Laatste bewerking E.R. van Crugten c, 11 augustus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Laatste bewerking E.R. van Crugten c, 11 augustus 2013. erwin@crugten.nl"

Transcriptie

1 Laatste bewerking E.R. van Crugten c, 11 augustus Hoofdstukken: 1. - Maastricht, enz. ná ± Schimmert (1) onze boom 3. - Schimmert (2) framenten 4. - Nuth, Schinnen, enz Spaubeek, Schimmert (3), Schinveld (restjes) 6. Nuth, Munstergeleen, Geldrop 7. Schimmert (4) / Mechelen 8. Noten en Bronvermeldingen Inleiding: Uit: Familienamen in Limburg, J. Crott e.a., 1995, blz. 73.: Volgens het Nederlands Repertorium van Familienamen, deel: provincie Noord-Brabant, komt het achtervoegsel -mans in deze provincie vrij veel voor. Dit verschijnsel is in Limburg eveneens niet ongewoon. Zo vindt men Bemelen naast, De man van Bemelen. In dit werkje heb in getracht de familie, uit het zuiden van Noord-Limburg, in kaart te brengen. Deze Proeve volgt in een reeks van families welke verbonden zijn met de Van Crugten s; Mijn overgrootvader Jacob van Crugten woonde in een aantal plaatsen van het zuiden en huwde een meisje van. Inmiddels heb ik een aantal gezinnen weten te combineren en het valt mij op dat deze naamgenoten in een aantal plaatsen honkvast waren, t.w. Maastricht, Schimmert, Schinnen, Spaubeek, enz. Of zij ook allen gerelateerd zijn is mij nog niet duidelijk. In het verleden is reeds onderzoek naar de familie gedaan; echter, dit is mij vooralsnog onbekend en is misschien opgeslagen in het Rijksarchief te Maastricht Voorlopig zet ik de gekoppelde gezinnen per woonplaats, met dank aan G.A. Maastricht, Nuth, Schimmert, Schinnen, Spaubeek, enz. Met de vette nummers verwijs ik naar mijn kwartieren. 1

2 Een familiewapen: In blauw 3 zilveren ketels; Ht.: Een zwaan in natuurlijke kleur met geheven vlucht; spreuk: Pax in bello. Deze schijnt afgebeeld te zijn in de kastelen Hoogenweerth, Sinnich en Hoogcruts. Hooggenweert is als goed reeds bekend in de 16 e eeuw en werd bewoond door de familie Vaes; en ging door vererving over aan de famile (en van hun op Coenegracht, vevolgens naar Straetmans, Tielens en Regout). Op de schoorsteenmantel staat het alliantiewapen -Bernard. Verder: In de St. Martinuskerk te Maastricht bevindt zich een zeer afgesleten zerk waarop te zien zijn twee ovale schilden van een alliantiewapen waaronder Nicolaas en Catharina Houben zijn begraven (beiden ). 1 Coenegracht- Wapenschild familie : In zilver een zwart breedarmig kruis, met in een zilveren hartschild een blauwe keper beladen met drie gouden sterren en vergezeld in het schildhoofd van drie zwarte breedarmige kruisjes, geplaatst; Het werd gevoerd door Antonius (1627), pastoor van Overpelt, Herck en Colmont. Dit wapen staat afgebeeld in het wapenboek van glazenier Posson (begin 17 e eeuw). De familie, die we in het zuiden van Noord-Limburg nog veelvuldig aantreffen, is vermoedelijk afkomstig uit de streek van Valkenburg en Gronsveld. Zo staat er in de kerk van Oud-Valkenburg de grafsteen van Hubert, gehuwd met Maria Hannens ( 1663). Te Gronsveld vonden we een grafsteen van Christiaan ( ), die op huwde met Elisabeth Gilissen ( 1770). Ik moet er ook op wijzen dat de en uit Maastricht een ander wapen voerden. 2

3 1., Maastricht, enz: I. Antonius, Heer van Schey en Noorbeek, * mog. Maastricht ± 1570, ald. St.-Martinus , tr.: Catharina Nijsmans, ald II. Joannes, * Maastricht ± 1600, ald. begr. St.-Martinus , tr. ald.: Maria Odilia Stallenborghs, ~ ald. St. Jan , dv. Henricus en Maria N.N.. Uit dit huwelijk: 1. Antonius, volgt III. 2. Henricus, ~ Maastricht St.-Martinus Henricus, * Maastricht, ~ ald. St.-Martinus , burger van Aken ( ), tr.: Barbara Alker. 4. Nicolaus, volgt III Maria Catharina, ~ Maastricht St.-Martinus Jacob, ~ Maastricht St.-Martinus Gertrudis, ~ Maastricht St.-Martinus Johannes, ~ Maastricht St.-Martinus Alexander Bemelans, ~ Maastricht St.-Martinus Sophia, ~ Maastricht St.-Martinus Wilhelmus, ~ Maastricht St.-Martinus III. Antonius, * Maastricht ± 1627, Kolonel in Franse dienst, wo. kasteel Breust, ald. (neergeschoten door een familielid van een omgekomen soldaat), begr. ald. 1682, tr. Breust: Anna Maria Lamberts, * mog. Breust, kasteel Breust, wv. Didier Balthasar de Ryckholt. Uit dit huwelijk: 1. Johannes, volgt IV. 2. Nicolaus, * Breust, kasteel Breust Antonius, * Breust, kasteel Breust III 2. Nicolaus, * Maastricht, ~ ald. St. Martinus , notaris te Maastricht, schepen van Berg en Bemelen ( ), Maastricht, begr. St. Martinus , tr. mog. (1): Johanna Lahaye; tr. (2): Cornelia Jeeckermans. Uit zijn 2 e huwelijk: 1. Maria Odilia. 2. Maria Catharina. 3. Anna. 4. Helena. 5. Anna Catharina. 6. Maria Cornelia. 7. Catharina. 8. Helena. 9. Helena. 10. Cornelia. 11. Maria Odilia. 12. Maria Elisabeth. IV. 3

4 Johannes Christianus, * Breust, kasteel Breust , stadhouder van de Keizerlijke Keurkamer te s-gravenmoeren, Breust 1730, tr. Maastricht : Sara Simons/Symons Uit dit huwelijk: 1. Christinaus, volgt V. 2. Anna Catharina Josepha, * Maastricht V. Antonius Nicolaas Joseph (Anton), ~ Maastricht St. Jan (get. Cornelia Jekermans, Petrus Symons), j.u.l., schepen en president-schepen van Maastricht (1756, 1764, 1776, 1778), bewoonde huize Hoogenweert 3, ald , begr. in het familiegraf in de kapel van de Heilige Maagd in de kerk van de Dominicanen, tr. Maastricht St. Catharina : Johanna Catharina Barnard, * Maastricht , ald Uit dit huwelijk mij bekend: Drs. Mr. Christiaan Coenegracht verkoopt de Franse administratie het geconfisceerde particuliere bezit Lichtenberg voor francs aan Christiaan Coenegracht "maire" te Maastricht. Hij was lid van de administratie van het Arrondissement Maastricht 1794, , door keizer Napoleon benoemd tot maire van Maastricht 1808, bleef dit tot , president van het kiescollege van het arrondissement 1812; hij had aan de universiteit van Leuven wijsbegeerte en rechten gestudeerd, was na 1815 nog lid van de Provinciale Staten van Limburg en woonde op huize Hoogeweerth te Heugem. Christiaan overleed en werd begraven midden in de kerk van St. Pieter onder de kroon. Naast Lichtenberg was Christiaan nog eigenaar van Hoogcruts, Sinnich en Kasteel Hoogeweerd (waar hij woonde). Zijn dochter Maria Christina Sara Dorothea Coenegracht ( * ) bewoont vanaf haar huwelijk met Hubertus Theodorus Laurentius Straetmans ( te Maastricht) het goed Lichtenberg. De ouders van Hubertus Theodorus Laurentius (Hubert Theodore Laurentius) Straetmans/Straatmans waren: Philippus Josephus STtraetmans en Maria Elisabeth. Philippe werd geboren te Maastricht. Philippe tr. Maria Elisabeth te Maastricht. Maria Elisabeth werd geboren te Maastricht. 1. Sara Catharina, ~ Maastricht (get. Anna Maria Catharina B., Johannes B.), , tr : Drs. Mr. Christiaan Coenegracht 4, ~ , maire van Maastricht ( ), lid Provinciale Saten van Limburg, wo. op huize Hoogenweerth, , zv. Nicolaus en Anna Catharina Goessens. 2. Johanna Caecilia Mechtildis, ~ Maastricht (get. Anna Mechtildis Brandts, Andreas Leonardus Josephus Brandts). 3. Johannes, volgt VI. 4. Johannes Theodorus, * Maastricht (get. Maria Catharina Bernard, Johannes Bernard). 5. Philippina Maria Theresia, ~ Maastricht (get. Maria Catharina N.n., Johannes Philip Grmbert). VI. Johannes Christianus Antonius Nicolaas (Anton), ~ Maastricht (get. Maria Catharina Bernard, Johannes Antonius Nicolaas Bernard), j.u.l., schepen van Maastricht, tr. ald : Anna Maria Aleijd/Adeloide de Louvrier, * ald , ald Uit dit huwelijk: 4

5 1. Antonius Christian Josephus, ~ Maastricht (get. Ann. Ma. L.=moeder, Antonius Nicolaus Josephus =opa). 2. Joannes, volgt VII. 3. Johannes Jacob Sebastian, ~ Maastricht (get. Joanna Catharina Louvrier, Johannes Nicoalus Bernard). 4. Joanna Maria Theresia, Theodora Bemelans, ~ Maastricht (get. Maria Deodata L., Johannes Theodorus B.). 5. Philippa Sara Theodora bemelmans, ~ Maastricht (get. Sara B., Johannes Theodorus B.). 6. Leonardus Henricus Adolphus Christian, ~ Maastricht (get. Catharina Alisabeth Jentis, Christian Coenegracht). 7. Anna Catharina Alijd, ~ Maastricht (get. Anna Catharina B., Sara Catharina B., Johannes Theodorus B.). 8. Maria Christina Petrus, Ludovicus, ~ Maastricht (get. Maria Deodata L., Christian Coenegracht). 9. Maria Josepha Adriana Deodata, ~ Maastricht (get. Maria Josepha Sironval, Adreas Bernard). 10. Dominicus Petrus Antonius, ~ Maastricht (get. Anna Maria Catharina B., Philip Dominic Theunissen). VII. Joannes Jacobus Franciscus Henricus, ~ Maastricht (get. joannes Cath., Jacques Franciscus L.), schepen ( ) en burgemeester van Maastricht, , tr.: Barbara Lutgardis de Godding, * Maastricht St. Jacob , dv. Theodorus Alexander Heer van Harf en Catharina Soiron. Uit dit huwelijk mij o.a. bekend: 1. Johanna Theodora Catharina Hubertina, * , tr : Thomas Alexander Godefridus Coenegracht, * Adeloide Francisca Theodora Hubertina, * ± 1814, Maastricht , tr.: Willem Martinus Soiron. == Vooralsnog lijkt er geen verband te zijn met de stamboom hierna. == 5

6 2., Schimmert (1), enz: I. Joannes (Jan), * ± 1525, tr.: N..N. Sleijpen. Kind: 1. Ercken, volgt nr. II. II. Arnoldus (Ercken), * ± 1555, ~ R.K., ± , tr.: Elisabeth Hermans; htr. ± : Herman Randeraede. 1. Joannes, tr.: Anna Cruijssen. 2. Henricus, volgt nr. III. III. Henricus (Heijn), * ± , < , tr. ± < 1610: Maria (Maijken) Slangen, dv. Johannes en Meijcken Everatsdr. 1. Godefridus, ~ Schimmert Gertrudis (Truijtgen), Schimmert , tr. < 1656: Godefridus (Geurt) Goossens. a. Elisabeth Goossens, ~ Schimmert b. Johannes Goossens, */~ Schimmert 11/ , /begr. ald. 10/ , tr. ald : Aleydis Roebroeks, ~ ald , Houthem , dv. Johannes en Elisabeth Stassen. c. Maria Goossens, ~ Schimmert d. Elisabeth Goossens, ~ Schimmert e. Henricus Goossens, tr.: Catharina Severens. f. Anna Goossens, Schimmert , tr. ald : Johannes Wauben. 3. Joannes, volgt IV. 4. Wilhelmus, volgt IV Maria, tr.: Wilhelmus Goessens/Goossens. Kind: a. Anna Goessens, ~ Schimmert Remigius (get. Sophia Tolleners, Egbertus Kessel). b. Gertrude Goessens, ~ Schimmert Remigius (get. Gertrude ). IV. Joannes, ~ Schimmert , ald , tr. ald: Barbara Diebets/Debets, * ± 1610, Schimmert , dv. Theodorus ( < ) en Maria N.N. ( > ). 1. Maria, ~ Schimmert Henricus, volgt V. 3. (?)Petrus, volgt V Elisabeth, tr. Schimmert kerk Heilige Remigius : Petrus (Johannes) Voncken, landbouwer, grondeigenaar, zv. Adamus en Balbina Boschouwers. 5. Catharina, ~ Schimmert (get. Maria Tolleners, Egbertus Kessen). IV 2. 6

