Archipel Kenniscentrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Archipel Kenniscentrum"

Transcriptie

1 Archipel Kenniscentrum Zorgprogramma Geriatische Revalidatie na een beroerte Brochure voor cliënten en naasten het gevoel van samen

2 Tekst: Paulien Bolwijn, projectleider Zorg- en functieprogramma s, en Nicole van der Meijden, specialist ouderengeneeskunde / programmaleider. Op basis van de informatie vanuit het Expertteam CVA van Archipel Kenniscentrum en met bijzondere dank aan Jozef Kusters, toenmalig voorzitter cliëntenraad Dommelhoef en Marjo Feijen, ervaringsdeskundige. Eindhoven, maart 2010 Versie juni 2011

3 Inhoud Persoonlijke steunbetuiging 3 Wat is een beroerte? 4 Welke informatie staat er in deze brochure? 4 Archipel Kenniscentrum 4 Wat is een zorgprogramma? 4 Zorgprogramma geriatrische revalidatie na een beroerte 4 Mogelijke hulpvragen 5 Welke zorg en behandeling biedt het Kenniscentrum in de revalidatiefase? 5 Wat kunt u verwachten tijdens de behandeling? 6 Met welke hulpverleners heeft u te maken? 6 Welke zorg en behandeling biedt het Kenniscentrum 7 na de revalidatiefase? Meer informatie 8 Bijlagen: De werkwijze van de Verpleeghuis Stroke Unit 10 De werkwijze van de Dagbehandeling 11 De werkwijze van het Mobiele Stroke Team 12

4 2

5 Persoonlijke steunbetuiging Beste lotgenoten, Ik schrijf u dit omdat u helaas net als ik een hersenbloeding, of herseninfarct, hebt gehad. Ik wil u een paar persoonlijke ervaringen meegeven waar u herkenning in kunt vinden, en daardoor steun krijgt. Iedere hersenbloeding is anders en ook de gevolgen zijn voor iedereen anders, ook de gevoelswaarde. Ik kreeg de bloeding als alleenstaande jonge vrouw van 45 jaar. In het begin weet je niet wat je overkomt en wat er gebeurd is. Iedereen loopt heel de dag te vragen weet u waar u bent? en weet u wat voor dag het is? Later snapte ik waarom dit was, maar op dat moment dacht ik die mensen zijn gek en weten niet wie en waar ze zijn. Niemand vertelde me wat er nu eigenlijk aan de hand was en wat ik kon verwachten. Dat ik toch een paar dagen kritiek had gelegen hoorde ik weken later. Ik voelde alleen dat mijn lichaam me in de steek had gelaten. Ik kon nog niet lopen, eten enzovoorts. Ik was doodmoe, maar ik was heel blij met bekend bezoek, en toch vielen m n ogen dicht. En dat wilde ik niet want ik was o zo blij dat er iemand kwam zodat ik me niet zo alleen voelde. Fijn dat het bezoek toch kwam en niet ging omdat ik moe was. Als ik kon zou ik schreeuwen blijf hier, houd me vast en praat tegen me! De sterkste broeder werd mijn grootste vriend want die kon ik vasthouden zodat ik niet omviel. Dan komt de fase waarin alles een beetje doordringt, en komen de emoties, zoals huilen. Het is heel belangrijk dat niet alleen familie maar zeker ook de therapeuten hier aandacht voor hebben. De eerste therapie-uren gaan wel eens verloren door een huilbui. Accepteer dit want ook dit hoort bij je genezing. Een gevoel van opgesloten zijn kan ook opkomen. Logisch want je wereld is totaal veranderd. Belangrijk is het dan ook om te blijven geloven in je eigen kunnen en hier ook voor te gaan. Men is gauw geneigd om te vertellen wat je niet meer kunt. Leer dit zelf te ervaren en blijf op zoek naar mogelijkheden. Verlang dit ook van de hulpverleners. Een goed dagprogramma is erg belangrijk; inspanning én ontspanning want dan blijf je in het leven meedoen. Ook al denk je ik ben moe probeer dan toch te gaan. Het lucht op en je hebt tegen je bezoek ook weer eens iets anders te vertellen. Praat met de mensen op de afdeling. Jullie snappen elkaar en kunnen elkaar er doorheen helpen. Heel veel sterkte en blijf positief! Het is een lange weg maar door een positieve kijk en wat plezier, en de juiste begeleiding kom je er langzaam maar zeker, stapje voor stapje. Ik zeg u dit uit eigen ervaring dus als u het moeilijk heeft, en dat is normaal, helpt het misschien om dit stukje nog eens door te lezen. Heel veel succes en sterkte, ook voor uw familie. Marjo Feijen, maart

6 Wat is een beroerte? U bent, of uw naaste is, onlangs getroffen door een beroerte. In de medische wereld wordt een beroerte een Cerebro Vasculair Accident (CVA) genoemd. Vrij vertaald is dit een ongeluk in de bloedvaten van de hersenen. Dit kan een herseninfarct zijn, waarbij een bloedvat verstopt raakt door een bloedstolsel. Het is ook mogelijk dat er een bloedvat openbarst. Dan wordt gesproken van een hersenbloeding. Delen van de hersenen zijn onherstelbaar beschadigd. De gevolgen van een beroerte, voor zowel de getroffene als diens naaste, zijn enorm. Welke informatie staat er in deze brochure? De brochure die voor u ligt gaat over het Zorgprogramma geriatrische revalidatie na een beroerte, dat wordt uitgevoerd vanuit verpleeghuis Dommelhoef. Deze brochure geeft een antwoord op de vraag: Wat kunt u verwachten van onze zorg en behandeling? Archipel Kenniscentrum Archipel is één van de grote aanbieders van verzorging, verpleging, behandeling, welzijn, gemaksdiensten en thuiszorg in Eindhoven en omgeving. Archipel bestaat uit een tiental locaties waarbinnen of waar vanuit deze zorg wordt geleverd. Twee van deze locaties zijn Dommelhoef en Landrijt. Dommelhoef en Landrijt vormen sinds 2008 het Kenniscentrum voor somatische verpleeghuiszorg en psychogeriatrie van waaruit gespecialiseerde zorg en behandeling wordt geboden. Als metafoor voor het Kenniscentrum gebruiken wij het klavertje vier. Daarmee willen wij uitdrukken dat wij bij willen dragen aan de kern van kwaliteit van leven, namelijk (levens)geluk. Met u en uw naaste gaan wij samen op zoek naar mogelijkheden om uw kwaliteit van leven te bevorderen. Hoe kunt u ondanks de beperkingen, het leven leiden zoals u dat wenst? Wat is een zorgprogramma? Een zorgprogramma is een bepaalde beschrijving van een deskundig en samenhangend hulpaanbod. Hierbij is het totaal aan zorg en behandeling afgestemd op dat wat cliënten vragen en nodig hebben. Doelgroepen van cliënten kunnen bijvoorbeeld zijn: Mensen met de ziekte van Parkinson, Huntington, Multiple Sclerose, of mensen die een beroerte hebben door gemaakt. Hulpverleners werken volgens de laatste weten schappelijke en professionele inzichten. Hulpvragen hebben betrekking op allerlei aspecten die de kwaliteit van leven beïnvloeden: op het gebied van lichamelijke gezondheid, geestelijke gezondheid, het sociale leven, en op het gebied van de woon- en leefomgeving.alle hulpverleners zijn vakkundig in hun eigen specialisme, maar stemmen de aanpak altijd af met de andere hulpverleners van het behandelteam. Dit noemen we multidisciplinair samenwerken. Vanuit Archipel werken wij ook samen met hulpverleners van andere organisaties die bij de cliënt betrokken zijn. Een bijzonder intensieve samenwerking onderhouden wij met de deelnemende organisaties in de zogenaamde CVA-ketenzorg Eindhoven. Zorgprogramma geriatrische revalidatie na een beroerte Waarschijnlijk bent u in het ziekenhuis al gestart met revalideren. Het doel van revalidatie is om uw functioneren zo veel als mogelijk te verbeteren, zodat u zelfstandig thuis kunt (blijven) wonen. 4

7 De mate van herstel is van vele factoren afhankelijk. Het maakt bijvoorbeeld uit op welke plek in de hersenen de beschadiging is opgetreden, en hoe groot de beschadigde plek is. Verder is ook het niveau van uw functioneren vóór de beroerte van invloed op de revalidatie. Geriatrische revalidatie is een bijzondere vorm van revalidatie. Dit is revalidatie bij oudere cliënten. Ze zijn kwetsbaar en hebben vaak meerdere aandoeningen tegelijk. Het tempo en de intensiteit van de revalidatie is daarom aangepast. Het behandelen van bijkomende ziekten neemt, naast de revalidatie, een belangrijke plaats in. Hoewel dit zorgprogramma zich vooral richt op mensen boven de 65 jaar, kunnen ook jongere mensen voor deze zorg en behandeling in aanmerking komen. Mogelijke hulpvragen Voor iedere cliënt zullen de gevolgen van de beroerte anders zijn. Overeenkomsten zijn er ook. Vlak na de acute fase overheerst het ongeloof over wat er gebeurd is en angst voor de toekomst: Hoe heb ik de beroerte gekregen? Hoe kan ik voorkomen dat ik nogmaals een beroerte krijg? Hoe kan ik mijn leven weer oppakken? Wat kan ik nog wel, wat kan ik niet meer? Tijdens de revalidatiefase ligt meestal eerst de nadruk op de fysieke, zichtbare gevolgen van de beroerte, zoals de verlamming van armen, benen en/of gezicht. De cliënt gaat veel oefenen om de lichamelijke functies weer terug te krijgen. Welke zorg en behandeling biedt het Kenniscentrum in de revalidatiefase? Dit zorgprogramma kan in principe vanuit drie plaatsen worden uitgevoerd: 1. In de gespecialiseerde verpleeghuis stroke unit (VSU) van Dommelhoef. Deze zorg en behandeling is voor met name oudere mensen die recent een beroerte hebben doorgemaakt, en die (nog) niet naar de thuissituatie kunnen. Soms worden ook jongere cliënten opgenomen. 2. Daarnaast is revalidatie mogelijk via dagbehandeling (DB), waarbij cliënten thuis wonen en een aantal dagdelen in de week therapie en activiteiten volgen in Dommelhoef, onder regie van de specialist ouderengeneeskunde. Het aantal dagen en de duur van de dagbehandeling is in principe zolang als het nodig is. 3. Ook kunnen cliënten in hun eigen woonomgeving revalidatiezorg ontvangen vanuit het mobiele stroke team (MST), mits dit haalbaar is. Deze behandelvorm duurt maximaal 12 weken. Daarna worden afspraken gemaakt over de nazorg die u wenst en nodig hebt. 5

8 Vervolgens gaan de niet-zichtbare gevolgen meer een rol spelen. Bijvoorbeeld: concentratiestoornissen, gedragsverandering, traag zijn van begrip, moeheid. Existentiële vragen kunnen ook aan de orde komen: Wil ik wel zo leven? Na de revalidatiefase (ook wel de chronische fase genoemd) zal de cliënt naar de thuissituatie gaan, naar het verzorgingshuis of naar een longstay-afdeling in het verpleeghuis. Afwisselend zal de cliënt de situatie accepteren dan wel frustratie of verdriet voelen over de (blijvende) beperkingen. Hoe kan ik de beperkingen die ik heb een plek geven in mijn leven? Wat moet ik doen om de vaardigheden die ik heb geleerd op peil te houden? Kan ik aanpassingen in huis krijgen? Wat kunt u verwachten tijdens de behandeling? Het uitgangspunt van de behandeling is dat u (met uw naaste) en de hulpverleners, in de eerste twee weken van uw komst, samen op zoek gaan naar wenselijke én haalbare revalidatiedoelen. U geeft aan wat voor u belangrijk is en welke doelen u wilt behalen. Samen met u kijken de verschillende hulpverleners in welke volgorde de doelen bereikt kunnen worden. De afspraken hierover leggen zij vast in het individuele behandelplan. Ter informatie krijgt u de Cliëntenwijzer uitgereikt. In deze klapper treft u bijvoorbeeld informatie over de ziekte, maar ook huiswerkoefeningen. Vervolgens gaat u met diverse hulpverleners aan de slag. De activiteiten die u krijgt aangeboden staan in het teken van de afgesproken revalidatiedoelen. Tussendoor wordt meerdere malen onderzocht en besproken in hoeverre uw revalidatie vordert. Indien de doelen zijn behaald, of indien geen vooruitgang meer te verwachten is, bepaalt u samen met het behandelteam de volgende stap na de revalidatiefase. In de bijlage kunt u meer lezen over wat u concreet kunt verwachten op de Verpleeghuis Stroke Unit, de Dagbehandeling en bij het Mobiele Stroke Team. Met welke hulpverleners heeft u te maken? Zoals u al heeft gelezen krijgt u met diverse hulpverleners te maken. Het behandelteam bestaat uit: specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundigen en verzorgenden, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, activiteitenbegeleider, diëtist, psycholoog en consulent zorg en dienstverlening. Voor een beschrijving van de functies verwijzen wij u naar de CVA-Cliëntenwijzer. Deze hulpverleners werken samen met u aan het bereiken van uw revalidatiedoelen. De specialist ouderengeneeskunde is eindverantwoordelijk voor het behandelplan. Een verpleeg kundige of verzorgende is voor u aangewezen als contactpersoon. Met vragen kunt u altijd bij hem of haar terecht. Iedere hulpverlener heeft een eigen specialisatie, maar de kracht van het behandelteam is de multidisciplinaire samenwerking. Vanwege de nabijheid van elkaar, en het regelmatige overleg kunnen de hulpverleners snel en adequaat reageren op wat u nodig heeft. Indien nodig kunnen ook nog andere hulpverleners die werkzaam zijn in Dommelhoef ingeschakeld worden, zoals: geestelijk verzorger, muziektherapeut, creatief therapeut, ICT-consulent, en mondhygiënist. Bovendien werken we samen met hulpverleners in de regio, zoals: vaste arts-consulenten (revalidatiearts, neuroloog, psychiater), instrumentmaker, orthopedisch schoenmaker, rolstoeladviseur, apotheker, en tandarts. Verder met instellingen zoals: ziekenhuizen, revalidatiecentrum Blixembosch, GGz Eind hoven, GGz Oost-Brabant, thuiszorgorganisaties, Sensis, dagactiviteitencentrum Triocen, en andere verpleeghuizen. 6

