Veiligheidscontrole Paardenkastanjes Veerdam, gemeente Papendrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidscontrole Paardenkastanjes Veerdam, gemeente Papendrecht"

Transcriptie

1 Veiligheidscontrole Paardenkastanjes Veerdam, gemeente Papendrecht September 2014

2 Veiligheidscontrole Paardenkastanjes Veerdam, Papendrecht Prohold BV Inhoudsopgave 1. Inleiding Conclusie en advies..3 Situatieoverzicht..Bijlage 1 Resultaten veiligheidscontrole Bijlage 2 September

3 Veiligheidscontrole Paardenkastanjes Veerdam, Papendrecht Prohold BV 1. Inleiding In opdracht van de gemeente Papendrecht heeft Prohold BV op, 11 en 16 september 2014,alle kastanjebomen aan de Veerdam op veiligheid gecontroleerd. De aanleiding hiervoor is het uitbreken van een gesteltak uit één van de bomen op een nagenoeg windstille dag. Werkwijze Bij deze veiligheidscontrole is elke boom aan de hand van de Vissuel Tree Assesment-methode (VTA) op mogelijke veiligheidsrisico s geïnspecteerd. Hierbij worden de bomen, aan de hand van uiterlijk zichtbare symptomen, op mogelijke gebreken en/of aantastingen gecontroleerd. Bij het aantreffen van dergelijke symptomen is direct een nader technisch onderzoek (NTO) uitgevoerd. Dit onderzoek is er op gericht de aard en risico s van het gebrek of de aantasting vast te stellen. Daarnaast wordt bepaald welke maatregelen noodzakelijk zijn voor de veiligheid. Kastanjebloedingsziekte Bij deze controle is ook de mate van aantasting door de Kastanjebloedingsziekte meegenomen. Hierbij maken we onderscheid in een e, een of een zware aantasting. Bij een e aantasting zijn lokaal op de boom enkele bloedingsplekken te zien waarbij de bast wel is aangetast maar niet volledig afgestorven. Bij een e aantasting zijn verspreid over de boom meerdere bloedingsplekken te zien waarbij de bast wel is aangetast maar niet volledig is afgestorven. Bij een zware aantasting is de bast op één of meerdere plaatsen volledig afgestorven en ligt het achterliggende hout bloot. Dit blootliggende hout is een invalspoort voor secundaire aantasters. Aangezien kastanjehout weinig weerbaar is tegen infecties kan een aangetaste plek hierdoor snel structureel verzwakken. Om die reden is bij deze veiligheidscontrole ook de mate van aantasting door de Kastanjebloedingsziekte beoordeeld en zijn de gesteltakken op blootliggend hout gecontroleerd. Tomografie metingen Aanvullend aan het onderzoek zijn de als attentieboom aangemelde bomen, door Boomtotaalzorg op veiligheid gecontroleerd met behulp van de Arbotom. Hierbij zijn sensoren geplaatst, verdeeld over de omtrek van de te onderzoeken locatie. Deze sensoren zenden en ontvangen geluid. Aan de hand van de geluidssnelheid wordt de kwaliteit van het inwendige van de boom goed gevisualiseerd. De meting is op één hoogte in de boom uitgevoerd en zegt alleen iets van de staat van de boom op die hoogte. Rapportage Alle bomen zijn op basis van de resultaten van het onderzoek in categorieën ingedeeld. In hoofdstuk 2 Conclusie en advies worden deze met bijbehorende maatregelen en urgentie overzichtelijk weergegeven. In bijlage 1 is een situatieoverzicht weergegeven en in bijlage 2 zijn alle resultaten van het onderzoek uiteengezet. 2.Conclusie en advies Conclusies Langs de Veerdam zijn alle 65 bomen beoordeeld. Qua conditie vinden we het volgende beeld: Conditie goed: 3 bomen Conditie redelijk: 45 bomen Conditie : 14 bomen Conditie slecht: 3 bomen September

4 Veiligheidscontrole Paardenkastanjes Veerdam, Papendrecht Prohold BV Wat betreft de aantasting door Kastanjebloedingsziekte vinden we het volgende beeld: Geen aantasting:7bomen Lichte aantasting: 18 bomen Matige aantasting: 21 bomen Zware aantasting: 19 bomen Op basis van het onderzoek blijkt dat er dit groeiseizoen een zeer sterke toename van de aantasting van kastanjebloedingsziekte is. Opmerkelijk is dat bij veel verse bloedingsplekken het volledige bastweefsel is afgestorven waardoor het achterliggende hout open ligt voor infectie. Veel oude bloedingsplekken (van voorgaande jaren) laten juist op diverse plekken hergroei van bastweefsel zien onder de aangetaste laag omdat juist niet de volledige laag bast was afgestorven. Het op grote schaal afsterven van bast leidt tot een snelle terugloop in de conditie van de bomen wat ook duidelijk waarneembaar is. Met name de combinatie van sterk verminderde conditie ( of slecht) in combinatie met een zware aantasting van kastanjebloedingsziekte leidt in de praktijk tot onomkeerbaar verval van de boom en sterfte binnen enkele jaren. Een andere verzwakking van de laan, zijn de vele ingerotte snoeiwonden. Bij met name de grotere snoeiwonden is het houtrot in veel gevallen doorgebroken tot het stamhout waarna het zich bij kastanjes relatief gemakkelijk kan uitbreiden. Bij 4 bomen is de structuur (o.a.) hierdoor zodanig verzwakt dat de boom gekapt moet worden. Deze zijn in het advies meegenomen. Bij de Tomografie metingen is bij 7 bomen een enigszins verminderde houtkwaliteit aangetroffen. De kwaliteit van de overige 18 bomen is goed. Er zijn t.a.v. breukgevaar geen bomen aangetroffen die direct gevaar opleveren. Op basis van de VTA, tomografie metingen en nadere technische onderzoeken is elke boom ingedeeld in één van de volgende categorieën: Actie nodig: Alle bomen die gevaar op kunnen leveren totdat een maatregel is uitgevoerd. De betreffende maatregel staat bij het advies vermeld en dient in het kader van de veiligheid binnen drie maanden uitgevoerd te worden. Wanneer een boom verwijderd wordt, verdwijnt deze uit de lijst. Voor bomen die na uitvoering van een maatregel weer voldoende veilig zijn, geldt vervolgens reguliere controle (VTA), of ze blijven als attentieboom aangemerkt. Verhoogde controle: Alle bomen waarvoor nog geen direct veiligheidsrisico geldt maar die, vanwege de aard van aangetroffen gebreken, een hogere controlefrequentie moeten hebben.deze bomen moeten twee keer per jaar gecontroleerd worden, bijvoorbeeld net na het uitlopen en net voor de bladval. Attentiebomen:Voor alle bomen zonder noemenswaardige gebreken geldt op de Veerdam een controlefrequentie van 1 x per jaar. Dit met het oog op de omvang van de bomen en de grote onvoorspelbaarheid van de ontwikkeling van de Kastanjebloedingsziekte. Advies Voor een beleid ten aanzien van kastanjes op de Veerdam met de kastanjebloedingziekte is in samenspraak met gemeente Papendrecht onderstaande tabel opgesteld. Hierbij word de mate van aantasting door kastanjebloedingsziekte gekoppeld aan de huidige conditie van de boom en eventuele extra verzwakkingen. Afhankelijk van die combinatie van factoren is een standaard beheeradvies voor alle kastanjes op de Veerdam opgesteld. Onderstaande tabel is alleen van toepassing op de kastanjes op de Veerdam, voor de overige kastanjes in Papendrecht wordt tevens een tabel opgesteld. September

5 Veiligheidscontrole Paardenkastanjes Veerdam, Papendrecht Prohold BV Conditie Aantasting kastanjebloedingsziekte Verzwakking Advies Opmerking Slecht n.v.t. n.v.t. Actie Matig Zwaar Ja Actie Matig Zwaar Nee 2x Matig Matig Ja Actie Matig Matig Nee 1x Matig Licht Ja 1x Matig Licht Nee 1x Redelijk Zwaar Ja 2x Redelijk Zwaar Nee 2x Redelijk Matig Ja 1x Redelijk Matig Nee 1x Goed Zwaar Ja 2x Goed Zwaar Nee 2x Goed Matig Ja 1x Goed Matig Nee 1x 2x 1x Actie Verhoogde controle; twee maal per jaar Attentieboom () Verwachte restlevensduur > 3 jaar = snoei Verwachte restlevensduur < 3 jaar = kap Afhankelijk van aard verzwakking Als we van mening zijn dat een boom na een actie, in de vorm van snoeien, een verwachte restlevensduur heeft van meer dan drie jaar is een snoeiadvies gegeven. Als voor de veiligheid zodanig ingegrepen moet worden dat er vrijwel geen kroon meer overblijft of als verwacht wordt dat een boom hooguit drie jaar te leven heeft en voor de veiligheid nu gesnoeid zou moeten worden, is een kapadvies gegeven. Op basis hiervan komen we tot de volgende acties: Kap van dertien bomen. Deze zijn zodanig aangetast dat kap noodzakelijk is (boomnummers:10387,10355, 10336,10639, 10617,10607,10610, 10367,10355, 10359, 10621, en Snoei van veertien bomen (boomnummers 10659,10648, 10618, 10358, 10376, 10366, 10598, 10599, extra boom, 10326, 10642, 10641,10348 en 10608). Het gaat hier om het selectief innemen en/of uiten van de kroon of kroondeel gericht op het beperken van belasting op gesteltakken met tekenen van verzwakking. In de tabel in bijlage 2 is aangegeven om welke tak(ken) of kroondeel het gaat. Door het uitvallen van bomen in de laan zal de windbelasting op de overblijvende exemplaren sterk veranderen. Het torderen en uitbreken van takken is daarmee een risico. Om die reden adviseren we om bij alle overblijvende bomen die deels vrij komen te staan selectief gesteltakken met tekenen van zware belasting uit te en. De mate waarin dit nodig is zal door een ervaren Treeworker direct na het uitvoeren van de velwerkzaamheden moeten worden bepaald. September

6 Bijlage 1. Situatieoverzicht Legenda Conditie: goed redelijk slecht Aantasting door Kastanjebloedingsziekte: geen Onderhoudsstatus: attentieboom verhoogde controle actie nodig x N Extra boom 10386

7 Bijlage 2. Resultaten veiligheidscontrole boomnr: boomsoort: omtrek: conditie: opmerkingen stam: opmerkingen kroon: kastanjebloedingsziekte: Aesculushippocastanum Baumannii 210 slecht oude stamvoetschade, 40cm breed en 70cm hoog zware armen ingenomen i.v.m. nieuwbouw, div igsw beheermaatregel: redelijk schade met blootliggend hout op de stam, 30cm boven maaiveld redelijk oude stamschade 2,5m hoog zuidzijde, 27cm diep kap zware armen ingenomen i.v.m. nieuwbouw, div igsw. op 3m hoogte zijn 3 holtes doorgebroken in het stamhout en door en door verbonden. doorgebroken igsw op 5m hoogte aan de zuidzijde 40cm d. bij kap boom risico op torsie door veranderende windbelasting kap aanrijschade tak westzijde, blootliggend hout. div igsw redelijk doorgebroken igsw; zuidoostzijde op 4m hoogte, 35cm diep. div igsw. ago zuidwestzijde twee redelijk doorgebroken igsw op 5,5m hoogte aan de oostzijde, 20 cm diep op 40cm ø. doorgebroken igsw op 6m hoogte aan de oostzijde. 20 cm diep op 32cm ø, doorgebroken igsw op 4 m hoogte aan de zuidoostzijde, 35 cm diep. div igsw redelijk doorgebroken holte in stam op 3m hoogte aan de oostzijde, 32cm diep op 56cm ø. doorgebroken holte stam op 3m hoogte aan de zuidwestzijde, 17cm diep op 55cm ø. oude stamvoetschade; 15cm diep, scherp begrensd. geen

8 Bijlage 2. Resultaten veiligheidscontrole Boomnr: Boomsoort: Omtrek: Conditie: Opmerkingen Stam: Opmerkingen Kroon: Kastanjebloedingsziekte: beheermaatregel: Aesculushippocastanum Baumannii 245 redelijk doorgebroken igsw op 6m hoogte, 48 cm diep op 55cm ø en doorgebroken igsw op 6m hoogte, 35 cm diep op 55cm ø, holtes zijn door en door verbonden. doorgebroken igsw op 6m hoogte, 33 cm diep op 52cm ø. oude beschadiging aan tak met blootliggend hout. ag redelijk doorgebroken igsw stam; 35cm diep op 70cm ø. uiten/innemen kroon doorgebroken igsw oostzijde, 27cm diep op 65cm ø doorgebroken igsw op 6m hoogte, 30cm diep op 60cm ø. 2 ago op 3,5m hoogte. 1 ago bijna dichtgegroeid. kap doorgebroken igsw op 8m hoogte aan de oostzijde, 28cm diep op 50cm ø. ago. divers aangetast reactiehout o.a. zware tak boven weg kap redelijk verwijderd grote gesteltakken verwijderd. igsw door en door, 65 cm diep op 95cm ø. ago 5m hoog. verse bloeding op reactie hout. kap doorgebroken igsw westzijde, 45cm diep op 65cm ø. ago, tak in kroon aan de noordzijde. mechanische belasting. kap redelijk oude stamwond; niet doorgerot, onder borst hoogte. doorgebroken igsw op 4m hoogte aan de zuidzijde, 30cm diep op 60cm ø. doorgebroken igsw op 3m hoogte aan de oostzijde, 30cm diep op 75cm ø. ag redelijk doorgebroken igsw; 40cm diep, 80cm ø, zuidzijde. ag, zware gesteltak oostzijde redelijk diverse ag, ook op hoogte, waaronder reactiehout, oostzijde redelijk aanrijschade gesteltak. ag noordzijde. uiten/ innemen kroon twee uiten/innemen gesteltak uiten/ innemen kroon uiten/innemen aangetaste tak

9 Bijlage 2. Resultaten veiligheidscontrole Aesculushippocastanum 101 redelijk Baumannii redelijk diverse igsw. gao; 2de tak oostzijde oude stamvoetschade, niet ingerot aanrijschade gesteltak. diverse ago redelijk igsw. ag redelijk doorgebroken igsw op 3m hoogte aan de zuidzijde, 25cm diep op 80cm ø. doorgebroken igsw op 3m hoogte aan de zuidoostzijde, 25cm diep op 80 cm ø redelijk doorgebroken igsw op 3m hoogte aan de zuidzijde, 38cm diep op 75cm ø. div igsw geen twee kap uiten/ innemen kroon uiten/ innemen kroon wortelaanzet oostzijde klinkt dof verdroogd vruchtlichaam van secundaire aantaster op aangetaste gesteltak met blootliggend hout. 2 ago. diverse ag kap redelijk doorgebroken igsw aan de noordzijde, redelijk div igsw. div ag ag 22cm diep op 75cm ø. ago 2de tak zuidoostzijde. zonnebrand bast. uiten/innemen kroon twee redelijk ag doorgebroken igsw op 4m hoogte, 20cm diep op 47cm ø. doorgebroken igsw op 4m hoogte, 30cm diep op 47cm ø. halve kroon afstervend extra boom goed Aesculushippocastanum Baumannii 238 zware aantasting kbz aan wortelaanzet, zuidzijde redelijk ag schade door uitgescheurde gesteltak 20 cm diep. ago noordwestzijde redelijk e aanrijschade, ago oostzijde kap uiten/innemen kroon twee twee

10 Bijlage 2. Resultaten veiligheidscontrole slecht aantasting witrot zuidwestzijde; 28 cm diep, 40 cm hoog en 20 cm br. holte stam zuidzijde 37 cm diep ingerot snoeiwond op 8m hoogte aan de oostzijde, ag op 6m hoogte aan de oostzijde kap witrot noordoostzijde stam op igsw, ago 2de tak zuidzijde borsthoogte, 40cm diep, 13 cm restwand op 85cm ø (aanwasboring). kap redelijk oude beschadiging bovenzijde gesteltak noordwestzijde, 45 cm lang, 1cm breed en 1cm diep redelijk redelijk ag redelijk ag redelijk ag redelijk ag redelijk doorgebroken igsw op 4m hoogte, 10 cm diep redelijk redelijk igsw 2de tak oostzijde, 37cm diep in de lengte richting. ago oostzijde en zuidwestzijde. twee aanrijschade gesteltak geen ago zuidwestzijde, tak is aan het afsterven. uiten/innemen aangetaste tak twee oude stamschade 25 cm diep, begrensd. ago meerdere takken kap redelijk ago zuidwestzijde twee redelijk geen Aesculushippocastanum 214 redelijk Baumannii redelijk redelijk ago noordoostzijde uiten/innemen aangetaste tak twee

11 Bijlage 2. Resultaten veiligheidscontrole redelijk aanrijschade gesteltak. uiten/innemen beschadigde tak (aanrijschade) boven weg redelijk doorgebroken igsw op 4m hoogte, 54 cm diep ingerot redelijk redelijk ag slecht doorgebroken igsw op 3m hoogte, 35cm div ag diep. doorgebroken igsw op 5m hoogte 30cm diep kap goed aanrijschade gesteltak redelijk gebroken tak boven weg redelijk igsw oostzijde stam op 6m hoogte, 13 cm diep. oude wond afgescheurde gesteltak, stamhout beschadigd niet ingerot, tak zelf trechtervormig ingerot. igsw oostzijde op 4m hoogte, 50cm diep in lengterichting tak. snoeien tak boven weg gesteltakken uiten/ innemen geen redelijk div igsw geen redelijk div igsw geen goed vruchtlichamen op geamputeerde wortel div igsw resten redelijk vruchtlichamen op geamputeerde wortel aanrijschade gesteltak, resten vruchtlichamen, 3 ag zuidzijde legenda igsw: ingerotte snoeiwond, als deze is doorgebroken is ook het stamhout aangetast ago: door kastanjebloedingsziekte aangetaste gesteltak met blootliggend hout ag: door kastanjebloedingsziekte aangetaste gesteltak zonder blootliggend hout Actie nodig Verhoogde controle nodig

Opdrachtgever. : Gemeente Breda : Toezichthouder. : J.L. de Jong Deelopdracht / perceel. : Mechelenstraat NTO-formulier nummer : -

Opdrachtgever. : Gemeente Breda : Toezichthouder. : J.L. de Jong Deelopdracht / perceel. : Mechelenstraat NTO-formulier nummer : - WORTELS STAM / STAMVOET KROON Opdrachtgever : Gemeente Breda : Toezichthouder : J.L. de Jong Deelopdracht / perceel : Mechelenstraat NTO-formulier nummer : - 1. ALGEMENE GEGEVENS Boom nr. : 1 t/m 7 Opname

Nadere informatie

Visuele boomveiligheidscontrole en beheerinventarisatie 2011 6.421 bomen Beheergebied Hoeksche Waard

Visuele boomveiligheidscontrole en beheerinventarisatie 2011 6.421 bomen Beheergebied Hoeksche Waard Visuele boomveiligheidscontrole en beheerinventarisatie 2011 6.421 bomen Beheergebied Hoeksche Waard Visuele boomveiligheidscontrole en beheerinventarisatie 6.421 bomen Beheergebied Hoeksche Waard Opdrachtgever:

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage. Gemeente Leiderdorp. In opdracht van: Onderwerp: Onderzoek bomen Rosarium te Leiderdorp

Onderzoeksrapportage. Gemeente Leiderdorp. In opdracht van: Onderwerp: Onderzoek bomen Rosarium te Leiderdorp Onderzoeksrapportage In opdracht van: Gemeente Leiderdorp Onderwerp: Onderzoek bomen Rosarium te Leiderdorp Jozé t Hoen 28 januari 2013 Colofon Opdrachtgever: Gemeente Leiderdorp T.a.v. dhr. W. Fransen

Nadere informatie

DELTALOCATIE DEN DOLDER Projectnummer 01742112 Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V. Postbus 151 3840 AD HARDERWIJK

DELTALOCATIE DEN DOLDER Projectnummer 01742112 Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V. Postbus 151 3840 AD HARDERWIJK DELTALOCATIE DEN DOLDER Projectnummer 01742112 Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V. Postbus 151 3840 AD HARDERWIJK Kwaliteitsbeoordeling van de bomen op deze locatie Door T. Katerberg European Tree

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 2055527. Ingediend op 11-11-2015. Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 2055527. Ingediend op 11-11-2015. Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van de d.d. 25 11 2015 no. 581065 Mij bekend, 487649Hoofd Afdeling Ruimte & Veiligheid Formulierversie

Nadere informatie

G E M E E N T E D E B I L T

G E M E E N T E D E B I L T G E M E E N T E D E B I L T L A P L A T A BOOMTOTAALZORG VAN JAARSVELD/VAN SCHERPENZEEL B o o m o n d e r z o e k P a a r d e n k a s t a n j e s 1 3 A 0 4 3 P r o j e c t n u m m e r O n d e r w e r p

Nadere informatie

Holte in de stamvoet en de stam:

Holte in de stamvoet en de stam: Visuele afwijkingen VTA (Visual Tree Assesment) = Visuele boomcontrole is controle van de boom. Middels deze methode wordt het breukrisico en de stabiliteit van een boom visueel beoordeeld op grond van

Nadere informatie

Aanvullende boomeffectanalyse uitbreiding Bos en Vaartschool te Haarlem

Aanvullende boomeffectanalyse uitbreiding Bos en Vaartschool te Haarlem Aanvullende boomeffectanalyse uitbreiding Bos en Vaartschool te Opdrachtgever : Onderzoeksnummer : PFBA.10/21488.ond Afrondingsdatum : augustus 2010 Uitgevoerd door : Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Nadere informatie

BOOMTECHNISCHE BEOORDELING 3 BOMEN ACHTERSTRAAT WILLEMSTAD

BOOMTECHNISCHE BEOORDELING 3 BOMEN ACHTERSTRAAT WILLEMSTAD BOOMTECHNISCHE BEOORDELING 3 BOMEN ACHTERSTRAAT WILLEMSTAD BTL Bomendienst Rapport : M. Bouwer Gezien : H. Houtappels Paraaf : Telefoonnummer : 055-5999 444 Faxnummer : 055-5338 844 E-mail : bomendienst@btl.nl

Nadere informatie

Inpasbaarheidsonderzoek drie bomen buurthuis Boschveld s-hertogenbosch

Inpasbaarheidsonderzoek drie bomen buurthuis Boschveld s-hertogenbosch Project 206394 v1.0 2015 Inpasbaarheidsonderzoek drie bomen buurthuis Boschveld s-hertogenbosch Opdrachtgever Gemeente 's-hertogenbosch Realisatie & Beheer Openbare Ruimte De heer J. Winter Postbus 12345

Nadere informatie

Rapportage inventarisatie en VTA-controle bomen Prins Mauritskazerne in Ede

Rapportage inventarisatie en VTA-controle bomen Prins Mauritskazerne in Ede Rapportage inventarisatie en VTA-controle bomen Prins Mauritskazerne in Ede Opdrachtgever: Gemeente Ede Auteur: B.E. (Bernard) Flier Organisatie: Tree-O-Logic Datum: 14 juni 2012 Versienummer: 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Onderzoek bomen middenplantsoen Catsheuvel

Onderzoek bomen middenplantsoen Catsheuvel Onderzoek bomen middenplantsoen Catsheuvel Arnhem, augustus 2014 Opdrachtgever: Gem. Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling Afdeling Grondzaken t.a.v. W. Dekker Opdrachtnemer: Prohold BV G.J. van Prooijen

Nadere informatie

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 25 juni 2012. dhr. R.Scheper/D.van den Berge paraaf chef: onderwerp: Jaarlijkse kaplijst 2011-2012

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 25 juni 2012. dhr. R.Scheper/D.van den Berge paraaf chef: onderwerp: Jaarlijkse kaplijst 2011-2012 NOTA dienst: Dienst Stad datum: 25 juni 2012 registratienummer: DD1205821 afdelingsnaam: DS/Openbare Werken steller: dhr. R.Scheper/D.van den Berge paraaf chef: kopie aan: Van Roekel,, Scheper, onderwerp:

Nadere informatie

Behandelen wortelschade met trichoderma sp. in Vroomshoop, Gemeente Twenterand

Behandelen wortelschade met trichoderma sp. in Vroomshoop, Gemeente Twenterand Behandelen wortelschade met trichoderma sp. in Vroomshoop, Gemeente Twenterand Rapport Hellendoorn, 22 juli 2012 Opgesteld door: Thale Roosien In opdracht van: Gemeente Twenterand Inhoud 1. SAMENVATTING...

Nadere informatie

Bomen Effect Analyse bij een 62-tal bomen aan de Sportlaan te Udenhout.