7 Wilhelmus (Willem), * Schimmert < 1625, begr. ald , tr. Spaubeek kerk (get. Joannes Habets, Margaretha Habets, Joaannes Habets): Elisabetha Habets/Habits, ~ Schimmert Hebben een zoon: 1. Henricus, ~ Schimmert (get. Barbara Diebets, Wilhelmus), tr.: Catharina. a. Guilielmus, ~ Schimmert (get. Maria Ruijters, Willem Habets). b. Mathias, ~ Schimmert (get. Henricus, Catharina ). V. Henricus, * Schimmert ± , tr. (1) ald (get. Elisabetha, Theodorus ): Elisabeth Jans, * Spaubeek 1635, 1675; tr. (2) Spaubeek (get. Ida Wijers, Petrus Boervelts): Maria (Catharina) Cocx/Coex/Cox//Koex, ~ Schimmert , ald , dv. Servatius en Maria Ruijters, alias Claessen, van Meerssen. Kinderen uit mog. 1 e huwelijk: 1. Joannes, ~ Schimmert (get. Gertruijda, Joannes Pullen). 2. Guillelmus, ~ Schimmert Grietken, */ Schimmert Kinderen uit 2 e huwelijk: 4. Vaes, volgt VI. 5. Dirreck, volgt VI Petrus, ~ Schimmert (get. Helena Koex, Petrus ). 7. Wilhelmus, volgt VI Maria, ~ Schimmert (get. Maria Habets, Matthias Koex). 9. Mattheus/Matthias 5, ~ Schimmert (get. Catharina Saverijn, Martinus Hulleners). 10. Henricus, ~ Schimmert (get. Elisabeth Habets, Matthias Koex). 11. Barbara, ~ Schimmert (get. Catharina, Theodorus Schillinx), ald , tr.: Gerardus (Gerrit) Thissen/Thijssens. a. Paulus Thissen, ~ Schimmert (get. Servatius, Maria Tullenaers). b. Henricus Thissen, ~ Schimmert (get. Petrus Thissen, Margaritha Janssen, Joannes Willems). c. Joannes Tijseen, ~ Schimmert (get. Margaretha Janssen, Joannes Sijben). d. Wilhelmus Tijssen, ~ Schimmert (get. Anna Tijssen, Wilhelmus ). e. Maria Tissen, ~ Schimmert (get. Sophia Tullenaers, Mathias ). f. Gerardus Tijssen, ~ Schimmert (get. Anna Heijnen, Servatius ). V 2. Petrus, ~ Schimmert Remigius , tr. Spaubeek (get. Peter, N.N. Randeraet): Anna Slangen, dv. Joannes en N.N.. Volgens internet is hij ~ Beek , zv. Petrus tr. Beek : Anna Koen/Hoen/Hoenen. Hij zou dan ong. 17j. oud zijn bij z n huwelijk, t-kan, Echter, ik vermoed dat er een 2 e Petrus in het spel is en dat Petrus uit Beek ald. overleed , tr.: Elisabeth Lijsbeth Dederen, * ald , dv. Petrus en Maria Ghielen verkocht Peter, gehuwd met Anna Slangen, aan Matthijs Roex, gehuwd met Elisabeth Brants, een halve bunder en tien kleine roeden akkerland in de hof Hunnecum onder Wijnandsrade, grenzend aan de erfgenamen Merten Jansen, de erfgenamen Vaes Roex en Claes Waelen, voor een gulden per kleine roede. Het geheel was belast met anderhalve kop rogge en twee koppen haver aan het huis en de pastorie van Wijnandsrade. 1. Johannes, ~ Schimmert Remgius (get. Mechtilde Haegen, Petrus ). 2. Arnoldus, ~ Schimmert Remigius (get. Maria Nuchelmans, Gosewinus ). 3. Elisabeth, ~ Schimmert (get. Sophia Bijen, Cornelius Slangh). 4. Catharina, ~ Schimmert (get. Anna Penxsten, Mathias Ruijters). 5. Arnoldus, volgt nr. VI 4. 7

8 6. Maria, ~ Schimmert Remigius (get. Emerentiana Frissen, Petrus ). 7. Anna Lieben, ~ Schimmert (get. Joanna en Petrus ). 8. Cornelia, ~ Schimmert Remigius (get. Joannes Slangen, Catharina ). VI. Servatius (Vaes), * Schimmert (get. Elisabeth, Guilielmus Jans), tr.: Anna Maria (Maria) Habets, * vóór Wilhelmus, begr. Schimmert Henricus, ~ Schimmert (get. Maria Jans, Henricus ). 3. Joannes, ~ Schimmert (get. Mathias Habets, Catharina Cox). 4. Catharina, ~ Schimmert (get. Maria Houben, Servatius, Wouters Mathias). 5. Anna, ~ Schimmert (get. Joanna Habets, Theodorus Habets). 6. Elisabeth, ~ Schimmert (get. Martinus Tullenaers, N.N.). 7. Servaas, volgt VII. VI 2. Theodorus (Dirreck), ~ Schimmert (get. Helena Hoen, Petrus Voncken), burger van Maastricht ( ), bakker, Maastricht , tr. ald. St. Nicolaas : Maria van der Bruggen, ~ ald. St. Martinus , dv. Michael en Maria Gerards. Uit dit huwelijk: 1. Henricus, volgt VII Anna Barbara, ~ Maastricht St. Martinus Michael, ~ Maastricht St. Martinus , volgt een bloeiende tak. VI 3. Wilhelmus/Gulielmus, ~ Schimmert (get. Catharina Tulleners, Guilielmus Koex), ald , tr.: Anna Heijnen, ~ Schimmert Barbara, ~ Schimmert (get. Maria van der N., Joannes Pachman, Barbara ). 2. Wilhelmus, volgt. VII 3. VI 4. Arnoldus, ~ Schimmert (get. Gijsel Ramekers, Henricus ), tr.: Anna Boschouwers, ~ Schimmert (get. Anna Bosch, Leonardus Habets), dv. Gerardus Boschouwers, * ± 1660, Schimmert , tr. ald : Mechtilde Habets, * ± Joannes, volgt VII Gerard, volgt VII 5. VII. Servatius (Servaas), ~ Schimmert (get. Joannes Willems, Elisabetha N.N., Petrus Habets), vóór , tr. Nuth : Maria Catharina Hermens, Schimmert Jan, volgt VIII. 8

9 VII 2. Henricus (Henri), * Maastricht St. Martinus , bakker, wo. bij zijn overlijden in het cloitre Notre Dame, ald , tr. ald. St. Martinus (disp. 3 e graad): Anna/Anne Catharina/Marie (Marie Anne) Severijns, * ald , ald. begr. templo St. Nicolai , dv. Petrus en Helena Oeneels. Uit zijn huwelijk: Eeuwenlang was het hoge hoofdelijke bierverbruik de verklaring voor het grote aantal brouwerijen in de stad. Vele moesten nu sluiten en slechts enkele, waaronder de brouwerij van de uit Wyck afkomstige familie, konden zich redden. Een van de telgen, Henricus, bezat een brouwerij aan de Tafelstraat 619 (28) genaamd De Vier Fonteinen. In 1762 werd in de Sint Nicolaaskerk hun zoon Leonardus gedoopt. Deze trouwde in 1786 met Maria Gertrudis Nijst en in 1799 werd hun zoon Petrus geboren. Deze zette de brouwerij voort en trouwde in 1823 met Johanna Catharina Wolters. Kort na zijn huwelijk kocht Petrus het bewuste huis van Johannes Closset en verplaatste de brouwerij naar het hoekhuis Papenstraat / Sint Jacobstraat. Bekijkt men het huis dan ziet men dat de brouwerij tot een van de grote gerekend moet worden. Iedere brouwerij bezat in die tijd een gelagkamer waar het bier aan de man c.q. vrouw werd gebracht. Voor de mannen waren er bierkannen van koper of aardewerk met een inhoud van een halve liter en voor de vrouwen was er een sjöpke beer, een klein grof glas iets groter dan het gewone wijnglas. Evenals de café s heden ten dage droegen deze gelagkamers namen. De gelagkamer van Petrus heette In de Twee Fonteinen. Misschien heeft hij zich laten inspireren door de naam van zijn geboortehuis dat In de Vier Fonteinen genaamd was. Petrus was behalve brouwer ook brander en wijnkoper en in 1860 lid van de gemeenteraad. Toen Petrus in 1875 overleed volgde zijn zoon Michaël hem op. Deze, geboren in 1832, trouwde te Lille met Adèle Maria Valenducq, geboren in Toen Michaël in 1894 stierf verhuisde zijn vrouw Adèle in 1895 naar de Kleine Staat. Aan te nemen is dat de brouwerij toen voorgoed haar poorten sloot, aangezien Michaël s enige broer Hubertus in 1863 naar Luik was vertrokken. 1. Petrus, * Maastricht Anna Maria Margaretha Rosa, * Maastricht Johannes Henricus, * Maastricht Maria Gertruda, * Maastricht , ald , tr.: Gabriel Ambroise Nolllée, * ± 1759, zv. Ambroise en Marie Louise de Saer. a. Marie Marguerite Gertrude Nollée, * Maastricht, tr. ald : Guillaume Joseph de Wildt, * ald , zv. Joseph Herman en Anne Catherine Falter. b. Maria Ludovica Nollée, * ± 1788, Maastricht Maria Agnes, * Maastricht Leonardus, volgt VIII Maria Magdalena, * Maastricht Anna Maria, * Maastricht Johan Antonius Aloysius, * Maastricht Henricus, * Maastricht VII 3. Wilhelmus (Jan Willem), ~ Hulsberg , ald , tr. ald., Klimmen : Maria Catharina Boosten/Boesten, * Arensgenhout bij Hulsberg , , dv. Jacobus en Maria Vijgen. 1. Maria Josepha, * Hulsberg , Klimmen , tr. ald : Jean/Jan Eurlings, * ald. ± 1771, ald , zv. Henry en Maria Mullens. a. Jan Willem/Guillaume Eurlings, * Hulsberg , Klimmen b. Maria Catharina Eurlings, * Hulsberg , Klimmen , tr. ald : Joannes Moonen, * ald , zv. Theodoor en Anna Elisabetha Groenemeier. c. Jan/Jean Hendrik/Henry Eurlings, * Wijnandsrade , Klimmen , tr. ald : Maria Gertrudis Moenen, * Voerendaal , dv. Theodorus en Anna Elisabetha Gronemeijer. d. Martinus Eurlings, * Climmen , tr. Wijnandsrade : Maria Helena Keulen, * ald , dv. Renier en Maria Elisabeth Meijers. e. Jan Hendrik Eurlings, * ± 1811, Klimmen , tr.: Maria Josepha Wijers. f. Marie Elisabeth Eurlings, * Hulsberg , tr. Klimmen : Martinus Tijssen, * Oirsbeek , zv. Jan Mathias en Ida Hennen. 9

10 2. Maria Helena, * Hulsberg , tr.: Arnold Snijders. 3. Jean Guillaume, * Hulsberg ± 1782, ald Anna Margaretha (Margueritte), * ± 1785, Hulsberg , tr. ald : Hendrik/Henricus (Henrij) Limpens, * ald , Nuth , zv. Henry en Anna Catharina Delahaye. a. Jean/Jan Guillaume/Willem Limpens, * Hulsberg , ald , tr. (1): Maria Ida Waltmans; tr. Nuth : Maria Elisabeth Curfs, * ald, dv. Jan Hendrik en Joanna Catharina Houben. b. Maria Josephina Limpens, * ± 1818, Hulsberg c. Joannes/Jan Petrus/Pieter Limpens, * Hulsberg , tr. ald : Maria Helena Raven, * Nuth , dv. Joannes Lambertus en Anna Maria Gabets. d. Maria Catharina Limpens, * Hulsberg , tr. ald : Jan Cornelis Raeven, * Nuth , zv. Lambertus en Anna Maria Habets. e. Christianus Limpens, * Hulsberg , Borgharen , tr. Ulestraten : Catharina Margaretha Schouteten, * Hulsberg, dv. Jacobus en Maria Catharina A Campo. f. Joannes Henricus Limpens, * Hulsberg , ald g. Maria Catharina Hubertina Limpens, * Hulsberg , ald Maria Catharina, * Hulsberg , ald , tr.: ald : Jean/Jan/Johannes Pierre/Pieter/Petrus Hautvast/ Houtvast, * ald , ald , zv. Mathieu en Catharina Robroux. a. Jan Willem Houtvast, * 1809, Wittem , tr.: Anna Elisabeth Rouillon. b. Marie Joseph Hautvast, * ± 1813, Hulsberg c. Jean Pierre Hautvast, * Hulsberg , Maastricht , tr. (1) ald : Maria Anna Haesen, * ald., wv. Hubert Joseph Winthagen, dv. Joannes Matheus en Maria Catharina Damaizeau; tr. (1) ald : Theresia Hardy, * ald., dv. Mathias en Maria Theresia Goffaert. d. Joannes Hautvast, * Hulsberg , ald (precies!). e. Maria Elisabeth Hautvast, * ± 1820, Hulsberg , tr.: Jan Hendrik Damoiseaux. f. Petrus Jacobus Bavo Houtvast, * ± 1828, Wittem , tr.: Anna Catharina Hubertina Hensgens. g. Nicolaas Hubertus Houtvast, * Hulsberg Joannes Petrus, ~ Hulsberg VII 4. Joannes/Jean/Jan, ~ Schimmert (get. Ida Boschouwers, Joannes Boschouwers), /begr. ald. 26/ , tr. ald (get. Elisabetha Ausems, Reijnerus van Noorbeeck): Joanna Maria (Anna) Aussems, Schimmert Anna, ~ Schimmert (get. Helena Hoenee, Erken ), ald , tr.: Jan Hendrik/Henry Vossen. a. Peter Vossen, * ± 1773, Maastricht , tr.: Anna Elisabeth Ruijpers. b. Marie/Maria Gertrude/Geertruid Vossen, * Sittard ± 1782, Schimmert , tr. ald : Gelis/Egidius Go(o)sens, * ald. zv. Gerard en Anne Cathaerine Wetzels. 2. Maria Helena, ~ Schimmert (get. Maria Elisabetha Aussems, Gerardus ). 3. Thomas, volgt VIII Maria, ~ Schimmert (get. Maria Habets, Joannes Jenckens), ald , tr.: Mathijs Habets. 5. Joannes, ~ Schimmert (get. Elizabetha Coox, Gerardus Boshouwers). 10

11 6. Elizabetha, ~ Schimmert (get. Joannes Boshouwers, Maria Brans, Henricus Voncken). VII 5. Gerardus, ~ Schimmert (get. Elisabeth Coxs, Paulus Lenaerts), tr. ad : Elisabetha Cox, ~ Schimmert , dv. Mathias Coxs en Maria Houben. Kind: 1. Anna Maria, ~ Schimmert , begr. ald , tr. ald : Joannes Bouwens, begr. ald VIII. Joannes Nicolaus, ~ Nuth , /begr. Schimmert 12/ , tr.: Maria Agnes Pelser, ~ Schimmert , ald , dv. David en Agnete Rousen. Kind: 1. Maria Elisabeth, * Schimmert , ald , tr. ald : Petrus Josephus (Pieter Jozef) Lennerts, */~ Wittem , Schimmert VIII 2. Leonardus (Leonard), * Maastricht St. Nicolaas , mr. Brouwer en distillateur in De Vier Fonteinen in de Tafelstraat, zijn gildepenning bevindt zich in het Stedelijk museum, ald , tr. ald : Maria Gertrudis Margaretha (Gertruide/Gertrude) Nijst, ~ Maastricht St. Catharina , ald , dv. Johannes en Maria Cornelia Nijst. 1. Maria Cornelia, * Maastricht St. Martinus , wo. in de Kleine Looierstraat, Maastricht Maria Anna Gertrudis, * Maastricht St. Martinus , ald , tr. ald : Johannes Antonius Siebers, * Maastricht , hotelier op de Boschstraat 1953, zv. Johannes en Helena Huntjes. 3. Maria Anna, * Maastricht St. Martinus , rentenierster, wo. in het hotel van haar zus voornoemd, ald Johannes Henricus, * Maastricht St. Martinus , ald Johannes, volgt IX. 6. Elisabeth, * Maastricht St. Martinus , ald , tr. ald : Philippus Josephus Straetmans, * Maastricht St. Nicolaas , koopman, brouwer, lid gemeenteraad van Maastricht, regent van de Nieuwenhof, ald , zv. Aegidus en Anna Pieters. 7. Andreas, volgt IX Domonique/Dominicus, * Maastricht , goudsmit, wo. opde Grote Looierstraat 440, ald Anna Maria Barbara, * Maastricht , ald , tr. ald : Michael I Marres, * Vroenhoven , brouwer en distillateur op het O.L.Vrouwe Plein, ald , zv. Michael en Maria Catharina Kruyen. VIII 3. Thomas, ~ Schimmert (get. Elisabetha Aussems, Thomas Aussems), begr. ald , tr. Schimmert (get. Anna, Henricus Jennekens): Maria Elizabetha/Elisabeth Jennekens/Jennekes, ~ Schimmert (get. Anna Catharina Knols, Henricus Henckens), ald , dv. Dionijsius/Dioniest Jennekens/Jentjens/Jennekes, begr. Schimmert en (tr. Schimmert ; get. Anna Scherneut, Joannes Jenckens) Joanna Maria Knols, begr. ald ; htr.: Jacques Sterken. 1. Dionijsius, volgt IX Maria Catharina, ~ Schimmert (get. Joanna Maria Knols, Joannes ). 11

12 3. Jenne Maria, * Schimmert, begr. ald Joanna Maria, ~ Schimmert (get. Elisabetha, Henricus Jennekens, ald Maria, * Schimmert (get. Maria Helena Jennekens, Petrus Habets), tr. ald : Joannes Arnoldus Spirtz, * Gangelterheid , zv. Joannes Aroldus en Anna Mechtildis Brockartz. 6. Joannes, volgt IX Henricis, volgt IX Joanna Maria, ~ Schimmert IX. Johannes Jacobus Matthias, * Maastricht St. Martinus , brouwer en distillateur op de Boschstraat, ald , tr. ald : Maria Wilhelmina Cornelia Rutten, * Maastricht , ald , dv. Gerardus en Mw. Coenegracht. Kinderen uit dit huwelijk zijn o.a.: 1. Hubertus, * Maastricht , ald Dominicus Jacobus Hubertus, * Maastricht , brouwer op de Boschstraat, ald IX 2. Andreas/André Petrus/Pierre (Petrus), * Maastricht , brouwer, distillateur, wijnhandelaar op het Vrijthof, lid gemeenteraad van Maastricht , ald , tr. ald : Johanna Catharina Wolters, * Maastricht , ald , dv. Michael en M.I.B.Raedts. Kinderen uit dit huwelijk zijn o.a.: 1. Elisa Josephina, * Maastricht , Arnhem , tr. Maastricht : Carolus Martinus Kamps, * Antwerpen , kolonel militiecommissaris, zv. Willem Pieter (garnizoenscommandant van Maastricht) en Henrietta Helena Gertrudis Seeuwen. 2. Michiel Petrus Eduardus, * Maastricht , brouwer in de St. Jacobsstraat, ald , tr. Brussel : Adèle Marie Valenduc, * Lille Walthère Charles Emanuel, * Maastricht , ald Hubert Joseph, * Maastricht , vestigde zich te luik ( ); hieruit een in België voort bloeiende tak! Bosch Straat IX 3. Deonis/Dionijsius/Dionisius (Denis), ~ Schimmert (get. Joanna Maria Aussems=oma, Dionisius Jennekens=opa), hovenier, later herbergier te Maastricht, wo. ald. Bosch straat, verklaart niet te kunnen schrijven, Maastricht , tr. Schimmert kerk (get. Arnoldus Diederen, Arnoldus Demacker): Maria/Marie Ludovica/Louis (Ludovika) Vromen/Vroomen, ~ Schinnen , herbergierster te Maastricht, ald , dv. Jacobus en Maria Sybilla Schutgens. 12

13 1. Gerard, volgt X. 2. Maria Sibilla, * Maastricht , ald , tr. ald : Garrit Kuipers, * Hengelo , molenaar, > , zv. N.N. en Johanna Kuipers. a. Dionisius Kuipers, * Vorden ± 1838, klompenmaker, Deventer , tr. ald : Anna Antonia Knipper, * Zevenaar ± 1843, < , dv. Jan Hendrik en Johanna Mosselman. b. Johanna Elizabeth Kuipers, * Vorden ± 1840, Zutphen , tr. ald : Jannes ten Oever, * Denekamp ± 1836, spoorwerker, zv. Jannes en Maria Nolten. c. Theodora Kuipers, * Vorden ± 1847, Deventer , tr.: Johannes Wilhelmus Jansen. d. Andries Kuiper, * Vorden ± 1852, dagloner, tr. (1) Deventer : Aleida Lap, * ald. ± 1856, dv. Willem en Clara Rodink; tr. (2) ald : Anna Mensink, * ald. ± 1853, dv. Gerrit Jan en Isabella Clara Jans. 3. Joannes, volgt X Jozef, * Maastricht , ald , tr. ald : Dorothea Jacobina le Clerc, * Den Haag, dv. Johan Jacob en Dorothea Wilhelmina Munnik. 5. Josephus Hubertus, * Maastricht , tr. Bergen op Zoom : Lucia van den Boom, * Bergen op Zoom , dv. Wouter en Dijna Antonissen.. 6. Petrus Dominicus, * Maastricht , ald , 3 wkn. Oud. 7. Joanna Elisabeth, * Maastricht , ald , tr.: Pierre François Simonon. 8. Ludovicus Dominicus, * Maastricht , ald Joanna Elisabeth, * Maastricht , ald , tr. (2) ald : Jean Jacques Veldman, * Elsloo, zv. Godfroij en Barbe Schreurs; tr. (1) Maastricht : Jan Huigen, * Latharam, Angerlo (Gld.), zv. Jacobus en Catharina Thus. IX 4. Joannes, ~ Schimmert (get. Maria Catharina Willems, Joannes ), ald , tr. ald : Maria Lucia Lauwerijns, * ald., ald , dv. Petrus en Maria Sibilla Voncken. 1. Maria Elisabeth, * Maastricht , ald Johannes Hubertus Bemelans, * Maastricht IX 5. Henricus, ~ Schimmert (get. Joanna Maria Aussems, Henricus Knols), Spaubeek , tr. Spaubeek : Maria Sebilla Eummelen, dv. Joannes en Maria IJda Houben. 1. Johannes P(i)eter, * Spaubeek (zie tr. datum ouders!), ald , tr. ald : Maria Catharina Pauwenz, * Moulingen (Blg.), dv. Joannes en Anna Maria Ulrici. 2. Henricus, * Spaubeek , ald (12 dagen oud), tweeling met: 3. Johan Michiel, * Spaubeek , ald Joannes/Johan Hubertus, * Spaubeek , ald , tr. ald : Maria Agnes Waggelders, * ald, dv. Jean Gerard en Maria Magdalena Haeghmans. X. Gerard/Gerardus Franciscus/Francis/Frans, * Maastricht (get. Gerardus Schutjens 67j. wo. Maastricht en Petrus Jacobus Menager 39j. timmerman), slotsmid te Kerkrade, Kerkrade (in eigen woning te Holz om uur; aangifte door zoon Frans), tr. ald : Geertrudis/Geertruda/ Gertrudis/Gertruida Schmitz/Schmits/Schmetz, * Hertogenrade (Dld.), Kerkrade , dv. Gaudens/ Goodenis Schitz/Schmits Joseph (Kerkrade) en Ida l Hourant/ l Heurent/ Lehorant/ Legrand/ Legoorien/ Schorant/ Schorn (alias Smets van Laurensberg). 13

