Curriculum Vitae Hans Bink

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum Vitae Hans Bink"

Transcriptie

1 Curriculum Vitae Hans Bink Huidige functie 2002 heden Interim-manager, counsellor en consultant Na overname van PWC Consulting door IBM wederom zelfstandig manager en consultant met de laatste jaren een focus op woningcorporaties en zorgsector (zie bijlage) Opleidingen > Mulo B Alkmaar > HTS Bouwkunde Haarlem > Interfaculteit Bedrijfskunde en Master Degree Business Administration > Aanvullende opleidingen: Automatisering, psychologie, marketing, management en personeelsbeleid Loopbaan Militaire dienst, eindrang kapitein Bakkenist Spits en Co, management consultant Algemeen directeur Savo te Zwolle, bestaande uit: > Savo woningcorporatie: verkoop, verhuur en onderhoud van woningen en bedrijfsgebouwen (ca eenheden) > Sacon bv, een totale bouwadviesgroep op het terrein van bestemmingsplanontwikkeling t/m architectuur met ca. 50 adviseurs > Hanzeveste Holding bv, een groep werkmaatschappijen, waarin onder meer projectontwikkeling ca. 500 woningen per jaar, assurantiën en hypotheken Aannemingsbedrijf Nevanco Groep, algemeen directeur Nederlands grootste productiewoningbedrijf, later opgegaan in de BAM Interim-manager bij een groot aantal bedrijven in zeer uiteenlopende bedrijfstakken (zie bijlage) 1990 Mede-oprichter van Able Multimanagement, een advies- en interim management groep met 10 partners Partner/managing director PricewaterhouseCoopers Verantwoordelijk voor een portefeuille van ca. 15 miljoen op het terrein van strategie consulting en executive interim-management Huidige en oud-nevenfuncties > Bestuurder en voorzitter HBO-school te Zwolle > Initiatiefnemer en voorzitter HBO-scholenfusie te Zwolle, Windesheim Hogeschool Zwolle > Heemraad van Waterschap IJsseldelta > Voorzitter Jeugd en Jongeren organisatie LCGJ > Voorzitter en initiatiefnemer Jeugd en Jongeren reisorganisatie > Secretaris Jong Management NCW

2 > Lid RvC Sacon bv (advies en ontwerpbureau Bouwnijverheid) > Lid RvC Ridderikhof bv (metaalverwerkende industrie t.b.v. maritieme sector) > Lid RvC Compax bv (verpakkings- en machinetoelevering t.b.v. foodsector) > Voorzitter stichting aandelenbeheer Ridderikhof bv > Lid RvC/Stichting aandelenbeheer Timzo bv (toonaangevende tapijtfabriek) > Lid dagelijks bestuur RIM Raad voor Interimmanagement > Lid dagelijks bestuur zorgcentrum De Wissel te Zwolle, met taakopdracht bouw van een nieuw zorgcentrum, inclusief 50 aanleunwoningen > Voorzitter Stichting SDB, een stichting t.b.v. ondersteuning en financiering van onderzoek en professionalisering in de zorgsector > Founder van de opleiding professioneel interim-management Universiteit Nyenrode > Founder van de opleiding leiderschap en tijdelijk management t.b.v. de woningcorporaties en zorgorganisaties TSM (Twente School of Management) > Co-auteur en redactielid van het studieboek "Interimmanagement: het vak" > Docent Universiteit Nyenrode > Enige achtereenvolgende jaren verkozen tot 'best professional' op het terrein van interim-management door zakenblad Quote > Founder Nederlandse Orde van Register Interimmanagers > Mede inhoudelijk verantwoordelijk voor het boek Tijdelijk leiderschap auteur: Jaap Schaveling > Docent en begeleider van directies en RVC strategiemeetings.

3 Bijlage Recent uitgevoerde opdrachten Managementadviesbureau woningcorporaties Algemeen directeur adviesbureau werkzaam in de sector van bouwen en wonen. Omzet ca. 4 miljoen, zwaar verliesgevend. Gesaneerd, geherstructureerd, commerciële marktmogelijkheden uitgenut, groeisituatie ingezet. Winst na 1 jaar en uitgebouwd tot leading bureau in de corporatie- en zorgmarkt. Woningcorporatie op het terrein van ouderenhuisvesting Directeur Services. Zeer grote landelijke organisatie met problemen op het terrein van processturing, automatisering, management en bedrijfsvoering. Herstructurering van veel afzonderlijke afdelingen naar een meer centraal en productiegericht proces. Bedrijfsvoering ingericht op meer inzichtelijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, gekoppeld aan een beter besturingssysteem. Grote landelijk werkzame woningcorporatie Adviseur, counsellor. Zeer grote landelijk werkende corporatie met grote problemen tussen directie en raad van bestuur begeleid in het oplossen van deze problematiek. Als counsellor van de interim-rvb opgetreden voor een langere periode om de juiste keuzes te maken bij een strategische heroriëntatie en implementatie ervan. Fusie van drie woningcorporaties Noord-Nederland Adviseur van de bestuurders en RvC bij de totstandkoming van een fusie tussen drie woningcorporaties tot een corporatie van ca eenheden. Woningcorporatiesector algemeen Betrokken bij veel vraagstukken bij een groot aantal woningcorporaties op het terrein van strategie, bedrijfsvoering, organisatie-inrichting, strategisch HRM. Nieuwe organisatiemodellen ontwikkeld t.b.v. maatschappelijk ondernemen. Geven van lezingen in dit kader en begeleiding van directies en RvC's. Adviesbureau in de zorgsector Adviseur. Begeleiding van strategische doelen naar tactiek en operatiën, sturing aangebracht door segmentering van doelgroepen en producten in afzonderlijke bv's. Begeleiding van het management en nieuw elan teruggebracht. Fusie notariskantoren Begeleiding van een fusie van drie notariskantoren naar een maatschap met specialisatie en verdere groeimogelijkheden. Installatiebedrijf Adviseur. Strategische heroriëntatie van de onderneming in het kader van de groeimogelijkheden van het bedrijf, begeleiding van de turn-around; succesvol proces met een groei in 2007 van 50% en rendementsverbetering van 1% naar 7%. Counselling/Boardroom consultant Voorts als counsellor opgetreden in een groot aantal opdrachten die uitgevoerd werden onder mijn verantwoordelijkheid binnen PWC Consulting en als zelfstandig adviseur, waar met name close monitoring, analysetechnieken, oplossingsvaardigheden en change management de belangrijkste componenten waren.

4 Carwash bedrijf Boardroom counseling familiebedrijf met grote investeringen zonder rendement. Familieverhoudingen rechtgetrokken, commercieel proces begeleid, bedrijfsvisie - -imago aangepast, omzetverbetering van 30% gerealiseerd, verwacht bruto rendement in 2008 van 20%. Milieuorganisatie Organisatie met achterhaalde doelen en aanpak, afstevenend op liquidatie of faillissement. Recovery aanpak voorgesteld, wordt nu geïmplementeerd en door mij begeleid. Bouwbedrijf Grote problemen met projectontwikkeling, leidend tot financieringsproblemen en liquiditeitsproblemen. Strategie gewijzigd, juridische scheidingen ingevoerd, herfinancieringen doorgevoerd, rendementssituatie verbeterd tot 10%. Overall beeld importante uitgevoerde interim-management en adviesopdrachten Ziekenhuis Adviseur/Facilitair directeur ziekenhuis met 450 bedden plus een verzorgingstehuis met 150 bedden. Een facilitaire dienst opgezet in een structuur waarin alle facilitaire units een eigen zelfstandige eenheid kunnen zijn. Implementatie verzorgd van een totaal financieel administratief systeem voor budgettering en vastlegging alsmede controle op diverse activiteiten. Medische eerste lijn voorziening Adviseur medische eerste lijn voorziening in groeistad. Een groeimodel ontwikkeld, waarbij zowel de medische, paramedische als facilitaire aspecten zich op een evenwichtige en inzichtelijke wijze kunnen ontwikkelen. Verzekeringsmaatschappij gezondheidszorg Adviseur middelgrote verzekeringsmaatschappij. Een nieuwe marketingstrategie opgezet voor ziekenfonds- en particulier verzekerden en de interne consequenties aangegeven naar een meer marktgerichte organisatie. Verzekeringsmaatschappij (leven en schade) Adviseur grote algemene, internationaal gelieerde onderneming. Een bezuinigingsoperatie van ca. 3 miljoen op jaarbasis begeleid. Bouwnijverheid Algemeen directeur bouwonderneming B en U. Omzet 100 miljoen. Bij binnenkomst verlies van Bij vertrek break-even met een sterk opgaande lijn. Industriële verpakkingsonderneming Directeur. Omzet 4 miljoen. Dalende omzet; onderdeel van een groep; onduidelijkheid over winstbijdrage; slechte marktverwachting. Losgekoppeld uit de groep; geoptimaliseerd qua structuur en marktmogelijkheid; verkocht aan grootste concurrent. Leerverwerkende industrie Schaduwmanager/boardroom counsellor. Omzet 6 miljoen. Te lage winstmarge; te weinig marktaandeel; productie overcapaciteit. Ondersteuning van collega interim-manager bij het maken van oplossingen voor dit bedrijf, zowel qua financieringsstructuur, marktmogelijkheden, interne structuur, etc.

5 Softwareontwikkelhouse Adviseur. Omzet 20 miljoen. Nieuw ontwikkelde software sloeg niet aan. Een nieuw totaalproduct voor topmanagement ontwikkeld. Verkoop is sterk toegenomen en slaat goed aan in de markt. Software implementatiebedrijf Directeur. Bedrijf werd geteisterd door fraude, bestuurlijk onvermogen, zwakke strategie en management. Gekozen voor faillissement met doorstart. Na 1 jaar wederom een gezond bedrijf en verkocht aan een grote ICT speler in Nederland. Internationaal verhuis- en opslagbedrijf Directeur. Omzet 10 miljoen. Verliesgevend; groot aandeel branchevreemde activiteiten; ondoorzichtig financieel beleid. Branchevreemde activiteiten verzelfstandigd via management buy-outs; herfinanciering van het bedrijf. Internationale verhuisorganisatie Directeur. Een internationale verhuisorganisatie opgezet, waarbij een 20-tal landen zijn betrokken. Businessplan opgesteld met strategische aanpak. Contracten gesloten, een facilitaire organisatie opgezet en een nieuwe directeur aangetrokken. Busonderneming (touroperator) Adviseur/business unit manager. Omzet 5 miljoen. Onderdeel van een groep met andere brancheactiviteiten. Zwaar verliesgevend, niet marktgericht, verouderd, zwak management. Busonderneming en andere bedrijfsactiviteiten ontvlochten, een product-markt combinatie ontwikkeld op basis van een keuzepakket; interne organisatie volledig geherstructureerd; de organisatie aangepast aan marktpotentie, zowel kwalitatief als kwantitatief (personeel). Introductie van een MIS (management informatie systeem) en integrale automatisering. Betonwarenfabriek Algemeen directeur. Omzet 60 miljoen. Verliessituatie bij binnenkomst ca Bij vertrek break-even. Gecentraliseerd van drie productie units naar één centrale productie unit. Een flexibele productieorganisatie gericht op de marktvraag opgezet. Bouwonderneming GWW Algemeen directeur. Omzet 20 miljoen. Bij binnenkomst verliessituatie Bij vertrek winstsituatie ca per jaar. Organisatie afgestemd op de regionale marktmogelijkheden. Basis gelegd voor bovenregionale activiteiten. Commerciële organisatie geïmplementeerd. Management aangepast en tools ingebracht (o.a. automatisering) ten behoeve van strategie en markt. Bouwonderneming GWW Adviseur. Omzet 10 miljoen. Verliessituatie bij binnenkomst Na 1 jaar winst Na interne herstructurering commerciële activiteit versterkt; drie gespecialiseerde business units opgezet. Bedrijf overnamerijp gemaakt; overnamekandidaat gezocht en overnameproces begeleid. Baggeronderneming Algemeen directeur. Omzet 10 miljoen. Verliessituatie bij binnenkomst per jaar. Winstsituatie bij vertrek ca Contractmanagement herzien; bedrijf geherfinancierd; investeringen en desinvesteringen gericht op de internationale marktmogelijkheden aangegaan. Een joint venture op het gebied van milieutechniek opgezet.

6 Metaalproductiebedrijf Directeur. Omzet 4 miljoen met verlies van omzet, kleine winstsituatie en geen marktstrategie. Bedrijf naar minimale omzet afgebouwd; marktplan ontwikkeld op basis van positie in de markt; investeringen ingezet, gericht op productie en niches in de markt. Informatiesysteem ontwikkeld; management aangetrokken. Industriële groothandel Adviseur. Omzet ca. 4 miljoen. Winstgevend bedrijf, maar verouderd met businessvreemde activiteiten alsmede een opvolgings- en huisvestingsprobleem. Niet-core activiteiten afgestoten. Nieuwe agenturen aangetrokken. Meer expliciete doelmarktsegmenten vastgesteld. Upgrading van de positie van de onderneming; bedrijfshuisvesting verbeterd; commercieel systeem en een integraal MIS opgezet, inclusief aanpassing van totale automatisering. Nieuw management aangetrokken.

Ingenieursbureau (Mechanical Engineering) Zakelijke dienstverlening Overheid Banken & Verzekeringen Olie- & Gasindustrie Zorginstellingen

Ingenieursbureau (Mechanical Engineering) Zakelijke dienstverlening Overheid Banken & Verzekeringen Olie- & Gasindustrie Zorginstellingen Curriculum Vitae A.B.Dijkema Naam Geboortedatum Adres PC & Woonplaats Telefoon E-mail adres Werkervaring vanaf Talen Opleiding Bram Dijkema 03 februari 1957 Niekerkerdiep Noordzijde 21 9805 TG BRILTIL

Nadere informatie

Ruigrok advies en interim-management

Ruigrok advies en interim-management Ruigrok advies en interim-management P e r s o n a l i a Naam: M.S.M. (Mieke)Ruigrok MBA Adres: Emmapark 1 2641 EJ Pijnacker Geboortedatum: 27 juni 1962 Telefoonnummer: 06 50743261 E-mail: info@miekeruigrok.nl

Nadere informatie

Telefoonnummer 0180 31 95 98 (privé), 0180 76 90 07 (zakelijk), 06 53 97 15 67

Telefoonnummer 0180 31 95 98 (privé), 0180 76 90 07 (zakelijk), 06 53 97 15 67 Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam A.G. (Gerard) Soeteman Adres Vlist 12 Woonplaats 2911 GC Nieuwerkerk a/d IJssel Telefoonnummer 0180 31 95 98 (privé), 0180 76 90 07 (zakelijk), 06 53 97 15 67

Nadere informatie

Johannes Boudewijn (Hans) Stolk Lingedal 14 2904 CK Capelle aan den IJssel. Personalia

Johannes Boudewijn (Hans) Stolk Lingedal 14 2904 CK Capelle aan den IJssel. Personalia blad 1/10 Personalia Johannes Boudewijn (Hans) Stolk Lingedal 14 2904 CK Capelle aan den IJssel +31 10 450 10 54 (telefoon) +31 6 51 088 296 (mobiel) +31 10 458 81 37 (fax) hansstolk@novavolta.nl 29 januari

Nadere informatie

Curriculum Vitae Hans Reusch

Curriculum Vitae Hans Reusch Geactualiseerd per 6 november 2010 1 Curriculum Vitae Hans Reusch Persoonlijke informatie Naam: drs.j.h.reusch (Hans) Adres: Gerbrandypark 54 3437 JX Nieuwegein Tel: +31(0) 30 604 37 21 Mobile: +31(0)

Nadere informatie

Curriculum Vitae Persoonsgegevens Kennis Samenvatting

Curriculum Vitae Persoonsgegevens Kennis Samenvatting Curriculum Vitae Persoonsgegevens Achternaam : Francissen Voornaam : Henk Voorletters : H.G.M. Titels : RE, RA Woonplaats : Apeldoorn Geboortedatum : 16 juni 1967 Website : www.francissen.com Kennis Opleidingen

Nadere informatie

C u r r i c u l u m V i t a e

C u r r i c u l u m V i t a e C u r r i c u l u m V i t a e Personalia Achternaam: Voornamen: Bloemers Adres: De Eg 15 Woonplaats: Louis Johannes Maria 6562 PC Groesbeek Telefoon: +31 (0)6 5153 3125 E-mail: Nationaliteit: info@louisbloemers.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae Hans Vijfhuizen

Curriculum Vitae Hans Vijfhuizen Curriculum Vitae Hans Vijfhuizen Personalia Naam drs. ir. W.J. Vijfhuizen Adres Ekster 12 Postcode/woonplaats 2411 MT Bodegraven Telefoon (mobiel, huis) 06 43113221 E-mail Website Nationaliteit hans@5huizen.com

Nadere informatie

Zakelijke. dienstverlening. het hart van de kenniseconomie

Zakelijke. dienstverlening. het hart van de kenniseconomie Zakelijke dienstverlening het hart van de kenniseconomie 2 De zakelijke dienstverlening vervult een belangrijke rol in de Nederlandse economie. Zij draagt in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling tot

Nadere informatie

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling?

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Resultaten onderzoek 2 Assetmanagement bij corporaties Verantwoording Veel corporaties zijn bezig met assetmanagement. In dit kader heeft

Nadere informatie

Strategisch Meerjarenbeleid

Strategisch Meerjarenbeleid Strategisch Meerjarenbeleid 2013 2016 Colofon Scribent: Nelleke Vogel Documenteigenaar: Bestuurder Bestemd voor: Geheel Atlant Zorggroep Datum besluit: Februari 2015 Evaluatiedatum: Januari 2016 Versie:

Nadere informatie

Business Plan. Automotive Centre of Expertise (ACE)

Business Plan. Automotive Centre of Expertise (ACE) Business Plan 8 december 2010 Rev. 4.1 Automotive Centre of Expertise (ACE) High Tech Mobility Executive Summary De Hogescholen HAN, Fontys en het Nederlandse Automotive bedrijfsleven dienen een aanvraag

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen.

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Voorwoord In beweging 4 Kengetallen 2014 6 Kerncijfers 7 Highlights 2014 9 Over BDO 10 - Onze historie 10 - Onze identiteit 11 - Onze

Nadere informatie

Oosterhof Organisatieadvies. Functieomschrijving: Zelfstandig adviseur en projectmanager voor bestuur, directies en

Oosterhof Organisatieadvies. Functieomschrijving: Zelfstandig adviseur en projectmanager voor bestuur, directies en Curriculum Vitae Feike Oosterhof Feike Oosterhof Geboren op 6 maart 1968 te Heerenveen Gehuwd, 3 kinderen Meerkoet 106 2693 AD s-gravenzande Telefoon: +31 (6) 53637096 Opleidingen 2007: Advanced Strategy

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

Drs. Harry Wijnhoven

Drs. Harry Wijnhoven Drs. Harry Wijnhoven Veldhoven Als resultaat in de praktijk telt Durf jij eens alles vanuit een ander perspectief te bekijken? Drs. Harry Wijnhoven geeft personal- en teamcoaching en trainingen aan Directeur

Nadere informatie

Versie 25 januari 2012. Profiel van Raymond Roesink (1971) Schiphollaan 13 2631MN NOOTDORP. Contact 06 24 22 96 61 raymond@roesink.nl www.roesink.

Versie 25 januari 2012. Profiel van Raymond Roesink (1971) Schiphollaan 13 2631MN NOOTDORP. Contact 06 24 22 96 61 raymond@roesink.nl www.roesink. Profiel van Raymond Roesink (1971) Schiphollaan 13 2631MN NOOTDORP Contact 06 24 22 96 61 raymond@roesink.nl www.roesink.nl Kernkwaliteiten Analytisch vermogen. Doelgerichtheid. Managementvaardigheden.

Nadere informatie

Drs. Harry Wijnhoven

Drs. Harry Wijnhoven Drs. Harry Wijnhoven Veldhoven Als resultaat in de praktijk telt Durf jij eens alles vanuit een ander perspectief te bekijken? Drs. Harry Wijnhoven geeft personal- en teamcoaching en trainingen aan Directeur

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 36044938

Nadere informatie

Een SSC is geen einddoel maar een startpunt. Onderzoeksrapport SSC evaluatie & optimalisatie

Een SSC is geen einddoel maar een startpunt. Onderzoeksrapport SSC evaluatie & optimalisatie Een SSC is geen einddoel maar een startpunt Onderzoeksrapport SSC evaluatie & optimalisatie Een SSC is geen einddoel maar een startpunt Auteur/ stagiair: Matthijs Karssen Stagebegeleiders: Klaasjan Doeswijk,

Nadere informatie

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V.

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V. Dexia Bank Nederland Jaarverslag 2002 Dexia Bank Nederland N.V. 1 Inhoudsopgave 3 Vijf jaar kerncijfers 4 Profiel Dexia Bank Nederland 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR ROB ZANDBERGEN, CEO LEEN GEIRNAERDT, CFO

RAAD VAN BESTUUR ROB ZANDBERGEN, CEO LEEN GEIRNAERDT, CFO 1 2 RAAD VAN BESTUUR 1 ROB ZANDBERGEN, CEO Rob Zandbergen (1958) is sinds 1 juli 2010 Chief Executive Officer van USG People N.V. Hij is sinds begin 2003 actief in de uitzendsector. Naast zijn werk bij

Nadere informatie

CENTRIC I JAARVERSLAG

CENTRIC I JAARVERSLAG samen vooruit CENTRIC I JAARVERSLAG 2011 DIRECTIEVERSLAG 3 ONZE ACTIVITEITEN 9 MVO 34 FINANCIËLE OVERZICHTEN 40 ADRESSEN 64 OVER CENTRIC 2 Centric is een gespecialiseerde IT-organisatie en biedt maatwerk-

Nadere informatie

I n h o u d s o p g a v e

I n h o u d s o p g a v e JAAR VERSLAG 2007 Inhoudsopgave Uni t 4 Ag r e s s o in h e t k o r t Thema - Grip op verandering 4 Bedrijfsprofiel 5 Kerncijfers 6 Visie, activiteiten, strategie en doelstellingen 8 Bestuur 14 Thema artikel

Nadere informatie

Woonplaats : Assen Geboortedatum : 17 februari 1959 Mobiele tel. : 06 53 83 02 59

Woonplaats : Assen Geboortedatum : 17 februari 1959 Mobiele tel. : 06 53 83 02 59 E r v a r i n g b i j : Hogeschool Arnhem Nijmegen VV&T, o.a.: Zorggroep Westerkwartier Amsta Jan Bonga Oosterlengte Zorggroep Groningen Interzorg Noord Nederland De Hoven De Bosackers Huisartsen / eerstelijn

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Curriculum Vitae Tineke Kamerling-de Jong. Werkervaring. 01-06-08 tot heden Directeur eigenaar Kat-Haros Management b.v.

Curriculum Vitae Tineke Kamerling-de Jong. Werkervaring. 01-06-08 tot heden Directeur eigenaar Kat-Haros Management b.v. Curriculum Vitae Tineke Kamerling-de Jong Werkervaring 01-06-08 tot heden Directeur eigenaar Kat-Haros Management b.v. Eigen advies-, en trainingsbureau op organisatorisch, beleidsmatig en commercieel

Nadere informatie

Van kosten tot resultaat

Van kosten tot resultaat Van kosten tot resultaat Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Eindrapport Openbare versie Student Angelo Jonkers Studentnummer: 0206202 Universiteit Twente Begeleider Universiteit Twente drs. H. van

Nadere informatie