Ons kenmerk Aantal bijlagen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ons kenmerk 05.0031485. Aantal bijlagen"

Transcriptie

1 Openingstijden: maandag t/m vrijdag uur Aan de fractie van PvdA t.a.v. Renate Bos en Rutger Zwart Stadhuis, kamer 21 Mariënburg PS Nijmegen Telefoon (024) Telefax (024) Postadres Postbus BB Nijmegen Giro Datum Datum uw brief Ons kenmerk Contactpersoon Austin van Gaal Onderwerp Vragen omtrent de Geld Terugregeling Aantal bijlagen Doorkiesnummer Op 31 oktober 2005 heeft de PvdA-fractie een vijftal vragen gesteld naar de uitvoering en voorlichting omtrent de Geld Terug regeling. 1. In hoeverre deelt u onze conclusie dat de informatievoorziening over de GeldTerugRegeling (GTR) slecht is? Heeft u een verklaring voor de slechte bekendheid ervan? 2. Wat heeft u gedaan om de GTR bekendheid te geven? Op voorhand delen wij niet de conclusie dat de informatievoorziening slecht is. Wel is ons College van mening dat het gebruik van de regeling moet worden gestimuleerd. Hierbij volgt allereerst een overzicht van de informatieactiviteiten in de laatste zes maanden. Tevens worden de activiteiten welke we nog gaan ondernemen benoemd. Direct mailing Begin mei is een brief, met een toelichting op de regeling inclusief een aanvraagformulier, naar alle klanten met een WWB-uitkering gestuurd. Brug Medio mei is er een advertentie geplaatst in de Brug. Nijmegenaren die geen WWB uitkering ontvangen, maar mogelijk wel voor de Geld Terugregeling in aanmerking komen, werden daarin op de regeling gewezen. Tevens werd beschreven hoe zij de tegemoetkoming kunnen aanvragen. Deze advertentie is daarna nog 2 keer via de Brug onder de aandacht van de Nijmeegse burgers gebracht.

2 1 Algemene voorlichting In de algemene voorlichting, zoals in de gids '"Zorg" voor uw Inkomen' is de regeling opgenomen. Tevens worden klanten aan de balie bij Loket Zorg en Inkomen en door klantmanagers van Werk en Inkomen gewezen op deze regeling en worden aanvraagformulieren meegegeven. Verder zijn door Unitas ook aanvraagformulieren verspreid tijdens hun cursussen. Internet Op de Digitale Balie, de ingang voor alle vragen van burgers over de gemeente Nijmegen, staat correct beschreven dat de NijmegenPas beëindigd is en er een Geld Terugregeling is. De Geld Terugregeling staat zeer uitgebreid omschreven. Wel werd er op één andere plek van de Nijmeegse site verwezen naar een oude voorlichtingsfolder met inkomensaanvullende maatregelen, waarin de NijmegenPas vernoemd werd. Toen dit werd geconstateerd, is de oude voorlichtingsfolder nog dezelfde dag verwijderd. Communicatie gericht op de klant De communicatie is tot dusverre op de individuele klant gericht geweest. Met de invoering van de Geld Terugregeling is beoogd het stigma van NijmegenPas-houder, welke een bonnetje bij de penningmeester van de voetbalclub moest inleveren om een korting op de contributie te krijgen, te voorkomen. Eén van de belangrijkste bezwaren tegen de NijmegenPas was immers dat de pashouder zich als inwoner met een minimuminkomen bekend moest maken bij de organisatie waar hij korting wilde krijgen. Daarnaast moesten ook de organisaties en winkels zich opgeven voor deelname. Daardoor gaf de NijmegenPas de gebruikers een beperkte keus uit korting bij winkels en het aanbod aan participatiemogelijkheden, maar was er een grotere bekendheid bij deelnemende organisaties en winkels. Bij de Geld Terugregeling is de directe betrokkenheid van organisaties bij de uitvoering sterk verminderd. Dit verklaart waarom ze een minder actieve rol innemen in de informatievoorziening en de informatievoorziening minder op deze organisaties gericht is. Waarom een Geld Terug regeling? Afsluitend dient in ogenschouw genomen te worden dat naast de stigmatiserende werking van de NijmegenPas, ook de WWB en de hoge beheerskosten tot de totstandkoming van de Geld Terugregeling heeft bijgedragen. De nieuwe Wwb beperkt de mogelijkheden voor categoriale bijzondere bijstand, waardoor inkomensbeleid is voorbehouden aan het rijk. Gemeenten mogen geen pas meer uitgeven waarin ook korting op puur commerciële activiteiten is inbegrepen (korting in winkels b.v.). Categoriale verstrekking voor maatschappelijke participatie is onder de WWB wel mogelijk middels een Geld Terugregeling.

3 2 Een financiële reden om de NijmegenPas te vervangen waren de hoge beheerskosten voor brochure, mailing, acquisitie en pasjes. Daarbij maakte maar 1/3 de van de pasbezitter gebruik van de NijmegenPas. De doelgroep is door de WWB beperkter dan die bij de NijmegenPas: zo zullen bijvoorbeeld ouderen met een hoger inkomen niet in aanmerking komen. Tot de doelgroep van de Geld Terugregeling behoren namelijk uitsluitend inwoners van Nijmegen van 18 jaar of ouder, met een inkomen op bijstandsniveau en hun eventuele inwonende kinderen. Voor personen van 65 jaar en ouder geldt een maximuminkomen van 120% van het relevante bijstandsniveau. Studenten worden van de regeling uitgesloten. 3. Hoeveel aanvragen voor de GTR zijn er in 2005 gedaan? Is dit meer of minder dan verwacht? Hoeveel geld is in 2005 in het kader van de GTR uitgekeerd? Is dit meer of minder dan begroot? De Geld Terugregeling is in mei 2005 van start gegaan. In de periode mei tot en met september 2005 zijn er 913 aanvragen toegekend, 80 afgewezen en 141 aanvragen buiten behandeling gelaten. Een bedrag van ,00 is tot en met september 2005 uitgekeerd. Het aantal toegekende aanvragen is aanzienlijk minder dan verwacht c.q. begroot. Voor geheel 2005 zijn er namelijk toegekende aanvragen (en een budget van ) begroot. 4. Hoe verhouden de bekendheid met en uitgaven in het kader van de GTR zich met de bekendheid en uitgaven in het kader van de NijmegenPas? Zijn eventuele pregnante verschillen te verklaren? NijmegenPas: In 2004 waren er afgerond zo n pashouders. De NijmegenPas was mede daardoor wijdverbreid en bekend in Nijmegen. Helaas beperkte het gebruik zich tot 1/3 de van de pashouders. Alle pashouders ontvingen wel jaarlijks pasjes, mailings etc. De beheerskosten waren door de brochure, mailing, acquisitie en het maken van de pasjes zeer hoog. Met de invoering van de Geld Terugregeling is dan ook een besparing van op de beheerskosten gerealiseerd. De programmakosten, oftewel de bijdrage welke bij de burger terecht kwam, waren in 2004 ongeveer gelijk aan de begrote kosten, namelijk Geld Terug Regeling: Voor 2005 zijn 3575 toegekende aanvragen begroot voor de Geld Terugregeling, met een begroot budget van Het geschatte aantal van 3575 in het Collegevoorstel was gebaseerd op ervaringen in Eindhoven. Daar bestond een vergelijkbare regeling (met een hoger maximumbedrag) al langer, en maakt ongeveer 25% van de doelgroep daadwerkelijk gebruik van de regeling. Als deze vergelijking onverkort opgaat, zou dit voor Nijmegen uitkomen op circa 3000 aanvragen.

4 3 In 5 maanden tijd, de periode mei tot en met september 2005, zijn er 913 aanvragen toegekend en is een bedrag van uitgekeerd. Voor het achterblijven van de aanvragen voor de regeling zijn een aantal mogelijke oorzaken: - het is een nieuwe regeling, waarbij burgers zelfstandig een aanvraag moeten indienen. Een NijmegenPas ontving de burger automatisch in de bus. - de rol van intermediaire organisaties is veranderd. In het verleden presenteerden sommige verenigingen een contributie inclusief NijmegenPas. Verenigingen en organisaties hadden een belangrijke prikkel om het resterende deel van de contributie te declareren bij de gemeente. Verrekening vindt bij de nieuwe regeling rechtstreeks met de klant plaats in plaats van met derden. Bij invoering van de Geld Terugregeling is hiervoor bewust gekozen; juist om het stigmatiserende van een NijmegenPas-contributie te voorkomen. - ondanks een zo helder mogelijke voorlichting kunnen burgers (ten onrechte) het idee hebben dat de burger eerst voor 45 euro per persoon kosten moet maken om pas daarna in aanmerking te komen voor de Geld Terugregeling. In de praktijk stuit de boodschap dat het uitgeven van een klein bedrag leidt tot het verkrijgen van 45 euro op ongeloof. 5. Deelt het College onze mening dat de GTR een belangrijk middel is om ook mensen met een laag inkomen de mogelijkheid te geven te participeren in de Nijmeegse samenleving en dat daarom belangrijk is dat men (zowel rechthebbende als betrokken organisaties) op de hoogte is van deze mogelijkheid? Op welke manier denkt het College de informatievoorziening over de GTR te verbeteren en welke prioriteit geeft u daaraan? Het College deelt de mening dat de GTR een belangrijk middel is om ook mensen met een laag inkomen de mogelijkheid te geven te participeren in de Nijmeegse samenleving. Dit is ook de reden dat de GTR door dit College in het leven is geroepen. Begin oktober was gesignaleerd dat de aanvragen achterbleven bij de begrote aantallen. De verwachtte hausse aan aanvragen in september, bij de start van het schooljaar en het sportseizoen, is beperkt gebleven. Reden waarom de Geld Terugregeling wervend in de klantbrief van november onder de aandacht zal worden gebracht. Tevens stond voor eind november een herhalingsadvertentie betreffende de Geld Terugregeling voor de Brug gepland. De eerder gebruikte tekst is gescreend en de regeling zal nog wervender gepresenteerd worden.

5 4 Daarnaast zullen contacten worden gelegd met organisaties, welke ons kunnen en willen helpen met het bereiken van de doelgroep van deze regeling. Met hulp van organisaties als SWON, Unitas, VVN, Wijkwerk en de Zorggroep Zuid-Gelderland, het samenwerkingsverband van de stichtingen Arcus, Habicura en Thuiszorg Zuid-Gelderland denken we de bekendheid en het gebruik van deze regeling te kunnen vergroten. Hoogachtend, College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Secretaris, mevr. dr. G. ter Horst ir. H.K.W. Bekkers

Rechten verzilveren. Doel en vraagstelling. Conclusie

Rechten verzilveren. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever IWI Rechten verzilveren Doel en vraagstelling Opdrachtnemer IWI Onderzoek WWB 65+ Startdatum 1 juli 2007 Einddatum 22 mei 2008 Categorie Toezicht en functioneren van sociale zekerheid Het

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN SLOCHTEREN

GEMEENTEBESTUUR VAN SLOCHTEREN GEMEENTEBESTUUR VAN SLOCHTEREN Aan de gemeenteraad. ONDERWERP: BIJL: SLOCHTEREN, 13 mei 2008 Actieplan Minimabeleid 2008 Geachte raadsleden, Hierbij bieden wij u het raadsvoorstel Actieplan Minimabeleid

Nadere informatie

Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen Uitgangspunten Duurzame Armoedebestrijding

Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen Uitgangspunten Duurzame Armoedebestrijding Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen Uitgangspunten Duurzame Armoedebestrijding Inleiding... 3 1 Gemeentelijk beleidskader... 5 1.1 Inkomensbeleid... 5 1.1.1 Inkomensbeleid is van het Rijk... 5 1.1.2

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND

HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND ONDERZOEK BIJ ZES SOCIALE DIENSTEN EINDRAPPORT Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken Jaap de Koning Peter van Nes Marinka van de Kamp Marcel Spijkerman

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK EINDRAPPORT

EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK EINDRAPPORT EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK EINDRAPPORT 1 EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK Eindrapport Den Haag, 24 februari 2014 Ir. B.P.A. van Mil R.M. van Schelven MSc.

Nadere informatie

Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011

Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011 Opdrachtgever IWI Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011 Onderzoek Schuldhulpverlening onder druk, verkennende studie Startdatum 1 juli 2010 Einddatum 31 augustus 2011 Categorie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 204 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling

Nadere informatie

Alle kinderen doen mee! INSPIRERENDE MANIEREN OM SPORT EN CULTUUR IN TE PASSEN IN GEMEENTELIJK ARMOEDEBELEID

Alle kinderen doen mee! INSPIRERENDE MANIEREN OM SPORT EN CULTUUR IN TE PASSEN IN GEMEENTELIJK ARMOEDEBELEID Alle kinderen doen mee! INSPIRERENDE MANIEREN OM SPORT EN CULTUUR IN TE PASSEN IN GEMEENTELIJK ARMOEDEBELEID Twaalf goede voorbeelden Voorwoord In het hele land spannen gemeenten zich in om de participatie

Nadere informatie

Datum 21 maart 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 26. Telefoon E-mail. Betreft

Datum 21 maart 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 26. Telefoon E-mail. Betreft Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Strikt vertrouwelijk Leadprovider B.V. [ ] [ ] [.] Datum 21 maart 2012 Pagina 1 van 26 Telefoon E-mail Betreft [.] [.]@afm.nl Oplegging

Nadere informatie

Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk De invloed van gemeentelijke

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid De mogelijkheden van een collectieve zorgverzekering voor huishoudens met een laag inkomen Raf Janssen Een uitgave van de CliP-Pers 2 3? 1 Het sociaal beleid

Nadere informatie

Maatschappelijke Ingekomen stuk D16 (PA 18 december 2013) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ingekomen stuk D16 (PA 18 december 2013) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Maatschappelijke Ingekomen stuk D16 (PA 18 december 2013) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail

Nadere informatie

3.6 Schuldhulpverlening 11 3.6.a Doelgroep 11 3.6.b Kostensoort 11 3.6.c. Periodiciteit 11 4 VERSTREKKING VAN INDIVIDUELE BIJZONDERE

3.6 Schuldhulpverlening 11 3.6.a Doelgroep 11 3.6.b Kostensoort 11 3.6.c. Periodiciteit 11 4 VERSTREKKING VAN INDIVIDUELE BIJZONDERE MINIMABELEID 2012 Afdeling Welzijn, Sociale Zaken en Onderwijs Gemeente Oegstgeest Aug 2012 INHOUDSOPGAVE 1 1 INLEIDING 3 1.1 Uitgangspunten Wet Werk en Bijstand (WWB) 3 1.2 Inkomensbeleid en categoriale

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Oktober 2012 oktober 2016 September 2012 2 3 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken meer

Nadere informatie

Gastouderopvang en kinderopvangtoeslag

Gastouderopvang en kinderopvangtoeslag Gastouderopvang en kinderopvangtoeslag Risico s op misbruik en oneigenlijk gebruik Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1 september 2008 Ministerie van Sociale

Nadere informatie

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Herziening financieringsconstructies energiebesparing Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord is de wens opgenomen om financieringsconstructies

Nadere informatie

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget ADVIES aan B&W Adviseur: Ellen van Assem Nummer: /148 Getoetst op financiële aspecten : Ja Getoetst op juridische kwaliteit : Ja Getoetst op communicatie aspecten : Ja Getoetst op duurzaamheidsaspecten

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel

Nadere informatie

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk 2012 2015-0 - Inleiding Het hebben van (problematische) schulden vormt een belemmering voor participatie. Het oplossen of voorkomen van schulden is daarom van

Nadere informatie

VOORWOORD. Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Cliëntenraad Roerdalen (CRR).

VOORWOORD. Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Cliëntenraad Roerdalen (CRR). VOORWOORD Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Cliëntenraad Roerdalen (CRR). Voor de Cliëntenraad Roerdalen was 2014 wederom een turbulent jaar. Dit kwam onder andere door de invoering van de Participatiewet.

Nadere informatie

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 14/06 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-274-5 Pagina 2 van 56 Voorwoord De laatste ontwikkelingen op

Nadere informatie

Implementatie zoekperiode jongeren. Programmarapportage Inkomenszekerheid

Implementatie zoekperiode jongeren. Programmarapportage Inkomenszekerheid Implementatie zoekperiode jongeren Programmarapportage Inkomenszekerheid Colofon Projectnaam Implementatie zoekperiode jongeren Projectnummer R12/06 ISBN 978-90-5079-258-5 ISSN 1383-8733 Datum December

Nadere informatie

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie.

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie. Inhoud Algemeen Deze informatiemap ontvangen alle klanten van de gemeenten waarvoor de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Helmond de gemeentelijke uitkerings- en re-integratieregelingen uitvoert:

Nadere informatie

Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht De invloed van gemeentelijke

Nadere informatie