14 1. Gerard, volgt XI. 2. Antonetta Hubertina, * Kerkrade , Kerkrade Frans Joseph, * Kerkrade , smid, wo. Kerkrade. 4. Maria Elisabeth, * Kerkrade , Maastricht , tr. (1) ald : Jacobus Nicolas Hubertus van Crugten, Borgharen , zv. Joannes en Anna Gertrudis Schrijnewerker (Beesel); tr. (2): Cornelius Mouwen, * Meersen/Woensdrecht , gesch.van Paulina Pauwels op , zv. Cornelius en Maria Catharina Verhulst. 5. Gerard Hubert, * Kerkrade X 2. Joannes Gillis Hubertus, * Maastricht , ald , tr. ald : Maria Catharina Dassen, * ald. ± 1818, ald , dv. Leonardus en Maria Helena Theresia Simaijs. 1. Maria Hubertina Theresia, * Maastricht ± 1849, Sint Pieter , tr. ald : Leonardus Hubertus Henssen, * ald., zv. Jean Jacques en Emerence Chantrin. 2. Dochter, */ Maastricht Joanna Catharina, * Maastricht , ald Jan Hubert Lodewijk, * Maastricht , ald Maria Anna Hubertina Theodora, * Maastricht , ald Jan Jozef Hubert, * Maastricht , ald Adolf Joannes Hubertus, * Maastricht , ald XI. Gerard Joseph, * Kerkrade , ald , tr. ald : Anna Mechtildis Scholtes/Scholtis, * ± 1853, Kerkrade , dv. Willem Joseph en Maria Cornelia Dahlmans. Kinderen bekend uit dit huwelijk: 1. Frans Gerard Bemelans, * Kerkrade Quirinus Hubert Joseph, * Kerkrade Heribert Hubert, * Kerkrade Maria Hubertina, * Kerkrade Anna Maria Mechtildes, * Kerkrade , ald Hendrik Joseph, * Kerkrade Anna Maria, * Kerkrade , ald Anna Catharina, * Kerkrade , ald Anna Josepha, * Kerkrade Anna Sibilla, * Kerkrade Anna Agnes, * Kerkrade Johan Mathijs Joseph, * Kerkrade , ald Gerard Lambert, * Kerkrade == 14

15 3. Schimmert (2) 2 - Oud-Valkenburg, enz.: I. Joannes, * ± 1590, tr.: Agnes N.N..[= Anna Cruijssen???] 1. Geurt, volgt II. 2. Joanna, * ± 1627, otr. Beek (prot.), tr. R.K. Spaubeek (get. Andreas Vreen, Helena ): Petrus Vreen, ~ R.K. Houthem (get. Joannes Buijsers, Maria Thonijssen), zv. Dionisius Vreen en Elisabeth N.N. 3. Helena (Heijlen), * ± 1630, Schimmert , otr. Beek (prot.) : Adamus (Daem) Ruijters, * ± II. Godefridus (Geurt), * ± 1625, Schimmert 1673, tr. ± 1648: Elisabetha Janssen, Schimmert Petrus, volgt III. 2. Winandus, ~ Schimmert 1657 (get. Maria Pincxten, Petrus Vreen), tr. (?): Catharina Everits. 3. Lambertus, ~ Spaubeek (get. Anna Tollenars, Mathias Cuijpers). III. Petrus, * ± 1654, Oud-Valkenburg , tr. (1) kerk Spaubeek (get. Wijnand, Catharia Vroemen): Mechtildis Meijers, ± 1683 ; tr. (2) ± 1684: Joanna Haessen, * ± , Oud-Valkenburg , dv. Arnoldus (Ernen) en Margaretha Daemen. Uit z n 1 e huwelijk : 1. Catharina, ~ R.K. Schimmert (get. Joannes Habets, Johanna ), tr. ± 1717 : Joannes Mevissen. 2. Godefridus, ~ R.K. Schimmert (get. Joannes Hoen, Margaretha Maexen), ald , tr. Spaubeek (get. Leonardus Meijers, Catharina Meijers) : Ida Mulckens/Muijlckens, ~ R.K. Beek (get. Peter Mulckens, Maria Wouters), Schimmert , dv. Joannes en Catharina Haghens. Uit z n 2 e huwelijk: 3. Joanna, * ± 1685, Oud-Valkenburg , tr. R.K. ald (get. Wilhelmus Crúers, Arnoldus Haesen): Joannes Iserlach, ald Winandus, volgt IV. IV. Winandus, * mog. ± , koster Oud-Valkenburg, begr. ald , otr. Gulpen (prot.) , tr. Kerk Margraten R.K (get. Petrus Breckers, Anna Nelissen): Barbara Dubois/Du Bois, * ± 1691, Oud-Valkenburg , dv. Theodorus (Dorus) Du Bous/Debois en Sophia (Lucia) Raijen (Margraten). 1. Joanna, ~ Oud-Valkenburg (get. Joanna Haessen, Joanna Ploúmen, Theodorus Dubois), begr. ald Lucia, ~ Oud-Valkenburg (get. Petrus, Lucia Raeijn, Hubertus )., begr. ald Petrus, ~ Oud-Valkenburg 1717 (get. Judith Haesen, Joanna Ploemen, Theodorus De Bois), begr. ald Theodorus, ~ R.K. lakenburg (get. Catharina Dubois, Anna Dubois, Winandus ), landbouwer/grondeigenaar te Sibbe onder Oud-Valkenburg, ald , tr. Aubel 15

16 (Blg.) (get. Joannes Koekelmans, Joanna Maria Koeckelmans): Helena Kockelmans, ~ R.K. Margraten (get. Ernestus Bessems, Sophia Deckers), ald , dv. Joannes en Anna Deckers. a. N.N., ~ R.K. Oudvalkenburg b. Anna Barbara, ~ R.K. Oud-Valkenburg (get. Wijnandus Swaenen, Maria Catharina Coenjaerts), ald. Sibbe c. N.N., ~ R.K (get. Catharina Wouters), ald Joanna, ~ Oud-Vlakenburg (get. Joanna, Adam Deckers). 6. Petrus, ~ Oud-Vlakenburg (get. Theodorus Conjaerts, Anna Du Bois, Petrus ). 7. Maria, ~ Oud-Vlakenburg (get. Joannes Daemen). 8. Joanna, ~ Oud-Vlakenburg (get. Anna Du Bois, Winandus Vreghen). 9. Joannes, ~ Oud-Vlakenburg Arnoldus, ~ Oud-Vlakenburg (get. Barbara Smolders, Joannes Haessen). 11. Sophia Gertrudis, ~ Oud-Valkenburg (get, Theodorus Du Bois, Gertrudis Smael, Winandus ). 12. Judith, ~ Oud-Vlakenburg (get. Judith Haesen, Catharina Wouters, Simon Vollers), begr. ald == Neef? I. Winandus, * mog. ± 1680, begr. Oud-Valkenburg , tr. (1) Oud Valkenburg (get. Hubertus, Henricus Hecken, Jacobus Jonghen): Maria Dorrgen/Dorren/Dorrhen, begr. ald ; tr. (2) Kerk Oud-Valkenburg (get. Damianius Linckens, Jacobus Jonghen, Theodorus Conjaerts): Barbara Smolders, begr. ald Kinderen uit 1 e huwelijk: 1. Anna, ~ Oud-Valkenburg (get. Catharina Dorren, Clara Cöeslieghen, Hubertus ). 2. Petrus, ~ Oud-Valkenburg (get. Joanna Dorrhen, Edmundus, Joanna Mulenaers, Joannes Hijachinthus Escken), tr.: Maria Joanna Le Keux. a. Joannes Matthias, ~ Oud-Valkenburg, Jan de Doper b. Maximilianus, ~ Oud-Valkenburg, Jan de Doper (get. Maximilianus Snackers, Joanna Dorren, Winandus ). c. Winandus, ~ Oud-Valkenburg, Jan de Doper d. Maria Agnes, ~ Oud-Valkenburg, Jan de Doper e. Andreas Dominicus, ~ Oud-Vlakenburg, Jan de Doper (get. Agnes Snackers, Winandus ). f. Fredericus Joannes Josephus, ~ Oud-Valkenburg, Jan de Doper g. Joanna Maria, ~ Oud-Valkenburg, Jan de Doper Hubertus, ~ Oud-Valkenburg (get. Joanna Maessen, Georgius T?ts), begr. ald Hubertus, volgt II. Kinderen uit z n 2 e huwelijk: 5. Lambertus, ~ Oud-Valkenburg (get. Anna de Wet, Lambertus Smolders, Catharina Smolders, Hubertus ), begr. ald Joannes, ~ Oud-Valkenburg (get. Matthis Gielen, Joanna, Hubertus ), begr. ald Anna Christina, ~ Oud-Valkenburg (get. Barbara Debois, Henricus Krecken), tr. 1742: Thomas Steijns, ~ Schin op Geul , collecteur en schepen te Strucht, Strucht , begr. Schin op Geul , zv. Arnoldus óf Ernesti en Ida Meijs. 16

17 8. Joanna, ~ Oud-Valkenburg (get. Joanna Dubois, Lucas Dullaerts). 9. Barbara, ~ Oud-Valkenburg (get. Christina Vijghen, Lambertus Heuts). 10. Franciscus Hijacithus, ~ Oud-Valkenburg (get. Joanna Le Keux, Franciscus Hector). II. Hubertus, ~ Oud-Valkenburg (get. Vero Catharina Dorrhen, Christiaan Flecken), tr. Oud-Valkenburg (get. Maria Vreuls, Arnoldus Starmans, Matthias ): Elisabeth Starmans. 1. Maria Anna, ~ Oud-Valkenburg (get. Barbara Smolders, Arnoldus Starmans). 2. Winandus, ~ Oud-Valkenburg (get. Maria van der Bingen, Winandus ). 3. Winandus, volgt III. 4. Thomas, volgt III 2. III. Winandus, ~ Oud-Valkenburg (get. Anna Starmans, Winandus ), tr. ald (get. Joanna Dorothea Jacobs, Maximilianus ): Anna Margaritha Joskin. 1. Petrus Andreas, ~ Oud-Valkenburg (get. Maria Agnes, Winandus Le Keux). III 2. Thomas, ~ Oud-Valkenburg (get. Elisabeth Boti, Barbara, Petrus ), Margraten , tr. ald (get. Barbara Willems, Michael a Campo): Maria Sluijsmans, > Maria Elisabeth, ~ Oud-Valkenburg (get. Elisabeth Caenen, Hubertus ). 2. Maria Anna, ~ Oud-Valkenburg (get. Elisabeth Sluijsmans, Thomas Smitsmans), Margraten , tr.: Stephanus Jacobs. 3. Maria Catharina, ~ Oud-Valkenburg (get. Maria Sluijsmans, Maximilianus ), ald , tr.: Jan Pieter Mobers. 4. Joannes Hubertus, ~ Oud-Valkenburg (get. Mechtildis Janssen, Wijnandus Brouwers), Margraten , tr.: Eva Maria Brouwers. 5. Joannes Petrus, ~ Oud-Valkenburg (get. Catharina Sluijsmans, Petrus Sluijsmans). 6. Joannes, ~ Oud-Valkenburg (get. Catharina van Mechelen, Mechtildis Janssen, Joannes Sluijsmans). 7. Wijnandus, ~ Oud-Valkenburg (get. Maria Anna Brouwers, Adamus Mercken), begr. ald Maria Elisabeth, ~ Oud-Valkenburg (get. Elisabeth Kaenen, Petrus Kreuwers). Elisabeth dv. Thomas, is begr. Oud-Valkenburg == Hoensbroek: In Hoensbroek vinden we de volgende gezinnen; let op de tweede doopnaam (Catharina!) en de namen van de getuigen (allen dezelfde!): Foutje bij het overnemen; deze getuigen kunnen onmog. 80 jaren in deze rol zijn! ==kleinkind? 17

18 Egidius, onwettige relatie: Helena Margaretha Vleugels. Kind: 1. Petrus Catharina, ~ Hoensbroek (get. Joanna Thomassen, Anna Catharina Janssen, Joannes Aelphers). == 18

19 4. Nuth, Schinnen: I. Severinus, * Nuth ± 1560, tr. ± 25j. kerk ± 1585: Anna Melkop/Melcop, * mog. Heerlen ± Kinderen uit dit huwelijk: 1. Franciscus, * (?) Nuth ± Theodorus, volgt II. 3. Egidius, ~ Nuth (get. Martinus Melkers, Adam Wijlhelmus, Wijnand Holtbecker). 4. Barbara, ~ Nuth (get. Catharina loco Elisabeth Renckens, Servatius Huntgens loco Egidius Melkop). 5. Arnoldus (Ercken), ~ Nuth (get. Leonard Huntgens loco Joannes Corten, Catharina Keizers), tr.: Maria Gerlings/Geerlins/Gier/Gijsberts. 6. Agnes, ~ Nuth (get. Joannes Severmans uit Heerlen, Maria Hoen, * ± 1550, > 1628). 7. Gertrudis, ~ Nuth (get. Arnoldus, Gertrudis Petri). 8. Renerus, volgt II 2. II. Theodorus (Dirck), * mog. Nuth ± 1585, Nuth , pachter Naanhof te Hoensbroek, tr. Nuth (get. Christianus Wijngarts, Servatius Huntgens): Maria Margaretha Coelen/Keulen (Ceulen/Coelen, Baltis), ~ Nuth , ald , dv. Leonardus Keulen (Baltus) en Maria N.N. Kinderen uit dit huwelijk: 1. Leonardus, volgt III. 2. Godefriedus, * Nuth, ald. 1679, tr.: Klimmen : Barbara Hermans Diebets, * Nuth, Klimmen Severinus, volgt III Baltus, volgt III Egidius Catharina, ~ Hoensbroek II 2. Reinerus, ~ Nuth (get. Matthias Beltgens loco Hubertus Raven, Elisabeth [Tilmans] e.v. Aegidius Melcop), ald , tr. ald. 1637: Maria Packbiers, * ald., ald Kinderen uit dit huwelijk: 1. Joanna, ~ Nuth Arnoldus, ~ Nuth Rochus, ~ Nuth , ald Henricus, volgt III Egidius, ~ Nuth III. Leonardus, * Schinnen ± 1625, tr. ald. kerk (get. Helgerus Fabritius, Matthias Pijls): Catharina Lumpens/Limpens, ~ Schinnen (get. Helena Raemeckers de Bredenraedt, Wilhelmus Straelen), Nagelbeek bij Schinnen , dv. Arnoldus (Ercken) Lumpens en Maria (Mecken) Schaepkens/Schepkers/Scheupkens. 1. Theodorus, volgt IV. 2. Nicolaus, volgt IV Maria, ~ Schinnen, Dionysius (get. Maria Baltis uxor Joannis Scheu..), Hellebroek bij Nuth , tr. (1) Schinnen : Matthias Roox/Roecks/Roux, * Nuth , ald ; tr. (2): Laurentius Horsman. Kinderen uit haar 1 e relatie: 19

20 a. Catharina Roecks/Roux, ~Schinnen b. Leonardus Roecks/Roux, ~ Schinnen Catharina, ~ Schinnen, Dionysius (get. Maria Baggen), vóór Joanna, */~ Schinnen, Dionysius (get. Maria Baggen, Matthias Pijls, Anna Frisschen, Severinus ( ), begr. Schinnen , tr. ald : Ambrosius Aloisius Cremers, * Echt , Schinnen Kinderen uit deze relatie: a. Martinus Cremers, ~ Schinnen b. Maria Cremers, ~ Schinnen c. Anna Cremers, ~ Schinnen d. Theodorus Cremers, ~ Schinnen e. Margaritha Cremers, ~ Schinnen f. Catharina Cremers, ~ Schinnen Catharina, * Schinnen (get. Tilmannus Pricken ( 1689), Anna Frisschen, Joannes Gruijls). 7. Agnes, * Schinnen (get. Gerardus Hermans, Mechtilde Schijfers en Tilmannus Pricken ( 1689). III 2. Severinus (Severen), ~ Nuth (get. Lemmen Brans), begr. Vaesrade bij Nuth , begr. Nuth , tr. ald : Margarethae (Grietgen) Ceulen/Keulen/Collen, ~ ald , ald , dv. Balthasar Ceulen/Keulen/Coelen en Maria Huntgens/Huntiens. Kinderen uit dit huwelijk: 1. Maria, ~ Nuth (get. Arnoldus Hermans, Margaretha Bosch), Hoensbroek , tr. Nuth : Arnoldus Slangen, ~ ald , Hoensbroek Arnoldus, ~ Nuth (get. Leonardus Wolffs, Margaretha Cortten).. 3. Johanna, ~ Nuth (get. Joannes Gruels, Maria Hamers), Bauchem, Geilenkirchen , tr. Ald : Theodorus Hall, * ald.. Kind uit deze relatie: a. Rutger Hall, * Bauchem, Geil;enkirchen , ald Severinus/Renerus, volgt IV 3. III 3. Balthasar (Baltus), ~ Nuth (get. Joannes Corten jr., Maria Meijs), ald (plotseling), tr. (1): Anna Hennekes, * Nuth; tr. (2) ald : Maria Hoerckens. Uit z n 1e huwelijk: 1. Gertrudis, ~ Nuth Uit z n 2e huwelijk: 2. Anna, ~ Nuth Maria, ~ Nuth Guilielmus, ~ Nuth III 4. Henricus/Hendrik, ~ Nuth , vilder, begr. Hoensbroek , tr. ald.: Gertrudis Margaretha Wingaerts/Cremers/Kerkhoffs, * Nuth. 9 Kinderen uit z n huwelijk: 20

21 1. Joannes (Joes), ~ Hoensbroek (get. Joanna Thomassen, Anna Catharina Janssen, Joannes Aelphers), St. Geertruid Henricus, ~ Hoensbroek (get. Joanna Thomassen, Anna Catharina Janssen, Joannes Aelphers), St.Martens-Voeren (Blg.) , tr. ald : Anna Heusen Mans. 3. Petrus, ~ Hoensbroek (get. Joanna Thomassen, Anna Catharina Janssen, Joannes Aelphers), Klimmen , tr. Wijnandsrade : Elisabeth Schouteten/Scholtissen, * ald , Klimmen Barbara Catharina Elia (Berbe), ~ Hoensbroek (get. Joanna Thomassen, Anna Catharina Janssen, Joannes Aelphers), wo. Akerstraat, lang en smal van gezicht en zeer mager, oud in de 60 jaren, complice, tr. ald : Matthijs/Matthias Petrus Ponts/Pons, * Breberen/Gangelt ± 1690, wo. Hoensbroek, zv. Gregorius Ponts en Maria van Iseren; vilder in Hoensbroek, een der voornaamste leiders der Bokkerijders; gearresteerd , medeplichtig aan roofmoord en ± 2 dozijn inbraken en diefstallen, geradbraakt en verbrand Hoensbroek Hun kinderen: a. Ida Ponts, ~ Hoensbroek , terechtgesteld Echt opgehangen, tr. Aken Pinksteren 1741: Joannes Honnofs, * ± 1720, vilder, terechtgesteld St.Joost, Echt (met een tang eerst een stuk van z n tong afgeknipt, daarna levend verbrand), wo. ald., zv. Peter (vilder te Aken) en Anna Gertrudis Ponts. b. Johannes Ponts, ~ Hoensbroek , vilder, terechtgesteld te Rekem (Blg.) zomer 1743 opgehangen, tr. z n halve nicht: Anna Gertrud Ponts, complice en eene groote dievinne, verbannen uit Hoensbroek, dv. Jan, vilder te Eschweiler. c. Peter Ponts, ~ Hoensbroek , vilder, terechtgesteld ald geradbraakt. d. Gertrudis Ponts, ~ Hoensbroek , tweeling, complice. e. Henricus/Hendrik Ponts, ~ Hoensbroek , redelijck lanck van postuur, wel gesett, rondt van aengesicht, ende bleekachtigh van coleur, swaert heel recht hair, bl;au ooge, groot ende puntachtige naes, stevigh van beenen ende armen, vilder, complice, gevlucht. f. Maria Ponts, terechtgesteld, ~ Hoensbroek , dick, swaer ende lanck van postuur, roodt van aensicht, swaert hair, blauw van oghen, tr.: Peter Cörvers, vilder van Puffendorf. g. Anna Margaretha Ponts, ~ Hoensbroek , bleek gelaat en tamelijk lang, complice. h. Matthias Ponts, ~ Hoensbroek , blozende jongeman met een rond gezicht; hij had een spraakgebrek en stotterde, verhuisde naar Lontzen (Blg.) en tr. ald.: Anna Maria Brand, vilder. i. Meisje Ponts, * ± 1728, tr.: Dirk, vilder op de Lommelenberg onder Klimmen 5. Godefrides, ~ Hoensbroek (get. Joanna Thomassen, Anna Catharina Janssen, Joannes Aelphers), Hoensbroek Andreas/Arnoldus/Aereth Catharina, ~ Hoensbroek (get. Joanna Thomassen, Anna Catharina Janssen, Joannes Aelphers), vilder te Gulpen bij Crapoel, complice, Brunssum , tr. (1): Margaretha Cörvers; tr. (2) Brunssum : Maria Offermans, * Eygelshoven , Brunssum Kind uit z n 2e relatie: a. Mathias, ~ Brunssum Catharina Catharina, ~ Hoensbroek 01/ /88 (get. Joanna Thomassen, Anna Catharina Janssen, Joannes Aelphers), Ümbach-over-Worms terechtgesteld, tr. (2) Eijgelshoven 1734: Nicolaes Elven, zadelmaker, vilder, ~ Ubach over Worms 1680 óf te Oberzeuzheim, Nassau, wo. Rötsch bij Groenstraat tot hij haar in 1741 verliet, hij werd gearresteerd , aan een paal gewurgd en verbrand op de heide bij de grens met Heerlen a. Joannes Elven. b. Barbara Elven, ~ Hoensbroek Renerus, ~ Hoensbroek (get. Joanna Thomassen, Anna Catharina Janssen, Joannes Aelphers), vilder te Waltwilder bij Hasselt, complice, ald , tr.: Caecilia/Cecile Cörvers/Kurvers alias Heuveners, * Waltwilder. a. Martinus, ~/ Waltwilder (Blg.) b. Joannes, ~ Waltwilder (Blg.) , ald

Wapen: In blauw drie zilveren ketels. Helmteken: een zwaan in natuurlijke kleur met geheven vlucht. Wapenspreuk: Pax in bello. 1

Wapen: In blauw drie zilveren ketels. Helmteken: een zwaan in natuurlijke kleur met geheven vlucht. Wapenspreuk: Pax in bello. 1 1 BEMELMANS (Maastricht) Wapen: In blauw drie zilveren ketels. Helmteken: een zwaan in natuurlijke kleur met geheven vlucht. Wapenspreuk: Pax in bello. 1 Alliantiewapen Bemelmans Coenegracht boven de poort

Nadere informatie

Fragment-Genealogie fam. Schei(j)en 1

Fragment-Genealogie fam. Schei(j)en 1 Fragment-Genealogie fam. Schei(j)en 1 I Martinus SCHEIJEN, gedoopt 1 januari 1661 te Schin op Geul, overleden 6 maart 1746 te Schin op Geul, 85 jaar oud. Martinus is getrouwd op 20 april 1681 te Schin

Nadere informatie

Fragment-genealogie Smeets (3)

Fragment-genealogie Smeets (3) Fragment-genealogie Smeets (3) XI-1 ANNA MARIA SMEETS geboren te Schin op Geul t.o. de kerk en aldaar gedoopt 30 december 1770, dochter van WIJNANDUS SMEETS [X-2] en CHRISTINA LOOGEN. Zij huwde te Schin

Nadere informatie

Gegevens zijn afkomstig uit

Gegevens zijn afkomstig uit sers en uys '0) 4) 31 5) OVERZICHT wasvrouw schoenmaker bediende strodekker pastoor gerechtsbode arbeider sijn hoefsmid Staat.. Tijd Woonplaats ~..".' INWONERS der of beneden Kinderen 32 komst Ouderdom

Nadere informatie

1 Sophia Coumans, gedoopt op 20 maart 1723 in Schimmert 2 Joannes Coumans, gedoopt op 8 maart 1725 in Schimmert,volgt onder 11.

1 Sophia Coumans, gedoopt op 20 maart 1723 in Schimmert 2 Joannes Coumans, gedoopt op 8 maart 1725 in Schimmert,volgt onder 11. FRAGMENT-GENEALOGIE fam.coumans ICoemans I Nicolas Coumans mogelijk afkomstig uit Schinnen Hij was gehuwd met Catharina Muijlkens. Uit dit huwelijk o.a: 1 Sophia Coumans, gedoopt op 20 maart 1723 in Schimmert

Nadere informatie

Fragment genealogie fam. Ruijpers Schin op Geul

Fragment genealogie fam. Ruijpers Schin op Geul Fragment genealogie fam. Ruijpers Schin op Geul Zover bekend op dit moment is de stamvader van de fam. Ruijpers afkomstig uit Berg en Terblijt. Daar werd op 23 febr 1728 gedoopt Willem Reupdrs. Hij huwde

Nadere informatie

BEWONERS EN/OF EIGENAREN

BEWONERS EN/OF EIGENAREN Wie woonde waar? (7) In deze aflevering van "Wie woonde waar 1" bekijken we een deel van Strucht. De gegevens werden in kaart gebracht door Fon Weusten, waarbij gebruik werd gemaakt van de volgende archiefbronnen:

Nadere informatie

Kwartierstaat van Joke Ackermans. Generatie I. 1. Joke Ackermans, Generatie II

Kwartierstaat van Joke Ackermans. Generatie I. 1. Joke Ackermans, Generatie II Kwartierstaat van Joke Ackermans Generatie I 1. Joke Ackermans, Generatie II 2. Wiel (Willibrordus Ignatius) Ackermans, 3. Maria (Maria Gerardina Angelina) Hodiamont, Generatie III 4. Sjo (Jozef) Ackermans,

Nadere informatie

6 Catharina Bemelmans, gedoopt op 21 november 1727 in Nuth. 7 SeNatius Bemelmans, gedoopt op 2 november 1731 in Nuth, volgt onder V.