9 Welke zorg en behandeling biedt het Kenniscentrum na de revalidatiefase? Afhankelijk van de mate van herstel, gaat u na de revalidatie naar uw thuissituatie of blijft u opgenomen in een verpleeghuis naar keuze. Waarschijnlijk heeft u tijdens de revalidatie het nodige geleerd, maar daarmee heeft u uw leven van voor de beroerte niet terug. Dommelhoef biedt u en uw partner een aantal mogelijkheden nadat de revalidatiefase is afgesloten. Poliklinische behandeling: Deze behandeling kunt u via de huisarts aanvragen als u een specifieke vraag heeft voor één van de behandelaars van Dommelhoef. Bijvoorbeeld op het gebied van spraak (bij de logopedist), een aanpassing in de thuissituatie (bij de ergotherapeut), medicatie (bij de specialist ouderengeneeskunde), of een andere vraag. Nazorgprogramma: Na ontslag uit het verpleeghuis, houdt een hulpverlener vanuit Dommelhoef contact met u. Deze neuroconsulent bespreekt met u hoe het gaat, en aan welke mogelijke zorg of behandeling u nog behoefte heeft. Afasiecentrum: Dit centrum biedt trainingen op activiteiten- en participatieniveau voor thuiswonende mensen die blijvend moeilijkheden met taal ondervinden (chronische afasie). U volgt de training in een groep met gelijkgestemden (bijvoorbeeld het gebruik van de computer of het schrijven van een brief) één of meerdere dagdelen per week. Activiteiten voor extramurale klanten: U kunt (tegen betaling, of met een CIZ-indicatie) gebruik blijven maken van activiteiten die vanuit Dommelhoef worden aangeboden. Bijvoorbeeld: gebruik maken van het internetcafé, cursus rolstoeldansen, houtbewerking, een vrijwilliger inhuren voor een bezoek bij u thuis en nog veel meer. Cursus voor mantelzorgers: Aan deze cursus kan uw partner of andere mantelzorger deelnemen tijdens uw opname, maar ook nadat u uit het verpleeghuis ontslagen bent. Deze cursus bestaat uit ongeveer zes bijeenkomsten van anderhalf uur. In deze cursus krijgen mantelzorgers in groepen van maximaal acht personen, handvatten aangereikt om te leren omgaan met de gevolgen van een beroerte. Bovendien is het een steun om met anderen te zijn die hetzelfde doormaken. 7

10 Meer informatie Deze brochure heeft u een kijkje gegeven in het zorgprogramma Geriatrische revalidatie na een beroerte dat vanuit het Kenniscentrum (locatie Dommelhoef) wordt aangeboden. Wellicht roept deze informatie nog vragen bij u op. Hiervoor kunt u contact opnemen met de consulent zorg- en dienstverlening via telefoonnummer , of u kunt uw vraag stellen via adres: Regelmatig wordt ook vanuit Dommelhoef een informatieavond voor CVA-cliënten en mantelzorgers georganiseerd. Algemene informatie over Archipel kunt u vinden op: Overige handige adressen, bijvoorbeeld van cliëntenverenigingen, staan vermeld in de eerder genoemde Cliëntenwijzer. 8

11 Bijlagen

12 Bijlage De werkwijze van de Verpleeghuis Stroke Unit Concreet kunt u bij opname op de Verpleeghuis Stroke Unit het volgende verwachten: U krijgt in het ziekenhuis via de transferverpleegkundige van het ziekenhuis óf via de consulent zorg- en dienstverlening van Dommelhoef, uitleg over de opname in Dommelhoef. In de eerste twee dagen volgt het opnamegesprek met de verpleegkundige. Indien dit nog niet gebeurd is, ontvangt u de Cliëntenwijzer. U maakt kennis met de specialist ouderengeneeskunde. Deze heeft met u een gesprek over uw voorgeschiedenis, doet lichamelijk onderzoek, vraagt aanvullende onderzoeken aan, stelt met u het voorlopige behandelplan op, verwijst naar andere hulpverleners en schrijft medicatie voor. U maakt kennis met de leden van het behandelteam. Binnen één week vindt de 1e behandelplanbespreking plaats. Na de 1e behandelplanbespreking krijgt u (en uw naaste) een evaluatiegesprek met de specialist ouderengeneeskunde en de contactverzorgende (eventueel ook met andere hulpverleners). Onderwerp van gesprek is het voorlopige behandelplan, en de afspraken die u hierover gaat maken. Deze afspraken worden vastgelegd in het behandelpan. Na twee weken worden de doelen in het behandelplan verfijnd op basis van de observaties van diverse hulpverleners. Gekeken wordt of verdere revalidatie in de thuissituatie kan plaatsvinden door het Mobiele Stroke Team. De frequentie van therapieën wordt vastgelegd. Elke vier weken vindt een multidisciplinaire behandelplanbespreking plaats. Tijdens dit overleg worden de doelen of de activiteiten in het behandelplan bijgesteld. U kunt aan dit overleg deelnemen. U kunt er ook voor kiezen om de aanpassingen in het behandelplan door te spreken met alleen de contactverzorgende en iemand uit het behandelteam. Van belang is dat het behandelplan alleen met uw instemming wordt aangepast. Uw naaste kan tijdens de behandeling meedoen aan meeloopdagen. De contactverzorgende coördineert deze activiteiten. Ook kan uw naaste begeleidende gesprekken voeren met de consulent zorg en dienstverlening of de psycholoog. Therapeuten geven u huiswerkopdrachten. U oefent zo veel mogelijk in de praktijk op de afdeling, onder leiding van verzorgenden. Therapeuten kunnen in overleg met u, ook besluiten om al vóór het ontslag uit het verpleeghuis, in de thuissituatie te oefenen. Indien er sprake is van ontslag naar de thuissituatie, worden zo spoedig mogelijk in het behandeltraject met u proefverloven afgesproken (dagen/weekenden). De ergotherapeut evalueert dit met het u, aan de hand van het door u ingevulde proefverlofformulier. In de behandelplanbespreking wordt met behulp van een checklist een inschatting gemaakt van de benodigde hulpmiddelen en aanpassingen, en van de behandeling en zorg na ontslag. Op het moment dat u met ontslag gaat naar de thuissituatie of een andere setting krijgt u een eindgesprek met de specialist ouderengeneeskunde en/of consulent zorg- en dienstverlening en contactverzorgende. Hiervoor wordt ook, indien nodig, een coördinator van de volgende setting uitgenodigd. 10

13 Bijlage De werkwijze van de Dagbehandeling Concreet kunt u bij de aanmelding op Dagbehandeling het volgende verwachten: U kunt met een CIZ-indicatie, via het ziekenhuis, de Verpleeghuis Stroke Unit, het revalidatiecentrum, of via uw huisarts aangemeld worden voor dagbehandeling. Als u nog niet bij ons bekend bent volgt zo spoedig mogelijk een huisbezoek door de consulent zorg en dienstverlening en een contactverzorgende van dagbehandeling. Binnen één week volgt de kennismakingsdag op de dagbehandeling die is bedoeld om uw hulpvragen te verhelderen. Alle hulpverleners van het behandelteam nemen hieraan deel. Het behandelplan wordt in de multidisciplinaire behandelplanbespreking vastgelegd en door de contactverzorgende met u besproken. U en uw huisarts (en eventueel een andere verwijzer) krijgen dit plan op schrift toegestuurd. Hierna volgt vierwekelijks een behandelplanbespreking, waarin de doelen van het behandelplan worden bijgesteld. Ter voorbereiding van dit overleg bespreekt de contactverzorgende met u, uw naaste en eventueel betrokken thuiszorg, nieuwe vragen en doelen. Na het overleg volgt een evaluatie met u en uw naaste. Indien u dit wenst kunt u er ook voor kiezen om zelf deel te nemen aan de behandelplanbespreking. Als de revalidatiedoelen zijn behaald, wordt in overleg met u besproken óf en zo ja welke vervolgzorg gewenst is. 11

