Interim Management Rijk. Tijdelijkheid die blijft! resultaat. dienstverlening. kracht. ondernemen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Interim Management Rijk. Tijdelijkheid die blijft! resultaat. dienstverlening. kracht. ondernemen"

Transcriptie

1 Interim Management Rijk Tijdelijkheid die blijft! resultaat ondernemen dienstverlening kracht

2 verbinden dienstverlening resultaat ondernemen kracht

3 Interim Management Rijk Tijdelijkheid die blijft! De samenleving verandert razendsnel. Dat vergt een slagvaardige Rijksoverheid die haar expertise flexibel inzet in projecten, programma s, veranderprocessen en uitvoeringstrajecten. Interim Management Rijk (IMR) ondersteunt u hierbij met professionele interim-managers die het Rijk van binnenuit kennen. Interim Management Rijk is onderdeel van de business unit Interim Rijk van De Werkmaatschappij van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Wij zijn als rijksbrede pool van interimmanagers (schaalniveau 12 tot en met 16) actief binnen de hele Rijksoverheid. Denk aan departementen die zelf geen interim-managers in huis hebben, interdepartementale organisaties en de Hoge Colleges van Staat. In nauwe samenwerking met I-Interim Rijk en de andere interim-pools binnen de zogenoemde rijkspoolcirkel (zie leveren wij u voor elke plek de beste kandidaat. Interim Management Rijk richt zich op algemeen management, I-Interim Rijk focust op ICT-opdrachten. Onze mensen zijn actief binnen beleidsontwikkeling, bedrijfsvoering uitvoering en inspectie. Mensen en organisaties die functioneren Wij zijn slagvaardig, concreet, ontkokerd, prikkelend, ontbureaucratiserend en werken met een minimum aan papier. Onze kernwaarden: vertrouwen, samenwerken, mensen laten doen waar ze goed in zijn, flexibiliteit, vernieuwing en blijvend resultaat voor de samenleving. Bij het laatste hoort dat we onze resultaten borgen. Pas daarna vertrekken we naar de volgende opdracht binnen de rijksorganisatie. Interim Management Rijk: - helpt maatschappelijke vraagstukken op te lossen door uw flexibiliteit te verhogen en nieuwe werkvormen toe te passen; - verbetert het functioneren van mensen en groepen binnen uw organisatie; - helpt de inzet van externe managers binnen de overheid terug te dringen; - is een platform voor managementontwikkeling en organiseert professionalisering en uitwisseling. De beste match Opdrachtgever, opdracht en interim-manager moeten bij elkaar passen. Daarom besteden wij veel aandacht aan de intake van uw opdrachten. Wij maken heldere afspraken over resultaten, deadlines, beschikbare middelen, kosten en evaluatiemomenten. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Interim Management Rijk is: Onafhankelijk & Betrokken: wij combineren een professionele, externe blik met interne Rijkskennis en praktijkervaring. Wij hebben visie en overtuigingskracht. We zijn begaan met mensen en de publieke zaak. Klantgericht & Authentiek: mensen zijn ons aangrijpingspunt. Wij doorgronden uw vraag zonder onszelf te verliezen. Wij werken vanuit kracht en overtuiging. Zakelijk & Persoonlijk: wij maken heldere afspraken met u over opdracht en resultaat. Goede relaties en persoonlijke contacten zijn daarbij belangrijk. Interim-management is en blijft mensenwerk. 3 Interim Management Rijk

4 Kwaliteitsborging en klanttevredenheid Interim Management Rijk staat voor kwaliteit. Mensen kunnen pas na selectie en een assessment toetreden tot de pool. Alle IMR-managers hebben een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) of -ambitiedocument, dat aan de basis ligt van een opleidingsplan. Jaarlijks worden persoonlijke resultaatsafspraken vastgelegd (personal commitment statements). Om deze afspraken na te komen, reserveert iedereen tijd voor zaken als (collectieve) opleidingen, intervisie, schaduwmanagement, coaching, en training van onszelf en van andere managers. Zo borgen we onze kwaliteit en houden we het IMR-palet veelkleurig. De uitvoering van de opdracht wordt beoordeeld door de opdrachtgever. Op basis van de afgesproken criteria beoordeelt hij tussentijds en na afloop van de opdracht het geleverde resultaat. De klanttevredenheid van onze opdrachten wordt gewaardeerd op ruim een 8. Wij brengen: Flexibiliteit & Resultaat: wij leveren op maat, met aandacht voor proces en inhoud. De inzet is tijdelijk, het resultaat is blijvend. Zo wordt u écht geholpen. Creativiteit & Discipline: wij combineren creativiteit met een strakke planning, hard werken en volharding. Afspraak is afspraak. Professionaliteit & Ontwikkeling: wij houden onze kennis en ervaring actueel en zijn op veel terreinen gecertificeerd. Wij optimaliseren het lerend vermogen van uw en onze organisatie. Dat doen we via empowerment, door goed te communiceren en met aandacht voor ons zelfbewustzijn. Bij Interim Management Rijk kunt u terecht voor: implementatie- en verandermanagement; programma- en projectmanagement; interim management; en procesbegeleiding en -interventie. Wij besteden ongeveer 85 procent van onze capaciteit aan managementopdrachten, de overige 15 procent gaat naar procesbegeleiding en -interventie. Onze opdrachten zijn vrij gelijkmatig verdeeld over de verschillende domeinen: beleidsontwikkeling, bedrijfsvoering, uitvoering en inspectie. Kosten De tarieven van Interim Management Rijk zijn gebaseerd op de integrale kostprijs in het baten-lastenstelsel en de overheidstarieven (Hafir). Voor lange opdrachten op het gebied van implementatie- en verandermanagement, programma- en projectmanagement, en interim management hanteren wij maandtarieven. Deze hangen af van de grootte van de opdracht en factoren als deeltijd en verlof. Voor korte opdrachten (vooral op het terrein van procesbegeleiding en -interventie) hanteren wij uurtarieven. Nadere afspraken over tarieven en betaling worden gemaakt bij de intake. 4 Interim Management Rijk

5 Agnes van der Aa - Projectleider één (administratieve) werkgever Rijksdienst, programma Compacte Overheid - Kwartiermaker/hoofd afdeling Geschilbeslechting Huurcommissie - Hoofd Bedrijfsvoering Huursubsidie - Projectleider afbouw Huursubsidie Kapitaal van de organisatie: medewerkers. Maak van een complexe opdracht een behapbaar geheel. Faseer. Els Broekhuijzen - Projectleider nationale crisisoefening 2011 bij het Nationaal Crisiscentrum - Projectleider Toekomstverkenning ministerie VROM - Adviseur dgobr met betrekking tot aansturing Baten-lastendiensten - Projectleider lokale en regionale klimaatinitiatieven - Coach van een managementteam Structureert en brengt rust. Houdt overzicht en zorgt voor resultaat. Betrokken bij mensen en inhoud. Wil van Delft - Programmamanager programma uitvoering met ambitie (PUmA, omgevingsdiensten) - Kwartiermaker nieuwe Rijksorganisatie BES-eilanden - Kwartiermaker programma Schoon en Zuinig - Kwartiermaler programma Huisvesting statushouders Is in staat om snel problematiek te doorgronden en de juiste aanpak, op maat, te realiseren. Hilde Dijkema - Deelprojectleider implementatie functiehuis bij ministerie van VWS - Hoofd Traineebureau ministerie van VROM - Reorganisatietraject VROM, ZEUS Mensgericht en betrouwbaar. 5 Interim Management Rijk

6 Karin Disselen - Waarnemend directeur Management Development Beleid ABD - Reorganisatie Algemene Inspectiedienst - Hoofd afdeling Werkgelegenheidsprojecten en Arbeidsmarktbeleid Sector Werken, Gemeente Den Haag. - Mede initiatiefnemer Internationale HRD Conferentie The learning Society for sustainable development Van woorden naar daden. Jacques Handelé en - Beroepstrots Rijksambtenaar - Procesadviseur en -begeleider onder andere voor Missie en Visietraject ministerie I&M, Klimaat Roadmap Tientallen dag-, proces- en teambegeleidingsopdrachten - Directeur directie Strategie en Beleid VROM Inspectie Het juiste en het goede gesprek. Betrokken, creatieve, originele en ervaren reisgenoot. Karen Hauber en - Programmamanager kwaliteit en organisatie DG WWI, BZK - Projectleider Flexibele arbeidsvormen - Roadmap 2050, procesadviseur en begeleider - Coach en mediator arbeidsconflicten - Programmaleider Maatschappelijke Stage, Ministerie OCW - Voorzitter beheergroep Gemeente Utrecht/24u dak- en thuislozen Doen wat nodig is om hetgeen er daadwerkelijk speelt helder te krijgen en verder te brengen. Jos van Iersel - Trekker Financiële Administratie EC O&P in oprichting - Adviseur cultuurtraject Dienst Automatisering van de Tweede Kamer - Programmamanager aansluiting SZW op P-Direkt - Directeur a.i. Verbond Sectorwerkgevers Overheid - Programmamanager Strategie van een faculteit van Universiteit Leiden Met overzicht en lef analyseren, structureren, betrekken en doorvoeren. 6 Interim Management Rijk