6 Catharina Bemelmans, gedoopt op 21 november 1727 in Nuth. 7 SeNatius Bemelmans, gedoopt op 2 november 1731 in Nuth, volgt onder V. FRAGMENT GENEALOGIE FAM. BEMELMANS I Theodorus Bemelmans Hij was gehuwd met Maria N.N. 1 Severinus Bemelmans, gedoopt op 10 april 1628 in Nuth, volgt onder 11. 2 Balthasar Bemelmans, gedoopt in maar! 1631

Nadere informatie

Fragment-genealogie Smeets (2)

Fragment-genealogie Smeets (2) Fragment-genealogie Smeets (2) IX-1 MARIA ANNA SMETS dochter van NICOLAUS SCHMETS [VIII] en CATHARINA SCHOUTETEN, werd geboren te Strucht en 17 augustus 1702 gedoopt te Schin op Geul. Van haar zijn geen

Nadere informatie

In deze aflevering van "Wie woonde waar?" bekijken we het resterende Strucht, gelegen àan de"dorpstraat".

In deze aflevering van Wie woonde waar? bekijken we het resterende Strucht, gelegen àan dedorpstraat. Wie woonde waar? (8) In deze aflevering van "Wie woonde waar?" bekijken we het resterende Strucht, gelegen àan de"dorpstraat". deel van De gegevens werden in kaart gebracht door Fon Weusten waarbij gebruik

Nadere informatie

Genealogie van Reinier NOLDUS

Genealogie van Reinier NOLDUS Genealogie van Reinier NOLDUS Uitgezocht door: Lucien Pijper, Rijksweg 52, 5941 AE Velden I.1 Reinier NOLDUS. Gehuwd met Maria JANSSEN. 1. Anna Maria NOLDUS, gedoopt op 28 november 1790 te Venlo (getuige(n):

Nadere informatie

Fragment-genealogie fam. van den Hove Schin op Geul

Fragment-genealogie fam. van den Hove Schin op Geul Fragment-genealogie fam. van den Hove Schin op Geul De naam Van de fam. van den Hove komt in de archieven van de euregio veelvuldig voor. In de 15de en 16de eeuw is het een bekende naam in de omgeving

Nadere informatie

Genealogie van Francis Philip AQUINA. Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden

Genealogie van Francis Philip AQUINA. Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden Genealogie van Francis Philip AQUINA Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden I.1 Francis Philip AQUINA. Gehuwd voor de kerk ca 1785 Dorothea Maria JANSSEN. 1. Maria Catharina AQUINA,

Nadere informatie

De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van

De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van door 1 mei 2016 De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van Generatie 1 1. Jacob Jasperszoon Ulden Van. Generatie 2 2.

Nadere informatie

Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 10 juli 2015 onder nr MSR 015 D

Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 10 juli 2015 onder nr MSR 015 D Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 10 juli 2015 onder nr MSR 015 D Generatie 1 I. GILLIS VAN DUEREN, meisenier 10 januari 1647 (str. Jan Gillisjan den ouden en Jan Gillisjan den

Nadere informatie

Parenteel van Jean CREMERS

Parenteel van Jean CREMERS Parenteel van Jean CREMERS I II IIIa IIIb IIIc Jean CREMERS. Gehuwd met Maria CREMERS. 1. Agnes CREMERS, gedoopt (RK) op 30-05-1718 te Bingelrade (LB). 2. Joannes CREMERS (zie II 1). Joannes CREMERS, geboren

Nadere informatie

Fragment-genealogie familie Smeets (4)

Fragment-genealogie familie Smeets (4) Fragment-genealogie familie Smeets (4) Gerard van Hoof Vervolg XII-3: Franciscus Josephus SMEETS Uit het tweede huwelijk van Franciscus Josephus SMEETS met Anna Elisabeth Hendrica STASSEN werden verder

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Joannes Antonius Bakker, geb. 1773, overl. 26-11-1838 te Nijmegen. Huwelijksregister R.K. Statie der Minderbroeders Nijmegen 1659-1811 (RBS 1224/281) Van beroep winkelier. Hij trouwde

Nadere informatie

Genealogie van Joannes HANGHS. Door: Lucien Pijper Rijksweg 52, 5941 AE Velden

Genealogie van Joannes HANGHS. Door: Lucien Pijper Rijksweg 52, 5941 AE Velden Genealogie van Joannes HANGHS Door: Lucien Pijper Rijksweg 52, 5941 AE Velden I.1 Joannes HANGHS, begraven op 10 november 1774 te Weert. Gehuwd voor de kerk op 7 februari 1768 te Weert (RK) (getuige(n):

Nadere informatie

De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege)

De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) door 11 november 2016 De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) Generatie 1 1. Arnoldus Jacobus Legius

Nadere informatie

I Antonius Frints, geboren voor 1689.

I Antonius Frints, geboren voor 1689. Fragment-genealogie fam. Frijns (Frints) Jas Grot! tekent over de afkomst van de naam Frijns in een artikel in Veldeke' volgende op: "Severinus, ooit een zeer gangbare doopnaam het in onze contreien, heeft

Nadere informatie

Voorwoord. Paul Stevens. Opmerkingen en vragen:

Voorwoord. Paul Stevens. Opmerkingen en vragen: Voorwoord. Deze stamboom van de familie Ritzen in Einighausen is onderdeel van het project Einighausen 1700-2000 van ondergetekende. Dit project beoogt o.a. de relaties tussen de verschillende families

Nadere informatie

De nakomelingen van Hubert Gielen

De nakomelingen van Hubert Gielen een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Hubert Gielen door 16 mei 2017 De nakomelingen van Hubert Gielen Generatie 1 1. Hubert Gielen, zoon van Joannes Petrus Gielen en Maria Cornelia Senden,

Nadere informatie

Een vriendenschaar van zwagers (1920) Martin Cleven

Een vriendenschaar van zwagers (1920) Martin Cleven Een vriendenschaar van zwagers (1920) Martin Cleven Van links naar rechts: Gehuwd met: 1. Frederik Aarts Catharina Vergoossen 2. Pieter Cleven Gertrudis Vergoossen 3. Naardus Vergoossen Gertruda de Haan

Nadere informatie

De kwartierstaat van Maria Gertruda Smeets

De kwartierstaat van Maria Gertruda Smeets een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Maria Gertruda Smeets door 3 januari 2017 De kwartierstaat van Maria Gertruda Smeets Generatie 1 1. Maria Gertruda Smeets, dochter van Johan Hendrik

Nadere informatie

De nakomelingen van Andreas Adamus Diederen

De nakomelingen van Andreas Adamus Diederen een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Andreas Adamus Diederen door 16 mei 2017 De nakomelingen van Andreas Adamus Diederen Generatie 1 1. Andreas Adamus Diederen, zoon van Peter Nicolaas

Nadere informatie

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ouders 2 Joannes Stepanus Stevens X Joanna Adriana Sijmonssen Antwerpen - 02/03/1659 Geboren 02/12/1652 Zundert - 21/09/1681 Gehuwd Zundert - [< 1697] Overleden - 2.1 Maria X1 Gerardus Paschaelis Adriaensen

Nadere informatie

Volders, Joseph Christiaan Lambert, partners * Margraten Margraten

Volders, Joseph Christiaan Lambert, partners * Margraten Margraten Vaarts, Maria (zr. Juliana) * 2-1-1824 Margraten + 19-1-1890 Vaassen, Maria Agnes, partner Vleugels * 13-1-1892 Margraten + 21-8-1965 Maastricht, begr. in Margraten Vaessen, Egon, partner Delahaye Conny

Nadere informatie

Fragment-genealogie fam. Pasmans

Fragment-genealogie fam. Pasmans Fragment-genealogie fam. Pasmans Pasmans is waarschijnlijk een herkomstnaam van pas(ch) hetgeen weide, beemd betekent en stamt van het Latijnse pascuum (Jos Crott: Familienamen in Limburg). Bij de volkstelling

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Adrianus de Keijser, geb. te Gastel. Afkomstig uit Gastel. Hij trouwde Petronilla Boerkens, getrouwd 07-01-1759 te Halsteren. i. Anna de Keijser, geb. 09-10-1759 te Halsteren. Getuigen

Nadere informatie

Stamboomverschil Rens van der Heijden en Rini van der Heijden. Vraag: Welke Lambertus is met Helena Aert der Kinderen getrouwd?.

Stamboomverschil Rens van der Heijden en Rini van der Heijden. Vraag: Welke Lambertus is met Helena Aert der Kinderen getrouwd?. Stamboomverschil Rens van der Heijden en Rini van der Heijden Vraag: Welke Lambertus is met Helena Aert der Kinderen getrouwd?. Inleiding De stambomen zijn onafhankelijk van elkaar gemaakt. Het vergelijken

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie. Derde generatie

Eerste generatie. Tweede generatie. Derde generatie 1. Antonius van Berkel. Hij trouwde Petronella Keth. 2. i. Peter van Berkel geb. 1788. Eerste generatie Tweede generatie 2. Peter van Berkel, geb. 1788, overl. 29-03-1865 te Uden. Hij trouwde Cornelia

Nadere informatie

De pastoors van Einighausen

De pastoors van Einighausen 2011 2 e druk De pastoors van Einighausen John Claessens Einighausen september 2011 2 e druk november 2012 Inhoud Inleiding 3 Aegidius Joseph Schijns 3 Frans Louis Jongen 4 Rutger Hubert van de Venne 6

Nadere informatie

Generatie I. Generatie II

Generatie I. Generatie II Generatie I 1 Lambertus de WIT. Zoon van Leonardus de WIT (de With) (zie 2) en Gertrude van den HEUVEL (zie 3). Gedoopt op 12 oktober 1796 te Uden (getuige(n): Wilhelmus van den Heuvel en Helena Lamberti).

Nadere informatie

Hoofdstuk 2-06 Naamgenoten: Kempen, Heinsberg, Melick

Hoofdstuk 2-06 Naamgenoten: Kempen, Heinsberg, Melick Laatste bewerking E.R. van Crugten c, 30 januari 2014. http://www.crugten.nl erwin@crugten.nl Henricus van/von Chruchten/Crüchten/Kruchten/Krüchten, * ± 1719, Karken 23-08-1791, tr. Rurkempen kerk St.Nicolaus

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Cornelius van Loon, geb. 18-07-1718 te Wouw. Hij trouwde Dijmphna van Tilborgh. i. Paulina van Loon, geb. 12-04-1748 te Essen. ii. Anna Maria van Loon, geb. 04-05-1750 te Essen. iii.

Nadere informatie

Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van de akten in de parochieregisters van Leuven, aangevuld met enkele andere bronnen.

Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van de akten in de parochieregisters van Leuven, aangevuld met enkele andere bronnen. Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van de akten in de parochieregisters van Leuven, aangevuld met enkele andere bronnen. Een 24-tal akten konden niet worden geplaatst en deze zijn achteraan

Nadere informatie

Kanaal van Deurne Afwateringskanaal 1861

Kanaal van Deurne Afwateringskanaal 1861 1859 Geboren, gestorven, getrouwd en scheepvaart in Meijel Vanaf 1854 kende peeldorp Meijel volop scheepvaart. Daarvoor was in 1853 immers de Noordervaart uitgediept en de Helenavaart gegraven. In 1861

Nadere informatie

Genealogische gegevens over de familie Nicolaes

Genealogische gegevens over de familie Nicolaes Genealogische gegevens over de familie Nicolaes van Kanne naar Maastricht * Gemeentewapen voormalige gemeente OudVroenhoven Het hierna volgend overzicht omvat informatie over de afstamming van mijn schoonmoeder

Nadere informatie

Werkdocument Sassenus v2.1 Pagina 1 van 14 Gemaakt op 15 maart 2008 Peter Crombecq

Werkdocument Sassenus v2.1 Pagina 1 van 14 Gemaakt op 15 maart 2008 Peter Crombecq Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van de klappers van de akten in de parochieregisters van Leuven, aangevuld met enkele andere bronnen. Een 20-tal akten konden niet worden geplaatst en

Nadere informatie

De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven

De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven door 2 mei 2016 De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven Generatie 1 1. Cornelis van Werkhoven. Hij is getrouwd (1) op 23 mei

Nadere informatie

16 Christiaan Huberti Schrickx. Hij is gedoopt op in Groot-Zundert.

16 Christiaan Huberti Schrickx. Hij is gedoopt op in Groot-Zundert. Generatie 5 ( betovergrootouders ) 16 Christiaan Huberti Schrickx. Hij is gedoopt op 26-03-1757 in Groot-Zundert. Afbeelding 11 RK Doopboek Groot-Zundert Christiaan is overleden, 37 jaar oud. Hij is begraven

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Adrianus Cornelis de Wael. Hij trouwde Barbara Peeters, getrouwd 30-03-1682 te Roosendaal, overl. >1714. i. Marinus de Wael, geb. 19-01-1683 te Roosendaal, overl.

