Veiligheidscontrole Paardenkastanjes Veerdam, gemeente Papendrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidscontrole Paardenkastanjes Veerdam, gemeente Papendrecht"

Transcriptie

1 Veiligheidscontrole Paardenkastanjes Veerdam, gemeente Papendrecht September 2014

2 Veiligheidscontrole Paardenkastanjes Veerdam, Papendrecht Prohold BV Inhoudsopgave 1. Inleiding Conclusie en advies..3 Situatieoverzicht..Bijlage 1 Resultaten veiligheidscontrole Bijlage 2 September

3 Veiligheidscontrole Paardenkastanjes Veerdam, Papendrecht Prohold BV 1. Inleiding In opdracht van de gemeente Papendrecht heeft Prohold BV op, 11 en 16 september 2014,alle kastanjebomen aan de Veerdam op veiligheid gecontroleerd. De aanleiding hiervoor is het uitbreken van een gesteltak uit één van de bomen op een nagenoeg windstille dag. Werkwijze Bij deze veiligheidscontrole is elke boom aan de hand van de Vissuel Tree Assesment-methode (VTA) op mogelijke veiligheidsrisico s geïnspecteerd. Hierbij worden de bomen, aan de hand van uiterlijk zichtbare symptomen, op mogelijke gebreken en/of aantastingen gecontroleerd. Bij het aantreffen van dergelijke symptomen is direct een nader technisch onderzoek (NTO) uitgevoerd. Dit onderzoek is er op gericht de aard en risico s van het gebrek of de aantasting vast te stellen. Daarnaast wordt bepaald welke maatregelen noodzakelijk zijn voor de veiligheid. Kastanjebloedingsziekte Bij deze controle is ook de mate van aantasting door de Kastanjebloedingsziekte meegenomen. Hierbij maken we onderscheid in een e, een of een zware aantasting. Bij een e aantasting zijn lokaal op de boom enkele bloedingsplekken te zien waarbij de bast wel is aangetast maar niet volledig afgestorven. Bij een e aantasting zijn verspreid over de boom meerdere bloedingsplekken te zien waarbij de bast wel is aangetast maar niet volledig is afgestorven. Bij een zware aantasting is de bast op één of meerdere plaatsen volledig afgestorven en ligt het achterliggende hout bloot. Dit blootliggende hout is een invalspoort voor secundaire aantasters. Aangezien kastanjehout weinig weerbaar is tegen infecties kan een aangetaste plek hierdoor snel structureel verzwakken. Om die reden is bij deze veiligheidscontrole ook de mate van aantasting door de Kastanjebloedingsziekte beoordeeld en zijn de gesteltakken op blootliggend hout gecontroleerd. Tomografie metingen Aanvullend aan het onderzoek zijn de als attentieboom aangemelde bomen, door Boomtotaalzorg op veiligheid gecontroleerd met behulp van de Arbotom. Hierbij zijn sensoren geplaatst, verdeeld over de omtrek van de te onderzoeken locatie. Deze sensoren zenden en ontvangen geluid. Aan de hand van de geluidssnelheid wordt de kwaliteit van het inwendige van de boom goed gevisualiseerd. De meting is op één hoogte in de boom uitgevoerd en zegt alleen iets van de staat van de boom op die hoogte. Rapportage Alle bomen zijn op basis van de resultaten van het onderzoek in categorieën ingedeeld. In hoofdstuk 2 Conclusie en advies worden deze met bijbehorende maatregelen en urgentie overzichtelijk weergegeven. In bijlage 1 is een situatieoverzicht weergegeven en in bijlage 2 zijn alle resultaten van het onderzoek uiteengezet. 2.Conclusie en advies Conclusies Langs de Veerdam zijn alle 65 bomen beoordeeld. Qua conditie vinden we het volgende beeld: Conditie goed: 3 bomen Conditie redelijk: 45 bomen Conditie : 14 bomen Conditie slecht: 3 bomen September

4 Veiligheidscontrole Paardenkastanjes Veerdam, Papendrecht Prohold BV Wat betreft de aantasting door Kastanjebloedingsziekte vinden we het volgende beeld: Geen aantasting:7bomen Lichte aantasting: 18 bomen Matige aantasting: 21 bomen Zware aantasting: 19 bomen Op basis van het onderzoek blijkt dat er dit groeiseizoen een zeer sterke toename van de aantasting van kastanjebloedingsziekte is. Opmerkelijk is dat bij veel verse bloedingsplekken het volledige bastweefsel is afgestorven waardoor het achterliggende hout open ligt voor infectie. Veel oude bloedingsplekken (van voorgaande jaren) laten juist op diverse plekken hergroei van bastweefsel zien onder de aangetaste laag omdat juist niet de volledige laag bast was afgestorven. Het op grote schaal afsterven van bast leidt tot een snelle terugloop in de conditie van de bomen wat ook duidelijk waarneembaar is. Met name de combinatie van sterk verminderde conditie ( of slecht) in combinatie met een zware aantasting van kastanjebloedingsziekte leidt in de praktijk tot onomkeerbaar verval van de boom en sterfte binnen enkele jaren. Een andere verzwakking van de laan, zijn de vele ingerotte snoeiwonden. Bij met name de grotere snoeiwonden is het houtrot in veel gevallen doorgebroken tot het stamhout waarna het zich bij kastanjes relatief gemakkelijk kan uitbreiden. Bij 4 bomen is de structuur (o.a.) hierdoor zodanig verzwakt dat de boom gekapt moet worden. Deze zijn in het advies meegenomen. Bij de Tomografie metingen is bij 7 bomen een enigszins verminderde houtkwaliteit aangetroffen. De kwaliteit van de overige 18 bomen is goed. Er zijn t.a.v. breukgevaar geen bomen aangetroffen die direct gevaar opleveren. Op basis van de VTA, tomografie metingen en nadere technische onderzoeken is elke boom ingedeeld in één van de volgende categorieën: Actie nodig: Alle bomen die gevaar op kunnen leveren totdat een maatregel is uitgevoerd. De betreffende maatregel staat bij het advies vermeld en dient in het kader van de veiligheid binnen drie maanden uitgevoerd te worden. Wanneer een boom verwijderd wordt, verdwijnt deze uit de lijst. Voor bomen die na uitvoering van een maatregel weer voldoende veilig zijn, geldt vervolgens reguliere controle (VTA), of ze blijven als attentieboom aangemerkt. Verhoogde controle: Alle bomen waarvoor nog geen direct veiligheidsrisico geldt maar die, vanwege de aard van aangetroffen gebreken, een hogere controlefrequentie moeten hebben.deze bomen moeten twee keer per jaar gecontroleerd worden, bijvoorbeeld net na het uitlopen en net voor de bladval. Attentiebomen:Voor alle bomen zonder noemenswaardige gebreken geldt op de Veerdam een controlefrequentie van 1 x per jaar. Dit met het oog op de omvang van de bomen en de grote onvoorspelbaarheid van de ontwikkeling van de Kastanjebloedingsziekte. Advies Voor een beleid ten aanzien van kastanjes op de Veerdam met de kastanjebloedingziekte is in samenspraak met gemeente Papendrecht onderstaande tabel opgesteld. Hierbij word de mate van aantasting door kastanjebloedingsziekte gekoppeld aan de huidige conditie van de boom en eventuele extra verzwakkingen. Afhankelijk van die combinatie van factoren is een standaard beheeradvies voor alle kastanjes op de Veerdam opgesteld. Onderstaande tabel is alleen van toepassing op de kastanjes op de Veerdam, voor de overige kastanjes in Papendrecht wordt tevens een tabel opgesteld. September

5 Veiligheidscontrole Paardenkastanjes Veerdam, Papendrecht Prohold BV Conditie Aantasting kastanjebloedingsziekte Verzwakking Advies Opmerking Slecht n.v.t. n.v.t. Actie Matig Zwaar Ja Actie Matig Zwaar Nee 2x Matig Matig Ja Actie Matig Matig Nee 1x Matig Licht Ja 1x Matig Licht Nee 1x Redelijk Zwaar Ja 2x Redelijk Zwaar Nee 2x Redelijk Matig Ja 1x Redelijk Matig Nee 1x Goed Zwaar Ja 2x Goed Zwaar Nee 2x Goed Matig Ja 1x Goed Matig Nee 1x 2x 1x Actie Verhoogde controle; twee maal per jaar Attentieboom () Verwachte restlevensduur > 3 jaar = snoei Verwachte restlevensduur < 3 jaar = kap Afhankelijk van aard verzwakking Als we van mening zijn dat een boom na een actie, in de vorm van snoeien, een verwachte restlevensduur heeft van meer dan drie jaar is een snoeiadvies gegeven. Als voor de veiligheid zodanig ingegrepen moet worden dat er vrijwel geen kroon meer overblijft of als verwacht wordt dat een boom hooguit drie jaar te leven heeft en voor de veiligheid nu gesnoeid zou moeten worden, is een kapadvies gegeven. Op basis hiervan komen we tot de volgende acties: Kap van dertien bomen. Deze zijn zodanig aangetast dat kap noodzakelijk is (boomnummers:10387,10355, 10336,10639, 10617,10607,10610, 10367,10355, 10359, 10621, en Snoei van veertien bomen (boomnummers 10659,10648, 10618, 10358, 10376, 10366, 10598, 10599, extra boom, 10326, 10642, 10641,10348 en 10608). Het gaat hier om het selectief innemen en/of uiten van de kroon of kroondeel gericht op het beperken van belasting op gesteltakken met tekenen van verzwakking. In de tabel in bijlage 2 is aangegeven om welke tak(ken) of kroondeel het gaat. Door het uitvallen van bomen in de laan zal de windbelasting op de overblijvende exemplaren sterk veranderen. Het torderen en uitbreken van takken is daarmee een risico. Om die reden adviseren we om bij alle overblijvende bomen die deels vrij komen te staan selectief gesteltakken met tekenen van zware belasting uit te en. De mate waarin dit nodig is zal door een ervaren Treeworker direct na het uitvoeren van de velwerkzaamheden moeten worden bepaald. September

6 Bijlage 1. Situatieoverzicht Legenda Conditie: goed redelijk slecht Aantasting door Kastanjebloedingsziekte: geen Onderhoudsstatus: attentieboom verhoogde controle actie nodig x N Extra boom 10386

7 Bijlage 2. Resultaten veiligheidscontrole boomnr: boomsoort: omtrek: conditie: opmerkingen stam: opmerkingen kroon: kastanjebloedingsziekte: Aesculushippocastanum Baumannii 210 slecht oude stamvoetschade, 40cm breed en 70cm hoog zware armen ingenomen i.v.m. nieuwbouw, div igsw beheermaatregel: redelijk schade met blootliggend hout op de stam, 30cm boven maaiveld redelijk oude stamschade 2,5m hoog zuidzijde, 27cm diep kap zware armen ingenomen i.v.m. nieuwbouw, div igsw. op 3m hoogte zijn 3 holtes doorgebroken in het stamhout en door en door verbonden. doorgebroken igsw op 5m hoogte aan de zuidzijde 40cm d. bij kap boom risico op torsie door veranderende windbelasting kap aanrijschade tak westzijde, blootliggend hout. div igsw redelijk doorgebroken igsw; zuidoostzijde op 4m hoogte, 35cm diep. div igsw. ago zuidwestzijde twee redelijk doorgebroken igsw op 5,5m hoogte aan de oostzijde, 20 cm diep op 40cm ø. doorgebroken igsw op 6m hoogte aan de oostzijde. 20 cm diep op 32cm ø, doorgebroken igsw op 4 m hoogte aan de zuidoostzijde, 35 cm diep. div igsw redelijk doorgebroken holte in stam op 3m hoogte aan de oostzijde, 32cm diep op 56cm ø. doorgebroken holte stam op 3m hoogte aan de zuidwestzijde, 17cm diep op 55cm ø. oude stamvoetschade; 15cm diep, scherp begrensd. geen

8 Bijlage 2. Resultaten veiligheidscontrole Boomnr: Boomsoort: Omtrek: Conditie: Opmerkingen Stam: Opmerkingen Kroon: Kastanjebloedingsziekte: beheermaatregel: Aesculushippocastanum Baumannii 245 redelijk doorgebroken igsw op 6m hoogte, 48 cm diep op 55cm ø en doorgebroken igsw op 6m hoogte, 35 cm diep op 55cm ø, holtes zijn door en door verbonden. doorgebroken igsw op 6m hoogte, 33 cm diep op 52cm ø. oude beschadiging aan tak met blootliggend hout. ag redelijk doorgebroken igsw stam; 35cm diep op 70cm ø. uiten/innemen kroon doorgebroken igsw oostzijde, 27cm diep op 65cm ø doorgebroken igsw op 6m hoogte, 30cm diep op 60cm ø. 2 ago op 3,5m hoogte. 1 ago bijna dichtgegroeid. kap doorgebroken igsw op 8m hoogte aan de oostzijde, 28cm diep op 50cm ø. ago. divers aangetast reactiehout o.a. zware tak boven weg kap redelijk verwijderd grote gesteltakken verwijderd. igsw door en door, 65 cm diep op 95cm ø. ago 5m hoog. verse bloeding op reactie hout. kap doorgebroken igsw westzijde, 45cm diep op 65cm ø. ago, tak in kroon aan de noordzijde. mechanische belasting. kap redelijk oude stamwond; niet doorgerot, onder borst hoogte. doorgebroken igsw op 4m hoogte aan de zuidzijde, 30cm diep op 60cm ø. doorgebroken igsw op 3m hoogte aan de oostzijde, 30cm diep op 75cm ø. ag redelijk doorgebroken igsw; 40cm diep, 80cm ø, zuidzijde. ag, zware gesteltak oostzijde redelijk diverse ag, ook op hoogte, waaronder reactiehout, oostzijde redelijk aanrijschade gesteltak. ag noordzijde. uiten/ innemen kroon twee uiten/innemen gesteltak uiten/ innemen kroon uiten/innemen aangetaste tak

9 Bijlage 2. Resultaten veiligheidscontrole Aesculushippocastanum 101 redelijk Baumannii redelijk diverse igsw. gao; 2de tak oostzijde oude stamvoetschade, niet ingerot aanrijschade gesteltak. diverse ago redelijk igsw. ag redelijk doorgebroken igsw op 3m hoogte aan de zuidzijde, 25cm diep op 80cm ø. doorgebroken igsw op 3m hoogte aan de zuidoostzijde, 25cm diep op 80 cm ø redelijk doorgebroken igsw op 3m hoogte aan de zuidzijde, 38cm diep op 75cm ø. div igsw geen twee kap uiten/ innemen kroon uiten/ innemen kroon wortelaanzet oostzijde klinkt dof verdroogd vruchtlichaam van secundaire aantaster op aangetaste gesteltak met blootliggend hout. 2 ago. diverse ag kap redelijk doorgebroken igsw aan de noordzijde, redelijk div igsw. div ag ag 22cm diep op 75cm ø. ago 2de tak zuidoostzijde. zonnebrand bast. uiten/innemen kroon twee redelijk ag doorgebroken igsw op 4m hoogte, 20cm diep op 47cm ø. doorgebroken igsw op 4m hoogte, 30cm diep op 47cm ø. halve kroon afstervend extra boom goed Aesculushippocastanum Baumannii 238 zware aantasting kbz aan wortelaanzet, zuidzijde redelijk ag schade door uitgescheurde gesteltak 20 cm diep. ago noordwestzijde redelijk e aanrijschade, ago oostzijde kap uiten/innemen kroon twee twee

10 Bijlage 2. Resultaten veiligheidscontrole slecht aantasting witrot zuidwestzijde; 28 cm diep, 40 cm hoog en 20 cm br. holte stam zuidzijde 37 cm diep ingerot snoeiwond op 8m hoogte aan de oostzijde, ag op 6m hoogte aan de oostzijde kap witrot noordoostzijde stam op igsw, ago 2de tak zuidzijde borsthoogte, 40cm diep, 13 cm restwand op 85cm ø (aanwasboring). kap redelijk oude beschadiging bovenzijde gesteltak noordwestzijde, 45 cm lang, 1cm breed en 1cm diep redelijk redelijk ag redelijk ag redelijk ag redelijk ag redelijk doorgebroken igsw op 4m hoogte, 10 cm diep redelijk redelijk igsw 2de tak oostzijde, 37cm diep in de lengte richting. ago oostzijde en zuidwestzijde. twee aanrijschade gesteltak geen ago zuidwestzijde, tak is aan het afsterven. uiten/innemen aangetaste tak twee oude stamschade 25 cm diep, begrensd. ago meerdere takken kap redelijk ago zuidwestzijde twee redelijk geen Aesculushippocastanum 214 redelijk Baumannii redelijk redelijk ago noordoostzijde uiten/innemen aangetaste tak twee

11 Bijlage 2. Resultaten veiligheidscontrole redelijk aanrijschade gesteltak. uiten/innemen beschadigde tak (aanrijschade) boven weg redelijk doorgebroken igsw op 4m hoogte, 54 cm diep ingerot redelijk redelijk ag slecht doorgebroken igsw op 3m hoogte, 35cm div ag diep. doorgebroken igsw op 5m hoogte 30cm diep kap goed aanrijschade gesteltak redelijk gebroken tak boven weg redelijk igsw oostzijde stam op 6m hoogte, 13 cm diep. oude wond afgescheurde gesteltak, stamhout beschadigd niet ingerot, tak zelf trechtervormig ingerot. igsw oostzijde op 4m hoogte, 50cm diep in lengterichting tak. snoeien tak boven weg gesteltakken uiten/ innemen geen redelijk div igsw geen redelijk div igsw geen goed vruchtlichamen op geamputeerde wortel div igsw resten redelijk vruchtlichamen op geamputeerde wortel aanrijschade gesteltak, resten vruchtlichamen, 3 ag zuidzijde legenda igsw: ingerotte snoeiwond, als deze is doorgebroken is ook het stamhout aangetast ago: door kastanjebloedingsziekte aangetaste gesteltak met blootliggend hout ag: door kastanjebloedingsziekte aangetaste gesteltak zonder blootliggend hout Actie nodig Verhoogde controle nodig

Advies betreffende de beschadiging van populieren langs het Leopoldkanaal te Damme

Advies betreffende de beschadiging van populieren langs het Leopoldkanaal te Damme Advies betreffende de beschadiging van populieren langs het Leopoldkanaal te Damme Nummer: INBO.A.3163 Datum advisering: 8 december 2014 Auteur(s): Contact: Kenmerk aanvraag: Arthur De Haeck, Peter Roskams

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014

Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014 Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014 In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Rapportnummer 2014/029 Datum

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

BVA. Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen. - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe

BVA. Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen. - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe BVA Noordzeelaan 38a 8017 JW Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe 28 augustus 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Steekproef in Edelstenenwijk

Steekproef in Edelstenenwijk DOSSIER 6650 Corrosieschade VZA-voorspankabels in woningen te Heerhugowaard Rapport 6650-2-1 Steekproef in Edelstenenwijk 5 november 2008 SAMENVATTING Uit een onderzoek naar de conditie van VZA-kabels

Nadere informatie

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014 Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten 17 maart 2014 DATUM 17 maart 2014 TITEL Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten ONDERTITEL

Nadere informatie

Zorgplicht bij bomen langs Rijkswegen in Noord-Brabant

Zorgplicht bij bomen langs Rijkswegen in Noord-Brabant 0 / K -D048 NB it Z o r gp\icht UU Opdrachtgever: D.A.S. Eindhoven: Contactpersoon Desiree Bruls Opdrachtnemer: Onderafdeling Specialismen en Ondersteuning Contactpersoon Peer Meyboom Klankbordgroep Regionaal

Nadere informatie

Veiligheid Nederland in Kaart Inschatting van het aantal slachtoffers ten gevolge van overstroming

Veiligheid Nederland in Kaart Inschatting van het aantal slachtoffers ten gevolge van overstroming Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat Veiligheid Nederland in Kaart Inschatting van het aantal slachtoffers ten gevolge van overstroming Dijkringen 7, 14 en 36 Januari 2006 Ministerie van

Nadere informatie

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting)

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) 2014 Sabine Hooijmans Robbert Zandvliet

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK EINDRAPPORT

EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK EINDRAPPORT EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK EINDRAPPORT 1 EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK Eindrapport Den Haag, 24 februari 2014 Ir. B.P.A. van Mil R.M. van Schelven MSc.

Nadere informatie

Mens en Organisatie in het architectenbureau. Peiling juni 2013

Mens en Organisatie in het architectenbureau. Peiling juni 2013 Mens en Organisatie in het architectenbureau Peiling juni 2013 Inhoudsopgave Peiling Mens en Organisatie 3 Arbeidsrelaties 4 Beleid voor mens en organisatie: ontwikkeling 5 Beleid voor mens en organisatie:

Nadere informatie

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS Utrecht, 9 november 2012 VOORWOORD Wij hebben een onderzoek uitgevoerd naar (ver)korte opleidingen

Nadere informatie

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering Colofon Gemeente Leiden Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) 071

Nadere informatie

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen (beginmeting) Onderzoek uitgevoerd door IrisZorg, onder verantwoordelijkheid van GGD Regio Nijmegen

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas op het internet

Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas op het internet Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas op het internet Den Haag, juni 2007 mr. P.M. Boezaard drs. M.M. van Liere mr. D.F.J.M. van Steenpaal (projectleider) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V.

Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V. Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V. Bachelor thesis Michel Reimert 3/25/2014 Begeleiders Dr. Ir. L.L.M. van der Wegen Operational Methods for Production and Logistics Universiteit Twente Dr. J.M.G.

Nadere informatie

Rechten verzilveren. Doel en vraagstelling. Conclusie

Rechten verzilveren. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever IWI Rechten verzilveren Doel en vraagstelling Opdrachtnemer IWI Onderzoek WWB 65+ Startdatum 1 juli 2007 Einddatum 22 mei 2008 Categorie Toezicht en functioneren van sociale zekerheid Het

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

Naar een oplossing voor onbekend wortelrot in lelie

Naar een oplossing voor onbekend wortelrot in lelie Naar een oplossing voor onbekend wortelrot in lelie Praktijkproef Hans Kok, Peter Vink, PPO Anton Dingemans en Arjan de Vries, BAB Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit

Nadere informatie

Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie.

Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie. Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie. drs Karsten Hiemstra 7 februari 2007 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven / Sector Dienstverlening

Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven / Sector Dienstverlening Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven / Sector Dienstverlening

Nadere informatie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever UWV Scholing via UWV Doel en vraagstelling Opdrachtnemer Regioplan / M. Groenewoud, S. Slotboom. Onderzoek Scholing Startdatum 1 december 2008 Einddatum 1 juli 2010 Categorie Interventies/re-integratie-interventies

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees Rapportage Oostzaan Versie 2.0, definitief 12 januari 2009 Auteurs: Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees 2009 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement bv. Dit rapport is

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie

ONDERZOEK OVERHEVELING BUITENONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN PO

ONDERZOEK OVERHEVELING BUITENONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN PO ONDERZOEK OVERHEVELING BUITENONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN PO ONDERZOEK OVERHEVELING BUITENONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN PO - eindrapport - Drs. F.E.M. Berndsen Dr. B. Dekker Drs. C.T.A. van Bergen Amsterdam, januari

Nadere informatie

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D.

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D. M200802 Vrouwen aan de start Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, juni 2008 2 Vrouwen aan de start Vrouwen vinden het starten

Nadere informatie

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 14/06 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-274-5 Pagina 2 van 56 Voorwoord De laatste ontwikkelingen op

Nadere informatie