WONINGCONFIGURATOR IT S A BIMMING BUSINESS. ONDERZOEKSRAPPORT Versie: 1.0 Fase: I Datum:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WONINGCONFIGURATOR IT S A BIMMING BUSINESS. ONDERZOEKSRAPPORT Versie: 1.0 Fase: I Datum: 11-7-2012"

Transcriptie

1 WONINGCONFIGURATOR ONDERZOEKSRAPPORT Versie: 1.0 Fase: I Datum: GEGEVENS BIMMING BUSINESS : Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek, afdeling BTB Weesperzijde 190, 1097 DG A dam RAPPORT OPGESTELD DOOR: Jelle de Boer: Peter Jozefzoon: Erik Visser:

2 Voorwoord Nederland staat vol met woongebouwen, gebouwen die vaak op elkaar. Toch is de vraag vanuit de markt zodanig groot dat niet iedereen in een zelfde soort woongebouw wilt wonen, met name de koopwoningen. Om deze onderscheiding te maken, kunnen kopers in de hedendaagse tijd hun wensen overlaten aan de uitvoerende partijen. Deze partijen, die tijdens de ontwerpfasen de standaard woningen digitaal klaarmaken, geven de koper de mogelijkheid om zijn/haar droomwoning specifiek in te richten. Een extra erker, een dakkapel of een uitbouw zou allemaal mogelijk kunnen zijn. De woningconfigurator zal de nieuwe standaard worden om een koophuis te nemen, maar ook een nieuwe onderdeel binnen het bouw-/bim-proces. Het ontstaan van dit rapport is te danken aan belangrijke schakels binnen de Hogeschool van Amsterdam en het BIMming business programma. In dit programma worden, naast de constructieve brug te slaan tussen het onderwijs en het bedrijfsleven, de innovatieve concepten uitgewerkt op het gebied van ketenintegratie en Building Information Modelling. Alle activiteiten en tussenbeoordelingen zijn te vinden op de algemene website, Amsterdam, Juli 2012 Jelle de Boer, Erik Visser en Peter Jozefzoon 11 juli

3 Samenvatting In de huidige vraaggestuurde markt wilt de koper meer betrokkenheid en keuzevrijheid hebben tot de koop van zijn/haar woning. Een woningconfigurator biedt de oplossing en de mogelijkheid om een woning specifiek samen te stellen. De volgende woningconfiguratoren zijn op de markt te vinden: Traditionele brochure (hardkopie) Woningconfigurator op basis van 2D-afbeeldingen (online) Woningconfigurator op basis van 3D-model (online) Toekomst: Geïntegreerde woningconfigurator (online) De aanleiding voor het onderzoek ontstond door de veranderlijke markt en de herhaaldelijke vraag van het MKB 1 die aangesloten zijn bij BIMming Business. Het doel is om een geïntegreerde woningconfigurator in beeld te krijgen die naadloos aan kan sluiten op de werkmethodiek die een desbetreffend bedrijf gebruikt. De onderzoeksvraag die hier uitvloeit is: Wat zijn de huidige varianten van de woningconfigurator en kunnen deze worden geïntegreerd in het BIM 2 -proces? 1 Midden- en Kleinbedrijf 2 Building Information Modelling, werkmethodiek voor het samenwerken in de bouw voor meerdere personen en/of partijen toegangelijke omgeving waar data wordt gecommuniceerd 11 juli

4 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Actualiteiten Vraag vanuit de MKB Doel onderzoek Onderzoeksvragen Afbakening Achtergrond Methode Meetinstrumenten Wat is een woningconfigurator? Resultaten Welke varianten van de woningconfiguratoren zijn er in de markt? SWOT-analyses Hoe kan een woningconfigurator geïntegreerd worden in het BIM-proces? Conclusie Wat is de toegevoegde waarde? Aanbevelingen Aanbeveling richting HvA Aanbeveling richting MKB Literatuurlijst Artikelen Websites Afbeeldingen Begrippen Bijlagen Interview juli

5 1 Inleiding 1.1 Actualiteiten Tijdens de huidige financiële recessie wordt er minder gebouwd in Nederland. Dat resulteert dat sommige (grote) bouwprojecten minder financieel worden ondersteund. Daarnaast vinden banken het niet altijd makkelijk om geld te verstrekken aan potentiële kopers, terwijl de markt in de huidige tijden juist vraagsturend is in plaats van aanbodgestuurd. Met andere woorden: Als er meer woningen worden verkocht, dan zal de economie in de bouwmarkt worden worden verbeterd. Kopers willen voor minder geld meer keuzevrijheid om alsnog een duurzame droomhuis te kopen met aanvullende koperskeuzes en daarnaast meer betrokkenheid tijdens het bouwproces. Om daarnaast de bouwmarkt beter te stimuleren zal er ruimte gereserveerd moeten worden om onconventionele concepten te bedenken en uit te werken. Hiermee zal er beter gewerkt worden aan realistische bouwprojecten om zo beter op de markt in te spelen. De samenwerking en de communicatie zal hierbij een sterkere invulling krijgen. Zie hiervoor de onderstaande artikelen. Artikel 1 Minder nieuwbouw in Zuid-Holland vanwege crisis De huizen die wel worden gebouwd moeten vooral goedkoop zijn Ondernemersorganisatie Bouwend Nederland steunt het plan. Volgens voorzitter Elco Brinkman is meer dan ooit 'de klant koning Bron: NU.nl Artikel 2 Woningkoper wil keuzevrijheid op maat Naarmate mensen op zoek zijn naar een duurdere woning verwachten zij meer keuzevrijheid. Bij de woningen onder de twee ton neemt meer dan 70% genoegen met een standaard woning. Bij de woningen boven de vier ton is dit slechts 17%. Bron: S+RO Artikel 3 Bouwproces weer als een geheel zien Den Haag - Er moet meer ruimte komen voor onconventionele concepten op het gebied van samenwerkingvormen en nieuwe technieken. Alleen dan kunnen we de noodzakelijke vernieuwing tot stand brengen. Bron: Cobouw Met andere woorden: De woningbouw staat enorm onder druk: o Er worden minder woningen verkocht. o De betaalbaarheid (en financierbaarheid) is een probleem. Duurzaamheidseisen vragen om: o Seriematige renovatie van bestaand vastgoed. o Conceptuele nieuwbouw dient ook in kleine series te kunnen. Consument vraagt om transparantie en meer keuze. 11 juli

6 1.2 Vraag vanuit de MKB Na een bezoek aan verschillende MKB bedrijven is duidelijk geworden dat er een sterke vraag is naar de ontwikkeling van een woningconfigurator die kan worden gebruikt binnen de BIM-filosofie van bedrijven. In de huidige markt zijn er al veel van deze configuratoren beschikbaar, echter op basis van 2D-afbeeldingen en 3D-model. Bij het gebruik van de huidige configuratoren moeten bedrijven vaak nog meerdere stappen nemen om de wensen, die veelal op een website door particulieren wordt toegekend aan een woning, terug te koppelen naar het interne ontwerpproces binnen het bedrijf. Nu bedrijven de omslag maken naar ketenintegratie 3 en de BIM-gedachte, is het wenselijk geworden om een dynamische/bim-variant van een woningconfigurator op de markt te brengen. Hierdoor worden de eisen en wensen van de particulier direct opgenomen in het proces van het bedrijf. Voor de particulier is het van belang om meer betrokkenheid te creëren in het bouwgeselecteerd door de /ontwerpproces met alle voordelen van dien. Alle inkomende informatie, koper, worden binnen de afbakeningen van de aannemer aan het project gekoppeld en zodanig aangestuurd. Deze betrokkenheid zorgt voor een grotere beleving bij de koper door middel van een 3D-model (presentatie) met daaraan gekoppelde 2D-tekeningen. Dit geldt ook voor het kostenoverzicht en de communicatie. Uiteindelijk kan de koper dit terug zien aan de minder grote uitgaven (kosten). 1.3 Doel onderzoek Het doel van het onderzoek is om de werking van een geïntegreerde woningconfigurator in beeld te krijgen die naadloos aan kan sluiten om de werkmethodiek die een desbetreffend bedrijf gebruikt. De woningconfigurator wordt een onderdeel van het gehele BIM proces binnen het bedrijf. Met andere woorden: Help ons om een beeld te krijgen van een woningconfigurator. 1.4 Onderzoeksvragen Een woningconfigurator is vaak specifiek voor een bedrijf of een project. In dit onderzoek kijken we daarom naar een algemene configurator die dus door verschillende bedrijven kan worden gebruikt en zo mogelijk op verschillende type projecten. De hoofdvraag is als volgt: Wat zijn de huidige varianten van de woningconfigurator en kunnen deze worden geïntegreerd in het BIM-proces? Deelvragen: Wat is een woningconfigurator? Welke varianten van woningconfiguratoren zijn er in de markt? Hoe kan een woningconfigurator geïntegreerd worden in het BIM-proces? Wat is de toegevoegde waarde? 3 Samenwerking binnen en tussen de opeenvolgende schakels binnen een organisatie- of bedrijfskolom, van leveranciers tot aan de klant in het bouwproces. 11 juli

7 1.5 Afbakening Een belangrijke afbakening van dit onderzoek is dat de woningconfigurator in het algemeen wordt bekeken. Met algemeen wordt er bedoeld wat alleen de werking van de woningconfigurator wordt gepresenteerd. Hierbij wordt er vanuit gegaan van bestaande online woningconfiguratoren en kijkend naar het BIM-proces. Op deze wijze wordt er voorkomen dat er teveel verdieping in het onderzoek komt. Daarnaast kan de woningconfigurator door deze afbakening in een latere fase voor verschillende bedrijven specifiek worden uitgewerkt. 11 juli

8 2 Achtergrond Ter grondslag van deze onderzoeksvraag liggen de bestaande woningconfiguratoren. In de huidige markt zijn verschillende configuratoren te vinden. Deze werken over het algemeen allemaal statisch. Een voorbeeld van deze configuratoren die als achtergrond wordt meegenomen in dit verslag is variant van Thunnissen Groep. Het principe achter hun configurator is in bijna alle varianten op de markt terug te vinden. De markt heeft op dit moment woningconfiguratoren op basis van 2Dvan verschillende afbeeldingen & modellen afbeeldingen en 3D-modellen waarachter een databases zitten. Met een online woningconfigurator maakt het voor de koper makkelijker en inzichtelijk hoe zijn/haar droomhuis eruit komt te zien. Anders gezegd: De koper ontwerpt hiermee zijn/haar eigen woning vanuit een standaard woningen van de aannemer. Het is een manier om het ontwerpproces deels door de koper te laten bepalen. De koperskeuzes worden interactief gepresenteerd ten behoeve van de verkoop van de woning. De koper heeft hiermee direct zicht op de opties in combinatie met de prijsverhouding. 11 juli

9 3 Methode 3.1 Meetinstrumenten Om de woningconfigurator in beeld te krijgen, is het belangrijk om de bestaande varianten te onderzoeken en deze in kaart te brengen. Er zal gekeken worden van de bestaande online woningconfiguratoren wat de werkingen zijn,. Vervolgens worden de configuratoren met elkaar vergeleken waar de sterkes en zwaktes zich bevinden. Ten slotte zal er een interview worden gehouden, in dit geval met de heer Peter Rietbroek van Thunnissen Groep om te weten hoe zij een woningconfigurator zien. Methodes: Het doorlopen van online woningconfiguratoren (websites, platforms) Een SWOT 4 -analyse samenstellen voor de huidige woningconfiguratoren Een interview 3.2 Wat is een woningconfigurator? Een woningconfigurator zorgt ervoor dat de koper zijn/haar woning zelf kan samenstellen door middel van een online koperskeuzes in combinatie met prijsoverzicht en 2D/3D-weergaven. Zie voor werking paragraaf 4.1 Welke varianten van de woningconfiguratoren zijn er in de markt? Een voorbeeld van zo n configurator is de IKEA-keukenconfigurator. Voordat de koop van de keuken van start gaat, zal de medewerker in een IKEA-filiaal of op de IKEA-website een uitleg geven hoe de keukenconfigurator te werk gaat. Na het samenstellen van droomkeuken kan de koop van start gaan. Dit geldt hetzelfde voor het kopen van een auto of een nieuwe computer. Voor de aannemer is de woningconfigurator een begin van een nieuw onderdeel binnen het ontwerpproces. BIM zorgt ervoor dat de samenwerking binnen verschillende partijen verbeterd wordt, sneller bouwen voor minder hoge kosten. De koper denkt mee over zijn/haar droomhuis in een vraaggestuurde markt en kan hiermee zelf enkele sturing geven. Figuur 3.1: IKEA-keukenconfigurator Figuur 3.2: woningconfigurator op basis van 2D afbeeldingen Figuur 3.3: woningconfigurator op basis van 3D-model 4 Strengths, Weaknesses, Oppurtunities en Threats. Sterke kanten, zwakke kanten, kansen en bedreigingen. 11 juli

10 4 Resultaten 4.1 Welke varianten van de woningconfiguratoren zijn er in de markt? In de markt zijn er een verschillende woningconfiguratoren te vinden. In de onderstaande alinea s zullen deze beknopt worden beschreven. Traditionele brochure (hardkopie) Woningconfigurator op basis van 2D-afbeeldingen (online) Woningconfigurator op basis van 3D-model (online) Toekomst: Geïntegreerde woningconfigurator (online) Tradiontionele verkoopbrochure De vertrouwde brochure is nog steeds belangrijk voor kopers, want niet iedereen kiest voor een online woningconfigurator. Thunnissen Groep, uitvoerende bouwpartij, heeft bijvoorbeeld aangegeven dat zij zelf de brochures produceren. De brochure bevatten de volgende onderdelen: Projectomschrijving van het project Type koopwoning Aanzichten, plattegronden en 3D-visualisaties van de type koopwoning Aanvullende kopersopties om de koopwoning te configureren Aanmeldformulier Figuur 4.1: traditionele verkoopbrochure 11 juli

11 Woningconfigurator op basis van 2D-afbeeldingen De online woningconfigurator op basis van 2D-afbeeldingen gebruikt vooraf geproduceerde afbeeldingen. Deze afbeeldingen presenteren de kopersopties 5. Onderstaande wordt beschreven wat de werking is van deze woningconfigurator: De koper bezoekt de desbetreffende website waar de woningen worden aangeboden De koper kiest als eerst een type standaardwoning Vervolgens selecteert de koper de kopersopties voor zijn/haar droomhuis Nadat de droomhuis voltooid is, krijgt de koper een beknopte samenvatting, de kopersopties opties en de prijs wordt erbij vermeldt Als de koper eenmaal tevreden is, kan de koper een aanmeldingsformulier invullen. Deze ingewonnen informatie oftewel extract wordt als verzonden naar de aannemer. De aannemer verwerkt opnieuw de benodigde tekeningen in het ontwerpproces. (niet geïntegreerd, omdat de werkvoorbereider voor een grote deel de tekeningen opnieuw moet produceren.) Figuur 4.2: woningconfigurator op basis van 2D-afbeeldingen 5 Opties die ervoor zorgen dat de koper de koopwoning kunt personaliseren naar zijn/haar behoefte. 11 juli

12 Woningconfigurator op basis van 3D-model De online woningconfigurator op basis van interactief 3D-model heeft dezelfde eigenschappen als de online woningconfigurator op basis van 2D-afbeeldingen. Het enige verschil is dat een 3D-model alleen bedoeld is voor de presentatie. Je kunt de 3D-woning in- en uitzoomen, verplaatsen en roteren. Figuur 4.3: woningconfigurator op basis van 3D-model Toekomst: Geïntegreerde woningconfigurator De geïntegreerde woningconfigurator met BIM-proces integratie gebruikt een slim data model op basis van BIM die tevens de werkvoorbereiding aanstuurt. Alle gekozen kopersopties worden direct in het model verwerkt zonder dat de werkvoorbereider opnieuw de tekeningen produceert. Kortom: Het slim 3D-model is geschikt voor de werkvoorbereiding. Figuur 4.4: geïntegreerde woningconfigurator 11 juli

13 4.2 SWOT-analyses Voor de beschreven varianten in de voorgaande alinea s is een SWOT-analyse opgesteld. De SWOT wordt gebaseerd op de bruikbaarheid en de workflow van de woningconfigurator. A) SWOT-analyse: Traditionele verkoopbrochure Strengths: Tastbaar c.q. vertrouwd Offline gebruik Weakness: Keuze type woningen en aanvullende meerprijzen moeten per post verstuurd worden naar de vastgoedbeheer Nauwelijks overzicht in het totale bouwproces Opportunities: Brochure zorgt voor de verleiding om naar de desbetreffende website te gaan. Dit gaat bijvoorbeeld door middel van een QR-code. Threats: Er zal in de toekomst meer gericht worden op de online woningconiguratoren B) SWOT-analyse: Woningconfigurator op basis van 2D-afbeeldingen en 3D-model Strengths: Visuele weergave, versterkt het beeld bij de particulier over de toekomstige woning Direct een weergave van de kosten naast de gekozen opties Belangrijke informatie is te zien op één volledig scherm Weakness: Niet tastbaar Website technische problemen kunnen ervoor zorgen dat de online woningconfigurator niet kan functioneren Opportunities: Communiceren via meerdere platforms zoals ipad en Android-gadgets Threats: Door aanvullende software (web plug-ins) kunnen kopers afschrikken 11 juli

14 C) SWOT-analyse: Geïntegreerde woningconfigurator Strengths: Hoogwaardige visuele weergaven, versterkt het beeld bij de koper over zijn/haar toekomstige woning Direct een weergave van de kosten naast de gekozen opties Configuratie van particulier wordt direct meegenomen in het ontwerpproces Particulier heeft alsnog de mogelijkheid om het ontwerp aan an te passen binnen een bepaald tijdsbestek Inloggen voor configuratie: Alle voorgaande wijzigingen zijn opgeslagen waardoor de particulier verder kan gaan met het configureren en beheren van de nog op te leveren woning Met een inlog-account van de online geïntegreerde woningconfigurator heeft de koper de alsnog de mogelijkheid om zijn/haar woning verder te configureren De koper en de aannemer communiceren hierdoor onderling intensiever, omdat naast conversaties ook een slim data model op basis van BIM gebruik wordt voor de uiteindelijke beeldvorming Weakness: Niet tastbaar Website technische problemen kunnen ervoor zorgen dat de online woningconfigurator niet kan functioneren Opportunities: De koper kan via de online geïntegreerde woningconfigurator realtime bekijken hoe de woning tot stand komt Communiceren via meerdere platforms zoals ipad en Android-gadgets Threats: Langdurige bouwproces Door aanvullende software (web plug-ins) kunnen kopers afschrikken Plug-in kunnen particulieren afschrikken 11 juli

15 4.3 Hoe kan een woningconfigurator geïntegreerd worden in het BIM-proces? Nu het bekend is wat een woningconfigurator is en welke varianten er zijn, kan er nu worden gekeken naar de BIM-integratie. Het slim data model op basis van BIM wordt in het ontwerpproces gezien als een gezamenlijke bestand oftewel een model server. Deze server wordt gebruikt om alle partijen/betrokkenen de benodigde informatie aan te koppelen, maar ook informatie inwinnen die andere partijen in het data model hebben verwerkt. Zie onderstaande voor visualisatie en omschrijving. Figuur 4.5: integratie BIM-proces 1. DE OJECTEN ONTWERPEN Generieke objecten vormen een variant type en vervolgens wordt de variant type geüpload naar het platform (model Server). 2. OBJECTEN BEHEREN (INTERN) Variant type wordt opgedeeld in objectgroepen en worden hier onderzocht, getoetst en beheerd. 3. PROJECT CONFIGUREREN De projectontwikkelaar stelt vervolgens een projectteam samen, zoals de projectleider, bouwkundige modelleurs, installatieadviseur en constructeur. 4. WOONPLANNER CONFIGUREREN De online geïntegreerde woningconfiguratoren worden hier bepaald, het toevoegen van visualisaties en de kopersopties. 5. WOONKEUZE INVOEREN Kopers configureren een eigen unieke woning. Het configureren geeft de koper de mogelijkheid tot een eigen account en stelt vervolgens zijn/haar droomhuis samen. Na het uitloggen heeft de koper zijn/haar model online opgeslagen voor eventuele verdere configuratie. 11 juli

16 6. PROJECT DATA UITVOEREN Gegevens zijn definitief zodra de keuzes binnen het projectteam en de koper bekent zijn. Vervolgens zal de slim data model de werkvoorbereiding ingaan, zodat de uitvoeringstekeningen tekeningen gegenereerd worden. 7. MANAGEMENT INFORMATIE OPVRAGEN Na de oplevering van de droomhuis komt het volgende aan de orde: Het beheren van de contracten, energieverbruik, onderhoud en wederverkoop van de woning Met dit principe zou de geïntegreerde woningconfigurator passen binnen het BIM-proces. Met alle inkomende informatie wordt de Model Server verrijkt en gezien als de bibliotheek binnen het project. De producten die eruit voorvloeien zijn onder andere planningen, uitvoeringstekeningen, visuele impressies en kosten.. 11 juli

17 5 Conclusie 5.1 Wat is de toegevoegde waarde? Nu dat de bestaande woningconfiguratoren en de geïntegreerde woningconfigurator in kaart zijn gebracht kunnen we concluderen dat de woningconfigurator een toegevoegde waarde levert voor zowel de koper als voor het bouwproces. Alle informatie die geselecteerd worden door de koper en de bouwteam worden in één model bewaard om onder andere de kwaliteit en kosten te bewaken. Een gesprek met de koper word duidelijker, omdat het direct zichtbaar is hoe zijn/haar droomhuis eruit komt te zien oftewel Een plaatje zegt veel meer dan duizend woorden. Hiermee kan er worden gesproken in de taal van de koper. Dit leidt naar grotere betrokkenheid bij de koper en versterkt de kopersbeleving. Hierdoor ontstaat er meer duidelijkheid voor de aannemer en de koper. De woningconfigurator zorgt voor de ondersteunende vraagsturing vanuit de koper. 11 juli

18 6 Aanbevelingen 6.1 Aanbeveling richting HvA Voor de studenten van de HvA is het interessant om te bedenken hoe een geïntegreerde woningconfigurator letterlijk gebouwd en toegepast kunt worden. Er zal dus gekeken moeten worden naar verschillende bouw-ict oplossingen en website-mogelijkheden om deze woningconfigurator werkende te krijgen die daarnaast naadloos aansluit op het ontwerpproces. Een optie zou kunnen zijn om de studenten van de opleidingen Bouwkunde en Bouwtechnische Bedrijfskunde te koppelen met studenten van de ICT-opleidingen. Deze integratie kan leiden naar een nieuwe samenwerkingsverband tussen verschillende lagen binnen de HvA en wederzijdse kennisuitwisseling. 6.2 Aanbeveling eling richting MKB Voor de MKB is het interessant om een slag te gaan maken van woningconfigurator op basis van 2Dnaar de geïntegreerde woningconfigurator met meerdere koperskeuzes. De koper krijgt hierdoor meer ruimte en mogelijkheden om een nog specifiekere woning te kunnen afbeeldingen en 3D-model samenstellen. 11 juli

19 7 Literatuurlijst 7.1 Artikelen Artikel 1, bron: Nu.nl Artikel 2, bron: S+RO Artikel 3, bron: Cobouw 7.2 Websites IKEA, keukenconfigurator, figuur 3.1: *http://www.ikea.nl Thunnissen Groep, wongconfigurator op basis van 2D-afbeeldingen, figuur 3.2: *http://www.mastwijkerhof.info/ Schutte Bouw & Ontwikkeling, woningconfigurator op basis van 3D-model, figuur 3.3: *http://kavel9.nl/ 7.3 Afbeeldingen IKEA afbeelding website 2012, figuur 3.1 Thunnissen Groep B.V. afbeelding website 2012, figuur 3.2 Schutte Bouw B.V. afbeelding website 2012, figuur 3.3 Thunnissen Groep B.V. afbeelding brochure 2012, figuur Begrippen BIM... 3 ketenintergratie... 6 MKB... 3 SWOT juli

20 8 Bijlagen 8.1 Interview Thunnissen Bouw heeft als ontwikkelende bouwer een woninconfigurator op basis van 2Dte voorzien van enige sturing binnen het proces. Als onderzoekend partij zijn wij erg benieuwd naar de gedachtegang(en) van de door Thunnissen Groep gemaakte woningconfigurator en willen deze in kaart brengen door middel van een interview. Er vijf vragen opgesteld, namelijk: afbeeldingen gekoppeld aan hun bouwproces, om zo de koper Waarom heeft Thunnissen Groep gekozen voor een woningconfigurator? Wat krijgt de particulier allemaal te zien? In hoeverre is de particulier betrokken in het bouwproces? Hoe zit het met de tussentijdse aanpassingen? In hoeverre scheelt het tekenwerk/modelleerwerk voor de modelleur? Hoe zou er over 5 jaar gewerkt worden met een woningconfigurator? Welke meerwaarde heeft de woningconfigurator op dat moment? Interview: Peter Rietbroek, ICT manager Thunnissen Groep Waarom heeft Thunnissen Groep gekozen voor een woningconfigurator? Thunnissen Groep heeft de woningconfigurator in het leven geroepen om de particulier zijn of haar droomhuis zelf te kunnen samenstellen/configureren. Het gaat voornamelijk om de woning zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Volgens Thunnissen Groep heeft de 3D-woningconfigurator geen meerwaarde ten opzichte van een 2D-woningconfigurator, omdat de online woningconfigurator van Thunnissen met 2D-afbeeldingen een volledige overzicht geeft van alle opties. De website is daarnaast makkelijk te doorlopen. Wat krijgt de particulier allemaal te zien? De particulier krijgt na het configureren van zijn/haar droomhuis een koperbegeleidingsysteem* tot aan de oplevering. In hoeverre is de particulier betrokken in het bouwproces? De particulier is nauwelijks betrokken in het bouwproces. Gedurende het proces wordt er in beide richtingen (particulier makelaar) gecommuniceerd en niet alleen geïnformeerd. Na de verkoop wordt er per woning één 3D-woning gemoduleerd in Revit en aangevuld met de benodigde BIM-informatie. Hoe zit het met de tussentijdse aanpassingen? In hoeverre scheelt het tekenwerk/modelleerwerk voor de modelleur? Wanneer de tekeningen definitief zijn opgesteld, dan worden de koperswensen meegenomen in het proces. Deze worden vervolgens verwerkt in de tekeningen. Hoe zou er over 5 jaar gewerkt worden met een woningconfigurator? Welke meerwaarde heeft de woningconfigurator op dat moment? Er zal meer gewerkt moeten worden met verschillende disciplines om het product beter te kunnen aansluiten op het proces, het integreren van verschillende e keten. En meer werken met toeleveranciers. 11 juli

RRBOUWRAPPORT 144. Aan de slag met BIM; gewoon doen! Handreiking Virtueel Bouwen

RRBOUWRAPPORT 144. Aan de slag met BIM; gewoon doen! Handreiking Virtueel Bouwen RRBOUWRAPPORT 144 Aan de slag met BIM; gewoon doen! Handreiking Virtueel Bouwen RRBouwrapport 144 Handreiking Virtueel Bouwen Drs.ing. Jan Straatman, Balance & Result Organisatie Adviseurs Willem Pel,

Nadere informatie

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken?

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Werkplaats Systems Engineering 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1. Pioneering 7 2. Systems Engineering

Nadere informatie

Bouwen is oplossingen aanbieden

Bouwen is oplossingen aanbieden Groningenweg 10 Postbus 420 2800 AK Gouda Telefoon 0182-540626 Telefax 0182-540627 secretariaat@regieraadbouw.nl www.regieraadbouw.nl Bouwen is oplossingen aanbieden De praktijk van conceptueel bouwen

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Bureau-DNA als basis voor de toekomst

Bureau-DNA als basis voor de toekomst Bureau-DNA als basis voor de toekomst Een competentiematrix voor architectenbureaus TiasNimbas Executive Master of Real Estate Masterthesis Haarlem mei 2013 Auteur ing. J.M. van Tienhoven Begeleiders dr.

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

Stabulletin. De bouw wordt. Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014

Stabulletin. De bouw wordt. Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014 Stabulletin JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014 Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst Monika Chao-Duivis, directeur van het Instituut voor Bouwrecht: De bouw wordt steeds meer een kennisindustrie VOORWOORD

Nadere informatie

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Marijke van Son Studentnummer: 2171084 Juni 2012, Beek en Donk Onderzoeksbegeleider:

Nadere informatie

Werken aan toegankelijkheid

Werken aan toegankelijkheid Werken aan toegankelijkheid Handreiking toegankelijkheidsbeleid met praktische adviezen voor gemeenten Auteurs: Nienke Blijham Judith van Lier Monique Vernoy (redactie) 1 Colofon 2011 Vilans Niets uit

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

E-Factureren voor het bedrijfsleven

E-Factureren voor het bedrijfsleven E-Factureren voor het bedrijfsleven Colofon Het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Financiën en de belastingdienst hebben bijgedragen de totstandkoming van deze publicatie door financiering

Nadere informatie

De implementatie van integrale bedrijfsmanagementsystemen. Lessons Learned in de tuinbouw

De implementatie van integrale bedrijfsmanagementsystemen. Lessons Learned in de tuinbouw De implementatie van integrale bedrijfsmanagementsystemen Lessons Learned in de tuinbouw Robbert Robbemond, Cor Verdouw Februari 2012 Rapport LEI 12-021 LEI, onderdeel van Wageningen UR, Den Haag In opdracht

Nadere informatie

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen Samenvatting en conclusies van het onderzoek naar een landelijke infrastructuur voor duurzame toegang tot digitale

Nadere informatie

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Dit is een uitgave van het Samenwerkingsverband effectieve interventies. Auteurs: Marijke Booijink, Christine Kuiper, Gery

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

De markt als toezichthouder. private kwaliteitsborging in de bouw

De markt als toezichthouder. private kwaliteitsborging in de bouw De markt als toezichthouder private kwaliteitsborging in de bouw De markt als toezichthouder private kwaliteitsborging in de bouw Onderzoek van Stichting Bouwkwaliteit in opdracht van het Ministerie van

Nadere informatie

Luisteren naar wat niet wordt gezegd Onderzoek naar de kracht van het paard in de ontwikkeling van de (jonge) mens

Luisteren naar wat niet wordt gezegd Onderzoek naar de kracht van het paard in de ontwikkeling van de (jonge) mens Luisteren naar wat niet wordt gezegd Onderzoek naar de kracht van het paard in de ontwikkeling van de (jonge) mens Studenten: Linda van de Bunt & Marion van Sluijs Opleiding: Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

Het uit en aanbestedingsbeleid van decentrale overheden in Noord Brabant en Zeeland

Het uit en aanbestedingsbeleid van decentrale overheden in Noord Brabant en Zeeland Het uit en aanbestedingsbeleid van decentrale overheden in Noord Brabant en Zeeland Op zoek naar een balans tussen rechtmatig aanbesteden en doelmatig uitbesteden Onderzoek uitgevoerd in opdracht van:

Nadere informatie

De meerwaarde van etnische diversiteit: goed voor de business. Een serie casestudies onder mkb-bedrijven

De meerwaarde van etnische diversiteit: goed voor de business. Een serie casestudies onder mkb-bedrijven De meerwaarde van etnische diversiteit: goed voor de business Een serie casestudies onder mkb-bedrijven TNO Kwaliteit van Leven Een uitgave van Div, met medewerking van het ministerie van Sociale Zaken

Nadere informatie

Werkmap Europees Aanbesteden voor opdrachtgevers Aanbevelingen voor het selecteren van een architect BNA

Werkmap Europees Aanbesteden voor opdrachtgevers Aanbevelingen voor het selecteren van een architect BNA Werkmap Europees Aanbesteden voor opdrachtgevers Aanbevelingen voor het selecteren van een architect BNA BNA Inhoud Inhoud Inleiding Het proces van aanbesteden Het project De opdracht: uw ambities De procedure

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Dialoog uit Verlangen

Dialoog uit Verlangen De werking van het dorpsplan in de communicatie tussen gemeentes en dorpsbelangenorganisaties C.F. Elings Leerstoelgroep Rurale Sociologie Wageningen Universiteit en Researchcentrum Wetenschapswinkel Wageningen

Nadere informatie

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo!

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo! Leren vernieuwen Hoe? Zo! Open standaarden en open source software in het mbo A Hoe? 1 Waarom een boekje over open standaarden en open source software in het mbo? 3 2 Wat zijn open standaarden, en waarom

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie