uw Direct Mailzendingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "uw Direct Mailzendingen"

Transcriptie

1 uw Direct Mailzendingen definitie & beelden uw Direct Mailzendingen definitie & beelden ons! Onder behoud drukfouten - V.U.: Dirk Oosterlinck Muntcentrum, 1000 Brussel RPR Brussel OIP Code cmyk + OUTLINE cmyk

2 Direct Mail, efficiënt instrument tegen delig tarief... Bewezen efficiëntie U hebt besloten om Direct Mail in te zetten als communicatiemedium. Een uitstekende keuze! Direct Mail is immers efficiënt medium. Wist u dat 78 % de geadresseerde commerciële zendingen wordt geopend en dat de consument gemiddeld 1 minuut en 52 seconden besteedt aan het lezen Direct Mail? Direct Mail biedt u de mogelij kheid om de ROI uw campagnes te vergroten. U spreekt uw doelgroep rechtstreeks en persoonlij k aan, wat hen aanzet om direct te reageren. bpost wil dit medium dan ook promoten en biedt u delig tarief 1 DM-zendingen. Maar om daar te profiteren moet de inhoud uw zendingen aan de drie hiernaast beschreven categorieën beantwoorden. Definitie Direct Mail is niet-verplicht communicatiemiddel dat op naam naar aantal burgers of (potentiële) klanten wordt gestuurd. Als direct communicatie-instrument, heeft Direct Mail één doel: de geadresseerde overtuigen om of meer producten of diensten te kopen of te consumeren, of om te handelen in algem belang. Dit gebeurt in context totale vrijheid, dit wil zeggen: zonder dat de geadresseerden enige wettelij ke of contractuele verplichting hebben om te handelen. De kenmerken Direct Mail Een Direct Mail moet steeds zelfde afzender 2, gewicht en formaat hebben. Bovendien moet het steeds dezelfde commerciële actie betreffen en moet de zending verstuurd worden naar aanzienlijk aantal personen 3. De gepersonaliseerde inhoud moet voldoen aan de opgestelde richtlijnen zoals verder beschreven in deze brochure. Direct Mail-zendingen die beantwoorden aan deze criteria kunnen deel uitmaken en dezelfde afgifte. Bij afgifte uw Direct Mail-zendingen wordt nagegaan of voldaan is aan deze waarden. Wilt u er zeker zijn dat de afgifte vlekkeloos verloopt, zorg er dan dat u bij afgifte uw zendingen steeds 2 specimens aflevert. In geval tegenstrijdigheden wat in dit document beschreven is, primeren de algemene waarden die toepassing zijn op de betrokken dienst, de MassPost-Gids en de postreglementering. 1 U Vraag vindt ons meer gerust informatie de tarieven. over onze tarieven op 2 Afzender betekent elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de Afzender oorsprong betekent ligt elke de aan natuurlijke de geadresseerden persoon of rechtspersoon gerichte boodschap. die aan de oorsprong ligt de aan de geadresseerden gerichte boodschap zendingen de zendingen die in MassPost(Hyper)Center worden 500 zendingen de zendingen die in MassPost (Hyper)Center worden afgegeven. afgegeven.

3 beelden beelden Direct Mail-zendingen Direct Mail-zendingen Direct Mail-zendingen 1 Zendingen commerciële of promotionele aard Zendingen commerciële of promotionele aard Zendingen commerciële of promotionele aard Promotioneel doel Promotioneel doel Promotioneel doel promotionele boodschap staal promotionele kortingsbonnen, boodschap aankoopbonnen cadeaucheques staal die niet inwisselbaar zij n geld promotionele boodschap staal prospectiebrieven kortingsbonnen, aankoopbonnen door bij beeld financiële cadeaucheques instellingen die ter niet promotie inwisselbaar nieuwe zij financiële geld kortingsbonnen, aankoopbonnen cadeaucheques die niet inwisselbaar zij n geld diensten (verzekeringen, prospectiebrieven kredieten door...) bij beeld financiële instellingen ter promotie nieuwe financiële prospectiebrieven door bij beeld financiële instellingen ter promotie nieuwe financiële diensten (verzekeringen, spontane kredieten communicatie...) bon deelname aan trekking, tombola of diensten (verzekeringen, kredieten...) wedstrij d spontane communicatie bon deelname aan trekking, tombola of spontane communicatie bon deelname aan trekking, tombola of wedstrij brieven als doel meer bezoekers naar verkooppunt te krij gen (winkel, website) wedstrij d brieven brieven in het als kader doel meer bezoekers informatieve naar verkooppunt promotionele te krij actie gen (winkel, wachtwoord, website) als doel meer bezoekers naar verkooppunt te krij gen (winkel, website) login of toegangscode brieven in het kader website (zonder informatieve toegang tot gepersonaliseerde promotionele actie of beheersinformatie) wachtwoord, login of toegangscode brieven in het kader website (zonder informatieve toegang tot gepersonaliseerde promotionele actie of beheersinformatie) wachtwoord, login of toegangscode website (zonder toegang tot gepersonaliseerde of beheersinformatie) Commercieel doel of aanzetten tot aankoop Commercieel doel of aanzetten tot Commercieel doel catalogi of aanzetten (door tot de afzender aankoop en proactief opgestuurd) catalogi (door de afzender opendeurdag en proactief opgestuurd) catalogi (door de afzender opendeurdag proactief opgestuurd) opendeurdag Doel klantenbinding Doel klantenbinding Doel klantenbinding verkregen getrouwheidskaarten zonder betalings- of kredietoptie () verkregen getrouwheidskaarten salon, zonder tentoonstelling, betalings- of kredietoptie handelsbeurs verkregen getrouwheidskaarten zonder betalings- of kredietoptie () stel tot deelname aan getrouwheidsprogramma, salon, tentoonstelling, evenals handelsbeurs het verzenden () stel tot deelname aan getrouwheidsprogramma, salon, tentoonstelling, evenals handelsbeurs het verzenden getrouwheidskaart of afrekening punten die werden verzameld in het kader getrouwheidskaart stel of tot deelname afrekening aan punten getrouwheidsprogramma, die werden verzameld evenals in het het kader verzenden getrouwheidsprogramma en zonder betalings- of kredietoptie getrouwheidsprogramma getrouwheidskaart of en zonder afrekening betalings- punten of kredietoptie werden verzameld in het kader getrouwheidsprogramma en zonder betalings- of kredietoptie vragenlij sten in het kader marktstudie of consumentenenquête vragenlij boodschappen sten in het kader als doel het inzamelen marktstudie of giften zonder consumentenenquête verbintenis vragenlij boodschappen sten in het kader als doel het inzamelen marktstudie of giften zonder consumentenenquête verbintenis boodschappen als doel het inzamelen giften zonder verbintenis 2 Promotionele zendingen algem belang Promotionele zendingen algem belang Promotionele zendingen algem belang Doel algemene informatie Doel algemene informatie Doel Campagnes algemene preventieve informatie geneeskunde (mammografie, rookvrije dag) Campagnes Promotiecampagnes preventieve energiebesparing geneeskunde (mammografie, rookvrije dag) Campagnes Promotiecampagnes preventieve energiebesparing geneeskunde (mammografie, rookvrije dag) Campagnes verkeersveiligheid Promotiecampagnes Campagnes verkeersveiligheid energiebesparing Campagnes die aanzetten tot recycleren, afvalzak bij de zending gevoegd Campagnes die aanzetten verkeersveiligheid tot recycleren, afvalzak bij de zending gevoegd Campagnes die aanzetten tot recycleren, afvalzak bij de zending gevoegd 3 gemtelijk blad gemtelijk nieuwsbrief of blad bedrijfsblad dat naar de werknemers wordt gestuurd gemtelijk nieuwsbrief of blad informatieblad bedrijfsblad dat naar de dat leden naar de werknemers vereniging wordt wordt gestuurd gestuurd nieuwsbrief informatieblad of bedrijfsblad dat naar de dat leden naar de werknemers vereniging wordt gestuurd informatieblad dat naar de leden vereniging wordt gestuurd 4 Onder behoud naleving de algemene principes beschreven in deze brochure en in de algemene waarden. 4 Onder De lijst behoud beelden naleving is niet volledig. de In algemene geval principes twijfel belt beschreven u best op in 02 deze 201 brochure en in de algemene waarden. De lijst beelden is niet volledig. In geval twijfel belt u best op Onder behoud naleving naleving de algemene de algemene principes principes beschreven beschreven in deze brochure in deze brochure en in de algemene en in de waarden. algemene waarden. De lijst beelden is niet volledig. In geval twijfel belt u best op De lijst beelden is niet volledig. In elk geval twijfel belt u best op (059) Goekint Graphics, Divisie ZEN-DING.

4 de volgende zendingen worden niet beschouwd als DirectMail 5, maar Mail 5, komen maar komen onder bepaalde onder bepaalde waarden waarden wel in aanmerking wel aanmerking het delige het brieven-tarief delige brieven-tarief 6 AdminMail 6 Zendingen die als gevolg de wet of contract verplichte communicatie bevatten Verplichting als gevolg de wet fiscaal attest en belastingaangifteformulier uitnodiging de autokeuring proces-verbaal de politie pensioenbericht of SIS-kaart Contractuele verplichting groene/grijze kaart brieven die wijzigingen aankondigen in verband producten of diensten als de wijzigingen invloed hebben op de contractuele waarden zoals de aankondiging prijsindexering verzoek om betaling brandverzekering of factuur verzoek om betaling schot, bijdrage of premie betalingsherinnering of financieel overzicht Zendingen na verkoop producten of diensten Digipass, pincode, ziekenfondsklevers Document dat verwijst naar precies en gepersonaliseerd bedrag zoals het bedrag geplaatste bestelling, kredietreserve of voldane schenking formulier in verband erstand (water, gas of elektriciteit) Bevestiging bestelling lidkaarten of verplichte toegangskaarten om lid te worden sportclub of culturele club, vereniging, winkel, partij of vakbond Brieven verstuurd in het kader getrouwheidsprogramma dat niet volledig is betalings- of kredietfaciliteiten omvat, de verzending getrouwheidskaarten betrekking tot dergelijke programma s kaarten die toegang verlenen tot sociale of contractuele rechten (kaart aanvullende verzekering enz.) waardedocumenten naar klanten, leden, werknemers maaltijdcheques, vakantiecheques Niet-promotionele informatieve communicatie medisch attest examenresultaten of schoolrapporten bankkaartnummer of inschrijvingsnummer gemtelijke communicatie over openbare werkzaamheden Opmerking Valt uw zending op basis de inhoud in de categorie Direct Mail, maar bevat ze ook gegevens of informatie die thuishoort in de categorie Brieven? Dan wordt uw hele zending beschouwd als Brief. 5 Onder behoud naleving de de algemene principes principes beschreven beschreven in deze in brochure deze brochure en in de en algemene in de algemene waarden. waarden. De lijst beelden is niet is niet volledig. volledig. In geval In geval twijfel belt twijfel u best belt op u 02 best 201 op 11 (059) Het versturen brieven komt komt in bepaalde in bepaalde gevallen gevallen in aanmerking aanmerking tarieven tarieven die deliger die deliger zijn dan de zijn (non-)prior-tarieven. dan de (non-)prior-tarieven. De definitie De briefzendingen definitie is ruimer dan briefzendingen wat wordt afgebakend is ruimer door dan de wat hierboven wordt afgebakend vermelde niet-exhaustieve door de hierboven lijst vermelde beelden. niet-exhaustieve Neem meer lijst informatie beelden. gerust contact Neem op meer uw Account informatie Manager gerust of ons contact Service op Centre Goekint op Graphics, Divisie ZEN-DING.

5 de personalisatiemogelijkheden Direct Mail We zien drie afzonderlijke categorieën: 1 Zendingen commerciële of promotionele aard Zendingen als doel commerciële prospectie, klantenbinding informatie over producten en diensten, zonder verplichting wege de geadresseerde de afzender. Deze categorie Direct Mail biedt u grote vrijheid om uw campagnes te personaliseren en zo de impact er te verhogen. Geadresseerde zendingen identieke inhoud, uitzondering de hieronder opgesomde gepersonaliseerde velden die tot doel hebben de doelgroepbepaling zelfde Direct Marketing-campagne te verbeteren. Personalisatiemogelijkheden De gegevens, ()naam, adres, bedrij fsnaam, geboortedatum en adres De activiteitensector, de plaats en de datum de zending De naam en de functie de persoon die de communicatie ondertekent De datum, het uur, de locatie commerciële of promotionele manifestatie De toegangscode website in het exclusieve en tij delij ke kader promotieactie De punten behaald in het kader klantenbindingsactie (niet inwisselbaar geld) Een gepersonaliseerd bedrag in specie in het kader actie waarbij de geadresseerde wordt aangemoedigd om precieze aankoopof giftdoelstelling te behalen, identiek alle geadresseerden De identificatienummers zoals het telefoon-, kaart-, contract- of klantnummer die de identificatie de geadresseerde als persoon mogelij k maken De promotionele blikgers (formulering teksten, kleuren afbeeldingen aangepast volgens de doelgroep, zonder de aard de hoofdboodschap te veranderen) 2 Promotionele zendingen algem belang Niet-commerciële en facultatieve zendingen als doel promotie algem belang bestemd het grote publiek. De doelstelling de communicatie is informatief en heeft tot doel het gedrag de geadresseerde te wijzigen of tot actie aan te zetten. Geadresseerde zendingen identieke inhoud, behalve de naam, het adres en het identificatienummer de geadresseerde. 3 Facultatieve zendingen die informatieve, namelijk niet-commerciële, boodschap overbrengen, bestemd beperkte groep geadresseerden die band hebben de afzender (zoals medewerkers of leden). Geadresseerde zendingen identieke inhoud, behalve de naam, het adres en het identificatienummer de geadresseerde. 1, 2, 3 : bijlage al dan niet gepersonaliseerde toegelaten inhoud: coupons, stalen of bonnen zonder geldwaarde, getrouwheidskaarten

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt www.mineco.fgov.be januari 2005 de Spamming IN 24 VRAGEN & ANTWOORDEN de Spamming

Nadere informatie

Praktische gids voor e-mail marketing

Praktische gids voor e-mail marketing Praktische gids voor e-mail marketing Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Voorbereiding... 4 3. Adressen... 6 4. Het bericht... 9 5. Het verzenden...13 6. De resultaten...15 7. Besluit...16 Copyright Tales PVA20080517a0-TAL

Nadere informatie

Editie 2010. De businessoplossingen

Editie 2010. De businessoplossingen Editie 2010 De businessoplossingen van DE POST ALLE TROEVEN BINNEN HANDBEREIK OM U TE ONDERSTEUNEN IN UW ACTIVITEITEN. Beste klant, Uw onderneming dagelijks ondersteunen en gepaste oplossingen aanbrengen,

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN VOOR "COMMUNICATIEOPLEIDINGEN" NAVISIONCODE: 151HRM 1 ALGEMEEN... 4 1.1 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE

AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE Voor in België gevestigde feitelijke verenigingen 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE FEITELIJKE VERENIGING (in te vullen in hoofdletters) Gekozen taal: NL FR EN Benaming

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Wij hebben de belangrijkste zaken van deze AV even overzichtelijk voor je samengevat:

Algemene Voorwaarden. Wij hebben de belangrijkste zaken van deze AV even overzichtelijk voor je samengevat: Algemene Voorwaarden Welkom bij Fabletics.nl! Fabletics is een online platform waar je active-, sportswear en sportaccessoires kunt vinden. Onze Fabletics producten worden ofwel aangeboden in als afzonderlijke

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

Frankeermachine. Gebruikersgids

Frankeermachine. Gebruikersgids Frankeermachine Gebruikersgids 2 Inhoud 1. INLEIDING 1. Gebruikstoelating... 6 2. Identificatienummer van uw Frankeermachine... 6 3. Bevoorraden van de frankeerrekening... 7 2. AAN DE SLAG MET UW FRANKEERMACHINE

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET SUBSIDIES VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN NIET-PERIODIEKE PUBLICATIES < verwijder het hiernavolgende sectie-einde niet! het bepaalt de opmaak van alle volgende

Nadere informatie

Op de relatie tussen u en ons met betrekking tot de Icesave rekening(en) zijn deze Icesave Voorwaarden van toepassing.

Op de relatie tussen u en ons met betrekking tot de Icesave rekening(en) zijn deze Icesave Voorwaarden van toepassing. 1 of 10 04.06.08 10:01 Algemene voorwaarden Deze Icesave Voorwaarden worden ook in het Engels beschikbaar gesteld. De Nederlandse tekst is bindend en prevaleert in het geval van een tegenstrijdigheid tussen

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst. A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C WAARSCHUWING ROCOLUC biedt u op de website www.casinobelgium.be kansspelen aan. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

Nadere informatie

e-masspost User Guide

e-masspost User Guide e-masspost User Guide Laatste wijziging: januari 2011 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is e-masspost?...3 1.2 Welke zijn de principes om tot e-masspost toegang te hebben?...3 2 Hoe toegang krijgen tot e-masspost?...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie : 2.3 2009 2012 Tcob Hosting, Zevenbergschen Hoek Nederland.

Algemene Voorwaarden. Versie : 2.3 2009 2012 Tcob Hosting, Zevenbergschen Hoek Nederland. Algemene Voorwaarden Versie : 2.3 2009 2012 Tcob Hosting, Zevenbergschen Hoek Nederland. Tcob hosting (mijnhosting.com) Adres: De vang 29 4765 AZ Zevenbergschen Hoek Postadres : De vang 29 4765 AZ Zevenbergschen

Nadere informatie

Spam in België Stand van zaken in juli 2003

Spam in België Stand van zaken in juli 2003 KONINKRIJK BELGIE COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER Spam in België Stand van zaken in juli 2003 I. WAT IS SPAM? II. HET OPTREDEN VAN DE COMMISSIE 1. De resultaten van de Spambox

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROSPECT PACK. - versie van 12 februari 2015-

ALGEMENE VOORWAARDEN PROSPECT PACK. - versie van 12 februari 2015- ALGEMENE VOORWAARDEN PROSPECT PACK - versie van 12 februari 2015- De dienst Prospect Pack (de "Dienst") is een nieuwe commerciële dienst die werd ontwikkeld door bpost, naamloze vennootschap van publiek

Nadere informatie

Mexx Privacy Policy. 1. Reikwijdte van de Privacy Policy

Mexx Privacy Policy. 1. Reikwijdte van de Privacy Policy Mexx Privacy Policy 1. Reikwijdte van de Privacy Policy Deze privacy policy (Privacy Policy) is van toepassing op alle persoonlijke informatie van consumenten die door Mexx Europe B.V. en aan haar gelieerde

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Kind en Gezin Ontwerper Kind

Nadere informatie

Webmess@ge. a d v a n c e d d i r e c t e - m a i l m a r k e t i n g. p o w e r e d b y

Webmess@ge. a d v a n c e d d i r e c t e - m a i l m a r k e t i n g. p o w e r e d b y p o w e r e d b y Waarom e-mail marketing? E-mail marketing is een uitstekende manier om interactief met klanten, prospecten, leden, leveranciers of medewerkers te communiceren. In verhouding met andere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1

ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1 ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Toepasselijkheid... 3 Artikel 3. Aanbiedingen en offertes... 3 Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen...

Nadere informatie

zeg je oude adres vaarwel, niet de brieven die daar nog toekomen

zeg je oude adres vaarwel, niet de brieven die daar nog toekomen do my move nieuw! nu ook online zeg je oude adres vaarwel, niet de brieven die daar nog toekomen V.6.1 binnenkort verhuizen? Tijd om even aan Do My Move te denken: uw post volgt u op de voet! Bij een verhuis

Nadere informatie

directe investering Laat het grote publiek u financieren!

directe investering Laat het grote publiek u financieren! * directe investering Laat het grote publiek u financieren!! * praktischegids voor coöperaties en vzw s * 1 * VOORWOORD Autonome financiering én de band tussen coöperatie of vzw en publiek versterken:

Nadere informatie

SAXO BANK (BELGIUM) SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN DIT FORMULIER

SAXO BANK (BELGIUM) SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN DIT FORMULIER INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN DIT FORMULIER Voordat u dit formulier invult, dient u zich ervan te verzekeren dat u aandachtig alle informatie over uw Saxo Bank handelsrekening hebt gelezen en begrepen,

Nadere informatie

VERTROUWEN INTEGRITEIT TRANSPARANTIE. Nexans ethische en zakelijke gedragscode ENGAGEMENT LOYALITEIT VERTROUWELIJKHEID RESPECT CONFORMITEIT DIALOOG

VERTROUWEN INTEGRITEIT TRANSPARANTIE. Nexans ethische en zakelijke gedragscode ENGAGEMENT LOYALITEIT VERTROUWELIJKHEID RESPECT CONFORMITEIT DIALOOG VERTROUWEN INTEGRITEIT TRANSPARANTIE Nexans ethische en zakelijke gedragscode ENGAGEMENT LOYALITEIT VERTROUWELIJKHEID RESPECT CONFORMITEIT DIALOOG Voorwoord 01 Nexans onderschrijft het Mondiaal Pact 02

Nadere informatie

LEIDRAAD. Regelgeving overheidsopdrachten. Toepassing op gesubsidieerde organisaties en verenigingen

LEIDRAAD. Regelgeving overheidsopdrachten. Toepassing op gesubsidieerde organisaties en verenigingen LEIDRAAD Regelgeving overheidsopdrachten Toepassing op gesubsidieerde organisaties en verenigingen 1 Inleiding p. 3 Toepassing van de regelgeving overheidsopdrachten p. 5 1. Personeel toepassingsgebied

Nadere informatie

Onze opdracht : maatschappelijk verantwoord beleggen

Onze opdracht : maatschappelijk verantwoord beleggen Onze opdracht : maatschappelijk verantwoord beleggen Een transparante kijk op duurzaam beleggen Inhoud Beleggen met eerbied voor onderlinge waarden Ethias volgt de strengste gedragscodes Ethias sluit zich

Nadere informatie

Rapport. Elektronische facturatie:

Rapport. Elektronische facturatie: Rapport Elektronische facturatie: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie in 2013 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Wettelijk kader... 4 1.1.1

Nadere informatie

Bescherming van persoonsgegevens in België

Bescherming van persoonsgegevens in België Bescherming van persoonsgegevens in België Inhoudsopgave Inleiding... 3 Enkele nuttige definities... 5 Voorafgaande formaliteit... 8 Verzameling van gegevens... 10 Onder welke voorwaarden mogen persoonsgegevens

Nadere informatie

Mamut Business Software. Introductie. Mamut Enterprise Klant- en Partner Web

Mamut Business Software. Introductie. Mamut Enterprise Klant- en Partner Web Mamut Business Software Introductie Mamut Enterprise Klant- en Partner Web Introductie in uitbreiding van Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Klant- en Partner Web Versjon: 12 Innhoud KLANT- EN PARTNER

Nadere informatie

DG JUSTITIE LEIDRAAD. betreffende

DG JUSTITIE LEIDRAAD. betreffende DG JUSTITIE LEIDRAAD betreffende Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van

Nadere informatie