7 Robert Jansen - Transitiemanager bij VijfkeerBlauw - Programmadirecteur Antwoord voor burgers. BZK,Ictu - Programmadirecteur Contact Center Overheid, AZ,BZK - Programmamanager Samenwerking Uitvoering Rijksbrede Communicatie, VoRa, AZ RVD Verandermanagement. Gewoon beginnen. Annelieke Kwak - Programmamanager inrichting centrale eenheid Experticecentrum Organisatie en Personeel Rijk (EC O&P) - Manager Flexchange - Manager Interdepartementale Post- en Koeriersdienst (IPKD) - Verandermanager directie P&O (VROM) Rustbrenger in stressvolle periodes. Vlottrekken van complexe (beleids- en uitvoerings)processen. Brede interesse, in mensen, thema s, beleid, uitvoering en ondersteuning. Liane Lankreijer - Projectleider vorming unit algemeen beleid DGM - Diverse procesbegeleidingsopdrachten - Verandermanager in VROM kleiner en beter - Projectleider verkenning en borging duurzame bedrijfsvoering VROM - Teambegeleiding Veelzijdig en verbindend, Enthousiast en betrokken, Open en mensgericht. Jantien Lievense - Teamleider bij de Nationale Ombudsman - Hoofd Cluster secretariaten CIBG, Ministerie van VWS - Directiesecretaris Bestuursondersteuning ministerie van VROM - Faciliteren training Politieke Dimensie Verbinden, mensgericht, gemotiveerd en motiverend, pragmatisch en veel plezier! 7 Interim Management Rijk

8 Wally van Maanen en - Verandermanager 4 FM - Procesbegeleider missie/visie traject ministerie van I&M - Hoofd Uitvoering Huurcommissie, VROM/DG Wonen - Plv. directeur De Werkmaatschappij BZK - Teamcoach en sparringpartner 4 FM/BZK Iemand met veel invloed, geen meeloper, goed in tegendenken, vertrouwenwekkend, kan goed luisteren en confronteren, gericht op resultaat met prag matische aanpak. Margreet Neefjes en - Verandermanager Accountmanagement provincie Zuid-Holland - Procesbegeleiding, teambegeleiding - Projectleider Cultuurveranderings-estafette VROM - Programmacoördinator Integriteit VROM - Verandertraject beleidsteam Bodem & Water Open, analytisch, onconventioneel. Rogier Oet en - Projectleider (o.a. voor de kinderrechtenmonitor) bij De Kinderombudsman - Diverse bemiddelingen als NMI registermediator - Programmamanager schoon & veilig (drink)water, VROM-Inspectie - Clustermanager programmadirectie Wijken, ministerie voor WWI - Hoofd Beleid & Strategie van de Rijksgebouwendienst Mens- en resultaatgericht, onafhankelijk en betrokken. Voor échte verandering! Jip Op den Kamp - Projectleider Aansturingsrelatie Groenservice Provincie Zuid-Holland - Directeur Huurcommissie, DG WWI - Directeur Noordzee bij Rijkswaterstaat - Verankeringsmanager Programmadirectie Mooi Nederland bij DG Ruimte Snelle strategische analyse, meestal op een provocatief coachende manier gebracht. Optimistisch enthousiasme. 8 Interim Management Rijk

9 Ton Oudenhuijsen en - Projectleider kwaliteit programma PUmA (vorming RUD s) - Gateway-review e-mjv - Programmatisch werken - Programmamanager P-direkt voor VROM - Coördinator Verwijs Index Risicojongeren (VIR) - Programmamanager BES voor VROM Betrouwbaar. Annemiek Scholten - Programmamanager Compacte Rijksdienst 2: Shared Service Centra P&O - Programmamanager vorming directie Informatievoorziening VROM - Programmamanager Vitaliteit - Programmamanager implementatie directie P&O VROM/interimmanager Talentontwikkeling - Interimmanager PM Algemene Rekenkamer Gedreven door groei van mens en organisatie. Sanne Slegtenhorst en - Projectleider bij de Rijksacademie voor Bedrijfsvoering - Coördinatie IMV procesbegeleidingsopdrachten - Teamcoaching case-managers Huurcommissie - Faciliteren functiehuis Defensie - Door feedback sessies in (diverse) teams weer openheid creëren in onderlinge communicatie Procesbegeleiding door vertragen en verdiepen. Olaf Stoel - Projectleider financiën programma PUmA (vorming RUD s) - Hoofd afdeling projecten (stedenbouw), gemeente Den Haag - Projectleider NEC rapportage 2008 t.b.v. de Europese Commissie - Hoofd dienstbureau VROM-Inspectie Resultaatgerichte doener met managementvaardigheden. 9 Interim Management Rijk

10 Rick Stuyling de Lange en - Programmamanager organisatiegericht huisvesten ministerie van Veiligheid & Justitie - Coaching en teamontwikkeling - Risicomanagement transitie van de huursubsidie naar Belastingdienst - Reorganisatie staf en bedrijfsvoeringsfuncties VROM, Vernieuwing Rijksdienst - Plv. directeur Onderzoeksdirectie Algemene Rekenkamer Als het niet kan zoals het moet, moet het zoals het kan. Jaap Verhoeven en - Manager bij het integratieteam ministerie van IenM - Project- en Programmamatig werken onderdeel havenmeesterschap - Ontwerp en realisatie van De Werkmaatschappij - Programma Wendbaarheid (thema professionalisering project- en programmamanagement) Resultaatgericht, met oog voor mensen en proces. Teamspeler. Silvia van Buuren en - Ondersteuner Intercoach - Ondersteuner Interim Management Rijk Opdrachten uit verleden - Ondersteuner VROM-traineeprogramma Loyaal, rechtvaardig en betrouwbaar. Petra van Harpen en - Ondersteuner Interim Management Rijk - Projectondersteuner Management Drives Opdrachten uit het verleden - Ondersteuner Interim Management VROM Vrolijk, flexibel, klantgericht. 10 Interim Management Rijk

11 Annelien Wisselink - Hoofd Interim Management Rijk - Hoofd Interim Management VROM - Hoofd Beleid en Communicatie Huurcommissie - Hoofd Personeels- en Management Ontwikkeling - Programmamanager Transitie Huursubsidie naar Belastingdienst Verbinder met ziel en zakelijkheid. Meer weten of Interim Management Rijk inhuren? Hoofd Interim Management Rijk Annelien Wisselink. Tel: , mail: Ondersteuning Interim Management Rijk Petra van Harpen. Tel: , , mail: Adres Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De Werkmaatschappij, Interim Management Rijk Wilhelmina van Pruisenweg 52, 2595 AN Den Haag Postbus 20011, 2500 EA Den Haag Website U vindt ons op intranet in het Rijksportaal Op internet via (onder de rijkspools) Of via verbinden dienstverlening resultaat ondernemen kracht 11 Interim Management Rijk

12 Slagvaardig, concreet, ontkokerd, prikkelend, ontbureaucratiserend en werken met een minimum aan papier. Vertrouwen, samenwerken, mensen laten doen waar ze goed in zijn, flexibiliteit, vernieuwing en blijvend resultaat voor de samenleving. Interim Management Rijk Tijdelijkheid die blijft! Meer informatie? Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De Werkmaatschappij, Interim Management Rijk Postbus EA Den Haag t U vindt ons op intranet in het Rijksportaal Op internet via (onder de rijkspools) Of via Folder 2012

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN HET ANTWOORD OP UW VRAGEN Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Sterk in Ontwikkeling

Sterk in Ontwikkeling Sterk in Ontwikkeling Advies Training Interim Uw doelen waarmaken Uw doelen Onze opdrachtgevers hebben doelen op verschillende vlakken, bijvoorbeeld: - betere resultaten; - tevreden klanten of tevreden

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag. Motie Schinkelshoek

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag. Motie Schinkelshoek Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Inlichtingen José Nelis T 070-426 7566 F Uw kenmerk Onderwerp Motie Schinkelshoek 1 van 8 Aantal bijlagen 0 Bezoekadres

Nadere informatie

Ervaring Interimmanagement en coaching bij GEA, vanaf 2011. Openbaar Ministerie maart 2015 - juli 2015

Ervaring Interimmanagement en coaching bij GEA, vanaf 2011. Openbaar Ministerie maart 2015 - juli 2015 Persoon & aanpak Mijn expertise ligt in HRM en managementvraagstukken, specifiek mobiliteit, talentmanagement en verander- en professionaliseringstra jecten. Op strategisch en operationeel niveau, met

Nadere informatie

ÉÉN VAN ONZE EXPERTS

ÉÉN VAN ONZE EXPERTS ÉÉN VAN ONZE EXPERTS Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste uit

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Netwerk instroom mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij Rijk en Rijksdiensten

Netwerk instroom mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij Rijk en Rijksdiensten Netwerk instroom mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij Rijk en Rijksdiensten Stand op 30 oktober 2014 Voor vragen: Thomas van Andel ta@kl.nl Marja van der werf marja.werf@minbzk.nl Sandra Jellema

Nadere informatie

Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten

Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten Het gemak waarmee sommige organisaties interimmers aan het werk houden verbaast ons wel eens. De essentie van waar interim management om draait

Nadere informatie

Horizontaal Toezicht op eigen kracht

Horizontaal Toezicht op eigen kracht Donderdag 21 september 2017 Horizontaal Toezicht op eigen kracht Sylvia Verhoef, directeur Margriet van der Meijden, senior adviseur Opbouw Inleiding Horizontaal toezicht Onze visie: Horizontaal toezicht

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Profiel. Unithoofd (financieel) beleid & advies. 1 juni 2015. Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel

Profiel. Unithoofd (financieel) beleid & advies. 1 juni 2015. Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Profiel Unithoofd (financieel) beleid & advies 1 juni 2015 Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Voor meer informatie over de functie Piet Roodenburg, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS Talent wins games Teamwork & Intelligence wins championships Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS Live begins at the end of your comfort zone Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Profiel. Verandermanager beleid. 27 mei 2015. Opdrachtgever Ieder(in)

Profiel. Verandermanager beleid. 27 mei 2015. Opdrachtgever Ieder(in) Profiel Verandermanager beleid 27 mei 2015 Opdrachtgever Ieder(in) Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

interim-professionals voor Finance & Control

interim-professionals voor Finance & Control Veel omzet draaien, maar toch weinig verdienen? Niet beschikken over de juiste managementinformatie? Ineens geconfronteerd worden met liquiditeitsproblemen? Een ervaren interim-manager kan u bijstaan om

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS 1+1=3 Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Agenda. Voorstellen. Eerste poging en Lessons learned 2006. Nieuwe aanpak 2007-2011. Doorzettingskracht. Bestuurlijke moed?!

Agenda. Voorstellen. Eerste poging en Lessons learned 2006. Nieuwe aanpak 2007-2011. Doorzettingskracht. Bestuurlijke moed?! Track 4: Bestuurlijke moed Les 1 t/m 10 Opbouw P-Direkt Beschouw het als een verandertraject Drs Sylvia Bronmans MCM, directeur P-Direkt Jan Willem Boissevain, partner Logica 20 januari 2011 Agenda Voorstellen

Nadere informatie

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Organisatieadvies Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Procesmanagement Uw bedrijfsprocessen inzichtelijk, efficiënt en onder regie Opleiding en training Praktijkgerichte en actuele

Nadere informatie

Profiel. Verander manager beleid. 22 oktober 2015. Opdrachtgever Ieder(in)

Profiel. Verander manager beleid. 22 oktober 2015. Opdrachtgever Ieder(in) Profiel Verander manager beleid 22 oktober 2015 Opdrachtgever Ieder(in) Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon 088 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

Dé specialist voor werk bij de overheid

Dé specialist voor werk bij de overheid Dé specialist voor werk bij de overheid Sinds 1999 hebben wij ervaring in het ondersteunen van organisaties in de publieke sector bij het oplossen van personele vraagstukken op het vakgebied Ruimtelijke

Nadere informatie

Young Executive bij Boer & Croon

Young Executive bij Boer & Croon Young Executive Management Young Executive bij Boer & Croon Amsterdam 2015 Dit rapport is bestemd voor de organisatie van de opdrachtgever. Verspreiding en reproductie van (delen van) dit rapport buiten

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Profiel. Teamleider Zorg en Wonen. 23 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour

Profiel. Teamleider Zorg en Wonen. 23 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour Profiel Teamleider Zorg en Wonen 23 april 2015 Opdrachtgever InteraktContour Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06-2900 47 45 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Profiel. Hoofd (financieel) Beleid & Advies. 22 december 2015. Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel

Profiel. Hoofd (financieel) Beleid & Advies. 22 december 2015. Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Profiel Hoofd (financieel) Beleid & Advies 22 december 2015 Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Voor meer informatie over de functie Piet Roodenburg, adviseur Leeuwendaal (tot 8 januari) Marcel

Nadere informatie

MASTERCLASS VERANDEREN MET VENSTERS. Vensters voor bedrijfsvoering

MASTERCLASS VERANDEREN MET VENSTERS. Vensters voor bedrijfsvoering MASTERCLASS VERANDEREN MET VENSTERS Vensters voor bedrijfsvoering ACHTERGROND MASTERCLASS VERANDEREN MET VENSTERS Een totaalbeeld van uw bedrijfsvoering in één oogopslag.. ICTU heeft in samenwerking met

Nadere informatie

Mobiliteit: kans of moet-je?

Mobiliteit: kans of moet-je? Mobiliteit: kans of moet-je? Martine Kooreman/Jan Bos UBR EC O&P Workflow Programma Introductie Positie Expertisecentrum Organisatie & Personeel Mobiliteit bij het Rijk Kader VWNW-beleid Rijk Rolverdeling

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

IB-Governance bij de Rijksdienst. Complex en goed geregeld

IB-Governance bij de Rijksdienst. Complex en goed geregeld IB-Governance bij de Rijksdienst Complex en goed geregeld Even voorstellen Carl Adamse Even voorstellen Frank Heijligers Bestaat de Rijksdienst Ministeriële verantwoordelijkheid Grondwet art. 44 lid 1

Nadere informatie

Datum 27 april 2009 Betreft Toetreding bedrijfseenheden bij de Werkmaatschappij per

Datum 27 april 2009 Betreft Toetreding bedrijfseenheden bij de Werkmaatschappij per > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorziter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag DGOBR BDGOBR Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20011 2500

Nadere informatie

Profiel. Directeur ad interim. Stichting Hulst Voor Elkaar. 29 juni Opdrachtgever Hulst voor Elkaar

Profiel. Directeur ad interim. Stichting Hulst Voor Elkaar. 29 juni Opdrachtgever Hulst voor Elkaar Profiel 29 juni 2016 Opdrachtgever Hulst voor Elkaar Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl Niets uit

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Kwalitatief, effectief praktisch en resultaatgericht

Kwalitatief, effectief praktisch en resultaatgericht Kwalitatief, effectief praktisch en resultaatgericht OrganisatieGroei OrganisatieGroei begeleidt en ondersteunt al meer dan 10 jaar opdrachtgevers bij het doorvoeren van veranderingen (groei) die leiden

Nadere informatie

Curriculum Vitae Eva van de Pas

Curriculum Vitae Eva van de Pas Curriculum Vitae Eva van de Pas Profiel Na een carrière van 10 jaar in diverse HR functies in profit en non profit organisaties, ben ik sinds 2005 werkzaam als interim HR professional. Vanuit mijn visie

Nadere informatie

Profiel. Manager ICT. 4 augustus Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht

Profiel. Manager ICT. 4 augustus Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht Profiel Manager ICT 4 augustus 2016 Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 0629004723 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Change. Making Change Happen!

