Dries Wouters Docent Ergo Life en Brokers Training Mede-auteur Belasting- en Beleggingsgids KVK, dinsdag 21 oktober 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dries Wouters Docent Ergo Life en Brokers Training Mede-auteur Belasting- en Beleggingsgids 2014. KVK, dinsdag 21 oktober 2014"

Transcriptie

1 De fiscus in uw leven Dries Wouters Docent Ergo Life en Brokers Training Mede-auteur Belasting- en Beleggingsgids 2014 KVK, dinsdag 21 oktober

2 Vragen en antwoorden Wat is de weerslag van een vakantiejob op de belastingtoestand van de student en zijn ouders? Wat met onderhoudsuitkeringen betaald aan kinderen in nieuwsamengestelde gezinnen? Welke fiscaal interessante mogelijkheden bestaan er om een aanvullend pensioen op te bouwen? En wat zijn de gevolgen van Michel I? Het toekennen van de fiscale voordelen m.b.t. het kopen van een huis wordt een gewestmaterie. Wat doet Vlaanderen? Wat doet Brussel? Hoe kunnen we onze uitgaven in de woonfiscaliteit optimaliseren? Kunnen we na ons pensioen nog een aanvullend pensioen opbouwen? Hoe kunnen we onze kleinkinderen meenemen in een vermogensplanning? 2

3 Jongeren 3

4 Studenten Is de student fiscaal nog ten laste? Ja, op voorwaarde dat de (netto) bestaansmiddelen maximum 3110 bedragen of 4490 voor een kind ten laste van een alleenstaande (of feitelijk samenwonende), waarbij de inkomsten uit een vakantiejob voor 2590 niet in rekening moeten gebracht worden. Een student ten laste met vakantiejob mag bruto 6477,50 of 8202,50 verdienen. Moet de student zelf belasting betalen en een aangifte indienen? Neen, zolang het belastbaar inkomen lager is dan Heeft de student nog recht op kinderbijslag? Ja (tot en met de leeftijd van 24 jaar), op voorwaarde dat hij/zij max. 240 uren per kwartaal werkt. Voor het 3 e kwartaal geldt er geen uurbeperking. 4

5 Alimentatie Zijn ontvangen onderhoudsuitkeringen belastbaar? Ja, tenzij het belastbaar inkomen lager is dan Alimentatiegelden bestemd voor de kinderen, worden nog te vaak aangegeven (en belast) op de belastingbrief van de ouder. Is een kind dat een onderhoudsuitkering ontvangt nog ten laste? Ja, op voorwaarde dat de (netto) bestaansmiddelen maximum voor een kind ten laste van gehuwden of wettelijk samenwonenden, of voor een kind ten laste van een alleenstaande (of feitelijk samenwonende) bedragen, waarbij de ontvangen onderhoudsuitkeringen voor niet in rekening moeten gebracht worden. Een kind ten laste mag bruto 6.997,50 of 8.722,50 aan onderhoudsuitkeringen genieten. 5

6 Aan het werk 6

7 Pensioensysteem IV III II I 4e pijler Niet-fiscaal sparen Vermogensopbouw zonder fiscaal voordeel: tak 21, 23, 26 en 44-verzekeringen 3 e pijler Individueel aanvullend pensioen Vermogensopbouw met fiscaal voordeel: pensioensparen en langetermijnsparen 2 e pijler Aanvullend pensioen op bedrijfsniveau en voor zelfstandigen: groepsverzekering, pensioenfonds, VAPZ 1 e pijler Wettelijk pensioen 7

8 De 1 e pijler Hervorming van de 1 e pijler het wettelijk pensioen: De wettelijke pensioenleeftijd wordt opgetrokken naar 67 jaar (vanaf 2030) en de minimumleeftijd voor vervroegd pensioen naar 63 jaar (vanaf 2018) met loopbaanvoorwaarde van 42 gewerkte jaren (vanaf 2019). Een onderzoek zal worden gevoerd naar de pensioensplit van het wettelijk en aanvullend pensioen bij gehuwde en wettelijk samenwonenden. 8

9 Wanneer? VERVROEGD PENSIOEN Jaar Minimumleeftijd Loopbaanvoorwaarde Uitzonderingen lange loopbanen jaar 35 jaar/ 5 jaar (ambt.) jaar 39 jaar 2015 Vanaf jaar en 6 maand 40 jaar 62 jaar 40 jaar 60 jaar indien loopbaan van 40 jaar 60 jaar indien loopbaan van 41 jaar 60 jaar indien loopbaan van 42 jaar 61 jaar indien loopbaan van 41 jaar ,5 jaar 41 jaar jaar 42 jaar 9

10 De 2 e pijler 10

11 De 2 e pijler Hervorming van de 2 e pijler het aanvullend pensioen op bedrijfsniveau en voor zelfstandigen: Ontmoedigen van of verbod op vervroegde (vóór het wettelijk pensioen) uittrede van aanvullende pensioenen, Verdere uitbouw van de Databank Aanvullende Pensioen (DB2P) zodat burgers op een geïntegreerde wijze hun eigen rechten op wettelijk en aanvullend pensioen kunnen raadplegen, Hervorming van de 80%-regel Hervorming minimum rendementsgarantie 2 e pijler (cf. 80%-grens) voor zelfstandige eenmanszaken Invoering van een VAP voor de Loontrekkende Vroeger opnemen dan pensionering ontmoedigen 11

12 Pensioensparen Een langetermijn-pensioenproduct via verzekeraar of bank Laatste storting in het jaar van de 64 e verjaardag Belastingvermindering: jaarlijks 30% (max gb). Belasting: 10% (op 60 jaar) op de reserve indien verzekering of voor rekeningen op de stortingen gekapitaliseerd aan 6,25%/4,75% Maximum 950 per persoon Geen premietaks Schuldsaldoverzekeringen? Tak 23-verzekeringen? Toekomst? 12

13 Pensioensparen 13

14 Pensioensparen 14

15 Pensioensparen Hervorming van de 3 e pijler het pensioensparen De taks op het langetermijnsparen wordt verlaagd van 10% naar 8%. Het pensioensparen wordt verder aangemoedigd. De bestaande heffing op het pensioensparen in de derde pijler wordt verlaagd van 10% naar 8%. De verminderde heffing wordt vervroegd ingehouden en dit gespreid over meerdere jaren. De regering zal de praktische modaliteiten bepalen (Regeerakkoord p. 82). De automatische indexering van het maximale spaarbedrag ( 950) in het kader van pensioensparen wordt bevroren. 15

16 Langetermijnsparen Een langetermijn-product via verzekeraar Starten vóór de leeftijd van 65 jaar Geen maximale stortingsleeftijd Belastingvermindering: jaarlijks 30% (max gb). Belasting: 10% (op 60 jaar of de 10 e verjaardag van het contract) op de reserve Maximum per persoon, beperkt i.f.v. beroepsinkomen en rekening houdend met de uitgaven voor een hypothecaire lening voor een enige/eigen woning (6% NBI + 171) Premietaks (2%) 16

17 Langetermijnsparen 17

18 Langetermijnsparen Hervorming van de 3 e pijler het langetermijnsparen De automatische indexering van het maximale spaarbedrag ( 2.280) in het kader van het langetermijnsparen wordt bevroren. 18

19 Huisje, tuintje, boompje 19

20 Samenlevingsvormen Huwen + Huwelijksquotiënt, optimalisatie van leningsuitgaven, begunstiging levensverzekering, gewaarborgd wettelijk erfrecht, geen successierechten op de uitkering van een groepsverzekering, recht op gezinspensioen en overlevingspensioen, rente-uitkering bij overlijden door arbeidsongeval Wettelijk samenwonen + idem huwen, maar (-) beperkt wettelijk erfrecht, wel successierechten op de uitkering van een groepsverzekering, geen recht op gezins- en overlevingspensioen, enkel recht op rente-uitkering bij overlijden door arbeidsongeval indien opgenomen in samenlevingscontract 20

21 Samenlevingsvormen Feitelijk samenwonen + hogere bestaansmiddelen voor kinderen ten laste, bijzondere bijdrage sociale zekerheid berekend op individueel inkomen, dubbele belastingvermindering indien opsplitsing vruchtgebruik/naakte eigendom, geen aansprakelijkheid voor belastingschulden - geen toepassing van huwelijksquotiënt en optimalisatie van leningsuitgaven, begunstiging fiscale levensverzekering onmogelijk, geen gewaarborgd wettelijk erfrecht, wel successierechten op de uitkering van een groepsverzekering, geen recht op gezinspensioen en overlevingspensioen, geen rente-uitkering bij overlijden door arbeidsongeval 21

22 Samenlevingsvormen 22

23 Een huis kopen/(ver)bouwen Belastingvermindering voor sociale, middelgrote of grote woningen, de vermindering voor het bouwsparen, de bijkomende intrestaftrek, de aftrek voor enige woning, de Vlaamse of Brusselse woonbonus Wie ziet door de bomen het bos nog??? In afwachting van gewestelijk initiatieven: federale regeling voor leningen gesloten in overgangsregelingen voor leningen gesloten vóór De woonbonus ( ) wordt een gewestelijke vermindering aan marginaal tarief of 45% (vanaf 2015) en de toepassing wordt beperkt tot de eigen woning. 23

24 Een huis kopen/(ver)bouwen In Vlaanderen (Vlaamse regeerakkoord, p. 189): Bestaande contracten blijven gehonoreerd aan de afgesproken voorwaarden. Voor contracten afgesloten vanaf 1 januari 2015 verminderen we het basisbedrag van het aanslagjaar 2015 met het bedrag van de 10-jarige verhoging. We behouden gedurende 10 jaar die verhoging van 760 bovenop het nieuwe basisbedrag. Voor die contracten berekenen we het belastingvoordeel aan het tarief van 40%. Voor de bestaande contracten behouden we voor de berekening van de belastingvermindering de fiscale bedragen van het aanslagjaar In Brussel (Brussels regeerakkoord, p. 92): Verder zal de fiscale aftrekbaarheid van de woonlening behouden blijven en geëvalueerd worden in het kader van de (globale) fiscale hervorming die in 2017 ingevoerd zal worden. 24

25 Een gezin Sparen voor de kinderen via: een klassieke spaarrekening: maandelijkse vrijblijvende stortingen een kinderspaarplan: verplichte stortingen, controle tot einddatum, bijkomende waarborgen mogelijk Het gezin beschermen tegen financiële risico s via: spaarplan met waarborg overlijden en arbeidsongeschiktheid ongevallenverzekering (privé-ongeval) hospitalisatieverzekering 25

26 Sarah en Abraham 26

27 Fiscale optimalisatie Het inkomen uit arbeid topt en de hypothecaire lening is terugbetaald. M.a.w. er is ruimte voor nieuwe fiscaal interessante uitgaven. Vanaf een beroepsinkomen van bedraagt uw fiscale korf per persoon. Het belastingvoordeel bedraagt jaarlijks 30% van de betaalde premie. Op een open end contract gesloten vóór de 55 e verjaardag is de belasting verschuldigd op 60 jaar, terwijl de premies blijven genieten van het fiscaal voordeel. NIEUW multibrancheverzekeringen: uw reserve beheren in functie van uw wensen! 27

28 Senioren 28

29 Pensioen Als gepensioneerde kan ik het met veel minder stellen want sommige kosten vallen weg: De kinderen zijn afgestudeerd en het huis uit De lening voor het huis is afbetaald Maar andere kosten komen erbij: Voor de jonge gepensioneerden: meer vrije tijd meer uitgeven Alles moet voortaan zelf betaald worden (gsm, wagen ) Men wil kinderen en kleinkinderen verwennen Voor de oudere gepensioneerden: medische kosten, rusthuis... 29

30 Het wettelijk pensioen Het gemiddeld wettelijk pensioen als werknemer (RVP/RVP): zelfstandige (RSVZ/RVP): 760 ambtenaar (PDOS/CDVU): % van de huidige gepensioneerden genieten een aanvullend pensioen via een groepsverzekering of een pensioenfonds. De gemiddelde prijs van een rusthuis bedraagt +/ en blijft stijgen 30

31 EXTRA pensioen opbouwen Het wettelijk en aanvullend pensioen aanvullen via 3 e en 4 e pijler (verzekeringsproducten met/zonder fiscaal voordeel) per maand vanaf 65 jaar tot (2% geïndexeerd) Beleggingsrendement 3% 4% 5% 80 jaar jaar jaar jaar

32 EXTRA pensioen opbouwen Via 3 e pijler: aanvullend pensioen met fiscaal voordeel Starten voor de 65 e verjaardag tot Premies leveren belastingvermindering op aan 30% Belasting wordt ingehouden na 10 jaar Via 4 e pijler: vermogensopbouw zonder fiscaal voordeel Onbeperkte vermogensopbouw Geen belasting indien duurtijd contract > 8 jaar Ruime keuze: tak 21, 23 of 26-verzekeringen 32

33 EXTRA pensioen opbouwen + overheid wil het aanbod van renteproducten op de markt stimuleren, met behoud van de bestaande fiscale voordelen (Federaal regeerakkoord). 33

34 Erfenissprong De vrijwillige erfenissprong of generation skipping: kleinkinderen kunnen rechtstreeks erven van hun grootouders (Wet van 10 december 2012). Gevolgen: Minder successierechten (en schenkingsrechten) betalen. Alles of niets verhaal (-): de ouders moeten vrijwillig hun volledige erfenis verwerpen ten voordele van hun eigen kinderen. Fiscaal neutraal (-): het bedrag van de successierechten dat verschuldigd is door de kleinkinderen is het bedrag dat normaal verschuldigd zou zijn door de verwerpende erfgenaam. 34

35 Erfenissprong 35

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK INLEIDING EEN GOEDE VOORBEREIDING OP DE TOEKOMST Om

Nadere informatie

Intro: de pensioenspijlers

Intro: de pensioenspijlers Pensioenskapitaal opbouwen Dat zelfstandigen een laag pensioen genieten is alom bekend. We zijn dus in feite verplicht om zelf initiatief te nemen om onze oude dag te kunnen financieren. We onderscheiden

Nadere informatie

MIJN AANVULLEND PENSIOEN?

MIJN AANVULLEND PENSIOEN? MIJN AANVULLEND PENSIOEN? Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Behoud uw levensstandaard tijdens uw pensioen 3 Uw vooruitzichten 3 De 4 pijlers

Nadere informatie

Technisch fiscaal dossier

Technisch fiscaal dossier Technisch fiscaal dossier Aanvullende pensioenopbouw voor loontrekkenden Oktober 2011 Fidea, nv met maatschappelijke zetel in België, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen, RPR 0406.006.069 Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

De 100 meest begeerde fiscale tips!

De 100 meest begeerde fiscale tips! De 100 meest begeerde fiscale tips! Voor al wie belastingontwijking een mensenrecht vindt, 100 haalbare en praktische fiscale tips. Iven De Hoon Inhoudsopgave DEEL 1 Twintig tips voor elke Belg, ook de

Nadere informatie

Nieuw! Fiscaal voordeel van woonkredieten :Sterk vereenvoudigd

Nieuw! Fiscaal voordeel van woonkredieten :Sterk vereenvoudigd HOE AANGIFTE PERSONENBELASTING OPTIMALISEREN? Inhoudsopgave Nieuw! Fiscaal voordeel van woonkredieten :Sterk vereenvoudigd...1 Ook fiscaal voordeel voor ouderopvang!...3 Welk fiscaal voordeel levert huishoudelijke

Nadere informatie

Doe aan pensioensparen

Doe aan pensioensparen Gezond bankieren Gezond bankieren. Wat betekent dat voor Argenta? Dat u niet of nauwelijks betaalt voor uw dagelijks betalingsverkeer. Dat is voor ons een evidentie. En dat u voor uw bankzaken kunt rekenen

Nadere informatie

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET ZO DOE JE HET 1. WAT IS PENSIOENSPAREN? Wie aan pensioensparen doet, bouwt op individuele basis een extra pensioen op. Wat je spaart, kan je bovendien fiscaal in mindering brengen via de personenbelasting.

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet 4 Fiscale impact van het regime 'enige, eigen woning' 10 Fiscale voordelen voor de niet-enige en/of

Nadere informatie

Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING

Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING VROEG BEGONNEN IS HALF GEWONNEN We worden overspoeld met sloganeske informatie

Nadere informatie

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Hypothecair woningkrediet: de regeling voor de enige eigen woning (de woonbonus) Als u een woning koopt, bouwt of verbouwt

Nadere informatie

BELASTINGAANGIFTE. Tips om duizenden euro s te besparen Uw woonlening na de zesde staatshervorming Wat met uw buitenlandse rekeningen?

BELASTINGAANGIFTE. Tips om duizenden euro s te besparen Uw woonlening na de zesde staatshervorming Wat met uw buitenlandse rekeningen? DINSDAG 16 JUNI 2015 BELASTINGAANGIFTE 2015 Tips om duizenden euro s te besparen Uw woonlening na de zesde staatshervorming Wat met uw buitenlandse rekeningen? 2 BELASTINGAANGIFTE 2015 DE STANDAARD Nog

Nadere informatie

De fiscus en uw woning

De fiscus en uw woning De fiscus en uw woning Fintro. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan en hypothecaire krediet 4 Fiscale impact van het regime "enige, eigen woning" 8 Fiscale voordelen voor de

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Fiscaal sparen eerst benutten 2.1. Individuele Pensioen Toezegging via externe verzekering (IPT) 2.2. Vrijwillig Aanvullend

Nadere informatie

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 VLAAMS GEWEST Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 2 Inleiding Met pensioen gaan is een ingrijpende

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

ONZE SAMENLEVING EVOLUEERT SNEL. WIE NIET VOORUIT DENKT BLIJFT ACHTER.

ONZE SAMENLEVING EVOLUEERT SNEL. WIE NIET VOORUIT DENKT BLIJFT ACHTER. ONZE SAMENLEVING EVOLUEERT SNEL. WIE NIET VOORUIT DENKT BLIJFT ACHTER. - de (r)evolutie van onze samenleving wordt bepaald door meerdere factoren waar we als individu of bedrijf weinig vat op hebben (mondialisering/globalisering)

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

Agenda. 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4.

Agenda. 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4. Agenda 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4. VAA Bedrijfswagen 1. De Managementvennootschap 1. De managementvennootschap 1.1 Definitie

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) Adviseurs

Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) Adviseurs Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) KPMG Belastingconsulenten en Juridische KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs Agenda Financiering van ondernemingen Bedrijfswagens en andere voordelen

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 15 GELDIG VANAF 17 MAART 2015 Dit prospectus is van toepassing op de kredietaanvragen die werden ingediend bij Elantis N.V. Elantis,

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet?

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Plan uw successie, voor uw erfgenamen en uzelf 02 Complexe materie, regionaal verschillend 04 De basisprincipes van het erfrecht 06 Wat zit

Nadere informatie

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld.

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld. Verduidelijkingen omtrent de voorwaarden waaraan in 2014 gesloten leningen moeten voldoen, om in aanmerking te kunnen komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor enige woning (woonbonus) Vanaf

Nadere informatie

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie

inhoud Plaatsvervulling successie

inhoud Plaatsvervulling successie inhoud weken 18 en 19 2013 nr. 9 Jaargang 16 Tweewekelijks behalve in weken 1, 30 t.e.m. 32, 51 en 52 Afgiftekantoor Antwerpen X P2A9404 0003079.nn/3079/KL-NN01 successie Plaatsvervulling 1 uw kinderen

Nadere informatie

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT 2, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal, 016/24 39 99 Het overlijden van je partner kan je voor heel wat verwachte en onverwachte problemen stellen. Deze informatiebrochure

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden? februari 2015

Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Inhoud Wat zijn de meest dringende zaken als iemand overleden is? 4 Een arts moet de dood vaststellen 4 Waarschuw een begrafenisondernemer 4 Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie