Veiligheidscontrole Paardenkastanjes Veerdam, gemeente Papendrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidscontrole Paardenkastanjes Veerdam, gemeente Papendrecht"

Transcriptie

1 Veiligheidscontrole Paardenkastanjes Veerdam, gemeente Papendrecht September 2014

2 Veiligheidscontrole Paardenkastanjes Veerdam, Papendrecht Prohold BV Inhoudsopgave 1. Inleiding Conclusie en advies..3 Situatieoverzicht..Bijlage 1 Resultaten veiligheidscontrole Bijlage 2 September

3 Veiligheidscontrole Paardenkastanjes Veerdam, Papendrecht Prohold BV 1. Inleiding In opdracht van de gemeente Papendrecht heeft Prohold BV op, 11 en 16 september 2014,alle kastanjebomen aan de Veerdam op veiligheid gecontroleerd. De aanleiding hiervoor is het uitbreken van een gesteltak uit één van de bomen op een nagenoeg windstille dag. Werkwijze Bij deze veiligheidscontrole is elke boom aan de hand van de Vissuel Tree Assesment-methode (VTA) op mogelijke veiligheidsrisico s geïnspecteerd. Hierbij worden de bomen, aan de hand van uiterlijk zichtbare symptomen, op mogelijke gebreken en/of aantastingen gecontroleerd. Bij het aantreffen van dergelijke symptomen is direct een nader technisch onderzoek (NTO) uitgevoerd. Dit onderzoek is er op gericht de aard en risico s van het gebrek of de aantasting vast te stellen. Daarnaast wordt bepaald welke maatregelen noodzakelijk zijn voor de veiligheid. Kastanjebloedingsziekte Bij deze controle is ook de mate van aantasting door de Kastanjebloedingsziekte meegenomen. Hierbij maken we onderscheid in een e, een of een zware aantasting. Bij een e aantasting zijn lokaal op de boom enkele bloedingsplekken te zien waarbij de bast wel is aangetast maar niet volledig afgestorven. Bij een e aantasting zijn verspreid over de boom meerdere bloedingsplekken te zien waarbij de bast wel is aangetast maar niet volledig is afgestorven. Bij een zware aantasting is de bast op één of meerdere plaatsen volledig afgestorven en ligt het achterliggende hout bloot. Dit blootliggende hout is een invalspoort voor secundaire aantasters. Aangezien kastanjehout weinig weerbaar is tegen infecties kan een aangetaste plek hierdoor snel structureel verzwakken. Om die reden is bij deze veiligheidscontrole ook de mate van aantasting door de Kastanjebloedingsziekte beoordeeld en zijn de gesteltakken op blootliggend hout gecontroleerd. Tomografie metingen Aanvullend aan het onderzoek zijn de als attentieboom aangemelde bomen, door Boomtotaalzorg op veiligheid gecontroleerd met behulp van de Arbotom. Hierbij zijn sensoren geplaatst, verdeeld over de omtrek van de te onderzoeken locatie. Deze sensoren zenden en ontvangen geluid. Aan de hand van de geluidssnelheid wordt de kwaliteit van het inwendige van de boom goed gevisualiseerd. De meting is op één hoogte in de boom uitgevoerd en zegt alleen iets van de staat van de boom op die hoogte. Rapportage Alle bomen zijn op basis van de resultaten van het onderzoek in categorieën ingedeeld. In hoofdstuk 2 Conclusie en advies worden deze met bijbehorende maatregelen en urgentie overzichtelijk weergegeven. In bijlage 1 is een situatieoverzicht weergegeven en in bijlage 2 zijn alle resultaten van het onderzoek uiteengezet. 2.Conclusie en advies Conclusies Langs de Veerdam zijn alle 65 bomen beoordeeld. Qua conditie vinden we het volgende beeld: Conditie goed: 3 bomen Conditie redelijk: 45 bomen Conditie : 14 bomen Conditie slecht: 3 bomen September

4 Veiligheidscontrole Paardenkastanjes Veerdam, Papendrecht Prohold BV Wat betreft de aantasting door Kastanjebloedingsziekte vinden we het volgende beeld: Geen aantasting:7bomen Lichte aantasting: 18 bomen Matige aantasting: 21 bomen Zware aantasting: 19 bomen Op basis van het onderzoek blijkt dat er dit groeiseizoen een zeer sterke toename van de aantasting van kastanjebloedingsziekte is. Opmerkelijk is dat bij veel verse bloedingsplekken het volledige bastweefsel is afgestorven waardoor het achterliggende hout open ligt voor infectie. Veel oude bloedingsplekken (van voorgaande jaren) laten juist op diverse plekken hergroei van bastweefsel zien onder de aangetaste laag omdat juist niet de volledige laag bast was afgestorven. Het op grote schaal afsterven van bast leidt tot een snelle terugloop in de conditie van de bomen wat ook duidelijk waarneembaar is. Met name de combinatie van sterk verminderde conditie ( of slecht) in combinatie met een zware aantasting van kastanjebloedingsziekte leidt in de praktijk tot onomkeerbaar verval van de boom en sterfte binnen enkele jaren. Een andere verzwakking van de laan, zijn de vele ingerotte snoeiwonden. Bij met name de grotere snoeiwonden is het houtrot in veel gevallen doorgebroken tot het stamhout waarna het zich bij kastanjes relatief gemakkelijk kan uitbreiden. Bij 4 bomen is de structuur (o.a.) hierdoor zodanig verzwakt dat de boom gekapt moet worden. Deze zijn in het advies meegenomen. Bij de Tomografie metingen is bij 7 bomen een enigszins verminderde houtkwaliteit aangetroffen. De kwaliteit van de overige 18 bomen is goed. Er zijn t.a.v. breukgevaar geen bomen aangetroffen die direct gevaar opleveren. Op basis van de VTA, tomografie metingen en nadere technische onderzoeken is elke boom ingedeeld in één van de volgende categorieën: Actie nodig: Alle bomen die gevaar op kunnen leveren totdat een maatregel is uitgevoerd. De betreffende maatregel staat bij het advies vermeld en dient in het kader van de veiligheid binnen drie maanden uitgevoerd te worden. Wanneer een boom verwijderd wordt, verdwijnt deze uit de lijst. Voor bomen die na uitvoering van een maatregel weer voldoende veilig zijn, geldt vervolgens reguliere controle (VTA), of ze blijven als attentieboom aangemerkt. Verhoogde controle: Alle bomen waarvoor nog geen direct veiligheidsrisico geldt maar die, vanwege de aard van aangetroffen gebreken, een hogere controlefrequentie moeten hebben.deze bomen moeten twee keer per jaar gecontroleerd worden, bijvoorbeeld net na het uitlopen en net voor de bladval. Attentiebomen:Voor alle bomen zonder noemenswaardige gebreken geldt op de Veerdam een controlefrequentie van 1 x per jaar. Dit met het oog op de omvang van de bomen en de grote onvoorspelbaarheid van de ontwikkeling van de Kastanjebloedingsziekte. Advies Voor een beleid ten aanzien van kastanjes op de Veerdam met de kastanjebloedingziekte is in samenspraak met gemeente Papendrecht onderstaande tabel opgesteld. Hierbij word de mate van aantasting door kastanjebloedingsziekte gekoppeld aan de huidige conditie van de boom en eventuele extra verzwakkingen. Afhankelijk van die combinatie van factoren is een standaard beheeradvies voor alle kastanjes op de Veerdam opgesteld. Onderstaande tabel is alleen van toepassing op de kastanjes op de Veerdam, voor de overige kastanjes in Papendrecht wordt tevens een tabel opgesteld. September

5 Veiligheidscontrole Paardenkastanjes Veerdam, Papendrecht Prohold BV Conditie Aantasting kastanjebloedingsziekte Verzwakking Advies Opmerking Slecht n.v.t. n.v.t. Actie Matig Zwaar Ja Actie Matig Zwaar Nee 2x Matig Matig Ja Actie Matig Matig Nee 1x Matig Licht Ja 1x Matig Licht Nee 1x Redelijk Zwaar Ja 2x Redelijk Zwaar Nee 2x Redelijk Matig Ja 1x Redelijk Matig Nee 1x Goed Zwaar Ja 2x Goed Zwaar Nee 2x Goed Matig Ja 1x Goed Matig Nee 1x 2x 1x Actie Verhoogde controle; twee maal per jaar Attentieboom () Verwachte restlevensduur > 3 jaar = snoei Verwachte restlevensduur < 3 jaar = kap Afhankelijk van aard verzwakking Als we van mening zijn dat een boom na een actie, in de vorm van snoeien, een verwachte restlevensduur heeft van meer dan drie jaar is een snoeiadvies gegeven. Als voor de veiligheid zodanig ingegrepen moet worden dat er vrijwel geen kroon meer overblijft of als verwacht wordt dat een boom hooguit drie jaar te leven heeft en voor de veiligheid nu gesnoeid zou moeten worden, is een kapadvies gegeven. Op basis hiervan komen we tot de volgende acties: Kap van dertien bomen. Deze zijn zodanig aangetast dat kap noodzakelijk is (boomnummers:10387,10355, 10336,10639, 10617,10607,10610, 10367,10355, 10359, 10621, en Snoei van veertien bomen (boomnummers 10659,10648, 10618, 10358, 10376, 10366, 10598, 10599, extra boom, 10326, 10642, 10641,10348 en 10608). Het gaat hier om het selectief innemen en/of uiten van de kroon of kroondeel gericht op het beperken van belasting op gesteltakken met tekenen van verzwakking. In de tabel in bijlage 2 is aangegeven om welke tak(ken) of kroondeel het gaat. Door het uitvallen van bomen in de laan zal de windbelasting op de overblijvende exemplaren sterk veranderen. Het torderen en uitbreken van takken is daarmee een risico. Om die reden adviseren we om bij alle overblijvende bomen die deels vrij komen te staan selectief gesteltakken met tekenen van zware belasting uit te en. De mate waarin dit nodig is zal door een ervaren Treeworker direct na het uitvoeren van de velwerkzaamheden moeten worden bepaald. September

6 Bijlage 1. Situatieoverzicht Legenda Conditie: goed redelijk slecht Aantasting door Kastanjebloedingsziekte: geen Onderhoudsstatus: attentieboom verhoogde controle actie nodig x N Extra boom 10386

7 Bijlage 2. Resultaten veiligheidscontrole boomnr: boomsoort: omtrek: conditie: opmerkingen stam: opmerkingen kroon: kastanjebloedingsziekte: Aesculushippocastanum Baumannii 210 slecht oude stamvoetschade, 40cm breed en 70cm hoog zware armen ingenomen i.v.m. nieuwbouw, div igsw beheermaatregel: redelijk schade met blootliggend hout op de stam, 30cm boven maaiveld redelijk oude stamschade 2,5m hoog zuidzijde, 27cm diep kap zware armen ingenomen i.v.m. nieuwbouw, div igsw. op 3m hoogte zijn 3 holtes doorgebroken in het stamhout en door en door verbonden. doorgebroken igsw op 5m hoogte aan de zuidzijde 40cm d. bij kap boom risico op torsie door veranderende windbelasting kap aanrijschade tak westzijde, blootliggend hout. div igsw redelijk doorgebroken igsw; zuidoostzijde op 4m hoogte, 35cm diep. div igsw. ago zuidwestzijde twee redelijk doorgebroken igsw op 5,5m hoogte aan de oostzijde, 20 cm diep op 40cm ø. doorgebroken igsw op 6m hoogte aan de oostzijde. 20 cm diep op 32cm ø, doorgebroken igsw op 4 m hoogte aan de zuidoostzijde, 35 cm diep. div igsw redelijk doorgebroken holte in stam op 3m hoogte aan de oostzijde, 32cm diep op 56cm ø. doorgebroken holte stam op 3m hoogte aan de zuidwestzijde, 17cm diep op 55cm ø. oude stamvoetschade; 15cm diep, scherp begrensd. geen

8 Bijlage 2. Resultaten veiligheidscontrole Boomnr: Boomsoort: Omtrek: Conditie: Opmerkingen Stam: Opmerkingen Kroon: Kastanjebloedingsziekte: beheermaatregel: Aesculushippocastanum Baumannii 245 redelijk doorgebroken igsw op 6m hoogte, 48 cm diep op 55cm ø en doorgebroken igsw op 6m hoogte, 35 cm diep op 55cm ø, holtes zijn door en door verbonden. doorgebroken igsw op 6m hoogte, 33 cm diep op 52cm ø. oude beschadiging aan tak met blootliggend hout. ag redelijk doorgebroken igsw stam; 35cm diep op 70cm ø. uiten/innemen kroon doorgebroken igsw oostzijde, 27cm diep op 65cm ø doorgebroken igsw op 6m hoogte, 30cm diep op 60cm ø. 2 ago op 3,5m hoogte. 1 ago bijna dichtgegroeid. kap doorgebroken igsw op 8m hoogte aan de oostzijde, 28cm diep op 50cm ø. ago. divers aangetast reactiehout o.a. zware tak boven weg kap redelijk verwijderd grote gesteltakken verwijderd. igsw door en door, 65 cm diep op 95cm ø. ago 5m hoog. verse bloeding op reactie hout. kap doorgebroken igsw westzijde, 45cm diep op 65cm ø. ago, tak in kroon aan de noordzijde. mechanische belasting. kap redelijk oude stamwond; niet doorgerot, onder borst hoogte. doorgebroken igsw op 4m hoogte aan de zuidzijde, 30cm diep op 60cm ø. doorgebroken igsw op 3m hoogte aan de oostzijde, 30cm diep op 75cm ø. ag redelijk doorgebroken igsw; 40cm diep, 80cm ø, zuidzijde. ag, zware gesteltak oostzijde redelijk diverse ag, ook op hoogte, waaronder reactiehout, oostzijde redelijk aanrijschade gesteltak. ag noordzijde. uiten/ innemen kroon twee uiten/innemen gesteltak uiten/ innemen kroon uiten/innemen aangetaste tak

9 Bijlage 2. Resultaten veiligheidscontrole Aesculushippocastanum 101 redelijk Baumannii redelijk diverse igsw. gao; 2de tak oostzijde oude stamvoetschade, niet ingerot aanrijschade gesteltak. diverse ago redelijk igsw. ag redelijk doorgebroken igsw op 3m hoogte aan de zuidzijde, 25cm diep op 80cm ø. doorgebroken igsw op 3m hoogte aan de zuidoostzijde, 25cm diep op 80 cm ø redelijk doorgebroken igsw op 3m hoogte aan de zuidzijde, 38cm diep op 75cm ø. div igsw geen twee kap uiten/ innemen kroon uiten/ innemen kroon wortelaanzet oostzijde klinkt dof verdroogd vruchtlichaam van secundaire aantaster op aangetaste gesteltak met blootliggend hout. 2 ago. diverse ag kap redelijk doorgebroken igsw aan de noordzijde, redelijk div igsw. div ag ag 22cm diep op 75cm ø. ago 2de tak zuidoostzijde. zonnebrand bast. uiten/innemen kroon twee redelijk ag doorgebroken igsw op 4m hoogte, 20cm diep op 47cm ø. doorgebroken igsw op 4m hoogte, 30cm diep op 47cm ø. halve kroon afstervend extra boom goed Aesculushippocastanum Baumannii 238 zware aantasting kbz aan wortelaanzet, zuidzijde redelijk ag schade door uitgescheurde gesteltak 20 cm diep. ago noordwestzijde redelijk e aanrijschade, ago oostzijde kap uiten/innemen kroon twee twee

10 Bijlage 2. Resultaten veiligheidscontrole slecht aantasting witrot zuidwestzijde; 28 cm diep, 40 cm hoog en 20 cm br. holte stam zuidzijde 37 cm diep ingerot snoeiwond op 8m hoogte aan de oostzijde, ag op 6m hoogte aan de oostzijde kap witrot noordoostzijde stam op igsw, ago 2de tak zuidzijde borsthoogte, 40cm diep, 13 cm restwand op 85cm ø (aanwasboring). kap redelijk oude beschadiging bovenzijde gesteltak noordwestzijde, 45 cm lang, 1cm breed en 1cm diep redelijk redelijk ag redelijk ag redelijk ag redelijk ag redelijk doorgebroken igsw op 4m hoogte, 10 cm diep redelijk redelijk igsw 2de tak oostzijde, 37cm diep in de lengte richting. ago oostzijde en zuidwestzijde. twee aanrijschade gesteltak geen ago zuidwestzijde, tak is aan het afsterven. uiten/innemen aangetaste tak twee oude stamschade 25 cm diep, begrensd. ago meerdere takken kap redelijk ago zuidwestzijde twee redelijk geen Aesculushippocastanum 214 redelijk Baumannii redelijk redelijk ago noordoostzijde uiten/innemen aangetaste tak twee

