Klanttevredenheidsonderzoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klanttevredenheidsonderzoek"

Transcriptie

1 Taalcentrum-VU

2 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Taalcentrum-VU vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit Cedeo (Bezoekverslag en Conclusie van de onderzoeker) INHOUDSOPGAVE CEDEO-ERKENNING ACHTERGROND CRITERIA METHODE PROCEDURE... 2 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK... 3 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK CEDEO MAATWERK OPLEIDINGEN... 3 BEZOEKVERSLAG... 8 CONCLUSIE VAN DE STICHTING CEDEO BEDRIJFSOPLEIDINGEN... 10

3 1 Cedeo-erkenning 1. Achtergrond Er zijn in Nederland naar schatting ruim commerciële opleidingsinstituten die een veelvoud aan maatwerk- en open opleidingen aanbieden. Voor veel opleidingsfunctionarissen vormt dit enorme aanbod een onoverzichtelijk en, in kwalitatieve zin, ondoorgrondelijk geheel. Daarnaast zijn er enkele duizenden organisaties die zich richten op het brede terrein van organisatieadvies, juridisch advies en intensieve begeleiding door middel van coaching. Om zicht te bieden op instituten die aantoonbaar naar tevredenheid van bedrijven en organisaties cursussen, trainingen, opleidingen, organisatieadvies of coaching hebben verzorgd, voert Cedeo te Rotterdam klanttevredenheidsonderzoeken uit onder inkopers van deze diensten. Op dit moment zijn op deze wijze zo n 800 instituten op basis van marktwaardering geselecteerd en in het Cedeo-bestand opgenomen. 2. Criteria Om in aanmerking te komen voor erkenning stelt Cedeo duidelijke eisen in de vorm van kwantitatieve en kwalitatieve criteria. Kwantitatieve criteria ter borging van de continuïteit: De organisatie heeft meer dan vijf opdrachtgevers. De organisatie is minimaal drie jaar actief. De organisatie heeft een minimum jaaromzet van ,-. Kwalitatieve criteria: De organisatie moet kunnen aangeven op welke wijze het haar aanbod ontwikkelt. De organisatie heeft op een bedrijfsgerichte wijze, bij meerdere organisaties, positieve resultaten geboekt. Of dit zo is, wordt gemeten aan de hand van een Klanttevredenheidsonderzoek. De organisatie moet in haar handelen aantoonbaar bedrijfsgericht zijn. 3. Methode Cedeo verleent zowel een erkenning voor Maatwerk en Open Bedrijfsopleidingen, voor Coaching, Bedrijfsadvies, Outplacement, Loopbaanbegeleiding, Juridisch - en Organisatie Advies. De onderzoeksmethoden, die aan de erkenningen ten grondslag liggen, worden hieronder nader toegelicht. Tijdens het Klanttevredenheidsonderzoek benadert Cedeo (opleidings)functionarissen en opdrachtgevers met een aantal gerichte vragen over hun ervaringen met uw organisatie. Hoe waarderen zij de samenwerkingsrelatie, de dienstverlening en de prestaties van uw organisatie? Centraal staat daarbij telkens de vraag in hoeverre het instituut erin is geslaagd gewekte verwachtingen en gedane beloften daadwerkelijk waar te maken. Pas bij een hoge mate van tevredenheid onder de ondervraagde functionarissen over de verschillende stappen in het voor-, uitvoerings-, en natraject én indien het instituut voldoet aan de vereiste basiscriteria rondom kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid (zie punt 2), komt het in aanmerking voor Cedeo-erkenning. Cedeo stelt zich op het standpunt dat voor de aangevraagde erkenning tenminste 80% van de benaderde opdrachtgevers zich dient uit te spreken in termen van tevreden tot zeer tevreden.

4 2 Afhankelijk van het uitgevoerde onderzoek verleent Cedeo de volgende erkenningen: Cedeo-erkend Maatwerk Bedrijfsopleidingen Cedeo-erkend Open Bedrijfsopleidingen Cedeo-erkend Coaching Cedeo-erkend Coach Cedeo-erkend Accountancy Opleidingen Cedeo-erkend Advocatuur Opleidingen Cedeo-erkend Assessment Cedeo-erkend Juridisch Advies Cedeo-erkend Organisatieadvies Cedeo-erkend Bedrijfsadvies Cedeo-erkend Interim management Cedeo-erkend Onderwijsadvies of Onderwijsbegeleiding Cedeo-erkend Outplacement, Loopbaanbegeleiding en coaching Cedeo-erkend Werving & Selectie Cliëntenaudit Blik op Werk Erkenningen hebben een geldigheid van 2 jaar na afgifte. 4. Procedure Nadat het instituut zich heeft aangemeld voor Cedeo-erkenning, wordt de volgende procedure gehanteerd: Het instituut krijgt een vragenlijst toegezonden waaruit moet blijken dat het instituut voldoet aan de kwalitatieve en kwantitatieve criteria. Cedeo bestudeert de vragenlijst en voert het onderzoek uit. Cedeo bezoekt het instituut. Gedurende dat bezoek worden met de directie de uitkomsten van het onderzoek besproken, en saillante informatiepunten, door het instituut verstrekt in de vragenlijst, nader tegen het licht gehouden. Cedeo stelt daarnaast aanvullende vragen met betrekking tot zorg rondom kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid. Op basis van de vragenlijst, de geregistreerde ervaringen van opdrachtgevers en het bezoek, worden conclusies getrokken die resulteren in een advies. Dit advies wordt uitgebracht aan het Bestuur van de Stichting Cedeo. Dit advies kan zijn: toekennen van de Cedeo-erkenning en daarmee: (continuering van) publicatie en opname in de Nederlandse Opleidingen Databank; (continuering van) positieve advisering door de Opleidingenhelpdesk; geen toekenning of continuering van de erkenning. Het Stichtingsbestuur verleent al dan niet de Cedeo-erkenning. Bij een positieve uitspraak zijn de onderzoeksresultaten openbaar en bij Cedeo te verkrijgen. Daar waar in de rapportage van het klanttevredenheidonderzoek wordt gesproken over hij kan ook zij worden gelezen.

5 3 Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Cedeo Maatwerk opleidingen Aantal referenten ondervraagd: 10 Score tevredenheid Voortraject 10% 30% 50% Opleidingsprogramma 70% 30% Uitvoering 30% 70% Opleiders 10% 90% Trainingsmateriaal 80% 10% Accommodatie Natraject 40% 40% Organisatie en Administratie 10% 60% 30% Relatiebeheer 50% 50% Prijs-kwaliteitverhouding 80% 20% Tevredenheid opleiding / samenwerking totaal 50% 50% 1 = zeer ontevreden 2 = ontevreden 3 = noch ontevreden/noch tevreden 4 = tevreden 5 = zeer tevreden Eén referent kent het voortraject geen score toe. Eén referent kent het trainingsmateriaal geen score toe. Geen van de referenten kent de accommodatie een score toe. Eén referent kent het natraject geen score toe. Toelichting op de gegeven antwoorden: Voortraject Een deel van de referenten in dit onderzoek naar de maatwerkopleidingen van Taalcentrum-VU doet al langere tijd zaken met het bureau. Wij nemen toch zeker al een jaar of tien voor honderden studenten de opleiding Scientific Writing af, vertelt één van hen. Veel referenten zijn in eerste instantie via hun netwerk bij het Taalcentrum-VU terecht gekomen. Ik werd via een verzekeraar op het Taalcentrum-VU geattendeerd, aldus een geïnterviewde. In meerdere gevallen was er sprake van een tender. Wij hebben meerdere offertes opgevraagd. Het Taalcentrum-VU hanteert scherpe prijzen en lage ontwikkelkosten, waardoor wij niet meteen aan hen vastzaten, Wat ons bij het Taalcentrum- VU aansprak, was dat er vooraf een assessment kon worden afgenomen, zodat we kandidaten die de opleiding niet nodig hadden konden uitsluiten en De doorslaggevende reden om voor het Taalcentrum-VU te kiezen, was dat de planning via hun ELO kon worden geregeld, zo lichten enkelen toe. Met uitzondering van één neutraal gestemde, zijn allen die hun mening uitspreken over het voortraject, tevreden tot zeer tevreden.

