Thema voor het huisbezoekseizoen Gods Liefde & Trouw. Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Pijnacker - Nootdorp. September 2003 Blz.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Thema voor het huisbezoekseizoen 2003-2004. Gods Liefde & Trouw. Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Pijnacker - Nootdorp. September 2003 Blz."

Transcriptie

1 Gods Liefde & Trouw Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Pijnacker - Nootdorp September 2003 Blz. 1/7

2 September 2003 Blz. 2/7

3 Gods liefde en trouw Inleiding We gaan dit jaar in de gemeente doorspreken over het huisbezoekthema: Gods liefde en trouw. Wat betekenen Gods liefde en trouw voor ons als gemeente van Christus? Trouw en liefde zijn prachtige woorden. En ze worden ook enorm veel gebruikt. Vooral in liedjes over de liefde: ik houd van jou en blijf je eeuwig trouw! Maar da s tegelijk het probleem: hoe trouw zijn mensen die trouw beloven? Hoe ver gaat liefde van mensen? Politici die kiezers aan zich binden met verkiezingsbeloftes, hoe betrouwbaar zijn ze? Een vriend beloofde terug te bellen, maar de telefoon blijft stil. De garage belooft je auto te repareren, maar doen ze wel wat ze beloven? Als er onder mensen geen trouw en liefde worden gevonden, wordt het leven een verschrikking. Dan wordt het leven onzeker. Trouw en liefde zijn als cement tussen de stenen waaruit het dagelijkse en ook het kerkelijk leven is opgebouwd. Waar trouw gevonden wordt, kan liefde opbloeien. Gods liefde en trouw In Jesaja 54 wordt Gods trouw ontroerend onder woorden gebracht. Daar zegt God: Dit is Mij als in de dagen van Noach: zoals Ik gezworen heb, dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden komen, zo heb Ik gezworen, dat Ik niet meer toornig op u zal zijn noch u zal dreigen. Want bergen mogen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en mijn vredesverbond zal niet wankelen, zegt uw Ontfermer, de HERE. De Here God is trouw in alles wat Hij doet. En de trouw van de Here is dat Hij stug doorgaat met zijn liefde. Hij laat zich door niemand tegenhouden om ons lief te hebben. Niet door anderen en niet door onszelf. Hoe bitter wij Hem ook kunnen tegenvallen: de Here blijft trouw! Hij blijft ons liefhebben. Onvoorstelbaar! De liefde van de Here kan dus niet zomaar omslaan in woede, de Here is niet grillig. De liefde van de Here is geen gemoedsopwelling, waar Hij een ogenblik later weer spijt van heeft. Zijn liefde is een rotsvaste zekerheid. Want zijn woorden van liefde en trouw zijn betrouwbaar gebleken in de Here Jezus Christus. Toen Jezus was gestorven en alle hoop de bodem leek ingeslagen, juist toen bleek hoe groot de trouw van God was, die Hem uit het graf deed opstaan. September 2003 Blz. 3/7

4 Gods liefde en trouw maakt ons liefdevol en trouw Maar wat kunn en wij daarmee? Hoe werkt dat in ons leven? Dat lees je in Spreuken 3,3-4: Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart, dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen. Lees goed wat hier staat. Er wordt gezegd dat liefde en trouw je kunnen verlaten. Jij laat hen niet los maar zij jou. Ze bieden je dan niet langer de bescherming die ze eerst wel boden. Liefde en trouw maken zich uit de voeten als je voeten een verkeerde weg kiezen. Dat is het, liefde en trouw zijn er al voordat wij dat beseffen. Wat de Spreukendichter ons wil leren is niet dat wij die liefde en trouw moeten veroveren in ons leven. Nee, wij moeten ons ervoor hoeden dat liefde en trouw ons niet verlaten. Liefde en trouw zijn al bij ons en om ons heen. Als een beschermende muur. Denk aan ouderlijke liefde en trouw waarin je als mens opgroeit. Voordat een kind dat beseft zijn die liefde en trouw er al. Die ouderlijke liefde en trouw zetten je leven goed op de rails, en ze zorgen ervoor dat je ook liefde en trouw kunt gaan geven. En als kinderen groter worden: ze kunnen steeds terugvallen op de trouw en liefde van ouders. Zo worden liefde en trouw je aangereikt en voorgeleefd, als het goed is. Maar om ons heen en ook in ons eigen leven zien we de moeite om liefdevol te zijn en trouw te blijven. Het blijkt een worsteling om liefde vast te houden. Het is een strijd om trouw te blijven. Liefde en trouw zijn niet meer zo vanzelfsprekend is. We hebben allemaal last van ontrouw. We denken allemaal dat we beter af zijn zonder God. We denken ook soms beter af te zijn zonder een ander. Dat we anderen als een sta-in-de-weg beschouwen voor onze ambities. En dat terwijl de Here ons juist voor relaties heeft geschapen. De twee woorden die in Spreuken 3,3-4 gebruikt worden hebben hun oorsprong in Gods verbond met zijn volk. En naar bijbels besef moet je een verbond onderhouden. Het wil ingeprent, gevierd, beleden en gedaan worden. Bij de sluiting van het verbond op de Sinaï klinkt het (Deuteronomium 6): Hoor Israël! De Here is onze God, de Here is één! Gij zult de Here uw God liefhebben, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en geheel uw kracht. September 2003 Blz. 4/7

5 En deze liefde van mensen krijgt bedding in de trouw. De trouwe vasthoudendheid om jezelf en anderen steeds weer eraan te herinneren wie de Here is: Wat ik u heden gebied zal in uw hart zijn, gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat. Gij zult het tot een teken op uw hand binden en het zal u een voorhoofdband tussen uw ogen zijn, en gij zult ze schrijven op de deuren van uw huis en aan uw poorten. Zoals je ziet: de voorhoofdsband uit Deuteronomium is in Spreuken tot een halsketting geworden: Bind ze om uw hals. Liefde en trouw zijn geen idealen waarnaar wij moeten streven. Nee, wij mogen ze omhangen als een sieraad: God is ons geluk, zijn verbond is onze vrede. Zo n sieraad is een teken voor je omgeving en voor jezelf. Het herinnert je eraan waar je je geluk zoekt. Paulus schrijft in Galaten 5: trouw en liefde zijn vruchten van de Geest: Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. De Heilige Geest legt die vrucht van trouw en liefde in je leven. Maar die vrucht komt uit de doorboorde hand van Christus. Want Hij beloofde zijn kinderen zijn liefde via de Trooster te geven! De Heilige Geest zet met die aantrekkelijke eigenschappen ons leven in bloei. Tot eer van Christus. Om Hem ermee te prijzen! Maar gaat dat automatisch? Hoe komt Christus liefde en trouw in je leven tot bloei? Want het klinkt wel mooi, maar het is echt een klus om lief te hebben. En om trouw te zijn. Je kent jezelf toch? Zondig mens als je bent. Relaties zijn soms oorden van spanning. Liefde en trouw betekent praktisch elkaars lasten dragen. Maar hoe kun je daar niet in tekort schieten! Christus trouw en liefde komen in je leven tot bloei als je in Hem gelooft. Als je steeds weer voor Hem kiest. Als je op Hem blijft vertrouwen. Als je open staat voor Hem. Richt je op Christus liefde en trouw, want die verlaten je niet. Verwonder je over de diepte van zijn trouw! Maar besef dat aan zijn liefde en trouw het prijskaartje van zijn dood hangt. Het gaat niet zonder offer En het gaat in ons leven ook niet zonder offer. We zullen moeten vechten om trouw te zijn en lief te hebben. Maar in Christus bloed-eigen gemeente moet de liefde van Christus te zien zijn. Liefde en trouw zijn kenmerken van dat nieuwe leven dat Christus zijn gemeente geeft. September 2003 Blz. 5/7

6 Dat betekent: wees trouw aan Hem! Wees trouw in de dingen die je doet. Je doet het voor Hem. Gooi het bijltje er niet bij neer als het je niet meer aanstaat. Trouw zijn betekent ook: houd je aan je beloftes. En heb elkaar lief: toon de ander Christus liefde. Ook al ligt die ander je niet, je moet hem of haar liefhebben. Ook al heeft die ander nog zulke andere opvattingen, je staat op hetzelfde fundament van Christus bloed. Je mag een beroep doen op Gods liefde en trouw en daarop amen zeggen. Ieder persoonlijk en met elkaar als gemeente van Christus. Amen in ons gebed. Amen in de dienst aan het Woord. Amen op onze doop. Amen bij onze belijdenis. Amen bij onze avondmaalsviering. En amen in het leven van iedere dag door ons altijd weer te laten leiden door Gods Woord en zijn beloften. Om ons vertrouwen te stellen op Hem. Want Hij die belooft heeft, is trouw en liefdevol. September 2003 Blz. 6/7

7 Handreiking voor overdenking of gesprek Om over door te denken of door te praten: Naar God, de Here toe: Laat de liefde en trouw van de Here je allereerst tot stilte brengen. Verwonder je erover! Prijs de Here erom! Lees het Woord van de Here, bestudeer het en laat je verrassen door het werk van de Here. Sta je daarvoor open? Wat vind je het mooist wat de Here gedaan heeft? Zeg je dat ook in je gebed? Loof de Here om zijn liefde en trouw! (In gebed en lied, samen of alleen.) Naar jezelf toe: Heb je naar God toe vertrouwen? Vertrouw je de Here de zorg over je leven toe? Heb je Hem lief? Het kan heel goed zijn dat we innerlijk verdeeld zijn: Natuurlijk geloof ik in God, en vertrouw ik Hem! Maar onder dat vernislaagje van die grote geloofswoorden kan twijfel zitten of de Here werkelijk wel iets kan veranderen aan je situatie. Hoe sta jij hierin? Voor ouderen: kunt u een moment in uw leven aanwijzen waarin u de liefde en trouw van de Here duidelijk hebt ervaren? Zijn er ook momenten geweest waarin u dat niet zo sterk ervoer? Hoe ging u daarmee om? Hoe zou u deze levenservaring met jongeren kunnen delen? Deel het met jongeren dat geloof in Gods trouw en liefde je helpt, bijv. in verdriet! Zij kunnen hierdoor gesterkt worden. Voor jongeren en dertigers: wat betekenen Gods liefde en trouw voor je? Weet je wel dat Gods liefde enorm veel impact in je leven kan hebben! Hoe? Je weet dat je aan relaties moet werken. Zo moet je ook je relatie met God onderhouden. Anders zul je niet het geluk en de rust ervaren die je beloofd wordt. Gods trouw ervaar je niet als je af en toe eens bij Hem langs gaat. Maar wel als je steeds weer met Hem in contact treedt! Doe je dat ook?! Ben je bereid om Hem prioriteit nummer 1 te maken? Volhard en merk het! Voor de oudere kinderen: Als je iemand lief vindt, dan wil je graag iets voor die ander doen: noem eens een voorbeeld! Noem ook eens een voorbeeld waaruit blijkt dat God van jóu houdt. En wat Hij daarom voor jou doet. Dank de Here in je gebed. Of zing een mooi lied voor Hem. Voor de jonge kinderen: je kent vast het liedje: Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God, je zou dat heel mooi kunnen zingen en met papa en mama erover doorpraten wat dat betekent. Naar elkaar: Ben ik mijn broeders hoeder? In de reactie van Kaïn proef je de vijandigheid en de afwerende houding. In onze tijd voelen veel mensen zich ongemakkelijk als het om vertrouwelijke relaties gaat. Niemand wil afhankelijk zijn, maar aan de andere kant hunkeren we er wel naar. Die spanning is misschien in onze tijd wel sterker dan ooit. De sleutel naar vertrouwelijkheid ligt in onszelf. Stel jezelf de volgende vragen: Sta ik open voor Christus? Sta ik open naar anderen? Vertrouw ik anderen? Spreek ik de waarheid? Ben ik te vertrouwen? Sta ik iemand toe in m n leven te kijken? Mag iemand me liefhebben en m n vertrouwen hebben? Verder lezen: Exodus 34, vers 6, de Here stelt zich aan ons voor als groot van goedertierenheid en trouw Psalm 18, vooral de verzen 21-30, de Here verheugt zich over liefde en trouw tot Hem, maar is gegriefd over ongeloof en goddeloosheid Psalm 111, een prachtige Psalm over de onwankelbare trouw van Gods verbond Efez 2,1-10, Paulus looft de Here om zijn liefde en trouw 2 Kor 1,20, Paulus schrijft dat God in Christus tegen ons zegt: Ja, je bent m n kind. En wij mogen in ons leven antwoord geven: amen Here. gjp, september 2003 September 2003 Blz. 7/7

IN DE DIEPTE TOCH OP EEN HOOGTE!

IN DE DIEPTE TOCH OP EEN HOOGTE! Preek over psalm 63. (eventueel erbij lezen: ps 119:161-168) Ton de Ruiter. ================================================================== David bezingt hier een ervaring, die hij graag doorgeeft tot

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk1 Artikel 15 t/m 18 Werkboek 4 Dordtse Leerregels hoofdstuk 1 artikel 15 t/m 18 In werkboek 4 leren we weer iets meer over de Dordtse Leerregels. In dit werkboek gaat het

Nadere informatie

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 Z. Opw. 46 (Vader, ik aanbid U) Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God Z. Opw. 207 ( Mijn God, ik zal U verhogen) Wetslezing Z. Opw. 244 (welzalig de man)

Nadere informatie

Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2

Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2 Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2 Gemeente, de preek van vanmorgen gaat over zoeken, over God zoeken. De preek gaat over Psalm 63. Een psalm door David gedicht, toen hij was in de woestijn

Nadere informatie

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus,

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus, p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Liturgie Votum en groet Gezang 140 : 1,2,3 GK Gebed Schriftlezing door Eric Roose 2 Korintiërs 5,11-21 Psalm 116 : 1,2,10 Preek

Nadere informatie

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl Leven met Jezus Het evangelie volgens Jakobus Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Jakobus 1:2 Blij in

Nadere informatie

Wie ik ben in Christus

Wie ik ben in Christus Wie ik ben in Christus Mijn identiteit Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen 2 Korintiërs 5:17

Nadere informatie

Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9)

Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9) Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9) Preek over Johannes 21:15-17 (ds. Jos Douma) Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen

Nadere informatie

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen.

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Als ik dit schrijf, is Pasen net voorbij. Het feest van de overwinning van Jezus Christus hebben we opnieuw mogen vieren. Jezus

Nadere informatie

GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig

GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig Over verbrokenheid Preek over Psalm 51:19 en 2 Korintiërs 12:9-10 Het offer voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult

Nadere informatie

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18 ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem kijk voor ondersteunende materialen op: www.josdouma.nl/3vers18 Wij allen die

Nadere informatie

Je mag er zijn. Spiegel van Gods liefde. Ina Prins-Veurink. Deze gemeenteschets is een uitgave van: Gereformeerde Bijbelstudiebond (GBb)

Je mag er zijn. Spiegel van Gods liefde. Ina Prins-Veurink. Deze gemeenteschets is een uitgave van: Gereformeerde Bijbelstudiebond (GBb) JE MAG ER ZIJN 12 2 3 Je mag er zijn Spiegel van Gods liefde Ina Prins-Veurink Deze gemeenteschets is een uitgave van: Gereformeerde Bijbelstudiebond (GBb) Bond voor Gereformeerde Jongerenverenigingen

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Ben ik wel uitverkoren?

Ben ik wel uitverkoren? Bijschrift bij de foto - De schapen: in Johannes 10:11,16 zegt de Heere Jezus: Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet

Nadere informatie

Lopen over water (Geloven met Petrus 2)

Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Preek over Matteüs 14:22-33 (ds. Jos Douma) Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook

Nadere informatie

De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23. Jos Douma

De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23. Jos Douma De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23 Jos Douma Psalm 23 De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, hij geeft mij

Nadere informatie

Vrees niet! Overwinning over vrees en angst. Henri Hüpscher

Vrees niet! Overwinning over vrees en angst. Henri Hüpscher 2 Vrees niet! Overwinning over vrees en angst Henri Hüpscher 2005 Henri Hüpscher Deze studie mag op alle manieren worden vermenigvuldigd en verspreid mits volledig en onveranderd en niet voor commerciële

Nadere informatie

Kraanvogelstraat 1 3815 TP Amersfoort 1

Kraanvogelstraat 1 3815 TP Amersfoort 1 Hoe word ik een kind van God? Paul de Cock PIG Pinkster Gemeente Immanuël Kraanvogelstraat 1 3815 TP Amersfoort 1 Hoe wordt ik een kind van God? Van oorsprong is de mens geschapen als kind van God. Adam

Nadere informatie

1. God heeft de wereld geschapen.

1. God heeft de wereld geschapen. 1. God heeft de wereld geschapen. God heeft alles geschapen. Het licht en de zon; de planten en de bloemen; de vissen, de vogels en de dieren. Kleur deze tekeningen mooi in. God heeft ook de mensen geschapen,

Nadere informatie

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd?

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Lukas 15 : 1-7 1 En al de tollenaars en de zondaars naderden tot Hem, om Hem te horen. 2 En de Farizeen en de Schriftgeleerden murmureerden, zeggende: Deze ontvangt de

Nadere informatie

Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als eerste van de gestorvenen.

Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als eerste van de gestorvenen. Preek van Kees de Graaf Eerst lezen: I Kor 15:1-34 Tekst 1 Kor 15:20: Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als eerste van de gestorvenen. U heeft vast wel eens gehoord van die bekende joodse

Nadere informatie

Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien.

Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien. Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien. Zingen: Psalm 92 : 1 en 2 Lezen : Joh. 14 Zingen: Psalm 63 : 1 en 2 Zingen: Psalm 3 : 4 Zingen: Psalm 2 : 7 Geliefden, het Woord van God, hetwelk wij u

Nadere informatie

Wat moet ik doen om behouden te worden?

Wat moet ik doen om behouden te worden? Wat moet ik doen om behouden te worden? Er is geen belangrijkere vraag in de wereld dan deze vraag, nl wat moet ik doen om behouden te worden? Elke andere vraag verdwijnt in het niets wanneer iemand bedenkt

Nadere informatie

Preek n.a.v. Gen 11:27-12:9

Preek n.a.v. Gen 11:27-12:9 Preek n.a.v. Gen 11:27-12:9 [meteen dia 1] Wie zou hier voor geen goud weg willen? Dalfsen: mooie plek om te wonen. Wil je niet weg. Voor velen geldt: geboren, getogen, al diverse generaties wonen hier.

Nadere informatie

Bijbelstudie bij Romeinen 14:1-15:13 in de Bijbel in Gewone Taal

Bijbelstudie bij Romeinen 14:1-15:13 in de Bijbel in Gewone Taal Bijbelstudie bij Romeinen 14:1-15:13 in de Bijbel in Gewone Taal Een bijbelstudie bij Romeinen 14:1-15:13 in de Bijbel in Gewone Taal. De Bijbel in Gewone Taal verschijnt in oktober 2014. Tekst: Dr. Matthijs

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Sta jij open voor de ander?

PREEK DOOR DE WEEK. Sta jij open voor de ander? PREEK DOOR DE WEEK Sta jij open voor de ander? 9de jaargang, nr. 21, week 23 2 juni 7 juni 2014 maandag 2 juni 2014 Hemels geluk is niet te koop maar wel te krijg Offert offers van oprechtheid,en weet

Nadere informatie

De waterdoop door onderdompeling een frisse kijk en duik

De waterdoop door onderdompeling een frisse kijk en duik De waterdoop door onderdompeling een frisse kijk en duik 1 Het leven van Jezus ons leven! 2 1.1 Jezus, de mens en de duivel 2 1.2 Het motief was liefde 2 1.3 Ons fundament in het Christen zijn 3 2 Waarom

Nadere informatie

Een koning als geen ander!

Een koning als geen ander! Een koning als geen ander! - viering rond woord en brood - Ten Bos, 23 november 2014] Bij het binnenkomen komen misdienaars (namen) en lectoren (namen) met [de voorganger] mee uit de sacristie. Ze stappen

Nadere informatie

10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1. Spreken over God

10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1. Spreken over God 10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1 Spreken over God 10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 2 Verkrijgbaar bij dezelfde uitgever: dr. J.M. van t Kruis (red.), Protestantse

Nadere informatie

WAT JE MOET DOEN ALS JE NIET MEER WEET WAT JE MOET DOEN door Wieke Veenstra

WAT JE MOET DOEN ALS JE NIET MEER WEET WAT JE MOET DOEN door Wieke Veenstra WAT JE MOET DOEN ALS JE NIET MEER WEET WAT JE MOET DOEN door Wieke Veenstra Allen die hem aanroepen is de Heer nabij, die Hem roepen in vast vertrouwen. Hij vervult het verlangen van wie Hem eren, Hij

Nadere informatie