11 Bijlage 2. Resultaten veiligheidscontrole redelijk aanrijschade gesteltak. uiten/innemen beschadigde tak (aanrijschade) boven weg redelijk doorgebroken igsw op 4m hoogte, 54 cm diep ingerot redelijk redelijk ag slecht doorgebroken igsw op 3m hoogte, 35cm div ag diep. doorgebroken igsw op 5m hoogte 30cm diep kap goed aanrijschade gesteltak redelijk gebroken tak boven weg redelijk igsw oostzijde stam op 6m hoogte, 13 cm diep. oude wond afgescheurde gesteltak, stamhout beschadigd niet ingerot, tak zelf trechtervormig ingerot. igsw oostzijde op 4m hoogte, 50cm diep in lengterichting tak. snoeien tak boven weg gesteltakken uiten/ innemen geen redelijk div igsw geen redelijk div igsw geen goed vruchtlichamen op geamputeerde wortel div igsw resten redelijk vruchtlichamen op geamputeerde wortel aanrijschade gesteltak, resten vruchtlichamen, 3 ag zuidzijde legenda igsw: ingerotte snoeiwond, als deze is doorgebroken is ook het stamhout aangetast ago: door kastanjebloedingsziekte aangetaste gesteltak met blootliggend hout ag: door kastanjebloedingsziekte aangetaste gesteltak zonder blootliggend hout Actie nodig Verhoogde controle nodig

Opdrachtgever. : Gemeente Breda : Toezichthouder. : J.L. de Jong Deelopdracht / perceel. : Mechelenstraat NTO-formulier nummer : -

Opdrachtgever. : Gemeente Breda : Toezichthouder. : J.L. de Jong Deelopdracht / perceel. : Mechelenstraat NTO-formulier nummer : - WORTELS STAM / STAMVOET KROON Opdrachtgever : Gemeente Breda : Toezichthouder : J.L. de Jong Deelopdracht / perceel : Mechelenstraat NTO-formulier nummer : - 1. ALGEMENE GEGEVENS Boom nr. : 1 t/m 7 Opname

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage. Gemeente Leiderdorp. In opdracht van: Onderwerp: Onderzoek bomen Rosarium te Leiderdorp

Onderzoeksrapportage. Gemeente Leiderdorp. In opdracht van: Onderwerp: Onderzoek bomen Rosarium te Leiderdorp Onderzoeksrapportage In opdracht van: Gemeente Leiderdorp Onderwerp: Onderzoek bomen Rosarium te Leiderdorp Jozé t Hoen 28 januari 2013 Colofon Opdrachtgever: Gemeente Leiderdorp T.a.v. dhr. W. Fransen

Nadere informatie

Visuele boomveiligheidscontrole en beheerinventarisatie 2011 6.421 bomen Beheergebied Hoeksche Waard

Visuele boomveiligheidscontrole en beheerinventarisatie 2011 6.421 bomen Beheergebied Hoeksche Waard Visuele boomveiligheidscontrole en beheerinventarisatie 2011 6.421 bomen Beheergebied Hoeksche Waard Visuele boomveiligheidscontrole en beheerinventarisatie 6.421 bomen Beheergebied Hoeksche Waard Opdrachtgever:

Nadere informatie

INVENTARISATIE PAARDENKASTANJES WARANDE SCHIEDAM 11 JANUARI 2017

INVENTARISATIE PAARDENKASTANJES WARANDE SCHIEDAM 11 JANUARI 2017 INVENTARISATIE PAARDENKASTANJES WARANDE SCHIEDAM 11 JANUARI 2017 Links: Boom 12, boom met geringe aantasting; onder een zone met losse schors is nieuw (lichtbruin) bastweefsel gevormd. Rechts boom 10,

Nadere informatie

DELTALOCATIE DEN DOLDER Projectnummer 01742112 Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V. Postbus 151 3840 AD HARDERWIJK

DELTALOCATIE DEN DOLDER Projectnummer 01742112 Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V. Postbus 151 3840 AD HARDERWIJK DELTALOCATIE DEN DOLDER Projectnummer 01742112 Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V. Postbus 151 3840 AD HARDERWIJK Kwaliteitsbeoordeling van de bomen op deze locatie Door T. Katerberg European Tree

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 2055527. Ingediend op 11-11-2015. Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 2055527. Ingediend op 11-11-2015. Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van de d.d. 25 11 2015 no. 581065 Mij bekend, 487649Hoofd Afdeling Ruimte & Veiligheid Formulierversie

Nadere informatie

G E M E E N T E IJS S E L S T E I N K A S T E E L L A A N. BOOMTOTAALZORG N a d e r o n d e r z o e k 1 3 A 1 5 1

G E M E E N T E IJS S E L S T E I N K A S T E E L L A A N. BOOMTOTAALZORG N a d e r o n d e r z o e k 1 3 A 1 5 1 G E M E E N T E IJS S E L S T E I N K A S T E E L L A A N BOOMTOTAALZORG N a d e r o n d e r z o e k 1 3 A 1 5 1 P r o j e c t n u m m e r O n d e r w e r p L o c a t i e O p d r a c h t g e v e r C o

Nadere informatie

G E M E E N T E D E B I L T

G E M E E N T E D E B I L T G E M E E N T E D E B I L T L A P L A T A BOOMTOTAALZORG VAN JAARSVELD/VAN SCHERPENZEEL B o o m o n d e r z o e k P a a r d e n k a s t a n j e s 1 3 A 0 4 3 P r o j e c t n u m m e r O n d e r w e r p

Nadere informatie

Holte in de stamvoet en de stam:

Holte in de stamvoet en de stam: Visuele afwijkingen VTA (Visual Tree Assesment) = Visuele boomcontrole is controle van de boom. Middels deze methode wordt het breukrisico en de stabiliteit van een boom visueel beoordeeld op grond van

Nadere informatie

Boomeffectanalyse twee witte paardenkastanjes Doezastraat 35 te Leiden

Boomeffectanalyse twee witte paardenkastanjes Doezastraat 35 te Leiden Broström Boomtechniek Boomtechnisch advies Boomverzorging Ecologisch advies Boomeffectanalyse twee witte paardenkastanjes Doezastraat 35 te Leiden Colofon Project: Doezastraat 35-37, Leiden Opdrachtgever:

Nadere informatie

Notitie kosten en aanpak kastanjebloedingsziekte gemeente Hilversum

Notitie kosten en aanpak kastanjebloedingsziekte gemeente Hilversum Notitie kosten en aanpak kastanjebloedingsziekte gemeente Hilversum Aan : Rob Scheper Gemeente Hilversum Van : Gerbrand van de Weerd Bomenwacht Nederland Datum : 15 april 2013 Projectcode : 12565 Inleiding

Nadere informatie

R a p p o r t S y s t e m a t i s c h e B o o m c o n t r o l e ( V T A )

R a p p o r t S y s t e m a t i s c h e B o o m c o n t r o l e ( V T A ) R a p p o r t S y s t e m a t i s c h e B o o m c o n t r o l e ( V T A ) Landgoed Nieuw Cruysbergen februari 2017 Opgesteld door Bosgroep Midden Nederland februari 2017 t (0318) 67 26 26 www.bosgroepen.nl

Nadere informatie

Tilia x europaea Toekomstverwachting

Tilia x europaea Toekomstverwachting Tilia x europaea Toekomstverwachting In opdracht van: Vereniging van Huiseigenaren Slotervaart Onderzoek en rapportage: Maarten H. van Atten, Alphen aan den Rijn European Tree Technician en dendroloog

Nadere informatie

Aanvullende boomeffectanalyse uitbreiding Bos en Vaartschool te Haarlem

Aanvullende boomeffectanalyse uitbreiding Bos en Vaartschool te Haarlem Aanvullende boomeffectanalyse uitbreiding Bos en Vaartschool te Opdrachtgever : Onderzoeksnummer : PFBA.10/21488.ond Afrondingsdatum : augustus 2010 Uitgevoerd door : Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Nadere informatie

BOOMTECHNISCHE BEOORDELING 3 BOMEN ACHTERSTRAAT WILLEMSTAD

BOOMTECHNISCHE BEOORDELING 3 BOMEN ACHTERSTRAAT WILLEMSTAD BOOMTECHNISCHE BEOORDELING 3 BOMEN ACHTERSTRAAT WILLEMSTAD BTL Bomendienst Rapport : M. Bouwer Gezien : H. Houtappels Paraaf : Telefoonnummer : 055-5999 444 Faxnummer : 055-5338 844 E-mail : bomendienst@btl.nl

Nadere informatie

Samenvatting Gevolgen essentaksterfte Utrecht in beeld Onderzoek en beheerstrategie

Samenvatting Gevolgen essentaksterfte Utrecht in beeld Onderzoek en beheerstrategie Samenvatting Onderzoek en beheerstrategie COLOFON Opdrachtgever: Gemeente Utrecht Mevrouw ing. I. Tepp Opdrachtnemer: Terra Nostra Boomtechnisch adviseur: De heer R. Geerts Mevrouw W.W. Batenburg Fotografie:

Nadere informatie

Inpasbaarheidsonderzoek drie bomen buurthuis Boschveld s-hertogenbosch

Inpasbaarheidsonderzoek drie bomen buurthuis Boschveld s-hertogenbosch Project 206394 v1.0 2015 Inpasbaarheidsonderzoek drie bomen buurthuis Boschveld s-hertogenbosch Opdrachtgever Gemeente 's-hertogenbosch Realisatie & Beheer Openbare Ruimte De heer J. Winter Postbus 12345

Nadere informatie

Rapportage inventarisatie en VTA-controle bomen Prins Mauritskazerne in Ede

Rapportage inventarisatie en VTA-controle bomen Prins Mauritskazerne in Ede Rapportage inventarisatie en VTA-controle bomen Prins Mauritskazerne in Ede Opdrachtgever: Gemeente Ede Auteur: B.E. (Bernard) Flier Organisatie: Tree-O-Logic Datum: 14 juni 2012 Versienummer: 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Onderzoek bomen middenplantsoen Catsheuvel

Onderzoek bomen middenplantsoen Catsheuvel Onderzoek bomen middenplantsoen Catsheuvel Arnhem, augustus 2014 Opdrachtgever: Gem. Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling Afdeling Grondzaken t.a.v. W. Dekker Opdrachtnemer: Prohold BV G.J. van Prooijen

Nadere informatie

Kwaliteitsbeoordeling Populieren Gemeente Den Haag

Kwaliteitsbeoordeling Populieren Gemeente Den Haag Kwaliteitsbeoordeling Populieren Gemeente Den Haag Kwaliteitsbeoordeling Populieren Gemeente Den Haag Opdrachtgever: Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Stedelijke Structuren Adres: Postbus 12651 2500

Nadere informatie

Boomtechnische inventarisatie 124 bomen 2e Moordrechtse Tiendeweg (tuin huisnummer 13 en rand bosperceel) Gouda

Boomtechnische inventarisatie 124 bomen 2e Moordrechtse Tiendeweg (tuin huisnummer 13 en rand bosperceel) Gouda Boomtechnische inventarisatie 124 bomen (tuin huisnummer 13 en rand bosperceel) Gouda Boomtechnische inventarisatie 124 bomen (tuin huisnummer 13 en rand bosperceel) Gouda Opdrachtgever: Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Begeleidingssnoei van laanbomen

Begeleidingssnoei van laanbomen Begeleidingssnoei van laanbomen IPC Groene Ruimte, Arnhem 2009 Inhoud Inleiding 5 1 Achtergronden van het snoeien 7 1.1 Vrijstaande boomvorm 7 1.2 Groei van een boom 7 1.3 Groeisnelheid en conditie 9 1.4

Nadere informatie

SNOEIEN (LAAN) BOMEN

SNOEIEN (LAAN) BOMEN SNOEIEN (LAAN) BOMEN Snoeien van bomen Ideale boomvorm Een solitaire boom in de vrije ruimte behoeft géén snoei Begrippen binnen begeleiding snoei Scheut een nog niet verhouten stengel die max. 1 groeiseizoen

Nadere informatie

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 25 juni 2012. dhr. R.Scheper/D.van den Berge paraaf chef: onderwerp: Jaarlijkse kaplijst 2011-2012

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 25 juni 2012. dhr. R.Scheper/D.van den Berge paraaf chef: onderwerp: Jaarlijkse kaplijst 2011-2012 NOTA dienst: Dienst Stad datum: 25 juni 2012 registratienummer: DD1205821 afdelingsnaam: DS/Openbare Werken steller: dhr. R.Scheper/D.van den Berge paraaf chef: kopie aan: Van Roekel,, Scheper, onderwerp:

Nadere informatie

Behandelen wortelschade met trichoderma sp. in Vroomshoop, Gemeente Twenterand

Behandelen wortelschade met trichoderma sp. in Vroomshoop, Gemeente Twenterand Behandelen wortelschade met trichoderma sp. in Vroomshoop, Gemeente Twenterand Rapport Hellendoorn, 22 juli 2012 Opgesteld door: Thale Roosien In opdracht van: Gemeente Twenterand Inhoud 1. SAMENVATTING...

Nadere informatie

Bomen Effect Analyse bij een 62-tal bomen aan de Sportlaan te Udenhout.

Bomen Effect Analyse bij een 62-tal bomen aan de Sportlaan te Udenhout. Bomen Effect Analyse bij een 62-tal bomen aan de Sportlaan te Udenhout. Bomen Effect Analyse uitgevoerd door: A.J.W.J. Engelen European Tree Technician Opdrachtgever: Brouwers Groenaannemers Galgeneind

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Inventarisatie 'Defensie Eiland

Gemeente Woerden. Inventarisatie 'Defensie Eiland J Gemeente Woerden nventarisatie 'Defensie Eiland Rapport 5A191 Gemeente Woerden 6.12554 Registratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: 4/1/27 Kantoor : Adres : Opnamedatum : Opgenomen door:

Nadere informatie

RAPPORTAGE BOOMVEILIGHEID

RAPPORTAGE BOOMVEILIGHEID RAPPORTAGE BOOMVEILIGHEID t.b.v. FREULESPOOR DIEPENHEIM Adviseur Henk Jansen I 07-07-2014 2 RAPPORTAGE BOOMVEILIGHEID. DIEPENHEIM. 07-07-2014 RAPPORTAGE BOOMVEILIGHEID T.B.V. FREULESPOOR DIEPENHEIM Henk

Nadere informatie

Notitie. 1 Korte toelichting op de boominventarisatie

Notitie. 1 Korte toelichting op de boominventarisatie Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 335126 13 mei 2014 Betreft Boominventarisatie Campus WUR Wageningen, Campus Plaza en 3 e kwadrant 1 Korte toelichting op de boominventarisatie 1.1 Toekomst van de

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage. In opdracht van: Econsultancy b.v., Doetinchem. Onderwerp: Boom Effect Analyse Zutphensestraatweg 47-49 te Ellecom

Onderzoeksrapportage. In opdracht van: Econsultancy b.v., Doetinchem. Onderwerp: Boom Effect Analyse Zutphensestraatweg 47-49 te Ellecom Onderzoeksrapportage In opdracht van: Econsultancy b.v., Doetinchem Onderwerp: Boom Effect Analyse Zutphensestraatweg 47-49 te Ellecom Geert Schalken 23 juni 2009 Colofon Opdrachtgever: Econsultancy b.v.

Nadere informatie

Bomen Effect Analyse bij 7 kastanjes aan het Euterpeplein in Amersfoort

Bomen Effect Analyse bij 7 kastanjes aan het Euterpeplein in Amersfoort Bomen Effect Analyse bij 7 kastanjes aan het Euterpeplein in Amersfoort Opdrachtgever: Hoorne Vastgoed Contactpersoon: J. (Jan) van Maanen Auteur: C (Kees) Flier Organisatie: Tree-O-Logic Datum: 30 januari

Nadere informatie

R a p p o r t S y s t e m a t i s c h e B o o m c o n t r o l e ( V T A )

R a p p o r t S y s t e m a t i s c h e B o o m c o n t r o l e ( V T A ) R a p p o r t S y s t e m a t i s c h e B o o m c o n t r o l e ( V T A ) Landgoed Nieuw Cruysbergen December 2016 Opgesteld door Bosgroep Midden Nederland december 2016 t (0318) 67 26 26 www.bosgroepen.nl

Nadere informatie

Boomeffectanalyse Paardekastanje,Terrein Manders,Dorpsstraat Stiphout. Helmond, januari 2012

Boomeffectanalyse Paardekastanje,Terrein Manders,Dorpsstraat Stiphout. Helmond, januari 2012 Boomeffectanalyse Paardekastanje,Terrein Manders,Dorpsstraat Stiphout Helmond, januari 2012 Colofon Gemeente Helmond Afdeling Beheer Openbare Ruimte Januari 2012 John van den Berg j.van.den.berg@helmond.nl

Nadere informatie

Onafhankelijk boomtechnisch onderzoek

Onafhankelijk boomtechnisch onderzoek Onafhankelijk boomtechnisch onderzoek Achterdijk te Hedel Flor y Fauna Consult De Berk 34 4631 AS Hoogerheide Tel.: 06-19530179 Email: floryfaunaconsult@online.nl BTW nummer: NL.1476.10.655.B.01 1 oktober

Nadere informatie

Boomtechnisch onderzoek 157 bomen Bochtafsnijding Delftse Schie Gebied Overschie Rotterdam

Boomtechnisch onderzoek 157 bomen Bochtafsnijding Delftse Schie Gebied Overschie Rotterdam Boomtechnisch onderzoek 157 bomen Bochtafsnijding Delftse Schie Gebied Overschie Rotterdam Boomtechnisch onderzoek 157 bomen Bochtafsnijding Delftse Schie Gebied Overschie Rotterdam Opdrachtgever: Provincie

Nadere informatie

Rapport Juni 2015 FIETSOVERSTEEK ASSERSTRAAT, ROLDE. Kwalitatieve beoordeling boombeplanting

Rapport Juni 2015 FIETSOVERSTEEK ASSERSTRAAT, ROLDE. Kwalitatieve beoordeling boombeplanting Rapport 15-1180 Juni 2015 FIETSOVERSTEEK ASSERSTRAAT, ROLDE Kwalitatieve beoordeling boombeplanting Asserstraat, Rolde Fietsoversteek Opdrachtgever Gemeente Aa en Hunze Afdeling Beheer en Onderhoud Team

Nadere informatie

Boomtechnisch onderzoek 55 bomen Boerenwetering Stadsdeel Oud-Zuid Amsterdam

Boomtechnisch onderzoek 55 bomen Boerenwetering Stadsdeel Oud-Zuid Amsterdam Boomtechnisch onderzoek 55 bomen Boerenwetering Stadsdeel Oud-Zuid Amsterdam Opdrachtgever : Stadsdeel Oud-Zuid RVE Beleid en Communicatie Afdeling : Economie en Ruimte Adres : Postbus 51160 1007 ED AMSTERDAM

Nadere informatie

Informatie reader. Over bomen

Informatie reader. Over bomen Informatie reader Over bomen Bron: een selectie uit folders van de bomenstichting Hoe groeit een boom? blz. 1 t/m 4 Bomen en mensen blz. 5 t/m 7 Bomen en feesten blz. 8 t/m 10 Bomen en medicijnen blz.

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage

Onderzoeksrapportage Onderzoeksrapportage In opdracht van: Gemeente Bussum Onderwerp: Bomen effect analyse twee beuken en één kastanje Emmaschool te Bussum Martijn van der Spoel 29 juli 2015 Colofon Opdrachtgever: Gemeente

Nadere informatie

BOMEN EFFECT RAPPORTAGE GREBBEBERG RHENEN N225 - HMP 40,8-41,2

BOMEN EFFECT RAPPORTAGE GREBBEBERG RHENEN N225 - HMP 40,8-41,2 BOMEN EFFECT RAPPORTAGE GREBBEBERG RHENEN N225 - HMP 40,8-41,2 PROVINCIE UTRECHT BTL Bomendienst Rapport : Martijn Bouwer Gezien : Telefoonnummer : 055-5999 444 Faxnummer : 055-5338 844 E-mail : bomendienst@btl.nl

Nadere informatie

Beoordeling bomen kerktuin Nassaustraat te Axel

Beoordeling bomen kerktuin Nassaustraat te Axel Beoordeling bomen kerktuin Nassaustraat te Axel Opgesteld voor: Mevr. E. Van der Hof Gemeente Terneuzen Stadhuisplein 1 4531 GZ Terneuzen Telefoon: 0115-303303 Postbus 35 4530 AA Terneuzen 0115-303303

Nadere informatie

Protocol Boomziekten en Bestrijding boomplaaginsecten Gemeente Deventer November 2012

Protocol Boomziekten en Bestrijding boomplaaginsecten Gemeente Deventer November 2012 Protocol Boomziekten en Bestrijding boomplaaginsecten Gemeente Deventer November 2012 1 Inleiding In dit document zijn alle protocollen bij elkaar gevoegd die betrekking hebben op het beheersen van ziekten

Nadere informatie

RAPPORTAGE INVENTARISATIE/BOOMINSPECTIE

RAPPORTAGE INVENTARISATIE/BOOMINSPECTIE RAPPORTAGE INVENTARISATIE/BOOMINSPECTIE KLOK ONTWIKKELING BV RAPPORT: OBJECT: LOCATIE: COM-010514B-187 INVENTARISATIE/BOOMINSPECTIE NUDEPARK II LAWICKSEALLEE 71 TE WAGENINGEN DATUM: 9 MEI 2014 KLOK ONTWIKKELING

Nadere informatie

Visuele boominspectie (VTA) op Bungalowpark De Goudsberg

Visuele boominspectie (VTA) op Bungalowpark De Goudsberg Visuele boominspectie (VTA) op Bungalowpark De Goudsberg Opdrachtgever: VVE De Goudsberg Contactpersoon: M. (Martijn) van der Slikke Auteur: C. (Kees) Flier Organisatie: tree-o-logic Datum: Augustus 2014

Nadere informatie

Bomen over bomen. Kleine bomen worden groot. De levensfasen van een boom. Jonge bomen. Volwassen bomen. Oude bomen.

Bomen over bomen. Kleine bomen worden groot. De levensfasen van een boom. Jonge bomen. Volwassen bomen. Oude bomen. Kleine bomen worden groot. De levensfasen van een boom Bomen over bomen. Jonge bomen Volwassen bomen Jonge bomen investeren in lengtegroei van takken en wortels Het doel is om zoveel mogelijk ruimte te

Nadere informatie

Beoordelingsschema omgevingsvergunning activiteit kappen Versie januari 2013

Beoordelingsschema omgevingsvergunning activiteit kappen Versie januari 2013 Bijlage II Beoordelingsschema omgevingsvergunning activiteit kappen Versie januari 2013 Puntensysteem Alle beoordelingen worden in beginsel gedaan op basis van onderstaand puntensysteem. Daarbij is het

Nadere informatie

BIJLAGE 2: INVENTARISATIETABEL BOMEN

BIJLAGE 2: INVENTARISATIETABEL BOMEN BIJLAGE 2: INVENTARISATIETABEL BOMEN Boomnummer diameter 1 Beverboom Magnolia 43 6-8 gras 12-14 normaal goed redelijk goed volwas matig 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ongunstige opbouw, standplaats

Nadere informatie

BOOM-SafetyCalc. 2014 Boom-KCB. All rights reserved. BOOM-SafetyCalc is ontwikkeld door Boom-KCB. Alle rechten zijn voorbehouden aan Boom-KCB.

BOOM-SafetyCalc. 2014 Boom-KCB. All rights reserved. BOOM-SafetyCalc is ontwikkeld door Boom-KCB. Alle rechten zijn voorbehouden aan Boom-KCB. BOOM-SafetyCalc BOOM-SafetyCalc is ontwikkeld door Boom-KCB. Alle rechten zijn voorbehouden aan Boom-KCB. Deze presentatie wordt ter inzage aangeboden, niets uit deze presentatie mag zonder toestemming

Nadere informatie

WAARDEBEPALING BOMEN Aanvulling op Boomeffectanalyse AireyFlats Eindhoven

WAARDEBEPALING BOMEN Aanvulling op Boomeffectanalyse AireyFlats Eindhoven WAARDEBEPALING BOMEN Aanvulling op Boomeffectanalyse AireyFlats Eindhoven Referentienummer : BD14387.251 Opdrachtgever : Heijmans BV Datum afronding : maart 2014 WAARDEBEPALING 20 BOMEN AANVULLING OP BOOMEFFECTANALYSE,

Nadere informatie

Concept Wethouder van Caldenborghlaan 35 Maastricht Visuele boomveiligheid controle 11 bomen

Concept Wethouder van Caldenborghlaan 35 Maastricht Visuele boomveiligheid controle 11 bomen Concept Wethouder van Caldenborghlaan 35 Maastricht Visuele boomveiligheid controle 11 bomen Pius Floris Boomverzorging Bunde Opdrachtgever: Coenegracht architecten bna De heer Coenegracht Bergweg 2 6212

Nadere informatie

BOOMONDEZOEK ZUIDELIJKE WANDELWEG

BOOMONDEZOEK ZUIDELIJKE WANDELWEG BOOMONDEZOEK ZUIDELIJKE WANDELWEG In verband met herinrichting Opdrachtgever: Natuurbeleven BV Mark Kuiper Projectnummer : P15122 Datum : 29 juni 2015 Auteur Controle : T. van de Wiel : B. Stoffer. M.

Nadere informatie

Bomeneffectanalyse. Zes bomen Zandwijksingel Woerden

Bomeneffectanalyse. Zes bomen Zandwijksingel Woerden Bomeneffectanalyse Zes bomen Zandwijksingel Woerden Wageningen, 6 april 2012 Zes bomen Zandwijksingel Woerden Colofon 1 Opdrachtgever Gemeente Woerden Ingenieursbureau / Realisatie en Beheer De heer J.

Nadere informatie

www.vostersboomverzorging.be

www.vostersboomverzorging.be www.vostersboomverzorging.be Bomen zijn onmisbaar en een waardevol element in uw tuin. Ze vragen om een goede verzorging en begeleiding. Door deskundige snoei en controle kunnen bomen veilig oud worden.

Nadere informatie

WARANDE. bijeenkomst aanpak laanbeplanting. 25 juni 2015

WARANDE. bijeenkomst aanpak laanbeplanting. 25 juni 2015 WARANDE bijeenkomst aanpak laanbeplanting 25 juni 2015 AGENDA VOOR DE AVOND 20:00 uur Welkomstwoord door projectleider Harm Niersman 20:10 uur Toelichting mogelijkheden bomenaanpak Warande door Huib Sneep

Nadere informatie

Gemeente Leidschendam-Voorburg T.a.v. dhr. R. Bruin Koningin Wilhelminalaan BM LEIDSCHENDAM

Gemeente Leidschendam-Voorburg T.a.v. dhr. R. Bruin Koningin Wilhelminalaan BM LEIDSCHENDAM Gemeente Leidschendam-Voorburg T.a.v. dhr. R. Bruin Koningin Wilhelminalaan 2 2264 BM LEIDSCHENDAM Prohold BV Amorijstraat 12 6815 GJ Arnhem Tel: 06 27 166 502 gjvanprooijen@telfort.nl Betreft: Second

Nadere informatie

ANTWERPEN, CHARLOTTALEI : VTA 55 KASTANJES EN 5 TOMOGRAAFTESTEN. Specialisatie boomonderzoek. Datum onderzoek: 27 januari 2012 8 maart 2012 KVB11.

ANTWERPEN, CHARLOTTALEI : VTA 55 KASTANJES EN 5 TOMOGRAAFTESTEN. Specialisatie boomonderzoek. Datum onderzoek: 27 januari 2012 8 maart 2012 KVB11. ANTWERPEN, CHARLOTTALEI : VTA 55 KASTANJES EN 5 TOMOGRAAFTESTEN Specialisatie boomonderzoek Datum onderzoek: 27 januari 2012 8 maart 2012 KVB11.046 Krinkels, afdeling boomverzorging, heeft zijn expertise

Nadere informatie

De Essenziekte (Chalara fraxinea ) Arthur DE HAECK

De Essenziekte (Chalara fraxinea ) Arthur DE HAECK De Essenziekte (Chalara fraxinea ) Arthur DE HAECK VOORSTELLING : INBO : Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (wetenschappelijke instelling van de Vlaamse Overheid) Onderzoek : Fauna, flora, biotopen,

Nadere informatie

Beknopte snoeiinstructie door Leo van Mierlo voor Boomgaard De Steenen Camer, januari 2015

Beknopte snoeiinstructie door Leo van Mierlo voor Boomgaard De Steenen Camer, januari 2015 1 Snoeien doet groeien Beknopte snoeiinstructie door Leo van Mierlo voor Boomgaard De Steenen Camer, januari 2015 Botanische termen De STAM is de hoofdstengel van een boom. Een SCHEUT (of LOOT) is een

Nadere informatie

Een onderzoek naar de handelwijze van de gemeente naar aanleiding van een verzoek om bomen te rooien vanwege overlast.

Een onderzoek naar de handelwijze van de gemeente naar aanleiding van een verzoek om bomen te rooien vanwege overlast. 1 Rapport Een onderzoek naar de handelwijze van de gemeente naar aanleiding van een verzoek om bomen te rooien vanwege overlast. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het college van

Nadere informatie

Bomen in Bergen. Inventarisatie in het kader van Bomenplan Bergen

Bomen in Bergen. Inventarisatie in het kader van Bomenplan Bergen Bomen in Bergen Inventarisatie in het kader van Bomenplan Bergen Concept november 2012 1 Inhoud H1 Inleiding... 3 H2 Veel bomen... 4 H3 Hoe staan onze bomen er voor?... 6 H4 Waardevolle bomen... 8 H4 Kansen

Nadere informatie

Binnenkijken in het Wapen van Heemstede 3 Frans Harm. Opgroeien tussen priesters, nonnen en studenten 7 Marian Prins

Binnenkijken in het Wapen van Heemstede 3 Frans Harm. Opgroeien tussen priesters, nonnen en studenten 7 Marian Prins Inhoud Binnenkijken in het Wapen van Heemstede 3 Frans Harm Opgroeien tussen priesters, nonnen en studenten 7 Marian Prins Kleur in buitenarchitectuur, van wapenschilder tot huisschilder 11 Olga van der

Nadere informatie

Advies. In opdracht van: Gemeente Lochem. Onderwerp: Projectvoorstel herinrichting groen op de Kleine Markt te Lochem

Advies. In opdracht van: Gemeente Lochem. Onderwerp: Projectvoorstel herinrichting groen op de Kleine Markt te Lochem Advies In opdracht van: Gemeente Lochem Onderwerp: Projectvoorstel herinrichting groen op de Kleine Markt te Lochem A. C. van Polen 17 september 2009 Colofon Opdrachtgever: Gemeente Lochem De heer H. W.

Nadere informatie

WAARDEBEPALING WAARDEBEPALING

WAARDEBEPALING WAARDEBEPALING *METHODE: WAARDEBEPALING Uniforme methode voor waardebepaling van straat-, laan- en parkbomen behorend tot het openbaar domein (opgesteld door VVOG) *Waarvoor gebruikt? WAARDEBEPALING Voor bepaling actuele

Nadere informatie

TOETSINGPLAN VERVANGINGSPLAN ABELEN VOGELDIJK

TOETSINGPLAN VERVANGINGSPLAN ABELEN VOGELDIJK TOETSINGPLAN VERVANGINGSPLAN ABELEN VOGELDIJK BTL Bomendienst Rapport Gezien : Martijn Bouwer : Marc Lansink Telefoonnummer : 055-5999 444 Faxnummer : 055-5338 844 E-mail : bomendienst@btl.nl Internet

Nadere informatie

Reactienota zienswijzen

Reactienota zienswijzen Reactienota zienswijzen Ten behoeve van de vaststelling ontwerplijst met waardevolle en monumentale bomen en boomstructuren gemeente De Fryske Marren Steller: Niek Witteveen Afdeling: Ruimtelijk beheer

Nadere informatie

De paardenkastanje in Nederland is ziek

De paardenkastanje in Nederland is ziek De paardenkastanje in Nederland is ziek KNBV 23 september 2005 PPO Bomen 2005 Fons van Kuik Onbekende bloedingsziekte Waar hebben we het precies over/ symptomen Aesculaap Plan van aanpak Onderzoeksrichtingen

Nadere informatie

Rapportage over twee plantvakken in gebied Wevershoeve. Schiedam, 17 februari 2014

Rapportage over twee plantvakken in gebied Wevershoeve. Schiedam, 17 februari 2014 Rapportage over twee plantvakken in gebied Wevershoeve. Schiedam, 17 februari 2014 Op zaterdag 15 februari inspecteerde ik in de ochtend op aangeven van en in aanwezigheid van Els van Lopik en drie andere

Nadere informatie

BOOM EFFECT ANALYSE. Essenlaan NK Rotterdam. Klantnummer: Bomen effect analyse (BEA), Birkstraat 86, Soest

BOOM EFFECT ANALYSE. Essenlaan NK Rotterdam. Klantnummer: Bomen effect analyse (BEA), Birkstraat 86, Soest BOOM EFFECT ANALYSE Opdrachtgever Contactpersoon Plane Vastgoedontwikkeling Essenlaan 9 3062 NK Rotterdam Mevrouw N. Bom Klantnummer 914243 Kenmerk 16-00975/001A Betreft Bomen effect analyse (BEA), Birkstraat

Nadere informatie

Second opinion Rapport onderzoek buispaalconstructies (juli 2015) en Rapport onderzoek frameconstructies (juli 2015)

Second opinion Rapport onderzoek buispaalconstructies (juli 2015) en Rapport onderzoek frameconstructies (juli 2015) -1- CONCEPT NOTITIE Second opinion Rapport onderzoek buispaalconstructies (juli 2015) en Rapport onderzoek frameconstructies (juli 2015) Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht, Stedelijk Beheer.

Nadere informatie

VASO PROJECTONTWIKKELING. Rapport : Peter van der Laan Gezien : Paul van Kempen Paraaf :

VASO PROJECTONTWIKKELING. Rapport : Peter van der Laan Gezien : Paul van Kempen Paraaf : BOOM EFFECT ANALYSE MONUMENTALE EIK DASLAAN 59 TE WAALRE VASO PROJECTONTWIKKELING Aangepaste versie BTL Bomendienst Rapport : Peter van der Laan Gezien : Paul van Kempen Paraaf : Telefoonnummer : 055-5999

Nadere informatie

PRAKTIJKADVIES. Phytophthora ramorum. en het beheer van Rhododendron in bossen en natuurgebieden

PRAKTIJKADVIES. Phytophthora ramorum. en het beheer van Rhododendron in bossen en natuurgebieden PRAKTIJKADVIES Phytophthora ramorum en het beheer van Rhododendron in bossen en natuurgebieden PRAKTIJKADVIES SEPTEMBER 2004 Het Bosschap, Zeist Vormgeving: HBG Design bv, Nieuwegein Foto s: Plantenziektenkundige

Nadere informatie

Toetsingscriteria kap particuliere bomen

Toetsingscriteria kap particuliere bomen Bijlage 3 Toetsingscriteria kap particuliere bomen Een particuliere boom waarvoor een kapverbod geldt kan alleen worden gekapt met een vergunning. De vergunning wordt alleen verleend als daar een reden

Nadere informatie

Presentatie. Afsterven steenfruitbomen. Klantendag Stonefruitconsult. Echteld Donderdag 7 maart. Met medewerking van Marcel Wenneker van PPO

Presentatie. Afsterven steenfruitbomen. Klantendag Stonefruitconsult. Echteld Donderdag 7 maart. Met medewerking van Marcel Wenneker van PPO oetermeer Presentatie Afsterven steenfruitbomen Klantendag Stonefruitconsult Echteld Donderdag 7 maart Met medewerking van Marcel Wenneker van PPO Boomuitval Grotere verliezen aan bomen binnen steenfruit

Nadere informatie

De oudste boom van Nederland bewaren voor de toekomst

De oudste boom van Nederland bewaren voor de toekomst De oudste boom van Nederland bewaren voor de toekomst Rijdend over de Grotestraat in Sambeek, vanaf de dorpskerk naar het zuiden, zou je de oudste linde van Nederland zo voorbij rijden. Toch staat ze er,

Nadere informatie

BOOMONDERZOEK JAN GIJZENKADE

BOOMONDERZOEK JAN GIJZENKADE BOOMONDERZOEK JAN GIJZENKADE omvormen voetpad naar fietspad BOOMONDERZOEK JAN GIJZENKADE omvormen voetpad naar fietspad Opdrachtgever: Antea Businesslijn Infra De heer V. van der Heem Projectnummer : P16083

Nadere informatie

INRICHTINGSSTUDIE BOOMGAARD

INRICHTINGSSTUDIE BOOMGAARD INRICHTINGSSTUDIE BOOMGAARD s-heer Hendrikskinderendijk 98 februari 2008 i.o.v. Stichting Zorgstroom Middelburg / Spaans beheer BV ANALYSE HUIDIGE KARAKTERISTIEKEN -Hoogstamfruitboomgaard. -Rust en (groene)

Nadere informatie

BOOMONDERZOEK EN -ADVIES. -MFA Hoge Ham- -Gemeente Dongen-

BOOMONDERZOEK EN -ADVIES. -MFA Hoge Ham- -Gemeente Dongen- BOOMONDERZOEK EN -ADVIES -MFA Hoge Ham- -Gemeente Dongen- Colofon Project: Boomonderzoek en -advies MFA Hoge Ham in Dongen Opdrachtgever: Gemeente Dongen Contactpersoon: Mevrouw M. Dusée-van Hees Opgemaakt

Nadere informatie

Inventarisatie en quickscan. Bomen rondom het Goffertpark Nijmegen

Inventarisatie en quickscan. Bomen rondom het Goffertpark Nijmegen Inventarisatie en quickscan Bomen rondom het Goffertpark Nijmegen Wilbertoord, 18 juni 2009 Bomen rondom het Goffertpark Nijmegen Colofon Opdrachtgever Gemeente Nijmegen Stadhuis DGG - OR - Ingenieursbureau

Nadere informatie

: Peter van der Laan : Paul van Kempen Paraaf : Telefoonnummer : 055-5999 444 Faxnummer : 055-5338 844 : bomendienst@btl.nl : www.bomendienst.

: Peter van der Laan : Paul van Kempen Paraaf : Telefoonnummer : 055-5999 444 Faxnummer : 055-5338 844 : bomendienst@btl.nl : www.bomendienst. BOMEN EFFECT ANALYSE HART VAN BRABANTLAAN SPOORZONE PROJECT GEMEENTE TILBURG BTL Bomendienst Rapport : Peter van der Laan Gezien : Paul van Kempen Paraaf : Telefoonnummer : 055-5999 444 Faxnummer : 055-5338

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Oost-Aziatische boktor

Vragen en antwoorden Oost-Aziatische boktor Plantenziektenkundige Dienst Geertjesweg 15 6706 EA Wageningen Postbus 9102 6700 HC Wageningen www.minlnv.nl Vragen en antwoorden Oost-Aziatische boktor Contactpersoon LNV-loket T 0800-22 333 22 pd.info@minlnv.nl

Nadere informatie

RAPPORT FUNDERINGSINSPECTIE PAALFUNDERING GEBOUW F & G.

RAPPORT FUNDERINGSINSPECTIE PAALFUNDERING GEBOUW F & G. IFCO Funderingsexpertise BV Limaweg 17 2743 CB Waddinxveen Tel: (0182) 646 646 Fax: (0182) 646 654 E-mail: mail@ifco.nl Web: www.ifco.nl KvK: Gouda 290 32656 RAPPORT FUNDERINGSINSPECTIE PAALFUNDERING GEBOUW

Nadere informatie

ONBEKENDE BOOMAANTASTINGEN. December 2009

ONBEKENDE BOOMAANTASTINGEN. December 2009 ONBEKENDE BOOMAANTASTINGEN December 2009 Onbekende boomaantastingen De gemeente Alphen aan den Rijn zet zich in voor een gezonde leefomgeving. Het openbaar groen draagt hier in belangrijke mate aan bij.