Nadere informatie

De kwartierstaat van Marie Adolf Edmond Joseph Rubens

De kwartierstaat van Marie Adolf Edmond Joseph Rubens een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Marie Adolf Edmond Joseph Rubens door 4 maart 2017 De kwartierstaat van Marie Adolf Edmond Joseph Rubens Generatie 1 1. Marie Adolf Edmond Joseph Rubens,

Nadere informatie

DEEL 1 GENERATIE 1 Overtuigend bewijs van verdere afstamming via: - Parochieregisters Malderen.

DEEL 1 <VAN ASSCHE> GENERATIE 1 Overtuigend bewijs van verdere afstamming via: - Parochieregisters Malderen. Aanvraagdossier FRANS J.M. VAN ASSCHE Mechelen Geregistreerd op 15 augustus 2016 onder nr MSR 035 Aanvraag op basis van afstamming van volgende geregistreerde meiseniers: - Gheert van den Bloke 17 juli

Nadere informatie

De naam Hodiamont is ontleend aan het plaatsje gelegen ten zuidwesten van Battice in de Belgische provincie Luik.

De naam Hodiamont is ontleend aan het plaatsje gelegen ten zuidwesten van Battice in de Belgische provincie Luik. FRAGMENT-GENEALOGIE fam. Hodiamont De naam Hodiamont is ontleend aan het plaatsje gelegen ten zuidwesten van Battice in de Belgische provincie Luik. (fragment "Nieuwe en nauwkeurige Kaart van de drie Landen

Nadere informatie

I Jean GROVEN, afkomstig uit Herne St.Hubertl.

I Jean GROVEN, afkomstig uit Herne St.Hubertl. Fragment-genealogie fam. Groven Schin op Geul I Jean GROVEN, afkomstig uit Herne St.Hubertl. Jean was gehuwd met Clementine Claesen. Uit dit huwelijk o.a.: 1 Joannes GRaVEN, geboren op 12 oktober 1776

Nadere informatie

De nakomelingen van Rombout LIPS

De nakomelingen van Rombout LIPS een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Rombout LIPS door 5 mei 2016 De nakomelingen van Rombout LIPS Generatie 1 1. Rombout LIPS, is geboren rond 1390 te Bavel, Noord-Brabant, Nederland. Generatie

Nadere informatie

Blad 2. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) Overgrootouders/betovergrootouders

Blad 2. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) Overgrootouders/betovergrootouders Blad 2 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Overgrootouders/betovergrootouders Website: Stamboom familie Van den Berg > Kwartierstaat van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) Blad 2 Generatie

Nadere informatie

De nakomelingen van Joannes Diepenbroek

De nakomelingen van Joannes Diepenbroek een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Joannes Diepenbroek door 7 maart 2017 De nakomelingen van Joannes Diepenbroek Generatie 1 1. Joannes Diepenbroek, is geboren rond 1766 en is gedoopt

Nadere informatie

16 Dec Eerste generatie. 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR

16 Dec Eerste generatie. 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR Eerste generatie 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA. 1720. hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR. 1752. 2. i. Frederik Willem Bernard 2 Schimmel geboren op CA. 1 april 1752.

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Johan Caspar Busch. Hij trouwde Veronica Theresia Wassenaar. 2. i. Benedictus Busch geb. 1754. Tweede generatie 2. Benedictus Busch, geb. 1754 te Utrecht, overl. 24-01-1827 te Groningen.

Nadere informatie

De nakomelingen van Johannes(is) Arien van Dieden (Dieten)

De nakomelingen van Johannes(is) Arien van Dieden (Dieten) een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Johannes(is) Arien van Dieden (Dieten) door 13 november 2016 De nakomelingen van Johannes(is) Arien van Dieden (Dieten) Generatie 1 1. Johannes(is) Arien

Nadere informatie

Overzicht Peeters. Peeters, Peters Wilts; uit Venlo. Pe(e)ters uit Venlo? o.a. Op Lovendael

Overzicht Peeters. Peeters, Peters Wilts; uit Venlo. Pe(e)ters uit Venlo? o.a. Op Lovendael 1 Overzicht Peeters Start 2011 Bewerkt jan 16 Naam doc V Peeters Peeters, Peters Wilts; uit Venlo xy.1 Henricus Peeters uit Venlo huwt Velden 12-1-1655 met Petronella, dochter van Martinus Rodden. Getuigen

Nadere informatie

Parenteel van Wouter Brokx

Parenteel van Wouter Brokx Parenteel van Wouter Brokx 1 Wouter Brokx. Hij is begraven op 30-09-1706 in Gilze (nbr,nld). Wouter trouwde met Adriana Adrianus van den Erven. Kinderen van Wouter en Adriana: 1 Adrianus Wouter Brokx.

Nadere informatie

De nakomelingen van Kerstien Schrader

De nakomelingen van Kerstien Schrader een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Kerstien Schrader door 4 mei 2016 De nakomelingen van Kerstien Schrader Generatie 1 1. Kerstien Schrader, is geboren rond 1615. Hij is dagloner van beroep.

Nadere informatie

De nakomelingen van Johanna Jan Verberne

De nakomelingen van Johanna Jan Verberne een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Johanna Jan Verberne door 8 augustus 2017 De nakomelingen van Johanna Jan Verberne Generatie 1 1. Johanna Jan Verberne, dochter van Jan Verberne en Johanna

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH RIETDIJK 19 Arie van den Bogaart een landbouwer uit Schijndel is in 1832 de eigenaar van dit huis (sectie: E130). Hij bezit ook het huis er naast Rietdijk D (verdwenen

Nadere informatie

Werkgroep Genealogie

Werkgroep Genealogie Werkgroep Genealogie De werkgroep bestaat uit Bart van Schijndel en Anny Janssen. doelstelling: A. Het adviseren van (aankomende) genealogen. Voor vragen kunt u terecht bij de werkgroep. Gegevens uit het

Nadere informatie

van Laar, Jan * Margraten Maastricht, begr. in Margraten

van Laar, Jan * Margraten Maastricht, begr. in Margraten van Laar, Agnes * 13-10-1913 Margraten + 17-12-1944 Margraten? van Laar, Albert, partner Huijnen * 15-8-1924 Margraten + 2-1-1980 Wijlre, begr. in Margraten van Laar, Aloïs, partner Vaessens * 16-2-1925

Nadere informatie

Waar mogelijk zijn verwijzingen naar de aktes in bovenstaande registers, in de bijlagen per persoon opgenomen.

Waar mogelijk zijn verwijzingen naar de aktes in bovenstaande registers, in de bijlagen per persoon opgenomen. Voorwoord. Deze stamboom van de familie Wagemans in Einighausen is onderdeel van het project: Einighausen 1700-2000 van ondergetekende. Dit project beoogt o.a. de relaties tussen de verschillende families

Nadere informatie

Waar mogelijk zijn verwijzingen naar de aktes in bovenstaande registers, in de bijlagen per persoon opgenomen.

Waar mogelijk zijn verwijzingen naar de aktes in bovenstaande registers, in de bijlagen per persoon opgenomen. Voorwoord. Deze stamboom van de familie Dohmen in Einighausen is onderdeel van het project Einighausen 1700-2000 van ondergetekende. Dit project beoogt o.a. de relaties tussen de verschillende families

Nadere informatie

AALST (NBr), klapper DTB. Uit het genealogisch archief van Hendrik Nillesen. Klapper van de Doop-, Trouw- en Begrafenisboeken

AALST (NBr), klapper DTB. Uit het genealogisch archief van Hendrik Nillesen. Klapper van de Doop-, Trouw- en Begrafenisboeken file://e:\aalst%20(nbr),%20klapper%20dtb.htm pagina 1 van 170 AALST (NB) [NLD] Klapper van de Doop-, Trouw- en Begrafenisboeken (De onderlinge klappers samengevoegd tot één alfabetisch register) Uit het

Nadere informatie

Staat van de bevolking van Süsterseel opgesteld en ondertekend door Godfridt Meulenbergh, agent, op 23 fructidor an 7 (9 september 1799).

Staat van de bevolking van Süsterseel opgesteld en ondertekend door Godfridt Meulenbergh, agent, op 23 fructidor an 7 (9 september 1799). Volkstelling gemeente Süsterseel in 1799 Staat van de bevolking van Süsterseel opgesteld en ondertekend door Godfridt Meulenbergh, agent, op 23 fructidor an 7 (9 september 1799). Nr. Naam, Voornamen, Leeftijd,

Nadere informatie

9 Aandeelhouders 13 augustus 1912 oprichtingsakte no. 140.

9 Aandeelhouders 13 augustus 1912 oprichtingsakte no. 140. Invulformulier Ondernemers (1) Ondernemers A. Kerngegeven (vital data + familierelaties) 9 Aandeelhouders 13 augustus 1912 oprichtingsakte no. 140. 1 IJzergieter. Familienaam, voornamen, titel(s): van

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Adriaan Steur, overl. 04-09-1786 te Hontenisse. Hij trouwde Elisabeth Bal, getrouwd 19-08-1780 te Hontenisse, geb. 17-04-1749 te Ossenisse, overl. 15-08-1802 te Hontenisse. 2. i. Pieter

Nadere informatie

Werkdocument Crobeck v1.0 Pagina 1 van 10 Gemaakt op 13 maart 2008 Peter Crombecq

Werkdocument Crobeck v1.0 Pagina 1 van 10 Gemaakt op 13 maart 2008 Peter Crombecq Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van parochieregisters en akten van de burgerlijke stand. De bedoeling van deze publicatie is andere genealogen informatie aan te reiken zodat deze aangevuld

Nadere informatie

De nakomelingen van Jacobus Aen Den Poel

De nakomelingen van Jacobus Aen Den Poel een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jacobus Aen Den Poel door 14 november 2016 De nakomelingen van Jacobus Aen Den Poel Generatie 1 1. Jacobus Aen Den Poel, is geboren voor 26 november

Nadere informatie

Matthias van Eijsden, omstreeks 1624 geboren in Maastricht, oudste bekende voorouder van Alberta Hendrika Antonia Jouai

Matthias van Eijsden, omstreeks 1624 geboren in Maastricht, oudste bekende voorouder van Alberta Hendrika Antonia Jouai een genealogieonline publicatie Matthias van Eijsden, omstreeks 1624 geboren in Maastricht, oudste bekende voorouder van Alberta Hendrika Antonia Jouai door 9 maart 2016 Matthias van Eijsden, omstreeks

Nadere informatie

Waajen, Mia, partner Wiermans * Maasniel Margraten

Waajen, Mia, partner Wiermans * Maasniel Margraten Waajen, Mia, partner Wiermans *29-12-1929 Maasniel +5-1-2011 Margraten Wagner, Maria Anna Crescentia, zuster Maria * 8-1-1910 Berlijn + 3-1-1939 Tegelen Generosa Walraven, Odilia, partner Bisscheroux *

Nadere informatie

Genealogie van Caspar Clement uit Merkelbeek

Genealogie van Caspar Clement uit Merkelbeek 1 Genealogie van Caspar Clement uit Merkelbeek I.1 Caspar CLEMENT, soldaat in Franse dienst, + op 29-11-1795 te Merkelbeek. Gehuwd voor de kerk op 30-04-1765 te Merkelbeek met Maria Elisabeth MEELS (Meens,

Nadere informatie

Theodorus Hoefs ( )

Theodorus Hoefs ( ) Theodorus Hoefs (1855- eigen code : ouders : Hubertus Hoefs (1808-1878) Theodora Rutten (1811-1873) Theodorus Hoefs is geboren op 6 mei 1855 te Uden BSG Uden 1855-66 : In het jaar eenduizend acht honderd

Nadere informatie

8 Lucas GERDERS, Jeneverbrander, gedoopt (RK) 1710 te Vechta (DU),

8 Lucas GERDERS, Jeneverbrander, gedoopt (RK) 1710 te Vechta (DU), Stamreeks van Machiel GEERDERS Uitgezocht door: Pijper Lucien Rijksweg 52, NL 5941 AE Velden Generatie I 8 Lucas GERDERS, Jeneverbrander, gedoopt (RK) 1710 te Vechta (DU), begraven op 31-08-1750 te Schiedam.

Nadere informatie

KAMPS Broeksittard. Elisabeth Goetgen; Andreas Banens, Adrana Schroten; Joannes Banens, Maria Janssen; Joannes Backhuijs, Catharina Banens.

KAMPS Broeksittard. Elisabeth Goetgen; Andreas Banens, Adrana Schroten; Joannes Banens, Maria Janssen; Joannes Backhuijs, Catharina Banens. KAMPS Broeksittard Inleiding: Dit geslacht verschijnt omstreeks 1713 in Broeksittard. De naam Kamps komt in de omgeving veel voor, o.a. in Sittard, Gangelt, Stein en Maastricht. Van de vier bekende geslachten

Nadere informatie

Anderhalve eeuw in Oisterwijk. Vugts Vugts

Anderhalve eeuw in Oisterwijk. Vugts Vugts Vugts Anderhalve eeuw in Oisterwijk 148. Vugts Aart Adriaan Vugts en Johanna Peter Vrients zijn 7 november 1784 voor de oisterwijkse dominee getrouwd. Aart of Arnoldus heet bij zijn eerste huwelijk geboren

Nadere informatie

Bestand : C:\PG30\NL\DATA\BRESSERS Datum : Selectie : 'Personen in parenteel van GREGORIUS GERRITS CLOOSTERMANS [3244]' Sortering : Per tak

Bestand : C:\PG30\NL\DATA\BRESSERS Datum : Selectie : 'Personen in parenteel van GREGORIUS GERRITS CLOOSTERMANS [3244]' Sortering : Per tak Fragment parenteel van GREGORIUS GERRITS CLOOSTERMANS Bestand : C:\PG30\NL\DATA\BRESSERS Datum : 17-04-2017 Selectie : 'Personen in parenteel van GREGORIUS GERRITS CLOOSTERMANS [3244]' Sortering : Per

Nadere informatie

PERCEELEIGENAREN OP DE DOMMELAKKERS MET HUN ARTIKELNUMMER EN PERCEELNUMMERS. Bron : Kadaster digileggersysteem

PERCEELEIGENAREN OP DE DOMMELAKKERS MET HUN ARTIKELNUMMER EN PERCEELNUMMERS. Bron : Kadaster digileggersysteem PERCEELEIGENAREN OP DE DOMMELAKKERS MET HUN ARTIKELNUMMER EN PERCEELNUMMERS Bron : Kadaster digileggersysteem Art. nr naam voornamen beroep woonplaats perceelnrs 448 wed.spierings Hendrik (1832) St.Michielsg.

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN

BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN In deze bijlage bevinden zich drie overzichten en een kaart: 1: Tijdlijn en overzicht van de wasserijen van Van der Weiden tussen 1755

Nadere informatie

BEWONERS EN/OF HUISEIGENAREN

BEWONERS EN/OF HUISEIGENAREN Wie woonde waar? (9) In deze laatste aflevering van "Wie woonde waar?" bekijken we het vroeger bij Schin op Geul behorende St. Pieter, kasteel Oost en hoeve Euverem. De gegevens werden in kaart gebracht

Nadere informatie

CALDIES (Béziers) Waals Hervormd

CALDIES (Béziers) Waals Hervormd CALDIES (Béziers) Inleiding: Willem Caldies 1 (Waals Herv., gen. I) afkomstig van Béziers in Frankrijk, werd poorter van Amsterdam op 3 dec. 1739, maar reeds twee jaar later vestigde hij zich te Maastricht.

Nadere informatie

De nakomelingen van Henricus Petri Waals

De nakomelingen van Henricus Petri Waals een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Henricus Petri Waals door 11 november 2016 De nakomelingen van Henricus Petri Waals Generatie 1 1. Henricus Petri Waals, zoon van Petrus Waals. Hij is

Nadere informatie

Begraafplaats Sint Pieter bij Maastricht.

Begraafplaats Sint Pieter bij Maastricht. Voormalig Carmelitessenklooster aan de Bleekerij te Sint Pieter bij Maastricht. In de jaren 1977-1978 werd dit klooster gesloopt ten behoeve van de bouw van de Parkresidentie ten zuiden van de Kennedybrug.

Nadere informatie

Joannes Jacobus Stallenberg * Simpelveld ca. 1690 & Agnes Vyschers

Joannes Jacobus Stallenberg * Simpelveld ca. 1690 & Agnes Vyschers 1 LIJN FRIED rond 1548 0.a. Frans Strolenberg 1912 1989 Venray MariaA.Rongen 197 kinderen Johannes Petrus Josephus Stralenberg 29-9-1764 19-12-1824 Kerkrade 1-10-1786 Maria Elisabetha Josepha Strack Christianus

Nadere informatie

Takken Carolus en August. Rond 1932, Geduld Overwint, met o.a. Aug. Dellaert, P. Dellaert, P. Doens, Arn. Dellaert. Camiel en Eugene, getrouwd in

Takken Carolus en August. Rond 1932, Geduld Overwint, met o.a. Aug. Dellaert, P. Dellaert, P. Doens, Arn. Dellaert. Camiel en Eugene, getrouwd in Tak Johanna. Geboren: na het huwelijk van 27 november 1838 tussen Johannes en Carolina, wordt op 23 december 1839 Johanna Maria Jacoba Dellaert geboren, als 1e kind. Tak Johanna. Huwelijk: op 1-5-1862

Nadere informatie

Parenteel van Joannes Hubertus (jan hubert)

Parenteel van Joannes Hubertus (jan hubert) pagina 1 van 5 Parenteel van Joannes Hubertus (jan hubert) Vos 1 87 1 Joannes Hubertus (jan hubert) Vos (afb. 1 ) is geboren op 03-07-1852 in Eckelrade, zoon van Wilhelmus Vos en anna Pleumeeckers. Joannes

Nadere informatie

Het armenbos. door Paul Lammeretz

Het armenbos. door Paul Lammeretz Het armenbos door Paul Lammeretz In de tweede helft van 1800 was het een slechte tijd voor de mensen. De lichamelijke conditie van grote delen van de Nederlandse bevolking was slecht; jonge en oude mensen,

Nadere informatie

www.vorstenbosch-info.nl

www.vorstenbosch-info.nl OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HONDSTRAAT 4 Jan Rut Kluijtmans koopt op 24-12-1792 een huis en aangelag, gestaan en gelegen op Vorstenbosch onder Nistelrode, groot 2 L, 45 R, van Maria Sijmen Rijkers,

Nadere informatie

Stamboom dossier. Petronella (Pieta) Theodora Schoenmakers ( ) Gehuwd Johan Bloemen ( )

Stamboom dossier. Petronella (Pieta) Theodora Schoenmakers ( ) Gehuwd Johan Bloemen ( ) Stamboom dossier Petronella (Pieta) Theodora (1906-1996) Gehuwd Johan Bloemen (1907-1986) Update 1.3 150518 door Ir. René A.M. Martens RI Msc Geboren Boxmeer - 29 mei 1906 Vader: Theodorus (1862-1945)

Nadere informatie

Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen)

Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen) Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen) 1 Willem van Dielen. Willem trouwde met Margaretha Cocken. Kind van Willem en Margaretha: 1 Jan van Dielen, geboren in Bergen. Volgt 1.1. 1.1 Jan van Dielen

Nadere informatie

Reeks kaften vervolledigen de Kwartierstaat Vreven (van kw12.tot kw1025) : Kaft Johannes Vreven (kw16) x Maria Elisabeth Claes (kw17) Lummen

Reeks kaften vervolledigen de Kwartierstaat Vreven (van kw12.tot kw1025) : Kaft Johannes Vreven (kw16) x Maria Elisabeth Claes (kw17) Lummen Genealogie Vreven/Haesevoets/Den Ruyter Kaft Kwartierstaat Vreven (paarse kleur) - Is zeer uitgebreid. Van kw1 tot kw+/- 10000 Reeks kaften vervolledigen de Kwartierstaat Vreven (van kw12.tot kw1025) :

Nadere informatie

Archief 8 Persoonsregistraties van nakomelingen van Willem Ver(h)ausdonck (Helmond)

Archief 8 Persoonsregistraties van nakomelingen van Willem Ver(h)ausdonck (Helmond) 8 XI Henrica Verhausdonck Dopeling Henrica Verbeeck. Vader Joannus Antonius Verbeeck Moeder Henrica Verhausdonck Getuige Henricus Verbeeck en Margarita van der Sanden Plaats Helmond Datum RK doop 19-04-1746

Nadere informatie

landbouwster, Poppel 22/8/1807 (dochter van Joannes Ruts, landbouwer en Elisabeth Van Gils, landbouwster)

landbouwster, Poppel 22/8/1807 (dochter van Joannes Ruts, landbouwer en Elisabeth Van Gils, landbouwster) H Antonius Haagen, landbouwer, Poppel 10/9/1819 (zoon van Nicolaas Haagen Poppel 22/6/1839 en Allegonda Bocx landbouwster) xx Poppel 4/4/1850 Elisabeth Keysers, landbouwster, Poppel 1/10/1826 (dochter

Nadere informatie

Parenteel van Gommert Pietersen van Geel

Parenteel van Gommert Pietersen van Geel Parenteel van Gommert Pietersen van Geel 1 Gommert Pietersen van Geel is geboren in 1624 in Zevenbergen. Gommert is Notitie bij overlijden van Gommert: Overleden rond 1676. Gommert: (1) trouwde, 24 of

Nadere informatie

De nakomelingen van Joannes (Jean) Wolf(f)

De nakomelingen van Joannes (Jean) Wolf(f) een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Joannes (Jean) Wolf(f) door 1 mei 2016 De nakomelingen van Joannes (Jean) Wolf(f) Generatie 1 1. Joannes (Jean) Wolf(f), is geboren in 1761 te t Nassausche/Nassau

Nadere informatie

De nakomelingen van Jacobus Burgers

De nakomelingen van Jacobus Burgers een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jacobus Burgers door 16 juni 2016 De nakomelingen van Jacobus Burgers Generatie 1 1. Jacobus Burgers, zoon van Burchardus Burgers en Mechtildis van Bergeren,

Nadere informatie

Bestand : C:\PG30\NL\DATA\VANKAN1 Datum : 03-02-2012 Selectie : 'Personen in parenteel van Maria Adeleijdis VANKANNE [253]' Sortering : Per generatie

Bestand : C:\PG30\NL\DATA\VANKAN1 Datum : 03-02-2012 Selectie : 'Personen in parenteel van Maria Adeleijdis VANKANNE [253]' Sortering : Per generatie Parenteel van Maria Adeleijdis VANKANNE Bestand : C:\PG30\NL\DATA\VANKAN1 Datum : 03-02-2012 Selectie : 'Personen in parenteel van Maria Adeleijdis VANKANNE [253]' Sortering : Per generatie I.1 Maria Adeleijdis

Nadere informatie

Genealogie van Hermans

Genealogie van Hermans Genealogie van Hermans Dit fragment van een kaart van Hendrik Verhees uit 1794 toont de streek tussen Tilburg en Turnhout. Op de kaart vinden we onder meer Goirle, Hilvarenbeek, Ravels (B.), Weelde (B.),

Nadere informatie

TAK VAN JOANNES BAPTIST PUTTEMANS - DEEL II Broer van VII Matthias Puttemans DEEL I door Richard Puttemans

TAK VAN JOANNES BAPTIST PUTTEMANS - DEEL II Broer van VII Matthias Puttemans DEEL I door Richard Puttemans TAK VAN JOANNES BAPTIST PUTTEMANS - DEEL II Broer van VII Matthias Puttemans DEEL I door Richard Puttemans VII.bis7 Joannes Baptist Puttemans x 09.07.1793 Anna Catharina Robberechts 04.08.1760 Steenhuffel

Nadere informatie

De kwartierstaat van Petrus Johannes Jacobs

De kwartierstaat van Petrus Johannes Jacobs een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Petrus Johannes Jacobs door 1 augustus 2017 De kwartierstaat van Petrus Johannes Jacobs Generatie 1 1. Petrus Johannes Jacobs, zoon van Henricus Johannes

Nadere informatie