Opleidingen & Retraites. Erkend door CRKBO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingen & Retraites. Erkend door CRKBO"

Transcriptie

1 PE-punten voor ABvC, NIP, NMi, NOBCO, Noloc, OOA Opleidingen & Retraites Erkend door CRKBO

2 Het Balkon Opleidingscentrum voor ervaren professionals Je werkt als trainer, coach, adviseur, (interim)manager, loopbaanbegeleider Met individuen, groepen, organisaties. In je werk met mensen ben je je eigen instrument. Hoe zorg je dat je scherp blijft? Het Balkon biedt een compleet aanbod trainingen en opleidingen voor ervaren professionals. Onze specialisatie? Kennis van psychologie & organisatie en onze ervaring met psychotherapeutische methoden toegankelijk maken voor coaching, training, advisering en management. Kies een programma waarmee je je professionele repertoire effectief uitbreidt! Kenmerken van al onze opleidingen: diepgaand, verrassend, speels en praktisch! Zoek je een programma voor je persoonlijke ontwikkeling? Kijk dan bij ons aanbod Retraites. N.B. op onze website staat elk programma uitgebreid beschreven! We ontmoeten je graag in Vasse! Namens het Balkon-team, Sandra Visser, office manager Judith Budde en René Meijer, directie Werken met de samenhang tussen individu - team - organisatie Meesterschap ontwikkelen als interventiekundige! Meesterlijk interveniëren: Opleiding Interventiekunde Vraagstukken waar individuen, groepen of organisaties mee worstelen vragen een brede invalshoek: individu- en systeemgericht, met oog voor inhoud en proces, met aandacht voor onbewuste patronen, met inzicht in oppervlakteen dieptestructuur. Het kunnen werken op dat snijvlak is een kunst. Als je daarin meesterschap wilt ontwikkelen, dan is de Opleiding Interventiekunde: Meesterlijk interveniëren, precies iets voor jou. Interveniëren op het snijvlak van individu - team - organisatie In deze intensieve opleiding leer je praktijksituaties te benaderen als interventiekundige, met aandacht voor de samenhang tussen individu groep organisatie. Het is een praktische en concrete opleiding, waarbij je jezelf verder ontwikkelt als instrument ten dienste van individu en systeem. Je scherpt jezelf als professional: in je analyse van situaties, in je interventies als begeleider. De opleiding is ideaal als je je verder wilt verdiepen in je vak. Je wordt breed geschoold in concepten uit de psychoanalyse, groepsdynamica en systeembenadering. We streven naar een gemengde samenstelling wat betreft beroepsgroepen, omdat de Interventiekunde gebaat is bij de inbreng uit verschillende disciplines. Zeven blokken van 2,5 dagen. René Meijer, Peter Bleumer, Lex Mulder, Marleen Vangrinsven. " Prima opleiding, erg goede logische opbouw, zeer vakkundige begeleiders." Wim Roest, Hoofd Groep Teambuilding, Expertise Centrum Leidinggeven, Koninklijke Landmacht.

3 Werken met cliënten met weinig zelfreflectie Sneller inschatten van cliënten in jouw praktijk! Cursus Herkennen van Psychopathologie Je krijgt ze wellicht als coach in jouw praktijk: mensen die zwart-wit denken, alles buiten zichzelf leggen, kort-door-debocht zijn of alles willen controleren. Hoe kun je hen goed begeleiden? In dit programma leer je gedrag en persoonlijkheid adequaat in te schatten. Aan bod komen: structuur en ontwikkeling van de persoonlijkheid, conflict en tekort, afweermechanismen, persoonlijkheidsstructuren, zoals neurotisch, borderline, narcistisch e.d. Ook gaan we in op kenmerken van autisme, ADHD e.d. De nadruk ligt op de toepassing van deze kennis in een niet-psychotherapeutische setting, met name in een coachingspraktijk of in een trainingssituatie. René Meijer, Peter Bleumer. Bevorder zelfreflectie bij je cliënten! Training Mentaliserend coachen Deze aanpak is bij uitstek geschikt als je vastloopt met cliënten omdat ze geen zelfinzicht hebben. Zoals ik het zie, zo is het ook. Cliënten met weinig zelfreflectie gaan ervan uit dat hun kijk op de werkelijkheid de waarheid is. Ze hebben ook moeite zich in te leven in anderen. Mentaliseren betekent: kunnen denken en voelen over je eigen denken en voelen en dat van anderen. Voor deze cliënten niet vanzelfsprekend! Door te mentaliseren ontwikkelen ze zelfreflectie en inlevingsvermogen. Daardoor verloopt contact met anderen soepeler en worden conflicten voorkomen. Je oefent met voorbeeldcasuïstiek en eigen praktijksituaties. Een respectvolle methode waarmee je je repertoire effectief uitbreidt! René Meijer, Peter Bleumer en Judith Budde. " Als ik het in een cijfer uitdruk: 9! Ik heb kunnen oefenen met praktijkcases en iets nieuws geleerd wat ik direct kan toepassen. Daarnaast vind ik de trainers heel prettig: rust, expertise, acceptatie en enthousiasme." Corinne Bloemhard, trainer/coach, Boertiengroep. Leerroute voor deze 4 programma s Elk programma op deze pagina is los te volgen. Wil je aan meer programma s deelnemen, dan suggereren we je de volgende leerroute. 1. Je werkt met individuele cliënten met persoonlijkheidsproblematiek: volg eerst de Cursus Herkennen van Psychopathologie en dan de Training Mentaliserend coachen. 2. Je werkt met mensen met weinig zelfreflectie, zowel 1-op-1 als in groepen: volg eerst de Training Mentaliserend coachen en dan de Training Mentaliseren in teams. 3. Je werkt met groepen en teams: volg eerst de Training Groepsdynamica: Trainen van teams en dan de Training Mentaliseren in teams. Werken met teams en groepen Interveniëren in de onderstroom! Trainen van teams: training Groepsdynamica In deze training leer je onbewuste groepsprocessen te herkennen en krijg je theoretische brillen om onderstromen in teams te analyseren. Vervolgens leer je interventies te doen waarbij je gebruik maakt van het groepsproces zelf. Ook gaan we in op de groepsdynamische principes bij het opzetten van een teamtraining. Aan welke voorwaarden moet een teamtraining voldoen om effectief te zijn? Welke methoden en werkvormen kun je inzetten? Hoe zorg je dat het team regisseur blijft over het eigen leerproces? Je kunt eigen praktijksituaties inbrengen en je oefent met interventies. Daarbij kijken we ook naar de context en de randvoorwaarden van de organisatie. Eén blok van 3,5 dagen. René Meijer, Lex Mulder. Bevorder inlevingsvermogen en effectiever samenwerken! Training Mentaliseren in teams Veel spanningen in teams hebben te maken met een gebrekkige zelfreflectie en inlevingsvermogen van de teamleden. Men gaat uit van eigen aannames, irritaties worden niet uitgesproken, wederzijdse beelden komen vast te zitten. Mentaliseren betekent: je kunnen inleven in anderen, hun perspectief kunnen zien, motieven en intenties van collega s kunnen begrijpen. In deze training leer je hoe je teamleden kunt laten mentaliseren, waarmee je de spanning verlaagt en teamleden makkelijker voor elkaar open gaan staan. Daarmee kun je een team dat blokkeert weer vlot trekken. Je oefent met voorbeeldcasuïstiek en er is volop gelegenheid eigen teams in te brengen. René Meijer, Peter Bleumer. Nieuw in Nederland!

4 Werken met Voice Dialogue In gesprek met de innerlijke stemmen van mensen! Basistraining Coachen met Voice Dialogue In deze training leer je professioneel werken met de Psychologie van de Ikken en maak je je de basistechnieken van de Voice Dialogue methode eigen. Als begeleider ga je letterlijk in gesprek met subpersonen van de cliënt. De Psychologie van de Ikken beschrijft hoe mensen gestuurd worden door verschillende en vaak tegenstrijdige interne kanten. Zo hebben veel mensen bijvoorbeeld een stevige perfectionist of een drammer in zichzelf ontwikkeld. Voice Dialogue is een niet-oordelende methode om respectvol met die kanten te werken. Je stelt je cliënt in staat zijn innerlijke krachtenveld goed te leren kennen en zichzelf beter aan te sturen. Dit leidt vaak tot diepgaande inzichten en blijvende resultaten. Eén blok van 3 dagen en na afloop supervisie. Verdieping van je expertise! Masterclasses Voice Dialogue Voor professionals met een basis in Voice Dialogue. Drie modules, los te volgen. Meer aanbod en informatie op onze website. Werken met de Kracht van kwetsbaarheid In deze masterclass leer je diepgaand te werken met de kracht en kwetsbaarheid van cliënten. We baseren ons o.a. op het boek De kracht van kwetsbaarheid van Brené Brown. Speels werken met Ikken in groepen De psychologie van de Ikken, basis van Voice Dialogue, kun je heel goed gebruiken in het werken met teams en groepen. Samen met dramatische werkvormen een speelse combinatie die werkt! Werken met verstoten Ikken Verstoten Ikken zijn kanten van onze persoonlijkheid die buiten beeld zijn geraakt. Hoe kun je als Voice Dialogue facilitator de cliënt helpen deze kanten weer te benutten? Elke Masterclass omvat één blok van 3 dagen. Nieuw! Lex Mulder en Judith Budde De opleiders van het Balkon drs. Judith Budde, 1963 neerlandica, seniortrainer (NIP), coach eigenaar / directeur het Balkon drs. René Meijer, 1956 psycholoog, eigenaar / directeur het Balkon drs. Peter Bleumer, 1955 psychotherapeut (BIG), drs. Karin Brugman, 1968 gedragswetenschapper, drs. Lex Mulder, 1944 psychotherapeut (BIG), drs. Marleen Vangrinsven, 1953 andragoloog, De allround opleiding voor het werken met Voice Dialogue! Opleiding Voice Dialogue Coach Voice Dialogue lijkt eenvoudig, maar vraagt een gedegen scholing om je de methode volledig eigen te maken. In deze allround opleiding oefen je met alle facetten van de Voice Dialogue methode: werken met subpersonen en het Bewuste Ego proces, begeleiden van vastzittende patronen in relaties en conflicten, werken met onbewuste en instinctieve energieën, Voice Dialogue en psychopathologie. Daarnaast leggen we de relatie met het wetenschappelijke werk van Brené Brown ( De kracht van kwetsbaarheid ) en van Sue Johnson ( Emotionally Focused Therapy ). De opleiders houden in ieder blok demonstratiesessies en onderbouwen deze vanuit de theorie. Centraal in elk blok staat verder het zelf oefenen met het geven van Voice Dialogue sessies aan de hand van eigen materiaal van de deelnemers. Als begeleider krijg je feedback op je aanpak. We besteden veel aandacht aan de toepassing in je eigen werksituatie. Lastige situaties uit de eigen coachingspraktijk kunnen volop aan de orde komen. Na afloop ben je in staat om uiteenlopende vragen van cliënten adequaat en diepgaand met Voice Dialogue te begeleiden. Vier blokken van 2,5 dagen en 3 dagdelen tussentijdse oefengroep. Judith Budde, Karin Brugman en René Meijer. Co-auteurs: Judith Budde en Karin Brugman. " Zéér positief. Ik heb veel geleerd, zowel als facilitator als persoonlijk. Prettige afwisseling theorie / praktijk. Oefenen zeer waardevol. Je gaat gelijk aan de slag met het geleerde. Dat maakt het voor mij levendig." Annemieke Bergsma, mobiliteitsadviseur, Ministerie van SZW.