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage. In opdracht van: Gezondheidscentrum Hazenkamp. Onderwerp: Bomen effect analyse perceel Vossenlaan 76, Nijmegen

Onderzoeksrapportage. In opdracht van: Gezondheidscentrum Hazenkamp. Onderwerp: Bomen effect analyse perceel Vossenlaan 76, Nijmegen Onderzoeksrapportage In opdracht van: Gezondheidscentrum Hazenkamp Onderwerp: Bomen effect analyse perceel Vossenlaan 76, Nijmegen Martijn van der Spoel 20 juni 2014 Colofon Opdrachtgever: Gezondheidscentrum

Nadere informatie

Boombeoordeling VAB Bolakker 21 Inpassing. 1 (T ) 1207-N mei 2016

Boombeoordeling VAB Bolakker 21 Inpassing. 1 (T ) 1207-N mei 2016 Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: 9-5-2016 notitie projectnaam onderdeel Boombeoordeling VAB Bolakker 21 Inpassing bijlage(n) kenmerk datum 1 (T-1207-001) 1207-N-001 4 mei 2016 Aanleiding De voormalige

Nadere informatie

Begijnhoflaan Infovergadering donderdag 22 november 2012

Begijnhoflaan Infovergadering donderdag 22 november 2012 Begijnhoflaan Infovergadering donderdag 22 november 2012 2012: bewogen jaar voor de paardenkastanjes in Gent Onderzoek bomen in Begijnhoflaan Besluiten 2012: zwaar jaar voor paardenkastanje Februari 2012:

Nadere informatie

'l 3 JAN. ZOU. Ingekomen: Afdc'ing. Kepie 2014 00346 23/01/2014

'l 3 JAN. ZOU. Ingekomen: Afdc'ing. Kepie 2014 00346 23/01/2014 Gemeentewerken Cluster Beheer 071 54 58 571 wfransen@leiderdorp.nl Ingekomen: Afdc'ing 'l 3 JAN. ZOU Gemeente Leiderdorp Kepie Leden van de Raad 2014 00346 23/01/2014 VERZONDEN 2 3 JAN. 20H datum : 15

Nadere informatie

Landschap Overijssel G. Brouwer Popenallee KW DALFSEN. Datum 18 januari 2017 Betreft Beslissing op aanvraag. Geachte mevrouw Brouwer,

Landschap Overijssel G. Brouwer Popenallee KW DALFSEN. Datum 18 januari 2017 Betreft Beslissing op aanvraag. Geachte mevrouw Brouwer, > Retouradres Postbus 40225, 8004 DE Zwolle Landschap Overijssel G. Brouwer Popenallee 39 7722 KW DALFSEN Ondernemend Nederland Postbus 40225, 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Betreft

Nadere informatie

Projectteam Groen. Ontwikkeling Park Quatre Bras Verplantbaarheidonderzoek Ing. P. Siegersma

Projectteam Groen. Ontwikkeling Park Quatre Bras Verplantbaarheidonderzoek Ing. P. Siegersma Projectteam Groen Ontwikkeling Park Quatre Bras Verplantbaarheidonderzoek Ing. P. Siegersma 1 2 Ontwikkeling Park Quatre Bras Verplantbaarheidsonderzoek Datum 10 augustus 16 Auteur Ing. P. Siegersma Ingenieursbureau

Nadere informatie

(FRUIT-)BOMEN SCHRIJVEN GESCHIEDENIS

(FRUIT-)BOMEN SCHRIJVEN GESCHIEDENIS (FRUIT-)BOMEN SCHRIJVEN GESCHIEDENIS MENSEN, DIEREN EN PLANTEN GROEIEN EEN BEPAALDE PERIODE VAN HUN LEVEN TOT ZE HUN UITEINDELIJKE GROOTTE HEBBEN BEREIKT. BIJ MENSEN EN DIEREN IS MEESTAL WEL TE ZIEN OF

Nadere informatie

> OVERZICHT > OVERZICHT. Dag van de openbare ruimte - 21 maart 2007 4 > FINANCIËLE WAARDE VAN EEN BOOM >> HOUTWAARDE VAN EEN BOOM

> OVERZICHT > OVERZICHT. Dag van de openbare ruimte - 21 maart 2007 4 > FINANCIËLE WAARDE VAN EEN BOOM >> HOUTWAARDE VAN EEN BOOM ir. Jos De Wael 2 > BELANG VAN BOMEN BELANG VAN BOMEN esthetisch aspect kwaliteit van de leefomgeving stedenbouwkundig aspect verkeerstechnisch aspect belang voor natuur en milieu sociaal-educatief psychologisch

Nadere informatie

Notitie Inventarisatie bomen Joppelaan te Gorssel Inventarisatie t.b.v. kapvergunningen en duurzaam handhave.

Notitie Inventarisatie bomen Joppelaan te Gorssel Inventarisatie t.b.v. kapvergunningen en duurzaam handhave. Notitie Inventarisatie bomen Joppelaan te Gorssel Inventarisatie t.b.v. kapvergunningen en duurzaam handhave. Auteur: P.A.M. (Pascal) Peterman Redactie: M. (Mike) Wallink Project: 13 122a Datum: 19 juni

Nadere informatie

MEMO *A * Openbare Werken & Accommodaties. Datum dinsdag 29 november Betreft Kappen gemeentelijke bomen 29 november 2013

MEMO *A * Openbare Werken & Accommodaties. Datum dinsdag 29 november Betreft Kappen gemeentelijke bomen 29 november 2013 Openbare Werken & Accommodaties MEMO Datum dinsdag 29 november 2013 Betreft Kappen gemeentelijke bomen 29 november 2013 Documentnr. A13.06136 Locatie: In het gemeentelijk plantsoen aan de Touwslager t.h.v.

Nadere informatie

landbouw en natuurlijke omgeving 2011 groene ruimte CSPE KB minitoets bij opdracht 3

landbouw en natuurlijke omgeving 2011 groene ruimte CSPE KB minitoets bij opdracht 3 landbouw en natuurlijke omgeving 2011 groene ruimte CSPE KB minitoets bij opdracht 3 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). Geef verbeteringen

Nadere informatie

Veiligheidsplan Bomen

Veiligheidsplan Bomen Veiligheidsplan Bomen Zorg voor bomen in een stedelijke omgeving Gemeente Helmond Status: Behandeld in College van burgemeester en wethouders d.d. 19 december 2006 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Inleiding...

Nadere informatie

Bevallen na een eerdere keizersnede

Bevallen na een eerdere keizersnede GYNAECOLOGIE Bevallen na een eerdere keizersnede Deze folder is bedoeld voor zwangere vrouwen die eerder via een keizersnede bevallen zijn. Voor uw huidige zwangerschap zal samen met uw gynaecoloog een

Nadere informatie

BOOM EFFECT RAPPORTAGE

BOOM EFFECT RAPPORTAGE BOOM EFFECT RAPPORTAGE OUDE TEMPELLAAN 2-4, SOESTERBERG BTL Bomendienst Rapport Gezien Telefoonnummer Faxnummer E-mail Internet Datum Kenmerk 055-5999 444 055-5338 844 bomendienst@btl.nl www.bomendienst.nl

Nadere informatie

Nieuwe Marnixstraat - Leiden

Nieuwe Marnixstraat - Leiden Nieuwe Marnixstraat - Leiden Kwaliteitsbeoordeling Suikeresdoorns Pius Floris Boomverzorging Leiderdorp Projectnummer: Opdrachtgever: PFBL.16.MS032 Ingenieursbureau, Gemeente Leiden T.a.v. de heer P. Faas

Nadere informatie

------ .11 II. BOOMTOTAALZORG. Onderzoek kwaliteit Populieren in bosvakken

------ .11 II. BOOMTOTAALZORG. Onderzoek kwaliteit Populieren in bosvakken II ------.11 II. BOOMTOTAALZORG Gemeente Nieuwegein Onderzoek kwaliteit Populieren in bosvakken Rapport nr:13a231 Projectnummer Onderwerp Locatie Opdrachtgever Contactpersoon 13A231 Onderzoek naar de kwaliteit

Nadere informatie

Bos & milieu. Bomen 2013/12

Bos & milieu. Bomen 2013/12 2013/12 Bos & milieu Bomen In een boom speelt zich een aantal levensprocessen af die zorgen voor de groei. Dit verschijnsel heet fysiologie en komt bij alle levende organismen voor. De belangrijkste levensprocessen

Nadere informatie