14 Bijlage De werkwijze van het Mobiele Stroke Team Concreet kunt u van het Mobiele Stroke Team het volgende verwachten: U krijgt in het ziekenhuis via de transferverpleegkundige van het ziekenhuis óf via de consulent zorg- en dienstverlening van Dommelhoef, uitleg over het Mobiele Stroke Team. Meestal volgt na het ziekenhuis een korte opname van maximaal twee weken, op de Verpleeghuis Stroke Unit. Deze opname is bedoeld voor het in kaart brengen van de revalidatiedoelen, kennismaken met behandelaars en met de betrokken zorgcoördinator, en het regelen van de benodigde zorg voor thuis. De zorgcoördinator regelt in samenspraak met de consulent zorg- en dienstverlening de zorg(indicaties). In overleg met u (en uw naaste) wordt het behandelplan geformuleerd. Zodra u naar huis gaat, krijgt u een vast weekschema. Hierin staat welke hulpverleners u thuis komen behandelen, volgens de afgesproken doelen in het behandelplan. Indien nodig ontvangt u ook (gespecialiseerde) zorg via thuiszorgorganisatie Zuidzorg. Eventueel kunt u gebruik maken van faciliteiten van Dommelhoef, zoals de oefenzaal, fysiotherapie of groepsbehandeling. De therapeuten geven u huiswerkopdrachten en houden de vorderingen die u maakt op schrift bij. Eenmaal per maand bespreken de betrokken hulpverleners de voortgang in de behandeling. Indien u dit wenst kan deze behandelplanbespreking bij u thuis plaatsvinden. U kunt ook kiezen voor een evaluatiegesprek achteraf, samen met de zorgcoördinator en een lid van het behandelteam. Op basis van het overleg wordt het behandelplan al of niet aangepast. De behandeling vanuit het Mobiele Stroke Team duurt maximaal 12 weken. Aan het einde van de revalidatieperiode bespreekt de behandelaar met u welke vervolgzorg en behandeling gewenst is. 12

15

16 Dommelhoef Parklaan BC Eindhoven t Landrijt Drosserstraat ME Eindhoven t het gevoel van samen

behoud. Uw zelfstandigheid. Informatie over: Een beroerte

behoud. Uw zelfstandigheid. Informatie over: Een beroerte behoud. Informatie over: Een beroerte Uw zelfstandigheid. Uw leven zo goed mogelijk oppakken na een beroerte. Samen met Laurens. Lees meer over wat Laurens voor u kan betekenen. meer dan zorg De medische

Nadere informatie

Revalidatie. Revalidatie & Herstel

Revalidatie. Revalidatie & Herstel Revalidatie Revalidatie & Herstel De afdeling Revalidatie in het BovenIJ ziekenhuis is een onderdeel van de afdeling Revalidatie en Herstel. Met deze folder willen wij u graag vertellen wat wij voor u

Nadere informatie

Behandeling en Zorg na een beroerte

Behandeling en Zorg na een beroerte Behandeling en Zorg na een beroerte Belangrijke telefoonnummers Afdeling Stroke-Unit: 0513 685 625 CVA Verpleegkundige Tjongerschans 06 20 01 87 18 SSHV : Stichting samenwerkende Hersenletsel verenigingen

Nadere informatie

KETENZORG CVA 181-011112

KETENZORG CVA 181-011112 KETENZORG CVA In deze folder geeft het Ruwaard van Putten Ziekenhuis u algemene informatie met betrekking tot de ketenzorg na de beroerte (= CVA (Cerebro Vasculair Accident) die u heeft gehad. Dit kan

Nadere informatie

CVA-revalidatie in het Heymanscentrum

CVA-revalidatie in het Heymanscentrum CVA-revalidatie in het Heymanscentrum Revalidatie na een beroerte U ligt in het ziekenhuis omdat u een beroerte (CVA) heeft gehad. Binnenkort is het zover dat u het ziekenhuis kunt verlaten en een begin

Nadere informatie

De Stroke unit. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

De Stroke unit. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! De Stroke unit U verblijft na een beroerte op de Stroke unit in Rijnstate. Dit is een onderdeel van de afdeling Neurologie. In deze folder vindt u informatie over de Stroke unit en de gang van zaken tijdens

Nadere informatie

Stroke Service Assen. Zorg op maat na een beroerte. stroke service

Stroke Service Assen. Zorg op maat na een beroerte. stroke service Stroke Service Assen Zorg op maat na een beroerte z z stroke service assen 1 Stroke Service Assen staat garant voor goede zorg aan inwoners van Assen en omstreken die getroffen zijn door een beroerte.

Nadere informatie

In deze folder kunt u lezen wat de zorgverleners van de Stroke-unit kunnen doen voor mensen die een beroerte hebben doorgemaakt.

In deze folder kunt u lezen wat de zorgverleners van de Stroke-unit kunnen doen voor mensen die een beroerte hebben doorgemaakt. Stroke-unit Inleiding In overleg met de neuroloog is besloten om u op te nemen op de Stroke-unit van de Ommelander Ziekenhuis Groep, locatie Delfzicht. Dit is een onderdeel van de afdeling neurologie (B3),

Nadere informatie

Poliklinische revalidatiebehandeling. beroerte

Poliklinische revalidatiebehandeling. beroerte Poliklinische revalidatiebehandeling na een beroerte POLIKLINISCHE REVALIDATIEBEHANDELING NA EEN BEROERTE Wat is een beroerte Bij een beroerte of CVA (de medische term) is de bloedtoevoer in de hersenen

Nadere informatie

GEBROKEN HEUP MET ELKAAR WERKEN AAN HERSTEL

GEBROKEN HEUP MET ELKAAR WERKEN AAN HERSTEL GEBROKEN HEUP MET ELKAAR WERKEN AAN HERSTEL 288 Deze folder is een samenwerking van: Inleiding U bent via de Spoedeisende Hulp opgenomen in het Sint Franciscus Gasthuis met een gebroken heup. Waarschijnlijk

Nadere informatie

Transferpunt De CVA- keten Delft/Westland/Oostland

Transferpunt De CVA- keten Delft/Westland/Oostland Transferpunt De CVA- keten Delft/Westland/Oostland Inleiding U of één van uw familieleden heeft onlangs een beroerte gehad. In de regio Delft/Westland/Oostland werken verschillende zorginstellingen met

Nadere informatie

Revalideren na een beroerte De Wielingen en Lindenhof

Revalideren na een beroerte De Wielingen en Lindenhof Revalideren na een beroerte De Wielingen en Lindenhof Revalideren na een beroerte De Wielingen en Lindenhof Wat is een beroerte? De medische benaming voor een beroerte is Cerebro Vasculair Accident, meestal

Nadere informatie

Behandelprogramma. Dwarslaesie

Behandelprogramma. Dwarslaesie Behandelprogramma Dwarslaesie Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw opname en/of behandeling bij Adelante

Nadere informatie

RSZK Revalidatie Centrum voor Senioren. Snel en verantwoord werken aan uw revalidatie en herstel

RSZK Revalidatie Centrum voor Senioren. Snel en verantwoord werken aan uw revalidatie en herstel EXPERT RSZK Revalidatie Centrum voor Senioren Snel en verantwoord werken aan uw revalidatie en herstel RSZK Revalidatie Centrum voor Senioren Geriatrische Revalidatie Een mensenleven kan door een ongeluk

Nadere informatie

Maatschap Neurologie. CVA: Cerebro Vasculair Accident

Maatschap Neurologie. CVA: Cerebro Vasculair Accident Maatschap Neurologie : Cerebro Vasculair Accident Inleiding Deze folder geeft u informatie over de zorg en de behandeling na een ook wel een beroerte genoemd. Onverwacht gebeurde het: een. En de mensen

