Schoolsportwijzer Sportief Almelo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolsportwijzer Sportief Almelo"

Transcriptie

1 voortdurend in beweging Schoolsportwijzer Sportief Almelo uitgave schooljaar

2 Inhoud Voorwoord 1. Gebruik Schoolsportwijzer 1.1 Opzet 1.2 Aanbod 1.3 Hoe te gebruiken Leeswijzer 1.4 Sport in de school (het team) 2. Overzicht schoolsportactiviteiten schooljaar Sportaanbod voor scholen 2.2 Wat zijn sportmodules tijdens schooltijd? 2.3 Overzicht sportmodules 2.4 Aanmelden voor een sportmodule 2.5 Schoolsporttoernooien (overzicht) 2.6 Sportaanbod voor kinderen (overzicht) Stichting Almelo Allee 3. Sportbedrijf Almelo als gast voor het bewegingsonderwijs 3.1 Beheer gymlokalen 3.2 Toegangscontrolesysteem & communicatie 3.3 Gymzalen en klein sport- en spelmateriaal 3.4 Contact met Sportbedrijf Almelo 4. Wat doet Sportbedrijf Almelo nog meer? 4.1 Maatwerk 4.2 Advies 4.3 Zwemaanbod 4.4 Club Extra 4.5 Jeugdsportfonds 5. Praktijkvoorbeelden

3 Het Schooljaar in beeld Schoolsportv ereniging Lesmodules Volleybal un Almelo Allee KidsR Koningsspelen 2015 Schoolplein 14 Reshmie Oogink tijdens Wij(k) Lekker Fit!? Schoolvoetbal Meten = Weten Sportspektakel 4 3

4 VISIE Sportbedrijf Almelo is het enige en volledige loket voor en van sport en bewegen in Almelo. Voortdurend bieden we de sport een aansprekend podium, stimuleren we sportdeelname en bieden we actieve attractieve (top)sportbeleving. Sportbedrijf Almelo, voortdurend in beweging Sport is in Almelo de meest belangrijke vrijetijdsbesteding. Wekelijks sporten duizenden inwoners actief in georganiseerd of ongeorganiseerd verband en beleven nog eens duizenden (top)sport langs de lijn, bijvoorbeeld als vrijwilliger, op de tribune bij Heracles of in de IISPA. Sportbedrijf Almelo hecht grote waarde aan het mogelijk en toegankelijk maken van sport en bewegen voor iedere inwoner van Almelo. Om die reden faciliteren en stimuleren we hoogwaardige sportdeelname voor iedereen, van breedtesport tot topsport. Door veilige en schone accommodaties met klantgerichte faciliteiten te bieden, en door aansprekende sportactiviteiten en sportevenementen te organiseren. Sportbedrijf Almelo onderneemt vanuit enthousiasme voor sport en met oog voor de klant als een proactieve, flexibele en betrouwbare partner voor en van de sport. Onomstotelijk is aangetoond; sport en bewegen dragen een betekenisvol steentje bij aan het opgroeien van het kind. Sport is, zoals we weten, naast leuk ook vooral gezond, leerzaam en vormend. In relatie tot het onderwijs en het leren van een kind staat ook vast; de lichamelijke gezondheid bepaalt de cognitieve ontwikkeling. Sport en bewegen bevorderen leerprestaties. Om die reden zijn wij voorstander van bewegingsonderwijs als vaststaand onderdeel van het curriculum. Naast bewegingsonderwijs is een brede sportkennismaking, voldoende dagelijkse beweging en uitdagende beweegruimte belangrijk in de sportieve opvoeding van kinderen. Als Sportbedrijf Almelo zijn we actief op al diet terreinen. We hebben de gemeentelijke taak om hét sportloket van Almelo te zijn. Graag bieden wij u dan ookvanuit die rol onze diensten aan. Deze Schoolsportwijzer is daar een voorbeeld van. Een overzichtelijk alles-in-één overzicht van het Almelose sport- en beweegaanbod voor u en uw leerlingen. In deze Schoolsportwijzer vindt u naast informatie over het Almelose aanbod aan sporttoernooien ook de sportieve diensten en producten die u bij ons kunt afnemen. In de komende jaren zullen we u proberen steeds beter te informeren en steeds beter te faciliteren in het zijn van een sportieve school. Want alleen met sportieve scholen en sportieve verenigingen kunnen wij werken aan een sportief Almelo. Laat kinderen veel bewegen, spelen ontdekken, zowel binnen als buiten! Zorg voor een gevarieerd aanbod van speel- en bewegingsmogelijkheden. In fysieke zin en in activiteiten. Want de kwaliteit van het leven van het jonge kind wordt in grote mate bepaald door de mogelijkheden die het krijgt om te spelen en te bewegen. Thuis, op school en in de wijk. Met de school als middelpunt in een gezonde beweegcultuur! Laten we daar samen een bijdrage aan leveren! Met sportieve groet, Erik Busscher Directeur Sportbedrijf Almelo 4

5 1. Gebruik Schoolsportwijzer 1.1 Opzet Kinderen kennis laten maken met diverse takken van sport en vormen van bewegen. Dat is het doel van het sportstimuleringsprogramma van Sportbedrijf Almelo. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die op jonge leeftijd veel en vaak hebben gesport en met bewegen in aanraking zijn gekomen, ook later makkelijker blijven bewegen, zich beter kunnen concentreren, beter slapen, minder last krijgen van overgewicht; kortom beter in hun vel zitten. Via het aanbieden van een groot aantal sportvormen wil Sportbedrijf Almelo kinderen stimuleren één of meerdere takken van sport uit te proberen. Dit alles met de intentie het plezier in het bewegen aan te wakkeren en deelname aan bewegingsactiviteiten te vergroten. Uitgangspunt hierbij is om het sportaanbod tijdens, maar ook zoveel mogelijk naast de verplichte bewegingslessen te laten plaatsvinden. Ook dit jaar zullen we ons hier, graag samen met u, hard voor inzetten. 1.2 Aanbod Niet alle schoolsportactiviteiten worden gecoördineerd door Sportbedrijf Almelo. Ook sportverenigingen spelen daarbij een belangrijke en zelfstandige rol in de organisatie van schoolsporttoernooien. In een nauwe samenwerking met sportverenigingen en andere sportaanbieders wordt bij deze een breed sportaanbod aangeboden voor uw leerlingen. Alle scholen in de gemeente Almelo kunnen hier vrijblijvend aan deelnemen. In deze Schoolsportwijzer staat het (bij ons bekende) sport- en beweegaanbod, welke in het schooljaar wordt aangeboden, overzichtelijk weergegeven. In deze Schoolsportwijzer vindt u een overzicht van activiteiten die door u alsmede door uw leerlingen zijn af te nemen, waaronder*: - sportmodules tijdens schooltijd; - schoolsporttoernooien tijdens en na schooltijd en - overige sport en/of bewegingsactiviteiten. Specifiek voor scholen in de Brede Buurt Schoolwijken is er (i.s.m. Scoop Welzijn) een aanvullend aanbod, waaronder: - Sportkids (haal hier je beweegdiploma); - Schoolsportvereniging; - Sportkennismakingslessen onder schooltijd Daarnaast wordt u kort geïnformeerd over specifieke doelgroep- of wijkgerichte projecten van Sportbedrijf Almelo. 1.3 Hoe te gebruiken - Leeswijzer De Schoolsportwijzer begint met een overzicht van de combinatiefunctionarissen Sport. Vervolgens wordt er een overzicht gegeven van de sportactiviteiten beginnende met de sportmodules waarvoor u zich als school aan kunt melden. Daarna worden de schoolsporttoernooien met data (indien bekend) weergegeven voor het nieuwe schooljaar. Het sportaanbod voor kinderen in Almelo vindt u op de daaropvolgende pagina s. Achterin deze schoolsportwijzer leest u wat Sportbedrijf Almelo allemaal nog meer doet. Een inschrijfformulier voor de sportmodules is als bijlage meegezonden. * Helaas zijn bij het uitgeven van dit document nog bijna alle data onbekend. Wij adviseren onze website en informatiebulletins goed in de gaten te houden. 6 5

6 1.4 Sport in de school (het team) Snoeijer, Huib Coördinator Sportzaken tel. (0546) mob Perik, Michelle Combinatiefunctionaris Sport tel. (0546) mob Sportkennismaking Meten = Weten Zwemles+ Klaassen-Gerrits, Saskia Combinatiefunctionaris Sport tel. (0546) mob Club Extra Sportkids Organisatie Sportlesmodules Beweegdiploma Aman, Kevin Combinatiefunctionaris Sport tel. (0546) mob Schoolsportverenigingen Perik, Ellen Combinatiefunctionaris Aangepast Sporten tel. (0546) mob Sportmix Aangepast Sporten 6

7 2. Overzicht schoolsportactiviteiten schooljaar Sportaanbod voor scholen 1 In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van het sportaanbod dat u met uw school gratis kunt afnemen, zowel binnen- als buitenschools. Sportbedrijf Almelo biedt uw basisschool verschillende binnenschoolse sportmodules welke het gehele jaar gratis zijn af te nemen en worden georganiseerd door combinatiefunctionarissen van Sportbedrijf Almelo. Kennismaken met handbal Spelenderwijs kennismaken met handbal onder leiding van een handbaltrainer! Kennismaken met tennis Een stuiterend pakket vol tennispret voor op uw school! Inclusief rackets, ballen en voorbeeldlessen! Kennismaken met volleybal Spelenderwijs springen en smashen onder leiding van een topvolleybalcoach! Kennismaken met badminton Een badmintonpakket geschikt voor groep 5 t/m 8! Inclusief rackets, shuttles en voorbeeldlessen. Kennismaken met circusactiviteiten Een pakket vol materialen voor circuspret op uw school! 1. Bij iedere sportlesmodule staan de thema s gezondheid, leefstijl en sportief gedrag centraal. 7

8 2.2 Wat zijn sportmodules tijdens schooltijd? Het kind voorbereiden op een zinvolle bewegingsrecreatie is één van de leerdoelen van de lessen bewegingsonderwijs. Dit kan nog beter gerealiseerd worden wanneer het bewegingsonderwijs (de school) en de sport (sportverenigingen en sportbonden) met elkaar samenwerken. Om die reden heeft Sportbedrijf Almelo zes sportmodules ontwikkeld. Drie van deze sportmodules worden begeleid door combinatiefunctionarissen van Sportbedrijf Almelo, de andere drie zijn in pakketvorm (materiaal en leskaarten) en kunnen door scholen geleend worden voor een maand. U kunt deze lessen zien als een inhoudelijke aanvulling op de reguliere lessen bewegingsonderwijs of beter nog als extra beweegmomenten. Sportbedrijf Almelo brengt school en sport graag dichter bij elkaar! Hieronder vindt u een toelichting van de modules en van de manier waarop u hiervan gebruik kunt maken. 2.3 Overzicht Sportlesmodules Volleybal i.s.m. Kennismaken met Volleybal is een product dat u op school wordt aangeboden (binnen het reguliere bewegingsonderwijs) door onze Nevobovolleybalcoach Marc Donker. In drie lessen wordt een leuk en uitdagend spel aangeboden dat is afgeleid van het échte volleybal. Smashbal is een door de bond ontwikkeld product om basisschoolleerlingen op een leuke en uitdagende manier kennis te laten maken met de beginselen van volleybal. Smashbal onderscheidt zich in drie niveaus voor onder-, midden- en bovenbouw. Tijdens het spelen van het spel is er voldoende beweging voor alle kinderen. Marc Donker Mis deze kans als school niet om drie fantastische lessen op uw school te ontvangen! Deze module is af te nemen door de groepen 5 t/m 8 Handbal i.s.m. Kennismaken met Handbal is een product dat u op school wordt aangeboden (binnen het reguliere bewegingsonderwijs) door onze NHV Twente handbalcoach Femke Keupink. In drie sportieve lessen leren uw leerlingen de basis kennen van de handbalsport. Accenten liggen op gooien en vangen, een belangrijke basisvorm van bewegen en dus van meerwaarde voor uw bewegingsonderwijs! Met diverse spelvormen en aantrekkelijke materialen worden uw leerlingen voortdurend uitgedaagd en geënthousiasmeerd. Femke Keupink Deze module is af te nemen door de groepen 3 t/m 8 8

9 Tennis Kennismaken met Tennis In drie lessen maken uw leerlingen kennis met tennis. Op aanvraag kunt u als school of gezamenlijke scholen per accommodatie gebruik maken van een door ons samengesteld tennispakket. Dit pakket bevat naast rackets en ballen ook een lessenpakket met voorbeeldlessen. Hierin staan leuke en uitdagende oefeningen die veelal in 3 vakkenlessen worden aangeboden. Op elk mogelijk niveau kan je aan de slag en een ieder zal worden uitgedaagd. Dit gaat, in samenwerking en met respect voor elkaar. Al met al een stukje sport en bewegen dat geen enkel kind mag, kan en wil missen! Het tennispakket bestaat uit oefenstof voor 1 maand en dient zelf opgehaald en teruggebracht te worden. Saskia Klaassen-Gerrits Deze module is geschikt voor de groepen 3 t/m 8 Badminton Kennismaken met Badminton In drie lessen maken uw leerlingen kennis met badminton. Op aanvraag kunt u als school of gezamenlijke scholen per accommodatie gebruik maken van een door ons samengesteld badmintonpakket. Dit pakket bevat naast rackets en shuttles ook een lessenpakket met voorbeeldlessen. Hierin staan leuke en uitdagende oefeningen die veelal in 3 vakkenlessen worden aangeboden. Op elk mogelijk niveau kan je aan de slag en een ieder zal worden uitgedaagd. Dit gaat, in samenwerking en met respect voor elkaar. Het badmintonpakket bestaat uit oefenstof voor 1 Saskia Klaassen-Gerrits maand en dient zelf opgehaald en teruggebracht te worden. Deze module is geschikt voor de groepen 5 t/m 8 9

10 Circus Saskia Gerrits Sportbedrijf Almelo heeft een Circuspakket samengesteld dat in combinatie gebruikt kan worden met meegeleverde leskaarten. De leskaarten zijn een hulpmiddel om kinderen de kans te geven zelfstandig bezig te zijn met het circus en hun eigen weg te zoeken in het leerproces. Op de leskaarten staan aanwijzingen voor de begeleiders. Deze kunnen gaan over de techniek, bepaalde veiligheidsaspecten en/of over het belang van samenwerken. Hét pakket voor een sportief en vrolijk circus op uw school of in uw klas. Het circuspakket bestaat uit oefenstof voor 1 maand. Het circuspakket dient zelf opgehaald en teruggebracht te worden. Speciaal Onderwijs en Speciaal Basis Onderwijs Sportmodules zijn ook bedoeld voor alle Speciaal Onderwijs scholen in Almelo. Om het huidige aanbod voor het regulier onderwijs geschikt te maken voor uw school worden de combinatiefunctionarissen Turnen, Volleybal en Handbal hierbij ondersteunt door Ellen Perik, Regio Coach en Combinatiefunctionaris Aangepast Sporten. Ellen Perik 2.4 Aanmelden voor een sportmodule Wilt u als school gebruik maken van de enthousiaste inzet van één van onze combinantiefunctionarissen of een materialenpakket inclusief lessenplan in bruikleen? Meld uw school dan aan via www. sportbedrijfalmelo.nl/sportlesmodules. In overleg met u plannen wij de lessen dan in voor de door u geselecteerde groepen. Bij het uitlenen van het lessenpakket werken we op volgorde van binnenkomst. Bij circus kijken we ook naar het gebruik van afgelopen jaar. De voorwaarden die we hanteren kunt u terugvinden op de aanmeldpagina. Wilt u liever eerst meer informatie? Stuur dan een mailtje naar of of bel

11 2.5 Schoolsporttoernooien Sportaanbod door sportverenigingen. Overzicht van de scholentoernooien die op dit moment bekend zijn. Datum Sport Organisatie 21, 22 en 23 September 2015 Groep 5-6 & 7-8 CKV Achilles AKC ALmelo Nog niet bekend (waarschijnlijk herfstvakantie) Houdt de website in de gaten Groep 5-8 Zwemmen ATTV Blauw Wit Almelo Zaterdag 14 november 2015 Groep 3 t/m 8 (scholenteam) Z&PV de Veene (Schoolactief) Nog niet bekend Schaken (waarschijnlijk februari 2016) Houdt de website in de gaten Open Schaakclub Almelo Beeball - groep 5 en 6 Nog niet bekend Toernooi onder voorbehoud Groep 5-6 & 7-8 Volleybalvereniging Aastad 14 maart 2016 Aanvang 18:30 uur Locatie: Sporthal Sluiskade Leraren volleybaltoernooi Volleybal Sportbedrijf Almelo Nog niet bekend (waarschijnlijk april 2016) Houdt de website in de gaten Groep 5-6 & 7-8 voetbal Nog niet bekend (buiten) Toernooi onder voorbehoud Groep 5 en 6 Beeball - groep 5 en 6 Uitsmijters 55 2 en 3 juni 2016 Groep 7-8 Locatie SISU 11

12 2.6 Sportaanbod voor kinderen Onderstaand overzicht biedt activiteiten die speciaal voor uw basisschoolleerlingen worden georganiseerd. Stel uzelf op de hoogte van dit aanbod en daarmee ook uw leerlingen. Van heel specifiek beweegaanbod (Sportmix) tot een heel algemeen sportfeest (Sportspektakel). Aanbod Aanbieder Aanvullende info SPORTZOMERWEKEN (Ook bij Zwembad Het Sportpark) Data: Zomervakantie 2015 Contact: De eerste drie weken van de zomervakantie plegen onze combinatiefunctionarissen bij mooi weer extra inzet op het zwembad. Houdt de website in de gaten. DIKKE BANDEN RACE Data: Vrijdag 28 augustus 2015 Aanwezig vanaf 15:30 uur, Start om 16:30 uur. KIDSRUN 12 Voor meer informatie: Zondag 20 september 2015 Voor meer informatie: CLUB EXTRA Data: iedere dinsdag vanaf 1 september 2015 Locatie: Eninver Informatie: Saskia Klaassen-Gerrits Wat is Club Extra zie pagina 17. SPORTMIX Data: iedere woensdag om uur Locatie: Sporthal Schelfhorst Tijd: 14:00 uur voor jonge kinderen en 15:00 uur voor jongeren vanaf 10 jaar Contact: SPORTSPEKTAKEL Brede sportverkenning voor kinderen van het speciaal onderwijs (SO en VSO) of kinderen met een rugzakje. Wekelijks in sporthal Schelfhorst. Data: iedere maandag vanaf 26 oktober 2015 t/m 28 maart 2016 Locatie: Sporthal Windmolenbroek Tijd: 14:30-16:00 uur Contact: Een gratis sportieve kinderinstuif in de mooiste sportaccommodatie van Twente; de IISPA. Kinderen maken kennis met vele sporten. Data: iedere dinsdag vanaf 27 oktober 2015 t/m 29 maart 2016 Locatie: Sporthal Schelfhorst Tijd: 14:30-16:00 uur 12

