KENNISGEBIEDEN Audit Due dillegence, Financial audit, Jaarrekening controle, Subsidie controle, onderzoek naar Rechtmatigheid van bestedingen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KENNISGEBIEDEN Audit Due dillegence, Financial audit, Jaarrekening controle, Subsidie controle, onderzoek naar Rechtmatigheid van bestedingen."

Transcriptie

1 ARAF Interim Management (Audit /Risk/Accounting/Finance) Interim Professional in financiële verslaggeving, (interne en externe) controle, audit, SOX wetgeving, administratieve organisatie en financiële (project)management. PERSOON Voornaam : Selçuk titel : Registeraccountant (RA) Naam : Topçu Mobielnummer : Geb.datum : 20 april Adres : Van Bleijswijckstraat 7 Nationaliteit : Nederlandse 5014 KM Tilburg PERSOONLIJKHEID Positief ingesteld, Communicatieve en Sociale persoonlijkheid, Pragmatisch en Oplossinggericht met oog voor Kwaliteit, Flexibel en Klantgericht, Doorzetter die Resultaatgericht te werk gaat, Zelfstandig, Integer en Onafhankelijk persoon met hoog Verantwoordelijkheidsgevoel. Weet hoofdzaken van bijzaken te scheiden, beschikt over een helicopterview en gedegen kennis op het gebied van Audit, Risk, Accounting, Finance. Dankzij mijn analytisch denkvermogen en oog voor detail weet ik hiaten te onderkennen en verbanden te leggen. Vertaalt de materiële bevindingen (gevraagd en ongevraagd) naar relevante adviezen voor het management. Hierbij ben ik een stevige gesprekspartner met overtuigingskracht die verbinding maakt met de interne klant op zowel medewerkers- als managersniveau. Ik weet draagvlak te creëren binnen de organisatie en de kaders van de wet- en regelgeving, waarbij ik rekening houdt met de verschillende belangen van betrokkenen. OPLEIDING 3/ Heden Ingeschreven als Registeraccountant bij het NIVRA 9/ /2003 Universiteit van Tilburg, afstudeerrichting Registeraccountancy. 9/1994 2/1999 Hogeschool West-Brabant in Breda, afstudeerrichting Registeraccountancy. 9/1992 6/1994 Dag/Avond Meao in Tilburg, afstudeerrichting bedrijfsadministratie. KENNISGEBIEDEN Audit Due dillegence, Financial audit, Jaarrekening controle, Subsidie controle, onderzoek naar Rechtmatigheid van bestedingen. Risicomanagement Compliance, Corporate Governance, SOX en Administratieve Organisatie / Interne Controle. (Management)Accounting Balans en Resultatenrekening (specificaties), Intergroup accounts, Tussenrekeningen, Periodieke (maand)afsluiting, Jaarafsluiting, Fast Close, (correctie)journaalposten, Loonadministratie. ABC berekening, Bedrijfsanalyse, Cost accounting, Financiële analyse, Forecasting, Rapportage opstellen, Strategische planning. Financial Accounting Consolideren, IFRS, Jaarrekening opstellen, NL GAAP en US GAAP Fusies & Overname, Project control, Projectmanagement, en Reorganisaties. BRANCHE & ORGANISATIES Branche Telecom, ICT, Verenigingen, Toezichthouder, Educatie & Opleidingcentrum, Uitzendbranche, Ministerie, Banken, (Consumenten) Electronica, en Zakelijke dienstverlening. Organisaties KPN/Getronics, ANWB, AFM, Innovam, ECCB, Continent Force, Agenschap Ministerie SZW, ABNAMRO, ING, PHILIPS, Departementale Auditdienst Ministerie van Justitie, Ernst & Young Accountants.

2 WERKERVARING Referenties zijn zeer goed en op verzoek verkrijgbaar. Organisatie adviseur Sinds de oprichting van ARAF Interim management wordt geregeld diverse advies werkzaamheden verricht. 10/2006 heden ARAF Interim Management Tilburg - IntEnt: Als lid Financiële ToetsingsCommissie (FTC) toetsen ondernemingsplannen. Tot nu toe 12 ondernemingsplannen getoetst. Begeleiding van 3 bedrijven/starters in het opstellen van ondernemingsplannen. - Economische missie Turkije; Deelgenomen aan de missie samen met dhr. Eurlings (minister van V&W) in april en met dhr. Heemskerk (staatsecretaris EZ) in oktober. Matchmaking met en Nederlandse en Turkse bedrijven. - Infran (onderdeel IMTECH; Opzetten agentschap en projectorganisatie voor Gas en Energiemarkt in Turkije. - AN Consultatiebureau: Oprichting consultatiebureau in Turkije inzake behandeling van tandheelkundige zorgvragen; - Innovam: haalbaarheidsonderzoek en opstellen offerte voor inrichting administratiekantoor voor ESF subsidie ; - ECCB: advies inzake inrichten managementrapportage, jaarrekening 2006 en hypotheekaanvraag voor nieuwe investeringen; - Continentforce: Tijdelijke invulling controller functie en werving van nieuw financieel mngr. - Divers: Bedrijfsadvies inzake reorganisatie bedrijfsvoering. Voor diverse ondernemingen/zelfstandigen bedrijfseconomisch en fiscaal advies verstrekt. 10/ /2009 Autoriteit Financiële Markten Amsterdam Herhaaldelijk opdracht reeds uitgevoerd in 2006 en 2007(zie verder beneden). - Onderzoek naar de rechtmatigheid van inkopen en naleving Europese Aanbestedingen; - Beoordelen (inkoop)contractenbeheer, dossiervorming inkooptrajecten, steekproef op naleving interne inkoopprocedures; - Rapportage van bevindingen (incl. te nemen herstelacties) aan betreffende verantwoordelijke functionarissen en aan Hoofd FA&C en aan Senior inkoopadviseur. Rapport van bevindingen inzake naleving inkoopprocedures opgeleverd. Daarnaast interviews uitgevoerd met diverse afdelingshoofden inzake professionaliseren van inkopen en verslag opgeleverd bij Senior inkoopadviseur. 05/ /2009 KPN/GETRONICS Den Haag Implementatie Internal Control Framework (ICF) en SOX richtlijnen binnen Getronics voor Entiteiten België/Luxemburg (in BE) en IES (in NL) voor volgende processen: Revenues, (Temporary) Staff Expenses, Subcontractors, Bonus & Incentives, AP/AR and Cash. Implementatie en de testfasen zijn toereikend uitgevoerd, de risico's zijn gekwalificeerd en gerapporteerd. Overname Controller 11/ /2008 ANWB Den Haag Begeleiden van de overname in Turkije en business controller van het bedrijf. Due diligence uitgewerkt, bedrijf is integraal doorgelicht, risico s in kaart gebracht en overnamemogelijkheden uitgewerkt. Overname is niet doorgegaan. 08/ /2007 Autoriteit Financiële Markten Amsterdam Dit betreft een herhaaldelijk opdracht reeds uitgevoerd in november 2006 (zie verder beneden).

3 Teamleider ESF Controle 01/ /2007 Agentschap Ministerie SZW Den Haag - Leiding geven aan 3 teams voor ESF subsidiecontroles binnen de afdeling Interne Controle van het agentschap van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; - Review gesprekken uitvoeren bij accountantskantoren; - Controle werkzaamheden verricht bij UWV en bij grote bedrijven; - Onafhankelijke oordeelsvorming over de rechtmatigheid van bestedingen subsidiegelden; - Toetsen aan de ESF subsidiereglement; - Toetsen juiste naleving (Europese) aanbestedingswetgeving; - Opstellen rapportages over de subsidiecontroles; - Overleg met Manager IC t.b.v. conclusies. Subsidiecontroles en reviews zijn zorgvuldig uitgevoerd. 11/ /2006 Autoriteit Financiële Markten Amsterdam Jaarlijks terugkomend onderzoek. Uitgevoerd in november 2006, augustus 2007 en oktober Implementatiemanager SOX 04/ /2006 ABN AMRO BANK Amsterdam - Implementatie SOX regelgeving voor Financial Statement Closing Proces. Dit betreft de maandafsluiting van alle BU NL administraties zoals aansluiting diverse systemen, (tussen)rekeningen, W&V rekening van de periode en balansposities; - Ondersteuning aan Head of Finance & Accounting inzake planning, vaststelling, self assessment en verantwoording SOX testen; - Periodiek bijwonen/adviseren remediationprojecten om gaps op te lossen en Gap progress rapportage aan Head of Finance & Accounting. Het gehele proces van maandafsluiting is SOXA proof gemaakt. Deficiënties zijn 85% naar 15% teruggebracht en alle remediations zijn op gang gebracht. Business Analist 01/ /2006 INNOVAM Nieuwegein Inventariseren van management informatiebehoefte, analyseren en modelleren van kritische bedrijfsprocessen en Business Redesign. Gehele informatie behoefte van management in kaart gebracht en bedrijfsprocessen zijn hierop gestroomlijnd. Projectmanager SOX 07/ /2005 ING BANK Amsterdam - Projectleider implementatieteam Sarbanes Oxley Act 404 en nieuw te vormen ORM afdeling; - Leiding geven aan externe medewerkers (3,5 fte) en interne medewerkers (2,5 fte); - Periodieke overleggen bijwonen, bewaken van voortgang en rapportage aan MT-leden; Risico s gerelateerd aan HR-proces zijn in kaart gebracht, interne controle maatregelen geïmplementeerd binnen de operationele afdelingen. Manager GHD/FR 07/ /2005 Philips International Eindhoven - Leiding geven aan de afdeling Global Helpdesk and Financial Reporting (5 personen); - Verantwoordelijk voor de maand-/kwartaal- en jaarrapportage; - Coördinatie en uitvoeren van consolidatiewerkzaamheden (juistheid, volledigheid en tijdigheid); - Implementatie nieuwe verslaggevingregels en beantwoorden rapportage vraagstukken.

4 10/ /2004 Adviesbureau Hordijk & Hordijk Culemborg 1.e opdracht: Opzetten, plannen en uitvoeren rechtmatigheidonderzoeken bij de dienst Openbaar Ministerie in opdracht van Departementale Auditdienst Ministerie van Justitie. 2.e opdracht: Het opstellen, uitvoeren en verslag doen van onderzoek naar de naleving van de Europese aanbestedingsregels bij de rijksoverheid. Supervisor 08/ /2003 Ernst & Young Accountants Tilburg Gestart als assistent accountant en doorgegroeid tot Supervisor. Werkzaamheden bij Groot (internationale) klanten en MKB voor zowel profit(60%) als non-profit(40%). - Leidinggeven aan controleteams; - Controleren/samenstellen van jaarrekeningen en interim controles; - Onderzoek naar interne organisaties en verstrekken van adviezen inzake AO/IC; - Uitvoeren van bijzondere onderzoeken zoals subsidiecontroles. - Controle teamlid bij Gemeente Tilburg sector Openbare Diensten.

5 PERMANENTE EDUCATIE Assurance Framework in de publieke sector Symposium Prince2 Managing through the Cycle New Control Standards VGC and WTA Opstellen financieringsplan voor Kredietaanvraag RAC240: Fraud standard Business spiritualiteit Universiteit Nyenrode Governance in Control Fiscale actualiteiten 2009 en Horizontal Toezicht Boardroom meeting ING: Capital Management Strategic Performance Management (CI) Boardroom meeting AEGON: Fair Value Accounting Elevator Pitch Boardroom meeting NN: Risk Management Investeren en Beleggen in Vastgoed Verandermanagement 2005 Corporate Governance SOX Act 404 (ING) Business Control in de praktijk Innovation & Control (CI) Time Driven Activity Based Costing Professional adviseren en leidinggeven Projectmatig werken Project management (Jufidet) Operational Risk Management Communicatie met directie (Jufidet) Basel II en Bankkosten ERP systemen Actualiteiten IFRS 2004 Islamic Financial Services General Service Agreement (Philips) Reorganisatie en de Financiële Functie Philips Accounting Principles (Philips) Excel voor gevorderden in Accountancy Managing Value Creation (Philips) Internal Control Framework KPN/Getronics Financial English (ILC) Tax Assurance & Control on TAX Merge & Acquisition proces Governance in Control Eerdere jaren Gespreksvaardigheden (E&Y) Inkomstenbelasting en Omzetbelasting (E&Y) Controlebeginselen (E&Y) PROGRAMMAKENNIS TALENKENNIS MS Office : Word, Excel, Access Nederlands : Vloeiend, Lotus Notes en Outlook Turks : Vloeiend, Financieel : SAP, Hyperion, Exact, Accountview Engels : Goed. Consolidatie : AS400, COMAR en Magnitude EXTRA CURRICULAIR 09/2009 heden IntEnt Lid financieel toetsingscommissie 09/2009 heden Jong Ondernemen Accountant 10/ /2009 BIAD Bestuurslid 11/ /2006 Jufidet Lid Beleidsgroep 04/ /2004 STON Bestuurslid 01/ /2003 Lucerna Educatief Centrum Externe adviseur 01/ /2002 Cultureel Centrum Suleymaniye Voorzitter controle commissie 01/ /1996 Turquise Studentenvereniging Lid activiteitencommissie

Curriculum Vitae Persoonsgegevens Kennis Samenvatting

Curriculum Vitae Persoonsgegevens Kennis Samenvatting Curriculum Vitae Persoonsgegevens Achternaam : Francissen Voornaam : Henk Voorletters : H.G.M. Titels : RE, RA Woonplaats : Apeldoorn Geboortedatum : 16 juni 1967 Website : www.francissen.com Kennis Opleidingen

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personeelsgegevens

Curriculum Vitae. Personeelsgegevens Curriculum Vitae Personeelsgegevens Naam Robertus Johannes Schaap RE RA Adres Ina Boudierstraat 1 1822 ML Alkmaar Telefoonnummer 06-14388360 Website www.rs-interimmanagement.nl Email adres rob.schaap@rs-interimmanagement.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Senior Controller Drs. RA RC

Curriculum Vitae. Interim Senior Controller Drs. RA RC Curriculum Vitae Interim Senior Controller Drs. RA RC Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: 06-52376775 E- mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer K159 Aantal jaren ervaring

Nadere informatie

CV van Rick. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: DHL Express Nederland. Functie: Business controller 06-2014 12-2014

CV van Rick. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: DHL Express Nederland. Functie: Business controller 06-2014 12-2014 CV van Rick Profiel Rick is een gedreven en enthousiaste professional met tien jaar ervaring in diverse branches en organisaties, waarbij de nadruk van zijn ervaringen ligt op het gebied van Business Control,

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Controller Manager Consolidatie RA

Curriculum Vitae. Interim Controller Manager Consolidatie RA Curriculum Vitae Interim Controller Manager Consolidatie RA Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer Jaren ervaring

Nadere informatie

Cursussen Web analyses Essbase Excel Coda Oracle Financials Proactis (Inkooporder systeem) Engels (woord & schrift) Duits (woord & schrift)

Cursussen Web analyses Essbase Excel Coda Oracle Financials Proactis (Inkooporder systeem) Engels (woord & schrift) Duits (woord & schrift) Curriculum Vitae Naam Baldew Voornaam Amar Geboortedatum 31 juli 1971 Woonplaats Zoetermeer Tel 0654-734280 Functies o.a. Controller/ Hoofd bedrijfsvoering Opleidingen 2014 2012 1997 Master in Controlling

Nadere informatie

Marco van de Donk. Geboortedatum: 22 mei 1967 Woonplaats: Eindhoven

Marco van de Donk. Geboortedatum: 22 mei 1967 Woonplaats: Eindhoven Marco van de Donk Geboortedatum: 22 mei 1967 Woonplaats: Eindhoven Wie is Marco Marco is als financiële Experis Expert in vaste dienst van Experis. Hij heeft in ruim 20 jaar alle facetten van de financiële

Nadere informatie

CV van Robbert. Masters in Finance BV Opdrachtgever: Cadicom via Besix

CV van Robbert. Masters in Finance BV Opdrachtgever: Cadicom via Besix CV van Robbert Profiel Robbert is een gemotiveerde en gedreven finance professional met goede communicatieve vaardigheden die doelgericht te werk gaat. Hij heeft brede internationale ervaring en sterke

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Opleidingen 2006-2007 Nive HOFAM (post HBO controller opleiding) 1993-1998 HEAO-BE 1991-1993 HAVO 1987-1991 MAVO

Curriculum Vitae. Opleidingen 2006-2007 Nive HOFAM (post HBO controller opleiding) 1993-1998 HEAO-BE 1991-1993 HAVO 1987-1991 MAVO Curriculum Vitae Naam M.J.A. (Mark) Maathuis QC Woonplaats Albergen - Overijssel Burgerlijke staat Gehuwd Geboortedatum 16 januari 1975 Telefoon 06119293 64 E-mail mark@xarax.nl Website www.markmaathuis.nl

Nadere informatie

Curriculum vitae. Graag kom ik met u in gesprek om te kijken welke lastige noot ik voor u kan kraken.

Curriculum vitae. Graag kom ik met u in gesprek om te kijken welke lastige noot ik voor u kan kraken. Curriculum vitae Personalia Naam : D.R.A. Kauw RA Roepnam : Dennis Geboortedatum : 18 februari 1976 Nationaliteit : Nederlandse Adres : K. ter Laanstraat 9 Postcode/woonplaats : 9951 NN WINSUM (gn) Telefoonnummer

Nadere informatie

2011-2012 Projectleider Herstructurering Vastgoedmaatschappijen; 2011 Opstellen jaarrekeningen van diverse juridische entiteiten;

2011-2012 Projectleider Herstructurering Vastgoedmaatschappijen; 2011 Opstellen jaarrekeningen van diverse juridische entiteiten; CURRICULUM VITAE PERSONALIA Naam : De Kruif Voornamen : Reinier Vincent (René) Adres : Heuveloordstraat 32 Postcode en Woonplaats : 3741 WH Baarn Mobielnummer : 06-53884827 E-mail adres : renedekruif@dkfi.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae Arold Sonke

Curriculum Vitae Arold Sonke Naam Drs. A.J.L. Sonke RE RA Kantoor Vondelstraat 89, 2513 EP Den Haag, Nederland Geboortedatum 31 mei 1967 Telefoon 06-28115488 e-mail arold@sonke.net website www.sonke.net Algemeen profiel Arold Sonke

Nadere informatie

Opleiding en cursussen

Opleiding en cursussen CURRICULUM VITAE Drs. C.J.W.M.Doesburg RA Naam : Lian Doesburg Voornamen : Cornelia Johanna Wilhelmina Maria Geboortedatum en plaats : 30 augustus 1971 te Waalwijk Adres : Voorweiden 49 Postcode en plaats

Nadere informatie

1994-1995 Nyenrode Business Universiteit, Breukelen Intensief Doctoraal Programma (IDP), behaald: doctorandus in de Bedrijfskunde

1994-1995 Nyenrode Business Universiteit, Breukelen Intensief Doctoraal Programma (IDP), behaald: doctorandus in de Bedrijfskunde Albert Omta P R O F I E L Professionele ervaring: Allround senior professional met ervaring in consultancy, projectmanagement, procesmanagement, operationeel risico management en algemeen management. Begrip

Nadere informatie

OPLEIDINGEN/CURSUSSEN

OPLEIDINGEN/CURSUSSEN PERSONALIA Naam: Monique de Groot RE CISA Geboortedatum: 10 mei 1969 Nationaliteit: Nederlandse Woonplaats: Vleuten Functies: Directrice Centro Consulting / Consultant / Business Analist / Business Engineer

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

CV van Tom. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Vopak Management Services. Functie: Financial Controller

CV van Tom. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Vopak Management Services. Functie: Financial Controller CV van Tom Profiel Tom is een ervaren financial met meer dan 10 jaar ervaring, toch wil hij zich constant blijven ontwikkelen. Dit door diverse opdrachten met succes af te ronden, maar ook door het volgen

Nadere informatie

: Robert van Gerven : Willem Barentszstraat 17, 3572 PA Utrecht telefoon : 06 3000.4631 geboortedatum en -plaats : 6 april 1957 te Rotterdam

: Robert van Gerven : Willem Barentszstraat 17, 3572 PA Utrecht telefoon : 06 3000.4631 geboortedatum en -plaats : 6 april 1957 te Rotterdam 20100630 cv Rob van Gerven.DOC 1/6 naam : Robert van Gerven adres : Willem Barentszstraat 17, 3572 PA Utrecht telefoon : 06 3000.4631 geboortedatum en -plaats : 6 april 1957 te Rotterdam scholing. 1969-1975

Nadere informatie

Curriculum Vitae Peter Kalk

Curriculum Vitae Peter Kalk Curriculum Vitae Peter Kalk Persoonlijke gegevens Naam: P.H. Kalk (Peter) Geboortedatum: 26 januari 1969 Adres: Speenkruid 4 Geboorteplaats: Voorschoten PC + Plaats: 3941 TE Doorn Nationaliteit: Nederlandse

Nadere informatie

Profiel / Curriculum Vitae

Profiel / Curriculum Vitae Profiel / Curriculum Vitae Honoré Beurze Geboortedatum: Nationaliteit: 27 juli 1966 Nederlands Telefoon: Email: 06 24 811 814 honore@beurzeinterimcontrol.nl Als gedreven en ervaren (business) controller

Nadere informatie

Kennis softwarepakketten: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Exact, Powerplay Cognos, Peoplesoft, SAP en Business Objects

Kennis softwarepakketten: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Exact, Powerplay Cognos, Peoplesoft, SAP en Business Objects CURRICULUM VITAE: Naam: Dijkstra, Warner Adres: Appelgaard 41 2995 XP Heerjansdam Geboortedatum: 23 maart 1971 Telefoonnummer: 078-677 1380 06-23241098 E-mail: warner.dijkstra@wdconsultancy.nl Profielschets:

Nadere informatie

Gustos Finance. Curriculum Vitae. M.J.A. (Mark) Maathuis QC

Gustos Finance. Curriculum Vitae. M.J.A. (Mark) Maathuis QC Curriculum Vitae Naam M.J.A. (Mark) Maathuis QC Woonplaats Albergen - Overijssel Burgerlijke staat Gehuwd, 2 kinderen Geboortedatum 16 januari 1975 Telefoon 06 45 28 63 13 E-mail m.maathuis@gustosfinance.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae. CV Finance & Consultancy Project Manager. Januari 2002. Januari 1999. Juni 1996. Januari 1995. Mei 1996. Januari 1993.

Curriculum Vitae. CV Finance & Consultancy Project Manager. Januari 2002. Januari 1999. Juni 1996. Januari 1995. Mei 1996. Januari 1993. Curriculum Vitae Naam: K.L. Verhoeven Pater van den Elsenstraat 20 5062 CX Oisterwijk Tel.nr. 013-5287663 / 06-10889231 Geboortedatum: 1 juni 1968 Roepnaam: Cantor Algemeen: Allround financieel adviseur

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Algemeen. Naam : Erik Stolk. Geboortejaar : 1977 Woonplaats : Gouda. Introductie

CURRICULUM VITAE. Algemeen. Naam : Erik Stolk. Geboortejaar : 1977 Woonplaats : Gouda. Introductie CURRICULUM VITAE Algemeen Naam : Erik Stolk Geboortejaar : 1977 Woonplaats : Gouda Introductie Ik ben een professioneel en gedreven persoon met humor. Tevens ben ik een sterke teamplayer, beschik ik over

Nadere informatie

CV van Lennart. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: BP Raffinaderij. Functie: Management Information Specialist

CV van Lennart. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: BP Raffinaderij. Functie: Management Information Specialist CV van Lennart Profiel Lennart is een echte professional die door zijn brede ervaring binnen vrijwel iedere organisatie uit de voeten kan. Door zijn klantgerichte aanpak, doorzettingsvermogen en flexibiliteit

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Geboortedatum 20 juli 1969 Burgerlijke staat Gehuwd, kinderen (7, 10 en 12 jaar)

Curriculum Vitae. Geboortedatum 20 juli 1969 Burgerlijke staat Gehuwd, kinderen (7, 10 en 12 jaar) Curriculum Vitae Persoonsgegevens: Naam Robert van Veen Adres van Ruysdaellaan 54 Woonplaats 2661 SE Bergschenhoek Telefoonnummer M: 06 24 27 26 17 E-mail robertvanveen@vvfm.nl Internet www.vvfm.nl Geboortedatum

Nadere informatie

20120522 cv Rob van Gerven 1/7

20120522 cv Rob van Gerven 1/7 20120522 cv Rob van Gerven 1/7 naam : Robert van Gerven adres : Willem Barentszstraat 17, 3572 PA Utrecht telefoon : 06 3000.4631 geboortedatum en -plaats : 6 april 1957 te Rotterdam Profiel Rob van Gerven

Nadere informatie

Intern accountants en overheidsaccountants

Intern accountants en overheidsaccountants NBA Opleidingen Voorjaar 2012 Intern accountants en overheidsaccountants nbaopleidingen.nl Permanente educatie voor RA s en AA s Binnenkort OPLEIDINGEN voorheen sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia

Curriculum Vitae. Personalia Curriculum Vitae Personalia Naam: van Halem Voornaam: Olaf Adres: Schipperstraat 44, 1825 DJ, Alkmaar Geboortedatum: 6 september 1973 Geboorteplaats: Alkmaar Burgerlijke staat: Alleenstaand Telefoonnr.:

Nadere informatie

Curriculum Vitae. 1986 t/m 1987 MBA Vakkenpakket: Bedrijfseconomie, Bedrijfsrecht, Statistiek, Ondernemingswetgeving, Bedrijfsadministratie Diploma Ja

Curriculum Vitae. 1986 t/m 1987 MBA Vakkenpakket: Bedrijfseconomie, Bedrijfsrecht, Statistiek, Ondernemingswetgeving, Bedrijfsadministratie Diploma Ja Curriculum Vitae Philip Haring Philip Haring is een dynamische, representatieve interim manager met een brede ervaring in financieel en niet-financieel beheer. Een echte Teamleider met oog voor innovatie

Nadere informatie