Inventaris van het archief van de Nederlandse Postorderbond,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van de Nederlandse Postorderbond, 1955-1984"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de Nederlandse Postorderbond, Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

2

3 Ned. Postorder Bond 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Openbaarheidsbeperkingen...6 Beperkingen aan het gebruik...6 Aanvraaginstructie... 6 Citeerinstructie... 6 Inhoud en structuur van het archief...7 Verantwoording van de bewerking...7 Geschiedenis van het archiefbeheer...7 Verwant materiaal...8 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen...9

4

5 Ned. Postorder Bond 5 Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: Nederlandse Postorder Bond Periode: Archiefbloknummer: I25643 Omvang: 6,30 meter; 57 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelte is gesteld in talen als het Engels en Frans. Soort archiefmateriaal: Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Het archief bevat een aantal foto's. Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Nederlandse Postorderbond Samenvatting van de inhoud van het archief: Het archief van de Nederlandse Postorderbond bevat onder ander stukken betreffende de textieletikettering, verschillende stukken betreffende de postreclame en mailing, stukken betreffende de P.T.T., en stukken betreffende de Poststaking van 1984.

6 6 Ned. Postorder Bond Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Nederlandse Postorder Bond, , nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, Ned. Postorder Bond, , inv.nr....

7 Ned. Postorder Bond 7 Inhoud en structuur van het archief Inhoud en structuur van het archief Verantwoording van de bewerking VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING Het archief van de Nederlandse Postorderbond is vanaf 1969 geordend volgens een registratuurplan, waarbij de stukken jaarlijks op onderwerp in alfabetische orde werden geborgen. De onderwerpen werden aan de buitenkant van de archiefdozen aangegeven. De benamingen van de onderwerpen is niet altijd even consequent. De rubrieken `circulaires', `Europa' en `vergaderingen' bevatten subrubrieken waarvan de namen ook elders in de alfabetische lijst van dat jaar voorkomen. Het archief kan doublures bevatten die te gelegener tijd zullen worden verwijderd. Geschiedenis van het archiefbeheer GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER

8 8 Ned. Postorder Bond Verwant materiaal Verwant materiaal

9 Ned. Postorder Bond 9 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N 1 Stukken uit Chronologisch geordend. 2 Stukken uit Adressen buitenland; algemeen; bedrijfsgegevens; correspondentie; Centraal Documentair Archief; circulaires bestuur; circulaires leden; documentatie; Frankrijk; klachten; kladnotulen; kredietregistratie; lidmaatschap; omzetbelasting; presentielijsten; prijzen; P.T.T.; statistiek; tentoonstellingen; vergaderingen bestuur, convocaties en notulen; vestigingswet; wet afbetalingsstelsel. 3-4 Stukken uit Algemeen; België; bestuur; Centraal Documentair Archief; circulaires bestuur; circulaires leden; documentatie; Duitsland; Europa, algemeen. 4 Europa, statuten, correspondentie, vergaderingen; Kamers van koophandel; kartels; klachten; kredietregistratie; leden; lidmaatschap; omzetbelasting; prijzen; P.T.T.; statistiek; tentoonstellingen; vergaderingen bestuur, correspondentie. 5 Stukken uit Algemeen; bureau Kredietregistratie; België; circulaires bestuur, Europa, leden; colportage; contributie; documentatie; Duitsland; Engeland; Europa, algemeen, COCCEE, documentatie, financiën, lidmaatschap, notulen. De overige stukken uit 1971 ontbreken. 6-7 Stukken uit Algemeen; bureau Kredietregistratie; België; bestuur; circulaires bestuur, Europa, leden; colportage; contributie; documentatie; Duitsland; Engeland; Europa algemeen, COCCEE, documentatie, financiën, lidmaatschap, notulen. 7 Europa post, prijzen, reclamecode, statuten, vergaderingen, afbetalingen; Frankrijk; Italië; Kamers van koophandel; kladnotulen; kredietregistratie; ledenlijst correspondentie; lidmaatschap; lonen CAO; omzetbelasting; prijzen; P.T.T.; reclame; reclamewezen, code; statistiek; tentoonstellingen; vergaderingen bestuur, convocaten, notulen, correspondentie; vergaderingen leden, convocaten, correspondentie, notulen; wanbetalers; wet afbetaling, correspondentie, stelselenque^te. 8 Stukken uit Adressen buitenland; algemeen; bedrijfspensioen Detam; bestuur; circulaires Europa, bestuur, leden; colportage; consumenten; contracten; Duitsland; energie; Europa algemeen, COCCEE, consumenten, federatie, lidmaatschap, notulen, post, statuten, vergadering, wetgeving; Kamers van Koophandel; klachten; kredietregistratie; lidmaatschap; lonen; omzetbelasting; prijzen; P.T.T.; reclame; reclamewezen, code; statistiek; tentoonstellingen; vergaderingen bestuur, convocaten, notulen, correspondentie; vergaderingen leden, convocaten,