5 Retraites voor persoonlijke ontwikkeling Moedig leven en werken! De kracht van kwetsbaarheid Hoe is het om je kwetsbaar op te stellen in een wereld die gericht is op perfectionisme? En wat betekent het als je risico s neemt zonder garantie op succes? Vaak deinzen we ervoor terug om kwetsbare gevoelens te delen of te doen wat we zouden willen doen. Want juist dát ervaren we als risicovol. Liever beschermen we onszelf door nog beter ons best te doen of risicovolle situaties te vermijden. Soms is dat nog verstandig ook! Toch is er veel voor te zeggen de moed te vinden om vaker risico s te nemen. Dan wordt je kwetsbaarheid een kracht! We vinden inspiratie in het boek van Brené Brown: De Kracht van kwetsbaarheid. Ook werken we met Voice Dialogue en de Psychologie van de Ikken van Hal en Sidra Stone. Ruimte voor jezelf en aandacht voor anderen! Stil: introvert in een extraverte wereld Een retraite voor introverte en extraverte mensen! Hoe vind je rust en ruimte in een maatschappij die steeds sneller wordt en die steeds hogere eisen stelt? Een derde van alle mensen is introvert. Mensen die liever luisteren dan praten, die energie krijgen uit zelf dingen doen, die na sociaal contact behoefte hebben zich terug te trekken. Extraverte mensen krijgen juist energie van dynamisch sociaal contact. Maar voor iedereen is de vraag: hoe vind ik een goede balans tussen ruimte voor mezelf en aandacht voor anderen? In dit programma krijg je gelegenheid om met anderen en ook alleen te reflecteren op waar jij energie van krijgt en wat je geen goed doet. We vinden inspiratie in het boek Stil van Susan Cain. Ook baseren we ons op Voice Dialogue en de Psychologie van de Ikken van Hal en Sidra Stone. In onze retraites kun je een pas op de plaats maken en nieuwe inspiratie opdoen. Je krijgt individuele begeleiding in Voice Dialogue sessies. Er zijn groepsbijeenkomsten en er is ruimte voor stilte, meditatie, muziek en dansen. Veel kan, niks hoeft! Een ontdekkingsreis naar onbekende kanten! Zomerweek Voice Dialogue voor jezelf Heb je behoefte om stil te staan én in beweging te komen? In een individueel proces en samen met anderen? In deze Zomerweek staan jouw levens- en werkvragen centraal. Al je zintuigen worden aangesproken in een week met diepgang en ontspanning. Groepsbijeenkomsten We verdiepen ons deze week in de Psychologie van de Ikken. Iedere dag komt er plenair een ander thema aan bod, bijvoorbeeld: de rol van je Innerlijke Criticus, patronen binnen je relaties met anderen e.d. Uniek: Live teaching van Hal en Sidra Stone! Je ontmoet deze week ook Hal en Sidra Stone, de grondleggers van Voice Dialogue. Via een Skypeverbinding zullen zij een teaching verzorgen. Individuele gesprekken Je krijgt deze week enkele Voice Dialogue-sessies van elk 1,5 uur van de verschillende Voice Dialogue begeleiders. Je ervaart de kracht van deze methode en ontdekt welke ikken een rol spelen bij jouw vragen. Ook is er de mogelijkheid om sessies van andere deelnemers bij te wonen. Meditatie en stilte 's Ochtends kun je mediteren in onze stilteruimte. Er is gelegenheid om de stilte op te zoeken in de prachtige Twentse natuur. Muziek en creativiteit Muziek kan je op een onverwachte wijze in contact brengen met emotionele lagen in jezelf. Dit kan weer een ander licht werpen op jouw vragen. Eén blok van 5 dagen. Judith Budde, René Meijer en Karin Brugman. Marijke Leys, van het Voice Dialogue Instituut België. " De week was een warm bad met echt tijd voor mezelf en al mijn subpersonen. De begeleiding is warm, betrokken en veilig." Willy de Keijzer, Impero Management Ondersteuning, Coaching en Advies.

6 Andere mogelijkheden van het Balkon Conferentiecentrum Al onze opleidingen vinden plaats in ons eigen conferentiecentrum. Je kunt het Balkon ook huren voor verblijf met je eigen team, training of opleidingsgroep. Wij zijn gevestigd in een volledig gerenoveerd klooster uit 1931 aan de rand van een uniek natuurgebied. Het Balkon beschikt over 19 slaapkamers met eigen badkamer, twee sfeervolle zalen, een uitgebreide vakbibliotheek, een stilte- en meditatieruimte, draadloos internet, computer- en internetfaciliteiten, een prachtige tuin en kruidentuin. Lekker eten is een belangrijk onderdeel van een aangenaam verblijf. Onze chefkoks serveren bijzondere gerechten uit alle windstreken. Vraag de brochure Conferentiecentrum & Hotel-voor-jezelf aan en/of maak een vrijblijvende afspraak voor een rondleiding. Bedrijfstrainingen & Coaching Individuele coaching Wij bieden individuele begeleiding bij werksituaties aan individuele professionals, managers en directies. Onze begeleiding omvat: - Executive coaching; - Loopbaancoaching; - Personal coaching. Vraag de brochure Bedrijfstrainingen & Coaching aan voor meer informatie. Hotel-voor-jezelf Je zoekt een sfeervolle accommodatie om een bijzondere gelegenheid te vieren? Waarbij je exclusief met jouw gezelschap beschikt over het gehele pand? Wij verzorgen jouw verblijf als je met familie en/of vrienden aandacht wilt geven aan een speciale verjaardag, een reünie of een andere bijzondere gebeurtenis. Het Balkon is een erkende trouwlocatie. Je kunt bij ons terecht voor een arrangement met diner, overnachting en eventueel een activiteit in de prachtige omgeving. In overleg stellen wij een menu samen uit de smakelijke gerechten van onze chefkoks. Bedrijfstrainingen Wij hebben meer dan 25 jaar ervaring met trainingen over o.a.: - Persoonlijke effectiviteit als professional; - Teamcoaching bij spanningen in de samenwerking; - Resultaatgericht samenwerken en teamontwikkeling; - Communicatieve en sociale vaardigheden; - Management Development Trajecten. Actuele informatie over kosten, aanvang opleidingen e.d. Informatie, reserveren en inschrijven Op onze website vind je alle informatie over de startdata van de opleidingen, de kosten van elk programma, het reserveren van een verblijf met je eigen groep e.d. Erkenning PE-punten Het Balkon is erkend door het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). PE-punten voor diverse opleidingen zijn toegekend door ABvC, NIP, NMi, NOBCO, Noloc en OOA. Kennismaken met het Balkon Over elk programma geven wij een korte avondworkshop van 2 uur in Amersfoort. Data vind je op onze website onder programma s en data. Telefonische informatie Thea Deterink (manager conferentiecentrum en Hotel-voor-jezelf) en Sandra Visser (office manager) geven je graag antwoord op al je vragen (tel.: en Je kunt ook een telefonische afspraak maken met Judith Budde of René Meijer (directie/opleiders). Prijsopgave en reserveren verblijf Voor een verblijf met een eigen groep maken we op basis van jouw wensen graag vrijblijvend een prijsopgave. Na akkoord ontvang je een reservering, waarmee je je verblijf vastlegt. Inschrijven voor een training of opleiding Je schrijft je in voor het gekozen programma door het invullen, ondertekenen en opsturen van het inschrijfformulier. Dit formulier kun je vinden op onze website Centrum voor persoonlijke en professionele ontwikkeling Hooidijk 15, 7661 RA Vasse tel.:

Bedrijfstrainingen & Coaching

Bedrijfstrainingen & Coaching Bedrijfstrainingen & Coaching Het Balkon Bedrijfstrainingen & Coaching Wij verzorgen al meer dan 25 jaar bedrijfstrainingen en individuele coaching. Onze bedrijfstrainingen bieden medewerkers en teams

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Mentaliserend coachen: een effectieve methode voor cliënten met weinig zelfreflectie Mentaliseren: denken over denken en voelen

Mentaliserend coachen: een effectieve methode voor cliënten met weinig zelfreflectie Mentaliseren: denken over denken en voelen Hooidijk 15 7661 RA Vasse T. 0541 518194 F. 0541 510847 E. info@hetbalkon.nl W. www.hetbalkon.nl Mentaliserend coachen: een effectieve methode voor cliënten met weinig zelfreflectie Mentaliseren: denken

Nadere informatie

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Alleen wanneer je houdt van wat je doet, kun je kwaliteit leveren PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding

Nadere informatie

De kern van Verbindend-leiderschap. Aandacht geeft verbinding geeft kracht. September 2014

De kern van Verbindend-leiderschap. Aandacht geeft verbinding geeft kracht. September 2014 PRESENCE De kern van Verbindend-leiderschap Aandacht geeft verbinding geeft kracht September 2014 Taalstraat 86, 5261 BH Vught Tel. +31 (0)6 27 55 25 52 info@qipeople.nl, www.qipeople.nl K.v.K. nr.28086944

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 2012 1 Workshops Leren werkt! Feedback geven en ontvangen Timemanagement Loopbaancheck Flow in je werk Profileren kun je leren Netwerken Cursussen Emotionele intelligentie

Nadere informatie

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Over zontrainingen 3 3. Over

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! 2013 CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 1 WORKSHOPS > Alle workshops duren 1 dag of 2 losse dagdelen. Profileren kun je leren dagdelen worden een aantal netwerken geïntro- Workshops Profileren kun je leren

Nadere informatie

leergang voor strategisch management > Programma voor Volwaardig Leiderschap

leergang voor strategisch management > Programma voor Volwaardig Leiderschap leergang voor strategisch management > Programma voor Volwaardig Leiderschap De leergang Volwaardig Leiderschap Een leiderschap-ontwikkelprogramma en netwerk op strategisch niveau Jezelf ontwikkelen tot

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep:

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep: Mijn doelgroep Beginnende managers: elijk sterke experts. Vanuit deze expertise ben je doorgegroeid naar een leidinggevende functie. Wat deze functie van jou vereist, is dat je mensen kan aansturen. Met

Nadere informatie

Trainingsaanbod overheid

Trainingsaanbod overheid Trainingsaanbod overheid Trainen bij de overheid... 2 Persoonlijke effectiviteit en communicatie... 3 Communicatieve vaardigheden: leuk een mondige burger aan de balie. 4 Omgaan met agressie... 6 Overwin

Nadere informatie

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING PROGRAMMAGIDS 2011/2012 FAIRWORK EN COMENSHA

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING PROGRAMMAGIDS 2011/2012 FAIRWORK EN COMENSHA DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING PROGRAMMAGIDS 2011/2012 FAIRWORK EN COMENSHA INHOUDSOPGAVE DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING Deskundigheidsbevordering 3 Trainingsaanbod 6 Slachtoffers van mensenhandel: herkennen van

Nadere informatie

Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn

Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn Onze UITDAGING: Managementproblemen oplossen: doortastend en doeltreffend Onze stijl: De Rotterdamse School: gericht de

Nadere informatie

tips om een top manager te worden

tips om een top manager te worden 5 Gratis tips om een top manager te worden ebook voor managers die meer impact en betere resultaten willen. 2013 Frederike Mewe, psycholoog NIP 2 Welkom! Je bent jonge manager. Hiermee bedoel ik niet dat

Nadere informatie

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde -

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde - Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding Professional coach Wie zichzelf kent, kent iedereen - Chinees gezegde - Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn

Nadere informatie

PRAKTISCHE OPLEIDING: INTERNE VERANDERKUNDE

PRAKTISCHE OPLEIDING: INTERNE VERANDERKUNDE PRAKTISCHE OPLEIDING: INTERNE VERANDERKUNDE Een opleiding voor Managers Projectleiders HR-adviseurs Communicatie-adviseurs HR-managers Opleidingsadviseurs MD-adviseurs Bestuursondersteuners Ik coördineer

Nadere informatie

Neem je leven in eigen hand

Neem je leven in eigen hand NLP & Communicatie NLP Practitioner & meer... - 22 november 2013 Neem je leven in eigen hand Herken je jezelf? Je vraagt je af of je je talenten wel genoeg kent en inzet. Je wilt meer uit jezelf halen

Nadere informatie

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Voor managers, bedrijfsleiders en aspirant-ondernemers die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten!

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl Voorwoord Professionalisering in de school is een belangrijk aspect in de onderwijsontwikkeling. Naast het individuele aanbod krijgt de Fricolore Academy steeds vaker het verzoek voor teamtrainingen vanuit

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

overzicht Weisfelt en Partners weisfelt en partners WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN

overzicht Weisfelt en Partners weisfelt en partners WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN weisfelt en partners overzicht 2van trainingen Weisfelt en Partners info@weisfeltenpartners.nl www.weisfeltenpartners.nl WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN Mieke Klijn Anneke Dekker

Nadere informatie

De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals!

De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals! - Consulting Skills Training Pagina 1 van 6 De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals! Los van de inhoud van je advies is het belangrijk om je advies zo goed mogelijk

Nadere informatie

Studiegids 2015 Opleiding tot Coach

Studiegids 2015 Opleiding tot Coach Studiegids 2015 Opleiding tot Coach Basisjaar: Academisch Coach Inhoudsopgave Coachen... 3 Resultaat van de opleiding... 3 Doelgroep... 3 De Organisatie... 4 Onze Visie... 4 De Opleiding... 5 Opzet van

Nadere informatie

Coachen voor professionals

Coachen voor professionals Informatiefolder Coachen voor professionals Coaching opleidingen geïnspireerd op Generatief Leiderschap Caleidoscoop Leertrajecten Leo van der Weijdenstraat 8 5461 EH Veghel T. 0413 321783 F. 0848 368056

Nadere informatie