6 4 Ter voorbereiding op de opleiding worden er gesprekken gevoerd met de accountmanager en/of de docenten. De referenten zijn van mening dat er goed wordt doorgevraagd naar en meegedacht over de wensen van de opdrachtgever. Er wordt echt getracht de vraag achter de vraag te achterhalen, Ze hebben actief meegedacht over de rol van de taalambassadeurs en De accountmanager is heel secuur geweest in het overbrengen van onze wensen aan de docenten, aldus enkelen. In veel gevallen wordt er vooraf een assessment of test afgenomen. De zwaktes zijn van tevoren in kaart gebracht, om de deelnemers hiervan bewust te maken en Voor sommige medewerkers bleek de training niet nodig te zijn, zo licht men ondermeer toe. Ook worden er van tevoren vaak teksten en documenten opgevraagd. Ik heb een aantal s verzameld als voorbeelden van hoe het niet moet. Zij hebben daar de namen en rugnummers uit verwijderd, vertelt een referent. Degene die een score drie toekent, geeft hiervoor de volgende reden: De laatste tijd laten de antwoorden op mijn vragen over bijvoorbeeld de zaalbehoefte en de inroostering nogal lang op zich wachten. Eén referent kent, bij gebrek aan informatie, geen score toe. Opleidingsprogramma Alle referenten zijn tevreden tot zeer tevreden over het opleidingsprogramma, zoals het in de offerte wordt gepresenteerd. Het is in de regel een representatieve weergave van de tenderopdracht of datgene wat in het voortraject is overeengekomen. Indien gewenst, laat het de nodige ruimte voor tussentijdse invulling of bijstelling. Het financiële aspect is helder en geeft geen aanleiding tot verrassingen. Enkele citaten ter illustratie: Het programma was helemaal op maat voor ons gemaakt. Alles wat we besproken hadden kwam er in terug, Alles stond keurig op papier, inclusief de prijzen, Het was maatwerk. Het programma klopte precies met hoe de training er in werkelijkheid uitzag. Op een paar financiële en inhoudelijke details na, hoefde het niet aangepast te worden en Het programma was voor het grootste deel meteen duidelijk. Voor een aantal dingen waarover we nog moesten nadenken, is later een deelofferte uitgebracht. We waren blij met deze flexibiliteit. Eén referent voegt nog toe: De offerte van het Taalcentrum-VU viel bij de tender op tussen de andere, omdat er precies in stond wat ik in mijn hoofd had. Er werden zelfs een paar alternatieven in genoemd, en er werd ook iets in vermeld over extra coaching en vervolgsessies. Uitvoering Over de uitvoering is men goed te spreken, en in meerderheid zelfs zeer tevreden gestemd. De opleidingen voldoen inhoudelijk aan de verwachtingen en worden beoordeeld als interactief, werkgerelateerd en op maat gesneden. Enkele reacties: Er was in de workshop veel interactie met de zaal. De voorbeelden waren sprekend, er werd veel op gereageerd, Er wordt veel gewerkt in groepjes en vervolgens centraal teruggekoppeld, Er werd aangesloten bij onze eigen artikelen en teksten. Sommige daarvan waren bijvoorbeeld erg oubollig, en dat werd er uitgelicht om de mindset te veranderen, De regels worden goed uitgelegd. Het is geen kwestie van zomaar uit het hoofd leren en De stukjes die de deelnemers van te voren hadden ingeleverd, waren nagekeken. De meest voorkomende fouten werden besproken en verder: De volgorde van de modules is veranderd om de opbouw beter op ons aan te laten sluiten. Er worden casussen behandeld uit onze eigen praktijk. Er is afgezien van afspraken over de rapportages, omdat de deelnemers van diverse werkgevers afkomstig zijn en Het Taalcentrum-VU heeft ons geholpen de hele taalcampagne te plannen en uit te rollen. Per cluster heeft een aantal mensen de opleiding gedaan. Ook zijn er sessies met een grote groep juristen en met het management geweest. Een aantal heel enthousiaste mensen is opgeleid tot taalambassadeur. Allen bevestigen dat er voldoende gelegenheid wordt genomen om tussentijds te evalueren. De eerste drie cursussen zijn door een testpanel beoordeeld. Aan de hand daarvan is er nog bijgeschaafd en Na iedere trainingsdag wordt er geëvalueerd en bijgesteld, aldus twee referenten.

7 5 Opleiders Negen van de tien referenten kennen de opleiders een score zeer tevreden toe. Eén geïnterviewde geeft een score tevreden. De deskundigheid en didactische vaardigheden van de docenten worden door de referenten hoog aangeslagen: De docent verstond zijn vak en kon het met veel enthousiasme overbrengen, De inhoudelijke expertise van de docent staat buiten kijf, De trainer kon boeiend vertellen en was heel kundig, De docent is native speaker en kan ook inzicht geven in een stukje cultuur, Hij gaf iedereen evenveel aandacht. Hij kon goed overweg met het zeer uiteenlopende gezelschap van medewerkers en De trainer was inhoudelijk sterk en deed het didactisch volgens het boekje. Hij hanteerde duidelijk een cirkel van voorkeursleerstijlen en was goed in staat weerstand te ontleden, de kern naar boven te halen en deze te gebruiken ten voordele van de groep. Meerdere referenten geven aan dat de docenten ook vanwege hun innemende persoonlijkheid een goede indruk nalaten bij de deelnemers: Ik heb zelf een bijeenkomst bijgewoond. Ik vond de docent heel open en bereikbaar, en zijn enthousiasme aanstekelijk, De trainers zijn sociaal heel vaardig. Ze weten wat er nodig is om mensen mee te krijgen. Ze laten hen in hun waarde. Ze stellen zich eigenlijk meer op als adviseurs dan als docenten en De docent is totaal niet autoritair en weet een huiselijke sfeer te creëren waar de deelnemers goed op reageren. Hij zorgt bijvoorbeeld voor versnaperingen, om de aandacht van de deelnemers ook rond etenstijd nog bij de les te houden. In een aantal gevallen wordt er gewerkt met één of meerdere vaste docenten. Wij werken al jaren met dezelfde docenten en Wij vinden de docent erg prettig. De deelnemers vragen steeds opnieuw naar hem, zo lichten enkelen toe. Ik heb de indruk dat het Taalcentrum-VU de docenten goed coacht en traint. Een heel enkele keer gaat het weleens mis, maar dat wordt goed opgevangen, voegt een referent nog toe. Trainingsmateriaal Alle referenten die het trainingsmateriaal een score toekennen, tonen zich positief. Eén geïnterviewde kent op dit onderdeel geen score toe, bij gebrek aan informatie. Het materiaal bestaat in grote lijnen uit cursusmappen met voor een deel bedrijfseigen voorbeelden, en zo nu en dan een boek. Ook wordt er lesstof beschikbaar gesteld op de elektronische leeromgeving van het Taalcentrum-VU, of op het intranet van de opdrachtgever. De deelnemers kregen een cursusmap die ze zelf konden vullen met de modules die tijdens de training werden uitgedeeld, Het materiaal bestond uit standaardlesstof en opdrachten, aangevuld met voorbeelden uit onze markt. Het zag er keurig uit, Het Taalcentrum-VU had standaardteksten op ons intranet geplaatst maar ook teksten die speciaal waren bewerkt voor onze eigen situatie en Onze eigen schrijfwijzer is als basis genomen. Daarnaast zijn de stukken die bij de workshops zijn gebruikt op de ELO geplaatst, zo vertellen enkelen. Een ander voegt nog toe: Er worden handige tips gegeven voor websites waar je kwalitatief veel betere informatie kunt vinden dan bij Google Translate. Verder geeft men aan: Bij een van de trainingen is er gebruik gemaakt van grammaticaboeken en Voor de winnaar van het dictee was er een boekje. Eén referent plaatst nog een opmerking: Bij een van de workshops kregen de cursisten losse blaadjes aangereikt. Dat gaf een wat rommelige indruk. Accommodatie Met het oog op het in-company karakter van de opleidingen kent geen van de referenten op dit onderdeel een score toe. Natraject Allen die hun mening uitspreken over het natraject zijn (zeer) tevreden gestemd. Sommigen maken melding van een examen of afsluitende proef: Het Taalcentrum-VU heeft een eigen examen afgenomen. Het was goed afgestemd op de inhoud van de cursus en op de besproken casussen en Het einddictee werd gepresenteerd in wedstrijdvorm. De winnaar ontving een prijs. Meerderen geven aan dat er bij voldoende presentie een certificaat van deelname wordt uitgereikt. Ook wordt de cursisten een evaluatieformulier ter invulling aangeboden. In de regel vindt er een mondelinge eindevaluatie plaats met de opdrachtgever. De docent heeft de training besproken met de deelnemers. De resultaten van de evaluaties zijn door de accountmanager geëvalueerd met het testpanel en mijzelf. Het Taalcentrum-VU staat erg open voor kritiek, vertelt een referent. Vaak is er nog sprake van nazorg, opvolging en/of uitbreiding: Ze denken op een plezierige manier mee over de borging. Ze begrijpen de problematiek en hebben ons een aantal goede tips gegeven en voorstellen gedaan, zoals het sturen van een nieuwsbrief met een taalgrapje, Om de aandacht vast te houden hebben we taalambassadeurs laten opleiden en Ook andere branchegroepen van ons, zoals Motorvoertuigen, zijn nu met hen in gesprek, zo merkt men ondermeer op.

8 6 Eén referent kent het natraject geen score toe, vanwege een doorlopende afname van opleidingen. Gevraagd naar de resultaten van de opleidingen, geeft men ondermeer aan: Iedereen is geslaagd voor het examen. Wat het resultaat in de praktijk is weet ik niet precies, maar ik weet wel dat het geleerde breed ingezet kan worden. Men is weer op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de taal en verder: De cursus was onderwerp van gesprek op veel afdelingen. Men is zich er meer bewust van dat het belangrijk is je te realiseren wie de lezer is van je tekst, Er zijn bruikbare regels aangereikt voor stappen die je kunt nemen in een telefoongesprek, Mensen zijn bewuster met taal bezig, De deelnemers hebben praktische tips verzameld, en kunnen nog dagelijks dingen opzoeken op het intranet, Je merkt dat het opstellen van business documents gemakkelijker gaat, en dat men sneller kan lezen, selecteren en interpreteren, De eerste klas is nu klaar en heel tevreden. Ze zijn zelfs voor de lol begonnen elkaar in het Engels te mailen. Dat geeft wel aan hoe het leeft! en De training is heel enthousiast ontvangen. Zelfs onze native speakers vertelden mij nog dat ze dingen hebben geleerd. Organisatie en Administratie Op één neutraal gestemde na, toont ieder zich tevreden tot zeer tevreden over de organisatie en administratie. De telefonische en elektronische bereikbaarheid voldoet aan de verwachtingen. Enkele reacties: Mijn s worden binnen twee dagen beantwoord, Eén telefoontje en het is geregeld en Alles wordt heel professioneel gedocumenteerd en verder: Alles verloopt prima. Er is een vast contactpersoon voor de roosters, alle sheets en literatuurverwijzingen worden volgens afspraak op ons intranet geplaatst en de facturering is in orde, Alles wordt van a tot z voor je geregeld en Afspraak is afspraak, maar ze bewegen wel mee. Het was bijvoorbeeld geen probleem om een sessie te verzetten vanwege een vakantie. Als er iets aan de hand is, bellen ze je desnoods op zaterdag nog terug. Het is echt maatwerk. De score drie wordt als volgt toegelicht: Een deel van de voorbeeldbrieven was niet geanonimiseerd. Dit is op ons verzoek hersteld, maar we moesten zelf de verbeterde brieven invoegen in het lesmateriaal. Ook kreeg een aantal mensen dat niet had deelgenomen een certificaat. Relatiebeheer Over het relatiebeheer zijn allen (zeer) tevreden. De relatie wordt in de regel onderhouden door een vaste accountmanager. We worden af en toe gebeld, maar zeker niet te vaak, We hebben op regelmatige basis een afspraak met onze contactpersoon en Als er iets is, kan ik altijd bellen. Het lijntje is kort. Sommigen geven aan met enige regelmaat een nieuwsbrief en ook weleens een attentie te ontvangen. In de nieuwsbrief staan leuke weetjes, We krijgen zo nu en dan een presentje zoals een scheurkalender, Ze hebben een spiekpen toegestuurd, waar handigheidjes als het kofschip op staan en Wij kregen een uitnodiging voor het grachtenconcert, aldus enkelen. Een ander merkt op: Ik ben in het voorjaar uitgenodigd voor een korte workshop, bedoeld om opdrachtgevers een indruk te geven van de opleiding. Enkele referenten merken op dat zij ook op andere terreinen dat dat van opleidingen, zaken doen met het Taalcentrum-VU: Zij controleren en redigeren voor ons ook teksten en Ze vertalen stukken voor ons, zoals brieven en ons sociaal plan. Prijs-kwaliteitverhouding Ook de prijs-kwaliteitverhouding roept louter (zeer) goedkeurende reacties op. Ik weet hoe de prijzen in dit wereldje zijn opgebouwd, en als ik zie wat ik er bij het Taalcentrum-VU voor terugkrijg, dan rekenen ze een heel eerlijke prijs, Voor het onderwijs is het een beetje prijzig, maar het is het wel waard, De corporate bedrijven waarmee wij werken zijn veel duurder, De prijs was eerst veel te hoog, maar dat kan ook aan onze briefing hebben gelegen. Uiteindelijk is het een heel goede prijs geworden, Ze waren niet de goedkoopste aanbieder, maar we zijn heel tevreden over het resultaat en het ELO nam ons veel werk uit handen, Het Taalcentrum-VU sprong er goed uit tussen de andere offertes. Ze bieden goede kwaliteit voor een heel lage prijs en Ik heb de rekening met plezier laten betalen!

9 7 Tevredenheid opleiding / samenwerking totaal In hun eindoordeel over de maatwerkopleidingen van het Taalcentrum-VU zijn alle referenten positief. De helft kent zelfs de hoogst mogelijke score toe. Als wordt gevraagd naar de sterke kanten van de opleidingen en de samenwerking met het bureau, prijst men ondermeer de kwaliteit van de opleiders: Het is toch vooral de trainer die het waardevol maakt. Daar staat of valt het mee, Het is hen gelukt om een trainer te vinden die precies bij ons past en Deze docenten begrijpen dat wij soms niet autonoom zijn bij het schrijven, maar dat andere mensen onze teksten ook moeten goedkeuren. Dat is belangrijk. Ook wordt het bureau een prettige wijze van communiceren en een grote klantgerichtheid toegeschreven. Ze houden er een goede, vrije en open manier van communiceren op na, maar blijven daarbij professioneel, Wat ik het meest op prijs stel is de persoonlijke aandacht voor mij als opdrachtgever en de oprechte interesse in onze organisatie, Ze ontzorgen je van a tot z en Als je een hint in een bepaalde richting geeft, wordt die meteen opgepakt, wordt er meegedacht en komen er concrete voorstellen op tafel, zo merkt men ondermeer op. Ten slotte geeft men nog aan: Wat ik het meest in hen waardeer is de professionaliteit en degelijkheid, Ze leveren wat ze toegezegd hebben en komen hun afspraken na, Afspraak is afspraak. We waren al jaren op zoek naar een betrouwbare partner. Die hebben wij in het Taalcentrum-VU gevonden en Het is gewoon een club met wie ik heel graag werk. Alle referenten geven desgevraagd aan dat zij zonder meer genegen zijn de maatwerkopleidingen van het Taalcentrum-VU aan te bevelen bij derden.

10 8 Bezoekverslag Dit bezoekverslag is opgesteld door Cedeo. Het vormt een samenvatting van het gesprek dat adviseur mevrouw T.M. Meijer - van Staveren voerde met Taalcentrum-VU op Algemeen Het Taalcentrum-VU, een verzelfstandigd onderdeel van de Vrije Universiteit, is gespecialiseerd in taaltrainingen, vertalingen en tekstredactie. Het trainingsaanbod, waarop het Cedeo-onderzoek betrekking heeft, omvat een breed pakket aan trainingen voor mondelinge en schriftelijke communicatie in Engels en Nederlands. Met het brede portfolio aan taal- en communicatietrainingen richt Taalcentrum-VU zich met name op hoogopgeleide deelnemers; echter ook mensen van de werkvloer worden door het instituut opgeleid. Naast schrijftrainingen en trainingen mondelinge communicatie (o.a. klantgericht communiceren, klachtenafhandeling, zakelijk Engels, beleidsteksten schrijven en schrijven voor het web) behoren ook trainingen Nederlands voor hoogopgeleide anderstaligen tot het aanbod. De schrijftrainingen Engels zijn onder meer bedoeld voor onderzoekers, promovendi en studenten; een voorbeeld van een training voor deze doelgroep is Writing a scientific article. Tot de klanten van het Taalcentrum-VU behoren naast universiteiten en onderzoeksinstellingen ook grote en middelgrote opdrachtgevers vanuit de overheid, de zorg en het bedrijfsleven. Het Taalcentrum-VU kan worden gekenschetst als een uitermate klantgerichte organisatie die maatwerk hoog in het vaandel heeft, zoals onder meer tot uiting komt in het zorgvuldige voor- en natraject en de invulling op maat van de trainingen. Kwaliteit De kwaliteit van het instituut, die blijkens het klanttevredenheidsonderzoek hoog gewaardeerd wordt door opdrachtgevers, berust voor een belangrijk deel op de kwaliteit van de projectleiders en de trainers. Het instituut kan putten uit een ruim bestand van trainers met wie veelal een langdurige samenwerkingsrelatie bestaat. Zij zijn allen academisch geschoold en vaak native of near-native speaker. Wat van hen wordt gevraagd is interesse in het vak, klant- en opdrachtgerichtheid en het vermogen om met de cursisten een band aan te gaan. Ook de expertise van de accountmanagers en cursusontwikkelaars, die - in overleg met projectleiders en trainers - de cursussen en het cursusmateriaal ontwikkelen, draagt nadrukkelijk bij aan de kwaliteit van de producten. Binnen het Taalcentrum-VU is veel aandacht voor deskundigheidsbevordering door ondermeer interactieve bijeenkomsten en (mail)contact. Ook is er veel aandacht voor betrokkenheid bij elkaars best practices. Daarnaast worden de trainingen van elke trainer minimaal één keer per jaar bijgewoond en worden de bevindingen op een observatieformulier vastgelegd een vervolgens uitgebreid besproken met de betrokken trainer. Tot slot geven de evaluaties het Taalcentrum-VU input om alert te reageren op eventueel geconstateerde knelpunten. Continuïteit Ook onder de huidige minder gunstige economische omstandigheden gaat het goed met het Taalcentrum-VU. Het instituut heeft een omvangrijk en vooral ook trouw klantenbestand. Klanten zijn vertrouwd met de werkwijze en de constante kwaliteit en weten dat medewerkers die de trainingen gevolgd hebben er in hun directe werksituatie mee aan de slag kunnen. Op ontwikkelingen wordt alert ingespeeld. Zo is, in verband met aanpassing aan de nieuwe werkelijkheid (minder geld voor opleiden, kortere opleidingsinterventies, nieuwe generatie die anders leert etc.), hard gewerkt aan de ontwikkeling van een elektronische leeromgeving. Verder is de digitale spellingscursus, die deelnemers gratis zullen krijgen, zo goed als gereed. In de nabije toekomst zullen ook trainingen Frans, Duits, Italiaans en Spaans worden aangeboden. Mede op grond van het wederom uitstekende resultaat van het uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek en de informatie die tijdens het bezoek is verstrekt, acht Cedeo de continuïteit van het Taalcentrum-VU dan ook gewaarborgd.

11 9 Bedrijfsgerichtheid De klantvraag en de praktijkgerichtheid staan bij het Taalcentrum-VU centraal en het is dan ook niet verwonderlijk dat er ruime aandacht is voor het voortraject. De intake bestaat, afhankelijk van de soort training, uit individuele intakegesprekken met de cursisten, quick placement tests en intakeformulieren waarop deelnemers hun leerbehoefte formuleren. De inhoud en opzet van de trainingen zijn altijd gerelateerd aan de werksituatie van de deelnemers. Zo wordt de deelnemers aan schrijftrainingen altijd gevraagd een tekst in te leveren. Daarnaast kunnen de deelnemers in de trainingen eigen materiaal (teksten, cases en andere relevante input uit hun werkpraktijk) aandragen. Verschillende uitspraken in het klanttevredenheidsonderzoek over de toepasbaarheid en praktijkgerichtheid illustreren de klantgerichte werkwijze van het instituut. Niet onvermeld mag blijven dat het cursusmateriaal, dat het Taalcentrum-VU in huis ontwikkeld, het neusje van de zalm biedt. Hiermee onderscheidt het instituut zich dan ook de in de markt.

12 10 Conclusie van de Stichting Cedeo Bedrijfsopleidingen Op basis van de positieve uitslag van het uitgevoerde Klanttevredenheidsonderzoek is het instituut toegestaan voor de periode van twee jaar het predikaat Cedeo-erkend te voeren. Daarnaast heeft het instituut recht op: De mogelijkheid om gebruik te maken van de vermelding Cedeo-erkend voor PR-activiteiten Opname in de Nederlandse Opleidingen Databank waaruit de volgende publicaties verschijnen: - Opleidingenmonitor Compact - Opleidingenmonitor Professioneel - Opleidingenmonitor Corporate Deze uitgaven vormen voor opleidingsverantwoordelijken de bron om te zoeken naar voor de organisatie geschikte opleidingen; Positieve advisering via de opleidingenhelpdesk Opname op de website van Cedeo:

Klanttevredenheidsonderzoek. Compagnon

Klanttevredenheidsonderzoek. Compagnon Klanttevredenheidsonderzoek Compagnon 1-4-2016 Inhoudsopgave A. Cedeo-erkenning B. Klanttevredenheidsonderzoek Opdrachtgevers C. Conclusie Cedeo 2016 Compagnon 2 A. Cedeo-erkenning 1. Achtergrond Er zijn

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Right Management Nederland B.V.

Klanttevredenheidsonderzoek. Right Management Nederland B.V. Klanttevredenheidsonderzoek Right Management Nederland B.V. 1-4-2016 Inhoudsopgave A. Cedeo-erkenning B. Klanttevredenheidsonderzoek Opdrachtgevers C. Conclusie Cedeo 2016 Right Management Nederland B.V.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Taalcentrum-VU 01-12-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Taalcentrum-VU vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Senze 20-06-2013 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Senze vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit Cedeo (Bezoekverslag

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Matchcare HR Services BV

Klanttevredenheidsonderzoek. Matchcare HR Services BV Klanttevredenheidsonderzoek Matchcare HR Services BV 1-1-2017 Inhoudsopgave A. Cedeo-erkenning B. Klanttevredenheidsonderzoek Opdrachtgevers C. Conclusie Cedeo 2016 Matchcare HR Services BV 2 A. Cedeo-erkenning

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Stichting Ons Bedrijf

Klanttevredenheidsonderzoek. Stichting Ons Bedrijf Klanttevredenheidsonderzoek Stichting Ons Bedrijf KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Stichting Ons Bedrijf vanuit de invalshoek van de cliënt. INHOUDSOPGAVE CLIËNTENAUDIT

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek ISA Training & Coaching B.V. 08-08-2011 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van ISA Training & Coaching B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Lee Hecht Harrison

Klanttevredenheidsonderzoek. Lee Hecht Harrison Klanttevredenheidsonderzoek Lee Hecht Harrison 1-4-2016 Inhoudsopgave A. Cedeo-erkenning B. Klanttevredenheidsonderzoek Opdrachtgevers C. Conclusie Cedeo 2016 Lee Hecht Harrison 2 A. Cedeo-erkenning 1.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Olympia Uitzendbureau

Klanttevredenheidsonderzoek. Olympia Uitzendbureau Klanttevredenheidsonderzoek Olympia Uitzendbureau KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Olympia Uitzendbureau vanuit de invalshoek van de cliënt. INHOUDSOPGAVE CLIËNTENAUDIT

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek VWSC BV

Klanttevredenheidsonderzoek VWSC BV Klanttevredenheidsonderzoek VWSC BV 1-10-2016 Inhoudsopgave A. Cedeo-erkenning B. Klanttevredenheidsonderzoek Opdrachtgevers C. Conclusie Cedeo 2016 VWSC BV 2 A. Cedeo-erkenning 1. Achtergrond Er zijn

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Focus Conferences 27-10-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Focus Conferences vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Stichting MOC t Kabouterhuis 24-06-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Stichting MOC t Kabouterhuis vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Margolin

Klanttevredenheidsonderzoek. Margolin Klanttevredenheidsonderzoek Margolin KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Margolin vanuit de invalshoek van de cliënt. INHOUDSOPGAVE CLIËNTENAUDIT BLIK OP WERK...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Arbo Concern

Klanttevredenheidsonderzoek. Arbo Concern Arbo Concern KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Arbo Concern vanuit de invalshoek van de cliënt. INHOUDSOPGAVE CLIËNTENAUDIT BLIK OP WERK... 1 1. ACHTERGROND...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek KG Online Marketing Academy 24-08-2016 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van KG Online Marketing Academy vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Sales Improvement Group B.V. 13-12-2016 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Sales Improvement Group B.V. vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek DenkProducties 27-10-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van DenkProducties vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Overtaal B.V. Taaltrainingen 16-09-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Overtaal B.V. vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Jeugdzorg Groningen 09-09-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Bureau Jeugdzorg Groningen vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Learnit Training 30-08-2016 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Learnit Training vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek TrajectConsult bv 11-03-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van TrajectConsult bv vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Op Eigen Kracht 20-09-2016 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Bureau Op Eigen Kracht vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek The Square Mile 01-06-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van The Square Mile vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Outing Holland 20-11-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Outing Holland vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek ProPerformance B.V. 23-06-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van ProPerformance B.V. vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Focus Advisering Training Coaching 22-04-2010 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Focus Advisering Training Coaching vanuit verschillende

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Carrera C 20-11-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Carrera C vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit Cedeo

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek BOBA Opleidingen B.V. 25-01-2017 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van BOBA Opleidingen B.V. vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Ten Duis personeelsmanagement 18-08-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Ten Duis personeelsmanagement vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek EBC Taleninstituut 23-06-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van EBC Taleninstituut vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Horizon Jeugdzorg en Onderwijs Horizon Academie 17-07-2017 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Langenberg advies in verandering 23-02-2010 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Langenberg advies in verandering vanuit verschillende

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek STOC, Scholings-, Trainings- en Opleidingscentrum 07-06-2016 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van STOC, Scholings-, Trainings- en Opleidingscentrum vanuit verschillende

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Plieger Training bv 22-07-2009 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Plieger Training bv vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek GO opleidingen 14-04-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van GO opleidingen vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek KG Online Marketing Academy 06-11-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van KG Online Marketing Academy vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Entréa 21-03-2016 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Entréa vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit Cedeo (Bezoekverslag

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek FLECTO

Klanttevredenheidsonderzoek FLECTO FLECTO 09-01-2008 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van FLECTO vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit Cedeo (Bezoekverslag

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek PCI Languages 17-03-2017 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van PCI Languages vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Concept Klanttevredenheidsonderzoek Viwin coaching, training en advies 27-11-2008 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Viwin vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Zuidema bv 10-11-2016 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Bureau Zuidema bv vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Eurolangues 15-09-2017 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Eurolangues vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Taalcentrum-VU 27-11-2017 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Taalcentrum-VU vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek OAB Dekkers BV 01-02-2016 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van OAB Dekkers BV vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Thaeles BV 08-05-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Thaeles BV vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit Cedeo

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek ExplainiT 29-09-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van ExplainiT vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek VMR Partners BV Commerciële Groei / Training en Coaching 20-04-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van VMR Partners BV vanuit verschillende invalshoeken: vanuit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Stavoor BV 10-07-2013 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Stavoor BV vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit Cedeo

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Loo van Eck 27-08-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Loo van Eck vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Stavoor BV 28-04-2011 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Stavoor BV vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Compaen Groep 17-06-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Compaen Groep vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Zahia 13-11-2007 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Zahia vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek LTC Language Training Centre B.V. 26-01-2016 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van LTC Language Training Centre B.V. vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Sales Improvement Training B.V. 13-12-2016 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Sales Improvement Training B.V. vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Censor Bestuur 07-04-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Censor Bestuur vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek The Square Mile 09-06-2011 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van The Square Mile vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Stichting Yulius Academie 26-08-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Stichting Yulius vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek AVOP 31-01-2017 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van AVOP vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit Cedeo (Bezoekverslag

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek EBC Taleninstituut 26-06-2017 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van EBC Taleninstituut vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Spiff B.V. 08-07-2013 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Spiff B.V. vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit Cedeo

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Talenbureau Lexicon bv 03-03-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Talenbureau Lexicon bv vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek D&F Consulting BV 15-09-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van D&F Consulting BV vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Focus Advisering Training Coaching 22-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Focus Advisering Training Coaching vanuit verschillende

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek IPOL, Instituut Politieonderwijs & Trainingen BV 30-11-2016 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van IPOL, Instituut Politieonderwijs & Trainingen BV vanuit verschillende

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Tinguely-Academy 14-04-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Tinguely-Academy vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek BHV.NL / Commitment BV 15-02-2016 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van BHV.NL / Commitment BV vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Matchcare HR Services BV 06-01-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Matchcare HR Services BV vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Spirit Jeugd en Opvoedhulp Spirit Academie 08-07-2016 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Spirit Jeugd en Opvoedhulp vanuit verschillende invalshoeken: vanuit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Academy 29-04-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Carrera C 20-10-2016 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Carrera C vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit Cedeo

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Kookstudio Thorn 10-08-2016 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Kookstudio Thorn vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Academie 29-06-2017 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Politie Opleidingen Centrum Nederland 27-01-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Politie Opleidingen Centrum Nederland vanuit verschillende invalshoeken: vanuit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek itsme Industrial Automation Opleidingen 24-01-2017 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van itsme Industrial Automation vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Security Academy 17-12-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Security Academy vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek SWA HR Diensten B.V. 21-10-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van SWA HR Diensten B.V. vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek IMK Opleidingen B.V. 19-01-2017 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van IMK Opleidingen B.V. vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Vitree 10-12-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Vitree vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit Cedeo (Bezoekverslag

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Taal in het Bedrijf 15-06-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Taal in het Bedrijf vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Capital Language Services B.V. 02-04-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Capital Language Services B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Lexima Academie 25-08-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Lexima Academie vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Durven & Doen 15-09-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Durven & Doen vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek STOC, Scholings-, Trainings- en Opleidingscentrum 18-06-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van STOC, Scholings-, Trainings- en Opleidingscentrum

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Lexima 17-10-2011 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Lexima vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Carrière Switch b.v. 11-08-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Carrière Switch b.v. vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Focus Nederland 30-09-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Focus Nederland vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek STOC, Scholings-, Trainings- en Opleidingscentrum 13-07-2010 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van STOC, Scholings-, Trainings- en Opleidingscentrum

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Fabian Koorn Trainingen 20-10-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Fabian Koorn Trainingen vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Houthoff Training & Coaching 23-04-2008 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Houthoff Training & Coaching vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Randstad HR solutions 27-06-2017 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Randstad HR solutions vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Juvent 08-12-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Juvent vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit Cedeo (Bezoekverslag

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek The Square Mile 29-04-2013 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van The Square Mile vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Geef me de 5 academie 20-07-2017 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Geef me de 5 academie vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau voor Kwaliteitszorg 23-07-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Bureau voor Kwaliteitszorg vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Vesting Finance Academy 26-06-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Vesting Finance Academy vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek VistaNova, School voor loopbaan & leiderschap 26-04-2011 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van VistaNova, School voor loopbaan & leiderschap

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek OPB Opleidingsinstituut Politie- en Beveiligingspersoneel 22-01-2016 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van OPB Opleidingsinstituut Politie- en Beveiligingspersoneel

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Censor Voor de verandering 07-04-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Censor Voor de verandering vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek LTP 30-08-2016 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van LTP vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit Cedeo (Bezoekverslag

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Metalektro Personeelsdiensten 21-07-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Metalektro Personeelsdiensten vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie