CURRICULUM VITEA PERSOONLIJKE GEGEVENS. A.W.J. Knipping Roepnaam Anton Adres Elburgerweg 26-1 Postcode 8181 EN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CURRICULUM VITEA PERSOONLIJKE GEGEVENS. A.W.J. Knipping Roepnaam Anton Adres Elburgerweg 26-1 Postcode 8181 EN"

Transcriptie

1 PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam A.W.J. Knipping Roepnaam Anton Adres Elburgerweg 26-1 Postcode 8181 EN Plaats Heerde Telefoon / Geboortedatum 26 maart 1963 Burgerlijke staat Gehuwd, 2 kinderen Nationaliteit Nederlander OPLEIDINGEN EN TRAININGEN Atheneum tot en met 5 e klas, exact vakkenpakket HAVO diploma (Ne, En, Wi, Na, Sk, Ec) Diverse IT opleidingen waaronder: Functionele Analyse en -ontwerp [CMG] Data Analyse en -ontwerpen [CMG] Programmering [CMG] RPG II, RPG III, RPG400 [IBM, ICS opleidingen] S36 CL, S38 CL, AS400 CL [IBM, ICS opleidingen] Diverse niet IT opleidingen en trainingen waaronder: Project Management [CMG] Communicatieve Vaardigheden [CMG] Sociale Vaardigheden [CMG] Motiveren & Leidinggeven [CMG] SALES-Essential Skills [CMG] 2002 Professioneel Leiderschap (Schouten & Nelissen) 2004 Application Services Library (ASL) Foundation [ISES] 2005 Verkorte cursus Customizing SAP SD/MM [Sogeti/Flow] Verkorte cursus Customizing SAP FI/CO [Sogeti/Flow] 2005 Deep Dive SAP Crash Course for Professionals SD/MM/FI/CO gericht op de processen van een handelsbedrijf [Sperry Academy] WERKERVARING Vanaf november 2005 Freelancer op het gebied van Interim Management en IT. im2it Hiervoor heb ik de eenmanszaak im2it opgericht. Mijn doelstelling is om het persoonlijk ondernemerschap meer inhoud te geven en daarnaast mijn brede kennis en ruime ervaring in te zetten voor een breed scala van opdrachten en zodoende opdrachtgevers te helpen hun doelen te bereiken. Ik ben beschikbaar voor zowel management opdrachten (interim management en project management) als voor het uitvoeren van IT opdrachten zoals analyse, ontwerp en programmering bij voorkeur in een SAP omgeving Heden Uitvoeren Fit-Gap Analyse en uitbreiden toepassing SAP HR-TEM Corus In deze periode voor 2 a 3 dagen per week werkzaam geweest voor het uitvoeren van een Fit-Gap Analyse om te bepalen in welke mate SAP HR-TEM functionaliteit biedt voor aanvullende eisen en wensen vanuit de gebruikers organisatie. Resultaat was een tweetal documenten, Rapport Fit-Gap Analyse en Rapport Samenvatting en Conclusies op basis van het eerstgenoemde rapport. Naar aanleiding van deze rapporten is besloten een upgrade van SAP 4.7 naar ERP2005 in gang te zetten om nieuwe standaard functionaliteit te gaan implementeren. Dit heeft echter een lange doorlooptijd waardoor ook voor de korte termijn een aantal verbeterpunten is benoemd. Voor de ontwikkeling van deze korte termijn verbeteringen ben ik ingezet als functionele consultant. A.W.J. Knipping Pagina 1 van 6

2 Heden Medewerker Applicatiebeheer Schouten & Nelissen In deze periode voor 2 a 3 dagen per week werkzaam geweest ter ondersteuning van de afdeling Applicatiebeheer. In deze periode een aantal functionele uitbreidingen ontwikkeld in ABAP en SAPscript alsmede de coördinatie uitgevoerd voor de afronding van een kleinschalig project Functionele ABAP en SAPscript ontwikkelaar Nobilas In deze periode werkzaam geweest voor het ontwikkelen van nieuwe functionaliteit en het aanpassen van bestaande functionaliteit in ABAP en SAPscript met name in SAP FI/CO (aanpassing van de koppeling met Siebel voor het boeken van financiële documenten in SAP, aanpassen factuurprint vanuit FI, verwerking van inkomende betalingen, implementeren nieuwe stuurtabel voor documenttypes). De SAP release was 4.6c. Hierbij waren er summiere functionele beschrijvingen beschikbaar welke door mij verder gedetailleerd moesten worden tot een functioneel- en technisch ontwerp in samenwerking met een SAP FI/CO consultant waarna de realisatie door mij werd uitgevoerd Projectteamlid SAP implementatie Schouten & Nelissen Groep In februari 2006 aangetrokken om het projectteam te versterken ten behoeve van de afronding van de implementatie van twee onderdelen van de Schouten & Nelissen Groep, te weten ISBW en ISES. De volgende activiteiten zijn uitgevoerd: Functioneel- en Technisch ontwerp en Realisatie van aanvullend maatwerk op SAP R/3. Realisatie in ABAP4 en SAPscript. Het betrof onder andere factuur uitvoer, interface tussen website van ISES en SAP R/3 voor de planningsgegevens van de trainingen opleidingen, interface tussen de elektronische leeromgeving van Schouten & Nelissen (TeleTop) en SAP R/3 voor evenementgegevens, deelnemers en docenten/trainers. Mede ontwikkelen en geven van opleiding aan de eindgebruikers. De onderwerpen waren stamgegevens, inschrijven (orders & boekingen in SD en TEM), annuleren en het aanmaken van debet- en creditnota's. Er is een groep van circa 50 eindgebruikers opgeleid. Tevens zijn de applicatiebeheerders opgeleid in deze onderwerpen om toegerust te zijn op hun toekomstige beheertaken. Vervolgens na de go live op 1 mei 2006 gevraagd het projectteam te blijven versterken om SAP bij drie andere trainingsonderdelen van de Schouten & Nelissen Groep te implementeren met als go live datum 7 augustus De SAP modules die hierbij zijn ingezet zijn SD/MM en HR Training and Event Management. De volgende activiteiten zijn/worden uitgevoerd: Functioneel- en Technisch ontwerp en Realisatie van aanvullend maatwerk op SAP R/3 (realisatie in ABAP4 en SAPscript voor onder andere het geheel uit SAP HR TEM aanmaken van flexibele evaluatieformulieren voor de evaluatie van de trainingen door de deelnemers) en migratieprogrammatuur voor het migreren van evenementen uit het oude informatiesysteem naar SAP HR TEM. Nazorg voor de periode van circa 4 weken na de go live voor het ondersteunen van de organisatie en het oplossen van incidenten (zowel functioneel als technisch) Applicatiebeheerder SAP Inter Access Ingehuurd door Inter Access voor het versterken van de interne beheer organisatie die het AMS (Application Management Support) verzorgt voor circa 25 klanten die SAP toepassen voor de geautomatiseerde ondersteuning van hun bedrijfsprocessen. De SAP versies variëren daarbij van 3.1I tot Enterprise. Nadruk bij de activiteiten op het vlak van technisch applicatiebeheer (ABAP4, SAPscript en SmartForms) maar in vele gevallen ook gecombineerd met functioneel applicatiebeheer (customizing en probleemoplossing) Coördinator Applicatiebeheer A.W.J. Knipping Pagina 2 van 6

3 Schouten & Nelissen Als Coördinator verantwoordelijk voor het taakgebied Applicatiebeheer die de medewerkers van de afdeling aanstuurt en tevens een meewerkend voorman die ook vakinhoudelijke taken uitvoert. De Coördinator Applicatiebeheer plant de inzet van de vaste en flexibele medewerkers op basis van de afspraken die in het door de Coördinator opgestelde jaarplan Applicatiebeheer zijn vastgelegd. Hij is een coach voor de medewerkers en verzorgt de functionerings- en beoordelingsgesprekken. De afdeling Applicatiebeheer bestaat uit 9 vaste medewerkers en gemiddeld 2 ingehuurde medewerkers. De vakinhoudelijke taken die in deze periode zijn uitgevoerd liggen hoofdzakelijk op het gebied van beheer en onderhoud van SAP R/3. Het betreft hier zowel het inrichten van SAP R/3 (customizing) als het ontwerpen en realiseren van maatwerk (ABAP en SAPscript). Ik ben in deze functie terechtgekomen door de overname van ISBW door Schouten & Nelissen. Doordat ICT een stafafdeling is binnen de Schouten & Nelissen organisatie werd ik voor de keus gesteld of Service Unit Manager Operations bij ISBW te blijven maar dan met minder taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (waaronder het verdwijnen van ICT uit mijn portefeuille) of de functie van Coördinator Applicatiebeheer bij Schouten & Nelissen te gaan vervullen en met mijn ruime kennis en ervaring Schouten & Nelissen Groep verder te helpen bij de inrichting en geautomatiseerde ondersteuning van de bedrijfsprocessen. Aangezien ik de operationele afdelingen van ISBW in de voorgaande jaren goed op orde had gebracht was ik van mening dat voor mij de meeste uitdaging zou liggen in de functie van Coördinator Applicatiebeheer. In de periode is het volgende bereikt: Het verder vormgeven van de afdeling Applicatiebeheer. De afdeling was bij aantreden een jonge afdeling met nog maar weinig structuur. Op basis van een inventarisatie heb ik een nieuwe indeling gemaakt voor zowel de korte als de lange termijn. De korte termijn betrof het waarborgen van een adequaat dagelijks beheer van de bestaande applicaties. De lange termijn betrof meer de opzet van een interne organisatie die in staat was om de implementatie van SAP R/3 binnen de Schouten & Nelissen Groep grotendeels zelfstandig uit te voeren en daarna het beheer ervan op zich te nemen. Resultaat was het afscheid nemen van een medewerker die niet in de nieuwe opzet paste en het aantrekken van twee senior SAP consultants. Voor de bestaande medewerkers heb ik een individueel opleidingsplan opgesteld om ook hen klaar te maken voor de toekomst. De uitvoering van een vooronderzoek naar de toepasbaarheid van SAP R/3 binnen de gehele Schouten & Nelissen Groep. Deze groep bestaat uit een zevental bedrijven ieder met zijn eigen bedrijfsprocessen. Het onderzoek is afgesloten met een rapport waarin de volgende zaken waren beschreven: Toepasbaarheid van SAP R/3, voorgestelde volgorde van implementatie, een globale planning van de doorlooptijd, inschatting van de inspanning voor de organisatie, inschatting van de kosten en een advies. Op basis van dit rapport is door de Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen en de Aandeelhouders het principe besluit genomen om voor de gehele groep over te gaan op SAP R/3. De invoering van SAP R/3 voor de Financiële Administratie van de Schouten & Nelissen Groep. Het betrof hier met name de modules SD (verkoop), FI (financiën), CO (controlling) en PS (projecten). Ondanks dat er een beperkte doorlooptijd beschikbaar was, is deze implementatie is succesvol verlopen. Mijn bijdrage in dit project lag op het gebied was zowel functioneel (inrichting van SAP R/3) als technisch (ontwerp en realisaties van interfaces tussen SAP R/3 en andere informatiesystemen en het ontwerp en realiseren van maatwerkrapportages uit de SAP modules FI en CO) Doorvoeren van wijzigingen in de inrichting van SAP R/3 voor ISBW waaronder het inrichten van het heffen van BTW op materialen en het A.W.J. Knipping Pagina 3 van 6

4 inrichten van een nieuwe verkooporganisatie voor een nieuw merk. Ook in dit traject heb ik zowel functionele- als technische taken uitgevoerd waarbij het verder uitbouwen van geautomatiseerde correspondentie uit SAP R/3, waaronder facturen, orderbevestigingen en correspondentie uit HR Training en Eventmanagement, middels ABAP en SAPscript één van de belangrijkste aspecten was Service Unit Manager Operations ISBW Opleiding & training In deze functie eindverantwoordelijk voor alle operationele afdelingen van dit opleidingsinstituut. Dit waren de afdelingen Planning & Examenorganisatie, Redactie, Logistiek en Automatisering. Aansturing van deze afdelingen geschiedde via de afdelingshoofden, behalve voor de afdeling Automatisering waarvoor ik zelf de rol van afdelingshoofd vervulde. In deze functie was ik lid van het management team dat uit 5 personen bestond. Het management team bepaalde het beleid en voerde delen van het beleid uit in de eigen unit. Ik ben voor deze functie gevraagd door de algemeen directeur nadat de toenmalig manager was vertrokken. In de periode dat ik de functie heb vervuld zijn er diverse successen behaald, zoals: Optimalisatie van processen. Na de invoering van een nieuw informatiesysteem (SAP R/3) werd duidelijk dat een groot aantal processen verbetering behoefte. Door met de medewerkers kritisch naar de processen, en met name naar de koppeling tussen processen, te kijken zijn er verbeterpunten benoemd en ingevoerd. Hierdoor pasten de processen beter binnen de bedrijfsvoering. Kernwoorden voor deze optimalisatieslag waren flexibiliteit, efficiëntie en klantgerichtheid. Na de optimalisatie van de processen is de bezetting van de afdelingen daarop afgestemd. Er is daarbij gekozen voor een mix van interne- en externe capaciteit waardoor de flexibiliteit en de efficiëntie sterk verbeterd zijn. Door de economische situatie in die jaren had de opleidingenbranche te maken met een krimpende markt. Het behouden van de marktpositie was een taak van de Commercieel Manager. Het verder terugbrengen van de kosten was met name mijn taak. Door een aantal maatregelen te treffen is het gelukt om de kosten aanzienlijk te verlagen zonder dat de kwaliteit van het product en de dienstverlening daaronder heeft geleden. Mede hierdoor is het bedrijfsresultaat in die jaren altijd ruim in de zwarte cijfers gebleven. Naast de rol van Service Unit Manager welke meer een managersrol was, vervulde ik ook de rol van hoofd Automatisering wat ook een duidelijk IT inhoudelijke component bevatte. In deze rol heb ik dan ook veel aanvullend maatwerk in SAP R/3 ontwikkeld zoals een koppeling van de website van het opleidingsinstituut met SAP R/3 middels BAPI's waarmee cursisten en docenten direct gegevens uit SAP R/3 konden benaderen en zelfs muteren. Tevens heb ik in die periode ook veel aanvullend maatwerk ontwikkeld ter optimalisatie van de geautomatiseerde ondersteuning van de bedrijfsprocessen wat naast een verbetering van de kwaliteit ook een verhoging van de efficiëntie tot gevolg had Hoofd Automatisering en Hoofd Planning & Examenorganisatie ISBW Na mijn rol als projectleider voor de implementatie van het ERP pakket SAP R/3, ben ik door het management van ISBW benaderd voor de functie van hoofd Automatisering. In deze functie was ik eindverantwoordelijk voor deze afdeling en belast met het geheel opnieuw opzetten en bemensen van de afdeling bestaande uit de onderdelen Systeembeheer en Applicatiebeheer die samen het totale support voor de organisatie uitvoerden. Na het opzetten van de afdeling bestond deze totaal uit 5 personen. Naast de leidinggevende taak had ik ook een uitvoerende taak waarbij ik me concentreerde op het Applicatiebeheer van SAP R/3. Het werk bestond voornamelijk uit ontwikkeling van maatwerk (ABAP en SAPscript) A.W.J. Knipping Pagina 4 van 6

5 In deze rol heb ik het volgende bereikt: Het opzetten van een servicegerichte afdeling waarbij de klant centraal stond. De tevredenheid van de interne klant werd jaarlijks gemeten en was erg hoog. Het opbouwen van kennis van SAP R/3 binnen de afdeling waardoor een groot aantal beheertaken door eigen medewerkers konden worden uitgevoerd. Het opbouwen van een goede relatie met CMG voor het leveren van ad hoc expertise en/of capaciteit als de eigen expertise en/of capaciteit onvoldoende was om in de vraag van de interne klant te kunnen voorzien. Het op een hoog peil houden van de geautomatiseerde ondersteuning, zowel kantoorautomatisering, infrastructuur als bedrijfsinformatie systeem. Een aantal maanden na mijn indiensttreding bij ISBW ben ik gevraagd om tijdelijk ook de functie van hoofd Planning & Examenorganisatie op mij te nemen in verband met zwangerschapsverlof van het toenmalige hoofd. In deze periode heb ik meer structuur gebracht in deze afdeling en de processen daarbinnen. Nadat duidelijk werd dat het hoofd niet terug zou keren na het zwangerschapsverlof heb ik de functie permanent op mij genomen. De afdeling bestond uit circa 15 medewerkers IT Consultant CMG In deze lange periode diverse rollen vervuld variërend van programmeur tot projectleider/projectmanager. Ik heb veelal in langere projecten meegewerkt bij diverse soorten bedrijven en instellingen waarbij in de meeste projecten mijn rol die van applicatieontwikkelaar was waarbij werkzaamheden als analyse, ontwerp, realisatie en testen werden uitgevoerd. Een greep uit de ontwikkelde applicaties is: Management Informatie Systeem (programmeertaal RPG op IBM midrange) Locatie Administratie Systeem voor een magazijn van een handelsbedrijf (programmeertaal RPG op IBM midrange) Voorportaal van de salarisverwerking van een luchtvaartmaatschappij waarin persoonmutaties en looncomponenten werden verzameld en bewerkt alvorens de bruto - netto berekening werd uitgevoerd bij een externe partij (programmeertaal PL1 database DB2 op IBM mainframe). Ontwikkeling van diverse conversieprogrammatuur voor de migratie van informatiesystemen. Een greep uit overige IT werkzaamheden uit deze periode is: Opstellen handboek systeembeheer Opstellen van systeemschetsen van een bestaande applicatie en middels een functiepunten analyse de omvang en "waarde" ervan vaststellen Opzetten van standaards en richtlijnen op het gebied van projectmanagement Project documentatie, Dossier vorming, Voortgangscontrole en -rapportage en Wijzigingsbeheer Haalbaarheidsonderzoek voor de overgang naar één van de informatiesystemen na de samenvoeging van twee bedrijven Projectleiding Voor alle projecten waarin ik heb meegewerkt kan gezegd worden dat dit succesvolle trajecten zijn geweest (binnen tijd, binnen budget en met de gevraagde functionaliteit en kwaliteit). De laatste vier en een half jaar heb ik in diverse projecten bij ISBW gewerkt in verschillende rollen met als rode draad het volledig vervangen van de ICT ondersteuning waaronder de technische infrastructuur, kantoorautomatisering en het bedrijfsinformatiesysteem (van maatwerk op AS400 naar SAP R/3 4.0B). Voorafgaand daaraan heb ik meegewerkt aan de integratie van de geautomatiseerde ondersteuning van de twee bedrijven waaruit ISBW is samengesteld (ISW en IBW) Operator / Programmeur Stork Werkspoor Diesel A.W.J. Knipping Pagina 5 van 6

6 Bij deze eerste vaste werkgever heb ik de eerste stappen gezet in het automatiseringsvak. Ik ben in eerste instantie opgeleid tot operator en daarna tot ontwerper/programmeur. Het betrof een IBM S36 omgeving met het standaard pakket MAPICS waarbij maatwerk werd ontwikkeld in de programmeertaal RPG Diverse tijdelijke banen via uitzendbureau Dienstplichtig Sergeant Radar Verkenner ICT KENNIS 1998 Heden SAP R/3 versie 4.0B en 4.7 kennis van de modules: SD medior niveau MM junior niveau FI junior niveau CO junior niveau HR-PA en TEM medior niveau Technische kennis: ABAP4 reporting (zeer beperkt dialoogprogrammering) BAPI ontwikkeling (voor koppeling van SAP R/3 met website) SAPscript en in beperktere mate SmartForms Projectleiding van de volgende trajecten: Implementatie SAP R/3 Pakketselectie Uitrol Technische infrastructuur en Kantoorautomatisering Maatwerk ontwikkeltrajecten 1985 Heden Analyse, ontwerp, realisatie en testen van maatwerkapplicaties en aanpassingen aan standaard applicaties in diverse omgevingen en programmeertalen (RPG, PL1, ABAP4) LEIDINGGEVENDE ERVARING Coördinator Applicatiebeheer 11 medewerkers Service Unit Manager Operations 3 Afdelingshoofden 4 ICT medewerkers Hoofd Automatisering Hoofd Planning & Examenorganisatie 4 medewerkers 15 medewerkers Projectleiding / Teamleiding 3 tot 5 medewerkers HOBBY S Golf Hardlopen Sport in het algemeen Koken Klussen en Tuinieren Motorrijden A.W.J. Knipping Pagina 6 van 6

Curriculum Vitae. Erik Diepstraten. CSM Projecten

Curriculum Vitae. Erik Diepstraten. CSM Projecten Curriculum Vitae Erik Diepstraten CSM Projecten CSM Projecten is de bedrijfsnaam, waaronder Erik Diepstraten zijn diensten aanbiedt als zelfstandig project- en programmamanager. Erik is vooral in te zetten

Nadere informatie

Business Intelligence

Business Intelligence C In dit nummer: on TAC tueel Business Intelligence jaargang 3 nummer 3 november 2001 pag 1 Business Intelligence pag 2 De waarde van een datawarehouse pag 3 C/TAC-Align blijft vakman in SAP pag 4 Informatiesessie

Nadere informatie

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Afstudeerverslag Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING... 4 2. INLEIDING... 5 3. LEONES... 6 VISIE...

Nadere informatie

ing. Dick J. Costeris

ing. Dick J. Costeris CURRICULUM VITAE ing. Dick J. Costeris Dick Co st eris A DRES Arubastraat 8 2405 EX Alphen aan den Rijn T E LE FO O N ( + 31) 172 478 19 5 INTERNET w ww. c o s t eri s. co m E -MA IL di c k@ co st eri

Nadere informatie

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Scriptie Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Samenvatting 3 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 6 ACHTERGROND LEONES... 6 Visie...

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602. Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached.

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602. Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein Tel: 030 6020602 Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached.nl Uw accountmanager: Marco Elkerbout Tel: 030 6020602 Mobiel: 06 21587067 m.elkerbout@attached.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Maarten van Asveldt

Curriculum Vitae. Maarten van Asveldt Persoonlijke gegevens Naam: Voornaam: Adres: Postcode/plaats: Telefoon: van Asveldt Maarten XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Geboortedatum: 26-08-1971 Geboorteplaats: Burgerlijke staat:

Nadere informatie

Rustig, enthousiast, professioneel, analytisch, meedenkend, motiverend, teamplayer en flexibel. 2001 : Hogere Informatica Windesheim Zwolle

Rustig, enthousiast, professioneel, analytisch, meedenkend, motiverend, teamplayer en flexibel. 2001 : Hogere Informatica Windesheim Zwolle Persoonlijke gegevens Naam : Radstake Voornaam : Peter Adriaan Geslacht : Man Woonplaats : Zwolle Telefoonnummer : 06-46280714 E-mail : info@radstake-it-consultant.nl Geb. dat. : 24 april 1974 Nationaliteit

Nadere informatie

ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het

ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het Methodieken 5.5 ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het inrichten van IT-service-managementorganisaties. Mede door het succes van ITIL zijn er andere modellen ontwikkeld, zoals ASL.

Nadere informatie

2.3 Specifieke context verzorgingsgebied Noordoost Nederland 9

2.3 Specifieke context verzorgingsgebied Noordoost Nederland 9 DEFINITIEF Onderzoek naar de uitval van de politiesystemen in Noordoost Nederland Eindrapport project 1859 versie 0.9a datum Inhoudsopgave Samenvatting en aanbevelingen 1 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3

Nadere informatie

Professionalisering bedrijfsvoering

Professionalisering bedrijfsvoering Professionalisering bedrijfsvoering Titel: Globaal Ontwerp IT Datum: 24 Mei 2002 Versie: 0.4 Inhoudsopgave 1. DOCUMENTBEHEER... 5 1.1 VERSIE BEHEER... 5 1.2 DISTRIBUTIE LIJST... 5 1.3 GOEDKEURING... 5

Nadere informatie

Rendement met kwaliteit bij een ICT-dienst van een hogeschoolorganisatie Rendement met kwaliteit bij een ICT-dienst van een hogeschoolorganisatie

Rendement met kwaliteit bij een ICT-dienst van een hogeschoolorganisatie Rendement met kwaliteit bij een ICT-dienst van een hogeschoolorganisatie Rendement met kwaliteit bij een ICT-dienst van een hogeschoolorganisatie Rendement met kwaliteit bij een ICT-dienst van een hogeschoolorganisatie Léon van der Meij Binnenwerk RMK deel3.indd 7 31-10-2006

Nadere informatie

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Voorwoord Beste lezer, U heeft het producten en diensten portfolio van SSC ICT Haaglanden, Pijler 2 in handen. Het portfolio is bedoeld voor klanten/relaties en

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties 1 juni 2011 Versie 1.0 1 Inleiding 1.1 Context Begin 2011 is gebleken dat de stand van zaken m.b.t. de infrastructuur en de organisatie van de ICT

Nadere informatie

PERSOONLIJKHEIDSPROFI ERSOONLIJKHEIDSPROFIEL NAAM WOONPLAATS. Roy van Gellekom Valkenswaard. VIER5 Ooistraat 1 5555 KB Valkenswaard

PERSOONLIJKHEIDSPROFI ERSOONLIJKHEIDSPROFIEL NAAM WOONPLAATS. Roy van Gellekom Valkenswaard. VIER5 Ooistraat 1 5555 KB Valkenswaard PERSOONLIJKHEIDSPROFI ERSOONLIJKHEIDSPROFIEL EL NAAM WOONPLAATS Roy van Gellekom Valkenswaard VIER5 Ooistraat 1 5555 KB Valkenswaard T: +31 (0) 6 205 62 842 E: info@vier5.nl W: www.vier5.nl KvK 17.277.384

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP)

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Eindrapportage Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Generale Synode November 2011 AZ 11-28 20 oktober 2011 Uitgebracht door: Bestuur van de Dienstenorganisatie Protestantse Kerk Pagina 3 van

Nadere informatie

Anybase Modulair IT platform

Anybase Modulair IT platform Infodatek 1 Op weg naar de cloud De afgelopen jaren is de manier waarop organisaties naar hun ITomgeving kijken erg veranderd. IT moet de business doelstellingen ondersteunen en de IT-infrastructuur moet

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Burgerlijke staat : gehuwd Rijbewijs : Hardlopen, Audio/Video

Curriculum Vitae. Burgerlijke staat : gehuwd Rijbewijs : Hardlopen, Audio/Video Curriculum Vitae Personalia Achternaam : Timmerman Voornamen : Frederik Hendrik Roepnaam : Henk Adres : Sluiswachtershoeve 205 Postcode : 7326 ZC Woonplaats : Apeldoorn Telefoon : 055-5340876 Mobiel :

Nadere informatie

Onderzoek Verzorgingsgebieden van de vtspn

Onderzoek Verzorgingsgebieden van de vtspn DEFINITIEF Onderzoek Verzorgingsgebieden van de vtspn 1 e Tussenrapportage project 1958 versie 1.0 datum 4 maart 2011 Inhoudsopgave Samenvatting 2 De situatie per Verzorgingsgebied wordt uitgedrukt in

Nadere informatie

SAP ABAP consultant / SAP PI consultant (certified) Branche Overheid en semioverheid Zorgsector Professional Services Handel en Industrie

SAP ABAP consultant / SAP PI consultant (certified) Branche Overheid en semioverheid Zorgsector Professional Services Handel en Industrie Naam Roepnaam Functie Geboortedatum Nationaliteit Woonplaats B. Goeree Bertil SAP ABAP consultant / SAP PI consultant (certified) 15 juni 1971 Nederlandse Rosmalen Expertisegebieden Certified SAP ABAP

Nadere informatie

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Ing. R.J.C. Backus Eenjarige Master Software Engineering Afstudeerdocent: Stagebegeleider: Opdrachtgever:

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

Expertise. Corné Mulders: Fortis Bank Nederland en ABN AMRO hebben elkaar nodig. In dit nummer:

Expertise. Corné Mulders: Fortis Bank Nederland en ABN AMRO hebben elkaar nodig. In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 53, oktober 2009 In dit nummer: 1. Corné Mulders: Fortis Bank Nederland en ABN AMRO hebben elkaar nodig 3. Information

Nadere informatie

73&-( t', t)] Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam. c 8446-1

73&-( t', t)] Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam. c 8446-1 t)] 73&-( t', Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam c 8446-1 Haalbaarheid invoering ITIL hij 4/gemene Zaken Automatisering van de Adviesdienst

Nadere informatie

PROFIELSCHETS JAN-PIETER VD HEUVEL. DATUM : 13 maart 2009 CONTACTPERSOON : Harold Poort TELEFOON +31620609830

PROFIELSCHETS JAN-PIETER VD HEUVEL. DATUM : 13 maart 2009 CONTACTPERSOON : Harold Poort TELEFOON +31620609830 PROFIELSCHETS JAN-PIETER VD HEUVEL DATUM : 13 maart 2009 CONTACTPERSOON : Harold Poort TELEFOON +31620609830 D i t d o c u m e n t i s v e r t r o u w e l i j k. O m d e p r i v a c y v a n o n z e m e

Nadere informatie

Rapportage onderzoek ITB Readiness

Rapportage onderzoek ITB Readiness PUBLIEKE SECTOR Rapportage onderzoek ITB Readiness Sociale Verzekeringsbank Amstelveen, 8 mei 2014 KPMG IT Advisory Postbus 74500 1070 DB Amsterdam Laan van Langerhuize 1 1186 DS Amstelveen Telefoon (020)

Nadere informatie