Bomen Effect Analyse bij een 62-tal bomen aan de Sportlaan te Udenhout. Bomen Effect Analyse bij een 62-tal bomen aan de Sportlaan te Udenhout. Bomen Effect Analyse uitgevoerd door: A.J.W.J. Engelen European Tree Technician Opdrachtgever: Brouwers Groenaannemers Galgeneind

Nadere informatie

RAPPORTAGE BOOMVEILIGHEID

RAPPORTAGE BOOMVEILIGHEID RAPPORTAGE BOOMVEILIGHEID t.b.v. FREULESPOOR DIEPENHEIM Adviseur Henk Jansen I 07-07-2014 2 RAPPORTAGE BOOMVEILIGHEID. DIEPENHEIM. 07-07-2014 RAPPORTAGE BOOMVEILIGHEID T.B.V. FREULESPOOR DIEPENHEIM Henk

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage. In opdracht van: Econsultancy b.v., Doetinchem. Onderwerp: Boom Effect Analyse Zutphensestraatweg 47-49 te Ellecom

Onderzoeksrapportage. In opdracht van: Econsultancy b.v., Doetinchem. Onderwerp: Boom Effect Analyse Zutphensestraatweg 47-49 te Ellecom Onderzoeksrapportage In opdracht van: Econsultancy b.v., Doetinchem Onderwerp: Boom Effect Analyse Zutphensestraatweg 47-49 te Ellecom Geert Schalken 23 juni 2009 Colofon Opdrachtgever: Econsultancy b.v.

Nadere informatie

Bomen Effect Analyse bij 7 kastanjes aan het Euterpeplein in Amersfoort

Bomen Effect Analyse bij 7 kastanjes aan het Euterpeplein in Amersfoort Bomen Effect Analyse bij 7 kastanjes aan het Euterpeplein in Amersfoort Opdrachtgever: Hoorne Vastgoed Contactpersoon: J. (Jan) van Maanen Auteur: C (Kees) Flier Organisatie: Tree-O-Logic Datum: 30 januari

Nadere informatie

Boomeffectanalyse Paardekastanje,Terrein Manders,Dorpsstraat Stiphout. Helmond, januari 2012

Boomeffectanalyse Paardekastanje,Terrein Manders,Dorpsstraat Stiphout. Helmond, januari 2012 Boomeffectanalyse Paardekastanje,Terrein Manders,Dorpsstraat Stiphout Helmond, januari 2012 Colofon Gemeente Helmond Afdeling Beheer Openbare Ruimte Januari 2012 John van den Berg j.van.den.berg@helmond.nl

Nadere informatie

BOMEN EFFECT RAPPORTAGE GREBBEBERG RHENEN N225 - HMP 40,8-41,2

BOMEN EFFECT RAPPORTAGE GREBBEBERG RHENEN N225 - HMP 40,8-41,2 BOMEN EFFECT RAPPORTAGE GREBBEBERG RHENEN N225 - HMP 40,8-41,2 PROVINCIE UTRECHT BTL Bomendienst Rapport : Martijn Bouwer Gezien : Telefoonnummer : 055-5999 444 Faxnummer : 055-5338 844 E-mail : bomendienst@btl.nl

Nadere informatie

Onafhankelijk boomtechnisch onderzoek

Onafhankelijk boomtechnisch onderzoek Onafhankelijk boomtechnisch onderzoek Achterdijk te Hedel Flor y Fauna Consult De Berk 34 4631 AS Hoogerheide Tel.: 06-19530179 Email: floryfaunaconsult@online.nl BTW nummer: NL.1476.10.655.B.01 1 oktober

Nadere informatie

Boomtechnisch onderzoek 157 bomen Bochtafsnijding Delftse Schie Gebied Overschie Rotterdam

Boomtechnisch onderzoek 157 bomen Bochtafsnijding Delftse Schie Gebied Overschie Rotterdam Boomtechnisch onderzoek 157 bomen Bochtafsnijding Delftse Schie Gebied Overschie Rotterdam Boomtechnisch onderzoek 157 bomen Bochtafsnijding Delftse Schie Gebied Overschie Rotterdam Opdrachtgever: Provincie

Nadere informatie

Informatie reader. Over bomen

Informatie reader. Over bomen Informatie reader Over bomen Bron: een selectie uit folders van de bomenstichting Hoe groeit een boom? blz. 1 t/m 4 Bomen en mensen blz. 5 t/m 7 Bomen en feesten blz. 8 t/m 10 Bomen en medicijnen blz.

Nadere informatie

Boomtechnisch onderzoek 55 bomen Boerenwetering Stadsdeel Oud-Zuid Amsterdam

Boomtechnisch onderzoek 55 bomen Boerenwetering Stadsdeel Oud-Zuid Amsterdam Boomtechnisch onderzoek 55 bomen Boerenwetering Stadsdeel Oud-Zuid Amsterdam Opdrachtgever : Stadsdeel Oud-Zuid RVE Beleid en Communicatie Afdeling : Economie en Ruimte Adres : Postbus 51160 1007 ED AMSTERDAM

Nadere informatie

RAPPORTAGE INVENTARISATIE/BOOMINSPECTIE

RAPPORTAGE INVENTARISATIE/BOOMINSPECTIE RAPPORTAGE INVENTARISATIE/BOOMINSPECTIE KLOK ONTWIKKELING BV RAPPORT: OBJECT: LOCATIE: COM-010514B-187 INVENTARISATIE/BOOMINSPECTIE NUDEPARK II LAWICKSEALLEE 71 TE WAGENINGEN DATUM: 9 MEI 2014 KLOK ONTWIKKELING

Nadere informatie

Visuele boominspectie (VTA) op Bungalowpark De Goudsberg

Visuele boominspectie (VTA) op Bungalowpark De Goudsberg Visuele boominspectie (VTA) op Bungalowpark De Goudsberg Opdrachtgever: VVE De Goudsberg Contactpersoon: M. (Martijn) van der Slikke Auteur: C. (Kees) Flier Organisatie: tree-o-logic Datum: Augustus 2014

Nadere informatie

Beoordelingsschema omgevingsvergunning activiteit kappen Versie januari 2013

Beoordelingsschema omgevingsvergunning activiteit kappen Versie januari 2013 Bijlage II Beoordelingsschema omgevingsvergunning activiteit kappen Versie januari 2013 Puntensysteem Alle beoordelingen worden in beginsel gedaan op basis van onderstaand puntensysteem. Daarbij is het

Nadere informatie

BOOM-SafetyCalc. 2014 Boom-KCB. All rights reserved. BOOM-SafetyCalc is ontwikkeld door Boom-KCB. Alle rechten zijn voorbehouden aan Boom-KCB.

BOOM-SafetyCalc. 2014 Boom-KCB. All rights reserved. BOOM-SafetyCalc is ontwikkeld door Boom-KCB. Alle rechten zijn voorbehouden aan Boom-KCB. BOOM-SafetyCalc BOOM-SafetyCalc is ontwikkeld door Boom-KCB. Alle rechten zijn voorbehouden aan Boom-KCB. Deze presentatie wordt ter inzage aangeboden, niets uit deze presentatie mag zonder toestemming

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage

Onderzoeksrapportage Onderzoeksrapportage In opdracht van: Gemeente Bussum Onderwerp: Bomen effect analyse twee beuken en één kastanje Emmaschool te Bussum Martijn van der Spoel 29 juli 2015 Colofon Opdrachtgever: Gemeente

Nadere informatie

Bomen over bomen. Kleine bomen worden groot. De levensfasen van een boom. Jonge bomen. Volwassen bomen. Oude bomen.

Bomen over bomen. Kleine bomen worden groot. De levensfasen van een boom. Jonge bomen. Volwassen bomen. Oude bomen. Kleine bomen worden groot. De levensfasen van een boom Bomen over bomen. Jonge bomen Volwassen bomen Jonge bomen investeren in lengtegroei van takken en wortels Het doel is om zoveel mogelijk ruimte te

Nadere informatie

WAARDEBEPALING BOMEN Aanvulling op Boomeffectanalyse AireyFlats Eindhoven

WAARDEBEPALING BOMEN Aanvulling op Boomeffectanalyse AireyFlats Eindhoven WAARDEBEPALING BOMEN Aanvulling op Boomeffectanalyse AireyFlats Eindhoven Referentienummer : BD14387.251 Opdrachtgever : Heijmans BV Datum afronding : maart 2014 WAARDEBEPALING 20 BOMEN AANVULLING OP BOOMEFFECTANALYSE,

Nadere informatie

BIJLAGE 2: INVENTARISATIETABEL BOMEN

BIJLAGE 2: INVENTARISATIETABEL BOMEN BIJLAGE 2: INVENTARISATIETABEL BOMEN Boomnummer diameter 1 Beverboom Magnolia 43 6-8 gras 12-14 normaal goed redelijk goed volwas matig 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ongunstige opbouw, standplaats

Nadere informatie

Bomeneffectanalyse. Zes bomen Zandwijksingel Woerden

Bomeneffectanalyse. Zes bomen Zandwijksingel Woerden Bomeneffectanalyse Zes bomen Zandwijksingel Woerden Wageningen, 6 april 2012 Zes bomen Zandwijksingel Woerden Colofon 1 Opdrachtgever Gemeente Woerden Ingenieursbureau / Realisatie en Beheer De heer J.

Nadere informatie

Concept Wethouder van Caldenborghlaan 35 Maastricht Visuele boomveiligheid controle 11 bomen

Concept Wethouder van Caldenborghlaan 35 Maastricht Visuele boomveiligheid controle 11 bomen Concept Wethouder van Caldenborghlaan 35 Maastricht Visuele boomveiligheid controle 11 bomen Pius Floris Boomverzorging Bunde Opdrachtgever: Coenegracht architecten bna De heer Coenegracht Bergweg 2 6212

Nadere informatie

www.vostersboomverzorging.be

www.vostersboomverzorging.be www.vostersboomverzorging.be Bomen zijn onmisbaar en een waardevol element in uw tuin. Ze vragen om een goede verzorging en begeleiding. Door deskundige snoei en controle kunnen bomen veilig oud worden.

Nadere informatie

Protocol Boomziekten en Bestrijding boomplaaginsecten Gemeente Deventer November 2012

Protocol Boomziekten en Bestrijding boomplaaginsecten Gemeente Deventer November 2012 Protocol Boomziekten en Bestrijding boomplaaginsecten Gemeente Deventer November 2012 1 Inleiding In dit document zijn alle protocollen bij elkaar gevoegd die betrekking hebben op het beheersen van ziekten

Nadere informatie

WARANDE. bijeenkomst aanpak laanbeplanting. 25 juni 2015

WARANDE. bijeenkomst aanpak laanbeplanting. 25 juni 2015 WARANDE bijeenkomst aanpak laanbeplanting 25 juni 2015 AGENDA VOOR DE AVOND 20:00 uur Welkomstwoord door projectleider Harm Niersman 20:10 uur Toelichting mogelijkheden bomenaanpak Warande door Huib Sneep

Nadere informatie

ANTWERPEN, CHARLOTTALEI : VTA 55 KASTANJES EN 5 TOMOGRAAFTESTEN. Specialisatie boomonderzoek. Datum onderzoek: 27 januari 2012 8 maart 2012 KVB11.

ANTWERPEN, CHARLOTTALEI : VTA 55 KASTANJES EN 5 TOMOGRAAFTESTEN. Specialisatie boomonderzoek. Datum onderzoek: 27 januari 2012 8 maart 2012 KVB11. ANTWERPEN, CHARLOTTALEI : VTA 55 KASTANJES EN 5 TOMOGRAAFTESTEN Specialisatie boomonderzoek Datum onderzoek: 27 januari 2012 8 maart 2012 KVB11.046 Krinkels, afdeling boomverzorging, heeft zijn expertise

Nadere informatie

Beknopte snoeiinstructie door Leo van Mierlo voor Boomgaard De Steenen Camer, januari 2015

Beknopte snoeiinstructie door Leo van Mierlo voor Boomgaard De Steenen Camer, januari 2015 1 Snoeien doet groeien Beknopte snoeiinstructie door Leo van Mierlo voor Boomgaard De Steenen Camer, januari 2015 Botanische termen De STAM is de hoofdstengel van een boom. Een SCHEUT (of LOOT) is een

Nadere informatie

Bomen in Bergen. Inventarisatie in het kader van Bomenplan Bergen

Bomen in Bergen. Inventarisatie in het kader van Bomenplan Bergen Bomen in Bergen Inventarisatie in het kader van Bomenplan Bergen Concept november 2012 1 Inhoud H1 Inleiding... 3 H2 Veel bomen... 4 H3 Hoe staan onze bomen er voor?... 6 H4 Waardevolle bomen... 8 H4 Kansen

Nadere informatie

Second opinion Rapport onderzoek buispaalconstructies (juli 2015) en Rapport onderzoek frameconstructies (juli 2015)

Second opinion Rapport onderzoek buispaalconstructies (juli 2015) en Rapport onderzoek frameconstructies (juli 2015) -1- CONCEPT NOTITIE Second opinion Rapport onderzoek buispaalconstructies (juli 2015) en Rapport onderzoek frameconstructies (juli 2015) Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht, Stedelijk Beheer.

Nadere informatie

De oudste boom van Nederland bewaren voor de toekomst

De oudste boom van Nederland bewaren voor de toekomst De oudste boom van Nederland bewaren voor de toekomst Rijdend over de Grotestraat in Sambeek, vanaf de dorpskerk naar het zuiden, zou je de oudste linde van Nederland zo voorbij rijden. Toch staat ze er,

Nadere informatie

Presentatie. Afsterven steenfruitbomen. Klantendag Stonefruitconsult. Echteld Donderdag 7 maart. Met medewerking van Marcel Wenneker van PPO

Presentatie. Afsterven steenfruitbomen. Klantendag Stonefruitconsult. Echteld Donderdag 7 maart. Met medewerking van Marcel Wenneker van PPO oetermeer Presentatie Afsterven steenfruitbomen Klantendag Stonefruitconsult Echteld Donderdag 7 maart Met medewerking van Marcel Wenneker van PPO Boomuitval Grotere verliezen aan bomen binnen steenfruit

Nadere informatie

ONBEKENDE BOOMAANTASTINGEN. December 2009

ONBEKENDE BOOMAANTASTINGEN. December 2009 ONBEKENDE BOOMAANTASTINGEN December 2009 Onbekende boomaantastingen De gemeente Alphen aan den Rijn zet zich in voor een gezonde leefomgeving. Het openbaar groen draagt hier in belangrijke mate aan bij.

Nadere informatie

RAPPORT FUNDERINGSINSPECTIE PAALFUNDERING GEBOUW F & G.

RAPPORT FUNDERINGSINSPECTIE PAALFUNDERING GEBOUW F & G. IFCO Funderingsexpertise BV Limaweg 17 2743 CB Waddinxveen Tel: (0182) 646 646 Fax: (0182) 646 654 E-mail: mail@ifco.nl Web: www.ifco.nl KvK: Gouda 290 32656 RAPPORT FUNDERINGSINSPECTIE PAALFUNDERING GEBOUW

Nadere informatie

'l 3 JAN. ZOU. Ingekomen: Afdc'ing. Kepie 2014 00346 23/01/2014

'l 3 JAN. ZOU. Ingekomen: Afdc'ing. Kepie 2014 00346 23/01/2014 Gemeentewerken Cluster Beheer 071 54 58 571 wfransen@leiderdorp.nl Ingekomen: Afdc'ing 'l 3 JAN. ZOU Gemeente Leiderdorp Kepie Leden van de Raad 2014 00346 23/01/2014 VERZONDEN 2 3 JAN. 20H datum : 15

Nadere informatie

: Peter van der Laan : Paul van Kempen Paraaf : Telefoonnummer : 055-5999 444 Faxnummer : 055-5338 844 : bomendienst@btl.nl : www.bomendienst.

: Peter van der Laan : Paul van Kempen Paraaf : Telefoonnummer : 055-5999 444 Faxnummer : 055-5338 844 : bomendienst@btl.nl : www.bomendienst. BOMEN EFFECT ANALYSE HART VAN BRABANTLAAN SPOORZONE PROJECT GEMEENTE TILBURG BTL Bomendienst Rapport : Peter van der Laan Gezien : Paul van Kempen Paraaf : Telefoonnummer : 055-5999 444 Faxnummer : 055-5338

Nadere informatie

Begijnhoflaan Infovergadering donderdag 22 november 2012

Begijnhoflaan Infovergadering donderdag 22 november 2012 Begijnhoflaan Infovergadering donderdag 22 november 2012 2012: bewogen jaar voor de paardenkastanjes in Gent Onderzoek bomen in Begijnhoflaan Besluiten 2012: zwaar jaar voor paardenkastanje Februari 2012:

Nadere informatie

Veiligheidsplan Bomen

Veiligheidsplan Bomen Veiligheidsplan Bomen Zorg voor bomen in een stedelijke omgeving Gemeente Helmond Status: Behandeld in College van burgemeester en wethouders d.d. 19 december 2006 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Inleiding...

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Oost-Aziatische boktor

Vragen en antwoorden Oost-Aziatische boktor Plantenziektenkundige Dienst Geertjesweg 15 6706 EA Wageningen Postbus 9102 6700 HC Wageningen www.minlnv.nl Vragen en antwoorden Oost-Aziatische boktor Contactpersoon LNV-loket T 0800-22 333 22 pd.info@minlnv.nl

Nadere informatie

------ .11 II. BOOMTOTAALZORG. Onderzoek kwaliteit Populieren in bosvakken

------ .11 II. BOOMTOTAALZORG. Onderzoek kwaliteit Populieren in bosvakken II ------.11 II. BOOMTOTAALZORG Gemeente Nieuwegein Onderzoek kwaliteit Populieren in bosvakken Rapport nr:13a231 Projectnummer Onderwerp Locatie Opdrachtgever Contactpersoon 13A231 Onderzoek naar de kwaliteit

Nadere informatie

Bos & milieu. Bomen 2013/12

Bos & milieu. Bomen 2013/12 2013/12 Bos & milieu Bomen In een boom speelt zich een aantal levensprocessen af die zorgen voor de groei. Dit verschijnsel heet fysiologie en komt bij alle levende organismen voor. De belangrijkste levensprocessen

Nadere informatie

Boombiologie. Basiskennis 1. Boomanatomie (1) Boomanatomie (3) Boomanatomie (2) Het samenstel van deze organen vormen samen een organisme: de boom

Boombiologie. Basiskennis 1. Boomanatomie (1) Boomanatomie (3) Boomanatomie (2) Het samenstel van deze organen vormen samen een organisme: de boom Boomanatomie (1) Boombiologie Alle levende organismen hebben dezelfde opbouw: Basis is cellen, weefsels en organen Cellen zijn bouwstenen van structuur Gespecialiseerde structuren heten meristeemweefsel

Nadere informatie

Boom Effect Analyse 1 vleugelnoot Wilhelminalaan/Hendriklaan Harmelen

Boom Effect Analyse 1 vleugelnoot Wilhelminalaan/Hendriklaan Harmelen Boom Effect Analyse 1 vleugelnoot Wilhelminalaan/Hendriklaan Harmelen Boom Effect Analyse 1 vleugelnoot Wilhelminalaan/Hendriklaan Harmelen Opdrachtgever: Afdeling: Gemeente Woerden Team werken en renovaties

Nadere informatie

> OVERZICHT > OVERZICHT. Dag van de openbare ruimte - 21 maart 2007 4 > FINANCIËLE WAARDE VAN EEN BOOM >> HOUTWAARDE VAN EEN BOOM

> OVERZICHT > OVERZICHT. Dag van de openbare ruimte - 21 maart 2007 4 > FINANCIËLE WAARDE VAN EEN BOOM >> HOUTWAARDE VAN EEN BOOM ir. Jos De Wael 2 > BELANG VAN BOMEN BELANG VAN BOMEN esthetisch aspect kwaliteit van de leefomgeving stedenbouwkundig aspect verkeerstechnisch aspect belang voor natuur en milieu sociaal-educatief psychologisch

Nadere informatie

BOMEN EFFECT ANALYSE 4 platanen, Boschveldweg, Gemeente s-hertogenbosch. Referentienummer : BD14392.251. Datum afronding : 27 mei 2014

BOMEN EFFECT ANALYSE 4 platanen, Boschveldweg, Gemeente s-hertogenbosch. Referentienummer : BD14392.251. Datum afronding : 27 mei 2014 / BOMEN EFFECT ANALYSE 4 platanen, Boschveldweg, Gemeente s-hertogenbosch Referentienummer : BD14392.251 Opdrachtgever : Heijmans Vastgoed BV Datum afronding : 27 mei 2014 BOMEN EFFECT ANALYSE 4 BOMEN,

Nadere informatie

: Mathijs de Natris : Martijn Bouwer. Telefoonnummer : 055-5999 444 Faxnummer : 055-5338 844 : bomendienst@btl.nl : www.bomendienst.

: Mathijs de Natris : Martijn Bouwer. Telefoonnummer : 055-5999 444 Faxnummer : 055-5338 844 : bomendienst@btl.nl : www.bomendienst. BOOMWAARDEBEPALING HALVEMAANSTRAAT ZUTPHEN HEGEMAN BOUWONTWIKKELING BV BTL Bomendienst Rapport Gezien : Mathijs de Natris : Martijn Bouwer Telefoonnummer : 055-5999 444 Faxnummer : 055-5338 844 E-mail

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage. In opdracht van: Gezondheidscentrum Hazenkamp. Onderwerp: Bomen effect analyse perceel Vossenlaan 76, Nijmegen

Onderzoeksrapportage. In opdracht van: Gezondheidscentrum Hazenkamp. Onderwerp: Bomen effect analyse perceel Vossenlaan 76, Nijmegen Onderzoeksrapportage In opdracht van: Gezondheidscentrum Hazenkamp Onderwerp: Bomen effect analyse perceel Vossenlaan 76, Nijmegen Martijn van der Spoel 20 juni 2014 Colofon Opdrachtgever: Gezondheidscentrum

Nadere informatie

Bevallen na een eerdere keizersnede

Bevallen na een eerdere keizersnede GYNAECOLOGIE Bevallen na een eerdere keizersnede Deze folder is bedoeld voor zwangere vrouwen die eerder via een keizersnede bevallen zijn. Voor uw huidige zwangerschap zal samen met uw gynaecoloog een

Nadere informatie

GEMEENTE BLOEMENDAAL AFDELING GEMEENTE WERKEN TEAM GROENVOORZIENING DE HEER O. VAN NISPEN POSTBUS 201 2050 AE OVERVEEN

GEMEENTE BLOEMENDAAL AFDELING GEMEENTE WERKEN TEAM GROENVOORZIENING DE HEER O. VAN NISPEN POSTBUS 201 2050 AE OVERVEEN VAN JAARSVELD / VAN SCHERPENZEEL Overeind 42 3998 JB SCHALKWIJK Telefoon 030. 601 18 80 Fax 030. 601 23 66 info@boomtotaalzorg.nl KvK Utrecht: 30098295 BTW nr.: NL 818691992 B01 GEMEENTE BLOEMENDAAL AFDELING

Nadere informatie

Bomen Effect Analyse "Beukenhof" Wijbosch

Bomen Effect Analyse Beukenhof Wijbosch Hoofdstuk: Inleiding 1 Bomen Effect Analyse "Beukenhof" Wijbosch april 2015 Boomverzorging en beheer, VTA controles, onderzoeken en cursussen boomverzorging B.E.A. 's en taxaties Vennenweg 9 5807 EH Oostrum

Nadere informatie

Oogheelkunde. Patiënteninformatie. Glaucoom. Slingeland Ziekenhuis

Oogheelkunde. Patiënteninformatie. Glaucoom. Slingeland Ziekenhuis Oogheelkunde Glaucoom i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Deze folder is tot stand gekomen onder redactie van de commissie Patiëntenvoorlichting N.O.G. 2005. Deze folder is ongewijzigd overgenomen

Nadere informatie

B W W W Openbaar: Ja Geheimhouding: Inspraakverordening: Nee. Inkoopfunctie geraadpleegd

B W W W Openbaar: Ja Geheimhouding: Inspraakverordening: Nee. Inkoopfunctie geraadpleegd VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Behandeld door: Renate Reis en W. Haak d.d. 30-10-2012 Afdeling/Cluster: REAL Telefoonnr.: 0591-535243 Portefeuillehouder: W.C. Luchjenbroers Paraaf

Nadere informatie

Bomencheck Dorpsstraat 192-A (Lunteren)

Bomencheck Dorpsstraat 192-A (Lunteren) Bomencheck Dorpsstraat 192-A (Lunteren) Colofon Titel Bomencheck Dorpsstraat 192-A (Lunteren) Projectnummer 11283 Opdrachtgever Architectenbureau Eduard C. Gerds Hoofdweg 81 9617 AC Harkstede Datum 22

Nadere informatie

Het ouderdomsproces van bomen: van ontkiemen tot dood

Het ouderdomsproces van bomen: van ontkiemen tot dood Ter attentie van cc: Opgesteld door M.A. Windemuller Datum April 2014 Projectnummer Onderwerp 1212 WBA Veterane snoei of retrenchment pruning van oude bomen. INLEIDING De laatste jaren is er in de boomverzorging

Nadere informatie

KWALITEITSBEOORDELING POPULIEREN DEN HAAG

KWALITEITSBEOORDELING POPULIEREN DEN HAAG KWALITEITSBEOORDELING POPULIEREN DEN HAAG Opdrachtgever: Bomenstichting Den Haag voorzitter: Mw. C. Visser Onderzoeker : Mw.drs. V.G. van Amerongen Datum : 8 december 2015 KWALITEITSBEOORDELING POPULIEREN

Nadere informatie

Bomen Effect Analyse Roskamp / Bloemaartsbeemd Gemeente Gilze en Rijen

Bomen Effect Analyse Roskamp / Bloemaartsbeemd Gemeente Gilze en Rijen Bomen Effect Analyse Roskamp / Bloemaartsbeemd Gemeente Gilze en Rijen Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Gilze en Rijen Mevr. N. van der Steen Datum: 25 juni 2014 Projectnummer: 20140624 Status rapport:

Nadere informatie

Informatieblad kastanjekanker (Cryphonectria parasitica)

Informatieblad kastanjekanker (Cryphonectria parasitica) Informatieblad kastanjekanker (Cryphonectria parasitica) Inleiding In december 2014 werd voor het eerst kastanjekanker officieel vastgesteld in België (Jette). Kastanjekanker, veroorzaakt door de schimmel

Nadere informatie

Ziekten en plagen: houtrot

Ziekten en plagen: houtrot Ziekten en plagen: houtrot Wat gaan we zien? Afgrendeling in bomen (CODIT) Wat is houtrot + verschillende types rot Belangrijkste houtrotschimmels 1 Afgrendeling in bomen Bomen zijn niet mobiel, maar ook

Nadere informatie

Bomen. Plantgoed en kwaliteit

Bomen. Plantgoed en kwaliteit Bomen Plantgoed en kwaliteit bosplantsoen; spil; veer; hoogstam (halfstam, laagstam); solitair; meerstammig. Type plantgoed Het type plantgoed is afhankelijk van de standplaats, de soort, de aangeplante

Nadere informatie

BOMENINVENTARISATIE BONNEFANTENCOLLEGE MAASTRICHT

BOMENINVENTARISATIE BONNEFANTENCOLLEGE MAASTRICHT BOMENINVENTARISATIE BONNEFANTENCOLLEGE MAASTRICHT Waardebepaling bestaande bomen In het plangebied is in september 2015 een inventarisatie van de bestaande bomen doorgevoerd. Bij deze inventarisatie zijn

Nadere informatie

Hoofdstuk 51 Groenvoorzieningen. Wijziging Technische Bepalingen. Gewijzigde bepalingen zijn grijs gemarkeerd. Niet gemarkeerde bepalingen zijn nieuw

Hoofdstuk 51 Groenvoorzieningen. Wijziging Technische Bepalingen. Gewijzigde bepalingen zijn grijs gemarkeerd. Niet gemarkeerde bepalingen zijn nieuw TECHNISCHE BEPALINGEN Hoofdstuk 51 Groenvoorzieningen Wijziging Technische Bepalingen Gewijzigde bepalingen zijn grijs gemarkeerd Niet gemarkeerde bepalingen zijn nieuw Overzicht vervallen bepalingen toegevoegd

Nadere informatie

Meet- en rekenprincipes

Meet- en rekenprincipes 2 Meet- en rekenprincipes MEET- EN REKENPRINCIPES HOOFDSTUK 2 2.1 Algemene inhoudsberekening Illustratie 2.a: Inhoudsberekening van een cilinder = oppervlakte x lengte. De inhoud van een object zoals een

Nadere informatie

Achterstallige Snoei - Onderhoud Vormsnoei

Achterstallige Snoei - Onderhoud Vormsnoei Achterstallige Snoei - Onderhoud Vormsnoei Iets over mezelf Sim Van Erwegen Vanaf 1983 eenmanszaak en sinds 1990 ARBO.CURA als naam 23 jaar gediplomeerd boomverzorger 18 jaar onderzoek, expertise en visuele

Nadere informatie

Informatiefolder. als toelichting bij de enquête bloedingsziekte bij de paardenkastanje. Werkgroep Paardenkastanje. www.paardenkastanje.

Informatiefolder. als toelichting bij de enquête bloedingsziekte bij de paardenkastanje. Werkgroep Paardenkastanje. www.paardenkastanje. Vlaanderen zuurstof geven Informatiefolder als toelichting bij de enquête bloedingsziekte bij de paardenkastanje Werkgroep Paardenkastanje www.paardenkastanje.be Agentschap voor Natuur en Bos Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bomen Effect Analyse en boomwaardebepaling Vormenfabriek Tilburg

Bomen Effect Analyse en boomwaardebepaling Vormenfabriek Tilburg Bomen Effect Analyse en boomwaardebepaling Vormenfabriek Tilburg PIUS FLORIS BOOMVERZORGING VUGHT bv Baarzenstraat 17, 5262 GD Vught Postbus 2021, 5260 CA Vught Telefoon : 073 656 72 35 Fax : 073 656 94

Nadere informatie

Nr. Beoordelingsgrond (aankruisen) Waardering Saldo. 75 Cranendonck A2 Maakt deel uit van de Groenstructuur 75 A3 Overige gemeentelijke bomen 10

Nr. Beoordelingsgrond (aankruisen) Waardering Saldo. 75 Cranendonck A2 Maakt deel uit van de Groenstructuur 75 A3 Overige gemeentelijke bomen 10 Boomwaarde Locatie: Nr. Beoordelingsgrond (aankruisen) Waardering Saldo A. De status van de houtopstand A1 Staat op de Waardevolle houtopstandenlijst van de gemeente 75 Cranendonck A2 Maakt deel uit van

Nadere informatie

Vo (EG) Nr. 1455/99, gewijzigd bij Vo (EG) Nr. 2706/00; Vo (EG) Nr. 2147/02; Vo (EG) Nr. 46/03, Vo (EG) Nr. 907/04 PAPRIKA'S

Vo (EG) Nr. 1455/99, gewijzigd bij Vo (EG) Nr. 2706/00; Vo (EG) Nr. 2147/02; Vo (EG) Nr. 46/03, Vo (EG) Nr. 907/04 PAPRIKA'S Vo (EG) Nr. 1455/99, gewijzigd bij Vo (EG) Nr. 2706/00; Vo (EG) Nr. 2147/02; Vo (EG) Nr. 46/03, Vo (EG) Nr. 907/04 PAPRIKA'S I. DEFINITIE VAN HET PRODUCT Deze norm heeft betrekking op paprikavariëteiten

Nadere informatie

Herplantbeleid en handhaving gemeente Kerkrade op grond van de Bomenverordening

Herplantbeleid en handhaving gemeente Kerkrade op grond van de Bomenverordening Herplantbeleid en handhaving gemeente Kerkrade op grond van de Bomenverordening Inleiding Bomen zijn waardevol en bepalend voor de beleving van de omgeving. Met name grote solitairbomen, boomgroepen of

Nadere informatie

Nieuwsbrief 8 juni 2015

Nieuwsbrief 8 juni 2015 Van de bestuurstafel Nieuwsbrief 8 juni 2015 OPENHUIS Zaterdag 13 juni 2015 van 16.00 tot 18.00 uur bent u van harte welkom in onze nieuwe kantoorruimte in MFC De Hoge Weye (Dorpstraat 34, Beekbergen.

Nadere informatie

Bomen Effect Analyse Hotel Bergstraat, Eindhoven Land s-heeren

Bomen Effect Analyse Hotel Bergstraat, Eindhoven Land s-heeren Bomen Effect Analyse Hotel Bergstraat, Eindhoven Land s-heeren Opdrachtgever: Contactpersoon: Land s-heeren Dhr. E. Groenen Datum: april 2011 Projectnummer: 20110716 Status rapport: Definitief - mei 2011

Nadere informatie

Te hoge oogdruk kan ontstaan wanneer de afvoer van kamerwater wordt belemmerd.

Te hoge oogdruk kan ontstaan wanneer de afvoer van kamerwater wordt belemmerd. GLAUCOOM Wat is glaucoom? Glaucoom is een oogziekte waarbij de zenuwvezels van de oogzenuw geleidelijk aan verloren gaan. Deze oogzenuwvezels leiden het beeld dat het oog vormt naar de hersenen, waar men

Nadere informatie

BOOMONDERZOEK SINGELGRACHTGARAGE. Actualisatie boomgegevens en uitbreiding onderzoeksgebied

BOOMONDERZOEK SINGELGRACHTGARAGE. Actualisatie boomgegevens en uitbreiding onderzoeksgebied BOOMONDERZOEK SINGELGRACHTGARAGE Actualisatie boomgegevens en uitbreiding onderzoeksgebied BOOMONDERZOEK SINGELGRACHTGARAGE Actualisatie boomgegevens en uitbreiding onderzoeksgebied Opdrachtgever: Stadsdeel

Nadere informatie

Snoeien van (fruit)bomen. De basisbeginselen

Snoeien van (fruit)bomen. De basisbeginselen Snoeien van (fruit)bomen De basisbeginselen Zaterdag 23 februari 2008 ZWN, februari 2008 Els en Bert Vrenegoor, Evert van Huijssteeden 2 1. De onderdelen van de fruitboom Een normale fruitboom bestaat

Nadere informatie

Bomen Effect Analyse Nieuwbouw Stedekestraat 27 Marokkaanse Vereniging Masjid El-Feth

Bomen Effect Analyse Nieuwbouw Stedekestraat 27 Marokkaanse Vereniging Masjid El-Feth Behoort bij besluit van Burgem eester en Wethouders d a t u m : 21 januari 2016 r eg.n r. : Z-HZ_WABO-2013-02590 b esl u i t : toekend Nam ens dezen, de m anager Vergunningen van de afdeling Dienstverlening

Nadere informatie

DE ZES SNOEIVORMEN VOOR BOMEN EN HEESTERS

DE ZES SNOEIVORMEN VOOR BOMEN EN HEESTERS DE ZES SNOEIVORMEN VOOR BOMEN EN HEESTERS De zes snoeivormen voor bomen en heesters www.tuinvriend.nl Auteur: Jan de With Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar

Nadere informatie

Snoei- en kapprogramma 2015-2016

Snoei- en kapprogramma 2015-2016 Snoei- en kapprogramma 2015-2016 Zoals elk jaar wordt er in de periode tussen ongeveer 1 november en begin april gesnoeid en gekapt. De uitvoering gebeurt door zowel de eigen organisatie Beheer en Onderhoud,

Nadere informatie

Bomen Effect Rapportage Beiroetdreef 5, Utrecht

Bomen Effect Rapportage Beiroetdreef 5, Utrecht Bomen Effect Rapportage Beiroetdreef 5, Utrecht Pojectleiding: M. Suijk Onderzoek en advies: P.H. van der Laan Datum: 27-5-2015 Project: B5254 Bomen Effect Rapportage Beiroetdreef 5, Utrecht 27 mei 2015/

Nadere informatie

Onderwerp Het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning Ockenburghstraat 25

Onderwerp Het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning Ockenburghstraat 25 Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Ons kenmerk 201604812/5979442 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen zie documentenlijst Datum zie documentenlijst Onderwerp Het

Nadere informatie

Thee- en soortgelijke hybriden

Thee- en soortgelijke hybriden Thee- en soortgelijke hybriden Theehybriden en andere grootbloemige rozen worden zo gesnoeid, dat er sterke basisscheuten, een komvormige plant met een open centrum worden gevormd. Theehybriden bloeien

Nadere informatie

Locatie 3 Parklaan: NS + Verweij sab 61403.02. Gemeente Boskoop 25 september

Locatie 3 Parklaan: NS + Verweij sab 61403.02. Gemeente Boskoop 25 september Locatie Parklaan: NS + Verweij sab 6140.02 Gemeente Boskoop 25 september locatienummer Het gebied wordt aan de noordzijde begrensd door het Laag Boskoop, aan de zuidzijde door de Zijde. Aan de oost en

Nadere informatie

Bomen. Aanplant en techniek Situatie: open groeiplaats

Bomen. Aanplant en techniek Situatie: open groeiplaats Bomen Aanplant en techniek Situatie: open groeiplaats Plantput; Drainage en beluchting; Planttijdstip; Plantdiepte; Orientatie en plantrichting; Planttechniek bomen met kale wortel; Planttechniek bomen

Nadere informatie

Advies betreffende de beschadiging van populieren langs het Leopoldkanaal te Damme

Advies betreffende de beschadiging van populieren langs het Leopoldkanaal te Damme Advies betreffende de beschadiging van populieren langs het Leopoldkanaal te Damme Nummer: INBO.A.3163 Datum advisering: 8 december 2014 Auteur(s): Contact: Kenmerk aanvraag: Arthur De Haeck, Peter Roskams

Nadere informatie

Reconstructiechirurgie in het hoofdhalsgebied

Reconstructiechirurgie in het hoofdhalsgebied Binnenkort wordt u in het MCL opgenomen voor een operatie van een kwaadaardig gezwel in het. Deze operatie bestaat uit twee delen: 1. Het wegnemen van de tumor door de hoofdhalschirurg. Dit doet de KNO-arts

Nadere informatie

BOOMONDERZOEK LAAN VAN HAAGVLIET te VOORBURG. Bepalen kwaliteit bomen

BOOMONDERZOEK LAAN VAN HAAGVLIET te VOORBURG. Bepalen kwaliteit bomen BOOMONDERZOEK LAAN VAN HAAGVLIET te VOORBURG Bepalen kwaliteit bomen BOOMONDERZOEK LAAN VAN HAAGVLIET te VOORBURG Bepalen kwaliteit bomen Opdrachtgever: Civilink De heer J. Ruigrok Projectnummer : P15248

Nadere informatie

Versie januari 2015 DEEL 8: HANDELSNORM VOOR PAPRIKA'S

Versie januari 2015 DEEL 8: HANDELSNORM VOOR PAPRIKA'S DEEL 8: HANDELSNORM VOOR PAPRIKA'S I. DEFINITIE VAN HET PRODUCT Deze norm heeft betrekking op paprika's van de variëteiten 1 (cultivars) van Capsicum annuum L. die bestemd zijn voor levering als vers product

Nadere informatie

KNELPUNTEN BIJ HET UITVOEREN VAN HET VOORLIGGEND ONTWERP

KNELPUNTEN BIJ HET UITVOEREN VAN HET VOORLIGGEND ONTWERP Bomenstichting Uiterwaardenstraat 308 1079 DB Amsterdam betr: behoud wilgen tijdelijke rechtbank Fred. Roeskestraat e-mail: info@bomenstichting.nl Amsterdam, 9 september 2015 Geachte bestuursleden van

Nadere informatie

Bomen in openbaar groen. Bomen in SB250 Tom Joye, inverde. Kennis. H2: Nomenclatuur. Herwerking SB250 29/01/2015

Bomen in openbaar groen. Bomen in SB250 Tom Joye, inverde. Kennis. H2: Nomenclatuur. Herwerking SB250 29/01/2015 Bomen in openbaar groen Bomen zijn de steunpilaren van het openbaar groen Doordachte (in)planning en uitvoering van boomwerken is geen evidentie Bomen in SB250 Tom Joye, inverde Kennis De kennis en vaardigheden

Nadere informatie

Wat is glaucoom... 1. Oogdruk... 1. Oorzaak... 3. Soorten glaucoom... 3. Diagnose... 5. De behandeling van glaucoom... 5

Wat is glaucoom... 1. Oogdruk... 1. Oorzaak... 3. Soorten glaucoom... 3. Diagnose... 5. De behandeling van glaucoom... 5 Glaucoom Inhoudsopgave Wat is glaucoom... 1 Oogdruk... 1 Oorzaak... 3 Soorten glaucoom... 3 Diagnose... 5 De behandeling van glaucoom... 5 Syndroom van Charles Bonnet = pseudohallucinaties... 7 Wat is

Nadere informatie