hand Trauma Centrum Medisch Protocol SL ligamentletsel v.1-04/2013 Het scapholunaire ligament (SL) kan geheel of gedeeltelijke scheuren bij een val op de uitgestrekte hand. Het kan een

Nadere informatie

Revalidatie nieuwe heupoperatie. Achterste benadering

Revalidatie nieuwe heupoperatie. Achterste benadering Revalidatie nieuwe heupoperatie Achterste benadering Afdeling fysiotherapie Datum: januari 2014 2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Revalidatie 4 3 Thuissituatie 5 4 Anatomie 6 5 Operatietechniek 7 6 Leefregels achterste

Nadere informatie

Gewrichten in beweging 14 maart WDH Breda

Gewrichten in beweging 14 maart WDH Breda Gewrichten in beweging 14 maart WDH Breda Anne van Vegchel SGA West-brabant CV 2000-2006 geneeskunde Utrecht 2007-2011 sportgeneeskunde Utrecht 2008-2012 clubarts eredivisieploeg handbal 2008-heden bondarts

Nadere informatie

Kijkoperatie van de heup

Kijkoperatie van de heup Orthopedie Onderzoek Kijkoperatie van de heup www.catharinaziekenhuis.nl 2 Patiëntenvoorlichting patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl Ort/kijkoperatie van de heup/21-02-2010 Inhoud Bouw van de

Nadere informatie