13 Aanbod Aanbieder Aanvullende info ZWEMLES + Data: Iedere maandag van uur Zwembad het Sportpark Contact en/of meer informatie: PLAYGROUNDS Playgrounds (t/m week 41) Contact: Maandag Steffensweg Goossenmaat Dinsdag Wierdensehoek Steffensweg Woensdag (om de week) Wierdensehoek Goossenmaat Klik hier voor meer informatie. KONINGSPELEN Datum: 22 april 2016 Contact: Sportbedrijf Almelo Ook in 2015 worden de Koningsspelen georganiseerd. U kunt met uw school deelnemen aan een stedelijk aanbod dat we organiseren. AVONDVIERDAAGSE Data: Nog niet bekend Informatie: U kunt zich voor deze activiteit ook met uw school als groep aanmelden. ZWEM4DAAGSE Data: Nog niet bekend Informatie: U kunt zich voor deze activiteit ook met uw school als groep aanmelden. 13

14 Stichting Almelo Allee Het doel van Almelo Allee, geciteerd uit de Tubantia van zaterdag 13 september 2014, is: De schoonheid van het landschap en de natuur in het Almelose buitengebied onder de aandacht van het publiek te brengen door activiteiten te organiseren waarin bewegen, respect en aandacht voor de omgeving en de natuur, en meer algemeen een gezonde levensstijl en gezonde voedingsgewoonten centraal staan. Het ondersteunen en bevorderen van samenwerking tussen mensen, groepen en organisaties, die verbondenheid voelen met de Almelose binnenstad en het buitengebied. Het zit een beetje in de naam, zegt Agnes Mentink. Allee natuurlijk als de Gravenallee, maar allee ook als aansporing, kom in beweging. Het eerste doel is om de groene kant van Almelo te benadrukken. Almelo-ers zouden veel trotser op hun stad moeten zijn, met zo n mooi groen landgoed op een paar honderd meter van de binnenstad. Dat zie je bijna nergens. Almelo Allee is een initiatief geweest van tal van Almelose organisaties. Het streven van deze organisaties is om stad en platteland nog meer met elkaar te verbinden. De term de Almelose groene longen spreekt inmiddels boekdelen. De inwoner van Almelo en omgeving krijgt in dat weekend de kans om op een sportieve manier het unieke landgoed van de Graaf van Rechteren Limpurg te ontdekken. Met respect voor de natuur wordt het groen benut om actief te recreëren. Niet alleen de duursporter maar ook gezinnen met kinderen zijn van harte welkom om op ieders eigen manier aan Almelo Allee deel te nemen. Dit Almelo Allee gevoel heeft geresulteerd in een breed sportief aanbod. Kijk regelmatig op de website voor de laatste ontwikkelingen omtrent de Almelo Allee. De organiserende partijen van de Almelo Allee zijn: SPOA, Natuurhus, Almelo Events, Ruiten Drie, AAV SISU, EHBO Almelo, Almeloopers, Step-One, LTO en Sportbedrijf Almelo & vele vrijwilligers. Na de eerste editie in 2014 hebben we veel enthousiaste reacties mogen ontvangen van deelnemers en organisaties. Daardoor kijken we met plezier uit naar de tweede editie op 20 september Onderdeel van de Almelo Allee zijn de KidsRun en de JeugdRun, de opbrengst van deze twee onderdelen gaat naar het Almelose Jeugdsportfonds. (zie pagina 17). Voor meer informatie over dit geweldige Almelose sportieve evenement, kijk op Tot de 20e! 14

15 Daarnaast zijn de grote sportaccommodaties voorzien van een intercomsysteem. Middels een spreek/ luisterverbinding kunt u contact opnemen met de dienstdoende beheerder. Bij kleine en grote calamiteiten kan tevens een noodoproep gedaan worden. 3.3 Gymzalen en klein sport- en spelmateriaal Na een interactief traject met de scholen is er met betrekking tot het klein spelmateriaal gekozen voor het volgende scenario: Sportbedrijf Almelo zorgt voor het op orde brengen van het klein spelmateriaal en sluit per locatie met de gebruikende scholen een contract af. waarin de scholen gezamenlijk zorg dragen voor verlies van materialen, defecte materialen en verdere beheersbaarheid. 3. Sportbedrijf Almelo als gast voor het Bewegingsonderwijs De scholen die gebruik maken van dezelfde gymnastieklokalen of sporthallen zijn door het ondertekenen van dit contract gezamenlijk verantwoordelijk voor zoekgeraakt of defect spelmateriaal. Per jaar zullen er twee inspectiemomenten zijn. Naar aanleiding van deze inspectie wordt er een rapport opgemaakt vergezeld met een offerte voor reparatie of vervanging. Gebruikers zullen in onderling overleg aangeven of Sportbedrijf Almelo over moet gaan tot vervanging of reparatie van de spelinventaris. Vervanging of reparatie komt ten laste van de gebruiker. 3.1 Beheer gymlokalen Veel van uw gymlessen en veel van het aanbod van Almelose sportverenigingen vindt plaats in binnensportaccommodaties. Als Sportbedrijf Almelo voeren wij het beheer en de exploitatie over deze accommodaties. Van de topsporthal in de IISPA tot de tennishallen in Het Sportpark. Wij bieden u ruimte voor bewegen. Sportbedrijf Almelo is in de dagelijkse zin verantwoordelijk voor beheer, schoonmaak en klein dagelijks onderhoud. Voor meer informatie over onze binnensportaccommodaties kunt u contact met ons opnemen via Storingen, defecten of andere bijzonderheden kunt u melden via 3.2 Toegangscontrolesysteem & communicatie In het kader van controle, beveiliging en veiligheidsgevoel zijn vorig schooljaar wordt in de zomervakantie van 2014 alle sloten van alle binnensportaccommodaties (m.u.v. IISPA en sporthal Sluiskade vervangen). Dit betekent dat u alleen middels een pas de accommodatie kunt openen. Dit levert onderstaande voordelen op: De gebruiker hoeft niet langer zorg te dragen voor het afsluiten van de voordeur; Een autorisatie kan op afstand gewijzigd worden; Deuren kunnen vanaf afstand geopend worden; Oneigenlijk gebruik wordt tegengegaan; Tijdens lessen kan niemand (buiten hulpdiensten) zomaar toegang hebben. Ontbrekende of defecte materialen dienen direct te worden gemeld via 3.4 Contact met Sportbedrijf Almelo Sinds april 2013 is Sportbedrijf Almelo bezig met de uitrol van een nieuwe telefooncentrale. Deze is momenteel operationeel. Dit systeem is ingericht met de gedachte dat een vraag op de juiste plek terecht komt. Sportbedrijf Almelo blijft de eerstkomende periode kritisch kijken naar waar verbeteringsslagen kunnen worden gemaakt. We kennen op dit moment één hoofdnummer, namelijk Wanneer u dit nummer belt komt u terecht in een keuzemenu welke een aantal hoofdcategorieën kent. Keuze 1 is voor informatie over het zwembad, keuze 2 is afdeling verhuur en bij keuze 3 kunt u storingen en/ of defecten melden. Bij het melden van defecten of storingen krijgt u tijdens kantoortijden een medewerker van Sportbedrijf Almelo te spreken. Een storing of defect melden kan altijd via en heeft onze voorkeur. Afdeling verhuur is direct te bereiken via

16 4. Wat doet Sportbedrijf Almelo nog meer? 4.1 Maatwerk Wilt u uw leerlingen of leerkrachten sportief actief laten zijn? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Samen met u kijken we dan welke mogelijkheden er zijn om uw gewenste sportaanbod te organiseren. In nauw contact met de sportverenigingen in Almelo en met onze eigen diensten en producten komen we dan samen met u tot het gewenste sportieve resultaat. Van sportdag tot personeelsdag. 4.2 Advies Van sportief schoolplein tot schoolzwemaanbod Wilt u werken aan een sportieve en gezonde school? Bijvoorbeeld door uw schoolplein beweegvriendelijker te maken of door te investeren in de kwaliteit van uw bewegingsonderwijs. Wij staan voor u klaar met gericht advies. We zijn bekend met de sportsector, kennen er de trends en de wegen naar mogelijke middelen. Dus wanneer u sportieve ambities hebt, deel ze dan met ons en wellicht helpt ons advies uw plan verder. Een sportieve school heeft ook een sportief schoolplein. 4.3 Zwemaanbod Zwemles+ Sportbedrijf Almelo is naast exploitant van binnensportaccommodaties en uitvoerende partij van het gemeentelijk sportbeleid ook dé zwemaanbieder van Almelo. Veel van uw leerlingen volgen hun zwemlessen bij ons of hebben dat al gedaan. Toch lukt het niet ieder gezin om kinderen te leren zwemmen. Voor die kinderen, die extra aandacht verdienen, bieden wij een waterdichte vangnetconstructie zodat ieder kind veilig zwemplezier kan beleven in het water. Zitten er op uw basisschool kinderen (groep 7en 8) zonder zwemdiploma, verwijs hen dan aan ons door via Klik hier voor meer informatie. Waterpret in Het Sportpark. 16

17 NK Turnen 2015 in de topsporthal van de IISPA. 4.5 Jeugdsportfonds Sport is een zeer toegankelijke activiteit. Maar toch zijn er voor het lidmaatschap van sportverenigingen drempels. Sociaal, maar ook financieel. Kinderen die om financiële reden geen of nauwelijks toegang hebben tot de sportvereniging worden ondersteund via het Jeugdsportfonds. Ook in Almelo biedt het Jeugdsportfonds Almelo kinderen uit achterstandsituaties sportiviteit en plezier. Vele Almelose kinderen zijn via deze regeling lid van één van vele sportverenigingen in Almelo. Via intermediairs, die u zelf kunt zijn, worden kinderen hiervoor aangemerkt. Intermediair worden of een kind aanmelden? Kijk dan op jeugdsportfonds. 4.4 Sportaccommodaties Veel van uw gymlessen en veel van het aanbod van Almelose sportverenigingen vindt plaats in binnensportaccommodaties. Als Sportbedrijf Almelo voeren wij het beheer en de exploitatie over deze accommodaties. Van de topsporthal in de IISPA tot de tennishallen in Het Sportpark. Wie bieden u ruimte voor bewegen. Voor meer informatie neemt u contact met ons op via telefoonnummer Wat is Club Extra? In elke groep op iedere basisschool kom je ze tegen, kinderen die opvallen door hun bewegingsachterstand. Bij de meeste kinderen is de oorzaak niet echt aan te wijzen, maar de gevolgen zijn altijd hetzelfde: vermindering of zelfs verlies van spelplezier, waardoor een gebrek aan zelfvertrouwen bij veel dagelijkse dingen ontstaat. - Deze kinderen zijn bewegend kwetsbaar. Ze voelen zich vaak niet thuis op een sportvereniging omdat hun vaardigheden niet goed aansluiten bij de bewegingsactiviteiten die daar worden aangeboden. Sportbedrijf Almelo vindt dat ieder kind voortdurend in beweging moet kunnen zijn en helpt deze kinderen graag in het terugvinden van spelplezier en de eigen motorische ontwikkeling! Extra aandacht is waar het bij Club Extra om gaat. begonnen of beëindigd met een tikspel of een balspel. De bewegingsactiviteiten sluiten aan bij het huidige niveau van het kind en worden stapje voor stapje uitgebouwd. Binnen Club Extra wordt geprobeerd de kinderen zoveel mogelijk succeservaringen te laten beleven; plezier staat voorop! Club Extra werkt in lessen van drie kwartier in een groep van maximaal tien kinderen. In de les staan meerdere bewegingsactiviteiten klaar waar kinderen aan deelnemen. De les wordt vaak 17

18 5. Parktijkvoorbeelden 2015 Kwaliteitsimpuls Bewegingsonderwijs Sportbedrijf Almelo werkt sinds een aantal jaren hard aan het ondersteunen en optimaliseren van de Almelose sportinfrastructuur. Onder meer door inzet van combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches die zich hard maken om Almeloërs te enthousiasmeren tot een sportieve en gezonde levensstijl. Bij en in samenwerking met sportverenigingen, buurten en scholen. Vooral die laatste context is van wezenlijk belang, want jong geleerd is oud gedaan. Daarom investeert Sportbedrijf Almelo samen met partners in een uitgebreid sportstimuleringsaanbod in een doorlopende leerlijn. Maar we erkennen ook dat dit niet genoeg is. Om die reden zijn we per april 2015 gestart met een project om de kwaliteit van het Almelose bewegingsonderwijs te verbeteren, we zijn blij dat onderwijsbesturen PCO Noord-Twente, OPOA en SCO-T en R.K. Basisschool de Triangel ons daarin financieel en inhoudelijk faciliteren. Samen gaan we werken aan meer en beter bewegingsonderwijs in Almelo. Dat ligt volledig in lijn met landelijke ontwikkelingen. Kwalitatief bewegingsonderwijs is cruciaal voor de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Er zijn (wetenschappelijke) aanwijzingen dat sport en bewegen bijdraagt aan betere onderwijsresultaten en de kans op verzuim en uitval verminderen. Goed bewegingsonderwijs levert daarnaast een bijdrage aan een actieve en gezonde leefstijl van kinderen. Daarom hebben OCW en de PO-Raad in het bestuursakkoord PO de doelstelling opgenomen dat in 2017 iedere basisschoolleerling minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs per week krijgt, gegeven door een bevoegde leerkracht. Waar mogelijk wordt gestreefd naar drie lesuren per week. Om de staat van het bewegingsonderwijs in Almelo in kaart te brengen hebben we onafhankelijk onderzoeksbureau Kennispraktijk opdracht gegeven hier onderzoek naar te doen. In dit rapport leest u daarvan de bevindingen. Hopelijk krijgen we onder andere hiermee, zoals ook de titel vraagt, uw aandacht voor het belang van goed en voldoende bewegingsonderwijs Aandacht die wij er in ieder geval graag aan geven. Dit rapport kunt u lezen op www. sportbedrijfalmelo.nl/schoolsportwijzer. Wij(k) Lekker Fit!? in Almelo In mei 2015 is Sportbedrijf Almelo gestart met een nieuwe lesmodule over gezonde leefstijl bij 20 basisscholen in Almelo. Hoofddoel van deze lesmodule is kinderen bewust maken van gezonde leefstijl. Hierbij zijn voeding en sport speerpunten. In een lessenreeks van vijf lessen neemt Sportbedrijf Almelo kinderen van groep 7 en 8 (digitaal) mee in de wereld van fit zijn. Zo hebben de kinderen een les gehad over de Schijf van Vijf, een taekwondo clinic van wereldtopper Reshmie Oogink en een digitaal supermarkt bezoek bij de PLUS in Almelo. Gezonde snack na afloop van de laatste les Wij(k) Lekker Fit!? in Almelo OBS De Kubus is een Gezonde School OBS de Kubus heeft op 16 juni 2015 het vignet Gezonde School primair onderwijs behaald. Het vignet is een erkenning voor scholen die structureel, planmatig en integraal werken aan de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. Met het vignet laten we zien dat wij de gezondheid van onze leerlingen en medewerkers belangrijk vinden. Directeur Willem-Jan Somsen en sportcoördinator Dennis Paalman van OBS de Kubus zijn er trots op om een Gezonde School te zijn. Vanaf nu hangt op de gevel van onze school het logo van de Gezonde School. Zo kan iedereen zien dat onze school werkt aan de gezondheid van onze leerlingen! Meer info: Willem-Jan Somsen en Dennis Paalman, OBS De Kubus Almelo 18

19 Sportief vergaderen? Sportbedrijf Almelo beschikt bij haar grote sportaccommodaties over goede vergaderlocaties. De ruimtes zijn perfect voor vergaderingen, presentaties en andersoortige bijeenkomsten. Wilt u voor of na uw vergadering een uurtje sporten? Wilt u een lunch gebruiken of gezellig de bijeenkomst afsluiten in het sportcafé? Er is veel mogelijk bij Sportbedrijf Almelo, informeer naar de mogelijkheden. Eén loket voor de sport, één website voor de sport is de site voor de sport in Almelo. Alles op het gebied van sport kunt u vinden op onze site. De organisatie, de adresgegevens, de accommodaties, de activiteiten in de hallen maar ook het aanbod van onze combinatiefunctionarissen. Naast geschreven tekst treft u veel beeldmateriaal, foto s maar ook 360 graden presentaties die een schitterend beeld geven van de accommodatie. Nieuw op onze website: een zoekmodule met al het sportaanbod in Almelo. Met deze zoekmodule zijn sporten, verenigingen en activiteiten op een snelle en eenvoudige manier te vinden. 19

Schoolsportwijzer Sportief Almelo

Schoolsportwijzer Sportief Almelo voortdurend in beweging Schoolsportwijzer Sportief Almelo uitgave schooljaar 2014-2015 Inhoud Voorwoord 1. Gebruik Schoolsportwijzer 1.1 Opzet 1.2 Aanbod 1.3 Hoe te gebruiken Leeswijzer 1.4 Sport in de

Nadere informatie

Schoolsportwijzer Sportief Almelo

Schoolsportwijzer Sportief Almelo voortdurend in beweging Schoolsportwijzer Sportief Almelo uitgave schooljaar 2012-2013 Inhoud Voorwoord blz. 3 Sportbedrijf Almelo, voortdurend in beweging blz. 4 1. Toelichting Sportwijzer blz. 5 1.1

Nadere informatie

Ideaalplaatje. Wijk beweegteam samengesteld uit onderwijs en sport

Ideaalplaatje. Wijk beweegteam samengesteld uit onderwijs en sport Ideaalplaatje Wijk beweegteam samengesteld uit onderwijs en sport Kracht: Vakleerkracht (niveau 5) neemt kennis mee en werkt vanuit onderwijs Sportwijkwerker (niveau 4)neemt kennis mee en werkt vanuit

Nadere informatie

Clinics & Toernooien 2015-2016

Clinics & Toernooien 2015-2016 Clinics & Toernooien 2015-2016 Informatie: Stephan Oorburg Consulent Sport & Bewegen s.oorburg@sportbedrijf-drachten.nl 0512 58 36 66 www.sportbedrijf-drachten.nl /Sportdrachten / @Sportdrachten Voorwoord

Nadere informatie

Vignet Bewegen en sport, po

Vignet Bewegen en sport, po Vignet Bewegen en sport, po Vragenlijst Bewegen en sport Deze vragenlijst is ook geschikt voor aanvragen voor scholen van het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Vul de vragenlijst zorgvuldig in en maak ruim

Nadere informatie

Sport op Basisscholen in uw gemeente? Waarom? Omdat kinderen de toekomst zijn

Sport op Basisscholen in uw gemeente? Waarom? Omdat kinderen de toekomst zijn Sport op Basisscholen in uw gemeente? Waarom? Omdat kinderen de toekomst zijn Sport op Basisscholen is een initiatief van De Friesland Zorgverzekeraar en Sport Fryslân. Samen met de Friese gemeenten, onderwijs

Nadere informatie

Wij zijn Sport Helden! Zullen wij samen sport aanbieden?

Wij zijn Sport Helden! Zullen wij samen sport aanbieden? Wij zijn Sport Helden! Zullen wij samen sport aanbieden? Na ons gesprek zojuist kunt u in deze bijlage een stukje achtergrond informatie vinden. Mocht u vragen hebben, dan hoor ik dit graag. Veel plezier

Nadere informatie

Basis Sport Project. Buurt, onderwijs. sport

Basis Sport Project. Buurt, onderwijs. sport Buurt, onderwijs & sport Sport-Koepel Edam-Volendam, sportief het hele jaar! Sport-Koepel is de organisatie voor Edamse en Volendamse scholen, sportverenigingen, sportieve Edammers en Volendammers en inwoners

Nadere informatie

Doe mee aan de Nationale Sportweek van Delft

Doe mee aan de Nationale Sportweek van Delft 20 t/m 27 april 2013 Doe mee aan de Nationale Sportweek van Delft Organisatie & structuur 1. De Delftse Sportweek is een initiatief van de Sportraad van Delft. Deze vertegenwoordigt en communiceert met

Nadere informatie

Vragenlijst themacertificaat Bewegen en sport Voortgezet onderwijs

Vragenlijst themacertificaat Bewegen en sport Voortgezet onderwijs Vragenlijst themacertificaat Bewegen en sport Voortgezet onderwijs Vul de vragenlijst zorgvuldig in en maak ruim gebruik van de mogelijkheid om een toelichting te geven zodat het voor de beoordelaar duidelijk

Nadere informatie

Beleidsuitgangspunten. Schoolsporttoernooien en Evenementen.

Beleidsuitgangspunten. Schoolsporttoernooien en Evenementen. Beleidsuitgangspunten Schoolsporttoernooien en Evenementen. Doel. Het doel van dit document is om de beleidsuitgangspunten voor schoolsportactiviteiten vast te leggen om zo de deelname van scholen en leerlingen

Nadere informatie

Sport- en beweegaanbod

Sport- en beweegaanbod Sport en Spel op de BSO Organisatie: Volleybal Bond, Basketball Bond, Handbal Bond en Badminton Nederland Contactpersoon: heer Rutger Nienhuis Contactpersoon 2: Erkenningen: Goed beschreven Sport- en beweegaanbod

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 30 234 Toekomstig sportbeleid 31 293 Primair Onderwijs Nr. 143 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Bewegen in en om het onderwijs. Workshop 2 en 6 Leonie de Regt en Dave Schoonen

Bewegen in en om het onderwijs. Workshop 2 en 6 Leonie de Regt en Dave Schoonen Bewegen in en om het onderwijs Workshop 2 en 6 Leonie de Regt en Dave Schoonen Wat is scoolsport? Een aanpak waarmee de school werkt aan een gezonde en actieve leefstijl voor de leerlingen. Dit betekent

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Congres Gezonde Brede school 1 oktober 2014. De vakleerkracht bewegingsonderwijs: Waar heb ik als bestuurder mee te maken?

Congres Gezonde Brede school 1 oktober 2014. De vakleerkracht bewegingsonderwijs: Waar heb ik als bestuurder mee te maken? Congres Gezonde Brede school 1 oktober 2014 De vakleerkracht bewegingsonderwijs: Waar heb ik als bestuurder mee te maken? Even voorstellen Laurens van Tilburg: lid college van Bestuur van Stichting SchOOL,

Nadere informatie

www.maastrichtsport.nl (ON)BEPERKT SPORTIEF SPORTAANBOD VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING

www.maastrichtsport.nl (ON)BEPERKT SPORTIEF SPORTAANBOD VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING www.maastrichtsport.nl (ON)BEPERKT SPORTIEF SPORTAANBOD VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING (ON)BEPERKT SPORTIEF SPORTAANBOD VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING Maastricht Sport heeft op sportgebied enorm veel te

Nadere informatie

Impuls brede scholen, sport en cultuur

Impuls brede scholen, sport en cultuur Impuls brede scholen, sport en cultuur Sport Koepel Edam Volendam, combineert de hele dag! Sport Koepel is de organisatie voor Edamse en Volendamse sportverenigingen, scholen, sportieve Edammers en Volendammers

Nadere informatie

Sportaanbod Gelderland voor basisscholen

Sportaanbod Gelderland voor basisscholen Sportaanbod Gelderland voor basisscholen www.geldersesportfederatie.nl/sportaanbod Sportlessen en gezondheidsactiviteiten voor kinderen van alle basisscholen in Gelderland. De paardensportbond KNHS, Atletiekunie,

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

22 augustus 2014. www.tkoggeschip.nl

22 augustus 2014. www.tkoggeschip.nl 22 augustus 2014 Abraham Kuyperplein 2 Amsterdam tel.: 5061980 www.tkoggeschip.nl BIJLAGE In de bijlage vindt u informatie over een pestproject dat binnenkort gegeven gaat worden in de groepen 7. Ook de

Nadere informatie

Gezonde make-over voor kantine Cambreur College

Gezonde make-over voor kantine Cambreur College In de nieuwsbrief Dongen Beweegt! vindt u informatie en achtergronden over sport en bewegen in de gemeente Dongen. De nieuwsbrief verschijnt 8 tot 10 keer per jaar. Gezonde make-over voor kantine Cambreur

Nadere informatie

Open Sportcentrum Haagse Beemden Organisatie: Stichting Open Sportcentrum Haagse Beemden Contactpersoon: Contactpersoon 2: Erkenningen:

Open Sportcentrum Haagse Beemden Organisatie: Stichting Open Sportcentrum Haagse Beemden Contactpersoon: Contactpersoon 2: Erkenningen: Open Sportcentrum Haagse Beemden Organisatie: Stichting Open Sportcentrum Haagse Beemden Contactpersoon: Contactpersoon 2: Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Het vertrekpunt van

Nadere informatie

Bewegingsonderwijs Nutsschool Zorgvliet. [Company Name]

Bewegingsonderwijs Nutsschool Zorgvliet. [Company Name] Bewegingsonderwijs Nutsschool Zorgvliet Door: M Lange Nutsschool Zorgvliet Dartijn en Hde aag [Company Name] Voorwoord: Niet zo lang geleden ontmoette ik een generatiegenote, een vrouw van deze tijd. Zo,

Nadere informatie

Even voorstellen: Sinds enkele weken werkt er een nieuwe leerkracht in groep 7/8 op donderdag en vrijdag. Hieronder stelt zij zich voor.

Even voorstellen: Sinds enkele weken werkt er een nieuwe leerkracht in groep 7/8 op donderdag en vrijdag. Hieronder stelt zij zich voor. Wiek-2-Date nieuwsbrief 9 De nieuwsbrief verschijnt gemiddeld eens per 3 weken. Op onze site wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws en van de activiteiten in de groepen. Agenda

Nadere informatie

Buurthuis van de Toekomst de Open Club. 4 e Leidse sportcongres 4 november 20.15-21.00 uur

Buurthuis van de Toekomst de Open Club. 4 e Leidse sportcongres 4 november 20.15-21.00 uur Buurthuis van de Toekomst de Open Club 4 e Leidse sportcongres 4 november 20.15-21.00 uur Edu van Deursen HKV/Ons Eibernest Steenwijklaan 16, 2541 RL Den Haag Projectleider Maatschappelijke Projecten (vrijwilliger)

Nadere informatie

Regel van de week!!! 09 september 2015 Schooljaar 2015//2016 no. 02. De felicitaties zijn voor:

Regel van de week!!! 09 september 2015 Schooljaar 2015//2016 no. 02. De felicitaties zijn voor: Regel van de week!!! 09 september 2015 Schooljaar 2015//2016 no. 02 De felicitaties zijn voor: Datum: Naam: Groep van: 13 sept. Lina El Hatri juf Sandra en juf Maaike Max Kriesels juf Babs 14 sept. Aniela

Nadere informatie

Menukaart sport. Basisonderwijs. Dussen Hank Nieuwendijk Sleeuwijk Werkendam

Menukaart sport. Basisonderwijs. Dussen Hank Nieuwendijk Sleeuwijk Werkendam Menukaart sport Basisonderwijs Dussen Hank Nieuwendijk Sleeuwijk Werkendam De vernieuwde aanpak in sport voor het basisonderwijs van Gemeente Werkendam. Sport, spel en plezier in bewegen! Beste docent,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Actief Betrokken Club

Nieuwsbrief Actief Betrokken Club Nieuwsbrief Actief Betrokken Club Wat is Actief Betrokken Club? Per 1 mei 2014 is Sportbedrijf Almelo samen met MHC, ON en PH gestart met het project Actief Betrokken Club (ABC). Doelstelling van het project

Nadere informatie

Hengelo Sport. Sportmarkt Hengelo zuid. 2 september 2014. Website www.hengelosport.nl. Volg ons op Twitter www.twitter.

Hengelo Sport. Sportmarkt Hengelo zuid. 2 september 2014. Website www.hengelosport.nl. Volg ons op Twitter www.twitter. Hengelo Sport Sportmarkt Hengelo zuid 2 september 2014 Website www.hengelosport.nl Volg ons op Twitter www.twitter.com/hengelosport Like ons op Faceboek www.facebook.com/hengelosport Inhoudsopgave Vooraf

Nadere informatie

RAPPORTAGE 2014 GEMEENTE SCHINNEN

RAPPORTAGE 2014 GEMEENTE SCHINNEN RAPPORTAGE 2014 GEMEENTE SCHINNEN VOORWOORD Beste lezer, Voor u ligt de jaarrapportage 2014 van de sport -, beweeg- en cultuuractiviteiten die door de combinatiefunctionarissen van Ecsplore in Schinnen

Nadere informatie

SPORTIEF CAPELLE SPORTIEF CAPELLE

SPORTIEF CAPELLE SPORTIEF CAPELLE SPORTIEF CAPELLE SPORTIEF CAPELLE SPORTIEF CAPELLE 19WWW.SPORTIEFCAPELLE.NL Plezierig sporten en spelen in een veilige omgeving SPORT VERBINDT, SAMEN STERKER Sportief Capelle gaat voor een top breedtesport

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Maart 2015 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

Tijdens ons overleg (Guido, Paul, Raymond, Mark) hebben we gesproken over intensieve samenwerking tussen ROC van Twente en Hengelo Sport

Tijdens ons overleg (Guido, Paul, Raymond, Mark) hebben we gesproken over intensieve samenwerking tussen ROC van Twente en Hengelo Sport Samenwerking ROC van Twente en Hengelo Sport schooljaar 2015 2016. Tijdens ons overleg (Guido, Paul, Raymond, Mark) hebben we gesproken over intensieve samenwerking tussen ROC van Twente en Hengelo Sport

Nadere informatie

Een leven lang sporten voor IEDEREEN! Rinske de Jong NOC*NSF Kennisdag, Den Haag

Een leven lang sporten voor IEDEREEN! Rinske de Jong NOC*NSF Kennisdag, Den Haag Een leven lang sporten voor IEDEREEN! Rinske de Jong NOC*NSF Kennisdag, Den Haag 21 december 2012, Dia 1 Wat kan sport betekenen? Sport betekent voor mij: sociale vaardigheden zelfvertrouwen gezondheid

Nadere informatie

De effecten van combifuncties in het onderwijs

De effecten van combifuncties in het onderwijs De effecten van combifuncties in het onderwijs Peter Gramberg Jessica van der Linden 8 december 2011 Waarom een onderzoek naar de effecten? Combifunctionarissen zijn sinds 2008 o.a. aan de slag gegaan

Nadere informatie

Amstelveen Beweegt Gezond!!

Amstelveen Beweegt Gezond!! Feiten en Cijfers van de STAV 2011 Algemene informatie en projecten Amstelveen Beweegt Gezond!! 125 Geregistreerde talenten talentenbestand met een A en B status, waarvan 24 talenten geselecteerd voor

Nadere informatie

@-mail. Nieuws. Logo vignet Gezonde school. Wij leren hier met elkaar, van elkaar, door elkaar en over elkaar!

@-mail. Nieuws. Logo vignet Gezonde school. Wij leren hier met elkaar, van elkaar, door elkaar en over elkaar! @-mail 10 APRIL 2015 JAARGANG 3, NUMMER 25 OBS Prinses Catharina Amalia Cicerostrook 9 2493 ZL Den Haag Telefoon 070-3019586 E-mail info@obspca.nl E-mail TSO tso@obspca.nl Bezoek onze website! www.obspca.nl

Nadere informatie

Reglement Amersfoortse Schoolsportkampioenschappen

Reglement Amersfoortse Schoolsportkampioenschappen Reglement Amersfoortse Schoolsportkampioenschappen 1. Rollen en verantwoordelijkheden organiserende partijen a. sportvereniging: Een Amersfoortse sportvereniging die een sporttak specifiek schoolsporttoernooi

Nadere informatie

CDA SPORTVISIE NIEMAND BUITENSPEL _

CDA SPORTVISIE NIEMAND BUITENSPEL _ INLEIDING: SPORTVISIE NIEMAND BUITENSPEL _ De sportvisie draagt de titel Niemand buitenspel. Onze doelstelling in deze visie is, dat iedereen in de gelegenheid gesteld moet worden om te kunnen sporten.

Nadere informatie

Kennismaken met hockey in het Voortgezet Onderwijs Organisatie: KNHB Contactpersoon: mevrouw Kara Meijer Contactpersoon 2: Erkenningen:

Kennismaken met hockey in het Voortgezet Onderwijs Organisatie: KNHB Contactpersoon: mevrouw Kara Meijer Contactpersoon 2: Erkenningen: Kennismaken met hockey in het Voortgezet Onderwijs Organisatie: KNHB Contactpersoon: mevrouw Kara Meijer Contactpersoon 2: Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Kennismaken met hockey

Nadere informatie

Samen sporten met Mission Olympic De grootste schoolsportcompetitie van Nederland

Samen sporten met Mission Olympic De grootste schoolsportcompetitie van Nederland Samen sporten met Mission Olympic De grootste schoolsportcompetitie van Nederland 14393_brochure mission olympic_a4_v6.indd 1 02-09-11 17:02 Samen sporten met Mission Olympic Sporten is goed voor je gezondheid

Nadere informatie

Verjaardagen. Lekker Groente en Fruit om 10:00 uur / Tussendoortje / Pauze snack INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015

Verjaardagen. Lekker Groente en Fruit om 10:00 uur / Tussendoortje / Pauze snack INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015 INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015 Locatie Middengebied, Nummer 1, Jaargang 4 De Plevier, jouw stap naar persoonlijke ontwikkeling. De persoonlijke ontwikkeling van iedereen staat bij ons centraal. Om persoonlijke

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam. Aan de leden van de raadscommissies Jeugd en Cultuur en Sport. Sofieke Dirksen. s.dirksen@amsterdam.n1

Gemeente Amsterdam. Aan de leden van de raadscommissies Jeugd en Cultuur en Sport. Sofieke Dirksen. s.dirksen@amsterdam.n1 Bezoekadres Stadhuis, Amstel ion PN AMSTERDAM Postbus 202 zoo AE AMSTERDAM www.amsterdam.n1 Gemeente Amsterdam Wethouder Simone Kukenheim Retouradres: B&W, Postbus 202, 1000 AE AMSTERDAM Aan de leden van

Nadere informatie

De komende periode. Dinsdag 1 september: Vergadering Ouderraad Om 20.00 uur komt de Ouderraad voor de eerste keer dit schooljaar in vergadering

De komende periode. Dinsdag 1 september: Vergadering Ouderraad Om 20.00 uur komt de Ouderraad voor de eerste keer dit schooljaar in vergadering Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Nummer 3, 28 augustus 2015 Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl www.bsruimteschip.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip Dit jaar

Nadere informatie

Spel en Bewegen Wat Onder begeleiding gezellig en sportief bewegen voor dames en heren: conditieverbetering, Wandelen Wat Vanuit het Bewegingscentrum

Spel en Bewegen Wat Onder begeleiding gezellig en sportief bewegen voor dames en heren: conditieverbetering, Wandelen Wat Vanuit het Bewegingscentrum Spel en Bewegen Wat Onder begeleiding gezellig en sportief bewegen voor dames en heren: conditieverbetering, spierversteviging en oefeningen op muziek. Wanneer Maandag 10.15-11.15 uur Spel en Sport Wat

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Wij maken werk van TALENT. En toen was het alweer kerst... Nieuw jaar. Wens. Nieuwsbrief 52

Nieuwsbrief. Wij maken werk van TALENT. En toen was het alweer kerst... Nieuw jaar. Wens. Nieuwsbrief 52 Dit is een uitgave van STIP VSO Utrecht. Een samenwerking tussen de VSO afdelingen van de Herderschêeschool en de Wilhelminaschool. Reacties op deze nieuwsbrief mailt u naar: nieuwsbrief@stipvso.nl. Nieuwsbrief

Nadere informatie

Stappenplan voor de vereniging. Hoe wordt de tennisvereniging een Schoolactieve vereniging?

Stappenplan voor de vereniging. Hoe wordt de tennisvereniging een Schoolactieve vereniging? Stappenplan voor de vereniging Hoe wordt de tennisvereniging een Schoolactieve vereniging? 153 Stappenplan vereniging 154 Inleiding De KNLTB heeft al ruim 25 jaar een schooltennisproject waardoor veel

Nadere informatie

Veilig en vertrouwd Hoge cito-scores Elke dag met plezier naar school

Veilig en vertrouwd Hoge cito-scores Elke dag met plezier naar school Werelds leren in landelijk Amsterdam Veilig en vertrouwd Hoge cito-scores Elke dag met plezier naar school Welkom op De Weidevogel! De Weidevogel is niet zomaar een openbare basisschool. Onze school ligt

Nadere informatie

Suomi activiteiten. schooljaar 2014-2015. Sport Wanneer? Hoe laat? Waar? SportXtra

Suomi activiteiten. schooljaar 2014-2015. Sport Wanneer? Hoe laat? Waar? SportXtra Suomi activiteiten schooljaar 2014-2015 Zoals de laatste schooljaren bij jullie bekend is, worden er ook dit schooljaar weer naschoolse sportactiviteiten georganiseerd vanuit de schoolsportvereniging Suomi.

Nadere informatie

Juridische omschrijving 1.

Juridische omschrijving 1. Beslispunten: (korte omschrijving zoals op besluitenlijst vermeld moet worden) Besluit om in te stemmen met de deelname aan de impuls Brede scholen, sport en cultuur. Juridische omschrijving 1. Inleiding

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Juni 2014 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda:

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: Donderdag 8 oktober: Vrijdag 9 oktober: Maandag 12 oktober: Dinsdag 13 oktober: Dinsdag 13 oktober: Woensdag 14 oktober Donderdag 15 oktober: studiedag. Alle kinderen

Nadere informatie

Werkprogramma 2013 -Samenvatting-

Werkprogramma 2013 -Samenvatting- Werkprogramma 2013 -Samenvatting- Leerdam, april 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Visie Jong Leerdam 3 3. Sportieve en Gezonde School 4 4. Culturele School 6 5. Actieve Buurt 7 6. Sterke vereniging

Nadere informatie

Verenigingen en welzijnswerk voor ouderen Organisatie: NOC*NSF Contactpersoon: Diederik Meijntjes Contactpersoon 2: Diederik Meijntjes Erkenningen:

Verenigingen en welzijnswerk voor ouderen Organisatie: NOC*NSF Contactpersoon: Diederik Meijntjes Contactpersoon 2: Diederik Meijntjes Erkenningen: Verenigingen en welzijnswerk voor ouderen Organisatie: NOC*NSF Contactpersoon: Diederik Meijntjes Contactpersoon 2: Diederik Meijntjes Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Samenwerking

Nadere informatie

Inhoud. Als sporten niet lukt.. Wat doet sport met kinderen? 'Inspiratiedag Aangepast Sporten

Inhoud. Als sporten niet lukt.. Wat doet sport met kinderen? 'Inspiratiedag Aangepast Sporten 1 Inhoud 1. Hoe leer je sporten? 2. Waarom gaat dat soms niet goed? 3. Wat zou je kunnen doen? 3. Onderzoek naar Special Heroes? Wat doet sport met kinderen? 'Inspiratiedag Aangepast en Remo Mombarg Als

Nadere informatie

Dankbaar. Berichtje uit de gymzaal! School Sport Toernooien op de Regenboog. Nieuwsbrief 25 september Week 40

Dankbaar. Berichtje uit de gymzaal! School Sport Toernooien op de Regenboog. Nieuwsbrief 25 september Week 40 Dankbaar De week zit er (al) weer op. Hij is voorbij gevlogen. Met de deurkruk in de hand kijk ik nog even om en vraag mij af: Wat heeft deze week opgeleverd? Het was voor een aantal van ons een relatieve

Nadere informatie

Lekker Fit. Werken aan een gezonde leefstijl voor Rotterdamse jeugd

Lekker Fit. Werken aan een gezonde leefstijl voor Rotterdamse jeugd 01 Lekker Fit! Inhoudsopgave Lekker Fit 1 Tien pijlers 2 01 Extra bewegingsonderwijs tijdens en na schooltijd 3 02 De komst van de gymleraar nieuwe stijl 4 03 Lespakket Lekker Fit! 5 04 Sportlessen als

Nadere informatie

Jongeren winnen veel met sport GERARD DIELESSEN, ALGEMEEN DIRECTEUR NOC*NSF:

Jongeren winnen veel met sport GERARD DIELESSEN, ALGEMEEN DIRECTEUR NOC*NSF: Jongeren winnen veel met sport GERARD DIELESSEN, ALGEMEEN DIRECTEUR NOC*NSF: Met Olympic Moves bereiken en inspireren we jongeren uit het voortgezet onderwijs met de kracht van sport en dragen we actief

Nadere informatie

Rapportage 0 meting bewegingsonderwijs gemeente Haaren

Rapportage 0 meting bewegingsonderwijs gemeente Haaren Rapportage 0 meting bewegingsonderwijs gemeente Haaren OvereemAdvies Peter Overeem 15 september 2008 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 2.0 Opzet onderzoek 4 2.1 Conclusies en aanbevelingen bewegingsonderwijs

Nadere informatie

Startnotitie Kadernota sport en bewegen in Zuidoost Friesland 2016 2021 Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf

Startnotitie Kadernota sport en bewegen in Zuidoost Friesland 2016 2021 Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf Startnotitie Kadernota sport en bewegen in Zuidoost Friesland 2016 2021 Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf Aanleiding De gemeenten Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf werken

Nadere informatie

NieuwsBrief nr. 1, juni 2016 Trots door Bewegen

NieuwsBrief nr. 1, juni 2016 Trots door Bewegen NieuwsBrief nr. 1, juni 2016 Trots door Bewegen Wat ben ik Trots door bewegen! Sinds 2014 heeft afdeling sport van het stadsdeel drie enthousiaste buurtsportcoaches actief in Nieuw West die zich inzetten

Nadere informatie

Bijlage Special Heroes

Bijlage Special Heroes Bijlage Special Heroes Deze bijlage hoort bij de beschrijving van de interventie Special Heroes, zoals die is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies. Meer informatie: www.nji.nl/jeugdinterventies

Nadere informatie

Beweeg Wijs laat ze buiten spelen! Pagina 3. 1. De Beweeg Wijs interventie / speelmethode Pagina 4. 2. Dagarrangementen na schooltijd Pagina 5

Beweeg Wijs laat ze buiten spelen! Pagina 3. 1. De Beweeg Wijs interventie / speelmethode Pagina 4. 2. Dagarrangementen na schooltijd Pagina 5 2 INHOUDSOPGAVE Beweeg Wijs laat ze buiten spelen! Pagina 3 Aanbod: 1. De Beweeg Wijs interventie / speelmethode Pagina 4 2. Dagarrangementen na schooltijd Pagina 5 3. Wijkprogramma s rondom de school

Nadere informatie

JOURNAAL nr. 33 van woensdag 13-5-2015; jaargang 27.

JOURNAAL nr. 33 van woensdag 13-5-2015; jaargang 27. JOURNAAL nr. 33 van woensdag 13-5-2015; jaargang 27. Beste ouders, Een vroeg Journaal deze week, in verband met het vrije Hemelvaartweekend. Heel speciale aandacht vandaag voor de lancering van de NIEUWE

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF PIUS X. Ouders bedankt. Studiedag. Leerlingenraad. Onderbouwgroepen komend schooljaar. Kalender:

NIEUWSBRIEF PIUS X. Ouders bedankt. Studiedag. Leerlingenraad. Onderbouwgroepen komend schooljaar. Kalender: E-mail: piusx@delinge.nl Website: www.piusx-bemmel.nl NIEUWSBRIEF PIUS X Maart 2014 Kalender: Maandag 10 Studiedag, alle kinderen zijn vrij Dinsdag 11 Vergadering OR Woensdag 12 Boomplantdag groep 8 Woensdag

Nadere informatie

1 e rapport mee. Vanaf 14.30 uur start de voorjaarsvakantie Start 1 e schooldag na de vakantie

1 e rapport mee. Vanaf 14.30 uur start de voorjaarsvakantie Start 1 e schooldag na de vakantie NIEUWSBRIEF nummer 4, Januari-februari 2015 Kalender December Ma 2 & di 3 feb Activiteiten De kinderen uit groep 1 t/m 8 zijn vrij. De leerkrachten hebben twee studiedagen. De kinderen uit de Cobogroepen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Maart 2015 Wat is een Peuterschool? De Peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de

Nadere informatie

Uitwerking ronde 1: Inventarisatie beweegredenen en doelstellingen

Uitwerking ronde 1: Inventarisatie beweegredenen en doelstellingen Uitwerking ronde 1: Inventarisatie beweegredenen en doelstellingen Doelgroep Beweegreden Doelstelling Club leidinggevende Meer potentiele leden bereiken. Groei aantal jeugdleden. Verbeteren kader. Uitbreiden

Nadere informatie

Nieuwsbrief 20 7 juli 2015. Aan alle ouders, verzorgers

Nieuwsbrief 20 7 juli 2015. Aan alle ouders, verzorgers Nieuwsbrief 20 7 juli 2015 Aan alle ouders, verzorgers In deze nieuwsbrief: - Opbrengst doekoe actie - Luizenzakken niet meer op school - Schoonmaakavond - Zwemmen groep 3/4 - Laatste schooldagen - Eerste

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F SBO De Sluis Zwarteweg 120 8017 AZ Zwolle Tel.: 038-4536123 Website: www.sbo-desluis.nl Nummer: 5 Datum: 27 november 2014 AGENDA Vrijdag 5 december Sinterklaasfeest leerlingen s middags

Nadere informatie

Meivakantie 2014. Niets te doen? Kom meespelen tijdens de diverse vakantiespelen!

Meivakantie 2014. Niets te doen? Kom meespelen tijdens de diverse vakantiespelen! Meivakantie 2014 Niets te doen? Kom meespelen tijdens de diverse vakantiespelen! In de meivakantie organiseert Do-It Oirschot enkele activiteiten voor de thuisblijvers. In deze nieuwsbrief staat het overzicht

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nr 3 3 oktober 2014. de data: 10 oktober: Viering Camelot 17 oktober: Meisjesviering

Nieuwsbrief. Nr 3 3 oktober 2014. de data: 10 oktober: Viering Camelot 17 oktober: Meisjesviering Nieuwsbrief www.toonhermansschool.nl Tel. 636.984 Nr 3 3 oktober 2014 de data: 10 oktober: Viering Camelot 17 oktober: Meisjesviering Studiedag Tijdens de studiedag afgelopen dinsdag hebben we met elkaar

Nadere informatie

Schoolnieuws. Leuke school!

Schoolnieuws. Leuke school! Nieuwsbrief mei 2016 In deze nieuwsbrief: Schoolnieuws Leuke school! Kalender Zomerschool Utrecht Opbrengst sponsorloop Koningsspelen Schoolreisjes Verlof juf Sarah en juf Maaike Interview eindcito Nieuws

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Sportverenigingen. EDITIE 4 april 2014. In deze editie: Aanpak overlast op sportpark Den Dries. Sportaanbod primair onderwijs 2014-2015

Nieuwsbrief. Sportverenigingen. EDITIE 4 april 2014. In deze editie: Aanpak overlast op sportpark Den Dries. Sportaanbod primair onderwijs 2014-2015 Nieuwsbrief Sportverenigingen EDITIE 4 april 2014 In deze editie: Aanpak overlast op sportpark Den Dries Sportaanbod primair onderwijs 2014-2015 SG Were Di zoekt samenwerking met sportverenigingen Veel

Nadere informatie

Uit de school geklapt! September 2015

Uit de school geklapt! September 2015 Uit de school geklapt! September 2015 willen vormen. Er is een finale voor de groepswinnaars uit de groepen 4a, 5a en 4/5b en voor de groepswinnaars uit de groepen 6a, 7a, 6/7b en 8. De winnaars van de

Nadere informatie

Lichamelijke Opvoeding Sport en Bewegen. Scholengemeenschap Groenewald Stein. Succes through Learning, Learning through Succes!

Lichamelijke Opvoeding Sport en Bewegen. Scholengemeenschap Groenewald Stein. Succes through Learning, Learning through Succes! Lichamelijke Opvoeding Sport en Bewegen Scholengemeenschap Groenewald Stein 1 Wie ben ik? René Gröters 51 jaar Leraar L.O. Groenewald Stein Turntrainer/manager Turning Point Sittard Regiotrainer Limburg

Nadere informatie

Als één team achter de sporters met een handicap

Als één team achter de sporters met een handicap Als één team achter de sporters met een handicap Als één team achter de sporters met een handicap In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap die, om te kunnen sporten, extra ondersteuning

Nadere informatie

Het erasmus VmBO Het Er asm Ortstr

Het erasmus VmBO Het Er asm Ortstr Het Erasmus VMBO Spo rts troo m Het Era sm us Spo Want r tie ed! ve t ype s Sportstroom Ben je vaak op het hockeyveld, in het zwembad of op de atletiekbaan te vinden? Ben je sportief en zie je het wel

Nadere informatie

Sport - instuif. 19, 20, 21 en 22 oktober

Sport - instuif. 19, 20, 21 en 22 oktober Prinses Julianaplein 1 3211 XX GEERVLIET Tel:0181-661330 Sport - instuif 19, 20, 21 en 22 oktober In de herfstvakantie stelt het bestuur van de SGKa, De Haveling weer beschikbaar om de jeugd onder leiding

Nadere informatie

basisschool De Wiekslag / Goudhaanstraat 38 / 0316-262860 / www.dewiekslag.com / info@dewiekslag.com 1

basisschool De Wiekslag / Goudhaanstraat 38 / 0316-262860 / www.dewiekslag.com / info@dewiekslag.com 1 NIEUWSBRIEF 1 4 september 2015 DATA OVERZICHT: Woensdag 16 september Informatieavond Woensdag 23 september Studiedag (alle leerlingen vrij) Woensdag 23 september Schoolvoetbaltoernooi groep 7/8 Woensdag

Nadere informatie

WINGERDINGEN maart 2016

WINGERDINGEN maart 2016 WINGERDINGEN maart 2016 Inhoud Voorwoord Agenda Schoonmaakavond Bericht van de Medezeggenschapsraad Van de Schoolraad Damkampioenschappen Even voorstellen: Desley van Schijndel Oud papier Bijlagen: - Flyer

Nadere informatie

Combinatiefunctionaris M/V Sport Onderwijs Cultuur. Sportbedrijf Tilburg Afdeling Sportontwikkeling

Combinatiefunctionaris M/V Sport Onderwijs Cultuur. Sportbedrijf Tilburg Afdeling Sportontwikkeling Combinatiefunctionaris M/V Sport Onderwijs Cultuur Sportbedrijf Tilburg Afdeling Sportontwikkeling Inhoud presentatie Aanleiding Beleid Tilburg Functie Combinatiefunctionaris (CF) CF binnen de sportvereniging

Nadere informatie

Tips voor verenigingen

Tips voor verenigingen Tips voor verenigingen Tips voor sportverenigingen die meer leden willen: levensfase gepensioneerden (zo ongeveer vanaf 60 jaar en ouder) Ook als je als club al 60plus leden hebt! Er zijn nog zoveel 60plussers

Nadere informatie

voor sport en voor jou!

voor sport en voor jou! voor sport en voor jou! Wat bespreken we vandaag Sportbeleid van Roosendaal o Impuls Brede School, Sport & Cultuur o Uitvoeringsopdracht - Projectgebieden - Sporten voor 50 + - Sporten met beperkingen

Nadere informatie

Meer bewegen voor meer kinderen

Meer bewegen voor meer kinderen Meer bewegen voor meer kinderen Paulusschool, Noorderlicht 2008-2009 Inzet van beweegteams voor sport-en spelontwikkeling De Paulusschool heeft vanaf het schooljaar 2008-2009 een inzet van beweegteams

Nadere informatie

Inhoud: Ernstig ongeval putdeksel Bedankt ouders avondvierdaagse

Inhoud: Ernstig ongeval putdeksel Bedankt ouders avondvierdaagse Weesp, 17 juni 2016 Inhoud: Ernstig ongeval putdeksel Bedankt ouders avondvierdaagse Babynieuws Informatiebrief met de groepsindelingen en leerkrachten Schoolvoetbal-/ volleybaltoernooi Presentatie muziekgroepjes

Nadere informatie

Buurtsportcoaches in Stein Eindrapportage 2014 IN CIJFERS

Buurtsportcoaches in Stein Eindrapportage 2014 IN CIJFERS Buurtsportcoaches in Stein Eindrapportage 2014 IN CIJFERS Registratie Sport in gemeente Stein Periode: januari 2014 t/m december 2014 Totaal aantal activiteiten: 425 Totaal aantal deelnames: 11.691 Aandachtsgebied

Nadere informatie

College van burgemeester en wethouders t.a.v. wethouder Sport, dhr. E. van der Burg Postbus 202 1000AE Amsterdam. Amsterdam, 4 maart 2015

College van burgemeester en wethouders t.a.v. wethouder Sport, dhr. E. van der Burg Postbus 202 1000AE Amsterdam. Amsterdam, 4 maart 2015 1 van 7 College van burgemeester en wethouders t.a.v. wethouder Sport, dhr. E. van der Burg Postbus 202 1000AE Amsterdam Amsterdam, 4 maart 2015 Betreft: Tarievensystematiek Kopie aan: Leden van de raadscommissie

Nadere informatie

Informatiebrochure Zwemlessen Bollenbad

Informatiebrochure Zwemlessen Bollenbad Informatiebrochure Zwemlessen Bollenbad Contactgegevens: Bollenbad Nieuwe Zeeweg 65 2201 TM Noordwijk Tel: 071-3613333 www.bollenbad.nl Mail: bollenbad@sportfondsen.nl Mail zwemzaken: w.vandervlugt@sportfondsen.nl

Nadere informatie

Juf Brenda s verlof komt tot langzaam tot een eind; in november zal zij haar taken weer hervatten.

Juf Brenda s verlof komt tot langzaam tot een eind; in november zal zij haar taken weer hervatten. De Scheepsbel Schooljaar 2015/2016, nummer 1, september 2015 Belangrijke data 30 september Playbackshow (alleen voor de kinderen) 2 oktober Weeksluiting groep 8 7 oktober Start Kinderboekenweek 14 oktober

Nadere informatie

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014 Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014 Hemelvaart en Pinksteren Na de Hemelvaart volgt 10 dagen later altijd Pinksteren. Pinksteren is meer

Nadere informatie

* Medegefinancierd door het Ministerie van OCW

* Medegefinancierd door het Ministerie van OCW Inleiding 3 Buurtsportcoaches 4 Procedure 4 Stimulerende rol 5 Effectief accommodatiegebruik 5 De Sportimpuls 6 Lokale sport- en beweegaanbieders 6 Lokale aanpak en samenwerking 6 Procedure en omvang van

Nadere informatie

Inventarisatie onderwijs & sport gemeente Lingewaard 20 JUNI 2015

Inventarisatie onderwijs & sport gemeente Lingewaard 20 JUNI 2015 Inventarisatie onderwijs & sport gemeente Lingewaard 20 JUNI 2015 1. Inleiding De afgelopen periode is er op verschillende manieren onderzoek gedaan naar de combinatie onderwijs & sport in de gemeente

Nadere informatie

Rapportage-overzicht inzet combinatiefuncties augustus 2013 - februari 2014

Rapportage-overzicht inzet combinatiefuncties augustus 2013 - februari 2014 Rapportage-overzicht inzet combinatiefuncties augustus 2013 - februari 2014 1 Verenigingsversterking CF Omschrijving Doelstelling Resultaten 1.1 s.v. B.S.M. Paul de Bree Duurzaam versterken van sportvereniging

Nadere informatie

Plan van aanpak bewegingsonderwijs

Plan van aanpak bewegingsonderwijs Plan van aanpak bewegingsonderwijs Vrijdag 23 januari 2015 1 Inhoud 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 4 3. Doelstellingen... 5 4. Werkwijze... 6 5. Activiteiten... 7 5.1 Uren... 7 5.2 Bevoegde leerkrachten...

Nadere informatie

11e jaargang, nummer 14

11e jaargang, nummer 14 11e jaargang, nummer 14 Maandag 29 april tot en met vrijdag 10 mei : meivakantie Maandag 20 mei: Tweede Pinksterdag: alle leerlingen vrij Maandag 3 juni en dinsdag 4 juni: studiedagen: alle leerlingen

Nadere informatie

Meld je aan door op "beantwoorden" te klikken in de mail!

Meld je aan door op beantwoorden te klikken in de mail! m Beste kids, Voor je ligt het alweer de 3e editie van het Alles Kids Club magazine. De maanden mei, juni en juli staan vooral vol met buitenactiviteiten. Het mooie weer komt eraan dus gaan we lekker buiten

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid: We gaan een ouderportaal inrichten zodat de communicatie ouders- school, school- ouders sneller en handiger verloopt.

Ouderbetrokkenheid: We gaan een ouderportaal inrichten zodat de communicatie ouders- school, school- ouders sneller en handiger verloopt. Nieuwsbrief 5 13-11-2015 Directienieuws We zijn alweer enige tijd bezig dit schooljaar en we willen u graag informeren over wat er dit schooljaar aan onderwijsontwikkelingen op de planning staat. Een uitgebreide

Nadere informatie