10 10 Ned. Postorder Bond correspondentie, notulen Stukken uit Algemeen; circulaires bestuur, Europa, leden; code; colportage; consumenten; comite'; directe verkoop; energie; Europa, algemeen. 10 Europa, consumenten, financiën, vergaderingen, wetgeving; lidmaatschap; lonen; persoonsregistratie; postreclame; prijzen; reclame; statistiek; textieletikettering. De stukken U-Z. ontbreken Stukken uit Algemeen, België; bestuur; cadeaustelsel; circulaires bestuur, leden, Europa, commissie postreclame; code. 12 Colportage; consumenten; directe verkoop; Duitsland; Engeland; Europa algemeen. COCCEE, consumenten, consumentenkrediet, notulen, presentielijsten, vergaderingen, wetgeving; Frankrijk; Italië; Kamers van Koophandel; P.T.T.; knipsels; lonen; omzet; persoonsregistratie. 13 Postreclame; prijzen; public relations; reclame; statuten; statistiek; textieletikettering; vergaderingen bestuur, convocaten, notulen, correspondentie; vergaderingen leden, convocaten, correspondentie, notulen; vervoer; vignet; wet afbetaling; Zwitserland Stukken uit Algemeen; België; circulaires bestuur, commissie wetgeving, Euromarkt, leden I-II, postreclame; code; directe verkoop; Europa algemeen, COCCEE, wetgeving consumptiekrediet, in- en uitvoer, notulen, vergaderingen, wetgeving, wetgeving afbetaling; gedragsregels; klachten; omzetbelasting. 15 Persoonsregistratie; postreclame; prijzen; P.T.T.; public relations; statuten; textieletikettering; uitverkopenwet; vergaderingen bestuur, convocaten, notulen, correspondentie; vergaderingen leden, convocaten, correspondentie, notulen; vervoer; vignet; wet afbetaling Nader in te voegen stukken uit Algemeen; België; boekenclubs; Bureau Krediet Registratie; circulaires bestuur. 17 Circulaires begeleidingscommissie, commissie Direct Mail, commissie Marktonderzoek, Europa: commissie Wet-geving/leden/ bestuur, Postreclame en sampling, leden Postreclame en sampling, "vanuit Europä; Commissies direct mail en Mail Order dag; privacy en marktonderzoek, P.T.T., communicatie; Code internationale kamer van koophandel; "Code PB"; consumenten; contributie; direct mail; documentatie. 18 Engeland; Europa algemeen, defintie, Europa Direct Mail Association, financiën, in- en uitvoer, omzet, posttarieven, vergadering, wetgeving Stukken uit Algemeen; bedrijfsgegevens; België; bestuur; cadeaustelsel; Centraal

11 Ned. Postorder Bond 11 Documentatie Archief; circulaires bestuur, commissie Marktonderzoek, commissie Wetgeving, Europa, leden. 20 Circulaires sectie Postreclame en sampling; Code Internationale Kamer van Koophandel; Commissie Wetgeving (notulen); contributie; directe verkoop; documentatie; Duitsland; Engeland; Europa, algemeen, bestuur, consumptiekrediet, definitie, documentatie, in- en uitvoer, vergaderingen, wetgeving, wetgeving handelsagenten, wetgeving huis- aan huisverkoop. 21 Financiën; gedragsregels; in- en uitvoer; jaarverslag; klachten; leden; lidmaatschap; Nederlands Christelijk Werkgeversverbond; persinformatie; persoonsregistratie; postreclame; prijzen; P.T.T.; P.T.T.-postcode. 22 Public relations; statistiek; textiel (I,II,III), tekstieletikettering; vergadering bestuur, correspondentie, notulen; vergadering leden, correspondentie, notulen; Zweden Stukken uit Europa, wetgeving handelsagenten, huis- aan huisverkoop, krediet, misleidende reclame, producentenaansprakelijkheid; Financiën; Frankrijk; gedragsregels; Italië; jaarverslag; klachten; klachten postreclame; kredietregeling; kredietinformatie; leden; ledeninformatie; ledenlijst; lidmaatschap. 24 Lonen; ledenvergadering convocaten; marktonderzoek; Nederlands Christelijk Werkgeversverbond; omzet; organisatie Direct Mail en Direct Mail Order Dag; persinformatie; persoonsregistratie; postreclame. 25 Prijzen; privacy; promotie-actie; P.T.T. foto's, algemeen, postcode; public relations, algemeen, excursies; secretariaat; statistiek; statuten. 26 Textiel; textieletikettering; vergaderingen bestuur, commissie Wetgeving, leden, bestuur sectie Postreclame en Sampling, leden sectie Postreclame en Sampling; vignet; wet afbetalingsstelsel; Zweden; Zwitserland Stukken uit Algemeen; advertentie; beoordelingscommissie; België; boekpostaffaire; boeken; BKR; cadeaustelsel; circulaires bestuur, commissie wetgeving, leden, bestuur sectie Direct Marketing. 28 Circulaires leden sectie Direct Marketing, Euromarkt, P.T.T.- commissie, code brievenbusreclame, Internationale Kamer van Koophandel; collectieve campagne; colportage; commissie van toezicht; consumenten; congressen; contributie; Denemarken; direct mail; Direct Mail en Marketing Organisation Dag. 29 Consumentenkoop 1 en 2; documentatie; Duitsland; Economische Contro^ledienst; Engeland; Europa algemeen, bestuur, circulaires Schillings, COCCEE, consumenten, definitie, detailhandel, EDMA, inen uitvoer, notulen, public relations. 30 Europa vergaderingen, wetgeving misleidende reclame, consumptiecrediet, wetgeving; misleidende reclame, Frankrijk; gedragsregels; informatie; jaarverslagen; Italië; klachten; klachten postreclame; leden; lonen; Nederlands Christelijk Werkgeversverbond; O.E.S.O.; onderzoek brievenbusgebeuren.

12 12 Ned. Postorder Bond Onderzoek kopen per post; open huis; persinformatie; persoonsregistratie; politieke partijen; postreclame; prijzen; promotie-acties; P.T.T. I,II; public relations; reclame; reclamecode; statistiek; statuten; telefooncode. 32 Textiel; textieletikettering; vergaderingen bestuur, commissie wetgeving, leden, bestuur sectie Direct Marketing, leden sectie Direct Marketing; Verenigde Staten; Wet afbetalingsstelsel; Zweden; Zwitserland Stukken uit Algemeen; antwoordnummer 666; artikelen; beoordelingscommissie; bestuur; België; cadeaustelsel; circulaires bestuur. 34 Circulaires commissie Collectieve Campagne, Commissie van Toezicht, commissie Wetgeving, leden sectie Direct Marketing, leden P.T.T.-commissie; code brievenbusreclame en huissampling; Commissie van Toezicht; congressen. 35 Direct mail; collectieve campagne. 36 Direct Marketing dag; Vereniging Directe Verkoop; Duitsland; Engeland; Europa, algemeen, Schillings, bestuur, in- en uitvoer, notulen, privacy, P.T.T.-tarieven, public relations, statuten, vergadering, wet consumentenkrediet, wet misleidende reclame; Frankrijk; gedragsregels. 37 Gouden brief; informatie; Italië; jaarverslag; krediet; leden; lonen; Nederlands Christelijk Werkgeversverbond; Nieuwsbrief; persinformatie; persoonsregistratie; politieke partijen; postreclame; prijzen; produktie-aansprakelijkheid. 38 P.T.T.; P.T.T.-postcode; public relations; reclame; statuten; telefooncode; textiel I. 39 Textiel II, III; Textieletikettering; vergaderingen bestuur, commissie wetgeving, leden, bestuur sectie Direct Marketing, leden sectie Direct Marketing; Verenigde Staten; wet afbetalingsstelsel; woonwagenkampen; Zweden. 40 Blauwe kopieën Stukken uit Algemeen, circulaires begeleidingscommissie post, bestuur, commissie wetgeving, Euromarkt, jubileumcommissie, leden, textielbedrijven, werkgroep privacy, verzekeringsmaatschappijen; collectieve campagne; consumenten; circulaires Schillings; Euromarkt-enque^te. 42 Jubileum; onderzoek voor het jubileumcongres; vergaderingen commissie wetgeving; textiel; vergaderingen bestuur en leden Stukken uit Circulaires: leden, begeleidingscommissie PTT, commissie wetgeving, kredietcommissie PTT, commissie Public Relations, textielbedrijf, verzekeringen; Economische zaken, consumentenaangelegenheden; enque^te werkgelegenheid; Europa, circulaires Schillings; gedragsregels. 44 Klachten; klachten TV-rubrieken; postbode van het jaar; onderzoek proefaankopen; PTT; vergaderingen bestuur, commissie wetgeving,

13 Ned. Postorder Bond 13 leden, commissie public relations; werkgroep Krediet; werkgroep Privacy; werkgroep Verzekeringen; blauwe kopieën Stukken uit België; bloembollenbedrijven; boeken; circulaires bestuur, commissie wetgeving, dagelijks bestuur, leden; werkgroep telefooncommunicatie; krediet; begeleidingscommissie public relations. 46 Postbesteller van het jaar; Nieuwsbrieven Direct Marketing International Nederland; Europese enque^tes; Europese brochure; PTT hangend vervoer; vergaderingen leden, commissie wetgeving, bestuur. 47 Niet nader beschreven stukken Kranteknipsels, verzameld voor ledeninformatie Stukken betreffende de Wet Persoonsregistratie Stukken uit Aanbevelingen inzake promotionele acties; Accountantsverklaringen; Alles, huis-aan-huis magazine; België; Bloembollenbedrijven; circulaires bestuur, commissie wetgeving, dagelijks bestuur, Euromarkt, leden, begeleidingscommissie Public Relations. 51 Circulaires werkgroep telefonische marketing, werkgroep telecommunicatie, PTT-commissie, werkgroep poststaking, werkgroep krediet; Euromarkt, vergaderingen; financiën; leveringsen betalingsvooorwaarden; krediet B.K.R.; klachten; leden (diverse ingekomen stukken); Poststaking en PTT-kwesties; Sweepstakes; vergaderingen bestuur, commissie wetgeving, leden, commissie Public Relations Stukken uit Algemeen (invitaties e.d.); circulaires bedrijven algemeen, begeleidingscommissie P.T.T., bestuur, commissie wetgeving, dagelijks bestuur, Euromarkt, leden, commissie public relations. 53 Circulaires technische commissie post, werkgroep krediet, werkgroep telecommunicatie, werkgroep telefoonmarketing; consumenten; Direct Marketing In Nederland (D.M.); D.M.-dagen; Europese omzet; Europese markt; gedragsregels; genootschap voor reclame; Gouden Brief; Huis-aan-huis magazine Alles; krediet; leden; Ned. Cr. Werkgeversbond over jeugdwerkloosheid; Omzetschade, persberichten. 54 Persoonsregistratie; postbestellers van het jaar; reclame; sweepstakes; telemarketing; textiel; Radio- en televisierubrieken; Verenigde Staten; vergaderingen bestuur, commissie wetgeving, leden, commissie Public Relations; vignet. 55 Belgie; Europa; Europese colportage; Europa,