Change. Making Change Happen! Change MANaGEMENT Making Change Happen! 2 Uw organisatie verandert. Vaak onder druk van de markt, aandeelhouders of belanghebbenden. Maar soms gewoon omdat u zelf gelooft dat het beter kan. Het merendeel

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

Reclassering Nederland. hoofd Personeel & Organisatie en Financiën

Reclassering Nederland. hoofd Personeel & Organisatie en Financiën Reclassering Nederland hoofd Personeel & Organisatie en Financiën Profiel 'hoofd Personeel & Organisatie en Financiën' bij Reclassering Nederland te Utrecht Algemeen Reclassering Nederland is een onafhankelijke

Nadere informatie

Jacques-Paul van Meel [1966]

Jacques-Paul van Meel [1966] Beroepservaring Interim-management, projectmanagement, implementatiemanagement, verandermanagement, procesbegeleiding, organisatieadvies, coaching, procesinrichting, contractonderhandelingen Persoon en

Nadere informatie

door Wrijving ontstaat Glans Portfoliomanagement & PMO bij de Nationale Politie door Jan Pieter Mook

door Wrijving ontstaat Glans Portfoliomanagement & PMO bij de Nationale Politie door Jan Pieter Mook door Wrijving ontstaat Glans Portfoliomanagement & PMO bij de Nationale Politie door Jan Pieter Mook Opening 1. Introductie Menti vraag 1 2. Opzet Nationale Politie & IV organisatie Menti vraag 2 3. Inrichting

Nadere informatie

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES HUDSON RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT DE BESTE PROFESSIONALS VOOR SALES, MARKETING, HR EN GENERAL MANAGEMENT Ze zijn schaars: professionals

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Rijksbrede aanbesteding Interim-management en organisatieadvies (72852)

Rijksbrede aanbesteding Interim-management en organisatieadvies (72852) Rijksbrede aanbesteding Interim-management en organisatieadvies (72852) Nota van Inlichtingen 2 samenvatting en overzicht deelnemende organisatieonderdelen 14 augustus 2015 Gezien de veelheid aan vragen

Nadere informatie

InterCoachCompact 2014

InterCoachCompact 2014 InterCoachCompact 2014 ubr intercoach InterCoach is het expertisecentrum voor collegacoaching binnen de overheid. We leiden collega s op tot coach. Alle collega s van rijksoverheid, provincies en gemeenten

Nadere informatie

Experts in resultaatgericht HRM

Experts in resultaatgericht HRM Experts in resultaatgericht HRM HRM CONSULTANCY - DEVELOPMENT CENTER - E-HRM SYSTEEM 1 MENSEN BEPALEN UW RESULTAAT VISIE STRATEGIE DOELEN Steeds vaker wordt vastgesteld dat de wijze waarop het menselijk

Nadere informatie

De Compacte Rijksdienst

De Compacte Rijksdienst De Compacte Rijksdienst Veranderingen in het ITlandschap; wat betekent dat voor de markt? Leveranciersdag 1 november 2011 Jan Flippo DG Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk Directie Informatievoorziening

Nadere informatie

Een jong initiatief van ervaren organisatieontwikkelaars die hun kennis, kunde en drive exclusief inzetten voor organisaties in de kinderopvang.

Een jong initiatief van ervaren organisatieontwikkelaars die hun kennis, kunde en drive exclusief inzetten voor organisaties in de kinderopvang. StatusKO Een jong initiatief van ervaren organisatieontwikkelaars die hun kennis, kunde en drive exclusief inzetten voor organisaties in de kinderopvang. StatusKO Organisatieontwikkeling PPS 01-01-2010

Nadere informatie

Theo Maarhuis Consultancy

Theo Maarhuis Consultancy Theo Maarhuis Consultancy INTERIM MANAGEMENT ADVIES & COACHING CONTACT 06 445 200 83 info@theomaarhuisconsultancy.nl WEBSITE www.theomaarhuisconsultancy.nl www.interimmanagementenadvies.nl Theo Maarhuis

Nadere informatie

MADE IN HOLLAND ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE

MADE IN HOLLAND ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- MADE IN HOLLAND De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE ------------------------------------INHOUD------------------------------------

Nadere informatie

Profielschets. Twee leden Raad van Toezicht (RvT) Het ABC

Profielschets. Twee leden Raad van Toezicht (RvT) Het ABC Profielschets Twee leden Raad van Toezicht (RvT) Het ABC Het ABC Baarsjesweg 224, 1058 AA Amsterdam 12 april 2017 1 Het ABC Het ABC is een ambitieus en innovatief expertisecentrum voor het onderwijs in

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat OPEN YOUR EYES Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat Leiderschap ontwikkeling vanuit de kern Leiderschap is van grote invloed op de resultaten van de organisatie. Hoe kunnen we onze ambities

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP Curriculum Vitae Interim Specialist implementatie SSC Interim Specialist implementatie SAP Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen

Nadere informatie

Profielschets Directeur en loco-gemeentesecretaris gemeente Oisterwijk/ tevens ambtelijk/strategisch opdrachtgever sociaal domein binnen de regionale

Profielschets Directeur en loco-gemeentesecretaris gemeente Oisterwijk/ tevens ambtelijk/strategisch opdrachtgever sociaal domein binnen de regionale Profielschets Directeur en loco-gemeentesecretaris gemeente Oisterwijk/ tevens ambtelijk/strategisch opdrachtgever sociaal domein binnen de regionale samenwerking Hart van Brabant Over Oisterwijk De gemeente

Nadere informatie

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Profiel Manager Financiën en Bedrijfsvoering 16 juni 2016 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Voor sollicitatie www.cosis.nu/vacatures rvb@cosis.nu Promens Care en NOVO

Nadere informatie

EEN PARTNER DIE WERKT

EEN PARTNER DIE WERKT EEN PARTNER DIE WERKT Goed personeel bepaalt het succes van uw organisatie. Goed personeelsbeleid is daarbij essentieel. U zoekt dan ook een ervaren en betrouwbare HR partner. Een partner die u kan adviseren

Nadere informatie

In alle levensfasen sterk in je werk!

In alle levensfasen sterk in je werk! Verslag Slotbijeenkomst Vitaliteit en inzetbaarheid (senioren) In alle levensfasen sterk in je werk! Donderdagmiddag 6 juni 2013 presenteren de projectleiders van vier deelprojecten van Vitaliteit en inzetbaarheid

Nadere informatie

ubr intercoach InterCoachCompact

ubr intercoach InterCoachCompact ubr intercoach InterCoachCompact InterCoach is het expertisecentrum voor collegacoaching binnen de overheid. We leiden collega s op tot coach. Alle collega s van rijksoverheid, provincies en gemeenten

Nadere informatie

Categoriemanagement Uitzendkrachten Rijksoverheid

Categoriemanagement Uitzendkrachten Rijksoverheid Categoriemanagement Uitzendkrachten Rijksoverheid Inspiratiedag Externe Inhuur Sociale Verzekeringsbank Jolanda Molenaar Onderwerpen Wat is categoriemanagement?; Kracht van categoriemanagement; Speelveld

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 63796 9 november 2017 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 november 2017, nr. 2017-0000168256,

Nadere informatie

Betreft: Gratis adviseur voor de dag van de verpleging

Betreft: Gratis adviseur voor de dag van de verpleging Betreft: Gratis adviseur voor de dag van de verpleging De gezondheidszorg is continue in beweging, de afgelopen jaren is er veel veranderd en dat zal de komende jaren zeker zo blijven. De marktwerking,

Nadere informatie

Profiel. Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december Opdrachtgever Stichting Proceon

Profiel. Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december Opdrachtgever Stichting Proceon Profiel Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december 2017 Opdrachtgever Stichting Proceon Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Interim Management in de zorg

Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen! Het gericht inzetten van een interim manager kan helpen uw problemen op te lossen of uw strategie te realiseren. Soms is het noodzakelijk

Nadere informatie

DCI ICT sourcing strategie Status: definitief Versie: Doel, scope, richting en marktbenadering

DCI ICT sourcing strategie Status: definitief Versie: Doel, scope, richting en marktbenadering DCI ICT sourcing strategie Status: definitief Versie: 2015 1.3 Doel, scope, richting en marktbenadering Doelstelling en scope DCI ICT sourcing strategie De DCI ICT sourcing strategie ondersteunt bij het

Nadere informatie

Junior projectleider Ruimte en Infra met integrale blik

Junior projectleider Ruimte en Infra met integrale blik Kennis van de Overheid Junior projectleider Ruimte en Infra met integrale blik Talentprogramma Investeer in de ontwikkeling en toekomst van uw afdeling projecten Junior talenten kunnen een bijzondere rol

Nadere informatie

Profielschets. Manager Vastgoedbeheer. Woonwaard. ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard

Profielschets. Manager Vastgoedbeheer. Woonwaard. ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard Profielschets Manager Vastgoedbeheer Woonwaard ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard Adviseur ERLY: mr. drs. Tristan Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Inleiding Woonwaard

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

We know it takes a teamplayer to win. Tijdelijke professionals duurzame resultaten

We know it takes a teamplayer to win. Tijdelijke professionals duurzame resultaten We know it takes a teamplayer to win Tijdelijke professionals duurzame resultaten RSM WMV Interim services 2/3 RSM WMV / Interim Services In de professionele interim-markt is er nadrukkelijk behoefte aan

Nadere informatie

Paul van de Water [1960]

Paul van de Water [1960] Beroepservaring Interim-management, projectmanagement, implementatiemanagement, verandermanagement, procesbegeleiding, strategisch advies, mediation Persoon en motivatie Investeert in de relatie, niet

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

Met andere ogen kijken naar...

Met andere ogen kijken naar... Met andere ogen kijken naar... Mens Organisatie Verandering Organisatie & ontwikkeling Loopbaan & verandering Vitaliteit & verzuim Iedere organisatie maakt ontwikkelingen door. Vanwege veranderende marktomstandigheden,

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties

Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de 3 grote locaties (Lauwershof, Oudtburgh en Zuyder Waert) in de implementatie van de strategie

Nadere informatie

IPMA Interessegroep Project- en Programmamanagement bij de Overheid PROFESSIONEEL OPDRACHTGEVERSCHAP BIJ DE OVERHEID. 9 september 2014 George Leih

IPMA Interessegroep Project- en Programmamanagement bij de Overheid PROFESSIONEEL OPDRACHTGEVERSCHAP BIJ DE OVERHEID. 9 september 2014 George Leih IPMA Interessegroep Project- en Programmamanagement bij de Overheid PROFESSIONEEL OPDRACHTGEVERSCHAP BIJ DE OVERHEID 9 september 2014 George Leih MIJN ACHTERGROND 2002 - nu 30+ projecten geauditeerd UWV,

Nadere informatie

Categoriemanagement Uitzendkrachten

Categoriemanagement Uitzendkrachten Categoriemanagement Uitzendkrachten Inhoud 1 Categoriemanager aan het woord: Een stevige basis is gelegd...p2 Klant aan het woord: Wij zijn er alleen maar beter van geworden... p4. 1 Teksten zijn tot stand

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS Geen betrokkenheid zonder te betrekken

EEN VAN ONZE EXPERTS Geen betrokkenheid zonder te betrekken EEN VAN ONZE EXPERTS Geen betrokkenheid zonder te betrekken Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de wijken

Opdracht transitiemanager voor de wijken Opdracht transitiemanager voor de wijken Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de wijken in de implementatie van de strategie van Magentazorg en Actiezorg. De opdracht heeft een

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in Brede School activiteiten

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in Brede School activiteiten HAALT MEER UIT ONDERWIJS Uw partner in Brede School activiteiten Dit is WIJS! WIJS vindt dat leren vooral leuk moet zijn. Vanuit deze gedachte verbinden we educatie en entertainment aan elkaar. Door een

Nadere informatie

>Profiel. Hoofd Applicatie integratie en Webdiensten. Onderwerp > Functieprofiel

>Profiel. Hoofd Applicatie integratie en Webdiensten. Onderwerp > Functieprofiel Search & Selection Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon: 030 204 08 51 www.gitp.nl >Profiel Onderwerp > Functieprofiel Hoofd Applicatie integratie en Webdiensten Opdrachtgever Universiteit Utrecht

Nadere informatie

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015 Profiel Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus december 2015 Opdrachtgever Aventus Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 / 06-29004782

Nadere informatie

Profiel. Strategisch beleidsadviseur P&O. 7 april 2015. Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land

Profiel. Strategisch beleidsadviseur P&O. 7 april 2015. Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land Profiel Strategisch beleidsadviseur P&O 7 april 2015 Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land Voor meer informatie over de functie Bianca van Winkel, adviseur Leeuwendaal Telefoon

Nadere informatie

adviseren vanuit je kern

adviseren vanuit je kern adviseren vanuit je kern De wereld wordt er niet beter van, de werkomgeving wordt er niet ideaal van, maar je leert te roeien met de riemen die je hebt, te accepteren wat de kwaliteiten zijn waar je mee

Nadere informatie

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate. CURRICULUM VITAE Sander Donkers 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.nl Profiel Sander Donkers is een gedreven professional die zijn ervaring heeft opgedaan

Nadere informatie

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Profiel Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis 21 mei 2015 Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING MENSEN MAKEN HET VERSCHIL Als ze op de juiste plek zitten. In het juiste team. Als zij hun talent kunnen omzetten in toegevoegde waarde. Wij adviseren, ondersteunen

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Werkervaring. Voornaam: Miranda Geboortedatum: 10 oktober 1970

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Werkervaring. Voornaam: Miranda Geboortedatum: 10 oktober 1970 Curriculum Vitae Personalia Naam: Thijssen Voornaam: Miranda Geboortedatum: 10 oktober 1970 Profiel Miranda is een sterk inhoudelijk en procesmatig gedreven beleidsadviseur op het sociale domein. Zij beschikt

Nadere informatie

Profielschets beoogd gemeentesecretaris Fusiegemeente Altena

Profielschets beoogd gemeentesecretaris Fusiegemeente Altena Profielschets beoogd gemeentesecretaris Fusiegemeente Altena Ambitieuze en besluitvaardige ontwikkelaar en bouwer die in verbinding met medewerkers en bestuur de fusie naar de nieuwe gemeente leidt en

Nadere informatie

UBR InterCoach is het expertisecentrum voor collega-coaching.

UBR InterCoach is het expertisecentrum voor collega-coaching. InterCoachCompact Van, voor en door de overheid. Dat is UBR. Als collega s kennen we de ontwikkelingen en zien we de trends op het gebied van bedrijfsvoering. Met het delen van onze kennis, kunde en capaciteit

Nadere informatie