Nadere informatie

Opgenomen voor een beroerte

Opgenomen voor een beroerte Opgenomen voor een beroerte Afdeling neurologie gemini-ziekenhuis.nl Inhoudsopgave Wat is een beroerte? 3 Onderzoek en behandeling 4 Gang van zaken op de stroke-unit 5 Revalidatie en herstel na uw opname

Nadere informatie

kijk. Naar mogelijkheden. Informatie over: COPD

kijk. Naar mogelijkheden. Informatie over: COPD kijk. Informatie over: COPD Naar mogelijkheden. Uw leven zo goed mogelijk oppakken met COPD. Laurens helpt u daarbij. In deze folder leest u meer over ons aanbod. meer dan zorg COPD is een verzamelnaam

Nadere informatie

Behandelprogramma. Hartrevalidatie

Behandelprogramma. Hartrevalidatie Behandelprogramma Hartrevalidatie Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw opname en/of behandeling bij

Nadere informatie

Revalidatie voor CVA-patiënten

Revalidatie voor CVA-patiënten Neurologie Revalidatie voor CVA-patiënten Bijna iedere patiënt, die een beroerte (in medische termen Cerebraal Vasculair Accident - CVA) heeft gehad, heeft na ontslag uit het ziekenhuis enige vorm van

Nadere informatie

Snel herstel en weer regie over uw eigen leven

Snel herstel en weer regie over uw eigen leven Revalidatie Snel herstel en weer regie over uw eigen leven Revalideren bij TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) Een volledig op uw situatie afgestemd revalidatieplan Uw mantelzorgers worden nauw betrokken Vertrouw

Nadere informatie

Reva li da tie. met vertrouwen naar huis

Reva li da tie. met vertrouwen naar huis Reva li da tie met vertrouwen naar huis Alles is revalidatie Trainen in een gastvrije omgeving met uitstekende faciliteiten Waarom revalidatie Revalideren is leren om weer zo zelfstandig mogelijk te leven.

Nadere informatie

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) informatie voor de patiënt Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) NAH is een beschadiging van de hersenen, die ontstaan is in de loop van het leven. Een beschadiging van

Nadere informatie

Libra R&A locatie Blixembosch NAH/CVA. Klinische revalidatie

Libra R&A locatie Blixembosch NAH/CVA. Klinische revalidatie Libra R&A locatie Blixembosch NAH/CVA Klinische revalidatie U heeft niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en bent door de revalidatiearts in het ziekenhuis verwezen naar Libra Revalidatie & Audiologie locatie

Nadere informatie

Omdat wij u het goede wensen

Omdat wij u het goede wensen Omdat wij u het goede wensen Zo goed mogelijk weer (leren) functioneren. Dat is waar Reactiveringscentrum Klimop voor staat. Na een ingrijpende ziekte, een (heup)operatie of een beroerte krijgt u in Reactiveringscentrum

Nadere informatie

Stroke Care Unit Wat is een CVa?

Stroke Care Unit Wat is een CVa? Stroke care unit Stroke Care Unit In overleg met de neuroloog is besloten om u op de stroke care unit van het Kennemer Gasthuis op te nemen. (Stroke is Engels voor beroerte.) Op deze afdeling worden patiënten

Nadere informatie

Libra R&A locatie Blixembosch NAH/CVA. Poliklinische revalidatie

Libra R&A locatie Blixembosch NAH/CVA. Poliklinische revalidatie Libra R&A locatie Blixembosch NAH/CVA Poliklinische revalidatie U heeft niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en bent verwezen naar Libra Revalidatie & Audiologie locatie Blixembosch voor poliklinische revalidatie.

Nadere informatie

Revalideren in een woonzorgcentrum van Carintreggeland

Revalideren in een woonzorgcentrum van Carintreggeland Revalideren in een woonzorgcentrum van Carintreggeland 2 Revalideren bij Carintreggeland Bent u door een beroerte, knie/heupoperatie of andere ingreep of aandoening beperkter geworden in uw mogelijkheden?

Nadere informatie

CVA-zorg in beeld. Zorgprogramma Ketenzorg CVA regio Helmond Quartz. Inleiding

CVA-zorg in beeld. Zorgprogramma Ketenzorg CVA regio Helmond Quartz. Inleiding CVA-zorg in beeld Zorgprogramma Ketenzorg CVA regio Helmond Quartz Inleiding Jaarlijks worden 45.000 mensen getroffen door een CVA en 200.000 Nederlanders hebben ooit een CVA gehad. CVA is een complexe

Nadere informatie

Een beroerte, wat nu?

Een beroerte, wat nu? Een beroerte, wat nu? U bent opgenomen in het VUmc op de zorgeenheid neurologie, omdat u een beroerte heeft gehad. Wat is een beroerte? Een beroerte wordt in vaktaal een CVA genoemd: een Cerebro Vasculair

Nadere informatie

Geriatrische revalidatie

Geriatrische revalidatie Geriatrische revalidatie Geriatrische revalidatie Geriatrische revalidatie biedt tijdelijke intensieve zorg aan kwetsbare ouderen om te herstellen en te reactiveren na een operatie, ongeval of ernstige

Nadere informatie

Revalideren is topsport Wij bieden de helpende hand!

Revalideren is topsport Wij bieden de helpende hand! Revalideren is topsport Wij bieden de helpende hand! Succesvol revalideren doet u samen met zorggroep Maas & Waal 1. Uw doelen: wat u wilt bereiken; 2. Uw inspanningen: revalideren doet u zelf; 3. Onze

Nadere informatie

Revalideren. op de Patiënteneenheid Dwarslaesie

Revalideren. op de Patiënteneenheid Dwarslaesie Revalideren op de Patiënteneenheid Dwarslaesie Inleiding U revalideert in de Sint Maartenskliniek of u gaat binnenkort revalideren in de Sint Maartenskliniek op de Patiënteneenheid (PE) Dwarslaesie. Tijdens

Nadere informatie

ERGOTHERAPIE NA EEN CVA Informatie voor cliënten en hun naasten

ERGOTHERAPIE NA EEN CVA Informatie voor cliënten en hun naasten ERGOTHERAPIE NA EEN CVA Informatie voor cliënten en hun naasten Deze brochure is gebaseerd op de Ergotherapierichtlijn CVA (2013) en de Patiëntenversie van de Zorgstandaard CVA/TIA (2013). Voor meer informatie

Nadere informatie

Diagnose Parkinson, en dan? De brochure is bedoeld voor mensen waarbij de ziekte van Parkinson is vastgesteld.

Diagnose Parkinson, en dan? De brochure is bedoeld voor mensen waarbij de ziekte van Parkinson is vastgesteld. Diagnose Parkinson, en dan? De brochure is bedoeld voor mensen waarbij de ziekte van Parkinson is vastgesteld. 1 2 Wat is Parkinson? De ziekte van Parkinson is een neurologische aandoening die ontstaat

Nadere informatie

Stroke Care Unit Let op! Wat is een CVa?

Stroke Care Unit Let op! Wat is een CVa? Stroke care unit Stroke Care Unit In overleg met de neuroloog is besloten om u op de stroke care unit van Haarlem Zuid op te nemen. (Stroke is Engels voor beroerte.) Op deze afdeling worden patiënten

Nadere informatie

leef. In uw eigen ritme. Informatie over: Niet-aangeboren hersenletsel

leef. In uw eigen ritme. Informatie over: Niet-aangeboren hersenletsel leef. Informatie over: Niet-aangeboren hersenletsel In uw eigen ritme. Uw leven zo goed mogelijk oppakken met niet-aangeboren hersenletsel. Samen met Laurens. In deze folder leest u meer over het aanbod

Nadere informatie

Revalidatie Centrum voor Senioren

Revalidatie Centrum voor Senioren Revalidatie Centrum voor Senioren Revalidatie Centrum voor Senioren Een mensenleven kan door een ongeluk of ziekte totaal veranderen. Dagelijkse bezigheden zijn dan opeens niet zo vanzelfsprekend. In het

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011

Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011 Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011 Inleiding De missie van de RSS is Het realiseren van de best mogelijke kwaliteit van leven voor iedere CVA-patiënt binnen de regio Rotterdam, uitgaande

Nadere informatie

Revalideren na een CVA

Revalideren na een CVA Revalideren na een CVA De kliniek voor houding en beweging Inhoud Inleiding 3 Wat is een CVA 3 Behandelvormen 3 Klinische behandeling 4 Behandeling via de CBU 4 Poliklinische behandeling 4 Behandeling

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Inhoudsopgave Inleiding... 1 Heeft u nog extra zorg nodig na uw ziekenhuis verblijf... 1 Als u naar huis gaat... 1 Thuiszorg... 1 Hulpmiddelen... 2 Medisch Specialistische

Nadere informatie

Stroke-care-unit (SCU)

Stroke-care-unit (SCU) Neurologie Stroke-care-unit (SCU) Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep In overleg met neuroloog bent u opgenomen op de Stroke Care Unit. Dit is een

Nadere informatie

Verpleegkundig voorlichtingsuur CVA

Verpleegkundig voorlichtingsuur CVA Verpleegkundig voorlichtingsuur CVA 2 Verpleegkundig voorlichtingsuur CVA in de acute fase tijdens opname Afdeling: B3, Neurologie (route B) Telefoon: 088 066 2420 Datum:. Tijd:. Inleiding De Ommelander

Nadere informatie

Libra R&A Revalidatie. Chronische pijnklachten van spieren en/of gewrichten. bij kinderen en jongeren

Libra R&A Revalidatie. Chronische pijnklachten van spieren en/of gewrichten. bij kinderen en jongeren Libra R&A Revalidatie Chronische pijnklachten van spieren en/of gewrichten bij kinderen en jongeren Deze folder is bedoeld voor kinderen en jongeren (of ouders/verzorgers), die in behandeling zijn bij

Nadere informatie

Libra R&A locatie Leijpark. Niet Aangeboren Hersenletsel Algemene revalidatie. klinische opname kinderen/jongeren

Libra R&A locatie Leijpark. Niet Aangeboren Hersenletsel Algemene revalidatie. klinische opname kinderen/jongeren Libra R&A locatie Leijpark Niet Aangeboren Hersenletsel Algemene revalidatie klinische opname kinderen/jongeren Deze folder is bedoeld voor kinderen/jongeren (of hun ouders/verzorgers) die met de diagnose

Nadere informatie

CVA-REVALIDATIEAFDELING IN LEO POLAK. Revalideren na een CVA

CVA-REVALIDATIEAFDELING IN LEO POLAK. Revalideren na een CVA CVA-REVALIDATIEAFDELING IN LEO POLAK Revalideren na een CVA Revalideren na een CVA CVA-Revalidatieafdeling in Leo Polak Van harte welkom in Leo Polak! Goede zorg en uitstekende behandeling staan bij ons

Nadere informatie

VELE HANDEN. In kader van CVA. Chinette Verhagen, Physician Assistant neurologie

VELE HANDEN. In kader van CVA. Chinette Verhagen, Physician Assistant neurologie VELE HANDEN In kader van CVA Chinette Verhagen, Physician Assistant neurologie Informatiebijeenkomst 14-12-2010 aan wijkverpleegkundige betrokken bij CVA patiënten. Inhoud presentatie Wat is CVA Verschillende

Nadere informatie

ERGOTHERAPIE NA EEN CVA Informatie voor cliënten en hun naasten

ERGOTHERAPIE NA EEN CVA Informatie voor cliënten en hun naasten ERGOTHERAPIE NA EEN CVA Informatie voor cliënten en hun naasten INHOUD Introductie 4 Praktische informatie 5 De rol van de ergotherapeut 6 Waarvoor kunt u bij de ergotherapeut terecht? 7 Wat kunt u zelf

Nadere informatie

Opname en ontslag bij een beroerte. CVA-ketenzorg

Opname en ontslag bij een beroerte. CVA-ketenzorg Opname en ontslag bij een beroerte CVA-ketenzorg 2 U hebt een beroerte gehad en bent daarom opgenomen op de afdeling neurologie van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ). Deze folder is bedoeld om u

Nadere informatie

Opname na een beroerte

Opname na een beroerte Opname na een beroerte Informatie voor patiënten F0834-1180 april 2012 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070

Nadere informatie

Therapeutische peutergroepen. Algemene informatie

Therapeutische peutergroepen. Algemene informatie Therapeutische peutergroepen Algemene informatie Therapeutische peutergroep Behandeling op een therapeutische peutergroep (TPG) bestaat uit een intensief revalidatieprogramma voor kinderen van ongeveer

Nadere informatie

Zorg, welzijn en wonen volgens Archipel

Zorg, welzijn en wonen volgens Archipel Zorg, welzijn en wonen volgens Archipel Thuis en vertrouwd: dat vinden wij bijzonder normaal het gevoel van samen Thuis en vertrouwd bij Archipel De meeste mensen krijgen ermee te maken: een fase waarin

Nadere informatie

Azora Advies- en behandelcentrum. Wanneer maak ik een afspraak? Meer weten? Azora. Zo zorgen we voor elkaar in de Achterhoek.

Azora Advies- en behandelcentrum. Wanneer maak ik een afspraak? Meer weten? Azora. Zo zorgen we voor elkaar in de Achterhoek. Azora Advies- en behandelcentrum Industrieweg 115, 7061 AP Terborg T (0315) 33 81 11 E behandelcentrum@azora.nl I www.azora.nl Meer weten? Wanneer maak ik een afspraak? Het Azora Advies- en behandelcentrum

Nadere informatie

Uw persoonlijke Behandelplan

Uw persoonlijke Behandelplan Patiëntenbrochure Welkom bij Revacare Welkom bij Revacare. Revacare is een zelfstandig behandelcentrum dat poliklinische geneeskundige revalidatie aanbiedt. Door de krachten te bundelen tussen artsen,

Nadere informatie

Stroke-unit. Verpleegafdeling West 44

Stroke-unit. Verpleegafdeling West 44 Stroke-unit Verpleegafdeling West 44 Inleiding U bent opgenomen op de Stroke-unit. De Stroke-unit is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van mensen die een beroerte hebben gehad. Stroke is het

Nadere informatie

Chronische pijn. Informatie en behandeling

Chronische pijn. Informatie en behandeling Chronische pijn Informatie en behandeling Chronische pijn Bij chronische pijn is meer aan de hand dan alleen lichamelijk letsel. We spreken van chronische pijn als pijnklachten langer blijven bestaan dan

Nadere informatie

GERIATRISCHE REVALIDATIEZORG

GERIATRISCHE REVALIDATIEZORG GERIATRISCHE REVALIDATIEZORG Chronische bronchitis en longemfyseem (COPD) OP EIGEN KRACHT VERDER Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden Zelf de trap weer op kunnen, omdat u zo graag in uw eigen bed wilt

Nadere informatie

leven met vermoeidheid omgaan met de gevolgen van een beroerte

leven met vermoeidheid omgaan met de gevolgen van een beroerte leven met vermoeidheid omgaan met de gevolgen van een beroerte CVA Cerebro Vasculair Accident is de medische term voor een ongeluk in de vaten van de hersenen. In het dagelijks taalgebruik heet een CVA

Nadere informatie

Ergotherapie na een beroerte

Ergotherapie na een beroerte Ergotherapie na een beroerte Albert Schweitzer ziekenhuis april 2010 pavo 0567 Inleiding Veel mensen hebben na een beroerte moeite met de gewone dagelijkse activiteiten, zoals wassen en aankleden, eten

Nadere informatie

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise Ons Advies & Behandelteam helpt u graag Zij komen ook bij u thuis Behandeling & expertise Welkom Vertrouwd en verantwoord Woonzorg Flevoland is een organisatie die een breed aanbod heeft aan zorg, diensten

Nadere informatie

Archipel Kenniscentrum

Archipel Kenniscentrum Archipel Kenniscentrum Uw wensen, onze kennis en ervaring het gevoel van samen gewoon dat ik niet hoef te vragen past dat wel bij mij? begrijp je me wel? en wat ik voel? en kan ik dan zo lang mogelijk

Nadere informatie

Revalidatie bij handletsel Revalidatiecentrum Breda

Revalidatie bij handletsel Revalidatiecentrum Breda Revalidatie bij handletsel Revalidatiecentrum Breda Inleiding U bent naar de revalidatiearts van Revant Revalidatiecentrum Breda doorverwezen, omdat u onlangs een letsel of een operatieve behandeling heeft

Nadere informatie

DAGBEHANDELING PSYCHOGERIATRIE

DAGBEHANDELING PSYCHOGERIATRIE DAGBEHANDELING PSYCHOGERIATRIE pagina 2: De een is een gezellige prater, de ander doet liever een spelletje. En met mooi weer willen we nog wel eens aan de wandel gaan. Inleiding WIE OUDER WORDT, KAN TE

Nadere informatie

Chronische pijn en chronische vermoeidheid bij jongeren Reigerbos

Chronische pijn en chronische vermoeidheid bij jongeren Reigerbos Chronische pijn en chronische vermoeidheid bij jongeren Reigerbos Chronische pijn en chronische vermoeidheid bij jongeren. Ik werd eindelijk serieus genomen. Revalidatiecentrum voor kinderen en jeugd Reigerbos,

Nadere informatie

Parkinsoncentrum Leeuwarden

Parkinsoncentrum Leeuwarden Het Parkinsoncentrum Leeuwarden is een kennis- en behandelcentrum voor mensen met de ziekte van Parkinson. Deskundigheid, tijd, aandacht en een goede begeleiding voor de patiënt en zijn naasten staat hierbij

Nadere informatie

HHZH/INF/084.01(0314) I Informatiebrochure I. Stroke Unit. h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03-491 23 45 fax 03-491 23 46

HHZH/INF/084.01(0314) I Informatiebrochure I. Stroke Unit. h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03-491 23 45 fax 03-491 23 46 HHZH/INF/084.01(0314) I Informatiebrochure I Stroke Unit h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03-491 23 45 fax 03-491 23 46 1 Voorwoord Er werd vastgesteld dat u een beroerte heeft doorgemaakt.

Nadere informatie

Revalideren bij Het Spectrum

Revalideren bij Het Spectrum Revalidatie Revalideren bij Het Spectrum ZORG MET AANDACHT, AANDACHT MET ZORG! Revalideren bij Het Spectrum Na een ziekenhuisopname wilt u graag naar huis. Soms is echter een directe terugkeer naar de

Nadere informatie

Zorg in verzorgings- of verpleeghuis na ziekenhuisopname

Zorg in verzorgings- of verpleeghuis na ziekenhuisopname Zorg in verzorgings- of verpleeghuis na ziekenhuisopname Afdeling transmurale zorg Vooraf Na een ziekenhuisopname kunt u meestal terug naar huis om te herstellen. Soms is er thuis nog aanvullende hulp

Nadere informatie

Multiple Sclerose. Poliklinische revalidatie

Multiple Sclerose. Poliklinische revalidatie Multiple Sclerose Poliklinische revalidatie Voor wie is deze folder? Bij u is de diagnose Multiple Sclerose (MS) gesteld. De aandoening Multiple Sclerose kan beperkingen met zich meebrengen in uw dagelijks

Nadere informatie

Revalidatieprogramma

Revalidatieprogramma Revalidatiegeneeskunde Revalidatieprogramma Chronische pijn Deze folder geeft u algemene informatie over revalidatie bij chronische pijn. Uiteraard komt de folder niet in plaats van een gesprek met uw

Nadere informatie

Oost 3. CVA (Cerebro Vasculair Accident)

Oost 3. CVA (Cerebro Vasculair Accident) Oost 3 CVA (Cerebro Vasculair Accident) 1 2 Inhoudsopgave Blz. Inleiding 4 Het onderzoek bij een CVA 4 De behandeling van een CVA 5 Belangrijke aandachtspunten 6 Hoe verloopt de verdere behandeling en

Nadere informatie

De schakelunit in het verpleeghuis

De schakelunit in het verpleeghuis Transferpunt Patiënteninformatie De schakelunit in het verpleeghuis U ontvangt deze informatie, omdat u meer wilt weten over de mogelijkheden om tijdelijk opgenomen te worden op een schakelunit. Deze informatie

Nadere informatie

Poliklinische Revalidatie voor Jongeren

Poliklinische Revalidatie voor Jongeren Poliklinische Revalidatie voor Jongeren Visie Sophia Revalidatie biedt revalidatie op specialistisch niveau voor kinderen en volwassenen. Het doel van revalidatiezorg is de patiënt te helpen de door haar/hem

Nadere informatie

Fysiotherapie bij u in de wijk

Fysiotherapie bij u in de wijk Fysiotherapie bij u in de wijk Florence Florence biedt met ruim 4.000 medewerkers onder meer jeugdgezondheidszorg, thuiszorg, verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg in Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg,

Nadere informatie

Klinische opname. Algemene informatie

Klinische opname. Algemene informatie Klinische opname Algemene informatie In deze brochure van SymforaMeander centrum voor psychiatrie, vindt u algemene en praktische informatie over de behandeling en de gang van zaken in de kliniek. Leest

Nadere informatie

Richtlijnen CVA-revalidatie in het verpleeghuis (post stroke unit)

Richtlijnen CVA-revalidatie in het verpleeghuis (post stroke unit) Richtlijnen CVA-revalidatie in het verpleeghuis (post stroke unit) Aeneas Verpleeghuis, Breda Avoord Zorg en Wonen, Etten-Leur Circonflex Stichting voor Zorg en Wonen, Zevenbergen De Riethorst Centrum

Nadere informatie

Klinische revalidatie Poliklinische revalidatie Verpleeghuis

Klinische revalidatie Poliklinische revalidatie Verpleeghuis Klinische revalidatie Poliklinische revalidatie Verpleeghuis RRR: hét revalidatiecentrum voor ouderen Het centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam (RRR) is een zelfstandige organisatie in Rotterdam

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling C3. Locatie Dordwijk

Welkom op verpleegafdeling C3. Locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling C3 Locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling C3 U bent opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk op verpleegafdeling C3. Bij Bureau Opname heeft u het

Nadere informatie

GERIATRISCHE REVALIDATIEZORG

GERIATRISCHE REVALIDATIEZORG GERIATRISCHE REVALIDATIEZORG Werken aan EEN PRETTIGER LEVEN NA EEN TRAUMA Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden Zelf de trap weer op kunnen, omdat u zo graag in uw eigen bed wilt slapen. Uw privacy terug

Nadere informatie

Patiënten Informatie Dossier (PID) Cerebro Vasculair Accident (CVA) Onderdeel STROKE UNIT. CVA Stroke unit

Patiënten Informatie Dossier (PID) Cerebro Vasculair Accident (CVA) Onderdeel STROKE UNIT. CVA Stroke unit Patiënten Informatie Dossier (PID) Cerebro Vasculair Accident (CVA) Onderdeel STROKE UNIT CVA 2 INHOUDSOPGAVE... 4 Waarom opname... 4 Wat gebeurt er... 4 Bewaking... 5 Diagnostiek... 5 Behandeling... 5

Nadere informatie

Vragenlijst Poliklinische revalidatie volwassenen met een spierziekte

Vragenlijst Poliklinische revalidatie volwassenen met een spierziekte Vragenlijst Poliklinische revalidatie volwassenen met een spierziekte Toelichting bij de vragenlijst Doelgroep en doel van het onderzoek De VSN gaat de komende periode haar website vernieuwen. Op deze

Nadere informatie

POLIKLINISCHE REVALIDATIE BEHANDELING

POLIKLINISCHE REVALIDATIE BEHANDELING POLIKLINISCHE REVALIDATIE BEHANDELING In deze folder geeft het Ruwaard van Putten Ziekenhuis u algemene informatie over de poliklinische revalidatie behandeling. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Met ingang van 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg. Belangrijk is dat u weet dat niet meer alle zorg wordt vergoed en verzorgd door de overheid, thuiszorg of het

Nadere informatie

Revalidatie. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Revalidatie. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl Revalidatie Informatie voor patiënten F1017-3135 september 2014 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070 357 44

Nadere informatie

Behandelprogramma. Pijnrevalidatie

Behandelprogramma. Pijnrevalidatie Behandelprogramma Pijnrevalidatie Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw opname en/of behandeling bij

Nadere informatie

Zorgarrangement ZZP 9b. Informatie voor bewoners en familie

Zorgarrangement ZZP 9b. Informatie voor bewoners en familie Zorgarrangement ZZP 9b Informatie voor bewoners en familie Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wat kunt u van ons verwachten?... 4 3. Zorg (persoonlijke verzorging en verpleging)... 5 4. Welzijn (begeleiding

Nadere informatie

Afdeling neurologie NDT. Een behandelconcept voor patiënten met een CVA

Afdeling neurologie NDT. Een behandelconcept voor patiënten met een CVA Afdeling neurologie NDT Een behandelconcept voor patiënten met een CVA Inleiding Deze folder is bestemd voor familie en/of relaties van patiënten welke getroffen zijn door een CVA (Cerebro Vasculair Accident).

Nadere informatie

Geheugenklachten? Wat te doen als er stukjes gaan ontbreken

Geheugenklachten? Wat te doen als er stukjes gaan ontbreken Geheugenklachten? Wat te doen als er stukjes gaan ontbreken Geheugenproblemen en/of veranderingen in gedrag Vooral oudere mensen kunnen last hebben van vergeetachtigheid. Op zich is dat niet zo erg. Maar

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie voor kinderen en jongeren

Poliklinische revalidatie voor kinderen en jongeren Poliklinische revalidatie voor kinderen en jongeren 1 De revalidatiearts heeft uw kind een poliklinische revalidatiebehandeling voorgesteld. Wij kunnen ons voorstellen dat er veel vragen op u afkomen.

Nadere informatie

Peuterrevalidatie. Bijzondere aandacht voor uw peuter

Peuterrevalidatie. Bijzondere aandacht voor uw peuter Peuterrevalidatie Bijzondere aandacht voor uw peuter Bijzondere aandacht voor uw peuter Op eigen benen staan, de eerste stapjes zetten, de eerste woordjes zeggen. Deze spontane stappen in de ontwikkeling

Nadere informatie

Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam. Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ. Versie 1.5

Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam. Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ. Versie 1.5 Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ Versie 1.5 Deze notitie heeft tot doel de transmurale visie op revalidatie te omschrijven aan de hand waarvan

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Onzichtbare gevolgen van hersenletsel

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Onzichtbare gevolgen van hersenletsel UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Onzichtbare gevolgen van hersenletsel Poliklinische cognitieve revalidatie na hersenletsel UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord U start binnenkort

Nadere informatie

Poliklinische medisch specialistische revalidatie

Poliklinische medisch specialistische revalidatie Poliklinische medisch specialistische revalidatie Revalidatie verbetert uw leefsituatie Door middel van deze informatiefolder informeren wij u over de poliklinische medisch specialistische revalidatiebehandeling.

Nadere informatie

De onzichtbare gevolgen van een CVA (beroerte) 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

De onzichtbare gevolgen van een CVA (beroerte) 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging De onzichtbare gevolgen... De onzichtbare gevolgen... De onzichtbare gevolgen van een CVA (beroerte) 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging De onzichtbare gevolgen Cerebro Vasculair Accident

Nadere informatie

Wat als u of uw naaste na een CVA (hersenberoerte) niet naar huis kunt?

Wat als u of uw naaste na een CVA (hersenberoerte) niet naar huis kunt? Wat als u of uw naaste na een CVA (hersenberoerte) niet naar huis kunt? Stroke Service Breda e.o. In deze folder wordt uitgelegd wat er gebeurd in het ziekenhuis als u of uw naaste niet naar huis kunt

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Revalidatie. Aandacht. voor ouder worden en ouder zijn

Revalidatie. Aandacht. voor ouder worden en ouder zijn Revalidatie Aandacht voor ouder worden en ouder zijn Geriatrische revalidatie Zoveel mogelijk zelfredzaam worden, zodat u weer naar huis kunt. Dat is het motto van geriatrische revalidatie van SHDH. Het

Nadere informatie

Specialistische begeleiding voor burgers met niet-aangeboren hersenletsel

Specialistische begeleiding voor burgers met niet-aangeboren hersenletsel Specialistische begeleiding voor burgers met niet-aangeboren hersenletsel Informatie voor gemeenten Zelf en samen redzaam Als gemeente wilt u de zorg en ondersteuning van uw burgers zo goed mogelijk organiseren.

Nadere informatie

Welkom bij MRC Aardenburg - Doorn

Welkom bij MRC Aardenburg - Doorn Welkom bij MRC Aardenburg - Doorn Inhoudsopgave Missie 4 Welkom bij MRC Aardenburg 5 Behandelvormen 5 Klinische behandeling 5 Poliklinische behandeling 5 Verloop behandeling 6 Inschrijving en opnamedag

Nadere informatie

Inleiding. Wat is afasie?

Inleiding. Wat is afasie? Afasie Inleiding De logopedist heeft bij u afasie geconstateerd. Afasie is een taalstoornis. In deze folder wordt u uitgelegd wat afasie is en hoe het ontstaat. Daarnaast kunt u lezen wat u, maar ook uw

Nadere informatie

Libra R&A locatie Deurne. Poliklinische revalidatie. volwassenen

Libra R&A locatie Deurne. Poliklinische revalidatie. volwassenen Libra R&A locatie Deurne Poliklinische revalidatie volwassenen Welkom bij Libra Revalidatie & Audiologie locatie Deurne Deze brochure geeft informatie over poliklinische revalidatie voor volwassenen bij

Nadere informatie