14 14 Ned. Postorder Bond produktaansprakelijkheid; Europa, statuten; Produktaansprakelijkheid; P.T.T. catalogusverzending; P.T.T.; Giroverkeer; Stroomlijning zelfregulering; misleidende reclame. 56 Nagekomen stukken, nader in te voegen. Accountantsverklaringen, ; Administratie van de financiën, z.j.; Wet beperking cadeaustelsel 1983; Europa 1973, 1983; PTT: mantelovereenkomst posterijen ; krediet ; kranteknipsels Poststaking Blauwe kopieën

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Inventaris van het werkarchief van M.J.C.M. Kolkman als voorzitter van de Commissie van Advies tot Vaststelling van het Aandeel der Gemeenten in de Opbrengst van de

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Nummer archiefinventaris: 2.08.39 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Auteur: E.A.T.M. Schreuder Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), 1956-1957

Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), 1956-1957 Nummer archiefinventaris: 2.06.039.06 Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), Auteur: CAB-EZ Nationaal Archief, Den Haag 1965 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984

Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984 Nummer archiefinventaris: 2.14.23 Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1985 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van de Notariële archieven van Stompwijk na 1842 1843-1861

Inventaris van de Notariële archieven van Stompwijk na 1842 1843-1861 Nummer Toegang: 390 Inventaris van de Notariële archieven van Stompwijk na 1842 1843-1861 Nationaal Archief Nationaal Archief This finding aid is written in Dutch. 390 390 3 I N H O U D S O P G A V E

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990

Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990 Nummer archiefinventaris: 2.14.82 Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990 Auteur: Bruil Archief Advisering Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Deli Spoorwegmaatschappij (DSM), 1883-1970

Inventaris van het archief van de Deli Spoorwegmaatschappij (DSM), 1883-1970 Nummer archiefinventaris: 2.20.11 Inventaris van het archief van de Deli Spoorwegmaatschappij (DSM), 1883-1970 Auteur: J.W.T. van het Hekke Nationaal Archief, Den Haag 1975 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de uitvinder F.B.A. Prinsen, 1919-1976

Inventaris van het archief van de uitvinder F.B.A. Prinsen, 1919-1976 Nummer archiefinventaris: 3.20.74.01 Inventaris van het archief van de uitvinder F.B.A. Prinsen, 1919-1976 Auteur: H.W. Dokkum, A. Meddens, A. Versteege, H.J.Ph.G. Kaajan Nationaal Archief, Den Haag 1983

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991)

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Nummer archiefinventaris: 2.08.5298 Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Auteur: Centrale Archief Selectiedienst,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982

Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982 Nummer archiefinventaris: 2.27.5215 Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992 Nummer archiefinventaris: 2.04.93 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992 Auteur: CAS 1202 Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Guus van Bladel inzake de processen tegen Van Damme en Krol, (1986) 1991-2001

Inventaris van het archief van Guus van Bladel inzake de processen tegen Van Damme en Krol, (1986) 1991-2001 Nummer archiefinventaris: 2.21.314 Inventaris van het archief van Guus van Bladel inzake de processen tegen Van Damme en Krol, (1986) 1991-2001 Auteur: S.J. Schipper Nationaal Archief, Den Haag 2002 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.11.26

Nummer archiefinventaris: 2.11.26 Nummer archiefinventaris: 2.11.26 Inventaris van het archief van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening: Regeringscommissariaat voor de Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden (ReCoBAA),

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Nummer archiefinventaris: 2.05.323 Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Auteur: CAS 1257 Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.08.45

Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Inventaris van het archief van de Beheerder van Nederlandsche Eigendommen later Afdeling Beheer van Nederlandsche Eigendommen ressorterend onder het bureau van de Financiële

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980 Nummer archiefinventaris: 2.09.69 Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980 Auteur: CAS 736 Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.02.17 Inventaris van de archieven van de Buitengewone Algemene Rekenkamer te Londen, 1941-1946; de Accountant-Generaal van de Nederlandse Regering, 1942-1952; de Gouvernements-Accountantsdienst

