Marketingcampagnes en Effectmetingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marketingcampagnes en Effectmetingen"

Transcriptie

1 Marketingcampagnes en Effectmetingen

2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Aanleiding 4 Meetmethoden voor verschillende soorten marketingcampagnes 5 Direct marketing 5 Telemarketing 5 marketing 5 Social media marketing 6 Voorbeeldmetingen voor verschillende campagnes 7 Wervingscampagne 7 Welkomcampagne 8 Loyaliteitsprogramma 9 Activering slapende leden - Retentie 10 Terugwinnen afhakers Winback 11 Automatische incasso campagnes 12 Bijlage 1: Meetpunten campagnes 14 2 Marketingcampagnes en Effectmetingen

3 Voorwoord Met veel plezier bied ik u namens de marketingcommissie bijgaande handleiding aan. Eén van de doelstellingen van de marketingcommissie is bij te dragen aan de kennis van marketing en de toepassing van methodieken uit de marketingpraktijk. Voor elke bibliotheek die van plan is marketingactiviteiten te gaan ontplooien, of dat al doet, kan de handleiding een hulpmiddel zijn. Het belangrijkste punt dat we met deze handleiding willen maken is meten is weten. Voor dat een marketingactiviteit gestart wordt moet uw bibliotheek bedacht hebben wat ze wil bereiken met deze activiteit. En deze doelstelling moet meetbaar zijn. Dat betekent dat u zich niet alleen af dient te vragen hoeveel klanten u gaat werven (of behouden) met een marketingactie, maar ook welke waarde deze klanten voor uw organisatie hebben. Deze waarde bepaalt namelijk uw marketingbudget. Vrijwel altijd betekent dat dat u ook een nulmeting moet doen anders heeft u geen gegevens om u w resultaat tegen af te zetten. Een dergelijke gestructureerde werkwijze maakt het ook makkelijker voor de branche om gegevens uit te wisselen. Welke activiteit deed bibliotheek X, hoeveel leden leverde dit op en wat waren de kosten en opbrengsten per nieuwe klant? Bibliotheek Y deed een andere actie, maar presenteert de resultaten op dezelfde manier. Op deze wijze worden acties vergelijkbaar en kunnen bibliotheken kiezen welke actie, en welk budget, het beste bij hen past. Elisabeth Duijser heeft als lid van de commissie veel werk gestoken in deze handleiding, samen met haar collega s van ProBiblio. Mocht u na lezing van het stuk nog inhoudelijke vragen hebben dan kunt u die altijd aan de commissie stellen. Wilt u ondersteuning bij de uitvoering van u marketingactiviteiten dan kunt u het beste terecht bij uw eigen PSO. Frans Bergfeld Voorzitter marketing commissie VOB 3 Marketingcampagnes en Effectmetingen

4 Aanleiding Steeds meer bibliotheken zetten marketingactiviteiten in voor het werven en behouden van leden. Vaak vinden deze activiteiten binnen CPNB actieperiodes plaats, maar ook daarbuiten kunnen bibliotheken steeds makkelijker marketing acties voeren om leden te werven, te motiveren, te reactiveren, te behouden en terug te werven. Afhankelijk van het budget kunnen verschillende soorten campagnes gevoerd worden om de doelstellingen te halen. Hierbij zijn bibliotheken momenteel nog vooral gericht op traditionele campagnes via direct mail en telemarketing, maar langzaamaan beginnen de nieuwere campagnes via en social media terrein te winnen. Om te bepalen hoe succesvol de inspanningen zijn en in hoeverre de gemaakte kosten opwegen tegen de baten is het van belang de effecten van de campagnes te meten. Dit document bespreekt meetmethoden van marketing campagnes via direct mail, telemarketing, marketing en social media marketing. Ook wordt aan de hand van een aantal voorbeeldcampagnes geillustreerd hoe deze meetmethoden in de praktijk gebracht kunnen worden. 4 Marketingcampagnes en Effectmetingen

5 Meetmethoden voor verschillende soorten marketingcampagnes Bibliotheken hebben steeds meer mogelijkheden om effectieve marketingcampagnes te voeren. Waar bibliotheken tot nu vooral gebruik maakten van traditionele en relatief kostbare middelen zoals direct mail en telemarketing, kunnen bibliotheken nu steeds makkelijker gebruik maken van goedkopere en efficiënte geautomatiseerde campagnes. Ook social media kunnen steeds beter ingezet worden voor marketing, of het kan marketingcampagnes via andere kanalen ondersteunen. In dit hoofdstuk bespreken we meetmethoden om het resultaat van diverse soorten campagnes te meten. Direct marketing Direct marketing (DM) is een van de meest bekende marketingmiddelen bij bibliotheken. Het versturen van marketingmateriaal via postbedrijven heeft als grootste voordeel dat alle leden bereikt kunnen worden, ook als zij geen toegang hebben tot of internet. Hier staat tegenover dat DM kosten met zich meebrengt voor drukwerk en de bezorgkosten. De effecten van direct marketingcampagnes kunnen gemeten worden door het gebruik van unieke actiecodes. Als klanten zich bij de bibliotheek of via internet aanmelden met een unieke actiecode, dan kunnen de conversies herleid worden tot de direct marketing campagne. Uiteraard is het dan wel van belang dat deze gegevens geregistreerd en aan het bibliotheeklid gekoppeld worden, en waar mogelijk in een database worden bewaard. Bij de evaluatie van een DM- campagne (en eender welke andere campagne) is het ook verstandig om een analyse te maken van de leden die gereageerd hebben. Als hier duidelijke segmenten in te ontdekken zijn, dan kan deze informatie gebruikt worden om toekomstige (direct) marketing campagnes efficiënter in te zetten. Op deze manier kan in de toekomst met een kleiner budget proportioneel meer succes geboekt worden. Telemarketing Het gebruik van telemarketing heeft als grootste voordeel dat, afhankelijk van de doelstellingen van de campagne, het succes veelal groot is. Hier staat tegenover dat telemarketing vaak een grote financiële investering vergt. Ook kunnen prospects de telefonische benadering als storend ervaren, hoewel dat in de praktijk nauwelijks voorkomt. Gezien de vereiste investering kan het verstandig zijn goede afspraken te maken met het telemarktetingbureau over bij welke scores de actie voortgezet of (bij slechte resultaten) voortijdig stopgezet kan worden. De directe effecten van telemarketingcampagnes kunnen bijgehouden worden door het ingehuurde telemarketingbureau. Ook hier kan de evaluatie van de antwoorden van de leden (positief én negatief en onbelist) waardevolle informatie bieden om soortgelijke campagnes in de toekomst efficiënter in te kunnen zetten. marketing Het gebruik van geautomatiseerde marketing wordt steeds toegankelijker voor bibliotheken. Zo heeft bijvoorbeeld ProBiblio een campagnemanagementsysteem ingericht dat eenvoudige promotionele campagnes kan inrichten maar ook uitgebreide campagnes zoals wervingscampagnes (member-get-member), welkomcampagnes, loyaliteitscampagnes, retentiecampagnes en winbackcampagnes. De bijhorende rapportageportal stelt bibliotheken in staat om tijdens en na de campagne zaken te meten. Het voordeel van marketing is een lage kostprijs, haalbaar dankzij een hoge mate van automatisering. Bibliotheken zijn in staat om campagnes tussentijds bij te sturen op basis van de resultaten op dat moment. Bovendien kunnen meer resultaten gemeten worden dan bij traditionele direct mail en telemarketing campagnes. Voorwaarde voor campagnes is de aanwezigheid van recente adressen van klanten. Zonder deze adressen kunnen klanten immers niet bereikt worden. Een overzicht van resultaten die bij deze marketingmethode eenvoudig gemeten kunnen worden, is te vinden in bijlage 1. 5 Marketingcampagnes en Effectmetingen

6 Social media marketing Steeds meer bibliotheken zijn aanwezig op social media. Facebook en Twitter zijn hierbij de meest gebruikte sociale netwerken. Via deze kanalen is het ook mogelijk om gericht acties te voeren. Dit kan laagdrempelig via korte berichten die naar een website met meer informatie verwijzen, maar dit kan ook uitgebreider door middel van (onder meer) speciale applicaties en landingspages op Facebook. Social media kunnen zo goedkoop of duur gemaakt worden als de bibliotheek zelf wil. Social media zijn een niet-indringende manier om binnen te komen in het dagelijkse leven van uw klanten: tussen de berichten van familie en vrienden, wanneer het de klant uitkomt. Dit past bij het vertrouwde karakter van de bibliotheek. Als extra voordeel geldt dat berichten en promoties via social media steeds vaker gedeeld worden op internet. Op die manier kan men doelgericht of indirect niet alleen uw huidige klanten maar ook kennissen van uw klanten (en mogelijk ex-leden) bij de marketingactie betrekken. Het doelpubliek en de reikwijdte van een campagne groeien hierdoor exponentieel. De directe effecten van social media marketing kunnen met name gemeten worden met eenvoudige statistieken zoals het aantal volgers, fans, vrienden en social mentions (Twitter ReTweets, Facebook Likes, Facebook Shares, Facebook Comments, LinkedIn Shares, etc.) dat gehaald werd als gevolg van een bepaalde campagne. Het is mogelijk om het nieuwe aantal volgers, fans en vrienden afzetten tegen een gemiddelde van een periode voor de campagne. Via Twitter kunnen ook (unieke) actiecodes meegegeven worden, en via Facebookapplicaties en landing pages is precies te zien welke mensen via de campagne succesvol hebben gereageerd op de campagne. 6 Marketingcampagnes en Effectmetingen

7 Voorbeeldmetingen voor verschillende campagnes Wervingscampagne Doel van wervingscampagnes Nieuwe leden zorgen voor stabiliteit en groei van het ledenbestand van de bibliotheek. Met een wervingscampagne spoor je niet-leden aan om lid te worden van de bibliotheek, en kun je huidige leden stimuleren om kennissen, vrienden en familie te overtuigen om ook lid te worden van de bibliotheek. Media voor wervingscampagnes Werving van nieuwe leden gebeurt traditioneel vooral in de bibliotheek, via direct mail en via telemarketing. Geautomatiseerde campagnes via (en in de toekomst ook social media) vormen een goede aanvulling op deze methoden. Dit soort campagnes kunnen lagere kosten met zich meebrengen dan campagnes via direct mail en telemarketing. Het is van belang vooraf duidelijke en meetbare doelstellingen aan de campagnes mee te geven, bijvoorbeeld hoeveel nieuwe leden wil ik met deze campagne krijgen, en in hoeveel tijd en met welk budget? Evaluatie van wervingscampagnes Om het effect van wervingscampagnes te meten is het van belang om van nieuwe leden te weten of en zo ja via welke campagne zij lid zijn geworden. Uiteraard kunnen leden ook spontaan lid geworden zijn van de bibliotheek, waardoor dit niet aan het succes van de campagne toegeschreven kan worden. Als er gekozen wordt voor een campagne die gebruikt maakt van direct mail of telemarketing dan is het van belang de nieuwe volwassen leden die via deze actie worden geregistreerd een code mee te geven waaruit (ook in de toekomst) blijkt dat zij via deze marketinginspanning zijn binnengehaald. Met campagnes en social mediacampagnes kunnen ook unieke codes meegegeven worden aan nieuwe leden. Een voordeel van dit soort campagnes is dat de codering van nieuwe leden automatisch kan gebeuren, waar het bij direct mail handmatig moet gebeuren. Meetpunten van wervingscampagnes De volgende zaken bepalen het succes van wervingscampagnes: 1. het aantal nieuwe leden door deze actie 2. in de toekomst: is het verloop van het lidmaatschap (duur, leenfrequentie, leenhoeveelheid) vergelijkbaar met het gemiddelde of wijkt het af? Als het nu niet mogelijk is een code aan de nieuwe leden mee te geven, is er nog wel een mogelijkheid om een indicatie te krijgen wat effect van de campagne is geweest. Hiervoor vergelijkt u het aantal nieuwe (volwassen) leden per maand van de marketingactie, ten opzichte van het maandgemiddelde over de afgelopen 12 maanden. In geld uitgedrukt Het is ook mogelijk om de investering (bestede uren, out-of-pocket investeringen) af te zetten tegen de vermoedelijke opbrengst in geld. Gemiddeld blijft een nieuw (volwassen) bibliotheeklid X jaar lid. De opbrengst van een nieuw lid is dan ( jaarabonnement) * X jaar. Dit bedrag maal het aantal beoogde nieuwe leden is de totale (verwachte) opbrengst van de actie. 7 Marketingcampagnes en Effectmetingen

8 Rekenvoorbeeld Een telefonische wervingscampagne kost in totaal 7.140,-. Het jaarabonnement voor de geworven leden bedraagt 38,50-, en de gemiddelde lidmaatschapsduur van volwassen leden is bij deze bibliotheek 3 jaar. De doelstelling van de wervingsactie is om 200 nieuwe leden te werven. De beoogde opbrengst is dan 200 leden * 38,50,- * 3 jaar= ,- De bibliotheek bereikt in de boekenweek 2719 prospects van wie er 225 lid worden. De opbrengst is 225 * 38,50 = 8.662,50. De bibliotheek verdient dus reeds in het eerste jaar haar investering terug! N.B. In dit rekenvoorbeeld wordt met de werkelijke cijfers van de Boekenweekactie van Bibliotheek Waterland in 2011 gewerkt! Welkomcampagne Doel van welkomcampagnes Een welkomcampagne is erop gericht nieuwe leden welkom te heten bij de bibliotheek en een goede eerste indruk te maken. Daarnaast kunnen nieuwe leden via een dergelijke campagne efficiënt geïnformeerd worden, en een stimulans krijgen om frequent, veel en in verschillende categorieën te lenen. Uit onderzoek van ProBiblio blijkt dat leden met dit leengedrag langer lid blijven van de bibliotheek. Het doel van welkomcampagnes kan dan ook drieledig zijn: klanten een goed gevoel bezorgen met hun nieuwe lidmaatschap; klanten goed informeren; klanten stimuleren om frequent, veel en in verschillende categorieën te lenen. Media voor welkomcampagnes Nieuwe leden krijgen bij inschrijving vaak een rondleiding in de bibliotheek. Tijdens deze rondleiding leren leden meer over de producten en diensten van de bibliotheek. Meestal stopt de welkomcampagne op het moment dat het lid voor de eerste keer weer naar buiten gaat bij de bibliotheek. Telemarketing is vanwege de kosten niet geschikt voor welkomcampagnes. Wel is het mogelijk schriftelijk materiaal toe te zenden, al dan niet in direct mail vorm. Maar ook deze methode is vrij duur, met name aangezien leden zich verspreid over het gehele jaar aanmelden. marketing biedt hiervoor een flexibele en relatief goedkope oplossing. Door themamails in te zetten, kan steeds één onderwerp van de bibliotheek onder de aandacht gebracht worden. Denk hierbij aan de bibliotheek en haar vestigingen, de collectie en de activiteiten. Op basis van de interesses en het leengedrag van leden kunnen er op langere termijn ook automatische suggesties gedaan worden om leden te stimuleren om weer naar de bibliotheek te komen (zie paragraaf retentie ). Meetpunten van welkomcampagnes Een kwantitatieve doelstelling voor dit type campagne is in eerste instantie het best uit te drukken in Optie 1) het aantal uitleningen en de leenfrequentie van nieuwe leden ten opzichte van het maandgemiddelde van nieuwe leden over de voorgaande 12 maanden. 8 Marketingcampagnes en Effectmetingen

9 Optie 2) het aantal nieuwe leden dat binnen X maanden overgaat tot het lenen van materialen versus het gemiddelde aantal nieuwe leden dat binnen X maanden materialen leent over de voorgaande 12 maanden. De drie hierboven beschreven doelen van een welkomcampagne kunnen op de volgende manier gemeten worden: klanten een goed gevoel bezorgen met hun nieuwe lidmaatschap: aan het einde van de campagne kan door middel van een klein klanttevredenheidsonderzoek onderzocht worden of nieuwe leden tevreden zijn over de producten en dienstverlening van de bibliotheek, en op welke punten zij nog verbeterpunten zien. Hier kan ook gevraagd worden naar de net promoter score: de waarschijnlijkheid dat klanten de bibliotheek zullen aanraden bij familie of kennissen; klanten goed informeren: aan het einde van de campagne kan door middel van een klein klanttevredenheidsonderzoek onderzocht worden of nieuwe leden nog vragen hebben, en of ze tevreden waren over de dienstverlening; klanten frequent, veel en in verschillende categorieën laten lenen: de leenhistorie en het leengedrag van leden kan afgeleid worden uit de administratiesystemen van de bibliotheek. Op deze manier kunnen we na een welkomcampagne eenvoudig zien of de welkomcampagne bijgedragen heeft tot een gunstiger leengedrag. Uiteindelijk zal het effect dit type campagne ook uit te drukken zijn in geld, namelijk wanneer duidelijk wordt met hoeveel jaar een lidmaatschap verlengd wordt door het activeren met een welkomcampagne. Loyaliteitsprogramma Doel van Loyaliteitsprogramma Met het loyaliteitsprogramma krijgen trouwe klanten tussentijdse beloningen voor hun trouwe lidmaatschap, en incentives om hun lidmaatschap nog beter te benutten, uit te breiden en/of hun enthousiasme te delen met niet-leden. Op deze manier kunnen loyale leden tot een nog intensiever gebruik van de bibliotheek aangemoedigd worden, en kunnen zij als ambassadeurs van de bibliotheek fungeren en helpen bij de actieve en passieve acquisitie van nieuwe leden. Media voor Loyaliteitsprogramma Veel leners (loyale leden) kunnen op verschillende manieren benaderd worden, aangezien vaak veel gegevens van hen bekend zijn. Het gaat dan om speciale acties, waarbij het middel gekozen moet worden dat het best bij deze actie past qua kosten, doelgroep, thema, etc. Social Media kunnen ook ingezet worden bij een loyaliteits programma. Followers van Twitter of Likers van Facebook krijgen als eerste (of enige) nieuws over een bepaalde actie. Met deze actie, die spelenderwijs motiveert om bij de bibliotheek langs te gaan of zich meer betrokken te voelen bij de bibliotheekgemeenschap, kunnen ze kans maken op leuke prijzen of andere incentives. Meetpunten van Loyaliteitsprogramma Het effect van deze campagne kan uitgedrukt worden in de mate waarin de activiteit van de leden toeneemt, bijvoorbeeld: Het aantal uitleningen, de leenfrequentie en het type uitleningen (cross-categorie) van leden ten opzichte van het maandgemiddelde over de afgelopen 12 maanden. Als onderdeel van deze campagne kan ook een evaluatie (mini-kto) gehouden worden om de klanttevredenheid over de informatievoorziening en de dienstverlening te toetsen. Ook hier geldt: wanneer ervaringscijfers bekend zijn over de verlenging van het lidmaatschap door deze campagne, kunnen de kosten worden afgezet tegen financiële opbrengsten. 9 Marketingcampagnes en Effectmetingen

10 Activering slapende leden - Retentie Doel van Retentiecampagne Elke bibliotheek heeft binnen het bestand met volwassen leden een groep die als slapend lid kan worden aangemerkt. Deze groep heeft wel een betaald abonnement/ lidmaatschap bij de bibliotheek, maar heeft tenminste X maanden geen materialen geleend, of zijn leengedrag is sterk verminderd. Vaak wordt hier een periode van een half jaar gehanteerd. Algemene ervaringscijfers tonen aan dat inactieve klanten een grote kans hebben afhakers te worden. In het geval van bibliotheken dus personen die hun lidmaatschap beëindigen. Daarom kan het nuttig zijn deze slapende leden te reactiveren, waarbij men er overigens op bedacht moet zijn dat sommige leden geen materialen willen lenen maar de bibliotheek alleen financieel willen steunen. Voor die laatste groep zou u eigenlijk een optie moeten inbouwen dat zij dit kunnen aangeven (doneer aan bibliotheek) en dat dit ook in de database wordt opgenomen met een code. De Retentiecampagne heeft de volgende doelstellingen: 1. Leden identificeren die als slapend lid aangemerkt kunnen worden; 2. Deze leden (her)activeren: stimuleren om (meer) te lenen en deel te nemen aan activiteiten van de bibliotheek; 3. Deze leden stimuleren om hun lidmaatschap te verlengen; 4. Reden voor inactiviteit achterhalen: a. Voor algemene verbetering van de dienstverlening; b. Om de kennis over de klant/het klantprofiel te verrijken; c. Om te helpen bij het behoud van het lid (door middel van persoonlijke suggesties). Media voor Retentiecampagne Net als bij de loyaliteitscampagne kunnen de slapende leden op verschillende manieren benaderd worden, mits de benodigde gegevens van het slapende lid bekend zijn. Met de Retentiecampagne van ProBiblio kun je als bibliotheek automatisch voorspellen welke leden in de volgende zes maanden inactief zullen worden. Deze leden kunt u vervolgens met inzet van gerichte stimuleren om meer te lenen en meer activiteiten bij te wonen. Afhankelijk van de tijd die rest tot de verlengdatum van hun abonnement worden deze leden ook gestimuleerd om hun lidmaatschap te verlengen. Op deze manier verkleint u als bibliotheek de kans op ledenverlies door inactieve leden. Meetpunten van Retentiecampagnes Algemeen gesteld kunnen doelstellingen voor dit soort campagnes als volgt geformuleerd worden: Optie 1) het aantal slapende leden dat benaderd is met de campagne en in de periode van X weken daarna opnieuw materialen heeft geleend. Optie 2) het aantal slapende leden dat binnen een periode van X weken na de campagne materialen leent, in vergelijking met het gemiddelde over de voorgaande 12 maanden. Natuurlijk is het uiteindelijke doel om deze leden ook actief te houden. Door hen een code mee te geven in het bestand, is het mogelijk om na bijvoorbeeld 6 maanden of een jaar te bepalen in hoeverre de leenactiviteiten ook zijn doorgezet. Wanneer ervaringscijfers bekend zijn, zou de opbrengst van een dergelijke campagne ook in geld uit te drukken zijn. Bijvoorbeeld wanneer bekend is dat 10 Marketingcampagnes en Effectmetingen

11 X% van de slapende leden binnen een jaar opzegt door activering Y% van de slapende leden weer tot activiteit wordt aangezet en dat deze groep gemiddeld 2 jaar lid blijft kan de rekensom gemaakt worden wat de campagne oplevert in euros. Rekenvoorbeeld Een activeringscampagne met een ansichtkaart kost in totaal 6.780,- waarbij 300 inactieve leden worden benaderd. Het jaarabonnement voor de volwassen leden bedraagt 40,-. Gemiddeld zegt 60% binnen een jaar op, terwijl na de activeringscampagne 80% weer tot activiteit wordt aangezet. Door de campagne blijft 80% van de 300 benaderde leden gemiddeld nog 2 jaar lid, dus dat zijn als extra inkomsten. Normaal zou 60% opzeggen, dus 180 leden. Nu zegt 20% op, dus 60 leden. Dat scheelt 120 opzeggingen 120 leden * 2 jaar * 40,- = 9.600,- N.B. In dit rekenvoorbeeld wordt met volstrekt fictieve cijfers gewerkt! Terugwinnen afhakers Winback Doel van Winbackcampagne Activering, loyaliteitscampagnes en automatische incasso zijn alle gericht op het behouden van huidige betalende klanten (leden), ook wel retentie genoemd. Retentie is makkelijk dan winback, maar mocht het zo zijn dat leden toch hun lidmaatschap hebben opgezeg0d of niet hebben verlengd, dan kan een winback campagne worden ingezet om een lid terug te winnen. Media voor Winbackcampagne De mogelijkheid bestaat om door middel van - en/of telemarketing campagnes afgehaakte leden te benaderen, hen te vragen naar hun reden van opzegging en hen weer lid te maken door (gepersonaliseerde) aanbiedingen. Meetpunten van Winbackcampagne Het effect van dergelijke campagnes is relatief makkelijk te meten. De doelstelling kan geformuleerd worden als: Het aantal ex-leden dat opnieuw betalend lid is geworden (eventueel als percentage van het totaal benaderde bestand met ex-leden) 11 Marketingcampagnes en Effectmetingen

12 Rekenvoorbeeld Een terugwincampagne kost in totaal 2.850,- waarbij 700 ex-leden worden benaderd. Het jaarabonnement voor de volwassen leden bedraagt 40,-. Door de campagne wordt 30% van de 700 benaderde leden weer lid, dus dat zijn als extra inkomsten (op korte termijn) 210 leden * 40,- = 8.400,- Ervan uitgaande dat deze leden voor het merendeel langer dan 1 jaar lid blijven, zijn de opbrengsten op de langere termijn hoger. N.B. In dit rekenvoorbeeld wordt met volstrekt fictieve cijfers gewerkt! In het verleden is gebleken dat dit voor bibliotheken doorgaans een zeer succesvolle actie is. Daarbij moeten wel twee kanttekeningen gemaakt worden. Ten eerste is deze groep teruggewonnen leden relatief weinig loyaal, en er zal dus geïnvesteerd moeten worden in retentie, zoals hiervoor beschreven. Het beste is deze leden dan ook gelijk op automatische incasso te zetten, mits ze daar toestemming voor geven. Een andere mogelijkheid is het succes van het terugwinnen niet alleen te meten door het aantal opnieuw geregistreerde leden te registreren, maar ook te bepalen welk deel hiervan binnen een bepaalde termijn materialen in de bibliotheek komt lenen of aan een activiteit deelneemt. De doelstelling van deze vervolgcampagne zou dan zijn: Het aantal ex-leden dat opnieuw betalend lid is geworden met automatische incasso + het aantal leden dat opnieuw betalend lid is geworden zonder automatische incasso maar wel binnen X maanden een bibliotheekactiviteit ontplooit. Ten tweede is het van belang bij terugwinacties zeer goed te registreren wie er benaderd is: het meermaals benaderen van exleden kan leiden tot irritatie, wat een negatieve mond-tot-mond reclame tot gevolg kan hebben. Zorg dan ook dat een ex-lid niet vaker dan een maal per jaar wordt gebeld, en dat bij (maximaal) twee expliciete weigeringen deze persoon niet nogmaals wordt gebeld. Automatische incasso campagnes Doel van automatische incassocampagne Het overstappen van acceptgiro naar automatische incasso levert niet alleen een kostenbesparing in de administratie op. Een lidmaatschapsduur wordt doorgaans aanzienlijk verlengd als men overgaat op een automatische incasso. Een prachtig middel dus om leden langer te behouden. Belangrijk bij deze campagne is de opvolging: zet bestaande lidmaatschappen direct om, en voer nieuwe leden gelijk in en wacht niet tot zij hun pas komen afhalen. Net als bij de andere campagnes geldt: de effecten kunnen het best gemeten worden als in het ledenbestand een code te geven is voor de campagne. Enerzijds worden leden dan niet onnodig vaak met een (of zelfs dezelfde!) campagne benaderd, anderzijds is ook het langere termijn effect beter te volgen. 12 Marketingcampagnes en Effectmetingen

13 Meetpunten van automatische incassocampagnes Een doelstelling voor dit type campagne kan zijn: het aantal leden dat we kunnen overtuigen om over te stappen op automatische incasso. Net als bij de voorgaande typen campagnes, zullen er eerst ervaringscijfers moeten worden verzameld over de mate waarin het lidmaatschap wordt verlengd, voordat het campagne-effect in een opbrengst van lidmaatschapsgelden kan worden uitgedrukt. 13 Marketingcampagnes en Effectmetingen

14 Bijlage 1: Meetpunten campagnes open rate: het percentage van je verstuurde s dat geopend wordt. De open rate geeft inzicht in de algemene interesse van de lezer in (mails van) de bibliotheek. De open rate wordt vaak berekend als een technische open rate: een wordt dan pas als opened gerekend als de dynamische afbeelding(en) in de geladen worden in de web browser of de client van de lezer. Aangezien sommige lezers hun s lezen zonder deze afbeeldingen (geblokkeerd door pop-up blockers), kan dit de open rate onterecht negatief beïnvloeden. Sommige lezers echter hebben in hun client een standaard preview van de ingesteld. Dit wordt door platformen vaak onterecht als een open beschouwd. Dit kan de open rate dus onterecht positief beïnvloeden. Het is duidelijk dat het bepalen van de open rate niet feilloos is, maar het geeft wel een indicatie van de a priori interesse van de lezer. Deze interesse wordt onder meer bepaald door de houding van het lid ten opzichte van de bibliotheek en eerdere mails van de bibliotheek (vind ik mails van de bibliotheek (nog) wel interessant om te openen op basis van eerdere ervaringen met de bibliotheek en/of soortgelijke s), de subject line (vind ik dit onderwerp wel interessant en wil ik daarom verder klikken een persoonlijke boodschap kan hierbij helpen), dag en tijdstip van verzending (heb ik nu even geen tijd en/of zet ik de op mijn to-do lijst met het gevaar dat ik het later vergeet ). Click-through-rate (CTR) per link in de het percentage van je ontvangers dat op een bepaalde link in je heeft geklikt. Dit geeft in het algemeen een interesse van de lezer weer: zij wordt immers overgehaald om door te klikken voor meer informatie. Bij de analyse van de meetresultaten kan onder meer vastgesteld worden welke links geklikt worden en welke niet, welke links eerst geklikt worden, en welke links door wie geklikt worden. Op deze manier kunnen we voorkeuren van lezers (wat vindt de lezer interessant en wat niet) identificeren. Als we deze voorkeuren opslaan in onze marketing database, dan kunnen we dit in de toekomst gebruiken om onze communicatie en marketing persoonlijker en relevanter te maken. Dit kan o.m. door de artikels in nieuwsbrieven te ordenen op relevantie volgens de leenhistorie, de opgegeven interesses en de afgeleide interesses (o.m. op basis van de CTR) van de lezer. Click-to-order rate (CTO): het percentage van je ontvangers dat op een conversielink klikte. De doelstelling voor deze conversie wordt vooraf bepaald en kan variëren van de inschrijving voor een nieuwsbrief of lijst (opt-in) tot het opgeven voor automatische incasso of het doorgeven van interesses voor verdere communicatie. Aanmeldingen: het aantal aanmeldingen voor een digitale nieuwsbrief of andere vorm van elektronische communicatie of marketing. Dit geeft interesse van lezers (leden en niet-leden) aan in de inhoud van de nieuwsbrief. De redenen voor inschrijving zijn vaak niet te achterhalen; lezers schrijven zich vaak in als gevolg van een samenloop van omstandigheden. Ze kunnen net lid geworden zijn, ze kunnen geprikkeld worden door point-of-sale materiaal in de bibliotheek, ze kunnen geprikkeld worden op de website en in andere communicatie- en marketing uitingen, of ze kunnen automatisch ingeschreven worden bij inschrijving in de bibliotheek (opt-out is niet aan te raden, opt-in is veel klantvriendelijker). Afmeldingen: het aantal afmeldingen van een digitale nieuwsbrief of campagne. Dit geeft desinteresse van lezers (leden en nietleden) weer. Hier is het van belang om te achterhalen waarom iemand afhaakt. Ligt hier een structurele of incidentele 14 Marketingcampagnes en Effectmetingen

15 ontevredenheid over de nieuwsbrief, de campagne, de bibliotheek, haar marketing, communicatie, producten of diensten aan ten grondslag? Dit wordt dan ook vaak in een opvolgscherm (landing page) gevraagd middels een korte vragenlijst met gesloten en open vragen. Het antwoord van de lezer is uiteraard vrijblijvend. Social shares: het aantal keer dat een nieuwsbrief, een artikel van een nieuwsbrief, een actie van een campagne, een landing page van een campagne, etc. gedeeld wordt door lezers. Dit kunnen we afleiden uit tellingen van de doorsturen links onderaan de , en uit het aantal shares via Twitter, Facebook, LinkedIn, Hyves etc. bounce rate: Dit is het percentage van alle adressen dat de niet aanvaardde. Het geeft de kwaliteit van je lijst aan, en de deliverability van je s. Bounces worden veroorzaakt door incomplete, onbestaande of opgezegde adressen. De bounce lijst kan gebruikt worden om je marketing lijst op te schonen. Dan nog een aantal meer commerciële metingen: Conversion rate: Dit is het percentage van alle ontvangers die de vooraf bepaalde doelstelling (actie) behaald hebben. Denk hierbij aan het verlengen van lidmaatschap, het inschrijven voor een workshop of het opgeven van interesses. Zo kan via sessievariabelen vanuit een campagneplatform gevolgd worden of iemand (in 1 sessie in de internet browser) vanuit de op een conversielink klikte, en vervolgens op een landingpage alle stappen doorliep tot een daadwerkelijke conversie. Revenue per Dit is de gemiddelde opbrengst per , berekend als de totale winst van de campagne gedeeld door het aantal s. Op deze manier kunnen we de effectiviteit van verschillende campagnes met elkaar vergelijken. Dit hoeft overigens geen financiële opbrengst te zijn. We kunnen ook denken aan een beoogd aantal inschrijvingen voor een workshop of een beoogd aantal ontvangers dat persoonlijke voorkeuren en interesses invult om de klantprofielen uit te breiden. Als we wel een financieel doel aanhangen (bijvoorbeeld nieuwe betalende leden), dan kunnen we hier een inschatting maken van de customer lifetime value: hoe lang is iemand gemiddeld lid van de bibliotheek en/of hoeveel geld staat hier tegenover (contributie + boetes + eventuele andere inkomsten). Dit kan gemiddeld over alle leden en/of over bepaalde klantsegmenten berekend worden over een bepaalde periode in de tijd. 15 Marketingcampagnes en Effectmetingen

16 Grote Marktstraat 43 Postbus BC Den Haag T F

Whitepaper: Vergroot je database op eigen kracht

Whitepaper: Vergroot je database op eigen kracht Whitepaper: Vergroot je database op eigen kracht Engine Stationsplein 12-1 1211 EX Hilversum +31 (0) 35 624 73 43 Hoe vergroot ik mijn database?...is een vraag die vaak gesteld wordt. Er zijn verschillende

Nadere informatie

E-mail Benchmark 2009

E-mail Benchmark 2009 E-mail Benchmark 2009 3e en 4e kwartaal NL versie kort Inleiding Wilt u ook snel inzicht in uw e-mailmarketing prestaties? Welke open- en click rates goed zijn en wat de gemiddelde cijfers zijn in uw branche?

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

16 TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE E-MAIL MARKETINGCAMPAGNE

16 TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE E-MAIL MARKETINGCAMPAGNE 16 TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE E-MAIL MARKETINGCAMPAGNE 1. Bepaal uw e-mail marketing strategie Wat wilt u bereiken met uw e-mail marketingcampagne? Wilt u naamsbekendheid creëren, de verkoop van een product

Nadere informatie

E-mailmarketing optimalisatie-kit

E-mailmarketing optimalisatie-kit E-mailmarketing optimalisatie-kit E-mailmarketing optimalisatie-kit E-mailmarketing is een belangrijk onderdeel van uw marketingmix. E-mail is meetbaar, kostenefficiënt en interactief. Je kunt daadwerkelijk

Nadere informatie

CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? 12 februari 2014, Richard van Hoorn

CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? 12 februari 2014, Richard van Hoorn CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? Hoe krijg ik mijn winkel vol? Inzet marketingbudget Hoe meet je of de kosten van printmedia opwegen tegen het effect? Het commercieel effect De klassieke commerciële

Nadere informatie

Hoe laat je bijdragen aan je marketingstrategie? Wietse van Niejenhuis Adviseur marketing ProBiblio

Hoe laat je  bijdragen aan je marketingstrategie? Wietse van Niejenhuis Adviseur marketing ProBiblio Hoe laat je e-mail bijdragen aan je marketingstrategie? Wietse van Niejenhuis Adviseur marketing ProBiblio Onderwerpen 7 stappen voor een succesvolle campagne E-mailmarketing vs strategie Op reis met Kim

Nadere informatie

Handleiding E-mail marketing met Google Analytics

Handleiding E-mail marketing met Google Analytics Handleiding E-mail marketing met Google Analytics Inhoudsopgave Basisbeginselen e-mail marketing met Google Analytics... 3 De implementatie van de metingen voor je e-mail campagnes... 3 Haal actiegerichte

Nadere informatie

Adverteren op Marketingmed.nl

Adverteren op Marketingmed.nl 1. Online? - profiteer van scherpe prijzen Adverteren kost u altijd geld, de vraag is vooral: wat levert het op? Is dat meetbaar wanneer u in een krant of tijdschrift adverteert? Niet echt. U kunt uiteraard

Nadere informatie

Productinformatie LOKO Mailservice E-marketing met digitale nieuwsbrieven

Productinformatie LOKO Mailservice E-marketing met digitale nieuwsbrieven Productinformatie LOKO Mailservice E-marketing met digitale nieuwsbrieven LOKO Mailservice is een full service dienst van www.nieuwsbriefspecialist.nl (Leaflet productinformatie LMS juni 2015) Een professionele

Nadere informatie

Stijging klantbehoud door e-mailmarketing

Stijging klantbehoud door e-mailmarketing Sanoma Stijging klantbehoud door e-mailmarketing Continue klantbinding Kostenverlaging door besparing op outbound telemarketing Transactionele e-mails zorgen voor 4% van de totale conversie Uitbreiding

Nadere informatie

Meer gasten in uw restaurant door Facebook

Meer gasten in uw restaurant door Facebook Meer gasten in uw restaurant door Facebook Waarom investeren in Facebook? 9,6 miljoen mensen maken gebruik van Facebook waarvan 6,8 miljoen dagelijks. Doelgroep(en) zijn gemakkelijk te bereiken. Zorgt

Nadere informatie

Call tracking. De koppeling tussen web- en telefonische conversies in Google Analytics. AdCalls

Call tracking. De koppeling tussen web- en telefonische conversies in Google Analytics. AdCalls Call tracking. De koppeling tussen web- en telefonische conversies in Google Analytics. AdCalls Samenvatting Google AdWords Google Analytics is een online tool van Google. De tool verzamelt statistieken

Nadere informatie

Speak Mailer. De voordelen

Speak Mailer. De voordelen Speak Mailer Speak Mailer is een krachtige en flexibele alles-in-één oplossing voor e-mail marketing. Met Speak Mailer kunt u op doelgerichte wijze uw relaties informeren over nieuwe ontwikkelingen en

Nadere informatie

Digitale Nieuwsbrief Bibliotheek Hoorn

Digitale Nieuwsbrief Bibliotheek Hoorn Digitale Nieuwsbrief Bibliotheek Hoorn Gemaakte keuzes en het optimaal inzetten van onze digitale nieuwsbrief binnen de marketingmix. Achtergrond informatie - 20.918 bibliotheekleden t.o.v. 72.172 inwoners

Nadere informatie

LOKALE CAMPAGNE SPANNENDE BOEKENWEKEN. Communicatieplan

LOKALE CAMPAGNE SPANNENDE BOEKENWEKEN. Communicatieplan LOKALE CAMPAGNE SPANNENDE BOEKENWEKEN Communicatieplan 1 april 2016 2 1 INLEIDING Dit communicatieplan dient ter ondersteuning van bibliotheken bij het plannen en uitvoeren van hun communicatie-activiteiten

Nadere informatie

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Algemeen rapport Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Call tracking. Slimme marketingbeslissingen maak je op basis van complete data. AdCalls

Call tracking. Slimme marketingbeslissingen maak je op basis van complete data. AdCalls Call tracking. Slimme marketingbeslissingen maak je op basis van complete data. AdCalls Samenvatting Web- en telefonische conversies Webconversies worden vaak gemeten met Google Analytics en AdWords. Maar

Nadere informatie

IN 5 STAPPEN STARTEN MET E-MAIL MARKETING!

IN 5 STAPPEN STARTEN MET E-MAIL MARKETING! IN 5 STAPPEN STARTEN MET E-MAIL MARKETING! marketingadvies & uitvoering CoCreCi, augustus 2015 AUTEUR: CoCreCi ONTWERP: Uberflip/CoCreCi Template provided by 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Stap 1 - formuleer

Nadere informatie

Whitepaper Mailtomarket

Whitepaper Mailtomarket Whitepaper Mailtomarket Inleiding Ik heb al een digitale nieuwsbrief moet ik dit lezen? Als u uw relaties directer en specifieker wilt benaderen met informatie die bij hen past, dan is e-mailmarketing

Nadere informatie

Verbeter de upselling. Emailmarketing met de Alletha Mailingtool

Verbeter de upselling. Emailmarketing met de Alletha Mailingtool Verbeter de upselling Emailmarketing met de Alletha Mailingtool Brochure: Alletha Mailingtool Versie: 6 uit 2011 introductie Bedankt voor uw interesse in Alletha Mailingtool en de mogelijkheden die het

Nadere informatie

Het succesvolle all-in-one online platform voor bedrijven en organisaties.

Het succesvolle all-in-one online platform voor bedrijven en organisaties. Het succesvolle all-in-one online platform voor bedrijven en organisaties. Klaar voor de toekomst Synergie Komt uit het Grieks: (synergia = samenwerking). Het beschrijft de situatie waarin het effect van

Nadere informatie

Verzamelen gegevens: december 2013

Verzamelen gegevens: december 2013 Verzamelen gegevens: december 2013 Interpretatie gegevens: april/mei 2014 Organisatiebeschrijving Inzowijs richt zich op de begeleiding van kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 t/m 23 jaar. De problematiek

Nadere informatie

WinRIS E-marketing. De moderne manier van marketing

WinRIS E-marketing. De moderne manier van marketing WinRIS E-marketing De moderne manier van marketing Inleiding E-mail is niet weg te denken uit de dagelijkse gang van zaken binnen een bedrijf. Het is een veelzijdig communicatiemiddel en wordt steeds meer

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

Nationaal E-mailmarketing Onderzoek 2010

Nationaal E-mailmarketing Onderzoek 2010 Uitgevoerd in opdracht van Tripolis Solutions e-mailmarketing software & delivery services Inleiding De inzet van e-mailmarketing door bedrijven is in Nederland bezig aan een enorme opmars. Het bewezen

Nadere informatie

HANDLEIDING GASTLENEN (landelijk)

HANDLEIDING GASTLENEN (landelijk) Samenwerkende POI s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken HANDLEIDING GASTLENEN (landelijk) Gastlenen is een onderdeel van het project de Nationale Bibliotheekpas HANDLEIDING GASTLENEN (landelijk)

Nadere informatie

Checklist voor een succesvolle E-mailmarketing-strategie

Checklist voor een succesvolle E-mailmarketing-strategie Checklist voor een succesvolle E-mailmarketing-strategie Over deze whitepaper: deze checklist maakt deel uit van een serie voor marketing- en communicatieprofessionals die interactieve media inzetten binnen

Nadere informatie

Content marketing: weet u wat het oplevert?

Content marketing: weet u wat het oplevert? Content marketing: weet u wat het oplevert? Het succes van uw content marketingactiviteiten meten Zet u als organisatie content marketing in? Zo ja, dan heeft u inmiddels ongetwijfeld ook gemerkt dat structurele

Nadere informatie

Starters. marketing: Het draait om de. doelstellingen

Starters.  marketing: Het draait om de. doelstellingen Starters E-mail marketing: Het draait om de doelstellingen E-mail marketing bottom line doelstellingen Marketing is in rap tempo aan het veranderen. Accountability is een term die je overal op ziet duiken.

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

De kracht van social media voor bedrijven! Een ebook vol handige tips die je moet weten voor je aan social media begint

De kracht van social media voor bedrijven! Een ebook vol handige tips die je moet weten voor je aan social media begint De kracht van social media voor bedrijven! Een ebook vol handige tips die je moet weten voor je aan social media begint Inhoud Inleiding De kracht van social media Wanneer komt social media van pas? Social

Nadere informatie

Brochure n 5. marketing

Brochure n 5.  marketing Brochure n 5 E-MAILmarketing In samenwerking met Brochure n 1 Vooruit met digitale marketing in de autosector pagina 2 Brochure n 5 E-mailmarketing pagina 2 Introductie De relatie met de klant stopt niet

Nadere informatie

Klantonderzoek: de laatste inzichten!

Klantonderzoek: de laatste inzichten! : de laatste inzichten! Hoe tevreden bent u over de door ons bedrijf geleverde producten en diensten? Veel bedrijven gebruiken deze vraag om de klanttevredenheid te meten. Op een schaal van zeer ontevreden

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

BIJLAGE. Nieuwsbrieven en spam

BIJLAGE. Nieuwsbrieven en spam BIJLAGE. Nieuwsbrieven en spam Per 1 oktober wijzigt de Telecommunicatiewet. Het is vanaf dan niet meer toegestaan om zonder voorafgaande toestemming elektronische berichten (sms, mms, e-mail) met een

Nadere informatie

HOE ZET IK LINKEDIN SPONSORED UPDATES IN VOOR MEER LEADS? In 7 stappen naar een converterende LinkedIn-campagne

HOE ZET IK LINKEDIN SPONSORED UPDATES IN VOOR MEER LEADS? In 7 stappen naar een converterende LinkedIn-campagne HOE ZET IK LINKEDIN SPONSORED UPDATES IN VOOR MEER LEADS? In 7 stappen naar een converterende LinkedIn-campagne E-BOOK 2017 1 Er zijn meerdere betaalde manieren om relevante bezoekers naar uw website te

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Facebook Advertentie Power. Module 1

Facebook Advertentie Power. Module 1 Facebook Advertentie Power Module 1 Les 1: De basis Les 2: De advertentiemanager Les 3: Doelgroeponderzoek Les 4: Aangepaste en vergelijkbare doelgroep Les 5: Het budget voor een advertentie Les 6: Een

Nadere informatie

KBP Relatiedag. Digitale trends en ondernemen met Social Media. 17 september 2015

KBP Relatiedag. Digitale trends en ondernemen met Social Media. 17 september 2015 KBP Relatiedag Digitale trends en ondernemen met Social Media 17 september 2015 FACEBOOK LINKEDIN TWITTER OPLEIDING EVENTS ONLINE CAMPAGNES EVENTS Social Media Training & Advies Social Media Expert Businesscoach

Nadere informatie

Social media checklist

Social media checklist Social media checklist In 15 minuten klaar om klanten te benaderen Sociale media audit? Elk bedrijf weet wel dat ze iets met sociale media moeten doen en hebben daarom ook (toen ze wat tijd over hadden)

Nadere informatie

Workshop gevonden worden door mijn doelgroep

Workshop gevonden worden door mijn doelgroep Workshop gevonden worden door mijn doelgroep Nooit meer koude acquisitie Kennismakingsbrochure Bloemen maken nectar die precies de gewenste doelgroep aantrekt Wat is jouw nectar? Inhoud 1. Voor wie is

Nadere informatie

Aan de slag met Social Media. Gemma Kregting, Corporate Communications & Marketing

Aan de slag met Social Media. Gemma Kregting, Corporate Communications & Marketing Aan de slag met Social Media Gemma Kregting, Corporate Communications & Marketing Aan de slag met Social Media Stap 1: Breng je doelgroep in beeld Stap 2: Richt je Social Media accounts in Stap 3: Van

Nadere informatie

Frankwatching. Volledige automatisering e-mailmarketing

Frankwatching. Volledige automatisering e-mailmarketing Frankwatching Volledige automatisering e-mailmarketing Efficiënte promotie van nieuwe artikelen via e-mail CMS Koppeling bespaart een uur werk per nieuwsbrief Customized content door uitgebreide segmentatie

Nadere informatie

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over de collectie fictie van de bibliotheek de Bibliotheek

Nadere informatie

MailPlus. Kennissessie ism Van IJzendoorn

MailPlus. Kennissessie ism Van IJzendoorn MailPlus Kennissessie ism Van IJzendoorn Agenda 1 2 3 4 5 6 7 WIE IS MAILPLUS / WAAR STAAN WE VOOR? Van IJzendoorn en MAILPLUS WAT IS E-MAIL MARKETING E-MAIL & MOBILE DO S & DON TS HOE ZET IK HET GOED

Nadere informatie

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie.

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data Door big data te verzamelen en om te zetten in werkelijk bruikbare smart data creëert u nieuwe inzichten,

Nadere informatie

Handleiding Social Sponsoring

Handleiding Social Sponsoring Handleiding Social Sponsoring INLEIDING In deze handleiding wordt u stapsgewijs verteld hoe u Social Sponsoring voor uw organisatie kunt aanmaken, instellen en onder leden activeren. Daarna kunnen leden,

Nadere informatie

Social Media en webanalyse Social media analytics en Social reports

Social Media en webanalyse Social media analytics en Social reports Social Media en webanalyse Social media analytics en Social reports Roel Willems Consultant, OrangeValley 21 maart 2012 Even voorstellen Wat is Social Media Waarom Social Media marketing Social media web

Nadere informatie

WNF: Social Media meetbaar maken

WNF: Social Media meetbaar maken WNF: Social Media meetbaar maken... http://www.youtube.com/watch?v=4mxjbip6y04 ... Programma 1. WNF Social Media strategie & uitvoering 2. Social Media meten in 4 dimensies: a. Involvement b. Interesse

Nadere informatie

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 HANDLEIDING onderzoekaccount serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 Inhoudsopgave Inloggen serviceapotheek.tevreden.nl... 3 Dashboard... 3 Rapportcijfers... 4 Toon...

Nadere informatie

Wageningen UR. Één online uitstraling

Wageningen UR. Één online uitstraling Wageningen UR Één online uitstraling Centrale regie over huisstijl en opzet Alle profielen en contactmomenten in één systeem Verregaande koppeling tussen Measuremail en backoffice website Automatische

Nadere informatie

HANDLEIDING WEBSITE WWW.MIJNBUURTWELZIJN.NL STICHTING BUURTWELZIJN INFO@MIJNBUURTWELZIJN.NL

HANDLEIDING WEBSITE WWW.MIJNBUURTWELZIJN.NL STICHTING BUURTWELZIJN INFO@MIJNBUURTWELZIJN.NL HANDLEIDING WEBSITE WWW.MIJNBUURTWELZIJN.NL STICHTING BUURTWELZIJN INFO@MIJNBUURTWELZIJN.NL Inhoudsopgave Contents... 1 AANMELDEN... 2 Welkom op onze site!... 2 Mijn Profiel... 3 Basis gegevens:... 3 Profiel

Nadere informatie

Social Media. Beheer en begeleiding

Social Media. Beheer en begeleiding Social Media Beheer en begeleiding voor de bloemist Handeiding Facebook De term Social Media is tegenwoordig onvermijdbaar en neemt dagelijks toe. In geen enkel land in Europa ligt het bereik van Social

Nadere informatie

Wetgeving rondom marketing

Wetgeving rondom  marketing Checklist Wetgeving rondom e-mail marketing Blinker BV 2015 Inhoud 4 Vermeld de frequentie en inhoud van de nieuwsbrief 4 Plaats label/bedrijfsnaam als afzender 5 No-reply adres moet werkend zijn 5 Verwerk

Nadere informatie

Handleiding www.thomasmore.carpool.be

Handleiding www.thomasmore.carpool.be Handleiding www.thomasmore.carpool.be STIP Thomas More Versie augustus 2014 Registratie op carpool.be 1.1 Inschrijving Surf naar www.thomasmore.carpool.be. BEN JE AL GEREGISTREERD ALS GEBRUIKER BIJ CARPOOLPLAZA?

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Snel van start met Twitter?

Snel van start met Twitter? Handleiding Snel van start met Twitter? Tweet, retweet en hashtag?!? Welkom op Twitter, waar nieuws uit niet meer dan 140 tekens bestaat. Volg de stap voor stap uitleg over hoe je deelt en volgt op dit

Nadere informatie

Handleiding organische vs. betaalde kanalen: wat converteert beter?

Handleiding organische vs. betaalde kanalen: wat converteert beter? Handleiding organische vs. betaalde kanalen: wat converteert beter? Inhoudsopgave Inleiding... 2 Gebruik campagne metingen om de impact van je betaalde kanalen te bepalen!... 3 Hoe bepaal je of een organisch/betaald

Nadere informatie

INBOUND MARKETING WAT IS HET? DE 5 ONDERDELEN HOE TE STARTEN?

INBOUND MARKETING WAT IS HET? DE 5 ONDERDELEN HOE TE STARTEN? INBOUND MARKETING WAT IS HET? DE 5 ONDERDELEN HOE TE STARTEN? 02 WAT IS INBOUND MARKETING? Gevonden worden door potentiële klanten vanuit de doelgroep, zonder deze te storen met traditionele marketing-instrumenten.

Nadere informatie

WHITEPA- PER TIEN TIPS VOOR HET KIEZEN VAN EEN TELEMAR- KETINGBU- REAU

WHITEPA- PER TIEN TIPS VOOR HET KIEZEN VAN EEN TELEMAR- KETINGBU- REAU WHITEPA- PER TIEN TIPS VOOR HET KIEZEN VAN EEN TELEMAR- KETINGBU- REAU WHITEPAPER: TIEN TIPS VOOR HET KIEZEN VAN EEN TELEMARKETINGBUREAU Telemarketing is een belangrijk onderdeel van het verkoopproces.

Nadere informatie

Affiliate marketing. Jan Pons

Affiliate marketing. Jan Pons Affiliate marketing Jan Pons Affiliate marketing Affiliate marketing is een manier van online marketing waarbij de website (adverteerder of merchant) de affiliate (uitgever/webmaster) betaalt voor elke

Nadere informatie

WELKOM. DIRK JAN KOEKKOEK CEO efuture Group

WELKOM. DIRK JAN KOEKKOEK CEO efuture Group Dirk Jan Koekkoek (1979) is mede oprichter en aandeelhouder van efuture Group. Binnen de directie is hij met name verantwoordelijk voor business en online marketing intelligence, search engine marketing

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over spam (FAQ s)

Veel gestelde vragen over spam (FAQ s) Veel gestelde vragen over spam (FAQ s) Het Nederlandse verbod op spam wordt uitgebreid. Dit zijn ongevraagde elektronische berichten (via mail, sms, fax en automatische oproepsystemen) met een commercieel,

Nadere informatie

Praktische social media tips voor bedrijven!

Praktische social media tips voor bedrijven! Praktische social media tips voor bedrijven! Inhoud: Pagina Voorwoord 2 Wat is social media? 3 Hoe werkt het? 4 De mogelijkheden voor bedrijven 5 Als online vorm van mond-tot-mond reclame 7 Internet optimalisatie

Nadere informatie

Quickstart handleiding

Quickstart handleiding Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor het aanschaffen van. U heeft met deze aankoop een goede keuze gemaakt voor een zeer professionele E-mail marketing tool. In deze quickstart handleiding zullen

Nadere informatie

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over de collectie fictie van de bibliotheek Regiobibliotheek

Nadere informatie

Social Media Marketing strategie

Social Media Marketing strategie Social Media Marketing strategie --= werkboek =-- 1. Bepaal je doelstelling Vaak zal SMM een onderdeel zijn van bestaande marketingcommunicatieplannen. Een extra kanaal om je doelgroep te bereiken. Soms

Nadere informatie

A. Business model canvas. B. Marketing en acquisitieplan. C. Actiepunten. BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan

A. Business model canvas. B. Marketing en acquisitieplan. C. Actiepunten. BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan A. Business model canvas Je vult het business model canvas in en komt tot een duidelijke beschrijving van de waarde propositie en het beoogde klant segment

Nadere informatie

Klantcase. VSM Geneesmiddelen Ematters & Tripolis Solutions. Bureau voor digitale marketing

Klantcase. VSM Geneesmiddelen Ematters & Tripolis Solutions. Bureau voor digitale marketing Klantcase VSM Geneesmiddelen Ematters & Tripolis Solutions Bureau voor digitale marketing Met Tripolis Dialogue heeft onze Zwanger & Kraamtijd -nieuwsbrief een openpercentage van 40 procent. VSM Geneesmiddelen

Nadere informatie

WinRIS. Marketing-, Sales- en Communicatiesysteem

WinRIS. Marketing-, Sales- en Communicatiesysteem WinRIS Marketing-, Sales- en Communicatiesysteem Inleiding WinRIS is een marketing, sales- en communicatiesysteem dat eigenhandig is ontwikkeld door WinRIS Nederland b.v. Het systeem wordt ook wel een

Nadere informatie

PROBIBLIO / INFORMATIEVOORZIENING

PROBIBLIO / INFORMATIEVOORZIENING ONDERZOEK 04 - VERSIE 1.0 PROBIBLIO / INFORMATIEVOORZIENING AMSTERDAM, 29 MEI 2012 UITNODIGING Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: informatievoorziening [bibliotheek] vraagt uw mening! Geachte [aanhef]

Nadere informatie

Groeien in & met klantbeleving Hoe groot is in uw onderneming het risico dat u uw klanten voor lief neemt?

Groeien in & met klantbeleving Hoe groot is in uw onderneming het risico dat u uw klanten voor lief neemt? Groeien in & met klantbeleving Hoe groot is in uw onderneming het risico dat u uw klanten voor lief neemt? Dominantieval Klanten voor lief nemen is een risico. Uit een publicatie van Harvard management

Nadere informatie

Call Tracking. Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls

Call Tracking. Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls Call Tracking Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls September 2015 1 INLEIDING Online conversies en de kanalen waarvan ze afkomstig zijn, worden precies gemeten door

Nadere informatie

30 TIPS OM ZELF E-MAILADRESSEN TE VERZAMELEN

30 TIPS OM ZELF E-MAILADRESSEN TE VERZAMELEN 30 TIPS OM ZELF E-MAILADRESSEN TE VERZAMELEN copyright 2011 Blinker BV Inhoudsopgave Inleiding... 2 Algemeen... 3 Website algemeen... 4 Inschrijfpagina... 5 Formulieren... 6 Online communicatie... 7 Offline...

Nadere informatie

Twitter voor beginners MEDIAANS. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans. marketing bureau

Twitter voor beginners MEDIAANS. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans. marketing bureau MEDIAANS marketing bureau Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans Inhoud 1. Starten met Twitter 3 2. Een Twitteraccount aanmaken 4 Personaliseren 6 3. Mensen gaan volgen 9 Twittergids 9 Zoeken op Twitter

Nadere informatie

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk... 1 1. Inloggen... 2 2. Zoeken naar documenten.... 3 3. Downloaden van alle documenten op factuurnummer.... 5 4. Order regels

Nadere informatie

Webinar: E-mail marketing

Webinar: E-mail marketing Webinar: E-mail marketing Linkedinprofiel Je Linkedin profiel open zetten voor prospects.. Open voor connecten geeft aan dat anderen je mogen uitnodigen zonder dat je ze weigert. Vergelijkbaar : LION (Linkedin

Nadere informatie

Lead score. Graydon Lead Insights. Maximaal rendement uit uw B2B-websitebezoek. openheid van zaken

Lead score. Graydon Lead Insights. Maximaal rendement uit uw B2B-websitebezoek. openheid van zaken Lead score Graydon Lead Insights. Maximaal rendement uit uw B2B-websitebezoek. openheid van zaken Maximaal rendement uit uw B2B-websitebezoek. Boost uw B2B-leadgeneratie Slechts 4 tot 11% van al uw websitebezoekers

Nadere informatie

5 Redenen waarom Retargeting essentieel is voor UW bedrijf.

5 Redenen waarom Retargeting essentieel is voor UW bedrijf. 5 Redenen waarom Retargeting essentieel is voor UW bedrijf. Retargeting is het process van het plaatsen van een tracking code op een website bezoeker zijn browser met de doelstelling om gerichte adverenties

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg Proces klachtbehandeling 2011................................................................... Antidiscriminatievoorziening Limburg Mei 2012...................................................................

Nadere informatie

Handleiding Recruitr Werkgever

Handleiding Recruitr Werkgever Handleiding Recruitr Werkgever 1. Introductie Uw medewerkers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de werving van nieuwe medewerkers voor uw organisatie. Zij beschikken namelijk over een waardevol

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage Stichting Het Lichtpunt Meting april 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

LinkedIn 2.0 gebruiken in uw marketing campagnes

LinkedIn 2.0 gebruiken in uw marketing campagnes LinkedIn 2.0 gebruiken in uw marketing campagnes Let digital work fueld.nl LinkedIn inzetten als platform om het resultaat van digital marketing te vergroten, wordt regelmatig toegepast. Zeker, omdat het

Nadere informatie

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten

Nadere informatie

Webdesign voor ondernemers

Webdesign voor ondernemers e-boek Webdesign voor ondernemers Veelgestelde vragen over het laten maken van een website Bart van den Bosch Inhoud 1. Zelf doen of uitbesteden? 4 2. Webdesigners 7 3. Wat is Wordpress 10 4. Maken van

Nadere informatie

Social Media whitepaper

Social Media whitepaper Social Media Social Media whitepaper 1. Inleiding 3 2. Social Media Platforms 4 3. Contentstrategie 6 4. Planning 7 5. Adverteren 8 6. Tools 9 7. Hulp nodig? 10 2 Inleiding Dit document is met grote zorgvuldigheid

Nadere informatie

Hallo. Bouw een community. 5 stappen naar een succesvolle Facebook-campagne. wij zijn Social Media Kompas,

Hallo. Bouw een community. 5 stappen naar een succesvolle Facebook-campagne. wij zijn Social Media Kompas, Hallo 5 stappen naar een succesvolle Facebook-campagne wij zijn Social Media Kompas, Wij zijn een online marketing-platform dat mensen, bedrijven en instellingen helpt hun social media beter in te zetten.

Nadere informatie

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Tweezijdige marketing Van oudsher gebruiken organisaties verschillende marketingtechnieken om hun producten of diensten onder de aandacht van potentiële

Nadere informatie

In deze PDF zal er vanuit worden gegaan dat je weet wat HTML is en dat je weet hoe je een website aan moet passen in de code.

In deze PDF zal er vanuit worden gegaan dat je weet wat HTML is en dat je weet hoe je een website aan moet passen in de code. Bedankt! Als eerste bedankt voor het aanschaffen van deze PDF waarin ik je handige tips en trucs zal geven voor de optimalisatie van jouw website. Deze PDF staat vol met informatie om de website te kunnen

Nadere informatie

Whitepaper: Segmentatie in marketing. Stationsplein EX Hilversum +31 (0)

Whitepaper: Segmentatie in  marketing. Stationsplein EX Hilversum +31 (0) Whitepaper: Segmentatie in e-mailmarketing Stationsplein 12-1 1211 EX Hilversum +31 (0) 35 531 1115 Segmentatie in e-mailmarketing Hoe verbeter in mijn e-mail campagnes? Vaak wordt er uitvoerig A-B getest,

Nadere informatie

Leuk en veilig op social media, hoe doe je dat? Twitter, Facebook, LinkedIn

Leuk en veilig op social media, hoe doe je dat? Twitter, Facebook, LinkedIn Leuk en veilig op social media, hoe doe je dat? Twitter, Facebook, LinkedIn Social media voor ouderen? 2 S o c i a l e n e t w e r k e n Communicatie tussen mensen, bedrijven en organisaties in een online

Nadere informatie

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011 Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook 14 november 2011 Kennismaken Esther Kroes KroesKontrol ons aanbod binnen online communicatie en marketing 1. Werving en selectie 2. Workshops & presentaties

Nadere informatie

6.1 De Net Promoter Score voor de Publieke Sector

6.1 De Net Promoter Score voor de Publieke Sector 6.1 De Net Promoter Score voor de Publieke Sector Hoe kun je dienstverleners het beste betrekken bij klantonderzoek? Ik ben de afgelopen jaren onder de indruk geraakt van een specifieke vorm van 3 e generatie

Nadere informatie

LinkedIn Advertising vs. Google AdWords

LinkedIn Advertising vs. Google AdWords LinkedIn Advertising vs. Google AdWords Voor welk advertentiekanaal kiest u? Content marketing wordt ingezet om voor de doelgroep relevante en waardevolle content te verspreiden. Helaas bevindt vaak niet

Nadere informatie

LOKALE CAMPAGNE KINDERBOEKENWEEK. Communicatieplan

LOKALE CAMPAGNE KINDERBOEKENWEEK. Communicatieplan LOKALE CAMPAGNE KINDERBOEKENWEEK Communicatieplan 1 augustus 2016 2 1 INLEIDING De Kinderboekenweek van 2016 loopt van woensdag 5 oktober tot en met zondag 16 oktober. Het thema van deze week is Voor altijd

Nadere informatie

COOKIEWETGEVING EN DE GEVOLGEN. UNIT4 Internet Solutions 10 07 2012

COOKIEWETGEVING EN DE GEVOLGEN. UNIT4 Internet Solutions 10 07 2012 COOKIEWETGEVING EN DE GEVOLGEN UNIT4 Internet Solutions AGENDA 1. Cookies 2. Wetgeving 3. Informatieplicht 4. Toestemmingsplicht 5. Google Analytics 6. Bewijs 7. Stappenplan 8. Manieren van informeren

Nadere informatie

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners?

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Stelling Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Tim Cosson Internet Strateeg Eigenaar mindworkz 26 jaar oud Woon samen Voetbal Geloof in samenwerken 1.Wat is social media? 2.Welke doelen

Nadere informatie

COMMUNICATIETOOLKIT DE NATIONALE BIBLIOTHEEKPAS. Communicatieplan

COMMUNICATIETOOLKIT DE NATIONALE BIBLIOTHEEKPAS. Communicatieplan COMMUNICATIETOOLKIT DE NATIONALE BIBLIOTHEEKPAS Communicatieplan 2 1 INLEIDING Bibliotheekleden kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per week gebruik maken van de bibliotheekdiensten van alle bibliotheken in

Nadere informatie