Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Vrienden van Hospice De Patio"

Transcriptie

1 Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Rapport inzake Financiële jaarverslaggeving 2010 Bestuursverslag 2010 Begroting en Visie 2011, versie 2 d.d. 23 februari

2 Inhoudsopgave I. Bestuursverslag Inleiding... 3 Historie... 3 Wensen van de bewoners en vrijwilligers... 4 Financiële doelstellingen Stichting... 6 Activiteiten... 6 Fondsenwerving... 6 Sponsoring... 6 Donateurs/giften... 6 Serviceclubs... 6 Acties... 6 Verantwoordelijkheid... 7 Achtergrond Stichting Vrienden van Hospice De Patio... 8 Stichting Het Spectrum... 8 Het Bestuur van Stichting Vrienden van Hospice De Patio... 8 Het bestuur van Stichting Vrienden van Hospice De Patio Wie is wie... 9 Missie en Visie Stichting Vrienden van Hospice De Patio... 9 Comité van Aanbeveling CBF ANBI VOG Financiële aanpak En verder II. Bestuur en vaststelling jaarrekening Bestuursverslag 2010 Begroting en Visie 2011, versie 2 d.d. 23 februari

3 I. Bestuursverslag Inleiding Historie In 1999 is het plan ontstaan om in Dordrecht een hospice te realiseren. Een klankbordgroep van medewerkers vanuit het Albert Schweitzerziekenhuis, de thuiszorg, de huisartsen en de verpleeghuizen concludeerden dat er behoefte was aan een hospice, een sfeervolle plaats waar mensen hun laatste levensfase kunnen doorbrengen als dat thuis of in het ziekenhuis niet kan. In februari 2001 opende Hospice De Patio in een vrijgekomen vleugel van verzorgingshuis Thureborgh in Dordrecht. In eerste instantie is er plaats voor zes bewoners, een huiskamer, een familiekamer en er is een logeermogelijkheid voor familieleden. In 2007 werden 2 extra kamers ingericht t.b.v. nieuwe bewoners. Vanuit Stichting Het Spectrum wordt de huisvesting en professionele coördinatie ingezet. Tevens vindt vanuit de hospice de coördinatie plaats van de VPTZ, de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg. De medewerkers van de VPTZ bieden ondersteuning aan mensen die wel thuis kunnen overlijden en geven verlichting aan de mantelzorgers. De exploitatie van Hospice De Patio wordt deels betaald uit Thureborgh-budget, maar door de specifieke kenmerken van een hospice is er een structureel geldtekort. In een verzorgingshuis wonen mensen langdurig en vrij zelfstandig in een eigen ingerichte woning; in de hospice komen mensen kortere tijd en is veel ondersteuning nodig van vrijwilligers. Om de druk op deze vrijwilligers niet te groot te maken zijn er relatief veel vrijwilligers actief, die bewust in beperkte mate korte diensten draaien, om de soms intensieve terminale zorg niet te zwaar te maken. Het coördineren, opleiden en het ondersteunen van de vrijwilligers vraagt om extra (financiële) middelen. Daarnaast is het belangrijk om mensen die in hun laatste levensfase verkeren extra comfort te bieden door middel van bijvoorbeeld speciale stoelen, televisie op de kamer, extra faciliteiten voor familie om met elkaar te overleggen en/of te overnachten, het inrichten en onderhouden van de patiotuin, het onderhouden van de gezamenlijke huiskamer en het beschikbaar stellen van vers fruit en bloemen. Om hiervoor voldoende en structurele middelen te verkrijgen is de Stichting Vrienden van Hospice De Patio in 2002 opgericht. Ieder jaar worden wensen vanuit de organisatie geïnventariseerd, die niet vanuit het Thureborgh-budget kunnen worden betaald. Ook worden de wensen bij de vrijwilligers geïnventariseerd. Op basis van het beschikbare geld van de Stichting Vrienden van Hospice De Patio (Stichting Vrienden van) worden geld en middelen beschikbaar gesteld. Bestuursverslag 2010 Begroting en Visie 2011, versie 2 d.d. 23 februari

4 Wensen van de bewoners en vrijwilligers (zowel binnen de hospice als de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Thuiszorg - VPTZ) Ieder jaar vindt een inventarisatie plaats onder de bewoners, de vrijwilligers en medewerkers van Roparun VTZ Hospice De Patio (Hospice De Patio) om vast te stellen waar de meest dringende behoefte aan is. Aan de hand van onderstaande ideeën heeft de Stichting Vrienden van haar doelstellingen voor bepaald. Wensenlijst voor gegeven door Hospice De Patio, i.c. bewoners, bezoekers, vrijwilligers, coördinatoren: Gerealiseerd in 2010: opknapbeurt familiekamer nieuwe vloerbedekking coördinatorkamer kennisdag voor vrijwilligers in de palliatieve zorg op 28 oktober 2010 digitaal fototoestel opleiding nieuwe groep vrijwilligers uitbreiden club van 100 promotiefilm hospice certificaat voor kleine goede doelen van het CBF Nog niet gerealiseerd / wensen 2011: herinrichting entree hospice of schoonmaakbeurt gevel en fleuriger beplanting (gedeeltelijk) plantenbakken met zijden planten in de gang van de hospice kennisstad vrijwilligersuitje opleiding vrijwilligers Opleiden Training en opleiding van vrijwilligers is inmiddels een basisactiviteit van de stichting Vrienden geworden. Deze wordt in de komende jaren gecontinueerd. Naast de opgedane kennis en vaardigheden blijken deze trainingen ook een belangrijke bijdrage te leveren aan de samenhang van de vrijwilligersgroep. Om deze reden nemen ook de coördinatoren deel aan deze trainingen. Aangezien de subsidies op de opleidingen door derden worden afgebouwd, zal in toenemende mate een beroep worden gedaan op de stichting Vrienden. Club van 100 Om structureel inkomsten te genereren voor het bekostigen van de opleiding van vrijwilligers is eind 2007 de Club van 100 opgericht. Doelstelling is om bedrijven en organisaties te werven die gedurende drie opeenvolgende jaren tenminste 100,-- schenken. De bedrijven krijgen een vermelding op de website van onze stichting en worden getoond op het "Club van 100"-bord dat direct achter de ingang van de hospice hangt. Eind 2010 bestaat de Club van 100 uit 97 bedrijven, organisaties en particulieren. En is er zoals vorig jaar aangegeven een nieuwe inspanning geleverd om voor de club van 100 nieuwe leden te werven. Familiekamer Bestuursverslag 2010 Begroting en Visie 2011, versie 2 d.d. 23 februari

5 De familiekamer is opnieuw ingericht door de firma Swartsenborgh, die deze inrichting met een hoge korting heeft geleverd. Er is een nieuwe vloer gelegd en de technische dienst heeft het geheel geschilderd. Het uiteindelijke resultaat is een mooie en warmte uitstralende ruimte geworden. Art Gallery Maurice Vrolijk heeft de kunstdrukken geleverd om het geheel aan te kleden. Tevens heeft deze galerie een actie gehouden om kunstdrukken van Dordrecht te verkopen waarvan de opbrengst aan de stichting ten goede is gekomen. Kennisdag (avond) De kennisdag van 28 oktober is door meer dan 100 vrijwilligers en andere belangstellenden bezocht. Aanvankelijk hadden we op 75 personen gerekend, maar de inschrijvingen bleven komen. Bij 100 personen was de beschikbare ruimte volledig bezet en hebben we mensen moeten teleurstellen. Locatie was de Sterrenlanden in Dordrecht. De onderwerpen zijn door de vrijwilligers zelf gekozen. - Angst en agressie Pascalle Voerman - Behoud van waardigheid Ruben van Coevorden - Euthanasie en sedatie Joan van den Bosch - Verschijningsvormen van kanker Francien de Croon den Boer Dank aan de Sterrenlanden die de ruimtes beschikbaar heeft gesteld en de stichting Vreeborgh en de Rabobank voor hun financiële bijdrage. Promotiefilm Hospice De Patio Deze film is als afstudeerproject gemaakt door studenten van het Zoomvliet College afdeling A.V. in Bergen op Zoom. Deze DVD is aan de relaties van de stichting vrienden ter hand gesteld. Van deze film is ook een youtube-versie gemaakt. Deze is wat compacter dan de dvd-versie. Een directe link is te vinden op onze website onder Open dag in Hospice De Patio Zaterdag 9 oktober 2010 tussen uur hielden De Patio en De Rozenhof (palliatieve unit van de Sterrenlanden) open huis. Deze open dag vond plaats in het kader van de internationale dag van de palliatieve zorg. Veel mensen zijn nog onbekend met een hospice/palliatieve afdeling en een open dag lijkt een goed instrument om mensen kennis te laten maken met de mogelijkheden voor de laatste levensfase. Juist wanneer er nog geen noodzaak is de gang naar een hospice of palliatieve afdeling te maken. In de week voorafgaand aan de open dag, was hiervoor veel aandacht in de lokale media. In De Patio waren extra vrijwilligers ingezet om de bezoekers te ontvangen en een rondleiding te geven. Omdat op 9 oktober alle kamers bezet waren, kon men helaas geen kamer bezichtigen, maar dat bleek geen probleem. De aard van het bezoek was divers: sommige dames (vooral weer dames!) hadden interesse vrijwilliger te worden, andere mensen wilden nog eens terugkomen omdat er een dierbare in De Patio was overleden en weer anderen grepen deze dag aan om gewoon eens rond te kijken. Er waren mensen die bloemen mee brachten en bonbons, echt heel attent. Al met al een geslaagde dag, die zeker voor herhaling vatbaar is gebleken. Bestuursverslag 2010 Begroting en Visie 2011, versie 2 d.d. 23 februari

6 Financiële doelstellingen Stichting Activiteiten Er zijn verschillende manieren om extra financiële middelen te verwerven. Het is belangrijk om bij iedere vorm van verwerving de juiste terminologie te hanteren: Fondsenwerving Wensen waarvoor specifieke fondsen geld en/of middelen beschikbaar stellen kunnen worden ingediend bij de betreffende fondsen. Een overzicht van de meeste fondsen is te vinden op de Fondsenwerf-CD. Daar is ook de aanvraagprocedure te vinden. Als er wensen zijn waarvan verwacht wordt dat die betaald kunnen worden door één of meerdere fondsen wordt aan het bestuurslid sponsoring/fondsenwerving gevraagd dit te onderzoeken en een aanvraag namens het bestuur te doen. Het bestuur is de formele aanvrager. Sponsoring Sponsoring gaat om het principe van betrokkenheid kweken bij bedrijven, instellingen en particulieren, zodat er bij die ander de behoefte ontstaat om iets voor De Patio (al dan niet via de Stichting Vrienden van) te betekenen. Dat betekent een zorgvuldig zorgen voor de sponsor en het realiseren van een tegenprestatie voor die sponsor. Die tegenprestatie moet in relatie staan tot de grootte van de bijdrage en passen binnen de doelstelling en werkwijze van (Stichting Vrienden van) de hospice. Sponsoring wordt begeleid door het bestuurslid sponsoring en fondsenwerving en afspraken met sponsors worden schriftelijk vastgelegd. Het bestuur van de Stichting Vrienden van sluit formeel sponsorovereenkomsten. Donateurs/giften Giften zijn eenmalige bijdragen in geld of goederen. Donateurs zijn mensen die dit structureel doen. Via folders en de website wordt bekendheid gegeven aan de mogelijkheid om een gift te doen of donateur te worden. Bij giften van bedrijven moet bekeken worden of er de mogelijkheid is om deze om te zetten in sponsoring. Er wordt binnen de hospice op een tactvolle manier bekendheid gegeven aan deze mogelijkheid. Daarbuiten wordt dit gedaan door het verspreiden van folders en informatie via de website. Serviceclubs Serviceclubs geven soms een gift of willen wensen realiseren via zelfwerkzaamheid. Vanuit het bestuur is dan één bestuurslid van Stichting Vrienden van contactpersoon die bewaakt dat de contacten goed worden onderhouden en er een goed afstemming blijft tussen vraag en aanbod. Acties Het bestuur van de Stichting Vrienden van kan allerlei vormen van acties ontwikkelen die geld of middelen genereren. Acties moeten geld of middelen opleveren maar hebben ook tot doel bekendheid te geven aan de (Stichting Vrienden van) Hospice De Patio. Er wordt gewerkt met een begroting vooraf, waarvoor de Stichting Vrienden van investeergeld beschikbaar kan stellen dat later weer van de opbrengst kan worden afgetrokken. Bestuursverslag 2010 Begroting en Visie 2011, versie 2 d.d. 23 februari

7 Om de bekendheid van de Stichting Vrienden van de vergroten worden regelmatig z.g. stoppers in de regionale kranten geplaatst en is de website geactualiseerd. Doel is, naast het streven naar meer bekendheid in de regio, het aantrekken van vrijwilligers en het verwerven van gelden. Op de website: is een link geplaatst naar de website van Hospice de Patio. De Vrienden van Hospice de Patio hebben zich tevens ingezet om bekendheid te geven aan de uitbreiding met twee kamers van de Hospice. Verantwoordelijkheid Bij alle bovenstaande manieren om extra middelen te verwerven heeft het bestuur van de Stichting Vrienden een initiërende, bewakende en voorwaardenscheppende taak. Bestuursverslag 2010 Begroting en Visie 2011, versie 2 d.d. 23 februari

8 Achtergrond Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Het Spectrum Op 31 december 1999 zijn de Stichting Bejaardentehuis Thureborgh, Stichting Vreedonk voor Bejaardenhuisvesting op Protestants-Christelijke grondslag en Stichting Rooms Katholiek Verpleeghuis (allen uit Dordrecht) een juridische fusie aangegaan en werd hiermee de Stichting Het Spectrum opgericht. Deze stichting heeft ten doel: het bieden van verzorging en/of verpleging en/of behandeling en/of begeleiding en/of huisvesting aan hen die daarom vragen, in de locaties Thureborgh en Vreedonk geldt dit bejaarden; het geven van voorlichting en advies, ten behoeve van personen die volgens de gangbare opvattingen en binnen gestelde regelgeving een uit dit artikel af te leiden vorm van zorg, hulp, ondersteuning of huisvesting behoeven; het verrichten van alles wat met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings in verband kan staan, een en ander in de meest ruime zin genomen. Hospice De Patio valt onder de verantwoordelijkheid van Stichting Het Spectrum. Het Bestuur van Stichting Vrienden van Hospice De Patio In 2010 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in het bestuur van de stichting. Het vervangingschema voor de zittende bestuursleden is aangepast en vastgesteld in de bestuursvergadering van 19 november Eind 2006 is na langdurig overleg besloten om de functie van intermediair met de hospice los te koppelen van een van de coördinatoren van de hospice. De voorkeur binnen het bestuur werd gegeven aan een adviesfunctie van alle coördinatoren die afwisselend bij de bestuursvergaderingen aanwezig zijn. Inmiddels nemen beide coördinatoren deel aan de bestuursvergadering. Deze constructie voldoet naar tevredenheid. Eind 2009 bestaat het bestuur van Stichting Vrienden van Hospice De Patio uit de volgende personen: Jos van der Grinten voorzitter, Kees Pronk secretaris, Yvonne van der Meide penningmeester, algemene leden: Geer Meershoek en Peter Klaassen. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en de penningmeester. De stichting heeft geen toezichthoudend orgaan. In verband met de continuering van de CBF-erkenning zijn de statuten van de stichting voor het laatst op 9 december 2009 gewijzigd. Bestuursverslag 2010 Begroting en Visie 2011, versie 2 d.d. 23 februari

9 Het bestuur van Stichting Vrienden van Hospice De Patio Wie is wie Jos G.M. van der Grinten (1955) Voorzitter. Opleiding: TU Technische Natuurkunde gevolgd door een promotie. Werkervaring: Diverse wetenschappelijke, management- en adviesfuncties binnen NMi. Thans een technisch-commerciële functie waarin fabrikanten van ijkwettelijke meetinstrumenten wordt geadviseerd hoe deze instrumenten het best op de markt geïntroduceerd kunnen worden. Tevens projectmanager voor de certificering van EuroLoop, de nieuwe kalibratiefaciliteiten van NMi. Kees Pronk (1945) Secretaris. Opleiding: HBS B. Studie Organische Chemie aan de Rijksuniversiteit te Leiden, gevolgd door de opleiding tot Klinisch Chemicus in het Diaconessenhuis Refaja te Dordrecht. Werkervaring: In maatschapverband van 1974 tot 2005 verbonden geweest aan het Diaconessenhuis Refaja. Als gevolg van fusies daarna het Drechtstedenziekenhuis en het Albert Schweitzer ziekenhuis, allen te Dordrecht. Werkzaam op het Klinisch Chemisch Laboratorium als vakinhoudelijk specialist en mede verantwoordelijk voor het management. Nevenfuncties binnen ziekenhuis o.a.: secretaris medische staf, voorzitter medisch ethische commissie en voorzitter coöperatie medisch specialisten. Daarbuiten: Voorzitter Diaconie Gereformeerde Kerk, wijk Dubbeldam, voorzitter Commissie van Beheer Gereformeerde Kerk Dordrecht, Lid Bestuur Vereniging School met de Bijbel te Dordrecht. Yvonne van der Meide (1950) Penningmeester. Opleiding: MULO aangevuld met diverse managementcursussen, cursus organisatiekunde en cursus logistiek in de grafische industrie. HBO werk- en denkniveau. Werkervaring: diverse kantoorfuncties bij GAK en uitgeverij. Diverse managementfuncties bij Wegener o.a. hoofd bedrijfsbureau en bedrijfsleider bij Sijthoff Pers. Vanaf 1 januari 1999 zelfstandig ondernemer in interim management en projectmanagement functies. Diverse opdrachten o.a. bij uitgeverijen en een automatiseringsbedrijf gespecialiseerd in advertentiesystemen. Geer Meershoek (1942) lid, belast met externe communicatie. Opleiding: MULO, management-opleidingen en interne opleidingen Wegener. Werkervaring: Brinkmann & Niemeyer administratief en commercieel medewerker, De Havenloods Hoofd binnendienst en Hoofd automatisering, Wegener Projectleider automatisering, Utrechts Nieuwsblad Hoofd Multifunctionele Orderverwerking, Wegener Projectleider Nationale orderverwerking dagbladen. Inmiddels gepensioneerd en op projectbasis werkzaam als interim manager. Peter Klaasen (1953) lid, belast met fondsenwerving. Afgestudeerd aan de HTS te Rotterdam. Werkzaam bij diverse ondernemingen in commerciële functies. Betrokken bij de reorganisatie van PTT Telecom. Directie-functie bij CMG. Sinds 1999 zelfstandige ondernemer in interim en projectmanagement. Medeeigenaar van onderneming op het gebied van bedrijfsmakelaardij, advies en projectontwikkeling voor horeca en recreatie. Missie en Visie Stichting Vrienden van Hospice De Patio Tijdens een bijzondere bestuursvergadering op 28 maart 2008 zijn visie en missie van de stichting opnieuw vastgesteld. De visie van de Stichting Vrienden van Hospice De Patio is: Het maximeren van de kwaliteit van het verblijf in de hospice tijdens de laatste levensfase van de bewoners. Bestuursverslag 2010 Begroting en Visie 2011, versie 2 d.d. 23 februari

10 Hierin passen alle activiteiten die ertoe bijdragen dat de totale kwaliteit van zorg het beste is wat geboden kan worden met behulp van vrijwilligers. De missie van de Stichting Vrienden van Hospice De Patio is het verwerven van middelen om de activiteiten van Hospice De Patio te ondersteunen. Primair gaat het hierbij om activiteiten die niet door reguliere budgetten worden gedekt. Comité van Aanbeveling Om extra bekendheid te geven aan onze geldwerving, is een Comité van Aanbeveling opgericht, bestaande uit bekende Dordtenaren. Eind 2010 bestaat het Comité uit Wethouder A.T. Kamsteeg, Notaris mr. D.J.M. Haase (Barendse en Haasse Notarissen), dominee M. den Dekker, deken drs. B.J. Halma o.carm., de heer Th. Okkerse (beeldend kunstenaar-ontwerper), Drs J. van den Bosch (oncoloog Albert Schweitzerziekenhuis). Aan hen is gevraagd of zij de doelstelling van onze stichting steunen, door plaats te nemen in het Comité van Aanbeveling en zo hun naam aan onze stichting willen verbinden. CBF Sinds 1 februari 2010 heeft de Stichting Vrienden van Hospice de Patio een certificaat voor kleine goede doelen van het CBF. Dit certificaat is de opvolging van de door het CBF afgegeven Verklaring van geen bezwaar. De kerndoelstelling van de stichting (zoals in de statuten vastgelegd) is de ondersteuning van de activiteiten door medewerkers en vrijwilligers ten behoeve van de bewoners van de Hospice De Patio en de ondersteuning van de activiteiten door de VPTZ-vrijwilligers en hun respectievelijke cliënten. Het bestuur besteedt de toevertrouwde gelden conform deze doelstellingen. Om aan onze donateurs duidelijk te kunnen maken dat wij zorgvuldig omgaan met onze financiën, hebben wij voor de werkwijze van het CBF gekozen. Zij doen een externe onafhankelijke toetsing en melden het resultaat in hun rapport, dat geleverd wordt bij de verklaring van geen bezwaar. Op deze wijze wil de Stichting aan donateurs en donateurs duidelijk maken dat onze middelen maximaal worden ingezet voor de bewoners en vrijwilligers. ANBI De Stichting Vrienden van Hospice De Patio is door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI-beschikking verleend op 20 september 2007). Giften aan de stichting zijn hierdoor fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. In 2009 heeft de Belastingdienst de eisen voor ANBI-instellingen verscherpt waarvoor opnieuw aanmelding nodig is. Deze aanmelding is in december opgestuurd en de stichting staat vermeld in de lijst met ANBI-organisaties op de site van de Belastingdienst. VOG Ten behoeve van de bestuurswerkzaamheden hebben alle bestuursleden een verklaring omtrent gedrag (VOG) verkregen. Bestuursverslag 2010 Begroting en Visie 2011, versie 2 d.d. 23 februari

11 Financiële aanpak Fondsenwerving Begroot Begroot Werkelijk Begroot Baten - baten eigen fondsenwerving subsidie van overheden baten uit beleggingen overige baten Lasten Besteed aan doelstellingen Doelstelling A preventie en voorlichting Doelstelling B hulpverlening Doelstelling C symposium (in % van de baten) 33% 172% 60% 170% Kosten eigen fondsenwerving (in % van de baten uit eigen fondsenwerving) 13% 8% 3% 9% Werving baten Kosten van beleggingen Beheer en administratie Kosen beheer en administratie Som der lasten Resultaat Bestuursverslag 2010 Begroting en Visie 2011, versie 2 d.d. 23 februari

12 En verder... Training en opleiding van vrijwilligers is inmiddels een basisactiviteit van de stichting Vrienden geworden. Deze wordt in de komende jaren gecontinueerd. Aangezien de subsidies op de opleidingen door derden worden afgebouwd zal in toenemende mate een beroep worden gedaan op de stichting Vrienden. Begin 2010 is met de opleiding van een nieuwe groep vrijwilligers begonnen zodat het aantal beschikbare vrijwilliger weer circa 100 bedraagt. Het vergroten van de zichtbaarheid van Hospice de Patio als goed doel blijft een belangrijk aandachtspunt. De wervingsactiviteiten richten zich op uitbreiding van de Club van 100 met nieuwe bedrijven en organisaties en uitbreiding van het aantal trouwe donateurs. In 2011 zijn er twee bestuursleden aftredend: de dames G.M. Meershoek (algemeen bestuurslid) en Y.L.I. van der Meide (penningmeester). Op dit moment wordt alles in het werk gesteld om deze vacatures op te vullen. Het bestuur denkt hierin zeker te zullen slagen. In 2011 bestaat Hospice De Patio 10 jaar. We hopen dan ook onze eerste 10-jaar jubilarissen onder de vrijwilligers te mogen huldigen. Ook staat 2011 weer in het teken van de opleidingen. Alle vrijwilligers gaan weer voor een tweedaagse training de hei op. De stichting vrienden zal deze kosten ook weer voor haar rekening nemen. De gangen van de hospice worden in 2011 opgefleurd met mooie zijden planten om een nog warmere uitstraling te bewerkstelligen. De entree van Hospice De Patio is voorzien van een fleurige kleur blauw en in het voorjaar zal het verder opgefleurd worden met nieuwe beplanting. Bestuursverslag 2010 Begroting en Visie 2011, versie 2 d.d. 23 februari

13 II. Bestuur en vaststelling jaarrekening De Stichting Vrienden van Hospice De Patio is statutair gevestigd te Dordrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam onder nummer Het bestuur van de Stichting Vrienden van Hospice De Patio bestaat ultimo 2010 uit de volgende personen: De heer J.G.M. van der Grinten De heer C. Pronk Mevrouw Y.L.I. van der Meide-Vrolijk Mevrouw G.M. Meershoek-Jansen De heer P. Klaassen Voorzitter Secretaris Penningmeester Lid Lid Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De jaarrekening 2010 is door het bestuur vastgesteld in zijn vergadering van 3 mei X De heer J.G.M. van der Grinten Voorzitter X De heer C. Pronk Secretaris X Mevrouw Y.L.I. van der Meide-Vrolijk Penningmeester X Mevrouw G.M. Meershoek-Jansen Lid X De heer P. Klaassen Lid Bestuursverslag 2010 Begroting en Visie 2011, versie 2 d.d. 23 februari

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Gevestigd te Dordrecht

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Gevestigd te Dordrecht Bestuursverslag 2005 Begroting en Visie 2006 Betreft Stichting Vrienden van Hospice De Patio Gevestigd te Dordrecht Van Bestuursverslag 2005 Begroting en Visie 2006, versie 1.0 d.d. 29 juni 2006 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 29 september 2011

Jaarverslag 2010 29 september 2011 29 september 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 2 Hoofdstuk 1: Over de Stichting... 3 Hoofdstuk 2: Doelstellingen en kernresultaten... 4 Hoofdstuk 3: Onderzoek en behandeling ALS Centrum...

Nadere informatie

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C.M. van Dam Tel.nr. : Datum: 16 december 2013 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: B. Duindam, Elise van Andel N.a.v. (evt. briefnrs.): 26967, 30184,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING BISSCHOP BLUYSSEN FONDS INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Voorwoord 2 1.1 In memoriam Mgr. J.W.M. Bluyssen 3 1.2. Reacties op jaarverslag te richten aan 4 1.3 Adres gegevens 4 2.

Nadere informatie

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Colofon Samenstelling en redactie: Alice de Koning Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Met bijdragen van: Nuestros Pequeños Hermanos International (NPHI), Bernd Grűn, Pauline Lemberger, Caroline

Nadere informatie

Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving

Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. CONCEPT Projectplan Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving De kerk aan de Semsstraat

Nadere informatie

Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen

Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen Mogelijk gemaakt door subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Palliactief, april 2011 Voorwoord Sinds de start van

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes!

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes! Introductie De regio Eindhoven is en heeft een voorbeeldfunctie voor de rest van Nederland op zakelijk gebied, zeker qua innovatief vermogen. En dat willen we natuurlijk graag zo houden! Visie: Dat gaat

Nadere informatie

2014-2016. www.autisme-research.nl

2014-2016. www.autisme-research.nl 2014-2016 De Stichting Autisme Research (SAR) zamelt geld in voor wetenschappelijk onderzoek naar autisme. Het gaat om specifiek onderzoek dat wordt verricht door het Autism Research Centre (ARC) van de

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

Bedrijven Investering Zone Plan 2015-2019. Stichting BIZ Centrum Barendrecht

Bedrijven Investering Zone Plan 2015-2019. Stichting BIZ Centrum Barendrecht Bedrijven Investering Zone Plan 2015-2019 Stichting BIZ Centrum Barendrecht INHOUDSOPGAVE. INLEIDING. 3 1. CENTRUMMANAGEMENT IN HET CENTRUM VAN BARENDRECHT. 4 2. DE BIZ IN HET CENTRUM VAN BARENDRECHT.

Nadere informatie

Fiscale Aspecten: Fondsenwervende Instellingen

Fiscale Aspecten: Fondsenwervende Instellingen Fiscale Aspecten: Fondsenwervende Instellingen Juli 2012 Inhoudsopgave Inleiding I Algemeen nut beogende instellingen II Inkomstenbelasting III Schenk- en erfbelasting IV Omzetbelasting (BTW) V Loonheffingen

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarv Visie ersla Missie D orcas H lp N d er lan

Jaarverslag Jaarv Visie ersla Missie D orcas H lp N d er lan Jaarverslag 2009 Inhoud Dorcas Jaarverslag 2009 3 Postbus 12 1619 ZG Andijk Tel. 0228 595900 info@dorcas.nl www.dorcas.nl Giro 2500 Foto cover Man uit Roma-gemeenschap in Szürte, Oekraïne. Deze foto is

Nadere informatie

Zorgconsulent Palliatieve Zorg. Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de functie

Zorgconsulent Palliatieve Zorg. Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de functie Zorgconsulent Palliatieve Zorg Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de functie september 213 Zorgconsulent Palliatieve Zorg Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Breedtesport Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Deze uitgave is ontwikkeld in het kader van het project 'Wet- en regelgeving' van NOC*NSF, CiviQ en IOS. De uitgave is samengesteld op basis van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Verslag van het bestuur over 2012. 2. Verwachte ontwikkelingen in 2013. 3. Het werk van Bureau Sociaal Raadslieden

Inhoudsopgave. 1. Verslag van het bestuur over 2012. 2. Verwachte ontwikkelingen in 2013. 3. Het werk van Bureau Sociaal Raadslieden Inhoudsopgave 1. Verslag van het bestuur over 2012 2. Verwachte ontwikkelingen in 2013 3. Het werk van Bureau Sociaal Raadslieden 4. Het werk van Bureau Sociaal Raadslieden in 2012 5. Organisatie en deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan SLOGO 21-10-12 / Rev. A 02-04-13 Pagina 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Inleiding 3 2. Geschiedenis 4 3.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 Inhoud Voorwoord... 3 Samenvatting... 4 1. Missie en doelstellingen... 5 1.1 Missie...5 1.2 Doelstellingen...5 1.2.1 Geldelijke ondersteuning...5

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord... 03. 2. Inleiding... 04. 3. Visie en missie... 05. 4. Doelen... 06

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord... 03. 2. Inleiding... 04. 3. Visie en missie... 05. 4. Doelen... 06 Inhoudsopgave 1. Voorwoord..................................... 03 2. Inleiding...................................... 04 3. Visie en missie................................... 05 4. Doelen......................................

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP

JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP Naar verwachting van de experts zouden de gevolgen van het slechte economische klimaat in Nederland en Roemenië, zeker ook (grote) gevolgen gaan hebben voor

Nadere informatie

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 COLOFON Tekst: Realisatie: Drukwerk: Eindredactie: NPV Muntz Apeldoorn Zalsman Kampen b.v. dr. R. Seldenrijk, directeur NPV Inhoudsopgave De NPV in het land pagina 4

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie