Samenvatting en Beschouwing jaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting en Beschouwing 19 64 jaar"

Transcriptie

1 7a GEZONDHEIDSPEILING 2005 Het doel van de gezondheidspeiling is het volgen van ontwikkelingen in gezondheid en gezond gedrag. Ruim personen in de leeftijd van 19 t/m 94 jaar in de regio Zuid-Holland Noord hebben een vragenlijst ontvangen en bijna hebben deze ingevuld teruggestuurd. Factsheets in deze serie: 1 Onderzoeksopzet en respons 2 Lichamelijke gezondheid a jaar b 65-plus 3 Geestelijke gezondheid a jaar b 65 plus jaar 4 a Overgewicht, bewegen b Alcohol en tabak 65-plus c Leefstijl 5 Rondkomen en schulden 6 Wonen 7 Samenvatting, beschouwing a jaar b 65-plus Indeling gemeenteclusters A Leiden B Alphen aan den Rijn C Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten D Alkemade, Jacobswoude, Liemeer, Nieuwkoop, Rijnwoude, Ter Aar, Zoeterwoude G Katwijk, Noordwijk H Hillegom, Noordwijkerhout, Lisse, Teylingen Colofon auteurs Hanneke Tielen Annika Olofsen Irma Paijmans Anouk van der Laar bestellen tel: publicatienummer 06021_7a Druk DZB, Leiden mei 2007 Samenvatting en Beschouwing jaar Deze factsheet geeft de samenvatting en de beschouwing weer van de gezondheidspeiling In de delen 2 t/m 6 worden de resultaten besproken en de verschillende onderwerpen zo mogelijk vergeleken met de provincie Zuid-Holland. Wanneer er landelijke cijfers beschikbaar zijn, wordt hier ook mee vergeleken. DEEL 1 ONDERZOEKSOPZET In 2005 woonden er in Zuid-Holland Noord mensen van jaar. In september 2005 hebben inwoners van jaar een vragenlijst toegestuurd gekregen; volwassenen hebben de vragenlijst teruggestuurd. Dit is 55% van de aangeschreven volwassenen en 1,1% van de totale bevolking van jaar in de regio Zuid-Holland Noord. De achttien gemeenten van Zuid-Holland Noord zijn samengevoegd tot zes clusters (zie kader). De clusterindeling is gebaseerd op stedelijkheid, geografische ligging en/of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. DEEL 2 LICHAMELIJKE GEZONDHEID In tabel 1 is te zien welk percentage volwassenen zijn of haar gezondheid als matig tot slecht beoordeelt, één of meer chronische ziektes heeft, in het afgelopen jaar contact heeft gehad met de huisarts of mantelzorg heeft gegeven. Tabel 1 Lichamelijke Gezondheid Ervaren gezondheid matig/slecht 1 chronische ziekte/ aandoening vastgesteld door arts Contact in de afgelopen 12 met huisarts % % % % % % 9,2 6,8 8,1 13 9,2 8, Mantelzorg gegeven 15 7, ZHN= Zuid-Holland Noord, ZH=Zuid-Holland, vetgedrukt = significant verschil met ZHN Eén op de tien respondenten ervaart de eigen gezondheid als matig tot slecht. Een kwart van de volwassenen heeft één of meer chronische aandoeningen die door een arts zijn vastgesteld. Telt men daarbij de respondenten met een chronische aandoening die niet door een arts is vastgesteld, dan heeft 41% van de volwassenen één of meer chronische aandoeningen. Migraine of ernstige hoofdpijn is de meest voorkomende aandoening onder volwassenen (11%, zowel door arts vastge-

2 steld als zelf vastgesteld). De meest voorkomende aandoening die door een arts is vastgesteld, is een te hoge bloeddruk (6,2%). Chronische aandoeningen als diabetes, een beroerte, een hartinfarct, hoge bloeddruk, vernauwing van de bloedvaten in de buik of benen, gewrichtsslijtage of chronische gewrichtsontsteking kunnen veroorzaakt worden door overgewicht. Een groot deel van de volwassenen heeft contact gehad met de huisarts. Zowel de gezondheidsklachten als het contact met de huisarts nemen toe met de leeftijd. Vrouwen scoren bovendien, met uitzondering van een slechtere ervaren gezondheid, op alle punten hoger dan mannen. Lager opgeleiden, alleenstaanden, uitkeringsgerechtigden, niet-westerse allochtonen en volwassenen die moeite hebben met rondkomen, ervaren hun gezondheid vaker als matig tot slecht. Deze groepen hebben ook vaker contact met de huisarts. Een chronische ziekte of aandoening komt vaker voor bij lager opgeleiden, uitkeringsgerechtigden en volwassenen die moeite hebben met rondkomen. Huisvrouwen en volwassenen van jaar geven het meest vaak mantelzorg. Van de mantelzorgers geeft 13% aan (tamelijk) belast tot overbelast te zijn. Veertien van de achttien aandoeningen zijn zowel in de gezondheidspeiling van 2000 als 2005 nagevraagd. Meer mensen geven aan diabetes, een hartinfarct, migraine of gewrichtsslijtage (artrose, slijtagereuma) te hebben dan in In 2005 zijn er minder respondenten met ernstige aandoeningen van de nek of de schouder dan in Vergelijking met Zuid-Holland/Nederland In Zuid-Holland Noord beoordeelt 9,2% van de volwassenen zijn of haar gezondheid als matig tot slecht, in vergelijking tot 12% in de provincie. Het percentage volwassenen dat één of meer chronische ziekten of aandoeningen heeft (vastgesteld door een arts), is in de regio Zuid-Holland Noord lager (27%) dan gemiddeld in de provincie (35%). In de afgelopen 2 bezochten inwoners van Zuid-Holland Noord ongeveer even vaak de huisarts als gemiddeld in de provincie. Het percentage volwassenen dat de huisarts het afgelopen jaar bezocht is gelijk aan het landelijk gemiddelde. In Zuid-Holland Noord wordt vaker mantelzorg gegeven dan gemiddeld in Zuid-Holland (15% versus 12%). n k n Tabel 2 Geestelijke Gezondheid Hoog risico angststoornis of depressie Contact met de GGZ of MW afgelopen 12 Slachtoffer huiselijk geweld afgelopen 12 DEEL 3 GEESTELIJKE GEZONDHEID In tabel 2 is te zien welk percentage volwassenen een hoog risico op een angststoornis of depressie heeft, het afgelopen jaar contact heeft gehad met de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) of het maatschappelijk werk (MW) of slachtoffer is (geweest) van huiselijk geweld. Het percentage volwassenen dat een hoog risico op een angststoornis of depressie heeft is voor alle leeftijdsgroepen en voor mannen en vrouwen gelijk. Van de volwassenen die een hoog risico op een angststoornis of depressie hebben, heeft 35% contact gehad met GGZ of MW en is 88% het afgelopen jaar bij de huisarts geweest. Het percentage volwassenen dat het afgelopen jaar contact heeft gehad met de GGZ neemt af met de leeftijd. Vrouwen hebben vaker contact met GGZ dan mannen. Van de drie leeftijdsgroepen is de middelste leeftijdsgroep minder vaak slachtoffer van huiselijk geweld. Bij vrouwelijke slachtoffers gaat het vaker om lichamelijk geweld dan bij mannelijke slachtoffers (22% versus 6%). Acht van de tien keer gaat % % % % % % % 4,5 4,4 4,5 4,3 3,8 4,9-8,0 9,0 8,7 5,9 6,5 9,5 7,6 2,4 2,7 1,6 2,8 1,9 2,9 - ZHN = Zuid-Holland Noord, ZH = Zuid-Holland, vetgedrukt = significant verschil met ZHN epen en voor mannen en vrouwen gelijk Van de volwassenen die een het bij huiselijk geweld om psychisch of emotioneel geweld. In bijna de helft van de gevallen is de (ex)partner de dader. Bij 16% van de slachtoffers gaat het om twee verschillende daders. Tweederde van de slachtoffers van huiselijk geweld heeft het geweld met iemand besproken; 37% met familie of vrienden en 23% met de GGZ of maatschappelijk werk. Bijna driekwart (72%) van de slachtoffers geeft aan behoefte aan hulp te hebben met betrekking tot het huiselijk geweld. Alleenstaanden, alleenstaande ouders, mensen die op veel terreinen moeten bezuinigen, uitkeringsgerechtigden en niet-westerse allochtonen hebben een grotere kans op een angststoornis of depressie. Alleenstaande ouders, uitkeringsgerechtigden en niet-westerse allochtonen zijn ook meer dan gemiddeld slachtoffer van huiselijk geweld. Vrouwen van jaar hebben het meest contact gehad met de GGZ of maatschappelijk werk (13%). 2

3 Vergelijking met Zuid-Holland/Nederland Zowel voor de provincie Zuid-Holland als landelijk zijn er geen vergelijkbare cijfers bekend wat betreft het percentage volwassenen met een hoog risico op een angststoornis of depressie. In Midden Holland is het percentage volwassenen met een hoog risico wel gemeten, en komt overeen met het percentage in Zuid-Holland Noord (beide 5%). In Zuid-Holland Noord hadden volwassenen het afgelopen jaar evenveel contact met de GGZ of het MW als in de provincie (beide 8%). Het percentage volwassenen dat in het afgelopen jaar slachtoffer is geweest van huiselijk geweld is in Zuid-Holland Noord even hoog als landelijk (2,4% versus 2,3%). zoals een hoge bloeddruk, diabetes, hartproblemen, gewrichtsproblemen en astma. Zij beoordelen hun gezondheid ook vaker als matig tot slecht. Lager opgeleiden hebben vaker lichamelijk inspannend werk waardoor zij vaker aan de norm Gezond Bewegen voldoen, hoewel zij minder wandelen, fietsen en sporten dan hoogopgeleiden. Onder de laagopgeleiden bevinden zich meer inactieven dan onder de hoogopgeleiden. Tabel 4 Overgewicht en bewegen in 2000 en % % Ernstig overgewicht 8,7 9,2 Sport ( 1x per week) DEEL 4 LEEFSTIJL Overgewicht en Bewegen In tabel 3 is te zien welk percentage volwassenen ernstig overgewicht heeft, voldoet aan de norm Gezond Bewegen 1 en welk percentage volwassenen inactief 2 is. Tabel 3 Overgewicht en Bewegen Overgewicht komt bij 43% van de respondenten voor; 9,2% heeft ernstig overgewicht. Dit percentage neemt toe met de leeftijd. Meer vrouwen dan mannen voldoen aan de norm Gezond Bewegen. Belemmeringen om niet (méér) te bewegen of te sporten zijn vooral tijdgebrek, andere hobby s of de hoge kosten van sportverenigingen. Sporters en respondenten die genoeg bewegen beoordelen hun gezondheid vaker positief dan degenen die niet genoeg bewegen of inactief zijn. Sporters hebben minder vaak last van chronische aandoeningen zoals diabetes en hart- en vaatziekten. Alleenstaande ouders, lager opgeleiden, uitkeringsgerechtigden en huisvrouwen hebben vaker ernstig overgewicht dan de overige groepen. Mensen met ernstig overgewicht bezochten het laatste jaar vaker de huisarts of de diëtist en hebben meer last van chronische aandoeningen, % % % % % % % Ernstig overgewicht 9,2 6,0 8,5 13 8,4 9,8 11 Voldoen aan de norm Gezond Bewegen Inactief 7,8 8,8 6,9 7,1 9,6 5,9 - ZHN = Zuid-Holland Noord, ZH = Zuid-Holland, vetgedrukt = significant verschil met ZHN Tabel 5 Alcohol en Tabak Drinkt (zeer) excessief Uitkeringsgerechtigden en niet-westerse allochtonen voldoen minder vaak aan de norm Gezond Bewegen, zijn vaker inactief en sporten minder vaak. Respondenten die inactief zijn hebben vaker overgewicht (47% versus 43%) en ernstig overgewicht (14% versus 9%). Het percentage volwassenen dat ernstig overgewicht heeft is in de laatste vijf jaar niet veranderd (tabel 4). Het percentage dat minimaal één keer per week aan sport doet is in de afgelopen jaren ook niet veranderd. Vergelijking met Zuid-Holland/ Nederland In Zuid-Holland Noord hebben minder volwassenen ernstig overgewicht (9,2%) dan gemiddeld in Zuid- Holland en het hele land (beiden 11%). Dit verschil is echter klein. Landelijk voldoet ruim de helft van de volwassenen tot 55 jaar aan de norm Gezond Bewegen, in vergelijking tot ruim 60% in Zuid- Holland Noord. Het aantal inactieve volwassenen is in Zuid-Holland Noord lager (7,6%) dan landelijk (gemiddeld 10%). Alcohol en Tabak In tabel 5 is een overzicht te zien van het percentage volwassenen dat (zeer) excessief 3 drinkt en het percentage dat rookt. Eén op de zes volwassenen % % % % % % % Rookt ZHN = Zuid-Holland Noord, ZH = Zuid-Holland, vetgedrukt = significant verschil met ZHN 1 norm Gezond Bewegen voor volwassenen: tenminste 5 dagen in de week een half uur per dag matig intensief bewegen. 2 iemand is inactief wanneer hij of zij minder dan 1 dag in de week een half uur beweegt. 3 excessief drinken is gedefinieerd als: in één week op vijf dagen ten minste vier glazen alcohol drinken of op drie dagen tenminste zes glazen; zeer excessief is op vijf dagen per week en minste zes glazen per dag (standaard Garretsen). 3

4 drinkt excessief (18%), waarvan 4% zeer excessief. Jongvolwassenen drinken vaker excessief dan de oudere volwassenen. Het percentage mannen dat (zeer) excessief drinkt is vier maal groter dan het percentage vrouwen. De overgrote meerderheid van de volwassenen drinkt alcohol (86%). Gemiddeld worden er 7-8 glazen alcohol in het weekend en 4 glazen doordeweeks gedronken. Van de ouders met kinderen van jaar staat driekwart niet toe dat zijn/haar kind alcohol drinkt; 11% van de jarigen mag van hun ouders niet drinken. De meerderheid van de ouders (79%) praat wel eens met hun kind over de risico s van alcohol drinken. Een kwart van de volwassenen rookt; 32% heeft vroeger wel gerookt maar nu niet meer. Mannen roken vaker dan vrouwen, beide percentages nemen af met de leeftijd. Ongeveer één op de tien rokers is een zware roker (meer dan één pakje of 20 sigaretten per dag). Het percentage zware rokers loopt juist op met de leeftijd van 1,7% in de groep jaar tot 3,3% in de groep jaar. Rokers roken gemiddeld 13 sigaretten per persoon per dag. Respondenten met alleen lager onderwijs en autochtonen drinken vaker excessief alcohol dan hoger opgeleiden en allochtonen. Ouders met thuiswonende kinderen drinken minder vaak excessief dan andere groepen. Lager opgeleiden, alleenstaanden, uitkeringsgerechtigden en niet-westerse allochtonen roken vaker dan de overige groepen. Tabel 6 Alcohol en tabak in 2000 en % % (Zeer) excessief drinken Roken vetgedrukt = significant verschil met 2000 Het percentage volwassenen dat (zeer) excessief alcohol drinkt is de afgelopen vijf jaar gestegen van 12% naar 18% (tabel 6). Het percentage volwassenen dat rookt is juist gedaald, van 31% in 2000 naar 25% in Vergelijking met Zuid-Holland/Nederland In Zuid-Holland Noord drinken gemiddeld meer volwassenen (zeer) excessief dan in Zuid-Holland (18% versus 14%); wel roken er gemiddeld minder volwassenen dan in Zuid-Holland (25% versus 29%). DEEL 5 Tabel 7 Alcohol en Tabak Grote moeite met rondkomen Bezuinigt op minimaal 7 van de 13 terreinen Heeft risicovolle of problematische schulden RONDKOMEN EN SCHULDEN In tabel 7 is te zien welk percentage van de volwassenen grote moeite heeft met rondkomen, bezuinigt op minimaal 7 van 13 terreinen 4 of een risicovolle 5 of problematische 6 schuld heeft. Vrouwen hebben vaker grote moeite met rondkomen dan mannen en bezuinigen vaker op veel terreinen. De jongvolwassenen (19-34 jaar) hebben de grootste moeite om rond te komen en hebben ook vaker een risicovolle of problematische schuld. Van de volwassenen met een risicovolle schuld heeft 4,2% om hulp gevraagd, van de volwassenen met een problematische schuld heeft 19% hulp gezocht. Wanneer volwassenen grote moeite hebben met rondkomen of een problematische schuld hebben, ervaren zij hun gezondheid vaker als matig tot slecht. Uitkeringsgerechtigden, volwassenen met alleen lager onderwijs, alleenstaanden, alleenstaande ouders en niet-westerse allochtonen hebben vaker grote moeite met rondkomen, bezuinigen vaker op veel terreinen en hebben vaker risicovolle of problematische schulden. In tabel 8 is te n zien dat het percentage volwassenen dat grote moeite met rondkomen heeft en het percentage volwassenen ZHN Leeftijd Geslacht % % % % % % 6,9 8,3 6,5 5,7 5,6 8, ,9 8,6 12 6,5 8,7 5,9 4,9 6,7 6,5 ZHN = Zuid-Holland Noord, vetgedrukt = significant verschil met ZHN Tabel 8 Rondkomen en schulden % % Grote moeite met rondkomen 2,5 6,9 Bezuinigen op veel terreinen 4,5 9,9 vetgedrukt = significant verschil met 2000 dat bezuinigt op veel terreinen de afgelopen vijf jaar meer dan verdubbeld is. 4 7 of meer van de volgende 13 terreinen: auto/openbaar vervoer, vrije tijd/uitgaan, krant/tijdschriften, huis/reparaties, tandarts, andere medische voorzieningen, cadeau/verjaardagen, stookkosten, telefoneren, kleding, voeding, vakantie of andere terreinen. 5 risicovolle schuld: een schuld is risicovol wanneer er meer dan 3 schuldeisers zijn; als een betalingsachterstand 12 of langer heeft geduurd, als de betalingsachterstand groter is dan 1000 euro of als één van de betalingsachterstanden niet binnen 12 opgelost kan worden. 6 problematische schuld: er wordt van een problematische schuld gesproken wanneer er twee of meer van de criteria voor een risicovolle schuld gelden 4

5 DEEL 6 OVERLAST EN SOCIALE VEILIGHEID In tabel 9 is te zien welk percentage volwassenen lawaaioverlast heeft en zich overdag of s avonds/ s nachts onveilig voelt. Vergelijking met Zuid-Holland/Nederland De volwassenen voelen zich in Zuid-Holland Noord veiliger dan gemiddeld in de provincie. Zowel overdag (6,7% versus 9,7%) als s avonds en s nachts (23% versus 27%) geven inwoners minder vaak aan zich onveilig te voelen in vergelijking tot het gemiddelde in Zuid-Holland. 7 Conclusies en aanbevelingen Tabel 9 Wonen % % % % % % % Lawaaioverlast Onveilig gevoel overdag 6,7 7,6 5,6 7,1 3,8 9,5 9,7 Onveilig gevoel 's avonds/ s nachts ZHN = Zuid-Holland Noord, ZH = Zuid-Holland, vetgedrukt = significant verschil met ZHN Lawaaioverlast Een derde van de volwassenen heeft vaak tot altijd lawaaioverlast. Mannen en vrouwen hebben hier even vaak last van. De jongvolwassenen hebben het vaakst overlast van lawaai. Brommers zijn de grootste bron van lawaaioverlast (14%), daarna vliegtuigen (13%) en het overige wegverkeer (12%). Alleenstaande ouders, uitkeringsgerechtigden en niet-westerse allochtonen hebben vaker lawaaioverlast. Van alle volwassenen met lawaaioverlast beoordeelt 11% zijn/haar gezondheid als matig tot slecht, tegenover 8% van de volwassenen die geen lawaaioverlast ondervinden. Het percentage inwoners dat overlast van lawaai heeft, is de afgelopen vijf jaar gedaald van 40% naar 34%. De lawaaioverlast van brommers en overig wegverkeer is afgenomen. De lawaaioverlast van vliegtuigen is gelijk gebleven. Sociale veiligheid Bijna een kwart van de volwassenen voelt zich s avonds of s nachts onveilig. Het percentage dat zich overdag onveilig voelt is veel lager. Vrouwen voelen zich over het algemeen veel minder veilig dan mannen. Vooral jongvolwassen vrouwen voelen zich vaak onveilig. Volwassenen die zich onveilig voelen, met name wanneer dit overdag is, beoordelen hun gezondheid vaker als matig tot slecht. Laagopgeleiden, alleenstaanden, uitkeringsgerechtigden, huisvrouwen en niet-westerse allochtonen voelen zich vaker onveilig dan de overige groepen. Onder volwassenen zijn sociaal economische gezondheidsverschillen duidelijk aanwezig. Lager opgeleiden en volwassenen die moeite hebben met rondkomen (vooral alleenstaanden en uitkeringsgerechtigden) beoordelen hun gezondheid slechter, hebben vaker contact met de huisarts en hebben vaker een chronische aandoening. Bovendien hebben zij vaker overgewicht, zijn zij vaker inactief en hebben zij een grotere kans op een angststoornis of depressie. Niet-westerse allochtonen scoren op verschillende risicofactoren hoger dan gemiddeld. Zo hebben zij een grotere kans op een angststoornis of depressie en zijn zij vaker slachtoffer van huiselijk geweld. Bovendien hebben zij een slechtere ervaren gezondheid, voldoen zij minder vaak aan de norm Gezond Bewegen, zijn zij vaker inactief en roken vaker. Ook hebben niet-westerse allochtonen vaker moeite met rondkomen en ervaren zij vaker lawaaioverlast. Voor een deel wordt dit verklaard door het feit dat niet-westerse allochtonen vaker een lagere Sociaal Economische Status (SES) hebben. Een kwart van alle volwassenen heeft een chronische aandoening die door een arts is vastgesteld. Wanneer aandoeningen die niet door een arts zijn vastgesteld worden meegeteld heeft ruim 40% van de volwassenen een chronische aandoening. Ongeveer 15% van de volwassenen geeft mantelzorg en 13% van deze mantelzorgers voelt zich hierdoor belast. De meeste mantelzorg gaat naar de (schoon)ouders. Gezien de prognose van een toenemende zorgvraag door ouderen is het belangrijk om de ondersteuning van mantelzorgers prioriteit te geven. Bijna 35% van de volwassenen heeft een matig risico op een angststoornis of depressie. Interventies moeten daarom met name gericht zijn op het voorkomen van het daadwerkelijk ontstaan van een angststoornis of depressie. Op huiselijk geweld heerst een groot taboe. Een klein deel van de slachtoffers bespreekt het huiselijk geweld met een professionele instantie/huisarts. Verbeterde signalering van huiselijk geweld kan ertoe bijdragen dat slachtoffers eerder hulp krijgen. 5

6 Een derde van de volwassenen heeft matig overgewicht. Bijna 10% van de volwassenen heeft ernstig overgewicht. Preventie van overgewicht moet daarom hoog op de agenda blijven staan, mede omdat overgewicht een oorzaak is van de toename van meerdere chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten en diabetes. Bovendien is het belangrijk extra aandacht te schenken aan de jarigen, waar ernstig overgewicht vaker voorkomt (13%). Ongeveer een vijfde van de inwoners van Zuid- Holland Noord drinkt excessief. De afgelopen vijf jaar is het percentage excessieve drinkers toegenomen. Het percentage excessieve drinkers is in Zuid-Holland Noord hoger dan gemiddeld in Zuid-Holland. Het percentage volwassenen dat rookt is de afgelopen vijf jaar gedaald. Bij de lager opgeleiden is dit percentage echter niet gedaald. Het zou goed zijn om preventiemateriaal te ontwikkelen dat specifiek op deze doelgroep gericht is. De afgelopen vijf jaar hebben steeds meer mensen grote moeite om rond te komen. Jongvolwassenen hebben vaker risicovolle of problematische schulden. Een gedifferentieerd aanbod van subsidieregelingen en budgetbegeleiding tot preventieve cursussen om beter met geld om te leren gaan, is van belang. cluster ontbreken kunnen deze wel degelijk aandacht verdienen, maar wijken in omvang echter niet af van het gemiddelde van Zuid-Holland Noord. Cluster A: Leiden Volwassenen uit Leiden hebben in het afgelopen jaar vaker contact gehad met de GGZ of MW dan gemiddeld in Zuid-Holland Noord. Ernstig overgewicht komt in Leiden minder vaak voor. Wel drinken volwassenen in Leiden vaker (zeer) excessief, wat wellicht te verklaren is door het grote aantal jongvolwassenen in Leiden. Volwassenen in Leiden hebben vaker grote moeite met rondkomen of een risicovolle of problematische schuld. Tot slot hebben zij vaker een onveilig gevoel s nachts en lawaaioverlast. Dit wordt wellicht verklaard doordat Leiden het meest stedelijke gebied is van de regio. Contact met de GGZ of AMW in afgelopen 12 Ernstig overgewicht (Zeer) excessief drinken Grote moeite met rondkomen Risicovolle of problematische schuld Onveilig gevoel 's nachts Lawaaioverlast minder vaak vaker -10% -5% 0% 5% 10% BIJLAGE. VERSCHILLEN TUSSEN DE CLUSTERS Per cluster wordt in het kort ingegaan op verschillen met Zuid-Holland Noord (ZHN). De verschillen worden per cluster in een figuur inzichtelijk gemaakt. De balken geven het verschil aan ten opzichte van het gemiddelde percentage voor heel Zuid-Holland Noord (als een onderwerp een percentage boven 0% heeft, dan komt dit in de cluster vaker voor dan gemiddeld in de regio, is het percentage onder 0%, dan komt het minder vaak voor). Bijvoorbeeld: in Leiden heeft 10% van de volwassenen tot 65 jaar contact gehad met de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) of maatschappelijk werk (MW), in vergelijking tot 8% gemiddeld in Zuid-Holland Noord. Het percentage is in Leiden dus 2 procent punten hoger dan het gemiddelde. Let wel: alleen de verschillen van de belangrijkste items tussen de clusters en Zuid-Holland Noord worden weergegeven. Als er items voor een Cluster B: Alphen aan den Rijn In Alphen aan den Rijn voldoen minder volwassenen aan de norm Gezond Bewegen dan gemiddeld in Zuid-Holland Noord. Zij drinken minder vaak (zeer) excessief alcohol. Zij voelen zich overdag vaker onveilig. Tot slot ervaart een kleiner percentage volwassenen in Alphen aan den Rijn lawaaioverlast dan gemiddeld in Zuid-Holland Noord. Voldoen aan norm Gezond Bewegen (Zeer) excessief drinken Onveilig gevoel overdag Lawaaioverlast 6

7 Cluster C: Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten De volwassenen uit de middelgrote gemeenten rondom Leiden ervaren hun gezondheid minder vaak als matig tot slecht dan gemiddeld in Zuid-Holland Noord. Zij geven vaker mantelzorg. Volwassenen uit deze gemeenten hebben minder vaak een hoog risico op een angststoornis of depressie en een kleiner percentage drinkt (zeer) excessief of rookt. In deze gemeenten voldoen meer volwassenen aan de norm Gezond Bewegen dan gemiddeld Zuid-Holland Noord. Tot slot ervaren zij vaker lawaaioverlast. Cluster D: Ter Aar, Alkemade, Jacobswoude, Liemeer, Nieuwkoop, Rijnwoude en Zoeterwoude Volwassenen uit de kleine gemeenten rond Alphen aan den Rijn hebben minder vaak contact gehad met de GGZ of MW in de afgelopen 12 dan gemiddeld in Zuid-Holland Noord. Zij drinken vaker (zeer) excessief, maar roken minder vaak. Ook hebben zij minder vaak een risicovolle of problematische schuld. Tot slot voelen inwoners van deze gemeenten zich zowel overdag als s avonds en s nachts minder vaak onveilig dan gemiddeld in Zuid-Holland Noord. Ervaren gezondheid matig tot slecht Mantelzorg geven Hoog risico op angststoornis of depressie Voldoen aan norm Gezond Bewegen (Zeer) excessief drinken Roken Lawaaioverlast Contact met de GGZ of MW in afgelopen 12 (Zeer) excessief drinken Roken Risicovolle of problematische schuld Onveilig gevoel overdag Onveilig gevoel 's avonds / 's nachts t.o.v.zhn Cluster G: Katwijk, Noordwijk In Katwijk en Noordwijk hebben volwassenen vaker een hoog risico op een angststoornis of depressie dan gemiddeld in Zuid-Holland Noord. Hiernaast zijn meer volwassenen inactief en hebben meer volwassenen ernstig overgewicht. In deze gemeenten roken er meer volwassenen en bezuinigen zij vaker op veel terreinen dan gemiddeld in Zuid- Holland Noord. Tot slot hebben volwassenen s avonds of s nachts minder vaak een onveilig gevoel. Hoog risico op angststoornis of depressie Ernstig overgewicht Inactief Roken Bezuinigen op minimaal 7 van de 13 terreinen Onveilig gevoel 's avonds of 's nachts Cluster H: Hillegom, Noordwijkerhout, Lisse, Teylingen Volwassenen uit de noordoost Duin- en Bollenstreek hebben zowel met de huisarts als met de GGZ of AMW vaker contact gehad in de afgelopen 12 dan gemiddeld in Zuid-Holland Noord. Hiernaast hebben zij minder vaak een problematische schuld en minder vaak overdag een onveilig gevoel. Contact met de huisarts de afgelopen 12 Contact met de GGZ of AMW de afgelopen 12 Risicovolle of problematische schuld Onveilig gevoel overdag 7

8

Samenvatting en Beschouwing 65-94 jaar

Samenvatting en Beschouwing 65-94 jaar 7b GEZONDHEIDSPEILING 2005 Het doel van de gezondheidspeiling is het volgen van ontwikkelingen in gezondheid en gezond gedrag. Ruim 10.800 personen in de leeftijd van 19 t/m 94 jaar in de regio Zuid-Holland

Nadere informatie

Lichamelijke gezondheid (19-64 jaar)

Lichamelijke gezondheid (19-64 jaar) 2a GEZONDHEIDSPEILING 2005 Het doel van de gezondheidspeiling is het volgen van ontwikkelingen in gezondheid en gezond gedrag. Ruim.0 personen in de leeftijd van t/m 94 in de regio Zuid-Holland Noord hebben

Nadere informatie

Ouderen met een verschillende etnische achtergrond verschillen niet of nauwelijks in hun bewegingspatroon.

Ouderen met een verschillende etnische achtergrond verschillen niet of nauwelijks in hun bewegingspatroon. Opleiding, gezin, etniciteit en gezondheid 6-plussers met een hogere opleiding voldoen vaker aan de norm Gezond Bewegen dan degenen met een lagere opleiding (HBO/academici 0; LO ). Ze wandelen en sporten

Nadere informatie

VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING 2012

VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING 2012 VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING De volwassenen en ouderenpeiling heeft als doel om op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en leefstijl van inwoners in kaart te brengen. Ongeveer.00 inwoners

Nadere informatie

Tabak, cannabis en harddrugs

Tabak, cannabis en harddrugs JONGERENPEILING 0 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn

Gezondheid en welzijn JONGERENPEILING 0 De jongerenpeiling heeft als doel om op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Ruim.00 jongeren in de leeftijd van t/m jaar in

Nadere informatie

Beweging, voeding en. (over)gewicht

Beweging, voeding en. (over)gewicht JONGERENPEILING 2008 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar)

Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar) 3a Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar) Deze factsheet beschrijft de resultaten van de gezondheidspeiling najaar 2005 van volwassenen tot 65 jaar in Zuid-Holland Noord met betrekking tot de geestelijke

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N LICHAMELIJKE GEZONDHEID V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 2 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013 Samenvatting Twente Versie 2, oktober 2013 Twente varieert naar stad en platteland In Twente wonen 626.500 mensen waarvan de helft woont in één van de drie grote steden. Tot 2030 zal de Twentse bevolking

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen Ouderenmonitor 2011 Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen De Ouderenmonitor is een onderzoek naar de lichamelijke, sociale en geestelijke

Nadere informatie

VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING 2009

VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING 2009 VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING 200 De volwassenen- en ouderenpeiling hee als doel om op systema sche wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van inwoners in kaart te brengen. Bijna.0 inwoners in

Nadere informatie

Ouderenonderzoek Kennemerland

Ouderenonderzoek Kennemerland Ouderenonderzoek Kennemerland Een onderzoek naar de gezondheid en het wel bevinden van 65-plussers en hun behoefte aan voor zieningen, zorg en vervoer. Ouderenonderzoek Kennemerland HET ONDERZOEK In het

Nadere informatie

Tabak, cannabis en harddrugs

Tabak, cannabis en harddrugs JONGERENPEILING 003 e jongerenpeiling heeft als doel om op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Ruim 3.00 jongeren in de leeftijd van t/m in de

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R ROKEN EN ALCOHOLGEBRUIK Jeugd 2010 5 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N GENOTMIDDELEN V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 5 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland 1 Dit is een voorlopige uitgave. Na de zomer 2013 komen definitieve tabellen beschikbaar. Gezondheidsenquête: volwassenen en senioren

Nadere informatie

23 65-plussers in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van de ouderenmonitor 2010

23 65-plussers in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van de ouderenmonitor 2010 23 65-plussers in de regio Gelre-IJssel Resultaten van de ouderenmonitor 2010 2011 Het gaat over het algemeen goed met onze 65-plussers. Zij voelen zich beter dan vijf jaar geleden en de deelname aan sportieve

Nadere informatie

Gezondheidsenquête Drenthe 2003. Tabellenboek Borger-Odoorn

Gezondheidsenquête Drenthe 2003. Tabellenboek Borger-Odoorn Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Tabellenboek Borger C.A. Bos, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog GGD Drenthe Overcingellaan 19 9401 LA Assen Tel.: 0592 306300 c.a.bos@ggddrenthe.nl n.van.zanden@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel

Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel In onderstaande tabellen zijn cijfers weergegeven met betrekking tot de gezondheid van Friezen in de gemeente Leeuwarderadeel. Daarnaast vindt u ook

Nadere informatie

Algemeen. Tabellenboek volwassenenmonitor 2008-2009 Maasdriel

Algemeen. Tabellenboek volwassenenmonitor 2008-2009 Maasdriel Tabellenboek volwassenenmonitor 2008-2009 Toelichting: In de eerste kolommen staan de cijfers van de gemeente, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. In de kolom "R'land" staat het totaalcijfer

Nadere informatie

Gezondheidsenquête Drenthe 2003

Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Tabellenboek C.A. Bos, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog GGD Drenthe Overcingellaan 19 9401 LA Assen Tel.: 0592 306300 c.a.bos@ggddrenthe.nl n.van.zanden@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

TABAK, ALCOHOL EN DRUGS

TABAK, ALCOHOL EN DRUGS TABAK, ALCOHOL EN DRUGS JONGERENPEILING De jongerenpeiling heeft als doel om op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en leefstijl van jongeren in kaart te brengen. Ongeveer.00 jongeren in de

Nadere informatie

Gezondheidspeiling 2012

Gezondheidspeiling 2012 FACTSHEET Gezondheidspeiling 212 Resultaten van de vierjaarlijkse gezondheidsenquête onder inwoners van 19 jaar en ouder in de regio Gooi en Vechtstreek SAMENVATTING Inwoners van Gooi en Vechtstreek voelen

Nadere informatie

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Zuid gezond en wel? Van de inwoners van Zuid heeft 81% een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor

Nadere informatie

Volwassenen in Assen

Volwassenen in Assen Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen December 2014 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Samenvatting gezondheidspeiling Wijdemeren

Samenvatting gezondheidspeiling Wijdemeren Samenvatting gezondheidspeiling Wijdemeren Een analyse van de gezondheidstoestand van de bevolking geeft zicht op de gezondheidsproblemen die in de regio en gemeente spelen en de groepen waarin die problemen

Nadere informatie

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen 7 8 - te weinig regie over eigen leven

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen 7 8 - te weinig regie over eigen leven Bron: Gezondheidsmonitor Regio Kennemerland 2012 Aantal ouderen (65 jaar en ouder) in Haarlemmermeer per 1-1-2013: 19.700 Functioneren en kwaliteit van leven Ziekten en aandoeningen Uitkomsten ouderen

Nadere informatie

Samenvatting Jong; dus gezond!?

Samenvatting Jong; dus gezond!? Samenvatting Jong; dus gezond!? Deel III Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Jong; dus gezond!? Gezondheidssituatie van de Jeugd (2004-2006) Regio Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

Noord gezond en wel?

Noord gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 gezond en wel? Meer dan twee derde van de inwoners van heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Hoogvliet Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Berdi Christiaanse Gea Schouten Bianca Stam Voorwoord In dit

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R VOEDING, BEWEGING EN GEWICHT K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Jeugd 2010 6 Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD

Nadere informatie

de bevolking van Aa en Hunze vergrijst, van 21% nu naar 35% in 2040.

de bevolking van Aa en Hunze vergrijst, van 21% nu naar 35% in 2040. Met deze factsheet biedt de GGD Drenthe u inzicht in de lokale gezondheidssituatie van de inwoners van de gemeente Aa en Hunze. U treft cijfers aan over de gezondheidsspeerpunten en risicogroepen. Hierbij

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Overschie Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Bianca Stam Berdi Christiaanse Gea Schouten Voorwoord In dit

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Bianca Stam Gea Schouten Berdi Christiaanse

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Stadscentrum Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Bianca Stam Gea Schouten Berdi Christiaanse Voorwoord In

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente IJsselmonde Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Gea Schouten Bianca Stam Berdi Christiaanse Voorwoord In

Nadere informatie

Nieuw-West gezond en wel?

Nieuw-West gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Nieuw-West gezond en wel? Twee derde van de inwoners van Nieuw-West heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers

Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers De gezondheid en participatie van Zeeuwse 65-plussers zijn in de afgelopen vijf jaar verbeterd. Ouderen voelen zich minder beperkt door de lichamelijke

Nadere informatie

Ouderen in Coevorden

Ouderen in Coevorden Ouderen in Resultaten van het ouderenonderzoek 2012 Over de gezondheid en leefgewoonten van ouderen September 2014 Versie 1.1 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

ketenzorg dementie Casemanagement dementie ketenzorg dementie ondersteuning bij dementie Casemanagement Dementie Rijnstreek

ketenzorg dementie Casemanagement dementie ketenzorg dementie ondersteuning bij dementie Casemanagement Dementie Rijnstreek ketenzorg dementie ketenzorg dementie Casemanagement Dementie Rijnstreek T (0172) 46 74 70 F (0172) 46 73 84 E meldpuntdementie@rijnland.nl voor inwoners van Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Leiderdorp,

Nadere informatie

Conclusies en aanbevelingen

Conclusies en aanbevelingen Achtergrondinformatie Opvoeding en opvoedingsondersteuning Gezondheid Lichamelijke en leefstijl gezondheid leefstijl en psychosociaal welbevinden Conclusies en aanbevelingen Ouderenmonitor Monitor kinderen

Nadere informatie

Monitor Volwassenen 2012

Monitor Volwassenen 2012 Monitor Volwassenen 2012 Enschede Man Vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar Aantal 149 217 114 113 139 131 116 115 366 6439 Geslacht Man 100 0 48 49 50 34 55 58 49 50 Vrouw 0 100 52 51 50 66 45 42 51

Nadere informatie

Ouderenmonitor Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen

Ouderenmonitor Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen Ouderenmonitor 2010 Tabellenboek Gemeente Tholen Colofon Ouderenmonitor 2010 Ons kenmerk: 1715 KW/ML (tweede herziene versie) december 2011 GGD, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster Epidemiologie

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek

Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Etniciteit volgens CBS-classificatie (uit GBA) Oldenzaal Twente hoog (HBO,

Etniciteit volgens CBS-classificatie (uit GBA) Oldenzaal Twente hoog (HBO, Monitor Volwassenen 2012 Etniciteit volgens CBS-classificatie (uit GBA) Nederlands 84 88 79 88 89 83 84 91 86 83 Marokkaans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Turks 9 2 12 6 2 6 9 1 6 4 Surinaams 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor 2013 - Hattem. Algemene gegevens

Tabellenboek Volwassenenmonitor 2013 - Hattem. Algemene gegevens Tabellenboek Volwassenenmonitor 2013 - Algemene gegevens Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 196 221 82 144 198 424 5459 N=196 N=221 N=80 N=141 N=196 N=417

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 3 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009

Nadere informatie

30 Gezondheid van volwassenen en ouderen in de regio Noord- en Oost-Gelderland

30 Gezondheid van volwassenen en ouderen in de regio Noord- en Oost-Gelderland 3 Gezondheid van volwassenen en ouderen in de regio Noord- en Oost-Gelderland resultaten van de monitor volwassenen en ouderen 12 13 Gezondheid is belangrijk! Mensen die zich gezond voelen kunnen beter

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Wat is E-MOVO q Onderzoek onder 2 e en 4 e klassers, nu 3 e keer q Vragenlijst wordt digitaal in klas ingevuld

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Delft. Sociale activiteiten Mantelzorg. Gezondheidsonderzoek. Eenzaamheid Steunpunten

Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Delft. Sociale activiteiten Mantelzorg. Gezondheidsonderzoek. Eenzaamheid Steunpunten Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Delft Resultaten van het Gezondheidsonderzoek 2012 Ondersteuning Beperkingen Sociale activiteiten Mantelzorg Gezondheidsonderzoek Eenzaamheid

Nadere informatie

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013 Samenvatting Losser Versie 1, oktober 2013 Lage SES, bevolkingskrimp en vergrijzing punt van aandacht in Losser In de gemeente Losser wonen 22.552 mensen; 11.324 mannen en 11.228 vrouwen. Als we de verschillende

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Noord Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Bianca Stam Gea Schouten Berdi Christiaanse Voorwoord In dit rapport

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Urk 19-11-2013

Omgevingsanalyse Urk 19-11-2013 Omgevingsanalyse Urk 19-11-2013 Programma Onderdeel Tijd Presentatie omgevingsanalyse 18.00-18.45 Interactief deel in twee groepen 18.45-19.30 Plenaire terugkoppeling 19.30-19.45 Afsluiting 19.45-20.00

Nadere informatie

Gezondheidsprofiel Boxtel Oost

Gezondheidsprofiel Boxtel Oost Gezondheidsprofiel Boxtel Oost Verbinden preventie-curatie Presentatie wijkteam 6 februari 2014 Marije Scholtens (GGD Hart voor Brabant), Nicole de Baat (Robuust) Programma 16.00 16.05 welkom en voorstelrondje

Nadere informatie

Lichamelijke gezondheid

Lichamelijke gezondheid Lichamelijke gezondheid Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 De ervaren gezondheid is een samenvattende gezondheidsmaat van alle gezondheidsaspecten zoals de

Nadere informatie

Regionale VTV 2011. Levensverwachting en sterftecijfers. Referent: Drs. M.J.J.C. Poos, R.I.V.M.

Regionale VTV 2011. Levensverwachting en sterftecijfers. Referent: Drs. M.J.J.C. Poos, R.I.V.M. Regionale VTV 2011 Levensverwachting en sterftecijfers Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Levensverwachting en sterftecijfers Auteurs: Dr. M.A.M. Jacobs-van

Nadere informatie

Beschrijving van de gezondheid van de inwoners van Eersel op basis van de monitors van de GGD.

Beschrijving van de gezondheid van de inwoners van Eersel op basis van de monitors van de GGD. Beschrijving van de gezondheid van de inwoners van Eersel op basis van de monitors van de GGD. Leefstijl De manier waarop we leven en het gedrag dat we vertonen zijn van invloed op de gezondheid. Een gezonde

Nadere informatie

Volwassenen in Noordenveld

Volwassenen in Noordenveld Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen December 2014 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING 2009

VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING 2009 VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING 0 De volwassenen- en ouderenpeiling hee als doel om op systema sche wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van inwoners in kaart te brengen. Bijna.0 inwoners in de

Nadere informatie

Beschrijving van de gezondheid van de inwoners van Reusel De Mierden op basis van de monitors van de GGD.

Beschrijving van de gezondheid van de inwoners van Reusel De Mierden op basis van de monitors van de GGD. Beschrijving van de gezondheid van de inwoners van Reusel De Mierden op basis van de monitors van de GGD. Leefstijl De manier waarop we leven en het gedrag dat we vertonen zijn van invloed op de gezondheid.

Nadere informatie

Ouderenbeleid met specifieke aandacht voor volksgezondheid. Raadsrotonde 22 september 2011

Ouderenbeleid met specifieke aandacht voor volksgezondheid. Raadsrotonde 22 september 2011 Ouderenbeleid met specifieke aandacht voor volksgezondheid Raadsrotonde 22 september 2011 Doelstelling Gedachtenwisseling over het ouderenbeleid en de uitvoering daarvan met specifieke aandacht voor volksgezondheid

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen

Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Haaksbergen epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Haaksbergen en de factoren die hierop

Nadere informatie

Beschrijving van de gezondheid van de inwoners van Bergeijk op basis van de monitors van de GGD

Beschrijving van de gezondheid van de inwoners van Bergeijk op basis van de monitors van de GGD Beschrijving van de gezondheid van de inwoners van Bergeijk op basis van de monitors van de GGD Leefstijl De manier waarop we leven en het gedrag dat we vertonen zijn van invloed op de gezondheid. Een

Nadere informatie

Samenvatting Volwassenen en hun gezondheid

Samenvatting Volwassenen en hun gezondheid Samenvatting Volwassenen en hun gezondheid Deel IV Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Volwassenen en hun gezondheid in de regio Nieuwe Waterweg Noord Vergelijking

Nadere informatie

Kinderen in Zuid gezond en wel?

Kinderen in Zuid gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Zuid gezond en wel? 1 Wat valt op in Zuid? Voor Zuid zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Ommen

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Ommen [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente In de gemeente gaven 478 ouders van ½- tot 12 jaar inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Raalte

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Raalte [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 460 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Utrecht gezond!2008-2013

Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht Noordwest Wijkgezondheidsprofiel 2010 Asn Actieplan fase 1, 2009-2010 1 2 Inhoud 1 Inleiding Wijkgerichte aanpak 4 Gerichte keuzes 4 Gebruikte gegevens 4 Noordwest en subwijken

Nadere informatie

40 De Staat van de Stad Amsterdam VIII

40 De Staat van de Stad Amsterdam VIII 3 Gezondheid Gezondheid is een belangrijke voorwaarde om te kunnen participeren in de samenleving. Fysieke en psychische beperkingen kunnen participatie belemmeren, omgekeerd kan participatie de gezondheid

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Utrecht gezond!2008-2013

Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht Overvecht Wijkgezondheidsprofiel 2010 Asn Actieplan fase 1, 2009-2010 1 2 Inhoud 1 Inleiding Wijkgerichte aanpak 4 Gerichte keuzes 4 Gebruikte gegevens 4 Utrecht Overvecht

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 420 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

OUDEREN SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN. Seniorenonderzoek 2008 Onderzoek bij zelfstandig wonenden van 65 jaar en ouder. Vitaal.

OUDEREN SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN. Seniorenonderzoek 2008 Onderzoek bij zelfstandig wonenden van 65 jaar en ouder. Vitaal. Ouderen SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN OUDEREN 11 Seniorenonderzoek 2008 Onderzoek bij zelfstandig wonenden van 65 jaar en ouder. De GGD Zuid-Holland West voorziet gemeenten in haar werkgebied van inzicht

Nadere informatie

Zo gezond zijn ouderen in de regio Amstelland en Diemen!

Zo gezond zijn ouderen in de regio Amstelland en Diemen! Zo gezond zijn ouderen in de regio Amstelland en Diemen! Factsheet Gezondheidsmonitor 2010 De GGD Amsterdam heeft in het najaar van 2010 de gezondheidssituatie van de oudere inwoners (65 jaar en ouder)

Nadere informatie

Lesbische en biseksuele vrouwen & homoseksuele mannen in Amsterdam: gezond en wel?

Lesbische en biseksuele vrouwen & homoseksuele mannen in Amsterdam: gezond en wel? Lesbische en biseksuele vrouwen & homoseksuele mannen in Amsterdam: gezond en wel? Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Kernpunten 1. Minder lichamelijke problemen bij homomannen De gezondheidsverschillen

Nadere informatie

1 2 JUNI 2013. Raadsinformatie. Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen:

1 2 JUNI 2013. Raadsinformatie. Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: Raadsinformatie Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: 1 2 JUNI 13 Raadsleden Fractieassistenten; Fractiemedewerkers; Raadsinformatie overig tactsheet gezondheidsmonitor MiniFactsheet_Gezondheidsonderzoek_Haarlemmermeer.pdf

Nadere informatie

volwassenmonitor 2009 Eerste resultaten van het onderzoek naar gezondheid en leefstijl van volwassenen in Limburg-Noord.

volwassenmonitor 2009 Eerste resultaten van het onderzoek naar gezondheid en leefstijl van volwassenen in Limburg-Noord. volwassenmonitor 2009 Eerste resultaten van het onderzoek naar gezondheid en leefstijl van volwassenen in Limburg-Noord. uitgave oktober 2010 Monitor volwassenen 2009 Eerste resultaten regio Limburg-Noord

Nadere informatie

Kinderen in Centrum gezond en wel?

Kinderen in Centrum gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Centrum gezond en wel? 1 Wat valt op in Centrum? Voor Centrum zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van

Nadere informatie

Toelichting Gebruikte vragen en definities Ervaren gezondheid Chronische aandoeningen Beperking Gewicht Welbevinden

Toelichting Gebruikte vragen en definities Ervaren gezondheid Chronische aandoeningen Beperking Gewicht Welbevinden Tabellenboek Toelichting In dit tabellenboek van de Gezondheidspeiling 2012 staan de regionale resultaten van de Gezondheidspeiling 2012 (deel 1), de regionale resultaten van de assenen en en uitgesplitst

Nadere informatie

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Edam-Volendam. Er is apart gekeken naar de woonkernen Edam en Volendam.

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Edam-Volendam. Er is apart gekeken naar de woonkernen Edam en Volendam. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Edam-Volendam Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Utrecht gezond!2008-2013

Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht Zuid Wijkgezondheidsprofiel 2010 Asn Actieplan fase 1, 2009-2010 1 2 Inhoud 1 Inleiding Wijkgerichte aanpak 4 Gerichte keuzes 4 Gebruikte gegevens 4 Utrecht Zuid en subwijken

Nadere informatie

Gezondheid in de Midden-IJssel/Oost-Veluwe Resultaten van de Monitor volwassenen en ouderen 2012

Gezondheid in de Midden-IJssel/Oost-Veluwe Resultaten van de Monitor volwassenen en ouderen 2012 Gezondheid in de Midden-IJssel/Oost-Veluwe Resultaten van de Monitor volwassenen en ouderen 2012 mw. A. de Lange Barsukoff, MSc., epidemioloog mw. ir. P. Boluijt, epidemioloog mw. ir. C. Capel, beleidsadviseur

Nadere informatie

Gezondheid in de Achterhoek

Gezondheid in de Achterhoek Gezondheid in de Achterhoek Resultaten van de Monitor volwassenen en ouderen 2012 mw. A. de Lange Barsukoff, MSc., epidemioloog mw. ir. P. Boluijt, epidemioloog mw. ir. C. Capel, beleidsadviseur mw. dr.

Nadere informatie

Lokale resultaten Iedereen Gezond & Wel?! Utrechtse Heuvelrug

Lokale resultaten Iedereen Gezond & Wel?! Utrechtse Heuvelrug Lokale resultaten Iedereen Gezond & Wel?! In navolging van het volwassenenonderzoek in 2004 heeft de GGD Midden-Nederland in het najaar van 2008 een gezondheidsenquête gehouden onder volwassenen in de

Nadere informatie

Leefstijl. 6.1 Inleiding. 6.2 Roken

Leefstijl. 6.1 Inleiding. 6.2 Roken Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2004. De gegevens mogen met bronvermelding (H van Lindert, M Droomers, GP Westert.. Een kwestie van verschil: verschillen in zelfgerapporteerde leefstijl, gezondheid

Nadere informatie

Welzijn en (gezondheids)zorg

Welzijn en (gezondheids)zorg Hoofdstuk 14 Welzijn en (gezondheids)zorg 14.1 Inleiding Een belangrijke doelgroep voor het welzijns- en zorgbeleid zijn de ouderen. Dit hoofdstuk begint daarom met het in kaart brengen van deze groep

Nadere informatie

Zo gezond is Amstelveen!

Zo gezond is Amstelveen! Zo gezond is Amstelveen! Factsheet Gezondheidsmonitor 2010 In deze factsheet leest u de belangrijkste uitkomsten uit de Gezondheidsmonitor 2010. Deze monitor is uitgevoerd onder inwoners van 19 jaar en

Nadere informatie

Water drinken. Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad

Water drinken. Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad Water drinken Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad Deelnemers In de eerste maanden van 215 hebben 339 ouders die de 5 Centra Jong (CJ) in Zaanstad bezochten een vragenlijst ingevuld over hun kind

Nadere informatie

Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Versie 1, oktober 2013 Bevolkingskrimp en vergrijzing punt van aandacht in Noaberkracht Dinkelland Tubbergen In Noaberkracht Dinkelland Tubbergen wonen 47.279

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERZOEK 2008

VOLWASSENENONDERZOEK 2008 VOLWASSENENONDERZOEK 2008 GEMEENTE UITGEEST SOCIALE OMGEVING WOONOMGEVING RISICOGROEPEN GEZONDHEIDSVOORZIENINGEN LEEFSTIJL ACHTERGRONDGEGEVENS ALGEHELE GEZONDHEID VOLWASSENENONDERZOEK GEMEENTE UITGEEST

Nadere informatie

Factsheet gezondheid van vrouwen en mannen

Factsheet gezondheid van vrouwen en mannen Factsheet gezondheid van vrouwen en mannen Aandeel vrouwen en mannen dat in het afgelopen jaar last heeft gehad van de 10 meest voorkomende langdurige aandoeningen/ziekten bij vrouwen*, 2011/2012 1 migraine

Nadere informatie

Vergelijking tussen gemeenten (Ervaren gezondheid: zeer goed tot goed)

Vergelijking tussen gemeenten (Ervaren gezondheid: zeer goed tot goed) taat van 2014 rvaren gezondheid oeveel procent van de inwoners beoordeelt zijn/ haar gezondheid als goed? 82,2% beoordeelt eigen gezondheid als goed rvaren gezondheid, ook wel subjectieve gezondheid of

Nadere informatie

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt.

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt. IJsselland GENOTMIDDELEN Jongerenmonitor 1 4% ooit alcohol gedronken.163 jongeren School Klas 13-14 jaar Klas 4 1-16 jaar 4% weleens gerookt % ooit wiet gebruikt Genotmiddelen Psychosociale gezondheid

Nadere informatie

Kinderen in West gezond en wel?

Kinderen in West gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in West gezond en wel? 1 Wat valt op in West? Voor West zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Gezond ouder worden in Zeeland

Gezond ouder worden in Zeeland Gezond ouder worden in Zeeland Resultaten van de Ouderenmonitor Zeeland 2010 Gezondheid heeft bij ouderen een andere betekenis dan bij jongeren. Preventie en zorg richt zich bij de jongere leeftijdsgroepen

Nadere informatie