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.15.28

Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Inventaris van de archieven van de Afdeling Werkverschaffing en Steunverlening, (1930) 1931-1939 (1943); Afdeling Werkverruiming; Rijksdienst voor de Werkverruiming, 1939-1945;

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Van Gend en Loos NV, ca. 1800-1983

Inventaris van het archief van Van Gend en Loos NV, ca. 1800-1983 Nummer archiefinventaris: 2.18.22 Inventaris van het archief van Van Gend en Loos NV, ca. 1800-1983 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Nummer archiefinventaris: 2.14.12 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Auteur: F.G.A.H.H. van Abeelen Nationaal Archief, Den Haag 1969

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Directie Financiering en Deelnemingen van het Ministerie van Economische Zaken, (1946) 1950-1975

Inventaris van het archief van de Directie Financiering en Deelnemingen van het Ministerie van Economische Zaken, (1946) 1950-1975 Nummer archiefinventaris: 2.06.113 Inventaris van het archief van de Directie Financiering en Deelnemingen van het Ministerie van Economische Zaken, (1946) 1950-1975 Auteur: CAS 2081 Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Legerraad, 1945-1994

Inventaris van het archief van de Legerraad, 1945-1994 Nummer archiefinventaris: 2.13.182 Inventaris van het archief van de Legerraad, 1945-1994 Auteur: J.C.D. de l'ecluse Nationaal Archief, Den Haag 1998 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.13.62.06. Auteur: H.H. Jongbloed, H.E.M. Mettes. Nationaal Archief, Den Haag 1993. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.13.62.06. Auteur: H.H. Jongbloed, H.E.M. Mettes. Nationaal Archief, Den Haag 1993. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.13.62.06 Inventaris van het archief van de Inspecteur(- Generaal) van de Geneeskundige Dienst der Landen Zeemacht en daarbij gedeponeerde archieven, 1814-1940 (1950) Auteur:

Nadere informatie

3.20.76. Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979. Nummer archiefinventaris: Auteur: G.M.

3.20.76. Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979. Nummer archiefinventaris: Auteur: G.M. Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979 Auteur: G.M. van Aalst Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de familie Van Bylandt: Supplement II, 1669-1923

Inventaris van het archief van de familie Van Bylandt: Supplement II, 1669-1923 Nummer archiefinventaris: 1.10.90.02 Inventaris van het archief van de familie Van Bylandt: Supplement II, 1669-1923 Auteur: H.H. Jongbloed Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staten van Holland, vóór 1572

Inventaris van het archief van de Staten van Holland, vóór 1572 Nummer archiefinventaris: 3.01.03 Inventaris van het archief van de Staten van Holland, vóór 1572 Auteur: P.A. Meilink Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

1.10.27. Inventaris van het archief van de familie Van Erp Taalman Kip, 1399-1954. Nummer archiefinventaris: Auteur: P. Douglas

1.10.27. Inventaris van het archief van de familie Van Erp Taalman Kip, 1399-1954. Nummer archiefinventaris: Auteur: P. Douglas Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de familie Van Erp Taalman Kip, 1399-1954 Auteur: P. Douglas Nationaal Archief, Den Haag 1976 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantoor voor Bevolkingszaken in Nederlands Nieuw-Guinea: Rapportenarchief, (1852) 1951-1962

Inventaris van het archief van het Kantoor voor Bevolkingszaken in Nederlands Nieuw-Guinea: Rapportenarchief, (1852) 1951-1962 Nummer archiefinventaris: 2.10.25 Inventaris van het archief van het Kantoor voor Bevolkingszaken in Nederlands Nieuw-Guinea: Rapportenarchief, (1852) 1951-1962 Auteur: P. Nienhuis Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Inventaris van het fotoarchief van de Directie Communicatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, (1961) 1973-1995

Inventaris van het fotoarchief van de Directie Communicatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, (1961) 1973-1995 Nummer archiefinventaris: 2.24.28 Inventaris van het fotoarchief van de Directie Communicatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, (1961) 1973-1995 Auteur: PWAA Nationaal Archief,

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie