Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Vrienden van Hospice De Patio"

Transcriptie

1 Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Rapport inzake Financiële jaarverslaggeving 2010 Bestuursverslag 2010 Begroting en Visie 2011, versie 2 d.d. 23 februari

2 Inhoudsopgave I. Bestuursverslag Inleiding... 3 Historie... 3 Wensen van de bewoners en vrijwilligers... 4 Financiële doelstellingen Stichting... 6 Activiteiten... 6 Fondsenwerving... 6 Sponsoring... 6 Donateurs/giften... 6 Serviceclubs... 6 Acties... 6 Verantwoordelijkheid... 7 Achtergrond Stichting Vrienden van Hospice De Patio... 8 Stichting Het Spectrum... 8 Het Bestuur van Stichting Vrienden van Hospice De Patio... 8 Het bestuur van Stichting Vrienden van Hospice De Patio Wie is wie... 9 Missie en Visie Stichting Vrienden van Hospice De Patio... 9 Comité van Aanbeveling CBF ANBI VOG Financiële aanpak En verder II. Bestuur en vaststelling jaarrekening Bestuursverslag 2010 Begroting en Visie 2011, versie 2 d.d. 23 februari

3 I. Bestuursverslag Inleiding Historie In 1999 is het plan ontstaan om in Dordrecht een hospice te realiseren. Een klankbordgroep van medewerkers vanuit het Albert Schweitzerziekenhuis, de thuiszorg, de huisartsen en de verpleeghuizen concludeerden dat er behoefte was aan een hospice, een sfeervolle plaats waar mensen hun laatste levensfase kunnen doorbrengen als dat thuis of in het ziekenhuis niet kan. In februari 2001 opende Hospice De Patio in een vrijgekomen vleugel van verzorgingshuis Thureborgh in Dordrecht. In eerste instantie is er plaats voor zes bewoners, een huiskamer, een familiekamer en er is een logeermogelijkheid voor familieleden. In 2007 werden 2 extra kamers ingericht t.b.v. nieuwe bewoners. Vanuit Stichting Het Spectrum wordt de huisvesting en professionele coördinatie ingezet. Tevens vindt vanuit de hospice de coördinatie plaats van de VPTZ, de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg. De medewerkers van de VPTZ bieden ondersteuning aan mensen die wel thuis kunnen overlijden en geven verlichting aan de mantelzorgers. De exploitatie van Hospice De Patio wordt deels betaald uit Thureborgh-budget, maar door de specifieke kenmerken van een hospice is er een structureel geldtekort. In een verzorgingshuis wonen mensen langdurig en vrij zelfstandig in een eigen ingerichte woning; in de hospice komen mensen kortere tijd en is veel ondersteuning nodig van vrijwilligers. Om de druk op deze vrijwilligers niet te groot te maken zijn er relatief veel vrijwilligers actief, die bewust in beperkte mate korte diensten draaien, om de soms intensieve terminale zorg niet te zwaar te maken. Het coördineren, opleiden en het ondersteunen van de vrijwilligers vraagt om extra (financiële) middelen. Daarnaast is het belangrijk om mensen die in hun laatste levensfase verkeren extra comfort te bieden door middel van bijvoorbeeld speciale stoelen, televisie op de kamer, extra faciliteiten voor familie om met elkaar te overleggen en/of te overnachten, het inrichten en onderhouden van de patiotuin, het onderhouden van de gezamenlijke huiskamer en het beschikbaar stellen van vers fruit en bloemen. Om hiervoor voldoende en structurele middelen te verkrijgen is de Stichting Vrienden van Hospice De Patio in 2002 opgericht. Ieder jaar worden wensen vanuit de organisatie geïnventariseerd, die niet vanuit het Thureborgh-budget kunnen worden betaald. Ook worden de wensen bij de vrijwilligers geïnventariseerd. Op basis van het beschikbare geld van de Stichting Vrienden van Hospice De Patio (Stichting Vrienden van) worden geld en middelen beschikbaar gesteld. Bestuursverslag 2010 Begroting en Visie 2011, versie 2 d.d. 23 februari

4 Wensen van de bewoners en vrijwilligers (zowel binnen de hospice als de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Thuiszorg - VPTZ) Ieder jaar vindt een inventarisatie plaats onder de bewoners, de vrijwilligers en medewerkers van Roparun VTZ Hospice De Patio (Hospice De Patio) om vast te stellen waar de meest dringende behoefte aan is. Aan de hand van onderstaande ideeën heeft de Stichting Vrienden van haar doelstellingen voor bepaald. Wensenlijst voor gegeven door Hospice De Patio, i.c. bewoners, bezoekers, vrijwilligers, coördinatoren: Gerealiseerd in 2010: opknapbeurt familiekamer nieuwe vloerbedekking coördinatorkamer kennisdag voor vrijwilligers in de palliatieve zorg op 28 oktober 2010 digitaal fototoestel opleiding nieuwe groep vrijwilligers uitbreiden club van 100 promotiefilm hospice certificaat voor kleine goede doelen van het CBF Nog niet gerealiseerd / wensen 2011: herinrichting entree hospice of schoonmaakbeurt gevel en fleuriger beplanting (gedeeltelijk) plantenbakken met zijden planten in de gang van de hospice kennisstad vrijwilligersuitje opleiding vrijwilligers Opleiden Training en opleiding van vrijwilligers is inmiddels een basisactiviteit van de stichting Vrienden geworden. Deze wordt in de komende jaren gecontinueerd. Naast de opgedane kennis en vaardigheden blijken deze trainingen ook een belangrijke bijdrage te leveren aan de samenhang van de vrijwilligersgroep. Om deze reden nemen ook de coördinatoren deel aan deze trainingen. Aangezien de subsidies op de opleidingen door derden worden afgebouwd, zal in toenemende mate een beroep worden gedaan op de stichting Vrienden. Club van 100 Om structureel inkomsten te genereren voor het bekostigen van de opleiding van vrijwilligers is eind 2007 de Club van 100 opgericht. Doelstelling is om bedrijven en organisaties te werven die gedurende drie opeenvolgende jaren tenminste 100,-- schenken. De bedrijven krijgen een vermelding op de website van onze stichting en worden getoond op het "Club van 100"-bord dat direct achter de ingang van de hospice hangt. Eind 2010 bestaat de Club van 100 uit 97 bedrijven, organisaties en particulieren. En is er zoals vorig jaar aangegeven een nieuwe inspanning geleverd om voor de club van 100 nieuwe leden te werven. Familiekamer Bestuursverslag 2010 Begroting en Visie 2011, versie 2 d.d. 23 februari

5 De familiekamer is opnieuw ingericht door de firma Swartsenborgh, die deze inrichting met een hoge korting heeft geleverd. Er is een nieuwe vloer gelegd en de technische dienst heeft het geheel geschilderd. Het uiteindelijke resultaat is een mooie en warmte uitstralende ruimte geworden. Art Gallery Maurice Vrolijk heeft de kunstdrukken geleverd om het geheel aan te kleden. Tevens heeft deze galerie een actie gehouden om kunstdrukken van Dordrecht te verkopen waarvan de opbrengst aan de stichting ten goede is gekomen. Kennisdag (avond) De kennisdag van 28 oktober is door meer dan 100 vrijwilligers en andere belangstellenden bezocht. Aanvankelijk hadden we op 75 personen gerekend, maar de inschrijvingen bleven komen. Bij 100 personen was de beschikbare ruimte volledig bezet en hebben we mensen moeten teleurstellen. Locatie was de Sterrenlanden in Dordrecht. De onderwerpen zijn door de vrijwilligers zelf gekozen. - Angst en agressie Pascalle Voerman - Behoud van waardigheid Ruben van Coevorden - Euthanasie en sedatie Joan van den Bosch - Verschijningsvormen van kanker Francien de Croon den Boer Dank aan de Sterrenlanden die de ruimtes beschikbaar heeft gesteld en de stichting Vreeborgh en de Rabobank voor hun financiële bijdrage. Promotiefilm Hospice De Patio Deze film is als afstudeerproject gemaakt door studenten van het Zoomvliet College afdeling A.V. in Bergen op Zoom. Deze DVD is aan de relaties van de stichting vrienden ter hand gesteld. Van deze film is ook een youtube-versie gemaakt. Deze is wat compacter dan de dvd-versie. Een directe link is te vinden op onze website onder Open dag in Hospice De Patio Zaterdag 9 oktober 2010 tussen uur hielden De Patio en De Rozenhof (palliatieve unit van de Sterrenlanden) open huis. Deze open dag vond plaats in het kader van de internationale dag van de palliatieve zorg. Veel mensen zijn nog onbekend met een hospice/palliatieve afdeling en een open dag lijkt een goed instrument om mensen kennis te laten maken met de mogelijkheden voor de laatste levensfase. Juist wanneer er nog geen noodzaak is de gang naar een hospice of palliatieve afdeling te maken. In de week voorafgaand aan de open dag, was hiervoor veel aandacht in de lokale media. In De Patio waren extra vrijwilligers ingezet om de bezoekers te ontvangen en een rondleiding te geven. Omdat op 9 oktober alle kamers bezet waren, kon men helaas geen kamer bezichtigen, maar dat bleek geen probleem. De aard van het bezoek was divers: sommige dames (vooral weer dames!) hadden interesse vrijwilliger te worden, andere mensen wilden nog eens terugkomen omdat er een dierbare in De Patio was overleden en weer anderen grepen deze dag aan om gewoon eens rond te kijken. Er waren mensen die bloemen mee brachten en bonbons, echt heel attent. Al met al een geslaagde dag, die zeker voor herhaling vatbaar is gebleken. Bestuursverslag 2010 Begroting en Visie 2011, versie 2 d.d. 23 februari

6 Financiële doelstellingen Stichting Activiteiten Er zijn verschillende manieren om extra financiële middelen te verwerven. Het is belangrijk om bij iedere vorm van verwerving de juiste terminologie te hanteren: Fondsenwerving Wensen waarvoor specifieke fondsen geld en/of middelen beschikbaar stellen kunnen worden ingediend bij de betreffende fondsen. Een overzicht van de meeste fondsen is te vinden op de Fondsenwerf-CD. Daar is ook de aanvraagprocedure te vinden. Als er wensen zijn waarvan verwacht wordt dat die betaald kunnen worden door één of meerdere fondsen wordt aan het bestuurslid sponsoring/fondsenwerving gevraagd dit te onderzoeken en een aanvraag namens het bestuur te doen. Het bestuur is de formele aanvrager. Sponsoring Sponsoring gaat om het principe van betrokkenheid kweken bij bedrijven, instellingen en particulieren, zodat er bij die ander de behoefte ontstaat om iets voor De Patio (al dan niet via de Stichting Vrienden van) te betekenen. Dat betekent een zorgvuldig zorgen voor de sponsor en het realiseren van een tegenprestatie voor die sponsor. Die tegenprestatie moet in relatie staan tot de grootte van de bijdrage en passen binnen de doelstelling en werkwijze van (Stichting Vrienden van) de hospice. Sponsoring wordt begeleid door het bestuurslid sponsoring en fondsenwerving en afspraken met sponsors worden schriftelijk vastgelegd. Het bestuur van de Stichting Vrienden van sluit formeel sponsorovereenkomsten. Donateurs/giften Giften zijn eenmalige bijdragen in geld of goederen. Donateurs zijn mensen die dit structureel doen. Via folders en de website wordt bekendheid gegeven aan de mogelijkheid om een gift te doen of donateur te worden. Bij giften van bedrijven moet bekeken worden of er de mogelijkheid is om deze om te zetten in sponsoring. Er wordt binnen de hospice op een tactvolle manier bekendheid gegeven aan deze mogelijkheid. Daarbuiten wordt dit gedaan door het verspreiden van folders en informatie via de website. Serviceclubs Serviceclubs geven soms een gift of willen wensen realiseren via zelfwerkzaamheid. Vanuit het bestuur is dan één bestuurslid van Stichting Vrienden van contactpersoon die bewaakt dat de contacten goed worden onderhouden en er een goed afstemming blijft tussen vraag en aanbod. Acties Het bestuur van de Stichting Vrienden van kan allerlei vormen van acties ontwikkelen die geld of middelen genereren. Acties moeten geld of middelen opleveren maar hebben ook tot doel bekendheid te geven aan de (Stichting Vrienden van) Hospice De Patio. Er wordt gewerkt met een begroting vooraf, waarvoor de Stichting Vrienden van investeergeld beschikbaar kan stellen dat later weer van de opbrengst kan worden afgetrokken. Bestuursverslag 2010 Begroting en Visie 2011, versie 2 d.d. 23 februari

7 Om de bekendheid van de Stichting Vrienden van de vergroten worden regelmatig z.g. stoppers in de regionale kranten geplaatst en is de website geactualiseerd. Doel is, naast het streven naar meer bekendheid in de regio, het aantrekken van vrijwilligers en het verwerven van gelden. Op de website: is een link geplaatst naar de website van Hospice de Patio. De Vrienden van Hospice de Patio hebben zich tevens ingezet om bekendheid te geven aan de uitbreiding met twee kamers van de Hospice. Verantwoordelijkheid Bij alle bovenstaande manieren om extra middelen te verwerven heeft het bestuur van de Stichting Vrienden een initiërende, bewakende en voorwaardenscheppende taak. Bestuursverslag 2010 Begroting en Visie 2011, versie 2 d.d. 23 februari

8 Achtergrond Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Het Spectrum Op 31 december 1999 zijn de Stichting Bejaardentehuis Thureborgh, Stichting Vreedonk voor Bejaardenhuisvesting op Protestants-Christelijke grondslag en Stichting Rooms Katholiek Verpleeghuis (allen uit Dordrecht) een juridische fusie aangegaan en werd hiermee de Stichting Het Spectrum opgericht. Deze stichting heeft ten doel: het bieden van verzorging en/of verpleging en/of behandeling en/of begeleiding en/of huisvesting aan hen die daarom vragen, in de locaties Thureborgh en Vreedonk geldt dit bejaarden; het geven van voorlichting en advies, ten behoeve van personen die volgens de gangbare opvattingen en binnen gestelde regelgeving een uit dit artikel af te leiden vorm van zorg, hulp, ondersteuning of huisvesting behoeven; het verrichten van alles wat met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings in verband kan staan, een en ander in de meest ruime zin genomen. Hospice De Patio valt onder de verantwoordelijkheid van Stichting Het Spectrum. Het Bestuur van Stichting Vrienden van Hospice De Patio In 2010 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in het bestuur van de stichting. Het vervangingschema voor de zittende bestuursleden is aangepast en vastgesteld in de bestuursvergadering van 19 november Eind 2006 is na langdurig overleg besloten om de functie van intermediair met de hospice los te koppelen van een van de coördinatoren van de hospice. De voorkeur binnen het bestuur werd gegeven aan een adviesfunctie van alle coördinatoren die afwisselend bij de bestuursvergaderingen aanwezig zijn. Inmiddels nemen beide coördinatoren deel aan de bestuursvergadering. Deze constructie voldoet naar tevredenheid. Eind 2009 bestaat het bestuur van Stichting Vrienden van Hospice De Patio uit de volgende personen: Jos van der Grinten voorzitter, Kees Pronk secretaris, Yvonne van der Meide penningmeester, algemene leden: Geer Meershoek en Peter Klaassen. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en de penningmeester. De stichting heeft geen toezichthoudend orgaan. In verband met de continuering van de CBF-erkenning zijn de statuten van de stichting voor het laatst op 9 december 2009 gewijzigd. Bestuursverslag 2010 Begroting en Visie 2011, versie 2 d.d. 23 februari

9 Het bestuur van Stichting Vrienden van Hospice De Patio Wie is wie Jos G.M. van der Grinten (1955) Voorzitter. Opleiding: TU Technische Natuurkunde gevolgd door een promotie. Werkervaring: Diverse wetenschappelijke, management- en adviesfuncties binnen NMi. Thans een technisch-commerciële functie waarin fabrikanten van ijkwettelijke meetinstrumenten wordt geadviseerd hoe deze instrumenten het best op de markt geïntroduceerd kunnen worden. Tevens projectmanager voor de certificering van EuroLoop, de nieuwe kalibratiefaciliteiten van NMi. Kees Pronk (1945) Secretaris. Opleiding: HBS B. Studie Organische Chemie aan de Rijksuniversiteit te Leiden, gevolgd door de opleiding tot Klinisch Chemicus in het Diaconessenhuis Refaja te Dordrecht. Werkervaring: In maatschapverband van 1974 tot 2005 verbonden geweest aan het Diaconessenhuis Refaja. Als gevolg van fusies daarna het Drechtstedenziekenhuis en het Albert Schweitzer ziekenhuis, allen te Dordrecht. Werkzaam op het Klinisch Chemisch Laboratorium als vakinhoudelijk specialist en mede verantwoordelijk voor het management. Nevenfuncties binnen ziekenhuis o.a.: secretaris medische staf, voorzitter medisch ethische commissie en voorzitter coöperatie medisch specialisten. Daarbuiten: Voorzitter Diaconie Gereformeerde Kerk, wijk Dubbeldam, voorzitter Commissie van Beheer Gereformeerde Kerk Dordrecht, Lid Bestuur Vereniging School met de Bijbel te Dordrecht. Yvonne van der Meide (1950) Penningmeester. Opleiding: MULO aangevuld met diverse managementcursussen, cursus organisatiekunde en cursus logistiek in de grafische industrie. HBO werk- en denkniveau. Werkervaring: diverse kantoorfuncties bij GAK en uitgeverij. Diverse managementfuncties bij Wegener o.a. hoofd bedrijfsbureau en bedrijfsleider bij Sijthoff Pers. Vanaf 1 januari 1999 zelfstandig ondernemer in interim management en projectmanagement functies. Diverse opdrachten o.a. bij uitgeverijen en een automatiseringsbedrijf gespecialiseerd in advertentiesystemen. Geer Meershoek (1942) lid, belast met externe communicatie. Opleiding: MULO, management-opleidingen en interne opleidingen Wegener. Werkervaring: Brinkmann & Niemeyer administratief en commercieel medewerker, De Havenloods Hoofd binnendienst en Hoofd automatisering, Wegener Projectleider automatisering, Utrechts Nieuwsblad Hoofd Multifunctionele Orderverwerking, Wegener Projectleider Nationale orderverwerking dagbladen. Inmiddels gepensioneerd en op projectbasis werkzaam als interim manager. Peter Klaasen (1953) lid, belast met fondsenwerving. Afgestudeerd aan de HTS te Rotterdam. Werkzaam bij diverse ondernemingen in commerciële functies. Betrokken bij de reorganisatie van PTT Telecom. Directie-functie bij CMG. Sinds 1999 zelfstandige ondernemer in interim en projectmanagement. Medeeigenaar van onderneming op het gebied van bedrijfsmakelaardij, advies en projectontwikkeling voor horeca en recreatie. Missie en Visie Stichting Vrienden van Hospice De Patio Tijdens een bijzondere bestuursvergadering op 28 maart 2008 zijn visie en missie van de stichting opnieuw vastgesteld. De visie van de Stichting Vrienden van Hospice De Patio is: Het maximeren van de kwaliteit van het verblijf in de hospice tijdens de laatste levensfase van de bewoners. Bestuursverslag 2010 Begroting en Visie 2011, versie 2 d.d. 23 februari

10 Hierin passen alle activiteiten die ertoe bijdragen dat de totale kwaliteit van zorg het beste is wat geboden kan worden met behulp van vrijwilligers. De missie van de Stichting Vrienden van Hospice De Patio is het verwerven van middelen om de activiteiten van Hospice De Patio te ondersteunen. Primair gaat het hierbij om activiteiten die niet door reguliere budgetten worden gedekt. Comité van Aanbeveling Om extra bekendheid te geven aan onze geldwerving, is een Comité van Aanbeveling opgericht, bestaande uit bekende Dordtenaren. Eind 2010 bestaat het Comité uit Wethouder A.T. Kamsteeg, Notaris mr. D.J.M. Haase (Barendse en Haasse Notarissen), dominee M. den Dekker, deken drs. B.J. Halma o.carm., de heer Th. Okkerse (beeldend kunstenaar-ontwerper), Drs J. van den Bosch (oncoloog Albert Schweitzerziekenhuis). Aan hen is gevraagd of zij de doelstelling van onze stichting steunen, door plaats te nemen in het Comité van Aanbeveling en zo hun naam aan onze stichting willen verbinden. CBF Sinds 1 februari 2010 heeft de Stichting Vrienden van Hospice de Patio een certificaat voor kleine goede doelen van het CBF. Dit certificaat is de opvolging van de door het CBF afgegeven Verklaring van geen bezwaar. De kerndoelstelling van de stichting (zoals in de statuten vastgelegd) is de ondersteuning van de activiteiten door medewerkers en vrijwilligers ten behoeve van de bewoners van de Hospice De Patio en de ondersteuning van de activiteiten door de VPTZ-vrijwilligers en hun respectievelijke cliënten. Het bestuur besteedt de toevertrouwde gelden conform deze doelstellingen. Om aan onze donateurs duidelijk te kunnen maken dat wij zorgvuldig omgaan met onze financiën, hebben wij voor de werkwijze van het CBF gekozen. Zij doen een externe onafhankelijke toetsing en melden het resultaat in hun rapport, dat geleverd wordt bij de verklaring van geen bezwaar. Op deze wijze wil de Stichting aan donateurs en donateurs duidelijk maken dat onze middelen maximaal worden ingezet voor de bewoners en vrijwilligers. ANBI De Stichting Vrienden van Hospice De Patio is door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI-beschikking verleend op 20 september 2007). Giften aan de stichting zijn hierdoor fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. In 2009 heeft de Belastingdienst de eisen voor ANBI-instellingen verscherpt waarvoor opnieuw aanmelding nodig is. Deze aanmelding is in december opgestuurd en de stichting staat vermeld in de lijst met ANBI-organisaties op de site van de Belastingdienst. VOG Ten behoeve van de bestuurswerkzaamheden hebben alle bestuursleden een verklaring omtrent gedrag (VOG) verkregen. Bestuursverslag 2010 Begroting en Visie 2011, versie 2 d.d. 23 februari

11 Financiële aanpak Fondsenwerving Begroot Begroot Werkelijk Begroot Baten - baten eigen fondsenwerving subsidie van overheden baten uit beleggingen overige baten Lasten Besteed aan doelstellingen Doelstelling A preventie en voorlichting Doelstelling B hulpverlening Doelstelling C symposium (in % van de baten) 33% 172% 60% 170% Kosten eigen fondsenwerving (in % van de baten uit eigen fondsenwerving) 13% 8% 3% 9% Werving baten Kosten van beleggingen Beheer en administratie Kosen beheer en administratie Som der lasten Resultaat Bestuursverslag 2010 Begroting en Visie 2011, versie 2 d.d. 23 februari

12 En verder... Training en opleiding van vrijwilligers is inmiddels een basisactiviteit van de stichting Vrienden geworden. Deze wordt in de komende jaren gecontinueerd. Aangezien de subsidies op de opleidingen door derden worden afgebouwd zal in toenemende mate een beroep worden gedaan op de stichting Vrienden. Begin 2010 is met de opleiding van een nieuwe groep vrijwilligers begonnen zodat het aantal beschikbare vrijwilliger weer circa 100 bedraagt. Het vergroten van de zichtbaarheid van Hospice de Patio als goed doel blijft een belangrijk aandachtspunt. De wervingsactiviteiten richten zich op uitbreiding van de Club van 100 met nieuwe bedrijven en organisaties en uitbreiding van het aantal trouwe donateurs. In 2011 zijn er twee bestuursleden aftredend: de dames G.M. Meershoek (algemeen bestuurslid) en Y.L.I. van der Meide (penningmeester). Op dit moment wordt alles in het werk gesteld om deze vacatures op te vullen. Het bestuur denkt hierin zeker te zullen slagen. In 2011 bestaat Hospice De Patio 10 jaar. We hopen dan ook onze eerste 10-jaar jubilarissen onder de vrijwilligers te mogen huldigen. Ook staat 2011 weer in het teken van de opleidingen. Alle vrijwilligers gaan weer voor een tweedaagse training de hei op. De stichting vrienden zal deze kosten ook weer voor haar rekening nemen. De gangen van de hospice worden in 2011 opgefleurd met mooie zijden planten om een nog warmere uitstraling te bewerkstelligen. De entree van Hospice De Patio is voorzien van een fleurige kleur blauw en in het voorjaar zal het verder opgefleurd worden met nieuwe beplanting. Bestuursverslag 2010 Begroting en Visie 2011, versie 2 d.d. 23 februari

13 II. Bestuur en vaststelling jaarrekening De Stichting Vrienden van Hospice De Patio is statutair gevestigd te Dordrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam onder nummer Het bestuur van de Stichting Vrienden van Hospice De Patio bestaat ultimo 2010 uit de volgende personen: De heer J.G.M. van der Grinten De heer C. Pronk Mevrouw Y.L.I. van der Meide-Vrolijk Mevrouw G.M. Meershoek-Jansen De heer P. Klaassen Voorzitter Secretaris Penningmeester Lid Lid Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De jaarrekening 2010 is door het bestuur vastgesteld in zijn vergadering van 3 mei X De heer J.G.M. van der Grinten Voorzitter X De heer C. Pronk Secretaris X Mevrouw Y.L.I. van der Meide-Vrolijk Penningmeester X Mevrouw G.M. Meershoek-Jansen Lid X De heer P. Klaassen Lid Bestuursverslag 2010 Begroting en Visie 2011, versie 2 d.d. 23 februari

Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Rapport inzake Bestuursverslag 2015 Bestuursverslag 2015 Begroting en Visie 2016, versie 1 d.d. 22 november 2016 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 I. Bestuursverslag

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Gevestigd te Dordrecht

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Gevestigd te Dordrecht Bestuursverslag 2005 Begroting en Visie 2006 Betreft Stichting Vrienden van Hospice De Patio Gevestigd te Dordrecht Van Bestuursverslag 2005 Begroting en Visie 2006, versie 1.0 d.d. 29 juni 2006 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Rapport inzake Financiële jaarverslaggeving 2009 Bestuursverslag 2009 Begroting en Visie 2010, versie 1.1 d.d. 25 juni 2010 1 Inhoudsopgave I. Bestuursverslag

Nadere informatie

6 January 2014 VRIENDEN VAN VISIE- MISSIE HOSPICE MARKIES. Voorlopig beleidsplan

6 January 2014 VRIENDEN VAN VISIE- MISSIE HOSPICE MARKIES. Voorlopig beleidsplan 6 January 2014 VRIENDEN VAN HOSPICE DE MARKIES VISIE- MISSIE Voorlopig beleidsplan Inhoud Algemeen, doel... 3 1. Inleiding... 3 MISSIE... 4 VISIE... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Financiële Doelstelling

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Jaarverslaggeving 2011 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) 3 2. Staat van baten en lasten over 2011

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015

STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015 STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015 1 JAARVERSLAG 2015 Activiteiten in 2015 Van de STICHTING HOSPICE OUDEWATER Per 29 december 2014 hebben de secretaris en penningmeester van het oude bestuur

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer Beleidsplan Stichting Gelukskoffer 2011-2015 Stichting Gelukskoffer te Amersfoort Bezoekadres: Printerweg 16, 3821 AD Amersfoort Handelsregisternummer 32169581 Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Werkzaamheden

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN STICHTING TIMMERWERKPLAATS FERWOUDE BELEIDSPLAN 2016 2020 Stichting Timmerwerkplaats Ferwoude P/a de Finne 23 9022 AZ Mantgum Email Telefoonnummer: 058 250 29 20 KvK 856982477 Inhoud Voorwoord...3 Inleiding...4

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Hospice Barendrecht

Beleidsplan. Stichting Hospice Barendrecht Beleidsplan Stichting Hospice Barendrecht 2014 1. Inleiding 2. Missie en visie 3. Doelstelling 4. Organisatie 5. Zorg en vrijwilligersbeleid 6. Beleidsplan en activiteiten 2 1. Inleiding Deze nota beschrijft

Nadere informatie

Bisschop Bluyssen Fonds

Bisschop Bluyssen Fonds INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Missie en doelstellingen 3. Visie en ambitie 4. Interne ontwikkelingen en organisatie 5. Externe ontwikkelingen en activiteiten 6. Kansen en bedreigingen 7. Strategische keuzes

Nadere informatie

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed 2013-2014 Beleidsplan Festivals Tegen Dierenleed Versie 1.1 Jasper Coolen Festivals Tegen Dierenleed 4/27/2013 Inhoud 1. Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN Meerjarenbeleidsplan 2016 2019 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2016-2019 van Stichting Vrienden van MSVN-Fryslân. In dit beleidsplan staan de activiteiten

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN 2015 2018 Stichting Haarwensen Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht 0297-745300 www.haarwensen.nl info@haarwensen.nl KvK 34290369 Inleiding In dit beleidsplan beschrijft Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Versie 1.0 - december 2012 2012-2013 Inhoud Opbouw van het beleidsplan 3 De interne organisatie 4 Werving van financiële middele 5 Wijze van fondsenwerving 6 Doelen

Nadere informatie

Beleidsplan Historisch Festival Almelo

Beleidsplan Historisch Festival Almelo Beleidsplan Historisch Festival Almelo Juni 2014 1 Inhoud 1 Inleiding 2 Uitgangspunten 2.1 De Stichting 2.1 Doelstelling 3 Activiteiten 3.1 ANBI 3.2 Beheer 3.3 Samenwerking 3.4 Activiteiten 4 Organisatie

Nadere informatie

Sharing is everything

Sharing is everything Sharing is everything Beleidsplan Stichting Periode 2011- januari 2020 Stichting Maliebaan 127 3527 CK Utrecht KvK nummer: 53529170 1. Inleiding Strategie, kernprincipes en uitgangspunten van de instelling

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden Verpleeghuiszorg Zorgbalans 2013-2018

Beleidsplan. Stichting Vrienden Verpleeghuiszorg Zorgbalans 2013-2018 Beleidsplan Stichting Vrienden Verpleeghuiszorg Zorgbalans 2013-2018 Vastgesteld in bestuursvergadering d.d. 5 november 2013 Beleidsplan 2013-2018 Pagina 2 van 5 Inhoud Bldz. 1. Inleiding 3 2. Het doel

Nadere informatie

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Geef Prostaatkanker het nakijken 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Organisatie 2. Strategie a. Statutaire doelstelling b. Afwezigheid van winstoogmerk c. Bestemming

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Jaarrekening Present Steenwijkerland

Jaarrekening Present Steenwijkerland Jaarrekening 2015 Present Steenwijkerland 31-03-2016-1- STICHTING PRESENT STEENWIJKERLAND Postbus 303 8330 AH Steenwijk E-mail: info@presentsteenwijkerland.nl www.presentsteenwijkerland.nl KvK 08210076

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Beleidsplan Periode

Beleidsplan Periode Beleidsplan Periode 2011 2021 Stichting wijkraad Leuken Postbus 10257 6000 CG Weert Kvk nr. 41066676 Fiscaal nr. 802606568 Vastgesteld door het bestuur op 20 december 2016 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

Jaarverslag 2008-2009

Jaarverslag 2008-2009 Jaarverslag 2008-2009 Maarssen, augustus 2010 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 5 3. Gerealiseerde doelstellingen gedurende het boekjaar... 6 4. Toekomstplannen... 7 2 1. Voorwoord Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan "Belangrijk bij het beoefenen van sport is niet alleen dat bewegen goed voor ons is, maar ook dat het samen sporten een belangrijke sociale functie heeft. Wij vinden het belangrijk dat sporters met of

Nadere informatie

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2013

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2013 Stichting Alodo Amsterdam Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 1 2 Bestuursverslag... 2 2.1 Gegevens organisatie... 2 2.2 Doelstelling... 2 2.3 Bestuurders... 2 3 Verslag van de activiteiten

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2013-2014 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. 10.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Doel en werkwijze Refugium is een noodfonds (stichting) met als doel vluchtelingen die cliënt zijn van VluchtelingenWerk Zeeland te ondersteunen:

Doel en werkwijze Refugium is een noodfonds (stichting) met als doel vluchtelingen die cliënt zijn van VluchtelingenWerk Zeeland te ondersteunen: JAARVERSLAG 2014 Inleiding In dit jaarverslag van Refugium, Noodfonds Vluchtelingen Zeeland, leest u hoe het Refugium in 2014 is vergaan. Dit jaarverslag is in eerste instantie bedoeld voor sponsoren,

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013)

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) INHOUDSOPGAVE: 1. HET ONTSTAAN VAN DE STICHTING JORISVRIENDEN... 3 2. BELEIDSKEUZES...3

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Careyn Zorgfonds

Beleidsplan Careyn Zorgfonds Beleidsplan Careyn Zorgfonds Priscilla Loor Fondsenwerver Careyn Zorgfonds Utrecht, november 2015 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Careyn Zorgfonds... 3 3. Activiteiten... 4 3.1 Fondsenwerving... 4

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds 2016

Beleidsplan Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds 2016 Beleidsplan Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds 2016 Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds is opgericht op 15 december 2016. In onderstaand plan legt het bestuur van de Stichting het beleid van

Nadere informatie

Beleidsplan 2015. Stichting Gezamelijk Roparun Teams omgeving Bergen op Zoom. Beleidsplan Stichting Gezamelijke Roparun Teams Omgeving BOZ.

Beleidsplan 2015. Stichting Gezamelijk Roparun Teams omgeving Bergen op Zoom. Beleidsplan Stichting Gezamelijke Roparun Teams Omgeving BOZ. Beleidsplan 2015 Stichting Gezamelijk Roparun Teams omgeving Bergen op Zoom Beleidsplan Stichting Gezamelijke Roparun Teams Omgeving BOZ. 1 Index: 1. Inleiding 2. Strategie 2.1 Kernprincipes Stichting

Nadere informatie

Stichting vrienden van het Hospice Zwijndrechtse Waard BELEIDSPLAN

Stichting vrienden van het Hospice Zwijndrechtse Waard BELEIDSPLAN Stichting vrienden van het Hospice Zwijndrechtse Waard BELEIDSPLAN Pagina 1 van 5 INHOUD 1. Inleiding 2. Beschrijving van de werkzaamheden van de stichting Vrienden 3. De manier waarop de stichting Vrienden

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015

Beleidsplan 2013-2015 Stichting: Stichting Cultuurfilms Drenthe Makkum 42, 9411TK Beilen KvK nummer: 52407896 RISN nummer: 850430975 Beleidsplan 2013-2015 Versie: 1.0 Status: Definitief Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Doelstelling

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Paardkrachtig 2014-2018

Beleidsplan Stichting Paardkrachtig 2014-2018 Beleidsplan Stichting Paardkrachtig 2014-2018 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Paardkrachtig, opgesteld voor de periode 2014 tot 2018. Stichting Paardkrachtig is opgericht en notarieel

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG

STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG Jaarrekening 214 STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG Varikstraat 29 536 SR TILBURG STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG 1 Jaarrekening 214 INHOUDSOPGAVE Algemeen Verantwoording van het bestuur

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Verslag bestuur. 2. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over 2012

INHOUDSOPGAVE. Verslag bestuur. 2. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Verslag bestuur 2. Balans per 31 december 2012 3. Staat van baten en lasten over 2012 4. Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 5. Controleverklaring 1 STICHTING VRIENDEN

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Suba Nederland Kameelstraat 19 6531 RN Nijmegen tel. 024-3510245 e-mail: info@subanederland.nl www.subanederland.

Jaarverslag. Stichting Suba Nederland Kameelstraat 19 6531 RN Nijmegen tel. 024-3510245 e-mail: info@subanederland.nl www.subanederland. Jaarverslag 2015 Stichting Suba Nederland Kameelstraat 19 6531 RN Nijmegen tel. 024-3510245 e-mail: info@subanederland.nl www.subanederland.nl Stichting Suba Nederland Jaarverslag 2015 1 JAARVERSLAG STICHTING

Nadere informatie

Nico van Dijk, voorzitter; Janny van de Werfhorst-Mulder, secretaris; Martin van Dorp, penningmeester; Wim Balfoort; Fenna Frens en Jan-Paul Timmer

Nico van Dijk, voorzitter; Janny van de Werfhorst-Mulder, secretaris; Martin van Dorp, penningmeester; Wim Balfoort; Fenna Frens en Jan-Paul Timmer ANBI informatie Stichting Protestant Christelijk Hospice De Regenboog Hospice is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor wie geld aan Stichting wil nalaten

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING PANCREAS

BELEIDSPLAN STICHTING PANCREAS BELEIDSPLAN STICHTING PANCREAS Inleiding Dit beleidsplan geldt als leidraad voor de bestuurders van de stichting. Gestelde doelen worden aangegeven en nader uitgewerkt. Tevens wordt voldaan aan de aanpassing

Nadere informatie

Inhoud: 1. Inleiding:

Inhoud: 1. Inleiding: Beleidsplan Hospice en VPTZ de Waterlelie 2013-2017 Inhoud: 1. Inleiding 2. Visie en Missie 3. Inhoudelijke doelen 2013-2017 4. Financiën 4.1 Financiële stromen 4.2 Financiële doelen voor de toekomst 4.3

Nadere informatie

Stichting Werkgroep Oost-Europa

Stichting Werkgroep Oost-Europa Jaarverslag 2010 Vastgesteld te Rijsenhout, 7 juni 2011 1 Bestuursverslag 1.1 Algemeen Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2010 van Stichting, gevestigd te Rijsenhout, en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Stichting Dogtrailing

Stichting Dogtrailing Stichting Dogtrailing Beleidsplan 2016 2020 Een vermist huisdier is in Nederland voor velen net zo emotioneel en ingrijpend als bij een vermist persoon. Bij het missen van een mens staan er allerlei instanties

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HOSPICE OUDEWATER -1-

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HOSPICE OUDEWATER -1- STICHTING HOSPICE OUDEWATER -1- Activiteiten in 2014 Van de STICHTING HOSPICE OUDEWATER Ìn januari 2014 is bekend geworden dat de, in de Schuylenburcht gevestigde artsenpraktijk, zal gaan verhuizen naar

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Natuurlijk Jonen

Jaarrekening. Stichting Natuurlijk Jonen Jaarrekening 2014 Van Stichting Natuurlijk Jonen Vastgesteld februari 2014 Stichting Natuurlijk Jonen Giethoorn/Jonen gemeente Steenwijkerland Inhoudsopgave blz. 1. Algemeen 3 2. Financiering 3 3. Resultaat

Nadere informatie

2012-2016 VRIENDEN VAN THUREBORGH

2012-2016 VRIENDEN VAN THUREBORGH 2012-2016 VRIENDEN VAN THUREBORGH BELEIDSPLAN Zorg met vertrouwen 1. INLEIDING Het is 2011. Op 21 februari vindt een eerste vergadering plaats met het uitgangspunt dat de bestaande Stichting Vrienden van

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Het Gasthuis

Stichting Vrienden van Het Gasthuis Stichting Vrienden van Het Gasthuis Beleidsplan 2014-2017 Vastgesteld 27 november 2013 Stichting Vrienden van Het Gasthuis Beleidsplan 2014-2017 Pagina 1 Inleiding De Stichting Vrienden van Het Gasthuis

Nadere informatie

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie

Stichting De Tuinen van Het Groot Hontschoten. - Teuge BELEIDSPLAN

Stichting De Tuinen van Het Groot Hontschoten. - Teuge BELEIDSPLAN Stichting De Tuinen van Het Groot Hontschoten - Teuge BELEIDSPLAN 2017 2020 Februari 2017 1 De Stichting De Tuinen van Het Groot Hontschoten opgericht op 21 juni 1996. De stichting is ingeschreven bij

Nadere informatie

VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014

VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014 VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014 november 2011 Inleiding Op 26 oktober 2011 is de stichting Vrienden van de Firma van Drie, afgekort Vrienden van De Firma, opgericht. De vriendenstichting

Nadere informatie

Stichting Werkgroep Oost-Europa

Stichting Werkgroep Oost-Europa Jaarverslag 2011 Vastgesteld te Rijsenhout, 16 mei 2012 1 Bestuursverslag 1.1 Algemeen Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2011 van Stichting, gevestigd te Rijsenhout, en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN VREEDONK

STICHTING VRIENDEN VAN VREEDONK 2013 2016 STICHTING VRIENDEN VAN VREEDONK BELEIDSPLAN ZORG MET VERTROUWEN 1. INLEIDING Sinds 1997 bestaat de Vriendenstichting met als doel het bevorderen van het welzijn en het leefklimaat ten behoeve

Nadere informatie

Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2008

Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2008 Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2008 Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG www.beetjebeter.nl INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag 2 Balans per 31 december 2008 5 Staat van baten en

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage Jaarrekening 2015 25 mei 2016-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2015 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2015 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over 2015 9 Toelichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden

JAARVERSLAG Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden Postadres : Julianastraat 7, 5251 EC Vlijmen Winkel : Grotestraat 138A, 5151BN Drunen Telefoon : 06-15526578 Website : www.vincentiusheusden.nl/winkel e-mail

Nadere informatie

Beleidsplan van Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart

Beleidsplan van Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart Beleidsplan van Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart Mei 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk l 2 Doel 2 Bestuur 2 Bestuursvergaderingen / besprekingen 2 Financiële administratie 2 Vermogen 2 Beheer vermogen

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Beleidsplan Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2014 2017 Inhoud 1 Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 3 2 Organisatie 5 3 Afgesproken beleid periode 2014-2017 6 4 Activiteiten 7 5 Financiën

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Inhoud Inhoud...2 1.Jaarverslag...3 2.Jaarrekening 2014...5 3. Overige gegevens...11 2 1. Jaarverslag 1.1. Algemene informatie Stichting Vrienden Leonardo Assen Boomgaard

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo Jaarverslag 2011 Stichting Vrienden van Umthombo Inhoudsopgave Jaarverslag 2011... 1 Stichting Vrienden van Umthombo... 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Huidig beleid... 4 Missie... 4 Doelstelling...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Vrienden van De Goede Zorg

Jaarverslag 2013 Stichting Vrienden van De Goede Zorg Jaarverslag 2013 Stichting Vrienden van De Goede Zorg N.14-03 Onderwerp : Jaarverslag Stichting Vrienden van De Goede Zorg 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 Inleiding Voor u ligt het vierde jaarverslag

Nadere informatie

Stichting Carlot. Beleidsplan 2014-2020. Beleidsplan van de Stichting Carlot. De inhoud is gewijzigd. gedurende het proces. voorafgaand aan de

Stichting Carlot. Beleidsplan 2014-2020. Beleidsplan van de Stichting Carlot. De inhoud is gewijzigd. gedurende het proces. voorafgaand aan de Stichting Carlot Beleidsplan van de Stichting Carlot De inhoud is gewijzigd gedurende het proces voorafgaand aan de verwerving van de Carlot. Na definitieve verwerving van het schip en de stichting is

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2015 Voorwoord Voor u ligt het vijfde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Met dit jaarverslag beogen wij verantwoording

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting All for Children

Jaarverslag 2013. Stichting All for Children Jaarverslag 2013 Stichting All for Children Algemene gegevens De stichting is opgericht op 8 november 2007, gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2014 Stichting Terima Kasih Plaggeberg 27 (postadres) 3956 BK Leersum KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Vrienden van De Goede Zorg

Jaarverslag 2012 Stichting Vrienden van De Goede Zorg Jaarverslag 2012 Stichting Vrienden van De Goede Zorg N.13-08 Onderwerp : Jaarverslag Stichting Vrienden van De Goede Zorg 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Inleiding Voor u ligt het derde jaarverslag

Nadere informatie

Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam

Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam Beleidsplan 2015-2018 (versie 25-02- 2015) H1: Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Hippische Alliantie Rotterdam 2015-2018. Gedurende de vorige beleidsperiode (2011-2014) is de naam

Nadere informatie

Beleidsplan. Voor de jaren 2008-2009

Beleidsplan. Voor de jaren 2008-2009 Beleidsplan Voor de jaren 2008-2009 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Doe Wat. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de werving en het

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN

HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN DoorBrekers HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN VERSIE: 30 NOVEMBER 2015 Hoofdlijnen Beleidsplan DoorBrekers, v. 30/11/2015 1 HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN DOORBREKERS Versie: 30 november 2015 INLEIDING DoorBrekers is een

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014 Beleidsplan 2015 2016 Stichting Stop Dierenleed Nederland Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313JJ Almere 06-10734354 www.stopdierenleednederland.org info@stopdierenleednederland.org

Nadere informatie

OVV. szorg- en dienstverlening. Ouder-/ Verwanten vereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht JAARREK ENING 2015

OVV. szorg- en dienstverlening. Ouder-/ Verwanten vereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht JAARREK ENING 2015 Merwebolder / Lingebolder V i szorg- en dienstverlening van A tot Z r^ 1 I1* r i» Ouder-/ Verwanten vereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht JAARREK ENING 2015 Inhoud 1 Jaarrekening Balans per 31

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden van. Service Bureau Ouderen. Hellevoetsluis

Beleidsplan. Stichting Vrienden van. Service Bureau Ouderen. Hellevoetsluis Beleidsplan Stichting Vrienden van Service Bureau Ouderen Hellevoetsluis 2016 2017 Beleidsplan 2016-2017 Inhoudsopgave: 1. Doel en beleidsplan 2. Aanvragen 3. Historie van de Vrienden van het SBO 4. Beschrijving

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. 10.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl JAARVERSLAG 2012

Nadere informatie

Stichting Vrienden gezinshuis Klein Agteveld

Stichting Vrienden gezinshuis Klein Agteveld Stichting Vrienden gezinshuis Klein Agteveld Beleidsplan 2015-2016 Inhoudsopgave Pagina 1 Pagina 2 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Inleiding Doel en doelstelling Organisatie Financiën, administratie en donaties

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2017

Beleidsplan 2012-2017 STICHTING VRIENDEN VAN HET RIEMKEHUIS Beleidsplan 2012-2017 Pagina 1 van 5 Inhoud 1. Inleiding 2. De oprichting van de Stichting vrienden van Het Riemkehuis. 3. Doelstelling 4. Besteding en doelen van

Nadere informatie

Fondsenwervingsbeleid Saffier De Residentiegroep en Zorginstelling Saffier De Residentie

Fondsenwervingsbeleid Saffier De Residentiegroep en Zorginstelling Saffier De Residentie Fondsenwervingsbeleid Saffier De Residentiegroep en Zorginstelling Saffier De Residentie 1 Inleiding Saffier De Residentiegroep is een vernieuwende organisatie waar het welzijn van de cliënt voorop staat.

Nadere informatie

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker STICHTING VOOR JOU een mooi moment voor mensen met kanker Jaarverslag 2013 2 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding Communicatie en PR Website en social media Nieuwsbrief Bladzijde 4 Communicatie en PR Overig

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 Beleidsplan 2015-2016 Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen. Psalm 96:3 Beleidsplan Strijen, juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord...1 1 Stichting Hope 4 the Nations...2

Nadere informatie

Kwaliteit van leven toevoegen aan de tijd die men nog heeft. Hospice Marianahof. Avoord. Zorg en Wonen. Zoals u het wenst

Kwaliteit van leven toevoegen aan de tijd die men nog heeft. Hospice Marianahof. Avoord. Zorg en Wonen. Zoals u het wenst Kwaliteit van leven toevoegen aan de tijd die men nog heeft Hospice Marianahof Avoord Zorg en Wonen Zoals u het wenst 1 Welkom in marianahof Gastvrij thuis 4 Eigen regie 5 Aandacht 6 Multidisciplinair

Nadere informatie

STICHTING FONDSWERVING voor het. Levensbeschouwelijk Centrum Nieuwbouw. Meander Medisch Centrum RAPPORT BETREFFENDEDE JAARREKENING 2013

STICHTING FONDSWERVING voor het. Levensbeschouwelijk Centrum Nieuwbouw. Meander Medisch Centrum RAPPORT BETREFFENDEDE JAARREKENING 2013 STICHTING FONDSWERVING voor het Levensbeschouwelijk Centrum Nieuwbouw Meander Medisch Centrum RAPPORT BETREFFENDEDE JAARREKENING 2013 RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE 1.1 Informatie

Nadere informatie

Stichting Ark Aid Foundation Jaarverslag 2009

Stichting Ark Aid Foundation Jaarverslag 2009 Stichting Ark Aid Foundation Jaarverslag 2009 1. Algemeen 1.1. Bestuurders en doel Op 6 september 2005 is de Stichting Ark Aid Foundation opgericht. De bestuurders in 2009 waren: J. Plantinga, Voorzitter

Nadere informatie

RAPPORT. inzake de jaarrekening 2015 van. Stichting Ondersteuning Verliesverwerking Zwolle. te Zwolle

RAPPORT. inzake de jaarrekening 2015 van. Stichting Ondersteuning Verliesverwerking Zwolle. te Zwolle RAPPORT inzake de jaarrekening 2015 van Stichting Ondersteuning Verliesverwerking te INHOUDSOPGAVE Voorwoord Pagina 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 1 3 Algemeen 2 Jaarrekening A Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Lechaim Jaarverslag 2014. Jaarverslag. Stichting Lechaim. Helping Israëli Victims of Terror Giek 56 8081 NW Elburg

Stichting Lechaim Jaarverslag 2014. Jaarverslag. Stichting Lechaim. Helping Israëli Victims of Terror Giek 56 8081 NW Elburg Jaarverslag 2014 Stichting Lechaim Helping Israëli Victims of Terror Giek 56 8081 NW Elburg 1 Inhoud Algemeen Werkzaamheden Pagina 3 De Stichting Pagina 3-5 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Pagina

Nadere informatie

Financieel verslag Kerkgenootschap De Deur Bijlmer te Amsterdam Zuidoost

Financieel verslag Kerkgenootschap De Deur Bijlmer te Amsterdam Zuidoost Financieel verslag 2014 Kerkgenootschap De Deur Bijlmer te Amsterdam Zuidoost Inhoud Jaarverslag van het bestuur 3 Verslag van de activiteiten 4 Gegevens van de rechtspersoon 5 Jaarrekening 6 Balans per

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Onderwijsfonds Alafia Periode 2011-2014

Beleidsplan Stichting Onderwijsfonds Alafia Periode 2011-2014 Beleidsplan Stichting Onderwijsfonds Alafia Periode 2011-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Werkzaamheden... 3 3. Werving van gelden... 4 4. Beheer van gelden... 5 5. Besteding van gelden... 6 Stichting

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Thuis Sterven

Stichting Vrienden van Thuis Sterven Stichting Vrienden van Thuis Sterven De Ronde Venen Jaarverslag 2015 Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Jaarverslag 1.1 Bestuursverslag 3 2 Jaarrekening 5 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Emmanuel Deventer

Beleidsplan Stichting Emmanuel Deventer Beleidsplan Stichting Emmanuel Deventer Periode 2014-2018 Stichting Emmanuel Deventer Koningin Julianastraat 93 7415 GK Deventer Postbus 359 7400 AJ Deventer 0570626971 KvK 41244677 Vooraf Voor u ligt

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kids2School 2014 2016

Beleidsplan Stichting Kids2School 2014 2016 Beleidsplan Stichting Kids2School 2014 2016 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Kids2School voor de jaren 2014-2016. Het plan omvat een overzicht van de doelstelling(en) en activiteiten

Nadere informatie

Beleidsplan Hospice Schagen e.o.

Beleidsplan Hospice Schagen e.o. Beleidsplan Hospice Schagen e.o. Beleidsplan Hospice Schagen Versie 2017-02 Pagina 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Analyse 3. Missie en visie 4. Beleidsplan en activiteiten 5. Beloning 6. Financiële verantwoording

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Wooninitiatief Culemborg 2014

Jaarrekening. Stichting Wooninitiatief Culemborg 2014 Jaarrekening Stichting Wooninitiatief Culemborg 2014 Inhoudsopgave Verslag van bestuur 1.1 Oprichting 1.2 Doelstelling 1.3 Kamer van Koophandel 1.4 Samenstelling bestuur 1.5 Financiële positie 1.6 Activiteiten

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING DE ZWAAN

BELEIDSPLAN STICHTING DE ZWAAN BELEIDSPLAN STICHTING DE ZWAAN 2015-2018 INHOUDSOPGAVE: 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Huisvesting 3.1 Automatisering 3.2 Algemeen personeelsbeleid 3.3 Taken coördinator Open Huis 3.4 Taken coördinator

Nadere informatie

Algemeen : 1-3 Financieel verslag : 4 Dank en waardering: 5 Jaarrekening 2015 : bijlage

Algemeen : 1-3 Financieel verslag : 4 Dank en waardering: 5 Jaarrekening 2015 : bijlage Stichting Hospice Dronten Copernicuslaan 1, 8251 AB Dronten Telefoon 0321-767085 www.hospice-dronten.nl info@hospice-dronten.nl Jaarverslag 2015 Stichting Hospice en Terminale Zorg Dronten Algemeen : 1-3

Nadere informatie